Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax."

Transkriptio

1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Yhteisen kirkkoneuvoston kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Krister Koskela avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokous on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Puheenjohtaja totesi, että kokous oli päätösvaltainen. 167 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Tiina Mäki ja Christel Lax. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax. 168 Taloustoimiston virkanimikkeiden muutos ja virkajärjestelyt Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen takia Vaasan seurakuntayhtymä siirtyy Kirkon palvelukeskukseen, Kipaan, Kirkon palvelukeskuksen laatiman vastuunjakotaulukon mukaan osa tehtävistä siirtyy Kipan hoidettavaksi ja taloustoimistoon jäävät tehtävät muuttuvat. Kirkkohallituksen projektityöntekijän kanssa on käyty neuvottelut palkkahallinnon ja taloushallinnon työajan säästötavoitteista. Neuvottelut on käyty yhdessä taloushallinnon työntekijöiden kanssa. Vaasan seurakuntayhtymään jäävät tehtävät jaetaan uudelleen. Näistä muutoksista johtuen taloustoimiston virkamuutokset olisivat seuraavat: Säilytettävät virat: 1. pääkirjanpitäjä 2. toimistosihteeri toimistosihteeri 2. Muutettavat virat: 4. palkkakirjanpitäjä muuttuu palkkasihteeriksi 5. kassanhoitaja muuttuu toimistosihteeriksi 3.

2 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 2 Muutokset astuvat voimaan alkaen. Esitetään, että palkanlaskija Eija Parviainen siirtyy palkkasihteerin virkaan ilman viran auki julistamista ja että taloussihteeri Maria Rinnasto siirtyy toimistosihteerin 3. virkaan ilman viran auki julistamista. Kaikkien virkojen tehtävänkuvaukset muuttuvat ja niistä talousjohtaja on käynyt tehtäväkeskustelun asianomaisten kanssa. Esitetään tehtävämuutokset. Syksyllä 2015, kun Kipa-työstä on kertynyt käytännön, kokemuksia arvioidaan tehtävät uudelleen ja tehdään tarvittavat muutokset. Taloustoimistossa on käyty yhteistoimintaneuvottelut taloustoimiston virkojen uudelleen järjestelystä. Esitetään neuvottelupöytäkirja. Yhteisen kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu perustaa, muuttaa ja lakkauttaa Vaasan seurakuntayhtymän virat. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että palkkakirjanpitäjän uusi virkanimike on palkkasihteeri ja että kassanhoitajan uusi virkanimike on toimistosihteeri. Eija Parviainen siirretään palkkasihteerin virkaan ilman viran auki julistamista ja Maria Rinnasto siirretään toimistosihteerin virkaan ilman viran auki julistamista. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh Taloustoimiston palkanlaskijan ja taloussihteerin virkojen lakkauttaminen Vaasan seurakuntayhtymä siirtyy Kirkon palvelukeskukseen, Kipaan, Siirron seurauksena osa taloustoimiston tehtävistä siirtyy palvelukeskuksen hoidettavaksi. Tästä johtuen taloustoimiston tehtävät muuttuvat ja myös tehtävien jako taloustoimistossa muuttuu. Uuden järjestelyn mukaan palkanlaskijan ja taloussihteerin virat ovat ylimääräisiä ja voidaan lakkauttaa. Lakkautettavien virkojen suorat talousarviokustannukset sosiaalikustannuksineen ovat yhteensä noin euroa. Kipaan liittymisen johdosta talousarvioon on varattu euroa. Summaan sisältyy ennuste kirjanpito- ja palkkahallinnon tositekäsittely- ja raportointikuluista. Suorana säästönä voidaan merkata mm. Statusohjelman ja Opus Capitan nykykuluista noin euroa. Yhteisen kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu perustaa, muuttaa ja lakkauttaa Vaasan seurakuntayhtymän virat.

3 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 3 Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että palkanlaskijan ja taloussihteerin virat lakkautetaan alkaen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Taloustoimen muuttuvien virkojen vaativuusryhmät Taloustoimiston muuttuvista viroista on tehty tehtävänkuvauslomakkeet, joissa tehtävät ovat sijoitetut siihen vaativuusryhmään, johon ne vaativuuden ja arvioinnin perusteella kuuluvat. Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on tehtävälle määritetyn vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen. KirVesTes:in 21 soveltamisohje 1-5 mom. Työnantaja määrittää peruspalkan palvelussuhteeseen otettaessa. Sen määrittäminen perustuu tehtävän vaativuuden arvioimiseen. Määrittämisen keskeinen väline on tehtävänkuvaus. Ilman sitä tehtäväkohtaista palkanosaa ei voida asettaa. Jos tehtävä on uusi, työnantaja laatii tehtäväkuvauksen. Muuttuvien virkojen palkkaukset ovat seuraavat 1. palkkasihteeri (502) 2. toimistosihteeri 3. (501) Taloustoimistossa käydyssä yhteistoimintaneuvottelussa on todettu taloustoimiston virkojen vaativuusryhmät. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää taloustoimiston virkojen vaativuusryhmät seuraavasti: 1. palkkasihteeri (502) 2. toimistosihteeri 3. (501) Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Ylimmän johdon palkkaustarkistus Uuden virkaehtosopimuksen mukaan KirVESTES , liite 7, seurakunnan ja seurakuntayhtymän ylimmän johdon palkkaus määräytyy sopimuksella sovitun ylimmän johdon palkkausjärjestelmän mukaan.

4 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 4 Aikaisemmin Kirkon työmarkkinalaitos on päättänyt kirkkoherrojen ja talousjohtajan palkoista. Uuden järjestelmän mukaan kaikki ylintä johtoa koskevat palkkauspäätökset tehdään seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä. Päätöksen tekee se hallintoelin, jolla on toimivalta palkkausasioissa ohje- tai johtosäännön mukaa. Vaasan seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto päättää palkkausasioista. KirVESTES sopimus on voimassa alkavan sopimuskauden loppuun saakka Sopimuksen voimassaolon ja työrauhan osalta on muutoin voimassa, mitä Evankelis-luterilaisen kirkko pääsopimuksessa on määrätty. Sopijapuolet arvioivat tähän sopimukseen perustuvan palkkausjärjestelmäkokeilun onnistumista ja sopivat ylimmän johdon palkkaukseen sovellettavasta palkkausjärjestelmästä mennessä. Jos siitä ei päästä yhteisymmärrykseen, ylimmän johdon palkkauksessa palataan lukien noudattamaan sovellettuja palkkausjärjestelmiä ja menettelytapoja. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa edustava johtava taloushallinnon virkaa ja sen haltijaa. Ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaan perustuvasta peruspalkasta. Kirkon työmarkkinalaitos on vahvistanut kirkkoherran K-ryhmän ja taloushallinnon viran J-ryhmän. Seurakuntayhtymä määrittää viranhaltija varsinaisen peruspalkan viralle määrätyn K/J-hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta. Peruspalkan on oltava vähintään viran K/J-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruinen. Kirkon yleisen palkkauudistuksen 2007 yhteydessä ylimmän johdon viranhaltijat jäivät järjestelyn ulkopuolelle eikä palkantarkistusta silloin tehty, ja tarkistuspäätös on nyt siirretty paikalliselle seurakuntayhtymälle. Esitetään ylimmän johdon palkantarkistusehdotus. Ylimmän johdon palkantarkistusehdotus merkitään tiedoksi ja yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy palkantarkistukset ehdotuksen mukaan. Palkantarkistus astuu voimaan Kirkkoherrat Krister Koskela, Tor-Erik Store ja Petri Hautala sekä talousjohtaja Nils-Eric Sahlström jääväsivät itsensä ja poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Erik Sjöberg toimi puheenjohtajana. Varapuheenjohtaja Erik Sjöberg on valmistellut ylimmän johdon palkantarkastusehdotuksen, jonka hän myös esitteli. Kirkkoherrat ja talousjohtaja eivät ole osallistuneet asian valmisteluun. Palkantarkistusehdotuksessa hän ei ehdota korotusta kirkkoherra Petri

5 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 5 Hautalalle, koska hänen työtehtävistään kaksi suurta vastuualuetta, kiinteistötoimi ja hautaustoimi, on siirtynyt seurakuntaliitoksen myötä yhtymän hoidettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti ylimmän johdon palkantarkistusehdotuksen (liite 1/171). Palkantarkistus astuu voimaan Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Hautausmaan tuntipalkkaisten palkanmaksu Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan siirtää hautausmaan tuntipalkkojen maksupäivän kuukauden viimeiseksi päiväksi. Nyt on kuitenkin ilmennyt, että palkanmaksu haluttaisiin säilyttää entisellään. Tuntipalkkaisille palkka on maksettu kaksi kertaa kuukaudessa. KirVesTes:in 17 2 mom. mukaan tuntipalkkaiselle työntekijälle palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Mikäli työnantajan ja työntekijän kesken niin sovitaan, voidaan palkka maksaa kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Tuntipalkkaisille palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa hautaustoimen päällikkö Pekka Mäkinen, puh Takaussopimuksen uudistaminen Sundom Gravgårdsförening rf. nimisen yhdistyksen Aktia pankin lainalle on Vaasan seurakuntayhtymä myöntänyt takaussitoumus. Takaussitoumus on voimassa 10 vuotta kerrallaan ja nyt takaussitoumus pitäisi uusia. Takauksen piiriin kuuluvan lainan myönnetty ja nostettu määrä on ollut 10 vuotta sitten euroa ja lainan tämän päivän saldo on 3.199,42 euroa. Lainan takaussopimus uusitaan 10 vuodeksi. Talousjohtaja Nils-Eric Sahlström allekirjoittaa takaussopimuksen. Päätösehdotus hyväsyttiin.

6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 6 Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Ilmoitusasioita - Kirkkohallituksen yleiskirje 26/ Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus - Kirkkohallituksen yleiskirje 27/ Kirkolle oikeus rahankeräykseen - Vähänkyrön asemakaavaluonnoksesta numero 1048 on annettu lausunto Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherra Krister Koskelan Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Merkitään tiedoksi. 175 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Yhteinen kirkkoneuvosto antoi muutoksenhakuosoitukset, liite 2/175. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erik Sjöberg kiitti kaikkia yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä hyvistä kokouksista ja toivotti hyvää joulua ja uutta vuotta. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Krister Koskela piti puheen, jossa hän lausui kiitokset valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille vuoden aikana suoritetusta hyvästä yhteistyöstä seurakuntiemme hyväksi ja toivotti kaikille siunattua joulua ja hyvää uutta vuotta. Yhteisen jouluaterian yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Göran Stenlund piti puheen, jossa hän esitti kiitokset yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Krister Koskelalle hänen taitavasta puheenjohtajan tehtävien hoitamisesta. Göran Stenlund kiitti myös yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja toivotti kaikille siunattua joulua ja onnellista uutta vuotta. Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tuulikki Kouhi kiitti kaikkia hyvästä yhteistyöstä vuoden aikana ja toivotti kaikille siunattua joulua ja onnellista uutta vuotta.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.10.2012 klo 16.30 Sivu 1 116 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 117

Lisätiedot

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund.

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.1.2013 klo 18.00 Sivu 1 3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014 Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Kokousaika 5.2.2009 klo 9.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Rauni Salmela, puheenjohtaja Jere Porvari, varajäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Olli Lehtinen Anneli Tervo Muut: Jeremias Sankari,

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen.

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2015 Kirkkoneuvosto 1 (17) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00-21.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Torstai 19.3.2015 klo 12.00 14.30 Seurakuntakoti x Hannu Niskanen x Raili Toivonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot