Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta"

Transkriptio

1 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 1(11) Hoitosuosituksiin liittyvää Oheiseen kirjallisuusluetteloon on koottu hoitosuositusten metodologiaan ja laatuun vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen sekä käyttöön ja implementointiin liittyviä kotimaisten asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleja. Luetteloa on kerätty systemaattisesti vuodesta Gissler M, Karalis E, Ulander VM. Decreased suicide rate after induced abortion, after the Current Care Guidelines in Finland Scandinavian Journal of Public Health 2015;43(1): Lithovius R, Harjutsalo V, Forsblom C, Saraheimo M, Groop PH. The consequences of failure to achieve targets of guidelines for prevention and treatment of diabetic complications in patients with type 1 diabetes. Acta Diabetologica 2015;52(1):31-8 Jousimaa JP, Komulainen J. Mihin näyttöön hoitosuositukset perustuvat? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2014;69(44):2846 Kivelä, J. Cochrane-katsausten käyttö -suosituksissa. Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2014;69(44): Paavilainen E, Flinck A. Hoitotyön suositus edistämässä lasten kaltoinkohtelun tunnistamista.tutkiva hoitotyö 2014;12(2):48-50 Sipilä R, Lommi M-L. Hoitosuositukset eivät muutu hoitokäytännöiksi itsestään. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2014;130(8):832-9 Ylisaukko-Oja T, Keto J, Jokelainen J ym. Tupakasta vieroitus: siirtyvätkö suositukset käytäntöön? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2014;69(5): Barfod KW. Nielsen F. Helander KN. Mattila VM. Tingby O. Boesen A. Troelsen A. Treatment of acute Achilles tendon rupture in Scandinavia does not adhere to evidencebased guidelines: a cross-sectional questionnaire-based study of 138 departments. Journal of Foot & Ankle Surgery 52(5):629-33, 2013 Sep-Oct Dimitrow M, Airaksinen M, Leikola S ym. Iäkkäiden hoidossa vältettävät lääkkeet: katsaus suosituksiin. Duodecim 2013;129 (11): Jansson M. Ala-Kokko T. Ylipalosaari P. Syrjala H. Kyngas H. Critical care nurses' knowledge of, adherence to and barriers towards evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia--a survey study. Intensive & Critical Care Nursing. 29(4):216-27, 2013 Aug.

2 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 2(11) Jousimaa J, Liira H. Hoitosuositusten kehittämisen uusi aikakausi - potilas ja kansalainen aktiivisena toimijana. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2013;129(6):642-3 Kantola I. Vastaavatko verenpaineen lääkehoidon valinnat suosituksia? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2013;68(24): Katsausartikkeli. Kinnunen-Amoroso M. How occupational health care professionals experience evidencebased guidelines in Finland: a qualitative study. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 19(4):612-6, 2013 Aug Malmivaara A, Roine RP. Hoidon arkivaikuttavuuden seuranta ja edistäminen. Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2013;68(17): Meer, Maria van der. Minne menet,? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2013;68(16): Malmivaara A, Sipilä R, Komulainen J. PERFECT-hanke mukaan mittaamaan -suositusten toteutumista. OPTIMI Terveys- ja sosiaalitalouden uutiskirje 3/2012; 012/kaypa_hoito Kinnunen-Amoroso M. How occupational health care professionals experience evidencebased guidelines in Finland: a qualitative study. J Eval Clin Pract 2012;May 15; PMID: Siltanen H. Hoitotyön suosituksen käyttöönotto. Hoitotyön johtajien näkemyksiä kivun hoitotyön suosituksen käyttöönotosta: fokusryhmätutkimus. Pro Gradu, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, 2012; tiivistelmä: Sipilä R. Peer facilitation and multifaceted intervention in guideline implementation: enhancing care of cardiovascular diseases in primary care. Academic dissertation, 2012, Helsinki; https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33543/peerfaci.pdf?sequence=1 Trujillo L, Heikinheimo O, Tuomi S, Hurskainen R. Toteutuuko -suositus varhaisissa raskaudenkeskeytyksissä? Suom Lääkäril 2012;67:333-7 Amemori M, Korhonen T, Kinnunen T, Michie S, Murtomaa H. Enhancing implementation of tobacco use prevention and cessation counselling guideline among dental providers: a cluster randomised controlled trial. Impl Sci 2011;6:13; PMID: Korhonen P, Mikkola S, Vesterinen E. Hoitosuositusten merkitys sairaanhoitajan päätöksenteossa. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2011 Kuronen R, Jallinoja P, Patja K. Use of and attitudes toward current care guidelines among primary and secondary care nurses in Finland. Clin Nurs Res 2011;20:310-25; PMID:

3 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 3(11) Mäkinen M. Elvytyksen -suosituksen vaikutus hoitotyöhön, implementaatio, taidot ja asenteet. Spirium 2011;46:10-3 Paavonen K, Pakarinen S. Toteutuvatko sairaan sinuksen oireyhtymän tahdistinhoidon hoitosuositukset Suomessa? Sydänääni 2011; 22:42-5 Sipilä R, Helin-Salmivaara A, Korhonen MJ, Ketola E. Change in antihypertensive drug prescribing after guideline implementation: a controlled before and after study. BMC Fam Pract 2011;12:87 PMID: Sund R, Sipilä R, Malmivaara A, Forsström J, Ketola E, Huusko T. Paljastavatko rekisteritiedot miten lonkkamurtuman hoitosuositukset toteutuvat? Suom Lääkäril 2011;66: Virkamaki A, Saltevo J. Finnish Current Care Guideline for Diabetes: interactive approach to improve individualised treatment. Diabetologia 2011;54:1264-5; PMID: Sipilä R, Ketola E, Tala T, Klockars M. Evidence in action -- guidelines directing workload. Quality Safe Health Care 2010;19:514-8, PMID: Kuronen R, Jallinoja P, Airola R, Patja K. Educational implementation programme of guidelines on cardiovascular risk factors: an analysis of changes in familiarity, use and attitudes. Prim Health Care Res Develop 2010;11:241-9 Saarni S. Vaikuttavuuden huomiointi terveydenhuollon päätöksenteossa. Eettinen analyysi. Väitöskirja. Turun yliopisto 2010 Rossi H, Tuisku K, Joensuu M ym. Rohkaisevia kokemuksia masennuksen hoitosuosituksen jalkauttamisesta Järvenpäässä. Työterveyslääkäri 2010;28:95-8 Väänänen A. Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen: hoitosuosituksen käyttöönoton kuvaus. Pro Gradu. Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos 2010 Joutsi-Korhonen L, Lassila R, Savolainen ER. Varfariinihoidon INR-seuranta vieritestauksena: uusi kansallinen suositus. Suom Lääkäril 2010;65: Elovaara I, Erälinna JP, Kuusisto H ym. Suomalainen neurologi ottaa huomioon Käypä hoito -suosituksen MS-potilaan hoidossa. Suom Lääkäril 2010;65: Heiskanen-Haarala I, Holopainen A. Tiedon suodattaja. Sairaanhoitaja 2010;83:22-3 Vainikainen T. Kiitosta ja kunniaa -suosituksille. Aikakauskirja Duodecim 2010;126:207-8 Kortteisto T, Kaila M, Komulainen J, Mantyranta T, Rissanen P. Healthcare professionals' intentions to use clinical guidelines: a survey using the theory of planned behaviour. Implementation Science 2010;5; PMID:

4 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 4(11) Antikainen RL, Kastarinen MJ, Jousilahti P ym. Despite evidence-based guidelines, systolic blood pressure remains inadequately controlled in older hypertensive adults. J Human Hypertens 2010;24:439-46; PMID: Jousimaa J, Liira H, Liira J, Komulainen J. Judgment of the level of evidence and strength of recommendations in healthcare according to the GRADE working group. Duodecim 2010;126: ; PMID: Kurko T, Linden K, Pietila K, Sandstrom P. Airaksinen M. Community pharmacists' involvement in smoking cessation: familiarity and implementation of the National smoking cessation guideline in Finland. BMC Public Health 2010;10:444; PMID: Karppi P, Rahkonen T, Rissanen A ym. -suositusten toteutuminen Keski- Suomen muistipotilaiden hoitoketjussa. Suom Lääkäril 2010;65: Korhonen H, Kortteisto T, Kaila M, Rissanen P, Elovainio M. Työn piirteet ja hoitosuositusasenteet terveydenhuollon ammattilaisilla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2010;47:3-16 Venhola M, Huttunen NP, Renko M, Pokka T, Uhari M. Practice guidelines for imaging studies in children after the first urinary tract infection. J Urology 2010;184:325-8; PMID: Westerbacka J. Diabeteksen uudistettu -suositus vastaa yksilöllisen hoidon vaatimuksiin. Diabetes ja lääkäri 2010;39:26-7 Aaltonen J. Hoitosuosituksista ja hoitojen vaikuttavuudesta. Duodecim 2009;125: Ahlqvist J. Aivoinfarktin hoitosuosituksen käsitteet selviksi. Suom Lääkäril 2009;64:254 Alanen S, Välimaki M, Kaila M. ECCE Study Group. Nurses' experiences of guideline implementation: a focus group study. J Clin Nurs 2009;18: ; PMID: Alanen S, Kaila M, Välimaki M, ECCE Study Group. Attitudes toward guidelines in Finnish primary care nursing: a questionnaire survey. Worldviews on Evidence-Based Nursing 2009;6:229-36; PMID: Hokkinen L, Sandström P, Jormanainen V, Patja K, Myllykangas M. Suomalaisten lääkärien tupakointi ja tupakasta vieroitusta koskevan -suosituksen tuntemus vuonna Suom Lääkäril 2009;64: Ijas J, Alanen S, Kaila M ym. Primary care guidelines: Senior executives' views on changing health centre practices in hypertension treatment. Scand J Prim Health Care 2009;27:202-7; PMID:

5 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 5(11) Kinnunen-Amoroso M, Pasternack I, Mattila S, Parantainen A. Evaluation of the practice guidelines of Finnish Institute of Occupational Health with AGREE instrument. Industrial Health 2009;47:689-93; PMID: Meretoja A, Sairanen T, Tatlisumak T, Soinne L, Kaste M. Eurooppalainen suositus täydentää kotimaista -suositusta. Suom Lääkäril 2009;64:254-5 Mäkelä R. Ravinnon osuutta ei saa unohtaa nivelreuman -suosituksesta. Suom Lääkäril 2009;64:687 Mäkinen M, Niemi-Murola L, Kaila M, Castren M. Nurses' attitudes towards resuscitation and national resuscitation guidelines -- nurses hesitate to start CPR-D. Resuscitation 2009;80: ; PMID: Sainio P, Koskinen S. -suositusten kaltaisia suosituksia tarvitaan myös toimintakyvyn mittaamiseen. Suom Lääkäril 2009;64:2267 Vainikainen T. Halu kehittää laadukkaampaa lääkärintyötä synnytti - suositukset. Duodecim 2009;125: Vainikainen T. -suositukset helpommiksi käyttää. Duodecim 2009;125: Varis J, Savola H, Vesalainen R, Kantola I. Treatment of hypertension in Finnish general practice seems unsatisfactory despite evidence-based guidelines. Blood Pressure 2009;18:62-7; PMID: Alanen S, Ijas J, Kaila M, Makela M, Valimaki M. Hypertension guideline implementation: experiences of Finnish primary care nurses. J Evaluation Clin Pract 2008;14:830-5; PMID: Alho H, Aalto M, Fabritius C. ym. Päihdelääketieteen yhdistys huolissaan: -suositus unohdettu? Duodecim 2008;124:812 Guest JF, Valovirta E. Modelling the resource implications and budget impact of new reimbursement guidelines for the management of cow milk allergy in Finland. Curr Med Res Opin 2008;24: ; PMID: Kaila M, Mäkelä M, Booth N ym. -suositusten juurruttaminen terveydenhuoltoon voi parantaa huomattavasti kustannusvaikuttavuutta. Suom Lääkäril 2008;63: Ketola E. Nuori lääkäri ja tiedon tulva: miten -suositukset voivat auttaa? Nuori lääkäri 2008;45:34-5 Sipilä R, Ketola E, Tala T, Kumpusalo E. Facilitating as a guidelines implementation tool to target resources for high risk patients - the Helsinki Prevention Programme (HPP). J Interprof Care 2008;22:31-44; PMID:

6 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 6(11) Vainikainen T. G-I-N-konferenssi avasi hoitosuositusten syvintä olemusta. Duodecim 2008;124: Vainikainen T. G-I-N-kongressi avaa lokakuussa Helsingissä ainutlaatuisen ikkunan hoitosuositustyöhön. Duodecim 2008;124;816-7 Varonen H, Kortteisto T, Kaila M. What may help or hinder the implementation of computerized decision support systems (CDSSs): a focus group study with physicians. Fam Pract 2008;25:162-7; PMID: Alanen SI, Johannala-Kemppainen R, Ijäs J ym. Evaluation of Current Care Effectiveness: A survey of hypertension guideline implementation in Finnish health centres. Scand J Prim Health Care 2007;25:232-6; PMID: Booth N, Jula A, Aronen P ym. Cost-effectiveness analysis of guidelines for antihypertensive care in Finland. BMC Health Serv Res 2007;24:172; PMID: Jousilahti P, Komulainen J, Hanski T, Kaila M, Ketola M. Perusterveydenhuollon lääkärit tuntevat hyvin -suositukset. Suom Lääkäril 2007;62: Kaila M, Kunnamo I, Komulainen J, Honkanen M. Torontossa verkostoiduttiin hoitosuositusympyröissä. Duodecim 2007;123: Ketola E, Kaila M, Honkanen M. Guidelines in context of evidence. Qual Saf Health Care 2007;16:308-12; PMID: Ketola E, Toropainen E, Kaila M, Luoto R, Mäkelä M. Prioritizing guideline topics: development and evaluation of a practical tool. J Eval Clin Pract 2007;13:627-31; PMID: Kirves H, Skrifvars MB, Vahakuopus M. Adherence to resuscitation guidelines during prehospital care of cardiac arrest patients. Eur J Emerg Med 2007;14:75-81; PMID: Kuoppala J, Lamminpää A, Malmivaara A. Kuntoutusta koskevien suositusten ja näytön vastaavuus -suosituksissa kielellinen näkökulma. Duodecim 2007;123; Nummenmaa J Näyttöön perustuvat hoitosuositukset ja yleislääkärin työ. Akateeminen väitöskirja. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 587; Pulkki J, Rautakorpi UM, Huikko S. Recommended and prescribed symptomatic treatment for acute maxillary sinusitis in Finnish primary care. Rhinology 2007;45: ; PMID: Salomaa V, Paakkonen R, Hamalainen H, Niemi M, Klaukka T. Use of secondary preventive medications after the first attack of acute coronary syndrome. Eur J Cardiovasc Prevent Rehab 2007;14:386-91; PMID:

7 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 7(11) Sevon T. Tilastollinen analyysi masennuslääkkeiden käytön yleisyydelle ja hoitosuosituksen toteutumiselle. Pro gradu. Helsingin yliopisto 2007 Suojaranta-Ylinen RT, Roine RO, Vento AE, Niskanen MM, Salmenperä MT. Improved neurologic outcome after implementing evidence-based guidelines for cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2007;21:529-34; PMID: Varonen H, Rautakorpi UM, Nyberg S ym. Implementing guidelines on acute maxillary sinusitis in general practice--a randomized controlled trial. Fam Pract 2007;24:201-6; PMID: Vastamäki M. -suositus ja käytännön kokemukset tenniskyynärpään hoidossa. Duodecim 2007;123:1998 Vuorma S, Keskinen S, Koponen P ym. Kohtaavatko hoitokäytäntö ja suositus? Väestötutkimus pitkäaikaissairauksien hoidosta. Suom Lääkäril 2007;62: Anttolainen M, Peltomaa R, Voipio-Pulkki LM, Turunen JP. Nivelreuman -suosituksen toimeenpanokoulutus Duodecim 2006;122: Eskelinen SI, Isoaho RE, Kivelä SL, Irjala KM. Actual practice vs guidelines in laboratory monitoring of older patients with primary hypothyroidism in primary care. Aging Clin Exp Res 2006;18:34-9; PMID: Hietala P. HAAMU-projektin myötä akuutin sydäninfarktin hoitosuositukset tarkentuivat Uudellamaalla. Systole 2006;1:11-4 Kaila M, Rintanen H, Saalasti-Koskinen U. -suositusten käyttöönotto terveyskeskuksissa. Suom Lääkäril 2006;61: Ketola E. Hoitosuositus erottelee olennaisen tiedon epäolennaisesta. Suom Lääkäril 2006;61:2468 Ketola E, Mäntyranta T, Mäkinen R ym. Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi. Opas hoitoketjujen laadintaan ja toimeenpanoon (2006). > Suositusten käyttö > Hoitoketjut ja oppaat Koskinen H, Rautakorpi UM, Sintonen H ym. Cost-effectiveness of implementing national guidelines in the treatment of acute otitis media in children. Int J Technol Assess Health Care 2006;22:454-9; PMID: Kuronen R, Jallinoja P, Ilvesmäki V, Patja K. Miten valtimotautiriskejä koskevat hoitosuositukset on otettu käyttöön? Suom Lääkäril 2006;61: Mäkelä M. Clinical guidelines: quality and implementation. Z Arztl Fortbild Qualitatssich 2006;100:526-30; PMID:

8 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 8(11) Nummenmaa J. Hoitosuositukset Kanadassa ja Hollannissa. Yleislääkäri 2006;21:20-1 Nurmi J, Skrifvars MB, Rosenberg PH, Castrén M. Increase in rapid defibrillation programmes after publication of guidelines. Int J Qual Health Care 2006;18:446-51; PMID: Rantanen K, Häppölä O, Strandberg T. Kohonnut verenpaine ja aivohalvaus katsaus viime vuosien tutkimuksiin ja hoitosuosituksiin. Suom Lääkäril 2006;61: Rautakorpi UM, Huikko S, Honkanen P ym. The Antimicrobial Treatment Strategies (MIKSTRA) program: a 5-year follow-up of infection-specific antibiotic use in primary health care and the effect of implementation of treatment guidelines. Clin Infect Dis 2006;42: ; PMID: Tala T, Ketola E. Itsehoitopisteet kohonneen verenpaineen hoidon tukena: arkikäyttöä -suositukselle. Suom Lääkäril 2006;61: Toropainen E, Kaila M, Ketola E, Luoto R, Rissanen P, Mäkelä M. -suositusten aiheiden valinta: nykytila ja kehittämistarpeet. Yleislääkäri 2006;21:13-9 Vainikainen T. -suositus syntyy innostuksesta ja yhteistyöllä. Duodecim 2006;122; Vainikainen T. -suositus lähikuvassa. Duodecim 2006;20 Varonen H, Kaila M, Kunnamo I, Komulainen J, Mäntyranta T. Tietokoneavusteisen päätöksentuen avulla kohti neuvovaa potilaskertomusta. Duodecim 2006;122: Hiiri A, Oikarinen K. hoitotakuun tukena. Suom Hammaslääkäril 2005;12:8-9 Ketola E. -kuume leviää. Duodecim 2005;121:411-2 Ketola E. Näyttö käytössä? -suositukset yleislääkärin päätöksenteon tukena. Kunnallislääkäri: vuosikirja 2005;20:24-7 Kortteisto T. Hoitosuositus päätöksenteon tukena: arviointitutkimus alaselän sairauksien hoitosuosituksen käytöstä ja merkityksestä perusterveydenhuollon lääkärin päätöksenteon tukena. Pro gradu. Kuopion yliopisto 2005 Lamminpää A, Kuoppala J, Malmivaara A. Kuntoutuksesta ja hoitosuosituksista. Kuntoutus 2005;28:38-46 Louhiala P, Hemilä H. Näyttöön perustuva lääketiede hyvä renki mutta huono isäntä. Duodecim 2005;121: Louhiala P, Hemilä H. Näyttöön perustuva lääketiede rakentuu paljolti satunnaistettujen tutkimusten ja niiden meta-analyysien varaan. Duodecim 2005;121:1450-1

9 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 9(11) Miettinen M, Korhonen M. -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa: tapaustutkimus -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta. Kuopio: Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 2005 Mäkelä M, Kaila M. Tunnista hyvä hoitosuositus AGREE-lomakkeen avulla. Suom Lääkäril 2005;60:423-5 Pasternack I. Depression -suositus työterveyshuollon näkökulmasta. Työterveyslääkäri 2005;23:317-8 Tikkanen H, Mäntyranta T, Söderholm A-L, Hiiri A. Hoitosuosituksista hyviin hoitokäytäntöihin. Suomen hammaslääkärilehti - Finlands tandläkartidning 2005;10(12): Vainikainen T. Hoitosuositukset läpivalaisussa: Hyvistäkin on varaa tehdä parempia. Duodecim 2005;120: Vainikainen T. juhli 10-vuotispäiviään: Innostuksesta instituutioksi. Duodecim 2005;121;194-5 Vainikainen T. Hoitoketjut rakentuvat yhteistyöllä ylläpito vaatii yhteishuoltajuutta. Duodecim 2005;121: Varonen H, Jousimaa J, Helin-Salmivaara A, Kunnamo I. Electronic primary care guidelines with links to Cochrane reviews--ebm Guidelines. Fam Pract 2005;22:465-9; PMID: Kaivola J, Myllymäki K. Hoitosuositukset ja laki. Duodecim 2004;120: Ketola E, Kaila M, Mäkelä M. -suositukset kokeilusta kulmakiveksi. Duodecim 2004;120: Kunnamo I, Jousimaa J. Tietoverkot ja sähköinen maailma hoitosuositusten toteuttamisessa. Duodecim 2004;120: Mäkelä M. NNT-lukujen lisäksi tarvitaan arvokeskustelua. Suom Lääkäril 2004;59:3392 Mäkelä M, Kunnamo I, Kaila M. Kansainvälistä yhteistyötä hoitosuositusten laatimisessa. Duodecim 2004;120: Nuutinen L, Nuutinen M, Erhola M. -suositukset alueellisten hoito-ohjelmien ja hoitoketjujen pohjana. Duodecim 2004;120: Palomäki A, Erhola M, Jaatinen P ym. Hoito-ohjelmat terveyskeskuslääkärin arkityössä Hämeenlinnan seutuhanke II. Suom Lääkäril 2004;59: Pasternack A, Raivio K. Perusteltu käsitys hyvästä hoidosta. Duodecim 2004;120:2945-7

10 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 10(11) Vainikainen T. Kymmenen vuotta hoitosuositustyötä: voi hyvin. Duodecim 2004;120: Mäntyranta T, Kaila M, Varonen H, Mäkelä M, Roine RP, Lappalainen J. Hoitosuositusten toimeenpano. Duodecim, Helsinki, Vammalan kirjapaino > Suositusten käyttö > Hoitoketjut ja oppaat Mäntyranta T, Kaila M. Käypä Hoito -suositusten "juurruttaminen" elävään elämään terveyskeskuksissa. Kunnallislääkäri: vuosikirja 2003;(4B) Roine R, Kaila M, Nuutinen M ym. -suositusten toimeenpano erikoissairaanhoidossa. Duodecim 2003;119: Vainikainen T. Kuka tarvitsee -suosituksia? Duodecim 2003;119: Vainikainen T. Tukea toimipaikkakoulutukseen ja itseopiskeluun: Verenpaineet paremmiksi. Duodecim 2003;119: Virsiheimo T. -hanke ei tuota tahroja paperille, vaan käytäntöön soveltuvia ohjeita. Sairaanhoitaja 2003;76:32-5 Jula A, Majahalme S, Tikkanen I, Vainikainen T, Riikola T. Kohonneen verenpaineen käypä hoitosuositus tähtää diagnoosi- ja hoitokäytäntöjen muutokseen. Työterveyshoitaja 2002;27:23-4 Kaila M, Saarelma O, Lindgren J, Nuutinen L, Pasternack A. Suositut suositukset: Käypä hoito -suosituksiin kohdistuu monenlaisia intressejä. Duodecim 2002;118:561-2 Lang M. Hoitosuositukset apteekin lääkeneuvonnassa. Proviisorilehti 2002;2:7-9 Miilunpalo S, Toropainen E, Mäkinen M. Miten valtakunnalliset suositukset tunnetaan terveyskeskuksissa? Duodecim 2002;118:613-9 Niinistö L. -suositukset erehdysten estäjinä. Kunnallislääkäri 2002:17:29-32 Vainikainen T. Nivelreuman käytäntöön. Duodecim 2002;118;404-5 Vainikainen T. käytäntöön! Verenpaineet joukolla paremmiksi. Duodecim 2002;118:2352 Huttunen M. ja käytäntö psykiatriassa. Duodecim 2001;117: Jousimaa J. The clinical use of computerised primary care guidelines. Väitöskirja. Kuopion yliopisto 2001 Teikari M. Tutkimustieto, hoitosuositukset ja ammatillinen kokemus yhdistyvät päätöksenteossa. Impakti 2000;3:3-4

11 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 11(11) Nikkarinen T, Brommels M. Käytännöstä teoriaan ja takaisin; Hoitosuositukset terveydenhuollon laadun kehittämisstrategiana. Duodecim 1998;114:142 Salmi L, Lodenius L. Tasokkaat kirjallisuushaut hoitosuositusten perustana. Suom Lääkäril 1998;53: Varonen H, Mäkelä M. Suomalaiset hoitosuositukset. Duodecim 1996;112:994-6

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Edinburghissa järjestettiin marraskuussa

Edinburghissa järjestettiin marraskuussa Duodecimin toimintaa Kansainvälistä yhteistyötä laatimisessa Duodecim-seuran ansiosta Suomi on edelläkävijämaa. Käypä hoito -suositukset ja Lääkärin käsikirja ovat arkikäytössä lähes jokaisessa terveydenhuollon

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot

The successful use of tools for Finnish professionals

The successful use of tools for Finnish professionals The successful use of tools for Finnish professionals Minna Kaila, MD, PhD, Pediatric Allergist Adjunct Professor /University of Tampere Senior Medical Officer /Finohta at STAKES minna.kaila(at)stakes.fi

Lisätiedot

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö teemu.niiranen@thl.fi Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen

Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen TIETEESSÄ TIINA TELAKIVI neurologian dosentti, asiantuntijalääkäri Kela, terveysosasto Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen Lääkäri tarvitsee tietoa potilaan toimintakyvystä ja sen muutoksista sekä hoidon,

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN TYÖ JA VAIKUTTAVAT MENETELMÄT. Professori, ylihoitaja Maritta Välimäki Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, VSSHP

TERVEYDENHOITAJAN TYÖ JA VAIKUTTAVAT MENETELMÄT. Professori, ylihoitaja Maritta Välimäki Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, VSSHP TERVEYDENHOITAJAN TYÖ JA VAIKUTTAVAT MENETELMÄT Professori, ylihoitaja Maritta Välimäki Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, VSSHP Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 TARKOITUS Kuvata terveydenhoitajan työtä

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Asiantuntijaryhmän raportti 2014. Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidon kehittäminen

Asiantuntijaryhmän raportti 2014. Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidon kehittäminen Asiantuntijaryhmän raportti 2014 Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidon kehittäminen TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN HOIDON KEHITTÄMINEN Diabetes on joukko erilaisia sairauksia, joita yhdistää pitkäaikaisesti

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa tieteessä Raija Malmström vastaava ylilääkäri, klinikkaryhmän johtaja HYKS päivystys ja valvonta -klinikkaryhmä raija.malmstrom@hus.fi Eva Kiura tieteellinen toimittaja THL, Terveydenhuollon menetelmien

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa

Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa Katsaus tieteessä Kirsi Mikkonen LT, lastentautien erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri HYKS, Lastenneurologian klinikkaryhmä kirsi.h.mikkonen@hus.fi Kirsi Nikander LL, psykoterapeutti ET, terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä Katsaus tieteessä Johanna Nokso-Koivisto LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka johanna.nokso-koivisto@hus.fi Paula Tähtinen LT, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi Terveydenhuolto tieteessä Pirjo Räsänen dosentti, FT, esh, arviointipäällikkö HUS, ulkoisen tarkastuksen yksikkö pirjo.rasanen@hus.fi Harri Sintonen VTT, emeritusprofessori Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti,

Lisätiedot

Valtioneuvosto käynnisti vuonna 2001 hankkeen. Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Suusairaudet

Valtioneuvosto käynnisti vuonna 2001 hankkeen. Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Suusairaudet Suusairaudet HEIKKI MURTOMAA JA PIRKKO LETTO Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Valtioneuvosto käynnisti v. 2001 kansallisen projektin terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Mitä ruokaa imeväiselle?

Mitä ruokaa imeväiselle? TIETEESSÄ KIRSI LAITINEN kliinisen ravitsemustieteen dosentti, yliassistentti biokemian ja elintarvikekemian laitos, kirsi.laitinen@utu.fi MAIJA PEIPPO LK Itä-Suomen yliopisto, lääketiede Mitä ruokaa imeväiselle?

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa OHJAUS Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa 6 2014 Ohjaus 6/2014 Syöpätautien asiantuntijaryhmä Syövän ehkäisyn,

Lisätiedot

LIITETAULUKKO 1: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: hoitosuosituksen perustana olevat lähteet

LIITETAULUKKO 1: Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: hoitosuosituksen perustana olevat lähteet Nro Lähde Vuosi 3. Shea R, Brooks JA, Dayhoff NE & Keck J. 2002. Pain intensity and postoperative pulmonary complications among the elderly after abdominal surgery. Heart & Lung 31(6), 440-449. 6. Hamunen

Lisätiedot

Tiedon riittämättömyys voi olla huonon kivunlievityksen

Tiedon riittämättömyys voi olla huonon kivunlievityksen Tieto yksin ei riitä kivun laadukkaaseen hoitoon tarvitaan myös taitoa ja asenteita Leila Niemi-Murola, Eija Kalso ja Reino Pöyhiä Vaikka ammatillinen täydennyskoulutus onkin tärkeää, pohja algologiselle

Lisätiedot

ACTA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN. Maria Kääriäinen D 937 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2007 MEDICA

ACTA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN. Maria Kääriäinen D 937 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2007 MEDICA OULU 2007 D 937 ACTA Maria Kääriäinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, HOITOTIETEEN JA TERVEYSHALLINNON LAITOS; OULUN

Lisätiedot

Miten työstressiä voi hallita?

Miten työstressiä voi hallita? Työterveys Kirsi Räisänen ja Irma Karila Miten työstressiä voi hallita? Perustietämys haitallisen työstressin tunnistamisesta ja hoitokeinoista on tärkeää kaikille työssä käyvää väestöämme hoitaville,

Lisätiedot

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus Lihavuus Jarmo Kaukua Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus Lihavuus heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua. Sille ominaisia elämänlaatuongelmia esiintyy mm. psykososiaalisissa

Lisätiedot