Esitetään sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitetään sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/17.2.2015."

Transkriptio

1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 1 43 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Yhteisen kirkkoneuvoston kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on toimitettu yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Krister Koskela avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Puheenjohtaja totesi, että kokous oli päätösvaltainen. 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Olli Autio ja Anders Kronlund. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anders Kronlund ja Tarja Launonen. 45 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 1/2015 Esitetään perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 1/ Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. 46 Sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/2015 Esitetään sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/ Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

2 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 2 47 Henkilöstöasia 48 Perheneuvottelukeskuksen johtajan viran auki julistaminen Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka julistetaan haettavaksi mahdollisimman pian. Johtokunta totesi myös, että neuvottelukeskuksen johtajan tulee olla pappi kuten perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön 7 :ssä 1 momentissa on säädetty. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi perheasiain neuvottelukeskuksen uuden johtosäännön kokouksessaan Uuden johtosäännön mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsee perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan, johtokuntaa kuultuaan. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka on papin virka, jonka tehtävät on määrätty johtosäännössä. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalla tulee olla toisen kotimaisen kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito sekä toisen hyvä kirjallinen ja suullinen taito. Perheasiain neuvottelukeskuksen henkilökunnalta edellytetään, että heidän soveltuvuutensa tähän tehtävään on tutkittu ja, että he ovat saaneet kirkon perheasiain keskuksen määrittelemän toimialansa koulutuksen tai että he sitoutuvat osallistumaan siihen. Suoritettu Kirkon johtamiskoulutus luetaan eduksi. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja sekä kokemusta esimiestehtävistä ja johtamisesta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan (peruspalkka alkaen 3.540,18 ). 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää julistaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy klo Asiasta ilmoitetaan seuraavissa lehdissä: Pohjalainen, Vasabladet, Kotimaa ja Kyrkpressen sekä Kirkon työpaikkatorin nettisivuilla. 2. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. 3. Asettaa viranhaltijan valintaa valmistelevan työryhmän Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan valintaa valmistelemaan asetettiin työryhmä, jonka kokoonkutsujana ja sihteerinä on toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck ja muina jäseninä Petri Hautala, Tuija Latvala, Helle Pellinen Markku Virkkilä ja Thomas Öhman. Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

3 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 3 Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh Henkilöstöasia Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Henkilöstöasia Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh Henkilöstöasia Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh Vaasan seurakuntayhtymän strategia Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Vaasan seurakuntayhtymän strategiaa kokouksessaan Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi lausuntoja strategiasta niin, että asia voidaan käsitellä uuden yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman laatimiseksi seurakuntayhtymälle. Tehtävää varten yhteinen kirkkoneuvosto asetti ohjausryhmän, jonka jäseninä ovat toimineet yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmän jäsenet, kaksi yhteistyötoimikunnan nimeämää edustajaa, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajisto ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Ohjausryhmän jäsenet ovat olleet: Erik Sjöberg (pj), Petri Hautala, Hannu Härö, Eija Kasari, Krister Koskela, Christel Lax, Tiina Mäki, Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Nils-Eric Sahlström (siht.), Tor-Erik Store, Gunnar Särs, Erkki Teppo ja Tauno Tuomisto. Silvo Similä on toiminut konsulttina. Strategiatyöhön on osallistunut laaja joukko yhtymän työntekijöitä työalakohtaisten työryhmien kautta. Strategiatyö on tulevaisuuden suunnittelua, jonka perustana on oikea tieto nykytilasta, ympäristöstä, ja arvio tulevasta kehityksestä. Strategiatyö on jatkuva prosessi joka kuuluu pitkän tähtäimen suunnitteluprosessiin ja toimii samalla suunnittelutyön työkaluna. Strategia päivitetään tarpeen mukaan. Strategiatyö on myös sekä oppimis- että poisoppimisprosessi.

4 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 4 Työryhmä oli saattanut työnsä loppuun ja esitti strategiadokumenttiehdotuksensa yhteiselle kirkkoneuvostolle. Strategiadokumenttiin kuuluu visio ja arvot, toimintaympäristö sekä toiminnan yleiset linjaukset taloudesta, henkilöstöstä kiinteistöistä hautaustoimesta, sairaalasielunhoidosta ja perheneuvonnasta. Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakunnilta lausuntoja niin, että uudet seurakuntaneuvostot ja uusi yhteinen kirkkoneuvosto pääsevät aktiivisesti tutustumaan uuteen strategiadokumenttiin. Lausunnot esitetään. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee lausunnot tiedoksi. Esitetty strategiadokumentti hyväksytään esitettäväksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Strategiadokumentista saadut lausunnot merkitään tiedoksi. Talousjohtaja Nils- Eric Sahlström esitteli strategiadokumentin ja siitä saadut seurakuntien lausunnot yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto kävi laajan keskustelun. Keskustelun jälkeen Christel Lax ehdotti, että lopullisen strategian valmistelemiseen asetetaan työryhmä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti asettaa työryhmän valmistelemaan strategiaa. Työn perustana on yhtymän strategiadokumentti, seurakuntaneuvostoilta saadut lausunnot ja yhteisen kirkkoneuvoston lähetekeskustelu. Työryhmään valittiin Nils-Eric Sahlström, joka toimii koollekutsujana ja sihteerinä, Erik Sjöberg, Merja Piipponen, Tauno Tuomisto, Tor-Erik Store, Tuomo Klapuri, Kaija Kellokoski-Pakkala ja Petri Hautala. Työryhmän tulee esitellä valmis strategiadokumentti yhteiselle kirkkoneuvostolle Päätöksestä antaa tarvittaessa lisätietoja talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Kiinteistötoiminnan strategia Vaasan seurakuntayhtymän strategiatyön yhtenä osana on ollut kiinteistöstrategian työstäminen kiinteistötoimelle. Kiinteistötoimen henkilökunta ja kiinteistöjohtokunta ovat työstäneet strategiadokumenttinsa kiinteistöpäällikön johdolla ja esittää strategiadokumenttinsa liitteineen yhteiselle kirkkoneuvostolle niin, että asia voidaan käsitellä uuden yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Tällöin uudet seurakuntaneuvostot sekä uusi yhteinen kirkkoneuvosto pääsevät aktiivisesti tutustumaan uuteen kiinteistöstrategiaan. Kiinteistöstrategiaan sisältyy selostus- ja liiteosa. Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistömassa on suuri ja kiinteistökustannukset (käyttö-, korjaus- ja investointikustannukset) ovat kasvamassa tulevien vuosien taloudellisiin ja henkilöstöresursseihin nähden ja toimitilojen käytössä nähdään

5 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 5 tehostamisen mahdollisuuksia ja tarvetta. Selvityksessä on määritelty kiinteistötoimen strategiset päämäärät ja tavoitteet, selvittely rakennus- ja maaomaisuus aiempina vuosina suoritetut investoinnit, tilojen varausmääriä sekä erityisesti tilojen käyttöasteita ja käyttömenojen kehitystä eri vuosina sekä kiinteistötoimen henkilöstörakenne. Kiinteistöstrategiassa määritellään ja esitellään perustellen Vaasan seurakuntayhtymän säilytettävät ja kehitettävät kiinteistöt sekä kiinteistöt, joista voidaan luopua. Myös valmiuksia ja varautuminen tuleviin mahdollisiin seurakuntaliitoksiin sekä verotulojen väheneminen on huomioitu kiinteistöstrategiassa. Kiinteistöjohtokunnan kokouksessa esitys hyväksyttiin. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa kiinteistötoimen strategiadokumentti esitettiin pääpiirteittäin.. Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakunnilta lausuntoja niin, että uudet seurakuntaneuvostot ja uusi yhteinen kirkkoneuvosto pääsevät aktiivisesti tutustumaan uuteen strategiadokumenttiin. Lausunnot esitetään. Lausunnot merkitään tiedoksi. Käydään lausuntojen pohjalta keskustelu ja keskustelujen perusteella asia viedään kiinteistöjohtokunnalle jatkovalmistelua varten. Kiinteistöstrategiasta saadut lausunnot merkitään tiedoksi. Kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho esitteli kiinteistöstrategian ja sen liiteosan. Strategian tavoitteena on säilyttää nykyinen palvelutaso vuoteen 2020 asti. Strategista käytiin laaja ja vilkas keskustelu. Strategia palautetaan kiinteistöjohtokunnalle jatkovalmisteluja varten. Kiinteistöjohtokunnan tulee esitellä valmis strategia yhteiselle kirkkoneuvostolle Päätöksestä antaa tarvittaessa lisätietoja kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh Työryhmän asettaminen tilintarkastusyhteisön valintaa varten Seurakuntien tilintarkastusta koskeva kirkkojärjestyksen 15. luvun 7 pykälän mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Seurakuntavaaleissa 2014 valittu kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yleensä kevään 2015 ensimmäisessä kokouksessa vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja

6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 6 varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Taloussääntömallin mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. (yht. kn ) Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus, että 1. seurakuntayhtymän vuosien tilintarkastusta hoitamaan valitaan kilpailutuksen jälkeen tilintarkastusyhteisö kirkkojärjestyksen 15:7 :n mukaisesti 2. yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan tehtäväksi järjestää tarjouskilpailu siten, että yhteinen kirkkovaltuusto voi päättää tilintarkastusyhteisön valitsemisesta kevään 2015 kokouksessa. Valtuutettu Heikki Hurtig esitti Olli Aution kannattamana ponnen, jonka mukaan valtuusto hyväksyessään päätösehdotuksen, esittää tilintarkastuksen tarjouskilpailun järjestämistoimikunnan jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on tarjouskilpailun kautta valmistella ja tehdä esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle tilintarkastajayhteisön valinnasta. Työryhmällä on oikeus kuulla muitakin asiantuntijoita. Työryhmään valittiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuulikki Kouhi, varapuheenjohtaja Göran Stenlund, Tauno Tuomisto ja talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, joka toimii koollekutsujana. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Avustusanomus Vaasan seudun Rauhanyhdistys ry Vaasan seudun Rauhanyhdistyksen ry. jäsenmäärä on n Tämän lisäksi on n. 200 lasta ja n. 100 muualta Vaasaan muuttaneita nuoria opiskelijoita ja aikuisia. Jäsenistä suurin osa kuuluu Vaasan suomalaiseen ja muutama Vaasan ruotsalaiseen seurakuntaan ja loput Vaasan ympäristöseurakuntiin. Vaasan seudun Rauhanyhdistys ry. on päävastuussa Vaasassa järjestettävissä SRK:n (Suomen Rauhanyhdistyksien Keskusyhdistys ry) Suviseurajärjestelyissä Suviseurat Suviseuroihin odotetaan noin

7 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu seuravierasta. Tämä suuri ponnistus tarvitsee runsaasti talkoovuoroja ja myös rahallisia varoja. Tapahtumalla ei ole tarkoitusta kerätä voittoa, vaan hinnasto halutaan pitää matala, että kaikki halukkaat voisivat osallistua. Vuoden 2014 puolella järjestelyjä on rahoitettu pankkilainalla ( ) ja kevään 2015 aikana otetaan lisälainaa. Yhdistyksen mittavan rakennushankkeen valmistuttua on taloudellinen tilanne tiukka. Uusi toimitalo on valmistunut vuoden 2013 aikana osoitteeseen Välitie 1, Vaasa. Rakennuskustannukset olivat yhteensä n. 2 milj. euroa. Yhdistyksen varojen hankinta perustuu jäsenten vapaaehtoiseen toimintaan ja lahjoituksiin. Edellä esitetyt hankkeet ovat yhdistykselle hyvin poikkeukselliset ja kustannuksilta ainutlatuiset. Siksi Vaasan seudun Rauhanyhdistys ry. anoo avustuksena järjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin perustaen euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Vaasan seudun Rauhanyhdistykselle myönnetään euron avustus anomuksen mukaan. Varat rahoitetaan vanhoilla ylijäämillä. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Avustushakemus, Jukolan Rakentajat - Jukolas Byggare ry Vaasan Asevelikylän asukasyhdistys Jukolan Rakentajat - Jukolas Byggare ry anoo avustusta 500 kylähistoriikin julkaisemiseksi vuonna Jukolan Rakentajat Jukolas Byggare ry on aktiivinen asukasyhdistys, joka on perustettu nimellä Vaasan Rakentajat ry. Nimi on muutettu nykyiseen muotoonsa. Yhdistys on mm. rakentanut omistamaansa vanhaan liikekiinteistöön tilat alaasteen 1. ja 2. luokan käsittävälle koululle sekä tilat erilaisille toiminnoille, kuten harrastuspiireille, kerhoille ja nuorisotoiminnalle. Toiminnoista osa on jäsenten vapaamuotoisesti vetämiä ja osa seurakunnan ja kaupungin ohjaamia. Edvininpolun alueella järjestetään perhetapahtumia kuten joulupuuro- ja kesäjuhla. Lisäksi Töpinä -korsussa toimii seurakunnan miesten piiri. Yhdistyksen julkaisemaksi suunniteltu kylähistoriikkikirja, jossa kerrotaan Asevelikylän historiasta ja nykytilanteesta. Kirja juhlistaa kylän 70-vuotisjuhlaa. Kirjassa on tarkoitus käsitellä historian ja toimintojen osalta asioita, joita ei vuonna 1996 ilmestyneessä kirjassa ole käsitelty tai jotka on esitetty aikaisemmin vain suppeasti. Materiaalin keräys on aloitettu syyskuun lopulla Vaasan yliopiston aluetieteen yksikkö tekee kevään aikana kenttätutkimuksen, jossa tutkitaan Asevelikylän alueen muutosta -50/-60- lukujen vaihteesta nykyhetkeen. tutkimuksesta on tarkoitus julkaista joitakin tuloksia myös tekeillä olevassa kirjassa.

8 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 8 Noin 300 sivuisen kirjan kustannuksiksi on osin painotarjousten (2014) ja osin arvioitujen muiden kustannusten perusteella laskettu kappaleen painoksena. Jukolan Rakentajat - Jukolas Byggare ry:lle myönnetään 500 euron avustus. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Raha-anomus Vasa kyrkliga stiftelse Vasa kyrkliga stiftelse anoo rahoitustukea Vetokannaksen kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksesta kalliolämpöjärjestelmään 50 % projektin kustannuksista eli yhteensä euroa. Kokonaiskustannukset ovat euroa. Vetokannaksen kirkko rakennettiin vuonna 1961 ja on sen jälkeen ollut vuokrattuna Vaasan seurakuntayhtymälle. Kiinteiden kustannusten vähentämiseksi on Vasa kyrkliga stiftelse vuonna 2014 päättänyt siirtyä öljylämmityksestä kalliolämmitykseen. Säätiö rahoittaa siirron pankkilainalla. Esitetään hakemus ja projektin kustannuserittely. Merkitään hakemus tiedoksi. Raha-anomus hyväksytään. Raha-anomuksesta käytiin vilkas keskustelu. Keskustelun aikana Merja Piipponen ehdotti Erkki Tepon kannattamana, että anomusta ei hyväksytä. Christel Lax esitti, että osa anotusta summasta maksettaisiin. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että päätösehdotukselle on tullut kannatettu vastaehdotus. Puheenjohtaja ilmoitti, että asiasta on äänestettävä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestystavan, jonka mukaan äänestys tapahtuu nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä päätösehdotus on jaa ja vastaehdotus ei. Äänestyksen tulos oli 4 7, jonka mukaan Vasa kyrkliga stiftelsen tekemää raha-anomusta ei hyväksytä. Äänestyslista liitteenä 1/57. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Kirkkotilojen käytöstä perittävät korvaukset Vaasan kuorofestivaalilta 2015 Tänä vuonna Vaasan Kuorofestivaali järjestetään Alustavan ohjelmasuunnitelman mukaan konsertteja pidetään Vaasan kirkossa

9 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 9 jumalanpalvelusten yhteydessä ja erikseen. Yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamien hintojen perusteella Vaasan kirkon käytöstä tulee periä käyttökorvauksia ja vahtimestarin palvelumaksuja. Korvauslaskelma tehdään alustavan ohjelmasuunnitelman perusteella tehtyjen tilavarausten perusteella lisättynä kryptan käytöllä harjoittelu- ja taukotilana. Laskelmasta jätetään pois käyttökorvaus kirkoissa jumalanpalvelusten yhteydessä pidettävistä konserteista sekä näihin liittyvistä harjoitus- ja valmisteluajoista. Käyttökorvauksen määrästä päätettäessä on otettava huomioon tilojen käytöstä aiheutuvat suuret siivous- ja vahtimestarikustannukset seurakuntayhtymälle. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Vaasan kuorofestivaaleille vuonna 2015 Vaasan seurakuntayhtymän tilojen käytöstä alennusta 25 % hinnaston mukaisista hinnoista. Jumalanpalvelusten yhteydessä pidettävistä tilaisuuksista ja kirkkokonsertista ja näiden valmistelu- ja harjoitteluajoista ei peritä korvausta. Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää järjestäjien huolehtivan siitä, että kirkon perinteitä ja kirkkotilan arvoa kunnioitetaan ja että kirkoissa ja muissa seurakuntatiloissa esitettävä musiikki on niihin sopivaa. Lisäksi käytännön järjestelyistä ohjelma-aikatauluineen on hyvissä ajoin neuvoteltava kiinteistötoimen kanssa. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Ilmoitusasioita - ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 2/ Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 2/ Kirkkohallituksen yleiskirje 4/ Yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui - Kirkkohallituksen yleiskirje 5/ Tilastolomakkeiden A7 A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta Kirkkohallituksen yleiskirje 6/ Väestörekisterikeskus tiedottaa painotuotteiden tilaamisesta - Kirkkohallituksen yleiskirje 8/ Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset Pro Ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2015 Merkitään tiedoksi.

10 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Yhteinen kirkkoneuvosto antoi muutoksenhakuosoitukset, liite 2/60.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Silander ja Christel Lax. Esitetään kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 2/16.10.2012.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Silander ja Christel Lax. Esitetään kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 2/16.10.2012. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 1.11.2012 klo 16.30 Sivu 1 130 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 131

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maj-Britt Anderssén ja Erkki Teppo.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maj-Britt Anderssén ja Erkki Teppo. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.5.2015 klo 16.30 Sivu 1 85 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjantarkastajien valinta 87 Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 3/2015 88 Nuorisosihteerin viran

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Yht. kv.: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti hallinnon ja talouden varatilintarkastajaksi KHT Markku Koivumäen.

Yht. kv.: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti hallinnon ja talouden varatilintarkastajaksi KHT Markku Koivumäen. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 1 25 Varatilintarkastajien vaali vuosiksi 2013 2014 Yhteinen kirkkovaltuuston 27.1.2012 pidetyssä kokouksessa valittiin vuosiksi 2011 2014 yhdeksi

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 10.5.2012 klo 16.30 Sivu 1 48 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat

Lisätiedot

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund.

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.1.2013 klo 18.00 Sivu 1 3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014 Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2014 klo 16.30 Sivu 1 166 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 6.11.2012 klo 18.00 Sivu 1 15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta Valtuutettu Tuulikki Kouhi on tehnyt 7.12.2010 aloitteen hautausmaiden esitteen valmistamiseksi.

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2014 1(58) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.11.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2014 1(58) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.11.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2014 1(58) Aika Torstai 20.11.2014 klo 15.00 17.12 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.10.2012 klo 16.30 Sivu 1 116 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 117

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 121 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) AIKA Tiistai 3.3.2015 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 19 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) AIKA Keskiviikko 8.12.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Aika Torstai 16.6.2011 klo 16.15 19.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja 123-129, poistui 130 käsittelyn

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 50 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Aika Torstai 27.10.2011 klo 16.15 18.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki,

Lisätiedot