Toimintakate

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843"

Transkriptio

1 0

2 1 Sisällys 1 Tuloslaskelma... 2 Yhteenveto Jäsenkuntien maksuosuus Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain... 6 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Rahoitusosa Investointiosa Palvelutilaukset tuoteryhmittäin...15 Aikuispsykososiaaliset...15 Aikuissosiaalityö...28 Oma erikoissairaanhoito...35 Ostettu erikoissairaanhoito...43 Hoito- ja hoivapalvelut...46 Kuntoutus...65 Perhepalvelut...72 Suun terveydenhuolto...85 Työterveyshuolto...91 Vammaispalvelut...92 Vastaanotto Hallinto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...115

3 2 1 Tuloslaskelma TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

4 3 Yhteenveto Kuntien kanssa käytiin palvelusopimusneuvottelut lokakuun puolen välin ja marraskuun 5. päivän välisenä aikana. Palvelusopimusneuvotteluiden jälkeen pidettiin kuntien yhteinen tapaaminen Palvelusopimusneuvotteluiden jälkeen kuntayhtymä laati talousarvioluonnoksen, joka pitää sisällään muun muassa seuraavat keskeiset oletukset: - Kuntayhtymä tarjoaa nykyisenlaajuisia ja -tasoisia palveluita eikä merkittäviä supistuksia ole tarvetta tehdä - Koljonvirran toiminnot pysyvät entisellä paikallaan - Iisalmen terveyskeskuksen saneeraus ei valmistu vuoden 2015 aikana - Palvelutuotannon integraatiota jatketaan tilojen mahdollistamissa rajoissa Toimintakulut kokonaisuutena kasvavat 1,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluissa on arvioitu saatavan 0,7 % säästö. Tarkemmat suunnitellut toimenpiteet henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi on esitetty alla olevassa taulukossa. Palveluostojen arvioidaan kasvavan 2,8 %, joka johtuu pääosin ostetun erikoissairaanhoidon ennakoidusta 5,4 % kasvusta. Tarvikeostojen arvioidaan alevan 3,7 % osittain logistisen ketjun uudelleenjärjestelyn vuoksi. Toimintakate kattaa täysimääräisesti nettorahoituskulut sekä poistot. Suunnitelmavuosien 2016 ja 2017 kustannuskehitys on arvioitu valtiovarainministeriön laatiman peruspalveluindeksin muutosennusteen mukaisesti. Valtiovarainministeriö ennustaa peruspalveluindeksin muutoksen olevan 1,5 % vuonna 2016 ja 1,7 % vuonna Poistojen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosina 5 % vuosittain ja rahoituskulujen 10 % muun muassa tulevista saneerausinvestoinneista johtuen. Vuoden 2015 talousarvioluonnoksen jäsenkuntien maksuosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetyt prosentit kuvaavat muutosta vuoden 2014 talousarvioon. Kunta/kaupunki Oma toiminta meur Oma toiminta % Sairaanhoitopiiri meur Sairaanhoitopiiri % Yhteensä meur Yhteensä % Iisalmi 55,2 1,6 % 17,3 6,3 % 72,5 2,7 % Kiuruvesi 25,1 1,0 % 7,7 2,7 % 32,8 1,4 % Sonkajärvi 13,0 0,3 % 3,8 5,2 % 16,8 1,4 % Vieremä 10,2 0,7 % 3,1 6,9 % 13,3 2,1 % Yhteensä 103,5 1,2 % 31,9 5,4 % 135,4 2,2 %

5 4 Toisen kuntakokouksen jälkeen kuntayhtymässä tunnistettiin ja suunniteltiin mittavia toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimia, joilla arvioidaan olevan 1,6-1,8 miljoonan euron kustannussäästövaikutus vuositasolla. Talousarvio sisältää muun muassa alla esitetyt toimenpiteet: Toimenpide Työaikamuodon muutos. Muodollisessa jaksotyössä (ruokatauko on työajalla) on yhteensä noin 420 työntekijää. Heihin voidaan ja on KVTES:n mukaista soveltaa yleistyöaikaa (ruokatauko on omaa aikaa). "Vapautunut" työaika hyödynnetään työyksiköissä töiden uudelleen organisoinnilla. Arvioitu säästö työaikamuutoksesta on 8,5 htv (koko työaikamuutos tuo noin 20 htv, mistä 8,5 htv on realistisesti hyödynnettävissä). Varhaiseläkemenoperusteisten maksujen arvio (Keva) vuodelle 2015 on yhteensä noin Omilla työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen toimenpiteillä saadaan vähennettyä työkyvyttömyyseläketapausten alkavuutta. Arvioitu säästö Sijaistoiminnan muutos. Sijaistoiminta hoidetaan keskitetysti ammattitaitoisten ja vakinaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden toimesta. Sijaisyksikköä kasvatetaan sijaismäärärahoja siirtämällä sissiyksikköön. Sijaismäärärahoja on leikattu (toiminnan tehostuminen noin 4 htv). Sijaistoiminnan tehostaminen on talousarviopohjassa ja on lisäystä alustavaan TA luonnokseen. Sairauspoissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolot vähentyneet 9/2014-9/2013 tilanteesta 16 % = (sijaistarve vähentyy noin 11,5 htv). Tason arvioidaan olevan samalla tasolla ensi vuonna tai vähentyneen Bonusvapaat 4+1 ja 5+2 mallilla Yhden työntekijän vähennys tietohallinnosta Kun kunnat lisäävät ja suuntaavat resursseja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työllistämiseen, arvioidaan työmarkkinatuen kuntaosuudennousevan vain n eurolla vuoden 2014 tasosta. SOTE lisää omien asiakkaiden osalta aktivointia ja työllistämistä. Vuoden 2013 ja 2014 ulkokuntien korkean psykiatrisen laitoshoidon käytön perusteella on ulkokuntatuottoja lisätty

6 5 2 Jäsenkuntien maksuosuus YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos , , , , ,7 Aikuissosiaalityö , , , , ,7 ESH oma tuotteistettu , , , , ,5 ESH ostettu , , , , ,4 Hoito ja hoiva , , , , ,9 Kuntoutus , , , , ,2 Perhepalvelut , , , , ,7 Suun terveydenh , , , , ,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , ,1 Vastaanotto , , , , ,1 Ympäristötoimi*) , , , , ,3 PALVELUT YHT , , , , ,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) , , , , ,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat YHTEENSÄ , , , , ,0 Säästötavoite omalle esh:lle v MAKSUOSUUSESITYS , , , , ,2 KYS , , , , ,4 Oma toiminta , , , , ,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat

7 6 3 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain Hallinto ja tukipalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Toimintatuotot ,9 % Myyntituotot ,9 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,2 % Henkilöstökulut ,9 % Palkat ja palkkiot ,3 % Henkilösivukulut ,3 % Eläkekulut ,4 % Muut henkilösivukulut ,4 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Muut toimintakulut ,2 % Toimintakate ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Korkotuotot ,4 % Muut rahoitustuotot ,1 % Korkokulut ,5 % Muut rahoituskulut ,4 % Vuosikate ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % Tilikauden tulos ,0 %

8 Hoito- ja hoivapalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 7 Toimintatuotot ,3 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,0 % Henkilöstökulut ,5 % Palkat ja palkkiot ,4 % Henkilösivukulut ,7 % Eläkekulut ,6 % Muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,5 % Toimintakate ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % Muut rahoituskulut ,9 % Vuosikate ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,9 % Tilikauden tulos ,2 %

9 Hyvinvointipalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 8 Toimintatuotot ,5 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,9 % Henkilöstökulut ,4 % Palkat ja palkkiot ,2 % Henkilösivukulut ,1 % Eläkekulut ,0 % Muut henkilösivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,7 % Toimintakate ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Muut rahoituskulut ,3 % Vuosikate ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % Tilikauden tulos ,5 %

10 Terveyspalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 9 Toimintatuotot ,1 % Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,1 % Muut toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,9 % Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,6 % Muut henkilösivukulut ,2 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,5 % Toimintakate ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % Muut rahoituskulut ,2 % Vuosikate ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % Tilikauden tulos ,4 %

11 TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut 10 Toimintatuotot ,0 % Myyntituotot ,0 % Tuet ja avustukset Toimintakulut ,3 % Henkilöstökulut ,1 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,9 % Muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintakate ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % Tilikauden tulos ,3 %

12 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma 11 TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Toimintakate % Rahoitustuotot ja -kulut % Muut rahoituskulut % Vuosikate Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % Suunnitelman mukaiset poistot % Tilikauden tulos %

13 4 Rahoitusosa 12 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 arvio TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 71 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -eläinklinikan laina muu laina Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Korotus Eläinklinikka Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat 1.1. Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainahoitokate Kassan riittävyys, pv Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma on keskeinen kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kun-talain 65 :n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kuntayhtymän talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalous- ja investointiosien lisäksi. Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin on pystytty tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. Investointien rahavirrat osoittavat rahavarojen käytön palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pää-omien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

14 5 Investointiosa 13 Investointiohjelma vuosille RAKENNUKSET TA 2015 TS 2016 TS 2017 Isan päävesi tonttijohdon uusinta Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit Isan apteekin IV-koneen uusinta Isan jätehuollon kokonaisvaltainen suunnittelu/hankinnat Isan poliklinikan sisääntulon sulanapito ja sadeveden poisto Uusi avainjärjestelmä Isan peruskorjauksen yhteydessä Isan poliklinikan hissin saneeraus Isan julkisivujen, potilassisäpihan ja rakennusvierustojen työt Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset ja peruskorjausta Iisalmen sairaalan peruskorjaus (erillispäätöksellä) Rakennukset yhteensä KONEET JA LAITTEET TA 2015 TA 2016 TA 2017 Atk-serverit/kytkimet ym Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Kangaslammin palvelutalo) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Virranranta) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Vieremä:Sotkanhelmi) Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto Suun terveydenhuollon hammashoitokone Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet Siirrettävä suoradigitaalinen natiiviröntgenkuvauslaite Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl Huoltoauto nostinlaitteella Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus Sähköinen ovenavaus osana kotihoidon mobiilia 50 % peitolle Välinepankki Dialyysilaite ( 5-6 kpl) Apuvälineet (työergonomia) Apuvälineet (sängyt 68 kpl) Apuvälineet (patjat 196 kpl) Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet Eläinklinikan ultraäänilaite Mielenterveys- ja päihdeosaston kalusteet Koneet ja laitteet yhteensä

15 ATK-INVESTOINNIT TA 2015 TA 2016 TA 2017 Pegasos Effica (suun th) Pro Consona RAIsoft Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä TITANIA Työajan hallinnan sähköinen asiointi Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) Commit; RIS Mobiilikuvantaminen KuntaPro Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos Kokoustilojen AV-laitteet SoTeDW Intranet-sivujen uusiminen ATK-investoinnit yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia YHTEENSÄ INVESTOINTIOHJELMA TA 2015 TS 2016 TS 2017 RAKENNUKSET KONEET JA LAITTEET ATK-INVESTOINNIT YHTEENSÄ

16 6 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin 15 Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä Perhekäynnit Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä Polikliiniset seurannat Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Hoitopäivät Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit Päihderyhmäkäynnit Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

17 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): 16

18 17 Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Hallitus/ TA 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto , , , ,99 93,21 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl , , , ,00 87,50 / asiakas /asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avoh.käynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , ,96 94,94 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 as Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

19 18 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 261 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -915 Kulut ,08 0,00 0,00 0,00 Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 806,00 960,00 960,00 960,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , ,00 108,78 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -628,34-477,49-520,92-520,68 109,04 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut , , , ,95 94,23 /asukas /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto , , , ,96 93,28 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa tehdään yksiköiden kesken työryhmien uusjako siten, että akuuttityöryhmä, psykiatrinen kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö sekä akuuttityöryhmä muodostavat psykososiaalisen kuntoutuksen yksikön ja ovat osa psykiatristen erikoispoliklinikoiden tulosyksikköä. Aikuispsykiatrisen poliklinikan tulosyksikkö sisältää aikuispsykiatrian, aikuisten päihdetyön, ikäihmisten työryhmän ja depressiohoitajatyön. Osa palveluista on keskitetty Iisalmeen, osa annetaan lähipalveluina kaikissa kunnissa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Keinoja tähän ovat yhteistyö työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen kanssa, perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Työntekijöille hankitaan traumakoulutusta. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Kaikkien kuntien kohdalla on käyntiennusteita tarkennettu ottaen huomioon työskentelytapojen muutokset. Kotiin vietävät palvelut vähentävät käyntimääriä, mutta lisäävät hoidon tuloksellisuutta. Avohoidon käyntimäärien vähennys on tehty kaikkien kuntien kohdalla väestömäärän suhteessa huomioiden vuoden 2014 toteuma. Heikko lääkäritilanne on osaltaan tasaisesti vähentänyt 2014 toteumaa. Mikäli lääkärimäärä korjaantuu 2015, suoritteissa tapahtuu nousua tasaisesti kuntien kesken. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulevat voimaan

20 19 alkuvuodesta Kilpailutuksen yhtenä tavoitteena on löytää palveluasumispaikkoja alle 65-vuotiaille somaattisesti sairastuneille sekä esim. nuorille mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumista järjestetään vain ympärivuorokautisena palveluasumisena. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asumisen tukipalveluita järjestetään kaikissa kunnissa ostopalveluna ja yhdistyksien kautta avustusrahoituksella. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Psykiatrisen sairaalapaikkojen vähentyessä palveluiden tarve avopalveluissa on koko ajan kasvanut. Palveluasumisessa ei ole odotettavissa enää vähentymistä ja asumisen tukipalveluiden tarve kasvaa edelleen. Alle 65-vuotiaiden palveluasumiseen tarvitaan palveluasumispaikkoja. Psykiatrinen osastotoiminta jatkuu Koljonvirran sairaalassa nykyisellä toimintamallilla kunnes uudet tilat osoitetaan. Osastotoiminnan suunnittelu solumuotoiseksi asiakastarpeiden mukaan muunneltavaksi kokonaisuudeksi tapahtuu vuoden 2015 aikana. Suunnittelussa otetaan huomioon potilaiden ja heidän omaistensa näkemykset tilojen toimivuudesta. Osastolle tulee neljä hoitosolua: akuuttipsykiatrinen hoitosolu, psykoosien hoitosolu, vierihoitosolu ja riippuvuuksien hoitosolu. Erityisesti osastotoiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseen oireiden pitkittymisen ehkäisemiseksi, yhteistyön kehittämiseen päivystyksen ja somaattisen terveydenhuollon kanssa sekä pakkotoimien vähentämiseen uudenlaisten vierihoitokeinojen avulla. Riippuvuuksien hoidon kehittämisessä keskeistä on Myllyhoito-menetelmän mukaisen kuntouttavan toiminnan aloittaminen sekä peli- ja internet-riippuvuuksien hoitokeinojen käyttöönotto. Osastohoitopaikkoja on yhteensä 26, joista 8 on riippuvuuksien hoitosolussa. Potilaspaikkamäärä on hyvin niukka eikä paikkojen vähentämisen mahdollisuutta ole toistaiseksi näköpiirissä ottaen huomioon sopimuskuntien runsaan sairaalahoitopäivien käytön sekä myös Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian hoitopaikkojen vähennykset. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasuminen on budjetoitu vuoden 2014 toteuman mukaan. Asumisen tukipalveluissa Pysäkki ry:n avustusta on korotettu kattamaan Ray:n rahoituksen alentaminen toiminnanjohtajan palkkauksesta voimaantulevan päivystysasetuksen perusteella muun kuin psykiatrian erikoislääkärin päivystäessä tulee olla järjestettynä erikoislääkäritakapäivystys, mikä nostaa päivystyksen kustannuksia eurolla.

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 8.12.2015 Yhtymävaltuusto xx 2 SOPIJAOSAPUOLET Vieremän kunta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 xx kunta/kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Sisällys 1 PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10. 178 Yhtymävaltuusto x.x. SOPIJAOSAPUOLET Sonkajärven kunta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 0 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Yhtymähallitus 26.5.2015 95 Yhtymävaltuusto 9.6.2015 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 5 Tuloslaskelma ja ennuste... 5 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 0 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Yhtymähallitus 17.11.2015 193 Yhtymävaltuusto x.x.2015 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä

Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä Yhtymähallitus 27 05.02.2013 Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä 48/00.01.02.03/2013 Yhall 27 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot