METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS"

Transkriptio

1 METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2 ISBN Painopaikka: Kirjapaino Jaarli Oy,

3 METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

4 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Pelti ja teollisuuseristysalan työehtosopimus... sivu Asiahakemisto... 6 Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja Yleistä 1 Soveltamisala Keskusjärjestöjen väliset sopimukset Työsuhdetta koskevat määräykset II Palkat ja palkkaperusteet 4 Työkohtaiset tuntipalkat Työntekijän palkka ja palkkaustavat perustuntipalkka aikapalkka suorituspalkat Palkanmaksu III Työntutkimukset 7 Työntutkimukset IV Työaikamääräykset 8 Säännöllinen työaika Ylityö, sunnuntaityö ja viikkovapaan aikana tehty työ V Erinäiset korvaukset 10 Työskentely tehdasalueen ulkopuolella Työvälineiden korvaus Arkipyhäkorvaus Muita korvauksia ja etuja

5 Sisällysluettelo VI Työturvallisuus 14 Työturvallisuus VII Sosiaaliset määräykset 15 Sairausajan ja äitiysvapaan palkka Lääkärintarkastukset Vakuutukset Vuosiloma VIII Erinäiset määräykset 19 Ammattiyhdistysmaksut Ilmoitustaulujen käyttö Luottamusmiehet Kokoontuminen työpaikoilla sekä tiedotus ja yhteistoiminta Koulutustoiminta Lakkorajoitusmääräys Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen Ulkopuolisen työvoiman käyttö Paikallinen sopiminen IX Teollisuuseritystä koskeva urakkahinnoittelu Urakan mittaamisperusteet Urakkahinnoittelu X Peltialaa koskeva urakkahinnoittelu XI Poimulevytöiden ja niiden yhteydessä tehtävien ääni ja lämpöeristystöiden urakkahinnoittelu

6 Sisällysluettelo XII Sopimuksen voimassaolo 34 Sopimuksen voimassaoloaika Sopimus työajasta kolmivuorotyössä TT SAK yleissopimus, pelti ja teollisuuseritysala Pöytäkirja TT SAK yleissopimuksen soveltamisesta pelti ja teollisuuseristysalalla Pelti ja teollisuuseristysalan luottamusmiessopimus Pelti ja teollisuuseritysalan irtisanomissuojasopimus Lomapalkkasopimus muutoksineen Paikallinen sopiminen -taulukko

7 Asiahakemisto Aattopäivä Adoptio Aikapalkka työntekijän aikapalkka yrityskohtainen lisä Allekirjoituspöytäkirja (TES) aikapalkat keskituntiansion korotus palkkaperusteiden korotus palkkojen tarkistaminen pöytäkirjan tarkistaminen suorituspalkat työehtosopimuksen allekirjoittaminen ei paikallista ratkaisua työryhmät yleiskorotus... 18, 19 Ammattiosasto Ammattitutkintopalkkio Ammattiyhdistysjäsenmaksu Arkipyhäkorvaus Arkipyhäviikot Asevelvollisuus... 63, 84 Asunto hankkiminen taso Ateriakorvaus Elpymistauko Eläkkeelle siirtyminen Erilliset lisät palvelusvuosilisä vuorotyö, ilta ja yötyö Erikoisammattitutkintopalkkio Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen neuvotteluvelvollisuus paikallinen neuvottelujärjestys työtuomioistuin Erimielisyysmuistio

8 Asiahakemisto Hammassairaus Hautauspäivä Helatorstai... 41, 61 Henkilökohtainen pätevyyslisä ammattitaito monitaitoisuus vastuuntunto ja huolellisuus suuruus ja porrastus työtulos ja laatu Henkilökohtaisten asioiden hoito Henkilönsuojaimet Hinnoitteluperuste Hääpäivä Isyysvapaa Itsenäisyyspäivä... 41, 62 Joulu... 41, 45, 56, 61 Juhannus... 41, 45, 56, 61 Kahvitauko Karenssipäivä... 70, 71 Kehittämistoiminta Keskituntiansio...20, 32, 37, 44-45, 164, 200 keskituntiansion korotus keskituntiansion laskeminen käyttöajanjaksot Keskusjärjestöjen väliset sopimukset (luettelo) Kokoontuminen työpaikoilla Komennuspaikka Komennuspaikkakunta Korvaava työ Korvauksia ja etuja hautauspäivä hääpäivä kutsunta merkkipäivät reservin harjoitukset väestönsuojelu

9 Kotimatkat Koulutus...86, Kutsunta Laboratoriotutkimukset Lapsen sairastuminen vaikeasti sairaan lapsen hoito Lauantai... 38, 41, 44 Lepoaika Lomanmääräytymisvuosi Lomapalkkasopimus muutos Lomaraha Lomautus...24, 73, 197, 199, Loppiainen... 41, 61 Luottamusmies/ sopimus...36, 73, 85, ammatillinen kehittyminen ja eteneminen ammattiosasto ansionmenetyksen korvaaminen ehdokassuoja ilmoitusvelvollisuus jälkisuoja kelpoisuus korvaus työsopimuksen laittomasta lakkauttamisesta koulutus kuukausikorvaus lomautus luottamusmiessopimus muun työn järjestämisvelvollisuus paikallinen neuvottelujärjestys pääluottamusmies pääluottamusmiehelle annettavat tiedot siirto tehtävät tietojen luottamuksellisuus toimialue työsopimuksen irtisanominen työsopimuksen purku työsuhde vaali varapääluottamusmies ylityökorvaus Asiahakemisto

10 Asiahakemisto Lääkärintarkastus ansionmenetyksen korvaaminen hammassairaus hoidon määritteleminen ilmoitusvelvollisuus korvausvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät tapaukset laboratorio- ja röntgentutkimukset lakisääteiset tarkastukset matkakorvaus ja päiväraha raskaudenaikaiset tarkastukset syöpäsairaus työajan tarpeettoman menetyksen välttäminen uusi sairaus vähimmäisodotusaika Lääkärintodistus , 76 epäselvyydet taannehtiva työterveyslääkäri Maanantai Majoittumiskustannukset Makuupaikka Matkatyö aiheeton poissaolo asunnon hankkiminen ateriakorvaus henkilökohtaisten asioiden hoito komennuspaikka komennuspaikkakunta korvaus ruoasta kotimatkat eräinä juhlapäivinä matka ajan korvaus matkakorvaukset komennuspaikkakunnalla matkakustannukset... 51, 55 matkan alkaminen ja päättyminen... 50, 51 matkustamisvelvollisuus... 50, 57 oman auton käyttö... 51, 55 paikallinen sopiminen ulkomaan päivärahoista päiväraha rajanpintatyöt Ruotsia koskevat poikkeussäännökset sairaalapäiväraha ulkomailla suoritettava matkatyö vakinainen työpaikka

11 10 Asiahakemisto yöpymiskustannukset Metalliliiton hallintoelinten kokoukset Merkkipäivät Monitaitoisuus Neuvottelujärjestys... 39, 87, 188 Neuvotteluvelvollisuus Nuoret työntekijät Oman auton käyttö... 51, 55 Oppilaat Oppisopimus Paikallinen sopiminen sovittavissa olevat asiat Pakkotahtinen työ Palkanmaksu Palkkaperusteet henkilökohtainen pätevyyslisä hinnoitteluperuste lisäkoulutuksen oppilaspalkka nuoret työntekijät ohjetöiden työnvaativuus oppilaat perustuntipalkka työkohtainen tuntipalkka työnvaativuus Palkkaustavat valinta Palvelusvuosilisä Pelastuslaki Periodityö Perustuntipalkka , 33 Pitkäperjantai Poissaolo... 37, 55, 62 Päiväraha Pääluottamusmies Pääsiäinen... 45, 56, 61 Rajanpintatyöt Kamenogorsk... 57

12 Asiahakemisto Kostamus Svetogorsk Raskaus Reservin harjoitukset Ryhmähenkivakuutus Röntgentutkimukset Sairaalapäiväraha Sairaus...62, Sairausajan palkka alle 1 kuukauden työsuhde epidemiat epääminen ilmoitusvelvollisuus karenssipäivä korvausajanjaksot korvausperuste... 70, 71, 74 lapsen sairaus maksuajankohta ohjaaminen tes:n oikeaan soveltamiseen palkkaetujen väärinkäyttö sairastuminen kesken työpäivän saman sairauden uusiutuminen työtapaturma työterveyslääkäri vähennykset Sopimuksen sitovuus Soveltamisala (tes:n) Sunnuntaityö... 39, 44, 49 sunnuntaityölisä Suojavaatetus Suorituspalkka(työ) hinnoitteluperuste hinnoittelusäännöt keskeyttäminen työnantajan määräyksestä keskeytyminen muusta syystä palkkatakuu ryhmäsuorituspalkan jako tietojen saantioikeus yksikköhinnasta sopiminen

13 Tarkistustutkimus Tavanomainen työvaatetus Tehdasalueen ulkopuolella työskentely Työaika järjestäminen keskimääräinen viikkotyöaika...35, kolmivuorotyö lepoaika lyhentäminen periodityö seuranta sunnuntaityö... 39, 44, 49 säännöllinen tasaaminen tasaamislisä...37, tasoittumisjakso... 35, 42, 163 työaikalaki työtuntijärjestelmä... 36, 38, 163 työtuntijärjestelmän muutokset työviikko työvuorokausi vapaapäivät... 38, 41 ylityö Työaikapankki käsite ja tarkoitus käyttöönotto käyttö työsuhteen päättyminen irtisanominen kolmivuorotyö Työarvo Työehtosopimus allekirjoituspöytäkirja noudattamisvelvollisuus sitovuus soveltamisala voimassaolo Työkohtainen palkan osuus Työkohtainen tuntipalkka Työkomennus Työmatka Työn mittaus Asiahakemisto

14 Asiahakemisto Työntutkimukset Työn vaativuuden määritys Työnvaativuusryhmä Työpalkat , Työrauhavelvoite Työsopimuksen irtisanomisajat...23, Työsuojelu , Työsuojelupäällikkö Työsuojelutoimikunta ansionmenetyksen korvaaminen Työsuojeluvaltuutettu vapautus työstä kuukausikorvaus Työtaistelutoimenpide Työtapaturma Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työtuntijärjestelmä... 36, 38, 163 muutokset Työtuomioistuin Työturvallisuus henkilönsuojaimet ilmoitusvelvollisuus pidättäytyminen työstä suojavaatetus... 67, 68 yleiset velvollisuudet Työviikko Työvuorokausi Töiden vaativuuden määritys ohjetyöt oppimisaika työnvaativuusryhmä työolosuhteet työn edellyttämä vastuu Ulkomaan päiväraha paikallinen sopiminen ulkomaan päivärahoista Ulkomailla suoritettava matkatyö liittojen hyväksymät periaatteet matkustamisvelvollisuus

15 14 Asiahakemisto poikkeukset Ruotsin osalta rajanpintatyöt Ulkopuolisen työvoiman käyttö alihankinta vuokratyövoima tiedottaminen luottamusmiehelle Urakkahinnoittelu teollisuuseristysala peltiala poimulevytyöt ja niihin liittyvät ääni ja lämpöeristystyöt Uudenvuodenpäivä Vajaavuorokausi Vakinainen työpaikka Vapaapäivät Vapunpäivä... 41, 61 Viikkovapaa viikkovapaakorvaus Viikoittainen ylityö Voimassaoloaika (tes:n) Vuorokautinen ylityö Vuorotyö...40, iltavuorolisä päivä ja kaksivuorotyötä koskeva työajan tasaaminen työvuoro vuorotyölisän ylityökorotus yövuorolisä Vuosiloma , lomakorvaus , lomanmääräytymisvuosi lomapalkkasopimus muutoksineen lomaraha työssäolopäivien veroiset päivät... 37, 78, 166, 216 vuosilomalaki vuosilomapalkka , Yhteistoiminta Yleiskorotus Yleissopimus

16 Asiahakemisto Ylityö lisät viikoittainen vuorokautinen yksi ylityökäsite Yömatkaraha Yöpymiskustannukset Äitiysvapaan palkka

17 PELTI JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

18 Allekirjoituspöytäkirja METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Teknologiateollisuus ry, Helsinki Läsnä Metalliteollisuudenharjoittajain Metallityöväen Liitto - MTHL:n Työnantajat ry Liitto ry Pekka Pynnönen Hannu Koret Markku Kuusisto Jari Mustikkamaa Jukka Pyykönen Tommi Saarnio Eero Salmi VesaTähtinen Marjo Veitonmäki Jaakko Virtanen Manu Laapas Tero Tuominen Tapio Toivonen Riku Aalto Matti Mäkelä Ahti Järvinen Anna Järvinen Arto Kannisto Juhani Miettinen Kristian Toikka Heikki Holappa Kari Lähteenmäki 1 Työehtosopimuksen allekirjoittaminen Todettiin, että liittojen välillä on tänään allekirjoitettu saavutetun neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus. Samalla todettiin, että voimassa oleva allekirjoitettu työehtosopimus on lakannut olemasta voimassa Nyt allekirjoitettu 17

19 Allekirjoituspöytäkirja työehtosopimus on tullut voimaan Tämä työehtosopimus on tehty keskusjärjestöjen välillä solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. 2 Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2013 Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Paikallinen palkkaratkaisu Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Yleiskorotuksen toteutustapa ellei paikallista palkkaratkaisua Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 12 senttiä/tunti suuruisella yleiskorotuksella viimeistään tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Vuosi 2014 Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kus- 18

20 Allekirjoituspöytäkirja tannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Paikallinen palkkaratkaisu Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Yleiskorotuksen toteutustapa ellei paikallista palkkaratkaisua Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella viimeistään tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. B. Aikapalkat Voimassa olevia aikapalkkoja on korotettava siten kuin kohdassa A on sanottu. C. Suorituspalkat Työehtosopimuksen urakkahinnoittelutaulukoihin on tehty rakenteellisia muutoksia ja samassa yhteydessä on huomioitu yleiskorotuksen vaikutus. Taulukoiden mukaiset urakkahinnat ovat voimassa alkaen. Muita kuin urakkahinnoittelutaulukoihin sidottuja suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee A-kohdassa mainituin tavoin. D. Palkkaperusteiden korotus Työehtosopimuksen työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien. Nämä korotukset eivät aiheuta aika- ja suorituspalkkatyössä palkkojen korottamista yli yleiskorotuksen, mikäli työpalkat näillä yleiskorotuksilla korotettuina täyttävät uuden työehtosopimuksen määräykset. 19

21 Allekirjoituspöytäkirja E. Henkilökohtainen palkanosuus Sovittiin, että henkilökohtaiset palkanosuudet (hko) säilyvät yleiskorotuksen yhteydessä suhteellisesti entisen suuruisina. F. Keskituntiansion korotus Käytettäessä keskituntiansiota palkankorotuksen voimaantulon jälkeen on keskituntiansiota korotettava siten, että siinä tulee huomioon otetuksi palkankorotus siltä osin kuin tämä ei keskituntiansioon sisälly. 3 Palkkaluvut ja erilliset lisät ennen niiden korottamista Työehtosopimuksen mukaiset uudet työkohtaiset palkat, alle 18-vuotiaiden työntekijöiden ja opiskelijoiden palkat sekä erilliset lisät tulevat voimaan vasta työehtosopimuksessa erikseen sovitun ajankohdan jälkeen. Tätä ennen näiden osalta noudatetaan lakanneen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä. 4 Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä Liitot asettavat pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimuksen kehittämistä varten työryhmän, jonka tehtävänä on muun ohella ottaa huomioon alan erityispiirteet: selvittää palkkalaskelman toimittamiseen liittyvät tekniset mahdollisuudet / käytännöt tarkastella paikallisen sopimisen käytäntöjä ja toimivuutta työkyvyttömyyden omailmoitukseen liittyen seuraa pääalan työryhmän työtä vuosilomaan liittyvän palkanmaksun osalta seuraa pääalan vuokratyövoiman käyttöön liittyvän kirjauksen toimivuutta ja tarkastelee vuokratyövoiman käyttöä pelti- ja teollisuuseristysalalla. tarkastelee alan luottamusmiesten toimintaedellytyksiä ja ajankäyttöä työryhmä luovuttaa väliraportin mennessä ja loppuraportin mennessä. 20

22 Allekirjoituspöytäkirja 5 Työaikatyöryhmä Liitot asettavat työryhmän pohtimaan työajan käyttöön liittyviä mahdollisuuksia. Toimialan erityispiirteet huomioiden tarkastellaan muun ohella seuraavia asioita: Edistää sellaisia hyviä työaikakäytäntöjä, jolla tuetaan yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon ottamista. tarkastelee alan erityispiirteitä työajan käytön suhteen laatii väliraportin mennessä esittää selvityksen mennessä 6 Pöytäkirjan tarkastaminen Sovittiin, että Pekka Pynnönen, Tommi Saarnio, Riku Aalto ja Matti Mäkelä tarkastavat tämän pöytäkirjan. Vakuudeksi: Tarkastettu: Tapio Toivonen Pekka Pynnönen Tommi Saarnio Riku Aalto Matti Mäkelä 21

23 Työehtosopimus Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto MTHL:n Työnantajat ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välinen PELTI JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan alempana mainituin poikkeuksin Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto MTHL:n Työnanta jat ry:n teollisuuseristys ja rakennuspeltialan jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijäin välisiin työsuhtei siin. Mikäli jokin muutakin kuin teollisuuseristystä ja rakennuspeltityötä harjoittava työnantaja on ainoastaan jonkun osaston osalta Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto MTHL:n Työnanta jat ry:n jäsen, sovelletaan tätä sopimusta vain mainitun osaston työntekijöiden työsuhtei siin edellä mainituin perustein. Sopimukseen sidotut ovat velvolliset tarkoin noudattamaan tätä sopimusta ja huolehtimaan siitä, että niiden alaiset yhdistykset ja niihin kuuluvat työnantajat ja työntekijät eivät riko sen määräyksiä. 2 Keskusjärjestöjen väliset sopimukset Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan seuraavia liitteinä olevia keskusjärjestöjen välillä solmittuja sopimuksia: 22

24 Työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan keskusjärjestöjen (TT SAK) välistä allekirjoitettua yleissopimusta siinä muodossa kuin allekirjoittaneet liitot ovat mainitun yleissopimuksen peltija teollisuuseristysalalle hyväksyneet. Lomapalkkasopimus siihen tehtyine muutoksineen. 3 Työsuhdetta koskevat määräykset Mom. 1. Irtisanottaessa ja lomautettaessa työntekijöitä noudatetaan tämän työehtosopimuk sen osana Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto MTHL:n Työnantajain ja Metallityöväen Liiton välillä solmittua sopimusta irtisanomisen ja lomautuksen perusteista. Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen Työsuhteen kestoaika enintään 1 vuosi yli 1 vuosi mutta enintään 5 vuotta yli 5 vuotta mutta enintään 10 vuotta yli 10 vuotta mutta enintään 15 vuotta yli 15 vuotta Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen Työsuhteen kestoaika enintään 1 vuosi yli 1 vuosi mutta enintään 5 vuotta yli 5 vuotta Irtisanomisaika 2 viikkoa 4 viikkoa 6 viikkoa 2 kuukautta 3 kuukautta Irtisanomisaika 1 viikko 2 viikkoa 1 kuukausi Työsopimusta irtisanottaessa noudatetaan vähintään seuraavia irtisanomisaikoja: TT-SAK-yleissopimus Lomapalkkasopimus Irtisanomisajat työnantajan irtisanoessa Irtisanomisajat työntekijän irtisanoutuessa Työsuhteen 4 ensimmäistä kuukautta ovat työsopimuslain 1 luvun 4 :n 1 momentin tarkoittamaa koeaikaa, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. 23 Koeaika

25 Työehtosopimus Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Sääolosuhteista johtuva lomautus Mom. 2. Jos paikalliset osapuolet yhteisesti toteavat, että sääolosuhteet, tuuli, sade tai lämpötila estävät työntekijän kanssa sovitun työn suorittamisen, työnantajan tulee pyrkiä järjestämään muuta työtä. Jos muun työn järjestäminen ei ole mahdollista, on työnantajalla oikeus lomauttaa työntekijä ilmoittamalla siitä viimeistään työpäivän tai työvuoron alkaessa. Mikäli työntekijä on saapunut työpaikalle eikä edellä mainitusta syystä ole voinut ryhtyä työhön, maksaa työnantaja matka ajan palkan ja matkakustannusten korvauksen työehtosopimuksen mukaisesti, jos työpaikka sijaitsee edellä mainitussa sopimuksessa määriteltyjen rajojen ulkopuolella. Sinä aikana, kun työntekijä on työnantajan palveluksessa, hänellä ei ole oikeutta urakoida omaan laskuun tai tehdä alansa töitä jollekin toiselle työnantajalle. II PALKAT JA PALKKAPERUSTEET 4 Työkohtaiset tuntipalkat Työkohtaiset tuntipalkat Mom. 1. Työnvaativuuteen perustuvat työkohtaiset tuntipalkat ovat (senttiä/tunti) ovat alkaen seuraavat: TVR 1 Työtä voi tehdä ilman erityistä ammattikoulutusta työpaikalla tapahtuneen opastuksen jälkeen. 943 TVR 2 Työtä voi tehdä lyhyehkön oppi misajan jälkeen. Töiden yksityis kohtainen opastaminen melko vai keaa. Työ edellyttää normaalia huolellisuutta TVR 3 Työnteon yhteydessä joudutaan toisinaan suunnittelemaan suorituksen yksityiskohtia ja/tai valitse maan työmenetelmiä joistakin mahdollisista vaihtoehdois ta. Työ vaatii 1 2 vuoden oppi misajan. Työ edel lyttää normaalia huolellisuutta

26 Työehtosopimus TVR 4 Työ edellyttää valmiutta tehdä valintoja työn yksityiskohtaisesta suoritustavasta. Työ vaatii 2 5 vuoden oppimisajan. Työ edellyttää melkoista huolellisuutta ja tarkkuutta TVR 5 Työ edellyttää harkintaa koskien työn yksityis koh taista suorittamista. Työ vaatii yli 5 vuoden oppi misajan. Työ edellyttää suurta huolellisuutta ja työlle on ominaista itsenäisten ratkaisujen teko Työnvaativuuteen perustuvat työkohtaiset tuntipalkat ovat (senttiä/tunti) ovat alkaen seuraavat: TVR TVR TVR TVR TVR Työkohtaiset tuntipalkat Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset tuntipalkat otetaan käyttöön palkankorotusajankohdasta lukien. Mom. 2. Työn vaativuuden määritys Työn vaatima oppimisaika Oppimisajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kuluessa työn vaatima suoritusvarmuus, normaali suoritustaso ja työnkulun edellyttämä harkinta keskimäärin saavutetaan. Oppimis aika määritetään työkohtaisesti selvittämällä, mikä on tarpeellisen koulutuk sen ja käytännön kokemuksen vaatima aika. Oppimisaika Oppimisajan määrityksessä perusteena on yksinomaan työn vaatima oppimisaika. Oppimisaika ei määräydy työntekijän työssäoloajan ja/tai koulutuksen perusteella. 25

27 Työehtosopimus Vastuu Työolosuhteet Ohjetyöt Työn edellyttämä vastuu Työn edellyttämällä vastuulla tarkoitetaan vastuuta, joka työntekijälle aiheutuu työn itsenäisyydestä, turvallisuudesta, tuotteesta tai suoritteesta ja työvälineistä. Työolosuhteet Työt tehdään aloille tavanomaisissa työolosuhteissa. Kaikki työolosuhteista ja materiaaleis ta johtuvat tekijät on huomioitu työkohtaisissa palkoissa. Ohjetöiden työnvaativuusryhmät Rakennuspelti ja teollisuuseristysaloilla esiintyvien eräiden töiden työnvaativuusryhmät. Töiden, joita ei ole mainittu tässä luettelossa, vaativuusryhmä määritetään työpaikkakoh taisesti sopimuksen mukaisin perustein ja verrataan niitä luettelossa oleviin ohjetöihin. Työnvaativuusryhmä 1 Helpot ja kevyet aputyöt Työnvaativuusryhmä 2 Vaativat ja raskaat aputyöt, helpot valmiiden osien asennustyöt, eristysten purkutyöt Työnvaativuusryhmä 3 Helpot raudoitus ja villoitustyöt, poimulevytyöt, ilmastointi ja eristyselementtien asennustyöt, osien valmistus tehtaalla Työnvaativuusryhmä 4 Villoitus, raudoitus, eristys, eristeen pellitys, rakennuspeltityö, ilmastointi ja eristysele menttien asennustyöt, ilmastointityöt, kylmäsolumuovieristykset ja eristystyynyjen teko, vaativat telinetyöt. Työnvaativuusryhmä 5 Vaativat eristys ja rakennuspeltityöt, ilmastointityö, rautaraken 26

28 Työehtosopimus netyö, eristyksen raudoitus työt, polyuretaanieristyksen peltityöt. 5 Työntekijän palkka ja palkkaustavat Mom. 1. Perustuntipalkka Täysin työkykyinen 18 vuotta täyttänyt työntekijä. Työntekijän perustuntipalkka määräytyy hänen tekemänsä työn tai tekemiensä töiden vaativuuden (työkohtai sen palkanosuus) ja hänen työsuorituksensa (henkilökohtainen pätevyysli sä) perusteel la. Perustuntipalkka Mom. 2. Työkohtainen palkan osuus Työntekijän työkohtainen palkan osuus määritetään hänen säännönmu kaisesti tekemiensä töiden perusteella. Em. palkan osuuden suuruus määräytyy sen työnvaativuusryhmän työkohtaisen tuntipalkan perusteella, johon kuuluvat työt edustavat suurinta osuutta tehdyistä töistä. Työkohtainen palkanosuus Ohjeena töitä jaettaessa on pidettävä sitä, että työntekijälle ohjataan sellaisia töitä, jotka vastaavat hänelle säännönmukaisesti kuuluvien töiden vaativuutta. Töiden ohjauksen periaatteena on myös se, että työntekijälle pyritään ohjaamaan hänen työsuoritustensa paranemisen myötä vaativampia töitä. Työnvaativuusryhmät Työnvaativuusryhmiä on viisi: TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR 4 ja TVR 5. Työntekijän työnvaativuusryhmä määräytyy hänen pääasiassa tekemiensä töiden vaativuuden perusteella. Mom. 3. Henkilökohtainen pätevyyslisä Työntekijän henkilökohtaisen pätevyyslisän osuus määritetään työn kannalta merkityksellisten tekijöiden perusteella. Tekijät ovat ammatinhallinta, monitaitoisuus, työtulos ja huolellisuus. Pätevyyslisä 27

29 Työehtosopimus Ammattitaito Työtulos ja laatu Vastuuntunto ja huolellisuus Monitaitoisuus Henkilökohtaisen pätevyyslisän suuruus Ammattitaito määritellään tarkastamalla työntekijän taitoa suoriutua työn suorittamiseen liittyvistä valintatilanteista, jotka koskevat työskentelytapaa ja työmenetelmiä sekä niiden kehittämistä. Lisäksi otetaan huomioon työntekijän suorittamat ammattitutkinnot. Monitaitoisuus määritetään arvioimalla työntekijän kykyä ja käytettävyyttä tehdä erilaisia töitä organisaatiossa sekä valmiutta kehittää näitä taitoja. Työtulos ja laatu määritetään vertaamalla työntekijän aikaansaamaa tulosta ja laatua työssä saavutettuun normaaliin työtulokseen ja vaadittavaan laatuun. Näitä tekijöitä määriteltäessä otetaan huomioon ohjeiden määräysten ja työaikojen noudattaminen sekä työpaikkajärjestyksen ylläpito sekä yhteistyö tilaajan kanssa. Henkilökohtaisen pätevyyslisän suuruus on vähintään 3 % ja enintään 20 % työkohtaisesta palkanosuudesta. Työpaikan työntekijöille prosentteina määriteltyjen pätevyyslisien keskiarvon tulee olla 9 14 %:n välillä. Henkilökohtaisen pätevyyslisän suuruuden määrittää työnantaja käyttäen sopimuk sessa olevia perusteita. Pätevyyslisän määritysajankohta Henkilökohtainen pätevyyslisä määritellään työntekijälle niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Ennen henkilökohtaisen pätevyyslisän määritystä työntekijän perustuntipalkkana käytetään työkohtaista palkan osuutta. Henkilön suoritettua hyväksytysti ammatti- tai erikoisammattitutkinnon määritellään henkilön pätevyyslisä uudelleen. Mom. 4. Nuoret työntekijät ja oppilaat Nuoret työntekijät Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden ja ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa tarkoitettujen 15 vuotta täyttäneiden oppisopimusoppilaiden tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat alkaen seuraavat 28

30 Työehtosopimus 1. oppivuosi oppivuosi oppivuosi oppivuosi 913 Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden ja ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa tarkoitettujen 15 vuotta täyttäneiden oppisopimusoppilaiden tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat alkaen seuraavat Nuoret työntekijät oppivuosi oppivuosi oppivuosi oppivuosi 920 Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset tuntipalkat otetaan käyttöön palkankorotusajankohdasta lukien. Soveltamisohje: Edellä momentin 4 taulukossa mainitut palkkaluvut ovat tuntipalkkoja, joita sovelletaan ilman mitään lisiä. Oppilaspalkat lisäkoulutuksesta Lisäkoulutuksesta sovitun oppisopimuksen työharjoitteluajalta maksetaan oppilaspalkkaa, joka on vähintään 2. oppivuoden palkka. Henkilölle, joka on työsuhteessa oppisopimusta solmittaessa, maksetaan oppilaspalkkaa hänen perustuntipalkkansa työkohtaisen palkan osuutensa suuruisena ellei paikallisesti sovita sitä korkeammasta palkasta. Oppilaspalkat Mom. 5. Palkkaustavat Palkkaustavat jaetaan aikapalkkaan ja suorituspalkkoihin. Palkkaustavat Suorituspalkkaustapoja ovat suora urakka, osaurakka ja palkkiopalkka. 29

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ISBN 978-952-5998-47-4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo ASIAHAKEMISTO...15 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...35

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-54-2 2 Sisällysluettelo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...13

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY PAPERILIITTO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016 METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Liitesopimukset... 2 3 Työnantajan

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 2 3 4 5 Soveltamisala... 1 Järjestäytymisvapaus... 5 Paperiteollisuuden yleissopimuksen noudattaminen... 5 Työrauhavelvoite...

Lisätiedot

ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010 31.3.2014 (Huomioitu 2012 muutokset) ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 ISBN 978-952-269-111-8 (painettu) ISBN 978-952-269-112-5 (pdf) Taitto: DTPage Oy, Helsinki Kirjapaino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2014

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2010 2012

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2010 2012 RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2010 2012 ISBN 978-952-5785-35-7 (painettu) ISBN 978-952-5785-36-4 (pdf) Taitto: DTPage Oy, Helsinki Kirjapaino: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2010 Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

MAALAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKA- HINNOITTELUINEEN 20.3.2014 29.2.2016

MAALAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKA- HINNOITTELUINEEN 20.3.2014 29.2.2016 MAALAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKA- HINNOITTELUINEEN 20.3.2014 29.2.2016 PINTAURAKOITSIJAT ry RAKENNUSLIITTO ry Pintaurakoitsijat ry:n ja Rakennusliiton välinen MAALAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKA- HINNOITTELUINEEN

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 TYÖEHTOSOPIMUS YLEISTÄ 1 Soveltamisala 5 2 Työsuhde ja yleiset velvollisuudet. 6 3 Työsuhteen

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot