Asuntomarkkinakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntomarkkinakatsaus"

Transkriptio

1 Asuntomarkkinakatsaus Kesäkuu 2013 Asuntomarkkinat ovat asuntosijoittajan kannalta haastavassa tilassa. Vuokratuotot ovat laskeneet alhaiselle tasolle ja juoksevan tuoton toivossa on liikuttava yhä pienemmille paikkakunnille, vaikka talous on taantumassa. Asuntomarkkinat käänteen kourissa Asuntomarkkinat ovat herkässä ja verrattuna. Pääkaupunkiseudulla vaarallisessa tilassa, vaikka lyhyellä hinnat nousivat 0,3% ja muualla aikavälillä äkillisiin hinnanlaskuihin Suomessa hinnat laskivat 0,6%. Koko emme uskokaan. Näkemyksemme Suomen käytettyjen asuntojen mukaan asuntojen reaalihinnat toteutuneet kauppahinnat ovat kuitenkin jatkavat laskuaan, ja heikko laskeneet loivasti vuoden 2012 talouskehitys vaarantaa huippulukemista. lainanmaksukykyä, mikäli korkotaso alkaa normalisoitua. vähemän kuin vuoden 2012 huhtikuussa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli 2,04 % ja laskennallinen korkomarginaali 1,51%. Uusien asuntolainojen keskikorko on noin puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin Asuntoyhteisöjen lainakannan koko asuntolainakannan keskikorko oli vuosikasvu oli huhtikuussa 13,1% ja vuonna Tilastokeskuksen mukaan vanhojen uusien lainojen keskikorko oli 1,74%. kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat Kotitaloudet nostivat uusia laskivat huhtikuussa koko maassa asuntolainoja 400 miljoonaa euroa 0,2% edelliseen kuukauteen Suomen teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan 9,7 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tammi-huhtikuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto väheni 5,1 prosenttia vuoden takaisesta. Suomen BKT:n odotetaan laskevan kuluvana vuonna ja työttömyyden nousevan. Alhainen viitekorkotaso on pitänyt asuntolainakannan korkotason hyvin

2 Hamilton & Cooper properties matalalla tasolla marginaalien noususta huolimatta. Todellinen marginaalien nousun vaikutus nähdään myöhemmässä vaiheessa viitekorkojen nousun myötä, jolloin lainanhoitokustannusten kasvu saattaa yllättää useat alhaiseen korkotasoon tuudittautuneet asuntovelalliset. VÄREILYÄ PINNAN ALLA Talouden epävarmuus näkyy asuntomarkkinoiden pinnan alla väreilevänä kehityksenä. Vaikka hintatason lasku on ollut nimellisesti katsottuna hyvin maltillista, on reaalinen vuosimuutos kuitenkin jo huomattavampi. Hintatasoakin kiinnostavampi kuva syntyy tarkasteltaessa myytävänä olevien asuntojen määrää. Myytävänä olevien uudiskohteiden määrä koko maassa on kivunnut vuoden 2010 pohjilta vuoden 2008 finanssikriisin aikaisiin huippuihin. Käytettyjen asuntojen kohdemäärä on noussut jo reippaasti yli vuoden 2008 huippujen. Uudistuotannon myötä maan asuntokanta kasvaa kokonaisuudessaan eikä kuvaaja kerro myytävänä olevien asuntojen suhteellista osuutta asuntokannasta, mutta antaa meille viitteitä myytävänä olevien asuntojen määrän nopeasta kasvusta. Myytävänä olevien asuntojen määrä on kasvanut etupäässä perheasunnoissa ja pienten myytävänä olevien asuntojen määrä on pysynyt maltillisella tasolla. Etenkin rivi- ja omakotitaloissa on nähtävissä erittäin voimakasta kasvua myytävänä olevien kohteiden määrässä. Asuntokaupan hidastuminen ja epävarmuustekijät näkyvät useimmiten ensin kohdemäärän kasvuna, ennen kuin hintataso alkaa merkittävällä tavalla joustamaan. Voimakkaiden hintojen laskujen takana

3 3 on useimmiten nopea asuntorahoitusta tai työllisyyttä järisyttävä markkinashokki. Tulevat taloyhtiöiden suuret peruskorjaukset sekä jossain vaiheessa nouseva korkotaso tulevat suurella todennäköisyydellä aiheuttamaan päänvaivaa asuntomarkkinoille ja asettavat koetukselle sekä runsasta velkarahoitusta käyttäneet omistusasunnon ostajat että asuntosijoittajat. YKSIÖT, ASUNTOSIJOITTAJAN PERUSLEIPÄ Koko maan yksiöiden neliöhinnat ovat laskeneet vuoden 2010 huipusta 10,5 %. Koko maan keskiarvokuva antaa kuitenkin erittäin vaikeasti tulkittavan kokonaiskuvan hintatasojen kehityksestä eri kaupungeissa. Ennen pidemmälle vietyjä johtopäätöksiä on syytä tarkastella yksittäisten kaupunkien asuntomarkkinoiden kehitystä. Helsingissä käytettyjen kerrostaloyksiöiden hintataso on noussut yli 30% vuodesta Vastaavasti koko Uudenmaan hintakuvaaja on ollut poikittaisliikkeessä viimeiset kolme vuotta. Vuokratasojen noususta huolimatta vuokratuotot ovat jatkaneet painumistaan Helsingissä sekä käytännössä koko Uudellamaalla. Hintatason kehityksen eriytymisen taustalla saattaa osin olla rakennuskannan erilaisuus. Siinä, missä Helsingissä on merkittävä määrä 1900-luvun alkupuolella rakennettuja rakennuksia, on muualla Uudenmaan alueella runsaasti 70-luvulla rakennettuja betonielementtitaloja, joissa piilee merkittäviä peruskorjaustarpeita. Tampereen käytettyjen yksiöiden hintataso on noussut 2012 pohjasta voimakkaasti ollen aivan sormeiluetäisyydellä 2011 huipuista. Pirkanmaan hintataso on viimekuukausien noususta huolimatta huomattavasti vuoden 2011 huippua alemmalla tasolla. Vastaavilla hintatasoilla kauppaa on käyty vuoden 2006 puolivälin tietämillä.

4 Hamilton & Cooper properties Pääkaupunkiseudun kohonnut hintataso sekä kalliit taloyhtiöremontit ovat ajaneet sijoittajia etsimään vuokratuottoa seuraavaksi suuremmista kaupungeista, kasvukeskuksista ja pieniltä paikkakunnilta. Pienemmille paikkakunnille siirryttäessä on kuitenkin syytä olla erityisen varovainen, sillä ne ovat huomattavasti pääkaupunkiseutua herkempiä talouden notkahduksille, ja vuokrattavuuden muutokset voivat olla yllättävän jyrkkiä. Edullisen talokannan perässä kuljettaessa usein unohtuu taloyhtiöremonttien vaikutus kokonaistuottoon. Vaikka asunto olisi erittäin edullinen, putkisto- ja julkisivusaneeraukset eivät ole dramaattisesti halvempia kuin pääkaupunkiseudulla. Saneerausten suhteellinen osuus huoneiston arvosta nousee helposti huomattavasti suuremmaksi kuin kalliimpien asuntojen alueilla. On lisäksi syytä huomioida, etteivät tehtävät remontit automaattisesti siirry täysimääräisinä asunnon arvoon, ja tätä kautta yhtälö saattaa muodostua varomattomalle sijoittajalle erittäin kestämättömäksi. ASUNTOSIJOITTAMINEN MONIPUOLISTUU Asuntosijoittamisen kiinnostus ei kuitenkaan korkeista hinnoista ja laskeneista vuokratuotoista huolimatta näytä laantuvan. Viimeisen vuoden aikana useat rahastoyhtiöt ovat tuoneet markkinoille erilaisia suomalaiseen asuntokantaan ja kiinteistöihin sijoittavia tuotteita. Osa rahastoista on suunnattu piensijoittajille ja toisissa minimisijoitus on suuruudeltaan muutamista kymmenistä tuhansista ylöspäin. Asunto- ja kiinteistörahastojen sijoitusstrategiat vaihtelevat uudistuotannosta kasvukeskusten käytettyyn talokantaan sekä pienille paikkakunnille sijoittamiseen. Vaivatonta sijoitusta asuntoihin suunnittelevalla on enemmän vaihtoehtoja kuin koskaan aikaisemmin. Vaivattomuus ei kuitenkaan automaattisesti takaa hyvää tuottoa. Ilmiönä asuntosijoitustuotteiden määrän voimakas kasvu on ajatuksia herättävä. Eletään aikaa, jolloin takana on pitkä arvonnousu ja vuokratuotot ovat alhaisen korkotason ajamina laskeutuneet ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Tarjoavatko asuntomarkkinat nyt sijoitusta harkitsevalle suuren mahdollisuuden vai helppouteen verhoillun uhan? Vuokra-asuntomarkkinoita ajateltaessa ammattimaisesti vuokraasuntoja tarjoavien toimijoiden määrän lisääntymistä voidaan pitää erittäin positiivisena kehityskulkuna. Kiinnostuksen lisääntyminen asuntosijoittamista kohtaan lisää vuokra-asuntojen tarjontaa ja helpottaa osaltaan asuntopulasta kärsivien alueiden ahdinkoa. Toivottavaa olisikin, että nyt toimintansa aloittavat rahastot menestyisivät taloudellisesti edes kohtuullisesti, jotta ikävät ja kannattamattomat sijoituskokemukset eivät aiheuta vaikeuksissa olevilla asuntomarkkinoille lisää päänvaivaa. ASUNTOMARKKINOIDEN KOKONAISKUVA Asuntosijoittajan kannalta tilanne on mutkikas. Kesä on vuokramarkkinoiden kiivainta aikaa, ja vuokratasot jatkavat kohoamista suurimman kysynnän kaupungeissa. Kuumana käyvät vuokramarkkinat ovat vuokranantajan mieleen, mutta helposti kääntävät fokuksen pois suuresta kuvasta. Olemassa olevien sijoitusten kohdalla on syytä tarkkailla kassavirtaa sekä rahoitusrakennetta. Mikäli asuntosalkussa on merkittävä lainoitusaste nykyiseen markkinahintaan nähden, on syytä miettiä käteispuskurien kasvattamista. Alhaisella lainoitusasteella toimivat sijoittajat ovat huomattavasti pienemmässä riskissä ja voivat nukkua yönsä rahallisemmin, mikäli vain ovat valmiita tyytymään vaatimattomampaan vuokratuottoon sekä mahdollisesti vähemmän palkitsevaan arvonkehitykseen. Uusien sijoitusten tekemisen suhteen on syytä olla nyt erityisen tarkkana etenkin lainarahaa käytettäessä. Omia tavoitteita ja sijoitukselle asetettavia odotuksia kannattaa tarkastelle erityisen kriittisin silmin. Paikkakuntavalintaan ja tuleviin peruskorjauksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Hintojen laskun pelossa myyntiä ennen on hyvä miettiä, paljonko hintojen tulee laskea, jotta menetetty vuokratuotto sekä maksetut verot huomioiden asunnon takaisinhankinta olisi kannattavaa.

5 Hamilton & Cooper properties Kesäkuu 2/2013 Olemassa olevien sijoitusten realisointia harkittaessa on syytä miettiä myynnistä seuraavia verovaikutuksia sekä hankintahinnalle saatavaa vuokratuottoa, joka pitkään omistetuissa asunnoissa on useimmiten merkittävästi hankintahetken vuokratuottoa korkeampi. Lisäksi vuosia sitten otetuissa pankkilainoissa on useimmiten huomattavasti uusia lainoja edullisemmat ehdot ja marginaalit. Näkemyksemme mukaan Suomen asuntomarkkinat ovat edelleen erittäin haavoittuvassa tilassa ja suurella todennäköisyydellä taitekohdassa. Toistaiseksi pankkirahoituksen saaminen asunnon hankintaan on normaalin rajoissa. Voimakkaasti kohonneet lainamarginaalit, alhainen korkotaso ja kiinteistökannan tulevat suuret peruskorjaustarpeet yhdessä taloustaantuman kanssa ovat kohottaneet hintariskiä asuntomarkkinoilla. Voimakkaat liikkeet tarvitsevat tyypillisesti jonkin laukaisevan tekijän, joka usein on joko pankkilikviditeetin kuivuminen tai nopeasti nouseva työttömyys. Toivomme edelleen merkittävää huolellisuutta ja varovaisuutta asuntovelallisilta. Alhaisten korkojen aikaan käteispuskurien kasvattaminen ja oman lainanhoitokyvyn turvaaminen ovat erittäin kannustettavia toimenpiteitä. Uutta asuntoa hankittaessa on useimmiten syytä myydä olemassa oleva asunto ennen uuden hankintaan sitoutumista. Asuntojen vertailukelpoisen hintatason selvittämiseksi kannustamme asunnon ostajia selvittämään tulevien korjaustarpeiden arvioidut huoneistokohtaiset kustannukset tarkasti, vaikka päätöksiä tulevista korjauksista ei olisikaan tehty. Oman talouden kehityksen suhteen kannattaa pitää jalat maassa ja unohtaa asuntohankintoja tehtäessä turhan suuri optimismi. Kaikilla omaisuuslajeilla on oma syklinen kiertokulkunsa, ja asunnot ovat olleet voitokkaita koko 2000-luvun sen seuraksena, että vuokrat ovat nousseet, korot ovat laskeneet, laina-ajat ovat pidentyneet ja hinnat ovat nousset. Voimakas hintojen nousu on auttanut sijoittajaa selviämään peruskorjauskulujen ylitse luoden illusion asuntosijoittamisen helppoudesta. Korkeat korot, laskevat hinnat ja päälle osuvat peruskorjaukset ovat yhdistelmä, joka vakavoittaa useimpien vannoutuneempienkin asuntosijoittajien ilmeet. Vielä emme ole tässä tilanteessa, mutta tätä mahdollisuutta ei kannata sulkea pois mielestä. HAMILTON & COOPER PROPERTIES Asuntomarkkinakatsaus on Hamilton & Cooper Properties Oy LKV:n vastikkeetta julkaisema analyysi, joka perustuu yleisesti saatavilla oleviin tietoihin. Hamilton & Cooper Properties ei vastaa katsauksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä eikä vastaa mahdollisista vahingoista, joita tietojen käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Lisätietoja ja yhteydenotot Matias Savolainen hamiltoncooper.fi Hamilton & Cooper Properties Oy LKV a member of Vertus Capital Asset Management Group

Mitä sijoittajan on hyvä tietää USA:n asuntomarkkinoiden erityispiirteistä ja nykytilasta

Mitä sijoittajan on hyvä tietää USA:n asuntomarkkinoiden erityispiirteistä ja nykytilasta Mitä sijoittajan on hyvä tietää USA:n asuntomarkkinoiden erityispiirteistä ja nykytilasta Hamilton & Cooper Properties 2013 1 Yleistä USA:n asuntomarkkinoista USA:n asuntomarkkinat tarjoavat poikkeuksellisen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

ViikkoRaha Nro 53 8.5.2013

ViikkoRaha Nro 53 8.5.2013 ViikkoRaha Nro 53 Valtaosa suomalaisista ihmisistä ei osaa lukea. Kyse ei ole siitä, etteivätkö he pystyisi tarvittaessa lukemaan. Kyse on vain siitä, että he eivät tartu kirjaan. He eivät siis osaa lukea,

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMINEN. Sijoittaminen kerrostaloasuntoihin Päijät-Hämeessä

ASUNTOSIJOITTAMINEN. Sijoittaminen kerrostaloasuntoihin Päijät-Hämeessä ASUNTOSIJOITTAMINEN Sijoittaminen kerrostaloasuntoihin Päijät-Hämeessä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Syksy 2007 Tytti Kylliäinen Lahden

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot

Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q1/2015

Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q1/2015 Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q1/2015 Asuntomarkkinat kasvukeskuksissa tammi maaliskuu, 8.4.2015 Asuntomarkkinat pidättävät henkeä eduskuntavaalien alla Asuntomarkkinat etenevät pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen ETUKANSI 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen Sisällysluettelo Johdanto. 2 Asuntosijoittajan 10 sudenkuoppaa..... 3 6 syytä ryhtyä asuntosijoittajaksi...4 Huomioitavaa vuokratuloa laskettaessa....10

Lisätiedot

Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q2/2015

Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q2/2015 Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q2/2015 Asuntomarkkinat kasvukeskuksissa huhti kesa kuu, 26.6.2015 Asuntomarkkinoiden käänne on vasta herätetty Asuntomarkkinat etenevät edelleen pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Sisällys. Kuvioluettelo. BoF Online Päätoimittaja Mika Pösö ISSN 1796-9123 (online)

Sisällys. Kuvioluettelo. BoF Online Päätoimittaja Mika Pösö ISSN 1796-9123 (online) BoF Online 4 2012 Suomen asuntohintakehitys ja siihen vaikuttavat tekijät Jarkko Kivistö Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 PTT työpapereita 131 PTT Working Papers 131 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 Petri Mäki-Fränti Markus Lahtinen Sami Pakarinen Lauri Esala Helsinki, tammikuu 2011 PTT työpapereita 131

Lisätiedot

HYPON ASUNTOMARKKINAKATSAUS Q3/2015 12.8.2015

HYPON ASUNTOMARKKINAKATSAUS Q3/2015 12.8.2015 HYPON ASUNTOMARKKINAKATSAUS Q3/2015 12.8.2015 Uusi Hypon Asuntoindeksi: ASUNTOKAUPAN SYVÄJÄÄ SULAA Asuntokaupan syväjää suli reunoilta kevään edetessä. Kauppamäärät kasvoivat ja hintojen lasku pysähtyi.

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2009-2010

Markkinakatsaus 2009-2010 Markkinakatsaus 9 - Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 - Sisällys 3 Nopeiden käänteiden vuosi asuntokaupassa 5 Asuntolainakysyntä kasvussa 6 Asuntokaupan rakenne ja uudet asunnot 8 Alueelliset asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN RISKIT

ASUNTOSIJOITTAMISEN RISKIT ASUNTOSIJOITTAMISEN RISKIT Jouko Turunen Opinnäytetyö Tammikuu 2014 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous JOUKO TURUNEN: Asuntosijoittamisen riskit Opinnäytetyö 20 sivua Tammikuu

Lisätiedot

Talousguru 2012 -kilpailu 18.1.2012 klo 9 11

Talousguru 2012 -kilpailu 18.1.2012 klo 9 11 Talousguru 0 -kilpailu 8..0 klo 9. Yhdistä oikein ( pistettä) a) Yhdistä viivalla 0 vuoden valtionlainan korko oikeaan maahan Saksa Kreikka Italia b) Yhdistä oikeaan korkoon EKP:n ohjauskorko Euribor kk

Lisätiedot

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus syksy 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus syksy 2005 SISÄLTÖ Kehittämisen tulokset näkyvät 3 Asunnot Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa käy virkeänä 4 Kehyskunnissa rakennetaan

Lisätiedot

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 105 (tammikuu 2008) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2010 Janne Huovari Hanna

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan näkökulmasta Rebekka Sahlberg Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 2.12.2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantuminen ja asuntomarkkinat

Kotitalouksien velkaantuminen ja asuntomarkkinat JULKAISUVAPAA 12.5.2005 klo 10.30 Pääjohtaja Erkki Liikanen XXVII valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 12.5.2005, Finlandia-talo Kotitalouksien velkaantuminen ja asuntomarkkinat Asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS TEHOKKAIMMAT TYÖKALUT TUOTON PARANTAMISEEN VUOKRANANTAJAN LAKI-, TALOUS- JA VERONEUVONTA VUOKRANANTAJAN ASIAKIRJAMALLIT JA SOPIMUKSET SUOMEN LAAJIN VUOKRAUKSEN TIETOPANKKI PERINTÄSOPIMUS

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Arviolausunto 30.6.2009 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7

Arviolausunto 30.6.2009 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7 Arviolausunto 30.6.2009 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7 1. ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ Realia Management Oy on määrittänyt Citycon Oyj:n kiinteistökannan markkina-arvon arvopäivän ollessa 30.6.2009. Arviointimenetelmänä

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMINEN TAMPEREELLA

ASUNTOSIJOITTAMINEN TAMPEREELLA ASUNTOSIJOITTAMINEN TAMPEREELLA Aki-Markus Vainio Tampereen ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden ja hallinnon koulutusohjelma Proakatemia 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q3/2008 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA 7-9 / 2008

HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q3/2008 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA 7-9 / 2008 HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q3/2008 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA 7-9 / 2008 HYPON asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Analyysi kuvaa kasvukeskusten asuntomarkkinatilannetta niihin keskeisesti

Lisätiedot

Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon

Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Juha Koskinen Ohjaaja: Matti Tuomala Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 1 Realia Group Oy Markkinakatsaus Kesä 2010 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat 07 Alueelliset asuntomarkkinat 09 Toimitilat 11 Yhteyshenkilöt 12 Yhteystiedot paikkakunnittain

Lisätiedot