Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit Nyt nostetaan tasoa. Vontobel Investment Banking

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit Nyt nostetaan tasoa. Vontobel Investment Banking"

Transkriptio

1 Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit Nyt nostetaan tasoa Vontobel Investment Banking 1

2 2

3 I korthet Sijoitusten jatkuvaa parantamista Bull & Bear -sertifikaatit ovat helppo ja tehokas tapa hyödyntää sekä nousevia että laskevia kursseja. Viitearvon, esimerkiksi osakkeen tai indeksin, päiväkohtainen tuotto nousee sen myötä. Tämä tarkoittaa, että sijoittajat osallistuvat suhteettomasti viitearvon kurssin kehitykseen. Vipuvaikutus on pysyvä, ja siksi sijoitus muistuttaakin päivittäistä uudelleensijoitusta. Bull & Bear -sertifikaattien tunnusmerkit Vakaiden (positiivisten tai negatiivisten) kurssitrendien optimaalinen käyttö Jatkuva vipuvaikutus juoksuaikana Ei rajoitusta juoksuajalle (open end) Volatiliteetti ei vaikuta sertifikaattien hinnoitteluun Alla oleva vipuindeksi sekä erityiset vipuindeksiportaalit takaavat läpinäkyvän ja jäljitettävän rakenteen ( Vontobelin kattava tuotepaletti (löytyy osoitteesta Panosmahdollisuudet: Nouseva kurssi: Bull & Bear -sertifikaatti (Long) Laskeva kurssi: Bull & Bear -sertifikaatti (Short) Vaihtelevasti nouseva ja laskeva kurssi: Bull & Bear -sertifikaatit eivät sovellu tähän tarkoitukseen. 3

4 Funktionssätt Päivittäisen tuloksen tehokas nostaminen Kurssitrendien pysyessä vakaina Bull & Bear -sertifikaatit mahdollistavat keskiarvoa paremmat voitot. Markkinoiden odotuksista riippuen sijoittajat voivat olla viitearvoon nähden nousevan tai laskevan kurssin kannalla. Pysyvä vipuvaikutus nostaa tuottoa päivittäin. Suhteeton osallistuminen jatkuvan vipuvaikutuksen myötä Bull & Bear -sertifikaattien avulla sijoittajat osallistuvat viitearvon päivittäisen tuoton nostamiseen. Ei rajoitusta juoksuajalle (open end). Sertifikaatti seuraa alla olevan vipuindeksin arvoa suhteessa 1:1*. Indeksitason laskennan perustana on edellisenä päivänä saadun kurssiarvon vaihtelu. Kurssiarvo on indeksin laskentapäivään perustuva viitearvon päätöskurssi. Vipuindeksi tuottaa vipumekanismin ja heijastaa myös viitearvon suhteetonta, päivittäistä kurssikehitystä. Tämä tapahtuu niin, että viitearvon arvon muutos kerrotaan pysyvällä vivulla. Kaikkien Vontobelin Bull & Bear -sertifikaattien perustana on vastaava vipuindeksi. Yksityiskohtaisten, julkaistujen indeksitietojen avulla taataan korkea läpinäkyvyysaste. Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit korkea läpinäkyvyys, yksinkertainen saatavuus Kaikki Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit perustuvat yksittäiseen vipuindeksiin. Vontobel laskee vipuindeksin suurelle määrälle eri viitearvoja ja eri tasoilla olevia useita tekijöitä hyödyntäen. Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatteihin liittyvän tuotesuunnittelun, ajankohtaisten kurssien ja historiallisen hintakehityksen kaltaisia tietoja julkaistaan Vontobelin strukturoiduille tuotteille omistetulla verkkosivustolla, sopivien Vontobelin Bull & Bear -sertifikaattien valintaa koskevan hyvän opastuksen antamiseksi. Tiedot on myös linkitetty erityisesti Vontobelin vipuindeksille omistettuun indeksiportaaliin. Lisätietoja eri vipuindeksien kehityksestä ja muotoilusta saat nopeasti ja helposti osoitteessa Yksinkertainen orientoituminen ja hyvä jäljitettävyys ovat taattuja, koska relevantit indeksitiedot löytyvät nopeasti. Vakaa kurssitrendi ja oikeanlaiset, markkinoita koskevat odotukset menestyvän sijoituksen edellytyksiä Volatiliteetti ei vaikuta Bull & Bear -sertifikaattien hinnoitteluun. Samalla suuri riippuvuus trendeistä on Bull & Bear -sertifikaateille ominaista. Tämä merkitsee seuraavaa: Voittomahdollisuudet ylittävät keskivertotason. Koska vipuvaikutus toimii molempiin kurssisuuntiin, on myös mahdollista, että menetykset ylittävät keskivertotason (aina kokonaistappioon saakka). Näin käy, kun viitearvon kurssi markkinoiden odotuksista huolimatta kehittyy Bull & Bear -sertifikaatin osalta epäsuotuisasti. Sijoittajan tulee myös huomioida, että Bull & Bear -sertifikaatti saattaa menettää arvoaan huomattavasti viitearvon volatiilisten sivusuuntaisten vaiheiden aikana, vaikka viitearvon kurssi ei olisikaan muuttunut merkittävästi koko ajanjaksona: Vipuindeksin eri laskentamenetelmistä johtuen on mahdollista, että vipuindeksin osalta myös viitearvon siirtyessä sivusuuntaisesti (eli kun vastaava kurssi vaihtelevasti nousee ja laskee) syntyy arvo- tai kurssitappioita. Tämä vaikuttaa myös Bull & Bear -sertifikaatin kysyntään. Vipuindeksi varmistaa korkean läpinäkyvyysasteen Bull & Bear -sertifikaatti perustuu vipuindeksiin perustuu viitearvoon Bull & Bear -sertifikaatti 15x Long Indexiin, DAX : iin linkitettynä 15x Long Index, DAX : iin linkitettynä DAX * Jos sertifikaatin valuutta poikkeaa vipuindeksin valuutasta, vipuindeksin kehitys saattaa poiketa Bull & Bear -sertifikaatin kehityksestä, ja tämä voi olla sijoittajan kannalta joko myönteistä tai kielteistä. Sijoittaja kantaa siis riskin vaihtokurssin kehityksestä. 4

5 Funktionssätt Long vai Short markkinoiden odotukset määräävät Vipuindeksi (Long) noudattaa niin kutsuttua long-strategiaa. Indeksiarvo nousee suhteettomasti viitearvon nousevan kurssin myötä ja laskee suhteettomasti viitearvon kurssin laskiessa. Vipuindeksi (Short) toimii Bull & Bear -sertifikaatit sopivat paremmin lyhytaikaisiin sijoituksiin ja huonommin pitkäaikaisiin, niin kutsuttuihin buy and hold -strategioihin. päinvastaisesti. Tämä indeksi nousee tai laskee suhteettomasti viitearvon kurssin laskiessa ja noustessa. Vipuindeksi (Short) kehittyy siis päinvastaisesti viitearvon kehitykseen nähden. Esimerkkejä vipuindeksistä (Long): Vipuindeksin (Long) vipuvaikutus on tässä esimerkissä 4. Jos viitearvon kurssi nousee 2 % edelliseen sopeutukseen nähden, vipuindeksi nousee nelinkertaisesti, siis 8 %. Jos viitearvo laskee tämän nelinkertaisen vipuvaikutuksen (Long) mukaan 2 %, vipuindeksi laskee 8 %, koska vipu vaikuttaa molempiin suuntiin (vipuvaikutuksen sopeutus selitetään alkaen sivulta 13). Esimerkkejä vipuindeksistä (Short): Vipuindeksi (Short) heijastaa viitearvon käänteistä kehitystä. Vipuindeksin vipuvaikutus on tässä esimerkissä 6. Jos viitearvon kurssi nousee 2 %, 6-kertainen vipuindeksi (Short) laskee 12 %, siis kuusinkertaisesti. Vipuindeksillä (Short) panostetaan nimenomaisesti laskeviin kursseihin: Jos viitearvon kurssi laskee esimerkiksi 2 %, 6-kertainen vipuindeksi (Short) nousee 12 %. Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi esimerkeissä on esitetty vain vipuindeksin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta Kaikki sijoitus- ja vipusertifikaatteja koskevat tiedot Vontobelilta Tuotteiden tunnusmerkit 1 Viitekurssin ajankohtainen arvostuskurssi 2 Kynnys, jolloin päivänsisäinen korjaus suoritetaan 3 Ajankohtainen rahoitusspread 4 Vipuindeksi, johon Bull & Bear -sertifikaatti viittaa, sekä suora linkitys indeksiportaaliin 5 Viitearvo, johon vipuindeksi viittaa

6 Funktionssätt Vontobelin vipuindeksiportaali vipuindeksiin 1 Vipuindeksin nimi ja ISIN 2 Ajankohtainen vipuindeksikurssi ja valuutta 3 Viitekurssin ajankohtainen arvostuskurssi Ajankohtainen rahoitusspread 5 Indeksimaksu ja rahoituskomponenttien relevantti korkokanta 3 4 Yksityiskohtaisten tietojen myötä Vontobelin vipuindeksiportaali tarjoaa hyvän orientoitumisen ja korkean läpinäkyvyysasteen. 5 viitearvoon 1 Viitearvoa koskevat yksityiskohdat 2 Viitearvoa koskevat tiedot sekä historiallinen kurssikehitys 1 2 6

7 Funktionssätt Toimintatapa 1 Yksityiskohtaiset toimintatapaa koskevat selitykset 1 1 Vipuindeksin historia 1 Kaikki indeksikorjaukset ovat läpinäkyviä ja jäljitettävissä 1 7

8 8

9 Scenario 1: Selventävät kurssiskenaariot Houkutteleva tuotto saavutetaan viputason mukaan. Edellytyksenä on, että viitearvon kurssikehitys vastaa markkinoiden odotuksia ja saavuttaa vipuindeksin kannalta suotuisan käyrän. Sijoituspääomaa koskevat tappiot, jopa kokonaistappiot, ovat mahdollisia, koska vipu vaikuttaa molempiin suuntiin. Skenaario 1 Vakaa kurssikäyrä jatkuvasti nouseva kurssikehitys Jakson alussa (päivä 0) viitearvo on 100 EUR. Seuraavan viiden päivän aikana arvo nousee 1 EUR päivässä. Prosentuaalinen arvonnousu on nähtävissä alla olevassa grafiikassa. Koska viitearvo nousee jakson aikana jatkuvasti, myös vipuindeksin (Long), jonka perustana viitearvo toimii, arvo nousee suhteettomasti ja jatkuvasti. Tämä pätee aina nousevien kurssien osalta: Mitä korkeampi vipu, sitä suurempi vipuindeksin (Long) arvonnousu. Suuremmat voitot ovat mahdollisia, jos viitearvon kurssikehityksen käyrä on vipuindeksin kannalta suotuisa, mutta tämä riippuu valitusta vivusta. Vipuindeksin kehitys eri korkuisten vipujen mukaan verrattuna viitearvoihin (tiedot euroissa) EUR ,00 Päivä 0 125,83 133,09 118,90 116,72 121,21 112,30 112,36 106,00 108,12 104,00 101,00 102,00 103,00 104,00 105,00 96,00 92,20 94,00 88,58 85,14 88,42 83,21 81,87 78,37 73,85 Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Päivä 5 viitearvoon 6-krt. vipuindeksi (Long) 6-krt. vipuindeksi (Short) 4-krt. vipuindeksi (Long) 4-krt. vipuindeksi (Short) Vipuindeksi (Short) toimii päinvastaisesti: Sen arvo laskee suhteettomasti viitearvon noustessa. Siis tässä tapauksessa: mitä korkeampi vipu, sitä suurempi tappio. Muutos edelliseen päivään verrattuna Viitearvo, viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) valuuttana EUR Vipu (+4) Vipu (+ 6) Vipu ( 4) Vipu ( 6) Päivä Päivä ,00 % + 4,00 % + 6,00 % 4,00 % 6,00 % Päivä ,99 % + 3,96 % + 5,94 % 3,96 % 5,94 % Päivä ,98 % + 3,92 % + 5,88 % 3,92 % 5,88 % Päivä ,97 % + 3,88 % + 5,83 % 3,88 % 5,83 % Päivä ,96 % + 3,85 % + 5,77 % 3,85 % 5,77 % Kokonaistulos +5,00 % + 21,21 % + 33,09 % 18,13 % 26,15 % Lähde: Vontobel Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä näytetään ainoastaan Bull & Bear -sertifikaatin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta 13. 9

10 Scenario 2: Skenaario 2 Vakaa kurssikäyrä jatkuvasti laskeva kurssikehitys Oletamme jälleen, että viitearvo on jakson alussa (päivä 0) 100 EUR. Edellisestä esimerkistä poiketen se kuitenkin laskee 1 EUR päivässä. Viitearvon prosentuaalinen arvonlasku on nähtävissä alla olevassa grafiikassa. Vipu vaikuttaa molempiin suuntiin, joten suhteettomia tappioitakin saattaa esiintyä. Negatiivisesta kurssitrendistä johtuen vipuindeksi (Short) laskee suhteettomasti. Yleisesti pätevä periaate: Mitä korkeampaa vipua vipuindeksin (Short) osalta käytetään, sitä suurempi on tuotto. Sitä vastoin vipuindeksi (Long) menettää viitearvon laskiessa vastaavasti arvoaan. Vipuindeksin kehitys eri korkuisten vipujen mukaan verrattuna viitearvoihin (tiedot euroissa) EUR ,00 Päivä 0 134,61 126,69 119,31 122,15 106,00 112,42 112,62 117,26 104,00 108,20 99,00 98,00 96,00 92,12 97,00 96,00 95,00 94,00 88,36 84,72 88,30 81,19 82,90 77,77 72,91 Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Päivä 5 viitearvoon 6-krt. vipuindeksi (Long) 6-krt. vipuindeksi (Short) 4-krt. vipuindeksi (Long) 4-krt. vipuindeksi (Short) Muutos edelliseen päivään verrattuna Viitearvo, viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) valuuttana EUR Vipu (+4) Vipu (+ 6) Vipu ( 4) Vipu ( 6) Päivä Päivä ,00 % 4,00 % 6,00 % + 4,00 % + 6,00 % Päivä ,01 % 4,04 % 6,06 % + 4,04 % + 6,06 % Päivä ,02 % 4,08 % 6,12 % + 4,08 % + 6,12 % Päivä ,03 % 4,12 % 6,19 % + 4,12 % + 6,19 % Päivä ,04 % 4,17 % 6,25 % + 4,17 % + 6,25 % Kokonaistulos 5,00 % 18,81 % 27,09 % + 22,15 % + 34,61 % Lähde: Vontobel Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä näytetään ainoastaan Bull & Bear -sertifikaatin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta

11 Scenario 3: Skenaario 3 Vaihteleva kurssi vaihtelevasti nouseva ja laskeva kurssikehitys Tässäkin skenaariossa viitearvon kurssiarvo on jakson alussa (päivä 0) 100 EUR. Tämän jälkeen kurssisuuntaus ei ole vakaa. Kurssivoitot ja -tappiot vaihtelevat päivittäin, joten viitearvo on tästä johtuen sivusuuntaisessa vaiheessa ja heilahtelee hieman lähtöarvosta. Tähän viitearvoon viittaava vipuindeksi, niin Long kuin Shortkin, heilahtelee merkittävästi ja tuottaa vaihtelevasti suuria kurssivoittoja ja -tappioita. Mitä suurempi vipuindeksin tappio on, sitä vaikeampi mahdollinen kurssin kiinnikurominen on, koska se alkaa matalammalla indeksiarvolla. Yleisesti pätevä periaate: Jos viitearvo on sivusuuntaisessa vaiheessa, suuria tappioita ja jopa kokonaistappioita saattaa syntyä lyhyessäkin ajassa. Tämä riski nousee kurssiheilahtelujen rajun heilahtelun ja korkeamman vivun myötä. Erikorkuisilla vivuilla lasketun vipuindeksin kehitys verrattuna viitearvoihin (tiedot euroissa) EUR ,00 Päivä 0 103,00 Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Päivä 5 viitearvoon 6-krt. vipuindeksi (Long) 6-krt. vipuindeksi (Short) 99,00 100,00 96,00 4-krt. vipuindeksi (Long) 4-krt. vipuindeksi (Short) 102,00 Muutos edelliseen päivään verrattuna Viitearvo, viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) valuuttana EUR Vipu (+ 4) Vipu (+ 6) Vipu ( 4) Vipu ( 6) Päivä Päivä ,00 % +12,00 % +18,00 % 12,00 % 18,00 % Päivä ,88 % 15,53 % 23,30% +15,53 % +23,30 % Päivä ,01 % +4,04 % +6,06 % 4,04 % 6,06 % Päivä ,00 % 16,00 % 24,00% +16,00 % +24,00 % Päivä ,25 % +25,00 % +37,50 % 25,00 % 37,50 % Kokonaistulos + 2,00 % + 3,35 % + 0,31 % 15,12 % 26,39 % Lähde: Vontobel Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä näytetään ainoastaan Bull & Bear -sertifikaatin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta 13. Tässä vaihtelevassa skenaariossa vipuindeksin (Long) kokonaistulos on viiden päivän jälkeen positiivinen ja vipuindeksin (Short) osalta negatiivinen. Näin ei kuitenkaan ole aina. Viitearvon kurssikäyrän vaihdellessa myös vipuindeksi (Long) voi tuottaa korkeita tappioita. 11

12 12

13 Funktionssätt extended Vipuindeksin laskenta Vipuindeksi koostuu vipu- ja rahoituskomponenteista. Viimeksi mainittu laskee tavallisesti vipuindeksin arvoa. Vipuindeksin päivittäinen korjaaminen Kullakin Bull & Bear -sertifikaatilla on oma vipuindeksinsä. Indeksi alkaa indeksin alkupäivänä, ja viimeisintä vipuindeksitasoa päivitetään tämän jälkeen jatkuvasti viitearvon kauppa-aikoina. Koska arviointikurssia korjataan päivittäin, on tuoton kasvu kiinteällä vivulla myös mahdollinen. Vipuindeksi koostuu vipu- ja rahoituskomponenteista. Vipukomponentit takaavat Bull & Bear -sertifikaatti heijastaa alla olevan vipuindeksin kehitystä. Tämä arvo määrittyy vipu- ja rahoituskomponenttien perusteella. suhteettoman osallistumisen viitearvon kurssimuutoksiin. Rahoituskomponentit puolestaan tavallisesti vaikuttavat vipuindeksin kehitykseen arvoa laskevasti. Vipukomponentit Vipukomponentit noudattavat viitearvon arvonkehitystä, jolloin viitearvon kurssimuutokset kerrotaan vipukertoimella. Viitearvon muutos verrattuna viimeisimpään päivittäiskurssiin nousee indeksissä. Vipuindeksi (Long) nousee suhteettomasti viitearvon nousevan kurssin myötä ja laskee suhteettomasti viitearvon kurssin laskiessa. Vipuindeksi (Short) toimii aivan päinvastaisesti. Vipurahoitus Vipuindeksiä (Long) koskeva strategia jäljittelee suurempaa sijoitusta vipua vastaavaan viitearvoon. Tällaisen sijoituksen rahoittamisesta aiheutuu kuluja. Siksi vipuindeksin (Long) vipurahoitus vaikuttaa arvoa laskevasti. Laskentaesimerkki, vipurahoitus Esimerkkinä on vipuindeksin (Long) Bull & Bear -sertifikaatti, jossa on vipukerroin 6. Viitearvolla tarkoitetaan DAX - indeksiä. Tämän rahoitusspreadin oletusarvona on 0,10 %. Avistakorkona käytetään euroissa laskettua EONIA-Overnight -korkoa. Tämän koron oletetaan esimerkiksi olevan 0,158 % vuodessa. Vipuindeksi (Long) -tapauksessa päivittäiset vipurahoituskulut ovat 0,00358 % 1 jos indeksitaso on 100 euroa, kyseessä on 0,358 senttiä. Jos samassa esimerkissä olisi kyse vipuindeksistä (Short), kustannukset olisivat kuitenkin 0,00053 % 2, joka 100 euron indeksitasolla merkitsisi 0,05278:aa eurosenttiä päivässä. 1 Vipuindeksin (Long) vipurahoitus päivässä = (vipu-1)*(avistakorko + rahoitusspread)* (päiviä/360)*( 1) 2 Vipuindeksin (Short) vipurahoitus päivässä = ((1-vipu)*avistakorko) + (vipu*rahoitusspread)* (päiviä/360) Laskentaesimerkki on kuvitteellinen, ja se esitetään vain havainnollistamistarkoituksessa. vipuindeksiin Vipukomponentti Bull & Bear -sertifikaatti Rahoituskomponentti perustuu perustuu viitearvoon +/ Vipurahoitus Indeksimaksu Lähde: Vontobel 13

14 Funktionssätt extended Vipuindeksin (Short) osalta kyseisen vivun viitearvo myydään lyhyeksi useita kertoja. Tuloksena on useimmiten viitearvon lajista riippuvat tuotot (katso alla olevaa yleiskatsausta). Vipuindeksi koostuu ajankohtaisesta avistakorosta sekä yksittäisestä maksuosiosta (rahoitusspread). Nämä saattavat vaihdella päivittäin, ja ne vaikuttavat siksi vipuindeksin kehitykseen vaihtelevasti. Vaihtelevan avistakoron osalta kyseessä voi esimerkiksi olla EONIA (Euro OverNight Index Average). Indeksimaksu Jatkuvasti tapahtuvan indeksilaskennan osalta sijoittajien tulee huomioida, että päälle lasketaan myös hallinnointi- ja vipuindeksin laskentakulut. Yleensä indeksimaksun vähentäminen johtaa vipuindeksin arvon laskuun. Laskentaesimerkki, indeksimaksu Jos vuosittainen indeksimaksu on esimerkiksi 1 %, kulu on siten päivittäin 0,0028 % indeksitasosta. Jos se on tiettynä päivänä esimerkiksi on 100 euroa, on saman päivän indeksimaksu 0,28 senttiä sertifikaattia kohden. Laskentaesimerkki on kuvitteellinen, ja se esitetään vain havainnollistamistarkoituksessa. Indeksin laskentaedustaja määrää indeksimaksun tason, kun uusi vipuindeksi lanseerataan. Tällöin tärkeintä on viitearvon laji. Rahoitusspread ja indeksimaksu ilmoitetaan päivittäin tuotteiden yksityiskohdat sisältävillä sivuilla osoitteessa sekä kunkin yksittäisen indeksin indeksiportaalilla osoitteessa Rahoituskomponenttien kulut ja tulot, yleiskatsaus Seuraavassa yleiskatsauksessa esitellään rahoituskomponenttien yhteydessä huomioidut kulut ( ) ja tulot (+), viitearvon ja vipuindeksin lajista riippuen: viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) Osake 1 Pääoman hankintakulut useamman viitearvon oston yhteydessä Indeksimaksu + Toistuvasta viitearvon lyhyeksi myynnistä päivärahana kertyneiden tulojen sijoittamisesta kertyneet tulot Takaisinostosopimusten yhteydessä toteutetun useamman viitearvon oston yhteydessä syntyneet kulut Indeksimaksu Indeksi 2 Jalometalli/ raaka-aine Pääoman hankintakulut useamman viitearvon (tai sen osioiden) oston yhteydessä Indeksimaksu Pääoman hankintakulut useamman viitearvon oston yhteydessä Indeksimaksu + Toistuvasta viitearvon lyhyeksi myynnistä päivärahana kertyneiden tulojen sijoittamisesta kertyneet tulot Takaisinostosopimusten yhteydessä toteutetun useamman viitearvon oston yhteydessä syntyneet kulut Indeksimaksu + Toistuvasta viitearvon lyhyeksi myynnistä päivärahana kertyneiden tulojen sijoittamisesta kertyneet tulot Takaisinostosopimusten yhteydessä toteutetun useamman viitearvon oston yhteydessä syntyneet kulut Indeksimaksu 1 Toteutus koskee myös osakkeita edustavia arvopapereita (ADR/GDR) ja muita osakesidonnaisia arvopapereita. 2 Koska itse indeksiä ei voi ostaa, tällainen strategia on toteutuskelpoinen vain, jos indeksikomponentteja ostetaan näiden indeksipainoarvon mukaisesti. Vaihtoehtoisesti indeksikehityksen kopio, joka toteutetaan ETF:ien, osallistumistodistusten tai muiden johdannaisten muodossa termiineinä, optioina tai swappeina, olisi mahdollinen. 14

15 Chanser och risker Indeksin päivänsisäinen korjaaminen Kokonaistappion välttämiseksi vipuindeksit on varustettu kynnysarvolla. Nämä kuvaavat viitearvon korkeinta sallittua negatiivista kurssimuutosta verrattuna viimeisimpään maksukurssiin ennen kuin indeksin päivänsisäinen korjaus Indeksin päivänsisäisellä korjauksella vältytään välittömältä panostetun pääoman kokonaistappiolta. tehdään. Kynnys on maksukurssiin nähden kiinteä prosenttiluku. Sen absoluuttinen arvo määritellään päivittäin. Tämä on tärkeä toiminto. Ajankohtaiset kynnysarvot löytyvät osoitteesta ja Ei jatkuvia tuloja Bull & Bear -sertifikaatit eivät tuota jatkuvia, korkojen tai osinkojen kaltaisia tuloja. Tulomahdollisuudet ovat sijoittajan kannalta riippuvaisia ainoastaan alla olevasta vipuindeksin kurssikehityksestä. Jos viitearvona on esimerkiksi osake tai osakeindeksi, ja sen osalta jaetaan osinkoja, tämä vaikuttaa osakekurssiin ja osakkeen sisältävän indeksin kurssiin. Seuraavana päivänä tämä noteerataan osinkovähennyksen muodossa. Vipuindeksin laskennassa osakekurssi korjataan tällaisena päivänä osingoilla. Näin varmistetaan, että osinko ei vaikuta vipuindeksin arvonkehitykseen. Jos kyseessä ovat viitearvon suuret, epäsuotuisat kurssimuutokset ja jos tämä kurssi vaikuttaa kynnysarvoon, suoritetaan indeksin päivänsisäinen korjaus. Tällöin määritellään uusi maksukurssi, ja uusi indeksinlaskentapäivä alkaa. Tällä tavalla voidaan välttyä välittömältä kokonaistappiolta. Tässä on kuitenkin huomioitava, että päivänsisäinen korjaus voidaan katsoa tappioksi, koska osallistuminen viitearvon kurssimuutoksin jatkossa tapahtuu vain uuden, alhaisemman vipuindeksin (Long) ja korkeamman vipuindeksin (Short) voimin. 15

16 Mahdollisuudet ja riskit Bull & Bear -sertifikaatit soveltuvat lyhytaikaisiin sijoituksiin. Ennen sijoituspäätöstä on aina huomioitava sekä mahdollisuudet että riskit. Mahdollisuudet Vakaiden (positiivisten ja negatiivisten) kurssien optimaalinen käyttö. Jatkuva vipuvaikutus juoksuaikana. Yksinkertainen tapa hyödyntää laajaa viitearvopalettia. Ei rajoitusta juoksuajalle (open end) Volatiliteetti ei vaikuta sertifikaattien hinnoitteluun Ei knock-outia: Sisäänrakennettu, indeksin päivänsisäisen korjauksen mahdollistama kynnysarvo, voi lieventää tappioita ja viivästyttää kokonaistappion syntymistä. Pohjana oleva vipuindeksi sekä erityisesti tähän tarkoitukseen omistettu indeksiportaali ( takaavat läpinäkyvän ja jäljitettävän rakenteen. Vontobelin kattava tuotepaletti (löytyy osoitteesta Riskit Vipu vaikuttaa molempiin suuntiin, eli myös silloin, jos kurssi kehittyy markkinoiden odotuksiin nähden epäsuotuisaan suuntaan. Myös tappiot ovat suhteettomia. Panostettua pääomaa koskeva laajamittainen tappio ja jopa kokonaistappio ovat mahdollisia. Maksukurssi laskee alhaisemmalle tasolle, jos arvo koskettaa kynnysarvoa ja tästä johtuen suoritetaan päivänsisäinen korjaus. Tämä on verrattavissa välittömästi toteutuneeseen tappioon. Valuuttariski on sijoittajan vastuulla: Jos sertifikaatin valuutta poikkeaa vipuindeksin valuutasta, vipuindeksin kehitys saattaa poiketa Bull & Bear -sertifikaatin kehityksestä, ja tämä voi olla sijoittajan kannalta joko myönteistä tai kielteistä. Sijoituksesta ei seuraa jatkuvia, osinkojen tai korkojen kaltaisia tuloja. Sijoittaja kantaa vastuun rahojen mahdollisesta menettämisestä, jos liikkeellelaskijaa kohtaa maksukyvyttömyys (liikkeellelaskijariski). Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit vertailussa Bull & Bear -sertifikaatti Warrantit Turbowarrantit Open-end-turbot/ minifutuurit Vipu kiinteä vaihteleva vaihteleva vaihteleva Volatiliteetin vaikutus ei kyllä, vahva ei ei Juoksuaika open end rajallinen rajallinen open end Knock-out ei ei kyllä kyllä 16

17 Vontobel-sertifikaatti: vaativan sijoittajan ensimmäinen vaihtoehto Vontobel on sertifikaattien, viputuotteiden ja vaihdettavien arvopaperien alalla johtavassa asemassa Sveitsissä. Yritys on ollut myös Saksassa johtavassa asemassa jo vuosia. Vontobelin strukturoitujen tuotteiden avulla sijoittajat saattavat toteuttaa yksittäisten markkinanäkemystensä perusteella ohjattuja osake-, indeksi-, valuutta-, raaka-ainetai korkosijoituksia. Markkinaosuudet ja tuotevalikoima kasvavat tasaisesti. Vontobelin vahvuutena on houkuttelevat ja oikeudenmukaiset hinnat, korkea kauppalaatu ja toteutusnopeus sekä korkea saatavuus hinnoittelun yhteydessä. Konkreettisesti ottaen tämä tuo seuraavia etuja: Myös pörssin ollessa turbulentti Vontobel on puolestasi läsnä markkinoilla. Tämä koskee yksittäisiä päiviä ja tunteja, mutta myös pitkäjänteisesti koko vuotta. Uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat ja jatkuvasti lisääntyvät markkinaosuudet ovat todiste Vontobelin sitoutuneisuudesta. Vontobel ei pelkästään panosta viimeisimpään tekniikkaan, vaan yritys kiinnittää myös inhimilliseen tekijään erittäin suurta huomiota. Frankfurtin Vontobel-tiimi tarjoaa asiakkailleen asiantuntevia yhteistyökumppaneita paikan päällä. Asiantuntijamme osallistuvat messuille, luennoille ja seminaareihin, ja päivittäisessä toiminnassa sijoittajat voivat aina saada heidät suoraan kiinni puhelimitse, jolloin he myös antavat parasta palvelua. Sillä tätä sijoittajat odottavat Vontobelin kaltaiselta pankilta: Että he saavat luotettavan yhteistyökumppanin, jolla on monen vuoden kokemus ja joka tarjoaa asiantuntemusta sekä pörssin rauhallisina että turbulentteina jaksoina, ja että tämä kumppani ei tarjoa pelkästään innovatiivisia tuoteideoita vaan myös kuuntelee ja toteuttaa pyydetyt ratkaisut nopeasti ja tehokkaasti. Vontobel tarjoaa yksinkertaisia ja läpinäkyviä rahoitusinstrumentteja luotettavasti. Vontobel edustaa korkeata laatua. Tietyt edut lyhykäisyydessään: Moninaisuus Vontobelilla on laaja tuotepaletti, johon kuuluvat vaihdettavat arvopaperit, sertifikaatit ja viputuotteet. Näin sijoittajille tarjotaan laaja valikoima alla olevaa omaisuutta ja sijoitusluokkia osakkeiden, korkojen, valuuttojen ja raaka-aineiden aloilla. Kilpailuetu Vontobel tarjoaa tuotteiden osalta houkuttelevia hintoja, tiukkoja hintaeroja sekä korkeaa maksuvalmiutta. Innovaatiokyky Lukuisat tunnustuspalkinnot ja äänestykset vahvistavat, että sijoittajat arvostavat Vontobelin innovatiivista tuotepalettia. Tähän kuuluvat erityisesti «Collateral Secured Instruments», lyhyesti COSI -instrumentit, ja viitteellisiä lainansaajia sisältävät tuotteet. Tämä instrumentti, jonka Vontobel laski ensimmäisenä liikkeelle, sopii niille sijoittajille, jotka haluavat lähestulkoon poistaa strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijariskin tai ohjata riski- ja tuotto-optimointia. Prioriteettina läpinäkyvyys ja tiedottaminen Turbulentteina jaksoina on mahdollista, että tärkeiden tietojen saanti aikaisessa vaiheessa on ratkaisevaa. Kiinnitämme mahdollisimman suurta huomiota läpinäkyvyyteen ja annamme sijoittajillemme mahdollisuuden nähdä tällaisia tietoja tuoteportaalistamme osoitteessa sekä eri esitteistä. Bull & Bear -sertifikaatteja koskevat ehtotiedotteet ja arvopaperiesitteet sekä laajamittainen indeksiraportointi merkitsevät tarkkaa riskeistä tiedottamista sekä tietoon perustuvien julkaisujen tarjoamista ja avoimuutta. Kiinnostuitko? Lue lisää. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme soittamalla numeroon klo ja välisenä aikana. Voit myös lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen Osoitteesta löydät kaikkia tuotteita koskevat tiedot, markkinakommentit ja ajankohtaiset markkinakatsaukset. 17

18 Ytterligare information Tämä julkaisu ei ole Saksan arvopaperikauppalain (WpHG) 34b:n edellyttämä taloudellinen analyysi, vaan ainoastaan tiedoksi ja tuotetta koskevaksi mainokseksi tarkoitettu julkaisu. Täten se ei täytä laissa säädettyjä vaatimuksia, joilla pyritään varmistamaan puolueeton taloudellinen analyysi, eikä siihen siksi sovellu mitään kauppaa koskevia kieltoja ennen taloudellisen analyysin julkaisemista. Julkaisua käytetään ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eikä siinä anneta sijoitussuosituksia eikä sijoitusneuvontaa. Se ei korvaa pankkisi ennen jokaista ostopäätöstä tarjoamaa ja tarvitsemaasi pätevää neuvontaa. Haluamme nimenomaan huomauttaa, että rahoitusinstrumentin aikaisemmat arvokehitykset, sen aikaisempia arvokehityksiä käyttävät simulaatiot tai sen aikaisempia arvokehityksiä koskevat ennusteet eivät välttämättä sovellu käytettäviksi tulevaa arvokehitystä koskevissa päätelmissä. Ainoat relevantit perusteet, joita tässä voi käyttää, ovat arvopapereita koskevat esitteet. Ne saa maksutta liikkeellelaskijalta, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, Frankfurt am Main, Saksa. Ne voi myös ladata internetin kautta osoitteesta Sijoittajien tulee noudattaa olemassa olevia myyntirajoituksia. Lisätietoja sertifikaattisijoituksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja riskeistä saa esitteestä «Arvopaperisijoituksen perusteet», jonka saa sijoitusneuvojalta. Kun sertifikaateista tehdään julkinen ostotarjous ja niitä myydään, voivat Vontobel-konsernin yritykset välittömästi tai välillisesti maksaa kolmansille osapuolille (esim. sijoitusneuvojille) eri välityspalkkioita. Lisätietoja saa pyydettäessä jakelijalta. DAX on Deutsche Börse AG:n rekisteröity tavaramerkki. Tekijänoikeudet 2015 Bank Vontobel Europe AG ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. 18

19

20 Bank Vontobel Europe AG Haarakonttori Frankfurt am Main Bockenheimer Landstraße 24 D Frankfurt am Main, Saksa puh faksi +49 (0) / FI

Investment Banking. Nyt nostetaan tasoa. Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit

Investment Banking. Nyt nostetaan tasoa. Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit Investment Banking Nyt nostetaan tasoa Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit 2 Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit 3 Sijoitusten jatkuvaa parantamista 4 Päivittäisen tuloksen tehokas nostaminen 9 Selventävät

Lisätiedot

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Sisältö Commerzbank AG Bull & Bear perusteet Sertikaatin komponentit Esimerkkejä Vertailua muihin tuotteisiin Suojamekanismi Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla

Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla Matias Juslin Equity Derivatives Public Distribution 21. marraskuuta 2013 Bull & Bear -sertifikaatit: Johdanto Pörssissä treidattu sertifikaatti, jolla

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä

Lisätiedot

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini

Lisätiedot

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (riskiluokka 3) tuotteita. Tämä esite on tarkoitettu

Lisätiedot

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0 Tuotonvaihtosopimus, osake Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä kuluista. Kuluesimerkki Alla esimerkki kuluista, jotka on laskettu esimerkkisummalle. Kulut näytetään

Lisätiedot

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Siiri Vehmer 31.8.2016 Runko Käyttötarkoituksista Miksi BULL & BEAR? Muutama esimerkki tuotteen toiminnasta Case Brexit: Ottivatko sijoittajat näkemystä sertifikaattien

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Sisältö 04 Mini Futuurit Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki 10 Mini Futuuri BEST Mini Futuuri

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

Warrantit. Potkua sijoitussalkkuun

Warrantit. Potkua sijoitussalkkuun Warrantit Potkua sijoitussalkkuun Markkinointimateriaali 3/2019 Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin korkealla riskillä, mutta suurella tuottopotentiaalilla.

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Tietoja koron-ja valuutanvaihtosopimuksista

Tietoja koron-ja valuutanvaihtosopimuksista Tietoja koron-ja valuutanvaihtosopimuksista Tämä esite sisältää tietoja Danske ankin kautta tehtävistä koron- ja valuutanvaihtosopimuksista. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla voidaan käydä Danske ankin

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite WArrantit turbowarrantit minifutuurit Minifutuurit Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta https://fi.citifirst.com/fi/showpage.aspx?pageid=147

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 on jatkokurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa jatketaan optioiden käsittelyä ja syvennymme johdannaisten maailmaan. Webinaarissa käydään

Lisätiedot

Turbowarrantit Unlimited Turbot WARRANTIT TURBOT MINIFUTUURIT. Tuote-esite

Turbowarrantit Unlimited Turbot WARRANTIT TURBOT MINIFUTUURIT. Tuote-esite WARRANTIT TURBOT MINIFUTUURIT Turbowarrantit Unlimited Turbot Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Tähtiluokka 2009 Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Indeksilaina sijoituskohteena Nimellispääoma suojattu Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus merkittävä tekijä Tuottona tietty prosenttiosuus viiteindeksin

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

Global insight. Nordic edge. Bull & Bear ja Nokia. Nasdaq, Avoimet ovet 1.9.2015. ETN:t Suomessa 5 vuotta Nokia alusta alkaen

Global insight. Nordic edge. Bull & Bear ja Nokia. Nasdaq, Avoimet ovet 1.9.2015. ETN:t Suomessa 5 vuotta Nokia alusta alkaen Global insight. Nordic edge. Bull & Bear ja Nokia Nasdaq, Avoimet ovet 1.9.2015 ETN:t Suomessa 5 vuotta Nokia alusta alkaen www.handelsbanken.fi/sertifikaatit Mikä on ETN? Exchange Traded Note: Rakkaalla

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit käyttää pörssinoteerattuja sijoitustuotteita Sijoittajamestari

Lisätiedot

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19.

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. Suomi Sprinter Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. joulukuuta 2011 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Suomi Sprinter on kolmevuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste

Lisätiedot

Osakesalkun rakentaminen sertifikaattituotteiden avulla kaaoksen keskellä. Equity Derivatives Nils Schalin 21.10.2008

Osakesalkun rakentaminen sertifikaattituotteiden avulla kaaoksen keskellä. Equity Derivatives Nils Schalin 21.10.2008 Osakesalkun rakentaminen sertifikaattituotteiden avulla kaaoksen keskellä Equity Derivatives Nils Schalin 21.10.2008 1 Agenda Nordea Markets uudet tuotteet Tausta Nordean ajankohtainen sertifikaattitarjonta:

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 on peruskurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa käydään läpi mm. mikä optio on, miten sitä voi käyttää ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

ESMAn tiedonanto ESMAn tiedonanto hinnanerosopimuksiin koskevasta tuoteintervention uusimispäätöksestä

ESMAn tiedonanto ESMAn tiedonanto hinnanerosopimuksiin koskevasta tuoteintervention uusimispäätöksestä ESMA35-43-1397 ESMAn tiedonanto ESMAn tiedonanto hinnanerosopimuksiin koskevasta tuoteintervention uusimispäätöksestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) teki 23.syyskuuta 2018 päätöksen rajoittaakseen

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu tt rahasto

Lisätiedot

Turbo Warrantit. Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi. Achieving more together

Turbo Warrantit. Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi. Achieving more together Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Achieving more together Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Kuten hyvin tiedetään, osakemarkkinat eivät aina

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6. Swap -sopimukset

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6. Swap -sopimukset Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6 Swap -sopimukset 1. Swapit eli vaihtosopimukset Swap -sopimus on kahden yrityksen välinen sopimus vaihtaa niiden saamat tai maksamat rahavirrat keskenään.

Lisätiedot

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 BULL & BEAR 6 NÄIN SE TOIMII: BULL 8 NÄIN SE TOIMII: BEAR 10 SAMA VIPUVAIKUTUS JOKA PÄIVÄ 13 Maanantai 09.17 DAX +0.9% SINULLE SOPIVA SIJOITUS

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Valuuttakaupan Esittely

Valuuttakaupan Esittely Valuuttakaupan Esittely Forex-kauppa Valuuttakauppamarkkinat (Forex) ovat suurimmat ja likvideimmät finanssimarkkinat maailmassa Päivittäin kauppaa käydään noin $4 biljoonan arvosta Noin 85 % valuuttakaupasta

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

Korkomarkkinoiden erityispiirteet

Korkomarkkinoiden erityispiirteet Korkomarkkinoiden erityispiirteet - markkinoiden hinnoittelema talouskehitys / trading korkomarkkinoilla www.operandi.fi Rahoitusriskien hallinnan asiantuntijayritys esityksen rakenne I. peruskäsitteitä

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA 2018 BULL & BEAR BULL & BEAR SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA Maanantai 09:17 DAX +0,9% Maanantai 16:17 Bull DAX X15 +17% 2 SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 BULL & BEAR 6 NÄIN SE TOIMII: BULL 8 NÄIN SE TOIMII:

Lisätiedot

WinClub. Sijoitusklubi valuuttakaupasta kiinnostuneille

WinClub. Sijoitusklubi valuuttakaupasta kiinnostuneille WinClub Sijoitusklubi valuuttakaupasta kiinnostuneille Tämän esityksen taustasta Kuulin ensimmäisen kerran WinClubista syksyllä 2003 Kiinnostuin ja sijoitin kesällä 2004 pienen panoksen kokeeksi Haastattelin

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku)

Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) 100066821 866 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) 01.03.2019-31.03.2019 Vak.os.yht.Mandatum Life PL 627 00101 HELSINKI SALKKURAPORTTI Yhteyshenkilö: eq Varainhoito Oy Asiakaspalvelu Aleksanterinkatu

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen Harjoitukset 3. 1. (a) Dismalandissa eri puolueiden arvostukset katusiivoukselle ovat Q A (P ) = 60 6P P A (Q) = 10 Q/6 Q B (P ) = 80 5P P B (Q) = 16 Q/5 Q C (P ) = 50 2P P C (Q) = 25 Q/2 Katusiivous on

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät ja suositukset

Osakemarkkinoiden näkymät ja suositukset Osakemarkkinoiden näkymät ja suositukset Sijoitusnäkymät ja suositukset perustuvat Sijoitussuositukset 27.8.2018 -raporttiin Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Elokuu 2018 Lähde: S-Pankki (FIM) Analyysimetodi

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR)

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) MARKKINOINTIMATERIAALI 26.5.2016 Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) Pörssikaupankäyntiä useilla eri kohde-etuuksilla ja pienillä kaupankäyntikustannuksilla Merkintäaika: Jatkuva Kohde-etuus: Osakkeet,

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 64 uutta turbowarranttisarjaa (sarjat 2019: C2 FI ja 2019: P2 FI)

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 64 uutta turbowarranttisarjaa (sarjat 2019: C2 FI ja 2019: P2 FI) Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 64 uutta turbowarranttisarjaa 18.3.219 (sarjat 219: C2 FI ja 219: P2 FI) Nordea Bank Abp laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 64 uutta turbowarranttisarjaa

Lisätiedot

Ilmoitus ESMAn tuoteinterventiopäätöksistä, jotka liittyvät hinnanerosopimuksiin ja binäärioptioihin

Ilmoitus ESMAn tuoteinterventiopäätöksistä, jotka liittyvät hinnanerosopimuksiin ja binäärioptioihin ESMA35-43-1135 ESMAn ilmoitus Ilmoitus ESMAn tuoteinterventiopäätöksistä, jotka liittyvät hinnanerosopimuksiin ja binäärioptioihin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) antoi 22.5.2018 kaksi päätöstä

Lisätiedot

Indeksisertifikaatti. Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä. nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja

Indeksisertifikaatti. Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä. nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja Indeksisertifikaatti Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja tuottoa kohde-etuuden noustessa vai laskiessa. Lisätuoton

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

CitiFirst. Bull & Bear-sertifikaatit

CitiFirst. Bull & Bear-sertifikaatit CitiFirst Bull & Bear-sertifikaatit 2 CitiFirst Yhteystiedot 0800 9 4386 fi.citifirst.com sijoitustuotteet@citi.com Citigroup Global Markets Deutschland AG Att: Warrants and Certificates Finland Reuterweg

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Rahastosijoittamiseen liittyvät riskit Rahastosijoittamiseen liittyvät yleiset riskit Sijoittamiseen liittyy aina riski, jolla tarkoitetaan sijoituksen

Lisätiedot

UnlimitedTurbos SINULLE, JOKA HALUAT KÄYDÄ KAUPPAA KORKEALLA, TAI ERITTÄIN KORKEALLA VIPUVAIKUTUKSELLA

UnlimitedTurbos SINULLE, JOKA HALUAT KÄYDÄ KAUPPAA KORKEALLA, TAI ERITTÄIN KORKEALLA VIPUVAIKUTUKSELLA UnlimitedTurbos SINULLE, JOKA HALUAT KÄYDÄ KAUPPAA KORKEALLA, TAI ERITTÄIN KORKEALLA VIPUVAIKUTUKSELLA Maanantai 10.10 DAX + 0.7% SISÄLTÖ UNLIMITED TURBOT 7 NÄIN SE TOIMII: LONG 9 NÄIN SE TOIMII: SHORT

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

Markkinointimateriaali heinäkuu Minifutuurit. Valitse oma riskitasosi

Markkinointimateriaali heinäkuu Minifutuurit. Valitse oma riskitasosi Markkinointimateriaali heinäkuu 2017 Minifutuurit Valitse oma riskitasosi 1 Minifutuurit valitse oma riskitasosi Kiinnostus minifutuureja kohtaan on noussut huomattavasti viime vuosina. Yksi syy tähän

Lisätiedot

ESMAn tiedonanto hinnanerosopimuksia koskevasta tuoteintervention uusimispäätöksestä

ESMAn tiedonanto hinnanerosopimuksia koskevasta tuoteintervention uusimispäätöksestä ESMA35 43 1912 ESMAn tiedonanto ESMAn tiedonanto hinnanerosopimuksia koskevasta tuoteintervention uusimispäätöksestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) teki 17. huhtikuuta 2019 päätöksen uusia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2018

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2018 Markkinakatsaus Maaliskuu 2018 Talouskasvuennusteet - Talouskasvu piristyy maltillisesti 2018 Talousindikaattorit (Economic Surprise Index) - Kehitys vuodesta 2012 Teollisuuden ostopäällikköindeksit -

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Sijoittajakäyttäytyminen Sijoittajien tekemiä käyttäytymisvirheitä Liiallinen itseluottamus (overconfidence). Sijoittajien liiallinen

Lisätiedot