Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012"

Transkriptio

1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 1 48 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat päätettiin käsitellä seuraavassa järjestyksessä, 48 49, 56, 57, 61-63, 67, 50-55, 58-60, 64-66, Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Olli Autio ja Henry Byskata. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata 50 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/2012 Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/ Merkitään tiedoksi. 51 Musiikki- ja urkutoimikunnan pöytäkirja 1/2012 Esitetään musiikki- ja urkutoimikunnan pöytäkirja 1/ Merkitään tiedoksi. 52 Lepikon leirikeskuksen isäntä Jarmo Halmes esittäytyy Lepikon leirikeskuksen isäntä Jarmo Halmes esittäytyy ja kertoo leirikeskustoiminnan nykytilasta ja kehittämistavoitteista. Merkitään tiedoksi. Lepikon leirikeskuksen isäntä Jarmo Halmes esittäytyi. Puheenjohtaja kiitti Jarmo Halmesta.

2 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 2 Merkittiin tiedoksi. 53 Vaasan seurakuntayhtymän vuoden 2011 henkilöstötilinpäätös Vaasan seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstötilinpäätös 2011 Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti. Siihen on koottu henkilöstön rakennetta ja toimintaa kuvaavia tietoja sekä arvioitu lukuja ja tilastoja. Henkilöstötilinpäätöksen liitteenä on henkilöstöliite, jossa on lueteltu kaikki vähintään yhden viikon Vaasan seurakuntayhtymän palveluksessa olleet henkilöt. Seurakuntatyö on työvoimavaltaista minkä vuoksi henkilöstöä koskevan tiedon kokoaminen on tärkeätä. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on kehittää henkilöstöraportointia ja järjestelmiä päätöksenteon ja esimiestyön tukemiseksi. Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan käsitellyt henkilöstötilinpäätöksen ja hyväksyi sen omalta osaltaan esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Esitetään vuoden 2011 henkilöstötilinpäätös (liite 1/53). Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä 1/53 olevan taloustoimiston laatiman Vaasan seurakuntayhtymän vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen. Henkilöstötilinpäätös annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. 54 Henkilökunnan kuntoutusanomukset Talousarvioon on vuodesta 1985 lähtien varattu määrärahaa henkilökunnalle viiden päivän kuntoutusjaksoa varten joko Härmän kuntokeskukseen tai vuodesta 1988 lähtien myös Norrvalla Rehab Centerissä Vöyrillä. Tämän vuoden talousarvion yleishallinnon määrärahoihin sisältyy henkilöstön virkistys- ja kuntoutustoiminnan määrärahat, joista n euroa on varattu henkilöstön kuntouttamista varten. Kuntoutusrahaa voivat hakea kaikki päätoimiset viran- ja toimenhaltijat, joilla on seurakuntapalvelusta vähintään 13 vuotta.

3 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 3 Härmän kuntokeskuksesta pyydetyn tarjouksen mukaan viiden päivän kuntoutuspaketti maksaa henkilöä kohden 440 euroa, jolloin kuntoutusta voidaan myöntää viidelle henkilölle. Vastaavan kuntoutuspaketin hinta Norrvalla Rehab Centerissä on 580 euroa. 10 anomusta tuli määräaikaan mennessä. Seuraavat kymmenen henkilöä ovat anoneet määrärahaa kuntoutusta varten (suluissa vuosi, jolloin asianomaiselle on myönnetty vastaava kuntoutusmääräraha): Sonja Tamminen (ei aikaisemmin), Mikko Päällysaho, (2006), Mikael Heikius (2002), Eija Parviainen (1998 ja 2008), Kari Hietamäki (2010), Arto Lehtineva (2005), Sinikka Minni (2004) ja Marita Borg (2000), Jukka Kaukaoja (ei aikaisemmin) ja Hannele Björkqvist (ei aikaisemmin). Kaikki kuntoutusta anoneet täyttävät em. määrärahan hakemista koskevat vaatimukset. Anomukset esitetään kokouksessa. 1. Kuntoutusmäärärahaa viiden päivän kuntoutusta varten myönnetään seuraaville henkilöille: Hannele Björkqvist, Jukka Kaukaoja, Sonja Tamminen, Marita Borg, Mikael Heikius ja Sinikka Minni. 2. Kun kuntoutusjakson ajankohta on tiedossa, sitä varten voidaan eri anomuksesta myöntää palkallista virkavapautta tai työlomaa Henkilökunnan virkistysraha-anomukset Vaasan seurakuntayhtymän ensimmäinen ikäohjelma tuli voimaan Sen mukaan työnantajan kustantama vapaa-ajan kahden päivän kylpylälomaa tarjotaan henkilöstölle haettavaksi 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille vuosittain. Vuonna 2012 tarkoitukseen on varattu määrärahaa noin 8 henkilölle. Kylpylälomat järjestetään Härmän Kuntokeskuksessa tai Norrvalla Rehab Centerissä Vöyrillä ja työnantaja kustantaa yöpymisen ja ruokailun puolihoitoperiaatteen mukaisesti. Kylpyläloman ajankohdan voi valita tämän vuoden kesä-marraskuun aikana. Härmän kuntokeskuksesta pyydetyn tarjouksen mukaan kahden päivän virkistysloma maksaa henkilöä kohden 166 euroa. Vastaavan kuntoutuspaketin hinta Norrvalla Rehab Centerissä on 190 euroa. Seuraavat kolme henkilöä ovat anoneet virkistysrahaa määräaikaan mennessä: Gun-Britt Ahlsved, Kaarina Eronen ja Anneli Dahlbäck. Kaikki virkistysrahaa anoneet täyttävät em. määrärahan hakemista koskevat vaatimukset. Anomukset esitetään kokouksessa.

4 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 4 Virkistysrahaa 60-vuotiaiden vapaa-ajan kahden päivän kylpylälomaa varten myönnetään seuraaville henkilöille: Gun-Britt Ahlsved, Kaarina Eronen ja Anneli Dahlbäck. Anneli Dahlbäck poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Nils-Eric Sahlström toimi sihteerinä. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Alskathemmetin leirikeskuksen isännän Keijo Tammisen ero virastaan Keva on myöntänyt Alskathemmetin leirikeskuksen isäntä Keijo Tammiselle eläkkeen alkaen. Keijo Tamminen anoo eroa virastaan lähtien. Esitetään eroanomus. Leirikeskuksen isännän ottaa virkaan ja vapauttaa siitä yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Keijo Tammiselle eron virastaan. 57 Alskathemmetin leirikeskuksen isännän viran auki julistaminen Alskathemmetin leirikeskuksen isäntä Keijo Tamminen on jäänyt eläkkeelle leirikeskuksen isännän virasta lähtien. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän Alskathemmetin leirikeskuksen viran johtosäännön mukaan virkaan voidaan valita henkilö, joka kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja joka tunnetaan raittiista ja kristillisistä elämäntavoistaan. Kelpoisuusehtona leirikeskuksen isännän virkaan on soveltuva koulutus ja työkokemus. Viranhaltijalla tulee olla hyvä ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä suomenkielen suullinen taito.

5 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 5 Leirikeskuksen isännän peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan (peruspalkka alkaen 1.990,46 ja loppupalkka 2.289,02 ). Leirikeskuksen isännän virkaan liittyy asumisvelvollisuus. Mikko Päällysaho pitää perusteltuna viran tehtävien hoitamista määräaikaisesti asti vt. viranhaltijalla. Lepikon leirikeskuksen isännän virka täytettiin lähtien myös määräaikaisesti asti. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää julistaa Alskathemmetin leirikeskuksen isännän paikan, vaativuusryhmä 403, haettavaksi siten, että hakuaika päättyy Paikka täytetään virkaa tekevällä asti. 2. Vt. viranhaltija on velvollinen asumaan viranhaltijalle varatussa asunnossa leirikeskuksessa. 3. Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa valintaa valmistelevan työryhmän Yhteinen kirkkoneuvosto asetti valintaa valmistelen työryhmän. Työryhmään valittiin Anneli Dahlbäck, Anders Kronlund, Christel Lax, Tauno Tuomisto, ja Pekka Mäkinen, joka toimii kokoonkutsujana ja puheenjohtajana. 58 Lepikon leirikeskuksen keittäjän Mia Viertolan työloma-anomus Lepikon leirikeskuksen keittäjä Mia Viertola anoo palkatonta työlomaa väliseksi ajaksi toisen tehtävän hoitamista varten. Pääemäntä Anna-Leena Pollari-Kupila puoltaa anomusta. Lepikon leirikeskuksen keittäjä Mia Viertolalle myönnetään palkatonta työlomaa Vs. seurakuntapastori Anders Lundströmin kuntoutusta koskeva anomus Kansaneläkelaitos on päättänyt hyväksyä vs. seurakuntapastori Anders Lundströmille kuntoutusta työkyvyn säilyttämiseksi tai parantamiseksi.

6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 6 Kuntoutuskurssi sisältää seuraavat jaksot: , , ja Kuntoutuspaikkana on Norrvalla Rehab Center Vöyrillä. Anders Lundström on vs. seurakuntapastori Vaasan ruotsalaisessa seurakunnassa välisen ajan. Anders Lundström anoo kirjeellään , että hänelle myönnettäisiin palkallista virkavapautta väliseksi ajaksi. Esitetään Anders Lundströmin anomus ja Kelan asiassa tekemä päätös. Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen 9 :n mukaan työnantaja voi myöntää varhaiskuntoutusta varten virkavapaata. Viranhaltijalle voidaan maksaa palkka harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa, kun kuntoutukseen on hakeuduttu Kirkkohallituksen tai Kansaneläkelaitoksen kautta. Tällöin kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha maksetaan työnantajalle. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Anders Lundströmille palkallista virkavapaata anomuksen mukaisesti. 60 Koulukatu 26 keittiön ja työpaikkaruokalan sulkeminen muutamaksi viikoksi kesällä 2012 Koulukatu 26 keittiö ja työpaikkaruokala tavataan pitää suljettuna muutama viikko hiljaisimpana aikana kesällä. Koulukatu 26 keittiön ja työpaikkaruokalan ollessa suljettuna kesällä seurakuntien henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus syödä lähellä sijaitsevassa ruokalassa, esim. Åbo Akademin henkilöstöruokalassa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Koulukatu 26 keittiö ja työpaikkaruokala pidetään suljettuna välisenä aikana ja että henkilökunnan ruokailu järjestetään yllä olevan mukaisesti. Henkilökunnalta peritään korvaus ruoasta luontaisetuperiaatteiden mukaisesti. 61 Musiikkikoulujen lukukausimaksujen tarkistaminen Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut voimassa olevat musiikkikoulun lukukausimaksut seuraavasti:

7 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu euroa/oppilas syyslukukaudella 2011 ja 127 euroa/oppilas kevätlukukaudella Ryhmäopetukseen osallistuva lapsi: 72 euroa syyslukukaudella 2011 ja 76 euroa kevätlukukaudella Sisar- tai sivuainealennus ko. lukukausimaksusta 50 %. Sisar- tai sivuainealennuksen voi yksi henkilö saada vain kertaalleen, eli sivuaineesta ei voi saada sekä sisaralennusta että sivuainealennusta Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi em. lukukausimaksut lisäyksellä, ettei yksityisopetusta tule antaa ryhmäopetuksen hinnalla. Vuosien ajan on pyrkimyksenä ollut, että lukukausimaksut jotenkuten kattaisivat opettajien henkilöstökustannukset. Keskimäärin kummassakin seurakunnassa tämä kate oli 73,0 %. Ehdotetaan, että syyslukukaudella maksut pidetään kevään 2012 tasolla ja kevätlukukaudelle 2013 maksuja korotetaan noin 5 %. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että musiikkikoulujen lukukausimaksut ovat syyslukukaudella 2012 ja kevätlukukaudella 2013 seuraava (hintoihin voidaan lisätä alv): euroa/oppilas syyslukukaudella 2012 ja 133 euroa/oppilas kevätlukukaudella Ryhmäopetukseen osallistuva lapsi: 76 euroa syyslukukaudella 2012 ja 80 euroa kevätlukukaudella Sisar- tai sivuainealennus ko. lukukausimaksusta 50 %. Sisar- tai sivuainealennuksen voi yksi henkilö saada vain kertaalleen, eli sivuaineesta ei voi saada sekä sisaralennusta että sivuainealennusta. Musiikkikoulujen lukukausimaksusta ja sen mahdollisesta arvonlisäverollisuudesta käytiin vilkas keskustelu. Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksen, jonka mukaan Tampereen seurakuntien musiikinopetus on arvonlisäveron alaista toimintaa. Keskustelun aikana Tiina Mäki ehdotti Juha Silanderin kannattamana, että perustetaan työryhmä pohtimaan musiikkikoulujen toimintaa ja mahdollisen arvonlisäveron aiheuttamia muutoksia. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti työryhmän pohtimaan musiikkikoulujen tulevaisuutta ja antamaan ehdotuksensa. Työryhmään valittiin Dan Andersson, Johanna Välimäki, Nils-Eric Sahlström, joka on myös koollekutsuja. Työryhmällä on oikeus kutsua asiantuntijoita kokoukseen. Muilta osin päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh

8 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 8 62 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2013 Kirkkolain mukaan tuloveroprosentin vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Veroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Vaasan seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan on tuloveroprosentti 1,25 koko suunnitelmakauden Verotulojen kehitys on ollut positiivinen jo monta vuotta mutta on viime vuonna kuitenkin laskenut. Ottaen huomioon odotukset kehityksen jatkumisesta Vaasassa nykyisen taloudellisen tilanteen jälkeen, seurakuntayhtymän talouden vakaa tila ja laskelmat vuoden 2012 tuloista ja menoista, voidaan veroprosentiksi edelleen vahvistaa 1,25. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström puh Tilintarkastuskertomus Yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden tilintarkastajat antavat kertomuksensa tilivuodelta Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja esitetään tilintarkastuskertomus kirjallisena yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2011 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. 64 Olli Aution aloite koskien Vaasan kirkon äänentoistoa Olli Autio ilmoitti kirjeellään vetävänsä pois Vaasan kirkon äänentoistoa koskevan aloitteensa. Merkitään tiedoksi.

9 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 9 65 Olli Aution aloite sijoitusstrategian laatimisesta Vaasan seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelma on ollut asiasisällöltään samanlaisena käytössä vuodesta 2006 alkaen ja on viimeksi vahvistettu yhteisessä kirkkoneuvostossa Saman ajan ovat varainhoitosopimukset Carnegien/Evlin, Sampo Pankin Private Banking:in ja Nordea PWM:n kanssa olleet voimassa. Sijoitusvarallisuuden ja sijoitustoiminnan tarkoituksena on seurakuntien varsinaisen toiminnan turvaaminen taloudellisesti vaihtelevissa oloissa. Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan tarkoituksena on turvata yhtä vuotta pidempien ja ainaisten hoitosopimusten velvoitteidentäyttäminen taloudellisesti vaihtelevissa olosuhteissa. Sijoitussuunnitelman tarkistaminen ja sijoitussalkkujen salkunhoitoajajien mahdollinen vaihtaminen on ajankohtainen. Sijoitussuunnitelman/strategian tarkistamista ja salkunhoitajien kilpailuttamista varten asetettaneen työryhmä. Työryhmään kuuluisi talousjohtaja ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä kaksi jäsentä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää asettaa työryhmän suunnittelemaan uutta sijoitusstrategiaa ja kilpailutusta. Työryhmä voi tarvittaessa kutsua ulkopuolista apua. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti työryhmän suunnittelemaan uutta sijoitusstrategiaa ja kilpailutusta. Työryhmään valittiin Daniel Djupsjöbacka, Juha Silander, Nils-Eric Sahlström ja Tauno Tuomisto ja istuva yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokoonkutsujana toimii Nils-Eric Sahlström. Työryhmän tulee antaa suunnitelma vuoden 2012 loppuun mennessä. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström puh Talousjohtajan vuosiloma Talousjohtaja Nils-Eric Sahlström anoo vuosilomaa ajalle , yhteensä 20 lomapäivää. Jäljelle jää 18 lomapäivää.

10 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 10 Talousjohtajan vuosiloman myöntää yhteinen kirkkoneuvosto. Hyväksytään anomuksen mukaisesti. Talousjohtaja poistui asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Vuosiloma myönnettiin anomuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa vs. kirkkoherra Anders Kronlund, puh Aloite seurakuntajaon muuttamiseksi Vaasan suomalaisen seurakunnan ja Vähänkyrön seurakunnan muodostama seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmä ehdottaa, että Vaasan suomalainen seurakunta ja Vähänkyrön seurakunta esittävät Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että Vähänkyrön seurakunta liitetään seurakuntana Vaasan seurakuntayhtymään Seurakuntajaon muutos johtuu kuntajaon muutoksesta, jolla Vähänkyrön kunta liitetään Vaasan kaupunkiin KL 3:3 mukaan seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai saman seurakuntayhtymän alueella. KL 3:5 nojalla on kielisestä syystä Vaasan kaupungissa oltava vähintään kaksi seurakuntaa, ja KL 11:1 nojalla näiden on muodostettava seurakuntayhtymä. Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan yksimielisesti aloitteen, ja päätti pyytää aloitteesta Vaasan seurakuntayhtymältä ja Vaasan ruotsalaiselta seurakunnalta lausunnot, joka liitetään tuomiokapitulille menevään aloitteeseen. Esitetään aloite. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa lausuntonsa Vaasan suomalaisen seurakunnan aloitteesta seurakuntajaon muuttamiseksi ja päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että aloite hyväksytään. 68 Ilmoitusasioita - suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 4/ ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 4/ Kirkkohallituksen yleiskirje 8/ Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä Kirkkohallituksen yleiskirje 9/

11 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 11 Markkinaoikeuden uusi osoite valitusosoituksiin Merkitään tiedoksi. 69 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Yhteinen kirkkoneuvosto antaa muutoksenhakuosoitukset, liite 2/69.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.10.2012 klo 16.30 Sivu 1 116 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 117

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2014 klo 16.30 Sivu 1 166 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund.

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.1.2013 klo 18.00 Sivu 1 3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014 Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen

23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 10.12.2013 klo 18.00 Sivu 1 23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen Vaasan seurakuntayhtymän hautausmaan ohjesääntö ja hautausmaan käyttösuunnitelma

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 1 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 AIKA Torstai 19.11.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot