TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS"

Transkriptio

1 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS

2 ISBN (pdf ISBN ) Painopaikka: Tammerprint Oy, 2014

3 Sisällysluettelo SISÄLLYS Asiahakemisto... 6 Allekirjoituspöytäkirja Malmikaivosten työehtosopimus I Yleistä 1 Sopimuksen soveltamisala Keskusjärjestöjen välinen sopimus Sopimuksen sitovuus ja noudattamisvelvollisuus Työrauhavelvoite Työsuhteen syntyminen ja lakkaaminen II Työpalkat 6 Kalleusluokat Työn vaativuuden määritys Työntekijän palkka Palkkaustavat Erilliset lisät a Palkanmääritysjakson muuttaminen Keskituntiansio III Työntutkimukset 12 Työntutkimukset IV Työaikamääräykset 13 Säännöllisen työajan pituus Ylityö, sunnuntaityö ja viikkovapaan aikana tehty työ Hälytysluontoinen työ ja varallaolo V Erinäiset korvaukset 16 Työskentely varsinaisen työpaikan ulkopuolella Arkipyhäkorvaus

4 Sisällysluettelo 18 Muita korvauksia ja etuja VI Työturvallisuus 19 Työturvallisuus VII Sosiaaliset määräykset 20 Sairausaika, äitiys- ja isyysvapaa sekä tilapäinen hoitovapaa Lääkärintarkastukset Ryhmähenkivakuutus Vuosiloma VIII Erinäiset määräykset 24 Palkanmaksu Ammattiyhdistysjäsenmaksujen pidättäminen Kokoontuminen työpaikoilla sekä tiedotustoiminta Koulutustoiminta Luottamusmiehet Ulkopuolisen työvoiman käyttö Paikallinen sopiminen Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen Töiden järjestely ja siirto toiseen työhön Räjähdysaineiden jakelu sekä työvälineiden hoito IX Sopimuksen voimassaolo 34 Sopimuksen voimassaoloaika Sopimus työajasta kolmivuorotyössä Lomapalkkasopimus TT-SAK yleissopimus, teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden luottamusmiessopimus Teknologiateollisuuden irtisanomissuojasopimus

5 Sisällysluettelo Irtisanomissuojasopimuksen soveltamispöytäkirja Määräykset palkanmaksusta kuukausipalkkana Sopimus tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvästä työharjoittelusta ja työssäoppimisesta teknologiateollisuudessa Paikallinen sopiminen Eräitä kaivosten erityiskysymyksiä koskeva pöytäkirja

6 Asiahakemisto ASIAHAKEMISTO Aattopäivä...62, 67-68, 72, 73, 198 Adoptio Aikapalkka...25, 49-50, 205 aikapalkkaosuus aikapalkkojen kehitys henkilökohtainen aikapalkka... 49, 52, 59, 83,...100, 191, kuukausipalkka...58, 64, 92, 134, 154, Alihankinta , 169 Allekirjoituspöytäkirja (TES) aikapalkat henkilökohtainen palkanosuus henkilökohtaisiin palkankorotuksiin käytettävä erä keskituntiansion korotus palkkaperusteiden korotus palkkojen korottaminen suorituspalkat työehtosopimuksen allekirjoittaminen Ammattiosasto , 157, , 176 Ammattitutkintopalkkiot Ammattitutkintostipendi Ammattityöt Ammattiyhdistysjäsenmaksu Ansionmenetyksen korvaaminen kuukausipalkkatyössä Arkipyhäkorvaus Arkipyhäviikot... 62, 67, 73, 131 Asevelvollisuus... 59, 107, 117, Asunnon hankkiminen taso Ateriakorvaus Elpymistauko Eläkkeelle siirtyminen Erikoisammattitutkintopalkkio Erilliset lisät , 206 6

7 Asiahakemisto kaivoslisä palvelusvuosilisä , 206 poikkeuksellinen haitta tai hankaluus tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa tulospalkkiolisä vuorotyö, ilta- ja yötyö Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen neuvotteluvelvollisuus paikallinen neuvottelujärjestys erimielisyysasioissa työtuomioistuin Erimielisyysmuistio Hammassairaus Harjoittelijat/työharjoittelijat , 168, , sopimus työharjoittelusta ja työssäoppimisesta Hautauspäivä Helatorstai... 68, 91 Henkilökohtainen palkan osuus...26, 41, 43-45, 203 ammatinhallinta , 203 huolellisuus , 203 mittausjärjestelmä monitaitoisuus , 203 määrä , 203 porrastusryhmät työtulos , 203 Henkilönsuojaimet Henkilöstöryhmän edustaja (yt-lain mukainen) , 177 Henkilöstösuunnitelma Hinnoitteluperuste , Hyvityssakko Hälytysluontoinen työ Hälytysraha , 206 Hätätyö... 66, 133, 137 Hääpäivä Iltatyö

8 Asiahakemisto Irtisanomissuojasopimuksen soveltamispöytäkirja lomauttaminen menettelytavat määräajan laskeminen työsuhteen kestoajan määräytyminen määräaikainen työsopimus Irtisanomissuojasopimus...30, irtisanominen (ks. kohdasta työsopimuksen irtisanominen) Isyysvapaa...92, Isyysvapaan palkka Itsenäisyyspäivä... 68, 92, 198 Jaksotyö Joulu...68, 73, 87-88, 198 Juhannus...68, 73, 87-88, 198 Kaivoslisä Kaivosten erityiskysymyksiä koskeva pöytäkirja Karenssipäivä , 103 Karkearyhmittely... 31, 39, 202 vaativuusryhmät Keskituntiansio...26, 52, 54-56, 58-60, 64, , 77-79, 83, 91, 93, , , 108, 114, , 150, 182 keskituntiansion korotus keskituntiansion laskeminen...26, käyttöajanjaksot Keskusjärjestöjen lausunto Keskusjärjestöjen välinen sopimus Kokoontuminen työpaikoilla Kolmivuorotyö , 62, keskeytymätön keskeytyvä työaikasopimus Komennuspaikka Konserniyhteistyöhön valittu edustaja Korvaava työ

9 Asiahakemisto Korvauksia ja etuja hautauspäivä hääpäivä kutsunta merkkipäivät reservin harjoitukset väestönsuojelu Kotimatkat , 206 Koulutus , 44, 45-47, 64, , 134, , 173, , ammatillinen koulutus , 151, 173, ay-koulutus koulutusaineisto koulutustyöryhmä suunnitelma yhteinen koulutus Kuormitus Kutsunta Kuukausipalkka...58, 64, 92, 134, 154, määräykset palkanmaksusta kuukausipalkkana Laboratoriotutkimukset Lapsen sairastuminen...64, 74, 78, 92, vaikeasti sairaan tai vammautuneen lapsen hoito Lauantai... 54, 66, 68, 72, 77, 198 Lepoaika... 65, 67, 77-78, 85, 118 Lomanmääräytymisvuosi...55, , , Lomapalkkasopimus , Lomaraha , 207 Lomautus...63, 74, 92, , , 172, 175, 209 irtisanomissuojasopimus erimielisyystapaukset kanneaika keskeyttäminen korvaukset (perusteen rikkominen) lomautusilmoitus/-aika lyhennetty työaika

10 Asiahakemisto muu työ neuvottelumenettely (yt) paikallinen sopiminen perusteet siirtäminen työsuhteen päättyminen ja työnantajan korvausvelvollisuus työvoiman vähentämisjärjestys Loppiainen... 68, 91 Luottamusmies/-sopimus... 47, 58, 61, 64,...76, 90, 103, 120, 134, , 185 ammatillinen kehittyminen ja eteneminen ammattiosasto ansiokehitys ansionmenetyksen korvaaminen asema , 174 atk ja sähköposti ehdokassuoja ilmoitusvelvollisuus jälkisuoja kelpoisuus korvaus työsopimuksen laittomasta lakkauttamisesta koulutus , 175 kuukausikorvaus liikkeen luovutus lomautus luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus luottamusmiessopimus luottamusmies- ja työsuojelutehtävien yhdistäminen , 172 muun työn järjestämisvelvollisuus paikallinen neuvottelujärjestys , 165, 210 pääluottamusmies...58, 76, , , , pääluottamusmiehelle annettavat tiedot...123, pääluottamusmiehen palkka (kokonaan työstä vapautettu)

11 Asiahakemisto siirto tehtävät perustehtävät työpaikalla sovittavat tehtävät tietojen luottamuksellisuus , 169 tiettyä tehtävää varten asettaminen toimialue ja lukumäärä toimitila työsopimuksen irtisanominen työsopimuksen purku työsuhde vaali vapautus työstä vastuualue varaluottamusmies , 161, 163, 173 varapääluottamusmies , 163, 175 yhtiöittäminen, toimintojen yhdistäminen ylityökorvaus Lyhennetty työaika/-viikko... 74, 109, 189 Lääkärintarkastus...93, 97-98, aikaisemmin todettu sairaus ansionmenetyksen korvaaminen hammassairaus hoidon määritteleminen ilmoitusvelvollisuus korvausvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät tapaukset laboratorio- ja röntgentutkimukset lakisääteiset tarkastukset matkakustannukset ja päiväraha...110, 114 raskauden aikaiset tarkastukset ja tutkimukset syöpäsairaus työajan tarpeettoman menetyksen välttäminen työhöntulotarkastus uusi sairaus Lääkärintodistus , 103 epäselvyydet taannehtiva

12 Asiahakemisto työterveyslääkäri... 97, 103 Maanantai Majoittumiskustannukset Makuupaikka Malmikaivokset... 29, 131 Matkatyö aiheeton poissaolo asunnon hankkiminen ateriakorvaus ilmoitusvelvollisuus kiireellinen työkomennus komennuspaikka , kotimatkat eräinä juhlapäivinä lepoaika matka-ajan korvaus komennuspaikkakunnalla matkakustannukset , 84-86, ammatillisessa koulutuksessa komennuspaikkakunnalla matkan alkaminen ja päättyminen matkavuorokausi matkustamisvelvollisuus oman auton käyttö... 81, 86 paikallinen sopiminen päiväraha , 84, rajanpintatyöt Ruotsia koskevat poikkeussäännökset sairaalapäiväraha ulkomailla suoritettava matkatyö varsinainen työpaikka yöpymiskustannukset Metalliliiton hallintoelimien kokoukset Monitaitoisuus , 48, 203 MTHL ry Määräajan laskeminen Määräaikainen työsopimus Neuvottelujärjestys... 48, 66, 98, 116, , 12

13 Asiahakemisto , 159, 194, 210 paikallisen sopimisen neuvottelujärjestys paikallinen neuvottelujärjestys erimielisyysasioissa Neuvotteluvelvollisuus Noudattamisvelvollisuus (TES:n) Nuoret työntekijät , Oman auton käyttö... 81, 86 Opintovapaa Opiskelijat , , Oppilaat Oppisopimus... 46, 179, 204 Osa-aikatyö , 91, 138 Osa-ajan palkka Paikallinen sopiminen (käsite) , 210, 215 paikallisen sopimisen neuvottelujärjestys , 210 tavoitteet työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saava paikalliset sopimukset työsopimustasoinen paikallinen sopiminen Pakkotahtinen työ Palkanmaksu/-kausi (tilikausi) ,... 64, , 117, 199, 205, 206 Palkanmääritysjakso , 117, 199 muuttaminen Palkkaperusteet harjoittelijat , henkilökohtainen palkan osuus , hinnoitteluperuste , karkearyhmittely... 31, 39, 202 muu paikallisesti sovittu työnvaativuuden määrittämistapa...31, 50-51, 212 nuoret työntekijät , palkkaryhmämääritelmät peruspalkka... 41, 43, 49, 52, 202,

14 Asiahakemisto työkohtainen kuukausipalkka työkohtainen tuntipalkka töiden ohjaus töiden vaativuusryhmittely , Palkkaryhmät Palkkaustavat , 205 valinta Palvelusvuosilisä , 206 Periodityö Perusoikeudet Peruspalkka... 41, 43, 49, 52, 202, 205 Pitkäperjantai Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus Poissaolo...64, 73-74, 87, 92, 104, 184, 205 Päiväraha , 87-90, 110, 114 Pääluottamusmies...58, 76, , , , Pääluottamusmiehen varamies , 163, 175 Pääsiäinen... 68, 73, 87, 91 Rajanpintatyöt Raskaus Rationalisointi Reservin harjoitukset Ryhmähenkivakuutus Räjähdysaineiden jakelu Röntgentutkimukset Sairaalapäiväraha Sairaus...74, 78, 86, 91-92, Sairausajan palkka...64, 91-92, , , , 205 epidemiat epääminen ilmoitusvelvollisuus karenssipäivä , 103 korvausajanjaksot korvausperuste lapsen sairaus maksuajankohta

15 Asiahakemisto ohjaaminen TES:n oikeaan soveltamiseen palkkaetujen väärinkäyttö sairauskassa sairastuminen kesken työpäivän saman sairauden uusiutuminen työpaikkakassa työtapaturma työterveyslääkäri , 103 vähennykset Sairauskassa Sairauspoissaolojen hallinta Sairausvakuutuslaki , 101, 102, 105 Siirto toiseen työhön Siviilipalvelus... 93, 107, 117, 196 Sopimuksen sitovuus (TES:n) Sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen Soveltamisala (TES:n) Sunnuntaityö... 66, 77 sunnuntaityölisä... 58, 75, 77, 206 Suojavaatetus Suorituspalkka(työ) , 205 hinnoitteluperuste hinnoittelusäännöt keskeytyminen palkkatakuu ryhmäsuorituspalkan jako suoran urakan keskeyttäminen tietojen saantioikeus yksikköhinnan pysyvyys yksikköhinnasta sopiminen Takaisinottovelvollisuus , 209 Tarkistustutkimus Tasa-arvo Tavanomainen työvaatetus TES-ylityö , Tiedotustoiminta henkilöstön keskinäinen kokoontuminen työpaikoilla Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa

16 Asiahakemisto Tulospalkkio/-lisä Tuntipalkka (kuukausipalkkainen) Tutkintopalkkio Tyky-toiminta Työaika , jaksotyö (periodityö) järjestäminen keskimääräinen viikkotyöaika , 64-65, kolmivuorotyötä koskeva sopimus...62, lepoaika... 65, 67, 77-78, 118 lyhentäminen ruokailu seuranta sunnuntaityö... 66, 77 säännöllinen , 71-74, 83, 99, , 149, , 170, 205 tasaaminen , 132 tasaamislisä... 58, 63-64, tasoittumisjakso... 65, 67, 132 työaikalaki työaikapankki...65, työtuntijärjestelmä , 72, 99, , 135, 206 työtuntijärjestelmän muutokset , 133 työviikko...62, 65, 66, 72-74, 192 työvuorokausi...65, 66-67, vapaapäivät , 65, 67, 77-78, 135 virvokkeiden nauttiminen ylityö , 135, Työehtosopimus allekirjoituspöytäkirja noudattamisvelvollisuus sitovuus soveltamisala voimassaolo Työhöntulotarkastus Työkohtainen kuukausipalkka Työkohtainen palkan osuus , töiden ohjaus

17 Asiahakemisto Työkohtainen tuntipalkka Työkomennus ilmoitusvelvollisuus kiireellinen työkomennus Työllistymisvapaa Työmatka...64, 74, Työnjohto-oikeus Työnkuvaus Työn mittaus , Työntutkimukset , 142 Työn vaativuuden määritys , karkearyhmittely... 31, 39, 202 töiden vaativuusryhmittely , Työnvaativuustyöryhmä Työpaikkakassa Työpaikkakäynnit , 140 Työpalkat , Työrajoitteiset... 47, 204 Työrauhavelvoite... 30, 159, 164 Työsopimuksen irtisanominen...30, 140, , , , 209 irtisanomissuojasopimus erimielisyystapaukset ilmoitus irtisanomisajat irtisanomisajan noudattamatta jättäminen irtisanoutuminen...180, 182, kanneaika korvaukset (perusteen rikkominen) lomautetun neuvottelumenettely (yt) perusteet , 188 perusteiden ilmoittaminen toimittamisaika työntekijän kuuleminen työvoiman vähentämisjärjestys luottamusmiehen työsuojeluvaltuutetun

18 Asiahakemisto varoitus Työsopimuksen purkaminen... 30, 140, , , 179, , 191, 193 irtisanomissuojasopimus erimielisyystapaukset ilmoitus kanneaika korvaukset (perusteen rikkominen) lomautettu perusteet perusteiden ilmoittaminen työntekijän kuuleminen luottamusmiehen työsuojeluvaltuutetun varoitus Työsopimuksen purkautuminen , 184, 193 Työssäoppiminen sopimus työharjoittelusta ja työssäoppimisesta Työsuhteen kestojan määräytyminen Työsuojelu , , 162, 171 Työsuojeluasiamies Työsuojelupäällikkö...94, Työsuojelutoimikunta... 94, 142, 145, 149, 153, Työsuojeluvaltuutettu... 64, 94, 96, 123, 134,...143, , 162, 172 ammattitaidon ylläpitäminen ansiokehitys ansionmenetyksen korvaaminen...96, atk kuukausikorvaus , 172 liikkeen luovutus luottamusmies- ja työsuojelutehtävien yhdistäminen...160, palkka- ja siirtosuoja tehtävien hoitaminen tehtävät toimitilat

19 Asiahakemisto työsuhde työsuhdeturva vapautus työstä...96, , 170 varavaltuutettu , varavaltuutetun työsuhdeturva , 154 ylityökorvaus Työtaistelutoimenpide...30, , 164 Työtapaturma... 94, 100 Työterveyshoitaja Työterveyshuolto... 96, 97 Työterveyslääkäri , 103 Työtuntijärjestelmä , 71, 99, , 135, 206 muutokset , 133 Työtuomioistuin Työturvallisuus henkilönsuojaimet ilmoitusvelvollisuus pidättäytyminen työstä suojavaatetus yleiset velvollisuudet Työuran pidentäminen Työviikko , 65, 66, 73-74, 192 Työvoiman vuokraus Työvuorokausi... 65, 66, 77 Työvälineiden hoito Töiden ohjaus Töiden järjestely Töiden vaativuusryhmittely , koulutus oppimisaika työkohtaiset tuntipalkat työnvaativuusryhmä työolosuhteet työryhmä vastuu ylläpito Ulkomaan päiväraha Ulkomailla suoritettava matkatyö

20 Asiahakemisto matkustamisvelvollisuus poikkeukset Ruotsin osalta päiväraha rajanpintatyöt sovittavat asiat Ulkopuolisen työvoiman käyttö alihankinta tiedottaminen henkilöstön edustajille tilaajan vastuu ja selvitysten hankkiminen vuokratyövoiman käyttö Uudenvuodenpäivä... 67, 91 Vajaavuorokausi Vapaapäivät , 65, 67, 77-78, 135 vapaapäivänä tehty työ , Vapunpäivä... 67, 91, 198 Varallaolo , 206 Varoitus Varsinainen työpaikka varsinaisen työpaikan ulkopuolella työskentely Viikkovapaa , 118 viikkovapaakorvaus...66, 77-78, 206 Viikoittainen ylityö , 135 Virvokkeiden nauttiminen Voimassaoloaika (TES:n) Vuorokautinen ylityö Vuorotyö , iltavuorolisä , keskeytymättömän sekä jatkuvan vuorotyön lisä keskeytymätön kolmivuorotyö...54, 62, 73, keskeytyvä kolmivuorotyö...62, kolmivuorotyötä koskeva työaikasopimus...62, päivä- ja kaksivuorotyötä koskeva työajan tasaaminen työvuoro vuorotyölisä ylityön ajalta

21 Asiahakemisto yövuorolisä Vuokratyövoiman käyttö Vuosiloma... 62, 64, 87, 88, 91, 102, , , 138, 157, 172, 207 lomakorvaus , , 182, 192 lomanmääräytymisvuosi...55, , , lomapalkkasopimus muutoksineen... 56, 115, lomaraha , 207 siirtäminen työssäolopäivien veroiset päivät... 64, 107, 135, 138 vuosilomalaki , 107, 135, , 192 vuosilomapalkka , , 207 vuorotyölisien maksaminen loma-ajalta kuukausipalkkatyössä Väestönsuojelu Yhdistymisvapaus Yhteinen työpaikka Yhteistoiminta kehittämistoiminta konsultti toteuttaminen... 95, , , 159, tyky-toiminta työn- ja aikatutkimukset , 142 työsuojeluyhteistoiminta...95, , yhteistoimintaelin , 145, 149, 153, 155 yt-menettely...142, Yhteystiedot Yleissopimus...30, 60, 96, 120, , 173 Ylityö , 135, enimmäismäärän tarkastelujakso korvaus/lisä...58, 70-76, 135, 137, 149, , 169, 171, 206 TES-ylityö ,137 viikoittainen... 74, 135 vuorokautinen

22 Asiahakemisto yksi ylityökäsite Yömatkaraha Yöpymiskustannukset Yötyö , 68 teettämisen edellytykset Äitiysvapaa... 91, 105, 196 äitiysvapaan palkka... 91,

23 Allekirjoituspöytäkirja TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Teknologiateollisuus ry Läsnä Teknologiateollisuus ry Jorma Turunen Risto Alanko Eeva-Liisa Inkeroinen Pekka Kärkkäinen Risto Pihlainen Jukka Tiihonen Manu Laapas Metallityöväen Liitto ry Riku Aalto Matti Mäkelä Pentti Mäkinen Juha Kapiainen Pasi Karttunen Mari Kalasniemi Ilpo Sirniö Erno Välimäki Jyrki Virtanen Kauno Koskela Turja Lehtonen Arto Helenius Juha Pesola 1 Työehtosopimuksen allekirjoittaminen Todettiin, että liittojen välillä on tänään allekirjoitettu saavutetun neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus. Samalla todettiin, että voimassa oleva allekirjoitettu työehtosopimus lakkaa olemasta voimassa Nyt allekirjoitettu työehtosopimus tulee voimaan

24 Allekirjoituspöytäkirja Tämä työehtosopimus on tehty keskusjärjestöjen välillä solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. 2 Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2013 Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Paikallinen palkkaratkaisu Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Yleiskorotuksen toteutustapa ellei paikallista palkkaratkaisua Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 12 senttiä/tunti tai 20 euroa/kuukausi suuruisella yleiskorotuksella viimeistään tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 24

25 Allekirjoituspöytäkirja Vuosi 2014 Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Paikallinen palkkaratkaisu Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Yleiskorotuksen toteutustapa ellei paikallista palkkaratkaisua Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella viimeistään tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. B. Aikapalkat Voimassa olevia aikapalkkoja on korotettava siten kuin kohdassa A on sanottu. C. Suorituspalkat Voimassa olevia urakkahintoja ja muita suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee A-kohdassa mainituin tavoin. 25

26 Allekirjoituspöytäkirja D. Palkkaperusteiden korotus Työehtosopimuksen työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien. Nämä korotukset eivät aiheuta aika- ja suorituspalkkatyössä palkkojen korottamista yli yleiskorotuksen, mikäli työpalkat näillä yleiskorotuksilla korotettuina täyttävät uuden työehtosopimuksen määräykset. E. Henkilökohtainen palkanosuus Sovittiin, että henkilökohtaiset palkanosuudet (hko) säilyvät yleiskorotuksen yhteydessä suhteellisesti entisen suuruisina. F. Keskituntiansion korotus Käytettäessä keskituntiansiota palkankorotuksen voimaantulon jälkeen on keskituntiansiota korotettava siten, että siinä tulee huomioon otetuksi palkankorotus siltä osin kuin tämä ei keskituntiansioon sisälly. 3 Palkkaluvut, erilliset lisät sekä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaukset ennen niiden korottamista Työehtosopimuksen mukaiset uudet työkohtaiset palkat, alle 18-vuotiaiden työntekijöiden ja opiskelijoiden palkat, erilliset lisät sekä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaukset tulevat voimaan vasta työehtosopimuksessa erikseen sovitun ajankohdan jälkeen. Tätä ennen näiden osalta noudatetaan lakkaavan työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä. 26

27 Allekirjoituspöytäkirja 4 Työryhmät Liitot asettavat seuraavat työryhmät: - Koulutustyöryhmä - Henkilöstöedustuksen toimivuus -työryhmä - Työpaikkakohtaiset kokeilut -työryhmä - Työehtojen määräytymisen järjestelmä -työryhmä - Työehtosopimuksen edustavuus -työryhmä - Palkkamääräyksien kehittäminen -työryhmä - Työaikakysymykset -työryhmä - Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä 5 Pöytäkirjan tarkastaminen Sovittiin, että Jorma Turunen, Risto Alanko, Riku Aalto ja Matti Mäkelä tarkastavat tämän pöytäkirjan. Vakuudeksi: Tarkastettu: Manu Laapas Jorma Turunen Risto Alanko Riku Aalto Matti Mäkelä 27

28 28 Allekirjoituspöytäkirja

29 1-2 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISTÄ 1 Sopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Teknologiateollisuus ry:hyn kuuluvien kaivosteollisuutta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Soveltamisala 2 Keskusjärjestöjen välinen sopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan allekirjoitettua teknologiateollisuuden yleissopimusta. TT-SAK yleissopimus, teknologiateollisuus 29

30 3-5 Sitovuus Noudattamisvelvollisuus Työrauhavelvoite 3 Sopimuksen sitovuus ja noudattamisvelvollisuus Tämä työehtosopimus sitoo allekirjoittaneita liittoja ja niiden alayhdistyksiä sekä työnantajia ja työntekijöitä, jotka ovat tai sopimuksen voimassaoloaikana ovat olleet näiden yhdistysten jäseniä. Sopimukseen sidotut ovat velvolliset tarkoin noudattamaan tätä sopimusta ja huolehtimaan siitä, että niiden alaiset yhdistykset ja niihin kuuluvat työnantajat ja työntekijät eivät riko sen määräyksiä. 4 Työrauhavelvoite Liitot ja niiden alayhdistykset ovat velvolliset huolehtimaan siitä, etteivät niiden jäseninä olevat alayhdistykset, työnantajat tai työntekijät, joita sopimus koskee, ryhdy työtaistelutoimenpiteisiin eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä. 5 Työsuhteen syntyminen ja lakkaaminen Työsuhteen syntymistä ja lakkaamista koskevia määräyksiä on teknologiateollisuuden yleissopimuksen 1. luvussa ja teknologiateollisuuden irtisanomissuojasopimuksessa allekirjoituspöytäkirjoineen. Varoituksen tiedoksianto Jos työntekijälle on annettu rikkomuksesta tai laiminlyönnistä varoitus, siitä tulee ilmoittaa myös asianomaiselle luottamusmiehelle, mikäli tämä ei ollut läsnä varoitusta annettaessa. 30

31 6-7 II TYÖPALKAT 6 (Kalleusluokat) Poistettu 7 Työn vaativuuden määritys Töitä ja työtehtäviä tarkastellaan työpaikalla vakiintuneen työnsisällön kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoituksena on selvittää tehtyjen töiden ja työtehtävien keskinäiset vaativuudet. Soveltamisohje: Työntekijöiden työn kulun tai töiden ohjauksen mukaan tekemät työt ja työtehtävät ovat erilaisia. Työ voi olla työvaihe tai useampia työvaiheita. Työtehtävä sisältää useita töitä, jotka työntekijä tekee työn kulun edellyttämässä järjestyksessä. Tällöin työnvaativuuden määrityksessä tulee noudattaa työkohtaisen palkan osuuden osalta sovittuja periaatteita (TES 8 mom. 2). Työpaikalla käytetään vain yhtä määritystapaa. Perusmääritystapana on töiden vaativuusryhmittely (TVR). Paikallisesti voidaan sopia karkearyhmittelyn (KR) tai muun työnvaativuuden määritystavan käyttämisestä. Soveltamisohje: Käytössä oleva, paikallisesti sovittu työnvaativuuden määritystapa voidaan irtisanoa päättymään kuuden kuukauden siirtymäkauden kuluttua, jos siihen on perusteltu syy. 31

32 7 Työnvaativuustyöryhmä Töiden vaativuusryhmittelyä (TVR) käytettäessä töiden vaativuuden määrittely perustuu paikallisen työnvaativuustyöryhmän suorittamaan ohjetöiden vaativuuksien määrittelyyn. Työnvaativuustyöryhmän muodostavat yhteisesti sovitun koulutuksen saaneet työnvaativuuden määrittelyyn perehtyneet, paikalliset olosuhteet ja työt tuntevat henkilöt. Mikäli työnvaativuustyöryhmän jäsenet vaihtuvat, työnantajan tulee huolehtia siitä, että uudet jäsenet saavat sovitun koulutuksen. Työntekijöiden edustajilla on oikeus osallistua työn vaativuuden määritykseen. Työnvaativuustyöryhmä toimii työnvaativuuteen liittyvissä ylläpito- ja seurantakysymyksissä tarvittaessa kokoontuvana asiantuntijaryhmänä. Ryhmän tulee käsitellä asiat tarpeetonta viivytystä välttäen. Ryhmä kokoontuu kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Selvitys työntekijöille Työnantajan tulee kaikissa tapauksissa antaa työntekijöille riittävä selvitys ja koulutus työnvaativuuden määritystavasta ja määrityksessä noudatettavista periaatteista. Töiden vaativuusryhmittely Mom. 1. Työn vaativuuden määrityksessä edetään seuraavasti: 1 Valitaan ohjetyöt (otetaan edustava näyte kaikista työpaikalla esiintyvistä töistä). Soveltamisohje: Työnvaativuuksien määrityksen perustana ovat ohjetyöt, joiden tulee olla siten valittuja ja rajattuja, että ne mahdollistavat työnvaativuuksien vertailtavuuden 32

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ISBN 978-952-5998-47-4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo ASIAHAKEMISTO...15 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...35

Lisätiedot

Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto ry

Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto ry TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 4.11.2011 Paikka Teknologiateollisuus ry, Helsinki Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-04-7 Painopaikka:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-54-2 2 Sisällysluettelo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...13

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY PAPERILIITTO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010 31.3.2014 (Huomioitu 2012 muutokset) ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012

Lisätiedot

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 2 3 4 5 Soveltamisala... 1 Järjestäytymisvapaus... 5 Paperiteollisuuden yleissopimuksen noudattaminen... 5 Työrauhavelvoite...

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry Teknologiateollisuus ry PL 10 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 TYÖEHTOSOPIMUS YLEISTÄ 1 Soveltamisala 5 2 Työsuhde ja yleiset velvollisuudet. 6 3 Työsuhteen

Lisätiedot