TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS"

Transkriptio

1 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

2 ISBN Painopaikka: Esa Print Oy, 2011

3 Sisällysluettelo SISÄLLYS Asiahakemisto... 6 Allekirjoituspöytäkirja Teknologiateollisuuden työehtosopimus I Yleistä 1 Sopimuksen soveltamisala Keskusjärjestöjen välinen sopimus Sopimuksen sitovuus ja noudattamisvelvollisuus Työrauhavelvoite Työsuhteen syntyminen ja lakkaaminen II Työpalkat 6 Kalleusluokat Työn vaativuuden määritys Työntekijän palkka Palkkaustavat Erilliset lisät a Palkanmääritysjakson muuttaminen Keskituntiansio III Työntutkimukset 12 Työntutkimukset IV Työaikamääräykset 13 Säännöllisen työajan pituus Ylityö, sunnuntaityö ja viikkovapaan aikana tehty työ Hälytysluontoinen työ ja varallaolo V Erinäiset korvaukset 16 Työskentely varsinaisen työpaikan ulkopuolella Arkipyhäkorvaus

4 Sisällysluettelo 18 Muita korvauksia ja etuja VI Työturvallisuus 19 Työturvallisuus VII Sosiaaliset määräykset 20 Sairausaika, äitiys- ja isyysvapaa sekä tilapäinen hoitovapaa Lääkärintarkastukset Ryhmähenkivakuutus Vuosiloma VIII Erinäiset määräykset 24 Palkanmaksu Ammattiyhdistysjäsenmaksujen pidättäminen Kokoontuminen työpaikoilla sekä tiedotustoiminta Koulutustoiminta Luottamusmiehet Ulkopuolisen työvoiman käyttö Paikallinen sopiminen Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen IX Sopimuksen voimassaolo 32 Sopimuksen voimassaoloaika Sopimus työajasta kolmivuorotyössä Lomapalkkasopimus muutoksineen TT-SAK yleissopimus, teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden luottamusmiessopimus Teknologiateollisuuden irtisanomissuojasopimus Irtisanomissuojasopimuksen soveltamispöytäkirja

5 Sisällysluettelo Määräykset palkanmaksusta kuukausipalkkana Sopimus tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvästä työharjoittelusta ja työssäoppimisesta teknologiateollisuudessa Paikallinen sopiminen

6 Asiahakemisto ASIAHAKEMISTO Aattopäivä... 74, 79, 83, 85, 208 Adoptio Aikapalkka...27, 59-62, 215 aikapalkkaosuus aikapalkkojen kehitys henkilökohtainen aikapalkka... 61, 64, 71, 95, , 201, kuukausipalkka...70, 76, 104, 144, 164, Alihankinta , 179 Allekirjoituspöytäkirja (TES) aikapalkat henkilökohtainen palkanosuus henkilökohtaisiin palkankorotuksiin käytettävä erä kertaerä keskituntiansion korotus luottamushenkilön asemaan liittyvät ongelmatilanteet paikallisen sopimuksen jälkivaikutus palkkaperusteiden korotus palkkojen korottaminen suorituspalkat tasa-arvo työehtosopimuksen allekirjoittaminen työajan tasaamislisä työryhmät huolto- ja kunnossapitotyöryhmä ikääntyneet työntekijät kehittämistyöryhmä malmikaivosten työehtosopimuksen kehittämistarpeet palkkamääräyksien kehittäminen työaikakysymykset työehtosopimuksen rakenteen ja ulkoasun kehittäminen työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen

7 Asiahakemisto työpaikkakohtaiset kokeilut ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät kysymykset vuokratyövoiman käyttö yleiskorotus... 25, 26 Ammattiosasto , 167, , 186 Ammattitutkintopalkkiot Ammattitutkintostipendi Ammattityöt Ammattiyhdistysjäsenmaksu Ansionmenetyksen korvaaminen kuukausipalkkatyössä Arkipyhäkorvaus Arkipyhäviikot... 74, 79, 85, 141 Asevelvollisuus... 71, 119, 128, Asunnon hankkiminen taso Ateriakorvaus Elpymistauko Eläkkeelle siirtyminen Erikoisammattitutkintopalkkio Erilliset lisät , 216 palvelusvuosilisä , 216 poikkeuksellinen haitta tai hankaluus tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa tulospalkkiolisä vuorotyö, ilta- ja yötyö Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen neuvotteluvelvollisuus paikallinen neuvottelujärjestys erimielisyysasioissa työtuomioistuin Erimielisyysmuistio Hammassairaus Harjoittelijat/työharjoittelijat , 178, ,

8 Asiahakemisto sopimus työharjoittelusta ja työssäoppimisesta Hautauspäivä Helatorstai... 79, 103 Henkilökohtainen palkan osuus...27, 53, 55-57, 213 ammatinhallinta , 213 huolellisuus , 213 mittausjärjestelmä monitaitoisuus , 213 määrä , 213 porrastusryhmät työtulos , 213 Henkilönsuojaimet Henkilöstöryhmän edustaja (yt-lain mukainen) , 187 Henkilöstösuunnitelma Hinnoitteluperuste , Hyvityssakko Hälytysluontoinen työ Hälytysraha , 216 Hätätyö... 78, 143, 147 Hääpäivä Iltatyö Irtisanomissuojasopimuksen soveltamispöytäkirja lomauttaminen menettelytavat määräajan laskeminen työsuhteen kestoajan määräytyminen määräaikainen työsopimus Irtisanomissuojasopimus...42, irtisanominen (ks. kohdasta työsopimuksen irtisanominen) Isyysvapaa , 117 Isyysvapaan palkka Itsenäisyyspäivä... 79, 104, 208 Jaksotyö

9 Asiahakemisto Joulu...79, 85, , 208 Juhannus...79, 85, , 208 Kalleusluokka Karenssipäivä...111, 114 Karkearyhmittely...43, 51-53, 212 vaativuusryhmät Keskituntiansio...27, 64, 66-68, 70-72, 76, , 89-91, 95, 103, 105, , , 119, 125, , 160, 192 keskituntiansion korotus keskituntiansion laskeminen...27, käyttöajanjaksot Keskusjärjestöjen lausunto Keskusjärjestöjen välinen sopimus Kokoontuminen työpaikoilla Kolmivuorotyö , 74, keskeytymätön keskeytyvä työaikasopimus Komennuspaikka Konserniyhteistyöhön valittu edustaja Korvaava työ Korvauksia ja etuja hautauspäivä hääpäivä kutsunta merkkipäivät reservin harjoitukset väestönsuojelu Kotimatkat , 216 Koulutus...28, 44-46, 56, 57-59, 76, , 144, , 183, , ammatillinen koulutus...,45-46, 161, 183, ay-koulutus koulutusaineisto koulutustyöryhmä suunnitelma yhteinen koulutus

10 Asiahakemisto Kuormitus Kutsunta Kuukausipalkka...70, 76, 104, 144, 164, määräykset palkanmaksusta kuukausipalkkana Laboratoriotutkimukset Lapsen sairastuminen... 76, 85, 90, 104, vaikeasti sairaan tai vammautuneen lapsen hoito Lauantai... 66, 77, 79, 83, 89, 208 Lepoaika...77, 79, 89-90, 95, 129 Lomanmääräytymisvuosi...67, , , Lomapalkkasopimus...126, Lomaraha , 217 Lomautus... 75, 85, 104, , , 182, 185, 219 irtisanomissuojasopimus erimielisyystapaukset kanneaika keskeyttäminen korvaukset (perusteen rikkominen) lomautusilmoitus/-aika lyhennetty työaika muu työ neuvottelumenettely (yt) paikallinen sopiminen perusteet siirtäminen työsuhteen päättyminen ja työnantajan korvausvelvollisuus työvoiman vähentämisjärjestys Loppiainen... 79, 103 Luottamusmies/-sopimus , 59, 69, 73, 76,...88, 102, 115, , 144, , 195 ammatillinen kehittyminen ja eteneminen ammattiosasto ansiokehitys ansionmenetyksen korvaaminen

11 Asiahakemisto asema , 184 asemaan liittyvät ongelmatilanteet atk ja sähköposti ehdokassuoja ilmoitusvelvollisuus jälkisuoja kelpoisuus korvaus työsopimuksen laittomasta lakkauttamisesta koulutus , 185 kuukausikorvaus liikkeen luovutus lomautus luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus luottamusmiessopimus luottamusmies- ja työsuojelutehtävien yhdistäminen , 182 muun työn järjestämisvelvollisuus paikallinen neuvottelujärjestys , 175, 220 pääluottamusmies...69, 88, , , , pääluottamusmiehelle annettavat tiedot...132, pääluottamusmiehen palkka (kokonaan työstä vapautettu) siirto tehtävät perustehtävät työpaikalla sovittavat tehtävät tietojen luottamuksellisuus , 179 tiettyä tehtävää varten asettaminen toimialue ja lukumäärä toimitila työsopimuksen irtisanominen työsopimuksen purku... 35, 186 työsuhde...35, vaali vapautus työstä

12 Asiahakemisto vastuualue varaluottamusmies , 171, 173, 183 varapääluottamusmies , 173, 185 yhtiöittäminen, toimintojen yhdistäminen ylityökorvaus Lyhennetty työaika/-viikko... 86, 121, 199 Lääkärintarkastus...105, , aikaisemmin todettu sairaus ansionmenetyksen korvaaminen hammassairaus hoidon määritteleminen ilmoitusvelvollisuus korvausvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät tapaukset laboratorio- ja röntgentutkimukset lakisääteiset tarkastukset matkakustannukset ja päiväraha , 125 raskauden aikaiset tarkastukset ja tutkimukset syöpäsairaus työajan tarpeettoman menetyksen välttäminen työhöntulotarkastus uusi sairaus Lääkärintodistus , 114 epäselvyydet taannehtiva työterveyslääkäri , 114 Maanantai Majoittumiskustannukset Makuupaikka Malmikaivokset... 35, 41, 141 Matkatyö aiheeton poissaolo asunnon hankkiminen ateriakorvaus ilmoitusvelvollisuus kiireellinen työkomennus

13 Asiahakemisto komennuspaikka , kotimatkat eräinä juhlapäivinä lepoaika matka-ajan korvaus komennuspaikkakunnalla matkakustannukset , 96-98, ammatillisessa koulutuksessa komennuspaikkakunnalla matkan alkaminen ja päättyminen matkavuorokausi matkustamisvelvollisuus oman auton käyttö... 93, 98 paikallinen sopiminen päiväraha , 96, rajanpintatyöt Ruotsia koskevat poikkeussäännökset sairaalapäiväraha ulkomailla suoritettava matkatyö varsinainen työpaikka yöpymiskustannukset Metalliliiton hallintoelinten kokoukset Monitaitoisuus , 60, 213 MTHL ry Määräajan laskeminen Määräaikainen työsopimus Neuvottelujärjestys... 60, 77, 110, 127, , , 169, 204, 220 paikallisen sopimisen neuvottelujärjestys paikallinen neuvottelujärjestys erimielisyysasioissa Neuvotteluvelvollisuus Noudattamisvelvollisuus (TES:n) Nuoret työntekijät , Oman auton käyttö... 93, 98 Opintovapaa Opiskelijat , ,

14 Asiahakemisto Oppilaat Oppisopimus... 58, 189, 214 Osa-aikatyö , 103, 148 Osa-ajan palkka Paikallinen sopiminen (käsite) , 220, 224 paikallisen sopimisen neuvottelujärjestys , 220 sopimuksen jälkivaikutus tavoitteet työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saava paikalliset sopimukset työsopimustasoinen paikallinen sopiminen Pakkotahtinen työ Palkanmaksu/-kausi (tilikausi) , 36-37, 71-72,...76, , 128, 209, 215, 216 Palkanmääritysjakso , 128, 209 muuttaminen Palkkaperusteet harjoittelijat , henkilökohtainen palkan osuus , hinnoitteluperuste...27, 62-64, karkearyhmittely... 43, 51, 212 muu paikallisesti sovittu työnvaativuuden määrittämistapa...43, 50-51, 212 nuoret työntekijät , palkkaryhmämääritelmät peruspalkka... 53, 55, 61, 64, 212, 215 työkohtainen kuukausipalkka työkohtainen tuntipalkka töiden ohjaus töiden vaativuusryhmittely , Palkkaryhmät Palkkaustavat , 215 valinta Palvelusvuosilisä , 216 Periodityö Perusoikeudet Peruspalkka... 53, 55, 61, 64, 212,

15 Asiahakemisto Pitkäperjantai Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus Poissaolo... 76, 84-86, 99, 104, 115, 194, 215 Päiväraha , , 121, 125 Pääluottamusmies...69, 88, , , , Pääluottamusmiehen varamies , 171, 173, 185 Pääsiäinen... 79, 85, 99, 103 Rajanpintatyöt Raskaus Rationalisointi Reservin harjoitukset Ryhmähenkivakuutus Röntgentutkimukset Sairaalapäiväraha Sairaus...85, 90, 98, , Sairausajan palkka... 76, , , , , 215 epidemiat epääminen ilmoitusvelvollisuus karenssipäivä...111, 114 korvausajanjaksot korvausperuste lapsen sairaus maksuajankohta ohjaaminen TES:n oikeaan soveltamiseen palkkaetujen väärinkäyttö sairauskassa sairastuminen kesken työpäivän saman sairauden uusiutuminen työpaikkakassa työtapaturma työterveyslääkäri , 114 vähennykset Sairauskassa Sairausvakuutuslaki...111, 112, 113,

16 Asiahakemisto Siviilipalvelus , 119, 128, 206 Sopimuksen sitovuus (TES:n) Sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen Soveltamisala (TES:n) Sunnuntaityö... 78, 89 sunnuntaityölisä... 70, 87, 89, 216 Suojavaatetus Suorituspalkka(työ)...27, 59-64, 215 hinnoitteluperuste hinnoittelusäännöt keskeytyminen palkkatakuu ryhmäsuorituspalkan jako suoran urakan keskeyttäminen tietojen saantioikeus yksikköhinnan pysyvyys yksikköhinnasta sopiminen Takaisinottovelvollisuus , 219 Tarkistustutkimus Tasa-arvo... 37, 151 Tavanomainen työvaatetus TES-ylityö , Tiedotustoiminta henkilöstön keskinäinen kokoontuminen työpaikoilla Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa Tulospalkkio/-lisä Tuntipalkka (kuukausipalkkainen) Tutkintopalkkio Tyky-toiminta Työaika , jaksotyö (periodityö) järjestäminen keskimääräinen viikkotyöaika , 76-77, kolmivuorotyötä koskeva sopimus...74, lepoaika...77, 79, 89-90, 129 lyhentäminen ruokailu

17 Asiahakemisto seuranta sunnuntaityö... 78, 89 säännöllinen , 73-82, 83-86, 95, 111, , 159, , 180, 215 tasaaminen , 142 tasaamislisä , 70, 75-76, tasoittumisjakso... 77, 79, 142 työaikalaki työaikapankki...77, työpaikkakohtaiset työaikajärjestelyt työtuntijärjestelmä , 84, 110, , 145, 216 työtuntijärjestelmän muutokset , 143 työviikko , 77, 78, 84-86, 202 työvuorokausi...77, 78-79, vapaapäivät , 77, 79, 89-90, 145 virvokkeiden nauttiminen ylityö , 145, Työehtosopimus allekirjoituspöytäkirja noudattamisvelvollisuus sitovuus soveltamisala voimassaolo Työhöntulotarkastus Työkohtainen kuukausipalkka Työkohtainen palkan osuus , töiden ohjaus Työkohtainen tuntipalkka Työkomennus ilmoitusvelvollisuus kiireellinen työkomennus Työllistymisvapaa Työmatka...76, 86, Työnjohto-oikeus Työnkuvaus Työn mittaus , Työntutkimukset , 152 Työn vaativuuden määritys ,

18 Asiahakemisto karkearyhmittely... 43, 51, 212 töiden vaativuusryhmittely , Työnvaativuustyöryhmä Työpaikkakassa Työpaikkakäynnit , 150 Työpalkat , 43-71, Työrajoitteiset... 59, 214 Työrauhavelvoite... 36, 42, 169, 174 Työsopimuksen irtisanominen...35, 42, 150, , , , 219 irtisanomissuojasopimus erimielisyystapaukset ilmoitus irtisanomisajat irtisanomisajan noudattamatta jättäminen irtisanoutuminen...190, 192, kanneaika korvaukset (perusteen rikkominen) lomautetun neuvottelumenettely (yt) perusteet , 198 perusteiden ilmoittaminen toimittamisaika työntekijän kuuleminen työvoiman vähentämisjärjestys luottamusmiehen...35, työsuojeluvaltuutetun...35, varoitus Työsopimuksen purkaminen...35, 42, 150, , , 189, , 201, 203 irtisanomissuojasopimus erimielisyystapaukset ilmoitus kanneaika korvaukset (perusteen rikkominen) lomautettu perusteet perusteiden ilmoittaminen

19 Asiahakemisto työntekijän kuuleminen luottamusmiehen...35, työsuojeluvaltuutetun...35, varoitus Työsopimuksen purkautuminen , 194, 203 Työssäoppiminen sopimus työharjoittelusta ja työssäoppimisesta Työsuhteen kestojan määräytyminen Työsuojelu , , 172, 181 Työsuojeluasiamies Työsuojelupäällikkö...106, Työsuojelutoimikunta , 152, 155, 159, 163, Työsuojeluvaltuutettu... 76, 106, 108, 132, 144,...153, , 172, 182 ammattitaidon ylläpitäminen ansiokehitys ansionmenetyksen korvaaminen...108, atk kuukausikorvaus , 182 liikkeen luovutus luottamusmies- ja työsuojelutehtävien yhdistäminen...170, palkka- ja siirtosuoja tehtävien hoitaminen tehtävät toimitilat työsuhde työsuhdeturva vapautus työstä...108, , 181 varavaltuutettu , varavaltuutetun työsuhdeturva , 164 ylityökorvaus Työtaistelutoimenpide...42, , 174 Työtapaturma...106, 111 Työterveyshoitaja Työterveyshuolto , 109 Työterveyslääkäri ,

20 Asiahakemisto Työtuntijärjestelmä , 83, 110, , 145, 216 muutokset , 143 Työtuomioistuin Työturvallisuus henkilönsuojaimet ilmoitusvelvollisuus pidättäytyminen työstä suojavaatetus yleiset velvollisuudet Työviikko , 77, 78, 84-86, 202 Työvoiman vuokraus , Työvuorokausi... 77, 78, 89 Töiden ohjaus Töiden vaativuusryhmittely , koulutus oppimisaika työkohtaiset tuntipalkat työnvaativuusryhmä työolosuhteet työryhmä vastuu ylläpito Ulkomaan päiväraha Ulkomailla suoritettava matkatyö matkustamisvelvollisuus poikkeukset Ruotsin osalta päiväraha rajanpintatyöt sovittavat asiat Ulkopuolisen työvoiman käyttö , alihankinta tiedottaminen henkilöstön edustajille tilaajan vastuu ja selvitysten hankkiminen vuokratyövoiman käyttö , Uudenvuodenpäivä... 79, 103 Vajaavuorokausi Vapaapäivät , 77, 79, 89-90,

21 Asiahakemisto vapaapäivänä tehty työ , Vapunpäivä... 79, 103, 208 Varallaolo , 216 Varoitus Varsinainen työpaikka varsinaisen työpaikan ulkopuolella työskentely Viikkovapaa , 129 viikkovapaakorvaus...78, 89-90, 216 Viikoittainen ylityö , 145 Virvokkeiden nauttiminen Voimassaoloaika (TES:n) Vuorokautinen ylityö Vuorotyö , iltavuorolisä , keskeytymättömän sekä jatkuvan vuorotyön lisä keskeytymätön kolmivuorotyö...66, 74, 85, keskeytyvä kolmivuorotyö...74, kolmivuorotyötä koskeva työaikasopimus...74, päivä- ja kaksivuorotyötä koskeva työajan tasaaminen työvuoro vuorotyölisä ylityön ajalta yövuorolisä Vuokratyövoiman käyttö , Vuosiloma... 74, 76, 99, 100, 103, 113, , , 148, 167, 182, 217 lomakorvaus , , 192, 202 lomanmääräytymisvuosi...67, , , lomapalkkasopimus muutoksineen... 68, 126, lomaraha , 217 siirtäminen työssäolopäivien veroiset päivät... 76, 119, 145, 148 vuosilomalaki , 119, 145, ,

22 Asiahakemisto vuosilomapalkka , , 217 vuorotyölisien maksaminen loma-ajalta kuukausipalkkatyössä Väestönsuojelu Yhdistymisvapaus Yhteinen työpaikka Yhteistoiminta kehittämistoiminta konsultti toteuttaminen , , , 169, tyky-toiminta työn- ja aikatutkimukset , 152 työsuojeluyhteistoiminta...107, , yhteistoimintaelin , 155, 159, 163, 165 yt-menettely...152, Yhteystiedot Yleiskorotus Yleissopimus...42, 72, 108, 131, , 183 Ylityö , 145, enimmäismäärän tarkastelujakso korvaus/lisä...70, 82-88, 145, 147, 159, , 179, 181, 216 TES-ylityö ,147 viikoittainen... 84, 145 vuorokautinen yksi ylityökäsite Yömatkaraha Yöpymiskustannukset Yötyö , 80 teettämisen edellytykset Äitiysvapaa , , 206 äitiysvapaan palkka ,

23 Allekirjoituspöytäkirja TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Teknologiateollisuus ry Läsnä Teknologiateollisuus ry Jorma Turunen Risto Alanko Ari Sipilä Pekka Kärkkäinen Risto Pihlainen Jukka Tiihonen Manu Laapas Metallityöväen Liitto ry Riku Aalto Matti Mäkelä Pentti Mäkinen Juha Kapiainen Pasi Karttunen Päivi Ahonen Ilpo Sirniö Reijo Hirvonen Jyrki Virtanen Kauno Koskela Heikki Holappa Arto Helenius Juha Pesola 1 Työehtosopimuksen allekirjoittaminen Todettiin, että liittojen välillä on tänään allekirjoitettu valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen mukainen työehtosopimus. Nyt allekirjoitettu työehtosopimus tulee voimaan alkaen. 23

24 Allekirjoituspöytäkirja 2 Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Vuosi 2011 Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen taustoista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Pääluottamusmiehen kanssa keskustellaan palkkauksen kannustavuudesta, palkkaporrastuksesta ja paikallisesta palkankorotusvarasta sekä tuottavuuden kehittämisestä työpaikalla. Ratkaisun taustalla on yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky ja ostovoimatekijät. Paikallinen palkkaratkaisu Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti viimeistään mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Ellei paikallista ratkaisua Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,8 % suuruisella erällä kohdistettuna henkilökohtaisiin korotuksiin taannehtivasti tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Edellä mainitun 0,8 % erän kohdentamisesta palkkarakenteen periaatteiden mukaisesti neuvotellaan ja sovitaan pääluottamusmiehen kanssa. Sopijaosapuolet pitävät 24

25 Allekirjoituspöytäkirja tärkeänä, että paikallisesti käydään aktiivista keskustelua palkankorotuksen kohdentamisesta palkkarakenteen mukaisesti. Ellei erän käytöstä paikallisesti sovita, voivat osapuolet pyytää liittojen kannanottoa tai ehdotusta erän käytöstä. Ellei erän käytöstä näinkään sovita, yleiskorotus on yhteensä 2,4 %. Mikäli paikallisen palkkaratkaisun kustannusvaikutus on edellisissä kappaleissa mainittua pienempi tai korotuksista luovutaan, on sopimus saatettava työehtosopimusosapuolille tiedoksi mennessä. Kertaerä Mikäli tehty työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimus Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta toteutuu eikä kertaerän maksamisesta tai maksuajankohdasta paikallisesti muuta sovita, maksetaan teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille 150 euron kertaerä tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavin edellytyksin: - Kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. - Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Vuosi 2012 Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen taustoista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Pääluottamusmiehen kanssa keskustellaan palkkauksen kannustavuudesta, 25

26 Allekirjoituspöytäkirja palkkaporrastuksesta ja paikallisesta palkankorotusvarasta sekä tuottavuuden kehittämisestä työpaikalla. Ratkaisun taustalla on yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky ja ostovoimatekijät. Paikallinen palkkaratkaisu Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Ellei paikallista ratkaisua Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,6 % suuruisella erällä kohdistettuna henkilökohtaisiin korotuksiin tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Edellä mainitun 0,6 % erän kohdentamisesta palkkarakenteen periaatteiden mukaisesti neuvotellaan ja sovitaan pääluottamusmiehen kanssa. Sopijaosapuolet pitävät tärkeänä, että paikallisesti käydään aktiivista keskustelua palkankorotuksen kohdentamisesta palkkarakenteen mukaisesti. Ellei erän käytöstä paikallisesti sovita, voivat osapuolet pyytää liittojen kannanottoa tai ehdotusta erän käytöstä. Ellei erän käytöstä näinkään sovita, yleiskorotus on yhteensä 1,9 %. Mikäli paikallisen palkkaratkaisun kustannusvaikutus on edellisissä kappaleissa mainittua pienempi tai korotuksista luovutaan, on sopimus saatettava työehtosopimusosapuolille tiedoksi mennessä. 26

27 B. Aikapalkat Allekirjoituspöytäkirja Voimassa olevia aikapalkkoja on korotettava siten kuin kohdassa A on sanottu. C. Suorituspalkat Voimassa olevia urakkahintoja ja muita suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee A-kohdassa mainituin tavoin. D. Palkkaperusteiden korotus Työehtosopimuksen työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien. Nämä korotukset eivät aiheuta aika- ja suorituspalkkatyössä palkkojen korottamista yli yleiskorotuksen, mikäli työpalkat näillä yleiskorotuksilla korotettuina täyttävät uuden työehtosopimuksen määräykset. E. Henkilökohtainen palkanosuus Sovittiin, että henkilökohtaiset palkanosuudet (hko) säilyvät yleiskorotuksen yhteydessä suhteellisesti entisen suuruisina. F. Keskituntiansion korotus Käytettäessä keskituntiansiota palkankorotuksen voimaantulon jälkeen on keskituntiansiota korotettava siten, että siinä tulee huomioon otetuksi palkankorotus siltä osin kuin tämä ei keskituntiansioon sisälly. 3 Palkkamääräyksien kehittäminen Liitot asettavat työehtosopimuksen palkkamääräyksien uudistamista ja palkkarakenteen ylläpitoa varten työryhmän. Työryhmän tehtävänä on: - Selvittää työehtosopimuksen palkkamääräyksien toimivuutta työpaikoilla sekä määräyksien kehittämisen tarvetta ja vaihtoehtoja. Selvityksen perusteella työ- 27

28 28 Allekirjoituspöytäkirja ryhmä tekee suunnitelman ja esityksen tarvittavista kehittämistoimenpiteistä mennessä. - Laatia vaihtoehtoisia malleja palkkauskokeiluja varten. - Edistää ja hyväksyä työpaikkakohtaisia palkkauskokeiluja, jotka tukevat palkkamääräyksien kehittämistä. Paikallisesti sopien näissä kokeiluissa voidaan poiketa työehtosopimuksen määräyksistä kaikkien työntekijöille maksettavia palkkaeriä koskevien sopimusmääräyksien osalta. Poikkeamien käyttöönotto edellyttää liittojen hyväksymistä. - Laatia esitys mennessä muun kuin tehdyn työajan palkkojen ja korvausten maksamiseen ja keskituntiansion laskemiseen tarvittavista mahdollisista muutoksista. - Järjestää sekä yleisiä että työpaikkakohtaisia tiedotusja koulutustilaisuuksia. 4 Työaikakysymykset Liitot asettavat työaikamääräyksiin sekä työaikajärjestelyihin liittyvien kysymysten selvittelyä, seurantaa ja kehittämistä varten työryhmän. Monipuolisten ja joustavien säännöllisen työajan järjestelyjen edistäminen Työaikojen järjestäminen tarpeiden mukaan onnistuu parhaiten, kun työajan käyttö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön kesken riippumatta siitä, voidaanko työaikajärjestely toimeenpanna työnantajan päätöksin vai edellyttääkö se paikallista sopimista. 1. Työryhmän perustehtäviä sopimuskaudella ovat: - Edistää sellaisia hyviä työaikakäytäntöjä, joilla tu-

29 Allekirjoituspöytäkirja etaan yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon ottamista. - Seurata ja selvittää pitkäjänteisen työ- ja vapaaajan yhteensovitusjärjestelmän, ns. työaikapankkijärjestelmän ja työehtosopimuksen 14 :ssä sovitun yhden ylityökäsitteen mallin käytännön toimivuutta teknologiateollisuudessa. Selvityksen kohteena on muun ohella myös se, miten paikallisissa sopimuksissa on onnistuttu saavuttamaan niitä tavoitteita, joita osapuolet ovat asettaneet yrityksen ja työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta. - Järjestää yleisiä ja yrityskohtaisia työaikatilaisuuksia. - Tehdä kansainvälisiä vertailuja työaika-asioissa. 2. Sopimuskaudella työryhmän tehtävänä on edellä mainittujen lisäksi - Selvittää työajan tasaamisvapaan antamisen ja maksamisen toimivuutta, kehittämistarpeita ja vaihtoehtoja. Työryhmä tekee tarpeellisiksi arvioimiaan esityksiä alan työehtosopimuspuolille mennessä. - Selvittää kolmivuorotyömääräysten toimivuutta ja kehittämistarpeita ottaen huomioon muun muassa vaihtelevat kuormitustilanteet ja niihin soveltuvat tarkoituksenmukaiset työaikajärjestelyt. Työryhmä tekee tarpeellisiksi arvioimiaan esityksiä alan työehtosopimuspuolille mennessä. 3. Sovittaessa paikallisesti työehtosopimuksen 13 :stä toisin, menetellään seuraavasti: - paikallinen sopiminen toteutetaan kaksivaiheisesti siten, että 29

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ISBN 978-952-5998-48-1 (pdf ISBN 978-952-5998-49-8) Painopaikka: Tammerprint Oy, 2014

Lisätiedot

Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto ry

Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto ry TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 4.11.2011 Paikka Teknologiateollisuus ry, Helsinki Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ISBN 978-952-5998-47-4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo ASIAHAKEMISTO...15 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...35

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOSTEKSTIT TYÖEHTOSOPIMUKSEEN JA MUIHIN SOPIMUKSIIN

NEUVOTTELUTULOSTEKSTIT TYÖEHTOSOPIMUKSEEN JA MUIHIN SOPIMUKSIIN NEUVOTTELUTULOSTEKSTIT TYÖEHTOSOPIMUKSEEN JA MUIHIN SOPIMUKSIIN IV TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET 13 Säännöllisen työajan pituus - - - - - Mom. 2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä 1. Työajan tasaaminen

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-04-7 Painopaikka:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-54-2 2 Sisällysluettelo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...13

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY ISBN 978-952-5998-53-5 Sisällysluettelo Asiahakemisto...5-12 Allekirjoituspöytäkirja...13-22

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, 00130 Helsinki Puh. (09) 19 231 www.teknologiateollisuus.fi Työsuhdekysymykset:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS PALKKARAKENNE 2014 1 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Eteläranta 10 Hakaniemenranta 1 PL 10, 00131 Helsinki PL 107, 00531 Helsinki

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014-31.12.2016 441 209 Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY Hämeen Kirjapaino Oy,

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja KEMIANLIITON

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja KEMIANLIITON KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja KEMIANLIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 SISÄLTÖ Allekirjoituspöytäkirja 26.9.2007 I - VI I YLEISTÄ 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 17.2.2010 31.1.2013 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 2 SISÄLTÖ Sivu Työehtosopimuksen

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY PAPERILIITTO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 9 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

AUTO- ja konealojen Työehdot 2007 2010

AUTO- ja konealojen Työehdot 2007 2010 AUTO- ja konealojen Työehdot 2007 2010 Sisältö TYÖEHTOSOPIMUSTEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 Osa I Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus... 6 Osa II Auto- ja konekaupan työehtosopimus... 10 Osa III

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014... 2 1 Sopimuksen soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 ISBN 978-952-269-052-4 ISBN 978-952-269-053-1 (pdf) Taitto: Taittopalvelu Yliveto

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-123-1 ISBN 978-952-269-124-8 (pdf) Taitto: Taittopalvelu Yliveto

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 1 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 Metsäteollisuus ry Puu- ja erityisalojen liitto ry 2 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN

Lisätiedot

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2006 30.9.2007 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Soveltamisala... 5 2 Keskusjärjestösopimukset...

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot