MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI"

Transkriptio

1 GSP Group Oy Ilkka Kilpimaa Tytti Sirola Miia Lasaroff MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI Hankesuunnittelutyön tuloksia Asukastilaisuus klo 18

2 Hankkeen tavoitteet lukuina

3 Suunnitelman tavoitteet NRT Arkkitehdit

4 Havainnekuva Kaksi korttelipihaa, umpikorttelit Suojaus melulta Rakennusten korkeudet III-XVI Rakennusoikeus Yht. N k-m2 Pysäköinti Yht. 476 ap 1ap/135 k-m2 NRT Arkkitehdit

5 Pysäköinti Ylempi pysäköintitaso Alempi pysäköintitaso NRT Arkkitehdit

6 Havainnekuva alueesta NRT Arkkitehdit

7 Kaupunkisuunnitteluviraston kanta rakennusoikeuden määrään Kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) kanta rakennusoikeuden lisäämiseksi ehdotettuun ja luonnoksin osoitettuun tasoon ( k-m2) on positiivinen ja KSV on valmis viemään kaavoitustyötä eteenpäin nyt laaditun luonnossuunnitelman pohjalta KSV:n kanta normaalia laskentakaavaa pienempiin autopaikkamääriin on ollut myös myönteinen

8 Rakennusoikeuden sopimusmaksu Kiinteistövirasto (KV) on antanut hankkeessa käytyjen neuvottelujen pohjalta lausunnon, jonka mukaan hankkeen rakennusoikeuden sopimusmaksu voitaisiin normaalista laskentakaavasta poiketen (n. 6 milj. euroa) pudottaa puoleen eli n. 3 milj. euroon Asemakaavamuutokseen ja lisääntyvään rakennusoikeuteen liittyvän rakennusoikeuden sopimusmaksun Helsingin kaupungille maksaa sijoittaja, tästä ei aiheudu kuluja taloyhtiöille/ osakkaille.

9 Kiinteistöveroasia Asemakaavoituksen ja rakennusoikeuden lisääntymisen myötä tuleva kiinteistövero ei koske nykyisiä osakkaita Nykyiset taloyhtiöt/osakkaat vastaavat kiinteistöverosta vain omalla osuudellaan, kuten nykyisinkin

10 Osakkaan oikeus osakkeiden ulosostoon Osakkaalla on mahdollisuus myydä osakkeensa Nykyisillä osakkeenomistajilla ei ole uuden asunnon ostopakkoa Oikeus vaatia osakkeiden ulosostoa Ulososton hintataso määritellään sijoittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa ja sijoittaja toimittaa tarjoukset ulosostosta taloyhtiöiden osakkeenomistajille Näistä tarkemmin hetken päästä Kysymyksiä & Vastauksia osiossa

11 Asuntojen jakoperiaatteet Osakas saa riittävän määrän tietoa sijoittajalta asuntojen jakoperiaatteista, uusien asuntojen varustelusta ja materiaaleista ennen päätöksen tekemistä Sijoittajan tekemä, asuntojen esittelymateriaalipaketti (perinteisiä uudisasuntokohteita vastaava materiaali), josta osakas saa kaiken tarvittavan tiedon päätöksenteon tueksi Osakkaan ei tarvitse tehdä päätöstä ennen kuin hänellä on em. materiaalit käytössään Näistä tarkemmin hetken päästä Kysymyksiä & Vastauksia osiossa

12 Hankkeen sijoittajaneuvottelut Hankkeesta on keskusteltu seuraavien sijoittajien kanssa: Eläkevakuutusyhtiö 1 halukas jatkamaan Eläkevakuutusyhtiö 2 ei kiinnostusta tässä kohtaa RKL 1 halukas jatkamaan RKL 2 halukas jatkamaan Asuntorahasto 1 ei kiinnostusta tässä kohtaa Asuntorahasto 2 halukas jatkamaan Asuntorahasto 3 avoin

13 Sijoittajien näkemyksiä hankkeesta Tulisi rakentaa 2-3 tahon konsortio (=sijoittajien yhteenliittymä), sillä hanke on liian suuri yhden tahon toteutettavaksi. Eläkevakuutusyhtiöiden näkemys on, että hankkeen ei tulisi olla rakennusliikevetoinen hanke vaan sijoittajavetoinen. RKL 1 halukas ottamaan kokonaisvastuun itse ja keräämään sijoittajakumppanuudet omista verkostoistaan

14 GSP:n näkemys Eläkevakuutusyhtiöt erittäin turvallisia kumppaneita Ei käynnistetä uusia sijoittajakontaktointeja toistaiseksi, vaan käydään 2 erilaisen konsortion kanssa jatkoneuvottelut (tahoja, jotka jo osoittaneet kiinnostuksensa hanketta kohtaan) Lisäksi annetaan RKL 1:lle mahdollisuus esittää oma toimintamallinsa Neuvottelut vaatinevat aikaa n. 2-3 kk GSP johtaa neuvottelut ja As Oy:iden edustajat läsnä

15 Mahdollisia konsortioita Mahdollisia sijoittajien yhteenliittymiä voisivat olla esim. Asuntorahasto 1 Eläkevakuutusyhtiö RKL 1:n itse kokoama konsortio Neuvottelujen tavoite: Aie/Esisopimus taloyhtiöiden ja sijoittajakonsortion välille

16 Sijoittajan kanssa tehtävän aiesopimuksen keskeiset ehdot Verokohtelu Kustannus asukkaalle, max putkiremontin hinta As Oy:n kustannus korkeintaan asemakaavoitus Rakentamisen vaiheistus, ilman välimuuttoa Asuntokauppalain mukainen aineisto Osakkaan oikeus myydä asunto sijoittajalle Energiatehokas ratkaisu Oikeus hylätä kaikki tarjoukset Molempien As Oy:en hyväksyntä

17 Hankkeesta esitettyjä kysymyksiä

18 Kysymyksiä ja vastauksia 1. Missä vaiheessa Mellunmäen Pallaksentie / Ounasvaarantie rakennusprojektin suunnittelu on? Milloin selvitystyö valmistuu? Ollaanko aikataulussa? Hankeselvityksen osalta ollaan muuten aikataulussa, ainoastaan sijoittajien kanssa käytävät neuvottelut ovat vielä kesken. Sijoittajaneuvottelujen aikataulun venyminen johtuu pitkälti siitä, että koska hanke on kooltaan suuri, ei hankkeeseen ole mahdollista löytää yhtä sijoittajaa. Tämä asia oli jo ennakko-oletuksena näin rakennusoikeuden suuren määrän vuoksi ja tavoitteena on rakentaa sijoittajatahoista konsortio, jossa on mukana esim. 2-3 sijoittajaa. Konsortion rakentaminen ja neuvottelut vievät hieman kauemmin, mutta uskomme, että vuoden loppuun mennessä on koossa sijoittajakonsortio, jonka kanssa voidaan allekirjoittaa aiesopimus ja jatkaa neuvotteluja tarkempien yksityiskohtien hiomista varten.

19 Kysymyksiä ja vastauksia 2. Onko esiintynyt mitään suurempia ongelmia esim. verottajan tai Helsingin kaupungin vaatimien maksujen suhteen? Em. osalta ei ole tiedossa erityisiä ongelmia. Mm. Helsingin kaupunki on ollut erittäin myötämielinen hankkeelle ja huomioinut puoltavan kantansa mm. maankäyttösopimuskorvausmaksun perusteita määritellessään (-50% normaalitasosta). Verottajan kanta kaikkiin veroseuraamuksiin ei ole vielä tiedossa, koska hanke on pilottihanke myös verottajalle, eikä vastauksia löydy suoralta kädeltä vaan verotuksen osalta on suositeltavaa hakea kirjallista ennakkopäätöstä, jolloin verottaja ottaa sitovasti kantaa tiettyihin verotuksellisiin seikkoihin, mm. varainsiirto- ja luovutusvoittoveroperusteisiin ko. hankkeessa.

20 Kysymyksiä ja vastauksia 3. Onko edelleen mahdollista toteuttaa alkuperäinen tavoite jonka mukaan putkiremontin hinnalla saisi uuden saman kokoisen asunnon kuin nykyinen vanha asunto? Tämä on kaikkien neuvottelujen lähtökohta ja hankkeen ydin ja sijoittajien kanssa allekirjoitettavan aiesopimuksen ja tarkentavien neuvottelujen lähtökohta ja tavoite. Tavoiteltavalla lisärakennusoikeudella ja sen mukaan toteutettujen alustavien laskelmien mukaan hanke on tällä periaatteella mahdollista toteuttaa.

21 Kysymyksiä ja vastauksia 4. Onko mitään suunnitelmia jo sen suhteen minkälaisia taloja ja minkä näköisiä asuntoja uusiin taloihin toteutetaan? Onko mitään arkkitehtisuunnitelmia jo olemassa? Arkkitehtisuunnitelmat on tässä kohtaa toteutettu ns. massoittelutasolla, joiden avulla on käyty läpi rakennusoikeuteen liittyvät neuvottelut kaupungin kanssa sekä sijoittajatapaamiset rakennusoikeuden ostosta. Hankkeen sijoittaja / toteuttaja (rakennusliike) tekevät aikanaan kohteeseen tarkan ja päivitetyn toteutussuunnitelman arkkitehtipiirustuksineen.

22 Kysymyksiä ja vastauksia 5. Onko tarkoituksena neuvotella osakkaalle samankokoinen asunto kuin nykyinen samalla putkiremontin hinnalla vai tyydytäänkö kaupungin kaavoitukseen? Nykyiset kaksiot yhtiössä ovat 63,5 neliötä. Jos osakas joutuu ottamaan vastaan pienemmän esim neliöisen kaksion, menettää hän yli 10 neliötä huomiotta. Sijoittaja toimittaa osakkaille esitemateriaalin, jonka mukana osakkeenomistajat saavat listauksen tarjolla olevista ja ensimmäisessä vaiheessa toteutukseen tulevista asunnoista. Osakkaalla on mahdollisuus valita pienempi, samankokoinen tai isompi asunto. Uudet asunnot hinnoitellaan markkinahintaisesti, esim. Ylin kerros on kalliimpi kuin alin, jne.. - mikäli osakas valitsee pienemmän, saa hän välirahan itselleen - mikäli osakas valitsee samankokoisen, ei rahaa liikutella puolin eikä toisin - mikäli osakas valitsee isomman, maksaa hän asunnostaan lisähinnan Lopullinen ehdotus muovautuu sijoittajan esittämän tarjouksen ja taloyhtiöiden kanssa käytävien jatkoneuvottelujen mukaan, osakkaan edut huomioiden. Kukaan ei siis menetä olemassa olevia asuntoneliöitä tavoitteena on tuoda parannusta nykyisiin asumistarpeisiin ja arvonnousua nykyisille osakkaille.

23 Kysymyksiä ja vastauksia 6. Huomioidaanko muutama vuosi sitten tehdyn julkisivuremontin hinta jotenkin? Osakas on voinut maksaa remonttiosuuden kerralla pois (yli ) ja nyt tässä tilanteessa se tuntuu olleen hukkaan mennyttä rahaa, jos uusi hanke toteutuu. Nykyisillä osakkeenomistajilla voi olla aiemmista taloyhtiöremonteista johtuvaa taloyhtiölainaa, osa osakkeenomistajista taas on maksanut velkaosuuden pois. Velkaosuus huomioidaan uuden asunnon kaupassa ja osakkeenomistajia kohdellaan yhdenvertaisesti: jos yhtiön remonttilaina on osakkeenomistaja puolesta maksettu pois, osakkeenomistaja ostaa velattoman asunnon; jos osakkeenomistaja ei ole maksanut velkaosuutta pois, osakkeenomistajan rahoitusvastike ja velkaosuus seuraavat uuden asunnon kaupan mukana. Taloyhtiöt voivat myös käyttää mahdolliset tulevat taloyhtiölainalyhennykset yhtiön hyväksi ja korvamerkitsevät ne yhteisten tilojen kunnossapitoon tai hyödyntävät vastikkeettomilla kuukausilla tulevaisuudessa. Osakkeenomistajan jäljellä oleva velkaosuus voidaan myös korvata korkeammalla vaihtohinnalla (esim. ilman velkaa 500 /m2, velkaosuudella 550 /m2)

24 Kysymyksiä ja vastauksia 7. Neuvotellaanko osakkaalle autopaikka sisältyen putkiremonttihintaan vai tuleeko niistä ostettavia? Taloyhtiöiden toive on ollut, että nykyiset osakkaat saavat autopaikan pihakannen alle rakennettavasta autohallista. Asia on huomioitu sijoittaja-aineistossa ja aiesopimuksessa ja toteuttajan tulee huomioida asia osakkaalle jätettävässä ostotarjouksessa.

25 Kysymyksiä ja vastauksia 8. Jos osakas haluaa kokonaan luopua osakkeestaan, miten määritellään lunastushinta? Koko hankkeen suuruuden huomioiden tulee lunastushinnassa huomioida käypä hinta (julkisivuremontin kulut huomioiden), tonttiosuuden arvo sekä se, että -osakas joutuu luopumaan vasten tahtoaan varmaksi luulemastaan asunnosta haluamassaan ympäristössä. Moninkertaistuva asukasmäärä ei ole kaikkien mieleen. Uusista asunnoista suoritettavaa neliöhintaa taikka lisä- ja hyvityshintoja ei ole mahdollista määrittää vielä hankkeen aiesopimusvaiheessa, vaan hinnat tarkentuvat sijoittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa ja heidän työstämän hankesuunnittelun edetessä. Sijoittajien tulee esittää neliöhinnat ja lisä- ja hyvityshinnat osakkaalle osoitettavassa tarjouksessaan. Tieto asuntovaihtoehdoista ja uuden asunnon hintatasosta on osakkeenomistajien käytettävissä ennen lopullista päätöksentekoa. Osakkaat voivat tässä tilanteessa hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. Osakas voi ulosostoperiaatteita noudattaen myydä asuntonsa sijoittajalle sovitulla hintatasolla.

26 Huomioitavia asioita hankkeen etenemisen osalta Linjasaneerauksen kiirehtimiseen ei ole Vahasen selvityksen mukaan tarvetta Oikeusministeriön kanta mahdolliseen lakimuutokseen on positiivinen, lisätietoa 1/2015 mennessä Tehty työ ja käydyt keskustelut ovat vahvistaneet Helsingin kaupungin kiinnostusta ja myötämielisyyttä hankkeelle Monivaiheinen kortteliprojekti on pilottihanke myös esim. verottajalle. Verottajalta kannattaa hakea ennakkopäätös verotuksen raameista.

27 Seuraavat askeleet hankkeessa... Hankeselvitys jatkuu jatkoneuvotteluina sijoittajayhteenliittymän rakentamiseksi Neuvottelut ja sopimusehdoista sopiminen on tavoitteena saada valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä. Mikäli/kun aie/esisopimus saadaan aikaiseksi, voidaan tämän jälkeen jatka rauhassa keskustelua hankkeen toteuttamisen yksityiskohdista As Oy:t tekevät päätökset jatkotoimista sijoittajaneuvottelujen jälkeen. Sijoittajaneuvotteluissa/sopimuksen laadinnan yhteydessä tullee mahdollisesti esille vielä lisäselvitystarpeita. Sijoittaja/konsortio vastaavat esille tulevien lisäselvityksen kustannuksista.

28 KIITOS!

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

ParaNtavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan HaNKeSUUNNitteLU LeiKKiPaiKaN KUNNOStaMiNeN on hyvä investointi Karatie

ParaNtavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan HaNKeSUUNNitteLU LeiKKiPaiKaN KUNNOStaMiNeN on hyvä investointi Karatie KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2009 Kotitalon kotisivut parantavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan asuntokaupassa Hankesuunnittelu varmistaa osakkaan tahdon LEIKKIPAIKAN KUNNOSTAMINEN

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMINEN TAMPEREELLA

ASUNTOSIJOITTAMINEN TAMPEREELLA ASUNTOSIJOITTAMINEN TAMPEREELLA Aki-Markus Vainio Tampereen ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden ja hallinnon koulutusohjelma Proakatemia 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession

Lisätiedot

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen ETUKANSI 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen Sisällysluettelo Johdanto. 2 Asuntosijoittajan 10 sudenkuoppaa..... 3 6 syytä ryhtyä asuntosijoittajaksi...4 Huomioitavaa vuokratuloa laskettaessa....10

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS TEHOKKAIMMAT TYÖKALUT TUOTON PARANTAMISEEN VUOKRANANTAJAN LAKI-, TALOUS- JA VERONEUVONTA VUOKRANANTAJAN ASIAKIRJAMALLIT JA SOPIMUKSET SUOMEN LAAJIN VUOKRAUKSEN TIETOPANKKI PERINTÄSOPIMUS

Lisätiedot

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta Pysäköintiyhtiön (Seipark Oy) perustamisen valmistelu/ Pysäköintitoiminnan järjestämiseen liittyvät muut toimenpiteet /Tarkennukset autopaikkojen järjestämisvelvoitteeseen ym. Kh 22.6.2009, 416 Seinäjoella

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Motivan julkaisuja 3/2000 1 ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Tekijät Heikki Kilpeläinen ja Hannu Valkonen, Rejlers Oy Heikki

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Sisulla eteenpäin Salossa

Sisulla eteenpäin Salossa Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2013 Sisulla eteenpäin Salossa Tässä numerossa: Ajankohtaista lakiasiaa Ystävänpäivää ja yhteistyötä Perintäkulut vähenevät uudessa perintälaissa

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Lämmön talteenotto Tornipariin Tässä lehdessä: Aarno Saarinen aloitti isännöitsijänä vuonna 1964 S. 3 Lisä-

Lisätiedot