15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta"

Transkriptio

1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 1 15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta Valtuutettu Tuulikki Kouhi on tehnyt aloitteen hautausmaiden esitteen valmistamiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto on pitämässään kokouksessa valinnut työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmään valittiin Tuulikki Kouhi, Johanna Backholm ja Pekka Mäkinen sekä kolme edustajaa Vaasa-Mustasaari Oppaat ry:stä. Oppaiden edustajina työryhmässä ovat toimineet Maria Hällberg, Maija-Liisa Lähteenmäki sekä Margit Sellberg. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Tuulikki Kouhi ja sihteerinä Pekka Mäkinen. Esitetyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja tämän lisäksi työryhmä on tehnyt valmistelevaa työtä pienryhmissä. Työn tuloksena on valmistunut 36-sivuinen luonnos Vaasan seurakuntayhtymän hautausmaiden esitteeksi. Alustavasti on arvioitu, että esitettä painettaisiin kappaletta, jolloin kokonaishinnaksi muodostuisi noin euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että esitettä myydään 3 euron kappalehintaan. Pekka Mäkiselle annettiin valtuudet tilata esitettä 1000 kappaleen sijasta 2000 kappaletta, jos kappalehinta merkittävästi laskee painomäärästä johtuen. Työryhmä katsoo, että yhteisen kirkkoneuvoston toimeksianto, joka koskee hautausmaiden esitteen valmistamista, on työryhmän osalta saatu päätökseen. (yht. kn ) Yhteinen kirkkovaltuusto katsoo Tuulikki Kouhin tekemän aloitteen näin tulleen loppuun käsitellyksi.

2 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 2 16 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen kulumassa olevan vaalikauden ajaksi ( ) Valtioneuvosto päätti , että Vähänkyrön kunta voi liittyä Vaasan kaupunkiin Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan päättänyt: Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvosto ja laajentuneen Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto muodostetaan kulumassa olevan vaalikauden ajaksi ylimääräisiä seurakuntavaaleja toimittamatta kirkkolain 8 luvun 5 :n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti edellisten vaalien tuloksen perusteella Yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaon vahvistaa kirkkolain 11:7 :n 2 momentin mukaan yhteinen kirkkovaltuusto voimaan tulleen KL 11:7 :n 1 momentin mukaan yhteinen kirkkovaltuusto voi erityisestä syystä päättää vaalikaudeksi kerrallaan, että yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on säädettyä pienempi pariton luku, kuitenkin vähintään 11 jäsentä. Samalla myös kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 :ään on lisätty 2 momentti, jonka mukaan yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 :n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella Vaasan suomalaisen seurakunnan väkiluku oli (66,2 %), Vaasan ruotsalaisen seurakunnan väkiluku ,5 %) ja ja Vähänkyrön seurakunnan väkiluku (8,3 %). Seurakuntien yhteinen väkiluku (100 %). Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 :n nojalla yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan yhteensä 51 jäsentä. Kirkkolain 11:7 :n 2 momentin nojalla jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa ja muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten. Kun kaksi paikkaa ensin annetaan kullekin seurakunnalle ja muut 45 paikkaa jaetaan väkilukujen suhteessa, suomalaiselle seurakunnalle tulee yhteensä 32 yhteisen kirkkovaltuuston paikka, ruotsalaiselle seurakunnalle yhteensä 13 yhteisen kirkkovaltuuston paikkaa ja Vähänkyrön seurakunnalle 6 yhteisen kirkkovaltuuston paikkaa. Yhteinen kirkkovaltuusto (uudessa kokoonpanossa) suorittaa yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin ja muut yhteiselle kirkkovaltuustolle kuuluvat luottamushenkilövaalit vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessa. (yht. kn ) Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa yllä olevan selvityksen nojalla Vaasan suomalaiselle seurakunnalle 32 yhteisen kirkkovaltuuston paikkaa, Vaasan ruotsalaiselle seurakunnalle 13 yhteisen kirkkovaltuuston paikkaa ja Vähänkyrön seurakunnalle 6 yhteisen kirkkovaltuuston paikkaa kulumassa olevan vaalikauden

3 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 3 ( ) ajaksi. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh

4 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 4 17 Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen Seurakuntayhtymien hallintorakennetta ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalia koskevat muutokset kirkkolainsäädännössä astuivat voimaan KL 10:2 ja 11:11 nojalla yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Seuraava vaali toimitetaan Vaasan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa tammikuussa Vaasan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä (yht. kn. ohjesääntö 1). Yhteiseen kirkkoneuvostoon vuosiksi valituista 10 jäsenestä on 7 valittu Vaasan suomalaisesta seurakunnasta ja 3 Vaasan ruotsalaisesta seurakunnasta. Kirkkojärjestyksen 10:10 nojalla yhteisessä kirkkoneuvostossa voi olla tuomiokapitulin määräämän puheenjohtajan ja yhteisen kirkkovaltuuston valitseman varapuheenjohtajan lisäksi enintään 15 muuta jäsentä, eli yhteensä puheenjohtaja ja 16 valittavaa jäsentä. Vaasan seurakuntayhtymän koko ja siihen kuuluvien seurakuntien lukumäärä ei seurakuntaliitoksen jälkeenkään ole niin suuri, että se sinänsä puoltaisi tai vaatisi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenmäärän kasvattamista. Mikäli yhteisen kirkkoneuvoston jäsenmäärä säilytetään nykyisen suuruisena ja jäsenet valitaan seurakuntien väkiluvun suhteessa, valitaan 7 jäsentä Vaasan suomalaisesta seurakunnasta, 2 jäsentä Vaasan ruotsalaisesta seurakunnasta ja 1 jäsen Vähänkyrön seurakunnasta. Vaasan ruotsalainen seurakunta menettäisi näin yhden paikan. Mikäli yhteisen kirkkoneuvoston jäsenmäärä halutaan muuttaa vaikka väliaikaisestikin, edellyttää muutos kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista ja muutospäätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Vaasan ja Vähänkyrön seurakuntarakennemuutoksen ohjausryhmä ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se ryhtyy valmistelemaan yhteiselle kirkkovaltuustolle esitystä yhteisen kirkkoneuvoston paikkamäärän väliaikaisesta korottamisesta yhdellä jäsenellä vuosiksi Perusteluna ohjausryhmä esittää, että näin vältetään Vaasan ruotsalaisen seurakunnan paikkamäärän väheneminen yhteisessä kirkkoneuvostossa kesken vaalikauden. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksytyn ohjesäännön 1 luvun 1 kuuluu: Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä. KJ 10:10,1

5 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 5 Mikäli jäsenmäärä lisätään yhdellä, voisi 1 luvun 1 :n sisältö olla seuraavasti: Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen muuta jäsentä. KJ 10:10,1 Vaasan seurakuntayhtymän nykyinen yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö on vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa Ohjesäännön muutokset hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto ja päätös on alistettava Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Esitetään ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamiseksi. Liite 1/17 (yht. kn ) Yht.kn.: 1. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy ehdotuksen Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamiseksi väliaikaisesti vuosiksi Päätös kohdassa 1 alistetaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Valtuutettu Olav Jern esitti Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista pysyvästi, siten että yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen muuta jäsentä. Valtuutettu Olli Autio kannatti esitystä. 1. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti muuttaa Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön pysyvästi Olav Jernin esityksen mukaisesti. 2. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh

6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 6 18 Vaasan seurakuntayhtymään perustettavat virat Vaasan suomalaisen seurakunnan ja Vähänkyrön seurakunnan ovat tehneet Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi, jonka mukaan Vähänkyrön seurakunta liitetään Vaasan seurakuntayhtymään seurakuntana Aloitteen kohdan 5 mukaan Vähänkyrön seurakunnan tukitoimintojen (talous- ja henkilöstötoimi, kiinteistötoimi, hautaustoimi jne.) päätoimiset viranhaltijat ja pysyväisluontoiset päätoimiset työsuhteet siirretään soveltuviin Vaasan seurakuntayhtymän virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin siten kuin Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto päättävät seurakuntaliitosta koskevan kirkkohallituksen päätöksen jälkeen. Siirrettävillä viranhaltijoilla ja työntekijöillä on KL 13:2 nojalla oikeus saada virkatai työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, että ne eivät ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Kirkkohallitus on päättänyt asiasta täysistunnossaan Vähänkyrön seurakunta lakkauttaa talouspäällikön viran lukien. Vaasan seurakuntayhtymään perustetaan taloussihteerin virka lukien. Taloussihteerin virkaan siirtyy Maria Rinnasto Vähänkyrön seurakunnasta, viran vaativuusryhmä on 502. Maria Rinnaston palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan lisättynä liitoslisällä. Taloussihteerin tehtäväkuva on laadittu vuosiksi 2013 ja 2014, liite 2/18. Vaasan seurakuntayhtymän liittyessä Kipaan vuoden 2014 aikana, tullaan taloustoimiston kaikkien virkojen tehtäväkuvaukset uudistamaan ja samassa yhteydessä tullaan myös taloussihteerin viran tehtäväkuvaus tarkistamaan. Vähänkyrön seurakunta lakkauttaa emännän viran lukien. Vaasan seurakuntayhtymään perustetaan emännän virka lukien. Emännän virka määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan. Emännän tehtävässä jatkaa Teija Vakkila. Emäntä toimii Vähänkyrön seurakunnan emäntänä, tehtäväkuvaus liitteenä 3/18.(yht. kn ) Yhteinen kirkkovaltuusto perustaa Vaasan seurakuntayhtymään alkaen Vähänkyrön seurakunnan lakkautettavien virkojen tilalle taloussihteerin viran (vaativuusryhmä 502 lisättynä liitoslisällä) ja emännän viran (vaativuusryhmä 401). Viroissa jatkavat niiden nykyiset Vähänkyrön seurakunnan viranhaltijat. Perustettavien virkojen tehtäväkuvaukset ovat liitteenä 2-3/18.

7 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 7 Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström puh Toimistopäällikön viran määräaikaisuuden jatkaminen Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt antaa luvan täyttää toimistopäällikön viran määräajaksi Kirkkolain 9:3 nojalla Vaasan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virkoja perustaa, muuttaa, ja lakkauttaa yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan yksimielisesti päättänyt esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle että se antaa luvan täyttää toimistopäällikön viran määräajaksi ajalle Perusteluna kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluskeskushanke ja mahdolliset kuntaliitoksista johtuvat seurakuntaliitokset sekä näistä aiheutuva tarve ja mahdollisuus henkilöstöresurssien muutoksiin taloustoimistossa hyväksymät viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva yliopisto- tai korkeakoulututkinto, riittävä alan työkokemus ja seurakuntaelämän tuntemus sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito (yht. kv ). Toimistopäällikön virkaan voidaan valita evankelis-luterilaisen kirkkoon kuuluva henkilö, joka on raitis sekä kunnollisista ja kristillisistä elämäntavoistaan tunnettu. Esitetään viran johtosääntö. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita toimistopäällikön virkaan määräajaksi tradenomi (ylempi AMK) Anneli Dahlbäck. Anneli Dahlbäckille päätettiin samalla myöntää virkavapautta palkkakirjanpitäjän virasta anomuksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä jatkaa toimistopäällikön viran määräajaksi ajalle Perusteluna kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluskeskushanke KiPa, mihin Vaasan seurakuntayhtymä liittyy vuonna 2014, ja Vaasan ja Vähänkyrön kuntaliitoksesta johtuvat seurakuntaliitos sekä näistä aiheutuva tarve ja mahdollisuus henkilöstöresurssien muutoksiin taloustoimistossa. (yht. kn ) Yht.kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto jatkaa toimistopäällikön viran määräajaksi ajalle Toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck poistui kokoushuoneesta pykälän käsittelyn ajaksi. Talousjohtaja Nils-Eric Sahlström toimi sihteerinä. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström puh

8 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 8 20 Talouskatsaus Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle on annettava tietoja Vaasan seurakuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja talousarvion toteutumisesta ja ennusteista loppuvuodelle. (yht. kn ) Raportointi merkitään tiedoksi. Päätöksestä antaa tarvittaessa lisätietoja talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh

9 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 9 21 Ilmoitusasioita Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina Merkitään tiedoksi. 22 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, liite D. Kokouksen päätteeksi vs. kirkkoherra Anders Kronlund piti hartauden. Lopuksi veisattiin virsi Anders Kronlundin säestyksellä. Puheenjohtaja päätti kokouksen Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on ilmoitettu kirkkolain mukaisesti. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa alkaen. Vaasassa

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund.

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.1.2013 klo 18.00 Sivu 1 3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014 Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan

Lisätiedot

Yht. kv.: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti hallinnon ja talouden varatilintarkastajaksi KHT Markku Koivumäen.

Yht. kv.: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti hallinnon ja talouden varatilintarkastajaksi KHT Markku Koivumäen. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 1 25 Varatilintarkastajien vaali vuosiksi 2013 2014 Yhteinen kirkkovaltuuston 27.1.2012 pidetyssä kokouksessa valittiin vuosiksi 2011 2014 yhdeksi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen

23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 10.12.2013 klo 18.00 Sivu 1 23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen Vaasan seurakuntayhtymän hautausmaan ohjesääntö ja hautausmaan käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 10.5.2012 klo 16.30 Sivu 1 48 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2014 klo 16.30 Sivu 1 166 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maj-Britt Anderssén ja Erkki Teppo.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maj-Britt Anderssén ja Erkki Teppo. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.5.2015 klo 16.30 Sivu 1 85 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjantarkastajien valinta 87 Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 3/2015 88 Nuorisosihteerin viran

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2008 ======================== 26 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 27 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 s. 5 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet 1 SELVITYS JUANKOSKEN, KAAVIN, RIISTAVEDEN, TUUSNIEMEN JA VEHMERSALMEN SEURAKUNTIEN YHDISTYMISEKSI YHDEKSI SEURAKUNNAKSI JA LIITTYMISEKSI OSAKSI KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄÄ SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA. Kokous N:o 3-2015 Aika 25.03.2015 kello 18.00 22.10

HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA. Kokous N:o 3-2015 Aika 25.03.2015 kello 18.00 22.10 HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 3-2015 Aika 25.03.2015 kello 18.00 22.10 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J. Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.10.2012 klo 16.30 Sivu 1 116 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 117

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 sivu 12. Viranhaltijoiden palkanmaksupäivä... 2 13. Kemin seurakunnan asunto-osakkeiden vuokrasopimukset...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot