PAKKAUSSELOSTE. Omeprazol Actavis 10 mg, 20 mg tai 40 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Omeprazol Actavis 10 mg, 20 mg tai 40 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Omeprazol Actavis 10 mg, 20 mg tai 40 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Omeprazol Actavis on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Omeprazol Actavista 3. Miten Omeprazol Actavista käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Omeprazol Actaviksen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ OMEPRAZOL ACTAVIS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Omeprazol Actavis sisältää omepratsoliksi kutsuttua lääkeainetta, joka kuuluu ns. protonipumpun estäjien lääkeryhmään. Lääkkeet vaikuttavat vähentämällä mahahapon eritystä. Mahahappo edesauttaa ruokatorven tulehduksen sekä maha- ja pohjukaissuolihaavojen syntymistä ja hidastaa niiden paranemista. Omeprazol Actavista käytetään aikuisille seuraavissa tapauksissa: närästyksen ja happamien röyhtäisyjen hoitoon ruokatorven tulehduksen yhteydessä maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoitoon ja happamien röyhtäisyjen aiheuttaman ruokatorven tulehduksen hoitoon ja sen ennaltaehkäisyyn samanaikaisesta tulehduskipulääkkeiden ja särkylääkkeiden käytöstä johtuvien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoitoon ja niiden ennaltaehkäisyyn yhdessä antibioottien kanssa ehkäisemään Helicobacter pylori -infektion aiheuttamien haavaumien uusiutuminen Zollinger-Ellisonin oireyhtymän hoitoon (kasvain, joka aiheuttaa suolahapon tuotannon lisääntymistä ja siten haavaumia mahalaukkuun ja ohutsuoleen). 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT OMEPRAZOL ACTAVISTA Älä käytä Omeprazol Actavista jos olet allerginen (yliherkkä) omepratsolille tai Omeprazol Actaviksen jollekin muulle aineelle jos sairastat maksan vajaatoimintaa ja käytät samanaikaisesti klaritromysiini-antibioottia (bakteeri-infektion hoitoon) jos sinua hoidetaan samanaikaisesti atatsanaviiria sisältävällä lääkkeellä (HIV-infektion hoitoon). Ole erityisen varovainen Omeprazol Actaviksen suhteen Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet jo käyttänyt omepratsolia tai jotain muuta ns. protonipumpun estäjää pidemmän aikaa, yli vuoden ajan. Jos olet jo käyttänyt tai jos sinun oletetaan käyttävän omepratsolikapseleita pitkäaikaiseen hoitoon (yli vuoden ajan), lääkäri todennäköisesti seuraa vointiasi säännöllisesti. 1

2 Kerro lääkärin vastaanotolla kaikista tavanomaisesta poikkeavista oireista tai jos havaitset muutoksia voinnissasi. sinulla on tai on lähiaikoina ollut mitä tahansa seuraavista oireista: tahatonta painon laskua, toistuvaa oksentelua, verioksennuksia tai tummia ulosteita. Näissä tilanteissa lääkäri saattaa suorittaa tähystykseksi kutsutun lisätutkimuksen selvittääkseen vointisi ja sulkeakseen pois pahanlaatuisen sairauden mahdollisuuden. olet iäkäs tai jos sinulla on aiemmin esiintynyt haittavaikutuksia (esim. verenvuotoa tai haavaumia) tulehduskipulääkkeiden (NSAID-lääkkeet), esim. ibuprofeenin, käytön aikana. käytät parhaillaan tulehduskipulääkkeitä (NSAID-lääkkeet). Lääkäri voi määrätä sinut keskeyttämään tämän hoidon. sinulla on tai on aiemmin ollut maksan tai munuaisten toimintahäiriöitä. Lääkäri voi tarkistaa maksan tai munuaisten toiminnan verikokeiden avulla, erityisesti, jos omepratsolihoitosi on pitkäaikaista. sinulla esiintyy ripulia omepratsolihoidon aikana. Omepratsolin käytön on havaittu lisäävän hieman ripuli-infektioiden esiintymistä. Jos lääkäri on määrännyt sinulle samanaikaisesti omepratsolihoidon kanssa Helicobacter pylori -tulehduksen häätöhoitoon tarkoitettuja muita lääkkeitä (antibiootteja) tai tulehdusta poistavia lääkkeitä kivun tai reumasairauden hoitoon: lue myös näiden lääkkeiden pakkausselosteet. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämän lääkkeen ja tiettyjen muiden lääkkeiden samanaikaisella käytöllä voi olla vaikutuksia hoitoon. Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä: atatsanaviiri (HIV-lääke, ks. kohta Älä käytä Omeprazol Actavista ) ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli tai vastaavat lääkkeet (sienilääkkeitä) klaritromysiini (antibiootti) diatsepaami tai muut bentsodiatsepiinit, kuten triatsolaami ja fluratsepaami (rauhoittavia tai lihaksia rentouttavia lääkkeitä) varfariini ja muut verenohennuslääkkeet fenytoiini (epilepsialääke) digoksiini (sydänlääke) sitalopraami, essitalopraami, imipramiini, klomipramiini (masennuslääkkeitä) disulfiraami (alkoholiriippuvuuden hoitoon käytettävä lääke) takrolimuusi tai siklosporiini (immuunivastetta heikentäviä lääkkeitä) B12-vitamiini mäkikuisma (Hypericum perforatum). Omeprazol Actaviksen otto ruuan ja juoman kanssa Enterokapselit otetaan joko ennen ateriaa (esim. ennen aamiaista tai päivällistä) tai tyhjään mahaan. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Ennen kuin otat Omeprazol Actavista, kerro lääkärille, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana, yrität tulla raskaaksi tai imetät. Lääkärisi päättää, voitko käyttää Omeprazol Actavista tänä aikana. Ajaminen ja koneiden käyttö Omepratsolilla ei ole havaittu olevan vaikutuksia ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Jotkut henkilöt saattavat silti kokea haittavaikutuksia, kuten väsymystä, huimausta sekä näkö- ja kuuloaistin muutoksia. Nämä voivat vaikuttaa kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos sinulla on mitään näistä oireista, älä aja autoa tai käytä raskaita koneita. 2

3 Tarkista asia lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma. Tärkeää tietoa Omeprazol Actaviksen sisältämistä aineista Tämä lääkevalmiste sisältää sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. MITEN OMEPRAZOL ACTAVISTA KÄYTETÄÄN Käytä Omeprazol Actavista juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Kapselit tulee niellä nesteen kera. Kapselit on otettava ennen ateriaa (esim. aamupalaa tai päivällistä) tai paaston jälkeen. Kapseleita ei saa pureskella tai murskata. Jos sinulla on vaikeuksia niellä kapseleita, ne voidaan avata, ja jauhe voidaan sekoittaa ruokalusikalliseen mehua. Sekoitus tulee ottaa välittömästi. Normaalit annokset on annettu alla. Lääkärisi voi muuttaa annostasi. Närästyksen ja happamien röyhtäisyjen hoito ruokatorven tulehduksen yhteydessä: mg vuorokaudessa 2-4 viikon ajan. Jos oireesi eivät ole helpottuneet yhtään kahden ensimmäisen hoitoviikon aikana, sinun tulee ottaa yhteyttä lääkäriisi. Happamien röyhtäisyjen aiheuttaman ruokatorven tulehduksen hoito: 20 mg kerran vuorokaudessa 4-8 viikon ajan. Happamien röyhtäisyjen aiheuttaman ruokatorven tulehduksen ennaltaehkäisy: mg vuorokaudessa hoitovasteen mukaan. Happamien röyhtäisyjen aiheuttaman vaikea-asteisen ruokatorven tulehduksen hoito yli 2-vuotiailla lapsilla ja nuorilla: Annostus määräytyy painon mukaan ja hoitoa tulee jatkaa 4-12 viikkoa. Omeprazol Actavista ei saa antaa alle 2-vuotiaille lapsille. Pohjukaissuolihaavojen hoito: 20 mg kerran vuorokaudessa 2-4 viikon ajan. Mahahaavojen hoito: 20 mg kerran vuorokaudessa 4-8 viikon ajan. Tulehduskipulääkkeiden ja särkylääkkeiden aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito: 20 mg vuorokaudessa 4-8 viikon ajan. Tulehduskipulääkkeiden ja särkylääkkeiden aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen ennaltaehkäisy: 20 mg vuorokaudessa. Helicobacter pylorin aiheuttamien tulehtuneiden haavaumien uusiutumisen ennaltaehkäisy yhdessä antibioottien kanssa: 20 mg kahdesti vuorokaudessa yhdessä lääkärin määräämien antibioottien kanssa. Tavallinen hoitojakso on yksi viikko. Zollinger-Ellisonin oireyhtymän hoito: Tavanomainen aloitusannos on 60 mg omepratsolia kerran vuorokaudessa. Jos vuorokausiannos on yli 80 mg, puolet annoksesta pitää ottaa aamulla ja toinen puoli illalla. 3

4 Jos sinulla on maksan vajaatoiminta, lääkärisi tulee määrätä sinulle enintään 20 mg:n vuorokausiannos. Jos otat enemmän Omeprazol Actavista kuin sinun pitäisi Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: ), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut lääkettä liian suuren annoksen. Jos unohdat ottaa Omeprazol Actavista Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Omeprazol Actaviskin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos huomaat minkä tahansa seuraavista hyvin harvinaisista mutta vakavista haittavaikutuksista, lopeta Omeprazol Actaviksen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin. infektio, jonka oireina on kuume ja yleistilasi vakava heikkeneminen tai kuume, johon liittyy paikallisen infektion oireita, kuten kipeä kurkku/nielu/suu tai virtsaamisongelmia. Sinusta otetaan verikoe valkosolujen määrän mahdollisen pienenemisen (agranulosytoosin) tarkistamiseksi, sillä tämä voi altistaa sinut infektioille. On tärkeää, että ilmoitat hoitavalle lääkärille lääkityksestäsi. oireita, kuten kasvojen, kielen ja/tai kurkun turpoamista ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon liittyy hengitysvaikeuksia (angioedeema). Alla ilmoitettujen haittavaikutusten yleisyys on luokiteltu seuraavasti: Hyvin yleinen: esiintyy useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä Yleinen: esiintyy 1-10 kymmenellä potilaalla 100:sta Melko harvinainen: esiintyy 1-10 potilaalla 1 000:sta Harvinainen: esiintyy 1-10 potilaalla :sta Hyvin harvinainen: esiintyy alle 1 potilaalla :sta Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin Yleiset ripuli, ummetus, ilmavaivat (mahdollisesti kivuliaat), pahoinvointi ja oksentelu uneliaisuus, unisuus päivän aikana, unihäiriöt (unettomuus), heitehuimaus (huimaus) ja päänsäryt Nämä oireet helpottuvat yleensä hoidon jatkuessa. Melko harvinaiset maksan toiminnan muutokset (toiminta palaa normaaliksi, kun hoito lopetetaan; lääkärisi tietää tästä) kutiava iho, ihottuma, vaikea-asteiset allergiset ihoreaktiot, joihin kuuluvat rakkulat iholla (erythema multiforme) ja herkkyys auringonvalolle (valoherkkyys) hiusten lähtö (alopesia) lisääntynyt hikoilutaipumus näköongelmat (kuten näön hämärtyminen), kuulo-ongelmat (kuten korvien soiminen, tinnitus), makuaistin muutokset. Nämä oireet helpottuvat yleensä, kun hoito lopetetaan. nesteen kertyminen elimistöön, mikä aiheuttaa käsien ja jalkojen turpoamista (perifeerinen edeema). Nämä oireet helpottuvat yleensä, kun hoito lopetetaan. Harvinaiset 4

5 lapsilla anemia kielen värjääntyminen ruskean mustaksi, jos kapselit otetaan yhdessä klaritromysiini-antibiootin kanssa, maharauhasten turpoaminen; molemmat näistä oireista katoavat, kun hoito lopetetaan lihasheikkous, lihas- ja nivelkipu pistely ja kihelmöinti (parestesia), heikotus sekavuus ja aistiharhat, joita esiintyy pääasiassa vakavasti sairailla tai iäkkäillä potilailla. Hyvin harvinaiset suun kuivuminen tai arkuus (stomatiitti) sieni-infektio (kandidiaasi) haimatulehdus (pankreatiitti) (vatsaontelossa sijaitseva rauhanen), maksatulehdus (johon voi liittyä keltatauti, millä tarkoitetaan ihon ja silmän valkuaisten keltaisuutta) (hepatiitti), maksan vajaatoiminta ja aivovaurio potilailla, joilla on jo vaikea-asteinen maksasairaus muutokset verisolujen määrässä, mikä saattaa aiheuttaa mustelmia tai altistaa tulehduksille (trombosytopenia, leukopenia, pansytopenia, agranulosytoosi) vaikea-asteinen rakkulainen ihottuma iholla ja suussa, johon liittyy kuumetta ja heikotusta (Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi) munuaistulehdus, joka voi aiheuttaa nilkkojen turvotusta tai korkeaa verenpainetta (nefriitti) kiihtymys ja masennus vakavasti sairailla tai iäkkäillä potilailla nokkosihottuma, kohonnut kehon lämpötila, vaikea-asteiset allergiset reaktiot, joihin liittyy kasvojen ja kurkun turpoamista, hengityksen vinkuminen (anafylaksia), vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai huimausta, kuume veren suolapitoisuuden väheneminen, mikä aiheuttaa sekavuutta, väsymystä, lihasten nykimistä, kouristuskohtauksia tai kooman (hyponatremia) suurentuneet rinnat miehillä (gynekomastia) verisuonten allergiaperäinen tulehdus, joka voi estää verenkierron (vaskuliitti) Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. OMEPRAZOL ACTAVIKSEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Kapselipurkki: Säilytä alle 30 C. Pidä kapselipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. Läpipainopakkaukset: Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Omeprazol Actavis sisältää Vaikuttava aine on omepratsoli. Yksi kapseli sisältää 10 mg, 20 mg tai 40 mg omepratsolia. Muut aineet ovat sokeripallot (sakkaroosi, maissitärkkelys, vesi), metakryylihappoetyyliakrylaattikopolymeeri (1:1), hypromelloosi, talkki, mannitoli, makrogoli 6000, titaanidioksidi (E171), polysorbaatti 80, vedetön dinatriumfosfaatti, natriumlauryylisulfaatti. Kapselin kuori (10 mg ja 20 mg): gelatiini, vesi, titaanidioksidi (E171), kinoliinikeltainen (E104). Kapselin kuori (40 mg): gelatiini, vesi, titaanidioksidi (E171), indigokarmiini (E132). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 5

6 10 mg: läpinäkymätön, keltainen kapseli. 20 mg: läpinäkymätön, keltainen kapseli. 40 mg: läpinäkymätön, sininen ja valkoinen kapseli. Kapselit sisältävät luonnonvalkoisia tai kermanvalkoisia pallomaisia mikrorakeita. Läpipainopakkaukset: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 tai 500 kapselia. Kapselipurkit: 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 100 tai 500 kapselia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur IS-220 Hafnarfjordur Islanti Valmistaja Laboratorios Liconsa, S.A. Avda. Miralcampo N 7 Polígono Industrial Miralcampo Azuqueca de Henares (Guadalajara) Espanja Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Omeprazol Actavis 10 mg, 20 mg eller 40 mg enterokapsel, hård Omeprazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Omeprazol Actavis är och vad det används för 2. Innan du använder Omeprazol Actavis 3. Hur du använder Omeprazol Actavis 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Omeprazol Actavis ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD OMEPRAZOL ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Omeprazol Actavis innehåller läkemedlet omeprazol, som tillhör en grupp läkemedel som kallas "protonpumphämmare". De minskar mängden syra som produceras i magen. Magsyra är delvis orsaken till och hämmar läkandet av inflammation i matstrupen samt sår på tolvfingertarmen och magsår. Omeprazol Actavis används av vuxna för: Behandling av halsbränna och sura uppstötningar i reflux esofagit. Behandling av sår på tolvfingertarmen och magsår samt behandling och förebyggande av inflammation i matstrupen orsakad av sura uppstötningar. Behandling och förebyggande av magsår eller sår på tolvfingertarmen orsakade av samtidig behandling med antiinflammatoriska läkemedel och smärtstillande. Förebyggande av återfall av sår infekterade med bakterier av typen Helicobacter pylori i kombination med antibiotika. Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom (en tumör som ökar produktionen av hydrokloridsyra, vilket orsakar magsår och sår på tolvfingertarmen). 2. INNAN DU ANVÄNDER OMEPRAZOL ACTAVIS Använd inte Omeprazol Actavis om du är allergisk (överkänslig ) mot omeprazol eller något av övriga innehållsämnen i Omeprazol Actavis. du har nedsatt leverfunktion och samtidigt använder klaritromycin (antibiotika för behandling av bakterieinfektioner) du samtidigt behandlas med något läkemedel som innehåller atazanavir (för behandling av HIVinfektioner). Var särskilt försiktig med Omeprazol Actavis Tala om för läkare eller apotekspersonal om du har använt omeprazol eller andra protonpumphämmare en längre tid, mer än 1 år. Om så är fallet, eller om det är planerat att behandlingen med omeprazol ska pågå en längre tid (längre än 7

8 1 år) ska läkaren övervaka din behandling regelbundet. Om du observerar nya och avvikande symtom, tala om det för din läkare. du har eller nyligen har haft något av följande symtom: oavsiktlig viktminskning, upprepade kräkningar, blod i kräkningar eller mörk avföring. Läkaren kan i så fall utföra en undersökning (endoskopi) för att undersöka ditt hälsotillstånd och/eller för att utesluta elakartade sjukdomar. du är äldre eller om du tidigare har fått biverkningar (t.ex. blödning eller magsår) efter användning av inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen. du redan använder inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel (NSAID). Läkaren kan ordinera att du avslutar denna behandling. du har eller har haft funktionsstörningar i levern eller njurarna. Läkaren kan kontrollera hur de fungerar med hjälp av blodprover, speciellt om du redan använt omeprazol en längre tid. du får diarré under behandlingen med omeprazol. Omeprazol har förknippats med en viss ökning av diarrésjukdomar orsakade av tarminfektioner. Om läkaren har ordinerat dig omeprazol tillsammans med andra läkemedel som används för behandling av en infektion mot bakterien Helicobacter pylori (antibiotika) eller för behandling av smärta eller reumatiska sjukdomar (inflammationshämmande smärtstillande läkemedel), läs även bipacksedlarna för dessa läkemedel noggrant. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingens effekt kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Speciellt viktigt är det för din läkare att känna till om du redan behandlas med: atazanavir (mot HIV, se också avsnittet Använd inte Omeprazol Actavis ) ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol eller motsvarande läkemedel (svampläkemedel) klaritromycin (antibiotika) diazepam eller andra bensodiazepiner, såsom triazolam och flurazepam (lugnande eller muskelavslappnande läkemedel) warfarin eller andra blodförtunnande läkemedel fenytoin (läkemedel för behandling av epilepsi) digoxin (hjärtmedicin) citalopram, escitalopram, imipramin, klomipramin (läkemedel mot depression) disulfiram (läkemedel mot alkoholberoende) takrolimus eller ciklosporin (läkemedel som försvagar immunförsvaret) vitamin B12 johannesört (Hypericum perforatum) Intag av Omeprazol Actavis med mat och dryck Enterokapslarna tas antingen före måltid (t.ex. före frukost eller middag) eller på tom mage. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Innan du tar Omeprazol Actavis ska du informera din läkare om du är gravid, misstänker att du kan vara gravid, försöker att bli gravid eller om du ammar. Din läkare avgör huruvida du kan ta Omeprazol Actavis under denna tid. Körförmåga och användning av maskiner Omeprazol har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Vissa personer kan dock uppleva biverkningar såsom trötthet och yrsel, och effekter på syn och hörsel kan förekomma, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner. Om du upplever något eller några av dessa symptom ska du inte köra bil eller hantera tunga maskiner. 8

9 Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker. Viktig information om något innehållsämne i Omeprazol Actavis Det här läkemedlet innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. 3. HUR DU ANVÄNDER OMEPRAZOL ACTAVIS Använd alltid Omeprazol Actavis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Kapslarna ska sväljas med ett glas vätska. Kapslarna ska tas före en måltid (såsom frukost eller middag) eller fastande. Kapslarna får inte tuggas eller krossa. Om du har svårt att svälja kapslarna kan du öppna dem och blanda innehållet med en matsked juice. Blandningen ska tas omedelbart. Nedan visas vanliga doseringar. Din läkare kan komma att ändra dessa. Behandling av halsbränna och sura uppstötningar i reflux esofagit mg dagligen under 2-4 veckor. Du bör kontakta din läkare efter de första två behandlingsveckorna om dina symptom inte har förbättrats alls. Behandling av inflammation i matstrupen orsakad av sura uppstötningar: 20 mg en gång dagligen under 4-8 veckor. Förebyggande av inflammation i matstrupen orsakad av sura uppstötningar: mg dagligen beroende på hur du svarar på behandlingen. Behandling av svår inflammation i matstrupen orsakad av sura uppstötningar hos barn över 2 år och ungdomar: Dosen beror på patientens vikt och behandlingen ska pågå under 4-12 veckor. Omeprazol Actavis ska inte ges till barn under 2 år. Behandling av sår på tolvfingertarmen: 20 mg en gång dagligen under 2-4 veckor. Behandling av magsår: 20 mg dagligen under 4-8 veckor. Behandling av sår på tolvfingertarmen och magsår orsakade av antiinflammatoriska läkemedel och smärtstillande: 20 mg under 4-8 veckor. Förebyggande av sår på tolvfingertarmen och magsår orsakade av antiinflammatoriska läkemedel och smärtstillande: 20 mg dagligen. Förebyggande av återfall av sår infekterade med bakterier av typen Helicobacter pylori i kombination med antibiotika: 20 mg två gånger dagligen i kombination med antibiotika som din läkare ordinerar. Vanlig behandlingslängd är 1 vecka. Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom: Vanlig startdos är 60 mg omeprazol en gång per dygn. Om du tar mer än 80 mg omeprazol per dygn, bör dosen delas upp på två doser av vilka den ena tas på morgonen och den andra på kvällen. 9

10 Om du har nedsatt leverfunktion ska din läkare ordinera en maximal daglig dos om 20 mg. Om du har tagit för stor mängd av Omeprazol Actavis Ta alltid kontakt med läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn ), om du eller någon annan har tagit för stor dos av läkemedlet. Om du har glömt att ta Omeprazol Actavis Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Omeprazol Actavis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du upplever följande mycket sällsynta men allvarliga biverkningar ska du omedelbart sluta använda Omeprazol Actavis och uppsöka läkare: Infektion med symptom som feber och allvarligt försämrat allmäntillstånd, eller om du får feber med lokala infektionssymptom som ont i halsen/svalget/munnen eller problem med att kasta vatten. Ett blodprov tas för att kontrollera att antalet vita blodkroppar inte har minskat (vilket kallas granulocytos), eftersom detta kan orsaka en nedsatt motståndskraft mot infektioner. Det är viktigt att du informerar läkaren om det läkemedel du använder. Symptom såsom svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget, och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag i kombination med andningssvårigheter (angioödem). Möjliga biverkningar delas in i olika kategorier beroende på hur vanligt förekommande de är: Mycket vanlig: förekommer hos fler än 1 av 10 patienter Vanlig: förekommer hos 1-10 av 100 patienter Ovanlig: förekommer hos 1-10 av patienter Sällsynt: förekommer hos 1-10 av patienter Mycket sällsynt: förekommer hos färre än 1 av patienter Okänd: kan inte beräknas från tillgängliga data Vanliga diarré, förstoppning, gasbildning i mage eller tarm (kan vara smärtsamt) (väderspänningar), illamående och kräkningar dåsighet, trötthet under dagen, sömnstörningar (sömlöshet), yrsel (svindel) och huvudvärk Dessa besvär förbättras vanligtvis under behandlingens gång. Ovanliga förändringar i leverfunktionen (förändringarna upphör när behandlingen avbryts; din läkare vet mer om detta) kliande hud, hudutslag, allvarliga allergiska reaktioner med blåsor på huden (erythema multiforme) och känslighet för solljus (fotosensitivitet) håravfall (alopesi) ökad tendens till svettning synproblem (till exempel dimsyn), hörselproblem (till exempel störande ljud eller ringningar i öronen) (tinnitus), smakförändringar. Dessa besvär förbättras vanligtvis när behandlingen avbryts. vätskeansamling som leder till svullna fötter och händer (perifera ödem) (förbättras vanligtvis när behandlingen avbryts). Sällsynta 10

11 anemi hos barn brunsvart missfärgning på tungan om kapslarna tas samtidigt som antibiotikumet klaritromycin, svullna körtlar i magen. Bägge besvären försvinner efter att behandlingen avbryts. muskelsvaghet och smärta, muskel- och ledsmärtor stickande känsla som av nålar (parestesi) och yrsel mental förvirring och hallucinationer hos allvarligt sjuka eller äldre patienter. Mycket sällsynta torrhet eller ömhet i munnen (stomatit) svampinfektion (candida) inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) (en körtel i buken) och levern (med eller utan gulsot, som leder till gultonad hud och gulnade ögonvitor) (hepatit), leversvikt och hjärnskador hos patienter som redan har en allvarlig leversjukdom förändrat antal blodkroppar vilket kan leda till blåmärken eller att du har högre infektionsrisk (trombocytopeni, leukopeni, pancytopeni, granulocyt) svåra utslag med blåsor på huden och i munnen åtföljt av feber och svaghet (Steven-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys) inflammation i njurarna som kan leda till svullna vrister eller högt blodtryck (nefrit) agitation/upphetsning och depression hos allvarligt sjuka eller äldre patienter nässelutslag, förhöjd kroppstemperatur, allvarliga allergiska reaktioner med svullnad i ansiktet och halsen, pipande andning (anafylaxi), allvarlig allergisk reaktion som leder till svårigheter att andas eller yrsel, feber minskade saltnivåer i blodet vilket leder till förvirring, trötthet, muskelryckningar, krampanfall eller koma (hyponatremi) förstorade bröst hos män (gynekomasti) allergisk inflammation i blodkärlen vilket kan hämma blodcirkulationen (vaskulit) Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR OMEPRAZOL ACTAVIS SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Kapselburken: Förvaras vid högst 30 C. Tillslut kapselburken väl. Fuktkänsligt. Blisterförpackningen: Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är omeprazol. En kapsel innehåller 10 mg, 20 mg eller 40 mg omeprazol. Övriga innehållsämnen är sockerglober (sackaros, majsstärkelse, vatten), metakrylsyraetylakrylat-kopolymer (1:1), hypromellos, talk, mannitol, makrogol 6000, titandioxid (E171), polysorbat 80, vattenfri dinatriumfosfat, natriumlaurylsulfat. Kapselns hölje (10 mg och 20 mg): gelatin, vatten, titandioxid (E171), kinolingult (E104). Kapselns hölje (40 mg): gelatin, vatten, titandioxid (E171), indigokarmin (E132). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 11

12 10 mg: opak, gul kapsel. 20 mg: opak, gul kapsel. 40 mg: opak, blå och vit kapsel. Kapslarna innehåller naturvita eller elfbensvita mikrogranuler. Blisterförpackningar: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 eller 500 kapslar. Kapselburkar: 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 100 eller 500 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur IS-220 Hafnarfjordur Island Tillverkare Laboratorios Liconsa, S.A. Avda. Miralcampo N 7, Polígono Industrial Miralcampo Azuqueca de Henares (Guadalajara) Spanien Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ OMEPRAZOL SANDOZ ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ OMEPRAZOL SANDOZ ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Omeprazol Sandoz 10 mg enterokapseli, kova Omeprazol Sandoz 20 mg enterokapseli, kova Omeprazol Sandoz 40 mg enterokapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Omeprazol Sandoz 10 mg enterokapseli, kova Omeprazol Sandoz 20 mg enterokapseli, kova Omeprazol Sandoz 40 mg enterokapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Omeprazol Sandoz 10 mg enterokapseli, kova Omeprazol Sandoz 20 mg enterokapseli, kova Omeprazol Sandoz 40 mg enterokapseli, kova omepratsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Razome 20 mg enterokapseli, kova omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Razome 20 mg enterokapseli, kova omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Razome 20 mg enterokapseli, kova omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg, 20 mg tai 40 mg kova enterokapseli. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg, 20 mg tai 40 mg kova enterokapseli. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg, 20 mg tai 40 mg kova enterokapseli Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Malvitona oraaliliuos

PAKKAUSSELOSTE. Malvitona oraaliliuos PAKKAUSSELOSTE Malvitona oraaliliuos tiamiininitraatti riboflaviininatriumfosfaatti pyridoksiinihydrokloridi nikotiiniamidi dekspantenoli kofeiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 PAKKAUSSELOSTE LIPACTIN Hyvä potilas, Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ OMEPRAZOL MYLAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ OMEPRAZOL MYLAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE OMEPRAZOL MYLAN 10 mg, enterokapseli, kova OMEPRAZOL MYLAN 20 mg, enterokapseli, kova OMEPRAZOL MYLAN 40 mg, enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Strepsils Mansikka imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Omeprazol Teva 10 mg enterokapseli, kova Omeprazol Teva 20 mg enterokapseli, kova Omeprazol Teva 40 mg enterokapseli, kova omepratsoli Lue tämä seloste huolellisesti

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Lansoprazol Uka 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Uka 30 mg enterokapseli, kova lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Lansoprazol Uka 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Uka 30 mg enterokapseli, kova lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Lansoprazol Uka 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Uka 30 mg enterokapseli, kova lansopratsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucorix 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten glukosamiinisulfaatti

PAKKAUSSELOSTE. Glucorix 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten glukosamiinisulfaatti PAKKAUSSELOSTE Glucorix 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten glukosamiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli PAKKAUSSELOSTE ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit allopurinoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin alat ottaa lääkettä. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni PAKKAUSSELOSTE Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Noudata aina lääkärin antamaa ohjetta ja pakkaukseen kiinnitetyssä apteekkietiketissä olevaa annostusta.

Noudata aina lääkärin antamaa ohjetta ja pakkaukseen kiinnitetyssä apteekkietiketissä olevaa annostusta. Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen - Tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Hunaja & Sitruuna imeskelytabletti

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Hunaja & Sitruuna imeskelytabletti PAKKAUSSELOSTE Strepsils Hunaja & Sitruuna imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Balancid Novum, purutabletit Kalsiumkarbonaatti, magnesiumhydroksidi

PAKKAUSSELOSTE. Balancid Novum, purutabletit Kalsiumkarbonaatti, magnesiumhydroksidi PAKKAUSSELOSTE Balancid Novum, purutabletit Kalsiumkarbonaatti, magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Menthol imeskelytabletti

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Menthol imeskelytabletti PAKKAUSSELOSTE Strepsils Menthol imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli ja levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini)

PAKKAUSSELOSTE. Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini) PAKKAUSSELOSTE MILCOPEN 1500 -tabletti, kalvopäällysteinen Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. HEINIX 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. HEINIX 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset Setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE HEINIX 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot