Katutilan mitoitus. Helsinki /22/2009 KSV/L-os. KW

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katutilan mitoitus. Helsinki 2008. 5/22/2009 KSV/L-os. KW"

Transkriptio

1 Katutilan mitoitus Helsinki 2008

2 Katutila

3 HELSINGIN KATUTILA - ohjeita ja esimerkkejä Tavoitteena katutilan suunittelun opas- ja esimerkkikokoelma lähinnä HKR:n omaan käyttöön Työtä ohjannut rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja Helsingin Energian edustajista koostuva työryhmä Konsulttina Esisuunnittelijat Oy Työ alkoi maaliskuussa 2001, loppuraportti v Liikennesuunnitteluosaston osastokokous hyväksyi työn pohjaksi laaditun katupoikkileikkausten suunnitteluohjeen

4 Katupoikkileikkausten suunnitteluohjeet, prosessi Osastokokous perusti työryhmän: Jyrki Alastalo, Seppo Jaakonaho, Pekka Nikulainen, Sanna Peltonen, Hannu Pyykkö, Kalevi Wahlsten Osastokokous hyväksyi luonnoksen jatkokeskusteluihin rakennusviraston ja liikennelaitoksen kanssa Osastokokous hyväksyi suunnitteluohjeen

5 Työryhm ryhmän n valitsema lähestymistapal Tavoitteena listata keskeiset suunnitteluperiaatteet liikennesuunnittelijan reviirillä Vältetään liiallista yksityiskohtaisuutta (katusuunnittelijan reviiri) Pääkadut ja alueelliset kokoojakadut suunnitellaan pääasiassa liikenteen ehdoilla, mutta paikallisella kokoojakadulla ja tonttikadulla ympäristö ja liikenneturvallisuus tulevat keskeisiksi

6 Periaatteet katuluokittain Verkollinen merkitys, nopeusrajoitus Pysäkit (syvennykset, katokset) Kadunvarsipysäköinti Kevyen liikenteen risteily ja erottelu ajoradasta Jalankulun ja pyöräilyn erottelu Mitoitusajoneuvo, poikkeavat ajosuoritukset Ajokaistat, keskikaistat, pientareet, luiska- ja lumitilat Liittymätyyppi (kanavoitu, avoin, korotettu, kiertoliittymä) Pituuskaltevuuden maksimi (linjaosuus, katuliittymä) Kaarresäteen minimi (linjaosuus, katuliittymä) Näkemäalue

7 Katuluokitus Hyväksytty osastokokouksessa : Moottoriväylä Pääkatu Alueellinen kokoojakatu Paikallinen kokoojakatu Tonttikatu

8 Katuverkon luokittelu v. 2020

9 Nopeusrajoitukset Helsingissä

10 Moottoriväyl ylä Valtakunnallista ja seudullista liikennettä palveleva tie, joka on varustettu pääasiassa eritasoliittymin ja jonka nopeusrajoitus on yleensä 80 km/h. Moottoriväylät suunnitellaan yleisistä teistä annetun lain ja asetuksen perusteella yhteistyössä Tielaitoksen kanssa ja ne on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle

11 Pääkatu/1 Seudullista ja kaupungin osa-alueiden välistä liikennettä palveleva katu, joka on varustettu pääasiassa tasoliittymin ja jonka nopeusrajoitus on km/h Mitoitus perustuu ajodynaamiseen mitoitukseen. Kadulla tulee voida liikennöidä voimassaolevien liikennesäännösten mukaisesti Pysäkit syvennyksessä. Syvennyksen leveys 3.0 m (3.5 m jos nopeusrajoitus on 70 km/h) ja katoksellisen odotustilan 2.6 m (2.1 m kapeaa katosta käytettäessä). Jos pysäkillä on vähän nousijoita ei katosta tarvita ja odotustilan leveys voi olla 2.0 m Kadunvarsipysäköinti kielletty Kevyen liikenteen risteily hoidetaan eritasojärjestelyin, valoohjauksella tai korokkeellisella ( 2 m) suojatiellä Kevyt liikenne erotettu ajoradasta 3 m:n istutettavalla erotuskaistalla (poikkeuksellinen minimi 1 m:n kivetty kaista) Jalankulku ja pyöräily pääsääntöisesti rakenteellisesti (vähintään kiviraita) erotettu toisistaan

12 Pääkatu/2 Mitoitusajoneuvo moduuliajoneuvo, jonka suurin sallittu pituus on m. Tätä mitoitusperustetta käytetään pääkatujen liittymissä, alempiasteisen verkon liittymissä voidaan sallia poikkeavia ajosuorituksia Ajokaistan leveys 3.5 m (kääntymiskaista 3.0 m). Keskikaistan suositeltava leveys on 5.0 m, jolloin mahdollisen suojatien korokkeen leveydeksi saadaan 2.0 m. Jos pyöräliikennettä on paljon tulisi korokkeen leveyden olla 2.5 m Pientareiden leveys: 1 ajorata: 2 ajorataa: Ohjenopeus Piennar m Sisäreuna m Ulkoreuna 50 km/h km/h km/h

13 Pääkatu/3 Luiska- ja lumitila on mitoitettava tapauskohtaisesti. Luiskatiloja tarvitaan lähinnä rakennetuilla alueilla, jossa tonttikorkeuksia ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Normaalitapauksessa ajoradan reunassa 1.0 m ja raitin reunassa 0.5 m on riittävä Liittymät tehdään yleensä kanavoituina ja varustetaan ryhmittymiskaistoin tai kiertoliittyminä Pituuskaltevuus 7 %, katuliittymissä 4 % Kaarresäteen minimi: Ohjenopeus Linjaosuudella (m) Tasoliittymässä (m) 50 km/h km/h km/h Näkemäalueet mitoitetaan Kaupunkiliiton julkaisun C 55: Katujen tasoliittymien suunnitteluohjeet mukaisesti

14 Alueellinen kokoojakatu/1 Kaupungin osa-alueen sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä pääkatuverkkoon palveleva katu, jolta pitkämatkainen liikenne pyritään poistamaan ja jonka nopeusrajoitus on yleensä km/h Mitoitus perustuu pääsääntöisesti ajodynaamiseen mitoitukseen Pysäkit pääsääntöisesti syvennyksessä. Syvennyksen leveys 3.0 m ja katoksellisen odotustilan 2.6 m ( 2.1 m kapeaa katosta käytettäessä). Jos pysäkillä on vähän nousijoita ei katosta tarvita ja odotustilan leveys voi olla 2.0 m Kadunvarsipysäköinti pääsääntöisesti kielletty Suojatiet varustetaan keskisaarekkeella ( 2 m) kun ajokaistojen määrä 3 tai suojatiellä liikkuu paljon lapsia tai liikuntaesteisiä Kevyt liikenne erotettu pääsääntöisesti ajoradasta 3 m:n istutettavalla erotuskaistalla (poikkeuksellinen minimi 1 m:n kivetty kaista) Jalankulku ja pyöräily pääsääntöisesti rakenteellisesti (vähintään kiviraita) erotettu toisistaan

15 Alueellinen kokoojakatu/2 Mitoitusajoneuvo puoliperävaunullinen kuorma-auto, jonka maksimipituus on 16.5 m Ajokaistan leveys 3.5 m (kääntymiskaista 3.0 m) Luiska- ja lumitila ajoradan reunassa 1.0 m ja raitin reunassa 0.5 m Tärkeimmät liittymät kanavoidaan tai rakennetaan kiertoliittymiksi, muut rakennetaan avoimiksi tai liittyvässä suunnassa korotettuna Pituuskaltevuus 8 % (7 % jos kadulla on joukkoliikennettä), katuliittymässä 5 % Kaarresäteen minimi: Ohjenopeus Linjaosuudella (m) Tasoliittymässä (m) 40 km/h km/h Näkemäalueet mitoitetaan Kaupunkiliiton julkaisun C 55: Katujen tasoliittymien suunnitteluohjeet mukaisesti

16 Paikallinen kokoojakatu/1 Kaupunginosan sisäistä liikennettä palveleva katu, joka yhdistää tonttikadut pääkatuihin tai alueellisiin kokoojakatuihin ja jonka nopeusrajoitus on yleensä 40 km/h (poikkeustapauksessa 30 km/h). (Kantakaupungissa useimmiten 30 km/h) Mitoitus perustuu ympäristöön sekä liikenneturvallisuuteen ja ajodynamiikan vaikutus vähenee. Normaali lähtökohta katu, jolla rakenteellisin keinoin pidetään nopeudet suunnitellulla tasolla. Hidastimia käytettäessä tulee kadun pituuden uuden alueen suunnittelussa yleensä olla alle 500 m. Yksittäisten hidastimien käyttöä on vältettävä ja hidastinväli 100 m Pysäkit pääsääntöisesti kaistalla Kadunvarsipysäköinti mahdollinen kadun suunnassa Kevyt liikenne erotettu pääsääntöisesti ajoradasta 3 m:n istutettavalla erotuskaistalla (poikkeuksellinen minimi 1 m:n kivetty kaista). Jalkakäytävä tehdään yleensä ilman erotuskaistaa Jalankulku ja pyöräily pääsääntöisesti erottelematon, jos ympäristö ja kevyen liikenteen verkon yhtenäisyys ei edellytä erottelua. Keskeisillä jalankulkualueilla myös pyöräilyn hidastamiseen on kiinnitettävä huomiota

17 Paikallinen kokoojakatu/2 Mitoitusajoneuvo telibussi, jonka maksimipituus on 15.0 m, jos kadulla on joukkoliikennettä, muuten kuorma-auto, jonka maksimipituus on 8 m Ajokaistan leveys m kadun luonteesta riippuen. Jos kadulla on joukkoliikennettä tulee ajoradan leveyden olla 6.7 m Luiska- ja lumitila ajoradan reunassa 1.0 m ja raitin reunassa 0.5 m Pienisäteisiä kaaria käytettäessä on huomioitava kaarrelevitykset, mutta kadun luonteesta riippuen mitoitusajoneuvolle voidaan sallia poikkeavia ajosuorituksia Liittymät rakennetaan pääsääntöisesti avoimiksi, liittyvässä suunnassa korotettuina, kokonaan korotettuina tai pieninä kiertoliittyminä Pituuskaltevuus 8 % (7 % jos kadulla on joukkoliikennettä), katuliittymässä 6 % Näkemäalue mitoitetaan tasa-arvoisissa liittymissä pysähtymisnäkemän perustella: Ohjenopeus (km/h) Pysähtymisnäkemä (m)

18 Tonttikatu/1 Kadun varressa olevien tonttien liikennettä palveleva katu, joka on yleensä umpi- tai rengaskatu, jonka nopeusrajoitus on km/h (pihakaduilla 20 km/h) Mitoitus perustuu nopeuden pitämiseen alhaisena rakenteellisin keinoin, hidastinvälin tulee olla 100 m. Keinoina voivat olla mm: Ajoradan mutkittelu Optinen kapeus (rakennukset, puuistutukset, pysäköinti, erilaiset päällystemateriaalit) Kavennukset (1-puolinen, 2-puolinen, keskisaareke) Töyssyt, korotetut liittymät, korotetut suojatie Mitoitusajoneuvo kuorma-auto, jonka maksimipituus on 8 m Pyöräily pääsääntöisesti ajoradalla, hidaskadulla jalankulku voidaan tarvittaessa erottaa ajoradasta. Jalkakäytävä on normaalitapauksessa tarpeen, kun rakennusoikeus tonttikadun varressa on 5000 k-m 2 Kapein poikkileikkaus 3.5 m perustuen kuorma-auton ja polkupyörän kohtaamiseen m leveiden poikkileikkausten käyttö edellyttää, että kadunvarsipysäköinti on alueella kielletty tai pysäköintiin on järjestetty erilliset syvennykset. Jos alueella ei haluta käyttää pysäköintirajoituksia tulee poikkileikkauksen olla 5.5 m (poikkeustapauksessa 5.0 m)

19 Tonttikatu/2 Kadun pituus 300 m Kääntöpaikat mitoitetaan normaalitapauksessa kuorma-autolle peruuttaen ja henkilöautolle eteenpäin ajaen Kohtaamispaikkoja 5.5 m sijoitetaan liittymien yhteyteen, kaarteisiin ja kuperien taitteiden huipulle siten, että niiden välimatka on vapaa näkemä vähennettynä kaksinkertaisen pysähtymismatkan pituudella Ajokaistan leveys kadun luonteesta riippuen m (pientaloalueen tonttikatuteollisuusalueen katu) Luiska- ja lumitila ajoradan reunassa 1.0 m ja jalkakäytävän reunassa 0.5 m Pienisäteisiä kaaria käytettäessä on huomioitava kaarrelevitykset, mutta kadun luonteesta riippuen mitoitusajoneuvolle voidaan sallia poikkeavia ajosuorituksia Pituuskaltevuus 8 % (poikkeustapauksessa 12 %) Näkemäalue mitoitetaan tasa-arvoisissa liittymissä pysähtymisnäkemän perusteella: Ohjenopeus (km/h) Pysähtymisnäkemä (m)

20 Kevyt liikenne/1 Jalkakäytävä Normaali leveys 2.5 m (poikkeustapauksessa 2.0 m) Jalkakäytävä on normaalitapauksessa tarpeen, kun kadun varren rakennusoikeus 5000 k-m 2

21 Kevyt liikenne/2 Pyöräkaista Soveltuu kaduille, joiden nopeusrajoitus on km/h, pyöräily pitkämatkaista tai jalankulkijoita on runsaasti Pyöräkaistan ja mahdollisen pysäköinnin väliin on jätettävä 0.75 m leveä erotuskaista Pyöräkaistan normaali leveys 1.75 m (poikkeustapauksessa 1.5 m)

22 Kevyt liikenne/3 Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Pää- ja paikallisraitin perusmuodon leveys 3.5 m Eroteltu jalankulku- ja pyörätie Pääraitilla pyritään erotteluun, jos raitilla on runsaasti jalankulkijoita. Myös paikallisraitilla erottelu on perusteltu, jos alueella on runsaasti jalankulkijoita, liikkeitä, asiointia tai liikuntaesteisiä Erotellun raitin perusmuodon leveys on 4.0 m (pääpyöräteillä 4.5 m)

23 Ohjeiden soveltaminen Yleisohjeet normaaliolosuhteissa (aluetyyppi otettava huomioon) 8 m:n katualueilla tarkistettava lumi- ja luiskatilat sekä kunnallisteknisten verkostojen vaatimat tilat Etäisyys kiinteään sivuesteeseen 0.75 m (valaisinpylväät 0.5 m) Uusilla alueilla lumi- ja luiskatiloista voidaan luopua, jos tontit ovat sovitettavissa katuun saumattomasti ja lumitila on muuten järjestetty

24 Tyyppipiirustukset Tyyppipoikkileikkaukset: Kadut Tyyppipoikkileikkaukset: Kevyt liikenne Kohtaamispaikkojen mitoitus Linja- autopysäkkien mitoitus Kadunvarsipysäköinnin sijoitteluperiaatteet Kääntöpaikkojen mitoitus Katuverkon luokittelu v Nopeusrajoitukset Helsingissä

25 Pääkatu

26 Alueellinen ja paikallinen kokoojakatu sekä tonttikatu

27 Kevyt liikenne

28 Kohtaamispaikkojen mitoitus

29 Linja- autopysäkkien mitoitus

30 Kadunvarsipysäköinnin innin suunnitteluperiaatteet

31 Kääntöpaikkojen mitoitus

32 Pysähtymisn htymisnäkemän mitoitus/1 Reaktioaika vaihtelee välillä sek. Tielaitoksen ohjeessa pääväylät kaupunkialueella se vaihtelee välillä sek. Pientaloalueiden suunnitteluohjeissa kitkakertoimeksi valittiin 0.55 (kostea tienpinta kesäaikana) ja reaktioajaksi 1.0 sek., jonka arveltiin paremmin vastaavan kaupunkiolosuhteita Miellyttävä hidastuvuus nopeusrajoitusalueella km/h vastaa kitkakerrointa Pienillä nopeuksilla kitkakerroin voi olla

33 Pysähtymisn htymisnäkemän mitoitus/2 Pysähtymismatka (m): Reaktioaika Ohjenopeus, km/h Kitkakerroin 0.5 sek. 1 sek. 2 sek. Ohje

34 RT- kortin mukainen hitaasti liikennöit itävän n ajoväyl ylän n mitoitus Mit. tilanne Liikk. vara Ajon. leveys Ajov. vara Ajon. leveys Liikk. vara Liikennetila Ohje, m ha/pp ha/ha ha/pa ha/ka pa/pp pa/pa pa/ka ka/pp ka/ka

35 Suunnitteluperusteet Ajodynamiikka, kapasiteetti pääkadut ja alueelliset kokoojakadut Ympäristö ja liikenneturvallisuus paikalliset kokoojakadut ja tonttikadut Ohjeet antavat lähtökohdan tilantarpeelle, mutta luovuus ei ole kielletty. Käytännön suunnittelussa usein joudutaan minimeihin ja niistäkin vielä halutaan tinkiä Ohjeet löytyvät verkosta (http://www.hel2.fi/ksv/aineistot/liikennesuunnittelu/autoilu/katu1.pdf)

36 Asukkaiden odotukset?

37 Liittymien mitoitusperiaatteet Mitoitusajoneuvo Pituus, m Ajouran kääntösäde (ajotapa A) Kam 25, Kap 22, Kapp 16, Lat 15, La 13, Ka 8, Ha 5,0 8 8 Ajouran kääntösäde (ajotapa B)

38 Mitoittavat tilanteet I. Ajoneuvo pysyy omalla kaistallaan ennen ja jälkeen kääntymisen II. Ajoneuvo pysyy pääsuunnassa omalla kaistallaan mutta sivusuunnassa käyttää vastaan tulevaa kaistaa III. Ajoneuvo käyttää vastaantulevien kaistaa ennen ja jälkeen liittymän IV. Ajoneuvo joutuu kääntyessään käyttämään myös ajoradan ulkopuolisia alueita

39 Liittymien ohjeellinen mitoitus Pääsuunta Liittyvä suunta Mitoitus Tarkistus Pääkatu Pääkatu Kam / I (erikseen sovittaessa voi käyttää samansuuntaisia kaistoja liittymän jälkeen) Pääkatu Alueellinen kokoojakatu Lat / I Kam (ajotapa sovitaan erikseen) Pääkatu Paikallinen kokoojakatu Lat / I (jos joukkoliikennettä) Lat / II Kapp / II Alueellinen kokoojakatu Alueellinen kokoojakatu Lat / I Kam (ajotapa sovitaan erikseen) Alueellinen kokoojakatu Paikallinen kokoojakatu Lat / I (jos joukkoliikennettä) Ka / I Paikallinen kokoojakatu Paikallinen kokoojakatu Lat / I (jos joukkoliikennettä) Ka / I Paikallinen kokoojakatu Tonttikatu Ha / I (asuinalueet) Ka / II (teollisuusalueet) Kapp / II Lat / II-III Lat / II-III Ka / II (asuinalueet) Kapp / III (teollisuusalueet) Tonttikatu Tonttikatu Ha / I (asuinalueet) Ka / III + paloauto

40 Katusuunnittelun ohjearvoja H:\Tyonaikaiset\Postit\Katusuun ohjearvot 2008.pdf

41 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto / Investointitoimisto KATUSUUNNITTELUN OHJEARVOJA Geometrian mitoitus: Mitoitusnopeus (km/h) Pysähtymisnäkemä (m) ohjenopeuden mukaan Katu 90: Raitti Vaakageometria: - säde min. (kallistus ulos) (20) Suositeltava - säde min. (kallistus sisään) Raitiotie min 23 m (sisäkiskon säde) - tasoliittymän kohdalla Pystygeometria: - kupera suositeltava mm. tasoliittymän kohdalla - kupera min (raitiotie min 300) - kovera min (raitiotie min 300) Nimike Moottoriväylä Pääkatu Kokoojakatu Kokoojakatu Tonttikatu Pihakatu Raitti Huom! Alueellinen Paikallinen Katuluokka Nopeusrajoitus (km/h) Katualueen leveys (m) Pituuskaltevuus-: - min (0.5) 0.7 (0.5) 0.7 (0.5) 0.7 (0.5) 0.7 (0.5) 0.7 (0.5) - max poik. max 12 % (KL 5 ja 6) - liittymä 3 (4) 3 (5) 3 (6) 3 (6) Esteettömyys erikoistaso max 5% - bussipysäkki - 3 (4) 3 (4) 3 (4) joukkoliikenne kadun max 7% - raitiotie max - 5 (7) 5 (7) 5 (7) raitiovaunupysäkki - 3(4) 3(4) 3(4) - raitiotievaihde Sivukaltevuus-%: - norm max Viettokaltevuus-%: - aukio 1-5 Alikulkukorkeus 4.8 (4.6) 4.8 (4.6) 4.8 (4.6) 4.8 (4.6) 4.8 (4.6) 4.8 (4.6) 3.2 (2.8) Raitiotie 5.1 m. Sisääntuloväylillä -Ylikorkeitten kuljetusten reitti: KSV/Lso piir. nro las ja niitten jatkeilla aina 4.8 metriä Alin kadun taso nyk. alueiden peruskorjaus +2.0 m Kaistat: - ajokaista (m) (bussit: ajorata 7 m, minimi 6.7 m) - kääntymiskaista (m) keskikaista (m) min. 5.0 (2.0) 5.0 (2.0 ) 5.0 (2.0 ) - erotuskaista pp:n ja ajor:n väl.min Jalkakäytävä min (2.0) Jalkak.+polkup.tie: - eroteltu min yhdistetty min (3.0) Istutuskaista: - puu+ nurmialusta min puun et. reunak. min 2,0 m - nurmikaista min piennar nurmetetaan Puut: - rungon et. johdosta min et. raitiovaunuun min 6.0m - etäisyys rakennuksesta min iso / pieni puu Lumitila: - jk/ajor. min 0.5/ / / / Esteen et. ajoradasta: - keskellä min. 1.0 (0.75) liikennevalo 0.8 m - reunassa min. 2.0 (0.75) liikennemerkki 0.5 m Suojatie: - jalkakäytävä min yhd.jk+pp min poik. minimi eroteltu jk ja pp min poik. minimi Keskikoroke/liik. jakaja min poik. min. 1.2 m - suojatien kohdalla Pysäkit: - syvennyksen leveys (2.7) 3.0 (2.7) 3.0 (2.7) odotustila norm. katos (HA1) / kapea katos (HB1) / ei katosta 3.0 (2.5) / 2.5 (2.1) / pituus: - 1 / 2 bussin (aina telibussin palvelutila) 18/36 18/36 18/ reunan korkeus ajoradasta a. pysäkkisyvennyksessä jos kallistus ajoradalle voi olla 0.16 b. pysäkkiniemekkeessä min pituus: - 1 / 2 raitiov. palvelutila / / / 55 yhteis pysäkki 40 m - reunan korkeus kiskosta yhteis pysäk. max 0.25 Pysäköintiruutu ajoradan suunnassa min. 2.0x x x6.0 päätypaikat 2.0x5.0 Kääntöpaikka: - bussi, ulkosäde min mitat eteenpäin ajaen - kuorma-auto min ulkosäde - henkilöauto ulkosäde - raitiovaunu min sisäkiskon säde - lakaisukone Luiskaverhous: - kiviverhous ladottuna, max 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 - nurmetus max 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 Portaat: - luiskakalt. n. 1:3 - askelman etenemä askelman nousu lepotasojen väli Kaiteet: - kork. 1.1 m, käsijohde 0.9 m lapsille 0.7 m - ajoneuvokaide 0.7 m - luiska jyrkempi kuin 1:2 ja korkeusero yli 1.5 m kaide tarvitaan Suluissa olevat arvot ovat poikkeustapauksia Voimassa olevia ohjeita ja lähdeaineistoa: Katu 2002, Katupoikkileikkausten suunnitteluohjeet (Lso 2001), Katu 90 Katujen tasoliittymien suunnitteluohjeet (1983), Katuvihreä (SKTY 1999) Tasoliittymät (Tiehallinto 2001), Pääväylät kaupunkialueella (Tiehallinto 1993), Kevyenliikenteen suunnittelu (Tiehallinto 1998) Kaiteet ja suistumisonnettomuuksien ehkäisy (TIEL ) Liikenne ja väylät (2006) Bussiliikenteen Infrakortit 2008 (Paikallisliikenneliitto), Raitiotie suunnitteluohje (HKL 2005) HELSINGIN KATUTILA -ohjeita ja esimerkkejä (2003)

KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET

KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET HELSINGINKAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO 2.11.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Katupoikkileikkausten mitoitusperusteet katuluokittain

Lisätiedot

KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET

KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET 2010 ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET ALKUSANAT Tämä ohje on tehty vuonna 2010 Espoon kaupungin toimeksiannosta yhdessä Ramboll

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

Helsingin katutila - ohjeita ja esimerkkejä Katutilan jako ja mitoitus

Helsingin katutila - ohjeita ja esimerkkejä Katutilan jako ja mitoitus 10 2. 2.1 Yleisperiaatteet Katutilan jakoon ja sen mitoitukseen vaikuttavat kadun liikenteelliset tehtävät sekä ympäröivän maankäytön ja kaupunkikuvan asettamat tavoitteet. Liikenteellisiä tehtäviä kuvaa

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 8.1.2013 1 (5) HUSLAB RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 1. Työmaan sijainti ja aikataulu Rakentamiskohde sijaitsee Meilahdessa Tukholmankadun, Topeliuksenkadun ja Haartmaninkadun välisellä

Lisätiedot

Pyöräliikenteen suunnittelun perustiedot

Pyöräliikenteen suunnittelun perustiedot Pyöräliikenteen suunnittelun perustiedot Tilan tarve Pyöräilijän laskennallinen tilantarve on vähintään 0.75 m polkupyörästä, varusteista ja henkilöstä riippuen. Normaalinopeudella pyöräilijän huojunta

Lisätiedot

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi LAUSUNTO Rakennustietosäätiö viljo.lukkarinen@rakennustieto.fi Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Katutilan mitoitus. Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 05/2014

Helsingin kaupunki. Katutilan mitoitus. Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 05/2014 Helsingin kaupunki Katutilan mitoitus Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 05/2014 Esipuhe Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat yhteistyössä laatineet tämän katutilan mitoitusohjeen

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET

NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET Vastaanottaja Nastolan kunta Päivämäärä 13.5.2015 NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS-HANKKEET Päivämäärä 13.5.2015 Laatija Tarkastaja Janne Rautio, Jani Saarinen Kimmo

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/3 05.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/3 05.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (7) 324 Myllypuron voimalaitoskorttelin kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Vartiokylä, Mellunmäki HEL 2012-006604 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Vienankadun

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto OHJE 1 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 18.3.2005 / MM 2 MM / 18.3.2005 Ulkomainoslaitteiden

Lisätiedot

Lähderannantie pyöräliikenteen reittinä ja sille asetetut laatutasotavoitteet

Lähderannantie pyöräliikenteen reittinä ja sille asetetut laatutasotavoitteet HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS 1 (7) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 29.4.2013 Tekninen lautakunta PL 4 02070 Espoon kaupunki MUISTUTUS KATUSUUNNITELMASTA: LÄHDERANNANTIE VÄLILLÄ PITKÄJÄRVENTIE

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä PIHAKATU, Yleistä Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua katua. Pihakadun yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 21.8.15 Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista Helsingin Polkupyöräilijät ry KOMMENTTI PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 14.11.2014 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Juha Lahti juha.lahti@hel.fi Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

HARMAAKALLION ASEMAKAAVA LIIKENNETARKASTELU

HARMAAKALLION ASEMAKAAVA LIIKENNETARKASTELU LIITE 7b HARMAAKALLION ASEMAKAAVA LIIKENNETARKASTELU Nykytilanne Suunnittelualueella matkoja synnyttävät nykyään vain alueen luontopolut sekä Solvikintien varren muutamat pientalot. Tierekisterin mukainen

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMA. Vaajakoskentie välillä Seppäläntie Kärpänkuja. Seppäläntie välillä Vaajakoskentie - Vasarakatu. Knowledge taking people further ---

YLEISSUUNNITELMA. Vaajakoskentie välillä Seppäläntie Kärpänkuja. Seppäläntie välillä Vaajakoskentie - Vasarakatu. Knowledge taking people further --- Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki YLEISSUUNNITELMA Vaajakoskentie välillä Seppäläntie Kärpänkuja Seppäläntie välillä Vaajakoskentie Tammikuu 2007 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 3.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 3.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 8 8.3.2011 pöydälle pantu asia ARCTURUKSENKADUN KATUSUUNNITELMAN (NRO 29669), PARRULAITURIN KATUSUUNNITELMAN (NRO 29675) JA CAPELLANAUKION JA SÖRNÄISTENLAITURIN KATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 TAUSTALLA VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET JA AJATTELUTAVAN MUUTOS 2011 Kävelyn ja pyöräilyn

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 Pyöräilyseminaari 9.5.2014 ESITYKSEN SISÄLTÖ Liikennesuunnitelman päätavoitteet ja esimerkkejä liikenneratkaisuista ja muutosten perusteita. TAVOITTEISTA

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset.

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Tienpitäjä: E = Uudenmaan ELY-keskus K = Nurmijärven kunta Nro Kohde Tieosoite Toimenpide-ehdotus Kustannusa Kiireelli Tienpit Nopeusrajoitus

Lisätiedot

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Nykyinen ohje Ohje vuodelta 1998 Ohjetta täydennetty vuonna 2004 (Tietoa tiensuunnitteluun nro 78: Kevyen liikenteen väylät liikunnassa) 29.5.2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tasoliittymät. Suunnitteluvaiheen ohjaus

Tasoliittymät. Suunnitteluvaiheen ohjaus Tasoliittymät Tasoliittymät Suunnitteluvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-731-2 TIEH 2100001-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) Tiehallinto

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

1 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN YLEISIÄ TOIMENPIDE-ESITYKSIÄ

1 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN YLEISIÄ TOIMENPIDE-ESITYKSIÄ Liite 1 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN YLEISIÄ TOIMENPIDE-ESITYKSIÄ 1.1 Liikenneturvallisuus kaavoituksessa Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla ja toimintojen sijoittelulla ratkaistaan alueen

Lisätiedot

Helsinginkadun katusuunnitelmaluonnokseen katuvälillä Kaarlenkatu - Hämeentie, saatu palaute.

Helsinginkadun katusuunnitelmaluonnokseen katuvälillä Kaarlenkatu - Hämeentie, saatu palaute. Vuorovaikutusmuistio 1 (5) Katu- ja puisto-osasto, Ismo Rantanen Helsinginkadun katusuunnitelmaluonnokseen katuvälillä Kaarlenkatu - Hämeentie, saatu palaute. Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Pyöräliikenteen suunnitteluohje

Pyöräliikenteen suunnitteluohje Pyöräliikenteen suunnitteluohje Kuntek 6/2011 Julkaisija Kuntatekniikan keskus, 6/2011 Teksti Teppo Pasanen Kannen kuva Pentti Turunen Taitto Teppo Pasanen Alkusanat Vantaan pyöräliikenteen suunnitteluohjeella

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Pyöräliikenteen suunnitteluohje - Osa 1(2) Helsingin kaupunki 2012

Pyöräliikenteen suunnitteluohje - Osa 1(2) Helsingin kaupunki 2012 Pyöräliikenteen suunnitteluohje - Osa 1(2) Helsingin kaupunki 2012 Sisällys Osa 1 Pyöräliikenteen olosuhteiden suunnitteleminen Pyöräliikenteen suunnittelun perustiedot Linjaosuudet Osa 2 (Syksy 2012)

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Ohituskaistojen suunnittelu

Ohituskaistojen suunnittelu Ohituskaistojen suunnittelu Ohituskaistojen suunnittelu Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kannen kuva: SCC Viatek Oy ISBN 951-803-158-4 TIEH 2100021-03 Julkaisua myy: asiakaspalvelu.prima@edita.fi

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET 1 Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueelle yhtenäiset toimintatavat liikenteen rauhoittamiseksi ja rauhoittamista koskevien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 144 25.06.2014. 144 Asianro 2877/08.00.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 144 25.06.2014. 144 Asianro 2877/08.00.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 144 Asianro 2877/08.00.00/2014 Liikenneturvallisuuskohteet 2014 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Reposaarentie Reposaarentielle

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Joutsa Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Aluevaraussuunnitelma 2014 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2 1 Lahdentie, keskustaajaman 2 Lahdentie, keskustaajaman 3 Lahdentie, keskustaajaman 140/12/200 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1500 Liikennevaloliittymien

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Kuva 1. Liikenneturvallisuusselvityksen kohde

Kuva 1. Liikenneturvallisuusselvityksen kohde Liikenneturvallisuusselvitys 1 (5) 25.4.2013 Vihdin kunta Jarkko Riipinen PISTEEN KIERTOLIITTYMÄN ALUE, LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS Suunnittelukohde Suunnittelukohde sijaitsee Vihdin kunnassa, Nummelan

Lisätiedot

Hirvilahden koulu Länsirannantie välillä Lamperila-Leppälampi tien kapeuden ja mutkaisuuden vuoksi 0-4

Hirvilahden koulu Länsirannantie välillä Lamperila-Leppälampi tien kapeuden ja mutkaisuuden vuoksi 0-4 LIIKENTEELLISESTI VAARALLISET KOULUMATKAT koko vuosi talviaika* Koulu Airakselan esiopetus Airakselantie Viita-ahontien kohdalta Syvänniemen suuntaan,. 0-2 Hiltulanlahden koulu Puutossalmentie tien kapeuden

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Liikennesuunnittelun verkkosivut

Liikennesuunnittelun verkkosivut Luonnos 16.3.2011 Liikennesuunnittelun verkkosivut Sivusisällöt: - Ajankohtaista ja esittely (etusivu) - Liikennesuunnitelmat - Pyöräily - Joukkoliikenne - Liikenneturvallisuus - Tutkimus ja tilastot -

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta. 41 Asianro 3674/10.03.01/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta. 41 Asianro 3674/10.03.01/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 41 Asianro 3674/10.03.01/2012 Puijonkadun (välillä Asemakatu-Maljalahdenkatu) katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen

Lisätiedot

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0 Luonnos 23.03. d=25.0 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-940-4 TIEH 2000005-04 Verkkojulkausu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-203-3 TIEH 2000005-v-04

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus 2010 Työryhmä, johon on kuulunut henkilöitä Helsingin poliisilaitoksesta, liikkuvasta poliisista ja Poliisihallituksesta,

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 72

Tietoa tiensuunnitteluun nro 72 Tietoa tiensuunnitteluun nro 72 Julkaisija: Tiehallinto, liikennetekniikka 7.1.2004 OHITUSKAISTAT LEVEIDEN ERIKOISKULJETUSTEN REITEILLÄ Leveiden kuljetusten reittiselvitys Erikoiskuljetukset, joissa ylitetään

Lisätiedot

Luonnollinen valinta. Lisää Bendersistä www.benders.fi

Luonnollinen valinta. Lisää Bendersistä www.benders.fi benders INFRA Luonnollinen valinta Lisää Bendersistä www.benders.fi spikma REUNAKIVET TYYPIT a-f 2 BENDER SPIKMA REUNAKIVET TYYPIT a-f spikma REUNAKIVI. Euroopan suurin valikoima naulattavia reunakiviä,

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Sivu 1/8 Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Työn lähtökohdat ja tavoitteet Porvoon kaupungille saapuu vuosittain koulukyytianomuksia, joihin kaupungilla on velvollisuus

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Kunnan katuverkolla sijaitsevat maastokäyntikohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = liittymä kyselyn K = asukaskysely

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, Asikkala

Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, Asikkala RAPORTTEJA 13 212 Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, Asikkala Toimenpideselvitys RAPORTTEJA 13/212 Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä

Lisätiedot

Nurmeksen esteettömyyskartoitus kantatie 75 välillä Pitkämäentie-Jaakkolantie

Nurmeksen esteettömyyskartoitus kantatie 75 välillä Pitkämäentie-Jaakkolantie Nurmeksen esteettömyyskartoitus kantatie 75 välillä Pitkämäentie-Jaakkolantie Nurmeksen esteettömyyskartoitus kantatie 75 välillä Pitkämäentie-Jaakkolantie Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄT JA SUJUVAT KÄVELY- JA PYÖRÄILY-YHTEYDET VUOHENOJAN RAITIOTIEPYSÄKILLE YLEISSUUNNITELMA

ESTEETTÖMÄT JA SUJUVAT KÄVELY- JA PYÖRÄILY-YHTEYDET VUOHENOJAN RAITIOTIEPYSÄKILLE YLEISSUUNNITELMA ESTEETTÖMÄT JA SUJUVAT KÄVELY- JA PYÖRÄILY-YHTEYDET VUOHENOJAN RAITIOTIEPYSÄKILLE YLEISSUUNNITELMA TLO-25021 Kaupunkiliikenteen suunnittelu, harjoitustyö, syksy 2015 Mika Lammi, Markus Haikola ja Teemu

Lisätiedot

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Kangasniemi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie TOIMENPIDEOHJELMA, PIRKKALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Koivisto: Varuskunnantie Nopeusrajoituksen alentaminen 80 => 60 40 0,02 68 3003//0 - /700 km/h myös Lempäälän suuntaan,

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014 Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat 3.10.2014 2 Alustavat liikenneympäristön parantamisesitykset

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

5 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TEKNISILLÄ TOIMENPITEILLÄ

5 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TEKNISILLÄ TOIMENPITEILLÄ 39 5 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TEKNISILLÄ TOIMENPITEILLÄ Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneympäristön parantamiskeinoja. 5.1 Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot