Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta"

Transkriptio

1 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 1(10) Hoitosuosituksiin liittyvää Oheiseen kirjallisuusluetteloon on koottu hoitosuositusten metodologiaan ja laatuun vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen sekä käyttöön ja implementointiin liittyviä kotimaisten asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleja. Luetteloa on kerätty systemaattisesti vuodesta Ylisaukko-Oja T, Keto J, Jokelainen J ym. Tupakasta vieroitus: siirtyvätkö suositukset käytäntöön? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2014;69(5): Barfod KW. Nielsen F. Helander KN. Mattila VM. Tingby O. Boesen A. Troelsen A. Treatment of acute Achilles tendon rupture in Scandinavia does not adhere to evidencebased guidelines: a cross-sectional questionnaire-based study of 138 departments. Journal of Foot & Ankle Surgery 52(5):629-33, 2013 Sep-Oct Dimitrow M, Airaksinen M, Leikola S ym. Iäkkäiden hoidossa vältettävät lääkkeet: katsaus suosituksiin. Duodecim 2013;129 (11): Jansson M. Ala-Kokko T. Ylipalosaari P. Syrjala H. Kyngas H. Critical care nurses' knowledge of, adherence to and barriers towards evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia--a survey study. Intensive & Critical Care Nursing. 29(4):216-27, 2013 Aug. Jousimaa J, Liira H. Hoitosuositusten kehittämisen uusi aikakausi - potilas ja kansalainen aktiivisena toimijana. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2013;129(6):642-3 Kantola I. Vastaavatko verenpaineen lääkehoidon valinnat suosituksia? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2013;68(24): Katsausartikkeli. Kinnunen-Amoroso M. How occupational health care professionals experience evidencebased guidelines in Finland: a qualitative study. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 19(4):612-6, 2013 Aug Malmivaara A, Roine RP. Hoidon arkivaikuttavuuden seuranta ja edistäminen. Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2013;68(17): Meer, Maria van der. Minne menet,? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2013;68(16): Malmivaara A, Sipilä R, Komulainen J. PERFECT-hanke mukaan mittaamaan -suositusten toteutumista. OPTIMI Terveys- ja sosiaalitalouden uutiskirje 3/2012; 012/kaypa_hoito

2 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 2(10) Kinnunen-Amoroso M. How occupational health care professionals experience evidencebased guidelines in Finland: a qualitative study. J Eval Clin Pract 2012;May 15; PMID: Siltanen H. Hoitotyön suosituksen käyttöönotto. Hoitotyön johtajien näkemyksiä kivun hoitotyön suosituksen käyttöönotosta: fokusryhmätutkimus. Pro Gradu, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, 2012; tiivistelmä: Sipilä R. Peer facilitation and multifaceted intervention in guideline implementation: enhancing care of cardiovascular diseases in primary care. Academic dissertation, 2012, Helsinki; https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33543/peerfaci.pdf?sequence=1 Trujillo L, Heikinheimo O, Tuomi S, Hurskainen R. Toteutuuko -suositus varhaisissa raskaudenkeskeytyksissä? Suom Lääkäril 2012;67:333-7 Amemori M, Korhonen T, Kinnunen T, Michie S, Murtomaa H. Enhancing implementation of tobacco use prevention and cessation counselling guideline among dental providers: a cluster randomised controlled trial. Impl Sci 2011;6:13; PMID: Korhonen P, Mikkola S, Vesterinen E. Hoitosuositusten merkitys sairaanhoitajan päätöksenteossa. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2011 Kuronen R, Jallinoja P, Patja K. Use of and attitudes toward current care guidelines among primary and secondary care nurses in Finland. Clin Nurs Res 2011;20:310-25; PMID: Mäkinen M. Elvytyksen -suosituksen vaikutus hoitotyöhön, implementaatio, taidot ja asenteet. Spirium 2011;46:10-3 Paavonen K, Pakarinen S. Toteutuvatko sairaan sinuksen oireyhtymän tahdistinhoidon hoitosuositukset Suomessa? Sydänääni 2011; 22:42-5 Sipilä R, Helin-Salmivaara A, Korhonen MJ, Ketola E. Change in antihypertensive drug prescribing after guideline implementation: a controlled before and after study. BMC Fam Pract 2011;12:87 PMID: Sund R, Sipilä R, Malmivaara A, Forsström J, Ketola E, Huusko T. Paljastavatko rekisteritiedot miten lonkkamurtuman hoitosuositukset toteutuvat? Suom Lääkäril 2011;66: Virkamaki A, Saltevo J. Finnish Current Care Guideline for Diabetes: interactive approach to improve individualised treatment. Diabetologia 2011;54:1264-5; PMID:

3 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 3(10) Sipilä R, Ketola E, Tala T, Klockars M. Evidence in action -- guidelines directing workload. Quality Safe Health Care 2010;19:514-8, PMID: Kuronen R, Jallinoja P, Airola R, Patja K. Educational implementation programme of guidelines on cardiovascular risk factors: an analysis of changes in familiarity, use and attitudes. Prim Health Care Res Develop 2010;11:241-9 Saarni S. Vaikuttavuuden huomiointi terveydenhuollon päätöksenteossa. Eettinen analyysi. Väitöskirja. Turun yliopisto 2010 Rossi H, Tuisku K, Joensuu M ym. Rohkaisevia kokemuksia masennuksen hoitosuosituksen jalkauttamisesta Järvenpäässä. Työterveyslääkäri 2010;28:95-8 Väänänen A. Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen: hoitosuosituksen käyttöönoton kuvaus. Pro Gradu. Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos 2010 Joutsi-Korhonen L, Lassila R, Savolainen ER. Varfariinihoidon INR-seuranta vieritestauksena: uusi kansallinen suositus. Suom Lääkäril 2010;65: Elovaara I, Erälinna JP, Kuusisto H ym. Suomalainen neurologi ottaa huomioon Käypä hoito -suosituksen MS-potilaan hoidossa. Suom Lääkäril 2010;65: Heiskanen-Haarala I, Holopainen A. Tiedon suodattaja. Sairaanhoitaja 2010;83:22-3 Vainikainen T. Kiitosta ja kunniaa -suosituksille. Aikakauskirja Duodecim 2010;126:207-8 Kortteisto T, Kaila M, Komulainen J, Mantyranta T, Rissanen P. Healthcare professionals' intentions to use clinical guidelines: a survey using the theory of planned behaviour. Implementation Science 2010;5; PMID: Antikainen RL, Kastarinen MJ, Jousilahti P ym. Despite evidence-based guidelines, systolic blood pressure remains inadequately controlled in older hypertensive adults. J Human Hypertens 2010;24:439-46; PMID: Jousimaa J, Liira H, Liira J, Komulainen J. Judgment of the level of evidence and strength of recommendations in healthcare according to the GRADE working group. Duodecim 2010;126: ; PMID: Kurko T, Linden K, Pietila K, Sandstrom P. Airaksinen M. Community pharmacists' involvement in smoking cessation: familiarity and implementation of the National smoking cessation guideline in Finland. BMC Public Health 2010;10:444; PMID: Karppi P, Rahkonen T, Rissanen A ym. -suositusten toteutuminen Keski- Suomen muistipotilaiden hoitoketjussa. Suom Lääkäril 2010;65:1833-8

4 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 4(10) Korhonen H, Kortteisto T, Kaila M, Rissanen P, Elovainio M. Työn piirteet ja hoitosuositusasenteet terveydenhuollon ammattilaisilla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2010;47:3-16 Venhola M, Huttunen NP, Renko M, Pokka T, Uhari M. Practice guidelines for imaging studies in children after the first urinary tract infection. J Urology 2010;184:325-8; PMID: Westerbacka J. Diabeteksen uudistettu -suositus vastaa yksilöllisen hoidon vaatimuksiin. Diabetes ja lääkäri 2010;39:26-7 Aaltonen J. Hoitosuosituksista ja hoitojen vaikuttavuudesta. Duodecim 2009;125: Ahlqvist J. Aivoinfarktin hoitosuosituksen käsitteet selviksi. Suom Lääkäril 2009;64:254 Alanen S, Välimaki M, Kaila M. ECCE Study Group. Nurses' experiences of guideline implementation: a focus group study. J Clin Nurs 2009;18: ; PMID: Alanen S, Kaila M, Välimaki M, ECCE Study Group. Attitudes toward guidelines in Finnish primary care nursing: a questionnaire survey. Worldviews on Evidence-Based Nursing 2009;6:229-36; PMID: Hokkinen L, Sandström P, Jormanainen V, Patja K, Myllykangas M. Suomalaisten lääkärien tupakointi ja tupakasta vieroitusta koskevan -suosituksen tuntemus vuonna Suom Lääkäril 2009;64: Ijas J, Alanen S, Kaila M ym. Primary care guidelines: Senior executives' views on changing health centre practices in hypertension treatment. Scand J Prim Health Care 2009;27:202-7; PMID: Kinnunen-Amoroso M, Pasternack I, Mattila S, Parantainen A. Evaluation of the practice guidelines of Finnish Institute of Occupational Health with AGREE instrument. Industrial Health 2009;47:689-93; PMID: Meretoja A, Sairanen T, Tatlisumak T, Soinne L, Kaste M. Eurooppalainen suositus täydentää kotimaista -suositusta. Suom Lääkäril 2009;64:254-5 Mäkelä R. Ravinnon osuutta ei saa unohtaa nivelreuman -suosituksesta. Suom Lääkäril 2009;64:687 Mäkinen M, Niemi-Murola L, Kaila M, Castren M. Nurses' attitudes towards resuscitation and national resuscitation guidelines -- nurses hesitate to start CPR-D. Resuscitation 2009;80: ; PMID: Sainio P, Koskinen S. -suositusten kaltaisia suosituksia tarvitaan myös toimintakyvyn mittaamiseen. Suom Lääkäril 2009;64:2267

5 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 5(10) Vainikainen T. Halu kehittää laadukkaampaa lääkärintyötä synnytti - suositukset. Duodecim 2009;125: Vainikainen T. -suositukset helpommiksi käyttää. Duodecim 2009;125: Varis J, Savola H, Vesalainen R, Kantola I. Treatment of hypertension in Finnish general practice seems unsatisfactory despite evidence-based guidelines. Blood Pressure 2009;18:62-7; PMID: Alanen S, Ijas J, Kaila M, Makela M, Valimaki M. Hypertension guideline implementation: experiences of Finnish primary care nurses. J Evaluation Clin Pract 2008;14:830-5; PMID: Alho H, Aalto M, Fabritius C. ym. Päihdelääketieteen yhdistys huolissaan: -suositus unohdettu? Duodecim 2008;124:812 Guest JF, Valovirta E. Modelling the resource implications and budget impact of new reimbursement guidelines for the management of cow milk allergy in Finland. Curr Med Res Opin 2008;24: ; PMID: Kaila M, Mäkelä M, Booth N ym. -suositusten juurruttaminen terveydenhuoltoon voi parantaa huomattavasti kustannusvaikuttavuutta. Suom Lääkäril 2008;63: Ketola E. Nuori lääkäri ja tiedon tulva: miten -suositukset voivat auttaa? Nuori lääkäri 2008;45:34-5 Sipilä R, Ketola E, Tala T, Kumpusalo E. Facilitating as a guidelines implementation tool to target resources for high risk patients - the Helsinki Prevention Programme (HPP). J Interprof Care 2008;22:31-44; PMID: Vainikainen T. G-I-N-konferenssi avasi hoitosuositusten syvintä olemusta. Duodecim 2008;124: Vainikainen T. G-I-N-kongressi avaa lokakuussa Helsingissä ainutlaatuisen ikkunan hoitosuositustyöhön. Duodecim 2008;124;816-7 Varonen H, Kortteisto T, Kaila M. What may help or hinder the implementation of computerized decision support systems (CDSSs): a focus group study with physicians. Fam Pract 2008;25:162-7; PMID: Alanen SI, Johannala-Kemppainen R, Ijäs J ym. Evaluation of Current Care Effectiveness: A survey of hypertension guideline implementation in Finnish health centres. Scand J Prim Health Care 2007;25:232-6; PMID: Booth N, Jula A, Aronen P ym. Cost-effectiveness analysis of guidelines for antihypertensive care in Finland. BMC Health Serv Res 2007;24:172; PMID:

6 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 6(10) Jousilahti P, Komulainen J, Hanski T, Kaila M, Ketola M. Perusterveydenhuollon lääkärit tuntevat hyvin -suositukset. Suom Lääkäril 2007;62: Kaila M, Kunnamo I, Komulainen J, Honkanen M. Torontossa verkostoiduttiin hoitosuositusympyröissä. Duodecim 2007;123: Ketola E, Kaila M, Honkanen M. Guidelines in context of evidence. Qual Saf Health Care 2007;16:308-12; PMID: Ketola E, Toropainen E, Kaila M, Luoto R, Mäkelä M. Prioritizing guideline topics: development and evaluation of a practical tool. J Eval Clin Pract 2007;13:627-31; PMID: Kirves H, Skrifvars MB, Vahakuopus M. Adherence to resuscitation guidelines during prehospital care of cardiac arrest patients. Eur J Emerg Med 2007;14:75-81; PMID: Kuoppala J, Lamminpää A, Malmivaara A. Kuntoutusta koskevien suositusten ja näytön vastaavuus -suosituksissa kielellinen näkökulma. Duodecim 2007;123; Nummenmaa J Näyttöön perustuvat hoitosuositukset ja yleislääkärin työ. Akateeminen väitöskirja. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 587; Pulkki J, Rautakorpi UM, Huikko S. Recommended and prescribed symptomatic treatment for acute maxillary sinusitis in Finnish primary care. Rhinology 2007;45: ; PMID: Salomaa V, Paakkonen R, Hamalainen H, Niemi M, Klaukka T. Use of secondary preventive medications after the first attack of acute coronary syndrome. Eur J Cardiovasc Prevent Rehab 2007;14:386-91; PMID: Sevon T. Tilastollinen analyysi masennuslääkkeiden käytön yleisyydelle ja hoitosuosituksen toteutumiselle. Pro gradu. Helsingin yliopisto 2007 Suojaranta-Ylinen RT, Roine RO, Vento AE, Niskanen MM, Salmenperä MT. Improved neurologic outcome after implementing evidence-based guidelines for cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2007;21:529-34; PMID: Varonen H, Rautakorpi UM, Nyberg S ym. Implementing guidelines on acute maxillary sinusitis in general practice--a randomized controlled trial. Fam Pract 2007;24:201-6; PMID: Vastamäki M. -suositus ja käytännön kokemukset tenniskyynärpään hoidossa. Duodecim 2007;123:1998 Vuorma S, Keskinen S, Koponen P ym. Kohtaavatko hoitokäytäntö ja suositus? Väestötutkimus pitkäaikaissairauksien hoidosta. Suom Lääkäril 2007;62:

7 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 7(10) Anttolainen M, Peltomaa R, Voipio-Pulkki LM, Turunen JP. Nivelreuman -suosituksen toimeenpanokoulutus Duodecim 2006;122: Eskelinen SI, Isoaho RE, Kivelä SL, Irjala KM. Actual practice vs guidelines in laboratory monitoring of older patients with primary hypothyroidism in primary care. Aging Clin Exp Res 2006;18:34-9; PMID: Hietala P. HAAMU-projektin myötä akuutin sydäninfarktin hoitosuositukset tarkentuivat Uudellamaalla. Systole 2006;1:11-4 Kaila M, Rintanen H, Saalasti-Koskinen U. -suositusten käyttöönotto terveyskeskuksissa. Suom Lääkäril 2006;61: Ketola E. Hoitosuositus erottelee olennaisen tiedon epäolennaisesta. Suom Lääkäril 2006;61:2468 Ketola E, Mäntyranta T, Mäkinen R ym. Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi. Opas hoitoketjujen laadintaan ja toimeenpanoon (2006). > Suositusten käyttö > Hoitoketjut ja oppaat Koskinen H, Rautakorpi UM, Sintonen H ym. Cost-effectiveness of implementing national guidelines in the treatment of acute otitis media in children. Int J Technol Assess Health Care 2006;22:454-9; PMID: Kuronen R, Jallinoja P, Ilvesmäki V, Patja K. Miten valtimotautiriskejä koskevat hoitosuositukset on otettu käyttöön? Suom Lääkäril 2006;61: Mäkelä M. Clinical guidelines: quality and implementation. Z Arztl Fortbild Qualitatssich 2006;100:526-30; PMID: Nummenmaa J. Hoitosuositukset Kanadassa ja Hollannissa. Yleislääkäri 2006;21:20-1 Nurmi J, Skrifvars MB, Rosenberg PH, Castrén M. Increase in rapid defibrillation programmes after publication of guidelines. Int J Qual Health Care 2006;18:446-51; PMID: Rantanen K, Häppölä O, Strandberg T. Kohonnut verenpaine ja aivohalvaus katsaus viime vuosien tutkimuksiin ja hoitosuosituksiin. Suom Lääkäril 2006;61: Rautakorpi UM, Huikko S, Honkanen P ym. The Antimicrobial Treatment Strategies (MIKSTRA) program: a 5-year follow-up of infection-specific antibiotic use in primary health care and the effect of implementation of treatment guidelines. Clin Infect Dis 2006;42: ; PMID: Tala T, Ketola E. Itsehoitopisteet kohonneen verenpaineen hoidon tukena: arkikäyttöä -suositukselle. Suom Lääkäril 2006;61:5083-8

8 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 8(10) Toropainen E, Kaila M, Ketola E, Luoto R, Rissanen P, Mäkelä M. -suositusten aiheiden valinta: nykytila ja kehittämistarpeet. Yleislääkäri 2006;21:13-9 Vainikainen T. -suositus syntyy innostuksesta ja yhteistyöllä. Duodecim 2006;122; Vainikainen T. -suositus lähikuvassa. Duodecim 2006;20 Varonen H, Kaila M, Kunnamo I, Komulainen J, Mäntyranta T. Tietokoneavusteisen päätöksentuen avulla kohti neuvovaa potilaskertomusta. Duodecim 2006;122: Hiiri A, Oikarinen K. hoitotakuun tukena. Suom Hammaslääkäril 2005;12:8-9 Ketola E. -kuume leviää. Duodecim 2005;121:411-2 Ketola E. Näyttö käytössä? -suositukset yleislääkärin päätöksenteon tukena. Kunnallislääkäri: vuosikirja 2005;20:24-7 Kortteisto T. Hoitosuositus päätöksenteon tukena: arviointitutkimus alaselän sairauksien hoitosuosituksen käytöstä ja merkityksestä perusterveydenhuollon lääkärin päätöksenteon tukena. Pro gradu. Kuopion yliopisto 2005 Lamminpää A, Kuoppala J, Malmivaara A. Kuntoutuksesta ja hoitosuosituksista. Kuntoutus 2005;28:38-46 Louhiala P, Hemilä H. Näyttöön perustuva lääketiede hyvä renki mutta huono isäntä. Duodecim 2005;121: Louhiala P, Hemilä H. Näyttöön perustuva lääketiede rakentuu paljolti satunnaistettujen tutkimusten ja niiden meta-analyysien varaan. Duodecim 2005;121: Miettinen M, Korhonen M. -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa: tapaustutkimus -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta. Kuopio: Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 2005 Mäkelä M, Kaila M. Tunnista hyvä hoitosuositus AGREE-lomakkeen avulla. Suom Lääkäril 2005;60:423-5 Pasternack I. Depression -suositus työterveyshuollon näkökulmasta. Työterveyslääkäri 2005;23:317-8 Tikkanen H, Mäntyranta T, Söderholm A-L, Hiiri A. Hoitosuosituksista hyviin hoitokäytäntöihin. Suomen hammaslääkärilehti - Finlands tandläkartidning 2005;10(12): Vainikainen T. Hoitosuositukset läpivalaisussa: Hyvistäkin on varaa tehdä parempia. Duodecim 2005;120:

9 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 9(10) Vainikainen T. juhli 10-vuotispäiviään: Innostuksesta instituutioksi. Duodecim 2005;121;194-5 Vainikainen T. Hoitoketjut rakentuvat yhteistyöllä ylläpito vaatii yhteishuoltajuutta. Duodecim 2005;121: Varonen H, Jousimaa J, Helin-Salmivaara A, Kunnamo I. Electronic primary care guidelines with links to Cochrane reviews--ebm Guidelines. Fam Pract 2005;22:465-9; PMID: Kaivola J, Myllymäki K. Hoitosuositukset ja laki. Duodecim 2004;120: Ketola E, Kaila M, Mäkelä M. -suositukset kokeilusta kulmakiveksi. Duodecim 2004;120: Kunnamo I, Jousimaa J. Tietoverkot ja sähköinen maailma hoitosuositusten toteuttamisessa. Duodecim 2004;120: Mäkelä M. NNT-lukujen lisäksi tarvitaan arvokeskustelua. Suom Lääkäril 2004;59:3392 Mäkelä M, Kunnamo I, Kaila M. Kansainvälistä yhteistyötä hoitosuositusten laatimisessa. Duodecim 2004;120: Nuutinen L, Nuutinen M, Erhola M. -suositukset alueellisten hoito-ohjelmien ja hoitoketjujen pohjana. Duodecim 2004;120: Palomäki A, Erhola M, Jaatinen P ym. Hoito-ohjelmat terveyskeskuslääkärin arkityössä Hämeenlinnan seutuhanke II. Suom Lääkäril 2004;59: Pasternack A, Raivio K. Perusteltu käsitys hyvästä hoidosta. Duodecim 2004;120: Vainikainen T. Kymmenen vuotta hoitosuositustyötä: voi hyvin. Duodecim 2004;120: Mäntyranta T, Kaila M, Varonen H, Mäkelä M, Roine RP, Lappalainen J. Hoitosuositusten toimeenpano. Duodecim, Helsinki, Vammalan kirjapaino > Suositusten käyttö > Hoitoketjut ja oppaat Mäntyranta T, Kaila M. Käypä Hoito -suositusten "juurruttaminen" elävään elämään terveyskeskuksissa. Kunnallislääkäri: vuosikirja 2003;(4B) Roine R, Kaila M, Nuutinen M ym. -suositusten toimeenpano erikoissairaanhoidossa. Duodecim 2003;119: Vainikainen T. Kuka tarvitsee -suosituksia? Duodecim 2003;119: Vainikainen T. Tukea toimipaikkakoulutukseen ja itseopiskeluun: Verenpaineet paremmiksi. Duodecim 2003;119:2010-1

10 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 10(10) Virsiheimo T. -hanke ei tuota tahroja paperille, vaan käytäntöön soveltuvia ohjeita. Sairaanhoitaja 2003;76:32-5 Jula A, Majahalme S, Tikkanen I, Vainikainen T, Riikola T. Kohonneen verenpaineen käypä hoitosuositus tähtää diagnoosi- ja hoitokäytäntöjen muutokseen. Työterveyshoitaja 2002;27:23-4 Kaila M, Saarelma O, Lindgren J, Nuutinen L, Pasternack A. Suositut suositukset: Käypä hoito -suosituksiin kohdistuu monenlaisia intressejä. Duodecim 2002;118:561-2 Lang M. Hoitosuositukset apteekin lääkeneuvonnassa. Proviisorilehti 2002;2:7-9 Miilunpalo S, Toropainen E, Mäkinen M. Miten valtakunnalliset suositukset tunnetaan terveyskeskuksissa? Duodecim 2002;118:613-9 Niinistö L. -suositukset erehdysten estäjinä. Kunnallislääkäri 2002:17:29-32 Vainikainen T. Nivelreuman käytäntöön. Duodecim 2002;118;404-5 Vainikainen T. käytäntöön! Verenpaineet joukolla paremmiksi. Duodecim 2002;118:2352 Huttunen M. ja käytäntö psykiatriassa. Duodecim 2001;117: Jousimaa J. The clinical use of computerised primary care guidelines. Väitöskirja. Kuopion yliopisto 2001 Teikari M. Tutkimustieto, hoitosuositukset ja ammatillinen kokemus yhdistyvät päätöksenteossa. Impakti 2000;3:3-4 Nikkarinen T, Brommels M. Käytännöstä teoriaan ja takaisin; Hoitosuositukset terveydenhuollon laadun kehittämisstrategiana. Duodecim 1998;114:142 Salmi L, Lodenius L. Tasokkaat kirjallisuushaut hoitosuositusten perustana. Suom Lääkäril 1998;53: Varonen H, Mäkelä M. Suomalaiset hoitosuositukset. Duodecim 1996;112:994-6

Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta

Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 1(11) Hoitosuosituksiin liittyvää Oheiseen kirjallisuusluetteloon on koottu hoitosuositusten metodologiaan ja laatuun vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa

Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa tieteessä Virva Hyttinen TtM, tutkija Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos virva.hyttinen@uef.fi Hannu Valtonen PhD, professori Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Verenpaineen mittaamisen opettaminen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille

Verenpaineen mittaamisen opettaminen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 295 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Verenpaineen mittaamisen opettaminen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Edinburghissa järjestettiin marraskuussa

Edinburghissa järjestettiin marraskuussa Duodecimin toimintaa Kansainvälistä yhteistyötä laatimisessa Duodecim-seuran ansiosta Suomi on edelläkävijämaa. Käypä hoito -suositukset ja Lääkärin käsikirja ovat arkikäytössä lähes jokaisessa terveydenhuollon

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi 4 2013 syyskuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri www.diabetes.fi/d-opisto Uusi opiskelupaikka verkossa Tyyppi 2 tutuksi Tule rohkeasti mukaan! D-opisto on Diabetesliiton uusi opiskelupaikka

Lisätiedot

Sotilaslääketieteen Keskus

Sotilaslääketieteen Keskus Sotilaslääketieteen Keskus Julkaisut vuonna 2009 A. Alkuperäisjulkaisut 1. Airaksinen LK, Luukkonen RA, Lindström I, Lauerma AI, Toskala EM Long-term exposure and health-related quality of life among patients

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi Alkuperäinen WHO:n (World Health Organization) julkaisu vuodelta 2003 Adherence

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus

Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus Kutsu kuulemaan julkisia esitelmiä, jotka Itä-Suomen yliopiston molekyyligenetiikan professori Mikko Hiltunen, hoitotieteen, erityisesti hoitotyön johtamisen

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun

Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun Katsaus tieteessä Matti J. Tikkanen LKT, sisätautiopin professori emeritus HYKS, sydän- ja keuhkokeskus, Folkhälsanin tutkimuskeskus, matti.j.tikkanen@helsinki.fi Helena Gylling LKT, kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D)

Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D) STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH 185 Sanna Jenni Kulmala M. Salmela Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa

Lisätiedot

Potilaan omahoidon tukeminen

Potilaan omahoidon tukeminen Pirkko Routasalo, Marja Airaksinen, Taina Mäntyranta ja Kaisu Pitkälä KATSAUS Potilaan omahoidon tukeminen Terveydenhuollon hyvistä tuloksista huolimatta väestöllä on edelleen elintapoihin liittyviä terveysuhkia.

Lisätiedot

ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012)

ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012) ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012) Väliraportti vuodesta 2011 Huhtikuu 2012 Suomen Osteoporoosiliitto ry SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Projektin

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA

PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA Merja Miettinen PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimi mainittava 1.0 Suomi lisenssillä. Nähdäksesi lisenssin vieraile

Lisätiedot

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat Julkaistu 21.9.2011 www.laakarilehti.fi HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN TIETEESSÄ KAISLA JOUTSENNIEMI LT, VTM,vs osastonlääkäri HUS psykiatria, Peijaksen sairaala THL, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabeetikon aivohaverit Makrovaskulaariset lisäsairaudet Liikunta ja lihavuusgeenit 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Vesa-Matti Väärä Diabeteskeskuksessa

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta?

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta? katsaus tieteessä Taru Kinnunen MA, Ph. D., Associate Professor Harvard Medical School and Harvard School of Dental Medicine Director of the Tobacco Dependence Treatment and Research Group taru_kinnunen@hms.harvard.edu

Lisätiedot

Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan

Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 25. - 26.3.2014, Jyväskylä Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtT Näyttö ja

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN TYÖ JA VAIKUTTAVAT MENETELMÄT. Professori, ylihoitaja Maritta Välimäki Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, VSSHP

TERVEYDENHOITAJAN TYÖ JA VAIKUTTAVAT MENETELMÄT. Professori, ylihoitaja Maritta Välimäki Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, VSSHP TERVEYDENHOITAJAN TYÖ JA VAIKUTTAVAT MENETELMÄT Professori, ylihoitaja Maritta Välimäki Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, VSSHP Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 TARKOITUS Kuvata terveydenhoitajan työtä

Lisätiedot

The successful use of tools for Finnish professionals

The successful use of tools for Finnish professionals The successful use of tools for Finnish professionals Minna Kaila, MD, PhD, Pediatric Allergist Adjunct Professor /University of Tampere Senior Medical Officer /Finohta at STAKES minna.kaila(at)stakes.fi

Lisätiedot