Markkinointiesite. Myyntiperiodi Front Avior Sektori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointiesite. Myyntiperiodi 30.5. - 23.6.2011. Front Avior Sektori"

Transkriptio

1 Markkinointiesite Myyntiperiodi Front Avior Sektori

2

3 1 Front Avior Sektori - osakeindeksisidonnainen 1-5 -vuotinen pääomaturvaamaton Sertifikaatti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä Osakeindeksisijoitus kolmeen eurooppalaiseen toimialasektoriin Sijoitusaika korkeintaan 5 vuotta mahdollinen erääntyminen ja tuotonmaksu vuosittain Liikkeeseenlaskijana ING Bank N.V Frontin strategiassa raakaainerotaatio -malli suosii valittuja toimialoja sijoituskohteena Tuotonmaksuun, 18 % per vuosi*, riittää jo kohde-etuusindeksien hintojen säilyminen nykyisellä tasolla Sertifikaatti tarjoaa suojaa indeksien 30 %:n laskua vastaan** Ei pääomaturvaa kohdeetuusindeksin laskiessa eräpäivänä yli 30 % sijoittaja menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan Liikkeeseenlaskijan mahdollinen maksukyvyttömyys, jolloin sijoittaja voi menettää sijoituksensa sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan Tuottoriski - tuotto on rajattu 18 %:iin vuodessa* eikä vastaa suoraa osakeindeksisijoitusta SIJOITUKSEN LUOKITTELU AIKA SIJOITUSAIKA SIJOITUSRATKAISU SIJOITUSKOHDE Pitkä (> 3 v.) Pääomaturvaamaton Sertifikaatti Osakeindeksi Ei pääomaturvaa Osittainen pääomaturva Pääomaturvattu*** R I S K I < 1 v. lyhyt 1-3 v. keskipitkä > 3 v. pitkä * Liikkeeseenlaskun ehtona on, että kuponki voidaan vahvistaa vähintään tasoon 16 % per vuosi. ** Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski - lue lisää Tärkeimmät sertifikaattiin liittyvät riskitekijät -osiosta sekä Ehtotiivistelmä -liitteestä. *** Pääomaturva nimellisarvolle on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Pääomaturva ei kata mahdollista myyntipalkkiota tai ylikurssia, ja sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski.

4 Front Avior Sektori - osakeindeksisidonnainen 1-5 -vuotinen pääomaturvaamaton Sertifikaatti Toimialat, jotka pystyvät vastaamaan raaka-aineinflaation haasteeseen Hyödykkeiden hintojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla vielä pitkään. Tämä aiheuttaa inflaatiopaineita, joihin parhaiten varaudutaan hyvin valikoiduilla osakesijoituksilla Toimialoista nykytilanteessa vahvimmilla ovat Frontin strategiassa luokitellut riippumattomat toimijat tai tuottaja-toimijat Front Avior Sektori sijoittaa riippumattomiin, eli perinteisen mallin mukaan defensiivisiin telekommunikaatio- ja sähköntuottajasektoreihin sekä tuottajiin, eli öljy- ja energiasektoriin, joka perinteissä sykliajattelussa luokitellaan etusyklisiin tai syklisiin Kohde-etuusindeksien kehitys /06 05/07 05/08 05/09 05/10 05/11 Stoxx600 Oil&Gas Stoxx600 Utilities Stoxx600 Telecom Lähde: Bloomberg. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoitus Avior Sertifikaattiin ei vastaa suoraa osakesijoitusta. Avior Sertifikaatti tuottaa jo maltillisellakin kurssinousulla Jos kaikkien kohde-etuusindeksien arvot ovat vuotuisena havaintopäivänä vähintään lähtötasollaan maksaa sertifikaatti kiinteän 18 %:n vuotuisen tuoton* ja sijoitus erääntyy ennenaikaisesti. Suojaa kohde-etuusindeksien sijoitusaikaista 30 %:n kurssilaskua vastaan. Jos yksikään kohde-etuusindekseistä ei ole laskenut eräpäivänä tätä enempää, maksetaan nimellispääoma kokonaisuudessaan takaisin**. Sertifikaatti ei vastaa suoraa sijoitusta osakeindekseihin. Kohde-etuusindeksit voivat tuottaa enemmän kuin sertifikaatti, jonka tuotto on rajattu 18 %:iin* vuodessa. Tuotonlaskenta ja tuottoskenaariot Avior Sertifikaatin tuotto ja erääntymishetki määräytyvät kohde-etuusindeksien kehityksen perusteella vuotuisina havaintopäivinä. Lisätietoa kohde-etuusindekseistä löytyy osoitteesta Mikäli kohde-etuusindeksien arvot ovat jonakin vuotuisista havaintopäivistä vähintään sijoitusajan alussa määritettävän alkuarvon havaintopäivän tasolla, erääntyy sertifikaatti automaattisesti ja sijoittajalle maksetaan nimellispääoman lisäksi 18 %:n* vuotuinen tuotto. Jos erääntymisehto ei täyty yhtenäkään viidestä havaintopäivästä, maksetaan sijoittajalle eräpäivänä takaisin nimellispääoma kokonaisuudessaan, mikäli huonoiten menestyneen kohde-etuusindeksin viimeisen havaintopäivän päätösarvo on vähintään 70 % suhteessa kohde-etuusindeksin alkuarvon havaintopäivän arvoon. Heikoiten menestyneen kohde-etuusindeksin viimeisen havaintopäivän päätösarvon ollessa alle 70 % suhteessa alkuarvoon, muodostuu Sertifikaatin erääntymishinta heikoiten menestyneen kohde-etuusindeksin kehityksen perusteella. Sertifikaatti on joukkovelkakirjalainapohjainen tuote, joka normaalisti rakentuu korko-osuudesta ja optiosta. Sertifikaatin tuotto ja pääoman takaisinmaksun suuruus on riippuvainen kohde-etuuden, esimerkiksi osakkeen tai osakeindeksin, sijoitusaikaisesta kehityksestä. Sertifikaatilla ei ole pääomaturvaa ja näin ollen sijoittaja voi menettää sijoitettua pääomaansa osittain tai kokonaan jos kohde-etuuden ehtojen mukainen kehitys sijoitusaikana on negatiivinen. Pääoman ja mahdollisen tuoton maksuun liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. * Liikkeeseenlaskun ehtona on, että kuponki voidaan vahvistaa tasoon min. 16 %. ** Nimellispääoman takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä, eikä se kata myyntipalkkiota tai liikkeseenlaskijariskiä. Kts. Tärkeimmät sertifikaattiin liittyvät riskitekijät -osio. Tuotonlaskentamekanismi Vuotuiset havaintopäivät 1-4 v. liikkeeseenlaskusta Kaikki kohde-etuusindeksit havaintopäivänä vähintään Alkuarvojen havaintopäivän tasolla? Tuote jatkaa seuraavaan havaintopäivään Viimeinen havaintopäivä (ei ennenaikaista erääntymistä) Kaikki kohde-etuusindeksit vähintään Alkuarvojen Kyllä havaintopäivän tasolla? Kaikki kohde-etuusindeksit vähintään 70 % suhteessa Alkuarvojen havaintopäivän tasoon? Sertifikaatin erääntymishinta muodostuu heikoiten menestyneen kohde-etuusindeksin kehityksen perusteella Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Sertifikaatti erääntyy hintaan: 1. havaintopäivä 118 % 2. havaintopäivä 136 % 3. havaintopäivä 154 % 4. havaintopäivä 172 % Sertifikaatti erääntyy hintaan 190 % Sertifikaatti erääntyy hintaan 100 % Sijoituksen tarkat ehdot löytyvät ehtotiivistelmästä. Oheisessa esimerkkikuvaajassa on esitetty Avior Sertifikaatin mahdolliset tuotot ja erääntymishetket. Taulukko ei huomioi mahdollista myyntipalkkiota tai verovaikutuksia. Myyntipalkkio on 2 % myyntihinnasta jos sijoitus on alle EUR, 1 % myyntihinnasta jos sijoitus on EUR tai yli EUR ja tätä suuremmista sijoituksista ei veloiteta myyntipalkkiota.

5 Simuloitu tuottohistoria Oheisessa kuvaajassa on esitetty Avior Sertifikaatin historiallinen ehtojen mukaisen tuoton ja erääntymishetken jakaantuminen havaintojaksolle. Havaintojakso käsittää yhteensä simuloitua sijoitusjaksoa, joissa liikkeeseenlasku on välillä Havaintojaksolla 83 % liikkeeseenlaskuista maksoi kuponkia. Viimeisenä eräpäivänä liikkeeseenlaskuista erääntyi nimellisarvoonsa 16 % havainnoista ja 1 %:ssa erääntymishinta muodostui huonoiten kehittyneen kohde-etuusindeksin mukaisesti. Kuponkiehto täyttyi 44 %:ssa liikkeeseenlaskuista ensimmäisenä vuonna, vastaavan luvun ollessa 25, 4, 5 ja 5 % seuraavina vuosina. Sijoituksen perustiedot Osuus havainnoista historiallisesti 50% 40% 30% 20% 10% 0% Erääntyminen + tuotonmaksu Erääntyminen hintaan 100% Erääntyminen heikoiten menestyneen indeksin mukaisesti 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi Erääntymisvuosi Lähteet: Bloomberg, Front Capital. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Kuvaajassa ei ole huomioitu mahdollista myyntipalkkiota tai verovaikutuksia. Myyntipalkkio on 2 % myyntihinnasta jos sijoitus on alle EUR, 1 % myyntihinnasta jos sijoitus on EUR tai yli EUR ja tätä suuremmista sijoituksista ei veloiteta myyntipalkkiota. Front Avior Sektori Liikkeeseenlaskija Liikkeeseenlaskupäivä Maksupäivä Sijoitusaika Sijoituskohde Myyntihinta 100 % Ehdollinen kuponki Myyntipalkkio Vähimmäismerkintä Instrumentin tyyppi Myyntirajoitukset Velkakirjadokumentaatio ING Bank N.V. (Moody s: Aa3 / S&P: A+) Enintään 5 vuotta (sertifikaatissa vuosittainen kohde-etuusindeksien kehitykseen perustuva automaattinen erääntymisehto) Kolme STOXX 600 sektori-indeksiä: Oil & Gas (SXEP), Telecommunications (SXKP) ja Utilities (SX6P) 18 % vuodessa, mikäli kaikki kohde-etuusindexit ovat vähintään alkuarvon tasolla. Liikkeeseenlaskun ehtona on, että kuponki voidaan vahvistaa vähintään tasoon 16 % vuodessa. 2 % myyntihinnasta jos sijoitus alle EUR 1 % myyntihinnasta jos sijoitus EUR tai yli EUR ja tätä suuremmista sijoituksista ei veloiteta myyntipalkkiota EUR ja tämän jälkeen EUR kerrannaiset Osakeindeksisidonnainen pääomaturvaamaton sertifikaatti Ei-julkinen. Tuote on tarkoitettu suomalaisille instituutiosijoittajille ja varakkaille yksityishenkilöille. Liikkeeseenlaskijan laatima hyväksytty esite siihen liittyvine asiakirjoineen on saatavissa osoitteesta tämän sijoitustuotteen markkinointisivustolta Tärkeimmät sertifikaattiin liittyvät riskitekijät Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski toteutuu jos sertifikaatin liikkeeseenlaskija joutuu sijoitusaikana maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksestaan. Tällöin sijoitettu pääoma sekä mahdollinen tuotto voidaan sijoituksen kehityksestä riippumatta menettää osittain tai kokonaan. Kohde-etuusriski (markkinariski) Kohde-etuuden kehitys vaikuttaa sertifikaatin tuottoon sekä arvoon. Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Jälkimarkkinahinta ei välttämättä korreloi kohde-etuuden kehityksen kanssa. Tuottoriski Sijoitus ei vastaa suoraa sijoitusta kohde-etuuteen, ja kohdeetuuden sijoitusaikaisen kehityksen ollessa voimakkaasti positiivinen saattaa sertifikaatin tuotto sijoitusaikana olla heikompi kuin vastaavan suoran indeksisijoituksen. Likviditeettiriski Myytäessä sertifikaattia ennen sijoitusajan päättymistä ei tuotteelle välttämättä löydy ostajaa, tai tarjottava hinta ei vastaa todellista arvoa ja voi olla sijoitettua määrää pienempi, mikä saattaa johtaa tappioihin sijoittajalle. Likviditeettiin vaikuttavat suoraan sijoitustuotteen kysyntä ja tarjonta sekä epäsuorasti muut tekijät, kuten poikkeuksellinen markkinatilanne tai selvitysprosessin puutteet tai häiriöt. Ennenaikaisen lunastuksen riski Sertifikaatti voidaan erityistapauksissa lunastaa ennenaikaisesti velkakirjadokumentaatiossa mainituin ehdoin muun muassa lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällöin lunastushinta voi olla sertifikaatin myyntihintaa pienempi ja sijoituksen tuotto negatiivinen. Muut keskeiset riskitekijät löytyvät markkinointiesitteen kohdasta Riskit sekä liikkeeseenlaskijan laatimasta esitteestä.

6 Ehtotiivistelmä Front Avior Sektori Liikkeeseenlaskija Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä Maksupäivä ING Bank N.V. (Moody s: Aa3 / S&P: A+) Sertifikaatissa vuosittainen kohde-etuusindeksien kehitykseen perustuva automaattinen erääntymisehto. Kohde-etuusindeksit Indeksi Bloomberg-koodi STOXX 600 Oil & Gas (Price) Index SXEP STOXX 600 Telecommunications (Price) Index SXKP STOXX 600 Utilities (Price) Index SX6P Myyntihinta 100 % Myyntipalkkio Havaintopäivät ja ennenaikaiset erääntymispäivät Ehdollinen kuponki Kynnystaso 70 % Sertifikaatin kuponki, erääntymishinta ja hetki 2 % myyntihinnasta jos sijoitus alle EUR 1 % myyntihinnasta jos sijoitus EUR tai yli EUR ja tätä suuremmista sijoituksista ei veloiteta myyntipalkkiota Havaintopäivän numero Havaintopäivä Ennenaikaikainen erääntymispäivä 0. (Alkuarvo) (Loppuarvo) (viimeinen erääntymispäivä) Alustavasti 18 % vuodessa. Liikkeeseenlaskun ehtona on, että kuponki voidaan vahvistaa vähintään tasoon 16 % vuodessa. Sertifikaatin kuponki, erääntymishinta ja -hetki määräytyvät kohde-etuusindeksien havaintopäivien arvojen perusteella: Havaintopäivät 1-5: (1) Mikäli jonain Havaintopäivänä kaikkien kohde-etuusindeksien päätösarvot ovat vähintään Alkuarvon havaintopäivän päätösarvon tasolla, erääntyy Sertifikaatti hintaan: 100 % + Ehdollinen kuponki x Havaintopäivän numero Havaintopäivä 5: Mikäli Sertifikaatti ei ole erääntynyt yllä kuvatun ehdon mukaisesti: (1) Mikäli Havaintopäivänä 5 heikoiten menestyneen kohde-etuusindeksin päätösarvo on 70 % (kynnystaso) tai enemmän, mutta alle 100 %, suhteessa Alkuarvon havaintopäivän päätösarvoon, erääntyy Sertifikaatti hintaan 100 % (2) Mikäli jonkin kohde-etuusindeksin päätösarvo Havaintopäivänä 5 on alle 70 % (kynnystaso) suhteessa Alkuarvoon, muodostuu Sertifikaatin erääntymishinta heikoiten menestyneen kohde-etuusindeksin kehityksen perusteella: Heikoiten menestynyt kohde-etuusindeksi Nimellisarvo x( Loppuarvo Heikoiten menestynyt kohde-etuusindeksialkuarvo ) Vähimmäismerkintä Sovellettava laki Instrumentin tyyppi Listautuminen pörssiin Selvitysjärjestelmä ISIN-koodi Myyntirajoitukset Järjestelypalkkio Markkinointiaineisto EUR ja sen jälkeen EUR kerrannaiset Englannin laki Osakeindeksisidonnainen pääomaturvaamaton sertifikaatti Sertifikaatti listataan Luxembourgin pörssiin Euroclear Täydennetään myöhemmin Ei-julkinen. Tuote on tarkoitettu suomalaisille instituutiosijoittajille ja varakkaille yksityishenkilöille. Front Capital saa liikkeeseenlaskijalta palkkiota, joka pääsääntöisesti määräytyy ko. sijoitustuotteen Front Capitalin ostohinnan ja tämän tarjouksen myyntihinnan erotuksena, ja jonka suuruus tilanteessa oli n. 0,8 % p.a. nimellisarvolle laskettuna. Tästä palkkiosta katetaan kaikki myyntiin liittyvät kulut. Markkinointiaineistoon kuuluvat tämän markkinointiesitteen lisäksi liikkeeseenlaskijan laatima hyväksytty esite, joka on saatavissa osoitteesta tämän sijoitustuotteen markkinointisivustolta, ja joihin sijoittajan on tutustuttava ennen sijoitusta. Front Capital tai liikkeeseenlaskija ei ota vastuuta tuotteen arvon kehittymisestä, eikä anna suullisia, kirjallisia, suoria tai epäsuoria takuita tai näkemyksiä tämän tuotteen lopullisesta tuotosta.

7 Asiakkaan luokittelu Riskit Teitä kohdellaan ei-ammattimaisena sijoittajana jos ette AML:n 1 luvun 4 4. momentin mukaan kuulu ammattimaisen sijoittajan ryhmään. Ei-ammattimainen sijoittaja kuuluu AML:n 4 luvussa tarkoitettujen menettelytapasäännösten suojaan ja sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetun sijoittajien korvausrahastosuojan piiriin. Teillä on arvopaperimarkkinalain mukaan oikeus pyytää luokittelun muuttamista. Luokitteluperiaatteista löytyy lisää tietoa yhtiön kotisivuilla, Sijoittajan tulee perehtyä liikkeeseenlaskijan laatimaan velkakirjadokumentaatioon (julkisessa sijoitustuotteen tarjoamisessa hyväksytty esite siihen liittyvine asiakirjoineen, tai ei-julkisessa tarjoamisessa pääsääntöisesti velkaohjelma ja lopulliset ehdot), sekä markkinointiesitteessä oleviin sijoitustuotteen ehtoihin, jotka ovat saatavilla Front Capitalista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoittajan tulee tiedostaa, että sijoituksiin liittyvä riski tarkoittaa, että sijoittaja voi hävitä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan ja, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoittaja tulee varmistua siitä, että hän ymmärtää sijoitustuotteen ominaisuudet ja riskit. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan ja vastaa niiden taloudellisesta tuloksesta. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. Strukturoituihin tuotteisiin liittyvät keskeisemmät riskit on kuvattu lyhyesti alla. Lisätietoa riskeistä löytyy liikkeeseenlaskijan laatimasta velkakirjadokumentaatiosta sekä Front Capitalin sivuilta osoitteessa Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski toteutuu silloin, jos sijoitustuotteen liikkeeseenlaskija ei sijoituksen eräpäivänä pysty vastaamaan sitoumuksestaan, eli maksamaan sijoitustuotteen pääomaa ja/ tai tuottoa sijoittajalle. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu ja lainan tai muun sijoitustuotteen liikkeeseenlaskija joutuu sijoitusaikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoituksensa ja mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain. Sijoittajan tulee siis sijoituspäätöstä tehdessä ottaa huomioon liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus ja siihen liittyvä riski. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty liikkeeseenlaskijan taloudellista asemaa koskevat tiedot. Myös liikkeeseenlaskijan luottoluokitus kertoo liikkeeseenlaskijariskin suuruudesta. Likviditeettiriski Likviditeettiriski viittaa tilanteeseen, jossa sijoittaja haluaa myydä sijoitustuotteen ennen tuotteen sijoitusajan päättymistä. Tällöin sijoitustuotteelle ei välttämättä löydy ostajaa, tai vaihtoehtoisesti, tarjottava hinta ei vastaa sijoitustuotteen todellista arvoa. Yleensä liikkeeseenlaskijat antavat kukin omille arvopaperilleen takaisinostohinnan tuotteen sijoitusaikana. Tuotteen likviditeettiin vaikuttavat suoraan tuotteen kysyntä ja tarjonta ja epäsuorasti muut tekijät, kuten markkinahäiriöt tai infrastruktuuriongelmat, kuten arvopaperien selvitysprosessin puutteet tai häiriöt. Jos sijoittaja myy sijoitustuotteen ennen sijoitusajan päättymistä, hän ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua määrää. Kohde-etuusriski Sijoitustuotteen tuotto on käytännössä aina sidottu kohde-etuuden arvon kehitykseen. Kohde-etuutena toimii usein osake- tai indeksikori tai yksittäinen osake tai indeksi. Muita kohde-etuutena käytettyjä omaisuusluokkia ovat mm. korot, hyödykkeet, valuutat sekä luottoriskijohdannaiset tai näiden yhdistelmät. Kohde-etuuden taso voi vaihdella sijoitusaikana ja yleensä sijoitus strukturoituun sijoitustuotteeseen ei ole sama kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Sijoittajalle maksettava tuotto on riippuvainen kohde-etuuden sijoitustuotteen sijoitusaikaisesta kehityksestä. Tuoton kannalta sijoittajalla on siis riski sen suhteen, miten kohde-etuuden arvo kehittyy tuotteen sijoitusaikana. Sijoittajan riski realisoituu, jos kohde-etuuden arvo muuttuu tuotteen ehtojen kannalta epäedullisesti. Sijoituswarrantin osalta sijoitus raukeaa arvottomana jos kohde-etuuden kehitys on negatiivinen tai nolla ja sijoittaja menettää sijoitetun pääomansa. Obligaatiosijoituksissa on usein nimellispääoman turva, joka takaa sijoittajalle lainan nimellispääoman takaisinmaksun kokonaisuudessaan eräpäivänä riippumatta kohde-etuuden kehityksestä (kts. liikkeeseenlaskijariski). Tuotteissa, joissa pääomaturvaa ei ole, takaisinmaksettava pääoman suuruus on riippuvainen kohdeetuuden sijoitusaikaisesta kehityksestä ja sijoittaja saattaa menettää sijoitettua pääomansa. Korkoriski Korkoriski aiheutuu korkojen muutoksista. Korkoriski tarkoittaa sitä, että arvopaperin, erityisesti joukkovelkakirjan, suhteellinen arvo heikkenee koronnousun seurauksena. Korkojen noustessa joukkovelkakirjojen hinnat laskevat ja päinvastoin. Tämä perustuu siihen, että korkojen noustessa joukkovelkakirjan omistamiseen liittyvä vaihtoehtoiskustannus pienenee, koska sijoittajat voivat realisoida suurempia tuottoja siirtymällä muihin, koronnousua heijastaviin sijoituksiin. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy tuotteen ennen eräpäivää, ja silloin sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua määrää. Ennenaikaisen lunastuksen riski Sijoitustuote voidaan erityistapauksissa lunastaa ennenaikaisesti velkakirjadokumentaatiossa mainituin ehdoin muun muassa lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Simulaatiot Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu Verotus Myynti- ja merkintäpaikka Markkinointiesitteessä voidaan esittää historiallista informaatiota ja simuloitua historiallista informaatiota ja ne on tarkoitettu vain asian havainnollistamiseen. Simuloitu informaatio perustuu Front Capitalin tai liikkeeseenlaskijan omiin laskentamalleihin, tietoihin, arvioihin ja oletuksiin. Muita malleja, dataa ja oletuksia käyttämällä voidaan päätyä erilaiseen tulokseen. Sijoittajan tulee huomata, ettei todellinen historiallinen kehitys eikä simuloitu historiallinen kehitys ole tae eikä indikaatio tulevasta kehityksestä tai tuotosta ja sijoitusaika voi myös poiketa markkinointiesitteen esimerkissä käytetystä sijoitusajasta. Näihin ehtoihin ja ohjeisiin, joilla sijoittajat ostavat sijoitustuotteen Front Capitalilta tai tämän yhteistyökumppaneilta, sekä tämän markkinointiesitteen tarkoittamaan tarjoukseen, sovelletaan Suomen lakia. Jos tarjoajan ja asiakkaan välillä syntyy tarjoukseen liittyvää erimielisyyttä, josta ei päästä keskenään neuvotellen ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Suomen lain mukaisesti suomalaisessa tuomioistuimessa. Ennakkotiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisina. Tässä markkinointiesitteessä kuvataan ainoastaan lyhyesti sijoitustuotteen tämänhetkistä verotusta Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön kohdalla. Sijoitustuotteen takaisinmaksusta eräpäivänä syntyvää voittoa ei käsitellä verotuksessa luovutusvoittona tai korkotulon lähdeverolain mukaisena tulona, vaan muuna pääomatulona. Eräpäivänä tapahtuvasta takaisinmaksusta syntyvästä voitosta liikkeeseenlaskijan suomalainen maksuasiamies toimittaa 28 %:n ennakonpidätyksen. Ennakonpidätys käytetään sijoitustuotteen omistajan lopullisten verojen suoritukseksi. Sijoitustuotteen luovutuksesta ennen eräpäivää syntyvää voittoa käsitellään luovutusvoittona, joka lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintahinta sekä hankinta- ja myyntikulut. Sijoitustuotteen luovutuksesta ennen eräpäivää ja todennäköisesti myös takaisinmaksusta eräpäivänä syntyvää tappiota käsitellään luovutustappiona. Sijoitustuotteen liikkeeseenlaskija tai Front Capital ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana, vaan kunkin sijoittajan tulisi erikseen selvittää veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset. Sijoitustuotteen verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua sijoitustuotteen sijoitusaikana. Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Faksi: (09) Front Capital Oy palvelee asiakkaitaan suomeksi ja soveltuvin osin ruotsiksi ja englanniksi. Lainsäädännön niin vaatiessa voidaan asiakkaalle tehdä asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointi ennen tuotteen tai palvelun tarjoamista. Front Capital Oy:n kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa. Front Capital Oy on sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, Helsinki, puhelin ; Front Capital Oy on Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. Lisää tietoa palveluntarjoajasta ja palveluista ovat saatavilla osoitteesta

8 Front Capital - ja sen henkilökunta haluaa palvella juuri sinua Front Capital on suomalainen indeksisijoittamiseen erikoistunut yhtiö jonka palveluksessa on 25 työntekijää. Sen omistavat yhtiön avainhenkilöt kokonaisuudessaan. Kaikki avainhenkilöt ovat alansa arvostetuimpia ja kokeneimpia asiantuntijoita. Tarjoamme instituutiosijoittajille ja varakkaille yksityishenkilöille suoraan omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, välitys- ja rahoituspalveluita. Sijoitusfilosofiamme mukaan tarjoamme asiakkaillemme enemmän kuin tavanomaisia sijoitusratkaisuja ja poikkeuksellista omaisuudenhoitoa. Olemme edelläkävijä. Oma markkinanäkemyksemme, indeksisijoittaminen ja johdannaisten hyödyntäminen ovat meille välineitä, joilla hyvä tuotto voidaan yhdistää pääomaturvaan. Toimimalla riippumattomana varmistamme asiakkaillemme jatkuvan ja luotettavan palvelun sekä kykymme vastata suomalaisiin sijoitustarpeisiin asiakaslähtöisesti ja ripeästi. Miten teen merkinnän? Ennen sijoituksen tekemistä sijoittajan tulee perehtyä tähän markkinointiesitteeseen sekä liikkeeseenlaskijan laatimaan velkakirjadokumentaatioon (julkisessa sijoitustuotteen tarjoamisessa hyväksytty esite siihen liittyvine asiakirjoineen, tai ei-julkisessa tarjoamisessa pääsääntöisesti velkaohjelma ja lopulliset ehdot), jotka ovat saatavilla Front Capitalista Täytä ostositoumuslomake (saat sellaisen myyntipaikoista tai Internetistä toimita se myyntipaikkaan! Myyntipaikka toimittaa sijoittajalle laskun ja merkintä on maksettava viimeistään laskuun mainittuna maksupäivänä. Sijoitustuote kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta liikkeeseenlaskupäivänä tai viipymättä tämän jälkeen. Sijoitustuotteen säilyttäminen Nordeassa olevalla tai tätä tarkoitusta varten avattavalla arvo-osuustilillä on sijoittajalle maksutonta. Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A, 6. krs Helsinki Puh Faksi

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kiinteä neljännesvuosittainen kuponki Sijoitusaika RDX (Russian

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 Yhdysvaltain dollaria (USD) Merkintähinta 00 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kuponki (ehdollinen) Sijoitusaika Pörssinoteerattu

Lisätiedot

SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 85 % 195 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kahdentoista pörssiosakkeen muodostama

Lisätiedot

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS Perus Plus Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 70 % 170 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kymmenen pörssiosakkeen

Lisätiedot

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus euroalueen ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3

Lisätiedot

SUOMI AUTOCALL 2020 OSAKESERTIFIKAATTI

SUOMI AUTOCALL 2020 OSAKESERTIFIKAATTI SUOMI AUTOCALL 2020 OSAKESERTIFIKAATTI Sijoitusaika 6 kuukautta - 5 vuotta: mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen Puolivuosittain maksettava kuponki 5,5 % (alustava) muistikupongilla Kohdeyhtiöt Metso

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 75 % 135 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kehittyvät 10 -indeksi ja Korkoindeksi

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

EUROOPAN ENERGIAYHTIÖT 2020 OSAKESERTIFIKAATTI

EUROOPAN ENERGIAYHTIÖT 2020 OSAKESERTIFIKAATTI EUROOPAN ENERGIAYHTIÖT 2020 OSAKESERTIFIKAATTI Sijoitus eurooppalaisiin energiayhtiöihin 200 % (alustava) tuottokerroin indeksin 50 % nousuun asti Ei pääomaturvaa: Eräpäivänä suoja indeksin enintään 30

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin2 75 % 135 % Kohde-etuus Kehittyvät 10 -indeksi Sijoitusaika Noin 5

Lisätiedot

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ Front Capital Oy ( Front Capital, Yhtiö ), Y-tunnus 2045856-1, on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen sijoituspalveluyritys, jonka toimilupa kattaa toimeksiantojen

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava bonustuotto 25 % Sijoitusaika Noin 5 vuotta MERKINTÄAIKA: 26.11.

Lisätiedot

RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 200 000 Ruotsin kruunua Merkintähinta 100 % Alustava tuottokerroin 200 % Kohde-etuudet Pääomaturva Sijoitusaika

Lisätiedot

KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI

KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus Kiinan ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3 vuotta

Lisätiedot

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti 0 Liikkeeseenlaskija Sijoituksen tyyppi Valuutta Sijoitusaika Kohde-etuusindeksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. FRONTIER TÄHTIRAHASTOT. Miksi sijoittaa

SIJOITUSWARRANTTI. FRONTIER TÄHTIRAHASTOT. Miksi sijoittaa FRONTIER TÄHTIRAHASTOT SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä reunamarkkinoiden ja kehittyvien markkinoiden tähtirahastojen arvonkehityksestä sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta

Lisätiedot

Yleiskuva sertifikaatista

Yleiskuva sertifikaatista Merkintäaika päättyy 26.6.2015 Fortum Autocall 2 Osakesidonnainen sertifikaatti Fortumin osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakkeen pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet EURO STOXX 50 -indeksi, itraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 20

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 5,0 % p.a.1 Viiteyhtiöt Metsä Board Oyj, Nokia Oyj,

Lisätiedot

AUTOCALL SUOMI II. Pääomaturva. Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina. 12 kuukautta 25 % 18 kuukautta 56 %

AUTOCALL SUOMI II. Pääomaturva. Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina. 12 kuukautta 25 % 18 kuukautta 56 % AUTOCALL SUOMI II. Sijoitusaika Osakkeet Pääomaturva 1-3 vuotta Fortum, Nokia, UPM Ei Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina 12 kuukautta 25 % 18 kuukautta 56 % 24 kuukautta 88

Lisätiedot

Kulta Kuponki Autocall

Kulta Kuponki Autocall Merkintäaika päättyy 29.11.2013 Kulta Kuponki Autocall Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kultakaivosyhtiöiden kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 11 %:n korkotuotto

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. POHJOISMAAT OSAKEKORI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä

SIJOITUSWARRANTTI. POHJOISMAAT OSAKEKORI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä POHJOISMAAT OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä Aggressiivinen tuottopotentiaali korkeaa riskiä sietävälle pienellä

Lisätiedot

ÖLJY-YHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI

ÖLJY-YHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI ÖLJY-YHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus Öljy-yhtiöihin Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3 vuotta Sijoitustuotteen tarjoaja on Wallstreet Omaisuudenhoitopalvelut

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT. Miksi sijoittaa

SIJOITUSWARRANTTI. KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT. Miksi sijoittaa KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä Suur-Kiina -osakerahaston sekä kehittyvien markkinoiden High Yield -korkorahaston muodostaman rahastokorin

Lisätiedot

Neljä yhdysvaltalaista asuntorakentajayhtiön. Kohde-etuus. Neljännesvuosittain 3 % (12 % p.a.) Pääomaturva. Merkintäaika 16.8. - 6.9.

Neljä yhdysvaltalaista asuntorakentajayhtiön. Kohde-etuus. Neljännesvuosittain 3 % (12 % p.a.) Pääomaturva. Merkintäaika 16.8. - 6.9. yhdysvaltain ASUNTORAENTAJAT - MALTILLINEN AUTOCALL. Sijoitusaika ohde-etuus Merkintähinta Alustava kuponki Pääomaturva Liikkeeseenlaskija 3-36 kuukautta Neljä yhdysvaltalaista asuntorakentajayhtiön osaketta

Lisätiedot

FIM LÄNSIMARKKINAT RAHASTO- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

FIM LÄNSIMARKKINAT RAHASTO- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA FIM LÄNSIMARKKINAT RAHASTO- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 10 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet FIM Länsimarkkinat -indeksi ja itraxx Europe Crossover -indeksin

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI Sijoitus Etelä-Euroopan (Espanja, Italia & Portugali) osakemarkkinoille Tuottokerroin osakemarkkinoiden nousuun 150 % (alustava) Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Lisätiedot