Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden mielipiteistä Juho Pesonen, Raija Komppula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden mielipiteistä Juho Pesonen, Raija Komppula juho.pesonen@joensuu."

Transkriptio

1 Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden mielipiteistä Juho Pesonen, Raija Komppula Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Syksy 2009

2 2 Sisällysluettelo Johdanto ja aineisto... 3 Tulokset suomenkielisiltä vastaajilta... 4 Taustatiedot ja tietoja todennäköisestä maaseutulomasta... 4 Matkailijoiden motiivit maaseutulomalle lähtemiseen... 6 Maaseutumatkailukohteen ominaisuudet... 8 Aktiviteettimahdollisuudet... 9 Maaseutumatkailuyrityksen ominaisuudet Maaseutuloman ominaisuudet Yhteenveto suomalaisista vastaajista Yhteenveto ulkomaalaisista vastaajista Saksankieliset vastaajat Englanninkieliset vastaajat... 18

3 3 Johdanto ja aineisto Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia asiakkaiden haluamaa arvoa maaseutulomilla. Asiakasarvolla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrausten suhdetta. Maaseutulomalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vähintään yhden yöpymisen sisältävää vapaa-ajan matkaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on viettää vapaa-aikaa kaupunkien ja lomakeskusten (esim. hiihto- tai golfkeskus) ulkopuolella ja harrastaa pääasiassa muita kuin kaupunkiympäristölle tyypillisiä toimintoja (esim. shoppailua). Tässä raportissa käsitellään Internetissä lomarengas.fi-sivustolla kerättyä kvantitatiivista aineistoa, jonka tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden haluamaa arvoa maaseutulomalla. Aineistoa kerättiin kolmella eri kielellä: suomeksi, saksaksi ja englanniksi. Suomenkieliseen lomakkeeseen kertyi 1043 vastausta, saksankieliseen 42 ja englanninkieliseen 135. Suuri osa kysymyksistä on mitattu 7-portaisella Likert-asteikolla, jossa 1= Ei ollenkaan tärkeä ja 7= Erittäin tärkeä. Näistä kysymyksistä on analysoitu keskiarvot ja keskihajonnat tärkeysjärjestyksen selvittämiseksi.

4 4 Tulokset suomenkielisiltä vastaajilta Taustatiedot ja tietoja todennäköisestä maaseutulomasta Kyselyyn vastanneista suomalaisista 35 prosenttia suunnitteli yöpyvänsä maaseutumatkakohteessa seuraavan vuoden aikana (Taulukko 1). Taulukosta 1 on huomioitava, että 239 vastaajaa, jotka vastasivat kielteisesti tähän ensimmäiseen kysymykseen, siirtyivät suoraan kyselyn loppuun, eivätkä vastanneet muihin kysymyksiin. Taulukko 1. Suunnitelmat yöpyä maaseutumatkailukohteessa vuoden sisällä Lukumäärä Prosenttiosuus Kyllä ,3 Ehkä ,7 Ei ,9 Vastauksia yhteensä ,0 Joka viides vastaaja ei aikonut yöpyä maaseutumatkailukohteessa seuraavan vuoden aikana. Iältään vastaajat olivat pääsääntöisesti keski-ikäisiä keskiarvon ollessa vähän yli 43 vuotta (Taulukko 2). Mediaani-ikä, eli aineiston keskimmäinen ikä, on 44 vuotta ja yleisin ikä vastaajien keskuudessa on 51 vuotta. Vastanneista neljännes on ali 34-vuotiaita ja vanhin neljännes vastaajista on yli 52- vuotiaita. Taulukko 2. Vastaajien ikä N Vastauksia 718 Puuttuu 325 Keskiarvo 43,09 Mediaani 44,00 Moodi 51 Keskihajonta 11,515 Prosenttipisteet 25 34, , ,00 Taulukkoon 3 on koottu vastaukset kysymyksiin vastaajien koulutuksesta, tuloista, iästä, todennäköisestä matkaseurueesta ja suhteesta maaseutuun. Vastaajista suurin osa, yli 80 prosenttia, oli naisia. Yleisin matkaseurue lomalle vastaajien keskuudessa oli puoliso tai elämänkumppani, jonka

5 5 kanssa matkalle lähtisi todennäköisesti yli 40 prosenttia vastaajista. Lähes saman verran on perheen kanssa todennäköisesti matkustavia. Yksin matkustavia on vain vähän yli neljä prosenttia. Vastaajista suurin osa, lähes 60 prosenttia, on asunut lapsuudessaan tai nuoruudessaan maaseudulla. Vain joka kymmenellä vastaajalla ei ole minkäänlaisia juuria maaseudulla. Selvästi suurin osa vastaajista oli saanut ammatillisen koulutuksen. Yliopistotutkinnon suorittaneita oli noin 17 prosenttia ja vain peruskoulun käyneitä oli noin 15 prosenttia. Taulukko 3. Taustatietoja vastaajista Kysymys Luku- Prosent- Kysymys Luku- Prosent- määrä tiosuus määrä tiosuus Koulutus Tulot Yliopistotutkinto ,2 Alle /v 62 8,1 Ammatillinen koulutus , /v ,5 (AMK, ammattikoulu/opisto) Ylioppilastutkinto 60 7, /v ,9 Peruskoulu, kansakoulu tai , /v ,5 keskikoulu Todennäköinen matkaseurue /v 96 12,5 lomalle Puoliso / elämänkumppani , /v 36 4,7 Perhe, jossa alle 12-vuotiaita ,5 Vähintään /v 29 3,8 lapsia Perhe, jossa monen ikäisiä ,9 Vastaajien suhde maaseutuun lapsia (alle ja yli 12 v.) Ystävät 86 10,8 Olen asunut lapsuuteni ja/tai nuoruuteni ,4 maaseudulla Olisin matkalla yksin 34 4,3 En ole asunut lapsuudessani/nuoruudessani ,2 maaseudulla, mutta olen vieraillut säännöllisesti maaseudulla sukulaisten / tuttavien luona Muu 36 4,5 Minulla ei ole juuria maaseudulla 91 11,4 Sukupuoli Mies ,3 Nainen ,7

6 6 Matkailijoiden motiivit maaseutulomalle lähtemiseen Matkailijoiden motiiveilla tarkoitetaan syitä, joiden takia he lähtevät matkalle. Nämä syyt ovat yleensä henkilökohtaisia ja matkakohde ei näihin juuri vaikuta. Matkakohde voi kuitenkin houkutella näitä asiakkaita tarjoamalla heille heidän haluamiaan asioita. Taulukosta 4 nähdään, että selvästi tärkeimpiä syitä matkalle lähtöön olisivat rentoutuminen, virkistäytyminen ja mukavuuden tunne. Myös rauhoittuminen ja hauskanpito ovat vastaajille tärkeitä. Vähiten tärkeitä motiiveja puolestaan olisivat romanssin kokeminen, perheen kotiseudulla vierailu ja sellaisissa paikoissa käyminen, missä vastaajien tuttavat eivät ole olleet. Näissä tulee kuitenkin kiinnittää huomiota keskihajontaan. Suosituimpien motiivien keskihajonta on varsin pieni, eli vastaajat olivat näiden asioiden tärkeydestä kohtuullisen yksimielisiä. Vähiten tärkeitä asioita tarkasteltaessa kuitenkin huomataan, että niiden keskihajonta on kohtuullisen suuri. Tämä tarkoittaa, että nämä asiat voivat olla joillekin vastaajaryhmille tärkeitä, vaikka yleisesti ottaen ne eivät ole. Erityisen suuret keskihajonnat ovat hemmottelulla, kokemuksien jakamisella, erilaisten kulttuurien kokemisella, kerran eläessäni kokemuksen kokemisella, mielenkiintoisten ihmisten tapaamisella, seikkailulla, itsensä tärkeäksi kokemisella ja etenkin sellaisissa paikoissa käymisellä, missä vastaajan tuttavat eivät ole olleet. Myös romanssin kokemisella ja perheen kotialueella vierailulla oli korkeat keskihajonnat.

7 7 Taulukko 4. Haluaisin lähteä maaseutulomalle, jotta N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta voisin rentoutua ,41,857 voisin virkistäytyä ,22,960 voisin tuntea oloni mukavaksi ,17,967 voisin paeta kiireistä arkea ,01 1,166 minulla olisi loma ilman hulinaa ja hässäkkää ,00 1,308 minulla olisi hauskaa ,95 1,142 voisin kokea oloni turvalliseksi ,94 1,309 minulla olisi mahdollisuus olla yhdessä perheen kanssa ,86 1,529 voisin tehdä jotain, josta todella pidän ,83 1,239 minulla olisi mahdollisuus fyysiseen lepoon ,81 1,365 voisin kokea, että yksityisyyteni on taattu ,70 1,457 voisin kokea unohtumattoman elämyksen ,56 1,291 voisin tuntea oloni kotoiseksi, vaikka olen poissa kotoa ,46 1,361 voisin kokea uutta ja erilaista ,03 1,573 voisin kokea hemmottelua ,91 1,707 minulla olisi mahdollisuus olla fyysisesti aktiivinen ,70 1,442 voisin tehdä jotain jännittävää ,61 1,567 minulla olisi paljon tekemistä ja näkemistä ,60 1,506 voisin jakaa kokemukseni myöhemmin toisten kanssa ,57 1,658 voisin kokea erilaista kulttuuria ,56 1,692 voisin kokea kerran eläessäni kokemuksen ,47 1,729 voisin tavata mielenkiintoisia ihmisiä ,45 1,830 voisin kokea seikkailua ,37 1,728 voisin kokea, että olen tärkeä ,28 1,813 voisin kokea jonkinlaista haasteellista toimintaa ,23 1,658 minulla olisi mahdollisuus kontrolloida, miten asiat sujuvat ,22 1,635 voisin osallistua itse palvelujeni tuottamiseen ,86 1,659 voisin tuntea yhteenkuuluvuutta isäntäväen kanssa ,68 1,798 voisin käydä paikoissa, joissa tuttavani eivät ole olleet ,68 2,069 voisin vierailla alueella, josta perheeni on kotoisin ,30 1,959 voisin kokea romanssin ,69 2,004 Joka kohtaan vastanneita vastaajia 727

8 8 Maaseutumatkailukohteen ominaisuudet Uhraukset ovat tärkeässä osassa asiakasarvoa mitattaessa. Saadakseen jonkun tuotteen tai palvelun asiakkaat joutuvat uhraamaan yleensä joko aikaa, vaivaa tai rahaa. Taulukon 5 perusteella tärkeintä vastaajille on majoituksen edullinen hinta ja mahdollisimman pieni vaiva kohteeseen pääsystä. Kaikissa uhrauksissa on verrattain korkea keskiarvo, selvästi yli neljän. Tämä tarkoittaa, että mikään näistä uhrauksista ei ole vastaajille yhdentekevää, vaan yleensä kaikin puolin alhaiset uhraukset ovat tärkeitä. Uhrauksien keskihajonnoissa ei ole paljoa eroja, kaikkein eniten vastaukset vaihtelevat kysyttäessä loman suunnitteluun käytetyn ajan merkitystä. Kaikki keskihajonnat ovat kuitenkin suurempia kuin 1, joten täysin yksimielisiä vastaajat eivät olleet mistään. Taulukko 5. Vastaajille koituvien uhrausten tärkeys N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Majoituksen edullinen hinta ,66 1,212 Kohteeseen pääsee pienellä vaivalla Minun ei tarvitse käyttää paljon aikaa etsiessäni tietoja vaihtoehtoisista kohteista Matkustamisen kustannukset ovat matalat En tunne tuhlaavani aikaa/aikaa ei kulu hukkaan suunnitellessani lomaa Matkustusaika kohteeseen on lyhyt Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,48 1, ,47 1, ,41 1, ,95 1, ,85 1,

9 9 Turvallisuus ja tungoksen puute nousivat esille kysyttäessä tärkeitä maaseutumatkailukohteen ominaisuuksia ja palveluita (Taulukko 6). Myös mukavaa aikaa perheen kanssa pidettiin tärkeänä. Toisaalta taas saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla oli selvästi vähemmän tärkeää kuin muut asiat. Erityisen suuret keskihajonnat ovat lasten mukavuudella ja kohteen saavutettavuudella julkisilla kulkuneuvoilla. Tämä on hyvin loogista, sillä lapsiperheiden vastaukset ovat varmasti täysin erilaisia kuin yksin asuvien vastaukset ja taas oman auton käyttäjille saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla ei ole erityisen tärkeää. Taulukko 6. Tärkeät maaseutumatkailukohteen ominaisuudet ja palvelut N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Kohde on turvallinen kaikille perheenjäsenille ,93 1,449 Kohteessa ei ole tungosta ,92 1,248 Kohteessa on mahdollisuus viettää mukavaa aikaa koko perheen kanssa yhdessä Kohteessa on paljon tekemistä ja näkemistä ,79 1, ,98 1,485 Lapsilla on kohteessa mukavaa ,71 2,232 Kohteessa on mahdollista viettää aikaa myös muiden kuin oman perheen kanssa Kohteen saavutettavuus julkisella kulkuneuvolla Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,30 1, ,76 2, Aktiviteettimahdollisuudet Erittäin tärkeitä aktiviteetteja mahdollisella maaseutulomalla olivat kauniista maisemista nauttiminen, järvi/joki/merimaisemasta nauttiminen ja luonnossa ulkoilu (Taulukko 7). Kaikkien näiden keskiarvot olivat selvästi yli 6. Luonto, kävelyretket ja maaseutuilmapiiri tulivat myös esille tärkeinä asioina. Toisaalta taas käsitöiden tekoon osallistuminen oli vastaajille selvästi vähemmän tärkeää kuin muut asiat. Suurimmat keskihajonnat ovat taas vähiten tärkeillä asioilla, kuten karjan näkemisellä laitumella, käsitöiden tekoon osallistumisella ja vuoristomaisemista nauttimisella. Tässä tulee hyvin ilmi, miten erilaisia mahdolliset maaseutumatkailijat ovat. Joillekin vastaajille vähän tärkeät asiat saattavat olla toisille vastaajille perimmäinen syy maaseutulomalle lähtemiseen.

10 10 Taulukko 7. Erilaisten aktiviteettimahdollisuuksien tärkeys N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta nauttia kauniista maisemista ,41,816 nauttia järvi/joki/merimaisemasta ,40,900 ulkoilla luonnossa ,27 1,031 nauttia metsästä ,83 1,289 käydä lyhyillä kävelylenkeillä ,75 1,232 kokea alkuperäistä maaseutumaisemaa ,70 1,350 tehdä päiväretkiä lähialueelle ,39 1,434 oppia tuntemaan paikallista luontoa ,37 1,397 nauttia paikallista perinneruokaa ,35 1,430 tutustua aitoon maaseutuelämään ,12 1,561 käydä piknikillä maaseudulla ,08 1,484 tehdä pitkiä kävelyretkiä tai vaelluksia ,06 1,561 vierailla historiallisilla paikoilla ,73 1,591 vierailla kulttuurinähtävyyksissä ,61 1,621 osallistua paikallisiin tapahtumiin/festivaaleihin ,58 1,609 nauttia vuoristomaisemasta ,57 1,815 kokea erilaista kulttuuria ,49 1,715 tavata paikallisia ihmisiä ,49 1,655 nähdä karjaa laitumella ,30 1,935 osallistua käsitöiden tekoon ,30 1,886 Joka kohtaan vastanneita vastaajia 758

11 11 Maaseutumatkailuyrityksen ominaisuudet Rentoutuminen nousee myös esille kysyttäessä tärkeitä maaseutumatkailuyrityksen ominaisuuksia. Vastaajien mielestä maaseutumatkailuyrityksessä tulee voida tuntea olonsa rentoutuneeksi ja halutessaan pitää voida vetäytyä yksityisyyteen. Myös rauhallisuus ja kiireettömyys ovat tärkeitä tekijöitä vastaajille. Suurin keskihajonta on kielitaidossa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että joillekin asiakkaille on ehdottoman tärkeää, että ei tarvitse miettiä eri kielillä asiointia, kun taas toiset vastaajat tulevat toimeen useammallakin kielellä. Myös isäntäväkeen kohdistuneet kysymykset jakoivat mielipiteitä, mutta yleensä ottaen ne eivät olleet tärkeitä. Taulukko 8. Tärkeitä maaseutumatkailuyrityksen ominaisuuksia/tekijöitä N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Voin tuntea oloni rentoutuneeksi ,49,821 Voin vetäytyä yksityisyyteen halutessani ,42 1,033 Minun ei tarvitse pitää kiirettä ,34,961 Yrityksessä on rauhallinen ilmapiiri Yritys osoittaa toiminnassaan ympäristövastuuta Minulla on mahdollisuus käydä joka päivä saunassa Minun ei tarvitse kokea kielitaitoon liittyviä vaikeuksia Minulla on tunne, että voin vaikuttaa siihen, mitä ympäristössäni tapahtuu Isäntäväellä on lemmikkieläimiä, joita voi paijata Isäntäväki viettää aikaa vieraiden kanssa Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,28, ,74 1, ,71 1, ,08 1, ,84 1, ,66 1, ,69 1, Tärkeimpinä maaseutumatkailuyrityksen tarjoamina palveluina vastaajat pitivät mahdollisuutta vuokrata pyöriä, veneitä ja vastaavia (Taulukko 9). Myös paikallisen ruuan saatavuus ja toisaalta

12 12 taas mahdollisuus laittaa itse ruokaa olivat tärkeitä. Toisaalta taas järjestetty päiväohjelma oli selvästi vähemmän tärkeää kuin muut palvelut. Taulukko 9. Tärkeimmät palvelut maaseutulomalla N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Majoituskohteessa on vuokrattavana pyöriä, veneitä yms ,51 1,505 Tarjolla on paikallista ruokaa ,16 1,603 Majoituskohteessa on mahdollista laittaa kaikki ruuat itse Yrityksessä on tarjolla puolihoitomahdollisuus (aamiainen ja yksi ateria) Kävelymatkan päässä on käytettävissä muitakin ravintolapalveluja Majoituskohteesta voi ostaa retkiä ja muita paketoituja palveluita Yrityksessä on mahdollisuus täysihoitoon (kolme ateriaa päivässä) Majoituskohteessa on järjestettyä päiväohjelmaa Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,10 1, ,98 1, ,58 1, ,32 1, ,16 1, ,58 1,

13 13 Maaseutuloman ominaisuudet Rahankäyttövalmiutta mitattiin kysymällä vastaajilta, kuinka paljon rahaa he olisivat valmiita käyttämään henkilöä kohti päivässä (keskimäärin) kaikkiin kuluihin (mukaan lukien majoitus) seuraavalla mahdollisella maaseutulomalla (Taulukko 10). Tähän analyysiin otettiin mukaan vain vastaukset, joissa oli annettu selvä rahasumma. Keskimäärin vastaajat olivat valmiita käyttämään 92 henkilöä kohti päivittäin, mutta tämä eroaa selvästi mediaani- ja moodiarvosta, jotka ovat selvästi pienemmät. Itse asiassa aineistoa tarkasteltaessa huomataan, että 75 % vastaajista olisi valmis käyttämään enintään 100. Taulukko 10. Rahankäyttövalmius ( /henkilö/päivä) N Vastauksia 515 Puuttuu 528 Keskiarvo 92,51 Mediaani 60,00 Moodi 50 Keskihajonta 111,806 Minimi 0 Maksimi 1000 Prosenttipisteet 25 40, , ,00

14 14 Vastaajilta myös kysyttiin, kuinka monta yötä he viipyisivät seuraavalla maaseutulomallaan. Taulukon 11 perusteella vastaajat yöpyisivät keskimäärin kolme yötä. Taulukko 11. Maaseutuloman todennäköinen pituus (öitä) N Vastauksia 695 Puuttuu 348 Keskiarvo 3,25 Mediaani 3,00 Moodi 3 Keskihajonta 3,075 Minimi 0 Maksimi 50 Prosenttipisteet 25 1, , ,00 Taulukkoon 12 on koottu tietoa vastaajien seuraavasta mahdollisesta maaseutulomasta. Lähes 70 prosenttia vastaajista kuvaa seuraavaa mahdollista maaseutulomaansa kohdelomana yhdessä majoituskohteessa. Noin kolmasosa puolestaan tekisi kiertomatkan omalla autolla tai moottoripyörällä useampaan kohteeseen. Vastaajat majoittuisivat selvästi mieluiten mökissä maaseutulomallaan. Myös aitan, maatalon tai vastaavan huone kävisi noin 15 prosentille vastaajista. Hotellissa yöpyjiä olisi vain noin kuusi prosenttia. Vain noin joka viides vastaaja ilmoitti vierailevansa maksullisissa maaseutumatkailukohteissa useammin kuin kerran vuodessa. Vähintään neljä kertaa vuodessa vierailevia oli vain noin kaksi prosenttia. Majoituskohteen ruokapalvelut ovat selvästi suosittuja. Melkein 40 prosenttia vastaajista käyttäisi niitä päivittäin ja lähes puolet muutaman kerran lomansa aikana. Kuitenkin noin viisi prosenttia valitsee matkakohteen sen perusteella, että siellä ei ole tarjolla ruokapalveluja.

15 15 Taulukko 12. Maaseutuloman tiedot Kysymys Luku- Prosent- Kysymys Luku- Prosent- määrä tiosuus määrä tiosuus Majoituskohteen ruokapalveluiden Vierailujen määrä maksullisissa maaseutumatkailukohteissa käyttö Päivittäin ,9 Tämä olisi ensimmäinen kerta / vähemmän ,8 kuin kerran vuodessa Muutaman kerran ,5 Kerran vuodessa ,4 En käyttäisi 62 7,7 Kaksi tai kolme kertaa vuodessa ,6 Valitsisin kohteen, jossa ei ole 39 4,9 Neljä kertaa vuodessa tai useammin 18 2,2 tarjolla ruokapalveluja Mieluisin majoitus Matkatyyppi Huoneessa (hotelli) 47 5,9 Kiertomatka omalla autolla/moottoripyörällä ,8 Huoneessa (aitta, maatalo tms.) ,6 Kohdeloma yhdessä majoituskohteessa ,8 Mökissä ,6 Muu 11 1,4 Muu 7,9

16 16 Yhteenveto suomalaisista vastaajista Tutkimuksen tulokset ovat monella tapaa hyvin mielenkiintoisia suomalaisten matkailijoiden osalta. Kyselyyn vastanneista 1043 suomalaisesta lähes 80 prosenttia suunnitteli yöpyvänsä maaseutumatkailukohteessa vuoden sisällä. Hyvin monet vastaajat haluaisivat lähteä maaseutulomalle rentoutuakseen, virkistäytyäkseen ja paetakseen arkea sekä hulinaa ja hässäkkää. Tärkeintä vastaajille on majoituksen edullinen hinta, mutta myös vähäinen ajankäyttö lomaa suunniteltaessa sekä mahdollisimman pieni vaiva kohteeseen pääsemiseksi on tärkeää. Tässä tutkimuksessa ei ole havaittavissa kuluttajatrendiä, jonka mukaan kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän säästääkseen aikaa ja vaivaa. Toisaalta vallitseva laskusuhdanne saattaa nostaa edullisen hinnan tärkeyttä lomamatkoilla. Vastaajien mielestä matkakohteen tulee olla ennen kaikkea turvallinen ja rauhallinen. Siellä pitää olla paljon tekemistä ja näkemistä ja lapset pitää olla huomioitu. Tekemiseksi kelpaa vuokrattavilla pyörillä ajelu, veneiden vuokraus, kävely, erilaiset retket ja paikallisen ruuan nauttiminen. Kauniit maisemat ovat selvästi kilpailuetu, mitä kannattaa käyttää, sillä lähes kaikki vastaajat pitivät mahdollisuutta nauttia maisemista tärkeänä asiana maaseutulomallaan. Maaseutumatkailukohteessa pitää voida tuntea olo rentoutuneeksi ja siellä pitää olla mahdollisuus omaan rauhaan ja kiireettömyyteen. Vastanneista vain joka viides oli miehiä. Puolet vastaajista oli iältään vuotiaita. Puoliso tai elämänkumppani on todennäköisin matkaseura vastaajille, mutta lähes 40 prosenttia matkustaisi perheensä kanssa. Lähes kaikilla vastaajista maaseutu oli lapsuudesta tai nuoruudesta tuttu, mutta suurin osa tekee silti vain noin yhden yöpymisen sisältävän maaseutulomamatkan vuodessa. Tärkeää vastaajille oli siis matkan edullinen hinta. Puolet vastaajista olisi valmis maksamaan enintään 60 päivässä henkilöä kohti. Tähän sisältyy myös majoitus. Tälle ryhmälle on erittäin vaikea tarjota sopivan hintaisia tuotteita. Vastaajista lähes 70 prosenttia suosii kohdelomia yhdessä majoituskohteessa. He haluavat yöpyä mieluiten mökissä noin kolmen yön ajan ja nauttia majoituskohteen ruokapalveluista päivittäin tai ainakin muutaman kerran lomansa aikana.

17 17 Yhteenveto ulkomaalaisista vastaajista Tätä tutkimusta varten kerättiin vastauksia myös saksan- ja englanninkielisillä lomakkeilla. Vastauksia ulkomaalaisilta sivuilla kävijöiltä kertyi 177, joista 42 on vastauksia saksankieliseen lomakkeeseen ja 135 englanninkieliseen. Saksankieliset vastaajat Saksankielisistä vastaajista kaikki suunnittelivat maaseutulomaa seuraavan vuoden sisällä. Vain viisi vastaajaa käyttäisi lomallaan muutaman kerran majoituskohteen ruokapalveluita, kun taas muut vastaajat olivat selvästi ruokapalveluja vastaan tai eivät niitä käyttäisi. He vierailevat keskimäärin kerran vuodessa maaseudun maksullisissa majoituskohteissa ja yöpyisivät mieluiten mökissä. Noin puolet saksankielisistä vastaajista tekisi kohdeloman yhteen majoituskohteeseen ja kolmasosa kiertomatkan. Yli puolet vastaajista matkustaisi puolison kanssa. Keski-iältään he ovat 46- vuotiaita. Suurin osa näistä vastaajista on asunut maaseudulla aiemmin. Noin puolet ansaitsee vuodessa ja heillä on joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Tasan puolet näistä vastaajista on miehiä. Kaikkein tärkeimmät matkalle lähdön syyt maaseutulomaa harkitessa ovat virkistäytyminen, hulinan ja hässäkän välttäminen, pako arjesta, rentoutuminen ja lepo ja mukavuus. Toisaalta taas hemmottelu ja perheen kotialueella käyminen eivät ole tärkeitä syitä. Saksalaisille vastaajille matkustusaika kohteeseen ei ollut tärkeää, eikä myöskään matkan suunnitteluun käytetty aika. Sen sijaan vaihtoehtoisten kohteiden vertailuun käytetty aika pitää olla mahdollisimman vähäistä. Myös matkan edullinen hinta on tärkeää. Itse maaseutumatkakohteessa tärkeää on, että siellä ei ole tungosta ja se on turvallinen kaikille perheen jäsenille. Silti kohteessa pitää olla mahdollisuus viettää aikaa myös muiden kuin oman perheen kanssa. Matkakohteen ominaisuuksista tärkeimpiä ovat mahdollisuus nauttia kauniista vesistömaisemasta, mahdollisuus kokea alkuperäinen maaseutumaisema sekä ulkoilla luonnossa. Karjan näkeminen laitumella oli vähiten tärkeää, samoin vuoristomaisemasta nauttiminen. Maaseutumatkailuyrityksessä tärkeitä ominaisuuksia on, että vastaaja voi tuntea olonsa rentoutuneeksi, ei tarvitse pitää kiirettä ja ilmapiiri on rauhallinen. Selvästi tärkein palvelu majoituskohteessa on mahdollisuus laittaa kaikki ruuat itse. Keskimäärin vastaajat kuluttaisivat 55 päivässä henkeä kohti maaseutumatkallaan rahaa.

18 18 Englanninkieliset vastaajat Englanninkielisistä vastaajista lähes kaikki ovat venäläisiä. Vain neljä vastaajaa ei suunnitellut tekevänsä maaseutumatkailulomaa seuraavan vuoden aikana. Noin 85 % englanninkielisistä vastaajista on yliopistotutkinto. Yli puolet näistä vastaajista ansaitsee vuodessa Yli 40 % vastaajista ei ole juuri minkäänlaisia juuria maaseudulla. Noin neljännes matkustaisi puolison kanssa, neljännes alle 12-vuotiaiden lasten kanssa ja viidennes ystävien seurassa. Naisia on vastaajista vähän yli puolet. Puolet valitsisi majoituskohteekseen sellaisen kohteen, jossa ei ole tarjolla ruokapalveluja ja vain 12 % käyttäisi ruokapalveluita päivittäin. Englanninkielisistä vastaajista 37 % tekee vuodessa kaksi tai kolme maaseutulomamatkaa ja vain 15 % käy maaseutulomalla harvemmin kuin kerran vuodessa. Lomallaan neljä viidestä vastaajat majoittuisi mökissä mieluiten ja puolet vastaajista tekisi maaseutuloman kiertomatkana omalla autolla tai moottoripyörällä. Iältään vastaajat ovat keskimäärin 37-vuotiaita ja olisivat valmiita käyttämään keskimäärin 95 lomallaan henkeä kohti päivässä rahaa. Tärkeimpiä lomallelähdön syitä englanninkielisille vastaajille ovat jonkin sellaisen tekeminen, mistä he todella pitävät, uuden ja erilaisen kokeminen, rentoutuminen ja arkea pakeneminen. Mahdollisia uhrauksia kysyttäessä tärkeimpinä nousivat esille majoituksen edullinen hinta ja matalat kustannukset matkustamiselle. Tärkeimpiä matkakohteen ominaisuuksia ovat turvallisuus ja mahdollisuus viettää mukavaa aikaa koko perheen kanssa. Kohteen saavutettavuudella julkisin kulkuneuvoin ei ole paljoa merkitystä. Myös englanninkieliseen lomakkeeseen vastanneille oli mahdollisuus nauttia kauniista vesimaisemista erittäin tärkeää, samoin kuin luonnossa ulkoilu ja metsästä nauttiminen. Selvästi tärkein maaseutumatkailuyritykseen liittyvä tekijä on, että matkailija tuntee olonsa rentoutuneeksi ja että yrityksessä on rauhallinen ilmapiiri. Majoituskohteessa pitää olla vuokrattavana pyöriä, veneitä yms. ja lisäksi mahdollisuus laittaa kaikki ruuat itse on tärkeää.

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset Christina Daous Kulttuurituotannon koulutusohjelma (240 op) Marraskuu 2014 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 PERUSKYSYMYKSET 4 3 ELÄINTARHAN VIERAILU

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN VERTAILU JYVÄSKYLÄSSÄ JA IKAALISISSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN VERTAILU JYVÄSKYLÄSSÄ JA IKAALISISSA Eveliina Saari ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN VERTAILU JYVÄSKYLÄSSÄ JA IKAALISISSA Case Rantasipi Kylpylähotellit Liiketalous ja matkailu 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN?

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN? Paula Aspholm-Heimonen MIKSI VENÄLÄISET MATKUSTAVAT POHJOIS-SUOMEEN? Haastattelututkimus Sallan kansainvälisellä rajanylityspaikalla kesällä 2011 Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/ Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Segmentointi 2014 Rovaniemen matkailu

Segmentointi 2014 Rovaniemen matkailu Segmentointi 2014 Rovaniemen matkailu Sisällys 1 Taustaa ja toteutus 3-4 2 Kooste 5-3 Segmentit -47 2 Tutkimuksen taustaa ja toteutus TAUSTAA Tavoitteena on tarve kehittää Rovaniemestä yhä vetovoimaisempi

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU 2/2006. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta. Matkailu vapaa-ajan ja virkistyspalveluiden maisteriohjelman tutkimuskohteena

MUUTTUVA MATKAILU 2/2006. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta. Matkailu vapaa-ajan ja virkistyspalveluiden maisteriohjelman tutkimuskohteena MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 2/2006 Matkailu vapaa-ajan ja virkistyspalveluiden maisteriohjelman tutkimuskohteena SISÄLLYSLUETTELO Jaakko Suvantola Osaamisalana joutenolon

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Työn. Jarna Savolainen. ehdoilla. Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä

Työn. Jarna Savolainen. ehdoilla. Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä ehdoilla Jarna Savolainen Työn Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä Jarna Savolainen Työn ehdoilla Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä Julkaisija Kansikuva Ulkoasu

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Ulkomaalaiset matkailijat suomalaisissa kulttuurikohteissa ja tapahtumissa

Ulkomaalaiset matkailijat suomalaisissa kulttuurikohteissa ja tapahtumissa Ulkomaalaiset matkailijat suomalaisissa kulttuurikohteissa ja tapahtumissa Net Effect Oy Antti Eronen ja Sampo Ruoppila ISBN 978-952-5682-22-9 (nid) ISBN 978-952-5682-23-6 (pdf) ISSN 0355-6204 MEK A:162

Lisätiedot

Suvi Karjalainen. VENÄLÄISTEN MATKAILIJOIDEN KAINUU-KUVA Pro gradu -tutkielma. Matkailututkimus/ Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma

Suvi Karjalainen. VENÄLÄISTEN MATKAILIJOIDEN KAINUU-KUVA Pro gradu -tutkielma. Matkailututkimus/ Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma Suvi Karjalainen VENÄLÄISTEN MATKAILIJOIDEN KAINUU-KUVA Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/ Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Senni Salmenoja VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

KYSYNTÄKARTOITUS - hyvinvointimatkailutuotteille ja palveluille sopivia asiakassegmenttejä

KYSYNTÄKARTOITUS - hyvinvointimatkailutuotteille ja palveluille sopivia asiakassegmenttejä KYSYNTÄKARTOITUS - hyvinvointimatkailutuotteille ja palveluille sopivia asiakassegmenttejä Luonnon hyvinvointivaikutusten tuotteistaminen seminaari 3.9.2015 Mikkeli Anja Tuohino, UEF Minkälaisia hyvinvointimatkailutuotteille

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Tehokas matkailumarkkinointi edellyttää

Tehokas matkailumarkkinointi edellyttää Juho Pesonen, Joensuun yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Raija Komppula, Joensuun yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Tommi Laukkanen, Joensuun yliopisto, taloustieteiden

Lisätiedot

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys...

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys... Asiakaskysely 2011 2 Tiivistelmä...3 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4 2. Käyttäjät...4 2.1 Ikä... 4 2.2 Sukupuoli... 5 2.3. Koulutus... 6 3. Kirjastojen sijainti...7 3.1. Lähin kirjasto...

Lisätiedot

Matkailijoiden mielikuvat matkavakuutuksista. Jenni Haajanen

Matkailijoiden mielikuvat matkavakuutuksista. Jenni Haajanen Matkailijoiden mielikuvat matkavakuutuksista Jenni Haajanen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Jenni Haajanen Raportin nimi Matkailijoiden

Lisätiedot

KIPPIS, ROISKELÄPPÄPIZZA JA NOKKAVAT NAISET ULKOMAILLA ASUVIEN MATKAILIJOIDEN KOKEMUKSIA SUOMESTA

KIPPIS, ROISKELÄPPÄPIZZA JA NOKKAVAT NAISET ULKOMAILLA ASUVIEN MATKAILIJOIDEN KOKEMUKSIA SUOMESTA KIPPIS, ROISKELÄPPÄPIZZA JA NOKKAVAT NAISET ULKOMAILLA ASUVIEN MATKAILIJOIDEN KOKEMUKSIA SUOMESTA MERVI SANTAVUORI MEK E:58 ISBN 978-952-5682-29-8 (PDF) ISSN 0782-4432 Matkailun edistämiskeskus Helsinki

Lisätiedot