Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti"

Transkriptio

1 Comm-PASS II 2013 Obligaatio Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti

2

3 Miksi sijoittaa? Comm-PASS II 2013 Obligaatio ja Sijoituswarrantti Comm-PASS on markkinaneutraali (tavoitteena positiivinen tuotto nousevilla ja laskevilla markkinoilla) hyödykestrategia Comm-PASS -strategian korrelaatio osakemarkkinoihin sekä muihin omaisuusluokkiin on vähäinen ja tuottohistoria erinomainen Vuotuinen keskituotto viiden vuoden sijoitukselle (v ) on ollut yli 16 %. Maaliskuussa liikkeeseenlasketun Comm-PASS I Obligaation kohde-etuus on kehittynyt n. viidessä kuukaudessa n %. ( markkinatilanteessa) Obligaatiolla on 100 prosentin nimellisarvon suoja, jos arvopaperit pidetään erääntymispäivään asti sijoituswarrantilla sama kohde-etuus, mutta mahdollisuus monikertaiseen sijoitetun pääoman tuottoon, mutta sijoituswarrantissa sijoitetuilla varoilla ei ole pääomasuojaa Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti hyödyntää kehittyvien maiden valuuttojen vahvistumiseen liittyvän tuottopotentiaalin Valuuttakurssien korrelaatio muiden omaisuusluokkien, esim. osakkeiden, kanssa on pieni tarjoten mahdollisuuden tehokkaaseen hajautukseen euron vähimmäissijoitus tuottaa valuuttakorin arvon pysyessä ennallaan tai vahvistuessa eräpäivänä aina vähintään euroa (tuotto yli 263 %). Jos valuuttakori heikkenee, erääntyy sijoituswarrantti arvottomana, eli sijoituswarranttiin sijoitetuilla varoilla ei ole pääomasuojaa

4 Comm-PASS II 2013 Obligaatio ja Sijoituswarrantti Hyödykesidonnainen Comm-PASS - Tuottoa hyödykkeistä Viime syksynä alkanut epävarmuus pääomamarkkinoilla on jatkunut kuluvan vuoden aikana luoden haasteita sijoitusmarkkinoille. Yritysten alentuneet tulosennusteet yhdessä inflaatiopaineiden kanssa ovat luoneet painetta etenkin osakemarkkinoille. Myös korkomarkkinoiden suunta on ollut epäselvää keskuspankkien tasapainotellessa alenevan talouskasvun sekä kohonneiden inflaatiopaineiden välillä. Viimeisen vuoden aikana ainoa arvoaan nostanut omaisuusluokka on ollut hyödykkeet. Erityisesti kehittyvien markkinoiden kysynnän kasvu on ollut monelle hyödykkeelle tärkein hintaa nostanut tekijä. Hyödykkeiden hintakehitystä ohjaavatkin pitkälti kysynnän ja tarjonnan lainalaisuudet. Kysynnän ylittäessä vallitsevan tarjonnan hyödykkeen hinta nousee ja vastaavasti tarjonnan lisääntyessä hinta kääntyy yleensä laskuun. Pitkälti juuri kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta johtuen hyödykkeiden hintavaihtelut ovat historiallisesti olleet suuria ja usein eri hyödykkeiden välillä eriaikaisia. Toisiaan seuraavien nousu- ja laskutrendien johdosta myös pelkkään ostoon perustuva pitkän aikavälin hyödykesijoitus on useissa tapauksissa hävinnyt muille omaisuusluokille. Comm-PASS -strategia hyödyntää hyödykkeiden syklistä luonnetta ostamalla tai (lyhyeksi) myymällä kutakin hyödykelajia riippuen hintasyklin (nousu- tai laskutrendi) vaiheesta. Strategia tarjoaa näin optimaalisen tavan hyödyntää hyödykkeiden hintakäyttäytymistä. Comm-PASS -strategialla on erinomainen tuottohistoria ja se mahdollistaa tuotot nousevilla markkinoilla ostojen kautta ja laskevilla markkinoilla (lyhyeksi) myynnin kautta. Obligaation ja Sijoituswarrantin tuotto on siten markkinaneutraalia eikä riipu markkinoiden yleisestä eikä muiden omaisuusluokkien kehityksestä. Sijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa Comm-PASS strategiaan vaihtoehtoisesti pääomaturvatulla Obligaatiolla tai Sijoituswarrantilla, jossa sijoitettu pääoma voi tuottaa erinomaisesti, mutta jossa sijoitettu pääoma ei ole turvattu. Lainaehtojen mukainen indeksin kehitykseen perustuva tuotto lasketaan Obligaatiosijoituksen nimellispääomalle. Sijoituswarranttiin vaadittava rahamääräinen sijoitus on 22 % Sijoituswarrantin laskennallisesta nimellispääomasta, jolle indeksituotto lasketaan. Warranttisijoituksessa pääoman tuoton niin sanottu vivuttaminen johtaa arviolta noin 4,55-kertaiseen tuottoon pääomaturvattuun obligaatioon tai esimerkiksi vastaavaan rahastosijoitukseen verrattuna. Obligaatiosijoituksessa sijoittaja saa aina sijoittamansa varat takaisin eräpäivänä, kun taas Sijoituswarranttiin sijoitetulla pääomalla ei ole pääomaturvaa. Kohde-etuushyödykkeet sekä Comm-PASS strategia Pääryhmät Energia 51,0 % Maatalous 19,8 % Karja 4,3 % Arvometallit 6,1 % Perusmetallit 18,8 % (Lähteet: UBS AG) Obligaation ja Sijoituswarrantin Comm-PASS (Commodities Portfolio Algorithmic Strategy System) -hyödykestrategian kohde-etuutena toimii 19 hyödykettä, jotka jakaantuvat viiteen eri pääryhmään (kts. taulukko). Comm-PASS -strategia perustuu UBS AG:n kehittämään matemaattiseen malliin, jonka tavoitteena on hyödyntää futuurien avulla hyödykemarkkinoiden sekä yksittäisten hyödykkeiden trendeihin perustuvaa hintakäyttäytymistä. Jokaiselle kohde-etuutena olevalle hyödykkeelle määritellään erillinen hinnan käyttäytymiseen perustuva malli, jonka antamien osto- ja myyntisignaalien mukaisesti hyödykettä ostetaan (long) tai myydään lyhyeksi (short). Strategia ottaa huomioon yksittäisten hyödykkeiden ominaispiirteet ja mahdollistaa tuotot myös laskevassa markkinassa lyhyeksi myynnin kautta ollen näin markkinaneutraali. Useaan eri hyödykelajiin sijoittavan strategian korrelaatio muihin omaisuuslajeihin, esim. osakkeet ja korot, on erittäin pieni tarjoten sijoittajalle hajautusmahdollisuuden. Hyödykeindeksien kehitys ja tunnusluvut Comm-PASS Eurostoxx50 Euro Government Bond index Tunnusluku Comm-PASS Eurostoxx50 Euro Bond Index Vuotuinen tuotto 17,9 % -0,3 % 4,0 % Kuukausituottojen volatiliteetti 14,5 % 20,5 % 3,4 % Sharpe ratio 1,24 (neg) 1,17 Korrelaatio Comm-PASS - strategiaan (Lähteet: UBS AG, Bloomberg) - 0,068 0,002

5 Tuotonlaskenta Tuottoesimerkki Comm-PASS II 2013 Obligaation ja Sijoituswarrantin tuottoskenaarioita Obligaation ja Sijoituswarrantin tuotto määräytyy UBS AG:n Comm-PASS Strategy indeksin laina-aikaisen ehtojen mukaisen kehityksen perusteella. Obligaatiosijoituksessa sijoittaja saa eräpäivänä takaisin sijoittamansa pääoman kokonaisuudessaan ja tämän lisäksi mahdollisen indeksin kehitykseen perustuvan tuoton. Sijoituswarrantin tuotto määritetään laskennalliselle nimellispääomalle, joka on noin 4,55-kertainen Warranttiin sijoitettuun rahamäärään verrattuna. Viitteellinen osallistumisaste Obligaatiolle on 115 % sekä Sijoituswarrantille 100 %. Liikkeeseenlaskun toteuttamisen ehtona on, että osallistumisaste voidaan vahvistaa vähintään Obligaatiolle 105 %:n ja Sijoituswarrantillle 95 %:n tasoon. Sijoitus Comm-PASS indeksin kehitys Obligaation arvo eräpäivänä % % Warrantin arvo eräpäivänä % % % % % % % % Sijoitetun pääoman tuotto Obligaatio Warrantti 0,0 % -100,0 % 0,0 % -100,0 % 11,5 % -54,5 % 34,5 % 36,4 % 57,5 % 127,3 % 80,5 % 218,2 % 103,5 % 309,1 % 126,5 % 400,0 % 149,5 % 490,9 % 172,5 % 581,8 % Tuottojakauma Sijoitetun pääoman tuottosimulaatio Comm-PASS II 2013 Obligaatiolle ja Sijoituswarrantille Front Capital Oy on tehnyt Comm-PASS II 2013 Obligaation ja Sijoituswarrantin ehdoilla historialliseen kohdeindeksin kehitykseen perustuvan sijoitetun pääoman tuottosimulaation*. Koko saatavilla olevaan kohde-etuuden historialliseen kehitykseen perustuva havaintoaineisto käsittää yhteensä havaintoa (tuottojen jakautuminen erääntymisperiodilta ) ja osoittaa Obligaatioon sijoitetun pääoman keskituoton havaintoperiodin aikana olleen 131,5 % (18,3 % p.a.). Sijoituswarranttiin sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto samalle periodille on 419,9 % (39,1 % p.a.). *Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta (Lähteet: Bloomberg, Front Capital) 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Obligaatio (vasen) Sijoituswarrantti (oikea) % 650% 600% 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% Comm-PASS II 2013 Obligaatio Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti Liikkeeseenlaskija UBS AG, Jersey Branch (Moody s Aa2 / S&P AA-) UBS AG, London Branch (Moody s Aa2 / S&P AA-) Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä Instrumentin tyyppi Indeksisidonnainen pääomasuojattu Obligaatio Indeksisidonnainen pääomasuojaamaton Sertifikaatti (Sijoituswarrantti) Nimellisarvo (NA) EUR EUR Myyntihinta ja -palkkio 100 % + 1 % 22 % (nimellisarvosta), ei palkkiota Vähimmäiserä EUR ja sen jälkeen EUR kerrannaiset 10 Sijoituswarranttia, eli EUR (vastaa ,54 EUR nimellisarvoa), ja sen jälkeen EUR kerrannaiset (1 Warrantti) Indeksi Tuotto UBS Comm-PASS Strategy Index (Bloomberg: UCCP1A Index) Indeksin alkuarvo Alkuarvo muodostuu Comm-PASS Strategy -indeksin arvosta Indeksin loppuarvo Indeksin loppuarvo Indeksin alkuarvo Max (0%; ) Indeksin alkuarvo Loppuarvo muodostuu Indeksin laina-ajan viimeisen vuoden neljännesvuosittaisten havaintojen keskiarvosta ensimmäisen havaintopäivän ollessa ja viimeisen (yhteensä 5 havaintoa) Erääntymishinta NA x (100 % + [Osallistumisaste * Tuotto]) NA x (Osallistumisaste * Tuotto) Osallistumisaste 115 % 100 % Listautuminen pörssiin Ei Frankfurtin pörssi Selvitysjärjestelmä Euroclear APK ISIN-koodi X CH Myyntirajoitukset Järjestelypalkkio Lopulliset ehdot Tuote tarkoitettu lähinnä suomalaisille sijoittajille Front Capital saa liikkeeseenlaskijalta palkkiota, joka pääsääntöisesti määräytyy ko. sijoitustuotteen Frontin ostohinnan ja tämän tarjouksen myyntihinnan erotuksena, ja jonka suuruus tilanteessa oli n. 1 % p.a. nimellisarvolle laskettuna. Tästä palkkiosta katetaan kaikki myyntiin liittyvät kulut. Lopulliset ehdot vahvistetaan liikkeeseenlaskun yhteydessä ja ne ovat saatavilla Front Capitalista.

6 Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Valuuttasidonnainen Kehittyvät Valuutat Vaihtoehtosijoitus talouskasvuun Viime aikojen lähes poikkeuksetta kaikkia osakemarkkinoita koskeneesta osakemarkkinoiden korjausliikkeestä ja yleisestä maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta kehittyvien maiden talousnäkymät ovat edelleen positiivisia. Kehittyvät Valuutat Sijoituswarrantin kohdemaissa kasvun uskotaan jatkuvan terveellä pohjalla, mitä tukee kohonneiden raaka-ainehintojen lisäksi mm. tuotannon kasvu sekä yleisesti parantunut työllisyystilanne. Kohdemaiden vientituotteet ovat myös Yhdysvaltain dollareissa noteerattuja, eli dollarin vahvistuminen pitäisi myös tukea kohdemaiden talouden kehitystä. Vahva talouskasvu erityisesti taantumapelkojen kanssa painiskelevien kehittyneiden länsimaiden ja esimerkiksi Japanin rinnalla ja kehittyvissä maissa talouden ja politiikan vakauden lisääntyminen tukee kyseisten markkinoiden valuuttoja. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantin kohde-etuusmaina ovat Brasilia, Venäjä ja Turkki, joiden valuuttakurssien laina-aikaiseen kehitykseen Sijoituswarrantin tuotto on sidottu. Sijoituswarranttiin vaadittava rahamääräinen sijoitus on 11 % Sijoituswarrantin laskennallisesta nimellispääomasta, jolle tuotto lasketaan. Warranttisijoituksessa pääoman niin sanottu vivuttaminen johtaa arviolta yli yhdeksänkertaiseen nimelliseen pääomaan verrattuna esimerkiksi pääomaturvattuun obligaatioon tai esimerkiksi vastaavaan rahastosijoitukseen verrattuna. Tuottoehdon täyttyessä Sijoituswarrantin nimelliselle pääomalle maksetaan vähintään 40 %:n tuotto, mikä vastaa yli 263 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle. Sijoituswarranttiin sijoitetulla pääomalla ei ole pääomaturvaa. Kohde-etuusvaluutat sekä -markkinat Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantin tuotto on sidottu Brasilian, Venäjän ja Turkin valuuttojen laina-aikaiseen kehitykseen suhteessa euroon. Venäjä Raaka-aineiden hintojen nousun ja julkisen sekä yksityisen kulutuksen kasvun vetäminä Venäjän talous on viime vuosien aikana kasvanut ennätyksellisen nopeasti. Nopea talouskasvu on johtanut samalla maksutaseen sekä julkisen budjetin ylijäämään että huomattavaan valuuttavarantoon. Venäjä on maailman toiseksi suurin öljyn tuottaja, minkä odotetaan olevan kasvun sekä investointien veturi tulevaisuudessa. Maahan suuntautuvien investointien sekä vahvan, yli 7 % ennustetun BKT:n kasvun, odotetaan samalla tukevan Venäjän ruplaa. Brasilia Brasilian taloutta tukevat kohonneiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen lisäksi maan hallituksen pitkäjänteinen talouspolitiikka sekä toimialojen jatkuvat rakenteelliset muutokset ja osakemarkkinoiden kehittyminen. Maan korkea korkotaso yhdessä talouskasvun kanssa houkuttelee ulkomaisia investointeja. Brasilian BKT:n reaalisen kasvun odotetaan säilyvän yli 4 %:n tasolla vuosina Turkki Turkki kokee tällä hetkellä poliittista turbulenssia, jolla saattaa olla hetkellisesti jarruttava vaikutus taloudellisille uudistuksille, joita maa parhaillaan yrittää viedä läpi. Haasteita taloudelle asettaa maksutaseen vaje, jota helpottamaan Turkki neuvottelee rahoitusjärjestelyistä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa. Turkin liira on kuluvan vuoden aikana heikentynyt suhteessa muihin kehittyviin valuuttoihin jättäen tilaa toipumiselle. Turkin korkean yli 16 %:n korkotason odotetaan tukevan Turkin liiraa. Inflaation odotetaan tulevana vuonna pysyttelevän alle 10 %:n tasolla indikoiden reaalikoron ollessa selvästi positiivinen. (Lähde: JPMorgan) Kohde-etuusvaluuttojen suhteellinen kehitys TRYEUR BRLEUR RUBEUR (Lähde: Bloomberg)

7 Tuotonlaskenta Sijoituswarrantin tuotto määräytyy kolmen kohde-etuusvaluutan laina-aikaisen ehtojen mukaisen kehityksen perusteella. Mikäli kolme kohde-etuusvaluuttaa laina-aikana säilyvät ennallaan tai vahvistuvat suhteessa euroon, maksetaan eräpäivänä Sijoituswarrantin laskennalliselle nimellispääomalle laskettu 40 %:n kiinteä tuotto, mikä vastaa noin 263 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle. Mikäli valuuttojen keskimääräinen vahvistuminen suhteessa euroon ylittää 40 %, saa sijoittaja vahvistumisen kokonaisuudessaan. Mikäli kohde-etuusvaluutat keskimäärin heikkenevät suhteessa euroon, erääntyy Sijoituswarrantti arvottomana. Sijoituswarrantin laskennallinen nimellispääoma on noin yhdeksänkertainen Warranttiin sijoitettuun rahamäärään verrattuna. Tuottoesimerkki Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantin tuottoskenaarioita Warranttisijoitus Ehtojen mukainen valuuttakorin kehitys Warrantin arvo eräpäivänä Sijoitetun pääoman tuotto % % % ,6 % 90,7 % % ,6 % 90,7 % % ,6 % 90,7 % % ,6 % 90,7 % % ,6 % 90,7 % Vuotuinen tuotto % ,5 % 113,2 % % ,5 % 133,5 % Tuottojakauma Sijoitetun pääoman tuottosimulaatio Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantille 300% Front Capital Oy on tehnyt Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantin ehdoilla historialliseen valuuttakurssien kehitykseen perustuvan sijoitetun pääoman tuottosimulaation*. Havaintoaineisto käsittää yhteensä havaintoa (tuottojen jakautuminen erääntymisperiodilta ja osoittaa Warranttiin sijoitetun pääoman keskituoton havaintoperiodin aikana olleen 28,01 % (13,14 % p.a.). Huom! Tuottoehdon täyttyessä Warrantin tuotto sijoitetulle pääomalle on aina vähintään yli 263 %. Tuottoehdon jäädessä täyttymättä erääntyy sijoitus arvottomana. (Lähteet: Bloomberg, Front Capital) 250% Sijoitetun pääoman tuotto 200% 150% 100% 50% 0% % -100% -150% Liikkeeseenlaskija Takaaja NATIXIS Structured Products Limited NATIXIS (Moody s: Aa3 / S&P: AA-) Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Kohde-etuudet Kohde-etuus Paino Lähde BRLEUR (EUR per 1 BRL) 1/3 Reuters sivu ECB37 (käänteisarvo) RUBEUR (EUR per 1 RUB) 1/3 Reuters sivu ECB37 (käänteisarvo) TRYEUR (EUR per 1 TRY) 1/3 Reuters sivu ECB37 (käänteisarvo) Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä Valuuttakorin kehitys Erääntymishinta 3 Valuuttakurssin kehitys = 1 = 1 W i Valuuttakurssi i, loppu Valuuttakurssi i, alku Valuuttakurssi i, alku Valuuttakurssien alkuarvot määritetään Loppuarvot määräytyvät kunkin valuuttakurssin laina-ajan viimeisen kuukauden viikoittaisista havainnoista (5 havaintoa). Havaintopäiviä ovat , , , ja Mikäli Korin kehitys -osion mukaan Valuuttakorin kehitys on negatiivinen erääntyy Sijoituswarrantti arvottomana. Mikäli valuuttakorin kehitys on nolla tai positiivinen, erääntyy Sijoituswarrantti oheisen kaavan mukaiseen hintaan: Erääntymishinta = NA * Max(40%, Valuuttakorin kehitys) Myyntihinta ja -palkkio Vähimmäiserä Instrumentin tyyppi Nimellisarvo (NA) Listautuminen pörssiin Selvitysjärjestelmä ISIN-koodi Myyntirajoitukset Järjestelypalkkio Lopulliset ehdot 11 % (nimellisarvosta), ei palkkiota 10 Sijoituswarranttia, eli EUR (vastaa ,1 EUR nimellisarvoa), ja sen jälkeen EUR kerrannaiset (1 Warrantti) Valuuttasidonnainen pääomasuojaamaton Sertifikaatti (Sijoituswarrantti) EUR Ei APK FI Tuote tarkoitettu lähinnä suomalaisille sijoittajille Front Capital saa liikkeeseenlaskijalta palkkiota, joka pääsääntöisesti määräytyy ko. sijoitustuotteen Frontin ostohinnan ja tämän tarjouksen myyntihinnan erotuksena, ja jonka suuruus tilanteessa oli n. 1 % p.a. nimellisarvolle. Tästä palkkiosta katetaan kaikki myyntiin liittyvät kulut. Lopulliset ehdot vahvistetaan liikkeeseenlaskun yhteydessä ja ne ovat saatavilla Front Capitalista.

8 Usein kysyttyä Miten teen merkinnän? Onko sijoitustuotteella vakuus? Pääoman tai tuoton maksulle ei ole asetettu erillistä vakuutta ja näiden takaisinmaksuun liittyy aina liikkeeseenlaskijariski. Voinko saada sijoitetut varat käyttööni ennen eräpäivää? Sijoitustuotetta suositellaan jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettuja varoja ennen eräpäivää. Front Capital Oy tarjoaa tuotteille normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäin päivitetyn ostohintanoteerauksen ja on valmis toteuttamaan jälkimarkkinakauppoja ko. päivityspäivänä. Jos sijoittaja myy tuotteensa ennenaikaisesti, hän ei välttämättä kuitenkaan saa takaisin koko sijoitettua määrää. Miten sijoitustuote kehittyy? Tietoa sijoitusaikaisesta kehityksestä sijoittaja saa Front Capital Oy:n kotisivuilta www. front.fi kohdasta Arvostukset. Sijoituksen lopulliset ehdot ovat liikkeeseenlaskun jälkeen saatavilla samoilta sivuilta. Voiko tarjous peruuntua? Front Capital Oy pidättää oikeuden peruuttaa tarjous, jos sijoitustuotetta ei merkittävä riittävästi tai jos ehdot eivät täyty markkinatilanteesta johtuen. Verotuksesta Kunkin sijoittajan verokohtelu määräytyy osittain kyseisen sijoittajan oman tilanteen mukaan. Sijoituspäätöstä suunnittelevan sijoittajan on syytä neuvotella veroneuvonantajansa kanssa omaan tilanteeseensa liittyvistä veroseuraamuksista sijoitustuotteen merkinnän, ostamisen, omistamisen ja luovuttamisen osalta Täytä ostositoumuslomake (saat sellaisen myyntipaikoista tai Internetistä toimita se myyntipaikkaan! Myyntipaikka toimittaa sijoittajalle laskun ja merkintä on maksettava viimeistään laskun mainittuna maksupäivänä. Vaihtoehtoisesti myyjäsi luovuttaa sinulle maksua varten tilisiirtolomakkeen, jossa maksun eräpäivä on HETI. Tilisiirtolomakkeen viesti-kenttään tulee aina kirjoittaa sijoittajan nimi sekä sijoituksen nimi. HUOM! pankkirahoitetussa merkinnässä maksaminen tapahtuu aina rahoittajapankille erikseen toimitettavan laskun perusteella. Sijoitustuote kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta liikkeeseenlaskupäivänä tai viipymättä tämän jälkeen. Sijoitustuotteen säilyttäminen Nordeassa olevalla tai tätä tarkoitusta varten avattavalla arvo-osuustilillä on sijoittajalle maksutonta. Asiakkaan luokittelu: Teitä kohdellaan ei-ammattimaisena sijoittajana jos ette AML:n 1. luvun 4 4. momentin mukaan kuulu ammattimaisen sijoittajan ryhmään. Ei-ammattimainen sijoittaja kuuluu AML:n 4 luvussa tarkoitettujen menettelytapasäännösten suojan ja sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetun sijoittajien korvausrahastosuojan piiriin. Teillä on Arvopaperimarkkinalain mukaan oikeus pyytää luokittelun muuttamista. Luokitteluperiaatteista löytyy lisää tietoa yhtiön nettisivuilla, Myynti- ja merkintäpaikka: Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Faksi: (09) Front Capital on yksityinen suomalainen sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Rahoitustarkastus (osoite: Snellmaninkatu 6, Helsinki). Front Capital Oy:n kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa. Lainsäädännön niin vaatiessa voidaan asiakkaalle tehdä soveltuvuusarviointi ennen tuotteen tai palvelun tarjoamista. Riskit Sijoittajan tulee perehtyä liikkeeseenlaskijan laatimaan velkakirjadokumentaatioon sekä markkinointiesitteessä oleviin lainaehtoihin, jotka ovat saatavilla Front Capitalista. Strukturoituihin tuotteisiin liittyvät keskeisemmät riskit ovat kuvattu lyhyesti alla. Lisätietoa riskeistä löytyy Front Capitalin sivuilta osoitteessa www. front.fi kohdassa Palvelut. Likvideettiriski Likviditeettiriski viittaa tilanteeseen, jossa sijoittaja haluaa myydä sijoitustuotteen ennen laina-ajan päättymistä. Tällöin lainalle ei välttämättä löydy ostajaa, tai vaihtoehtoisesti, tarjottava hinta ei vastaa lainan todellista arvoa. Yleensä liikkeeseenlaskijat antavat kukin omille lainoilleen takaisinostohinnan laina-aikana. Tuotteen likviditeettiin vaikuttavat suoraan tuotteen kysyntä ja tarjonta ja epäsuorasti muut tekijät, kuten markkinahäiriöt tai infrastruktuuriongelmat, kuten arvopaperien selvitysprosessin puutteet tai häiriöt. Kohde-etuusriski Strukturoidun tuotteen tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuden taso voi vaihdella laina-aikana. Sijoitus strukturoituun tuotteeseen ei ole sama kun sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat lainan arvoon. Lisäksi kohde-etuuden kehitys ei välttämättä korreloi tuotteen jälkimarkkinahinnan kehityksen kanssa, mistä ei myöskään voida antaa takeita. Tuotteissa, joissa pääomasuojaa ei ole, takaisinmaksettava pääoman suuruus on riippuvainen kohde-etuuden laina-aikaisesta kehityksestä. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski toteutuu jos lainan liikkeeseenlaskija ei eräpäivänä pysty vastaamaan sitoumuksestaan. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty liikkeeseenlaskijan taloudellista asemaa koskevat tiedot. Myös luottoluokitus kertoo liikkeeseenlaskijariskin suuruudesta. Korkoriski Korkoriski aiheutuu siitä että strukturoidun tuotteen arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua jos sijoittaja myy tuotteen ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu tuotteen osto- ja myyntihetken välisenä aikana laskee tuotteen arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa tuotteen arvoa.

Hyödykesijoitus Comm-PASS 2013 Obligaatio

Hyödykesijoitus Comm-PASS 2013 Obligaatio helmikuu 2008 Hyödykesijoitus Comm-PASS 2013 Obligaatio www.front.fi helmikuu 2008 www.front.fi Hyödykesijoitus Comm-PASS 2013 Obligaatio Markkinaneutraali hyödykestrategia, jonka korrelaatio osakemarkkinoihin

Lisätiedot

SALSA 2013 Obligaatio Osakesidonnainen

SALSA 2013 Obligaatio Osakesidonnainen huhtikuu 2008 SALSA 2013 Obligaatio Osakesidonnainen www.front.fi huhtikuu 2008 www.front.fi SALSA 2013 Obligaatio Osakesidonnainen SALSA on markkinaneutraali osakestrategia, jonka tuotto perustuu eurooppalaisten

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009. Taiwan 2011 Sijoituswarrantti

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009. Taiwan 2011 Sijoituswarrantti Markkinointiesite Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009 1 Taiwan 2011 Sijoituswarrantti 1 Osakesidonnainen Taiwan 2011 Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöität Warranttisijoitus Taiwanin

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011. Front Nekkar Nokia

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011. Front Nekkar Nokia Markkinointiesite Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011 1 Front Nekkar Nokia 1 Front Nekkar Nokia - osakesidonnainen 2-vuotinen pääomaturvaamaton Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

Suomi 2012 Obligaatio Osakesidonnainen.

Suomi 2012 Obligaatio Osakesidonnainen. TOUKOkuu 2008 Suomi 2012 Obligaatio Osakesidonnainen www.front.fi Toukokuu 2008 www.front.fi Suomi 2012 Obligaatio Osakesidonnainen Obligaatiolla 100 % nimellisarvon suoja, jos arvopaperi pidetään erääntymiseen

Lisätiedot

Markkinointiesite. Nokia 2012 Sertifikaatti. BRIC Valuutta 2012 Sijoituswarrantti. Myyntiperiodi 2.11. - 20.11.2009

Markkinointiesite. Nokia 2012 Sertifikaatti. BRIC Valuutta 2012 Sijoituswarrantti. Myyntiperiodi 2.11. - 20.11.2009 Markkinointiesite Myyntiperiodi 2.11. - 20.11.2009 1 Nokia 2012 Sertifikaatti 2 BRIC Valuutta 2012 Sijoituswarrantti 1 Sijoituswarrantti Osakesidonnainen Nokia 2012 Sertifikaatti Myynnissä 17.8 4.9.2009

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

HYVÄT & HUONOT AJAT 2012 Obligaatio

HYVÄT & HUONOT AJAT 2012 Obligaatio Loka - Marraskuu 2007 Osakesidonnainen HYVÄT & HUONOT AJAT 2012 Obligaatio www.front.fi HYVÄT & HUONOT AJAT 2012 Obligaatio Keskeiset ominaisuudet Tuotto perustuu neljän toimialan osakkeiden tuottoeroon

Lisätiedot

Itä-Valuutta 2010 Obligaatio

Itä-Valuutta 2010 Obligaatio TOUKO KESÄKUU 2007 Itä-Valuutta 2010 Obligaatio Tarjous yleisölle 100 % nimellisarvon suoja, jos arvopaperit pidetään erääntymispäivään asti Tuotto perustuu Venäjän, Puolan, Tshekin ja Romanian valuuttojen

Lisätiedot

Markkinointiesite

Markkinointiesite Markkinointiesite 9.3. - 3.4.2009 Eurooppa Toipuu 2012 Sijoituswarrantti USA Toipuu 2012 Sijoituswarrantti Miksi sijoittaa - markkinat toipuvat Eurooppa Toipuu 2012 Sijoituswarrantti USA Toipuu 2012 Sijoituswarrantti

Lisätiedot

Suomi 2012 Sijoituswarrantti

Suomi 2012 Sijoituswarrantti TOUKOkuu 2008 Suomi 2012 Sijoituswarrantti Osakesidonnainen www.front.fi TOUKOkuu 2008 www.front.fi Suomi 2012 Sijoituswarrantti Osakesidonnainen Sijoituswarrantin tuotto perustuu yhdeksän markkinaarvoltaan

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 30.5. - 23.6.2011. Front Avior Sektori

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 30.5. - 23.6.2011. Front Avior Sektori Markkinointiesite Myyntiperiodi 30.5. - 23.6.2011 1 Front Avior Sektori 1 Front Avior Sektori - osakeindeksisidonnainen 1-5 -vuotinen pääomaturvaamaton Sertifikaatti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Tuottolukko Venäjä 2012 Obligaatio. Yhdistelmäsijoitus

Tuottolukko Venäjä 2012 Obligaatio. Yhdistelmäsijoitus Tammi - Helmikuu 2008 Tuottolukko Venäjä 2012 Obligaatio Yhdistelmäsijoitus Tammi - Helmikuu 2008 www.front.fi T uottolukko Venäjä 2012 Obligaatio Yhdistelmäsijoitus Obligaatiolla 100 % nimellisarvon suoja,

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Pankki+ 12 kk Obligaatio

Pankki+ 12 kk Obligaatio Joulukuu 2007 Pankki+ 12 kk Obligaatio Osakesidonnainen Joulukuu 2007 www.front.fi Pankki+ 12 kk Obligaatio Osakesidonnainen Obligaatiolla 100 % nimellisarvon suoja, jos arvopaperit pidetään erääntymiseen

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19.

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. Suomi Sprinter Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. joulukuuta 2011 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Suomi Sprinter on kolmevuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Suomi Obligaatio

Suomi Obligaatio TOUKOKUU 2008 Suomi+ 2009 Obligaatio Osakesidonnainen www.front.fi TOUKOKUU 2008 www.front.fi Suomi+ 2009 Obligaatio Osakesidonnainen Obligaation tuotto perustuu kolmen Helsingin Pörssissä listatun suuryrityksen

Lisätiedot

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 14/2006 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

Suomi Osakekuponki 2013 Obligaatio. Osakesidonnainen

Suomi Osakekuponki 2013 Obligaatio. Osakesidonnainen Tammi - Helmikuu 2008 Suomi Osakekuponki 2013 Obligaatio Osakesidonnainen Tammi - Helmikuu 2008 www.front.fi Suomi Osakekuponki 2013 Obligaatio Osakesidonnainen Obligaatiolla 100 % nimellisarvon suoja,

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio

Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio»» Rahastosidonnainen sijoitus Aasian osakemarkkinoille ja kehittyville korkomarkkinoille»» Sijoitusaika noin 5 vuotta»» Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG»»

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009

Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009 Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009 Maaila Toipuu 2012 II Sijoituswarrantti Maaila Toipuu II 2012 Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskit Hajautettu sijoitus Yhdysvaltojen, Euroopan ja Kiinan

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012 VENÄJÄ BOOSTER Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 30.11.2012 Venäjän osakemarkkinan kurssinousu 140 %:n kertoimella (alustava) Suoja enintään 40 %:n kurssilaskua vastaan Ei pääomasuojaa

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

OptimiKasvu 2009 Obligaatio

OptimiKasvu 2009 Obligaatio Tammikuu 2007 OptimiKasvu 2009 Obligaatio 100 % nimellisarvon suoja, jos arvopaperit pidetään erääntymiseen asti Tärkeitä Päivämääriä Tuotto perustuu Kiinan ja Latinalaisen Amerikan osakemarkkinoiden kehitykseen

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011. Front Regor Luottokori

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011. Front Regor Luottokori Markkinointiesite Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011 1 Front Regor Luottokori 1 Front Regor Luottokori - luottoriskisidonnainen 5-vuotinen pääomaturvaamaton Obligaatio Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Markkinointiesite

Markkinointiesite Markkinointiesite 11.5. - 12.6.2009 Kiina Toipuu 2012 Sijoituswarrantti USA Toipuu 2012 II Sijoituswarrantti Eurooppa Indeksinvoittaja 2013 Sertifikaatti Miksi sijoittaa? Kiina Toipuu 2012 Sijoituswarrantti

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2

ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2 Danske Bank DDBO 2030: ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2 Myynnissä 31.10.2014 asti Laina-aika: 6.11.2014-20.11.2019 Etelä-Eurooppa Struktuurilaina 2 Etelä-Euroopassa on nähtävissä taloustilanteen kohenemisen

Lisätiedot

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Sisältö Commerzbank AG Bull & Bear perusteet Sertikaatin komponentit Esimerkkejä Vertailua muihin tuotteisiin Suojamekanismi Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank

Lisätiedot

Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti

Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti Sijoitusaika noin 3 vuotta Sijoitus indeksiin, joka koostuu alhaisen arvonvaihtelun yhtiöistä ja välttää korkean hiilijalanjäljen yhtiöitä Korkea tuottomahdollisuus

Lisätiedot

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Indeksilainat Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Osakemarkkinatuottoa pääomaturvatusti - Mandatum Yksityispankki tuo markkinoille kaksi uutta indeksilainaa, joiden avulla sijoittaja voi hyötyä pääomaturvatusti

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1682437238 Suomi Sprinter Suomi

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton ÖLJY AUTOCALL III Raakaöljysidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 17.6.211 Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Täyden tuoton saamiseksi riittää raakaöljyn hinnan pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043B: AASIA II - TUOTTOHAKUINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043B: AASIA II - TUOTTOHAKUINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Pääomaturva Danske Bank Indeksiobligaatio Aasia II - lainaan sijoittava hyötyy nimellispääomaturvatusti indeksikorin kehityksestä. Indeksikoriin kuuluu tasapainoin

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI.

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI. LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kymmenen globaalin lääkeyhtiön muodostaman osakekorin kehityksestä ja Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainoilla vakautta salkkuun johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainat Joukkolainamuotoisia sijoituskohteita, jotka koostuvat suurelta osin korkosijoituksesta jolla taataan pääomaturva,

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat yhdessä :n 18. toukokuuta 2011 päivätyn

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK INDEKSIBOOSTER 1802: RDX Booster Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn ja 8.8.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Osakesidonnainen HOLT 2012 Obligaatio

Osakesidonnainen HOLT 2012 Obligaatio Loka - Marraskuu 2007 Osakesidonnainen HOLT 2012 Obligaatio www.front.fi HOLT 2012 OBLIGAATIO Osakesidonnainen Keskeiset ominaisuudet Tuotto perustuu markkinaneutraaliin HS Market Neutral osakeindeksiin

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Sisällys Indeksilaina Raaka-aine Trendi Indeksilaina Allokaatio Allokaatiotodistus 2 Epävarma markkinatilanne?

Lisätiedot

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85:

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85: Danske Bank DDBO FE85: Daimler Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1668031872 Daimler Autocall

Lisätiedot

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III Osakeindeksisidonnainen Tarjousaika päättyy 21.10.2011 Warranttisijoitus Suomen osakemarkkinalle Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet II -sijoituskori

Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet II -sijoituskori Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet II -sijoituskori Sijoituskorin esite Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet II -sijoituskori on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 7.10.2009 päivätyn

Lisätiedot

RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI.

RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI. RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Ruotsin osakemarkkinoiden myönteisestä kehityksestä seuraavan viiden vuoden aikana. Sijoitukseen vaadittava pääoma on vain

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3007: AUTOCALL EURO STOXX 50. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: FI

Danske Bank DDBO 3007: AUTOCALL EURO STOXX 50. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: FI Danske Bank DDBO 3007: AUTOCALL EURO STOXX 50 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: FI4000097209 AUTOCALL EURO STOXX 50 Alkuvuoden hetkellisen heikkouden jälkeen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64: Danske Bank DDBO FE64: Sampo Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1577777938 Sampo Autocall Sampo

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92: Danske Bank DDBO FE92: Nordea Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1695274313 Nordea Autocall

Lisätiedot

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen?

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot