Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit Nyt nostetaan tasoa. Vontobel Investment Banking

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit Nyt nostetaan tasoa. Vontobel Investment Banking"

Transkriptio

1 Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit Nyt nostetaan tasoa Vontobel Investment Banking 1

2 2

3 I korthet Sijoitusten jatkuvaa parantamista Bull & Bear -sertifikaatit ovat helppo ja tehokas tapa hyödyntää sekä nousevia että laskevia kursseja. Viitearvon, esimerkiksi osakkeen tai indeksin, päiväkohtainen tuotto nousee sen myötä. Tämä tarkoittaa, että sijoittajat osallistuvat suhteettomasti viitearvon kurssin kehitykseen. Vipuvaikutus on pysyvä, ja siksi sijoitus muistuttaakin päivittäistä uudelleensijoitusta. Bull & Bear -sertifikaattien tunnusmerkit Vakaiden (positiivisten tai negatiivisten) kurssitrendien optimaalinen käyttö Jatkuva vipuvaikutus juoksuaikana Ei rajoitusta juoksuajalle (open end) Volatiliteetti ei vaikuta sertifikaattien hinnoitteluun Alla oleva vipuindeksi sekä erityiset vipuindeksiportaalit takaavat läpinäkyvän ja jäljitettävän rakenteen (https://indices.vontobel.com) Vontobelin kattava tuotepaletti (löytyy osoitteesta Panosmahdollisuudet: Nouseva kurssi: Bull & Bear -sertifikaatti (Long) Laskeva kurssi: Bull & Bear -sertifikaatti (Short) Vaihtelevasti nouseva ja laskeva kurssi: Bull & Bear -sertifikaatit eivät sovellu tähän tarkoitukseen. 3

4 Funktionssätt Päivittäisen tuloksen tehokas nostaminen Kurssitrendien pysyessä vakaina Bull & Bear -sertifikaatit mahdollistavat keskiarvoa paremmat voitot. Markkinoiden odotuksista riippuen sijoittajat voivat olla viitearvoon nähden nousevan tai laskevan kurssin kannalla. Pysyvä vipuvaikutus nostaa tuottoa päivittäin. Suhteeton osallistuminen jatkuvan vipuvaikutuksen myötä Bull & Bear -sertifikaattien avulla sijoittajat osallistuvat viitearvon päivittäisen tuoton nostamiseen. Ei rajoitusta juoksuajalle (open end). Sertifikaatti seuraa alla olevan vipuindeksin arvoa suhteessa 1:1*. Indeksitason laskennan perustana on edellisenä päivänä saadun kurssiarvon vaihtelu. Kurssiarvo on indeksin laskentapäivään perustuva viitearvon päätöskurssi. Vipuindeksi tuottaa vipumekanismin ja heijastaa myös viitearvon suhteetonta, päivittäistä kurssikehitystä. Tämä tapahtuu niin, että viitearvon arvon muutos kerrotaan pysyvällä vivulla. Kaikkien Vontobelin Bull & Bear -sertifikaattien perustana on vastaava vipuindeksi. Yksityiskohtaisten, julkaistujen indeksitietojen avulla taataan korkea läpinäkyvyysaste. Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit korkea läpinäkyvyys, yksinkertainen saatavuus Kaikki Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit perustuvat yksittäiseen vipuindeksiin. Vontobel laskee vipuindeksin suurelle määrälle eri viitearvoja ja eri tasoilla olevia useita tekijöitä hyödyntäen. Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatteihin liittyvän tuotesuunnittelun, ajankohtaisten kurssien ja historiallisen hintakehityksen kaltaisia tietoja julkaistaan Vontobelin strukturoiduille tuotteille omistetulla verkkosivustolla, sopivien Vontobelin Bull & Bear -sertifikaattien valintaa koskevan hyvän opastuksen antamiseksi. Tiedot on myös linkitetty erityisesti Vontobelin vipuindeksille omistettuun indeksiportaaliin. Lisätietoja eri vipuindeksien kehityksestä ja muotoilusta saat nopeasti ja helposti osoitteessa https://indices.vontobel.com. Yksinkertainen orientoituminen ja hyvä jäljitettävyys ovat taattuja, koska relevantit indeksitiedot löytyvät nopeasti. Vakaa kurssitrendi ja oikeanlaiset, markkinoita koskevat odotukset menestyvän sijoituksen edellytyksiä Volatiliteetti ei vaikuta Bull & Bear -sertifikaattien hinnoitteluun. Samalla suuri riippuvuus trendeistä on Bull & Bear -sertifikaateille ominaista. Tämä merkitsee seuraavaa: Voittomahdollisuudet ylittävät keskivertotason. Koska vipuvaikutus toimii molempiin kurssisuuntiin, on myös mahdollista, että menetykset ylittävät keskivertotason (aina kokonaistappioon saakka). Näin käy, kun viitearvon kurssi markkinoiden odotuksista huolimatta kehittyy Bull & Bear -sertifikaatin osalta epäsuotuisasti. Sijoittajan tulee myös huomioida, että Bull & Bear -sertifikaatti saattaa menettää arvoaan huomattavasti viitearvon volatiilisten sivusuuntaisten vaiheiden aikana, vaikka viitearvon kurssi ei olisikaan muuttunut merkittävästi koko ajanjaksona: Vipuindeksin eri laskentamenetelmistä johtuen on mahdollista, että vipuindeksin osalta myös viitearvon siirtyessä sivusuuntaisesti (eli kun vastaava kurssi vaihtelevasti nousee ja laskee) syntyy arvo- tai kurssitappioita. Tämä vaikuttaa myös Bull & Bear -sertifikaatin kysyntään. Vipuindeksi varmistaa korkean läpinäkyvyysasteen Bull & Bear -sertifikaatti perustuu vipuindeksiin perustuu viitearvoon Bull & Bear -sertifikaatti 15x Long Indexiin, DAX : iin linkitettynä 15x Long Index, DAX : iin linkitettynä DAX * Jos sertifikaatin valuutta poikkeaa vipuindeksin valuutasta, vipuindeksin kehitys saattaa poiketa Bull & Bear -sertifikaatin kehityksestä, ja tämä voi olla sijoittajan kannalta joko myönteistä tai kielteistä. Sijoittaja kantaa siis riskin vaihtokurssin kehityksestä. 4

5 Funktionssätt Long vai Short markkinoiden odotukset määräävät Vipuindeksi (Long) noudattaa niin kutsuttua long-strategiaa. Indeksiarvo nousee suhteettomasti viitearvon nousevan kurssin myötä ja laskee suhteettomasti viitearvon kurssin laskiessa. Vipuindeksi (Short) toimii Bull & Bear -sertifikaatit sopivat paremmin lyhytaikaisiin sijoituksiin ja huonommin pitkäaikaisiin, niin kutsuttuihin buy and hold -strategioihin. päinvastaisesti. Tämä indeksi nousee tai laskee suhteettomasti viitearvon kurssin laskiessa ja noustessa. Vipuindeksi (Short) kehittyy siis päinvastaisesti viitearvon kehitykseen nähden. Esimerkkejä vipuindeksistä (Long): Vipuindeksin (Long) vipuvaikutus on tässä esimerkissä 4. Jos viitearvon kurssi nousee 2 % edelliseen sopeutukseen nähden, vipuindeksi nousee nelinkertaisesti, siis 8 %. Jos viitearvo laskee tämän nelinkertaisen vipuvaikutuksen (Long) mukaan 2 %, vipuindeksi laskee 8 %, koska vipu vaikuttaa molempiin suuntiin (vipuvaikutuksen sopeutus selitetään alkaen sivulta 13). Esimerkkejä vipuindeksistä (Short): Vipuindeksi (Short) heijastaa viitearvon käänteistä kehitystä. Vipuindeksin vipuvaikutus on tässä esimerkissä 6. Jos viitearvon kurssi nousee 2 %, 6-kertainen vipuindeksi (Short) laskee 12 %, siis kuusinkertaisesti. Vipuindeksillä (Short) panostetaan nimenomaisesti laskeviin kursseihin: Jos viitearvon kurssi laskee esimerkiksi 2 %, 6-kertainen vipuindeksi (Short) nousee 12 %. Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi esimerkeissä on esitetty vain vipuindeksin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta 13. Kaikki sijoitus- ja vipusertifikaatteja koskevat tiedot Vontobelilta Tuotteiden tunnusmerkit 1 Viitekurssin ajankohtainen arvostuskurssi 2 Kynnys, jolloin päivänsisäinen korjaus suoritetaan 3 Ajankohtainen rahoitusspread 4 Vipuindeksi, johon Bull & Bear -sertifikaatti viittaa, sekä suora linkitys indeksiportaaliin 5 Viitearvo, johon vipuindeksi viittaa

6 Funktionssätt Vontobelin vipuindeksiportaali vipuindeksiin 1 Vipuindeksin nimi ja ISIN 2 Ajankohtainen vipuindeksikurssi ja valuutta 3 Viitekurssin ajankohtainen arvostuskurssi Ajankohtainen rahoitusspread 5 Indeksimaksu ja rahoituskomponenttien relevantti korkokanta 3 4 Yksityiskohtaisten tietojen myötä Vontobelin vipuindeksiportaali tarjoaa hyvän orientoitumisen ja korkean läpinäkyvyysasteen. 5 viitearvoon 1 Viitearvoa koskevat yksityiskohdat 2 Viitearvoa koskevat tiedot sekä historiallinen kurssikehitys 1 2 6

7 Funktionssätt Toimintatapa 1 Yksityiskohtaiset toimintatapaa koskevat selitykset 1 1 Vipuindeksin historia 1 Kaikki indeksikorjaukset ovat läpinäkyviä ja jäljitettävissä 1 7

8 8

9 Scenario 1: Selventävät kurssiskenaariot Houkutteleva tuotto saavutetaan viputason mukaan. Edellytyksenä on, että viitearvon kurssikehitys vastaa markkinoiden odotuksia ja saavuttaa vipuindeksin kannalta suotuisan käyrän. Sijoituspääomaa koskevat tappiot, jopa kokonaistappiot, ovat mahdollisia, koska vipu vaikuttaa molempiin suuntiin. Skenaario 1 Vakaa kurssikäyrä jatkuvasti nouseva kurssikehitys Jakson alussa (päivä 0) viitearvo on 100 EUR. Seuraavan viiden päivän aikana arvo nousee 1 EUR päivässä. Prosentuaalinen arvonnousu on nähtävissä alla olevassa grafiikassa. Koska viitearvo nousee jakson aikana jatkuvasti, myös vipuindeksin (Long), jonka perustana viitearvo toimii, arvo nousee suhteettomasti ja jatkuvasti. Tämä pätee aina nousevien kurssien osalta: Mitä korkeampi vipu, sitä suurempi vipuindeksin (Long) arvonnousu. Suuremmat voitot ovat mahdollisia, jos viitearvon kurssikehityksen käyrä on vipuindeksin kannalta suotuisa, mutta tämä riippuu valitusta vivusta. Vipuindeksin kehitys eri korkuisten vipujen mukaan verrattuna viitearvoihin (tiedot euroissa) EUR ,00 Päivä 0 125,83 133,09 118,90 116,72 121,21 112,30 112,36 106,00 108,12 104,00 101,00 102,00 103,00 104,00 105,00 96,00 92,20 94,00 88,58 85,14 88,42 83,21 81,87 78,37 73,85 Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Päivä 5 viitearvoon 6-krt. vipuindeksi (Long) 6-krt. vipuindeksi (Short) 4-krt. vipuindeksi (Long) 4-krt. vipuindeksi (Short) Vipuindeksi (Short) toimii päinvastaisesti: Sen arvo laskee suhteettomasti viitearvon noustessa. Siis tässä tapauksessa: mitä korkeampi vipu, sitä suurempi tappio. Muutos edelliseen päivään verrattuna Viitearvo, viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) valuuttana EUR Vipu (+4) Vipu (+ 6) Vipu ( 4) Vipu ( 6) Päivä Päivä ,00 % + 4,00 % + 6,00 % 4,00 % 6,00 % Päivä ,99 % + 3,96 % + 5,94 % 3,96 % 5,94 % Päivä ,98 % + 3,92 % + 5,88 % 3,92 % 5,88 % Päivä ,97 % + 3,88 % + 5,83 % 3,88 % 5,83 % Päivä ,96 % + 3,85 % + 5,77 % 3,85 % 5,77 % Kokonaistulos +5,00 % + 21,21 % + 33,09 % 18,13 % 26,15 % Lähde: Vontobel Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä näytetään ainoastaan Bull & Bear -sertifikaatin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta 13. 9

10 Scenario 2: Skenaario 2 Vakaa kurssikäyrä jatkuvasti laskeva kurssikehitys Oletamme jälleen, että viitearvo on jakson alussa (päivä 0) 100 EUR. Edellisestä esimerkistä poiketen se kuitenkin laskee 1 EUR päivässä. Viitearvon prosentuaalinen arvonlasku on nähtävissä alla olevassa grafiikassa. Vipu vaikuttaa molempiin suuntiin, joten suhteettomia tappioitakin saattaa esiintyä. Negatiivisesta kurssitrendistä johtuen vipuindeksi (Short) laskee suhteettomasti. Yleisesti pätevä periaate: Mitä korkeampaa vipua vipuindeksin (Short) osalta käytetään, sitä suurempi on tuotto. Sitä vastoin vipuindeksi (Long) menettää viitearvon laskiessa vastaavasti arvoaan. Vipuindeksin kehitys eri korkuisten vipujen mukaan verrattuna viitearvoihin (tiedot euroissa) EUR ,00 Päivä 0 134,61 126,69 119,31 122,15 106,00 112,42 112,62 117,26 104,00 108,20 99,00 98,00 96,00 92,12 97,00 96,00 95,00 94,00 88,36 84,72 88,30 81,19 82,90 77,77 72,91 Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Päivä 5 viitearvoon 6-krt. vipuindeksi (Long) 6-krt. vipuindeksi (Short) 4-krt. vipuindeksi (Long) 4-krt. vipuindeksi (Short) Muutos edelliseen päivään verrattuna Viitearvo, viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) valuuttana EUR Vipu (+4) Vipu (+ 6) Vipu ( 4) Vipu ( 6) Päivä Päivä ,00 % 4,00 % 6,00 % + 4,00 % + 6,00 % Päivä ,01 % 4,04 % 6,06 % + 4,04 % + 6,06 % Päivä ,02 % 4,08 % 6,12 % + 4,08 % + 6,12 % Päivä ,03 % 4,12 % 6,19 % + 4,12 % + 6,19 % Päivä ,04 % 4,17 % 6,25 % + 4,17 % + 6,25 % Kokonaistulos 5,00 % 18,81 % 27,09 % + 22,15 % + 34,61 % Lähde: Vontobel Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä näytetään ainoastaan Bull & Bear -sertifikaatin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta

11 Scenario 3: Skenaario 3 Vaihteleva kurssi vaihtelevasti nouseva ja laskeva kurssikehitys Tässäkin skenaariossa viitearvon kurssiarvo on jakson alussa (päivä 0) 100 EUR. Tämän jälkeen kurssisuuntaus ei ole vakaa. Kurssivoitot ja -tappiot vaihtelevat päivittäin, joten viitearvo on tästä johtuen sivusuuntaisessa vaiheessa ja heilahtelee hieman lähtöarvosta. Tähän viitearvoon viittaava vipuindeksi, niin Long kuin Shortkin, heilahtelee merkittävästi ja tuottaa vaihtelevasti suuria kurssivoittoja ja -tappioita. Mitä suurempi vipuindeksin tappio on, sitä vaikeampi mahdollinen kurssin kiinnikurominen on, koska se alkaa matalammalla indeksiarvolla. Yleisesti pätevä periaate: Jos viitearvo on sivusuuntaisessa vaiheessa, suuria tappioita ja jopa kokonaistappioita saattaa syntyä lyhyessäkin ajassa. Tämä riski nousee kurssiheilahtelujen rajun heilahtelun ja korkeamman vivun myötä. Erikorkuisilla vivuilla lasketun vipuindeksin kehitys verrattuna viitearvoihin (tiedot euroissa) EUR ,00 Päivä 0 103,00 Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Päivä 5 viitearvoon 6-krt. vipuindeksi (Long) 6-krt. vipuindeksi (Short) 99,00 100,00 96,00 4-krt. vipuindeksi (Long) 4-krt. vipuindeksi (Short) 102,00 Muutos edelliseen päivään verrattuna Viitearvo, viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) valuuttana EUR Vipu (+ 4) Vipu (+ 6) Vipu ( 4) Vipu ( 6) Päivä Päivä ,00 % +12,00 % +18,00 % 12,00 % 18,00 % Päivä ,88 % 15,53 % 23,30% +15,53 % +23,30 % Päivä ,01 % +4,04 % +6,06 % 4,04 % 6,06 % Päivä ,00 % 16,00 % 24,00% +16,00 % +24,00 % Päivä ,25 % +25,00 % +37,50 % 25,00 % 37,50 % Kokonaistulos + 2,00 % + 3,35 % + 0,31 % 15,12 % 26,39 % Lähde: Vontobel Esimerkit ovat kuvitteellisia, ja ne esitetään havainnollistamistarkoituksessa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä näytetään ainoastaan Bull & Bear -sertifikaatin vipuvaikutus. Rahoituskomponentteja ei ole huomioitu. Rahoituskomponentit selitetään alkaen sivulta 13. Tässä vaihtelevassa skenaariossa vipuindeksin (Long) kokonaistulos on viiden päivän jälkeen positiivinen ja vipuindeksin (Short) osalta negatiivinen. Näin ei kuitenkaan ole aina. Viitearvon kurssikäyrän vaihdellessa myös vipuindeksi (Long) voi tuottaa korkeita tappioita. 11

12 12

13 Funktionssätt extended Vipuindeksin laskenta Vipuindeksi koostuu vipu- ja rahoituskomponenteista. Viimeksi mainittu laskee tavallisesti vipuindeksin arvoa. Vipuindeksin päivittäinen korjaaminen Kullakin Bull & Bear -sertifikaatilla on oma vipuindeksinsä. Indeksi alkaa indeksin alkupäivänä, ja viimeisintä vipuindeksitasoa päivitetään tämän jälkeen jatkuvasti viitearvon kauppa-aikoina. Koska arviointikurssia korjataan päivittäin, on tuoton kasvu kiinteällä vivulla myös mahdollinen. Vipuindeksi koostuu vipu- ja rahoituskomponenteista. Vipukomponentit takaavat Bull & Bear -sertifikaatti heijastaa alla olevan vipuindeksin kehitystä. Tämä arvo määrittyy vipu- ja rahoituskomponenttien perusteella. suhteettoman osallistumisen viitearvon kurssimuutoksiin. Rahoituskomponentit puolestaan tavallisesti vaikuttavat vipuindeksin kehitykseen arvoa laskevasti. Vipukomponentit Vipukomponentit noudattavat viitearvon arvonkehitystä, jolloin viitearvon kurssimuutokset kerrotaan vipukertoimella. Viitearvon muutos verrattuna viimeisimpään päivittäiskurssiin nousee indeksissä. Vipuindeksi (Long) nousee suhteettomasti viitearvon nousevan kurssin myötä ja laskee suhteettomasti viitearvon kurssin laskiessa. Vipuindeksi (Short) toimii aivan päinvastaisesti. Vipurahoitus Vipuindeksiä (Long) koskeva strategia jäljittelee suurempaa sijoitusta vipua vastaavaan viitearvoon. Tällaisen sijoituksen rahoittamisesta aiheutuu kuluja. Siksi vipuindeksin (Long) vipurahoitus vaikuttaa arvoa laskevasti. Laskentaesimerkki, vipurahoitus Esimerkkinä on vipuindeksin (Long) Bull & Bear -sertifikaatti, jossa on vipukerroin 6. Viitearvolla tarkoitetaan DAX - indeksiä. Tämän rahoitusspreadin oletusarvona on 0,10 %. Avistakorkona käytetään euroissa laskettua EONIA-Overnight -korkoa. Tämän koron oletetaan esimerkiksi olevan 0,158 % vuodessa. Vipuindeksi (Long) -tapauksessa päivittäiset vipurahoituskulut ovat 0,00358 % 1 jos indeksitaso on 100 euroa, kyseessä on 0,358 senttiä. Jos samassa esimerkissä olisi kyse vipuindeksistä (Short), kustannukset olisivat kuitenkin 0,00053 % 2, joka 100 euron indeksitasolla merkitsisi 0,05278:aa eurosenttiä päivässä. 1 Vipuindeksin (Long) vipurahoitus päivässä = (vipu-1)*(avistakorko + rahoitusspread)* (päiviä/360)*( 1) 2 Vipuindeksin (Short) vipurahoitus päivässä = ((1-vipu)*avistakorko) + (vipu*rahoitusspread)* (päiviä/360) Laskentaesimerkki on kuvitteellinen, ja se esitetään vain havainnollistamistarkoituksessa. vipuindeksiin Vipukomponentti Bull & Bear -sertifikaatti Rahoituskomponentti perustuu perustuu viitearvoon +/ Vipurahoitus Indeksimaksu Lähde: Vontobel 13

14 Funktionssätt extended Vipuindeksin (Short) osalta kyseisen vivun viitearvo myydään lyhyeksi useita kertoja. Tuloksena on useimmiten viitearvon lajista riippuvat tuotot (katso alla olevaa yleiskatsausta). Vipuindeksi koostuu ajankohtaisesta avistakorosta sekä yksittäisestä maksuosiosta (rahoitusspread). Nämä saattavat vaihdella päivittäin, ja ne vaikuttavat siksi vipuindeksin kehitykseen vaihtelevasti. Vaihtelevan avistakoron osalta kyseessä voi esimerkiksi olla EONIA (Euro OverNight Index Average). Indeksimaksu Jatkuvasti tapahtuvan indeksilaskennan osalta sijoittajien tulee huomioida, että päälle lasketaan myös hallinnointi- ja vipuindeksin laskentakulut. Yleensä indeksimaksun vähentäminen johtaa vipuindeksin arvon laskuun. Laskentaesimerkki, indeksimaksu Jos vuosittainen indeksimaksu on esimerkiksi 1 %, kulu on siten päivittäin 0,0028 % indeksitasosta. Jos se on tiettynä päivänä esimerkiksi on 100 euroa, on saman päivän indeksimaksu 0,28 senttiä sertifikaattia kohden. Laskentaesimerkki on kuvitteellinen, ja se esitetään vain havainnollistamistarkoituksessa. Indeksin laskentaedustaja määrää indeksimaksun tason, kun uusi vipuindeksi lanseerataan. Tällöin tärkeintä on viitearvon laji. Rahoitusspread ja indeksimaksu ilmoitetaan päivittäin tuotteiden yksityiskohdat sisältävillä sivuilla osoitteessa sekä kunkin yksittäisen indeksin indeksiportaalilla osoitteessa https://indices.vontobel.com. Rahoituskomponenttien kulut ja tulot, yleiskatsaus Seuraavassa yleiskatsauksessa esitellään rahoituskomponenttien yhteydessä huomioidut kulut ( ) ja tulot (+), viitearvon ja vipuindeksin lajista riippuen: viitearvoon Vipuindeksi (Long) Vipuindeksi (Short) Osake 1 Pääoman hankintakulut useamman viitearvon oston yhteydessä Indeksimaksu + Toistuvasta viitearvon lyhyeksi myynnistä päivärahana kertyneiden tulojen sijoittamisesta kertyneet tulot Takaisinostosopimusten yhteydessä toteutetun useamman viitearvon oston yhteydessä syntyneet kulut Indeksimaksu Indeksi 2 Jalometalli/ raaka-aine Pääoman hankintakulut useamman viitearvon (tai sen osioiden) oston yhteydessä Indeksimaksu Pääoman hankintakulut useamman viitearvon oston yhteydessä Indeksimaksu + Toistuvasta viitearvon lyhyeksi myynnistä päivärahana kertyneiden tulojen sijoittamisesta kertyneet tulot Takaisinostosopimusten yhteydessä toteutetun useamman viitearvon oston yhteydessä syntyneet kulut Indeksimaksu + Toistuvasta viitearvon lyhyeksi myynnistä päivärahana kertyneiden tulojen sijoittamisesta kertyneet tulot Takaisinostosopimusten yhteydessä toteutetun useamman viitearvon oston yhteydessä syntyneet kulut Indeksimaksu 1 Toteutus koskee myös osakkeita edustavia arvopapereita (ADR/GDR) ja muita osakesidonnaisia arvopapereita. 2 Koska itse indeksiä ei voi ostaa, tällainen strategia on toteutuskelpoinen vain, jos indeksikomponentteja ostetaan näiden indeksipainoarvon mukaisesti. Vaihtoehtoisesti indeksikehityksen kopio, joka toteutetaan ETF:ien, osallistumistodistusten tai muiden johdannaisten muodossa termiineinä, optioina tai swappeina, olisi mahdollinen. 14

15 Chanser och risker Indeksin päivänsisäinen korjaaminen Kokonaistappion välttämiseksi vipuindeksit on varustettu kynnysarvolla. Nämä kuvaavat viitearvon korkeinta sallittua negatiivista kurssimuutosta verrattuna viimeisimpään maksukurssiin ennen kuin indeksin päivänsisäinen korjaus Indeksin päivänsisäisellä korjauksella vältytään välittömältä panostetun pääoman kokonaistappiolta. tehdään. Kynnys on maksukurssiin nähden kiinteä prosenttiluku. Sen absoluuttinen arvo määritellään päivittäin. Tämä on tärkeä toiminto. Ajankohtaiset kynnysarvot löytyvät osoitteesta ja https://indices.vontobel.com. Ei jatkuvia tuloja Bull & Bear -sertifikaatit eivät tuota jatkuvia, korkojen tai osinkojen kaltaisia tuloja. Tulomahdollisuudet ovat sijoittajan kannalta riippuvaisia ainoastaan alla olevasta vipuindeksin kurssikehityksestä. Jos viitearvona on esimerkiksi osake tai osakeindeksi, ja sen osalta jaetaan osinkoja, tämä vaikuttaa osakekurssiin ja osakkeen sisältävän indeksin kurssiin. Seuraavana päivänä tämä noteerataan osinkovähennyksen muodossa. Vipuindeksin laskennassa osakekurssi korjataan tällaisena päivänä osingoilla. Näin varmistetaan, että osinko ei vaikuta vipuindeksin arvonkehitykseen. Jos kyseessä ovat viitearvon suuret, epäsuotuisat kurssimuutokset ja jos tämä kurssi vaikuttaa kynnysarvoon, suoritetaan indeksin päivänsisäinen korjaus. Tällöin määritellään uusi maksukurssi, ja uusi indeksinlaskentapäivä alkaa. Tällä tavalla voidaan välttyä välittömältä kokonaistappiolta. Tässä on kuitenkin huomioitava, että päivänsisäinen korjaus voidaan katsoa tappioksi, koska osallistuminen viitearvon kurssimuutoksin jatkossa tapahtuu vain uuden, alhaisemman vipuindeksin (Long) ja korkeamman vipuindeksin (Short) voimin. 15

16 Mahdollisuudet ja riskit Bull & Bear -sertifikaatit soveltuvat lyhytaikaisiin sijoituksiin. Ennen sijoituspäätöstä on aina huomioitava sekä mahdollisuudet että riskit. Mahdollisuudet Vakaiden (positiivisten ja negatiivisten) kurssien optimaalinen käyttö. Jatkuva vipuvaikutus juoksuaikana. Yksinkertainen tapa hyödyntää laajaa viitearvopalettia. Ei rajoitusta juoksuajalle (open end) Volatiliteetti ei vaikuta sertifikaattien hinnoitteluun Ei knock-outia: Sisäänrakennettu, indeksin päivänsisäisen korjauksen mahdollistama kynnysarvo, voi lieventää tappioita ja viivästyttää kokonaistappion syntymistä. Pohjana oleva vipuindeksi sekä erityisesti tähän tarkoitukseen omistettu indeksiportaali (https://indices.vontobel.com) takaavat läpinäkyvän ja jäljitettävän rakenteen. Vontobelin kattava tuotepaletti (löytyy osoitteesta Riskit Vipu vaikuttaa molempiin suuntiin, eli myös silloin, jos kurssi kehittyy markkinoiden odotuksiin nähden epäsuotuisaan suuntaan. Myös tappiot ovat suhteettomia. Panostettua pääomaa koskeva laajamittainen tappio ja jopa kokonaistappio ovat mahdollisia. Maksukurssi laskee alhaisemmalle tasolle, jos arvo koskettaa kynnysarvoa ja tästä johtuen suoritetaan päivänsisäinen korjaus. Tämä on verrattavissa välittömästi toteutuneeseen tappioon. Valuuttariski on sijoittajan vastuulla: Jos sertifikaatin valuutta poikkeaa vipuindeksin valuutasta, vipuindeksin kehitys saattaa poiketa Bull & Bear -sertifikaatin kehityksestä, ja tämä voi olla sijoittajan kannalta joko myönteistä tai kielteistä. Sijoituksesta ei seuraa jatkuvia, osinkojen tai korkojen kaltaisia tuloja. Sijoittaja kantaa vastuun rahojen mahdollisesta menettämisestä, jos liikkeellelaskijaa kohtaa maksukyvyttömyys (liikkeellelaskijariski). Vontobelin Bull & Bear -sertifikaatit vertailussa Bull & Bear -sertifikaatti Warrantit Turbowarrantit Open-end-turbot/ minifutuurit Vipu kiinteä vaihteleva vaihteleva vaihteleva Volatiliteetin vaikutus ei kyllä, vahva ei ei Juoksuaika open end rajallinen rajallinen open end Knock-out ei ei kyllä kyllä 16

17 Vontobel-sertifikaatti: vaativan sijoittajan ensimmäinen vaihtoehto Vontobel on sertifikaattien, viputuotteiden ja vaihdettavien arvopaperien alalla johtavassa asemassa Sveitsissä. Yritys on ollut myös Saksassa johtavassa asemassa jo vuosia. Vontobelin strukturoitujen tuotteiden avulla sijoittajat saattavat toteuttaa yksittäisten markkinanäkemystensä perusteella ohjattuja osake-, indeksi-, valuutta-, raaka-ainetai korkosijoituksia. Markkinaosuudet ja tuotevalikoima kasvavat tasaisesti. Vontobelin vahvuutena on houkuttelevat ja oikeudenmukaiset hinnat, korkea kauppalaatu ja toteutusnopeus sekä korkea saatavuus hinnoittelun yhteydessä. Konkreettisesti ottaen tämä tuo seuraavia etuja: Myös pörssin ollessa turbulentti Vontobel on puolestasi läsnä markkinoilla. Tämä koskee yksittäisiä päiviä ja tunteja, mutta myös pitkäjänteisesti koko vuotta. Uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat ja jatkuvasti lisääntyvät markkinaosuudet ovat todiste Vontobelin sitoutuneisuudesta. Vontobel ei pelkästään panosta viimeisimpään tekniikkaan, vaan yritys kiinnittää myös inhimilliseen tekijään erittäin suurta huomiota. Frankfurtin Vontobel-tiimi tarjoaa asiakkailleen asiantuntevia yhteistyökumppaneita paikan päällä. Asiantuntijamme osallistuvat messuille, luennoille ja seminaareihin, ja päivittäisessä toiminnassa sijoittajat voivat aina saada heidät suoraan kiinni puhelimitse, jolloin he myös antavat parasta palvelua. Sillä tätä sijoittajat odottavat Vontobelin kaltaiselta pankilta: Että he saavat luotettavan yhteistyökumppanin, jolla on monen vuoden kokemus ja joka tarjoaa asiantuntemusta sekä pörssin rauhallisina että turbulentteina jaksoina, ja että tämä kumppani ei tarjoa pelkästään innovatiivisia tuoteideoita vaan myös kuuntelee ja toteuttaa pyydetyt ratkaisut nopeasti ja tehokkaasti. Vontobel tarjoaa yksinkertaisia ja läpinäkyviä rahoitusinstrumentteja luotettavasti. Vontobel edustaa korkeata laatua. Tietyt edut lyhykäisyydessään: Moninaisuus Vontobelilla on laaja tuotepaletti, johon kuuluvat vaihdettavat arvopaperit, sertifikaatit ja viputuotteet. Näin sijoittajille tarjotaan laaja valikoima alla olevaa omaisuutta ja sijoitusluokkia osakkeiden, korkojen, valuuttojen ja raaka-aineiden aloilla. Kilpailuetu Vontobel tarjoaa tuotteiden osalta houkuttelevia hintoja, tiukkoja hintaeroja sekä korkeaa maksuvalmiutta. Innovaatiokyky Lukuisat tunnustuspalkinnot ja äänestykset vahvistavat, että sijoittajat arvostavat Vontobelin innovatiivista tuotepalettia. Tähän kuuluvat erityisesti «Collateral Secured Instruments», lyhyesti COSI -instrumentit, ja viitteellisiä lainansaajia sisältävät tuotteet. Tämä instrumentti, jonka Vontobel laski ensimmäisenä liikkeelle, sopii niille sijoittajille, jotka haluavat lähestulkoon poistaa strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijariskin tai ohjata riski- ja tuotto-optimointia. Prioriteettina läpinäkyvyys ja tiedottaminen Turbulentteina jaksoina on mahdollista, että tärkeiden tietojen saanti aikaisessa vaiheessa on ratkaisevaa. Kiinnitämme mahdollisimman suurta huomiota läpinäkyvyyteen ja annamme sijoittajillemme mahdollisuuden nähdä tällaisia tietoja tuoteportaalistamme osoitteessa sekä eri esitteistä. Bull & Bear -sertifikaatteja koskevat ehtotiedotteet ja arvopaperiesitteet sekä laajamittainen indeksiraportointi merkitsevät tarkkaa riskeistä tiedottamista sekä tietoon perustuvien julkaisujen tarjoamista ja avoimuutta. Kiinnostuitko? Lue lisää. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme soittamalla numeroon klo ja välisenä aikana. Voit myös lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen Osoitteesta löydät kaikkia tuotteita koskevat tiedot, markkinakommentit ja ajankohtaiset markkinakatsaukset. 17

18 Ytterligare information Tämä julkaisu ei ole Saksan arvopaperikauppalain (WpHG) 34b:n edellyttämä taloudellinen analyysi, vaan ainoastaan tiedoksi ja tuotetta koskevaksi mainokseksi tarkoitettu julkaisu. Täten se ei täytä laissa säädettyjä vaatimuksia, joilla pyritään varmistamaan puolueeton taloudellinen analyysi, eikä siihen siksi sovellu mitään kauppaa koskevia kieltoja ennen taloudellisen analyysin julkaisemista. Julkaisua käytetään ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eikä siinä anneta sijoitussuosituksia eikä sijoitusneuvontaa. Se ei korvaa pankkisi ennen jokaista ostopäätöstä tarjoamaa ja tarvitsemaasi pätevää neuvontaa. Haluamme nimenomaan huomauttaa, että rahoitusinstrumentin aikaisemmat arvokehitykset, sen aikaisempia arvokehityksiä käyttävät simulaatiot tai sen aikaisempia arvokehityksiä koskevat ennusteet eivät välttämättä sovellu käytettäviksi tulevaa arvokehitystä koskevissa päätelmissä. Ainoat relevantit perusteet, joita tässä voi käyttää, ovat arvopapereita koskevat esitteet. Ne saa maksutta liikkeellelaskijalta, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, Frankfurt am Main, Saksa. Ne voi myös ladata internetin kautta osoitteesta Sijoittajien tulee noudattaa olemassa olevia myyntirajoituksia. Lisätietoja sertifikaattisijoituksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja riskeistä saa esitteestä «Arvopaperisijoituksen perusteet», jonka saa sijoitusneuvojalta. Kun sertifikaateista tehdään julkinen ostotarjous ja niitä myydään, voivat Vontobel-konsernin yritykset välittömästi tai välillisesti maksaa kolmansille osapuolille (esim. sijoitusneuvojille) eri välityspalkkioita. Lisätietoja saa pyydettäessä jakelijalta. DAX on Deutsche Börse AG:n rekisteröity tavaramerkki. Tekijänoikeudet 2015 Bank Vontobel Europe AG ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. 18

19

20 Bank Vontobel Europe AG Haarakonttori Frankfurt am Main Bockenheimer Landstraße 24 D Frankfurt am Main, Saksa puh faksi +49 (0) / FI

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Siiri Vehmer 31.8.2016 Runko Käyttötarkoituksista Miksi BULL & BEAR? Muutama esimerkki tuotteen toiminnasta Case Brexit: Ottivatko sijoittajat näkemystä sertifikaattien

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Sisältö 04 Mini Futuurit Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki 10 Mini Futuuri BEST Mini Futuuri

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Turbo Warrantit. Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi. Achieving more together

Turbo Warrantit. Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi. Achieving more together Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Achieving more together Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Kuten hyvin tiedetään, osakemarkkinat eivät aina

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR)

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) MARKKINOINTIMATERIAALI 26.5.2016 Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) Pörssikaupankäyntiä useilla eri kohde-etuuksilla ja pienillä kaupankäyntikustannuksilla Merkintäaika: Jatkuva Kohde-etuus: Osakkeet,

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

Bull- ja Bear-sertifikaatit

Bull- ja Bear-sertifikaatit Bull- ja Bear-sertifikaatit Jokaiselle sijoittajalle sopiva vipuvaikutus Tuotetietoja Achieving more together Vivuta markkinanäkemyksesi 3 Vivuta markkinanäkemyksesi Aurinkovoiteen suojakerroin valitaan

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

CitiFirst. Bull & Bear-sertifikaatit

CitiFirst. Bull & Bear-sertifikaatit CitiFirst Bull & Bear-sertifikaatit 2 CitiFirst Yhteystiedot 0800 9 4386 fi.citifirst.com sijoitustuotteet@citi.com Citigroup Global Markets Deutschland AG Att: Warrants and Certificates Finland Reuterweg

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR)

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) MARKKINOINTIMATERIAALI Maaliskuu 2017 Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) Pörssikaupankäyntiä useilla eri kohde-etuuksilla ja pienillä kaupankäyntikustannuksilla Merkintäaika: Jatkuva Kohde-etuus:

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015 Nordea Markets Raaka-ainemarkkinakatsaus Rami Palin Nordea Markets 22.5.2015 Öljy Öljyn hinta on monen tekijän tulos Lyhyen aikavälin kysyntä/tarjonta Varastotasot Kysyntä OPECin tavoitteet ja tuotantokuri

Lisätiedot

ETF-sijoittamisen perusteet

ETF-sijoittamisen perusteet ETF-sijoittamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! ETF-webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle ETF-sijoittamisen ja säästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit mitä ETF:t ovat ja kuinka niillä

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi-Ruotsi Twin

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

, tuottoprosentti r = X 1 X 0

, tuottoprosentti r = X 1 X 0 Ostat osakkeen hintaan ja myyt sen vuoden myöhemmin hintaan X 1. Kokonaistuotto on tällöin R = X 1, tuottoprosentti r = X 1 ja pätee R = 1 + r. Lyhyeksimyymisellä tarkoitetaan, että voit myydä osakkeen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA LOPULLISET EHDOT SERTIFIKAATIT SARJA 2012:4 FI

NORDEA BANK AB:N (PUBL) WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA LOPULLISET EHDOT SERTIFIKAATIT SARJA 2012:4 FI Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101.

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101. Sijoituspalvelututkinnon tentti / AP1 12.2.2016 =oikein/kyllä, =väärin/ei Kysymys: 1 hjauskorkoa nostamalla ja laskemalla EKP voi vaikuttaa lyhyiden korkojen tasoon euroalueella. 2 Keskuspankki voi pyrkiä

Lisätiedot

Minifutuurit - Vipua sijoitukseen

Minifutuurit - Vipua sijoitukseen Minifutuurit - Vipua sijoitukseen Minifutuurit ovat arvopaperisoituja sijoitusinstrumentteja, jossa sijoittaja pääsee käyttämään osakkeen liikkeen täysimääräisesti hyödykseen ilman, että sijoittaa koko

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 8/7/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 8/7/2014 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016 1 Suhdannevaihteluilla tarkoitetaan arvo- ja kasvuosakkeiden paremmuuden vaihtelua sijoittajien näkökulmasta. V Taloudellista pääomaa s. 88. 2 Inflaation vastakohta on devalvaatio. V Taloudellista pääomaa

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

Kurssimanipulaatiota, muita väärinkäytöksiä vai heiluntaa?

Kurssimanipulaatiota, muita väärinkäytöksiä vai heiluntaa? Kurssimanipulaatiota, muita väärinkäytöksiä vai heiluntaa? Sijoitus-Invest 16. 17.11.2011 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Privanet Group Oyj Lyhyesti Suomalainen vuonna 2000 perustettu sijoituspalveluyritys Listaamattomien arvopaperien tunnetuin kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Tunnuslukujen perusteet

Tunnuslukujen perusteet Tunnuslukujen perusteet Tervetuloa webinaariin! Webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle miten tunnuslukuja käytetään ja lasketaan. Tämän esityksen aikana opit käyttämään seuraavia tunnuslukuja: P/E, PEG,

Lisätiedot

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjä-kaupan tukena Mitä ruplalle kuuluu? Kilpailuetua oikealla valuutan valinnalla Tunne ja hallitse valuuttariskisi 2

Lisätiedot

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F Mat-2.34 Investointiteoria Laskuharjoitus 2/2008, Ratkaisut 29.04.2008 Binomihilan avulla voidaan laskea T vuoden ja tietyn kupongin sisältävän joukkovelkakirjan arvo eli hinta rekursiivisesti vaihtelevan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot