Muistisairaan tukeminen. Lähteet: Sirkka-Liisa Kivelä TY Kuntoutumisen mahdollisuudet Käypä hoito suositukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistisairaan tukeminen. Lähteet: Sirkka-Liisa Kivelä TY Kuntoutumisen mahdollisuudet Käypä hoito suositukset"

Transkriptio

1 Muistisairaan tukeminen Lähteet: Sirkka-Liisa Kivelä TY Kuntoutumisen mahdollisuudet Käypä hoito suositukset

2 Tietoinen muistaminen TIETOISEN MUISTIN OSA-ALUEET MUISTIN OSAVAIHEET MUISTIN TOIMINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ TYÖMUISTI TYÖMUISTIN VASTAANOTTO EPISODINEN MUISTI SEMANTTINEN MUISTI TYÖMUISTIN PROSESSOINTI MIELEENPAINAMINEN MUISTISSA SÄILYTTÄMINEN MUISTISTA HAKU TOIMINNANOHJAUS - MUISTISTRATEGIAT TARKKAAVUUDEN SÄÄTELY -MUISTIN HÄIRIYTYVYYS MIELIALA JA MOTIVAATIO -AKTIIVISUUS VAKIINTUNEET TAIDOT - KIELELLISET, VISUAALISET MIELEEN PALAUTUS Poutiainen ym. Psykologia 2003

3 Seulonta CERAD/MMSE Muistikysely Arkitoimet ADSC-ADL Tasoarvio CDR, GDS Käytösoireet NPI, Depressio Muisti Tutkimuksen välineet Kliininen tutkimus Neuropsykologinen tutkimus Laboratorio-tutkimukset Aivojen kuvantaminen Biologiset merkkiaineet Selkäydinneste

4 Dementia Aivojen vaurioituminen aiheuttaa älyllisten toimintojen heikkenemistä ja erityisesti oppimiskyvyn ja muistin häiriöitä Aiheuttajia: keskushermoston sairaudet, puutostilat, myrkytykset, lääkkeet Oppimisen vaikeutuminen Mieleenpalauttamisen vaikeutuminen Muut oireet: puhe (afasia: sisällön köyhtyminen, apraksia: motoriset puuttet), motoriset taidot, hahmottaminen (agnosia: havaintojen merkityksen käsittämisen vaikeus) Alzheimerin tauti on dementiaa aiheuttava sairaus, joka johtuu aivoaineenvaihdunnan häiriöistä.

5 Dementian syistä etenevät Alzheimerin tauti verenkiertoperäinen dementia Lewyn kappale dementia syfilis AIDS maksan toimintahäiriöt munuaisen toimintahäiriöt Parkinsonin tauti keuhkojen toimintahäiriöt ym. hoidettavissa olevat Lisäkilpirauhasen toimintahäiriöt B12-vitamiinin imeytymishäiriö tai muu puute foolihapon puute elektrolyyttihäiriöt aivoverenvuoto infektiot depressio Sydämen harvalyöntisyys lääkkeiden sivuvaikutukset ym.

6 Lääkehoito 1. Koliiniesteraasin estäjät donepetsiili (Aricept ) galantamiini (Reminyl ) rivastigmiini (Exelon ) 2. Memantiini (Ebixa ) 3. Psykoosilääke vain erittäin vahvassa aggressiossa, levottomuudessa, pieni annos, seuranta 4. Masennuslääke vain pitkäkestoisessa, vakavassa masennustilassa, pieni annos, seuranta 5. Melatoniini uni-valverytmin häiriöissä unettomuuden hoidossa 6. Bentsodiatsepiinijohdannaiset vain erittäin vaikeassa ahdistuneisuudessa, pieni annos, seuranta 7. Vältettäviä lääkkeitä antikolinergit, "huimauslääkkeet", "pahoinvointilääkkeet"

7 Ei-lääkkeellinen hoito tekeminen onnistuminen itsetunto säilyy kognitiiviset kyvyt säilyvät pitempään myönteinen palaute itsetunto säilyy kognitiiviset kyvyt säilyvät pitempään elämänkaari tunnettava!

8 1. Psykologiset Ei-lääkkeelliset tukemisen A. Dementiaspesifiset muodot/hoito realiteettiorientaatio, validaatio (tunteiden myötäeläminen), muistelu, kognitiivinen stimulaatio, psykomotorinen aktivaatio, toiminnallisuuden ylläpitäminen B. Ei-dementiaspesifiset käyttäytymisterapia C. Omaisille järjestetyt

9 Ei-lääkkeelliset tukemisen muodot/hoito(2) 2. Psykososiaaliset A. Aistitoimintoihin perustuvat (aktivaatio) rentoutus, musiikkiterapia, kosketusterapia B. Sosiaalinen kanssakäyminen C. Strukturoidut aktiviteetit terapeuttiset toiminnat, liikunta, lukeminen, pelit D. Aistimusten vähentäminen

10 Ei-lääkkeelliset tukemisen muodot/hoito (3) 3. Ympäristöön ja työyhteisöön kohdistuvat A. Ympäristön "ulkonäön" muutokset B. Muut ympäristön muutokset C. Henkilökunnan koulutus D. Henkilökunnan koulutus ja ympäristön muutokset

11 Psykososiaalinen tukeminen 1. Potilaan ongelmat tunnettava 2. Itsetunnon ylläpitäminen tekeminen ja onnistuminen myönteinen asenne 3. Fyysisen levottomuuden ehkäisy liikkuminen, tekeminen 4. Kodikas ympäristö viihtyisä selkeä turvallinen

12 Itsetunnon ylläpitäminen nykypäivän tekeminen ja onnistuminen myönteinen palaute menneen elämän myönteiset asiat, arvo ihmisenä myönteisyys, ei moitita

13 Tekeminen ja onnistuminen muistin, älykkyyden ja muiden kognitiivisten ja fyysisten kykyjen taso tunnettava ryhmätoimintaan samantasoisia potilaita muistelu, lukeminen, liikunta, voimistelu, retket, matkat, keskustelu, leipominen, ruoan laittaminen, tanssi ym., ym.

14 Myönteinen palaute ja myönteiset kokemukset epäonnistumisia ei moitita onnistumiset palkitaan hymyily kosketus suullinen palaute haju ja makuaisti ruoan laittaminen kahvin keittäminen pullan paistaminen

15 Dementiakuntoutus Toimintakyvyn ja muistin ylläpito mahd. pitkään Kuntoutujan aktiivisuus ja omatoimisuus vahvistavat ja säilyttävät arkista tk:a kaikissa sairauden vaiheissa Asiakkaan arvot ja tottumukset pohjalla Ruumiillinen, henkinen ja sosiaalinen aktiivisuus ja toimeliaisuus ehkäisee tehokkaasti muistin heikentymistä Aktiviteetit ja haasteet: ei liian vaativia, vireystilan mukaan, mielekkyys ja hyvänolon tunne! Läheisten huomioiminen: ohjausta myös läheisille

16 Dementiakuntoutus (2) Liikunta ylläpitää myös muistia 30 min 3 kertaa vkossa liikuntaan kannustaminen Sosiaalinen aktiivisuus Harrastustoimintaan osallistuminen Kyläilyt, ystävyyssuhteiden ylläpitäminen Piha- ja puutarhatöissä puuhailu Passiivisuus ja virikkeitten puuttuminen altistaa mm. masennukselle Emotionaalinen ja konkreettinen tuki Kuntoutuskurssit, sopeutumisvalmennus

17 Dementian vaikeusasteet Lievä Monimutkaisten, älyllisiä kykyjä vaativien tehtävien suorittaminen ei onnistu Hlö kykenee asumaan kotonaan, jos saa apua päivittäisten tehtävien suorittamiseen säännöllisesti, joskaan ei välttämättä jatkuvasti Keskivaikea Useimpien päättelyä ja muistamista vaativien tehtävien suorittaminen ei onnistu ilman apua Henkilö pystyy asumaan kotona vain päivittäisen valvonnan ja avun turvin (omainen) Vaikea Yksinekertaistenkaan päättelyä tai muistamista vaativien tehtävien suorittaminen ei yleensä onnistu itsenäisesti. Hlö tarvitsee laitoshoitoa ja on riippuvainen toisten avusta jokapäiväisissä perustoiminnoissa

18 Tuki sairauden eri vaiheissa Alkuvaiheessa (diagnoosin saamisen jälkeen) Kuntoutussuunnitelma Oman toimintakyvyn aktiivinen ylläpito käyntiin Totutun elämäntyylin jatkaminen, omatoimisuuden säilyttäminen Palkitsevien ja mielekkäiden toimintojen sekä sosiaalisten suhteiden säilyttäminen Kognitiivisten taitojen kuntouttaminen (heikentymisen hidastaminen) Muistelu, muistipelit, muistia kehittävät aktiviteetit Muistipoliklinikat, muistineuvolat, muistihoitajat Lähimuisti heikkenee ensin, pitkäaikainen muisti säilyy

19 Tuki sairauden eri vaiheissa (2) Keskivaikea vaihe Yleinen omatoimisuus ja muistikuntoutus Motorisen ja psyykkisen tk:n tukeminen Liikuntakyvyn ylläpitäminen Onnistumisen kokemusten tuottaminen Itsetunnon tukeminen Sosiaalisten suhteiden vahvistaminen Omaisten huomioiminen (uupumus, ahdistus, hylkääminen) Käytöshäiriöt: ennaltaehkäisy, vähentäminen

20 Tuki sairauden eri vaiheissa (3) Vaikein vaihe Ympärivuorokautinen laitoshoito (perustarpeiden hoitamiseen liittyvät taidot kadonneet) Säilyneiden toimintojen ylläpito mahdollisimman pitkään Päähuomio ilmaisukyvyn ja liikuntakyvyn tukemiseen Puhekyvyn kadotessa puhetta korvaavat ilmaisumuodot tarpeiden ilmaiseminen Lisäongelmien ja käytöshäiriöiden estäminen

21 Muistikuntoutus Neuropsykologista kuntoutusta Kognitiivisten edellytysten ja hallintakeinojen vahvistaminen Ympäristön muokkaus Tähtää omien toimintaedellytysten realistiseen arviointiin, toiminnanohjaus, hallinnantunne Tärkeää tiedostaa tilanteet, joissa ei selviydy samoin, kuin ennen Muistamista helpottavien sisäisten ja ulkoisten muistitukien käyttö muististrategiat

22 Muistikuntoutus - muististrategiat Kielellinen muistettava näönvaraiset mielikuvat, piirtäminen, kuvittaminen, mielikuvat Paikkamenetelmä Tunteiden, värien, äänien merkitys muistamisessa tunnelataus +/- Kalenteri, muistilaput, kännykän muistutus, Kello (selkeät nrot), muistivihko, lääkedosetti, hellavahti Reitin miettiminen valmiiksi, esim. kaupassakäynti Ketjutusmenetelmä Arkea helpottava viikko-ohjelma Tavaroiden laittaminen aina samoille/omille paikoille Pysähtyminen, ääneen sanominen Rentoutuminen, keskittymisharjoitukset Unipäiväkirja Ongelmanratkaisu-, kokoamistehtävät, pelit kieli, näköaisti, muisti

23 Muistisairaan omaisen tukeminen Kunnioita perhettä ja sen autonomiaa Ole luotettava Ole mahdollisimman helposti saavutettavissa Varmista tuen ja palveluiden jatkuvuus Ole tulkkina palveluviidakossa Anna käytännön apua Ohjaa hoitotaidoissa Kuule omaisten hätä ja uupumus ja anna hienotunteista tukea Neuvo ja ohjaa palveluiden käytössä

24 Eteneviin muistisairauksiin liittyviä käytösoireita masennus, esiintyvyys 8 60 prosenttia apatia prosenttia levottomuus prosenttia aggressiivisuus prosenttia psykoottiset oireet prosenttia unihäiriöt prosenttia seksuaalisen käytöksen muutokset prosenttia

25 Käytösoireiden taustalla aikaisempi elämänkaari persoonallisuus Ihmissuhteet fyysiset ja muut sairaudet fyysinen sairaus kipu masennus ummetus lääkkeet ja niiden sivuvaikutukset fyysinen haitta huono tuoli istuminen pitkään virtsaamistarve ulostamistarve väsymys fyysinen ympäristö melu vahvat kontrastit sensorinen deprivaatio pimeys toimettomuus, liikunnan puute aivojen välittäjäainejärjestelmien vauriot

26 Dementiaa sairastavien masentuneisuus apatia levottomuus (agitaatio) aggressiivisuus vaeltelu tavaroiden kerääminen varjostaminen äänekkyys katastrofireaktio ahdistuneisuus Käytösoireet (1)

27 Dementiaa sairastavien psykoottiset oireet harhaluulot (deluusiot) näköharhat kuuloharhat väärintulkinta muut käytösoireet estottomuus ( estottomuus (disinhibitio) seksuaaliset käytösoireet unihäiriöt syömishäiriöt persoonallisuuden muutos Käytösoireet (2)

28 Dementiaa sairastavan Ymmärtäminen (1) 1. Dementia muisti ja älylliset kyvyt heikkenevät hahmotushäiriöt sanavarasto kapeutuu puheen ymmärtäminen heikkenee 2. Potilaan aikaisemmat psyykkiset puolustusmekanismit 3. Potilaan aikaisempi elämänkaari

29 Dementiaa sairastavan Ymmärtäminen(2) unohtelu menneisyydessä eläminen epäloogisuus eksyminen yksinkertaiset lauseet ei ymmärrä (monimutkaisia) lauseita ei osaa suorittaa (vaativia) tehtäviä turvaton tunne virhetulkinnat ympäristöstä harhoja

30 Dementiaa sairastavan Ymmärtäminen (3) Hahmotushäiriöt eksyminen seurauksena selkeät ympäristöt ja tilat sekä vahvojen kontrastien välttäminen tärkeitä Afaattiset häiriöt puheen tuotto ja ymmärtäminen heikkenevät dementoitunut käyttää sananlaskuja, muodostaa uudissanoja "tiedon hankinta" muiden aistien välityksellä: äänen sävy, äänen korkeus, kosketus, haju, maku, näkö hoitajien selkeät lauseet, keskustelun toistuvuus, kosketus, äänen sävy ja korkeus tärkeitä "tiedon välitys" haju-, maku- ja kosketusaistien avulla tärkeää

31 Ympäristö dementoituneiden omaa selviytymistä ja tilanteiden hallintaa tukeva opasteet eri tarkoituksiin erilliset tilat turvallisuus samat järjestelyt viriketaso peilit käytösoireet voivat lisääntyä ali- tai ylivirikkeisyys haittaavaa toistuvuus samanlaisena eduksi kodinomaisuus tutut esineet omat vaatteet meluttomuus hiljainen musiikki - edullista

32 Ylikorkeat vaatimukset levottomuus, tuskaisuus, pako, frustraatio voi seurata Toiminnan puute masennus, itsetuntovauriot, levottomuus, ärtyneisyys voi seurata

33 Vaeltelu fyysinen ympäristö: ovet peitetään ohjattu liikunta tilojen tunnistamista helpottavat merkit voivat vähentää vaeltelua

34 Kovaääninen huutelu syyn etsiminen ja hoitaminen masennus, kipu, hoitamaton sairaus, fyysinen epämukavuus melun ehkäisy tukevat matot, seinäryijyt, puhelinten, ovikellojen, radion ja television äänet hiljainen taustamusiikki voivat vähentää huutelua

35 Uni-valverytmin häiriöt päiväunien rajoittaminen vuoteessa vietetyn ajan rajoittaminen kirkasvalohoito Melatoniini voivat poistaa

36 Dementoituneiden Masennustilojen hoito 1. Psykososiaalinen hoito muisteluterapia validaatioterapia realiteettiterapia taideterapia viriketerapiat liikunta 2. Antidepressiivinen lääkehoito serotoniinin takaisinottoon vaikuttavat masennuslääkkeet aloitus pienellä annoksella, nostetaan hitaasti sivuvaikutusten seuraaminen 3. Perheterapia

37 Lähiyhteisö omaisten fyysinen ja psyykkinen jaksaminen tue itse ystävyyssuhteet omaishoidon tuki ohjaus, lausunto lomat dementoitunut päivähoitoon tai jaksottaiseen laitoshoitoon järjestöt dementiayhdistykset ja Alzheimer keskusliitto omaisten ohjaus ja neuvonta (tiedot, taidot) dementiaa sairastavan ongelmista dementiaa sairastavan käyttäytymisestä asennoitumisesta dementiaa sairastavaan ulkopuolisten kaltoinkohtelun mahdollisuuksista sosiaaliturvasta oikeudellisesta turvasta: edunvalvoja, lähestymiskielto, testamentin tekoa koskeva kelpoisuus

38 Keinoja kotona asuvan tapaturmien ehkäisyyn Tavaroiden säilyttäminen ulottuvilla Hyvät ja luistamattomat jalkineet Luistamattomat matot Riittävä valaistus Lattiamateriaalit, jotka eivät ole liukkaat Turvallisuutta lisäävät apuvälineet Turvaranneke tai turvapuhelin Lääkeannostelija Ystävien tai naapurien apu

39 Luettavaksi Semi T Ihmetekoja kaapista löytyvillä aineksilla. Ilmaisullinen kuntoutusmenetelmä dementiatyössä. Opri ja Oleksi oy. Sipola S. Validaatio, tunteiden kuuntelu.

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt Suomalainen asiantuntijasuositus Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoama

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Muistisairaan lääkitys ja sen seuranta. Geriatri Pirkko Jäntti 6.5.2014

Muistisairaan lääkitys ja sen seuranta. Geriatri Pirkko Jäntti 6.5.2014 Muistisairaan lääkitys ja sen seuranta Geriatri Pirkko Jäntti 6.5.2014 Muistisairauden hoidon kokonaisuus - mitä diagnoosin jälkeen? Hoidon onnistumisen edellytyksenä saumaton yksilöllinen hoitoketju:

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä MUISTISAIRAUDET Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä dementiaoireesta kärsivää 95 000 vähintään keskivaikeasta

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen. Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA Bao Zhenqi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti 2011 2013 1 Lukijalle Salon Muistiyhdistys

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014 Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muisti voi heikentyä monista syistä väsymys kiputilat masennus uupumus stressi MUISTI, KESKITTYMINEN

Lisätiedot

Johdon tuki. Potilasohjaus

Johdon tuki. Potilasohjaus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus Erikoissairaanhoito kuntoutusohjaus Perusterveydenhuolto Avh-yhdyshenkilötoiminta Tukitoimet Kolmas sektori Yhdistystoiminta Sopeutumisvalmennus Vertaistuki Kuntoutusta

Lisätiedot

KÄSITTEITÄ MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU. muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus

KÄSITTEITÄ MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU. muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU Salon Muistiyhdistys r.y. 22.9.2009 Pertti Andelmin KÄSITTEITÄ muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus käytösoireet

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa. 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy

Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa. 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy Kirjallisuus Muistisairaudet Käypä hoito suositus 13.8.2010

Lisätiedot

Iloa arkeen toiminnallisilla menetelmillä. Opas dementoituvaa ihmistä hoitavalle

Iloa arkeen toiminnallisilla menetelmillä. Opas dementoituvaa ihmistä hoitavalle Iloa arkeen toiminnallisilla menetelmillä Opas dementoituvaa ihmistä hoitavalle 1 2 Helsingin Alzheimer-yhdistys toteutti vuosina 2003-2005 Raha-automaattiyhdistyksen tuella projektin, jossa vapaaehtoiset

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Suomessa joka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireita

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä aivosairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Sairauden

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot