Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit Nyt nostetaan tasoa. Vontobel Investment Banking

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit Nyt nostetaan tasoa. Vontobel Investment Banking"

Transkriptio

1 Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit Nyt nostetaan tasoa Vontobel Investment Banking 1

2 2

3 I korthet Sijoitusten jatkuvaa parantamista Bull & Bear -sertifikaatit ovat helppo ja tehokas tapa hyödyntää sekä nousevia että laskevia kursseja. Viitearvon, esimerkiksi osakkeen tai indeksin, päiväkohtainen tuotto nousee sen myötä. Tämä tarkoittaa, että sijoittajat osallistuvat suhteettomasti viitearvon kurssin kehitykseen. Vipuvaikutus on pysyvä, ja siksi sijoitus muistuttaakin päivittäistä uudelleensijoitusta. Bull & Bear -sertifikaattien tunnusmerkit Vakaiden (positiivisten tai negatiivisten) kurssitrendien optimaalinen käyttö Jatkuva vipuvaikutus juoksuaikana Ei rajoitusta juoksuajalle (open end) Volatiliteetti ei vaikuta sertifikaattien hinnoitteluun Alla oleva vipuindeksi sekä erityiset vipuindeksiportaalit takaavat läpinäkyvän ja jäljitettävän rakenteen (https://indices.vontobel.com) Vontobelin kattava tuotepaletti (löytyy osoitteesta Panosmahdollisuudet: Nouseva kurssi: Bull & Bear -sertifikaatti (Long) Laskeva kurssi: Bull & Bear -sertifikaatti (Short) Vaihtelevasti nouseva ja laskeva kurssi: Bull & Bear -sertifikaatit eivät sovellu tähän tarkoitukseen. 3

4 Funktionssätt Päivittäisen tuloksen tehokas nostaminen Kurssitrendien pysyessä vakaina Bull & Bear -sertifikaatit mahdollistavat keskiarvoa paremmat voitot. Markkinoiden odotuksista riippuen sijoittajat voivat olla viitearvoon nähden nousevan tai laskevan kurssin kannalla. Pysyvä vipuvaikutus nostaa tuottoa päivittäin. Suhteeton osallistuminen jatkuvan vipuvaikutuksen myötä Bull & Bear -sertifikaattien avulla sijoittajat osallistuvat viitearvon päivittäisen tuoton nostamiseen. Ei rajoitusta juoksuajalle (open end). Sertifikaatti seuraa alla olevan vipuindeksin arvoa suhteessa 1:1*. Indeksitason laskennan perustana on edellisenä päivänä saadun kurssiarvon vaihtelu. Kurssiarvo on indeksin laskentapäivään perustuva viitearvon päätöskurssi. Vipuindeksi tuottaa vipumekanismin ja heijastaa myös viitearvon suhteetonta, päivittäistä kurssikehitystä. Tämä tapahtuu niin, että viitearvon arvon muutos kerrotaan pysyvällä vivulla. Kaikkien Vontobelin Bull & Bear -sertifikaattien perustana on vastaava vipuindeksi. Yksityiskohtaisten, julkaistujen indeksitietojen avulla taataan korkea läpinäkyvyysaste. Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit korkea läpinäkyvyys, yksinkertainen saatavuus Kaikki Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit perustuvat yksittäiseen vipuindeksiin. Vontobel laskee vipuindeksin suurelle määrälle eri viitearvoja ja eri tasoilla olevia useita tekijöitä hyödyntäen. Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatteihin liittyvän tuotesuunnittelun, ajankohtaisten kurssien ja historiallisen hintakehityksen kaltaisia tietoja julkaistaan Vontobelin strukturoiduille tuotteille omistetulla verkkosivustolla, sopivien Vontobelin Bull & Bear -sertifikaattien valintaa koskevan hyvän opastuksen antamiseksi. Tiedot on myös linkitetty erityisesti Vontobelin vipuindeksille omistettuun indeksiportaaliin. Lisätietoja eri vipuindeksien kehityksestä ja muotoilusta saat nopeasti ja helposti osoitteessa https://indices.vontobel.com. Yksinkertainen orientoituminen ja hyvä jäljitettävyys ovat taattuja, koska relevantit indeksitiedot löytyvät nopeasti. Vakaa kurssitrendi ja oikeanlaiset, markkinoita koskevat odotukset menestyvän sijoituksen edellytyksiä Volatiliteetti ei vaikuta Bull & Bear -sertifikaattien hinnoitteluun. Samalla suuri riippuvuus trendeistä on Bull & Bear -sertifikaateille ominaista. Tämä merkitsee seuraavaa: Voittomahdollisuudet ylittävät keskivertotason. Koska vipuvaikutus toimii molempiin kurssisuuntiin, on myös mahdollista, että menetykset ylittävät keskivertotason (aina kokonaistappioon saakka). Näin käy, kun viitearvon kurssi markkinoiden odotuksista huolimatta kehittyy Bull & Bear -sertifikaatin osalta epäsuotuisasti. Sijoittajan tulee myös huomioida, että Bull & Bear -sertifikaatti saattaa menettää arvoaan huomattavasti viitearvon volatiilisten sivusuuntaisten vaiheiden aikana, vaikka viitearvon kurssi ei olisikaan muuttunut merkittävästi koko ajanjaksona: Vipuindeksin eri laskentamenetelmistä johtuen on mahdollista, että vipuindeksin osalta myös viitearvon siirtyessä sivusuuntaisesti (eli kun vastaava kurssi vaihtelevasti nousee ja laskee) syntyy arvo- tai kurssitappioita. Tämä vaikuttaa myös Bull & Bear -sertifikaatin kysyntään. Vipuindeksi varmistaa korkean läpinäkyvyysasteen Bull & Bear -sertifikaatti perustuu vipuindeksiin perustuu viitearvoon Bull & Bear -sertifikaatti 15x Long Indexiin, DAX : iin linkitettynä 15x Long Index, DAX : iin linkitettynä DAX * Jos sertifikaatin valuutta poikkeaa vipuindeksin valuutasta, vipuindeksin kehitys saattaa poiketa Bull & Bear -sertifikaatin kehityksestä, ja tämä voi olla sijoittajan kannalta joko myönteistä tai kielteistä. Sijoittaja kantaa siis riskin vaihtokurssin kehityksestä. 4

5 Funktionssätt Long vai Short markkinoiden odotukset määräävät Vipuindeksi (Long) noudattaa niin kutsuttua long-strategiaa. Indeksiarvo nousee suhteettomasti viitearvon nousevan kurssin myötä ja laskee suhteettomasti viitearvon kurssin laskiessa. Vipuindeksi (Short) toimii Bull & Bear -sertifikaatit sopivat paremmin lyhytaikaisiin sijoituksiin ja huonommin pitkäaikaisiin, niin kutsuttuihin buy and hold -strategioihin. päinvastaisesti. Tämä indeksi nousee tai laskee suhteettomasti viitearvon kurssin laskiessa ja noustessa. Vipuindeksi (Short) kehittyy siis päinvastaisesti viitearvon kehitykseen nähden. Esimerkkejä vipuindeksistä (Long): Vipuindeksin (Long) vipuvaikutus on tässä esimerkissä 4. Jos viitearvon kurssi nousee 2 % edelliseen sopeutukseen nähden, vipuindeksi nousee nelinkertaisesti, siis 8 %. Jos viitearvo laskee tämän nelinkertaisen vipuvaikutuksen (Long) mukaan 2 %, vipuindeksi laskee 8 %, koska vipu vaikuttaa molempiin suuntiin (vipuvaikutuksen sopeutus selitetään alkaen sivulta 13). Esimerkkejä vipuindeksistä (Short): Vipuindeksi (Short) heijastaa viitearvon käänteistä kehitystä. Vipuindeksin vipuvaikutus on tässä esimerkissä 6. Jos viitearvon kurssi nousee 2 %, 6-kertainen vipuindeksi (Short) laskee 12 %, siis kuusinkertaisesti. Vipuindeksillä (Short) panostetaan nimenomaisesti laskeviin kursseihin: Jos viitearvon kurssi laskee esimerkiksi 2 %, 6-kertainen vipuindeksi (Short) nousee 12 %. Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi esimerkeissä on esitetty vain vipuindeksin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta 13. Kaikki sijoitus- ja vipusertifikaatteja koskevat tiedot Vontobelilta Tuotteiden tunnusmerkit 1 Viitekurssin ajankohtainen arvostuskurssi 2 Kynnys, jolloin päivänsisäinen korjaus suoritetaan 3 Ajankohtainen rahoitusspread 4 Vipuindeksi, johon Bull & Bear -sertifikaatti viittaa, sekä suora linkitys indeksiportaaliin 5 Viitearvo, johon vipuindeksi viittaa

6 Funktionssätt Vontobelin vipuindeksiportaali vipuindeksiin 1 Vipuindeksin nimi ja ISIN 2 Ajankohtainen vipuindeksikurssi ja valuutta 3 Viitekurssin ajankohtainen arvostuskurssi Ajankohtainen rahoitusspread 5 Indeksimaksu ja rahoituskomponenttien relevantti korkokanta 3 4 Yksityiskohtaisten tietojen myötä Vontobelin vipuindeksiportaali tarjoaa hyvän orientoitumisen ja korkean läpinäkyvyysasteen. 5 viitearvoon 1 Viitearvoa koskevat yksityiskohdat 2 Viitearvoa koskevat tiedot sekä historiallinen kurssikehitys 1 2 6

7 Funktionssätt Toimintatapa 1 Yksityiskohtaiset toimintatapaa koskevat selitykset 1 1 Vipuindeksin historia 1 Kaikki indeksikorjaukset ovat läpinäkyviä ja jäljitettävissä 1 7

8 8

9 Scenario 1: Selventävät kurssiskenaariot Houkutteleva tuotto saavutetaan viputason mukaan. Edellytyksenä on, että viitearvon kurssikehitys vastaa markkinoiden odotuksia ja saavuttaa vipuindeksin kannalta suotuisan käyrän. Sijoituspääomaa koskevat tappiot, jopa kokonaistappiot, ovat mahdollisia, koska vipu vaikuttaa molempiin suuntiin. Skenaario 1 Vakaa kurssikäyrä jatkuvasti nouseva kurssikehitys Jakson alussa (päivä 0) viitearvo on 100 EUR. Seuraavan viiden päivän aikana arvo nousee 1 EUR päivässä. Prosentuaalinen arvonnousu on nähtävissä alla olevassa grafiikassa. Koska viitearvo nousee jakson aikana jatkuvasti, myös vipuindeksin (Long), jonka perustana viitearvo toimii, arvo nousee suhteettomasti ja jatkuvasti. Tämä pätee aina nousevien kurssien osalta: Mitä korkeampi vipu, sitä suurempi vipuindeksin (Long) arvonnousu. Suuremmat voitot ovat mahdollisia, jos viitearvon kurssikehityksen käyrä on vipuindeksin kannalta suotuisa, mutta tämä riippuu valitusta vivusta. Vipuindeksin kehitys eri korkuisten vipujen mukaan verrattuna viitearvoihin (tiedot euroissa) EUR ,00 Päivä 0 125,83 133,09 118,90 116,72 121,21 112,30 112,36 106,00 108,12 104,00 101,00 102,00 103,00 104,00 105,00 96,00 92,20 94,00 88,58 85,14 88,42 83,21 81,87 78,37 73,85 Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Päivä 5 viitearvoon 6-krt. vipuindeksi (Long) 6-krt. vipuindeksi (Short) 4-krt. vipuindeksi (Long) 4-krt. vipuindeksi (Short) Vipuindeksi (Short) toimii päinvastaisesti: Sen arvo laskee suhteettomasti viitearvon noustessa. Siis tässä tapauksessa: mitä korkeampi vipu, sitä suurempi tappio. Muutos edelliseen päivään verrattuna Viitearvo, viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) valuuttana EUR Vipu (+4) Vipu (+ 6) Vipu ( 4) Vipu ( 6) Päivä Päivä ,00 % + 4,00 % + 6,00 % 4,00 % 6,00 % Päivä ,99 % + 3,96 % + 5,94 % 3,96 % 5,94 % Päivä ,98 % + 3,92 % + 5,88 % 3,92 % 5,88 % Päivä ,97 % + 3,88 % + 5,83 % 3,88 % 5,83 % Päivä ,96 % + 3,85 % + 5,77 % 3,85 % 5,77 % Kokonaistulos +5,00 % + 21,21 % + 33,09 % 18,13 % 26,15 % Lähde: Vontobel Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä näytetään ainoastaan Bull & Bear -sertifikaatin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta 13. 9

10 Scenario 2: Skenaario 2 Vakaa kurssikäyrä jatkuvasti laskeva kurssikehitys Oletamme jälleen, että viitearvo on jakson alussa (päivä 0) 100 EUR. Edellisestä esimerkistä poiketen se kuitenkin laskee 1 EUR päivässä. Viitearvon prosentuaalinen arvonlasku on nähtävissä alla olevassa grafiikassa. Vipu vaikuttaa molempiin suuntiin, joten suhteettomia tappioitakin saattaa esiintyä. Negatiivisesta kurssitrendistä johtuen vipuindeksi (Short) laskee suhteettomasti. Yleisesti pätevä periaate: Mitä korkeampaa vipua vipuindeksin (Short) osalta käytetään, sitä suurempi on tuotto. Sitä vastoin vipuindeksi (Long) menettää viitearvon laskiessa vastaavasti arvoaan. Vipuindeksin kehitys eri korkuisten vipujen mukaan verrattuna viitearvoihin (tiedot euroissa) EUR ,00 Päivä 0 134,61 126,69 119,31 122,15 106,00 112,42 112,62 117,26 104,00 108,20 99,00 98,00 96,00 92,12 97,00 96,00 95,00 94,00 88,36 84,72 88,30 81,19 82,90 77,77 72,91 Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Päivä 5 viitearvoon 6-krt. vipuindeksi (Long) 6-krt. vipuindeksi (Short) 4-krt. vipuindeksi (Long) 4-krt. vipuindeksi (Short) Muutos edelliseen päivään verrattuna Viitearvo, viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) valuuttana EUR Vipu (+4) Vipu (+ 6) Vipu ( 4) Vipu ( 6) Päivä Päivä ,00 % 4,00 % 6,00 % + 4,00 % + 6,00 % Päivä ,01 % 4,04 % 6,06 % + 4,04 % + 6,06 % Päivä ,02 % 4,08 % 6,12 % + 4,08 % + 6,12 % Päivä ,03 % 4,12 % 6,19 % + 4,12 % + 6,19 % Päivä ,04 % 4,17 % 6,25 % + 4,17 % + 6,25 % Kokonaistulos 5,00 % 18,81 % 27,09 % + 22,15 % + 34,61 % Lähde: Vontobel Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä näytetään ainoastaan Bull & Bear -sertifikaatin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta

11 Scenario 3: Skenaario 3 Vaihteleva kurssi vaihtelevasti nouseva ja laskeva kurssikehitys Tässäkin skenaariossa viitearvon kurssiarvo on jakson alussa (päivä 0) 100 EUR. Tämän jälkeen kurssisuuntaus ei ole vakaa. Kurssivoitot ja -tappiot vaihtelevat päivittäin, joten viitearvo on tästä johtuen sivusuuntaisessa vaiheessa ja heilahtelee hieman lähtöarvosta. Tähän viitearvoon viittaava vipuindeksi, niin Long kuin Shortkin, heilahtelee merkittävästi ja tuottaa vaihtelevasti suuria kurssivoittoja ja -tappioita. Mitä suurempi vipuindeksin tappio on, sitä vaikeampi mahdollinen kurssin kiinnikurominen on, koska se alkaa matalammalla indeksiarvolla. Yleisesti pätevä periaate: Jos viitearvo on sivusuuntaisessa vaiheessa, suuria tappioita ja jopa kokonaistappioita saattaa syntyä lyhyessäkin ajassa. Tämä riski nousee kurssiheilahtelujen rajun heilahtelun ja korkeamman vivun myötä. Erikorkuisilla vivuilla lasketun vipuindeksin kehitys verrattuna viitearvoihin (tiedot euroissa) EUR ,00 Päivä 0 103,00 Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Päivä 5 viitearvoon 6-krt. vipuindeksi (Long) 6-krt. vipuindeksi (Short) 99,00 100,00 96,00 4-krt. vipuindeksi (Long) 4-krt. vipuindeksi (Short) 102,00 Muutos edelliseen päivään verrattuna Viitearvo, viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) valuuttana EUR Vipu (+ 4) Vipu (+ 6) Vipu ( 4) Vipu ( 6) Päivä Päivä ,00 % +12,00 % +18,00 % 12,00 % 18,00 % Päivä ,88 % 15,53 % 23,30% +15,53 % +23,30 % Päivä ,01 % +4,04 % +6,06 % 4,04 % 6,06 % Päivä ,00 % 16,00 % 24,00% +16,00 % +24,00 % Päivä ,25 % +25,00 % +37,50 % 25,00 % 37,50 % Kokonaistulos + 2,00 % + 3,35 % + 0,31 % 15,12 % 26,39 % Lähde: Vontobel Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä näytetään ainoastaan Bull & Bear -sertifikaatin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta 13. Tässä vaihtelevassa skenaariossa vipuindeksin (Long) kokonaistulos on viiden päivän jälkeen positiivinen ja vipuindeksin (Short) osalta negatiivinen. Näin ei kuitenkaan ole aina. Viitearvon kurssikäyrän vaihdellessa myös vipuindeksi (Long) voi tuottaa korkeita tappioita. 11

12 12

13 Funktionssätt extended Vipuindeksin laskenta Vipuindeksi koostuu vipu- ja rahoituskomponenteista. Viimeksi mainittu laskee tavallisesti vipuindeksin arvoa. Vipuindeksin päivittäinen korjaaminen Kullakin Bull & Bear -sertifikaatilla on oma vipuindeksinsä. Indeksi alkaa indeksin alkupäivänä, ja viimeisintä vipuindeksitasoa päivitetään tämän jälkeen jatkuvasti viitearvon kauppa-aikoina. Koska arviointikurssia korjataan päivittäin, on tuoton kasvu kiinteällä vivulla myös mahdollinen. Vipuindeksi koostuu vipu- ja rahoituskomponenteista. Vipukomponentit takaavat Bull & Bear -sertifikaatti heijastaa alla olevan vipuindeksin kehitystä. Tämä arvo määrittyy vipu- ja rahoituskomponenttien perusteella. suhteettoman osallistumisen viitearvon kurssimuutoksiin. Rahoituskomponentit puolestaan tavallisesti vaikuttavat vipuindeksin kehitykseen arvoa laskevasti. Vipukomponentit Vipukomponentit noudattavat viitearvon arvonkehitystä, jolloin viitearvon kurssimuutokset kerrotaan vipukertoimella. Viitearvon muutos verrattuna viimeisimpään päivittäiskurssiin nousee indeksissä. Vipuindeksi (Long) nousee suhteettomasti viitearvon nousevan kurssin myötä ja laskee suhteettomasti viitearvon kurssin laskiessa. Vipuindeksi (Short) toimii aivan päinvastaisesti. Vipurahoitus Vipuindeksiä (Long) koskeva strategia jäljittelee suurempaa sijoitusta vipua vastaavaan viitearvoon. Tällaisen sijoituksen rahoittamisesta aiheutuu kuluja. Siksi vipuindeksin (Long) vipurahoitus vaikuttaa arvoa laskevasti. Laskentaesimerkki, vipurahoitus Esimerkkinä on vipuindeksin (Long) Bull & Bear -sertifikaatti, jossa on vipukerroin 6. Viitearvolla tarkoitetaan DAX - indeksiä. Tämän rahoitusspreadin oletusarvona on 0,10 %. Avistakorkona käytetään euroissa laskettua EONIA-Overnight -korkoa. Tämän koron oletetaan esimerkiksi olevan 0,158 % vuodessa. Vipuindeksi (Long) -tapauksessa päivittäiset vipurahoituskulut ovat 0,00358 % 1 jos indeksitaso on 100 euroa, kyseessä on 0,358 senttiä. Jos samassa esimerkissä olisi kyse vipuindeksistä (Short), kustannukset olisivat kuitenkin 0,00053 % 2, joka 100 euron indeksitasolla merkitsisi 0,05278:aa eurosenttiä päivässä. 1 Vipuindeksin (Long) vipurahoitus päivässä = (vipu-1)*(avistakorko + rahoitusspread)* (päiviä/360)*( 1) 2 Vipuindeksin (Short) vipurahoitus päivässä = ((1-vipu)*avistakorko) + (vipu*rahoitusspread)* (päiviä/360) Laskentaesimerkki on kuvitteellinen, ja se esitetään vain havainnollistamistarkoituksessa. vipuindeksiin Vipukomponentti Bull & Bear -sertifikaatti Rahoituskomponentti perustuu perustuu viitearvoon +/ Vipurahoitus Indeksimaksu Lähde: Vontobel 13

14 Funktionssätt extended Vipuindeksin (Short) osalta kyseisen vivun viitearvo myydään lyhyeksi useita kertoja. Tuloksena on useimmiten viitearvon lajista riippuvat tuotot (katso alla olevaa yleiskatsausta). Vipuindeksi koostuu ajankohtaisesta avistakorosta sekä yksittäisestä maksuosiosta (rahoitusspread). Nämä saattavat vaihdella päivittäin, ja ne vaikuttavat siksi vipuindeksin kehitykseen vaihtelevasti. Vaihtelevan avistakoron osalta kyseessä voi esimerkiksi olla EONIA (Euro OverNight Index Average). Indeksimaksu Jatkuvasti tapahtuvan indeksilaskennan osalta sijoittajien tulee huomioida, että päälle lasketaan myös hallinnointi- ja vipuindeksin laskentakulut. Yleensä indeksimaksun vähentäminen johtaa vipuindeksin arvon laskuun. Laskentaesimerkki, indeksimaksu Jos vuosittainen indeksimaksu on esimerkiksi 1 %, kulu on siten päivittäin 0,0028 % indeksitasosta. Jos se on tiettynä päivänä esimerkiksi on 100 euroa, on saman päivän indeksimaksu 0,28 senttiä sertifikaattia kohden. Laskentaesimerkki on kuvitteellinen, ja se esitetään vain havainnollistamistarkoituksessa. Indeksin laskentaedustaja määrää indeksimaksun tason, kun uusi vipuindeksi lanseerataan. Tällöin tärkeintä on viitearvon laji. Rahoitusspread ja indeksimaksu ilmoitetaan päivittäin tuotteiden yksityiskohdat sisältävillä sivuilla osoitteessa sekä kunkin yksittäisen indeksin indeksiportaalilla osoitteessa https://indices.vontobel.com. Rahoituskomponenttien kulut ja tulot, yleiskatsaus Seuraavassa yleiskatsauksessa esitellään rahoituskomponenttien yhteydessä huomioidut kulut ( ) ja tulot (+), viitearvon ja vipuindeksin lajista riippuen: viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) Osake 1 Pääoman hankintakulut useamman viitearvon oston yhteydessä Indeksimaksu + Toistuvasta viitearvon lyhyeksi myynnistä päivärahana kertyneiden tulojen sijoittamisesta kertyneet tulot Takaisinostosopimusten yhteydessä toteutetun useamman viitearvon oston yhteydessä syntyneet kulut Indeksimaksu Indeksi 2 Jalometalli/ raaka-aine Pääoman hankintakulut useamman viitearvon (tai sen osioiden) oston yhteydessä Indeksimaksu Pääoman hankintakulut useamman viitearvon oston yhteydessä Indeksimaksu + Toistuvasta viitearvon lyhyeksi myynnistä päivärahana kertyneiden tulojen sijoittamisesta kertyneet tulot Takaisinostosopimusten yhteydessä toteutetun useamman viitearvon oston yhteydessä syntyneet kulut Indeksimaksu + Toistuvasta viitearvon lyhyeksi myynnistä päivärahana kertyneiden tulojen sijoittamisesta kertyneet tulot Takaisinostosopimusten yhteydessä toteutetun useamman viitearvon oston yhteydessä syntyneet kulut Indeksimaksu 1 Toteutus koskee myös osakkeita edustavia arvopapereita (ADR/GDR) ja muita osakesidonnaisia arvopapereita. 2 Koska itse indeksiä ei voi ostaa, tällainen strategia on toteutuskelpoinen vain, jos indeksikomponentteja ostetaan näiden indeksipainoarvon mukaisesti. Vaihtoehtoisesti indeksikehityksen kopio, joka toteutetaan ETF:ien, osallistumistodistusten tai muiden johdannaisten muodossa termiineinä, optioina tai swappeina, olisi mahdollinen. 14

15 Chanser och risker Indeksin päivänsisäinen korjaaminen Kokonaistappion välttämiseksi vipuindeksit on varustettu kynnysarvolla. Nämä kuvaavat viitearvon korkeinta sallittua negatiivista kurssimuutosta verrattuna viimeisimpään maksukurssiin ennen kuin indeksin päivänsisäinen korjaus Indeksin päivänsisäisellä korjauksella vältytään välittömältä panostetun pääoman kokonaistappiolta. tehdään. Kynnys on maksukurssiin nähden kiinteä prosenttiluku. Sen absoluuttinen arvo määritellään päivittäin. Tämä on tärkeä toiminto. Ajankohtaiset kynnysarvot löytyvät osoitteesta ja https://indices.vontobel.com. Ei jatkuvia tuloja Bull & Bear -sertifikaatit eivät tuota jatkuvia, korkojen tai osinkojen kaltaisia tuloja. Tulomahdollisuudet ovat sijoittajan kannalta riippuvaisia ainoastaan alla olevasta vipuindeksin kurssikehityksestä. Jos viitearvona on esimerkiksi osake tai osakeindeksi, ja sen osalta jaetaan osinkoja, tämä vaikuttaa osakekurssiin ja osakkeen sisältävän indeksin kurssiin. Seuraavana päivänä tämä noteerataan osinkovähennyksen muodossa. Vipuindeksin laskennassa osakekurssi korjataan tällaisena päivänä osingoilla. Näin varmistetaan, että osinko ei vaikuta vipuindeksin arvonkehitykseen. Jos kyseessä ovat viitearvon suuret, epäsuotuisat kurssimuutokset ja jos tämä kurssi vaikuttaa kynnysarvoon, suoritetaan indeksin päivänsisäinen korjaus. Tällöin määritellään uusi maksukurssi, ja uusi indeksinlaskentapäivä alkaa. Tällä tavalla voidaan välttyä välittömältä kokonaistappiolta. Tässä on kuitenkin huomioitava, että päivänsisäinen korjaus voidaan katsoa tappioksi, koska osallistuminen viitearvon kurssimuutoksin jatkossa tapahtuu vain uuden, alhaisemman vipuindeksin (Long) ja korkeamman vipuindeksin (Short) voimin. 15

16 Mahdollisuudet ja riskit Bull & Bear -sertifikaatit soveltuvat lyhytaikaisiin sijoituksiin. Ennen sijoituspäätöstä on aina huomioitava sekä mahdollisuudet että riskit. Mahdollisuudet Vakaiden (positiivisten ja negatiivisten) kurssien optimaalinen käyttö. Jatkuva vipuvaikutus juoksuaikana. Yksinkertainen tapa hyödyntää laajaa viitearvopalettia. Ei rajoitusta juoksuajalle (open end) Volatiliteetti ei vaikuta sertifikaattien hinnoitteluun Ei knock-outia: Sisäänrakennettu, indeksin päivänsisäisen korjauksen mahdollistama kynnysarvo, voi lieventää tappioita ja viivästyttää kokonaistappion syntymistä. Pohjana oleva vipuindeksi sekä erityisesti tähän tarkoitukseen omistettu indeksiportaali (https://indices.vontobel.com) takaavat läpinäkyvän ja jäljitettävän rakenteen. Vontobelin kattava tuotepaletti (löytyy osoitteesta Riskit Vipu vaikuttaa molempiin suuntiin, eli myös silloin, jos kurssi kehittyy markkinoiden odotuksiin nähden epäsuotuisaan suuntaan. Myös tappiot ovat suhteettomia. Panostettua pääomaa koskeva laajamittainen tappio ja jopa kokonaistappio ovat mahdollisia. Maksukurssi laskee alhaisemmalle tasolle, jos arvo koskettaa kynnysarvoa ja tästä johtuen suoritetaan päivänsisäinen korjaus. Tämä on verrattavissa välittömästi toteutuneeseen tappioon. Valuuttariski on sijoittajan vastuulla: Jos sertifikaatin valuutta poikkeaa vipuindeksin valuutasta, vipuindeksin kehitys saattaa poiketa Bull & Bear -sertifikaatin kehityksestä, ja tämä voi olla sijoittajan kannalta joko myönteistä tai kielteistä. Sijoituksesta ei seuraa jatkuvia, osinkojen tai korkojen kaltaisia tuloja. Sijoittaja kantaa vastuun rahojen mahdollisesta menettämisestä, jos liikkeellelaskijaa kohtaa maksukyvyttömyys (liikkeellelaskijariski). Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit vertailussa Bull & Bear -sertifikaatti Warrantit Turbowarrantit Open-end-turbot/ minifutuurit Vipu kiinteä vaihteleva vaihteleva vaihteleva Volatiliteetin vaikutus ei kyllä, vahva ei ei Juoksuaika open end rajallinen rajallinen open end Knock-out ei ei kyllä kyllä 16

17 Vontobel-sertifikaatti: vaativan sijoittajan ensimmäinen vaihtoehto Vontobel on sertifikaattien, viputuotteiden ja vaihdettavien arvopaperien alalla johtavassa asemassa Sveitsissä. Yritys on ollut myös Saksassa johtavassa asemassa jo vuosia. Vontobelin strukturoitujen tuotteiden avulla sijoittajat saattavat toteuttaa yksittäisten markkinanäkemystensä perusteella ohjattuja osake-, indeksi-, valuutta-, raaka-ainetai korkosijoituksia. Markkinaosuudet ja tuotevalikoima kasvavat tasaisesti. Vontobelin vahvuutena on houkuttelevat ja oikeudenmukaiset hinnat, korkea kauppalaatu ja toteutusnopeus sekä korkea saatavuus hinnoittelun yhteydessä. Konkreettisesti ottaen tämä tuo seuraavia etuja: Myös pörssin ollessa turbulentti Vontobel on puolestasi läsnä markkinoilla. Tämä koskee yksittäisiä päiviä ja tunteja, mutta myös pitkäjänteisesti koko vuotta. Uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat ja jatkuvasti lisääntyvät markkinaosuudet ovat todiste Vontobelin sitoutuneisuudesta. Vontobel ei pelkästään panosta viimeisimpään tekniikkaan, vaan yritys kiinnittää myös inhimilliseen tekijään erittäin suurta huomiota. Frankfurtin Vontobel-tiimi tarjoaa asiakkailleen asiantuntevia yhteistyökumppaneita paikan päällä. Asiantuntijamme osallistuvat messuille, luennoille ja seminaareihin, ja päivittäisessä toiminnassa sijoittajat voivat aina saada heidät suoraan kiinni puhelimitse, jolloin he myös antavat parasta palvelua. Sillä tätä sijoittajat odottavat Vontobelin kaltaiselta pankilta: Että he saavat luotettavan yhteistyökumppanin, jolla on monen vuoden kokemus ja joka tarjoaa asiantuntemusta sekä pörssin rauhallisina että turbulentteina jaksoina, ja että tämä kumppani ei tarjoa pelkästään innovatiivisia tuoteideoita vaan myös kuuntelee ja toteuttaa pyydetyt ratkaisut nopeasti ja tehokkaasti. Vontobel tarjoaa yksinkertaisia ja läpinäkyviä rahoitusinstrumentteja luotettavasti. Vontobel edustaa korkeata laatua. Tietyt edut lyhykäisyydessään: Moninaisuus Vontobelilla on laaja tuotepaletti, johon kuuluvat vaihdettavat arvopaperit, sertifikaatit ja viputuotteet. Näin sijoittajille tarjotaan laaja valikoima alla olevaa omaisuutta ja sijoitusluokkia osakkeiden, korkojen, valuuttojen ja raaka-aineiden aloilla. Kilpailuetu Vontobel tarjoaa tuotteiden osalta houkuttelevia hintoja, tiukkoja hintaeroja sekä korkeaa maksuvalmiutta. Innovaatiokyky Lukuisat tunnustuspalkinnot ja äänestykset vahvistavat, että sijoittajat arvostavat Vontobelin innovatiivista tuotepalettia. Tähän kuuluvat erityisesti «Collateral Secured Instruments», lyhyesti COSI -instrumentit, ja viitteellisiä lainansaajia sisältävät tuotteet. Tämä instrumentti, jonka Vontobel laski ensimmäisenä liikkeelle, sopii niille sijoittajille, jotka haluavat lähestulkoon poistaa strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijariskin tai ohjata riski- ja tuotto-optimointia. Prioriteettina läpinäkyvyys ja tiedottaminen Turbulentteina jaksoina on mahdollista, että tärkeiden tietojen saanti aikaisessa vaiheessa on ratkaisevaa. Kiinnitämme mahdollisimman suurta huomiota läpinäkyvyyteen ja annamme sijoittajillemme mahdollisuuden nähdä tällaisia tietoja tuoteportaalistamme osoitteessa sekä eri esitteistä. Bull & Bear -sertifikaatteja koskevat ehtotiedotteet ja arvopaperiesitteet sekä laajamittainen indeksiraportointi merkitsevät tarkkaa riskeistä tiedottamista sekä tietoon perustuvien julkaisujen tarjoamista ja avoimuutta. Kiinnostuitko? Lue lisää. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme soittamalla numeroon klo ja välisenä aikana. Voit myös lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen Osoitteesta löydät kaikkia tuotteita koskevat tiedot, markkinakommentit ja ajankohtaiset markkinakatsaukset. 17

18 Ytterligare information Tämä julkaisu ei ole Saksan arvopaperikauppalain (WpHG) 34b:n edellyttämä taloudellinen analyysi, vaan ainoastaan tiedoksi ja tuotetta koskevaksi mainokseksi tarkoitettu julkaisu. Täten se ei täytä laissa säädettyjä vaatimuksia, joilla pyritään varmistamaan puolueeton taloudellinen analyysi, eikä siihen siksi sovellu mitään kauppaa koskevia kieltoja ennen taloudellisen analyysin julkaisemista. Julkaisua käytetään ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eikä siinä anneta sijoitussuosituksia eikä sijoitusneuvontaa. Se ei korvaa pankkisi ennen jokaista ostopäätöstä tarjoamaa ja tarvitsemaasi pätevää neuvontaa. Haluamme nimenomaan huomauttaa, että rahoitusinstrumentin aikaisemmat arvokehitykset, sen aikaisempia arvokehityksiä käyttävät simulaatiot tai sen aikaisempia arvokehityksiä koskevat ennusteet eivät välttämättä sovellu käytettäviksi tulevaa arvokehitystä koskevissa päätelmissä. Ainoat relevantit perusteet, joita tässä voi käyttää, ovat arvopapereita koskevat esitteet. Ne saa maksutta liikkeellelaskijalta, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, Frankfurt am Main, Saksa. Ne voi myös ladata internetin kautta osoitteesta Sijoittajien tulee noudattaa olemassa olevia myyntirajoituksia. Lisätietoja sertifikaattisijoituksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja riskeistä saa esitteestä «Arvopaperisijoituksen perusteet», jonka saa sijoitusneuvojalta. Kun sertifikaateista tehdään julkinen ostotarjous ja niitä myydään, voivat Vontobel-konsernin yritykset välittömästi tai välillisesti maksaa kolmansille osapuolille (esim. sijoitusneuvojille) eri välityspalkkioita. Lisätietoja saa pyydettäessä jakelijalta. DAX on Deutsche Börse AG:n rekisteröity tavaramerkki. Tekijänoikeudet 2015 Bank Vontobel Europe AG ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. 18

19

20 Bank Vontobel Europe AG Haarakonttori Frankfurt am Main Bockenheimer Landstraße 24 D Frankfurt am Main, Saksa puh faksi +49 (0) / FI

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini

Lisätiedot

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite WArrantit turbowarrantit minifutuurit Minifutuurit Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta https://fi.citifirst.com/fi/showpage.aspx?pageid=147

Lisätiedot

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (riskiluokka 3) tuotteita. Tämä esite on tarkoitettu

Lisätiedot

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 1 Warranttien (ei turbojen) hinnoittelusta 1.1 Näin ainakin on (selvää tai ei) 1.2 Ei se vola tyhjän takia tipu 1.3 Useimmiten otm-warret ovat rajusti ylihintaisia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset

Pääomasuojatut sijoitukset PS Pääomasuojatut sijoitukset # 5081 VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 24. SYYSKUUTA 2013 Osakeindeksiobligaatio Eurooppa MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Sisältö Sisältö 3 Näin pääomasuojatut sijoitukset toimivat 4 Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus euroalueen ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Rahastoesite 28.2.2012 muodostuu seuraavista osioista : Yksinkertaistettu rahastoesite Rahastojen säännöt ASIAKASPALVELU Puhelin: 09 6817 8200 (pankkipäivisin 9 17) Fax: 09 6817

Lisätiedot

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 BULL & BEAR 6 NÄIN SE TOIMII: BULL 8 NÄIN SE TOIMII: BEAR 10 SAMA VIPUVAIKUTUS JOKA PÄIVÄ 13 Maanantai 09.17 DAX +0.9% SINULLE SOPIVA SIJOITUS

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset 5502. Merkintäaika 19. 2. 17. 3. 2015. Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1

Pääomasuojatut sijoitukset 5502. Merkintäaika 19. 2. 17. 3. 2015. Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Pääomasuojatut sijoitukset 5502 Merkintäaika 19. 2. 17. 3. 2015 Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Johdanto Sisältö 16. helmikuuta 2015 Keskuspankit tarjoavat pohjoismaisille

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot