Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta"

Transkriptio

1 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 1(11) Hoitosuosituksiin liittyvää Oheiseen kirjallisuusluetteloon on koottu hoitosuositusten metodologiaan ja laatuun vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen sekä käyttöön ja implementointiin liittyviä kotimaisten asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleja. Luetteloa on kerätty systemaattisesti vuodesta Gissler M, Karalis E, Ulander VM. Decreased suicide rate after induced abortion, after the Current Care Guidelines in Finland Scandinavian Journal of Public Health 2015;43(1): Lithovius R, Harjutsalo V, Forsblom C, Saraheimo M, Groop PH. The consequences of failure to achieve targets of guidelines for prevention and treatment of diabetic complications in patients with type 1 diabetes. Acta Diabetologica 2015;52(1):31-8 Jousimaa JP, Komulainen J. Mihin näyttöön hoitosuositukset perustuvat? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2014;69(44):2846 Kivelä, J. Cochrane-katsausten käyttö -suosituksissa. Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2014;69(44): Paavilainen E, Flinck A. Hoitotyön suositus edistämässä lasten kaltoinkohtelun tunnistamista.tutkiva hoitotyö 2014;12(2):48-50 Sipilä R, Lommi M-L. Hoitosuositukset eivät muutu hoitokäytännöiksi itsestään. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2014;130(8):832-9 Ylisaukko-Oja T, Keto J, Jokelainen J ym. Tupakasta vieroitus: siirtyvätkö suositukset käytäntöön? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2014;69(5): Barfod KW. Nielsen F. Helander KN. Mattila VM. Tingby O. Boesen A. Troelsen A. Treatment of acute Achilles tendon rupture in Scandinavia does not adhere to evidencebased guidelines: a cross-sectional questionnaire-based study of 138 departments. Journal of Foot & Ankle Surgery 52(5):629-33, 2013 Sep-Oct Dimitrow M, Airaksinen M, Leikola S ym. Iäkkäiden hoidossa vältettävät lääkkeet: katsaus suosituksiin. Duodecim 2013;129 (11): Jansson M. Ala-Kokko T. Ylipalosaari P. Syrjala H. Kyngas H. Critical care nurses' knowledge of, adherence to and barriers towards evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia--a survey study. Intensive & Critical Care Nursing. 29(4):216-27, 2013 Aug.

2 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 2(11) Jousimaa J, Liira H. Hoitosuositusten kehittämisen uusi aikakausi - potilas ja kansalainen aktiivisena toimijana. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2013;129(6):642-3 Kantola I. Vastaavatko verenpaineen lääkehoidon valinnat suosituksia? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2013;68(24): Katsausartikkeli. Kinnunen-Amoroso M. How occupational health care professionals experience evidencebased guidelines in Finland: a qualitative study. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 19(4):612-6, 2013 Aug Malmivaara A, Roine RP. Hoidon arkivaikuttavuuden seuranta ja edistäminen. Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2013;68(17): Meer, Maria van der. Minne menet,? Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2013;68(16): Malmivaara A, Sipilä R, Komulainen J. PERFECT-hanke mukaan mittaamaan -suositusten toteutumista. OPTIMI Terveys- ja sosiaalitalouden uutiskirje 3/2012; 012/kaypa_hoito Kinnunen-Amoroso M. How occupational health care professionals experience evidencebased guidelines in Finland: a qualitative study. J Eval Clin Pract 2012;May 15; PMID: Siltanen H. Hoitotyön suosituksen käyttöönotto. Hoitotyön johtajien näkemyksiä kivun hoitotyön suosituksen käyttöönotosta: fokusryhmätutkimus. Pro Gradu, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, 2012; tiivistelmä: Sipilä R. Peer facilitation and multifaceted intervention in guideline implementation: enhancing care of cardiovascular diseases in primary care. Academic dissertation, 2012, Helsinki; https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33543/peerfaci.pdf?sequence=1 Trujillo L, Heikinheimo O, Tuomi S, Hurskainen R. Toteutuuko -suositus varhaisissa raskaudenkeskeytyksissä? Suom Lääkäril 2012;67:333-7 Amemori M, Korhonen T, Kinnunen T, Michie S, Murtomaa H. Enhancing implementation of tobacco use prevention and cessation counselling guideline among dental providers: a cluster randomised controlled trial. Impl Sci 2011;6:13; PMID: Korhonen P, Mikkola S, Vesterinen E. Hoitosuositusten merkitys sairaanhoitajan päätöksenteossa. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2011 Kuronen R, Jallinoja P, Patja K. Use of and attitudes toward current care guidelines among primary and secondary care nurses in Finland. Clin Nurs Res 2011;20:310-25; PMID:

3 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 3(11) Mäkinen M. Elvytyksen -suosituksen vaikutus hoitotyöhön, implementaatio, taidot ja asenteet. Spirium 2011;46:10-3 Paavonen K, Pakarinen S. Toteutuvatko sairaan sinuksen oireyhtymän tahdistinhoidon hoitosuositukset Suomessa? Sydänääni 2011; 22:42-5 Sipilä R, Helin-Salmivaara A, Korhonen MJ, Ketola E. Change in antihypertensive drug prescribing after guideline implementation: a controlled before and after study. BMC Fam Pract 2011;12:87 PMID: Sund R, Sipilä R, Malmivaara A, Forsström J, Ketola E, Huusko T. Paljastavatko rekisteritiedot miten lonkkamurtuman hoitosuositukset toteutuvat? Suom Lääkäril 2011;66: Virkamaki A, Saltevo J. Finnish Current Care Guideline for Diabetes: interactive approach to improve individualised treatment. Diabetologia 2011;54:1264-5; PMID: Sipilä R, Ketola E, Tala T, Klockars M. Evidence in action -- guidelines directing workload. Quality Safe Health Care 2010;19:514-8, PMID: Kuronen R, Jallinoja P, Airola R, Patja K. Educational implementation programme of guidelines on cardiovascular risk factors: an analysis of changes in familiarity, use and attitudes. Prim Health Care Res Develop 2010;11:241-9 Saarni S. Vaikuttavuuden huomiointi terveydenhuollon päätöksenteossa. Eettinen analyysi. Väitöskirja. Turun yliopisto 2010 Rossi H, Tuisku K, Joensuu M ym. Rohkaisevia kokemuksia masennuksen hoitosuosituksen jalkauttamisesta Järvenpäässä. Työterveyslääkäri 2010;28:95-8 Väänänen A. Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen: hoitosuosituksen käyttöönoton kuvaus. Pro Gradu. Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos 2010 Joutsi-Korhonen L, Lassila R, Savolainen ER. Varfariinihoidon INR-seuranta vieritestauksena: uusi kansallinen suositus. Suom Lääkäril 2010;65: Elovaara I, Erälinna JP, Kuusisto H ym. Suomalainen neurologi ottaa huomioon Käypä hoito -suosituksen MS-potilaan hoidossa. Suom Lääkäril 2010;65: Heiskanen-Haarala I, Holopainen A. Tiedon suodattaja. Sairaanhoitaja 2010;83:22-3 Vainikainen T. Kiitosta ja kunniaa -suosituksille. Aikakauskirja Duodecim 2010;126:207-8 Kortteisto T, Kaila M, Komulainen J, Mantyranta T, Rissanen P. Healthcare professionals' intentions to use clinical guidelines: a survey using the theory of planned behaviour. Implementation Science 2010;5; PMID:

4 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 4(11) Antikainen RL, Kastarinen MJ, Jousilahti P ym. Despite evidence-based guidelines, systolic blood pressure remains inadequately controlled in older hypertensive adults. J Human Hypertens 2010;24:439-46; PMID: Jousimaa J, Liira H, Liira J, Komulainen J. Judgment of the level of evidence and strength of recommendations in healthcare according to the GRADE working group. Duodecim 2010;126: ; PMID: Kurko T, Linden K, Pietila K, Sandstrom P. Airaksinen M. Community pharmacists' involvement in smoking cessation: familiarity and implementation of the National smoking cessation guideline in Finland. BMC Public Health 2010;10:444; PMID: Karppi P, Rahkonen T, Rissanen A ym. -suositusten toteutuminen Keski- Suomen muistipotilaiden hoitoketjussa. Suom Lääkäril 2010;65: Korhonen H, Kortteisto T, Kaila M, Rissanen P, Elovainio M. Työn piirteet ja hoitosuositusasenteet terveydenhuollon ammattilaisilla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2010;47:3-16 Venhola M, Huttunen NP, Renko M, Pokka T, Uhari M. Practice guidelines for imaging studies in children after the first urinary tract infection. J Urology 2010;184:325-8; PMID: Westerbacka J. Diabeteksen uudistettu -suositus vastaa yksilöllisen hoidon vaatimuksiin. Diabetes ja lääkäri 2010;39:26-7 Aaltonen J. Hoitosuosituksista ja hoitojen vaikuttavuudesta. Duodecim 2009;125: Ahlqvist J. Aivoinfarktin hoitosuosituksen käsitteet selviksi. Suom Lääkäril 2009;64:254 Alanen S, Välimaki M, Kaila M. ECCE Study Group. Nurses' experiences of guideline implementation: a focus group study. J Clin Nurs 2009;18: ; PMID: Alanen S, Kaila M, Välimaki M, ECCE Study Group. Attitudes toward guidelines in Finnish primary care nursing: a questionnaire survey. Worldviews on Evidence-Based Nursing 2009;6:229-36; PMID: Hokkinen L, Sandström P, Jormanainen V, Patja K, Myllykangas M. Suomalaisten lääkärien tupakointi ja tupakasta vieroitusta koskevan -suosituksen tuntemus vuonna Suom Lääkäril 2009;64: Ijas J, Alanen S, Kaila M ym. Primary care guidelines: Senior executives' views on changing health centre practices in hypertension treatment. Scand J Prim Health Care 2009;27:202-7; PMID:

5 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 5(11) Kinnunen-Amoroso M, Pasternack I, Mattila S, Parantainen A. Evaluation of the practice guidelines of Finnish Institute of Occupational Health with AGREE instrument. Industrial Health 2009;47:689-93; PMID: Meretoja A, Sairanen T, Tatlisumak T, Soinne L, Kaste M. Eurooppalainen suositus täydentää kotimaista -suositusta. Suom Lääkäril 2009;64:254-5 Mäkelä R. Ravinnon osuutta ei saa unohtaa nivelreuman -suosituksesta. Suom Lääkäril 2009;64:687 Mäkinen M, Niemi-Murola L, Kaila M, Castren M. Nurses' attitudes towards resuscitation and national resuscitation guidelines -- nurses hesitate to start CPR-D. Resuscitation 2009;80: ; PMID: Sainio P, Koskinen S. -suositusten kaltaisia suosituksia tarvitaan myös toimintakyvyn mittaamiseen. Suom Lääkäril 2009;64:2267 Vainikainen T. Halu kehittää laadukkaampaa lääkärintyötä synnytti - suositukset. Duodecim 2009;125: Vainikainen T. -suositukset helpommiksi käyttää. Duodecim 2009;125: Varis J, Savola H, Vesalainen R, Kantola I. Treatment of hypertension in Finnish general practice seems unsatisfactory despite evidence-based guidelines. Blood Pressure 2009;18:62-7; PMID: Alanen S, Ijas J, Kaila M, Makela M, Valimaki M. Hypertension guideline implementation: experiences of Finnish primary care nurses. J Evaluation Clin Pract 2008;14:830-5; PMID: Alho H, Aalto M, Fabritius C. ym. Päihdelääketieteen yhdistys huolissaan: -suositus unohdettu? Duodecim 2008;124:812 Guest JF, Valovirta E. Modelling the resource implications and budget impact of new reimbursement guidelines for the management of cow milk allergy in Finland. Curr Med Res Opin 2008;24: ; PMID: Kaila M, Mäkelä M, Booth N ym. -suositusten juurruttaminen terveydenhuoltoon voi parantaa huomattavasti kustannusvaikuttavuutta. Suom Lääkäril 2008;63: Ketola E. Nuori lääkäri ja tiedon tulva: miten -suositukset voivat auttaa? Nuori lääkäri 2008;45:34-5 Sipilä R, Ketola E, Tala T, Kumpusalo E. Facilitating as a guidelines implementation tool to target resources for high risk patients - the Helsinki Prevention Programme (HPP). J Interprof Care 2008;22:31-44; PMID:

6 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 6(11) Vainikainen T. G-I-N-konferenssi avasi hoitosuositusten syvintä olemusta. Duodecim 2008;124: Vainikainen T. G-I-N-kongressi avaa lokakuussa Helsingissä ainutlaatuisen ikkunan hoitosuositustyöhön. Duodecim 2008;124;816-7 Varonen H, Kortteisto T, Kaila M. What may help or hinder the implementation of computerized decision support systems (CDSSs): a focus group study with physicians. Fam Pract 2008;25:162-7; PMID: Alanen SI, Johannala-Kemppainen R, Ijäs J ym. Evaluation of Current Care Effectiveness: A survey of hypertension guideline implementation in Finnish health centres. Scand J Prim Health Care 2007;25:232-6; PMID: Booth N, Jula A, Aronen P ym. Cost-effectiveness analysis of guidelines for antihypertensive care in Finland. BMC Health Serv Res 2007;24:172; PMID: Jousilahti P, Komulainen J, Hanski T, Kaila M, Ketola M. Perusterveydenhuollon lääkärit tuntevat hyvin -suositukset. Suom Lääkäril 2007;62: Kaila M, Kunnamo I, Komulainen J, Honkanen M. Torontossa verkostoiduttiin hoitosuositusympyröissä. Duodecim 2007;123: Ketola E, Kaila M, Honkanen M. Guidelines in context of evidence. Qual Saf Health Care 2007;16:308-12; PMID: Ketola E, Toropainen E, Kaila M, Luoto R, Mäkelä M. Prioritizing guideline topics: development and evaluation of a practical tool. J Eval Clin Pract 2007;13:627-31; PMID: Kirves H, Skrifvars MB, Vahakuopus M. Adherence to resuscitation guidelines during prehospital care of cardiac arrest patients. Eur J Emerg Med 2007;14:75-81; PMID: Kuoppala J, Lamminpää A, Malmivaara A. Kuntoutusta koskevien suositusten ja näytön vastaavuus -suosituksissa kielellinen näkökulma. Duodecim 2007;123; Nummenmaa J Näyttöön perustuvat hoitosuositukset ja yleislääkärin työ. Akateeminen väitöskirja. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 587; Pulkki J, Rautakorpi UM, Huikko S. Recommended and prescribed symptomatic treatment for acute maxillary sinusitis in Finnish primary care. Rhinology 2007;45: ; PMID: Salomaa V, Paakkonen R, Hamalainen H, Niemi M, Klaukka T. Use of secondary preventive medications after the first attack of acute coronary syndrome. Eur J Cardiovasc Prevent Rehab 2007;14:386-91; PMID:

7 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 7(11) Sevon T. Tilastollinen analyysi masennuslääkkeiden käytön yleisyydelle ja hoitosuosituksen toteutumiselle. Pro gradu. Helsingin yliopisto 2007 Suojaranta-Ylinen RT, Roine RO, Vento AE, Niskanen MM, Salmenperä MT. Improved neurologic outcome after implementing evidence-based guidelines for cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2007;21:529-34; PMID: Varonen H, Rautakorpi UM, Nyberg S ym. Implementing guidelines on acute maxillary sinusitis in general practice--a randomized controlled trial. Fam Pract 2007;24:201-6; PMID: Vastamäki M. -suositus ja käytännön kokemukset tenniskyynärpään hoidossa. Duodecim 2007;123:1998 Vuorma S, Keskinen S, Koponen P ym. Kohtaavatko hoitokäytäntö ja suositus? Väestötutkimus pitkäaikaissairauksien hoidosta. Suom Lääkäril 2007;62: Anttolainen M, Peltomaa R, Voipio-Pulkki LM, Turunen JP. Nivelreuman -suosituksen toimeenpanokoulutus Duodecim 2006;122: Eskelinen SI, Isoaho RE, Kivelä SL, Irjala KM. Actual practice vs guidelines in laboratory monitoring of older patients with primary hypothyroidism in primary care. Aging Clin Exp Res 2006;18:34-9; PMID: Hietala P. HAAMU-projektin myötä akuutin sydäninfarktin hoitosuositukset tarkentuivat Uudellamaalla. Systole 2006;1:11-4 Kaila M, Rintanen H, Saalasti-Koskinen U. -suositusten käyttöönotto terveyskeskuksissa. Suom Lääkäril 2006;61: Ketola E. Hoitosuositus erottelee olennaisen tiedon epäolennaisesta. Suom Lääkäril 2006;61:2468 Ketola E, Mäntyranta T, Mäkinen R ym. Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi. Opas hoitoketjujen laadintaan ja toimeenpanoon (2006). > Suositusten käyttö > Hoitoketjut ja oppaat Koskinen H, Rautakorpi UM, Sintonen H ym. Cost-effectiveness of implementing national guidelines in the treatment of acute otitis media in children. Int J Technol Assess Health Care 2006;22:454-9; PMID: Kuronen R, Jallinoja P, Ilvesmäki V, Patja K. Miten valtimotautiriskejä koskevat hoitosuositukset on otettu käyttöön? Suom Lääkäril 2006;61: Mäkelä M. Clinical guidelines: quality and implementation. Z Arztl Fortbild Qualitatssich 2006;100:526-30; PMID:

8 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 8(11) Nummenmaa J. Hoitosuositukset Kanadassa ja Hollannissa. Yleislääkäri 2006;21:20-1 Nurmi J, Skrifvars MB, Rosenberg PH, Castrén M. Increase in rapid defibrillation programmes after publication of guidelines. Int J Qual Health Care 2006;18:446-51; PMID: Rantanen K, Häppölä O, Strandberg T. Kohonnut verenpaine ja aivohalvaus katsaus viime vuosien tutkimuksiin ja hoitosuosituksiin. Suom Lääkäril 2006;61: Rautakorpi UM, Huikko S, Honkanen P ym. The Antimicrobial Treatment Strategies (MIKSTRA) program: a 5-year follow-up of infection-specific antibiotic use in primary health care and the effect of implementation of treatment guidelines. Clin Infect Dis 2006;42: ; PMID: Tala T, Ketola E. Itsehoitopisteet kohonneen verenpaineen hoidon tukena: arkikäyttöä -suositukselle. Suom Lääkäril 2006;61: Toropainen E, Kaila M, Ketola E, Luoto R, Rissanen P, Mäkelä M. -suositusten aiheiden valinta: nykytila ja kehittämistarpeet. Yleislääkäri 2006;21:13-9 Vainikainen T. -suositus syntyy innostuksesta ja yhteistyöllä. Duodecim 2006;122; Vainikainen T. -suositus lähikuvassa. Duodecim 2006;20 Varonen H, Kaila M, Kunnamo I, Komulainen J, Mäntyranta T. Tietokoneavusteisen päätöksentuen avulla kohti neuvovaa potilaskertomusta. Duodecim 2006;122: Hiiri A, Oikarinen K. hoitotakuun tukena. Suom Hammaslääkäril 2005;12:8-9 Ketola E. -kuume leviää. Duodecim 2005;121:411-2 Ketola E. Näyttö käytössä? -suositukset yleislääkärin päätöksenteon tukena. Kunnallislääkäri: vuosikirja 2005;20:24-7 Kortteisto T. Hoitosuositus päätöksenteon tukena: arviointitutkimus alaselän sairauksien hoitosuosituksen käytöstä ja merkityksestä perusterveydenhuollon lääkärin päätöksenteon tukena. Pro gradu. Kuopion yliopisto 2005 Lamminpää A, Kuoppala J, Malmivaara A. Kuntoutuksesta ja hoitosuosituksista. Kuntoutus 2005;28:38-46 Louhiala P, Hemilä H. Näyttöön perustuva lääketiede hyvä renki mutta huono isäntä. Duodecim 2005;121: Louhiala P, Hemilä H. Näyttöön perustuva lääketiede rakentuu paljolti satunnaistettujen tutkimusten ja niiden meta-analyysien varaan. Duodecim 2005;121:1450-1

9 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 9(11) Miettinen M, Korhonen M. -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa: tapaustutkimus -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta. Kuopio: Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 2005 Mäkelä M, Kaila M. Tunnista hyvä hoitosuositus AGREE-lomakkeen avulla. Suom Lääkäril 2005;60:423-5 Pasternack I. Depression -suositus työterveyshuollon näkökulmasta. Työterveyslääkäri 2005;23:317-8 Tikkanen H, Mäntyranta T, Söderholm A-L, Hiiri A. Hoitosuosituksista hyviin hoitokäytäntöihin. Suomen hammaslääkärilehti - Finlands tandläkartidning 2005;10(12): Vainikainen T. Hoitosuositukset läpivalaisussa: Hyvistäkin on varaa tehdä parempia. Duodecim 2005;120: Vainikainen T. juhli 10-vuotispäiviään: Innostuksesta instituutioksi. Duodecim 2005;121;194-5 Vainikainen T. Hoitoketjut rakentuvat yhteistyöllä ylläpito vaatii yhteishuoltajuutta. Duodecim 2005;121: Varonen H, Jousimaa J, Helin-Salmivaara A, Kunnamo I. Electronic primary care guidelines with links to Cochrane reviews--ebm Guidelines. Fam Pract 2005;22:465-9; PMID: Kaivola J, Myllymäki K. Hoitosuositukset ja laki. Duodecim 2004;120: Ketola E, Kaila M, Mäkelä M. -suositukset kokeilusta kulmakiveksi. Duodecim 2004;120: Kunnamo I, Jousimaa J. Tietoverkot ja sähköinen maailma hoitosuositusten toteuttamisessa. Duodecim 2004;120: Mäkelä M. NNT-lukujen lisäksi tarvitaan arvokeskustelua. Suom Lääkäril 2004;59:3392 Mäkelä M, Kunnamo I, Kaila M. Kansainvälistä yhteistyötä hoitosuositusten laatimisessa. Duodecim 2004;120: Nuutinen L, Nuutinen M, Erhola M. -suositukset alueellisten hoito-ohjelmien ja hoitoketjujen pohjana. Duodecim 2004;120: Palomäki A, Erhola M, Jaatinen P ym. Hoito-ohjelmat terveyskeskuslääkärin arkityössä Hämeenlinnan seutuhanke II. Suom Lääkäril 2004;59: Pasternack A, Raivio K. Perusteltu käsitys hyvästä hoidosta. Duodecim 2004;120:2945-7

10 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 10(11) Vainikainen T. Kymmenen vuotta hoitosuositustyötä: voi hyvin. Duodecim 2004;120: Mäntyranta T, Kaila M, Varonen H, Mäkelä M, Roine RP, Lappalainen J. Hoitosuositusten toimeenpano. Duodecim, Helsinki, Vammalan kirjapaino > Suositusten käyttö > Hoitoketjut ja oppaat Mäntyranta T, Kaila M. Käypä Hoito -suositusten "juurruttaminen" elävään elämään terveyskeskuksissa. Kunnallislääkäri: vuosikirja 2003;(4B) Roine R, Kaila M, Nuutinen M ym. -suositusten toimeenpano erikoissairaanhoidossa. Duodecim 2003;119: Vainikainen T. Kuka tarvitsee -suosituksia? Duodecim 2003;119: Vainikainen T. Tukea toimipaikkakoulutukseen ja itseopiskeluun: Verenpaineet paremmiksi. Duodecim 2003;119: Virsiheimo T. -hanke ei tuota tahroja paperille, vaan käytäntöön soveltuvia ohjeita. Sairaanhoitaja 2003;76:32-5 Jula A, Majahalme S, Tikkanen I, Vainikainen T, Riikola T. Kohonneen verenpaineen käypä hoitosuositus tähtää diagnoosi- ja hoitokäytäntöjen muutokseen. Työterveyshoitaja 2002;27:23-4 Kaila M, Saarelma O, Lindgren J, Nuutinen L, Pasternack A. Suositut suositukset: Käypä hoito -suosituksiin kohdistuu monenlaisia intressejä. Duodecim 2002;118:561-2 Lang M. Hoitosuositukset apteekin lääkeneuvonnassa. Proviisorilehti 2002;2:7-9 Miilunpalo S, Toropainen E, Mäkinen M. Miten valtakunnalliset suositukset tunnetaan terveyskeskuksissa? Duodecim 2002;118:613-9 Niinistö L. -suositukset erehdysten estäjinä. Kunnallislääkäri 2002:17:29-32 Vainikainen T. Nivelreuman käytäntöön. Duodecim 2002;118;404-5 Vainikainen T. käytäntöön! Verenpaineet joukolla paremmiksi. Duodecim 2002;118:2352 Huttunen M. ja käytäntö psykiatriassa. Duodecim 2001;117: Jousimaa J. The clinical use of computerised primary care guidelines. Väitöskirja. Kuopion yliopisto 2001 Teikari M. Tutkimustieto, hoitosuositukset ja ammatillinen kokemus yhdistyvät päätöksenteossa. Impakti 2000;3:3-4

11 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 11(11) Nikkarinen T, Brommels M. Käytännöstä teoriaan ja takaisin; Hoitosuositukset terveydenhuollon laadun kehittämisstrategiana. Duodecim 1998;114:142 Salmi L, Lodenius L. Tasokkaat kirjallisuushaut hoitosuositusten perustana. Suom Lääkäril 1998;53: Varonen H, Mäkelä M. Suomalaiset hoitosuositukset. Duodecim 1996;112:994-6

Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta

Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 1(10) Hoitosuosituksiin liittyvää Oheiseen kirjallisuusluetteloon on koottu hoitosuositusten metodologiaan ja laatuun vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Risto Kuronen Koulutusylilääkäri Päijät-Hämeen Perusterveydenhuollon yksikkö 29.5.2013 Kuronen,

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Mitä on vaikuttavuus terveydenhuollossa? Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Mitä on vaikuttavuus terveydenhuollossa? Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Mitä on vaikuttavuus terveydenhuollossa? Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Järjestelmällisen katsauksen arviointi

Järjestelmällisen katsauksen arviointi Järjestelmällisen katsauksen arviointi Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö, THL Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa vuonna 1948. Tutkimus osoitti, että streptomysiini on tehokas hoito tuberkuloosiin

inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa vuonna 1948. Tutkimus osoitti, että streptomysiini on tehokas hoito tuberkuloosiin Käypä hoito -suositukset Antti Malmivaara Ylilääkäri, LKT, dosentti FinOHTA / Stakes Käypä hoito toimittaja, Duodecim Lääketieteessä ensimmäinen inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa

Lisätiedot

Rekisteritieto potilaan ja johtamisen tukena

Rekisteritieto potilaan ja johtamisen tukena XIII Terveydenhuollon laatupäivä SOTE tulee tuleeko lisää vaikuttavuutta? Rekisteritieto potilaan ja johtamisen tukena Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Lisätiedot

Arkivaikuttavuuden lääketiede - lisää vaikuttavuutta ja tasa-arvoa terveydenhuoltoon

Arkivaikuttavuuden lääketiede - lisää vaikuttavuutta ja tasa-arvoa terveydenhuoltoon Arkivaikuttavuuden lääketiede - lisää vaikuttavuutta ja tasa-arvoa terveydenhuoltoon Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v Terveystieteen laitos, tutkija Tiina Kortteisto

tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v Terveystieteen laitos, tutkija Tiina Kortteisto Sähköisen pääp äätöksen tuen tutkimus (EBMeDS( EBMeDS) osana Päätöksentukihanketta v. 2005-2009 Päätöksentukihanke (EBMeDS) 1.Pää äätöksentukihankkeen valmistelu ja tuottamisprosessin luominen (2004-2005)

Lisätiedot

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles)

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles) Piirtola Maarit (140667) 16 October 2007 PUBLICATIONS Ia Scientific publications: original publications and reviews Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen J, Isoaho R, Ryynänen O-P, Kivelä S-L. Lääkärin hoitoa

Lisätiedot

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä Veikko Salomaa, MD, PhD Research Professor 10/21/11 SVT, DM, MeTS / Salomaa 1 10/21/11 Presentation name / Author 2 35-64 - vuo*aiden ikävakioitu sepelval*motau*kuolleisuus

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Arkivaikuttavuus. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Arkivaikuttavuus. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Arkivaikuttavuus Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö, ylilääkäri Suomalainen

Lisätiedot

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoito -suositukset

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoito -suositukset Acta Universitatis Tamperensis 2088 RISTO KURONEN Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoito -suositukset Tutkimus terveydenhuollon ammattilaisilla RISTO KURONEN Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoito

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK

KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK TYÖRYHMÄN JÄSENET HYKS: Kliiniset asiantuntijat Tiina Saloranta (Vatsakeskus) Marita Ritmala-Castrén

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Koulutusinterventioiden vaikuttavuus näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) edistämisessä kliinisessä hoitotyössä: järjestelmällinen katsaus

Koulutusinterventioiden vaikuttavuus näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) edistämisessä kliinisessä hoitotyössä: järjestelmällinen katsaus Koulutusinterventioiden vaikuttavuus näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) edistämisessä kliinisessä hoitotyössä: järjestelmällinen katsaus Melender, Hanna-Leena, TtT, yliopettaja, Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sähköisten hoitosuositusten käytössä Suomi. Tietoverkot ja sähköinen maailma hoitosuositusten toteuttamisessa. Käypä hoito 10 vuotta

Sähköisten hoitosuositusten käytössä Suomi. Tietoverkot ja sähköinen maailma hoitosuositusten toteuttamisessa. Käypä hoito 10 vuotta Käypä hoito 10 vuotta ILKKA KUNNAMO JA JUKKAPEKKA JOUSIMAA Tietoverkot ja sähköinen maailma hoitosuositusten toteuttamisessa Painettujen hoitosuositusten ongelmina ovat niiden nopea vanheneminen, päivittämisen

Lisätiedot

Arkivaikuttavuus miten tiedämme, että teemme oikeita asioita Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Arkivaikuttavuus miten tiedämme, että teemme oikeita asioita Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Arkivaikuttavuus miten tiedämme, että teemme oikeita asioita Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys-

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9.

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9. Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa TUTKIJARYHMÄ: Nina Rautio, Pirkanmaan shp, nina.rautio@oulu.fi Jari Jokelainen, Oulun yliopisto Heikki Oksa,

Lisätiedot

Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus lasten diabeteksessa. Päivi Keskinen Lasten diabeteslääkäri, lastenendokrinologi Tays, lastentautien vastuualue

Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus lasten diabeteksessa. Päivi Keskinen Lasten diabeteslääkäri, lastenendokrinologi Tays, lastentautien vastuualue Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus lasten diabeteksessa Päivi Keskinen Lasten diabeteslääkäri, lastenendokrinologi Tays, lastentautien vastuualue Mitä se on? Sopeutumisvalmennuskursseja diabetesleirejä,

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN HUOMIOIMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA

KUNTOUTUKSEN HUOMIOIMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA PUHEENVUORO KATRIINA KUKKONEN-HARJULA MARI HONKANEN ANTTI MALMIVAARA ILONA AUTTI-RÄMÖ JYRKI KETTUNEN TIINA LAMBERG RAIJA SIPILÄ HEIKKI TIKKANEN JORMA KOMULAINEN KUNTOUTUKSEN HUOMIOIMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA

Lisätiedot

Miksi tarvitaan hoitotyön suositukset? Jukka Paappanen, aoh, Ttm Kuopion yliopistollinen sairaala/päivystys

Miksi tarvitaan hoitotyön suositukset? Jukka Paappanen, aoh, Ttm Kuopion yliopistollinen sairaala/päivystys Miksi tarvitaan hoitotyön suositukset? Jukka Paappanen, aoh, Ttm Kuopion yliopistollinen sairaala/päivystys Miksi hoitotyön suositus tarvitaan? 1. Hoitotyön vaikuttavuus ja tehokkuus 2. Julkinen psykiatrinen

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Informaatioteknologia päätöksenteon ja diagnostiikan apuna

Informaatioteknologia päätöksenteon ja diagnostiikan apuna Informaatioteknologia päätöksenteon ja diagnostiikan apuna Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Sidonnaisuudet: Kehittää päätöksentukea Kustannus Oy Duodecimin hankkeessa, Lääkärin

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

UNIAPNEAPOTILAAN CPAP- LAITEHOITOON SITOUTUMINEN POTILASOHJAUKSELLA. Minna Kellokumpu- Räsänen 15.10.2015

UNIAPNEAPOTILAAN CPAP- LAITEHOITOON SITOUTUMINEN POTILASOHJAUKSELLA. Minna Kellokumpu- Räsänen 15.10.2015 UNIAPNEAPOTILAAN CPAP- LAITEHOITOON SITOUTUMINEN POTILASOHJAUKSELLA Minna Kellokumpu- Räsänen 15.10.2015 Sisältö määritelmiä uniapneatauti potilasohjaus ja hoitoon sitoutuminen mitä opimme? Tutkimustuloksia

Lisätiedot

Aikuisten lihavuuden elintapahoidon vaikuttavuus tutkimusnäytön näkökulmasta Veikko Kujala

Aikuisten lihavuuden elintapahoidon vaikuttavuus tutkimusnäytön näkökulmasta Veikko Kujala Alueellinen terveyden edistämisen seminaari Oulu, 19.10.2012 Aikuisten lihavuuden elintapahoidon vaikuttavuus tutkimusnäytön näkökulmasta Veikko Kujala Miksi näyttöä tarvitaan Suurin osa terveydenhuollon

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Valtakunnallisista suosituksista terveyskeskuksen talon tavoiksi

Valtakunnallisista suosituksista terveyskeskuksen talon tavoiksi LEILA LEHTOMÄKI Valtakunnallisista suosituksista terveyskeskuksen talon tavoiksi AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon JOANNA BRIGGS INSTITUUTIN YHTEISTYÖKESKUKSEN JULKISTAMISTILAISUUS 23.9.2010 Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon tutkimusnäyttöä käytäntöön; laitoksen näkökulma JBI:n toimintaan Anneli Ensio,

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

HL7 Finland / Personal Health SIG 21.8.2014 Minna Aittasalo Dosentti, TtT, ft, erikoistutkija minna.aittasalo@uta.fi www.ukkinstituutti.

HL7 Finland / Personal Health SIG 21.8.2014 Minna Aittasalo Dosentti, TtT, ft, erikoistutkija minna.aittasalo@uta.fi www.ukkinstituutti. Liikkumisresepti HL7 Finland / Personal Health SIG 21.8.2014 Minna Aittasalo Dosentti, TtT, ft, erikoistutkija minna.aittasalo@uta.fi www.ukkinstituutti.fi Väestön liikkuminen Husu ym. 2014 Husu ym. 2014

Lisätiedot

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF ry:n kevätseminaari 13.4.2011 Kuopio Finohta / Jaana Isojärvi 1 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

Piirtola Maarit 4.7.2012

Piirtola Maarit 4.7.2012 Piirtola Maarit 4.7.2012 PUBLICATIONS I a Scientific publications: original publications and reviews (14) (Explanatory translations are given below the Finnish titles) 1. Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TUKEMASSA TYÖURIEN PIDENTÄMISTÄ. Kiira Järvisilta & Sanni Raskangas

TYÖTERVEYSHUOLTO TUKEMASSA TYÖURIEN PIDENTÄMISTÄ. Kiira Järvisilta & Sanni Raskangas TYÖTERVEYSHUOLTO TUKEMASSA TYÖURIEN PIDENTÄMISTÄ Kiira Järvisilta & Sanni Raskangas Johdanto Työurien pidentäminen on noussut yhdeksi tärkeimmäksi kansalliseksi tavoitteeksi. Tässä terveydenhoitajaopiskelijoiden

Lisätiedot

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system

Lisätiedot

Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet

Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö 2.12.2014 1 Nykytilanne Kouluterveyskyselyn valossa Uusia tuloksia: Aloittamisalttius

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Yleislääkäripäivät, 24.11.2016 TkT, KTM Iiris Hörhammer (os. Riippa) HEMA-instituutti Aalto-yliopisto Sidonnaisuudet Työnantaja: Aalto-yliopisto Viimeisen

Lisätiedot

Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto

Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Anne Ryhänen TtM, röntgenhoitaja, TtT-opiskelija Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Ylihoitaja, Turun sosiaali- ja terveystoimi HOITOPOLKU Suomenkielisessä

Lisätiedot

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä Informaatikko Hannele Mikkola 13.4.2011 Turun ammattikorkeakoulun kirjasto Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön: JBI CoNNECT+ Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF:n kevätseminaari 13.4.2011

Lisätiedot

Teoriapohjaiset, käyttäytymisen muutosohjelmat ja niiden. i Ari Haukkala, Sosiaalitieteiden laitos Heikki Waris -instituutin 10-vuotisjuhla

Teoriapohjaiset, käyttäytymisen muutosohjelmat ja niiden. i Ari Haukkala, Sosiaalitieteiden laitos Heikki Waris -instituutin 10-vuotisjuhla Nousevat orientaatiot: ot Teoriapohjaiset, käyttäytymisen muutosohjelmat ja niiden tieteellinen t arviointi i Ari Haukkala, Sosiaalitieteiden laitos Heikki Waris -instituutin 10-vuotisjuhla 8.9.2011 Vertaistukiryhmät

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

Päätöksenteon tukijärjestelmät mitä saamme seuraavaksi

Päätöksenteon tukijärjestelmät mitä saamme seuraavaksi Päätöksenteon tukijärjestelmät mitä saamme seuraavaksi Lainadioja: *Kunnamo *Komulainen *Mustajoki *Nyberg KIITOS! Minna Kaila, lastenallergologi Ylilääkäri ja HALO-ohjelmapäällikkö, FinOHTA /Stakes Tampereen

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen erikoissairaanhoidossa Violence Intervention in Specialist Health Care VISH-PROJEKTI

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen erikoissairaanhoidossa Violence Intervention in Specialist Health Care VISH-PROJEKTI Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen erikoissairaanhoidossa Violence Intervention in Specialist Health Care VISH-PROJEKTI 2009-2010 Kokonaisbudjetti 399 000 euroa EU-komissio, Daphne III 319 000 euroa STM

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne ja vaatimukset

Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Perusterveydenhuollon lisäkoulutus lakkautettu Yleislääketieteen erityiskoulutus Kaikkien erikoisalojen runkokoulutukseen sisältyvä 9 kk:n terveyskeskuspalvelu Yleislääketieteen

Lisätiedot

Selvitys terveydenhuollon yksiköiden tutkimustyöstä vuosilta 2003-2005

Selvitys terveydenhuollon yksiköiden tutkimustyöstä vuosilta 2003-2005 Selvitys terveydenhuollon yksiköiden tutkimustyöstä vuosilta 2003-2005 Helena Tähtinen Risto-Pekka Happonen BMF ry Syysseminaari 11.11.2009 Tertio, Tampere STM Selvityksiä 2/2009 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-00-2756-8

Lisätiedot

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, % vaiko mooli? Eli olemmeko vielä vanhassa 1960-luvun ajatusmaailmassa mg% vaiko uudessa mmol/l

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Tietokoneavusteisen päätöksentukipalvelun perusedellytysten toteutuminen kyselytutkimus Päätöksentuki hankkeen pilottialueilla

Tietokoneavusteisen päätöksentukipalvelun perusedellytysten toteutuminen kyselytutkimus Päätöksentuki hankkeen pilottialueilla Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta Stakesin työpapereita 19/2008. Julkaistaan copyright oikeuksien haltijan luvalla. Tietokoneavusteisen päätöksentukipalvelun

Lisätiedot

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat?

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Tutkimustyön anti käytännön lääkärille Dosentti Pekka Honkanen Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

Lisätiedot

Duodecim-seura ja erikoislääkäriyhdistykset

Duodecim-seura ja erikoislääkäriyhdistykset Käypä hoito 10 vuotta EEVA KETOLA, MINNA KAILA JA MARJUKKA MÄKELÄ Käypä hoito -suositukset kokeilusta kulmakiveksi Suomi on näyttöön perustuvien sähköisten hoitosuositusten edelläkävijämaa. Kotimaiset

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

The successful use of tools for Finnish professionals

The successful use of tools for Finnish professionals The successful use of tools for Finnish professionals Minna Kaila, MD, PhD, Pediatric Allergist Adjunct Professor /University of Tampere Senior Medical Officer /Finohta at STAKES minna.kaila(at)stakes.fi

Lisätiedot

Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa

Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa Lena Thorn HYKS, sisätaudit, nefrologian klinikka, Biomedicum Helsinki Sipoon terveyskeskus VIII Valtakunnallinen diabetespäivä 12.11.2009, Dipoli, Espoo Väitöskirjan

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUT V. 2000 Kitinoja H., Kiili R., Arola I., Finne M., Haapamäki M-L., Heiska A., Ojanen A., Sarajärvi A., Yli-Hukkala M-L.,

Lisätiedot

LASTEN ALLERGOLOGIA. Lastentautien lisäkoulutusohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO. Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit)

LASTEN ALLERGOLOGIA. Lastentautien lisäkoulutusohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO. Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit) Lastentautien lisäkoulutusohjelma LASTEN ALLERGOLOGIA TAMPEREEN YLIOPISTO Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit) Kouluttajat: Dosentti Minna Kaila, Duodecim (lasten allergologia, näyttöön

Lisätiedot

Hoitotyön toiminnan mallintaminen - käytännön tieto tietojärjestelmiin

Hoitotyön toiminnan mallintaminen - käytännön tieto tietojärjestelmiin Hoitotyön toiminnan mallintaminen - käytännön tieto tietojärjestelmiin Terveydenhuollon atk-päivät 27.-28.5.2002 Anneli Ensio Projektipäällikkö Kuopion yliopistollinen sairaala Käytännön tieto tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT

Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Volanen S-M Sense of coherence. Determinants and consequences. Hjelt-instituutti, Department of Public Health, University of Helsinki Väitöskirjatyö, tammikuu

Lisätiedot

Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015

Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015 Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015 Professori Sanna Salanterä, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Tutkija Heli Vaartio-Rajalin, Turun yliopisto, hoitotieteen

Lisätiedot

Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan?

Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan? Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan? LAURA KIVELÄ, LK LASTEN TERVEYDEN TUTKIMUSKESKUS TAMPEREEN YLIOPISTO JA YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 17.11.2015, VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ Esityksen sisältö

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016 Tupakoimaton KYS Toimenpideohjelma 2016 Laatija: Versionumero: 1.1 Päivämäärä: 6.4.2016 Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtoryhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Toimenpideohjelma 1.0 2 (11) Sisällys Johdanto...

Lisätiedot