Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio"

Transkriptio

1 Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio»» Rahastosidonnainen sijoitus Aasian osakemarkkinoille ja kehittyville korkomarkkinoille»» Sijoitusaika noin 5 vuotta»» Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG»» Pääomasuoja 100 % nimellisarvosta. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä»» Vähimmäissijoitus euroa»» Tarjousaika Suomalainen pankki. Oman tiensä tekijöille.

2

3 YLEISKUVA SIJOITUSOBLIGAATIOSTA Aasia Plus on rahastosidonnainen sijoitusobligaatio, joka tarjoaa pääomasuojatun tavan sijoittaa kehittyville markkinoille ja hyötyä erityisesti Aasian osakemarkkinoiden kehityksestä. Sijoitusobligaation kohde-etuutena toimii rahastoindeksi ( rahastoindeksi ), joka sopeuttaa aktiivisesti sijoitusastetta kehittyvien markkinoiden rahastoista koottuun rahastokoriin ( rahastokori ) sen kulloisenkin riskitason mukaan: Kun riskitaso laskee, nostaa rahastoindeksi automaattisesti sijoitus astetta rahastokoriin ja kun riskitaso nousee, laskee rahastoindeksi automaattisesti si joitusastetta rahastokoriin. Sijoitusobligaation tuottoa ei siis lasketa suoraan rahasto korin kehityksen perusteella. Osallistumisaste lainaehtojen mukaiseen rahastoindeksin tuottoon on alustavasti 100 %. Mikäli rahastoindeksin tuotto lainaehtojen mukaisesti on negatiivinen tai nolla, tuottoa ei makseta. Pääomasuojalla tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija palauttaa sijoittajalle eräpäivänä aina vähintään lainan nimellispääoman riippumatta siitä, miten kohde-etuus kehittyy laina-aikana. Pääomasuojaan liittyy aina riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso Liikkeeseenlaskijariski ). Merkintäpalkkio ei kuulu pääomasuojan piiriin. Sijoitusaika Liikkeeseenlaskija Kohde-etuus Pääomasuoja Noin 5 vuotta Commerzbank AG (Luottoluokitus: Moody s, Aa3 / S&P, A / Fitch, A+) Riskikontrolloitu rahastoindeksi, joka sopeuttaa aktiivisesti sijoitusastetta rahastokoriin; sijoitusaste voi vaihdella välillä 0 % % riskitasosta riippuen (katso Kohde-etuus ). 100 % nimellisarvosta Osallistumisaste 100 % (alustava, vahvistetaan välille %) Myyntikurssi Merkintäpalkkio Määritysvaluutta Vähimmäissijoitus 100 % nimellisarvosta 2 % nimellisarvosta Euro euroa, tätä suuremmat sijoitukset euron kerrannaisina Aikataulu Tarjousaika Maksupäivä MIKSI SIJOITTAA? Aasia Plus tarjoaa tavan sijoittaa pääomasuojatusti kehittyville markkinoille painottaen Aasian osakemarkkinaa. Sijoitusobligaation rahastokori on valittu rahastojen pitkän ja menestyksekkään historian perusteella sekä soveltuvaksi pääomasuojattuun sijoittamiseen. Templeton Asian Growth Fund toteuttaa harkittua osakevalintaa ja poimii aliarvostettuja osakkeita Aasian valituilta kasvumarkkinoilta (paino korissa 75 %). PIMCO Emerging Markets Bond Fund puolestaan hyödyntää aktiivisesti eri kehittyvien markkinoiden joukkolainojen tuottomahdollisuuksia ja sijoittaa niin valtioiden kuin yritystenkin joukkolainoihin (paino korissa 25 %). Sijoitusobligaatiossa rahastokorin tuoton kehittymiseen liittyvää riskiä hallinnoidaan päivittäin. Kohde-etuutena toimivan rahastoindeksin kehitys kaikki indeksinlaskennan ehdot huomioiden on historiallisesti seurannut hyvin rahastokorin kehitystä samalla pehmentäen suurimpien markkinapudotusten vaikutusta. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa Aasian maiden talouskasvun jatkuvan kehittyneitä talouksia selvästi nopeampana myös tulevina vuosina (katso kuva alla). Aasian ta louskasvun jatkumista vahvana tukevat erityisesti alueen maiden matala velkaantuneisuus, terve väestörakenne, sekä infrastruktuurin ja sisämarkkinoiden kehittyminen. Merkittävä talouskasvuero kehittyneisiin talouksiin onkin tärkein yksittäi nen syy hajauttaa osa sijoitussalkkua kehittyvän Aasian osakemarkkinoille ja kehittyvään korkoon. TALOUSKASVU: AASIAN TALOUDET JA KEHITTYNEET TALOUDET 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kehittyneet taloudet BKT:n vuosikasvu , keskiarvo BKT:n ennustettu vuosikasvu , keskiarvo Taiwan Thaimaa Hong Kong Etelä-Korea Filippiinit IMF, World Economic Outlook, lokakuu Kuvan kehittyvän Aasian taloudet muodostavat Templeton Asian Growth Fundin sijoitusavaruuden. Pakistan Malesia Sri Lanka Singapore Indonesia Intia Kiina Aasia Plus 3

4 KOHDE-ETUUS Sijoitusobligaation tuotto perustuu riskikontrolloidun rahastoindeksin arvonkehitykseen sijoitusaikana. Tämän kappaleen ensimmäisessä osassa esitellään rahastoindeksin laskennan perusteena oleva rahastokori ja toisessa osassa rahastoindeksin riskinhallintaperiaate. Rahastokori koostuu kahdesta rahastosta, joista osakerahastolla on merkittävä ylipaino. Templeton Asian Growth Fund on kehittyvään Aasiaan sijoittava osakerahasto ja PIMCO Emerging Markets Bond Fund kehittyvien markkinoiden korkorahasto. Rahastoja yhdistää pitkä historia ja ne ovat pystyneet luomaan selvää ylituottoa suhteessa vertailuindekseihinsä. Hajauttamalla 25 % korin varoista kehittyvän markkinan korkosijoituksiin tavoitellaan parempaa tuottoriskisuhdetta koko korin tasolla. Perustietoa rahastoista on koottu taulukkoon alla. RAHASTO (1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND Tyyppi Aasiaan sijoittava osakerahasto (pl. Japani) Kehittyvien markkinoiden korkorahasto Paino rahastokorissa 75 % 25 % Morningstar-luokitus (4/5) (4/5) Perustamispäivä Valuutta (2) USD USD Koko USD 13,7 miljardia USD 3,2 miljardia Hallinnointipalkkio 1,35 % p.a. 0,79 % p.a. Annualisoitu tuotto (3) 1 vuosi +31,2 % p.a. 1 vuosi +15,9 % p.a. 3 vuotta -2,1 % p.a. 3 vuotta +9,0 % p.a. 5 vuotta +19,2 % p.a. 5 vuotta +9,3 % p.a. Lisätietoa (1) Rahastojen kuukausiraportit, lokakuu 2010 ( tilanne) ja (2) Sijoittaja ei kanna rahastojen osalta valuuttariskiä, vaan saa rahastokorin tuotot euromääräisinä. (3) Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Bloomberg Kuvat sivun oikeassa laidassa esittävät rahastokorin rahastojen historiallista kehitystä. Rahastojen menestyksestä huolimatta sijoittajan tulee huomioida, että kaikkiin aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin liittyy erillinen riski salkunhoitajan sijoituspäätöksistä eikä histo riallinen tuotto ole tae tulevasta tuotosta. HISTORIALLINEN KEHITYS: TEMPL. ASIAN GROWTH FUND JA VERTAILUINDEKSI /02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 Templeton Asian Growth Fund Bloomberg Mahdollisimman pitkä aikasarja skaalattuna alkamaan arvosta 100. Rahaston vertailuindeksi on MSCI All Country Asia ex Japan Index. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Kuva yllä esittää Templeton Asian Growth Fund -osakerahaston historiallista kehitystä suhteutettuna MSCI All Country Asia ex Japan -indeksiin, joka on rahaston vertailuindeksi ja kuvaa laajaa Aasian osakemarkkinaa Japani pois lukien. Kuvan aikasarja alkaa syyskuusta 2002 eli vertailuun on sisällytetty niin pitkä hintahistoria kuin on mahdollista. Noin 8,1 vuoden periodilla rahasto on tuottanut 381,9 % (21,4 % p.a.), kun vertailuindeksi on tuottanut 191,6 % (14,1 % p.a.). Rahaston ylituotto ajanjaksolla on siis 190,3 %-yksikköä, mikä vastaa noin 14,0 %-yksikön vuosittaista ylituottoa vertailuindeksiin nähden. HISTORIALLINEN KEHITYS: PIMCO EM BOND FUND JA VERTAILUINDEKSI /01 07/02 07/03 07/04 07/05 07/06 07/07 07/08 07/09 07/10 PIMCO Emerging Markets Bond Fund Rahaston vertailuindeksi Rahaston vertailuindeksi Ylituotto, %-yksikköä Ylituotto, %-yksikköä Bloomberg Mahdollisimman pitkä aikasarja skaalattuna alkamaan arvosta 100. Rahaston vertailuindeksi on JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 4

5 Edellisen sivun kuva esittää PIMCO Emerging Markets Bond Fund -korkorahaston historiallista kehitystä suhteutettuna JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global -indeksiin, joka on rahas ton vertailuindeksi ja kuvaa laajaa kehittyvien markkinoiden korkomarkkinaa. Kuvan aikasarja alkaa heinäkuusta 2001 eli vertailuun on sisällytetty niin pitkä hintahistoria kuin on mahdol lista. Noin 9,2 vuoden periodilla rahasto on tuottanut 225,2 % (13,6 % p.a.), kun kehittyvä korkomarkkina on tuottanut 173,6 % (11,5 % p.a.). Rahaston ylituotto ajanjaksolla on siis 51,6 %-yksikköä, mikä vastaa noin 4,6 %-yksikön vuosittaista ylituottoa vertailuindeksiin nähden. MIKÄ ON RISKIKONTROLLOITU RAHASTOINDEKSI? Sijoitusobligaation aktiivinen sijoitusstrategia sopeuttaa päivittäin sijoitusastetta rahastokoriin sen toteutuneen riskitason mukaan. Kun riskitaso laskee, nostaa kohde-etuutena toimiva rahastoindeksi automaattisesti sijoitusastetta rahastokoriin ja kun riskitaso nousee, laskee rahastoindeksi automaattisesti sijoitusastetta rahastokoriin. Enimmillään sijoitusaste voi nousta 130 %:iin. Rahastoindeksin laskennassa vähennetään myös rahastoindeksin arvosta päivittäin laskennallinen osinkotuotto, jonka suuruus on 3 % vuodessa. Laskennallisen osinkotuoton vähentäminen on huomioitu sijoitusobligaation ehdoissa osallistumisastetta nostavana tekijänä ja sen avulla pyritään saavuttamaan korkeampi tuottopotentiaali erityisesti suotuisassa markkinaympäristössä. Rahastoindeksin kohteena oleva osakerahasto itsessään hyötyy täysimääräisesti omistamiensa osakkeiden osinkotuotoista. Taulukko alla havainnollistaa sijoitusstrategian toimintaa. RAHASTOKORIN RISKITASO RISKITAVOITE RAHASTOINDEK- SIN SIJOITUSASTE LASKUTOIMITUS 7 % 13 % 130,0 % = 13 % / 7 % (>130 %) 9 % 13 % 130,0 % = 13 % / 9 % (>130 %) 11 % 13 % 118,2 % = 13 % / 11 % 13 % 13 % 100,0 % = 13 % / 13 % 15 % 13 % 86,7 % = 13 % / 15 % 20 % 13 % 65,0 % = 13 % / 20 % 30 % 13 % 43,3 % = 13 % / 30 % 40 % 13 % 32,5 % = 13 % / 40 % 50 % 13 % 26,0 % = 13 % / 50 % 60 % 13 % 21,7 % = 13 % / 60 % Rahastoindeksin sijoitusaste rahastokoriin määritetään päivittäin vertaamalla kiinteää 13 % riskitavoitetta rahastokorin riskitasoon. Rahastokorin riskitasoa mitataan rahastokorin viimeisen 20 kaupankäyntipäivän volatiliteetilla, joka kuvaa rahastokorin arvonvaihtelun suuruutta eli riskiä. Rahastokorin riskitason ollessa matalampi kuin riskitavoite 13 %, saavuttaa rahastoindeksi yli 100 % sijoitusasteen ja sijoitusaste rahastokoriin on suurin mahdollinen 130 % rahastokorin riskitason ollessa 10,0 % tai sen alle. Rahastokorin riskitason noustessa riskitavoitetta suurem maksi, rahastoindeksin sijoitusaste laskee alle 100 %:n. Jos esimerkiksi rahastokorin toteutunut riskitaso on 20 %, tulee sijoitusasteeksi seuraavalle päivälle 65,0 % (= 13 % / 20 %). Tarkka indeksinlaskentakaava löytyy virallisista lainaehdoista ja se on pyydettäessä saatavissa mer kintäpaikoista. Kuva alla esittää historiallisen analyysin rahastokorin riskitasosta ja rahastoindeksin sijoitusasteesta mahdollisimman pitkältä ajanjaksolta. Ajanjaksolla rahastoindeksi on aktiivisesti sopeuttanut sijoitusastetta: keskimääräinen sijoitusaste rahastokoriin on ollut 100,8 %, suurimmillaan se on ollut 130,0 % ja pienimmillään se on ollut 17,6 % finanssikriisin aikana, jolloin rahastokorin riskitaso on noussut 73,7 %:iin. Kuvaan on lisäksi laskettu sijoitusobligaation kohde-etuutena olevan rahastoindeksin toteutunut riskitaso, joka on rahastokorin riskitasoa matalampi ja pysynyt lähellä 13 % tavoitetta. HISTORIALLINEN ANALYYSI SIJOITUSASTEESTA JA RAHASTOKORIN RISKITASOSTA 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 Rahastoindeksin sijoitusaste Riskitavoite 13 % Riskitaso, Rahastokori Riskitaso, Rahastoindeksi Bloomberg Mahdollisimman pitkä aikasarja skaalattuna alkamaan arvosta 100. Laskelma Evli. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Aasia Plus 5

6 TUOTON MÄÄRÄYTYMINEN Kuva alla esittää sijoitusobligaation kohde-etuutena toimivan riskikontrolloidun rahastoindeksin (paksu sininen viiva) historiallista kehitystä suhteutettuna sen laskennan perusteena olevaan rahastokoriin. Kuvasta ilmenee myös laskennallisen osingon vaikutus indeksinlaskennassa. Kuvan ajanjaksolla riskikontrolloitu rahastoindeksi on tarjonnut 297,7 % (19,4 % p.a.) tuoton, kun rahastokori on tuottanut 318,5 % (20,2 % p.a.). Kuvan aikasarja alkaa eli vertailuun on sisällytetty mahdollisimman pitkä, noin 7,8 vuoden hintahistoria. Aasia Plus -sijoitusobligaation tuotonlaskennassa sijoittaja hyötyy rahastoindeksin lainaehtojen mukaisesta arvonnoususta alustavasti 100 % osallistumisasteella. Lainaehtojen mukainen rahastoindeksin tuotto lasketaan rahastoindeksin loppuarvon ja alkuarvon välisenä arvonmuutoksena viiden vuoden ajanjaksolla. Rahastoindeksin alkuarvo määritetään yhtenä havaintona ja rahastoindeksin loppu arvo lasketaan aritmeettisena keskiarvona rahastoindeksin vuosittaisista sulkemisarvoista alkaen ja päättyen Sijoitusobligaation maksimituottoa ei ole rajoitettu. HISTORIALLINEN KEHITYS: RAHASTOINDEKSI Rahastokori Rahastoindeksi ilman laskennallisen osingon vaikutusta Rahastoindeksi (sijoitusobligaation kohde-etuus) 0 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 Bloomberg Mahdollisimman pitkä aikasarja skaalattuna alkamaan arvosta 100. Laskelma Evli. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoitettaessa riskikontrolloituun rahastoindeksiin on hyvä huomioida, että rahastokorin noustessa korkean riskitason aikana, voi riskikontrolloitu rahastoindeksi kehittyä rahastokoria heikommin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Mikäli rahastoindeksin tuotto lainaehtojen mukaisesti on negatiivinen tai nolla, tuottoa ei makseta. Sijoitusobligaation nimellispääoma maksetaan eräpäivänä kuitenkin kokonaisuudessaan takaisin rahastoindeksin kehityksestä riippumatta. Pääomasuojaan liittyy kuitenkin aina liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski (katso Liikkeeseenlaskijariski ). Merkintäpalkkio ei kuulu pääomasuojan piiriin. Laskentaesimerkki alla havainnollistaa tuotonlaskentaa eri markkinatilanteissa. RAHASTOINDEKSIN MUUTOS (*) OBLIGAATION TAKAISINMAKSU ERÄPÄIVÄNÄ OBLIGAATION TUOTTO -50 % 100 % -2,0 % -0,4 % -25 % 100 % -2,0 % -0,4 % 0 % 100 % -2,0 % -0,4 % 25 % 125 % 22,5 % 4,1 % 50 % 150 % 47,1 % 7,9 % 75 % 175 % 71,6 % 11,2 % 100 % 200 % 96,1 % 14,2 % OBLIGAATION TUOTTO, P.A. Laskentaesimerkki huomioi 2 % merkintäpalkkion. Rahastoindeksin kehitystä kuvaavat luvut ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta kohde-etuuden historiallista tai odotettua kehitystä. Osallistumisaste 100% on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasolle 90 %. Mikäli osallistumisaste on alle alustavasti ilmoitetun, lopullinen tuotto on pienempi kuin oheisessa laskentaesimerkissä. (*) rahastoindeksin muutos lainaehtojen mukaisesti 6

7 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND Templeton Asian Growth Fund sijoittaa varansa pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoilla kotipaikan omaavien yhtiöiden osakkeisiin (pois lukien Japani, Australia ja Uusi-Seelanti). Rahastoa hoidetaan paikallisesti Singaporesta ja rahaston sijoitusstrategia perustuu tarkkaan yrityskohtaiseen analyysiin. Rahaston vastuullinen salkunhoitaja on Mark Mobius, yksi arvostetuimmista kehittyvien markkinoiden asiantuntijoista. Sijoitusobligaation kohde-etuutena oleva rahastoluokka on perustettu 2002 ja rahaston hallinnoitavat varat ylittävät 13 miljardia dollaria. Rahasto on rekisteröity Lu xemburgiin. Rahastoa hoitava omaisuudenhoitaja on yhdysvaltalainen vuonna 1947 perustettu Franklin Templeton Investments, jonka hal linnoitavien varojen määrä on noin 650 miljardia dollaria PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND PIMCO Emerging Markets Bond Fund sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti pääasiassa kehittyvien maiden korkomarkkinoille valtioiden ja yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto voi tehdä sijoituksia kehittyvien maiden sekä paikallisvaluutassa että kovissa valuutoissa noteerattuihin joukkolainoihin. Pääpaino sijoituksissa on valtioiden liikkeeseenlaskemat pitkät joukkolainat, joten rahasto vastaa korkoriskiltään pitkän koron rahastoja. Sijoitusobligaation kohde-etuutena oleva rahastoluokka on perustettu 2001 ja rahaston hallinnoitavat varat ylittävät 3 miljardia dollaria. Rahasto on rekisteröity Irlantiin. Rahastonhoitaja on yhdysvaltalainen vuonna 1971 perustettu PIMCO (Pacific Investment Management Company), joka hallinnoi yhteensä noin miljardin euron sijoitusvarallisuutta Aasia Plus 7

8 MITEN MERKITSEN SIJOITUSOBLIGAATIOTA? 1. PEREHDY TARJOUSMATERIAALEIHIN Sijoittajan tulee ennen sijoituksen tekemistä perehtyä tämän markkinointiesitteen lisäksi liikkeeseenlaskijan laatimiin virallisiin lainakohtaisiin ehtoihin SA41 ja liikkeeseenlaskijan päivättyyn ohjelmaesitteeseen ( Scandinavian Notes and Certificates Programme ) täydennyksineen, jotka ovat saatavilla merkintäpaikoista tai verkkosivulta 2. TOIMITA MERKINTÄSITOUMUS Täytä merkintäsitoumuslomake ja toimita se merkintäpaikkaan kello 16:00 mennessä. Merkintäsitoumuslomakkeen saat merkintäpaikoista. 3. MAKSA MERKINTÄ Maksa merkintä mennessä merkintäsitoumuslomakkeen kohdassa Maksu kuvatulla tavalla. Merkinnästä ei toimiteta erillistä laskelmaa, vaan maksu tulee suorittaa merkintäsitoumuslomakkeen ohjeiden mukaisesti. HUOMIOITAVAA MAKSUTON SÄILYTYS Tämän sijoitusobligaation säilytys Evlissä olevalla tai tätä tarkoitusta varten avattavalla arvo-osuustilillä on sijoittajalle maksutonta. Sijoitusobligaatio kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta liikkeeseenlaskupäivänä tai viipymättä tämän jälkeen. JÄLKIMARKKINA Evli tarjoaa sijoitusobligaatiolle normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään euron nimellisarvoiselle sijoitukselle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ). Jälkimarkkinahinta voi olla markkinatilanteesta riippuen enemmän tai vähemmän kuin merkintähinta. Suosittelemme sijoitusobligaatiota ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. VEROTUS Tässä kuvataan ainoastaan lyhyesti sijoitusobligaation tämänhetkistä verotusta Suomessa verovelvollisen luonnollisen henkilön osalta. Evli ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana (katso Verotusriski ). Sijoitusobligaation takaisinmaksusta eräpäivänä syntyvää voittoa ei käsitellä verotuksessa luovutusvoittona tai korkotulon lähdeverolain mukaisena tulona, vaan muuna pääomatulona. Eräpäivänä tapahtuvasta takaisinmaksusta syntyvästä voitosta liikkeeseenlaskijan suomalainen maksuasiamies toimittaa 28 %:n ennakonpidätyksen. Jos obligaatio myydään ennen eräpäivää, syntyy luovutusvoittoa tai -tappiota. Luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutustappio puolestaan on vähennettävissä luovutusvoitoista, jotka syntyvät samana vuonna ja kolmena seuraavana vuonna. LIIKKEESEENLASKUN TOTEUTUS JA RAJOITUKSET Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli osallistumisastetta ei voida vahvistaa 90 %:iin tai korkeammaksi. Evli pidättää lisäksi itsellään oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku jos sijoitusobligaatiota ei merkitä nimellisarvoltaan vähintään euroa tai jos Evlin mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa sijoitusobligaation liikkeeseenlaskun toteuttamista. Mikäli liikkeeseenlasku perutaan, Evli tiedottaa kaikkia merkintäsitoumuksen jättäneitä sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta ja merkintäsumma palautetaan sijoittajan pankkitilille korotta. 8

9 RISKIT Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista riippumatta siitä, onko Evli tai Evlin mahdollinen yhteistyökumppani suorittanut rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- tai asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko sijoittajan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti tutustua tähän markkinointiesitteeseen sekä liikkeeseenlaskijan laatimiin lainakohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen, jotka ovat saatavissa merkintäpaikasta (tarjousasiakirjojen yksilöidyt tiedot löydät markkinointimateriaalin kohdasta Kuinka merkitsen sijoitusobligaatiota ). Sijoitusobligaatioihin liittyvät keskeisimmät riskit on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. TUOTTORISKI Tuottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sijoitusobligaation kohde-etuus, eli tässä rahastoindeksi, kehittyy obligaation ehtojen kannalta ei-toivotulla tavalla. Nimellispääoman suoja ei kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota, joten sijoittaja voi tuottoriskin toteutuessa menettää mahdollisen tuoton lisäksi mahdollisen ylikurssin ja/tai merkintäpalkkion. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvo voi vaihdella sijoitusaikana ja kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat sijoitusobligaation arvoon. Sijoitus obligaatioon ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. LIIKKEESEENLASKIJARISKI Liikkeeseenlaskijaan liittyvä liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua sijoitusobligaation asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa sijoituksen arvoa. Sijoitusobligaatiolle ei ole asetettu erillistä vakuutta. JÄLKIMARKKINA- JA LIKVIDITEETTIRISKI Sijoitusobligaation pääomasuoja on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Näin ollen obligaation myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Suosittelemmekin sijoitusobligaatiota ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Sijoitusobligaation markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sijoitusobligaation kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että obligaatiolle ei löydy ostajaa tai että obligaatiosta tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään sijoitusobligaation jälkimarkkinoilla. Evli antaa sijoitusobligaatiolle päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita. KORKORISKI Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon sijoituksen juoksuaikana. Korkotason noustessa sijoitusobligaation korko-osan arvo pääsääntöisesti laskee ja korkotason laskiessa sijoitusobligaation korkoosan arvo pääsääntöisesti nousee. Korkoriski voi toteutua vain, jos sijoitus myydään ennen eräpäivää. RISKI ENNENAIKAISESTA LUNASTUKSESTA JA LAINA- EHTOJEN KORJAAMISESTA Liikkeeseenlaskija voi lunastaa sijoitusobligaation takaisin ennen sen erääntymistä lainaehdoissa mainituissa erityistapauksissa, muun muassa olennaisen lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija / laskenta-asiamies voi myös oman harkintansa mukaisesti korjata lainaehtoja ilman sijoitusobligaation omistajan suostumusta lainaehdoissa mainituin ehdoin. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia sijoitusobligaation haltijoille. VEROTUSRISKI Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sijoitusobligaation tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutok set voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoitta ja vastaa kaikista sijoitusobligaatioon liittyvistä veroseuraamuk sista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. Aasia Plus 9

10 TÄRKEÄÄ TIETOA TARJOUKSEN TEKIJÄ Evli Pankki Oyj ( Evli ) (Y-tunnus ), Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, puhelin (09) (vaihde). Evlin Sijoittajapalvelu palvelee puhelimitse numerossa arkisin klo Evli on Finanssivalvonnan valvonnan alainen luottolaitos ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. ETÄMYYNTI JA TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja sijoitusobligaation etämyyntiä koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomeksi. Palveluntarjoajaa ja etämyyntiä koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa MYYNTIRAJOITUS Tämä materiaali ei ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtiossa, jossa tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tätä materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. Erityisesti, tätä esitettä ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Liikkeeseenlaskija edellyttää, että tämän esitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. IMMATERIAALIOIKEUDET Tämän materiaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Evlille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta julkistaa, luovuttaa, kopioida tai muuten siirtää materiaalia ilman Evlin suostumusta kolmannelle osapuolelle. MARKKINOINTIMATERIAALIN LAATIJA Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Evli. Liikkeeseenlaskija tai mikään sen läheisyhtiö ei osallistu markkinointimateriaalin laatimiseen tai käy materiaalia läpi etukäteen. Tällöin sijoitustuotteen liikkeeseenlaskija tai mikään sen läheisyhtiö ei anna minkäänlaisia takuita tai lupauksia tai kanna vastuuta tässä materiaalissa annetuista tiedoista. Liikkeeseenlaskija vastaa lopullisten ehtojen oikeellisuudesta sijoittajan suuntaan. OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYKSET Sijoittajan jättämä ostositoumus on sitova eikä sijoittajalla ole oikeutta peruuttaa sitä. Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa ohjelmaesitteen tai lainakohtaisten ehtojen täydennyksen tarjousaikana, merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus perua päätöksensä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Evlille kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan kuluessa, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkaisemisesta. Mahdolliset täydennykset julkaistaan Evlin verkkosivuilla: PALKKIOT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Evli voi maksaa palkkiota sijoitusobligaation myynnistä Evlin yhteistyökumppanille. Asiakkaan kustannus tuotteen hankkimisesta ei riipu siitä, ostaako asiakas sijoitusobligaation Evlistä tai Evlin yhteistyökumppanilta. 10

11 TARJOUKSEN PÄÄPIIRTEET TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Tarjousaika Maksupäivä Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä SIJOITUSOBLIGAATIO Tyyppi Liikkeeseenlaskija Merkintäpaikka Etuoikeusasema ja vakuus Nimellisarvo Vähimmäissijoitus Myyntikurssi Merkintäpalkkio Arvo-osuusjärjestelmä ISIN-koodi Pörssilistaus Yleisön merkittäväksi tarkoitettu rahastosidonnainen joukkovelkakirjalaina ( sijoitusobligaatio ) Commerzbank AG (Luottoluokitus: Moody s, Aa3 / S&P, A / Fitch, A+) Evli Pankki Oyj Sijoitusobligaation nimellisarvon ja tuoton maksulle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Obligaation etuoikeusasema on sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla euroa yhtä obligaatiota kohden euroa, joka vastaa 10 nimellisarvoltaan euron määräistä obligaatiota. 100 % nimellisarvosta 2 % nimellisarvosta Euroclear Finland FI Sijoitusobligaation listautumista haetaan Nordic Derivatives Exchange (NDX) pörssiin Järjestelypalkkio Myyntikurssi sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen, n. 0,8 % p.a nimellisarvolle laskettuna. Arvio perustuu markkinatilanteeseen Järjestelypalkkiosta katetaan tuotteen materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Sijoitusobligaatiosta ei peritä erillistä hallinnointipalkkiota. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa sijoitusobligaatiolle normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään euron nimellisarvoiselle sijoitukselle (katso Jälkimarkkina- ja Likviditeettiriski ) TUOTONLASKENTA Rahastoindeksi Sijoitusobligaation kohde-etuutena toimii riskikontrolloitu Rahastoindeksi, joka sopeuttaa aktiivisesti sijoitusastetta Rahastokoriin perustuen Rahastokorin 20 päivän toteutuneeseen riskitasoon (20 päivän toteutunut volatiliteetti). Rahastoindeksin laskennassa käytettävä riskitavoite on 13 % ja rahastoindeksin laskennassa vähennetään rahastoindeksin arvosta päivittäin laskennallinen osinkotuotto, jonka suuruus on 3 % vuodessa. Rahastoindeksin tarkka laskentakaava on esitetty lainakohtaisissa ehdoissa ja se on erikseen saatavilla pyynnöstä merkintäpaikoista. Rahastokori i Nimi Bloomberg-koodi Paino 1 Templeton Asian Growth TEMFRBX LX 75 % Fund N 2 PIMCO Emerging Markets PIMEMBI ID 25 % Bond Fund Takaisinmaksu eräpäivänä Nimellisarvo MAX (100%; 100% + Osallistumisaste Rahastoindeksin tuotto) Osallistumisaste 100 % (osallistumisaste on alustava ja se vahvistetaan viimeistään välille 90 % %) Rahastoindeksin tuotto Rahastoindeksin loppuarvo / Rahastoindeksin alkuarvo - 1 Rahastoindeksin Rahastoindeksin päivän päätösarvo Alkuarvon määrityspäivänä alkuarvo Rahastoindeksin loppuarvo Aritmeettinen keskiarvo Rahastoindeksin päivän päätösarvoista Loppuarvon määrityspäivinä Alkuarvon , tai määrityspäivää seuraava kaupankäyntipäivä määrityspäivä Loppuarvon määrityspäivät Pääomasuoja , , , ja , tai määrityspäivää seuraava kaupankäyntipäivä 100 % nimellisarvosta (ei kata 2 % merkintäpalkkiota) Aasia Plus 11

12 EVLI PANKKI OYJ Evli Pankki Oyj on riippumaton, vakavarainen suomalainen varainhoitaja ja investointipankki, jonka asiakkaita ovat yrittäjät, yritysjohtajat, varakkaat perheet sekä sijoitusalan ammattilaiset. Yrittäjäomisteisena ja -henkisenä pankkina voimme tarjota asiakkaillemme laadukasta ja yksilöllistä palvelua. Päämarkkina-alueemme on Itämeren ympäristö. Toimimme Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Venäjällä. YHTEYSTIEDOT Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs. PL Helsinki Puhelin (09) (vaihde ) Faksi (09) Suomalainen pankki. Oman tiensä tekijöille.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton ÖLJY AUTOCALL III Raakaöljysidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 17.6.211 Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Täyden tuoton saamiseksi riittää raakaöljyn hinnan pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012 VENÄJÄ BOOSTER Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 30.11.2012 Venäjän osakemarkkinan kurssinousu 140 %:n kertoimella (alustava) Suoja enintään 40 %:n kurssilaskua vastaan Ei pääomasuojaa

Lisätiedot

Aasia Plus SIJOITUSWARRANTTI

Aasia Plus SIJOITUSWARRANTTI Aasia Plus SIJOITUSWARRANTTI»» Rahastosidonnainen sijoitus Aasian osakemarkkinoille ja kehittyville korkomarkkinoille»» Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla»» Sijoitusaika noin 5 vuotta»»

Lisätiedot

TÄHTIRAHASTOT Sijoituswarrantti

TÄHTIRAHASTOT Sijoituswarrantti TÄHTIRAHASTOT Sijoituswarrantti Warrantin kohde-etuutena kehittyvien osake- ja korkomarkkinoiden tähtirahastot Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 3 vuotta Liikkeeseenlaskija

Lisätiedot

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III Osakeindeksisidonnainen Tarjousaika päättyy 21.10.2011 Warranttisijoitus Suomen osakemarkkinalle Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Evli Frontier Markets II Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio

Evli Frontier Markets II Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio Evli Frontier Markets II Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio Rahastosidonnainen sijoitus seuraavan sukupolven kehittyville markkinoille Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Pääomasuoja

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Bon Kiina GAM Sijoituswarrantti

Bon Kiina GAM Sijoituswarrantti Bon Kiina GAM Sijoituswarrantti Rahastosidonnainen warranttisijoitus Kiinan osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Commerzbank

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO III. Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 26.4.2012

KEHITTYVÄ KORKO III. Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 26.4.2012 KEHITTYVÄ KORKO III Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio Tarjousaika päättyy 26.4.2012 Kohdemarkkina: kehittyvien markkinoiden val tioiden ja yritysten joukkolainat Tavoitteena ylituotto indeksiin nähden

Lisätiedot

Bon Kiina GAM Rahastosidonnainen Indeksilaina

Bon Kiina GAM Rahastosidonnainen Indeksilaina Rahastosidonnainen Indeksilaina Rahastosidonnainen sijoitus Kiinan osakemarkkinoille Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG Pääomasuoja 100 % nimellisarvosta. Lainaan liittyy riski

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

Saksa DAX Indeksisidonnainen sijoitusobligaatio

Saksa DAX Indeksisidonnainen sijoitusobligaatio Saksa DAX Indeksisidonnainen sijoitusobligaatio»» Hajautettu sijoitus Saksan osakemarkkinalle»» Sijoitusaika noin 5 vuotta»» Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland N.V.»» Pääomasuoja 100 % nimellisarvosta.

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI.

RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI. RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Ruotsin osakemarkkinoiden myönteisestä kehityksestä seuraavan viiden vuoden aikana. Sijoitukseen vaadittava pääoma on vain

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT. Miksi sijoittaa

SIJOITUSWARRANTTI. KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT. Miksi sijoittaa KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä Suur-Kiina -osakerahaston sekä kehittyvien markkinoiden High Yield -korkorahaston muodostaman rahastokorin

Lisätiedot

Evli Hyödykekori 2014 Indeksilaina

Evli Hyödykekori 2014 Indeksilaina Evli Hyödykekori 2014 Indeksilaina Hyödy rajatulla riskillä hyödykkeiden tuottopotentiaalista Lainan tuotto perustuu hajautetun hyödykekorin arvonkehitykseen laina-aikana Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 7.10.2009 päivätyn

Lisätiedot

SUOMI DUO. Osakesidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. UPM-Kymmeneen ja Wärtsilään sidottu obligaatiosijoitus

SUOMI DUO. Osakesidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. UPM-Kymmeneen ja Wärtsilään sidottu obligaatiosijoitus SUOMI DUO Osakesidonnainen sijoitusobligaatio Tarjousaika päättyy 17.6.2011 UPM-Kymmeneen ja Wärtsilään sidottu obligaatiosijoitus Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. FRONTIER TÄHTIRAHASTOT. Miksi sijoittaa

SIJOITUSWARRANTTI. FRONTIER TÄHTIRAHASTOT. Miksi sijoittaa FRONTIER TÄHTIRAHASTOT SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä reunamarkkinoiden ja kehittyvien markkinoiden tähtirahastojen arvonkehityksestä sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KASVUMARKKINAT PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

REUNAMARKKINAT SERTIFIKAATTI.

REUNAMARKKINAT SERTIFIKAATTI. REUNAMARKKINAT SERTIFIKAATTI. Miksi sijoittaa Korkea tuottopotentiaali arvostetun ja kokeneen varainhoitoyhtiön osaamisella Hajautushyötyä voimakkaasti kasvavien kehittyvien reunamarkkinoiden osakkeista

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti 18.8. - 19.9.2008 Comm-PASS II 2013 Obligaatio Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Miksi sijoittaa? Comm-PASS II 2013 Obligaatio ja Sijoituswarrantti Comm-PASS

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19.

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. Suomi Sprinter Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. joulukuuta 2011 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Suomi Sprinter on kolmevuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste

Lisätiedot

EVLI SUOMIKORI III. Osakeindeksisidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 30.9.2011. Suomiosakkeet pääomasuojatusti

EVLI SUOMIKORI III. Osakeindeksisidonnainen sijoitusobligaatio. Tarjousaika päättyy 30.9.2011. Suomiosakkeet pääomasuojatusti EVLI SUOMIKORI III Osakeindeksisidonnainen sijoitusobligaatio Tarjousaika päättyy 30.9.2011 Suomiosakkeet pääomasuojatusti Suoraviivainen sijoitus ilman tuottokattoa Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti

Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti Sijoitusaika noin 3 vuotta Sijoitus indeksiin, joka koostuu alhaisen arvonvaihtelun yhtiöistä ja välttää korkean hiilijalanjäljen yhtiöitä Korkea tuottomahdollisuus

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI.

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI. LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kymmenen globaalin lääkeyhtiön muodostaman osakekorin kehityksestä ja Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT 25.8.2014. Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10.

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT 25.8.2014. Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10. LAINAEHDOT 25.8.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Korkotodistus Eurooppa Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10.2021 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki Oyj Emissiokurssi:

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1682437238 Suomi Sprinter Suomi

Lisätiedot

POHJOISMAISET YRITYKSET /2016 MERKINTÄAIKA: 30.5. 28.6.2016 S-PANKKI.FI

POHJOISMAISET YRITYKSET /2016 MERKINTÄAIKA: 30.5. 28.6.2016 S-PANKKI.FI POHJOISMAISET YRITYKSET /2016 MERKINTÄAIKA: 30.5. 28.6.2016 Liikkeeseenlaskija: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Tarjouksen tekijä: S-Pankki Oy ( S-Pankki ). Merkinnän voi tehdä S-Pankin verkkopankissa.

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Kehittyvät Tähdet Sijoituswarrantti 3

Kehittyvät Tähdet Sijoituswarrantti 3 Merkintäaika päättyy 31.3.2014 Kehittyvät Tähdet Sijoituswarrantti 3 Warrantin kohde-etuutena kehittyvien osakeja yrityslainamarkkinoiden tähtirahastot Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4 Merkintäaika päättyy 29.4.2016 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

ASEAN FRONTIERS SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Korkea tuottopotentiaali arvostetun ja kokeneen varainhoitoyhtiön osaamisella

ASEAN FRONTIERS SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Korkea tuottopotentiaali arvostetun ja kokeneen varainhoitoyhtiön osaamisella ASEAN FRONTIERS SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa Korkea tuottopotentiaali arvostetun ja kokeneen varainhoitoyhtiön osaamisella Hajautushyötyä voimakkaasti kasvavien Kaakkois-Aasian kehittyvien reunamarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011. Front Nekkar Nokia

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011. Front Nekkar Nokia Markkinointiesite Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011 1 Front Nekkar Nokia 1 Front Nekkar Nokia - osakesidonnainen 2-vuotinen pääomaturvaamaton Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009. Taiwan 2011 Sijoituswarrantti

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009. Taiwan 2011 Sijoituswarrantti Markkinointiesite Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009 1 Taiwan 2011 Sijoituswarrantti 1 Osakesidonnainen Taiwan 2011 Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöität Warranttisijoitus Taiwanin

Lisätiedot

BRIC Sijoituswarrantti

BRIC Sijoituswarrantti Tarjousaika 3.1. - 1.2.2013 BRIC Sijoituswarrantti BRIC-osakemarkkinat suurella vipuvaikutuksella Warranttisijoitus Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä

Lisätiedot

SUOMI SIJOITUSWARRANTTI.

SUOMI SIJOITUSWARRANTTI. SUOMI SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Suomen osakemarkkinoiden mahdollisesta myönteisestä kehityksestä seuraavan viiden vuoden aikana. Sijoitukseen vaadittava

Lisätiedot

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Indeksilainat Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Osakemarkkinatuottoa pääomaturvatusti - Mandatum Yksityispankki tuo markkinoille kaksi uutta indeksilainaa, joiden avulla sijoittaja voi hyötyä pääomaturvatusti

Lisätiedot

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85:

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85: Danske Bank DDBO FE85: Daimler Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1668031872 Daimler Autocall

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64: Danske Bank DDBO FE64: Sampo Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1577777938 Sampo Autocall Sampo

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92: Danske Bank DDBO FE92: Nordea Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1695274313 Nordea Autocall

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI AASIAN KULUTTAJAT 3/2016

SIJOITUSWARRANTTI AASIAN KULUTTAJAT 3/2016 SIJOITUSWARRANTTI AASIAN KULUTTAJAT 3/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Kiinteä tuotto: Liikkeeseenlaskija: Tarjoaja: 25.2. - 22.3.2013 Pääomasuojaamaton

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta Aggressiivinen tuottopotentiaali korkeaa riskiä sietävälle pienellä

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio Danske Bank DDBO FE25 Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio ISIN: XS1417265797 Eurooppa Finanssi EUR Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 20.11.2008 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1615622898 Teollisuus Sprinter

Lisätiedot