Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden mielipiteistä Juho Pesonen, Raija Komppula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden mielipiteistä Juho Pesonen, Raija Komppula juho.pesonen@joensuu."

Transkriptio

1 Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden mielipiteistä Juho Pesonen, Raija Komppula Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Syksy 2009

2 2 Sisällysluettelo Johdanto ja aineisto... 3 Tulokset suomenkielisiltä vastaajilta... 4 Taustatiedot ja tietoja todennäköisestä maaseutulomasta... 4 Matkailijoiden motiivit maaseutulomalle lähtemiseen... 6 Maaseutumatkailukohteen ominaisuudet... 8 Aktiviteettimahdollisuudet... 9 Maaseutumatkailuyrityksen ominaisuudet Maaseutuloman ominaisuudet Yhteenveto suomalaisista vastaajista Yhteenveto ulkomaalaisista vastaajista Saksankieliset vastaajat Englanninkieliset vastaajat... 18

3 3 Johdanto ja aineisto Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia asiakkaiden haluamaa arvoa maaseutulomilla. Asiakasarvolla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrausten suhdetta. Maaseutulomalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vähintään yhden yöpymisen sisältävää vapaa-ajan matkaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on viettää vapaa-aikaa kaupunkien ja lomakeskusten (esim. hiihto- tai golfkeskus) ulkopuolella ja harrastaa pääasiassa muita kuin kaupunkiympäristölle tyypillisiä toimintoja (esim. shoppailua). Tässä raportissa käsitellään Internetissä lomarengas.fi-sivustolla kerättyä kvantitatiivista aineistoa, jonka tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden haluamaa arvoa maaseutulomalla. Aineistoa kerättiin kolmella eri kielellä: suomeksi, saksaksi ja englanniksi. Suomenkieliseen lomakkeeseen kertyi 1043 vastausta, saksankieliseen 42 ja englanninkieliseen 135. Suuri osa kysymyksistä on mitattu 7-portaisella Likert-asteikolla, jossa 1= Ei ollenkaan tärkeä ja 7= Erittäin tärkeä. Näistä kysymyksistä on analysoitu keskiarvot ja keskihajonnat tärkeysjärjestyksen selvittämiseksi.

4 4 Tulokset suomenkielisiltä vastaajilta Taustatiedot ja tietoja todennäköisestä maaseutulomasta Kyselyyn vastanneista suomalaisista 35 prosenttia suunnitteli yöpyvänsä maaseutumatkakohteessa seuraavan vuoden aikana (Taulukko 1). Taulukosta 1 on huomioitava, että 239 vastaajaa, jotka vastasivat kielteisesti tähän ensimmäiseen kysymykseen, siirtyivät suoraan kyselyn loppuun, eivätkä vastanneet muihin kysymyksiin. Taulukko 1. Suunnitelmat yöpyä maaseutumatkailukohteessa vuoden sisällä Lukumäärä Prosenttiosuus Kyllä ,3 Ehkä ,7 Ei ,9 Vastauksia yhteensä ,0 Joka viides vastaaja ei aikonut yöpyä maaseutumatkailukohteessa seuraavan vuoden aikana. Iältään vastaajat olivat pääsääntöisesti keski-ikäisiä keskiarvon ollessa vähän yli 43 vuotta (Taulukko 2). Mediaani-ikä, eli aineiston keskimmäinen ikä, on 44 vuotta ja yleisin ikä vastaajien keskuudessa on 51 vuotta. Vastanneista neljännes on ali 34-vuotiaita ja vanhin neljännes vastaajista on yli 52- vuotiaita. Taulukko 2. Vastaajien ikä N Vastauksia 718 Puuttuu 325 Keskiarvo 43,09 Mediaani 44,00 Moodi 51 Keskihajonta 11,515 Prosenttipisteet 25 34, , ,00 Taulukkoon 3 on koottu vastaukset kysymyksiin vastaajien koulutuksesta, tuloista, iästä, todennäköisestä matkaseurueesta ja suhteesta maaseutuun. Vastaajista suurin osa, yli 80 prosenttia, oli naisia. Yleisin matkaseurue lomalle vastaajien keskuudessa oli puoliso tai elämänkumppani, jonka

5 5 kanssa matkalle lähtisi todennäköisesti yli 40 prosenttia vastaajista. Lähes saman verran on perheen kanssa todennäköisesti matkustavia. Yksin matkustavia on vain vähän yli neljä prosenttia. Vastaajista suurin osa, lähes 60 prosenttia, on asunut lapsuudessaan tai nuoruudessaan maaseudulla. Vain joka kymmenellä vastaajalla ei ole minkäänlaisia juuria maaseudulla. Selvästi suurin osa vastaajista oli saanut ammatillisen koulutuksen. Yliopistotutkinnon suorittaneita oli noin 17 prosenttia ja vain peruskoulun käyneitä oli noin 15 prosenttia. Taulukko 3. Taustatietoja vastaajista Kysymys Luku- Prosent- Kysymys Luku- Prosent- määrä tiosuus määrä tiosuus Koulutus Tulot Yliopistotutkinto ,2 Alle /v 62 8,1 Ammatillinen koulutus , /v ,5 (AMK, ammattikoulu/opisto) Ylioppilastutkinto 60 7, /v ,9 Peruskoulu, kansakoulu tai , /v ,5 keskikoulu Todennäköinen matkaseurue /v 96 12,5 lomalle Puoliso / elämänkumppani , /v 36 4,7 Perhe, jossa alle 12-vuotiaita ,5 Vähintään /v 29 3,8 lapsia Perhe, jossa monen ikäisiä ,9 Vastaajien suhde maaseutuun lapsia (alle ja yli 12 v.) Ystävät 86 10,8 Olen asunut lapsuuteni ja/tai nuoruuteni ,4 maaseudulla Olisin matkalla yksin 34 4,3 En ole asunut lapsuudessani/nuoruudessani ,2 maaseudulla, mutta olen vieraillut säännöllisesti maaseudulla sukulaisten / tuttavien luona Muu 36 4,5 Minulla ei ole juuria maaseudulla 91 11,4 Sukupuoli Mies ,3 Nainen ,7

6 6 Matkailijoiden motiivit maaseutulomalle lähtemiseen Matkailijoiden motiiveilla tarkoitetaan syitä, joiden takia he lähtevät matkalle. Nämä syyt ovat yleensä henkilökohtaisia ja matkakohde ei näihin juuri vaikuta. Matkakohde voi kuitenkin houkutella näitä asiakkaita tarjoamalla heille heidän haluamiaan asioita. Taulukosta 4 nähdään, että selvästi tärkeimpiä syitä matkalle lähtöön olisivat rentoutuminen, virkistäytyminen ja mukavuuden tunne. Myös rauhoittuminen ja hauskanpito ovat vastaajille tärkeitä. Vähiten tärkeitä motiiveja puolestaan olisivat romanssin kokeminen, perheen kotiseudulla vierailu ja sellaisissa paikoissa käyminen, missä vastaajien tuttavat eivät ole olleet. Näissä tulee kuitenkin kiinnittää huomiota keskihajontaan. Suosituimpien motiivien keskihajonta on varsin pieni, eli vastaajat olivat näiden asioiden tärkeydestä kohtuullisen yksimielisiä. Vähiten tärkeitä asioita tarkasteltaessa kuitenkin huomataan, että niiden keskihajonta on kohtuullisen suuri. Tämä tarkoittaa, että nämä asiat voivat olla joillekin vastaajaryhmille tärkeitä, vaikka yleisesti ottaen ne eivät ole. Erityisen suuret keskihajonnat ovat hemmottelulla, kokemuksien jakamisella, erilaisten kulttuurien kokemisella, kerran eläessäni kokemuksen kokemisella, mielenkiintoisten ihmisten tapaamisella, seikkailulla, itsensä tärkeäksi kokemisella ja etenkin sellaisissa paikoissa käymisellä, missä vastaajan tuttavat eivät ole olleet. Myös romanssin kokemisella ja perheen kotialueella vierailulla oli korkeat keskihajonnat.

7 7 Taulukko 4. Haluaisin lähteä maaseutulomalle, jotta N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta voisin rentoutua ,41,857 voisin virkistäytyä ,22,960 voisin tuntea oloni mukavaksi ,17,967 voisin paeta kiireistä arkea ,01 1,166 minulla olisi loma ilman hulinaa ja hässäkkää ,00 1,308 minulla olisi hauskaa ,95 1,142 voisin kokea oloni turvalliseksi ,94 1,309 minulla olisi mahdollisuus olla yhdessä perheen kanssa ,86 1,529 voisin tehdä jotain, josta todella pidän ,83 1,239 minulla olisi mahdollisuus fyysiseen lepoon ,81 1,365 voisin kokea, että yksityisyyteni on taattu ,70 1,457 voisin kokea unohtumattoman elämyksen ,56 1,291 voisin tuntea oloni kotoiseksi, vaikka olen poissa kotoa ,46 1,361 voisin kokea uutta ja erilaista ,03 1,573 voisin kokea hemmottelua ,91 1,707 minulla olisi mahdollisuus olla fyysisesti aktiivinen ,70 1,442 voisin tehdä jotain jännittävää ,61 1,567 minulla olisi paljon tekemistä ja näkemistä ,60 1,506 voisin jakaa kokemukseni myöhemmin toisten kanssa ,57 1,658 voisin kokea erilaista kulttuuria ,56 1,692 voisin kokea kerran eläessäni kokemuksen ,47 1,729 voisin tavata mielenkiintoisia ihmisiä ,45 1,830 voisin kokea seikkailua ,37 1,728 voisin kokea, että olen tärkeä ,28 1,813 voisin kokea jonkinlaista haasteellista toimintaa ,23 1,658 minulla olisi mahdollisuus kontrolloida, miten asiat sujuvat ,22 1,635 voisin osallistua itse palvelujeni tuottamiseen ,86 1,659 voisin tuntea yhteenkuuluvuutta isäntäväen kanssa ,68 1,798 voisin käydä paikoissa, joissa tuttavani eivät ole olleet ,68 2,069 voisin vierailla alueella, josta perheeni on kotoisin ,30 1,959 voisin kokea romanssin ,69 2,004 Joka kohtaan vastanneita vastaajia 727

8 8 Maaseutumatkailukohteen ominaisuudet Uhraukset ovat tärkeässä osassa asiakasarvoa mitattaessa. Saadakseen jonkun tuotteen tai palvelun asiakkaat joutuvat uhraamaan yleensä joko aikaa, vaivaa tai rahaa. Taulukon 5 perusteella tärkeintä vastaajille on majoituksen edullinen hinta ja mahdollisimman pieni vaiva kohteeseen pääsystä. Kaikissa uhrauksissa on verrattain korkea keskiarvo, selvästi yli neljän. Tämä tarkoittaa, että mikään näistä uhrauksista ei ole vastaajille yhdentekevää, vaan yleensä kaikin puolin alhaiset uhraukset ovat tärkeitä. Uhrauksien keskihajonnoissa ei ole paljoa eroja, kaikkein eniten vastaukset vaihtelevat kysyttäessä loman suunnitteluun käytetyn ajan merkitystä. Kaikki keskihajonnat ovat kuitenkin suurempia kuin 1, joten täysin yksimielisiä vastaajat eivät olleet mistään. Taulukko 5. Vastaajille koituvien uhrausten tärkeys N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Majoituksen edullinen hinta ,66 1,212 Kohteeseen pääsee pienellä vaivalla Minun ei tarvitse käyttää paljon aikaa etsiessäni tietoja vaihtoehtoisista kohteista Matkustamisen kustannukset ovat matalat En tunne tuhlaavani aikaa/aikaa ei kulu hukkaan suunnitellessani lomaa Matkustusaika kohteeseen on lyhyt Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,48 1, ,47 1, ,41 1, ,95 1, ,85 1,

9 9 Turvallisuus ja tungoksen puute nousivat esille kysyttäessä tärkeitä maaseutumatkailukohteen ominaisuuksia ja palveluita (Taulukko 6). Myös mukavaa aikaa perheen kanssa pidettiin tärkeänä. Toisaalta taas saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla oli selvästi vähemmän tärkeää kuin muut asiat. Erityisen suuret keskihajonnat ovat lasten mukavuudella ja kohteen saavutettavuudella julkisilla kulkuneuvoilla. Tämä on hyvin loogista, sillä lapsiperheiden vastaukset ovat varmasti täysin erilaisia kuin yksin asuvien vastaukset ja taas oman auton käyttäjille saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla ei ole erityisen tärkeää. Taulukko 6. Tärkeät maaseutumatkailukohteen ominaisuudet ja palvelut N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Kohde on turvallinen kaikille perheenjäsenille ,93 1,449 Kohteessa ei ole tungosta ,92 1,248 Kohteessa on mahdollisuus viettää mukavaa aikaa koko perheen kanssa yhdessä Kohteessa on paljon tekemistä ja näkemistä ,79 1, ,98 1,485 Lapsilla on kohteessa mukavaa ,71 2,232 Kohteessa on mahdollista viettää aikaa myös muiden kuin oman perheen kanssa Kohteen saavutettavuus julkisella kulkuneuvolla Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,30 1, ,76 2, Aktiviteettimahdollisuudet Erittäin tärkeitä aktiviteetteja mahdollisella maaseutulomalla olivat kauniista maisemista nauttiminen, järvi/joki/merimaisemasta nauttiminen ja luonnossa ulkoilu (Taulukko 7). Kaikkien näiden keskiarvot olivat selvästi yli 6. Luonto, kävelyretket ja maaseutuilmapiiri tulivat myös esille tärkeinä asioina. Toisaalta taas käsitöiden tekoon osallistuminen oli vastaajille selvästi vähemmän tärkeää kuin muut asiat. Suurimmat keskihajonnat ovat taas vähiten tärkeillä asioilla, kuten karjan näkemisellä laitumella, käsitöiden tekoon osallistumisella ja vuoristomaisemista nauttimisella. Tässä tulee hyvin ilmi, miten erilaisia mahdolliset maaseutumatkailijat ovat. Joillekin vastaajille vähän tärkeät asiat saattavat olla toisille vastaajille perimmäinen syy maaseutulomalle lähtemiseen.

10 10 Taulukko 7. Erilaisten aktiviteettimahdollisuuksien tärkeys N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta nauttia kauniista maisemista ,41,816 nauttia järvi/joki/merimaisemasta ,40,900 ulkoilla luonnossa ,27 1,031 nauttia metsästä ,83 1,289 käydä lyhyillä kävelylenkeillä ,75 1,232 kokea alkuperäistä maaseutumaisemaa ,70 1,350 tehdä päiväretkiä lähialueelle ,39 1,434 oppia tuntemaan paikallista luontoa ,37 1,397 nauttia paikallista perinneruokaa ,35 1,430 tutustua aitoon maaseutuelämään ,12 1,561 käydä piknikillä maaseudulla ,08 1,484 tehdä pitkiä kävelyretkiä tai vaelluksia ,06 1,561 vierailla historiallisilla paikoilla ,73 1,591 vierailla kulttuurinähtävyyksissä ,61 1,621 osallistua paikallisiin tapahtumiin/festivaaleihin ,58 1,609 nauttia vuoristomaisemasta ,57 1,815 kokea erilaista kulttuuria ,49 1,715 tavata paikallisia ihmisiä ,49 1,655 nähdä karjaa laitumella ,30 1,935 osallistua käsitöiden tekoon ,30 1,886 Joka kohtaan vastanneita vastaajia 758

11 11 Maaseutumatkailuyrityksen ominaisuudet Rentoutuminen nousee myös esille kysyttäessä tärkeitä maaseutumatkailuyrityksen ominaisuuksia. Vastaajien mielestä maaseutumatkailuyrityksessä tulee voida tuntea olonsa rentoutuneeksi ja halutessaan pitää voida vetäytyä yksityisyyteen. Myös rauhallisuus ja kiireettömyys ovat tärkeitä tekijöitä vastaajille. Suurin keskihajonta on kielitaidossa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että joillekin asiakkaille on ehdottoman tärkeää, että ei tarvitse miettiä eri kielillä asiointia, kun taas toiset vastaajat tulevat toimeen useammallakin kielellä. Myös isäntäväkeen kohdistuneet kysymykset jakoivat mielipiteitä, mutta yleensä ottaen ne eivät olleet tärkeitä. Taulukko 8. Tärkeitä maaseutumatkailuyrityksen ominaisuuksia/tekijöitä N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Voin tuntea oloni rentoutuneeksi ,49,821 Voin vetäytyä yksityisyyteen halutessani ,42 1,033 Minun ei tarvitse pitää kiirettä ,34,961 Yrityksessä on rauhallinen ilmapiiri Yritys osoittaa toiminnassaan ympäristövastuuta Minulla on mahdollisuus käydä joka päivä saunassa Minun ei tarvitse kokea kielitaitoon liittyviä vaikeuksia Minulla on tunne, että voin vaikuttaa siihen, mitä ympäristössäni tapahtuu Isäntäväellä on lemmikkieläimiä, joita voi paijata Isäntäväki viettää aikaa vieraiden kanssa Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,28, ,74 1, ,71 1, ,08 1, ,84 1, ,66 1, ,69 1, Tärkeimpinä maaseutumatkailuyrityksen tarjoamina palveluina vastaajat pitivät mahdollisuutta vuokrata pyöriä, veneitä ja vastaavia (Taulukko 9). Myös paikallisen ruuan saatavuus ja toisaalta

12 12 taas mahdollisuus laittaa itse ruokaa olivat tärkeitä. Toisaalta taas järjestetty päiväohjelma oli selvästi vähemmän tärkeää kuin muut palvelut. Taulukko 9. Tärkeimmät palvelut maaseutulomalla N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Majoituskohteessa on vuokrattavana pyöriä, veneitä yms ,51 1,505 Tarjolla on paikallista ruokaa ,16 1,603 Majoituskohteessa on mahdollista laittaa kaikki ruuat itse Yrityksessä on tarjolla puolihoitomahdollisuus (aamiainen ja yksi ateria) Kävelymatkan päässä on käytettävissä muitakin ravintolapalveluja Majoituskohteesta voi ostaa retkiä ja muita paketoituja palveluita Yrityksessä on mahdollisuus täysihoitoon (kolme ateriaa päivässä) Majoituskohteessa on järjestettyä päiväohjelmaa Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,10 1, ,98 1, ,58 1, ,32 1, ,16 1, ,58 1,

13 13 Maaseutuloman ominaisuudet Rahankäyttövalmiutta mitattiin kysymällä vastaajilta, kuinka paljon rahaa he olisivat valmiita käyttämään henkilöä kohti päivässä (keskimäärin) kaikkiin kuluihin (mukaan lukien majoitus) seuraavalla mahdollisella maaseutulomalla (Taulukko 10). Tähän analyysiin otettiin mukaan vain vastaukset, joissa oli annettu selvä rahasumma. Keskimäärin vastaajat olivat valmiita käyttämään 92 henkilöä kohti päivittäin, mutta tämä eroaa selvästi mediaani- ja moodiarvosta, jotka ovat selvästi pienemmät. Itse asiassa aineistoa tarkasteltaessa huomataan, että 75 % vastaajista olisi valmis käyttämään enintään 100. Taulukko 10. Rahankäyttövalmius ( /henkilö/päivä) N Vastauksia 515 Puuttuu 528 Keskiarvo 92,51 Mediaani 60,00 Moodi 50 Keskihajonta 111,806 Minimi 0 Maksimi 1000 Prosenttipisteet 25 40, , ,00

14 14 Vastaajilta myös kysyttiin, kuinka monta yötä he viipyisivät seuraavalla maaseutulomallaan. Taulukon 11 perusteella vastaajat yöpyisivät keskimäärin kolme yötä. Taulukko 11. Maaseutuloman todennäköinen pituus (öitä) N Vastauksia 695 Puuttuu 348 Keskiarvo 3,25 Mediaani 3,00 Moodi 3 Keskihajonta 3,075 Minimi 0 Maksimi 50 Prosenttipisteet 25 1, , ,00 Taulukkoon 12 on koottu tietoa vastaajien seuraavasta mahdollisesta maaseutulomasta. Lähes 70 prosenttia vastaajista kuvaa seuraavaa mahdollista maaseutulomaansa kohdelomana yhdessä majoituskohteessa. Noin kolmasosa puolestaan tekisi kiertomatkan omalla autolla tai moottoripyörällä useampaan kohteeseen. Vastaajat majoittuisivat selvästi mieluiten mökissä maaseutulomallaan. Myös aitan, maatalon tai vastaavan huone kävisi noin 15 prosentille vastaajista. Hotellissa yöpyjiä olisi vain noin kuusi prosenttia. Vain noin joka viides vastaaja ilmoitti vierailevansa maksullisissa maaseutumatkailukohteissa useammin kuin kerran vuodessa. Vähintään neljä kertaa vuodessa vierailevia oli vain noin kaksi prosenttia. Majoituskohteen ruokapalvelut ovat selvästi suosittuja. Melkein 40 prosenttia vastaajista käyttäisi niitä päivittäin ja lähes puolet muutaman kerran lomansa aikana. Kuitenkin noin viisi prosenttia valitsee matkakohteen sen perusteella, että siellä ei ole tarjolla ruokapalveluja.

15 15 Taulukko 12. Maaseutuloman tiedot Kysymys Luku- Prosent- Kysymys Luku- Prosent- määrä tiosuus määrä tiosuus Majoituskohteen ruokapalveluiden Vierailujen määrä maksullisissa maaseutumatkailukohteissa käyttö Päivittäin ,9 Tämä olisi ensimmäinen kerta / vähemmän ,8 kuin kerran vuodessa Muutaman kerran ,5 Kerran vuodessa ,4 En käyttäisi 62 7,7 Kaksi tai kolme kertaa vuodessa ,6 Valitsisin kohteen, jossa ei ole 39 4,9 Neljä kertaa vuodessa tai useammin 18 2,2 tarjolla ruokapalveluja Mieluisin majoitus Matkatyyppi Huoneessa (hotelli) 47 5,9 Kiertomatka omalla autolla/moottoripyörällä ,8 Huoneessa (aitta, maatalo tms.) ,6 Kohdeloma yhdessä majoituskohteessa ,8 Mökissä ,6 Muu 11 1,4 Muu 7,9

16 16 Yhteenveto suomalaisista vastaajista Tutkimuksen tulokset ovat monella tapaa hyvin mielenkiintoisia suomalaisten matkailijoiden osalta. Kyselyyn vastanneista 1043 suomalaisesta lähes 80 prosenttia suunnitteli yöpyvänsä maaseutumatkailukohteessa vuoden sisällä. Hyvin monet vastaajat haluaisivat lähteä maaseutulomalle rentoutuakseen, virkistäytyäkseen ja paetakseen arkea sekä hulinaa ja hässäkkää. Tärkeintä vastaajille on majoituksen edullinen hinta, mutta myös vähäinen ajankäyttö lomaa suunniteltaessa sekä mahdollisimman pieni vaiva kohteeseen pääsemiseksi on tärkeää. Tässä tutkimuksessa ei ole havaittavissa kuluttajatrendiä, jonka mukaan kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän säästääkseen aikaa ja vaivaa. Toisaalta vallitseva laskusuhdanne saattaa nostaa edullisen hinnan tärkeyttä lomamatkoilla. Vastaajien mielestä matkakohteen tulee olla ennen kaikkea turvallinen ja rauhallinen. Siellä pitää olla paljon tekemistä ja näkemistä ja lapset pitää olla huomioitu. Tekemiseksi kelpaa vuokrattavilla pyörillä ajelu, veneiden vuokraus, kävely, erilaiset retket ja paikallisen ruuan nauttiminen. Kauniit maisemat ovat selvästi kilpailuetu, mitä kannattaa käyttää, sillä lähes kaikki vastaajat pitivät mahdollisuutta nauttia maisemista tärkeänä asiana maaseutulomallaan. Maaseutumatkailukohteessa pitää voida tuntea olo rentoutuneeksi ja siellä pitää olla mahdollisuus omaan rauhaan ja kiireettömyyteen. Vastanneista vain joka viides oli miehiä. Puolet vastaajista oli iältään vuotiaita. Puoliso tai elämänkumppani on todennäköisin matkaseura vastaajille, mutta lähes 40 prosenttia matkustaisi perheensä kanssa. Lähes kaikilla vastaajista maaseutu oli lapsuudesta tai nuoruudesta tuttu, mutta suurin osa tekee silti vain noin yhden yöpymisen sisältävän maaseutulomamatkan vuodessa. Tärkeää vastaajille oli siis matkan edullinen hinta. Puolet vastaajista olisi valmis maksamaan enintään 60 päivässä henkilöä kohti. Tähän sisältyy myös majoitus. Tälle ryhmälle on erittäin vaikea tarjota sopivan hintaisia tuotteita. Vastaajista lähes 70 prosenttia suosii kohdelomia yhdessä majoituskohteessa. He haluavat yöpyä mieluiten mökissä noin kolmen yön ajan ja nauttia majoituskohteen ruokapalveluista päivittäin tai ainakin muutaman kerran lomansa aikana.

17 17 Yhteenveto ulkomaalaisista vastaajista Tätä tutkimusta varten kerättiin vastauksia myös saksan- ja englanninkielisillä lomakkeilla. Vastauksia ulkomaalaisilta sivuilla kävijöiltä kertyi 177, joista 42 on vastauksia saksankieliseen lomakkeeseen ja 135 englanninkieliseen. Saksankieliset vastaajat Saksankielisistä vastaajista kaikki suunnittelivat maaseutulomaa seuraavan vuoden sisällä. Vain viisi vastaajaa käyttäisi lomallaan muutaman kerran majoituskohteen ruokapalveluita, kun taas muut vastaajat olivat selvästi ruokapalveluja vastaan tai eivät niitä käyttäisi. He vierailevat keskimäärin kerran vuodessa maaseudun maksullisissa majoituskohteissa ja yöpyisivät mieluiten mökissä. Noin puolet saksankielisistä vastaajista tekisi kohdeloman yhteen majoituskohteeseen ja kolmasosa kiertomatkan. Yli puolet vastaajista matkustaisi puolison kanssa. Keski-iältään he ovat 46- vuotiaita. Suurin osa näistä vastaajista on asunut maaseudulla aiemmin. Noin puolet ansaitsee vuodessa ja heillä on joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Tasan puolet näistä vastaajista on miehiä. Kaikkein tärkeimmät matkalle lähdön syyt maaseutulomaa harkitessa ovat virkistäytyminen, hulinan ja hässäkän välttäminen, pako arjesta, rentoutuminen ja lepo ja mukavuus. Toisaalta taas hemmottelu ja perheen kotialueella käyminen eivät ole tärkeitä syitä. Saksalaisille vastaajille matkustusaika kohteeseen ei ollut tärkeää, eikä myöskään matkan suunnitteluun käytetty aika. Sen sijaan vaihtoehtoisten kohteiden vertailuun käytetty aika pitää olla mahdollisimman vähäistä. Myös matkan edullinen hinta on tärkeää. Itse maaseutumatkakohteessa tärkeää on, että siellä ei ole tungosta ja se on turvallinen kaikille perheen jäsenille. Silti kohteessa pitää olla mahdollisuus viettää aikaa myös muiden kuin oman perheen kanssa. Matkakohteen ominaisuuksista tärkeimpiä ovat mahdollisuus nauttia kauniista vesistömaisemasta, mahdollisuus kokea alkuperäinen maaseutumaisema sekä ulkoilla luonnossa. Karjan näkeminen laitumella oli vähiten tärkeää, samoin vuoristomaisemasta nauttiminen. Maaseutumatkailuyrityksessä tärkeitä ominaisuuksia on, että vastaaja voi tuntea olonsa rentoutuneeksi, ei tarvitse pitää kiirettä ja ilmapiiri on rauhallinen. Selvästi tärkein palvelu majoituskohteessa on mahdollisuus laittaa kaikki ruuat itse. Keskimäärin vastaajat kuluttaisivat 55 päivässä henkeä kohti maaseutumatkallaan rahaa.

18 18 Englanninkieliset vastaajat Englanninkielisistä vastaajista lähes kaikki ovat venäläisiä. Vain neljä vastaajaa ei suunnitellut tekevänsä maaseutumatkailulomaa seuraavan vuoden aikana. Noin 85 % englanninkielisistä vastaajista on yliopistotutkinto. Yli puolet näistä vastaajista ansaitsee vuodessa Yli 40 % vastaajista ei ole juuri minkäänlaisia juuria maaseudulla. Noin neljännes matkustaisi puolison kanssa, neljännes alle 12-vuotiaiden lasten kanssa ja viidennes ystävien seurassa. Naisia on vastaajista vähän yli puolet. Puolet valitsisi majoituskohteekseen sellaisen kohteen, jossa ei ole tarjolla ruokapalveluja ja vain 12 % käyttäisi ruokapalveluita päivittäin. Englanninkielisistä vastaajista 37 % tekee vuodessa kaksi tai kolme maaseutulomamatkaa ja vain 15 % käy maaseutulomalla harvemmin kuin kerran vuodessa. Lomallaan neljä viidestä vastaajat majoittuisi mökissä mieluiten ja puolet vastaajista tekisi maaseutuloman kiertomatkana omalla autolla tai moottoripyörällä. Iältään vastaajat ovat keskimäärin 37-vuotiaita ja olisivat valmiita käyttämään keskimäärin 95 lomallaan henkeä kohti päivässä rahaa. Tärkeimpiä lomallelähdön syitä englanninkielisille vastaajille ovat jonkin sellaisen tekeminen, mistä he todella pitävät, uuden ja erilaisen kokeminen, rentoutuminen ja arkea pakeneminen. Mahdollisia uhrauksia kysyttäessä tärkeimpinä nousivat esille majoituksen edullinen hinta ja matalat kustannukset matkustamiselle. Tärkeimpiä matkakohteen ominaisuuksia ovat turvallisuus ja mahdollisuus viettää mukavaa aikaa koko perheen kanssa. Kohteen saavutettavuudella julkisin kulkuneuvoin ei ole paljoa merkitystä. Myös englanninkieliseen lomakkeeseen vastanneille oli mahdollisuus nauttia kauniista vesimaisemista erittäin tärkeää, samoin kuin luonnossa ulkoilu ja metsästä nauttiminen. Selvästi tärkein maaseutumatkailuyritykseen liittyvä tekijä on, että matkailija tuntee olonsa rentoutuneeksi ja että yrityksessä on rauhallinen ilmapiiri. Majoituskohteessa pitää olla vuokrattavana pyöriä, veneitä yms. ja lisäksi mahdollisuus laittaa kaikki ruuat itse on tärkeää.

Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa

Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa Juho Pesonen Yhteistyössä Raija Komppula, Mike Peters ja Christopher Kronenberg juho.pesonen@uef.fi Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus-

Lisätiedot

Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia, 2011

Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia, 2011 Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia, 2011 Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Savonlinna Tutkimus Aineisto kerätty 4.3.-31.8.2011 käyttäen bannerimainosta seuraavilla

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Väliraportti 13.12.2010 Juho Pesonen juho.pesonen@uef.fi Pu i s tok a tu 5, P L 7 8,5 7 1 0 1 Sa v on li n na ASIAKKAAN

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. Kuinka monta matkaa teitte työ- tai vapaa-aika

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Jakamistalous ja majoituspalvelut: analyysi käyttäjistä ja vaikutuksista matkustuskäyttäytymiseen

Jakamistalous ja majoituspalvelut: analyysi käyttäjistä ja vaikutuksista matkustuskäyttäytymiseen Jakamistalous ja majoituspalvelut: analyysi käyttäjistä ja vaikutuksista matkustuskäyttäytymiseen Tutkimuksella tulosta! -seminaari, Messukeskus, Helsinki 22.1.2016 Juho Pesonen, tutkimuspäällikkö, KTT,

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini!

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! 14.9.2016 Millaisia viininjuojia suomalaiset ovat? Ja kuinka me eroamme viininkuluttajina muista pohjoismaalaisista? Tuloksia koostettu seuraavista tutkimuksista:

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Sunnuntai Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Klo 18.00-19.00 Tuloinfo. Taloon ja toisiin tutustuminen

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos RECONOS ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti LOPPURAPORTTI.5.3 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Oy:lle. Tutkimuksen toteutti Ky. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin?

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? prosenttijakaumat, N=1361 16 5,7 4,5 ympäristön saastuminen ja liikennehaitat 19,2 45,9 koskemattoman luonnon ja maiseman pilaantuminen melu, pöly ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Johdanto tutkimukselle Matka 2017 ennakkotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaiselta yleisöltä ajankohtaisia, matkailuun liittyviä mielipiteitä

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Maaseutumatkailijoiden iän, sukupuolen sekä matkaseuran vaikutus maaseutumatkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen 4.5.2012

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa

Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa Tarkastelussa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avofysioterapiapalvelu Visa Pitkänen, Tutkija visa.pitkanen@kela.fi Kelan tutkimus 19.1.2017 Tausta Kelan järjestämää

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteetit, lomakäyttäytyminen ja tiedonhaku 20.10.2011

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Voimametsistä viherkattoihin hanke: Levin matkailun helmet

Voimametsistä viherkattoihin hanke: Levin matkailun helmet Voimametsistä viherkattoihin hanke: Levin matkailun helmet Yritystyöpaja 14.1.2016 Puhuja: Sini Kantola, Luonnonvarakeskus Hankkeen vetäjä: Marja Uusitalo (Luke) Muu ryhmä: Ville Hallikainen, Esa Huhta,

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

15 vastausta. Olin mukana suunnittelemassa jotain Erasmus-viikon aktiviteettia/tapahtumaa (15 vastausta)

15 vastausta. Olin mukana suunnittelemassa jotain Erasmus-viikon aktiviteettia/tapahtumaa (15 vastausta) 15 vastausta TIIVISTELMÄ YKSITYISHENKILÖ Hyväksytään vastaukset Olin mukana suunnittelemassa jotain Erasmus-viikon aktiviteettia/tapahtumaa 53,3% Minulle tarjottiin tilaisuutta olla halutessani tekemisissä

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

Virkistyskalastus-aikuisen miehen valinta?

Virkistyskalastus-aikuisen miehen valinta? Virkistyskalastus-aikuisen miehen valinta? Harrastavatko naiset ja nuoret? Kalastuksen tulevaisuus? Kestävä kalastus -seminaari 28.11.2001, Mikkeli Kalastukseen osallistuminen Kaikki Miehet Naiset Nuoret

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Olli Toivonen / WWF Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Think If Laboratories / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 1 Kohderyhmä

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015 Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 01 Keva ja Tela Lisätietoja: Keva, työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma, puh. 00 0, pauli.forma(at)keva.fi Työeläkevakuuttajat TELA ry, toimitusjohtaja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Hoitokodin asukkaan haastattelulomake (CHResidentINT3)

Hoitokodin asukkaan haastattelulomake (CHResidentINT3) A. Mahdollisuus vaikuttaa päivittäiseen elämään Tuntuuko sinusta, että pystyt vaikuttamaan päivittäiseen elämääsi? Mahdollisuudella vaikuttaa päivittäiseen elämään tarkoitetaan, että voit tehdä asioita

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

ZA5217. Flash Eurobarometer 281 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, Autumn 2009) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5217. Flash Eurobarometer 281 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, Autumn 2009) Country Specific Questionnaire Finland ZA5217 Flash Eurobarometer 281 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, Autumn 2009) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 281 TOURISM D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] [1]

Lisätiedot