SUO. suomalaista luontoa. Suokukka on kaunis kanervakasveihin kuuluva varpu. Kuvaliiteri / Jarmo Saarinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUO. suomalaista luontoa. Suokukka on kaunis kanervakasveihin kuuluva varpu. Kuvaliiteri / Jarmo Saarinen"

Transkriptio

1 SUO Kuvaliiteri / Jarmo Saarinen suomalaista luontoa Suokukka on kaunis kanervakasveihin kuuluva varpu.

2 Mikä suo on? Suo on turvetta tuottava suokasvillisuuden peittämä kosteikkoekosysteemi. Suo voi kehittyä monella tavalla, esimerkiksi metsästä soistumalla tai vesistön kasvaessa umpeen. Turvetta muodostuu suon kasvien hajotessa epätäydellisesti kosteissa ja hapettomissa olosuhteissa. Suon kasvit saavat ravinteensa turpeesta sekä sadevedestä. Suomi on maailman soisin maa Suot ovat Suomen alkuperäistä luontoa ja suoluontomme on maailman monimuotoisin. Suomessa on runsaasti soita, koska ilmasto on viileä ja kostea: vettä sataa enemmän kuin sitä haihtuu. Myös tasaiset pinnanmuodot ja heikosti vettä läpäisevä maaperä edistävät soistumista. Suomen pääsuotyypit: Korvet ovat puustoisia ja ohutturpeisia soita. Kuusi on tyypillinen korven puulaji, mutta myös lehtipuut ovat yleisiä. Rämeet ovat mäntyvaltaisia puustoisia soita. Ne ovat karuja ja happamia kasvupaikkoja. Nevat ovat puuttomia soita. Letot ovat ravinteikkaita suokasvupaikkoja ja siksi kasvilajistoltaan rikkaita soita. Pääosa letoista on avosoita, mutta osa lettotyypeistä on puustoisia. Luhdat ovat pysyvästi pintavesivaikutteisia soita. Ne sijaitsevat yleensä vesistöjen rannoilla. Luhtia on monenlaisia: puustoisia metsäluhtia, pensaikkoluhtia ja avoimia luhtia. Pääsuotyypeistä on erotettu yli sata suotyyppiä, kuten muurainkorpi, isovarpuräme, kalvakkaneva tai koivuletto. Suo on mosaiikki, sillä erilaiset suotyypit muodostavat vielä suoyhdistymiä, joita ovat keidassuot, aapasuot ja palsasuot.

3 Suon kasvillisuus on omaleimaista Suokasvillisuus vaihtelee ravinteisuuden ja pohjaveden pinnan tason mukaan. Mätäspinta on suon kuivin kasvupaikka. Mättäillä kasvavat muun muassa varvut. Suon välipinnalla pohjavesi on lähellä pintaa ja rimpipinnalla suon pinnan tasolla. Ruohot, heinät ja sarat ovat tyypillisiä väli-pinnan kasveja ja vetisellä rimpipinnalla viihtyy muun muassa raate sarojen ohella. Rahkasammalet ovat soiden tyyppilajeja ja tärkeitä turpeen muodostajia. Suon marjoista tutuimpia ovat suomuurain (tutummin lakka tai hilla) ja karpalo. Suopursu on alppiruusujen sukuun kuuluva soiden varpukasvi. Kuvaliiteri / Tapio Tuomela Hyönteiset ovat tärkeä lenkki soiden ravintoketjuissa Suolammikoissa elää monimuotoinen hyönteislajisto. Monet perhos- ja lehtipistiäistoukat käyttävät ravinnokseen suovarpujen ja pajujen lehtiä. Soiden päiväperhosia ovat muun muassa suokeltaperhonen, rämekylmänperhonen sekä monet hopeatäpläja sinisiipilajit. Suolla kulkija voi löytää myös hämähäkinverkkoja ja muurahaiskekoja. Kuvaliiteri / Urpo Haapalainen Rämehopeatäplä

4 Soiden linnusto on rikas ja monipuolinen Niittykirvinen ja keltavästäräkki pyydystävät suon hyönteisiä. Kahlaajista soilla tapaa vaikkapa liroja, valkovikloja, kapustarintoja ja kuoveja. Kurjet syövät sammakoita ja suon karpaloita. Kaakkuri pesii mieluiten pienillä suolammilla. Teeret soidintavat keväällä Kaakkuri suoaukeilla, metsissä saalistavat kana- ja varpushaukat. Muuttohaukka, jänkäsirriäinen ja metsähanhi viihtyvät pohjoisen aapasoilla. Suot ovat monille muuttolinnuille tärkeitä levähdyspaikkoja. Kuvaliiter / Markus Varesvuo Suoluonnon ekosysteemipalvelut ovat ihmiselle tärkeitä Ekosysteemipalveluilla eli luonnon palveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Soiden tärkeimmät ekosysteemipalvelut ovat säätelypalveluja. Suot säätelevät ilmastoa jopa maailmanlaajuisesti: luonnontilaiset suot hillitsevät ilmastonmuutosta, sillä hiili varastoituu turpeeseen (ojitetulla suolla turve alkaa hajota ja vapauttaa hiiltä). Suot säätelevät veden virtausta: luonnontilaiset suot pidättävät vettä ja ehkäisevät tulvia. Soiden tarjoamia ylläpitopalveluja ovat mm. kasvillisuuden toteuttama yhteyttäminen ja ravinteiden kierto. Säilyttäviin palveluihin kuuluu luonnon monimuotoisuuden ja geenivarojen säilyttäminen. Tuotantopalveluja ovat soiden tuottamat materiaaliset hyödyt, kuten puu sekä marjat ja muut keruutuotteet. Kulttuuripalveluja ovat muun muassa soiden virkistyskäyttö ja luontomatkailu.

5 Uhanalainen suoluonto P Mauri Huhtala Mauri Huhtala uolet Suomen suoluontotyypeistä on uhanalaisia, Etelä-Suomessa kuitenkin lähes kaikki suotyypit. Erityisesti korpiset, lettoiset ja lähteiset suotyypit ovat käyneet harvinaisiksi. Soilla elää kymmeniä uhanalaisia lajeja, kuten punakämmekkä, monia sammalia, sieniä sekä perhosia. Linnuista muun muassa kaakkuri ja muuttohaukka ovat uhanalaistuneet soiden vähetessä. Yli puolet alkuperäisestä suoalasta on ojitettu metsätalouden tarpeisiin. Soita on myös kuivattu pelloiksi ja rakennusmaaksi. Luonnontilaisilta soilta kaivetaan yhä turvetta energiakäyttöön, vaikka turpeen polton ilmastopäästöt ovat yhtä suuret kuin kivihiilen. Turve on käytännössä uusiutumaton, fossiilisen kaltainen polttoaine, jonka poltto kiihdyttää ilmastonmuutosta. Sievin Säilynnevan allikkoisella keskiosalla tavataan rimpilettonevaa. Se on tavanomaista ravinteikkaampi kasvupaikka. Suolta voi löytää esimerkiksi lettorahkasammalen, kultasirppisammalen, siniheinää ja villapääluikkaa. Villapääluikka on yleinen ravinteisilla avoimilla soilla koko Suomessa.

6 Soiden suojelu Suomen soista on tiukasti suojeltu 8,7 prosenttia. Etelä-Suomessa soita on suojeltu vähän, pohjoisessa enemmän. Soidensuojelun perusohjelma muodostaa koko maan kattavan soidensuojelualueverkon. Siihen sisältyy 600 suojelukohdetta, joiden suopinta-ala on hehtaaria. Soita on suojeltu myös osana kansallis- ja luonnonpuistoja. Ennallistaminen auttaa luontoa palautumaan vaurioista Suon ennallistuksessa tärkein toimenpide on suolle tyypillisten kosteusolosuhteiden palauttaminen tukkimalla ojat. Ojien tukkiminen nostaa pohjaveden pintaa. Tämän jälkeen suon kosteusolosuhteisiin sopeutunut kasvillisuus alkaa palautua ja turpeen muodostuminen voi jatkua. Suoluonnon palautuminen on hidasta ja kestää jopa vuosikymmeniä, ennen kuin suo on täysin toipunut. Suomessa on ennallistettu reilut hehtaaria soita pääasiassa suojelualueilla. Ennallistamista tarvitaan jatkossa myös suojelualueiden ulkopuolella. Kaija Koski Suon saarekkeessa on usein vanhaa puustoa ja palon jälkiä. Se elävöittää suomaisemaa.

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka-luonnonharrastusmerkki on Luonto-Liiton harrastekokonaisuus, joka sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta. Pihka-merkki koostuu erilaisista

Lisätiedot

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1 OJITETTUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN 1. TAUSTAA Soiden ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa ojitettu suo mahdollisim mman lähelle luonnontilaa. Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymässä periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sanna Kittamaa ja Markku Saarinen Luonnonhoitohankeraportti 2015 {

Lisätiedot

Oma maa mansikka. - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi

Oma maa mansikka. - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi Oma maa mansikka - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi Hyvä lukija Maatalousympäristö on niin maisemallisesti kuin luonnon monimuotoisuudeltaankin Suomen arvokkaimpia elinympäristöjä. Maatalousympäristön

Lisätiedot

Suot. Eliömaantiede: kasvimaantiede. Eurolan kehä. Suot

Suot. Eliömaantiede: kasvimaantiede. Eurolan kehä. Suot Suot Eliömaantiede: kasvimaantiede IX Jari Oksanen Oulun yliopisto KL 2012 Suomi on suomaa. Suomalaiset tyypit nähdään yleensä rinnasteisina metsätyyppeihin. kehitettiin suon ojituskelpoisuuden ja viljavuuden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

s u n e n m et säp tarha

s u n e n m et säp tarha Ella Räty Hanna Marttinen metsäpuutarha w e r n e r söde r s t r ö m osake y h t i ö h e l s i n k i Tekijät ja WSOY 2014 Teksti ja piirrokset Ella Räty Valokuvat Hanna Marttinen/Studio Kiiltomato ja Ella

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU Tule tutustumaan ja virkistäytymään Suomenlahden rannikon luonnon, kulttuurin ja merellisten nähtävyyksien pariin Santalahden luontopolulle! Toivotamme tervetulleiksi tälle luontopolulle kaikki, jotka

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

SUOMEN LUONTAISIA PUULAJEJA

SUOMEN LUONTAISIA PUULAJEJA SUOMEN LUONTAISIA PUULAJEJA UPM Metsä 1 Suomen luontaisia puulajeja Tällä kertaa esittelemme julisteessa ja opasvihkosessa Suomen metsissä luontaisesti kasvavia yleisimpiä puulajeja. Metsätalous maassamme

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Olli Saastamoinen, Matleena Kniivilä, Janne Alahuhta, Kyösti Arovuori, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne, Antti Otsamo & Matti Vaara Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Publications of the University

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Forssan seutu 2/2010 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 2 2010 Monivaikutteisten

Lisätiedot