Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä."

Transkriptio

1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 117 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. 118 Sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/2012 Esitetään sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/ Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. 119 Kirkkotekstiilitoimikunnan pöytäkirja 2/2012 Esitetään kirkkotekstiilitoimikunnan pöytäkirja 2/ Merkitään tiedoksi. 120 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2012 Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/ Merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

2 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Edustajan nimeäminen Vaasan perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmään Vaasan kaupungissa on jo vuosia toiminut perhe- ja lähisuhdeväkivallan torjuntaan paneutunut työryhmä. Työryhmän tehtävänä on lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön suunnittelu, koordinointi ja seuranta. Monialainen työryhmä on todettu tarpeelliseksi. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmä jatkaa edelleen työtään Vaasan turvallisuus- ja hyvinvointiyhteistyön ydintyöryhmän alaisuudessa. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmä palvelee osaltaan kaupungin turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä suunnitelmia ja ohjelmia. Kaupunginjohtaja on nimennyt perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmän ehdotuksen pohjalta Vaasan kaupungin edustajat valtuustokaudelle Työryhmään kutsutaan edustajia myös muista ryhmistä mm. Vaasan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksesta. Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Vaasan perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmään valtuustokaudelle valitaan perheneuvottelukeskuksen johtaja Leif Westerlund. Yht.kn.: Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh Koulukatu 26 keittiön ja työpaikkaruokalan sulkeminen Pääemäntä Anna-Leena Pollari-Kupila esittää, että Koulukatu 26:n keittiö ja työpaikkaruokala pidettäisiin suljettuna välisen ajan. perusteluna on pieni ruokailijamäärä sekä hankaluus hankkia elintarvikkeita taloudellisesti monien juhlapyhien vuoksi. Koulukatu 26 keittiön ja työpaikkaruokalan ollessa suljettuna kesällä seurakuntien henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus syödä lähellä sijaitsevassa ruokalassa, esim. Åbo Akademin henkilöstöruokalassa tai Loftetissa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Koulukatu 26 keittiö ja työpaikkaruokala pidetään suljettuna välisen ajan ja että henkilökunnan ruokailu järjestetään yllä olevan mukaisesti. Henkilökunnalta peritään korvaus ruoasta luontaisetuperiaatteiden mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck puh

3 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Lähetysjuhlat 2014 päätoimikunnan puheenjohtaja ja pääsihteeri Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt , Suomen lähetysseuran esityksen perusteella, että Vaasan seurakuntayhtymä järjestää yhdessä Suomen Lähetysseuran kanssa kaksikieliset valtakunnalliset lähetysjuhlat Vaasassa Juhlia varten on olemassa Lähetysseuran laatima käsikirja. Sen mukaisesti paikallinen päätoimikunta ja noin 10 alatoimikuntaa vastaavat pääsihteerin johdolla paikallisista järjestelyistä Lähetysseuran tukemana. Yhteisesti muodostettu ohjelmatoimikunta vastaa ohjelmasisällön suunnittelusta. Paikallinen pääsihteeri olisi hyvä irrottaa muista tehtävistä osa-aikaisesti, mahdollisesti kokoaikaisesti, syyskuusta 2013 sekä täystoimisesti kevätkaudeksi Lähetysjuhlia valmisteleva työryhmä esitti kokouksessaan , että päätoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Krister Koskela. Koko kaksikielisten lähetysjuhlien pääsihteeriksi työryhmä ehdottaa kappalainen Maaria Perälää ja ruotsinkielisten lähetysjuhlien pääsihteeriksi lähetyssihteeri Martin Sandbergiä. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Vaasan valtakunnallisten lähetysjuhlien 2014 päätoimikunnan puheenjohtajaksi suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Krister Koskelan sekä koko kaksikielisten lähetysjuhlien pääsihteeriksi kappalainen Maaria Perälän ja ruotsinkielisten lähetysjuhlien pääsihteeriksi lähetyssihteeri Martin Sandbergin. Yht.kn.: 124 Hautaoikeuden menetetyksi julistaminen Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan todeta esitetyssä luettelossa mainittujen hautojen hoidon olennaisesti laiminlyödyksi. Näitä hautaoikeuden haltijoita velvoitettiin vuoden määräajassa saattamaan hauta kuntoon uhalla, että hautaoikeus muutoin julistetaan menetetyksi. Päätöksestä tiedotettiin pöytäkirjan otteella niille hautaoikeuden haltijoille, joiden olinpaikka oli tiedossa, kuulutuksella sanomalehdissä Hufvudstadsbladet, Ilkka, Pohjalainen ja Vasabladet. Niille haudoille, joiden hautaoikeudenhaltijoista hautaustoimella ei ollut yhteystietoja, laitettiin kuulutus-ilmoitus.

4 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 4 Yhteisen kirkkoneuvoston velvollisuutena on ryhtyä toimenpiteisiin hoitamattoman haudan saattamiseksi kuntoon. Tämän vuoksi on yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä, mikäli se katsoo siihen olevan aihetta, velvoittaa hautaoikeuden haltijan määräajassa saattamaan hauta kuntoon uhalla, että hautaoikeus julistetaan menetetyksi (KL 17. luku 5 ). Kaikkien kuulutettujen hautojen tarkastus on suoritettu viikolla 33 ja vielä uudelleen viikolla 40 hautaustoimen päällikön toimesta. Tarkastuksen yhteydessä haudat on myös kuvattu dokumentointia varten. Näissä tarkastuksissa on todettu, että edelleen 137 hautaa on hoitamattomana ja että haudoista on tehty päivitetty luettelo Viime vuoden tarkastuksessa hoitamattomiksi todettiin 433 hautaa ja näin ollen voidaan todeta, että 296:n haudan osalta on ryhdytty yhteisen kirkkoneuvoston edellyttämiin toimenpiteisiin. Esitetään luettelo hoitamattomista haudoista. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1. merkitä luettelon hoitamattomista haudoista tiedoksi 2. todeta, että päivätyssä luettelossa mainittujen hautojen hoito on edelleen olennaisesti laiminlyöty ja päättää että hautaoikeus näihin hautoihin julistetaan menetetyksi , 3. tiedottaa päätöksestä niille hautaoikeuden haltijoille joiden olinpaikka on tiedossa, kuulutuksella sanomalehdissä Hufvudstadsbladet, Ilkka, Pohjalainen ja Vasabladet sekä kyseisille haudoille laitettavalla kuulutuksella Päätösehdotuksen kohdat 1, 2 ja 3 hyväksyttiin. 125 Österhankmon leirikeskuksen saunarakennuksen poikkeuslupa- asia/ Vaasan hallinto-oikeuden päätös Vaasan seurakuntayhtymä on hakenut Mustasaaren kunnalta poikkeuslupaa Österhankmon leirikeskuksen saunarakennuksen rakentamiseksi leirikeskuksen ranta-alueelle. Mustasaaren kunta on alistanut asian ratkaisun Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut em. poikkeuslupahakemukseen myönteisen päätöksen ( ). Leirikeskuksenrajanaapurit ovat valittaneet em. ELY-keskuksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan seurakuntayhtymä on antanut vastineensa ( ) valitukseen. Samoin ELY-keskus on antanut lausuntonsa em. valitukseen. Vaasan hallinto-oikeus on antanut kielteisen päätöksen Vaasan

5 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 5 seurakuntayhtymän leirikeskuksen saunarakennuksen poikkeuslupahakemukselle. Päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle mennessä. Valitusaika lasketaan julkipanopäivästä Yht.kn.: Kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho on neuvotellut asiasta VT Erkki Rintalan kanssa. Kantana on, että Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle mennessä. Kiinteistöpäällikölle annetaan tehtäväksi valitusasiakirjojen laatiminen ja toimittaminen KHO:lle. 126 Talouskatsaus Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle on annettava tietoja Vaasan seurakuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja talousarvion toteutumisesta ja ennusteista loppuvuodelle. Merkitään raportointi tiedoksi. Raportti annetaan myös yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätöksestä antaa tarvittaessa lisätietoja talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Vaasan seurakuntayhtymän siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen, Kipaan Kirkon palvelukeskus, Kipa, tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan asiantuntijapalveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Palvelukeskuksen päätoimipiste on Oulussa. Muut toimipisteet tulevat Lahteen ja Kuopioon ja ruotsinkielisiä palveluja tuottava toimipiste Porvooseen Vaasan seurakuntayhtymä on ilmoittanut siirtyvänsä Kirkon kirjanpidon ja palkkahallinnon yhteiseen järjestelmään Kipaan syksyllä vuonna Siirtymissuunnitelmasta poikkeamisesta seurakuntatalouksien on toimitettava Kipa-palvelukeskuksen johtokunnalle yhteisen kirkkoneuvoston anomus muutoksesta pöytäkirjan otteella. Muutos on mahdollinen vain painavasta

6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 6 syystä, jonka johtokunta hyväksyy. Vaasan seurakuntayhtymälle olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista siirtää siirtymisensä muutamalla kuukaudella eteenpäin vuoden 2015 tammikuuhun. Kipan valmistelutyö on tärkeä pitkäaikainen prosessi joka vaatii seurakuntayhtymän henkilökunnalta laajaa työpanosta. Vaasassa vietetään kesällä isot 2014 valtakunnalliset kaksikieliset lähetysjuhlat. Tähän projektiin tarvitaan myös Kipa-valmistelutyöhön osoitettu työvoima. Myös Vaasan-Vähänkyrön seurakuntaliitoksen viimeistelytyöhön vaaditaan vuoden 2014 aikana huomattavia taloushallinnon työvoimaresursseja. Tätä työtä suorittaa sama Vaasan seurakuntayhtymän henkilöstö, joka myös osallistuu Kipa-valmistelutyöhön. Ensisijainen toivomus on, että kaikille näille henkilöstön tehtäville annetaan riittävä ja järkevä aikaresurssi. Kipaan siirtymisen ajankohdan eteenpäinsiirtymisellä mahdollistetaan henkilöstöresurssien asiamukainen käyttö. Vaasan seurakuntayhtymä anoo Kipan johtokunnalta lupa siirtää siirtymisensä Kipaan vuodelta 2014 vuoden 2015 tammikuuhun motiivina Vaasassa kesällä 2014 pidettävät valtakunnalliset kaksikieliset lähetysjuhlat sekä Vaasan ja Vähänkyrön kuntaliitoksen v tapahtuvan seurakuntien yhteenliittymisen viimeistelytyöt, mitkä molemmat sitovat vielä vuoden 2014 kevään ja kesän aikana huomattavasti Kipa-valmistelutyöhön tarvittavaa työvoimaa. Päätöksestä antaa tarvittaessa lisätietoja talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Ilmoitusasioita - suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 8/ ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 9/ Kirkkohallituksen yleiskirje 14/ Vuoden 2013 talousarvion valmistelun perusteita - Kirkkohallituksen yleiskirje 15/ Pistevirsikirja julkaistu - Kirkkohallituksen yleiskirje 16/ Vuoden 2013 kirkkokolehdit

7 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 7 - Pääemäntä Anna-Leena Pollari-Kupilan irtisanoutuminen virastaan. - Maila Valkeakarin aloite seurakuntaneuvostolle vuodelta 2008 Kiinteistötoimen tehtäväksi toimenpiteet, jotka mahdollistavat messukaavan numeron laittamisen virsitauluun Merkitään tiedoksi. 129 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Yhteinen kirkkoneuvosto antoi muutoksenhakuosoitukset, liite 1/129.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot