Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 489/20.200/2013 KAUPHALL Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää päivätyllä kirjeellään kunnilta lausuntoa otsikossa mainitusta lakiesityksestä mennessä. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Muodostettavat uudet järjestämisestä vastuussa olevat sote-alueet muodostuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan valtuustotasolla kantaa siihen, mihin sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. THL on laatinut lakiin liittyvän vaikutusten arviointimateriaalin. Ylöjärven vastausta laadittaessa on otettu huomioon myös kehyskuntien toimialajohtajien ja kunnanjohtajien yhteisiä näkemyksiä, THL:n vaikutustenarvioinnin ja Tampereen kaupungin esiintuomia näkemyksiä lakiesityksestä. Oheismateriaali - Lausuntopyyntö ja esitysluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista - Lausunto - Tampereen kaupunkiseudun kuntien lausunto Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää 1. antaa liitteen mukaisen lausunnon sosiaali- ja terveysministeriöille sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

2 hallituksen esitysluonnoksesta ja 2. hyväksyä lähetettäväksi ao. lausuntoon liittyen erillisenä kannanottona oheisena liitteenä oleva Tampereen kaupunkiseudun kuntien lausunto. Päätös Käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja lisäsi lausunnon alkuun seuraavan lauseen: Sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä ei ole riittävällä tavalla otettu huomioon lakiluonnoksessa. Lakiluonnos on painottunut terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen organisointiin. Keskustelun kuluessa Rauno Kesseli ehdotti lausunnon voimaanpanolakia koskevaan kohtaan 39, että muutetaan vastaukseksi Ei. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Kohta 13: Antti Teivaala ehdotti Juho Ojareksen kannattamana, että kohtaan vastataan Kyllä. (Sarvijärvi, Arola, Kallio pj., Virtanen, Kesseli) ja 5 ei-ääntä (Sorsa, Teivaala, Ojares, Tahlo, Savio), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen puheenjohtajan äänellä Kohta 14: Keskustelun kuluessa Antti Teivaala ehdotti Ojareksen kannattamana, että alakohdasta 1 poistetaan vastaus Ei. (Sarvijärvi, Arola, Kallio pj., Virtanen, Kesseli) ja 4 ei-ääntä (Sorsa, Teivaala, Ojares, Tahlo) yhden (Savio) äänestäessä tyhjää, joten

3 3 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen Kohta 16: Keskustelun kuluessa Antti Teivaala ehdotti Ojareksen kannattamana, että kohtaan vastataan Kyllä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Arola, Kallio pj., Virtanen, Kesseli) ja 5 ei-ääntä (Sorsa, Teivaala, Ojares, Tahlo, Savio) yhden (Sarvijärvi) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi Teivaalan ehdotuksen tulleen Näin ollen kohta 17 muuttuu siten, että siihen ei ole tarpeen vastata. Kohta 19: Keskustelun kuluessa Antti Teivaala ehdotti Ojareksen kannattamana, että kohtaan vastataan Kyllä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Sorsa, Sarvijärvi, Arola, Kallio pj., Virtanen, Kesseli) ja 4 ei-ääntä (Teivaala, Ojares, Tahlo, Savio), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen Kohta 20: Keskustelun kuluessa Antti Teivaala ehdotti Ojareksen kannattamana, että kohtaan vastataan Kyllä.

4 5 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Sorsa, Sarvijärvi, Arola, Kallio pj., Virtanen, Kesseli) ja 4 ei-ääntä (Teivaala, Ojares, Tahlo, Savio), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen Kohta 26: Keskustelun kuluessa Antti Teivaala ehdotti Ojareksen kannattamana, että kohtaan vastataan Kyllä. (Sarvijärvi, Arola, Kallio pj., Virtanen, Kesseli) ja 5 ei-ääntä (Sorsa, Teivaala, Ojares, Tahlo, Savio), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen puheenjohtajan äänellä Kohta 27: Keskustelun kuluessa Antti Teivaala ehdotti Ojareksen kannattamana, että kohtaan vastataan Kyllä. (Sarvijärvi, Arola, Kallio pj., Virtanen, Kesseli) ja 5 ei-ääntä (Sorsa, Teivaala, Ojares, Tahlo, Savio), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen puheenjohtajan äänellä Kohta 28: Keskustelun kuluessa Minna Sorsa ehdotti Sami Savion kannattamana, että poistetaan lause "Kuntien asukkaiden kuuleminen.." ja korvataan se seuraavasti: Asiakasnäkökulma kuuluu osana laadunhallintaa järjestäjän vastuulle. Mikäli tuottaja

5 haluaa täydentää järjestäjän toteuttamaa asukkaiden kuulemista on se luontevaa osana kunnan vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista. Kunnalla ei ole resursseja palkata lisähenkilöstöä tämänkaltaiseen tehtävään. ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Sorsan ehdotus tulee (Sarvijärvi, Arola, Kallio pj., Virtanen, Kesseli) ja 3 ei-ääntä (Sorsa, Tahlo, Savio) kahden (Teivaala, Ojares) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen 6 luku Rahoitus Kohta 34: Keskustelun kuluessa Minna Sorsa ehdotti Sami Savion kannattamana, että lisätään kohtaan lause: Rahoitusmallin tulee ottaa huomioon todellinen palveluiden käyttö, eikä pelkästään painotettua per capita laskentamallia. ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Sorsan ehdotus tulee (Sarvijärvi, Arola, Kallio pj., Virtanen, Kesseli) ja 2 ei-ääntä (Sorsa, Savio) kolmen (Tahlo, Teivaala, Ojares) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen ---- Rauno Kesseli jätti seuraavan eriävän mielipiteen: Päätösesityksestä poiketen esitän, että kaupungin antaessa sote-lausuntoa ja sen yhteydessä lausuttaessa Voimaanpanolain 8 :stä, missä säädetään henkilöstön asemasta, että tähän kohtaan lausutaan seuraavaa: Muutostilanteessa on kuntien etu pitää kiinni kokeneesta

6 KAUPVALT 101 työvoimasta silloinkin, kun työtehtävät muuttuvat. Voimaanpanolakiin tulee kirjata, että henkilöstöllä on sote-alueita muodostettaessa ja henkilöstön siirtyessä niiden palvelukseen viiden vuoden irtisanomissuoja. Tätä edellyttää yhdenvertaisuus, koska kuntarakennelaissa henkilöstöllä on tämä irtisanomissuoja kirjattuna Oheismateriaali - Lausuntopyyntö ja esitysluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista Liite nro 2 / kaupvalt : - lausunto - Tampereen kaupunkiseudun kuntien lausunto Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää 1. antaa liitteen mukaisen lausunnon sosiaali- ja terveysministeriöille sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esitysluonnoksesta ja 2. hyväksyä lähetettäväksi ao. lausuntoon liittyen erillisenä kannanottona oheisena liitteenä oleva Tampereen kaupunkiseudun kuntien lausunto. Päätös Kohta 16: Keskustelun kuluessa Pasi Kallio ehdotti Kaija Järvisen kannattamana, että vastataan kohtaan Ei. valtuutettu Pasi Kallion ehdotus kaupunginvaltuuston Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 33 jaa - ääntä (Annala, Antila, Arola, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Hämeenoja, Johansson, Kaminen, Kotiranta, Kytömäki, Lammi, Landgren, Lehtonen, Luojus, Morikka, Mustakallio-Sorvari, Niemi, Ojares, Saaristo, Salakari, Savela, Savio, Sippola, Sorsa, Taipale, Teivaala, Teräväinen, Tienari, Toivonen, Ukonmäki, Vilén, Ylitalo) ja 18 ei-ääntä (Joensivu, Järvinen, Kallio, Kesseli, Lamminen, Mankkinen, Mäki-Ventelä, Mäkinen, Nevala, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Sarvijärvi, Schali, Smolander, Törmä, Uusikartano, Virtanen), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston

7 3 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen Kohta 18: Katja Luojus ehdotti Mika Kotirannan kannattamana, että lisätään tämän tilalle lause: "Tuottamissopimuksessa huomioidaan asiakaslähtöisen integraation keinot." Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kohdan 18 viimeinen lause "Kysymys 16 ja 17: kyseessä on tuottajan tehtävistä ei järjestäjän" poistuu. Kohta 19: Keskustelun kuluessa Katja Luojus ehdotti Mika Kotirannan kannattamana, että vastataan kohtaan Kyllä. valtuutettu Katja Luojuksen ehdotus kaupunginvaltuuston Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 25 jaa - ääntä (Arola, Hakanen, Hietaniemi, Joensivu pj., Järvinen, Kallio, Kesseli, Kytömäki, Lamminen, Lehtonen, Mankkinen, Mäki-Ventelä, Mäkinen, Nevala, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Sarvijärvi, Schali, Smolander, Tienari, Törmä, Ukonmäki, Uusikartano, Virtanen) ja 25 ei-ääntä (Annala, Antila, Heiska, Hämeenoja, Johansson, Kaminen, Kotiranta, Lammi, Landgren, Luojus, Morikka, Mustakallio-Sorvari, Niemi, Ojares, Saaristo, Salakari, Savela, Savio, Sippola, Sorsa, Taipale, Teivaala, Teräväinen, Toivonen, Vilén) yhden (Ylitalo) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen puheenjohtajan äänellä kaupunginvaltuuston Kohta 20: Keskustelun kuluessa Katja Luojus ehdotti Mika Kotirannan kannattamana, että vastataan kohtaan Kyllä. valtuutettu Katja Luojuksen ehdotus kaupunginvaltuuston Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti

8 5 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 25 jaa - ääntä (Arola, Hakanen, Hietaniemi, Joensivu, Järvinen, Kallio, Kesseli, Kytömäki, Lamminen, Lehtonen, Mankkinen, Mäki-Ventelä, Mäkinen, Nevala, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Sarvijärvi, Schali, Smolander, Tienari, Törmä, Ukonmäki, Uusikartano, Virtanen) ja 23 ei-ääntä (Annala, Antila, Heiska, Hämeenoja, Johansson, Kaminen, Kotiranta, Lammi, Landgren, Luojus, Morikka, Mustakallio-Sorvari, Niemi, Ojares, Saaristo, Salakari, Savela, Savio, Sippola, Taipale, Teivaala, Teräväinen, Vilén) kolmen (Sorsa, Toivonen, Ylitalo) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston Kohta 26: Keskustelun kuluessa Katja Luojus ehdotti Mika Kotirannan kannattamana, että vastataan kohtaan Kyllä. valtuutettu Katja Luojuksen ehdotus kaupunginvaltuuston Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 25 jaa - ääntä (Arola, Hakanen, Hietaniemi, Joensivu pj., Järvinen, Kallio, Kesseli, Kytömäki, Lamminen, Lehtonen, Mankkinen, Mäki-Ventelä, Mäkinen, Nevala, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Sarvijärvi, Schali, Smolander, Tienari, Törmä, Ukonmäki, Uusikartano, Virtanen) ja 25 ei-ääntä (Annala, Antila, Heiska, Hämeenoja, Johansson, Kaminen, Kotiranta, Lammi, Landgren, Luojus, Morikka, Mustakallio-Sorvari, Niemi, Ojares, Saaristo, Salakari, Savela, Savio, Sippola, Sorsa, Taipale, Teivaala, Teräväinen, Toivonen, Vilén) yhden (Ylitalo) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen puheenjohtajan äänellä kaupunginvaltuuston Kohta 27: Keskustelun kuluessa Katja Luojus ehdotti Mika Kotirannan kannattamana, että vastataan kohtaan Kyllä. valtuutettu Katja Luojuksen ehdotus kaupunginvaltuuston

9 Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 25 jaa - ääntä (Arola, Hakanen, Hietaniemi, Joensivu, Järvinen, Kallio, Kesseli, Kytömäki, Lamminen, Lehtonen, Mankkinen, Mäki-Ventelä, Mäkinen, Nevala, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Sarvijärvi, Schali, Smolander, Tienari, Törmä, Ukonmäki, Uusikartano, Virtanen) ja 26 ei-ääntä (Annala, Antila, Heiska, Hämeenoja, Johansson, Kaminen, Kotiranta, Lammi, Landgren, Luojus, Morikka, Mustakallio-Sorvari, Niemi, Ojares, Saaristo, Salakari, Savela, Savio, Sippola, Sorsa, Taipale, Teivaala, Teräväinen, Toivonen, Vilén, Ylitalo), joten puheenjohtaja totesi Luojuksen ehdotuksen tulleen pukaupunginvaltuuston Kohta 28: Keskustelun kuluessa Minna Sorsa ehdotti Sami Savion kannattamana, että poistetaan lause "Kuntien asukkaiden kuuleminen lain esittämällä tavalla työllistää runsaasti ja edellyttää suurta henkilökuntaa sote- järjestäjälle." ja lisätään lause: "Asiakasnäkökulma kuuluu osana laadunhallintaan järjestäjän vastuulle. Mikäli tuottaja haluaa täydentää järjestäjän toteuttamaa asukkaiden kuulemista, on se luontevaa osana kunnan vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista. Kunnalla ei ole resursseja palkata lisähenkilöstöä tämän kaltaiseen tehtävään." valtuutettu Minna Sorsan ehdotus kaupunginvaltuuston Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 23 jaa - ääntä (Arola, Hakanen, Hietaniemi, Joensivu, Järvinen, Kallio, Kesseli, Lamminen, Mankkinen, Mäki-Ventelä, Mäkinen, Nevala, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Sarvijärvi, Schali, Smolander, Tienari, Törmä, Ukonmäki, Uusikartano, Virtanen) ja 28 ei-ääntä (Annala, Antila, Heiska, Hämeenoja, Johansson, Kaminen, Kotiranta, Kytömäki, Lammi, Landgren, Lehtonen, Luojus, Morikka, Mustakallio-Sorvari, Niemi, Ojares, Saaristo, Salakari, Savela, Savio, Sippola, Sorsa, Taipale, Teivaala, Teräväinen, Toivonen, Vilén, Ylitalo), joten puheenjohtaja totesi Sorsan ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston 6 luku Rahoitus Kohta 34: Keskustelun kuluessa Minna Sorsa ehdotti Sami Savion kannattamana, että lisätään lausuntotekstiin: "Mallin pitää olla kuntaa kannustava. Rahoitusmallin tulee ottaa huomioon kunnan

10 8 luku Erinäiset säännökset toteuttama ennaltaehkäisevä työ ja todellinen palveluiden käyttö, eikä pelkästään per capita laskentamallia. " valtuutettu Minna Sorsan ehdotus kaupunginvaltuuston Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 21 jaa - ääntä (Arola, Hakanen, Hietaniemi, Joensivu, Järvinen, Kallio, Kesseli, Lamminen, Mankkinen, Mäki-Ventelä, Mäkinen, Nevala, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Sarvijärvi, Schali, Tienari, Törmä, Uusikartano, Virtanen) ja 29 ei-ääntä (Annala, Antila, Heiska, Hämeenoja, Kaminen, Kotiranta, Kytömäki, Lammi, Landgren, Lehtonen, Luojus, Morikka, Mustakallio-Sorvari, Niemi, Ojares, Saaristo, Salakari, Savela, Savio, Sippola, Smolander, Sorsa, Taipale, Teivaala, Teräväinen, Toivonen, Ukonmäki, Vilén, Ylitalo) yhden (Johansson) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi Sorsan ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston Kohta 39: Keskustelun kuluessa Rauno Kesseli ehdotti Arja Uusikartanon kannattamana, että vastataan kohtaan Ei. valtuutettu Rauno Kesselin ehdotus kaupunginvaltuuston Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 32 jaa - ääntä (Arola, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Hämeenoja, Johansson, Kaminen, Kotiranta, Lammi, Landgren, Luojus, Morikka, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Niemi, Ojares, Saaristo, Salakari, Sarvijärvi, Savela, Savio, Sippola, Smolander, Sorsa, Taipale, Teivaala, Teräväinen, Tienari, Toivonen, Ukonmäki, Vilén, Ylitalo) ja 18 ei-ääntä (Annala, Antila, Joensivu, Järvinen, Kallio, Kesseli, Kytömäki, Lamminen, Mankkinen, Mäkinen, Nevala, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Schali, Törmä, Uusikartano, Virtanen) yhden (Lehtonen) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston

11 ----- Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen em. muutoksin

Ylöjärven kaupungin lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Ylöjärven kaupungin lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Kaupunginhallitus 328 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 07.11.2016 Ylöjärven kaupungin lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 282/08.081/2016, 587/08.088/2010 KAUPHALL

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta 77 25.08.2016 Kaupunginhallitus 257 12.09.2016 Kaupunginhallitus 277 26.09.2016 Kaupunginvaltuusto 77 03.10.2016 Ylöjärven kaupungin rakennusten salkutus 407/64.640/2016, 143/62.629/2009

Lisätiedot

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO Kaupunginhallitus 350 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 107 09.11.2015 Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO 2016-2020 73/00.001/2015 KAUPHALL 02.11.2015 350 Kehitysjohtaja Riku Siren

Lisätiedot

Ote pöytäkirjasta. s 352 s 101

Ote pöytäkirjasta. s 352 s 101 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 489120.200t2013 KAUPHALL 29.09.201 4 S 352 Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuutettujen päätelaiteasiat / toimintamallin valitseminen

Kaupunginvaltuutettujen päätelaiteasiat / toimintamallin valitseminen Kaupunginhallitus 194 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 89 05.06.2017 Kaupunginvaltuutettujen päätelaiteasiat / toimintamallin valitseminen 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 194 Päättymässä olevalla valtuustokaudella

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 52 20.02.2017 Kaupunginvaltuusto 20 06.03.2017 Hallintosäännön päivitykset 1.6.2017 lukien / hallintomenettelyä koskevat määräykset, valtuuston työjärjestys, kaupunginhallitus ja keskushallinto,

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelma

Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 421 04.11.2013 Kaupunginhallitus 443 18.11.2013 Kaupunginhallitus 468 02.12.2013 Kaupunginvaltuusto 141 12.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelma 370/05.051/2013

Lisätiedot

Elinvoimajohtaja selostaa tilannekatsauksen Ylöjärven Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksestä kehittämistoimikunnan kokouksessa.

Elinvoimajohtaja selostaa tilannekatsauksen Ylöjärven Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksestä kehittämistoimikunnan kokouksessa. Kehittämistoimikunta 16 18.04.2016 Kaupunginhallitus 148 02.05.2016 Kehittämistoimikunta 20 23.05.2016 Kaupunginhallitus 178 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 52 06.06.2016 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus 33 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 02.02.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 8.12.2014 133 tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kehittämistoimikunta käy lähetekeskustelun strategiaprosessista ja antaa tarvittavat ohjeistukset asiaan liittyen.

Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kehittämistoimikunta käy lähetekeskustelun strategiaprosessista ja antaa tarvittavat ohjeistukset asiaan liittyen. Kehittämistoimikunta 19 19.06.2017 Kehittämistoimikunta 24 28.08.2017 Kehittämistoimikunta 33 23.10.2017 Kehittämistoimikunta 39 27.11.2017 Kehittämistoimikunta 44 18.12.2017 Kehittämistoimikunta 7 12.02.2018

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma /05.051/2015, 450/01.015/2015 KAUPHALL

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma /05.051/2015, 450/01.015/2015 KAUPHALL Kaupunginhallitus 333 26.10.2015 Kaupunginhallitus 348 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 110 09.11.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 270/05.051/2015, 450/01.015/2015 KAUPHALL 26.10.2015

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 49 Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 49 Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa Kaupunginhallitus 225 12.06.2017 Kaupunginhallitus 282 11.09.2017 Kaupunginvaltuusto 115 09.10.2017 Kaupunginvaltuuston 22.5.2017 päätösten täytäntöönpano / 49 Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Lähtökohtaisesti valtuuston päätös tarkoittaa si tä, et tä lukuvuoden tuntikehystä pitää supistaa n. 470 vuo si viik kotun

Lähtökohtaisesti valtuuston päätös tarkoittaa si tä, et tä lukuvuoden tuntikehystä pitää supistaa n. 470 vuo si viik kotun Sivistyslautakunta 13 14.02.2017 Kaupunginhallitus 58 20.02.2017 Kaupunginvaltuusto 22 06.03.2017 Sivistyslautakunnan oikeuttaminen kohdistamaan vuoden 2017 talousarvion perusopetuksen käyttömenojen sopeutustoimet

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

Tuotantotavan muutos Elokaaren palvelukeskuksen asumispalvelussa

Tuotantotavan muutos Elokaaren palvelukeskuksen asumispalvelussa Kaupunginhallitus 272 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 105 04.09.2017 Tuotantotavan muutos Elokaaren palvelukeskuksen asumispalvelussa 482/06.00.00/2017 KAUPHALL 28.08.2017 272 Terveys- ja sosiaalijohtaja

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) Julkaisupäivä 13.6.2019 Ylöjärven kaupungin kuntalain (410/2015) 84 :n mukainen sidonnaisuusrekisteri Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 304 24.10.2016 Kaupunginhallitus 327 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 97 07.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 259/05.051/2016 KAUPHALL 24.10.2016 304 Talousjohtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen.

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen. Kaupunginhallitus 222 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 65 29.09.2014 Lausunto esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi 324/05.00/2013 Kaupunginhallitus 15.09.2014 222 Esittelijä: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) Julkaisupäivä 20.11.2018 Ylöjärven kaupungin kuntalain (410/2015) 84 :n mukainen sidonnaisuusrekisteri Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) Julkaisupäivä 26.10.2017 Ylöjärven kaupungin kuntalain (410/2015) 84 :n mukainen sidonnaisuusrekisteri Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto Kunnanhallitus 147 08.09.2014 Perusturvalautakunta 74 30.09.2014 Kunnanhallitus 173 06.10.2014 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan

Lisätiedot

Aänet Vertausluku , , , , ,000. nro nimi. 20 Lamminen, Jaana. 66 KytÖmåiki, Jussi.

Aänet Vertausluku , , , , ,000. nro nimi. 20 Lamminen, Jaana. 66 KytÖmåiki, Jussi. 9.4-2017 Sivu 1 Järj nfo Ehdokas nro nimi Valittu Ryhmä Aänet Vertausluku '144 Ojares, Juho tekn. yo., rakennustyöntekijä 331 3184,000 20 Lamminen, Jaana liikunnanohjaaja 361 2784,000 3 66 KytÖmåiki, Jussi

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nro nro nimi 1. 144 Ojares, Juho KOK 331 3184,000 tekn. yo., rakennustyöntekijä 2. 20 Lamminen, Jaana SDP 361

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta 90 04.10.2016 Kaupunginhallitus 404 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 96 17.10.2016 Lausuntojen antaminen sote- ja maakuntauudistuksessa 525/30/300/2016 PTL 90 Selostus: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 278. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 278. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 13.10.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 278 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Opetus- ja kulttuuriministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Väisänen Matti 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Aika 9.2.2016 klo 18:00- Siivikkalan seurakuntatalo. Käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Aika 9.2.2016 klo 18:00- Siivikkalan seurakuntatalo. Käsiteltävät asiat Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Aika klo 18:00- Paikka Siivikkalan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Espoon vastaus Kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta (pöydälle 19.1.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Espoon vastaus Kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta (pöydälle 19.1. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 307/00.01.02/2015 Kaupunginhallitus 33 19.1.2015 43 Espoon vastaus Kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta (pöydälle 19.1.2015) Valmistelijat / lisätiedot: Mari

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 315 24.10.2016 24 Asianro 6246/03.00/2016 Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tappisuon rauhoittaminen luonnonsuojelualueeksi

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tappisuon rauhoittaminen luonnonsuojelualueeksi Ympäristölautakunta 55 18.04.2017 Kaupunginhallitus 126 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 46 22.05.2017 Tappisuon rauhoittaminen luonnonsuojelualueeksi 155/54.542/2017 YMPLTK 18.04.2017 55 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

8. 7 :ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet?

8. 7 :ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet? 1 (8) Lausuntopyyntö KYSYMYKSET 1 luku Yleiset säännökset 7. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esityksestä

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esityksestä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 142 24.9.2014 Kaupunginhallitus 302 6.10.2014 Asianro 804/00.04.00/2013 83 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Aika 17:00-17:36. Käsitellyt asiat

Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Aika 17:00-17:36. Käsitellyt asiat Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 Kaupunginvaltuusto 12.03.2018 Aika 17:00-17:36 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / 12.3.2018 5 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERiÖ LAUSUNTOPYYNTÖ 18.8.2014 STM090:00/2013 1(5) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali-

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kaupunginhallitus 214 11.06.2018 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman valmistelu 290/02.02.00/2018 KAUPHALL 11.06.2018 214 Talousjohtaja Juha Liinavuori Lähtökohdat Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin omistamien rakennusten salkutuksen päivitys v. 2018

Ylöjärven kaupungin omistamien rakennusten salkutuksen päivitys v. 2018 Tekninen lautakunta 45 16.05.2018 Kaupunginhallitus 243 27.08.2018 Kaupunginvaltuusto 89 03.09.2018 Ylöjärven kaupungin omistamien rakennusten salkutuksen päivitys v. 2018 400/10.03.02/2017 TEKLTK 16.05.2018

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Henkilöstön asema sote-uudistuksessa Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (Luonnos 18.8.2014) 1 Lain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunta 58 18.09.2017 Kaupunginhallitus 306 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 121 09.10.2017 Kuntalaisaloite Ylöjärven perusopetuksen turvaamiseksi 502/12.01.02/2017 SIVLTK 18.09.2017 58 Seloste

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi Perusturvalautakunta 17 02.03.2017 Kunnanhallitus 84 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 19 13.03.2017 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 129/03.00/2017

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Esitys uusiksi yksityisteiden kunnossapidon ja peruskorjauksen avustusperusteiksi

Esitys uusiksi yksityisteiden kunnossapidon ja peruskorjauksen avustusperusteiksi Tekninen lautakunta 47 16.05.2018 Kaupunginhallitus 198 28.05.2018 Kaupunginvaltuusto 80 04.06.2018 Esitys uusiksi yksityisteiden kunnossapidon ja peruskorjauksen avustusperusteiksi 235/02.05.01/2018 TEKLTK

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Elinvoimajohtaja selostaa tilannekatsauksen Ylöjärven Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksestä kehittämistoimikunnan kokouksessa.

Elinvoimajohtaja selostaa tilannekatsauksen Ylöjärven Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksestä kehittämistoimikunnan kokouksessa. Kehittämistoimikunta 16 18.04.2016 Kaupunginhallitus 148 02.05.2016 Kehittämistoimikunta 20 23.05.2016 Kaupunginhallitus 178 30.05.2016 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen 601/01.017/2015 KEHTMK

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 962/03.00/2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 962/03.00/2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2017 1 (1) 89 Asianro 962/03.00/2017 Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi Lausuntopyyntö 31.1.2017 Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

Kaupunginvaltuusto LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kaupunginvaltuusto 6.10.2014 1 PER/979/2014 106 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Perla 17.9.2014 123 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely 1(10) Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely 1(10) Ohjeet: 1(10) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 10/ (7) Kaupunginhallitus

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 10/ (7) Kaupunginhallitus Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 10/2018 1 (7) Perusturvalautakunta, 177, 22.11.2017 Kaupungin johtoryhmä, 321, 28.11.2017 Kaupunginhallitus, 601, 04.12.2017 Kaupunginvaltuusto, 160, 11.12.2017 Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 414 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kaupunginhallitus 7.10.2013 414 Valmistelijat: hallintojohtaja Esa Laukkanen ja yhteysjohtaja Kaarina

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 15 06.03.2017 Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Begäran om utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 167 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma / /2017 KAUPVALT KAUPHALL

Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma / /2017 KAUPVALT KAUPHALL Kaupunginvaltuusto 134 06.11.2017 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 307/02.02.00/2017 KAUPVALT 06.11.2017 134 KAUPHALL 30.10.2017 347 KAUPHALL 23.10.2017 323 Talousjohtaja Juha Liinavuori

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Lausuntokierros http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntoaika

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin Kaupunginhallitus 65 16.02.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin 521/00.002/2014 KAUPHALL 16.02.2015 65 Vaalilain 714/1998 15 :n mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Laura Syväsalmi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Yrityspalvelun henkilöiden tehtäväkuvaukset on laadittu kehittämisjohtajan johdolla ja ao. työntekijöiden kanssa.

Yrityspalvelun henkilöiden tehtäväkuvaukset on laadittu kehittämisjohtajan johdolla ja ao. työntekijöiden kanssa. Kaupunginhallitus 462 16.12.2013 Kaupunginhallitus 4 13.01.2014 Kaupunginhallitus 41 10.02.2014 Kaupunginhallitus 56 03.03.2014 Yrityspalvelun henkilöstön palkat 267/14.01.00/2013 Kh 16.12.2013 462 Valmistelija:

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä. Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä. Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Sote rahoituksen periaatteista: kansallisesti ei lisää tehtäviä kuntien rahoitus sote-alueelle painotetulla

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien nimeäminen presidentinvaaliin 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien nimeäminen presidentinvaaliin 2018 Kaupunginhallitus 353 30.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien nimeäminen presidentinvaaliin 2018 392/00.00.00.01/2017 KAUPHALL 30.10.2017 353 Tasavallan presidentin vaali toimitetaan vuoden 2018

Lisätiedot

1(10) Lausuntopyyntökysely

1(10) Lausuntopyyntökysely 1(10) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 234 14.08.2017 Kaupunginhallitus 382 27.11.2017 Kaupunginhallitus 30 29.01.2018 Kaupunginhallitus 65 26.02.2018 Kaupunginvaltuusto 13 05.03.2018 Loimaa-strategia 100/00.01.02/2017 Kh

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 8809/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 8809/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 10 23.1.2018 Kaupunginhallitus 53 12.2.2018 23 Asianro 8809/02.05.00.00/2017 Valtuustoaloite terveyskeskusmaksun poistamiseksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

keskiviikkona 18.5.2016 kello 18:00 Siivikkalan seurakuntatalolla.

keskiviikkona 18.5.2016 kello 18:00 Siivikkalan seurakuntatalolla. 1 Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 18.5.2016 kello 18:00 Siivikkalan seurakuntatalolla. Kahvitarjoilu klo 17.45. Kokouksen alussa esittäytymässä JHT-tilintarkastaja

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Kaupunginhallitus 373 17.12.2018 Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali 287/00.00.01/2017

Lisätiedot

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 188/07.02.01/2014 32 Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä historia Kaupunginvaltuusto 20.1.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätökset tietoonsa.

Kaupunginhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätökset tietoonsa. Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginhallitus 15 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto 1 29.01.2017 Kunnallisvalitus / Outi McDonald, Olli Mustonen 1635/33/2012, 553/10/2010 KH 16.01.2017 6 Helsingin hallinto-oikeus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään Kaupunginhallitus 519 30.10.2017 Kaupunginhallitus 524 31.10.2017 Kaupunginvaltuusto 157 13.11.2017 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 KH 519 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001)

Lisätiedot

Valtuustoaloite Vanhan Räikän kaavamuutoksesta ja rakennuksen poistamisesta

Valtuustoaloite Vanhan Räikän kaavamuutoksesta ja rakennuksen poistamisesta Kaupunginhallitus 234 12.06.2017 Ympäristölautakunta 113 13.09.2017 Kaupunginhallitus 333 23.10.2017 Kaupunginvaltuusto 131 06.11.2017 Valtuustoaloite Vanhan Räikän kaavamuutoksesta ja rakennuksen poistamisesta

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013 Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KH 18.02.2013 65 Valtiovarainministeriö pyytää kuntien

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/ (6) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/ (6) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (6) Kunnanhallitus, 51, 26.06.2017 Kunnanhallitus, 87, 28.08.2017 Kunnanvaltuusto, 35, 04.09.2017 35 Kuntalaisaloite: kuntarajan siirto Siikajärven kylässä,

Lisätiedot

Raision kaupunginvaltuuston esitys kuntajakoselvityksen tekemisestä Turun seudun läntisissä kunnissa

Raision kaupunginvaltuuston esitys kuntajakoselvityksen tekemisestä Turun seudun läntisissä kunnissa MYNÄMÄEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus 275 29.09.2014 Kunnanvaltuusto 57 20.10.2014 Raision kaupunginvaltuuston esitys kuntajakoselvityksen tekemisestä Turun seudun läntisissä kunnissa 648/00.04.00/2014

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Mielenterveysseura ry. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sami Liukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3576/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3576/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 1 8.5.2017 65 Asianro 3576/00.01.01/2017 Hallintosäännön uudistaminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 8.5.2017 1 Kaupunginlakimies Vesa Toivanen

Lisätiedot

Lausunto maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta koskevista hallituksen esitysluonnoksista

Lausunto maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta koskevista hallituksen esitysluonnoksista Kaupunginhallitus 334 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 91 09.11.2016 Lausunto maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta koskevista hallituksen esitysluonnoksista 956/05.00/2013

Lisätiedot

2. Lahden kaupungin lausunnon antaminen

2. Lahden kaupungin lausunnon antaminen OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 13.10.2014 353 Lahden kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta D/2810/03.00.00.00/2013 Perusteluosa

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta.

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta. Kaupunginhallitus 303 25.08.2014 Kaupunginhallitus 420 17.11.2014 Kaupunginvaltuusto 129 08.12.2014 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 414/04.042/2014 KAUPHALL 25.08.2014 303 Seloste Kaupunginjohtaja

Lisätiedot