Katutilan mitoitus. Helsinki /22/2009 KSV/L-os. KW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katutilan mitoitus. Helsinki 2008. 5/22/2009 KSV/L-os. KW"

Transkriptio

1 Katutilan mitoitus Helsinki 2008

2 Katutila

3 HELSINGIN KATUTILA - ohjeita ja esimerkkejä Tavoitteena katutilan suunittelun opas- ja esimerkkikokoelma lähinnä HKR:n omaan käyttöön Työtä ohjannut rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja Helsingin Energian edustajista koostuva työryhmä Konsulttina Esisuunnittelijat Oy Työ alkoi maaliskuussa 2001, loppuraportti v Liikennesuunnitteluosaston osastokokous hyväksyi työn pohjaksi laaditun katupoikkileikkausten suunnitteluohjeen

4 Katupoikkileikkausten suunnitteluohjeet, prosessi Osastokokous perusti työryhmän: Jyrki Alastalo, Seppo Jaakonaho, Pekka Nikulainen, Sanna Peltonen, Hannu Pyykkö, Kalevi Wahlsten Osastokokous hyväksyi luonnoksen jatkokeskusteluihin rakennusviraston ja liikennelaitoksen kanssa Osastokokous hyväksyi suunnitteluohjeen

5 Työryhm ryhmän n valitsema lähestymistapal Tavoitteena listata keskeiset suunnitteluperiaatteet liikennesuunnittelijan reviirillä Vältetään liiallista yksityiskohtaisuutta (katusuunnittelijan reviiri) Pääkadut ja alueelliset kokoojakadut suunnitellaan pääasiassa liikenteen ehdoilla, mutta paikallisella kokoojakadulla ja tonttikadulla ympäristö ja liikenneturvallisuus tulevat keskeisiksi

6 Periaatteet katuluokittain Verkollinen merkitys, nopeusrajoitus Pysäkit (syvennykset, katokset) Kadunvarsipysäköinti Kevyen liikenteen risteily ja erottelu ajoradasta Jalankulun ja pyöräilyn erottelu Mitoitusajoneuvo, poikkeavat ajosuoritukset Ajokaistat, keskikaistat, pientareet, luiska- ja lumitilat Liittymätyyppi (kanavoitu, avoin, korotettu, kiertoliittymä) Pituuskaltevuuden maksimi (linjaosuus, katuliittymä) Kaarresäteen minimi (linjaosuus, katuliittymä) Näkemäalue

7 Katuluokitus Hyväksytty osastokokouksessa : Moottoriväylä Pääkatu Alueellinen kokoojakatu Paikallinen kokoojakatu Tonttikatu

8 Katuverkon luokittelu v. 2020

9 Nopeusrajoitukset Helsingissä

10 Moottoriväyl ylä Valtakunnallista ja seudullista liikennettä palveleva tie, joka on varustettu pääasiassa eritasoliittymin ja jonka nopeusrajoitus on yleensä 80 km/h. Moottoriväylät suunnitellaan yleisistä teistä annetun lain ja asetuksen perusteella yhteistyössä Tielaitoksen kanssa ja ne on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle

11 Pääkatu/1 Seudullista ja kaupungin osa-alueiden välistä liikennettä palveleva katu, joka on varustettu pääasiassa tasoliittymin ja jonka nopeusrajoitus on km/h Mitoitus perustuu ajodynaamiseen mitoitukseen. Kadulla tulee voida liikennöidä voimassaolevien liikennesäännösten mukaisesti Pysäkit syvennyksessä. Syvennyksen leveys 3.0 m (3.5 m jos nopeusrajoitus on 70 km/h) ja katoksellisen odotustilan 2.6 m (2.1 m kapeaa katosta käytettäessä). Jos pysäkillä on vähän nousijoita ei katosta tarvita ja odotustilan leveys voi olla 2.0 m Kadunvarsipysäköinti kielletty Kevyen liikenteen risteily hoidetaan eritasojärjestelyin, valoohjauksella tai korokkeellisella ( 2 m) suojatiellä Kevyt liikenne erotettu ajoradasta 3 m:n istutettavalla erotuskaistalla (poikkeuksellinen minimi 1 m:n kivetty kaista) Jalankulku ja pyöräily pääsääntöisesti rakenteellisesti (vähintään kiviraita) erotettu toisistaan

12 Pääkatu/2 Mitoitusajoneuvo moduuliajoneuvo, jonka suurin sallittu pituus on m. Tätä mitoitusperustetta käytetään pääkatujen liittymissä, alempiasteisen verkon liittymissä voidaan sallia poikkeavia ajosuorituksia Ajokaistan leveys 3.5 m (kääntymiskaista 3.0 m). Keskikaistan suositeltava leveys on 5.0 m, jolloin mahdollisen suojatien korokkeen leveydeksi saadaan 2.0 m. Jos pyöräliikennettä on paljon tulisi korokkeen leveyden olla 2.5 m Pientareiden leveys: 1 ajorata: 2 ajorataa: Ohjenopeus Piennar m Sisäreuna m Ulkoreuna 50 km/h km/h km/h

13 Pääkatu/3 Luiska- ja lumitila on mitoitettava tapauskohtaisesti. Luiskatiloja tarvitaan lähinnä rakennetuilla alueilla, jossa tonttikorkeuksia ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Normaalitapauksessa ajoradan reunassa 1.0 m ja raitin reunassa 0.5 m on riittävä Liittymät tehdään yleensä kanavoituina ja varustetaan ryhmittymiskaistoin tai kiertoliittyminä Pituuskaltevuus 7 %, katuliittymissä 4 % Kaarresäteen minimi: Ohjenopeus Linjaosuudella (m) Tasoliittymässä (m) 50 km/h km/h km/h Näkemäalueet mitoitetaan Kaupunkiliiton julkaisun C 55: Katujen tasoliittymien suunnitteluohjeet mukaisesti

14 Alueellinen kokoojakatu/1 Kaupungin osa-alueen sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä pääkatuverkkoon palveleva katu, jolta pitkämatkainen liikenne pyritään poistamaan ja jonka nopeusrajoitus on yleensä km/h Mitoitus perustuu pääsääntöisesti ajodynaamiseen mitoitukseen Pysäkit pääsääntöisesti syvennyksessä. Syvennyksen leveys 3.0 m ja katoksellisen odotustilan 2.6 m ( 2.1 m kapeaa katosta käytettäessä). Jos pysäkillä on vähän nousijoita ei katosta tarvita ja odotustilan leveys voi olla 2.0 m Kadunvarsipysäköinti pääsääntöisesti kielletty Suojatiet varustetaan keskisaarekkeella ( 2 m) kun ajokaistojen määrä 3 tai suojatiellä liikkuu paljon lapsia tai liikuntaesteisiä Kevyt liikenne erotettu pääsääntöisesti ajoradasta 3 m:n istutettavalla erotuskaistalla (poikkeuksellinen minimi 1 m:n kivetty kaista) Jalankulku ja pyöräily pääsääntöisesti rakenteellisesti (vähintään kiviraita) erotettu toisistaan

15 Alueellinen kokoojakatu/2 Mitoitusajoneuvo puoliperävaunullinen kuorma-auto, jonka maksimipituus on 16.5 m Ajokaistan leveys 3.5 m (kääntymiskaista 3.0 m) Luiska- ja lumitila ajoradan reunassa 1.0 m ja raitin reunassa 0.5 m Tärkeimmät liittymät kanavoidaan tai rakennetaan kiertoliittymiksi, muut rakennetaan avoimiksi tai liittyvässä suunnassa korotettuna Pituuskaltevuus 8 % (7 % jos kadulla on joukkoliikennettä), katuliittymässä 5 % Kaarresäteen minimi: Ohjenopeus Linjaosuudella (m) Tasoliittymässä (m) 40 km/h km/h Näkemäalueet mitoitetaan Kaupunkiliiton julkaisun C 55: Katujen tasoliittymien suunnitteluohjeet mukaisesti

16 Paikallinen kokoojakatu/1 Kaupunginosan sisäistä liikennettä palveleva katu, joka yhdistää tonttikadut pääkatuihin tai alueellisiin kokoojakatuihin ja jonka nopeusrajoitus on yleensä 40 km/h (poikkeustapauksessa 30 km/h). (Kantakaupungissa useimmiten 30 km/h) Mitoitus perustuu ympäristöön sekä liikenneturvallisuuteen ja ajodynamiikan vaikutus vähenee. Normaali lähtökohta katu, jolla rakenteellisin keinoin pidetään nopeudet suunnitellulla tasolla. Hidastimia käytettäessä tulee kadun pituuden uuden alueen suunnittelussa yleensä olla alle 500 m. Yksittäisten hidastimien käyttöä on vältettävä ja hidastinväli 100 m Pysäkit pääsääntöisesti kaistalla Kadunvarsipysäköinti mahdollinen kadun suunnassa Kevyt liikenne erotettu pääsääntöisesti ajoradasta 3 m:n istutettavalla erotuskaistalla (poikkeuksellinen minimi 1 m:n kivetty kaista). Jalkakäytävä tehdään yleensä ilman erotuskaistaa Jalankulku ja pyöräily pääsääntöisesti erottelematon, jos ympäristö ja kevyen liikenteen verkon yhtenäisyys ei edellytä erottelua. Keskeisillä jalankulkualueilla myös pyöräilyn hidastamiseen on kiinnitettävä huomiota

17 Paikallinen kokoojakatu/2 Mitoitusajoneuvo telibussi, jonka maksimipituus on 15.0 m, jos kadulla on joukkoliikennettä, muuten kuorma-auto, jonka maksimipituus on 8 m Ajokaistan leveys m kadun luonteesta riippuen. Jos kadulla on joukkoliikennettä tulee ajoradan leveyden olla 6.7 m Luiska- ja lumitila ajoradan reunassa 1.0 m ja raitin reunassa 0.5 m Pienisäteisiä kaaria käytettäessä on huomioitava kaarrelevitykset, mutta kadun luonteesta riippuen mitoitusajoneuvolle voidaan sallia poikkeavia ajosuorituksia Liittymät rakennetaan pääsääntöisesti avoimiksi, liittyvässä suunnassa korotettuina, kokonaan korotettuina tai pieninä kiertoliittyminä Pituuskaltevuus 8 % (7 % jos kadulla on joukkoliikennettä), katuliittymässä 6 % Näkemäalue mitoitetaan tasa-arvoisissa liittymissä pysähtymisnäkemän perustella: Ohjenopeus (km/h) Pysähtymisnäkemä (m)

18 Tonttikatu/1 Kadun varressa olevien tonttien liikennettä palveleva katu, joka on yleensä umpi- tai rengaskatu, jonka nopeusrajoitus on km/h (pihakaduilla 20 km/h) Mitoitus perustuu nopeuden pitämiseen alhaisena rakenteellisin keinoin, hidastinvälin tulee olla 100 m. Keinoina voivat olla mm: Ajoradan mutkittelu Optinen kapeus (rakennukset, puuistutukset, pysäköinti, erilaiset päällystemateriaalit) Kavennukset (1-puolinen, 2-puolinen, keskisaareke) Töyssyt, korotetut liittymät, korotetut suojatie Mitoitusajoneuvo kuorma-auto, jonka maksimipituus on 8 m Pyöräily pääsääntöisesti ajoradalla, hidaskadulla jalankulku voidaan tarvittaessa erottaa ajoradasta. Jalkakäytävä on normaalitapauksessa tarpeen, kun rakennusoikeus tonttikadun varressa on 5000 k-m 2 Kapein poikkileikkaus 3.5 m perustuen kuorma-auton ja polkupyörän kohtaamiseen m leveiden poikkileikkausten käyttö edellyttää, että kadunvarsipysäköinti on alueella kielletty tai pysäköintiin on järjestetty erilliset syvennykset. Jos alueella ei haluta käyttää pysäköintirajoituksia tulee poikkileikkauksen olla 5.5 m (poikkeustapauksessa 5.0 m)

19 Tonttikatu/2 Kadun pituus 300 m Kääntöpaikat mitoitetaan normaalitapauksessa kuorma-autolle peruuttaen ja henkilöautolle eteenpäin ajaen Kohtaamispaikkoja 5.5 m sijoitetaan liittymien yhteyteen, kaarteisiin ja kuperien taitteiden huipulle siten, että niiden välimatka on vapaa näkemä vähennettynä kaksinkertaisen pysähtymismatkan pituudella Ajokaistan leveys kadun luonteesta riippuen m (pientaloalueen tonttikatuteollisuusalueen katu) Luiska- ja lumitila ajoradan reunassa 1.0 m ja jalkakäytävän reunassa 0.5 m Pienisäteisiä kaaria käytettäessä on huomioitava kaarrelevitykset, mutta kadun luonteesta riippuen mitoitusajoneuvolle voidaan sallia poikkeavia ajosuorituksia Pituuskaltevuus 8 % (poikkeustapauksessa 12 %) Näkemäalue mitoitetaan tasa-arvoisissa liittymissä pysähtymisnäkemän perusteella: Ohjenopeus (km/h) Pysähtymisnäkemä (m)

20 Kevyt liikenne/1 Jalkakäytävä Normaali leveys 2.5 m (poikkeustapauksessa 2.0 m) Jalkakäytävä on normaalitapauksessa tarpeen, kun kadun varren rakennusoikeus 5000 k-m 2

21 Kevyt liikenne/2 Pyöräkaista Soveltuu kaduille, joiden nopeusrajoitus on km/h, pyöräily pitkämatkaista tai jalankulkijoita on runsaasti Pyöräkaistan ja mahdollisen pysäköinnin väliin on jätettävä 0.75 m leveä erotuskaista Pyöräkaistan normaali leveys 1.75 m (poikkeustapauksessa 1.5 m)

22 Kevyt liikenne/3 Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Pää- ja paikallisraitin perusmuodon leveys 3.5 m Eroteltu jalankulku- ja pyörätie Pääraitilla pyritään erotteluun, jos raitilla on runsaasti jalankulkijoita. Myös paikallisraitilla erottelu on perusteltu, jos alueella on runsaasti jalankulkijoita, liikkeitä, asiointia tai liikuntaesteisiä Erotellun raitin perusmuodon leveys on 4.0 m (pääpyöräteillä 4.5 m)

23 Ohjeiden soveltaminen Yleisohjeet normaaliolosuhteissa (aluetyyppi otettava huomioon) 8 m:n katualueilla tarkistettava lumi- ja luiskatilat sekä kunnallisteknisten verkostojen vaatimat tilat Etäisyys kiinteään sivuesteeseen 0.75 m (valaisinpylväät 0.5 m) Uusilla alueilla lumi- ja luiskatiloista voidaan luopua, jos tontit ovat sovitettavissa katuun saumattomasti ja lumitila on muuten järjestetty

24 Tyyppipiirustukset Tyyppipoikkileikkaukset: Kadut Tyyppipoikkileikkaukset: Kevyt liikenne Kohtaamispaikkojen mitoitus Linja- autopysäkkien mitoitus Kadunvarsipysäköinnin sijoitteluperiaatteet Kääntöpaikkojen mitoitus Katuverkon luokittelu v Nopeusrajoitukset Helsingissä

25 Pääkatu

26 Alueellinen ja paikallinen kokoojakatu sekä tonttikatu

27 Kevyt liikenne

28 Kohtaamispaikkojen mitoitus

29 Linja- autopysäkkien mitoitus

30 Kadunvarsipysäköinnin innin suunnitteluperiaatteet

31 Kääntöpaikkojen mitoitus

32 Pysähtymisn htymisnäkemän mitoitus/1 Reaktioaika vaihtelee välillä sek. Tielaitoksen ohjeessa pääväylät kaupunkialueella se vaihtelee välillä sek. Pientaloalueiden suunnitteluohjeissa kitkakertoimeksi valittiin 0.55 (kostea tienpinta kesäaikana) ja reaktioajaksi 1.0 sek., jonka arveltiin paremmin vastaavan kaupunkiolosuhteita Miellyttävä hidastuvuus nopeusrajoitusalueella km/h vastaa kitkakerrointa Pienillä nopeuksilla kitkakerroin voi olla

33 Pysähtymisn htymisnäkemän mitoitus/2 Pysähtymismatka (m): Reaktioaika Ohjenopeus, km/h Kitkakerroin 0.5 sek. 1 sek. 2 sek. Ohje

34 RT- kortin mukainen hitaasti liikennöit itävän n ajoväyl ylän n mitoitus Mit. tilanne Liikk. vara Ajon. leveys Ajov. vara Ajon. leveys Liikk. vara Liikennetila Ohje, m ha/pp ha/ha ha/pa ha/ka pa/pp pa/pa pa/ka ka/pp ka/ka

35 Suunnitteluperusteet Ajodynamiikka, kapasiteetti pääkadut ja alueelliset kokoojakadut Ympäristö ja liikenneturvallisuus paikalliset kokoojakadut ja tonttikadut Ohjeet antavat lähtökohdan tilantarpeelle, mutta luovuus ei ole kielletty. Käytännön suunnittelussa usein joudutaan minimeihin ja niistäkin vielä halutaan tinkiä Ohjeet löytyvät verkosta (

36 Asukkaiden odotukset?

37 Liittymien mitoitusperiaatteet Mitoitusajoneuvo Pituus, m Ajouran kääntösäde (ajotapa A) Kam 25, Kap 22, Kapp 16, Lat 15, La 13, Ka 8, Ha 5,0 8 8 Ajouran kääntösäde (ajotapa B)

38 Mitoittavat tilanteet I. Ajoneuvo pysyy omalla kaistallaan ennen ja jälkeen kääntymisen II. Ajoneuvo pysyy pääsuunnassa omalla kaistallaan mutta sivusuunnassa käyttää vastaan tulevaa kaistaa III. Ajoneuvo käyttää vastaantulevien kaistaa ennen ja jälkeen liittymän IV. Ajoneuvo joutuu kääntyessään käyttämään myös ajoradan ulkopuolisia alueita

39 Liittymien ohjeellinen mitoitus Pääsuunta Liittyvä suunta Mitoitus Tarkistus Pääkatu Pääkatu Kam / I (erikseen sovittaessa voi käyttää samansuuntaisia kaistoja liittymän jälkeen) Pääkatu Alueellinen kokoojakatu Lat / I Kam (ajotapa sovitaan erikseen) Pääkatu Paikallinen kokoojakatu Lat / I (jos joukkoliikennettä) Lat / II Kapp / II Alueellinen kokoojakatu Alueellinen kokoojakatu Lat / I Kam (ajotapa sovitaan erikseen) Alueellinen kokoojakatu Paikallinen kokoojakatu Lat / I (jos joukkoliikennettä) Ka / I Paikallinen kokoojakatu Paikallinen kokoojakatu Lat / I (jos joukkoliikennettä) Ka / I Paikallinen kokoojakatu Tonttikatu Ha / I (asuinalueet) Ka / II (teollisuusalueet) Kapp / II Lat / II-III Lat / II-III Ka / II (asuinalueet) Kapp / III (teollisuusalueet) Tonttikatu Tonttikatu Ha / I (asuinalueet) Ka / III + paloauto

40 Katusuunnittelun ohjearvoja H:\Tyonaikaiset\Postit\Katusuun ohjearvot 2008.pdf

41 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto / Investointitoimisto KATUSUUNNITTELUN OHJEARVOJA Geometrian mitoitus: Mitoitusnopeus (km/h) Pysähtymisnäkemä (m) ohjenopeuden mukaan Katu 90: Raitti Vaakageometria: - säde min. (kallistus ulos) (20) Suositeltava - säde min. (kallistus sisään) Raitiotie min 23 m (sisäkiskon säde) - tasoliittymän kohdalla Pystygeometria: - kupera suositeltava mm. tasoliittymän kohdalla - kupera min (raitiotie min 300) - kovera min (raitiotie min 300) Nimike Moottoriväylä Pääkatu Kokoojakatu Kokoojakatu Tonttikatu Pihakatu Raitti Huom! Alueellinen Paikallinen Katuluokka Nopeusrajoitus (km/h) Katualueen leveys (m) Pituuskaltevuus-: - min (0.5) 0.7 (0.5) 0.7 (0.5) 0.7 (0.5) 0.7 (0.5) 0.7 (0.5) - max poik. max 12 % (KL 5 ja 6) - liittymä 3 (4) 3 (5) 3 (6) 3 (6) Esteettömyys erikoistaso max 5% - bussipysäkki - 3 (4) 3 (4) 3 (4) joukkoliikenne kadun max 7% - raitiotie max - 5 (7) 5 (7) 5 (7) raitiovaunupysäkki - 3(4) 3(4) 3(4) - raitiotievaihde Sivukaltevuus-%: - norm max Viettokaltevuus-%: - aukio 1-5 Alikulkukorkeus 4.8 (4.6) 4.8 (4.6) 4.8 (4.6) 4.8 (4.6) 4.8 (4.6) 4.8 (4.6) 3.2 (2.8) Raitiotie 5.1 m. Sisääntuloväylillä -Ylikorkeitten kuljetusten reitti: KSV/Lso piir. nro las ja niitten jatkeilla aina 4.8 metriä Alin kadun taso nyk. alueiden peruskorjaus +2.0 m Kaistat: - ajokaista (m) (bussit: ajorata 7 m, minimi 6.7 m) - kääntymiskaista (m) keskikaista (m) min. 5.0 (2.0) 5.0 (2.0 ) 5.0 (2.0 ) - erotuskaista pp:n ja ajor:n väl.min Jalkakäytävä min (2.0) Jalkak.+polkup.tie: - eroteltu min yhdistetty min (3.0) Istutuskaista: - puu+ nurmialusta min puun et. reunak. min 2,0 m - nurmikaista min piennar nurmetetaan Puut: - rungon et. johdosta min et. raitiovaunuun min 6.0m - etäisyys rakennuksesta min iso / pieni puu Lumitila: - jk/ajor. min 0.5/ / / / Esteen et. ajoradasta: - keskellä min. 1.0 (0.75) liikennevalo 0.8 m - reunassa min. 2.0 (0.75) liikennemerkki 0.5 m Suojatie: - jalkakäytävä min yhd.jk+pp min poik. minimi eroteltu jk ja pp min poik. minimi Keskikoroke/liik. jakaja min poik. min. 1.2 m - suojatien kohdalla Pysäkit: - syvennyksen leveys (2.7) 3.0 (2.7) 3.0 (2.7) odotustila norm. katos (HA1) / kapea katos (HB1) / ei katosta 3.0 (2.5) / 2.5 (2.1) / pituus: - 1 / 2 bussin (aina telibussin palvelutila) 18/36 18/36 18/ reunan korkeus ajoradasta a. pysäkkisyvennyksessä jos kallistus ajoradalle voi olla 0.16 b. pysäkkiniemekkeessä min pituus: - 1 / 2 raitiov. palvelutila / / / 55 yhteis pysäkki 40 m - reunan korkeus kiskosta yhteis pysäk. max 0.25 Pysäköintiruutu ajoradan suunnassa min. 2.0x x x6.0 päätypaikat 2.0x5.0 Kääntöpaikka: - bussi, ulkosäde min mitat eteenpäin ajaen - kuorma-auto min ulkosäde - henkilöauto ulkosäde - raitiovaunu min sisäkiskon säde - lakaisukone Luiskaverhous: - kiviverhous ladottuna, max 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 - nurmetus max 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 Portaat: - luiskakalt. n. 1:3 - askelman etenemä askelman nousu lepotasojen väli Kaiteet: - kork. 1.1 m, käsijohde 0.9 m lapsille 0.7 m - ajoneuvokaide 0.7 m - luiska jyrkempi kuin 1:2 ja korkeusero yli 1.5 m kaide tarvitaan Suluissa olevat arvot ovat poikkeustapauksia Voimassa olevia ohjeita ja lähdeaineistoa: Katu 2002, Katupoikkileikkausten suunnitteluohjeet (Lso 2001), Katu 90 Katujen tasoliittymien suunnitteluohjeet (1983), Katuvihreä (SKTY 1999) Tasoliittymät (Tiehallinto 2001), Pääväylät kaupunkialueella (Tiehallinto 1993), Kevyenliikenteen suunnittelu (Tiehallinto 1998) Kaiteet ja suistumisonnettomuuksien ehkäisy (TIEL ) Liikenne ja väylät (2006) Bussiliikenteen Infrakortit 2008 (Paikallisliikenneliitto), Raitiotie suunnitteluohje (HKL 2005) HELSINGIN KATUTILA -ohjeita ja esimerkkejä (2003)

KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET

KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET HELSINGINKAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO 2.11.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Katupoikkileikkausten mitoitusperusteet katuluokittain

Lisätiedot

KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET

KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET 2010 ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET ALKUSANAT Tämä ohje on tehty vuonna 2010 Espoon kaupungin toimeksiannosta yhdessä Ramboll

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

Sito Tampere Oy, ohjaajana DI Ville-Mikael Tuominen

Sito Tampere Oy, ohjaajana DI Ville-Mikael Tuominen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Yhdyskuntatekniikka Opinnäytetyö Tero Backman TAMPEREEN KAUPUNGIN KATUPOIKKILEIKKAUSTEN MITOITUSOHJEEN LAATIMINEN JA SEN PERUSTEET Työn ohjaaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

Helsingin katutila - ohjeita ja esimerkkejä Katutilan jako ja mitoitus

Helsingin katutila - ohjeita ja esimerkkejä Katutilan jako ja mitoitus 10 2. 2.1 Yleisperiaatteet Katutilan jakoon ja sen mitoitukseen vaikuttavat kadun liikenteelliset tehtävät sekä ympäröivän maankäytön ja kaupunkikuvan asettamat tavoitteet. Liikenteellisiä tehtäviä kuvaa

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 8.1.2013 1 (5) HUSLAB RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 1. Työmaan sijainti ja aikataulu Rakentamiskohde sijaitsee Meilahdessa Tukholmankadun, Topeliuksenkadun ja Haartmaninkadun välisellä

Lisätiedot

Pyöräliikenteen suunnittelun perustiedot

Pyöräliikenteen suunnittelun perustiedot Pyöräliikenteen suunnittelun perustiedot Tilan tarve Pyöräilijän laskennallinen tilantarve on vähintään 0.75 m polkupyörästä, varusteista ja henkilöstä riippuen. Normaalinopeudella pyöräilijän huojunta

Lisätiedot

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi LAUSUNTO Rakennustietosäätiö viljo.lukkarinen@rakennustieto.fi Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

1(1) MUISTIO. Matti Jäntti Rovaniemen kaupunki Tiehallinto, Lapin tiepiiri. Liite 2 VALTATIEN 4 - VIIRINKANKAAN ALUE

1(1) MUISTIO. Matti Jäntti Rovaniemen kaupunki Tiehallinto, Lapin tiepiiri. Liite 2 VALTATIEN 4 - VIIRINKANKAAN ALUE ,$( 8/8 MUISTIO Matti Jäntti.8.00 () Rovaniemen kaupunki Tiehallinto, Lapin tiepiiri VALTATIEN 4 - VIIRINKANKAAN ALUE b

Lisätiedot

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja 1 (5) 03/06/2016 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN NIMET: Niittykummun keskus Niittykatu,

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Katutilan mitoitus. Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 05/2014

Helsingin kaupunki. Katutilan mitoitus. Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 05/2014 Helsingin kaupunki Katutilan mitoitus Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 05/2014 Esipuhe Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat yhteistyössä laatineet tämän katutilan mitoitusohjeen

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön seminaari 14.11.2017 Ari Liimatainen, Liikennevirasto Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/3 05.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/3 05.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (7) 324 Myllypuron voimalaitoskorttelin kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Vartiokylä, Mellunmäki HEL 2012-006604 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Vienankadun

Lisätiedot

NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET

NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET Vastaanottaja Nastolan kunta Päivämäärä 13.5.2015 NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS-HANKKEET Päivämäärä 13.5.2015 Laatija Tarkastaja Janne Rautio, Jani Saarinen Kimmo

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto OHJE 1 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 18.3.2005 / MM 2 MM / 18.3.2005 Ulkomainoslaitteiden

Lisätiedot

Lähderannantie pyöräliikenteen reittinä ja sille asetetut laatutasotavoitteet

Lähderannantie pyöräliikenteen reittinä ja sille asetetut laatutasotavoitteet HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS 1 (7) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 29.4.2013 Tekninen lautakunta PL 4 02070 Espoon kaupunki MUISTUTUS KATUSUUNNITELMASTA: LÄHDERANNANTIE VÄLILLÄ PITKÄJÄRVENTIE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa

Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa 1 Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa 1 Lähtökohdat Tässä työssä tutkittiin Hämeentietä osuudella, joka rajautuu lännessä Yhtiönkadun liikennevaloliittymään ja

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä PIHAKATU, Yleistä Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua katua. Pihakadun yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 21.8.15 Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista Helsingin Polkupyöräilijät ry KOMMENTTI PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 14.11.2014 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Juha Lahti juha.lahti@hel.fi Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET 13.6.2013 LIIKENNETURVALLISUUSVISIO Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Katutilan mitoitus. Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 05/2014

Helsingin kaupunki. Katutilan mitoitus. Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 05/2014 Helsingin kaupunki Katutilan mitoitus Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 05/2014 Esipuhe Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat yhteistyössä laatineet tämän katutilan mitoitusohjeen

Lisätiedot

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI oppii Euroopasta PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI 2009-12 Tausta: valtuuston strategiaohjelma Liikennejärjestelmää

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 TAUSTALLA VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET JA AJATTELUTAVAN MUUTOS 2011 Kävelyn ja pyöräilyn

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (6) 4 Käskynhaltijantie välillä Mestarintie Siltavoudintie, Liukumäentie Lämpökuja, katusuunnitelmien hyväksyminen, Oulunkylä, 30286/1-3 HEL 2015-002852 T 10 05

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7498/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7498/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 228 Asianro 7498/08.00.00/2016 Yötarhantien liikenneturvallisuuden parantaminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Aloite Nykytilanne Kaupunki

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 Pyöräilyseminaari 9.5.2014 ESITYKSEN SISÄLTÖ Liikennesuunnitelman päätavoitteet ja esimerkkejä liikenneratkaisuista ja muutosten perusteita. TAVOITTEISTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1424/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1424/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 81 Asianro 1424/08.00.00/2015 Kuntalaisen aloite / liikenneturvallisuus Petosen ostoskeskuksen ja Lidlin välillä Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 3.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 3.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 8 8.3.2011 pöydälle pantu asia ARCTURUKSENKADUN KATUSUUNNITELMAN (NRO 29669), PARRULAITURIN KATUSUUNNITELMAN (NRO 29675) JA CAPELLANAUKION JA SÖRNÄISTENLAITURIN KATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HARMAAKALLION ASEMAKAAVA LIIKENNETARKASTELU

HARMAAKALLION ASEMAKAAVA LIIKENNETARKASTELU LIITE 7b HARMAAKALLION ASEMAKAAVA LIIKENNETARKASTELU Nykytilanne Suunnittelualueella matkoja synnyttävät nykyään vain alueen luontopolut sekä Solvikintien varren muutamat pientalot. Tierekisterin mukainen

Lisätiedot

Espoon kaupungin Katupoikkileikkausten suunnitteluohjeen päivitys

Espoon kaupungin Katupoikkileikkausten suunnitteluohjeen päivitys Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Infrarakennustekniikka Ville Kankkunen Espoon kaupungin Katupoikkileikkausten suunnitteluohjeen päivitys Opinnäytetyö

Lisätiedot

Moreenin eteläosan suunnittelu. Hulevesi-, tasaus- ja liikenneselvitys

Moreenin eteläosan suunnittelu. Hulevesi-, tasaus- ja liikenneselvitys Moreenin eteläosan suunnittelu Hulevesi-, tasaus- ja liikenneselvitys 5.5.2017 2 (11) 5.5.2017 Moreenin eteläosan suunnittelu SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUE... 3 3 HULEVESISELVITYS... 4 4 LIIKENNESELVITYS...

Lisätiedot

Tasoliittymät. Suunnitteluvaiheen ohjaus

Tasoliittymät. Suunnitteluvaiheen ohjaus Tasoliittymät Tasoliittymät Suunnitteluvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-731-2 TIEH 2100001-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) Tiehallinto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HÄMEENTIE Liikennesuunnitelma

HÄMEENTIE Liikennesuunnitelma HÄMEENTIE Liikennesuunnitelma 1 Sisällys Lähtökohdat... 3 Hämeentie - nykytila... 4 Vaihtoehto A... 5 Vaihtoehto B... 11 Vaikutusten arviointi... 17 2 Lähtökohdat Hämeentien liikennesuunnitelman lähtökohtina

Lisätiedot

RTS 16:2. RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infra x-x AJOVÄYLÄT, HITAASTI LIIKENNÖITÄVÄT 1 AJOVÄYLÄN SUUNNITTELU SISÄLLYSLUETTELO

RTS 16:2. RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infra x-x AJOVÄYLÄT, HITAASTI LIIKENNÖITÄVÄT 1 AJOVÄYLÄN SUUNNITTELU SISÄLLYSLUETTELO RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infra x-x AJOVÄYLÄT, HITAASTI LIIKENNÖITÄVÄT OHJEET xxxkuu 2016 1 (11) korvaa RT 98-10915 Tässä ohjeessa esitetään ohjeita hitaasti, alle 20 km/h nopeudella liikennöitävien

Lisätiedot

Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön

Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön Mitä ja miksi? Taajamamerkin alueella neljäsosa liikennekuolemista Niukasti tietoa taajamaonnettomuuksien tapahtumapaikoista Maantieonnettomuuksia tarkasteltaessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 33/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 33/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 33/2015 1 (6) 2 Sompasaaren kaava-alueen katusuunnitelmien hyväksyminen, Sörnäinen, nrot 30240/1, 30241/1, 30242/1, 30243/1, 30244/1, 30245/1, 30246/1, 30247/1, 30248/1,

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset.

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Tienpitäjä: E = Uudenmaan ELY-keskus K = Nurmijärven kunta Nro Kohde Tieosoite Toimenpide-ehdotus Kustannusa Kiireelli Tienpit Nopeusrajoitus

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 201 Asianro 6645/10.03.01.00/2016 Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Nuolimäenrinne, Kalliokaarre ja Kalliokielo sekä teräsritilärappuset välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu,

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Nykyinen ohje Ohje vuodelta 1998 Ohjetta täydennetty vuonna 2004 (Tietoa tiensuunnitteluun nro 78: Kevyen liikenteen väylät liikunnassa) 29.5.2013

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMA. Vaajakoskentie välillä Seppäläntie Kärpänkuja. Seppäläntie välillä Vaajakoskentie - Vasarakatu. Knowledge taking people further ---

YLEISSUUNNITELMA. Vaajakoskentie välillä Seppäläntie Kärpänkuja. Seppäläntie välillä Vaajakoskentie - Vasarakatu. Knowledge taking people further --- Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki YLEISSUUNNITELMA Vaajakoskentie välillä Seppäläntie Kärpänkuja Seppäläntie välillä Vaajakoskentie Tammikuu 2007 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Hidasteiden suunnittelu - suunnitteluohje. Kuntatekniikan päivät Jyväskylä

Hidasteiden suunnittelu - suunnitteluohje. Kuntatekniikan päivät Jyväskylä Hidasteiden suunnittelu - suunnitteluohje Kuntatekniikan päivät 12.5.2017 Jyväskylä Sisältö Johdanto 1. Ohjeen tarkoitus 2. Liikenteen rauhoittaminen 3. Hidasteiden toiminnalliset vaatimukset ja ominaisuudet

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPOLITIIKKA TAMPEREELLA

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPOLITIIKKA TAMPEREELLA Liikenteen rauhoittamispolitiikka Tampereella 1 Liikenteen rauhoittamispolitiikka Tampereella LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPOLITIIKKA TAMPEREELLA Tampereen kaupungilla on ollut käytössä liikenteen rauhoittamista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 26 Asianro 733/10.03.01.00/2015 Katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Hiltulanlahdenkatu, Oravanmarja ja Vitostien kiertoliittymä Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) STURENKADUN JA ALEKSIS KIVEN KADUN LIIKENNESUUNNITELMA Hankenro 0926_14 HEL 2014-002242 SISÄLLYS Liikennesuunnitelma kommentoitavana Kerrokantasi-verkkopalvelussa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a 1 HAAGAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Kslk 2008-199, 2008-324 hankenro 244 ESITTELIJÄ Tiivistelmä Isonnevantien, Riistavuorenkujan, Tunnelitien, Ilkantien, Metsäläntien

Lisätiedot

Poikkileikkaus liittymäalue PL 170. Selitteet. Odotuskatos. Korotettu laatoitus. Reunakivi. Nurmetettu alue. Hyv. Tark. Laat.

Poikkileikkaus liittymäalue PL 170. Selitteet. Odotuskatos. Korotettu laatoitus. Reunakivi. Nurmetettu alue. Hyv. Tark. Laat. Poikkileikkaus liittymäalue PL 170 Selitteet Odotuskatos Korotettu laatoitus Reunakivi Nurmetettu alue Tasokoordinaatisto: Hyv. Tark. Laat. Mittakaava Korkeusjärjestelmä: JÄRVI-SAIMAAN Päiväys Katusuunnitelma

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot