NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA"

Transkriptio

1 Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA

2 Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennushankkeen yhteystiedot URAKKAMUOTO, MAKSUPERUSTE JA URAKKASUHTEET Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet Tilaajan hankinnat URAKKA JA SEN SISÄLTÖ Pääsuoritusvelvollisuus (YSE98 1 ) Sivuvelvollisuudet (YSE98 2 ) Työmaapalvelut (YSE98 3 ) Yleistä Työmaa-alue ja tiet Työmaahuolto Työnaikaiset asennukset ja työt Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) SOPIMUSASIAKIRJAT Yleistä Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys SUORITUKSET Yleistä Kokeet Asennustavat ja työolosuhteet Selvitykset Peittyvät työsuoritukset TURVALLISUUS Yleistä Turvallisuussuunnitelma ja perehdyttäminen Työmaan viikoittainen turvallisuustarkastus Tarkastukset Suojaimet Tie- ja liikennejärjestelyt sekä kaivantojen suojaus Risteävät rakenteet HINNOITTELUPERUSTEET Hintasidonnaisuudet Urakkahinnan muodostuminen Lisä- ja muutostyöt Tilaajan velvollisuudet URAKKA-AIKA... 13

3 Urakkaohjelma 3 (20) 8.1 Töiden aloitus Urakkasuorituksen valmistuminen Myöhästymissakko URAKOITSIJAN VASTUUVELVOLLISUUDET Vastuun laajuus, vastuu virheellisestä työtuloksesta ja tuotevastuu Takuuaika Vakuudet Vakuutukset TILAAJAN JA URAKOITSIJAN TYÖNAIKAISET VASTUUT JA TOIMENPITEET Yleistä Informaatiovelvollisuudet ja vastuu Raportointi ja kirjaukset Työmaapäiväkirja Tarkepiirustukset ja pöytäkirjat Työmaakokoukset Asiakirjat Suunnitelmakatselmus Suunnitelmien muuttaminen Toteutuksen aikataulusuunnittelu, seuranta ja raportointi Asiakirjojen jakelu Urakoitsijan suunnitelmat ja muut asiakirjat Luvat LAADUNVALVONTA Yleistä Urakkakohtainen laatusuunnitelma Urakoitsijan laadunvalvonta Tilaajan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet MATERIAALIHANKINNAT Tilaajan toimittama materiaali Urakoitsijan toimittama materiaali VASTAANOTTO Yleistä Luovutusasiakirjat ERIMIELISYYDET MUUT EHDOT LISÄTIEDOT... 20

4 Urakkaohjelma 4 (20) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Urakkakohteena on Nurmijärven kunnassa, Kirkonkylässä olevan Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Maantien 1321 (Raalantie) parantaminen Lehtorinteen jäljempänä esitettävässä laajuudessa. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää urakoitsijan tutustuvan rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Mikäli urakoitsija jättää tutustumisen urakkapaikkaan tekemättä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. 1.3 Rakennushankkeen yhteystiedot Tilaaja: Nurmijärven Kunta Jyrki Meronen, , Suunnittelu: Ramboll Finland Oy Ville Reihe, , Työmaavalvoja: Nurmijärven Kunta Pertti Mastosalo, , Turvallisuuskoordinaattori: Nurmijärven Kunta Pertti Mastosalo, , Nurmijärven vesi: Kimmo Rintamäki , Nurmijärven Sähköverkko Oy: Jarmo Huppunen ,

5 Urakkaohjelma 5 (20) Elisa: Pasi Niemi (telekaapelisiirtojen yhteyshenkilö) , Elisan urakoitsija: Voimatel Oy, Jari Kulmala , ELY-keskusta urakassa edustaa yhteyshenkilö projektipäällikkö Martti Kuikka, Rakennuttaminen, , 2 URAKKAMUOTO, MAKSUPERUSTE JA URAKKASUHTEET 2.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta tilaajan ja urakoitsijan yhteistyössä laatiman maksuerätaulukon mukaisesti. Tilaaja antaa maksuerätaulukon mukaisille maksuerille laskutusluvan. Kohteesta on tehty alustava määrälaskenta. Liitteenä olevat määräluettelot ovat alustavia, eivätkä ole tilaajaa sitovia. Määräluetteloita ei liitetä sopimusasiakirjoihin, eikä urakoitsija voi vedota niissä ilmoitettuihin määriin myöhemmin. Tarjoajan on itse tehtävä tarvitsemansa määrälaskenta urakkatarjousta laadittaessa. 2.2 Urakkasuhteet Kyseessä on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana ja vastaa työmaan työmaapalveluista YSE98 3 mukaisesti tässä urakkaohjelmassa mainituin tarkennuksin sekä vastaa työmaan johtovelvollisuuksista YSE Tilaajan hankinnat Urakassa ei ole tilaajan hankinnassa olevia materiaaleja.

6 Urakkaohjelma 6 (20) 3 URAKKA JA SEN SISÄLTÖ 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus (YSE98 1 ) Urakka käsittää kaikki urakan vaatimat työt tämän urakkaohjelman, työselityksen ja suunnitelmien mukaisesti, yleiset työmaavelvoitteet tämän urakkaohjelman mukaisesti, täysin valmiiksi tehtynä siten, että urakkasuoritus voidaan työn päätyttyä luovuttaa tilaajalle sopimusasiakirjojen edellyttämässä kunnossa. Urakka-asiakirjat, joihin urakoitsijan tarjouksen tulee perustua, on lueteltuna tarjouspyynnössä. Urakkaan kuuluu mm: Kaikki urakka-alueelta rakennekerroksiin kelpaamattomat materiaalit, lukuun ottamatta asfalttipäällystettä, ajetaan Metsä-Tuomelan maankaatopaikalle (Iivarin metsätie), ajomatka 7-8 km. Maiden ajosta maankaatopaikalle ei peritä maankaatopaikkamaksua. Maankaatopaikan sisäiset maksut hoitaa tilaaja. Poistettu asfalttipäällyste, ajomatka lähimpään vastaanottopaikkaan 25 km, urakoitsija vastaa kaikista kustannuksista. Rakennekerroksiin kelpaavat materiaalit voidaan hyödyntää esim. luiskamateriaaleina Kasvillisuuden ja puiden suojaus Rakenteiden siirtäminen, poistaminen ja suojaus Leikkaus, pengerrys ja tiivistystyöt Rakennekerrosten rakentaminen Kuivatusjärjestelmien (mm. salaojat, avo-ojat, nykyisten ojien perkaustyöt, rummut) rakentaminen Pintarakenteiden rakentaminen Vihertyöt Työnaikaiset liikennejärjestelyt, hyväksytettävä sekä tilaajalla (valvoja) että Uudenmaan ELY-keskuksessa; yhteyshenkilönä ELY-keskuksen puolesta toimii Martti Kuikka, TL-Infra Laadunvalvontatyöt Urakka-asiakirjat muodostavat yhden kokonaisuuden, jolloin yhdessä asiakirjassa annettu ohje tai määräys on voimassa, vaikka sitä ei muissa asiakirjoissa olisikaan mainittu. Urakan pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat työt on kuvattu tässä urakkaohjelmassa, työselostuksessa ja suunnitelmissa. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE98 2 ) Urakoitsija vastaa itse YSE98 2 :ssa, tässä urakkaohjelmassa, työselostuksessa sekä muissa asiakirjoissa mainituista sivuvelvollisuuksista urakkansa osalta.

7 Urakkaohjelma 7 (20) 3.3 Työmaapalvelut (YSE98 3 ) Yleistä Urakoitsija vastaa työmaapalveluista urakkansa osalta YSE98 3 mukaisesti tässä urakkaohjelmassa mainituin täsmennyksin Työmaa-alue ja tiet Urakoitsija vastaa oman työnsä osalta työmaajärjestelyjen suorittamisesta sekä hankinta- ja käyttökuluista. Urakoitsija vastaa työmaateiden rakentamisesta. Kunnalla ei ole osoittaa paikkaa työmaan tukikohdalle urakka-alueen läheisyydessä. Kaikki tiealueet, piha-alueet ja kulkuväylät, joilla urakoitsija työskentelee tai liikkuu, on töiden päättyessä kunnostettava työn aloitushetkeä vastaavaan kuntoon urakkahintaan kuuluvina. Urakoitsija laatii työmaan kokonaisjärjestelysuunnitelman ja esittää sen hyväksyttäviksi valvojalle ennen töiden aloittamista. Kohteessa pidetään aloitus- ja vastaanottotarkastukset. Työt eri kohteissa on tehtävä yhtäjaksoisesti niin, että häiriö ympäristölle on mahdollisimman vähäinen. Työalueet ja työstä johtuvat häiriöt on rajattava vähimpään mahdolliseen Työmaahuolto Urakoitsija rakentaa tarvittavat työmaarakennukset omaa ja aliurakoitsijoidensa tarvetta varten. Mahdollisesti tarvittavat viranomaisilta haettavat luvat hakee urakoitsija. Tilojen tulee olla työehtosopimusten mukaisia ja käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten puitteissa lämpimiä, lukittavia, sähköistettyjä, valaistuja sekä asianmukaisesti kalustettuja ja varustettuja Työnaikaiset asennukset ja työt Yleistä Urakoitsija vastaa omista työnaikaisten asennusten hankkimisesta sekä hankinta- ja käyttökuluista omalta ja aliurakoitsijoidensa osalta jäljempänä selostetun mukaan. Asennusten ja liitettävien laitteiden tulee olla ao. laitoksen tai muun palvelun toimittajan ja Turvatekniikan keskuksen hyväksymiä ja telefax Valaistus Urakoitsija vastaa puhelin-, fax- ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta ja kustannuksista. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan kaikesta tarvitsemastaan työnaikaisesta valaistuksesta. Valaistuksen tulee täyttää työ- ja liikkumisturvallisuuden asettamat vaatimukset Sähkö ja vesi Urakoitsija vastaa tarvitsemansa sähkön ja veden hankinnasta, hankintakustannuksista, tarvittavista asennuksista sekä käyttö- ja jakelukustannuksista.

8 Urakkaohjelma 8 (20) Vartiointi Urakoitsija vastaa kaikesta omaisuudestaan ja vartioinnista työmaalla Työaikaa koskevat rajoitukset Kohteessa voidaan tehdä töitä arkisin (ei arkipyhinä) klo välisenä aikana Jätehuolto, puhtaanapito ja siivous Urakassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota pölyn sidontaan ja pölyn leviämisen estoon työmaaalueen ulkopuolelle. Käytettävät kadut ja tiet on pidettävä puhtaana savesta ja pölystä säännöllisellä harjauksella. Työmaan jätehuolto, puhtaanapito ja siivous sisältyvät urakkaan. Urakka-alueet on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja siivottava säännöllisesti. Öljy- ja polttoainesäiliöt tulee varustaa vaatimukset täyttävillä varoaltailla. Työmaan varikkoalueella tulee olla toimivat suojaus- ja keruujärjestelmät öljyn ja muiden haitallisten aineiden poistamiseksi. Ongelmajätteet, kuten öljyjätteet, rakennusurakoitsija toimittaa ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi. Urakoitsija vastaa jätteiden käsittelykustannuksista. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan työmaahan välittömästi liittyvien ulkoalueiden ja liikenneväylien siivouksesta ja kunnossapidosta. Rakennusaikaisessa jätehuollossa noudatetaan tilaajan ja viranomaisten antamia määräyksiä sekä edellytetään jätteiden lajittelua ja kierrättämistä. Urakoitsija tekee viranomaisten vaatimat jätehuoltoon liittyvät ilmoitukset Suojaaminen Urakkaan sisältyy kaikki ne suojaustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen olevien rakenteiden, rakennusosien ja laitteiden suojaamiseksi töiden haitallisilta vaikutuksilta. Samoin urakkaan kuuluu suojata valmiit ja keskeneräiset rakenteet, rakennusosat ja laitteet. Viranomaisten tai tilaajan asettamat viralliset merkkipisteet on suojattava rakennustyön aikana asianomaisten hyväksymällä tavalla siten, etteivät ne vahingoitu tai siirry paikoiltaan ja että ne ovat tarvittaessa helposti nähtävissä. Viranomaisten asettamia merkkejä tai vastaavia ei saa siirtää ilman asianomaista lupaa Aputyövoima ja nostokalustot Urakoitsija vastaa aputyövoiman sekä nosto- ja siirtokaluston hankkimisesta, kustannuksista ja käytöstä sekä työturvallisuudesta Väliaikaisten asennusten ja rakenteiden purkaminen Urakoitsija purkaa itse kaikki omat väliaikaiset asennukset ja rakenteet sitä mukaa kuin ne käyvät tarpeettomiksi, ellei niitä ole määrätty luovutettaviksi tilaajalle. Urakoitsija purkaa ja hävittää kustannuksellaan kaikki tekemänsä väliaikaiset asennukset ja rakenteet.

9 Urakkaohjelma 9 (20) 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4 SOPIMUSASIAKIRJAT 4.1 Yleistä Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista asiakirjoista (YSE98 12 ). 4.2 Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys A. Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Hankintaneuvottelupöytäkirja 3. Tarjousaikaiset lisäkirjeet 4. Tarjouspyyntö 5. Urakkaohjelma 6. YSE Työturvallisuusasiakirja 8. Urakoitsijan tarjous 9. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat 1. Työselitys 2. Sopimuspiirustukset 3. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 5 SUORITUKSET 5.1 Yleistä Sopimusasiakirjoista poikkeavat suoritukset on esitettävä tilaajan hyväksyttäviksi ennen työn aloittamista tai hankintoihin ryhtymistä. Vastuu poikkeamista jää urakoitsijan vastuulle tilaajan hyväksymisestä huolimatta.

10 Urakkaohjelma 10 (20) Urakoitsija korvaa esittämiensä muutosten ja tekemiensä virheiden aiheuttamat suunnittelukustannukset. Sellaiset asiakirjoissa mainitsemattomat työt ja hankinnat, jotka yleisen käytännön mukaan kuuluvat normaaliin rakennustyöhön, suorittaa urakoitsija ilman eri korvausta. Urakoitsija hankkii ja kustantaa omia töitänsä varten tarvittavat viranomaisilta haettavat luvat, tarkastukset ja hyväksynnät työmaan turvallisuusohjetta noudattaen. Urakoitsija esittää vastaavan työnjohtajan tilaajalle hyväksyttäväksi. Työnjohtajalla tulee olla vähintäänkin rakennusmestarin tai teknikkotason tutkinto. Urakoitsijan työnjohdon tulee olla työmaalla tavoitettavissa kaikkina työaikoina. Tilaaja asettaa työnvalvojia (, Nurmijärven vesi) valvomaan ja seuraamaan töiden suorittamista ja toimimaan yhteyshenkilöinä tilaajan ja rakennusurakoitsijan välillä. Suunnittelijat avustavat tilaajaa työnvalvonnassa. Työn alkaessa pidetään kohteessa rakennuttajan kokoon kutsuma aloitustarkastus, jossa tulee olla läsnä urakoitsijan päätösvaltainen edustaja. Muita suoritusrajatarkastuksia pidetään urakoitsijan pyynnöstä tai rakennuttajan vaatimuksesta tarpeen mukaan. 5.2 Kokeet Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakkaansa koskien kustannuksellaan normien, työselostusten ja viranomaisten vaatimat kokeet. Koetulosten alkuperäiset tulostusasiakirjat toimitetaan rakennuttajalle. Urakoitsija on velvollinen pyytämään rakennuttajan edustajan mukaan kokeeseen vähintään 2 vrk aikaisemmin. 5.3 Asennustavat ja työolosuhteet Kaikki työt ja asennukset suoritetaan sopimusasiakirjojen mukaan hyviksi todettuja työ- ja asennustapoja noudattaen. Työ- ja asennusolosuhteet tarkastetaan ennen työn aloittamista. Olosuhteiden tulee olla sellaiset, että päästään sopimusasiakirjojen mukaiseen lopputulokseen ja työturvallisuusmääräyksiä voidaan noudattaa. 5.4 Selvitykset Urakoitsija on velvollinen selvittämään työkohteittain rakennustyön aikana rakennuspaikalla aiemmin tehtyjen louhintojen, rakenteiden, rakennusosien, laitteiden, kaapelien, putkien ja asennusten vaikutukset omiin työsuorituksiinsa. Mahdolliset poikkeamat on viivytyksittä ilmoitettava valvojalle ja ao. suunnittelijalle. Työtä ei saa aloittaa tai jatkaa ennen kuin tilaaja on hyväksynyt mahdollisen muutoksen. Selvitykset on tehtävä niin ajoissa, että muutossuunnittelulle jää riittävä aika.

11 Urakkaohjelma 11 (20) Kaapelien ja muiden rakenteiden aiheuttamat vaikutukset työhön on huomioitava urakkahinnassa. Urakoitsijan on tarkastettava johtotiedot johtotietokeskuksesta ennen työhön ryhtymistä. 5.5 Peittyvät työsuoritukset Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa tilaajalle eri työvaiheiden suorittaminen ja tarvikkeiden laatu siten, että tilaajalla on tieto siitä, että peittyvät suoritukset ovat asiakirjojen mukaisia. Osasuoritusten hyväksyminen ei kuitenkaan vapauta kokonaisvastuusta. 6 TURVALLISUUS 6.1 Yleistä Työmaalla noudatetaan valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (asetus tullut voimaan ). Urakoitsija toimii kohteessa rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana ja vastaa kaikista rakennustyön turvallisuutta koskevista velvollisuuksista. Päätoteuttaja vastaa työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä työmaalla. Urakoitsija vastaa itse siitä, että henkilöstö on käynyt lainsäädännön ja asetusten vaatimat kurssit koskien turvallisuutta ja töitä, joissa vaaditaan erityinen pätevyys. Jokaisella työmaalla olevalla työntekijällä tulee olla veronumerolla varustettu kuvallinen henkilötunniste. 6.2 Turvallisuussuunnitelma ja perehdyttäminen Päätoteuttaja laatii kirjallisen työmaan turvallisuussuunnitelman ennen töiden aloittamista ja tarkentaa sitä koko työn keston ajan. Suunnitelma tulee käydä läpi koko työmaan henkilöstön kanssa. Päätoteuttajan on laadittava työmaan järjestelysuunnitelma, josta ilmenee työmaa-alueen käyttö; esimerkiksi toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti, koneiden ja laitteiden sijoitus, kaivu- ja täyttömassojen sijoitus sekä rakennustarvikkeiden ja aineiden lastaus-, purkaus ja varastointipaikkojen sijoitus. Päätoteuttajalla tulee olla tieto työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Päätoteuttajan on pidettävä jokaiselle työmaalla työskentelevälle henkilölle koulutus koskien työmaan turvallisuussääntöjä ja työmaalla olevia turvallisuusriskejä. Työmaan vastaavalta työnjohtajalta edellytetään voimassaolevia Tieturva 2 ja Työturvallisuuskorttia.

12 Urakkaohjelma 12 (20) 6.3 Työmaan viikoittainen turvallisuustarkastus Päätoteuttajan johdolla pidetään viikoittain työmaalla työturvallisuuskierros (esim. MVR-mittaus); kierros dokumentoidaan kirjallisesti. Mahdolliset puutteet työturvallisuudessa käydään läpi työmaakokouksissa. 6.4 Tarkastukset Rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien, henkilönsuojainten ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on rakennustyömaalla todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. 6.5 Suojaimet Työmaalla tulee käyttää kypärää, turvajalkineita sekä heijastavaa varoitusvaatetusta. Lisäksi voidaan joutua käyttämään muita työn vaatimia suojaimia kuten esimerkiksi hengityssuojaimia, suojalaseja ja kuulosuojaimia. 6.6 Tie- ja liikennejärjestelyt sekä kaivantojen suojaus Urakoitsija tekee oman työnsä vaatimat tilapäiset tie- yms. rakenteet. Urakoitsija suojaa kaivamansa kaivannot asianmukaisesti niin, että estetään kaivantoon putoaminen. 6.7 Risteävät rakenteet Urakoitsija on velvollisia selvittämään töihinsä vaikuttavat kaapelit ja muut risteävät rakenteet ennen työhön ryhtymistä. 7 HINNOITTELUPERUSTEET 7.1 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 7.2 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta perustuu urakoitsijan itse laskemiin määriin. Työmääriä tarkistetaan vain niiltä osin kuin suunnitelmia joudutaan muuttamaan urakka-aikana.

13 Urakkaohjelma 13 (20) Määrien muutosten vaikutukset urakkahintaan tarkastetaan yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin. Samaa yksikköhintaa käytetään sekä lisäyksissä että hyvityksissä. Urakkahinnalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa urakan arvonlisäverotonta hintaa. 7.3 Lisä- ja muutostyöt Kaikki lisä- ja muutostyöt tulee hyväksyttää etukäteen tilaajalla. Urakoitsija tekee lisä- tai muutostyöstä kirjallisen tarjouksen ja tilaajan hyväksyttyä sen, urakoitsija voi aloittaa työt. Lisä- ja muutostyöt tehdään yksikköhinnoilla. Mikäli yksikköhintaa ei ole määritelty yksikköhintaluettelossa tai veloitusperusteista ei päästä yksimielisyyteen, tehdään työ omakustannusperiaatteella. Veloitusperuste tulee olla sovittuna ja kustannusarvio laadittuna ennen lisä-/muutostyön aloitusta. Urakoitsijan tulee saattaa tilaajan tietoon ilmi tulleet lisä- ja muutostyöt viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa; tilaaja ei tule hyväksymään tämän jälkeen esitettyjä lisä- ja muutostyövaateita. 7.4 Tilaajan velvollisuudet Tilaaja hankkii urakkaa varten tarvittavat luvat. Työsuoritusta koskevat luvat hakee urakoitsija itse. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen kuten tutkimustulosten paikkansapitävyydestä yleisten sopimusehtojen mukaan. Tietojen perusteella tehtävät johtopäätökset, työmenetelmä- ja kalustovalinnat kuuluvat urakoitsijan vastuuseen. Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin urakkaneuvottelussa 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Ensimmäinen maksuerä saa olla maksimissaan 5 % urakkahinnasta. Ensimmäinen maksuerä on maksukelpoinen, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusajan vakuus on asetettu sekä työt aloitettu työmaalla. Maksuerätaulukon viimeinen maksuerä saa olla enintään 10 % urakkahinnasta, joka on maksukelpoinen, kun työ on luovutettu ja vastaanotettu ja virheet ja puutteet ovat korjattu hyväksytysti ja taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Maksuaika on 30 vrk. 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa kohteessa aikaisintaan

14 Urakkaohjelma 14 (20) 8.2 Urakkasuorituksen valmistuminen Urakan tulee olla täysin valmis ja luovutettu Nurmijärven kunnalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle viimeistään Urakoitsija luovuttaa urakan Nurmijärven kunnalle ja kunta Uudenmaan ELYkeskukselle. Koko em. prosessi tulee olla käytynä mennessä. 8.3 Myöhästymissakko Rakennussuorituksen valmistumisen viivästyessä sovitusta koko työn valmistumisajankohdasta rakennuttaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkona kultakin työpäivältä 0,5 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Maksimisakko on rajattu 7,5 prosenttiin urakkahinnasta. 9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOLLISUUDET 9.1 Vastuun laajuus, vastuu virheellisestä työtuloksesta ja tuotevastuu YSE pykälien mukaisesti. 9.2 Takuuaika Takuuaika on 2 vuotta Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien. 9.3 Vakuudet Yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetun rakennusaikaisen vakuuden määrä on 10 % sopimuksen mukaisesta kokonaisurakkahinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % lopullisesta kokonaisurakkahinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden vastuualue on seuraava: 1. Rakennussuorituksen sopimuksenmukainen ja kaikinpuolinen täyttäminen 2. Urakoitsijan saaman ennakkomaksun takaisin maksaminen 3. Sopimussakon maksaminen 4. Loppukatselmuksessa todettujen vikojen ja puutteiden korjaaminen 5. Niiden vahinkojen korvaaminen, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen. Rakennusaikainen vakuus on 10 % urakoitsijan tarjouksen mukaisesta urakkahinnasta, mikä on voimassa siihen saakka, kunnes urakkasuoritus on vastaanotettu, taloudellinen loppuselvitys tehty ja hyväksytty takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle.

15 Urakkaohjelma 15 (20) Rakennusaikainen vakuus palautetaan heti, kun koko rakennussuoritus on tullut hyväksyttynä luovutetuksi tilaajalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden suorittamisesta on hyväksytty. Muissa suhteissa noudatetaan yleisten sopimusehtojen määräyksiä. Vakuutena on oltava joko tilaajan nimiin suomalaiseen rahalaitokseen tehty rahatalletus tai tilaajan hyväksymä suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. 9.4 Vakuutukset Urakoitsija vakuuttaa urakkansa YSE98 38 mukaisesti. Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakkahinnasta. Vakuutus tulee hyväksyttää tilaajalla. Urakoitsijalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsijan tulee toimittaa kopiot tilaajalle vakuutustodistuksista. 10 TILAAJAN JA URAKOITSIJAN TYÖNAIKAISET VASTUUT JA TOIMENPITEET 10.1 Yleistä Työmaan hallintojärjestelyistä, työmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista vastaa urakoitsija, joka nimeää työnjohtajan toimimaan yhdyshenkilönä eri osapuolten välillä. Urakoitsija toimii kohteessa rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaisena päätoteuttajana ja vastaa kaikista rakennustyön turvallisuutta koskevista velvollisuuksista. Urakoitsijan tulee vastata ja huolehtia työmaiden työsuojelu- ja palosuojelutoiminnasta Informaatiovelvollisuudet ja vastuu Pääurakoitsija hoitaa tiedottamisen lähialueen kiinteistöille rakentamisen yleisestä kulusta ja aikataulusta. Pääurakoitsija teettää hankkeesta kertovan ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajan hyväksymän infotaulun (2 kpl) ja asennuttaa ne maantien varteen, ajosuunnassa riittävän etäälle ennen työmaata, työnaikaisessa liikenteenohjaussuunnitelmassa esitettyyn ja hyväksyttyyn kohtaan. Tilaaja vastaa kaikesta tiedottamisesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen materiaalitoimitusten tai työvaiheen aloittamista hyväksytettävä materiaalit ja työsuunnitelmat rakennuttajalla.

16 Urakkaohjelma 16 (20) 10.3 Raportointi ja kirjaukset Työmaapäiväkirja Urakoitsija pitää työmaalla työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja aloituskokouksessa sovittavin aikavälein tarkastaa ja kuittaa saaneensa tiedoksi siinä esitetyt tiedot. Valvoja ei täten hyväksy työmaapäiväkirjaan urakoitsijan kirjaamia tietoja esimerkiksi lisä- ja muutostyövaateita Tarkepiirustukset ja pöytäkirjat Tarkemittaukset toimitetaan sähköisessä muodossa työselityksen mukaisesti Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. Työmaakokouksen puheenjohtajana toimii tilaaja ja sihteerinä toimii valvoja. Urakoitsijan päätösvaltaisen edustajan ja vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä työmaakokouksissa. Tilaajan ja urakoitsijan edustajat allekirjoittavat työmaakokouspöytäkirjat Asiakirjat Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa hankkimaan työmaalle työsuoritustaan koskevat yleiset asiakirjat ja pitämään ne siellä myös muiden asianosaisten käytössä. Hankekohtaisissa asiakirjoissa annetut määräykset ja ohjeet ovat voimassa ennen yleisiä määräyksiä, normeja ja julkaisuja Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään tarvittaessa ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta sekä tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloitusta suunnitelmavalmiuden toteamiseksi ja suunnitelmien toimittamisen sopimiseksi. Suunnitelmakatselmukseen osallistuvat tilaajan, urakoitsijan sekä suunnittelijan edustajat Suunnitelmien muuttaminen Urakoitsija ei ole oikeutettu vain työnvalvojan tai suunnittelijoiden kanssa sopimalla poikkeamaan piirustuksista ja työselostuksesta, vaan luvan muutos- ja lisätöihin sekä rakennustarvikkeiden vaihtamiseen voi antaa ainoastaan erikseen nimetty tilaajan edustaja. Kaikki muutokset ja lisätyöt on viivyttelemättä esitettävä sopimuksessa määritellylle tilaajan edustajalle käsittelyä varten. Päätökset kirjataan työmaakokouksissa tai niistä ilmoitetaan kirjallisesti erikseen. Rakennussuunnitelmien muutoksista on urakoitsijan yleisten sopimusehtojen (YSE98) 43 :n määräyksiä noudattaen ennen ko. muutostyöhön ryhtymistä toimitettava kirjallinen tarjous tilaajalle. Työhön ei saa ryhtyä ennen kuin tilaajan edustaja on työn kirjallisesti hyväksynyt. Jälkeenpäin esitettyjä lisä- ja muutostyöesityksiä ei hyväksytä.

17 Urakkaohjelma 17 (20) Urakoitsija maksaa esittämiensä muutosten ja tekemiensä virheiden aiheuttamat suunnittelukustannukset Toteutuksen aikataulusuunnittelu, seuranta ja raportointi Urakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain. Aikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla viimeistään aloituskokouksessa. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa tai tarvittaessa työmaalla kunnan valvojan kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua ja raportoimaan aikataulumuutoksista välittömästi tilaajalle ja päivittämään aikataulun Asiakirjojen jakelu Kaikki asiakirjojen jakelu tapahtuu työnvalvojan kautta. Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja muut dokumentit urakoitsija toimittaa myös turvallisuuskoordinaattorille sähköpostitse, ellei toisin sovita. Urakoitsijan toimitettavaksi määriteltyjen asiakirjojen jakelu sovitaan työmaakokouksissa Urakoitsijan suunnitelmat ja muut asiakirjat Urakoitsijan laatimat erikoissuunnitelmat, asennus- ja työpiirustukset mahdollisine laskelmineen ja muut asiakirjat on esitettävä tarvittaessa myös tarkastavien viranomaisten hyväksyttäviksi. Tarkastukseen on jätettävä vähintään 2 viikon tarkastusaika Luvat Urakoitsija vastaa kaikista tarvittavista luvista ja ilmoituksista, pl. Nurmijärven kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen välinen toteuttamissopimus (viranomaislupa). 11 LAADUNVALVONTA 11.1 Yleistä Urakoitsija on velvollinen osoittamaan oman työnsä osalta, miten urakoitsija huolehtii sopimuksen mukaisesta laadunvarmistuksesta. Tämä koskee myös mahdollisia aliurakoitsijoita Urakkakohtainen laatusuunnitelma Urakoitsija laatii laadun varmistamiseksi urakkakohtaisen laatusuunnitelman, jossa urakoitsijan menettelyt kuvataan. Eri työvaiheista laaditaan työvaihesuunnitelmat ja työvaihesuunnitelmat tulee käydä läpi työntekijöiden kanssa ennen työvaiheen aloitusta. Poikkeamista laaditaan erilliset poikkeamaraportit, joista on informoitava tilaajaa. Poikkeamaraporteissa käydään läpi poikkeamaan johtaneet syyt ja miten vastaava virhe voidaan jatkossa välttää. Urakoitsijan laatusuunnitelman tulee

18 Urakkaohjelma 18 (20) perustua rakennustapaselostuksessa esitettyihin vaatimuksiin (esimerkiksi tiiveysvaatimukset). Laatusuunnitelmassa tulee esittää kuinka rakennustapaselostuksessa vaaditut laatuvaatimukset todennetaan (esimerkiksi työtapatarkkailu ja mittaukset). Hyväksytty urakkakohtainen laatusuunnitelma on rakennustöiden työmaatoimintojen aloittamisen edellytys Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Lisäksi noudatetaan YSE98 (kts. 10 ja 11 ) Tilaajan laadunvalvonta Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa YSE98 mukaisesti. Tilaajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat tilaajan valvontaorganisaation lisäksi pääsuunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus seurata, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia suoraan urakoitsijoiden kanssa. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Kts. kohta Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijoilla tulee olla työmaalla vastuullinen ja ammattitaitoinen työmaan johto, jolla on riittävät valtuudet. Urakoitsija on työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija sekä lainsäädännön tarkoittama työsuojeluvelvoitteista vastaava urakoitsija.

19 Urakkaohjelma 19 (20) 13 MATERIAALIHANKINNAT 13.1 Tilaajan toimittama materiaali Urakassa ei ole tilaajan toimitukseen kuuluvaa materiaalia Urakoitsijan toimittama materiaali Urakoitsija toimittaa kaiken omassa työssään tarvitsemansa materiaalin. 14 VASTAANOTTO 14.1 Yleistä Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE98 vaatimusten ja seuraavan mukaisesti. Urakoitsijan laatujärjestelmän mukaisen itselle luovutuksen jälkeen urakoitsija ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti, että kohde on vastaanottovalmiudessa ja pyytää vastaanottotarkastusta. Rakennusurakan aikana suoritetaan peittyvien suoritusten osatarkastukset. Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus, ns. vastaanoton ennakkotarkastus, vähintään 2 viikkoa ennen varsinaista urakkasuorituksen vastaanottotarkastusta. Rakennuspaikalla pidetään urakan valmistuttua loppukatselmus. Vastaanottoa edeltävinä toimenpiteinä ja vastaanoton yhteydessä tarkastetaan töiden mahdollisesti aiheuttamat vauriot kiinteistöille, rakenteille ja laitteille. Urakoitsija luovuttaa urakan Nurmijärven kunnalle ja kunta Uudenmaan ELY-keskukselle. Urakka on valmis vasta, kun Uudenmaan ELY-keskuksen edustaja on hyväksynyt vastaanottotarkastuksen Luovutusasiakirjat Kaikki urakan aikana tehtyjen rakennustöiden laadunvarmistustoimenpiteiden dokumentit, tarkemittaukset, seurantamittaukset ja luovutusasiakirjat sekä muut vastaanottoon liittyvät laadunvarmistustoimenpiteet tulee luovuttaa tilaajalle kootusti ennen vastaanottotarkastusta. 15 ERIMIELISYYDET Riita-asiat, joista asianosaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

20 Urakkaohjelma 20 (20) 16 MUUT EHDOT YSE98 mukaisesti. 17 LISÄTIEDOT Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa viimeistään Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tullaan kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille Nurmijärven kunnan Internet-sivuilta löytyvässä lisäkirjeessä. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. Urakkaa koskeviin teknisiin ja kaupallisiin tiedusteluihin vastaa Pertti Mastosalo, , Urakoitsijan tulee tehdä tiedustelut sähköpostitse. Urakoitsijan edellytetään tutustuvan työkohteeseen ennen tarjouksen antamista. Tarjouksen antamisen jälkeen tarjoaja ei voi vedota tietämättömyyteen kohteesta urakka-asioissa. Työmaata esittelee Pertti Mastosalo tarvittaessa erikseen sovittavana aikana.

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot