Suot. Eliömaantiede: kasvimaantiede. Eurolan kehä. Suot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suot. Eliömaantiede: kasvimaantiede. Eurolan kehä. Suot"

Transkriptio

1 Suot Eliömaantiede: kasvimaantiede IX Jari Oksanen Oulun yliopisto KL 2012 Suomi on suomaa. Suomalaiset tyypit nähdään yleensä rinnasteisina metsätyyppeihin. kehitettiin suon ojituskelpoisuuden ja viljavuuden arviointiin. Suotyyppeihin ei kuitenkaan liity samanlaista hakkuukiertosukkession analyysia vaan ne ovat puhtaammin kasvillisuustyyppejä. Paitsi kasvillisuustyyppejä, suot ovat myös maisematyyppejä: suolla on reunat. Suot ovat alueellisesti erilaisia suotyyppien yhdistymiä, joilla on erityiset topografiset piirteet Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Suot Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Eurolan kehä Suo on turvetta muodostava kasviyhdyskunta lorca (Long term rate of carbon accumulation) vaihtelee suon kehitysvaiheissa: suo voi myös menettää hiiltä Geologisesti suo on > 30 cm turvekerros Kosteikko: muitakin kosteita paikkoja kuin turpeenmuodostajia Kuusi päätyyppiä ja 77 suotyyppiä Eroavat ravinteisuuden, kosteuden, pinnan topografian, veden lähteen jne. perusteella Myös pienialaisia ja oikeastaan turpeettomia kosteikkoja: luhdat ja lähteiköt Metsäiset (vihreä) ja avoimet (punainen) suot Lähde: Corine m, SYKE Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44

2 Suot: Yksinkertaistettu järjestelmä Ruuhijärven verkko Korvet Yleensä kuusi, joskus lehtipuita Usein ohutturpeisia, hyväpuustoisia, reheviä: eivät aina edes varsinaisia soita Ohutturpeisten rehevien korpien ero kosteisiin lehtoihin on epämääräinen Rämeet Yleensä kitukasvuinen mänty Usein kuivahkoja, karuja, paksuturpeisia Myös ohutturpeisia soistumia: kangasrämeet Nevat Avosoita, yleensä vetisiä Saraturvetta Letto: rehevä neva, tai joskus puinen (lettokorpi, lettoräme) Lähteet, luhdat: eivät oikeastaan soita Kaksiulotteinen: ravinteisuus ja kosteus määräävät tärkeimmät suotyypit Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Suokasvillisuuden vaihtelusuunnat Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Suotyyppien ordinointi Suoveden alkuperä ombrotrofinen: sadevesi minerotrofinen: sadeveden lisäksi ravinteita mineraalimaasta Ravinteisuus Oligotrofia eli niukkaravinteisuus Mesotrofia eli ruohoisuus (keskiravinteisuus) Eutrofia eli runsasravinteisuus eli lettoisuus Reunavaikutus Korpisuus, luhtaisuus, lähteisyys, sulamisvedet Keskustavaikutus Nevaisuus, lettoisuus, rämeisyys Suoveden pinta: Mättäät, välipinnat, rimmet ja kuljut Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44

3 Vaihtelusuunta: Ravinteisuuden tasot Avoimet ja sekatyypit 1 Rahkaisuus: karu, kuiva Ruskorahkasammal 2 Lyhytkortisuus: niukkaravinteinen Rahkasara, tupasvilla, tupasluikka, leväkkö 3 Saraisuus: mesotrofisuus, vetisyys Jouhi-, pullo- ja juurtosara runsaina 4 Ruohoisuus: puolivaateliaita ruohoja Kurjenjalka, suoputki, rentukka, raate (runsaana) 5 Ruskosammaleisuus eli lettoisuus Vaateliaita lehtisammalia (Amblystegiaceae), keltasara, lettorikko Ravinteikkaita (kalsium), korkea ph Perustyyppi: korpi (K), räme (R), neva (N) ja reliktinä letto (L) Ravinteisuuden tasot: lettoisuus (L), ruohoisuus (Rh), saraisuus (S), lyhytkortisuus (Lk), rahkaisuus (Ra) Vetisyys: Rimpisyys (Ri), jopa silmäkkeisyys (Si) Muuta: kalvakkarahkasammal (Ka), tupasvilla (T), koivu (Ko) varsinainen (V) Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Bog fen -vaihtelusuunta Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Happamuuden kaksihuippuisuus Tärkein vaihtelusuunta ombrotrofisista, happamista, karuista soista minerotrofisiin, alkalisiin, rikkaisiin soihin Kalsium ja ph sekoittuvat: ph tärkein? Kasvillisuuden vaihtelu jatkuva Määrittää bog fen -vaihtelun: ombrotrofinen suo minerotrofinen neva letto Orgaanisten happojen (DOC) puskuri ph 4, bikarbonaattipuskuri (Ca) ph 7 Puskurien välinen ph epävakaa: luontainen epäjatkuvuus Liuennut CO 2 happamoittaa: todellinen ph ilmastamalla ph vaihtelee vuorokauden ajan mukaan kuten liuennut CO 2 Pinta-pH vaihtelee pienpiirteisesti kasvillisuuden mukaan Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44

4 Happamuuden pienpiirteinen vaihtelu Happamuusgradientti Luontainen gradientti ombrotrofisista soista ( bog ) lettoihin ( rich fen ) Tavalliset nevat välimuotoisia Soiden suurin lajirunsaus bikarbonaattipuskurin ph:ssa (ilmastus!) Rahkasammalten opṫimi DOC-puskurin happamuudessa Lettoja luonnehtivat etenkin lehtisammalet (Amblystegiaceae) ja monet putkilokasvit Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Metsäiset suot Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Korpien asema Korvet ohutturpeisia ja reunavaikutteisia: raja veden vaivaamiin metsiin ja lehtoihin liukuva Jotkin rämeet paksuturpeisia ja liittyvät keskisiin avosoihin Ohutturpeiset kangasrämeet liukuvat soistuviin metsiin Räme heterogeeninen: ohutturpeisia soistumia ja ombrotrofisia, paksuturpeisia soita Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44

5 Turvekangastyypit Ojitus Karut turvekankaat Ojitus Ruohoturvekangas (Rhtkg) Vastaa lehtoja: etenkin suurruohoja Korpikastikka us. runsas Kuusi + lehtipuita, pensaita Mustikkaturvekankaat: Mänty Mtkg(II) tai kuusi Mtkg(I) Metsäsammalet, karhunsammal Usein rämevarpuja [Mtkg(II)] Puolukkaturvekankaat [Ptkg(*)] Lähtökohtana PK KgR: Heterogeeninen Mänty tai kuusi, myös rämevarpuja Tupasvilla: Ptkg(II) Varputurvekangas (Vatkg) Männikkö, latvuskerros jää harvaksi Rämevarvut vallitsevia Tupasvillaa nevasyntyisillä Niukasti maatunutta tupasvillaturvetta Jäkäläturvekangas (Jätkg) Kitumännikkö Kenttäkerros melkein muuttumaton Suovarvut, kanerva, variksenmarja Jäkälät ja ruskorahkasammal Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Ojitus Soitten ojituskelpoisuus Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Turvekangastyypit vastaavat kangasmetsätyyppejä Ojituskelpoisuus on arvioitava alkuperäisen suotyypin perusteella Alkuperäisen suotyypin tunnistaminen voi olla jo muuttumassa mahdotonta Puuston kasvu elpyy suon vesipinnan laskiessa eikä ole suhteessa pintakasvillisuuden muutosvaiheeseen Suo muodostaa oman kasvualustansa. Suon voidaan katsoa läpikäyvän hidasta, vuosisataista kehitystä ( sekulaarista sukkessiota ). Eri ilmasto-oloissa suot kehittyvät erilaisiksi. Niillä on ominaiset suotyypit suon eri osissa. Tällaista tyypillistä suotyyppien yhdistämää nimitetään suoyhdistymätyypiksi. Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44

6 Turpeen asteet Primaarinen: suo kehittyy kasvupaikan kosteuden varassa Sekundaarinen: suo on omavarainen kosteuden suhteen ja leviää syntypaikkansa ulkopuolelle Tertiaarinen: suo nousee vesipintansa yläpuolelle ja on sadeveden varainen Soiden kehitys Siikajoella sekulaarinen sukkessio Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 CLIMATE Fennoskandian ENVELOPES OF MIRE COMPLEX suoyhdistymätyypit: TYPES IN FENNOSCANDIA kuorimalli Suon sekundaarinen ja tertiaarinen kehitys on mahdollista vain joissain ilmasto-oloissa: alueelliset suoyhdistymätyypit Kohosuo eli keidassuo: Suomessa eteläboreaalinen, mutta maailmanlaajuinen Tertiaarinen, ombrotrofinen keskusta laidetta ylempänä Paksu turve, mätäs- ja välipinta vallitsevia Topografia vaihtelee alueittain Aapasuot: Suomessa keski- ja pohjoisboreaalisia, mutta Euraasiassa mereinen erikoisuus Syntyvät humidimmissa oloissa kuin keidassuot: kostea, viileä ilmasto Sekundaarinen: keskusta laiteita alempana, väli- ja rimpipinta vallitsevia Keskusta minerotrofinen, vetinen Fig. 4. Climate space defined by mean annual temperature and Vaarojen rinnesuot, lapin tunturisuot sekä pohjoisen palsat mean annual variantteja precipitation indicating the occurrences of main mire complex types in Fennoscandia Palsasuot: routiva sydän turpeessa Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 sponse is a domed curve in almost all cases, except Luoto M & Parviainen M, Geogr. Ann. 89, ; 2007 showed that the highest fractions in the explained Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44

7 Suokasvillisuuden vyöhykkeet Euroopassa Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Keidas ja aapa Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Pinnat, rimmet ja kuljut Mätäs-, väli- ja rimpipinnat määrittyvät turpeen sekundaarisuuden mukaan: suo voi olla melkein pelkkää välipintaa ilman mättäitä tai rimpiä Aavan rimmet ovat primaarisia, jänteet progressiivisia Keitaan mättäät ovat primaarisia, kuljut regressiivisiä Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44

8 Suon vesitase Rimpi ja jänne R = P + G E P sadanta, G valunta suohon, E haihdunta, R virtaama suosta Aavat märempiä ja etenkin kevättulva voimakas: näkyy virtaamassa suosta (R) Viileys alentaa haihduntaa (E) Aapojen ja keitaiden rajavyöhykeellä keitaat pienillä valuma-alueilla: pienempi valuma suohon (G) Kesien piteneminen ja kuivuminen ilmastonmuutoksessa: aavat voivat kehittyä keidasmaisiksi Sallantaus T. (2007) Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Ilomantsin Puohtiinsuo Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Hirvisuo ja veden liikkeet Reunavaikutus, lähteisyys ja valunta kohti keskustaa Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44

9 Palsasuot Palsan profiili Ikirouta nostaa metrien korkuisen palsan aapasuolle: palsa on muodostuma eikä suoyhdistymätyyppi Palsa talvella niukkaluminen: ylläpitää routaa Subkontinentaalinen, kylmän talven tyyppi Kaikki alueen suot eivät ole palsasoita vaan paljon tavallista jänkää Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Palsojen esiintyminen Fennoskandiassa Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Ilmastonmuutos ja palsat Ilmastolliset mallit ennustavat palsojen esiintymisen Fennoskandiassa (paras GAM) Lämpötila ja sademäärä parhaat selittäjät Fronzek, Luoto, Carter 2006: Clim. Res. 32, 1 12 Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44 Lämpötilan nousu 4 tai sademäärän kasvu 30 % voi hävittää palsat Fennoskandiasta Jari Oksanen (Oulun yliopisto) Biogeo: KAMA / 44

Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelu- tilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelu- tilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa Suoseura Finnish Peatland Society SUO 56(1), 2005 ISSN 0039-5471 1 Helsinki 2005 Suo 56(1): 1 17 Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelutilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa Aro wetlands: ecology,

Lisätiedot

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sanna Kittamaa ja Markku Saarinen Luonnonhoitohankeraportti 2015 {

Lisätiedot

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka-luonnonharrastusmerkki on Luonto-Liiton harrastekokonaisuus, joka sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta. Pihka-merkki koostuu erilaisista

Lisätiedot

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1 OJITETTUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN 1. TAUSTAA Soiden ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa ojitettu suo mahdollisim mman lähelle luonnontilaa. Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymässä periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen. luontoympäristön esiselvitys

Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen. luontoympäristön esiselvitys Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen luontoympäristön esiselvitys Tutkimusraportti 136 Toimeksiantaja Hannu Rantapää Winda Invest Oy Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

s u n e n m et säp tarha

s u n e n m et säp tarha Ella Räty Hanna Marttinen metsäpuutarha w e r n e r söde r s t r ö m osake y h t i ö h e l s i n k i Tekijät ja WSOY 2014 Teksti ja piirrokset Ella Räty Valokuvat Hanna Marttinen/Studio Kiiltomato ja Ella

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU Tule tutustumaan ja virkistäytymään Suomenlahden rannikon luonnon, kulttuurin ja merellisten nähtävyyksien pariin Santalahden luontopolulle! Toivotamme tervetulleiksi tälle luontopolulle kaikki, jotka

Lisätiedot

METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu

METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu Pysyvä suojelu Kohteen arviointi Alueen rajaus yhdessä maanomistajan kanssa Puuston määrän arviointi Luontoarvojen arviointi valintaperusteet, rakennepiirteet lahopuusto,

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN OPAS Pallas-Yllästunturin kansallispuisto MATKAILUYRITTÄJÄN OPAS Pallas-Ylläs matkailurinki vaihe II -hanke 1 Euroopan unioni Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Tikankontin tila Suomessa

Tikankontin tila Suomessa Tiina Laitinen Tikankontin tila Suomessa Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 154 Tiina Laitinen Tikankontin tila Suomessa Tiina Laitinen Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut Torangintaival

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa

Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa (RM) Ilmari Valovirta Pekka Tuulenvire Vili Englund Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo Helsinki 2003 Jokihelmisimpukan

Lisätiedot

Oma maa mansikka. - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi

Oma maa mansikka. - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi Oma maa mansikka - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi Hyvä lukija Maatalousympäristö on niin maisemallisesti kuin luonnon monimuotoisuudeltaankin Suomen arvokkaimpia elinympäristöjä. Maatalousympäristön

Lisätiedot

Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen virtaamiin ja vedenlaatuun

Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen virtaamiin ja vedenlaatuun Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen

Lisätiedot

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA METSATlETEELLlSEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 40.2 COM M U N I CA TI ON ES IN STITUTI FORESTAll S FEN N IAE 40.2 HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA PEITSA MIKOLA ON THE RECENT

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot