Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu"

Transkriptio

1 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset Oulu 1

2 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret. Kysely oli auki Kyselyyn vastasi 424 opiskelijaa. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastasi T-Media Oy. 2

3 Vastaajien taustatiedot (N=424) Sukupuoli* % Mies 31% Nainen 69 % Oppilaitos % Ammattiopisto 55 % Yliopisto 43 % Muuttanut Oulun seudulle muualta opiskelujen takia Kyllä 42 % Ei 58 % Opiskeluvuosi % 1. vuosi 45 % vuosi 54 % vuosi 1 % % * Tulokset on painotettu siten, että sukupuolijakauma on miehet 50% ja naiset 50%. 3

4 Työllistyminen Oulun seudulla Selvitimme vastaajien näkemyksiä heidän omista työllisyysmahdollisuuksistaan Oulun seudulla ja heidän arviotaan siitä, etsivätkö he töitä Oulun seudulta valmistumisensa jälkeen. Noin puolet vastaajista näkee työllisyysmahdollisuutensa Oulun seudulla hyvinä valmistumisensa jälkeen. Ammattiin opiskelevat (59 %) arvioivat mahdollisuutensa paremmiksi kuin yliopisto-opiskelijat (41 %). 70 % vastaajista ilmoittaa etsivänsä töitä valmistumisensa jälkeen ensisijaisesti Oulun seudulta hyvin tai melko todennäköisesti. Oulun seudulta töitä etsivät todennäköisimmin ammattiin opiskelevat sekä he, ketkä ovat asuneet Oulussa jo ennen opiskelujensa alkua. Ne nuoret, jotka suunnittelevat hakevansa työtä muualta Suomesta perustelevat vastaustaan mm. kiinnostuksella työskennellä Etelä-Suomessa tai pääkaupunkiseudulla tai aikomuksella palata kotiseudulleen.

5

6 Nuorten muuttovalmius Selvitimme myös Oulussa opiskelevien nuorten valmiutta muuttaa työn perässä muualle Suomeen tai ulkomaille. Nuoret ovat pääasiassa varsin valmiita muuttamaan työn perässä, sillä työpaikan löytäminen nähdään tärkeänä. Suurin osa nuorista muuttaisi lähikuntiin (64 %) tai Etelä-Suomeen (56 %). Oulun seudulle muualta opiskelemaan tulleet ovat muita valmiimpia liikkumaan Oulun ulkopuolelle. Yliopistossa opiskelevat (71 %) ovat ammattiin opiskelevia (43 %) useammin valmiita muuttamaan Etelä-Suomeen. Myös valmius muuttaa ulkomaille työskentelemään on suurempi yliopistossa opiskelevilla.

7

8 Oletko valmis muuttamaan työn perässä? Perustele. Pääkaupunkiseudulla riittää vapaita työpaikkoja. (Nainen, ammattiopisto) Mielestäni etelämpänä ja ulkomailla olisi paremmat työllistymismahdollisuudet. En koe työn perässä muuttoa mitenkään ongelmaksi, sinne on mentävä mistä saa parhaimman työtarjouksen. (Nainen, yliopisto) Olen valmis muuttamaan sinne minne työ vie, koska työ on kuitenkin itselle mukavaa eikä kiinnosta sluibailla. (Mies, ammattiopisto)

9 Harvempi valmis käyttämään työmatkaan yli puoltatoista tuntia Suurin osa nuorista olisi valmis käyttämään päivittäiseen edestakaiseen työmatkaansa tunnin tai puolitoista, jos tarjolla olisi kiinnostava työpaikka. Reilu kymmenes olisi valmis käyttämään työmatkoihin kaksi tuntia päivässä. Kuinka pitkän päivittäisen työmatkan (yhteenlaskettu edestakainen matka) olisit valmis kulkemaan, jos tarjolla olisi kiinnostava työpaikka? Valitse aika, jonka olisit maksimissaan valmis käyttämään työmatkaan.

10 Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö Selvitimme myös, ovatko nuoret huomanneet paikallisten yritysten tekevän yhteistyötä oppilaitoksensa kanssa ja kaipaisivatko opiskelijat enemmän yhteistyötä. 65 prosenttia ammattiin opiskelevista ja 47 prosenttia yliopistoopiskelijoista ilmoittaa, että on huomannut yritysten tekevän yhteistyötä oppilaitoksensa kanssa. Reilusti yli puolet vastaajista ilmoittaa, että he kaipaisivat enemmän yhteistyötä yritysten ja oppilaitoksensa välille.

11 Yritysten ja oppilaitosten välille kaivataan monipuolisempaa yhteistyötä Kysyimme niiltä nuorilta, jotka ilmoittivat kaipaavansa lisää yhteistyötä yritysten ja oppilaitoksensa välille, minkälaista yhteistyötä he kaipaisivat. Ammattiin opiskelevat kaipaisivat mm. yritysvierailuja puolin ja toisin, enemmän harjoittelupaikkoja, kesätöitä sekä yhteisiä projekteja. Yliopistossa opiskelevat kaipaisivat enemmän työmahdollisuuksia yliopiston kautta: harjoittelupaikkoja, osa-aikatyötä, kesätyötä ja erilaisia projekteja kurssien yhteydessä. Myös tietoa yrityksistä ja oman alan työmahdollisuuksista kaivataan, yritysvierailut voisivat toimia eräänä hyvänä tiedonvälityskeinona. Enemmän tietoa yrityksistä. Lisää tutustumiskäyntejä tai yritysesittelyjä, myös messut hyviä linkittymistilaisuuksia. (Nainen, ammattiopisto)

12 Minkälaista yhteistyötä yritysten kanssa toivoisit?

13 Töiden hakeminen paikallisista yrityksistä Kysyimme nuorilta myös, onko paikallisia yrityksiä helppo lähestyä suoraan työtä hakiessa. Tämän kysymyksen osalta vastaajien mielipiteissä on hajontaa: 43 prosentin mielestä yrityksiä on melko helppo lähestyä. 29 prosenttia näkee että yrityksiä ei ole kovin helppo lähestyä. Yliopistossa opiskelevat kokevat lähestymisen vaikeammaksi kuin ammattiin opiskelevat. Myös Oulun seudulle muualta opiskelemaan tulleet kokevat harvemmin, että paikallisia yrityksiä on helppo lähestyä suoraan työpaikkaa hakiessa.

14 Onko paikallisia yrityksiä mielestäsi helppo lähestyä suoraan työtä hakiessa?

15 Paikallisen nuorten työllisyyden parantaminen Seuraavaksi vastaajat saivat kertoa näkemyksiään siitä, miten nuorten työllisyyttä voitaisiin parantaa Oulun seudulla. Ammattiin opiskelevat näkevät, että yritysten tulisi palkata enemmän nuoria ja antaa heille mahdollisuus saada jalka oven väliin. Myös yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kanssa nähdään tärkeänä esimerkiksi rekrytointien osalta. Myös yliopistossa opiskelevat painottavat mahdollisuuden antamista nuorelle työnhakijalle. Yritykset voisivat myös jalkautua nuorten joukkoon esimerkiksi järjestämällä rekrytointi- ja tiedotustilaisuuksia, kertomalla toiminnastaan ja markkinoimalla vapaita työpaikkoja. Myös yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö mainitaan.

16 Miten paikallista työllistymistä nuorten osalta voitaisiin mielestäsi parantaa?

17 Oulun seudun vahvuudet ja heikkoudet Pyysimme vastaajia kertomaan, näkevätkö he Oulun seudulla joitakin vahvuuksia tai heikkouksia nuorten työllistymisen kannalta. Vahvuuksina mainitaan mm. Oulu Pohjois-Suomen kasvukeskuksena, kesätyösetelit, yritysten suuri määrä ja töiden jakautuminen useille toimialoille. Myös paikallisten oppilaitosten nähdään virkistyttävän Oulun työllisyyttä. Heikkouksina mainitaan nuorten työnhakijoiden suuri määrä ja vaikeus saada töitä ilman kokemusta. Työpaikkojen arvellaan myös jakautuvan suhteiden perusteella. Vain suhteilla pääsee töihin - tämä on nykymeno. (Nainen, yliopisto)

18 Toimialojen tunnettuus ja kiinnostavuus Lopuksi selvitimme eri toimialojen tunnettuutta ja kiinnostavuutta nuorten keskuudessa. Tunnetuimmat toimialat ovat kaupan ala, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä opetus ja koulutus. Heikoiten tunnetaan kemianteollisuus, bioenergia-ala ja vakuutusala. Kiinnostus työskennellä toimialoilla vaihtelee suuresti sukupuolen mukaan. Naiset ovat miehiä kiinnostuneempia mm. kaupan alasta, opetuksesta ja koulutuksesta sekä ravintola- ja matkailualasta. Miehillä painottuu naisia useammin mm. tietotekniikka/it, maa- ja metsätalous ja bioenergia-ala.

19

20 Kiinnostus työskennellä alalla

21 Kiinnostus yrittäjyyteen Viimeisenä selvitimme, voisivatko nuoret harkita ryhtyvänsä yrittäjiksi. 44 prosenttia nuorista ilmoittaa voivansa harkita yrittäjäksi ryhtymistä. Miehet (48 %) voisivat harkita naisia (38 %) useammin yrittäjyyttä uravaihtoehtona. Yrittäjyyttä harkitsevat korostavat taloudellisia mahdollisuuksia ja hyvää liikeideaa lähtökohtana yrittäjäksi ryhtymisessä. He näkevät usein vapauden ja vastuun positiivisessa valossa. Yrittäjyyteen torjuvasti suhtautuvat perustelevat vastaustaan useilla syillä. Itseä ei välttämättä nähdä yrittäjähenkisenä, tai yrittäjyys nähdään liian rankkana tai riskialttiina.

22 Kiitos! 22

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013

Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013 Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013 2012 1 Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Tutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2007

Tutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2007 Tutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2007 Diasarja perustuu IROResearch Oy:n Hannu Horttanan ja Marjukka Rantasen laatimiin koosteisiin ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen keskeisistä

Lisätiedot

Opiskelijoilla vahva usko tulevaisuuteen

Opiskelijoilla vahva usko tulevaisuuteen Kiinteistö- ja rakentamisalan opiskelijat suhtautuvat toiveikkaasti alan työllisyyteen. He toivovat työpaikaltaan kiinnostavia tehtäviä ja hyvää palkkaa. Ennen kaikkea opiskelijat toivovat harjoittelupaikkoja

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta: Nuora, julkaisuja 24 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

AKVAS 2010. Etelä-Savon ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2008 valmistuneiden seurantaselvitys 6/2010

AKVAS 2010. Etelä-Savon ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2008 valmistuneiden seurantaselvitys 6/2010 AKVAS 2010 Etelä-Savon ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2008 valmistuneiden seurantaselvitys 6/2010 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

TYÖNANTAJAKUVA 2013 FINANSSIALAN ERITYISPIIRTEET

TYÖNANTAJAKUVA 2013 FINANSSIALAN ERITYISPIIRTEET TYÖNANTAJAKUVA 2013 FINANSSIALAN ERITYISPIIRTEET 1 (20) Sisällysluettelo 1 Tutkimuksen tausta... 2 2 Työpaikan valintaan vaikuttavat tekijät... 3 2.1 Ilmapiiri... 4 2.2 Esimiestyö... 6 2.3 Työnantajan

Lisätiedot

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim.

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim. Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa Simopekka Katajala (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaisten marjanpoimijoiden

Ulkomaalaistaustaisten marjanpoimijoiden Ulkomaalaistaustaisten marjanpoimijoiden ammatillinen kartoitus Etelä-Savon TE-keskus (Heinäkuu 2009) Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

työllistyminen ammattikorkeakoulun

työllistyminen ammattikorkeakoulun Irinja Pänttönen Opiskelijoiden työllistyminen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmasta vuosina 2001 2006 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ettei jää tyhjän päälle. Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla

Ettei jää tyhjän päälle. Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla Ettei jää tyhjän päälle Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla Vantaan kaupunki, työllisyyspalvelut Anne Karjalainen & Harri Sinkko maaliskuu 2012 Julkaisija Teksti Kannen kuva Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Jäsenkysely 2012. Yhteenveto...53. Lähteet...55. ISBN 978-952-5628-59-3 ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala

Jäsenkysely 2012. Yhteenveto...53. Lähteet...55. ISBN 978-952-5628-59-3 ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala Jäsentutkimus 2012 2 3 Jäsenkysely 2012 Taustaa...4 1 Vastaajien demografiset tekijät...5 2 Opinnot ja syrjintä...15 3 Opiskelijat ja työelämä...23 4 Tulevaisuuden työelämä ja odotukset omalta työelämältä...28

Lisätiedot

Sijoitus tulevaan. Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä. EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu

Sijoitus tulevaan. Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä. EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu Henkilöstö- ja koulutustiedustelu Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain henkilöstö- ja koulutustiedustelulla

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjien. Yrittäjän osaamisohjelma. helsinginyrittajat.fi

Helsingin Yrittäjien. Yrittäjän osaamisohjelma. helsinginyrittajat.fi Helsingin Yrittäjien Yrittäjän osaamisohjelma helsinginyrittajat.fi Helsingin Yrittäjien Koulutusfoorumi 2 Helsingin Yrittäjien Koulutusfoorumin tavoitteena on kehittää yrittäjien ja koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot