Kohta 3. Hankittava palvelu - Tulkin käytön opetus/perehdytys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohta 3. Hankittava palvelu - Tulkin käytön opetus/perehdytys"

Transkriptio

1 1 Suomen Puhevammaisten Tulkit ry Kela / Tulkkauspalvelukilpailut Sähköpostilla Tulkkauspalveluiden hankinta KOMMENTIT / KYSYMYKSET KILPAILUTUS 2013 Tarjouspyyntö Kohta 3. Hankittava palvelu - Tulkin käytön opetus/perehdytys Puhevammaisten tulkkausta tuotettaessa hankittava palvelu kattaa mm. uuden asiakkaan kommunikaatiokeinoon ja apuvälineisiin perehtymisen; tulkin käytön opetus / perehdytys tulkkauspalveluun on hyvä parannus palveluun. Tarjouspyynnön liitteessä 2 Tilastot, on mainittu, että puhevammaisten tulkkauspalveluihin oikeutettuja oli vuonna 2012 koko maassa yhteensä 1387 henkilöä ja heistä tulkkauspalveluiden käyttäjiä yhteensä 695 eli käyttöaste oli 50 %. Liitteessä 3a Prosessikuvaus mainitaan, että perehdytyskäyntejä järjestetään tarvittaessa enemmän kuin yksi ja että välityskeskus seuraa ns. seurantajakson ajan perehdytyksen vaikuttavuutta asiakkaan tulkkauspalvelun käyttöön. Lisäksi liitteessä 5 Hankittavan palvelun kuvaus mainitaan, että tulkin käytön opetus / perehdytys voidaan antaa tarvittaessa myös jo tulkkauspalvelua pidempään käyttäneillekin asiakkaille. Minkälaisissa tilanteissa perehdytystä voidaan antaa pidempään käyttäneillekin asiakkaille? Kuka tällaista vanhan asiakkaan perehdytystä voi pyytää toteutettavaksi; asiakas, tulkki, lähihenkilö/yhteyshenkilö, puheterapeutti? Asiakkaalla on myös mahdollisuus kieltäytyä perehdytyksestä. Tulkin käytön opetus / perehdytys on parannus puhevammaisten tulkkauspalveluun. Palveluntuottajat ja tulkit tarvitsevat tulkin käytön opetukseen /perehdytykseen riittävän ohjeistuksen / koulutuksen, jotta mahdolliset muutokset/lisäykset asiakasprofiililomakkeeseen sekä perehdytyslomakkeen täyttäminen tapahtuisivat yhtenäisesti.

2 Onko tulkin vastuulla asiakasprofiililomakkeen ja perehdytyslomakkeen tietoturvallisuus kuljetuksen aikana? Tulkilla on keikkoja päivän aikana ja vasta päivän päättyessä tulkki menee toimistolle. Kohta 4. Tarjouksia koskevat vaatimukset Tarjouksen voi tehdä myös hankintalain 61 :n mukainen ryhmittymä. Kohdassa 7.4. Alihankinta todetaan, ettei hankittavaa palvelua voi tuottaa alihankintana. 1. Voiko kyseisen ryhmittymän muodostaa osakeyhtiö ja yksittäinen tulkki, jotka solmivat toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan yksittäisen tulkin velvollisuus on ottaa itselleen yrittäjäeläke ja vastuuvakuutus? Toimeksiantosopimuksen palveluntuottajalla ei ole työnjohto- ja valvontavastuuta. Onko tällöin palveluntuottaja osakeyhtiö vai ryhmittymä? 2. Yksin (ilman työntekijöitä) puva-tulkkausta tekevä ammatinharjoittaja/toiminimi on avannut kalenteriaan 4 viikkoa kerrallaan ja hyväksyy tulkkaustilauksen. Palveluntuottaja tarvitsee kuitenkin tulkkauskeikalle sijaisen (syynä ei tulkin sairastuminen). Voiko palveluntuottaja tiedustella tulkkiringin muilta puva-tulkeilta mahdollisuutta sijaistaa? 2 Kohta 5. Tarjousten vertailu ja tulkkauspalvelun laadusta Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta. Palveluntuottajaksi voidaan valita vähimmäisvaatimukset ja kelpoisuusehdot täyttävä palveluntuottaja hinnan mukaan määräytyvässä etusijajärjestyksessä. Vähimmäisvaatimukset ovat liitteen 5 Henkilöstö lomakkeen mukaan: - Tulkki AMK, suuntautuminen puhevammaisten tulkkauspalveluun - Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto - AAC-koulutus ja vähintään 4 vuotta työkokemusta puhevammaisen henkilön tulkkina toimimisesta. Kelpoisuusehdot liitteen 9 mukaisesti; joka kohtaan tulee rastittaa kyllä, muutoin palveluntuottajan tarjous tulee suljetuksi pois tarjouskilpailusta. Tarjoaja vakuuttaa, että Tulkkauspalvelua tuottavat henkilöt ovat tulkkirekisterissä tai heillä on vastaava pätevyys. Puhevammaisten tulkeilla ei ole tulkkirekisteriä. Millä tavoin tulisi vastata heillä on vastaava pätevyys ; mikä on vastaava pätevyys? Vertailuperusteena tulisi olla hinnan lisäksi laatuun vaikuttavat seikat. Vähimmäisvaatimuksena olevan, tulkin tutkinnon lisäksi, muut koulutukset sekä kokemus tulkkina toimimisesta. Olisiko käytettävissä palveluntuottaja- / tulkkikohtaista tilastointia, josta

3 3 ilmenisi esim. tulkin avoinna ollut tuntimäärä kalenterissa versus tulkille kiinnitetyt / toteutuneet tulkkauskeikat? Onko tulkkauspalveluun kehitteillä standardi? Liite 1 Hankittavan palvelun kuvaus 2. Määritelmiä Suorittaako puhevammaisten tulkkauksessa välityskeskus tilauksen optimointia tulkkirinkiä käytettäessä? Kuka määrittelee muodostetaanko asiakkaalle määräaikaisesti tai toistaiseksi tulkkirinki; huomioidaanko asiakkaan mielipide asiassa? 3. Tulkkaustilauksen tekeminen Välityskeskus tulee olemaan mainituilla palveluajoilla aiempaa asiakasystävällisempi. Asiakkaat saanevat selkokielisen/kuvitetun tiedotteen välityskeskuksen toiminnasta alkaen. Lisäksi tarvitaan ohjeita, millä tavoin puhevammaisen asiakkaan tulkin tilaaminen tapahtuu. 4. Tulkkaustilauksen välittäminen Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa mm. jos tulkkaustilanteessa edellytetään tulkilta erityistä ammattitaitoa. Tällöin valitaan etusijajärjestyksessä ensimmäinen palveluntuottaja, jolla on riittävä ammattitaito. Millä tavoin / millä lomakkeella edellä mainittu riittävä ammattitaito esitetään? Onko käytössä tulkkiprofiililomake, johon voi kirjata tulkin osaaminen tulkkausmenetelmistä tai erityisosaamisesta? 5. Tulkkauspalvelun tuotteet Yleistulkkaus - Vaativan tason tulkkaus: Tulkilla tulee olla vähintään 3 vuoden työkokemus päätoimisena tulkkina ja sivutoimisena vähintään 6 vuotta tulkkina toimimisesta. Työkokemus tulee olla hankittu jälkeiseltä ajalta ja tutkinnon suorittamisen jälkeen. Vaativan tason tulkkaukseen luetaan kuuluvan esim. teatteriesitykset, vaativat kulttuuritapahtumat, seminaarit, kongressit ja niitä vastaavat tapahtumat sekä henkisesti ja kognitiivisesti kuormittavat tilaisuudet, esim. psykoterapiaistunnot. Lisäksi vaativan tason tulkkauksena voidaan pitää yli 2 tuntia yhtäjaksoisesti kestävää tulkkausta. Ovatko edellä mainitut vaativan tason tulkkauksen esimerkit käytössä myös puhevammaisten tulkkauksessa? Määritteleekö välityskeskus vaativan tason tulkkauksen puhevammaisten tulkkauksessa tulkkaustilanne- ja/tai asiakaskohtaisesti? Tulkkaustilanteessa voidaan tarvita kahta samanaikaista tulkkia ja tarpeen arvioi välityskeskus. Minkälaisissa puhevammaisten tulkkaustilanteissa välityskeskus arvelee tarvittavan kahta tulkkia? Tuleeko arvioitavaksi esimerkiksi asiakkaan tilauksessa 11 tunnin piknic-risteilylle?

4 Mikä on puhevammaisten tulkkauksessa muutoin niin vaativa tulkkaustilanne, että silloin välityskeskus katsoo tarvittavan kahta tulkkia? Arvioidaanko kahden tulkin tarve asiakaskohtaisesti? Opiskelutulkkaus: Käytetäänkö puhevammaisten tulkkauspalvelun opiskelutulkkauksessa kahta samanaikaista tulkkia ja millaisissa tilanteissa? Onko puva-tulkkauspalvelun opiskelutulkkauksessa käytössä tulkkirinki? 14. Tulkkiopiskelijoiden harjoittelu Palveluntuottajat haluavat mahdollistaa opiskelijoiden opiskeluun liittyviä harjoittelujaksoja. Alueellisesti opiskelijoiden määrä saattaa kuitenkin kasvaa huomattavaksi versus puva-tulkkauspalvelun asiakkaiden ja puva-tulkkien määrä. Esimerkkinä Varsinais-Suomi, jossa toimivat sekä Ammattiopisto Livia Kaarinassa että Diakonia ammattikorkeakoulu Turussa. Palveluntuottajan tulee tehdä vuosittain selvitys Kelalle. Voiko opiskelijan harjoittelujakso tapahtua Kelan korvaaman tulkkauspalvelun yhteydessä? Liite 3a Prosessikuvaus Tulkkauspalvelun hakeminen Mikä on etätulkkauksen tämän hetkinen tilanne; miten toimii? Kuinka paljon puhevammaisia asiakkaita käyttää etätulkkausta? Miten etätulkkaus tulee huomioiduksi kilpailutuksessa? Miksi ulkomaanmatkahakemuksessa tulee selvittää tulkin käytön tarve? 4 Liite 3c Prosessikuvaus Tulkkauspalvelun laskutus 3. Laskun tarkistus Jos sama lasku joudutaan uudelleen palauttamaan palveluntuottajalle korjattavaksi, Kela pidättää käsittelymaksun/laskun käsittelykerta. Kuinka suuri on tämä käsittelymaksu? Liite 7 Hinnoittelun perusteet 1. Kustannusten korvaamisen periaatteet Valmistautumisaika ja ns. odotusaika Kela ei korvaa erikseen tulkkaustyöhön kuuluvasta valmistautumisajasta eikä valmistautumisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, kuten teatterilippuja tmv. Tarkoitetaanko em. esimerkillä tilannetta, jossa tulkki kävisi ennen tulkkaustapahtumaa tutustumassa teatteriesitykseen? Yötyökorvauksen jääminen pois / yhdistäminen iltatyökorvaukseen on heikennys. 6. Matkakulujen korvaaminen kotimaassa Välitys tekee välityshetkellä arvion auton käyttötarpeesta. Asiakkaan tulee ilmeisesti tilausta tehdessään kertoa tarkasti tulkkauspaikka,

5 5 jotta välityksen arvio auton tarpeesta onnistuu? Mikäli paikallistuntemusta omaava tulkki huomaa välitysjärjestelmästä, ettei välitetty tilaus onnistu ilman autoa onko tulkilla mahdollisuus vaikuttaa arvioon auton käyttötarpeesta? 9. Peruutusehdot Jos tulkkaustilaus alkaa aikaisemmin kuin tilattu aika on ollut, kyse ei ole tilauksen peruuntumisesta, vaan tilaukseen tulleesta muutoksesta. Tulkin tulee viipymättä ilmoittaa tilauksen muutoksesta välityskeskukseen, joka tallentaa muutoksen välitysjärjestelmään. Mikä on asiakkaan vastuu tilatun ajan muutoksesta? Peruutusehtojen muutos heikentää palveluntuottajan/tulkin asemaa huomattavasti! Tilauksen peruuntumishetki Tilaus katsotaan peruuntuneeksi myös, jos tulkki ei 30 minuutin kuluessa tilauksen alkamisajankohdasta saa asiakkaaseen yhteyttä. Tuleeko tulkin todistaa yrityksensä ottaa yhteyttä asiakkaaseen 30 minuutin kuluessa? Millä tavoin tulkki oletetaan ottavan yhteyttä puhevammaiseen asiakkaaseen? Liite 10 b Puhevammaisten tulkkauspalvelun eettiset periaatteet Puhevammaisten tulkin (ei puhevammaisten tulkkauspalvelun) eettiset periaatteet ovat uudistumassa. Uudistustyö alkoi Suomen Kääntäjien ja Tulkkien Liiton (SKTL) kutsumana Asioimistulkin ammattisäännöstön uudistamistyön yhteydessä syksyllä Uudistettu Asioimistulkin ammattisäännöstö eli ammattiohjeisto julkistettiin Tampereella Asioimistulkin erikoisammattitutkinnon 15-vuotis juhlaseminaarissa. Paikalla olivat edustajia: Opetushallitus, Tampereen yliopisto, Diak, Asioimistulkkikeskuksia, SKTL, Käännösalan asiantuntijat KAJ, puhuttujen kielten tulkkeja, viittomakielentulkkeja, asioimistulkkeja, kirjoitustulkkeja, puhevammaisten tulkkeja sekä asioimistulkin ammattitutkinnon tutkintotoimikunta mm. poliisin edustaja. Tavoitteena on, että asioimistulkin ammattiohjeisto sopisi eri tulkkiryhmille. Kunkin tulkkiryhmän erityisyys tulisi huomioiduksi ammattiohjeiston kunkin pykälän selitysosassa asti järjestöillä on vielä mahdollisuus kommentoida julkistettua ammattiohjeistoa. Opetushallitus esitti toivomuksen, että asioimistulkin ammattiohjeistus voitaisiin julkaisten saattaa voimaan alkaen. Kelan esittämässä tarjouspyynnössä olisi varmaankin sopivaa viitata sillä hetkellä voimassaoleviin puhevammaisten tulkin eettisiin periaatteisiin, koska oletettavaa on, että eettiset periaatteet muuttuvat kuluvan vuoden aikana.

6 alkava sopimuskausi tuottaa palveluntuottajan/tulkin tehtäväksi mm. seuraavia selvityksiä ja lomakkeita: - Asiakasprofiililomake tulostettava ja täydennettävä - Perehdytyslomake kahtena kappaleena - Kelan Ajopäiväkirja kuukausittain - Matkasuunnitelma / Kulujen hyväksyntä lomake - Pyydettäessä selvitys, miksi tilaisuus oli tulkille maksullinen. - Vuosittain selvitys mm. tulkkiopiskelijoiden määrä ja osallistuminen mentorointikoulutukseen - Lomake: Palveluntuottajan vakuutus, ettei ole saanut korvauksia muulta taholta (esim. matkaliput peruuntuneessa tilauksessa) - Kirjallinen selvitys muun tahon kielteisestä päätöksestä edellä mainitussa tilanteessa - Ulkomaanmatkalla asiakkaan kuittaus toteutuneista tulkkausajoista Tietojenkeruulomakkeelle - Henkilöstön koulutusrekisteri (liite 11) - Menettelyohjeet asiakkaiden ja tulkkien turvallisuuden edistämisestä (liite 11) - Palveludokumentaation ylläpito (liite 11) - Luettelo palveluntuottamiseen osallistuvista henkilöistä (liite 11) - Selvitys palvelun toteutumisesta ja tulkkauksen laatutasosta (liite 11) - Asiakaspalautteiden systemaattinen kerääminen ja välittäminen Kelalle (liite 11) - Luettelo vahinkotapauksista (liite 11) Suomen Puhevammaisten Tulkit ry kiittää mahdollisuudesta osallistua tulkkauspalveluiden kehittämistyöhön ja yhdistyksen edustajat ovat edelleen käytettävissä tarvittaessa puhevammaisten tulkin näkökulmaa kehittämistyössä! Turussa Suomen Puhevammaisten Tulkit ry Sinikka Vuorinen puheenjohtaja

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Puhevammaisten tulkkauspalvelusta Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 1.9.2010.

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Määritelmä Tulkkaus ja etätulkkaus

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Puhevammaisten tulkkauspalvelu Puhevammaisten tulkkauspalvelu YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimus Jokaisen YK:n sopimuksen hyväksyneen maan on omilla kansallisilla laillaan ja tukitoimilla edistettävä ihmisoikeuksien toteutumista.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

TULKKAUKSEN KOULUTUS SUOMESSA

TULKKAUKSEN KOULUTUS SUOMESSA Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 2, 2011 Eeva Salmi & Liisa Martikainen TULKKAUKSEN KOULUTUS SUOMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Eeva Salmi ja Liisa Martikainen: Tulkkauksen koulutus Suomessa

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti 2008 OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti opetusministeriölle ESIPUHE Selvityshankkeen asiantuntijaryhmän tehtävä Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit

Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit in ilmoitettujen tietojen perusteella asiakkaan tulkkitilaukseen etsitään asiakkaalle sopiva tulkki 1 perustiedot Sukunimi ja etunimet Työnantaja/toiminimi Tulkki toimii seuraavilla välitysalueilla Etelä-Suomi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Diakonia-ammattikorkeakoulu A tutkimuksia 5 Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Heidi Hynynen, Susanna Pyörre & Raija Roslöf ELÄMÄ KÄSILLÄ Viittomakielentulkin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot