Pt 16569/01/ Tyryntie (Jämsä)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pt 16569/01/1340-2890 Tyryntie (Jämsä)"

Transkriptio

1 UUMA-inventaari Pt 16569/01/ Tyryntie (Jämsä) Kuitutuhka massiivirakenteessa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B Luopioinen Finland Puhelin:

2 Sisältö 1. Kohteen kuvaus Sijainti Koerakentamisen tarkoitus ja tavoitteet Käytetyt UUMA-materiaalit ja -rakenteet 2 2. Materiaalitutkimukset ennen rakentamista 2 3. Seurantatutkimukset Tekniset Ympäristökelpoisuus 7 4. Seurantatutkimukset Tekniset Kuntokartoitus Rakennetutkimukset Ympäristökelpoisuus Haastattelut Tutkimustulosten arviointi 11 Viitteet 12

3 1. Kohteen kuvaus 1.1 Sijainti Pilottikohde Pt 16569/01/ Tyryntie sijaitsee Jämsän kaupungin alueella (Kuva 1). Kohteessa toteutettiin kesällä 1998 kolme stabiloitua kuitutuhkarakennetta kolmen eri paperitehtaan siistausjätteellä ja kolmen eri voimalaitoksen lentotuhkalla. Kuitutuhkarakenteiden lisäksi kohteessa testattiin tieverkon ja geoverkon käyttöä, kahta lentotuhkarakennetta sekä kahta vertailurakennetta. Tyryn paikallistien peruskorjaus toteutettiin osana silloisen tielaitoksen Sorateiden kelirikkovaurioiden korjaaminen projektia. Kuitutuhkarakenteet sijoittuvat kohdepaalutuksen paaluväleille , ja Vertailurakenne sijoittuu paaluvälille Ensimmäisen kuitutuhkarakenteen aloituspisteen tieosoite on Pt 16569/01/1340. Kokonaisuudessaan kohteen pituus on 1550 m. Kuitutuhkarakenteiden pituudet ovat m. Vertailuosuuden pituus on 215 m. Kuva 1. Pilotin sijainti. 1.2 Koerakentamisen tarkoitus ja tavoitteet Koerakentaminen tarkoituksena oli löytää uusia menetelmiä erityisesti soratieverkon kunnon parantamiseen. Tavoitteena oli myös laatia käyttökelpoisiksi havaittavien ratkaisujen osalta ohjeistus, jonka pohjalta myös materiaalien laajempimittakaavainen käyttöönotto olisi mahdollista. Jämsän kohde oli yksi silloisen tielaitoksen kaikkiaan 7 toteutettavaksi tarkoitetusta kohteesta. JämsäTyry.doc 1

4 Tyryntien ongelmana oli ennen koerakentamista ollut heikko kevätkantavuus, tien reunojen leviäminen ojiin ja ojien tukkeutuminen, tierungon painuminen ja sekoittuminen pohjamaahan. Tietä oli aiemmin korjattu useaan otteeseen mm. lisämursketta ajamalla, mutta tilanne oli palautunut nopeasti entiselleen. 1.3 Käytetyt UUMA-materiaalit ja -rakenteet Taulukossa 1 on esitetty kohteessa käytetyt materiaalit ja toteutetut rakenteet. Rakenteiden periaatekuva on esitetty kuvassa 2 kuitutuhkarakenteen 1 seoksilla. Taulukko 1. Vuonna 1998 peruskorjatun Tyryn paikallistien koerakenteiden sijoittuminen, materiaalit ja koerakenteet. Paaluväli Rakenne Kuitutuhkarakenne 1. Fort James Suomi Oy:n siistausjäte ja UPM-Kaipolan lentotuhka 100:40 stabiloituna kerroksena (20 cm). Sideaineena yleissementti 7%. Stabiloidun kerroksen päällä murske n. 10 cm (sis. kulutuskerroksen) Kuitutuhkarakenne 2. Metsä Tissue Oy:n siistausjäte ja Mäntän Energian lentotuhka 45:55 stabiloituna kerroksena (20 cm). Sideaineena yleissementti 7%. Stabiloidun kerroksen päällä murske n. 10 cm (sis. kulutuskerroksen) Kuitutuhkarakenne 3. UPM-Jämsänkosken kuitujäte ja lentotuhka 20:135 stabiloituna kerroksena (20 cm). Sideaineena yleissementti 6,25%. Stabiloidun kerroksen päällä murske n. 10 cm (sis. kulutuskerroksen). 395-n.610 Vertailuosuus, Murskekerros n. 20 cm + kulutuskerros. Murske #0-16mm n.10cm Fort James Suomi Oy:n siistausjäte ja UPM Kaipolan lentotuhka 100:40. Kerrospaksuus 20 cm. Sideaineena yleissementti 7%. Vanha rakenne. Kerrospaksuus n cm (reuna-kl) Pohjamaa: lasa / SaSi Kuva 2. Kuitutuhkarakenne 1, plv Materiaalitutkimukset ennen rakentamista Ennen rakentamista eri koemateriaaleille määritettiin laboratoriossa taulukossa 2 esitetyt optimitasot. JämsäTyry.doc 2

5 Taulukko 2. Laboratoriossa määritetyt tekniset optimitasot. Paalu Kuitutuhka 1 Kuitutuhka 2 Kuitutuhka 3 Lujuus [kpa] (8 %--610) 580 Vesipitoisuus [%] Kuivairtotiheys [kg/m3] Tiivistystyömäärä 4*9 5*10 5*13 Kohteissa käytetyt lentotuhka ja kuitujätteet testattiin tuottajien toimesta. Materiaaleista selvitetyt kokonaispitoisuudet on koottu taulukkoon 3. Haitta-aineiden kokonaispitoisuuksia on tässä verrattu VNa 591/2006 kokonaispitoisuusraja-arvoihin. Rajaarvot eivät ylity koekohteissa käytetyillä materiaaleilla. Taulukko 3. Tyryn paikallistiellä käytettyjen lentotuhkien ja kuitujätteiden kokonaispitoisuudet verrattuna VNa 591/2006 mukaisiin lento- ja pohjatuhkan kokonaispitoisuuksien raja-arvoihin. Koekohteiden tuhkat ja kuitujätteet VNA 591/2006 yksikkö UPM-Jämsänkoski KJ UPM-Jämsänkoski LT Ag mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 Al mg/kg UPM-Kaipolan LT Fort James Suomi Oy KJ Metsä Tissue Oy: KJ Mäntän Energian LT Raja-arvo, mg/kg kuivaainetta Perustutkimukset As mg/kg <10 <10 <10 <10 < Ba mg/kg Ca mg/kg Cd mg/kg <0,5 0,8 0,8 <0,5 <0,5 1,2 15 Co mg/kg Cr mg/kg <5 < Cu mg/kg Fe mg/kg K mg/kg Mg mg/kg Mn mg/kg Mo mg/kg <5 <5 <5 <5 <5 <5 50 Na mg/kg Ni mg/kg P mg/kg Pb mg/kg < <5 < S mg/kg Sb mg/kg <13 <13 <13 <13 <13 <13 Sr mg/kg 75, Ti mg/kg V mg/kg <5 < Zn mg/kg JämsäTyry.doc 3

6 3. Seurantatutkimukset Tekniset Vuonna 2001 ja 2002 tehtiin koeosuuksien kuntokartoitus tielaitoksen toimesta. Kartoitustulokset on koottu taulukkoon 4. Taulukko 4. Vuoden 2001 ja 2002 kuntokartoituksen tulokset. Tyryn koetie Pt /01 alkaen 1370( 0 paalu) Vuosi 1. Kuitutuhkarakenne plv Kuitutuhkarakenne 2. plv Kuitutuhkarakenne 3. plv Vertailuosuus (murske) plv vasemmalla ajokaistalla loivaa uraa - ei routaheittoja - pinta hiukan irronnut ja tie pölyää - vasemmalla ajokaistalla uraisuutta - ei routaheittoja - pinta melko kiinteä - rakenne hyvin muodossaan - pinta hiukan irronnut ja tie pölyää - tasaista - plv lievä painuma - rakenne hyvin ryhdissä - mursketta reikien paikkaukseen ja pintakelirikon hoitoon n. 5 tonnia - plv reikäisyyttä koko tien leveydellä - plv loivaa uraa vasemmalla ajokaistalla - plv tasaista, kiinteä pinta - rakenne hyvin ryhdissä - kallistus puutteellista - pinta hiukan irronnut ja pölyää -pientä reikäisyyttä -mursketta reikien paikkaukseen ja pintakelirikon hoitoon n. 5 tonnia - plv pientä reikäisyyttä - plv tasainen kiinteä pinta - plv pientä reikäisyyttä, pääosin tasainen - mursketta lisätty 8 t reikäisille alueille - pl 325 lievä rumpupainuma - pinta irronnut ja pölyää - kuoppia - pl 325 lievä rumpupainuma - plv pientä reikäisyyttä, vasen kaista urainen - plv tasaista kiinteää pintaa Vuonna 2001 koeosuuksilla ei ollut kelirikkoa eikä routaheittoja esiintynyt. Reikiintymiseen näytti vaikuttavan tien muoto. Niissä kohdissa, missä kaltevuus oli pieni, esiintyi enemmän reikiä. JämsäTyry.doc 4

7 Vuoden 2002 kartoitusajankohtana varsinainen kelirikko oli alkanut koeosuuksilla. Routaheittoja ei ollut. Reikiintymistä on koeosuuksilla aikaisempia vuosia enemmän. Reikiintymiseen vaikuttaa tien muoto. Suuria ongelmia ei esiintynyt. Rakennetutkimukset 2001 Koerakennetutkimukset ja näytteenotto tehtiin Sivutuoterakenteen päällä oleva murske siirrettiin traktorikaivurilla sivuun tutkimuspisteistä n. 4 m 2 alueelta. Kaikissa pisteissä tehtiin näytteenoton yhteydessä seuraavat toimenpiteet: Silmämääräinen arvio tien kunnosta Rakennennäytteiden (koekappaleiden) poraaminen tien vasemmalta kaistalta: läheltä keskilinjaa (KL - 0,5m) 2 kpl läheltä reunaa (KL - 2 m) 2 kpl Silmämääräinen arvio rakennekerroksesta Maanäytteen ottaminen kemiallisia analyysejä varten läheltä tien keskilinjaa, 1 m syvyydeltä sivutuotekerroksen alapinnasta Valokuvaus Rakennenäytteet (koekappaleet) viimeisteltiin laboratoriossa. Kappaleista määritettiin puristuslujuus ja vesipitoisuus. Ympäristöseurantaa varten otettiin maanäyte viiden rakennetutkimuspisteen lisäksi myös vertailuosuudelta. Silmämääräinen arvio koekohteen eri kuitutuhka- ja vertailun vuoksi myös tuhkaosuuksista sisälsi seuraavia huomioita: PL 50, kuitutuhka 1 - Tie melko hyväkuntoisen näköinen, keskiosalla jonkin verran pyykkilautaa - Mursketta päällä n. 150 mm, sivutuotekerroksen paksuus samoin n. 150 mm - Sivutuotekerroksen ylä- ja alapinta melko selkeät, ei sekoittumista - Kerros ei kovin lujan tuntuista, mutta kuitenkin kiinteää - Kerroksessa joitakin yksittäisiä pieniä kiviä, ilmeisesti tulleet rakentamisvaiheessa - Poraamalla ei saanut kunnollisia (h=100 mm) kappaleita, sillä kappaleet katkesivat vaakasuunnassa PL 200, kuitutuhka 2 - Tie hyväkuntoisen näköinen - Mursketta päällä n. 200 mm, sivutuotekerroksen paksuus n. 170 mm - Sivutuotekerroksen ylä- ja alapinta melko selkeät ja suorat, ei sekoittumista - Rakenne kiinteää, vähän lujemman tuntuista kuin PL 50 - Poraamalla ei saanut kunnollisia (h=100 mm) kappaleita; osasta porareikiä ei saanut juuri mitään PL 370, kuitutuhka 3 - Tien pinnassa jonkin verran pieniä kuoppia - Mursketta mm, sivutuotekerroksen paksuus n mm - Kerroksen yläpinta aaltoileva, raiteiden kohdalla painunut, yläosaan sekoittunut jonkin verran mursketta - Kerroksen alapinta melko suora, ei sekoittumista - Rakenne kiinteää, mutta varsinkin porauksessa käytettävä vesi tuntui heikentävän materiaalia - Rakenne samankaltaista kuin PL 200, mutta ehkä vähän tuhkaisemman tuntuista - Keskiosalta erittäin vaikea saada ehjiä kappaleita poraamalla mm. hiushalkeamien vuoksi; reunaosalla poraus onnistui paremmin JämsäTyry.doc 5

8 Koekappaleiden tutkimustulokset Taulukko 5. Rakennetutkimuskappaleiden puristuslujuudet koerakenteittain. Rakenne Sijainti Puristuslujuus 2 kpl:n keskiarvo [ MPa ] Kuitutuhka 1 PL 50 Kuitutuhka 2 PL 200 Kuitutuhka 3 PL 370 w * 2 kpl:n keskiarvo [ % ] KL 0,5 m 0.53 ** 69 KL 2 m 0.77 ** 65 KL 0,5 m KL 2 m KL 0,5 m KL 2 m * Porauksessa käytetty huuhteluvesi on todennäköisesti kasvattanut vesipitoisuutta. ** Kappaleet eivät murtuneet, tulos on puristusjännitys 10 %:n kokoon puristumalla Kantavuusmittaukset Kohteessa suoritettiin myös kantavuusmittauksia. Vuosien kantavuusmittauksien painotetut keskiarvot rakennetyypeittäin on esitetty kuvassa 3. Mittaukset on tehty samoina ajankohtina aina toukokuun päivä. Vuoden 1999 tulokset ovat kauttaaltaan parempia kuin vuosien tulokset. Syy voi olla keskimääräistä leudommasta talvesta ja tien kannalta helpommasta keväästä. Vuoden 1999 tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia muiden vuosien kanssa. Jämsä, pt Kantavuus rakennetyypeittäin Kantavuus [MPa] KT1 KT2 KT3 Vert. TV1 TV2 GV1 GV2 Vert. LT1 LT2 Painotettu keskiarvo, Painotettu keskiarvo, Painotettu keskiarvo, Painotettu keskiarvo, Kuva 3. Tyryntiellä mitatut kantavuuksien painotetut keskiarvot vv KT = kuitutuhkaosuus, Vert = murskerakennetta, TV = teräsverkkorakennetta, GV = geovahvisteverkko ja LT = tuhkaosuus. JämsäTyry.doc 6

9 3.2 Ympäristökelpoisuus Kohteen pohjavesiseurannan tulokset on käsitelty luvussa 3.2. Maaperänäytteiden haitta-ainepitoisuudet vuosilta on koottu liitteeseen 2. Maaperänäytteiden analyysituloksissa on todettavissa jonkin verran vaihtelua, eri alkuaineiden pitoisuuksien nousua ja laskua lähtötilanteeseen (referenssiarvioihin) verrattuna. Joka tapauksessa alkuainepitoisuudet ovat pääosiltaan alittaneet puhtaalle maaperälle ehdotetut tavoitearvot ja joidenkin korkeampien pitoisuuksien osalta merkittävästi pilaantuneelle maa-ainekselle ehdotetut raja-arvot. 4. Seurantatutkimukset Tekniset Kuntokartoitus Kohteessa tehtiin silmämääräinen kuntokartoitus ja koerakenteista otettiin poralla näytteitä rakennetutkimuksia varten. Tien oikea kaista oli lanattu noin tuntia ennen kuntokartoituksen aloitusta. Silmämääräisen kuntokartoituksen tulokset on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Kuntokartoituksen tulokset. PLV Havainnot Tyyppi -30-(- Tiessä ei vaurioita, hyväkuntoinen Kuitutuhka 1 22) plv (- Tien keskiosa kelirikkoinen, pettänyt, joustava 14) vasen kaista melko hyväkuntoinen, oikea kaista kelirikkoinen, paalulla 8 kuitutuhka pinnassa Tie hyväkuntoinen Vasen kaista hyväkuntoinen, oikea reuna noin 1,5 m leveydeltä melko pehmeä ja joustava Kuitutuhka 2 plv Tien oikea reuna ok. vasen reuna pettänyt ja sortunut ojaan Tie muuten hyväkuntoinen, mutta vasen reuna on painunut Tie hyväkuntoinen Kuitutuhka plv Tien oikea reuna noin 1 m leveydeltä painutut ja joustava Tie hyväkuntoinen Vasen reuna noin 1 m leveydeltä painunut ja joustava Tie hyväkuntoinen 440- Sivukaltevuudet puutteelliset Vertailuosuus 470 plv Vasemmassa reunassa pohjamaa näkyvissä Tie hyväkuntoinen Tien oikea reuna vähän levinnyt, oikean kaistan sivukaltevuus puutteellinen Vasen reuna levinnyt (kallistus silti Ok) JämsäTyry.doc 7

10 4.1.2 Rakennetutkimukset Porakappaleiden näytteenoton yhteydessä raportoitiin havainnot näytteenottokohdista ja niiden ympäristöstä (Taulukko 7 ): Taulukko 7: Havainnot rakennetutkimuksien näytteenotossa keväällä 2008 PLV Havainnot 20 (KT1) Tie oli tutkimuspisteen alueella hyväkuntoinen, kerroksen yläpinta oli melko suora ja aaltoilua ei esiintynyt. Ylä- ja alapinnassa oli ohuena kerroksena sekoittuneena vähän mursketta. Koemateriaalikerros oli kiinteää, mutta ei lujaa. Jalalla painelemalla rakenne antoi hiukan periksi. Materiaali oli aivan pinnasta vähän pehmeämpää kuin syvemmältä. Syvemmällä ei ollut havaittavissa materiaalissa muutoksia. Koekappaleet olivat porattaessa melko pehmeitä ja jonkin verran joustavan tuntuisia. Toinen koekappaleista katkesi käsittelyssä kolmeen osaan. Kuitutuhkakerroksen paksuus oli näytteenottokohdassa 190 mm ja murskekerroksen paksuus kuitutuhkan päällä 170 mm. 55 (KT1) Tie oli tutkimuspisteessä hyväkuntoinen. Kuitutuhkakerroksen yläpinta oli hiukan aaltoileva poikkisuunnassa. Tien keskiosassa kuitutuhkakerros oli vähän jämäkämmän tuntuista kuin PL 20. Rakenne ei jousta jalan alla. Reunalla antoi hieman periksi. Kiinteää, mutta ei lujan tuntuista. Koko kerroksessa oli murskerakeita jonkin verran seassa, jotka ovat sekoittuneet todennäköisesti jo rakennusvaiheessa. Porattaessa keskiosalla kappaleet pyrkivät katkeilemaan. Reunaosalla kappaleet hajoavat täysin terän sisään eikä reunaosasta saatu kappaleita. Kuitutuhkakerroksen paksuus oli näytteenottokohdissa mm ja murskekerroksen paksuus kuitutuhkan päällä mm. Molempien kerroksien paksuudet pienenivät keskeltä reunalle. 150 Tie oli oikealla kaistalla hyväkuntoinen, vasen reuna sortui ojaan. Kerroksen yläpinta oli voimakkaasti aaltoileva poikkisuunnassa, rakenne on elä- (KT2) nyt voimakkaasti. Mursketta oli sekoittunut ainakin kerroksen yläosaan. Kerros oli kiinteä ja kuiva, mutta ei kovin lujan tuntuinen. Porattaessa koekappaleet hajoavat terään lähes täysin. Alaosasta saadaan maksimissaan 30 mm kappaleita ja niissäkin on vaakasuuntaisia hiushalkeamia noin 5 mm välein. Kohteesta ei saatu ehjiä koekappaleita. Kuitutuhkakerroksen paksuus oli näytteenottokohdissa 220 mm ja murskekerroksen paksuus kuitutuhkan päällä mm. 205 (KT2) 290 (KT3) Tien oikea kaista on hyväkuntoinen, vasen reuna on painunut ja pehmeä. Kerroksen yläpinta on vähän aaltoileva poikkisuunnassa. Yläpinnassa on ohuelti mursketta kuitutuhkan seassa. Kerroksen ympäristö reunaosalla melko pehmeää ja joustaa vähän jalalla painamalla. Keskiosa tiestä ei jousta, on kiinteää mutta ei lujaa. Porattaessa reunaosalla kerroksen yläosa (100 mm) mureni terään täysin. Alaosa pysyi ehjänä, koska se oli vielä jäässä. Keskiosalla yhden porauksen yläosa pysyi ehjänä, muut hajosivat. Kappaleiden alaosat pysyivät ehjinä koska kerros oli vielä jäässä. Jäässä olevissa kappaleissa oli vielä silmin nähden havaittavissa routalinssejä (maks. 5 mm) noin 10 mm välein. Kuitutuhkakerroksen paksuus oli näytteenottokohdissa mm ja murskekerroksen paksuus kuitutuhkan päällä mm. Tie oli tutkimuspisteessä hyväkuntoinen koko leveydeltään. Kerroksen yläpinta oli selvästi aaltoileva poikkisuunnassa. Reunemmalla kuitutuhkan pinta oli ylempänä kuin keskemmällä, kallistus oli siis keskimäärin tien keksilinjaa kohti. Yläosaan oli sekoittunut jonkin verran mursketta. Kerros oli kiinteän mutta ei kovin lujan tuntuinen (lujempaa kuin 2 aiempaa kuitutuhkaosuutta). Porattaessa ilmeni halkeamia, mutta ei niin tiheässä kuin aiemmissa pisteissä. Suurin osa porauksista mureni ja liettyi täysin. Koekappaleita saa- JämsäTyry.doc 8

11 350 (KT3) tiin kuitenkin 2 kpl. Murskekerroksen paksuus kuitutuhkan päällä on mm. Tien oikea kaista oli hyväkuntoinen. Vasen reuna oli painunut ja pehmeä. Kerroksen yläpinta oli selvästi aaltoileva, reunalla kuitutuhka oli noussut lähes pintaan. Murskeen ja kuitutuhkan välinen rajapinta oli osittain epäselvä ja sekoittunut. Kuitutuhka ei ollut kovin lujan tuntuista, tien reunalla kerros jousti vähän jalan alla. Porattaessa reunalla materiaali hajosi täysin terän sisään. Keskiosalla saatiin neljästä porauksesta 2 kelvollista koekappaletta. Kuitutuhkakerroksen paksuus oli näytteenottokohdissa mm ja murskekerroksen paksuus kuitutuhkan päällä mm. Koerakenteista saaduista kappaleista määritettiin puristuslujuudet. Puristuslujuuksia on vertailtu vuoden 2001 tuloksiin kuvassa 4. Lujuudet ovat heikentyneet eikä rakenteiden välillä ole havaittavissa merkittäviä eroja. Kuitutuhkarakenteesta 1 ja 3 ei vuonna 2008 saatu koekappaleita tien reunaosasta. Puristuslujuudet vuosina KPa keskiosa 2001 reuna 2008 keskiosa 2008 reuna Ei kappaletta Kuitutuhka 1 Kuitutuhka 2 Kuitutuhka 3 Kuva 4. Puristuslujuudet tien vv koekohteittain. Kappaleet eivät murtuneet; tulos on puristusjännitys 10 %:n kokoon puristumalla 4.2 Ympäristökelpoisuus Pohjavesinäytteet otettiin niistä neljästä pohjavesiputkesta, jotka oli sijoitettu koerakenteiden sekä vertailurakenteen kohdalle (Taulukko 8). Pohjavesinäytteet on otettu Ramboll Finland Oy:n toimesta vuonna 2007, aikaisemmin näytteiden otto hoidettiin vastaavan tiemestarin toimesta. Pohjavedet on analysoitu ennen rakentamista otetuista näytteistä vuonna 1998 sekä rakentamisen jälkeen vuosina (GTK:n kemian laboratorio). Vastaavat määritykset tehtiin vuonna 2007 tärkeimpien alkuaineiden ja yhdisteiden osalta, tosin aikaisempina vuosina ei määritetty fluorideja ja sulfaatteja. Analyysit teetettiin nyk. Ramboll Analytics laboratoriossa, jolloin metallit määritetty aikaisempaa vastaavasti autoklaavilla esikäsittelyn jälkeen ICP-MS-tekniikalla ja anionit IC-tekniikalla (erotus ionikromatografilla käyttäen anionikolonnia ja detektointi johtokykydetektorilla). Tulokset on esitetty liitteessä 1. JämsäTyry.doc 9

12 Taulukko 8. Vuonna 1998 peruskorjatusta Tyryn paikallistiestä otettiin pohjavesinäytteet vuonna 2007 taulukon osoittamista pohjavesiputkista. Paaluvälit ovat koerakenteen merkintöinä. Paaluväli pv pl 55 Rakenne Kuitutuhkarakenne 1. Fort James Suomi Oy:n siistausjäte ja UPM-Kaipolan lentotuhka stabiloituna kerroksena (20 cm). Sideaineena yleissementti. Stabiloidun kerroksen päällä murske n. 10 cm (sis. kulutuskerroksen) pv pl 200 Kuitutuhkarakenne 2. Metsä Tissue Oy:n siistausjäte ja Mäntän Energian lentotuhka stabiloituna kerroksena (20 cm). Sideaineena yleissementti. Stabiloidun kerroksen päällä murske n. 10 cm (sis. kulutuskerroksen) pv pl 420 Kuitutuhkarakenne 3. UPM-Jämsänkosken kuitujäte ja lentotuhka stabiloituna kerroksena (20 cm). Sideaineena yleissementti. Stabiloidun kerroksen päällä murske n. 10 cm (sis. kulutuskerroksen). 395-n.610 pv pl 550 Vertailuosuus, Murskekerros n. 20 cm + kulutuskerros. Rakenteiden ympäristökuormitusta arvioitaessa ovat kriittisimpiä tarkasteltavia metalleja olleet kupari-, sinkki-, arseeni-, kadmium- ja vanadiini lentotuhkista määritettyjen kokonaispitoisuuksien (taulukko 3) perusteella. Pohjaveden laatumuutokset osoittautuivat kohteessa vaikeasti tulkittavaksi. Ennen rakentamista otetuista pohjavesinäytteistä analysoitujen metallien pitoisuudet olivat monien alkuaineiden osalta selkeästi korkeampia kuin rakentamisen jälkeen otetuissa näytteissä. Syitä tähän voi olla useita. Putkien asentamisen jälkeen on asentamisen yhteydessä hiertynyt kiviaines voinut nostaa useiden metallien pitoisuuksia. Vaihtelut näytteenottotavoissa voivat myös näkyä tuloksissa. Erityisesti huomio kiinnittyy nikkelin ja lyijyn pitoisuuksiin, jotka ylittivät talousveden laatuvaatimukset ylittäviin ennen rakentamista otetuissa pohjavesinäytteissä. Sinkin pitoisuudet ovat myös olleet koholla. Viimeisimmissä näytteissä vuodelta 2007 analysoivan laboratorion määritysrajat poikkesivat GTK:n laboratorion määritysrajoista, joten osassa tarkasteltavia aineita (B, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb ja V), pitoisuustrendiä ei voida luotettavasti tarkastella vuoteen 2007 saakka. Paalulla 550 sijaitseva pohjavesiputki edustaa vertailurakennetta, jossa ei ole käytetty uusiomateriaaleja. Vertailurakenteen pohjavesinäytteessä ennen rakentamista nikkelin pitoisuus oli talousveden laatuvaatimuksen 20 µg/l tuntumassa. Vertailurakenteen pohjavedessä tapahtui rakentamisen jälkeen pitoisuuksien nousua seuraavien metallien osalta: As, Co, Cr, Cu, Mo, Pb, Sb ja V. Pitoisuudet olivat laskeneet puolestaan seuraavilla alkuaineilla: B, Ba, Cd, Sb, Zn ja Cl. Näiden aineiden pitoisuudet laskivat koko seurannan ajan. Kaikilla em. aineilla pitoisuudet olivat laskeneet kohteessa vuodesta 2000 vuoteen Vuonna 2007 pitoisuudet olivat joko edelleen laskeneet tai olivat alle laboratorion määritysrajan. Paalulla 55 sijaitseva pohjavesiputki edustaa kuitutuhkarakennetta 1. Havaintoputkesta pl 55 otetuissa näytteissä analysoidut pitoisuudet eivät ylittäneet talousveden laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Vertailurakennetta suurempia pitoisuuksia havaittiin pohjavesinäytteissä vain lyijypitoisuudessa ennen rakentamista, kloridipitoisuudessa vuonna 2000 ja 2007 (tien suolaus) sekä sähkönjohtavuudessa koko testauskauden ( ) ajan. Paalulla 200 sijaitseva pohjavesiputki edustaa kuitutuhkarakennetta 2. Havaintoputkesta pl 200 otetuissa näytteissä analysoidut pitoisuudet eivät ylittäneen talousveden laatuvaatimuksia tai suosituksia muutoin kuin ennen rakentamista saadun pohjavesi- JämsäTyry.doc 10

13 näytteen lyijypitoisuuden osalta. Vertailurakennetta suurempia pitoisuuksia havaittiin pohjavesinäytteissä edellä mainitun lisäksi kloridipitoisuudessa vuonna 2000 ja 2007 (tien suolaus), sinkkipitoisuuksissa ennen rakentamista sekä vuosina 2001 ja 2007 sekä sähkönjohtavuudessa koko testauskauden ( ) ajan. Paalulla 420 sijaitseva pohjavesiputki edustaa kuitutuhkarakennetta 3. Havaintoputkesta otetuista näytteistä analysoidut pitoisuudet eivät ylittäneen talousveden laatuvaatimuksia tai suosituksia muutoin kuin lyijyn osalta ennen rakentamista otetuissa taustanäytteissä. Sinkkipitoisuus oli myös korkea samassa referenssinäytteessä ja ylitti jopa STM teknis- esteettisen laatusuosituksen 3000 µg/l. Vertailurakennetta suurempia pitoisuuksia havaittiin edellä mainitun lisäksi kloridi- että sinkkipitoisuuksissa ja sähkönjohtavuudessa koko testauskauden ( ) ajan. Pohjaveden kohonnut kloridipitoisuus johtunee tiesuolasta. 4.3 Haastattelut Tiemestari Marja Laaviston ( ) mukaan ainoastaan teräsverkkorakenteen osuudella (plv ) on todettu ongelmia: teräsverkko on tullut esiin tien sisäkaarteessa, jossa autot ovat kuluttaneet murskekerroksen pois. Verkosta johtuen yksi auton rikkoontuminen. Tiemestarin mukaan tie ei ole luokiteltu kantavuudeltaan heikoimpien luokkaan. Tien ylläpitokustannukset ovat normaaleja. Pintakelirikkoaikana tiestä tulee palautetta. Urakoitsija Jukka Järvenpään mukaan tie oli haastattelun ajankohtana ( ) huonossa kunnossa. Pintakelirikko on vaikea. Tielle on ajettu mursketta. Reunat ovat erittäin pehmeät ja murske on uponnut reunaan ja käytössä on vain tien keskiosa. Urakoitsija ei osannut vielä erotella koerakennetta tavanomaisesta rakenteesta. Urakoitsijan mukaan tie oli kantavuudeltaan huono varsinkin reunojen osalta. Routaheittoja ei tiellä esiinny. 5. Tutkimustulosten arviointi Tekninen kelpoisuus Kohde vaikuttaa suhteellisen hyväkuntoiselta, kun tien kuntoa on arvioitu pelkästään silmämääräisesti. Materiaalitutkimuksissa, rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen toteutetun seurannan yhteydessä tehtyjen havaintojen ja saatujen tutkimustulosten perusteella kuitutuhkarakenteiden lujuudet ovat heikentyneet. Kulutuspinnan l. murskekerroksen alapuolella oleva kuitutuhkakerros on suhteellisen pehmeä, ja erityisen heikkoa tien reunaosissa. Tämä on tullut ilmi paitsi rakennetutkimuksissa myös urakoitsijan haastattelussa keväällä Ympäristökelpoisuus Ympäristökelpoisuutta on arvioitu ennen rakentamista v tehdyillä lentotuhkien ja kuitusavien sekä vuoteen 2001 saakka rakennuskohteesta otettujen maaperä- ja pohjavesinäytteiden kemiallisilla analyyseilla. Tulokset eivät ole antaneet aihetta epäillä kuitutuhkamateriaalien aiheuttavan huomionarvoista ympäristökuormitusta. Pohjavesiseurannan aikana talousvedelle asetetut laatusuositukset ja vaatimukset STM 461/2000 ylittyvät ennen rakentamista otetuissa pohjavesinäytteissä pääosin vain lyijyn osalta. Pitoisuusylityksen syytä ei voida luotettavasti arvioida. Todennäköisin lähde on kuitenkin vielä 1980-luvulla polttoaineiden sisältämä lyijy ja liikennepäästöjen aiheuttama lyijypitoinen laskeuma tiealueen läheisyyteen. Selkeimpiä pitoisuusnousuja on havaittavissa kuitutuhkarakenteen 1 näytteissä sinkin (2007) ja kloridin osalta (2000 ja 2007) sekä kuitutuhkarakenteen 2 näytteissä vuonna 2000 boorin osalta. Vaihtelu ja muutokset näyttävät olevan merkittävimpiä vertailura- JämsäTyry.doc 11

14 kenteen kohdalla. Vertailurakenteen kohdalta otetuissa pohjavesinäytteissä ovat ennen rakentamista havaitut pitoisuus tasot yli kaksinkertaistuivat vuoteen 2000 mennessä Cr-, Cu-, Mo-, Pb ja V-pitoisuuksien osalta. Muutokset ovat kuitenkin olleet lyhytaikaisia ja pitoisuudet lähtivät laskuun kaikilla tutkituilla komponenteilla. Koerakenteiden kohdalta otetuissa pohjavesinäytteissä eivät rakentamisen muutokset ole olleet yhtä selkeitä kuin vertailurakenteissa. Muutokset ovat olleet yleisesti pienempiä, mutta pidempikestoisia kuin vertailurakenteessa. Johtopäätökset Tulosten perusteella tehtiin seuraavat johtopäätökset: 1. Kuitutuhkan tulee olla jäykempi, ts. lentotuhkan osuus materiaalissa tulee olla <50%. 2. Työtekniikkaan tulee kiinnittää huomiota a. tasainen levitys astaltinlevittimellä b. tasainen tiivistys c. kerroksien kallistus sivulle d. työjärjestys: kuorma-autoilla ei voi ajaa rakenteen päältä tai rakenne pehmenee ja aaltoilee 3. Rakenteen päälle tarvitaan 200 mm murskekerros Viitteet Lahermo, P., Tarvainen, T., Hatakka, T., Backman, B., Juntunen, R., Kortelainen, N., Lakomaa, T., Nikkarinen, M., Vesterbacka, P., Väisänen, U. ja Suomela, P. Tuhat kaivoa Suomen kovovesien fysikaalis-kemiallinen laatu vuonna Tutkimusraportti 155. Geologian tutkimuskeskus. Maaperän tausta-arvoja: Geologian tutkimuskeskuksen julkaisut Pimase 97: Maan saastuneisuuden arviointiin esitetyt ohjearvot v (Assmuth 1997/ Sorvari, J.: Ympäristökriteerit mineraalisten teollisuusjätteiden käytölle maarakentamisessa. Suomen ympäristökeskus 421/2000. STM 461/2000. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista STM 74/1994. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Annettu Helsingissä ( TIEH v. Tieomaisuuden yhtenäinen kuntoluokitus. Tiehallinnon selvityksiä 57/2005. Verkkojulkaisu pdf ( VNA 591/2006. Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa JämsäTyry.doc 12

15 Liite 1

16 Liite 2 1

17 2

Pt 14567/01/ ja Metsäkulma (Koria)

Pt 14567/01/ ja Metsäkulma (Koria) UUMA-inventaari Pt 14567/01/1000-1500 ja 1500-2550 Metsäkulma (Koria) Lentotuhka massiivirakenteissa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi Sisältö

Lisätiedot

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland UUMA-inventaari VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 Diplomityön LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS välikatsaus Timo Tarkkio ESITYKSEN KULKU: - Työn esittely - Koekohteet - Kohteiden tuhkarakenteet - Tehdyt tutkimukset -

Lisätiedot

Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena

Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena UUMA-inventaari Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

PT 19552/01/ , ja Yli-Liakka-Kourilehto (Tornio) Lentotuhka ja teräskuona massiivirakenteissa

PT 19552/01/ , ja Yli-Liakka-Kourilehto (Tornio) Lentotuhka ja teräskuona massiivirakenteissa UUMA-inventaari PT 19552/01/1450-1550, 1650-1800 ja 1900-2050 Yli-Liakka-Kourilehto (Tornio) Lentotuhka ja teräskuona massiivirakenteissa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin:

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

PT 11636 plv. 3300-3580 Knuters-Östersundom (Sipoo)

PT 11636 plv. 3300-3580 Knuters-Östersundom (Sipoo) UUMA-inventaari PT 11636 plv. 33-358 Knuters-Östersundom (Sipoo) Lentotuhka massiivirakenteissa 28 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 3676 Luopioinen Finland Puhelin: 2 755 674 www.ramboll.fi Sisältö 1. Kohteen

Lisätiedot

Pt 11146, pvl Solbergintie välillä Degerby Tyris (Inkoo) Lentotuhka ja rikinpoistolopputuote kerrosstabiloinnin sideaineina

Pt 11146, pvl Solbergintie välillä Degerby Tyris (Inkoo) Lentotuhka ja rikinpoistolopputuote kerrosstabiloinnin sideaineina UUMA-inventaari Pt 11146, pvl 0-5400 Solbergintie välillä Degerby Tyris (Inkoo) Lentotuhka ja rikinpoistolopputuote kerrosstabiloinnin sideaineina 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland

Lisätiedot

Pt 14790/500-900 ja 1725-2000 Rajalantie (Pälkäne, Luopioinen)

Pt 14790/500-900 ja 1725-2000 Rajalantie (Pälkäne, Luopioinen) UUMA-inventaari Pt 1479/5-9 ja 1725-2 Rajalantie (Pälkäne, Luopioinen) Kuitutuhka 28 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 3676 Luopioinen Finland Puhelin: 2 755 674 www.ramboll.fi Sisältö 1. Kohteen kuvaus 2 1.1

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY TULOKSIA TUHKIEN YMPÄRISTÖ- KELPOISUUDEN MUUTTUMISESTA ERI KÄSITTELYISSÄ JA SOVELLUTUKSISSA Massiivituhkarakenteet Tuhkan vanhentamisen/varastoinnin

Lisätiedot

UUMA-inventaari. Kt 8714/9500-10500, Rautavaara. Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina

UUMA-inventaari. Kt 8714/9500-10500, Rautavaara. Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina UUMA-inventaari Kt 8714/9500-10500, Rautavaara Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina 2008 Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1.1 Sijainti 1 1 1.2 UUMA-rakentamisen tarkoitus ja tavoitteet 1 1.3

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Martti Heikkinen. Havupuuhake pengertäytteenä. Tielaitos. Käyttökokeilun seurantatulokset. Oulu Geokeskus Oulun kehitysyksikkä L'I]

Martti Heikkinen. Havupuuhake pengertäytteenä. Tielaitos. Käyttökokeilun seurantatulokset. Oulu Geokeskus Oulun kehitysyksikkä L'I] Martti Heikkinen Tielaitos Havupuuhake pengertäytteenä Käyttökokeilun seurantatulokset Oulu 1993 Geokeskus Oulun kehitysyksikkä L'I] Havupuuhake pengertäytteenä RAKENNE 1 RAKENNE Keski-Pohjanmaan tiepiirissä

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa. Satamien ympäristöverkon teemapäivä,

Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa. Satamien ympäristöverkon teemapäivä, Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa Satamien ympäristöverkon teemapäivä, 31.10.2012 Noora Lindroos, Ramboll Finland Oy, noora.lindroos@ramboll.fi TUTKITUT MATERIAALIT SEDIMENTTINÄYTTEET

Lisätiedot

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta Havnro Vuosi X Y Aines Pvm_511p Al_511p Ba_511p Ca_511p Co_511p Cr_511p Cu_511p Fe_511p K_511p La_511p Li_511p Mg_511p 30759 89 7333802 3461760 MR 19910128

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja-

Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja- Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja- Lauri Äystö, SYKE/KTK Neuvottelupäivä MARA- ja MASA-asetuksista 22.11.2016 Ympäristökelpoisuus:Nykyiset MARA-rajaarvot Pysyvän jätteen kaatopaikan

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Pt ja Pihtisalmentie, Auraanpohjan tieosuus (Pälkäne)

Pt ja Pihtisalmentie, Auraanpohjan tieosuus (Pälkäne) UUMA-inventaari Pt 13981 340-760 ja 2000-2500 Pihtisalmentie, Auraanpohjan tieosuus (Pälkäne) Kuitutuhka massiivirakenteissa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740

Lisätiedot

KUITUTUHKA- JA ASFALTTIMURSKERAKENTEET Kohde: PT 16981 plv 0-10900, Kuhmoinen, Keski-Suomen tiepiiri

KUITUTUHKA- JA ASFALTTIMURSKERAKENTEET Kohde: PT 16981 plv 0-10900, Kuhmoinen, Keski-Suomen tiepiiri S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Tuotantotekniikat ja koerakentaminen KUITUTUHKA- JA ASFALTTIMURSKERAKENTEET Kohde: PT 16981 plv 0-10900, Kuhmoinen, Keski-Suomen tiepiiri LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

1. KOERAKENTEEN SOVELTUVUUS JA TAVOITE

1. KOERAKENTEEN SOVELTUVUUS JA TAVOITE 1 S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Koerakentaminen SEKOITUSJYRSINNÄN AVULLA TEHTÄVÄ SORATIEN HOMOGENI- SOINTI + VAHVISTAMINEN KARKEALLA LAJITTEELLA Kohde: PT 17577 VIAS STORA KYTTLANDET,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

FOSFOKIPSISTABILOINTI Kohde: KT87, tieosa 14, plv 9500-10500, Rautavaara, Savo-karjalan tiepiiri

FOSFOKIPSISTABILOINTI Kohde: KT87, tieosa 14, plv 9500-10500, Rautavaara, Savo-karjalan tiepiiri S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Tuotantotekniikat ja koerakentaminen FOSFOKIPSISTABILOINTI Kohde: KT87, tieosa 14, plv 9500-10500, Rautavaara, Savo-karjalan tiepiiri LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUM- PROVINSSIN PERUSTILASELVITYKSET SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20854 Keliber Oy Sedimenttiselvitykset 2014 i KELIBER OY SEDIMENTTISELVITYKSET

Lisätiedot

Vastaanottaja Turun Satama. Asiakirjatyyppi Laadunseurantaraportti. Päivämäärä Elokuu, 2010 LIFE06 ENV/FIN/000195-STABLE TURUN SATAMA

Vastaanottaja Turun Satama. Asiakirjatyyppi Laadunseurantaraportti. Päivämäärä Elokuu, 2010 LIFE06 ENV/FIN/000195-STABLE TURUN SATAMA Vastaanottaja Turun Satama Asiakirjatyyppi Laadunseurantaraportti Päivämäärä Elokuu, 2010 LIFE06 ENV/FIN/000195-STABLE TURUN SATAMA PANSION STABILOINTIALTAAN LAADUNVALVONTA 2010 PANSION STABILOINTIALTAAN

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa 12.5.2017 Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika Sormunen, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Suomen Erityisjäte

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Pt /01/ ja Käänninniementie (Maaninka) Fosfokipsi ja lentotuhka; massiivirakenteessa ja kerrosstabiloinnin

Pt /01/ ja Käänninniementie (Maaninka) Fosfokipsi ja lentotuhka; massiivirakenteessa ja kerrosstabiloinnin UUMA-inventaari Pt 16207 /01/30-1700 ja 3600-5240 Käänninniementie (Maaninka) Fosfokipsi ja lentotuhka; massiivirakenteessa ja kerrosstabiloinnin sideaineena 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia

Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö Resurssiviisas infrarakentaminen, 18.11.2015, Hki Esityksen runko Mitä on puhdas teknologia (cleantech)?

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2012

Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Eviran raportti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007 2009 Dnro 7171/0749/2010 Eviran

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla

Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla Marjo Valtanen, Nora Sillanpää, Heikki Setälä Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos,

Lisätiedot

Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita

Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita Kierrätysrenkaan hyödyntäminen Kaatopaikkarakenteet Kuivatusrakenteet Kaatopaikkojen pintarakenteiden kaasunkeräysrakenteet ja järjestelmät

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO (Entinen Knuters Östersundom yksityistie) TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI 15.1.2003 SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK 1

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne Kunta: Liminka Isoniityn uusjako Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma Suunnitelmaselostus Nykytilanne Ängeslevän joen pohjoispuolen viljelystie liittyy maantiehen(ouluntie) numero 847. Nykyinen

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla

EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla Henry Gustavsson Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Georakentaminen Taustaa Muurlassa Salon lähellä on jäljellä Vt1 moottoritien

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Raskaat kuljetukset yksityisteillä

Raskaat kuljetukset yksityisteillä Raskaat kuljetukset yksityisteillä Lähtökohta: tien on kestettävä se liikenne, joka osakaskiinteistöille suuntautuu (YksL 7 ja 8 ). Mikäli näin ei ole, on tiekunnan asia ja vastuu ryhtyä tien parantamistoimiin.

Lisätiedot

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa OHRY 2 1.12.2016 Lea Hiltunen Vesiruton käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Maanparannusaineella pyritään edistämään kasvien

Lisätiedot

Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit

Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit 1.5.217 Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit Vesihuoltopäivät Jyväskylä 1.5.217 8.5.217 Page 1 Hankkeen tausta Juomavesidirektiivin muutos (liite II D) Talousveden valvontanäytteet

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 - Jakelu OKME 2 kpl - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 JOHDANTO MAASTOTUTKIMUKSET TULOSTEN TARKASTELU LIITTEET Näytepistekartta

Lisätiedot

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342 1 YHTEYSTIEDOT: AVOINNA: ma - pe klo 8.00-15.30 KÄYNTIOSOITE: POSTIOSOITE: INTERNETOSOITE: SÄHKÖPOSTIOSOITE: Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros Tiedepuisto 4, 28600 PORI www.pori.fi/porilab

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

REUNAVAHVISTUKSET LOPPURAPORTTI KOERAKENTEEN TAVOITE. S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Koerakentaminen

REUNAVAHVISTUKSET LOPPURAPORTTI KOERAKENTEEN TAVOITE. S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Koerakentaminen 1 S14 - Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito Koerakentaminen REUNAVAHVISTUKSET LOPPURAPORTTI 15.11.2005 Taina Rantanen 1. KOERAKENTEEN TAVOITE Koerakentaminen kohdistui ongelmatyyppiin, jossa

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot