Asuntomarkkinakatsaus USA Q3/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntomarkkinakatsaus USA Q3/2012"

Transkriptio

1 Asuntomarkkinakatsaus USA Q3/2012 Vuoden kolmas kvartaali on USA:n asuntomarkkinoilla ollut presidentinvaalien värittämää. Vaalit ovat olleet jokaisen kansalaisen arkipäivän päätöksissä mukana ja saaneet useat lykkäämään suuria päätöksiä vaalien jälkeiseen aikaan. Tämä saattaa olla suomalaisittain vaikea ymmärtää, vaikka se tuntuukin arkipäiväiseltä USA:ssa asuvalle. Suurien kaupunkien tilastojen valossa asuntomarkkinat näyttäisivät ainakin toistaiseksi löytäneen pohjan, jonka varaan tuleva kehitys voi rakentua. Asuntomarkkinoiden kokonaistilasta saa kuitenkin paremman kuvan tarkastelemalla niitä osavaltioittain, sillä jokaisella osavaltiolla on omat erityispiirteensä. Esimerkiksi Texas ei tarvitse muuta USA:ta, mutta USA ei tule toimeen ilman Texasia. Samaa ei voi sanoa Kaliforniasta, joka on toisaalta osavaltiona konkurssin partaalla ja toisaalta asunto- ja kiinteistömarkkinoiden osalta täysi vastakohta öljyosavaltioille. Uudisrakentaminen on saanut voimakkaasti myötätuulta ja on kuitenkin edelleen historiallisesti katsottuna erittäin alhaisella tasolla. Uudisrakentamisen aktiviteetin nousun taustalla on nähtävissä talouden elpymisen lisäksi tekijöitä, jotka herättävät enemmän kysymyksiä. Käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat hyvin volataiileja, ja tilastollisesti muutosta voidaan pitää enemmän pohjanmuodostuksena kuin vahvan markkinan merkkinä. Erityispiirteenä on syytä huomioida ensiasunnon ostajille luvattu verohelpotus, joka koskee asuntoja, joiden kaupat tehdään tämän vuoden puolella. Asunnon ostosta saa $ verohuojennuksen ja pariskunta saa $ suuruisen porkkanan. Tämä on vaikuttanut voimakkaasti ensiasunnon ostajien aktiviteettiin ja onkin odotettavissa, että tämän tuen poistuminen tulee näkymään alkavana vuonna kauppamäärissä. Pakkohuutokauppojen määrä on laskenut viiden vuoden pohjiin, jota yleisesti pidetään erittäin positiivisena seikkana. Tämän ajurina kuitenkin on osin ollut pankkien kuumien vuosien lainanannon epäselvyyksistä johtuvat pakkohuutokauppojen viivästymiset. Lisäksi tilastoihin on vaikuttanut se, että vaalien alla on tahdottu näyttää positiivista talouskehitystä. Ilkeissä puheissa onkin epäilyjä suurista pakkohuutokauppa varjovarastoista. Pakkohuutokauppojen tyrehtyminen on vähentänyt myytävänä olevien kohteiden määrää ja tehnyt mahdolliseksi myytävien kohteiden kauppojen hintojen nousun siinä määrin, että useilla alueilla, joilla tyhjillään olevat asunnot päätyvät huonoon kuntoon, uuden rakentaminen on houkuttelevampi vaihtoehto kuin käytetyn

2 talon ostaminen ja remontoiminen. Tämä on heijastunut voimakkaasti uudisrakentamisen heräämiseen mm. Floridassa. Varjovarastot antavat syyn epäillä pakkohuutokauppa-aktiviteetin kasvavan tulevien kuukausien aikana. Tämä vaikuttaa voimakkaasti käytettyjen asuntojen hintaan ja luonnollisesti uudisrakentamisen houkuttelevuuteen. Rakennusteollisuuden uudelleen hiipumisella olisi valtavat kerrannaisvaikutukset työllisyyden heikkenemisen vuoksi. Tästä voidaan päätellä, että valtiovallan intressi on pyrkiä pitämään uudisrakentaminen nousussa ja varjovarastojen purkautuminen mahdollisimman hallittuna. Pakkohuutokauppamyyntien määrä laski syyskuussa 19,52 prosenttia verrattuna elokuuhun ollen kappaletta. Uusien myymättömien pakkohuutokauppojen kohteiden määrä kuitenkin kasvoi 3,34 prosenttia syyskuusta lokakuuhun. Myytävänä olevien pakkohuutokauppakohteiden kokonaismäärä on tarkasteluhetkellä asuntoa. USA:n kaikkien osavaltioiden pakkohuutokauppakohteiden toteutunut kauppahinta nousi lokakuun aikana 9,20 prosenttia syyskuuhun verrattuna. Myynnissä olevien asuntojen kokonaismäärä laski elokuusta syyskuuhun mentäessä 24,88 prosenttia. Uusien myyntiin tulleiden asuntojen määrä laski 1,7 prosenttia syys- ja lokakuun välillä. Toteutuneet kauppahinnat nousivat 7,52 prosenttia. Pakkohuutokauppaa edeltävässä tilassa olevien asuntojen määrä on pysytellyt melko vakaalla tasolla, samoin kuin pankkien omistamien asuntojen määrä. Tämä kertoo syvästä asuntomarkkinoiden ahdingosta enemmän kuin vahvasta toipumisesta. Asuntomarkkinat jakautuvat edelleen USA:ssa jyrkästi varakkaiden asuinalueisiin, keksiluokan asuinalueisiin, alemman tulotason alueisiin sekä selvästi matalan tulotason alueisiin. Varakkaiden alueiden asunnot ovat olleet lähes immuuneja talousongelmille ja niiden hinnat ovat nousseet useilla alueilla voimakkaasti, mikä on aiheuttanut paikallisia asunto - ja kiinteistökuplia. Keskiluokan ja alempien tuloluokkien asuntojen hinnat ovat voimakkaasti pakkohuutokauppojen paineessa. Case-Schiller -indeksi osoittaa suurimpien kaupunkien hintatason vakautuneen. Osavaltiotasolla tarkasteltuna on kuitenkin syytä katsoa asiaa laajemmin. Esimerkiksi Arizonan osavaltiossa sijaitsevan Phoenixin asuntojen hinnat ovat tilaston mukaan nousseet viimeisen vuoden aikana 18 prosenttia ja

3 jatkaneet nousuaan viimeisten kuukausienkin ajan. Tarkasteltaessa osavaltion pienempiä ja heikoimmin menestyneitä kaupunkeja nähdään asuntojen hintojen kuitenkin jatkaneen valumistaan merkittävällä tavalla. Kokonaiskuvan saamiseksi onkin syytä tarkastella asioita laajemmalti. Suuret kaupungit näyttävät useimmiten suuntaa kehitykselle ja pienemmät paikat tulevat perässä, kun talous jatkaa vahvistumistaan. Tällä hetkellä asuntomarkkinat ovat kuitenkin yleisellä tasolla edelleen hyvin haavoittuvassa tilassa. Pankkien omistamien tiedossa olevien asuntojen määrä on Chicagossa asuntoa, joka vastaa 18 kuukauden kysyntää, ja Miamissa asuntoa, joka on nykykauppamäärillä yli 19 kuukauden kysynnän verran. Tämä antaa kuvaa siitä, kuinka suurissa vaikeuksissa asuntomarkkinat edelleen ovat. Vaikka toipumista on selvästi havaittavissa laajalla rintamalla, on nykyisestä vielä pitkä matka hyvin toimivaan normaaleihin asuntomarkkinoihin, joissa pankkien lainananto tukisi keskiverron työssäkäyvän perheen omistusasunnon ostoa. Asuntotaantuma on tuonut vuokramarkkinoille arviolta 4,7 miljoonaa uutta vuokralaista. Eniten vuokra-asumisen osuus on lisääntynyt alueilla, joissa ihmiset ovat joutuneet pakkohuutokauppojen vuoksi muuttamaan kodeistaan. Asuntokaupan tilan ennakoivana indikaattorina voidaan käyttää omistusasujien ja vuokralla asuvien luottamusindeksiä. Vuokralla asuvien luottamusindeksi on selväsi herkempi ja ennakoi omistusasunnossa asuvien luottamuksen muutosta. Asuntomarkkinoiden toipumiseksi todellisen työllisyystilanteen sekä käytettävissä olevien tulojen tulisi kehittyä positiivisesti ja pankkirahoituksen tulisi normalisoitua, jotta usko omaan talouteen voisi kohentua. Usein huomiotta jää talouden kokonaistilasta kertovat seikat kuten ruokaavustuksien (food stamps) varassa olevat ihmiset sekä se, kuinka suuri joukko USA:n kansalaisista asuu tällä hetkellä ns. mobile home parkeissa. Lähes 15 prosenttia eli yli 46 miljoonaa ihmistä saa ruokakuponkeja, ja noin puolet asuu mobile home parkeissa. Mikäli arvostamamme lukijakunta ei ole täysin tietoinen tästä suomalaisille yleisesti tuntemattomasta asuinmuodosta, voimme sitä hieman sivuta tässä. Kyseessä on puolivakinaiseksi luokiteltu asuinalue, jossa asumukset ovat asuntovaunujen tai asuntoautojen ym-

4 pärille kevytrakenteisesti pystytettyjä asumuksia. Hyvän kuvan saa ajattelemalla muuttoa leirintäalueella asuntovaunuun. Tästä käytännössä on kyse, vaikka usein asuinalueita ei asuntovaunuista rakennetuiksi tietämätön helposti huomaisikaan. Florida sijoittajan silmin Florida on useimpien lukijoidemme mielessä päällimmäisenä oleva alue USA:n asuntoja ajateltaessa. Lämmin ilmasto ja verrattain kiireetön elämänrytmi houkuttelee talvikauden asukkaita niin USA:n eri osavaltioista kuin muualtakin maailmasta. Asuntomarkkinoiden suhteen on kuitenkin syytä olla melko varauksellinen. Florida on yksi eniten pankkien pakkohuutokauppapannasta tilapäisesti hyötyneitä alueita. Ostajan on hyvä tuntea aluejakoa tarkasti. Miamissa valtatien 95:n itäinen puoli on tunnettu omasta rytmistään. Tämä on hyvin hintaherkkää aluetta, jonne muodostuu helposti hintakupla. Tälläkin hetkellä hinnat ovat nousseet ennätysmäisen nopeasti ja korkealle vuoden pudotuksen jälkeen. Markkinat toimivat asuntosijoittajan näkökulmasta arvonnousun varassa. Hintavaihtelut ovat erittäin suuria ja rajuja, ja sijoitukset onkin syytä realisoida nousun ollessa kuumimmillaan. Tällä hetkellä nämä markkinat ovat nousseet jo punahehkuisiksi ja järkevän asunnon hankinta vaatii merkittäviä summia. Vuokratuotot ovat äärimmäisen alhaisia, ja omakotitaloissa ne eivät usein kata edes pakollisia hurrikaani- ja tulvavakuutuksia. Valtatien 95:n läntiset alueet Miamissa ovatkin varsin erilainen kokonaisuus. Täällä postinumero ja sijainti ovat kaikki kaikessa. Huonolla alueella on vaikeaa tulla toimeen, mutta hyvällä alueella ensiasunnon ostajat, joilla on vuoden loppuun asti veroporkkana, kilpailevat sijoittajien kanssa asunnoista. Useimmiten kodinostaja jää jalkoihin. Usein huomiotta jäänyt alueen erityispiirre on asuntojen zoning, eli se millaisen talon tontille saa rakentaa. Florida on tyypillinen 2/1 -alue, jossa omakotitalossa saa olla kaksi makuuhuonetta ja yksi kylpyhuone. Usein kuitenkin perheen kasvaessa autotallista on tehty tilapäisasumus jälkikasvulle. Myyntivaiheessa houkutus on myydä asuntoa 3/1 tai 4/1 -talona, jolloin hinta on huomattavalla talla suurempi kuin alkuperäisessä 2/1 -talossa. Tässä kuitenkin piilee vaara, jota useimmat sijoittajat eivät tiedä. Mikäli talon zoning on risti-

5 riidassa todellisten huoneiden lukumäärän kanssa, on talo muutettava rakennuslupaa vastaavaksi. Kustannukset tulevat uudelle omistajalle, ja maksettu ylihinta on hyvin merkittävä. USA:n ulkopuoliselta sijoittajalta jää usein huomiotta asuntoihin kohdistuva verotuksen ulkomaalaispykälä, jonka mukaan kohteen myynnin yhteydessä 15 prosenttia kauppasummasta siirretään sulkutilille mahdollisien myyntivoittoverojen maksua varten. Tämä pätee siinäkin tapauksessa, että omistuksen arvo ei ole noussut. Mikäli asiaa ei huomioida, se voi aiheuttaa hyvin ikäviä likviditeettiongelmia. Yhteenveto Kulunut vuosi on ollut tilastollisesti asuntomarkkinoille myönteinen varsinkin suuremmissa USA:n kaupungeissa. Kuitenkin kokonaiskuva näyttää edelleen enemmänkin pohjanmuodostukselta kuin vahvalta toipumiselta. Eniten olemme huolissamme pankkien varjovarastoista, poistuvasta ensiasunnon ostajien verohelpotuksesta sekä USA:n lyhyellä tähtäimellä erittäin haastavasta talouspoliittisesta tilanteesta. Odotamme asuntokaupan aktiviteetin hidastuvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja hintatason kokevan painetta alaspäin, kun toistaiseksi julkisuudelta piilossa olevat ongelmaluotot ajautuvat pakkohuutokauppavaiheeseen. Yksittäisiä alueita esiin nostettaessa huomiomme kiinnittyy Floridan ja Las Vegasin asuntomarkkinoihin. Asuntoihin tulee todennäköisesti kohdistumaan tulevan vuoden aikana hintapaineita. Sijoittajan tulee olla tarkkana ostaessaan näiltä alueilta. Yleisesti ottaen asuntomarkkina näyttää tilastojen valossa toipuneen paremmin kuin mitä se laajakatseisesti todellisuudessa on toipunut. Oletuksemme on, että uudisrakentamisen nousupiikki tulee olemaan väliaikainen, mikä tulee aiheuttamaan jatko-ongelmia kansantaloudelle. Merkittävässä roolissa tulevan kehityksen kannalta on pankkien halukkuus lainoittaa tavallista työssäkäyvää ihmistä. Sanomattakin on selvää, että työllisyystilanteen kehitys on merkittävä ajuri alempien tuloluokkien ja keskiluokan kiinnostuksen kohteena oleville asuinalueille. Toivomme sinulle menestystä ja hyvää hyvää loppuvuotta. Matias Savolainen ja Jaakko Savolainen Asuntomarkkinakatsaus Suomi on Hamilton & Cooper Properties Oy LKV:n vastikkeetta julkaisema analyysi joka perustuu yleisesti saatavilla oleviin tietoihin. Hamilton & Cooper Properties ei vastaa katsauksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä eikä vastaa mahdollisista vahingoista, joita tietojen käytöstä mahdollisesti aiheutuu.

Asuntomarkkinakatsaus

Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Kesäkuu 2013 Asuntomarkkinat ovat asuntosijoittajan kannalta haastavassa tilassa. Vuokratuotot ovat laskeneet alhaiselle tasolle ja juoksevan tuoton toivossa on liikuttava yhä pienemmille

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää USA:n asuntomarkkinoiden erityispiirteistä ja nykytilasta

Mitä sijoittajan on hyvä tietää USA:n asuntomarkkinoiden erityispiirteistä ja nykytilasta Mitä sijoittajan on hyvä tietää USA:n asuntomarkkinoiden erityispiirteistä ja nykytilasta Hamilton & Cooper Properties 2013 1 Yleistä USA:n asuntomarkkinoista USA:n asuntomarkkinat tarjoavat poikkeuksellisen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon

Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Juha Koskinen Ohjaaja: Matti Tuomala Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen ETUKANSI 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen Sisällysluettelo Johdanto. 2 Asuntosijoittajan 10 sudenkuoppaa..... 3 6 syytä ryhtyä asuntosijoittajaksi...4 Huomioitavaa vuokratuloa laskettaessa....10

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN RISKIT

ASUNTOSIJOITTAMISEN RISKIT ASUNTOSIJOITTAMISEN RISKIT Jouko Turunen Opinnäytetyö Tammikuu 2014 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous JOUKO TURUNEN: Asuntosijoittamisen riskit Opinnäytetyö 20 sivua Tammikuu

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINOIDEN ALUEELLINEN ENNUSTE

ASUNTOMARKKINOIDEN ALUEELLINEN ENNUSTE PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 185 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No 185 ASUNTOMARKKINOIDEN ALUEELLINEN ENNUSTE Janne Huovari Seppo Laakso Jani Luoto Sari Pekkala

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot

Tervehdys, kanssakulkija! Tällä viikolla kirkastetaan suuntaa ja mietitään mikä riski on ottamisen

Tervehdys, kanssakulkija! Tällä viikolla kirkastetaan suuntaa ja mietitään mikä riski on ottamisen Nro 34 Tervehdys, kanssakulkija! Tällä viikolla kirkastetaan suuntaa ja mietitään mikä riski on ottamisen arvoinen sekä kurkistetaan osake-esimerkkimme vointia sekä yleisesti osakemarkkinoiden tilaa. -

Lisätiedot

Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa. Eetu Malkamäki

Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa. Eetu Malkamäki Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa Eetu Malkamäki Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 16.10.2014 Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Tekijä tai

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2009-2010

Markkinakatsaus 2009-2010 Markkinakatsaus 9 - Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 - Sisällys 3 Nopeiden käänteiden vuosi asuntokaupassa 5 Asuntolainakysyntä kasvussa 6 Asuntokaupan rakenne ja uudet asunnot 8 Alueelliset asuntomarkkinat

Lisätiedot

Yksityisten asuntosijoittajien riskit Suomessa ja niiden tunnistaminen. Antti Honkamäki

Yksityisten asuntosijoittajien riskit Suomessa ja niiden tunnistaminen. Antti Honkamäki Yksityisten asuntosijoittajien riskit Suomessa ja niiden tunnistaminen Antti Honkamäki Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Antti Honkamäki Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 PTT työpapereita 131 PTT Working Papers 131 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 Petri Mäki-Fränti Markus Lahtinen Sami Pakarinen Lauri Esala Helsinki, tammikuu 2011 PTT työpapereita 131

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2009-2010

Markkinakatsaus 2009-2010 Markkinakatsaus 9 - Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 - Sisällys 3 Nopeiden käänteiden vuosi asuntokaupassa 5 Asuntolainakysyntä kasvussa 6 Asuntokaupan rakenne ja uudet asunnot 8 Alueelliset asuntomarkkinat

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS TAMPEREEN YLIOPISTO LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS Taloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Ohjaaja: Hannu Laurila 26.5.2015 Ville Heinonen VILLE

Lisätiedot

Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen

Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen VATT Muistiot 38 Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen Essi Eerola Teemu Lyytikäinen Tuukka Saarimaa VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 38 Asumisen verotus katsaus

Lisätiedot

18 ASUMINEN JA ASUNTOMARKKINAT KAUPUNKIALUEELLA...5

18 ASUMINEN JA ASUNTOMARKKINAT KAUPUNKIALUEELLA...5 18 ASUMINEN JA ASUNTOMARKKINAT KAUPUNKIALUEELLA...5 18.1 Johdanto...5 18.1.1 Asuminen - tärkeä asia elämässä, keskeinen sektori kaupungissa ja kansantaloudessa...5 18.1.2 Asuntosektorin tutkimus ja kaupunkitaloustiede...6

Lisätiedot

ViikkoRaha Nro 53 8.5.2013

ViikkoRaha Nro 53 8.5.2013 ViikkoRaha Nro 53 Valtaosa suomalaisista ihmisistä ei osaa lukea. Kyse ei ole siitä, etteivätkö he pystyisi tarvittaessa lukemaan. Kyse on vain siitä, että he eivät tartu kirjaan. He eivät siis osaa lukea,

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA 1 PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA KESKUSTA, HAKANIEMI JA TÖÖLÖ 15.10.2014 SISÄLTÖ 2 Tiivistelmä sivu 3 Toimeksianto sivu 4 Pisararata sivu 5 Asemien perustiedot ja kiinteistökehityspotentiaali

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016 PTT työpapereita 156 PTT Working Papers 156 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016 Markus Lahtinen Eeva Alho Veera Holappa Sami Pakarinen Helsinki, tammikuu 2014 1 PTT työpapereita 156 PTT

Lisätiedot

Arviointilausunto 31.12.2009 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 9

Arviointilausunto 31.12.2009 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 9 Arviointilausunto 31.12.2009 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 9 1. ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ Realia Management Oy on määrittänyt Citycon Oyj:n kiinteistökannan markkina-arvon arvopäivän ollessa 31.12.2009. Arviointimenetelmänä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Rahoitus ERI ASUMISMUOTOJEN TALOUDELLINEN VERTAILU

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Rahoitus ERI ASUMISMUOTOJEN TALOUDELLINEN VERTAILU LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Rahoitus ERI ASUMISMUOTOJEN TALOUDELLINEN VERTAILU Kandidaatintutkielma Tomi Turunen 27.11.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suomen asuntomarkkinoista

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN

KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Marko

Lisätiedot

Moderni talous perustuu luottokannan kasvuun!

Moderni talous perustuu luottokannan kasvuun! Talous ja tavoitteet Useimmat haluaisivat enemmän rahaa, mutta kuinka paljon olemme valmiita tekemään lisärahan eteen? Ennen kuin tähän osaamme vastata, on mietittävä, miksi ylipäätään haluaisimme lisää

Lisätiedot