WP3 Koulutusarveanalyysi Maaraportti Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WP3 Koulutusarveanalyysi Maaraportti Suomi"

Transkriptio

1 1. Kyselytutkimuksen toteutus Tutkimusmenetelmämme sisälsi internet-kyselyn, kirjoituspöytätutkimuksen ja haastattelun. Kysely tehtiin Wepropol datan analysointi- ja kyselytyökalua hyödyntäen. Kyselylomake käännettiin englannista suomeksi ja lähetettiin 45 maaseutumatkailuverkostomme naisjäsenelle. Kysely lähetettiin myös Maaseutumatkailuyrittäjien yhdistykselle, Ruralia- Instituuttiin(Helsingin yliopisto) ja Itä-Suomen yliopiston matkailualan tutkimuslaitokseen. Kyselyn alustavat tulokset lähetettiin 6 matkailun asiantuntijalle Pohjois-Savossa(yritysneuvojia, konsultteja ja maaseutumatkailun opettajia) ja heitä haastateltiin puhelimitse kohderyhmän koulutustarpeista. Samalla tarkasteltiin myös aihetta koskevia kansallisia tietoja ja raportteja. Sähköisestä kyselystä saatiin vastaukset 21 maaseutumatkailun naisyrittäjältä. Suurin osa vastaajista (19) edusti toimivia maaseutumatkailuyrityksiä. ja 2 vastaajaa suunnitteli yrityksen perustamista. Maaseutumatkailun eri osaalueet olivat edustettuina ja jotkut vastaajista tarjosivat todella laajaa palveluvalikoimaa (hevosturismi, majoitus, tilojen vuokraus, ohjelmapalvelut, hyvinvointipalvelut, terveysturismi, käsityömatkailu, luonto- ja elämyspalvelut, pitopalvelut, ulkoilmacatering, taidesauna jne). 2. Maaseutumatkailun osa-alue a) Majoitus b) Käsi ja taideteollisuus c) Elintarvikkeiden valmistus d) Nähtävyys f) Muu

2 2. Tiivistelma tutkimustuloksista- koulutustarpeet ja parhaat tavat toteuttaa koulutus kohderyhmälle Koulutustarpeet, 11 tärkeintä keskiarvon mukaisessa järjestyksessä Liiketoiminnan markkinointi ja tuotteen kehittäminen, 3.86 Tietokoneiden ja internetin käyttö markkinoinnissa, Internet-sivustot, hakukoneoptimointi, 3.82 Taloushallinto; rahoituslähteet, kassavirta, voitto ja tappio, hinnoittelu, 3.57 Laadukkaan asiakaspalvelun kehittäminen, 3.45 Kyky laajentaa toimintaa, 3.3 Kestävän maaseutumatkailuliiketoiminnan kehittäminen, 3.25 Kaikkien saatavilla olevan matkailuliiketoiminnan kehittäminen l, 3.2 Kulttuurien ja vieraiden kielten tuntemus, 3.19 Lainsäädännölliset asiat- säädösten tunteminen, 3.19 Sosiaalinen verkostoituminen, esim. Facebook, Linkedin, Twitter 3.08 Liiketoimintasuunnittelu ja-tutkimus, 3.0 Edellä olevasta käy ilmi, että markkinointi ja tuotekehitys ovat tärkeimmät aihealueet taloushallinnon ja toiminnan kannattavuuden ohella. Kulttuurin ja vieraiden kielten tuntemus ja sosiaalinen verkostoituminen ovat myös osa markkinointia ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä. Vähemmän tarpeellisina pidetyt koulutustarpeet keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä Ajankäytön suunnittelu työn ja perhe-elämän tasapaino, 2.95 Luottamuksen kehittäminen ja verkostoituminen, 2.86 Henkilökunnan johtaminen ja tiimien kehittäminen, 2.81 Vaihtoehtoisen vapaa-ajantoiminnan järjestäminen turisteille, 2.85 Tietokannat ja laskentataulukot, 2.71 Majoituksen hallinta ja ylläpito, 2.7 Esitysten laatiminen, 2.77 Kirjalliset viestintätaidot, 2.62 Tekstinkäsittelyn perusteet, 2.33 Sähköpostin käyttö, 1,95 Nykyinen osaamistaso keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä Sähköpostin käyttö, 4,24 Tekstinkäsittelyn perusteet, 3,81 Luottamuksen kehittäminen ja verkostoituminen, 3.81 Laadukkaan asiakaspalvelun kehittäminen, 3.81 Kirjalliset viestintätaidot, 3.57 Kestävän maaseutumatkailuliiketoiminnan kehittäminen, 3,48 2

3 Vaihtoehtoisen vapaa-ajantoiminnan järjestäminen turisteille, 3.48 Majoituksen hallinta ja ylläpito, 3.45 Esitysten laatiminen, 3.43 Kulttuurien ja vieraiden kielten tuntemus, 3.32 Henkilökunnan johtaminen ja tiimien kehittäminen, 3.3 Kaikkien saatavilla olevan matkailuliiketoiminnan kehittäminen l, 3.2 Kyky laajentaa toimintaa, 3.19 Tietokannat ja laskentataulukot, 3.19 Lainsäädännölliset asiat- säädösten tunteminen, 3.14 Liiketoiminnan markkinointi ja tuotteen kehittäminen, 3.1 Liiketoimintasuunnittelu ja-tutkimus, 3.05 Taloushallinto; rahoituslähteet, kassavirta, voitto ja tappio, hinnoittelu, 3.05 Ajankäytön suunnittelu työn ja perhe-elämän tasapaino, 2,95 Tietokoneiden ja internetin käyttö markkinoinnissa, Internet-sivustot, hakukoneoptimointi, 2.81 Sosiaalinen verkostoituminen, esim. Facebook, Linkedin, Twitter, 2,62 Vastaajat näyttävät olevan tyytyväisiä tietokoneen käytön perusosaamiseensa, mutta tietokoneen käytössä markkinointiin ja sosiaaliseen verkostoitumiseen on parantamisen varaa. Ajankäytön suunnittelu ja työn ja perhe-elämän tasapainottaminen ei näytä olevan erityisen hyvällä mallilla, mutta aihealue ei kuitenkaan ole koulutustarvelistan kärjessä. Muita ilmenneitä koulutustarpeita - Maaseutumatkailun majoituksen myynti yhteistä valtakunnallista tai Euroopan laajuista kanavaa käyttäen - Mistä apua /mitä sitten kun yrityksellä ei menekään niin hyvin. - Oman itsensä johtaminen - Tarvikkeiden ja materiaalien maahantuonti ja siihen liittyen tulliasiat - Oman ammattialueeni taitojen hiomista, esim. ratsastusmatkailu - Toiminnan turvallisuus (asiakasturvallisuus, elintarvikkeiden turvallisuus jne) - Projekteihin ja taloudellisiin avustusjärjestelmiin liittyvää koulutusta - Turismin tulevaisuustrendit - Venäjän kieli 3

4 3. Koulutustavat Koulutustavat Sarja työpajoja Etäopiskelu verkossa Työpajojen ja etäopiskelun yhdistelmä Henkilökohtainen valmennus Kokeneilta yrittäjiltä oppiminen Koulutustavat Muu Yllä olevasta taulukosta voidaan nähdä, että suosituin koulutuksen toteutustapa on työpajojen ja etäopiskelun yhdistelmä. Matkailun opettajat kertoivat, että etäopiskelu ei aiemmin ole ollut kovin suosittua, mutta asenteet ovat muuttuneet ja aika näyttää nyt olevan oikea etäopiskeluun. Työpajat antavat mahdollisuuden myös verkostoitumiseen ja kokeneimmilta yrittäjiltä oppimiseen. Useimmat suomalaiset vastaajat sanoivat, että opiskelupaikalla ei ole merkitystä, kunhan tieto koulutusajoista saadaan riittävän ajoissa. Koulutuspaikat voivat vaihdella. Koska WERT on kansainvälinen projekti, jotkut vastaajat ovat ajatelleet että koulutuskin järjestetään ulkomailla ja he ovat valmiita matkustamaan niin pitkälle, kuin suinkin (vaikka Timbuktuun). 4. WERT Internet-verkosto 13 vastaajaa piti WERT Internet verkostoa hyödyllisenä, 6 ilmoitti, että ei tiedä. Vastaajilla oli paljon ehdotuksia verkoston keskustelunaiheiksi. - Bechmarking eri maiden yrittäjien kesken - Miten naiset muissa maissa harjoittavat maaseutumatkailuammattiaan. - maaseutumatkailussa uudet ideat ja vinkit alalla työskentelevien kanssa - Käsityöalan koulutuksen kansainväliset vaihdot. Matkailu ja varsinkin käsityömatkailu ilman kielitaitoa. On vielä paljon käsityön harrastajia jotka haluaisivat matkustaa kauemmaksikin oppimaan jonkin toisen maan ja kulttuurin käsityötekniikoita mutta suurin este on kielitaito. Kursseissa on usein vaatimuksena jonkin kielen hallinta mutta tämän kynnyksen madaltaminen voisi tuoda asiakkaita Keski-Euroopasta Suomeen ja myös täältä muualle. Käsitöissä ei aina tarvita mitään kieltä. - Miten saada kohderyhmäksi seniori saksankielinen eurooppalainen matkailija 4

5 - Kaikki asiat kiinnostavat. Laajentunut, eri kulttuureista koostuva verkosto on avain elävään ja innovatiiviseen kulttuurimatkailutoimintaan. - Sesonkien hallinta - Yrityksen laajennussuunnitelmat ja keinot ilman kovia taloudellisia riskejä. Oheistoimintojen varovainen aloittaminen omasta toimesta. - Kansainvälisyys, tavat, käytännöt - Käytännön markkinointitoimet verkossa - Verkottuminen - Kiinnostavaa olisi tutustua eri maissa toimivien naisyritysten ja etenkin pienten matkailuyritysten asiakasprofiiliin, onko kysymyksessä sitten ryhmä tai indis ja heidän palvelutoiveet, jolla tavalla täällä voisi kohdentaa markkinointia ja kehittää palveluja. Verkostoituminen toisi hyvin paljon tietoa ja kiinnostus lisääntyisi verkoston sisällä saaden aikaan ajatusten vaihdon lisäksi asiakasvirtoja. Myös työntekijöiden osalta saattaisi tapahtua mielenkiintoista vaihtoa - henkilökunta voisi kaivata vaihtariohjelmaa! Siinä tulisi myös eri työkulttuurit tutuiksi, ei varmaankaan pahaa tekisi tutustua näihin asioihin eri maiden käytäntöjen kautta. - Meille kaikki nuo maailmalla olevat yrittäjäkolleegat ovat myös potentiaalista asiakaskuntaa mutta parhaat myyntikikat ja maatilamatkailuyritysten vetonaulat kiinnostavat. Millä tavalla yritykset myyvät palvelujaan oman maansa kansalaisille ja millä puolestaan ulkomaalaisille. Mitkä tekijät ovat pyöräyttäneet yrityksen nousuun alkutaipaleen jälkeen. - Kokemusten jakaminen, hyvät ja kehittävät asiat sekä oppiminen toisten sudenkuopista. Myös yhteismarkkinointi. Tätä kautta voisi olla helpompi tie tutustua esim. virtuaalisesti toisiin maaseutumatkailuyrityksiin euroopan tasolla. 5. Erityisiä maakohtaisia vaatimuksia ja ongelmia Suomen maaseutupolitiikan matkailun teematyöryhmä on maininnut strategiassaan ja toimenpideohjelmassaan, että suomalaisten maaseutumatkailuyritysten keskeisin ongelma on niiden pieni koko, pitkäjänteisen markkinoinnin puute ja joskus amatöörimäinen suhtautuminen yrittäjyyteen. Maaseudulla välimatkat ovat pitkiä ja myös ympärivuotisista palveluista on puutetta. Teemaryhmän mukaan tärkeimmät arvot maaseutumatkailun kestävän maaseutumatkailun kehittämisessä ovat: vastuu ympäristöstä ja terveydestä sekä maaseudun kulttuuriperinteen kunnioitus. Maaseutumatkailun odotetaan kasvavan kotimaan matkailijoiden osalta 3 % vuodessa. Myös kansainvälisiltä markkinoilta haetaan vahvaa kasvua; sen odotetaan olevan 5% vuodessa. On siis tarvetta kehittää houkuttelevia, kestäviä ja korkealaatuisia matkailutuotteita, jotka voidaan ostaa helposti sähköistä jakelukanavaa käyttäen. Koska matkailun vahva kasvu tulee ulkomailta, suomalaisten yrittäjien tulee kehittää kulttuurien tuntemustaan ja kielitaitoaan. 6. Suositukset 5

6 Kyselyn tulokset osoittavat että koulutusta tarvitaan erityisesti markkinoinnissa (kotimaa ja ulkomaat) ja tuotekehityksessä. Muita tunnistettuja tarpeita ovat tietokoneen käyttö internet-markkinointiin ja verkostoitumiseen, taloushallinto, lakiasiat, kulttuuritietämys, vieraat kielet ja kestävä kehitys. Koulutuksen pitää olla joustavaa ja ryhmän tarpeet huomioivaa. Sen tulee olla tulevaisuus- ja asiakasorientoitunutta. Osa koulutusta voidaan toteuttaa etäopiskeluna. WERT Internet verkosto voi auttaa ideoiden jakamisessa eurooppalaisten kumppaneiden välillä ja se voi olla yksi benchmarking-tapa. Verkosto voi muodostaa myös uuden markkinointikanavan. Verkoston käynnistämiseksi pitää olla mahdollisimman pian yhteydessä niihin henkilöihin, jotka kyselyn yhteydessä antoivat nimensä. Suomalaiset yrittäjät ovat halukkaita tekemään opinto/benchmarkingmatkoja kumppanimaihin. Löytyykö mahdollisuutta maksaa osa opintomatkojen kustannuksista? Voitaisiin myös käynnistää yritysten välinen vaihto-ohjelma. Eri kulttuurit tulisivat tutuiksi ja samalla opittaisiin eri maiden käytäntöjä Terhi Majamaa,Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 6

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Käsityö Taidekäsityö

Käsityö Taidekäsityö Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa Kansainvälinen kysely käsityö- ja taidekäsityötuotteiden ja palveluiden markkinoinnista Käsityö Taidekäsityö Kuvat Yrittäjä Sami Rinne ja PUPU-coffee sekä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Travelli matkailualan osaamiskartoitus. Keski-Suomi

Travelli matkailualan osaamiskartoitus. Keski-Suomi Travelli matkailualan osaamiskartoitus Keski-Suomi Maakuntaraportti 2002 YLEISTÄ Travelli matkailualan osaamiskartoitus kuvaa matkailualan osaamista, sen tasoa ja osaamistarpeita kolmesta näkökulmasta;

Lisätiedot

Taitomarkkinointi. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys. Muotoilu Taidekäsityö Käsityö

Taitomarkkinointi. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys. Muotoilu Taidekäsityö Käsityö Taitomarkkinointi Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys Muotoilu Taidekäsityö Käsityö Tämän selvityksen on rahoittanut työvoima- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto ja se on

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Kasurinen Elisa Turunen Niina MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE Opinnäytetyö Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset

Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset 1. Johdanto Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuus on aina ollut tärkeä osa korkeakoulujen toimintaa.

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Pinja Luukkainen KYLÄMATKAILU EUROOPASSA Opinnäytetyö Tammikuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2009 Matkailun koulutusohjelma Länsikatu 15 80110

Lisätiedot

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KYSELYTUTKIMUKSEN JA TEEMAHAASTATTELUJEN TULOKSET Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Käsityön ja matkailun verkostot

Käsityön ja matkailun verkostot Käsityön ja matkailun verkostot Julkaisu on toteutettu kauppa- ja teollisuusministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston tuella. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2006 Toimitus: Jaana Vehkasalo Taitto:

Lisätiedot

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA Anna Nurmi Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / kansainvälinen kauppa Anne Aarnio Mikko Saari KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA Seminaarityö 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Moniste 5/2004 SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Kirjoittajat: Terttu Virtanen ja Laura Jauhola Opetushallitus 2004

Lisätiedot

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET Esitutkimus 2007 Mia Häkkinen Project part financed by the European Union. ALKUSANAT Tavoitteet CONNECT Finlandin toiminta on tällä hetkellä

Lisätiedot

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa 2007 2015, joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot