NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA"

Transkriptio

1 Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA

2 Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennushankkeen yhteystiedot URAKKAMUOTO, MAKSUPERUSTE JA URAKKASUHTEET Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet Tilaajan hankinnat URAKKA JA SEN SISÄLTÖ Pääsuoritusvelvollisuus (YSE98 1 ) Sivuvelvollisuudet (YSE98 2 ) Työmaapalvelut (YSE98 3 ) Yleistä Työmaa-alue ja tiet Työmaahuolto Työnaikaiset asennukset ja työt Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) SOPIMUSASIAKIRJAT Yleistä Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys SUORITUKSET Yleistä Kokeet Asennustavat ja työolosuhteet Selvitykset Peittyvät työsuoritukset TURVALLISUUS Yleistä Turvallisuussuunnitelma ja perehdyttäminen Työmaan viikoittainen turvallisuustarkastus Tarkastukset Suojaimet Tie- ja liikennejärjestelyt sekä kaivantojen suojaus Risteävät rakenteet HINNOITTELUPERUSTEET Hintasidonnaisuudet Urakkahinnan muodostuminen Lisä- ja muutostyöt Tilaajan velvollisuudet URAKKA-AIKA... 13

3 Urakkaohjelma 3 (20) 8.1 Töiden aloitus Urakkasuorituksen valmistuminen Myöhästymissakko URAKOITSIJAN VASTUUVELVOLLISUUDET Vastuun laajuus, vastuu virheellisestä työtuloksesta ja tuotevastuu Takuuaika Vakuudet Vakuutukset TILAAJAN JA URAKOITSIJAN TYÖNAIKAISET VASTUUT JA TOIMENPITEET Yleistä Informaatiovelvollisuudet ja vastuu Raportointi ja kirjaukset Työmaapäiväkirja Tarkepiirustukset ja pöytäkirjat Työmaakokoukset Asiakirjat Suunnitelmakatselmus Suunnitelmien muuttaminen Toteutuksen aikataulusuunnittelu, seuranta ja raportointi Asiakirjojen jakelu Urakoitsijan suunnitelmat ja muut asiakirjat Luvat LAADUNVALVONTA Yleistä Urakkakohtainen laatusuunnitelma Urakoitsijan laadunvalvonta Tilaajan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet MATERIAALIHANKINNAT Tilaajan toimittama materiaali Urakoitsijan toimittama materiaali VASTAANOTTO Yleistä Luovutusasiakirjat ERIMIELISYYDET MUUT EHDOT LISÄTIEDOT... 20

4 Urakkaohjelma 4 (20) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Urakkakohteena on Nurmijärven kunnassa, Kirkonkylässä olevan Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Maantien 1321 (Raalantie) parantaminen Lehtorinteen jäljempänä esitettävässä laajuudessa. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää urakoitsijan tutustuvan rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Mikäli urakoitsija jättää tutustumisen urakkapaikkaan tekemättä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. 1.3 Rakennushankkeen yhteystiedot Tilaaja: Nurmijärven Kunta Jyrki Meronen, , Suunnittelu: Ramboll Finland Oy Ville Reihe, , Työmaavalvoja: Nurmijärven Kunta Pertti Mastosalo, , Turvallisuuskoordinaattori: Nurmijärven Kunta Pertti Mastosalo, , Nurmijärven vesi: Kimmo Rintamäki , Nurmijärven Sähköverkko Oy: Jarmo Huppunen ,

5 Urakkaohjelma 5 (20) Elisa: Pasi Niemi (telekaapelisiirtojen yhteyshenkilö) , Elisan urakoitsija: Voimatel Oy, Jari Kulmala , ELY-keskusta urakassa edustaa yhteyshenkilö projektipäällikkö Martti Kuikka, Rakennuttaminen, , 2 URAKKAMUOTO, MAKSUPERUSTE JA URAKKASUHTEET 2.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta tilaajan ja urakoitsijan yhteistyössä laatiman maksuerätaulukon mukaisesti. Tilaaja antaa maksuerätaulukon mukaisille maksuerille laskutusluvan. Kohteesta on tehty alustava määrälaskenta. Liitteenä olevat määräluettelot ovat alustavia, eivätkä ole tilaajaa sitovia. Määräluetteloita ei liitetä sopimusasiakirjoihin, eikä urakoitsija voi vedota niissä ilmoitettuihin määriin myöhemmin. Tarjoajan on itse tehtävä tarvitsemansa määrälaskenta urakkatarjousta laadittaessa. 2.2 Urakkasuhteet Kyseessä on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana ja vastaa työmaan työmaapalveluista YSE98 3 mukaisesti tässä urakkaohjelmassa mainituin tarkennuksin sekä vastaa työmaan johtovelvollisuuksista YSE Tilaajan hankinnat Urakassa ei ole tilaajan hankinnassa olevia materiaaleja.

6 Urakkaohjelma 6 (20) 3 URAKKA JA SEN SISÄLTÖ 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus (YSE98 1 ) Urakka käsittää kaikki urakan vaatimat työt tämän urakkaohjelman, työselityksen ja suunnitelmien mukaisesti, yleiset työmaavelvoitteet tämän urakkaohjelman mukaisesti, täysin valmiiksi tehtynä siten, että urakkasuoritus voidaan työn päätyttyä luovuttaa tilaajalle sopimusasiakirjojen edellyttämässä kunnossa. Urakka-asiakirjat, joihin urakoitsijan tarjouksen tulee perustua, on lueteltuna tarjouspyynnössä. Urakkaan kuuluu mm: Kaikki urakka-alueelta rakennekerroksiin kelpaamattomat materiaalit, lukuun ottamatta asfalttipäällystettä, ajetaan Metsä-Tuomelan maankaatopaikalle (Iivarin metsätie), ajomatka 7-8 km. Maiden ajosta maankaatopaikalle ei peritä maankaatopaikkamaksua. Maankaatopaikan sisäiset maksut hoitaa tilaaja. Poistettu asfalttipäällyste, ajomatka lähimpään vastaanottopaikkaan 25 km, urakoitsija vastaa kaikista kustannuksista. Rakennekerroksiin kelpaavat materiaalit voidaan hyödyntää esim. luiskamateriaaleina Kasvillisuuden ja puiden suojaus Rakenteiden siirtäminen, poistaminen ja suojaus Leikkaus, pengerrys ja tiivistystyöt Rakennekerrosten rakentaminen Kuivatusjärjestelmien (mm. salaojat, avo-ojat, nykyisten ojien perkaustyöt, rummut) rakentaminen Pintarakenteiden rakentaminen Vihertyöt Työnaikaiset liikennejärjestelyt, hyväksytettävä sekä tilaajalla (valvoja) että Uudenmaan ELY-keskuksessa; yhteyshenkilönä ELY-keskuksen puolesta toimii Martti Kuikka, TL-Infra Laadunvalvontatyöt Urakka-asiakirjat muodostavat yhden kokonaisuuden, jolloin yhdessä asiakirjassa annettu ohje tai määräys on voimassa, vaikka sitä ei muissa asiakirjoissa olisikaan mainittu. Urakan pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat työt on kuvattu tässä urakkaohjelmassa, työselostuksessa ja suunnitelmissa. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE98 2 ) Urakoitsija vastaa itse YSE98 2 :ssa, tässä urakkaohjelmassa, työselostuksessa sekä muissa asiakirjoissa mainituista sivuvelvollisuuksista urakkansa osalta.

7 Urakkaohjelma 7 (20) 3.3 Työmaapalvelut (YSE98 3 ) Yleistä Urakoitsija vastaa työmaapalveluista urakkansa osalta YSE98 3 mukaisesti tässä urakkaohjelmassa mainituin täsmennyksin Työmaa-alue ja tiet Urakoitsija vastaa oman työnsä osalta työmaajärjestelyjen suorittamisesta sekä hankinta- ja käyttökuluista. Urakoitsija vastaa työmaateiden rakentamisesta. Kunnalla ei ole osoittaa paikkaa työmaan tukikohdalle urakka-alueen läheisyydessä. Kaikki tiealueet, piha-alueet ja kulkuväylät, joilla urakoitsija työskentelee tai liikkuu, on töiden päättyessä kunnostettava työn aloitushetkeä vastaavaan kuntoon urakkahintaan kuuluvina. Urakoitsija laatii työmaan kokonaisjärjestelysuunnitelman ja esittää sen hyväksyttäviksi valvojalle ennen töiden aloittamista. Kohteessa pidetään aloitus- ja vastaanottotarkastukset. Työt eri kohteissa on tehtävä yhtäjaksoisesti niin, että häiriö ympäristölle on mahdollisimman vähäinen. Työalueet ja työstä johtuvat häiriöt on rajattava vähimpään mahdolliseen Työmaahuolto Urakoitsija rakentaa tarvittavat työmaarakennukset omaa ja aliurakoitsijoidensa tarvetta varten. Mahdollisesti tarvittavat viranomaisilta haettavat luvat hakee urakoitsija. Tilojen tulee olla työehtosopimusten mukaisia ja käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten puitteissa lämpimiä, lukittavia, sähköistettyjä, valaistuja sekä asianmukaisesti kalustettuja ja varustettuja Työnaikaiset asennukset ja työt Yleistä Urakoitsija vastaa omista työnaikaisten asennusten hankkimisesta sekä hankinta- ja käyttökuluista omalta ja aliurakoitsijoidensa osalta jäljempänä selostetun mukaan. Asennusten ja liitettävien laitteiden tulee olla ao. laitoksen tai muun palvelun toimittajan ja Turvatekniikan keskuksen hyväksymiä ja telefax Valaistus Urakoitsija vastaa puhelin-, fax- ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta ja kustannuksista. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan kaikesta tarvitsemastaan työnaikaisesta valaistuksesta. Valaistuksen tulee täyttää työ- ja liikkumisturvallisuuden asettamat vaatimukset Sähkö ja vesi Urakoitsija vastaa tarvitsemansa sähkön ja veden hankinnasta, hankintakustannuksista, tarvittavista asennuksista sekä käyttö- ja jakelukustannuksista.

8 Urakkaohjelma 8 (20) Vartiointi Urakoitsija vastaa kaikesta omaisuudestaan ja vartioinnista työmaalla Työaikaa koskevat rajoitukset Kohteessa voidaan tehdä töitä arkisin (ei arkipyhinä) klo välisenä aikana Jätehuolto, puhtaanapito ja siivous Urakassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota pölyn sidontaan ja pölyn leviämisen estoon työmaaalueen ulkopuolelle. Käytettävät kadut ja tiet on pidettävä puhtaana savesta ja pölystä säännöllisellä harjauksella. Työmaan jätehuolto, puhtaanapito ja siivous sisältyvät urakkaan. Urakka-alueet on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja siivottava säännöllisesti. Öljy- ja polttoainesäiliöt tulee varustaa vaatimukset täyttävillä varoaltailla. Työmaan varikkoalueella tulee olla toimivat suojaus- ja keruujärjestelmät öljyn ja muiden haitallisten aineiden poistamiseksi. Ongelmajätteet, kuten öljyjätteet, rakennusurakoitsija toimittaa ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi. Urakoitsija vastaa jätteiden käsittelykustannuksista. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan työmaahan välittömästi liittyvien ulkoalueiden ja liikenneväylien siivouksesta ja kunnossapidosta. Rakennusaikaisessa jätehuollossa noudatetaan tilaajan ja viranomaisten antamia määräyksiä sekä edellytetään jätteiden lajittelua ja kierrättämistä. Urakoitsija tekee viranomaisten vaatimat jätehuoltoon liittyvät ilmoitukset Suojaaminen Urakkaan sisältyy kaikki ne suojaustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen olevien rakenteiden, rakennusosien ja laitteiden suojaamiseksi töiden haitallisilta vaikutuksilta. Samoin urakkaan kuuluu suojata valmiit ja keskeneräiset rakenteet, rakennusosat ja laitteet. Viranomaisten tai tilaajan asettamat viralliset merkkipisteet on suojattava rakennustyön aikana asianomaisten hyväksymällä tavalla siten, etteivät ne vahingoitu tai siirry paikoiltaan ja että ne ovat tarvittaessa helposti nähtävissä. Viranomaisten asettamia merkkejä tai vastaavia ei saa siirtää ilman asianomaista lupaa Aputyövoima ja nostokalustot Urakoitsija vastaa aputyövoiman sekä nosto- ja siirtokaluston hankkimisesta, kustannuksista ja käytöstä sekä työturvallisuudesta Väliaikaisten asennusten ja rakenteiden purkaminen Urakoitsija purkaa itse kaikki omat väliaikaiset asennukset ja rakenteet sitä mukaa kuin ne käyvät tarpeettomiksi, ellei niitä ole määrätty luovutettaviksi tilaajalle. Urakoitsija purkaa ja hävittää kustannuksellaan kaikki tekemänsä väliaikaiset asennukset ja rakenteet.

9 Urakkaohjelma 9 (20) 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4 SOPIMUSASIAKIRJAT 4.1 Yleistä Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista asiakirjoista (YSE98 12 ). 4.2 Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys A. Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Hankintaneuvottelupöytäkirja 3. Tarjousaikaiset lisäkirjeet 4. Tarjouspyyntö 5. Urakkaohjelma 6. YSE Työturvallisuusasiakirja 8. Urakoitsijan tarjous 9. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat 1. Työselitys 2. Sopimuspiirustukset 3. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 5 SUORITUKSET 5.1 Yleistä Sopimusasiakirjoista poikkeavat suoritukset on esitettävä tilaajan hyväksyttäviksi ennen työn aloittamista tai hankintoihin ryhtymistä. Vastuu poikkeamista jää urakoitsijan vastuulle tilaajan hyväksymisestä huolimatta.

10 Urakkaohjelma 10 (20) Urakoitsija korvaa esittämiensä muutosten ja tekemiensä virheiden aiheuttamat suunnittelukustannukset. Sellaiset asiakirjoissa mainitsemattomat työt ja hankinnat, jotka yleisen käytännön mukaan kuuluvat normaaliin rakennustyöhön, suorittaa urakoitsija ilman eri korvausta. Urakoitsija hankkii ja kustantaa omia töitänsä varten tarvittavat viranomaisilta haettavat luvat, tarkastukset ja hyväksynnät työmaan turvallisuusohjetta noudattaen. Urakoitsija esittää vastaavan työnjohtajan tilaajalle hyväksyttäväksi. Työnjohtajalla tulee olla vähintäänkin rakennusmestarin tai teknikkotason tutkinto. Urakoitsijan työnjohdon tulee olla työmaalla tavoitettavissa kaikkina työaikoina. Tilaaja asettaa työnvalvojia (, Nurmijärven vesi) valvomaan ja seuraamaan töiden suorittamista ja toimimaan yhteyshenkilöinä tilaajan ja rakennusurakoitsijan välillä. Suunnittelijat avustavat tilaajaa työnvalvonnassa. Työn alkaessa pidetään kohteessa rakennuttajan kokoon kutsuma aloitustarkastus, jossa tulee olla läsnä urakoitsijan päätösvaltainen edustaja. Muita suoritusrajatarkastuksia pidetään urakoitsijan pyynnöstä tai rakennuttajan vaatimuksesta tarpeen mukaan. 5.2 Kokeet Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakkaansa koskien kustannuksellaan normien, työselostusten ja viranomaisten vaatimat kokeet. Koetulosten alkuperäiset tulostusasiakirjat toimitetaan rakennuttajalle. Urakoitsija on velvollinen pyytämään rakennuttajan edustajan mukaan kokeeseen vähintään 2 vrk aikaisemmin. 5.3 Asennustavat ja työolosuhteet Kaikki työt ja asennukset suoritetaan sopimusasiakirjojen mukaan hyviksi todettuja työ- ja asennustapoja noudattaen. Työ- ja asennusolosuhteet tarkastetaan ennen työn aloittamista. Olosuhteiden tulee olla sellaiset, että päästään sopimusasiakirjojen mukaiseen lopputulokseen ja työturvallisuusmääräyksiä voidaan noudattaa. 5.4 Selvitykset Urakoitsija on velvollinen selvittämään työkohteittain rakennustyön aikana rakennuspaikalla aiemmin tehtyjen louhintojen, rakenteiden, rakennusosien, laitteiden, kaapelien, putkien ja asennusten vaikutukset omiin työsuorituksiinsa. Mahdolliset poikkeamat on viivytyksittä ilmoitettava valvojalle ja ao. suunnittelijalle. Työtä ei saa aloittaa tai jatkaa ennen kuin tilaaja on hyväksynyt mahdollisen muutoksen. Selvitykset on tehtävä niin ajoissa, että muutossuunnittelulle jää riittävä aika.

11 Urakkaohjelma 11 (20) Kaapelien ja muiden rakenteiden aiheuttamat vaikutukset työhön on huomioitava urakkahinnassa. Urakoitsijan on tarkastettava johtotiedot johtotietokeskuksesta ennen työhön ryhtymistä. 5.5 Peittyvät työsuoritukset Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa tilaajalle eri työvaiheiden suorittaminen ja tarvikkeiden laatu siten, että tilaajalla on tieto siitä, että peittyvät suoritukset ovat asiakirjojen mukaisia. Osasuoritusten hyväksyminen ei kuitenkaan vapauta kokonaisvastuusta. 6 TURVALLISUUS 6.1 Yleistä Työmaalla noudatetaan valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (asetus tullut voimaan ). Urakoitsija toimii kohteessa rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana ja vastaa kaikista rakennustyön turvallisuutta koskevista velvollisuuksista. Päätoteuttaja vastaa työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä työmaalla. Urakoitsija vastaa itse siitä, että henkilöstö on käynyt lainsäädännön ja asetusten vaatimat kurssit koskien turvallisuutta ja töitä, joissa vaaditaan erityinen pätevyys. Jokaisella työmaalla olevalla työntekijällä tulee olla veronumerolla varustettu kuvallinen henkilötunniste. 6.2 Turvallisuussuunnitelma ja perehdyttäminen Päätoteuttaja laatii kirjallisen työmaan turvallisuussuunnitelman ennen töiden aloittamista ja tarkentaa sitä koko työn keston ajan. Suunnitelma tulee käydä läpi koko työmaan henkilöstön kanssa. Päätoteuttajan on laadittava työmaan järjestelysuunnitelma, josta ilmenee työmaa-alueen käyttö; esimerkiksi toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti, koneiden ja laitteiden sijoitus, kaivu- ja täyttömassojen sijoitus sekä rakennustarvikkeiden ja aineiden lastaus-, purkaus ja varastointipaikkojen sijoitus. Päätoteuttajalla tulee olla tieto työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Päätoteuttajan on pidettävä jokaiselle työmaalla työskentelevälle henkilölle koulutus koskien työmaan turvallisuussääntöjä ja työmaalla olevia turvallisuusriskejä. Työmaan vastaavalta työnjohtajalta edellytetään voimassaolevia Tieturva 2 ja Työturvallisuuskorttia.

12 Urakkaohjelma 12 (20) 6.3 Työmaan viikoittainen turvallisuustarkastus Päätoteuttajan johdolla pidetään viikoittain työmaalla työturvallisuuskierros (esim. MVR-mittaus); kierros dokumentoidaan kirjallisesti. Mahdolliset puutteet työturvallisuudessa käydään läpi työmaakokouksissa. 6.4 Tarkastukset Rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien, henkilönsuojainten ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on rakennustyömaalla todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. 6.5 Suojaimet Työmaalla tulee käyttää kypärää, turvajalkineita sekä heijastavaa varoitusvaatetusta. Lisäksi voidaan joutua käyttämään muita työn vaatimia suojaimia kuten esimerkiksi hengityssuojaimia, suojalaseja ja kuulosuojaimia. 6.6 Tie- ja liikennejärjestelyt sekä kaivantojen suojaus Urakoitsija tekee oman työnsä vaatimat tilapäiset tie- yms. rakenteet. Urakoitsija suojaa kaivamansa kaivannot asianmukaisesti niin, että estetään kaivantoon putoaminen. 6.7 Risteävät rakenteet Urakoitsija on velvollisia selvittämään töihinsä vaikuttavat kaapelit ja muut risteävät rakenteet ennen työhön ryhtymistä. 7 HINNOITTELUPERUSTEET 7.1 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 7.2 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta perustuu urakoitsijan itse laskemiin määriin. Työmääriä tarkistetaan vain niiltä osin kuin suunnitelmia joudutaan muuttamaan urakka-aikana.

13 Urakkaohjelma 13 (20) Määrien muutosten vaikutukset urakkahintaan tarkastetaan yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin. Samaa yksikköhintaa käytetään sekä lisäyksissä että hyvityksissä. Urakkahinnalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa urakan arvonlisäverotonta hintaa. 7.3 Lisä- ja muutostyöt Kaikki lisä- ja muutostyöt tulee hyväksyttää etukäteen tilaajalla. Urakoitsija tekee lisä- tai muutostyöstä kirjallisen tarjouksen ja tilaajan hyväksyttyä sen, urakoitsija voi aloittaa työt. Lisä- ja muutostyöt tehdään yksikköhinnoilla. Mikäli yksikköhintaa ei ole määritelty yksikköhintaluettelossa tai veloitusperusteista ei päästä yksimielisyyteen, tehdään työ omakustannusperiaatteella. Veloitusperuste tulee olla sovittuna ja kustannusarvio laadittuna ennen lisä-/muutostyön aloitusta. Urakoitsijan tulee saattaa tilaajan tietoon ilmi tulleet lisä- ja muutostyöt viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa; tilaaja ei tule hyväksymään tämän jälkeen esitettyjä lisä- ja muutostyövaateita. 7.4 Tilaajan velvollisuudet Tilaaja hankkii urakkaa varten tarvittavat luvat. Työsuoritusta koskevat luvat hakee urakoitsija itse. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen kuten tutkimustulosten paikkansapitävyydestä yleisten sopimusehtojen mukaan. Tietojen perusteella tehtävät johtopäätökset, työmenetelmä- ja kalustovalinnat kuuluvat urakoitsijan vastuuseen. Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin urakkaneuvottelussa 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Ensimmäinen maksuerä saa olla maksimissaan 5 % urakkahinnasta. Ensimmäinen maksuerä on maksukelpoinen, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusajan vakuus on asetettu sekä työt aloitettu työmaalla. Maksuerätaulukon viimeinen maksuerä saa olla enintään 10 % urakkahinnasta, joka on maksukelpoinen, kun työ on luovutettu ja vastaanotettu ja virheet ja puutteet ovat korjattu hyväksytysti ja taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Maksuaika on 30 vrk. 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa kohteessa aikaisintaan

14 Urakkaohjelma 14 (20) 8.2 Urakkasuorituksen valmistuminen Urakan tulee olla täysin valmis ja luovutettu Nurmijärven kunnalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle viimeistään Urakoitsija luovuttaa urakan Nurmijärven kunnalle ja kunta Uudenmaan ELYkeskukselle. Koko em. prosessi tulee olla käytynä mennessä. 8.3 Myöhästymissakko Rakennussuorituksen valmistumisen viivästyessä sovitusta koko työn valmistumisajankohdasta rakennuttaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkona kultakin työpäivältä 0,5 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Maksimisakko on rajattu 7,5 prosenttiin urakkahinnasta. 9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOLLISUUDET 9.1 Vastuun laajuus, vastuu virheellisestä työtuloksesta ja tuotevastuu YSE pykälien mukaisesti. 9.2 Takuuaika Takuuaika on 2 vuotta Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien. 9.3 Vakuudet Yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetun rakennusaikaisen vakuuden määrä on 10 % sopimuksen mukaisesta kokonaisurakkahinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % lopullisesta kokonaisurakkahinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden vastuualue on seuraava: 1. Rakennussuorituksen sopimuksenmukainen ja kaikinpuolinen täyttäminen 2. Urakoitsijan saaman ennakkomaksun takaisin maksaminen 3. Sopimussakon maksaminen 4. Loppukatselmuksessa todettujen vikojen ja puutteiden korjaaminen 5. Niiden vahinkojen korvaaminen, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen. Rakennusaikainen vakuus on 10 % urakoitsijan tarjouksen mukaisesta urakkahinnasta, mikä on voimassa siihen saakka, kunnes urakkasuoritus on vastaanotettu, taloudellinen loppuselvitys tehty ja hyväksytty takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle.

15 Urakkaohjelma 15 (20) Rakennusaikainen vakuus palautetaan heti, kun koko rakennussuoritus on tullut hyväksyttynä luovutetuksi tilaajalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden suorittamisesta on hyväksytty. Muissa suhteissa noudatetaan yleisten sopimusehtojen määräyksiä. Vakuutena on oltava joko tilaajan nimiin suomalaiseen rahalaitokseen tehty rahatalletus tai tilaajan hyväksymä suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. 9.4 Vakuutukset Urakoitsija vakuuttaa urakkansa YSE98 38 mukaisesti. Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakkahinnasta. Vakuutus tulee hyväksyttää tilaajalla. Urakoitsijalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsijan tulee toimittaa kopiot tilaajalle vakuutustodistuksista. 10 TILAAJAN JA URAKOITSIJAN TYÖNAIKAISET VASTUUT JA TOIMENPITEET 10.1 Yleistä Työmaan hallintojärjestelyistä, työmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista vastaa urakoitsija, joka nimeää työnjohtajan toimimaan yhdyshenkilönä eri osapuolten välillä. Urakoitsija toimii kohteessa rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaisena päätoteuttajana ja vastaa kaikista rakennustyön turvallisuutta koskevista velvollisuuksista. Urakoitsijan tulee vastata ja huolehtia työmaiden työsuojelu- ja palosuojelutoiminnasta Informaatiovelvollisuudet ja vastuu Pääurakoitsija hoitaa tiedottamisen lähialueen kiinteistöille rakentamisen yleisestä kulusta ja aikataulusta. Pääurakoitsija teettää hankkeesta kertovan ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajan hyväksymän infotaulun (2 kpl) ja asennuttaa ne maantien varteen, ajosuunnassa riittävän etäälle ennen työmaata, työnaikaisessa liikenteenohjaussuunnitelmassa esitettyyn ja hyväksyttyyn kohtaan. Tilaaja vastaa kaikesta tiedottamisesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen materiaalitoimitusten tai työvaiheen aloittamista hyväksytettävä materiaalit ja työsuunnitelmat rakennuttajalla.

16 Urakkaohjelma 16 (20) 10.3 Raportointi ja kirjaukset Työmaapäiväkirja Urakoitsija pitää työmaalla työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja aloituskokouksessa sovittavin aikavälein tarkastaa ja kuittaa saaneensa tiedoksi siinä esitetyt tiedot. Valvoja ei täten hyväksy työmaapäiväkirjaan urakoitsijan kirjaamia tietoja esimerkiksi lisä- ja muutostyövaateita Tarkepiirustukset ja pöytäkirjat Tarkemittaukset toimitetaan sähköisessä muodossa työselityksen mukaisesti Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. Työmaakokouksen puheenjohtajana toimii tilaaja ja sihteerinä toimii valvoja. Urakoitsijan päätösvaltaisen edustajan ja vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä työmaakokouksissa. Tilaajan ja urakoitsijan edustajat allekirjoittavat työmaakokouspöytäkirjat Asiakirjat Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa hankkimaan työmaalle työsuoritustaan koskevat yleiset asiakirjat ja pitämään ne siellä myös muiden asianosaisten käytössä. Hankekohtaisissa asiakirjoissa annetut määräykset ja ohjeet ovat voimassa ennen yleisiä määräyksiä, normeja ja julkaisuja Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään tarvittaessa ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta sekä tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloitusta suunnitelmavalmiuden toteamiseksi ja suunnitelmien toimittamisen sopimiseksi. Suunnitelmakatselmukseen osallistuvat tilaajan, urakoitsijan sekä suunnittelijan edustajat Suunnitelmien muuttaminen Urakoitsija ei ole oikeutettu vain työnvalvojan tai suunnittelijoiden kanssa sopimalla poikkeamaan piirustuksista ja työselostuksesta, vaan luvan muutos- ja lisätöihin sekä rakennustarvikkeiden vaihtamiseen voi antaa ainoastaan erikseen nimetty tilaajan edustaja. Kaikki muutokset ja lisätyöt on viivyttelemättä esitettävä sopimuksessa määritellylle tilaajan edustajalle käsittelyä varten. Päätökset kirjataan työmaakokouksissa tai niistä ilmoitetaan kirjallisesti erikseen. Rakennussuunnitelmien muutoksista on urakoitsijan yleisten sopimusehtojen (YSE98) 43 :n määräyksiä noudattaen ennen ko. muutostyöhön ryhtymistä toimitettava kirjallinen tarjous tilaajalle. Työhön ei saa ryhtyä ennen kuin tilaajan edustaja on työn kirjallisesti hyväksynyt. Jälkeenpäin esitettyjä lisä- ja muutostyöesityksiä ei hyväksytä.

17 Urakkaohjelma 17 (20) Urakoitsija maksaa esittämiensä muutosten ja tekemiensä virheiden aiheuttamat suunnittelukustannukset Toteutuksen aikataulusuunnittelu, seuranta ja raportointi Urakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain. Aikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla viimeistään aloituskokouksessa. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa tai tarvittaessa työmaalla kunnan valvojan kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua ja raportoimaan aikataulumuutoksista välittömästi tilaajalle ja päivittämään aikataulun Asiakirjojen jakelu Kaikki asiakirjojen jakelu tapahtuu työnvalvojan kautta. Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja muut dokumentit urakoitsija toimittaa myös turvallisuuskoordinaattorille sähköpostitse, ellei toisin sovita. Urakoitsijan toimitettavaksi määriteltyjen asiakirjojen jakelu sovitaan työmaakokouksissa Urakoitsijan suunnitelmat ja muut asiakirjat Urakoitsijan laatimat erikoissuunnitelmat, asennus- ja työpiirustukset mahdollisine laskelmineen ja muut asiakirjat on esitettävä tarvittaessa myös tarkastavien viranomaisten hyväksyttäviksi. Tarkastukseen on jätettävä vähintään 2 viikon tarkastusaika Luvat Urakoitsija vastaa kaikista tarvittavista luvista ja ilmoituksista, pl. Nurmijärven kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen välinen toteuttamissopimus (viranomaislupa). 11 LAADUNVALVONTA 11.1 Yleistä Urakoitsija on velvollinen osoittamaan oman työnsä osalta, miten urakoitsija huolehtii sopimuksen mukaisesta laadunvarmistuksesta. Tämä koskee myös mahdollisia aliurakoitsijoita Urakkakohtainen laatusuunnitelma Urakoitsija laatii laadun varmistamiseksi urakkakohtaisen laatusuunnitelman, jossa urakoitsijan menettelyt kuvataan. Eri työvaiheista laaditaan työvaihesuunnitelmat ja työvaihesuunnitelmat tulee käydä läpi työntekijöiden kanssa ennen työvaiheen aloitusta. Poikkeamista laaditaan erilliset poikkeamaraportit, joista on informoitava tilaajaa. Poikkeamaraporteissa käydään läpi poikkeamaan johtaneet syyt ja miten vastaava virhe voidaan jatkossa välttää. Urakoitsijan laatusuunnitelman tulee

18 Urakkaohjelma 18 (20) perustua rakennustapaselostuksessa esitettyihin vaatimuksiin (esimerkiksi tiiveysvaatimukset). Laatusuunnitelmassa tulee esittää kuinka rakennustapaselostuksessa vaaditut laatuvaatimukset todennetaan (esimerkiksi työtapatarkkailu ja mittaukset). Hyväksytty urakkakohtainen laatusuunnitelma on rakennustöiden työmaatoimintojen aloittamisen edellytys Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Lisäksi noudatetaan YSE98 (kts. 10 ja 11 ) Tilaajan laadunvalvonta Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa YSE98 mukaisesti. Tilaajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat tilaajan valvontaorganisaation lisäksi pääsuunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus seurata, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia suoraan urakoitsijoiden kanssa. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Kts. kohta Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijoilla tulee olla työmaalla vastuullinen ja ammattitaitoinen työmaan johto, jolla on riittävät valtuudet. Urakoitsija on työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija sekä lainsäädännön tarkoittama työsuojeluvelvoitteista vastaava urakoitsija.

19 Urakkaohjelma 19 (20) 13 MATERIAALIHANKINNAT 13.1 Tilaajan toimittama materiaali Urakassa ei ole tilaajan toimitukseen kuuluvaa materiaalia Urakoitsijan toimittama materiaali Urakoitsija toimittaa kaiken omassa työssään tarvitsemansa materiaalin. 14 VASTAANOTTO 14.1 Yleistä Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE98 vaatimusten ja seuraavan mukaisesti. Urakoitsijan laatujärjestelmän mukaisen itselle luovutuksen jälkeen urakoitsija ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti, että kohde on vastaanottovalmiudessa ja pyytää vastaanottotarkastusta. Rakennusurakan aikana suoritetaan peittyvien suoritusten osatarkastukset. Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus, ns. vastaanoton ennakkotarkastus, vähintään 2 viikkoa ennen varsinaista urakkasuorituksen vastaanottotarkastusta. Rakennuspaikalla pidetään urakan valmistuttua loppukatselmus. Vastaanottoa edeltävinä toimenpiteinä ja vastaanoton yhteydessä tarkastetaan töiden mahdollisesti aiheuttamat vauriot kiinteistöille, rakenteille ja laitteille. Urakoitsija luovuttaa urakan Nurmijärven kunnalle ja kunta Uudenmaan ELY-keskukselle. Urakka on valmis vasta, kun Uudenmaan ELY-keskuksen edustaja on hyväksynyt vastaanottotarkastuksen Luovutusasiakirjat Kaikki urakan aikana tehtyjen rakennustöiden laadunvarmistustoimenpiteiden dokumentit, tarkemittaukset, seurantamittaukset ja luovutusasiakirjat sekä muut vastaanottoon liittyvät laadunvarmistustoimenpiteet tulee luovuttaa tilaajalle kootusti ennen vastaanottotarkastusta. 15 ERIMIELISYYDET Riita-asiat, joista asianosaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

20 Urakkaohjelma 20 (20) 16 MUUT EHDOT YSE98 mukaisesti. 17 LISÄTIEDOT Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa viimeistään Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tullaan kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille Nurmijärven kunnan Internet-sivuilta löytyvässä lisäkirjeessä. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. Urakkaa koskeviin teknisiin ja kaupallisiin tiedusteluihin vastaa Pertti Mastosalo, , Urakoitsijan tulee tehdä tiedustelut sähköpostitse. Urakoitsijan edellytetään tutustuvan työkohteeseen ennen tarjouksen antamista. Tarjouksen antamisen jälkeen tarjoaja ei voi vedota tietämättömyyteen kohteesta urakka-asioissa. Työmaata esittelee Pertti Mastosalo tarvittaessa erikseen sovittavana aikana.

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1793 URAKKAOHJELMA JULKISIVUKORJAUS INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 1 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 URAKKAOHJELMA 16.6.2015 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Kokkolan Satama Oy Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA Puh. 06-824

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Vesikattojen uusiminen Petäjikönkatu 12 Simonkuja 3 URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavaa urakkaa:

Parikkalan kunta. Vesikattojen uusiminen Petäjikönkatu 12 Simonkuja 3 URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavaa urakkaa: Parikkalan kunta Vesikattojen uusiminen Petäjikönkatu 12 Simonkuja 3 URAKKAOHJELMA 29.6.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavaa urakkaa: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ URAKKAOHJELMA 16UTS0069.BAEE1 SISÄLLYSLUOETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...1 1.1 Rakennuskohde...1 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja...1 1.3 Suunnittelijakonsultit...1

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä...

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus

Virkamiehenkadun saneeraus Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus Urakkaohjelma 22.12.15 Sivu 2 / 22 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (kadut ja hulevesi)

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN

PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN 1 (15) PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1.

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot