Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden mielipiteistä Juho Pesonen, Raija Komppula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden mielipiteistä Juho Pesonen, Raija Komppula juho.pesonen@joensuu."

Transkriptio

1 Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden mielipiteistä Juho Pesonen, Raija Komppula Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Syksy 2009

2 2 Sisällysluettelo Johdanto ja aineisto... 3 Tulokset suomenkielisiltä vastaajilta... 4 Taustatiedot ja tietoja todennäköisestä maaseutulomasta... 4 Matkailijoiden motiivit maaseutulomalle lähtemiseen... 6 Maaseutumatkailukohteen ominaisuudet... 8 Aktiviteettimahdollisuudet... 9 Maaseutumatkailuyrityksen ominaisuudet Maaseutuloman ominaisuudet Yhteenveto suomalaisista vastaajista Yhteenveto ulkomaalaisista vastaajista Saksankieliset vastaajat Englanninkieliset vastaajat... 18

3 3 Johdanto ja aineisto Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia asiakkaiden haluamaa arvoa maaseutulomilla. Asiakasarvolla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrausten suhdetta. Maaseutulomalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vähintään yhden yöpymisen sisältävää vapaa-ajan matkaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on viettää vapaa-aikaa kaupunkien ja lomakeskusten (esim. hiihto- tai golfkeskus) ulkopuolella ja harrastaa pääasiassa muita kuin kaupunkiympäristölle tyypillisiä toimintoja (esim. shoppailua). Tässä raportissa käsitellään Internetissä lomarengas.fi-sivustolla kerättyä kvantitatiivista aineistoa, jonka tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden haluamaa arvoa maaseutulomalla. Aineistoa kerättiin kolmella eri kielellä: suomeksi, saksaksi ja englanniksi. Suomenkieliseen lomakkeeseen kertyi 1043 vastausta, saksankieliseen 42 ja englanninkieliseen 135. Suuri osa kysymyksistä on mitattu 7-portaisella Likert-asteikolla, jossa 1= Ei ollenkaan tärkeä ja 7= Erittäin tärkeä. Näistä kysymyksistä on analysoitu keskiarvot ja keskihajonnat tärkeysjärjestyksen selvittämiseksi.

4 4 Tulokset suomenkielisiltä vastaajilta Taustatiedot ja tietoja todennäköisestä maaseutulomasta Kyselyyn vastanneista suomalaisista 35 prosenttia suunnitteli yöpyvänsä maaseutumatkakohteessa seuraavan vuoden aikana (Taulukko 1). Taulukosta 1 on huomioitava, että 239 vastaajaa, jotka vastasivat kielteisesti tähän ensimmäiseen kysymykseen, siirtyivät suoraan kyselyn loppuun, eivätkä vastanneet muihin kysymyksiin. Taulukko 1. Suunnitelmat yöpyä maaseutumatkailukohteessa vuoden sisällä Lukumäärä Prosenttiosuus Kyllä ,3 Ehkä ,7 Ei ,9 Vastauksia yhteensä ,0 Joka viides vastaaja ei aikonut yöpyä maaseutumatkailukohteessa seuraavan vuoden aikana. Iältään vastaajat olivat pääsääntöisesti keski-ikäisiä keskiarvon ollessa vähän yli 43 vuotta (Taulukko 2). Mediaani-ikä, eli aineiston keskimmäinen ikä, on 44 vuotta ja yleisin ikä vastaajien keskuudessa on 51 vuotta. Vastanneista neljännes on ali 34-vuotiaita ja vanhin neljännes vastaajista on yli 52- vuotiaita. Taulukko 2. Vastaajien ikä N Vastauksia 718 Puuttuu 325 Keskiarvo 43,09 Mediaani 44,00 Moodi 51 Keskihajonta 11,515 Prosenttipisteet 25 34, , ,00 Taulukkoon 3 on koottu vastaukset kysymyksiin vastaajien koulutuksesta, tuloista, iästä, todennäköisestä matkaseurueesta ja suhteesta maaseutuun. Vastaajista suurin osa, yli 80 prosenttia, oli naisia. Yleisin matkaseurue lomalle vastaajien keskuudessa oli puoliso tai elämänkumppani, jonka

5 5 kanssa matkalle lähtisi todennäköisesti yli 40 prosenttia vastaajista. Lähes saman verran on perheen kanssa todennäköisesti matkustavia. Yksin matkustavia on vain vähän yli neljä prosenttia. Vastaajista suurin osa, lähes 60 prosenttia, on asunut lapsuudessaan tai nuoruudessaan maaseudulla. Vain joka kymmenellä vastaajalla ei ole minkäänlaisia juuria maaseudulla. Selvästi suurin osa vastaajista oli saanut ammatillisen koulutuksen. Yliopistotutkinnon suorittaneita oli noin 17 prosenttia ja vain peruskoulun käyneitä oli noin 15 prosenttia. Taulukko 3. Taustatietoja vastaajista Kysymys Luku- Prosent- Kysymys Luku- Prosent- määrä tiosuus määrä tiosuus Koulutus Tulot Yliopistotutkinto ,2 Alle /v 62 8,1 Ammatillinen koulutus , /v ,5 (AMK, ammattikoulu/opisto) Ylioppilastutkinto 60 7, /v ,9 Peruskoulu, kansakoulu tai , /v ,5 keskikoulu Todennäköinen matkaseurue /v 96 12,5 lomalle Puoliso / elämänkumppani , /v 36 4,7 Perhe, jossa alle 12-vuotiaita ,5 Vähintään /v 29 3,8 lapsia Perhe, jossa monen ikäisiä ,9 Vastaajien suhde maaseutuun lapsia (alle ja yli 12 v.) Ystävät 86 10,8 Olen asunut lapsuuteni ja/tai nuoruuteni ,4 maaseudulla Olisin matkalla yksin 34 4,3 En ole asunut lapsuudessani/nuoruudessani ,2 maaseudulla, mutta olen vieraillut säännöllisesti maaseudulla sukulaisten / tuttavien luona Muu 36 4,5 Minulla ei ole juuria maaseudulla 91 11,4 Sukupuoli Mies ,3 Nainen ,7

6 6 Matkailijoiden motiivit maaseutulomalle lähtemiseen Matkailijoiden motiiveilla tarkoitetaan syitä, joiden takia he lähtevät matkalle. Nämä syyt ovat yleensä henkilökohtaisia ja matkakohde ei näihin juuri vaikuta. Matkakohde voi kuitenkin houkutella näitä asiakkaita tarjoamalla heille heidän haluamiaan asioita. Taulukosta 4 nähdään, että selvästi tärkeimpiä syitä matkalle lähtöön olisivat rentoutuminen, virkistäytyminen ja mukavuuden tunne. Myös rauhoittuminen ja hauskanpito ovat vastaajille tärkeitä. Vähiten tärkeitä motiiveja puolestaan olisivat romanssin kokeminen, perheen kotiseudulla vierailu ja sellaisissa paikoissa käyminen, missä vastaajien tuttavat eivät ole olleet. Näissä tulee kuitenkin kiinnittää huomiota keskihajontaan. Suosituimpien motiivien keskihajonta on varsin pieni, eli vastaajat olivat näiden asioiden tärkeydestä kohtuullisen yksimielisiä. Vähiten tärkeitä asioita tarkasteltaessa kuitenkin huomataan, että niiden keskihajonta on kohtuullisen suuri. Tämä tarkoittaa, että nämä asiat voivat olla joillekin vastaajaryhmille tärkeitä, vaikka yleisesti ottaen ne eivät ole. Erityisen suuret keskihajonnat ovat hemmottelulla, kokemuksien jakamisella, erilaisten kulttuurien kokemisella, kerran eläessäni kokemuksen kokemisella, mielenkiintoisten ihmisten tapaamisella, seikkailulla, itsensä tärkeäksi kokemisella ja etenkin sellaisissa paikoissa käymisellä, missä vastaajan tuttavat eivät ole olleet. Myös romanssin kokemisella ja perheen kotialueella vierailulla oli korkeat keskihajonnat.

7 7 Taulukko 4. Haluaisin lähteä maaseutulomalle, jotta N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta voisin rentoutua ,41,857 voisin virkistäytyä ,22,960 voisin tuntea oloni mukavaksi ,17,967 voisin paeta kiireistä arkea ,01 1,166 minulla olisi loma ilman hulinaa ja hässäkkää ,00 1,308 minulla olisi hauskaa ,95 1,142 voisin kokea oloni turvalliseksi ,94 1,309 minulla olisi mahdollisuus olla yhdessä perheen kanssa ,86 1,529 voisin tehdä jotain, josta todella pidän ,83 1,239 minulla olisi mahdollisuus fyysiseen lepoon ,81 1,365 voisin kokea, että yksityisyyteni on taattu ,70 1,457 voisin kokea unohtumattoman elämyksen ,56 1,291 voisin tuntea oloni kotoiseksi, vaikka olen poissa kotoa ,46 1,361 voisin kokea uutta ja erilaista ,03 1,573 voisin kokea hemmottelua ,91 1,707 minulla olisi mahdollisuus olla fyysisesti aktiivinen ,70 1,442 voisin tehdä jotain jännittävää ,61 1,567 minulla olisi paljon tekemistä ja näkemistä ,60 1,506 voisin jakaa kokemukseni myöhemmin toisten kanssa ,57 1,658 voisin kokea erilaista kulttuuria ,56 1,692 voisin kokea kerran eläessäni kokemuksen ,47 1,729 voisin tavata mielenkiintoisia ihmisiä ,45 1,830 voisin kokea seikkailua ,37 1,728 voisin kokea, että olen tärkeä ,28 1,813 voisin kokea jonkinlaista haasteellista toimintaa ,23 1,658 minulla olisi mahdollisuus kontrolloida, miten asiat sujuvat ,22 1,635 voisin osallistua itse palvelujeni tuottamiseen ,86 1,659 voisin tuntea yhteenkuuluvuutta isäntäväen kanssa ,68 1,798 voisin käydä paikoissa, joissa tuttavani eivät ole olleet ,68 2,069 voisin vierailla alueella, josta perheeni on kotoisin ,30 1,959 voisin kokea romanssin ,69 2,004 Joka kohtaan vastanneita vastaajia 727

8 8 Maaseutumatkailukohteen ominaisuudet Uhraukset ovat tärkeässä osassa asiakasarvoa mitattaessa. Saadakseen jonkun tuotteen tai palvelun asiakkaat joutuvat uhraamaan yleensä joko aikaa, vaivaa tai rahaa. Taulukon 5 perusteella tärkeintä vastaajille on majoituksen edullinen hinta ja mahdollisimman pieni vaiva kohteeseen pääsystä. Kaikissa uhrauksissa on verrattain korkea keskiarvo, selvästi yli neljän. Tämä tarkoittaa, että mikään näistä uhrauksista ei ole vastaajille yhdentekevää, vaan yleensä kaikin puolin alhaiset uhraukset ovat tärkeitä. Uhrauksien keskihajonnoissa ei ole paljoa eroja, kaikkein eniten vastaukset vaihtelevat kysyttäessä loman suunnitteluun käytetyn ajan merkitystä. Kaikki keskihajonnat ovat kuitenkin suurempia kuin 1, joten täysin yksimielisiä vastaajat eivät olleet mistään. Taulukko 5. Vastaajille koituvien uhrausten tärkeys N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Majoituksen edullinen hinta ,66 1,212 Kohteeseen pääsee pienellä vaivalla Minun ei tarvitse käyttää paljon aikaa etsiessäni tietoja vaihtoehtoisista kohteista Matkustamisen kustannukset ovat matalat En tunne tuhlaavani aikaa/aikaa ei kulu hukkaan suunnitellessani lomaa Matkustusaika kohteeseen on lyhyt Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,48 1, ,47 1, ,41 1, ,95 1, ,85 1,

9 9 Turvallisuus ja tungoksen puute nousivat esille kysyttäessä tärkeitä maaseutumatkailukohteen ominaisuuksia ja palveluita (Taulukko 6). Myös mukavaa aikaa perheen kanssa pidettiin tärkeänä. Toisaalta taas saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla oli selvästi vähemmän tärkeää kuin muut asiat. Erityisen suuret keskihajonnat ovat lasten mukavuudella ja kohteen saavutettavuudella julkisilla kulkuneuvoilla. Tämä on hyvin loogista, sillä lapsiperheiden vastaukset ovat varmasti täysin erilaisia kuin yksin asuvien vastaukset ja taas oman auton käyttäjille saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla ei ole erityisen tärkeää. Taulukko 6. Tärkeät maaseutumatkailukohteen ominaisuudet ja palvelut N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Kohde on turvallinen kaikille perheenjäsenille ,93 1,449 Kohteessa ei ole tungosta ,92 1,248 Kohteessa on mahdollisuus viettää mukavaa aikaa koko perheen kanssa yhdessä Kohteessa on paljon tekemistä ja näkemistä ,79 1, ,98 1,485 Lapsilla on kohteessa mukavaa ,71 2,232 Kohteessa on mahdollista viettää aikaa myös muiden kuin oman perheen kanssa Kohteen saavutettavuus julkisella kulkuneuvolla Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,30 1, ,76 2, Aktiviteettimahdollisuudet Erittäin tärkeitä aktiviteetteja mahdollisella maaseutulomalla olivat kauniista maisemista nauttiminen, järvi/joki/merimaisemasta nauttiminen ja luonnossa ulkoilu (Taulukko 7). Kaikkien näiden keskiarvot olivat selvästi yli 6. Luonto, kävelyretket ja maaseutuilmapiiri tulivat myös esille tärkeinä asioina. Toisaalta taas käsitöiden tekoon osallistuminen oli vastaajille selvästi vähemmän tärkeää kuin muut asiat. Suurimmat keskihajonnat ovat taas vähiten tärkeillä asioilla, kuten karjan näkemisellä laitumella, käsitöiden tekoon osallistumisella ja vuoristomaisemista nauttimisella. Tässä tulee hyvin ilmi, miten erilaisia mahdolliset maaseutumatkailijat ovat. Joillekin vastaajille vähän tärkeät asiat saattavat olla toisille vastaajille perimmäinen syy maaseutulomalle lähtemiseen.

10 10 Taulukko 7. Erilaisten aktiviteettimahdollisuuksien tärkeys N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta nauttia kauniista maisemista ,41,816 nauttia järvi/joki/merimaisemasta ,40,900 ulkoilla luonnossa ,27 1,031 nauttia metsästä ,83 1,289 käydä lyhyillä kävelylenkeillä ,75 1,232 kokea alkuperäistä maaseutumaisemaa ,70 1,350 tehdä päiväretkiä lähialueelle ,39 1,434 oppia tuntemaan paikallista luontoa ,37 1,397 nauttia paikallista perinneruokaa ,35 1,430 tutustua aitoon maaseutuelämään ,12 1,561 käydä piknikillä maaseudulla ,08 1,484 tehdä pitkiä kävelyretkiä tai vaelluksia ,06 1,561 vierailla historiallisilla paikoilla ,73 1,591 vierailla kulttuurinähtävyyksissä ,61 1,621 osallistua paikallisiin tapahtumiin/festivaaleihin ,58 1,609 nauttia vuoristomaisemasta ,57 1,815 kokea erilaista kulttuuria ,49 1,715 tavata paikallisia ihmisiä ,49 1,655 nähdä karjaa laitumella ,30 1,935 osallistua käsitöiden tekoon ,30 1,886 Joka kohtaan vastanneita vastaajia 758

11 11 Maaseutumatkailuyrityksen ominaisuudet Rentoutuminen nousee myös esille kysyttäessä tärkeitä maaseutumatkailuyrityksen ominaisuuksia. Vastaajien mielestä maaseutumatkailuyrityksessä tulee voida tuntea olonsa rentoutuneeksi ja halutessaan pitää voida vetäytyä yksityisyyteen. Myös rauhallisuus ja kiireettömyys ovat tärkeitä tekijöitä vastaajille. Suurin keskihajonta on kielitaidossa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että joillekin asiakkaille on ehdottoman tärkeää, että ei tarvitse miettiä eri kielillä asiointia, kun taas toiset vastaajat tulevat toimeen useammallakin kielellä. Myös isäntäväkeen kohdistuneet kysymykset jakoivat mielipiteitä, mutta yleensä ottaen ne eivät olleet tärkeitä. Taulukko 8. Tärkeitä maaseutumatkailuyrityksen ominaisuuksia/tekijöitä N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Voin tuntea oloni rentoutuneeksi ,49,821 Voin vetäytyä yksityisyyteen halutessani ,42 1,033 Minun ei tarvitse pitää kiirettä ,34,961 Yrityksessä on rauhallinen ilmapiiri Yritys osoittaa toiminnassaan ympäristövastuuta Minulla on mahdollisuus käydä joka päivä saunassa Minun ei tarvitse kokea kielitaitoon liittyviä vaikeuksia Minulla on tunne, että voin vaikuttaa siihen, mitä ympäristössäni tapahtuu Isäntäväellä on lemmikkieläimiä, joita voi paijata Isäntäväki viettää aikaa vieraiden kanssa Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,28, ,74 1, ,71 1, ,08 1, ,84 1, ,66 1, ,69 1, Tärkeimpinä maaseutumatkailuyrityksen tarjoamina palveluina vastaajat pitivät mahdollisuutta vuokrata pyöriä, veneitä ja vastaavia (Taulukko 9). Myös paikallisen ruuan saatavuus ja toisaalta

12 12 taas mahdollisuus laittaa itse ruokaa olivat tärkeitä. Toisaalta taas järjestetty päiväohjelma oli selvästi vähemmän tärkeää kuin muut palvelut. Taulukko 9. Tärkeimmät palvelut maaseutulomalla N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Majoituskohteessa on vuokrattavana pyöriä, veneitä yms ,51 1,505 Tarjolla on paikallista ruokaa ,16 1,603 Majoituskohteessa on mahdollista laittaa kaikki ruuat itse Yrityksessä on tarjolla puolihoitomahdollisuus (aamiainen ja yksi ateria) Kävelymatkan päässä on käytettävissä muitakin ravintolapalveluja Majoituskohteesta voi ostaa retkiä ja muita paketoituja palveluita Yrityksessä on mahdollisuus täysihoitoon (kolme ateriaa päivässä) Majoituskohteessa on järjestettyä päiväohjelmaa Joka kohtaan vastanneita vastaajia ,10 1, ,98 1, ,58 1, ,32 1, ,16 1, ,58 1,

13 13 Maaseutuloman ominaisuudet Rahankäyttövalmiutta mitattiin kysymällä vastaajilta, kuinka paljon rahaa he olisivat valmiita käyttämään henkilöä kohti päivässä (keskimäärin) kaikkiin kuluihin (mukaan lukien majoitus) seuraavalla mahdollisella maaseutulomalla (Taulukko 10). Tähän analyysiin otettiin mukaan vain vastaukset, joissa oli annettu selvä rahasumma. Keskimäärin vastaajat olivat valmiita käyttämään 92 henkilöä kohti päivittäin, mutta tämä eroaa selvästi mediaani- ja moodiarvosta, jotka ovat selvästi pienemmät. Itse asiassa aineistoa tarkasteltaessa huomataan, että 75 % vastaajista olisi valmis käyttämään enintään 100. Taulukko 10. Rahankäyttövalmius ( /henkilö/päivä) N Vastauksia 515 Puuttuu 528 Keskiarvo 92,51 Mediaani 60,00 Moodi 50 Keskihajonta 111,806 Minimi 0 Maksimi 1000 Prosenttipisteet 25 40, , ,00

14 14 Vastaajilta myös kysyttiin, kuinka monta yötä he viipyisivät seuraavalla maaseutulomallaan. Taulukon 11 perusteella vastaajat yöpyisivät keskimäärin kolme yötä. Taulukko 11. Maaseutuloman todennäköinen pituus (öitä) N Vastauksia 695 Puuttuu 348 Keskiarvo 3,25 Mediaani 3,00 Moodi 3 Keskihajonta 3,075 Minimi 0 Maksimi 50 Prosenttipisteet 25 1, , ,00 Taulukkoon 12 on koottu tietoa vastaajien seuraavasta mahdollisesta maaseutulomasta. Lähes 70 prosenttia vastaajista kuvaa seuraavaa mahdollista maaseutulomaansa kohdelomana yhdessä majoituskohteessa. Noin kolmasosa puolestaan tekisi kiertomatkan omalla autolla tai moottoripyörällä useampaan kohteeseen. Vastaajat majoittuisivat selvästi mieluiten mökissä maaseutulomallaan. Myös aitan, maatalon tai vastaavan huone kävisi noin 15 prosentille vastaajista. Hotellissa yöpyjiä olisi vain noin kuusi prosenttia. Vain noin joka viides vastaaja ilmoitti vierailevansa maksullisissa maaseutumatkailukohteissa useammin kuin kerran vuodessa. Vähintään neljä kertaa vuodessa vierailevia oli vain noin kaksi prosenttia. Majoituskohteen ruokapalvelut ovat selvästi suosittuja. Melkein 40 prosenttia vastaajista käyttäisi niitä päivittäin ja lähes puolet muutaman kerran lomansa aikana. Kuitenkin noin viisi prosenttia valitsee matkakohteen sen perusteella, että siellä ei ole tarjolla ruokapalveluja.

15 15 Taulukko 12. Maaseutuloman tiedot Kysymys Luku- Prosent- Kysymys Luku- Prosent- määrä tiosuus määrä tiosuus Majoituskohteen ruokapalveluiden Vierailujen määrä maksullisissa maaseutumatkailukohteissa käyttö Päivittäin ,9 Tämä olisi ensimmäinen kerta / vähemmän ,8 kuin kerran vuodessa Muutaman kerran ,5 Kerran vuodessa ,4 En käyttäisi 62 7,7 Kaksi tai kolme kertaa vuodessa ,6 Valitsisin kohteen, jossa ei ole 39 4,9 Neljä kertaa vuodessa tai useammin 18 2,2 tarjolla ruokapalveluja Mieluisin majoitus Matkatyyppi Huoneessa (hotelli) 47 5,9 Kiertomatka omalla autolla/moottoripyörällä ,8 Huoneessa (aitta, maatalo tms.) ,6 Kohdeloma yhdessä majoituskohteessa ,8 Mökissä ,6 Muu 11 1,4 Muu 7,9

16 16 Yhteenveto suomalaisista vastaajista Tutkimuksen tulokset ovat monella tapaa hyvin mielenkiintoisia suomalaisten matkailijoiden osalta. Kyselyyn vastanneista 1043 suomalaisesta lähes 80 prosenttia suunnitteli yöpyvänsä maaseutumatkailukohteessa vuoden sisällä. Hyvin monet vastaajat haluaisivat lähteä maaseutulomalle rentoutuakseen, virkistäytyäkseen ja paetakseen arkea sekä hulinaa ja hässäkkää. Tärkeintä vastaajille on majoituksen edullinen hinta, mutta myös vähäinen ajankäyttö lomaa suunniteltaessa sekä mahdollisimman pieni vaiva kohteeseen pääsemiseksi on tärkeää. Tässä tutkimuksessa ei ole havaittavissa kuluttajatrendiä, jonka mukaan kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän säästääkseen aikaa ja vaivaa. Toisaalta vallitseva laskusuhdanne saattaa nostaa edullisen hinnan tärkeyttä lomamatkoilla. Vastaajien mielestä matkakohteen tulee olla ennen kaikkea turvallinen ja rauhallinen. Siellä pitää olla paljon tekemistä ja näkemistä ja lapset pitää olla huomioitu. Tekemiseksi kelpaa vuokrattavilla pyörillä ajelu, veneiden vuokraus, kävely, erilaiset retket ja paikallisen ruuan nauttiminen. Kauniit maisemat ovat selvästi kilpailuetu, mitä kannattaa käyttää, sillä lähes kaikki vastaajat pitivät mahdollisuutta nauttia maisemista tärkeänä asiana maaseutulomallaan. Maaseutumatkailukohteessa pitää voida tuntea olo rentoutuneeksi ja siellä pitää olla mahdollisuus omaan rauhaan ja kiireettömyyteen. Vastanneista vain joka viides oli miehiä. Puolet vastaajista oli iältään vuotiaita. Puoliso tai elämänkumppani on todennäköisin matkaseura vastaajille, mutta lähes 40 prosenttia matkustaisi perheensä kanssa. Lähes kaikilla vastaajista maaseutu oli lapsuudesta tai nuoruudesta tuttu, mutta suurin osa tekee silti vain noin yhden yöpymisen sisältävän maaseutulomamatkan vuodessa. Tärkeää vastaajille oli siis matkan edullinen hinta. Puolet vastaajista olisi valmis maksamaan enintään 60 päivässä henkilöä kohti. Tähän sisältyy myös majoitus. Tälle ryhmälle on erittäin vaikea tarjota sopivan hintaisia tuotteita. Vastaajista lähes 70 prosenttia suosii kohdelomia yhdessä majoituskohteessa. He haluavat yöpyä mieluiten mökissä noin kolmen yön ajan ja nauttia majoituskohteen ruokapalveluista päivittäin tai ainakin muutaman kerran lomansa aikana.

17 17 Yhteenveto ulkomaalaisista vastaajista Tätä tutkimusta varten kerättiin vastauksia myös saksan- ja englanninkielisillä lomakkeilla. Vastauksia ulkomaalaisilta sivuilla kävijöiltä kertyi 177, joista 42 on vastauksia saksankieliseen lomakkeeseen ja 135 englanninkieliseen. Saksankieliset vastaajat Saksankielisistä vastaajista kaikki suunnittelivat maaseutulomaa seuraavan vuoden sisällä. Vain viisi vastaajaa käyttäisi lomallaan muutaman kerran majoituskohteen ruokapalveluita, kun taas muut vastaajat olivat selvästi ruokapalveluja vastaan tai eivät niitä käyttäisi. He vierailevat keskimäärin kerran vuodessa maaseudun maksullisissa majoituskohteissa ja yöpyisivät mieluiten mökissä. Noin puolet saksankielisistä vastaajista tekisi kohdeloman yhteen majoituskohteeseen ja kolmasosa kiertomatkan. Yli puolet vastaajista matkustaisi puolison kanssa. Keski-iältään he ovat 46- vuotiaita. Suurin osa näistä vastaajista on asunut maaseudulla aiemmin. Noin puolet ansaitsee vuodessa ja heillä on joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Tasan puolet näistä vastaajista on miehiä. Kaikkein tärkeimmät matkalle lähdön syyt maaseutulomaa harkitessa ovat virkistäytyminen, hulinan ja hässäkän välttäminen, pako arjesta, rentoutuminen ja lepo ja mukavuus. Toisaalta taas hemmottelu ja perheen kotialueella käyminen eivät ole tärkeitä syitä. Saksalaisille vastaajille matkustusaika kohteeseen ei ollut tärkeää, eikä myöskään matkan suunnitteluun käytetty aika. Sen sijaan vaihtoehtoisten kohteiden vertailuun käytetty aika pitää olla mahdollisimman vähäistä. Myös matkan edullinen hinta on tärkeää. Itse maaseutumatkakohteessa tärkeää on, että siellä ei ole tungosta ja se on turvallinen kaikille perheen jäsenille. Silti kohteessa pitää olla mahdollisuus viettää aikaa myös muiden kuin oman perheen kanssa. Matkakohteen ominaisuuksista tärkeimpiä ovat mahdollisuus nauttia kauniista vesistömaisemasta, mahdollisuus kokea alkuperäinen maaseutumaisema sekä ulkoilla luonnossa. Karjan näkeminen laitumella oli vähiten tärkeää, samoin vuoristomaisemasta nauttiminen. Maaseutumatkailuyrityksessä tärkeitä ominaisuuksia on, että vastaaja voi tuntea olonsa rentoutuneeksi, ei tarvitse pitää kiirettä ja ilmapiiri on rauhallinen. Selvästi tärkein palvelu majoituskohteessa on mahdollisuus laittaa kaikki ruuat itse. Keskimäärin vastaajat kuluttaisivat 55 päivässä henkeä kohti maaseutumatkallaan rahaa.

18 18 Englanninkieliset vastaajat Englanninkielisistä vastaajista lähes kaikki ovat venäläisiä. Vain neljä vastaajaa ei suunnitellut tekevänsä maaseutumatkailulomaa seuraavan vuoden aikana. Noin 85 % englanninkielisistä vastaajista on yliopistotutkinto. Yli puolet näistä vastaajista ansaitsee vuodessa Yli 40 % vastaajista ei ole juuri minkäänlaisia juuria maaseudulla. Noin neljännes matkustaisi puolison kanssa, neljännes alle 12-vuotiaiden lasten kanssa ja viidennes ystävien seurassa. Naisia on vastaajista vähän yli puolet. Puolet valitsisi majoituskohteekseen sellaisen kohteen, jossa ei ole tarjolla ruokapalveluja ja vain 12 % käyttäisi ruokapalveluita päivittäin. Englanninkielisistä vastaajista 37 % tekee vuodessa kaksi tai kolme maaseutulomamatkaa ja vain 15 % käy maaseutulomalla harvemmin kuin kerran vuodessa. Lomallaan neljä viidestä vastaajat majoittuisi mökissä mieluiten ja puolet vastaajista tekisi maaseutuloman kiertomatkana omalla autolla tai moottoripyörällä. Iältään vastaajat ovat keskimäärin 37-vuotiaita ja olisivat valmiita käyttämään keskimäärin 95 lomallaan henkeä kohti päivässä rahaa. Tärkeimpiä lomallelähdön syitä englanninkielisille vastaajille ovat jonkin sellaisen tekeminen, mistä he todella pitävät, uuden ja erilaisen kokeminen, rentoutuminen ja arkea pakeneminen. Mahdollisia uhrauksia kysyttäessä tärkeimpinä nousivat esille majoituksen edullinen hinta ja matalat kustannukset matkustamiselle. Tärkeimpiä matkakohteen ominaisuuksia ovat turvallisuus ja mahdollisuus viettää mukavaa aikaa koko perheen kanssa. Kohteen saavutettavuudella julkisin kulkuneuvoin ei ole paljoa merkitystä. Myös englanninkieliseen lomakkeeseen vastanneille oli mahdollisuus nauttia kauniista vesimaisemista erittäin tärkeää, samoin kuin luonnossa ulkoilu ja metsästä nauttiminen. Selvästi tärkein maaseutumatkailuyritykseen liittyvä tekijä on, että matkailija tuntee olonsa rentoutuneeksi ja että yrityksessä on rauhallinen ilmapiiri. Majoituskohteessa pitää olla vuokrattavana pyöriä, veneitä yms. ja lisäksi mahdollisuus laittaa kaikki ruuat itse on tärkeää.

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Mitä maaseutumatkailijat haluavat? Vastauksia sähköisestä kyselystä

Mitä maaseutumatkailijat haluavat? Vastauksia sähköisestä kyselystä Markkinointiyhteistyöllä tulosta, Jämsä 26.-27.10.2010 Mitä maaseutumatkailijat haluavat? Vastauksia sähköisestä kyselystä Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Esityksen

Lisätiedot

Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa

Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa Juho Pesonen Yhteistyössä Raija Komppula, Mike Peters ja Christopher Kronenberg juho.pesonen@uef.fi Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus-

Lisätiedot

Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia, 2011

Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia, 2011 Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia, 2011 Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Savonlinna Tutkimus Aineisto kerätty 4.3.-31.8.2011 käyttäen bannerimainosta seuraavilla

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus VERKOSTO JA HANKETAPAAMINEN 14. 15.4.2011 Verkatehdas Hämeenlinna Maaseudun kehittämistä verkostoilla ja valtakunnallisilla hankkeilla Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Asiakkaan

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PE- RUSTANA

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PE- RUSTANA ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PE- RUSTANA Neljä maaseutumatkailijasegmenttiä: eroja aktiviteeteissa, matkustustavoissa ja tiedonhaussa 26.11.2011 Juho Pesonen

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover Example: Corporate Brochure / Report cover Design your journey Matkailuennuste 0 Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 3 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viikoilla 50-5/0

Lisätiedot

Maaseutumatkailusta elinvoimaa

Maaseutumatkailusta elinvoimaa Sata matkaa maalle! Maaseutumatkailusta elinvoimaa Projektipäällikkö Soile Vahela Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke, SAMK 1.9.2013 31.12.2014 Sata matkaa maalle! Esitys Mitä maaseutumatkailu

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013 Kävijäkyselytulokset 2013 Kysely tehty kesällä 2013 Satamosaaren (29), Ruuhonsaaren (25), Hietasaaren (12) ja Ilkonsaaren + Pullikaisen (3) retkisatamissa sekä Päihäniemen (8) virkistysalueella. Lisäksi

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Osa I. Matkailijoiden päivittäinen rahankäyttö Noora Tahvanainen Raija Komppula Eero Vatanen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Väliraportti 13.12.2010 Juho Pesonen juho.pesonen@uef.fi Pu i s tok a tu 5, P L 7 8,5 7 1 0 1 Sa v on li n na ASIAKKAAN

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

TAVOITTEENA EDISTÄÄ SUOMALAISTA LIIKUNTA- JA URHEILUMATKAILUA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

TAVOITTEENA EDISTÄÄ SUOMALAISTA LIIKUNTA- JA URHEILUMATKAILUA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE TAVOITTEENA EDISTÄÄ SUOMALAISTA LIIKUNTA- JA URHEILUMATKAILUA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 markkinointimateriaali markkinapotentiaalitutkimuksen pohjalta 2015 Uusien tuotepalvelukokonaisuuksien testaaminen

Lisätiedot

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 30.1.2014 Helsinki Taustatietoja Tutkimuksen tilaaja: Suomen museoliitto Tutkimuksen toteutusaika: Toukokuu 2013 - lokakuu 2013 Tutkimusmenetelmät: Lomakekysely museokävijöille,

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto Osahankkeet ja vastuuorganisaatiot MATKA Matkailu yhdyskuntarakenteessa Matkailijoiden ympäristöarvot

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto LANU-koordinaatioryhmä 26.11.2015 Turku Näin tutkimus toteutettiin NUORET LUUPIN ALLA 2014 Vastaajat

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH)

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) Sunnuntai Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Klo 18.00-19.00 Tuloinfo. Taloon ja toisiin tutustuminen Maanantai

Lisätiedot

FT Riikka Puhakka Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yliopisto. Lahden tiedepäivä 12.11.2013

FT Riikka Puhakka Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yliopisto. Lahden tiedepäivä 12.11.2013 FT Riikka Puhakka Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yliopisto Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Johdanto Luonto tuottaa ihmisille hyvinvointia Luontokokemukset ja läheinen suhde luontoon edesauttavat

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Iäkkäiden ulkoilu Iäkkäät ja ulkona liikkuminen-seminaari Helsinki 14.10.2003

Iäkkäiden ulkoilu Iäkkäät ja ulkona liikkuminen-seminaari Helsinki 14.10.2003 Iäkkäiden ulkoilu Iäkkäät ja ulkona liikkuminen-seminaari Helsinki 14.10.2003 Iäkkäiden ulkoiluun osallistuminen I Mökkeily Marjastus Veneily Kalastus Sienestys Puiden keräily 45-64 vuotiaat 65-75 vuotiaat

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. Kuinka monta matkaa teitte työ- tai vapaa-aika

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Luontokeskus Oskari 15.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Linnansaaren

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Maaseutumatkailijoiden iän, sukupuolen sekä matkaseuran vaikutus maaseutumatkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen 4.5.2012

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ

VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ Vuokraa vene Sunny Boats jätä veneesi vuokrattavaksi avoveneiden vuokraus merellinen kokouspaketti VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ? LAITA VENEESI TUOTTAMAAN? SunnyBoats (SB) on vuonna 2008

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014 Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos -Yritysten taustatietoja -Yrittäjien näkemyksiä asiakkaidensa

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Naismatkailijaprofiilit

Naismatkailijaprofiilit Naismatkailijaprofiilit A B Suunnittelija Spontaani 33% 67% Kärsivällinen, järjestelmällinen Ostopäätös syntyy vaihtoehtojen vertailun jälkeen Suunnittelijalle matkassa tärkeää: Kokonaiskuva Tarina, jolla

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteetit, lomakäyttäytyminen ja tiedonhaku 20.10.2011

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014 Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 201 Markus Lahtinen Head of Product Management Consumer, Sonera Koti ja tv - tutkimus 201 Sonera selvitti nyt neljättä kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Kalle Michelsen 23.3.2010 25.3.2010 1 Matkailun megatrendit Post-modernissa maailmassa matkailu tapahtuu monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Tottumukset. Tarpeet ja tunteet. Kontekstit. Printti & Digi. Aikakauslehtihetki. Tutkimus. Aikakausmedia & 15/30

Tottumukset. Tarpeet ja tunteet. Kontekstit. Printti & Digi. Aikakauslehtihetki. Tutkimus. Aikakausmedia & 15/30 Tottumukset Tarpeet ja tunteet Kontekstit Tutkimus Aikakauslehtihetki Printti & Digi Aikakausmedia & 15/30 3 Vaihe 1.1 Kvalitatiivinen Vaihe 1.2 Kvalitatiivinen Vaihe 2.0 Kvantitatiivinen Haastattelut

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Jakamistalous ja majoituspalvelut: analyysi käyttäjistä ja vaikutuksista matkustuskäyttäytymiseen

Jakamistalous ja majoituspalvelut: analyysi käyttäjistä ja vaikutuksista matkustuskäyttäytymiseen Jakamistalous ja majoituspalvelut: analyysi käyttäjistä ja vaikutuksista matkustuskäyttäytymiseen Tutkimuksella tulosta! -seminaari, Messukeskus, Helsinki 22.1.2016 Juho Pesonen, tutkimuspäällikkö, KTT,

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Marraskuu 2012

Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Marraskuu 2012 Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Marraskuu 2012 Tutkimuksen toteutus Napsu.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Napsu.fi-sivuston 25. lokakuuta - 7. marraskuuta 2012 välisenä

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti (X) sopivan, sopivien vaihtoehtojen

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Projektisuunnittelija Heli Ronimus, Espoon kaupunki Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot