Toimintakate

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843"

Transkriptio

1 0

2 1 Sisällys 1 Tuloslaskelma... 2 Yhteenveto Jäsenkuntien maksuosuus Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain... 6 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Rahoitusosa Investointiosa Palvelutilaukset tuoteryhmittäin...15 Aikuispsykososiaaliset...15 Aikuissosiaalityö...28 Oma erikoissairaanhoito...35 Ostettu erikoissairaanhoito...43 Hoito- ja hoivapalvelut...46 Kuntoutus...65 Perhepalvelut...72 Suun terveydenhuolto...85 Työterveyshuolto...91 Vammaispalvelut...92 Vastaanotto Hallinto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...115

3 2 1 Tuloslaskelma TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

4 3 Yhteenveto Kuntien kanssa käytiin palvelusopimusneuvottelut lokakuun puolen välin ja marraskuun 5. päivän välisenä aikana. Palvelusopimusneuvotteluiden jälkeen pidettiin kuntien yhteinen tapaaminen Palvelusopimusneuvotteluiden jälkeen kuntayhtymä laati talousarvioluonnoksen, joka pitää sisällään muun muassa seuraavat keskeiset oletukset: - Kuntayhtymä tarjoaa nykyisenlaajuisia ja -tasoisia palveluita eikä merkittäviä supistuksia ole tarvetta tehdä - Koljonvirran toiminnot pysyvät entisellä paikallaan - Iisalmen terveyskeskuksen saneeraus ei valmistu vuoden 2015 aikana - Palvelutuotannon integraatiota jatketaan tilojen mahdollistamissa rajoissa Toimintakulut kokonaisuutena kasvavat 1,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluissa on arvioitu saatavan 0,7 % säästö. Tarkemmat suunnitellut toimenpiteet henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi on esitetty alla olevassa taulukossa. Palveluostojen arvioidaan kasvavan 2,8 %, joka johtuu pääosin ostetun erikoissairaanhoidon ennakoidusta 5,4 % kasvusta. Tarvikeostojen arvioidaan alevan 3,7 % osittain logistisen ketjun uudelleenjärjestelyn vuoksi. Toimintakate kattaa täysimääräisesti nettorahoituskulut sekä poistot. Suunnitelmavuosien 2016 ja 2017 kustannuskehitys on arvioitu valtiovarainministeriön laatiman peruspalveluindeksin muutosennusteen mukaisesti. Valtiovarainministeriö ennustaa peruspalveluindeksin muutoksen olevan 1,5 % vuonna 2016 ja 1,7 % vuonna Poistojen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosina 5 % vuosittain ja rahoituskulujen 10 % muun muassa tulevista saneerausinvestoinneista johtuen. Vuoden 2015 talousarvioluonnoksen jäsenkuntien maksuosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetyt prosentit kuvaavat muutosta vuoden 2014 talousarvioon. Kunta/kaupunki Oma toiminta meur Oma toiminta % Sairaanhoitopiiri meur Sairaanhoitopiiri % Yhteensä meur Yhteensä % Iisalmi 55,2 1,6 % 17,3 6,3 % 72,5 2,7 % Kiuruvesi 25,1 1,0 % 7,7 2,7 % 32,8 1,4 % Sonkajärvi 13,0 0,3 % 3,8 5,2 % 16,8 1,4 % Vieremä 10,2 0,7 % 3,1 6,9 % 13,3 2,1 % Yhteensä 103,5 1,2 % 31,9 5,4 % 135,4 2,2 %

5 4 Toisen kuntakokouksen jälkeen kuntayhtymässä tunnistettiin ja suunniteltiin mittavia toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimia, joilla arvioidaan olevan 1,6-1,8 miljoonan euron kustannussäästövaikutus vuositasolla. Talousarvio sisältää muun muassa alla esitetyt toimenpiteet: Toimenpide Työaikamuodon muutos. Muodollisessa jaksotyössä (ruokatauko on työajalla) on yhteensä noin 420 työntekijää. Heihin voidaan ja on KVTES:n mukaista soveltaa yleistyöaikaa (ruokatauko on omaa aikaa). "Vapautunut" työaika hyödynnetään työyksiköissä töiden uudelleen organisoinnilla. Arvioitu säästö työaikamuutoksesta on 8,5 htv (koko työaikamuutos tuo noin 20 htv, mistä 8,5 htv on realistisesti hyödynnettävissä). Varhaiseläkemenoperusteisten maksujen arvio (Keva) vuodelle 2015 on yhteensä noin Omilla työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen toimenpiteillä saadaan vähennettyä työkyvyttömyyseläketapausten alkavuutta. Arvioitu säästö Sijaistoiminnan muutos. Sijaistoiminta hoidetaan keskitetysti ammattitaitoisten ja vakinaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden toimesta. Sijaisyksikköä kasvatetaan sijaismäärärahoja siirtämällä sissiyksikköön. Sijaismäärärahoja on leikattu (toiminnan tehostuminen noin 4 htv). Sijaistoiminnan tehostaminen on talousarviopohjassa ja on lisäystä alustavaan TA luonnokseen. Sairauspoissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolot vähentyneet 9/2014-9/2013 tilanteesta 16 % = (sijaistarve vähentyy noin 11,5 htv). Tason arvioidaan olevan samalla tasolla ensi vuonna tai vähentyneen Bonusvapaat 4+1 ja 5+2 mallilla Yhden työntekijän vähennys tietohallinnosta Kun kunnat lisäävät ja suuntaavat resursseja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työllistämiseen, arvioidaan työmarkkinatuen kuntaosuudennousevan vain n eurolla vuoden 2014 tasosta. SOTE lisää omien asiakkaiden osalta aktivointia ja työllistämistä. Vuoden 2013 ja 2014 ulkokuntien korkean psykiatrisen laitoshoidon käytön perusteella on ulkokuntatuottoja lisätty

6 5 2 Jäsenkuntien maksuosuus YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos , , , , ,7 Aikuissosiaalityö , , , , ,7 ESH oma tuotteistettu , , , , ,5 ESH ostettu , , , , ,4 Hoito ja hoiva , , , , ,9 Kuntoutus , , , , ,2 Perhepalvelut , , , , ,7 Suun terveydenh , , , , ,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , ,1 Vastaanotto , , , , ,1 Ympäristötoimi*) , , , , ,3 PALVELUT YHT , , , , ,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) , , , , ,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat YHTEENSÄ , , , , ,0 Säästötavoite omalle esh:lle v MAKSUOSUUSESITYS , , , , ,2 KYS , , , , ,4 Oma toiminta , , , , ,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat

7 6 3 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain Hallinto ja tukipalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Toimintatuotot ,9 % Myyntituotot ,9 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,2 % Henkilöstökulut ,9 % Palkat ja palkkiot ,3 % Henkilösivukulut ,3 % Eläkekulut ,4 % Muut henkilösivukulut ,4 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Muut toimintakulut ,2 % Toimintakate ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Korkotuotot ,4 % Muut rahoitustuotot ,1 % Korkokulut ,5 % Muut rahoituskulut ,4 % Vuosikate ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % Tilikauden tulos ,0 %

8 Hoito- ja hoivapalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 7 Toimintatuotot ,3 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,0 % Henkilöstökulut ,5 % Palkat ja palkkiot ,4 % Henkilösivukulut ,7 % Eläkekulut ,6 % Muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,5 % Toimintakate ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % Muut rahoituskulut ,9 % Vuosikate ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,9 % Tilikauden tulos ,2 %

9 Hyvinvointipalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 8 Toimintatuotot ,5 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,9 % Henkilöstökulut ,4 % Palkat ja palkkiot ,2 % Henkilösivukulut ,1 % Eläkekulut ,0 % Muut henkilösivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,7 % Toimintakate ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Muut rahoituskulut ,3 % Vuosikate ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % Tilikauden tulos ,5 %

10 Terveyspalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 9 Toimintatuotot ,1 % Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,1 % Muut toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,9 % Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,6 % Muut henkilösivukulut ,2 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,5 % Toimintakate ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % Muut rahoituskulut ,2 % Vuosikate ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % Tilikauden tulos ,4 %

11 TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut 10 Toimintatuotot ,0 % Myyntituotot ,0 % Tuet ja avustukset Toimintakulut ,3 % Henkilöstökulut ,1 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,9 % Muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintakate ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % Tilikauden tulos ,3 %

12 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma 11 TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Toimintakate % Rahoitustuotot ja -kulut % Muut rahoituskulut % Vuosikate Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % Suunnitelman mukaiset poistot % Tilikauden tulos %

13 4 Rahoitusosa 12 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 arvio TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 71 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -eläinklinikan laina muu laina Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Korotus Eläinklinikka Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat 1.1. Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainahoitokate Kassan riittävyys, pv Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma on keskeinen kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kun-talain 65 :n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kuntayhtymän talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalous- ja investointiosien lisäksi. Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin on pystytty tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. Investointien rahavirrat osoittavat rahavarojen käytön palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pää-omien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

14 5 Investointiosa 13 Investointiohjelma vuosille RAKENNUKSET TA 2015 TS 2016 TS 2017 Isan päävesi tonttijohdon uusinta Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit Isan apteekin IV-koneen uusinta Isan jätehuollon kokonaisvaltainen suunnittelu/hankinnat Isan poliklinikan sisääntulon sulanapito ja sadeveden poisto Uusi avainjärjestelmä Isan peruskorjauksen yhteydessä Isan poliklinikan hissin saneeraus Isan julkisivujen, potilassisäpihan ja rakennusvierustojen työt Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset ja peruskorjausta Iisalmen sairaalan peruskorjaus (erillispäätöksellä) Rakennukset yhteensä KONEET JA LAITTEET TA 2015 TA 2016 TA 2017 Atk-serverit/kytkimet ym Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Kangaslammin palvelutalo) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Virranranta) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Vieremä:Sotkanhelmi) Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto Suun terveydenhuollon hammashoitokone Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet Siirrettävä suoradigitaalinen natiiviröntgenkuvauslaite Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl Huoltoauto nostinlaitteella Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus Sähköinen ovenavaus osana kotihoidon mobiilia 50 % peitolle Välinepankki Dialyysilaite ( 5-6 kpl) Apuvälineet (työergonomia) Apuvälineet (sängyt 68 kpl) Apuvälineet (patjat 196 kpl) Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet Eläinklinikan ultraäänilaite Mielenterveys- ja päihdeosaston kalusteet Koneet ja laitteet yhteensä

15 ATK-INVESTOINNIT TA 2015 TA 2016 TA 2017 Pegasos Effica (suun th) Pro Consona RAIsoft Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä TITANIA Työajan hallinnan sähköinen asiointi Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) Commit; RIS Mobiilikuvantaminen KuntaPro Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos Kokoustilojen AV-laitteet SoTeDW Intranet-sivujen uusiminen ATK-investoinnit yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia YHTEENSÄ INVESTOINTIOHJELMA TA 2015 TS 2016 TS 2017 RAKENNUKSET KONEET JA LAITTEET ATK-INVESTOINNIT YHTEENSÄ

16 6 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin 15 Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä Perhekäynnit Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä Polikliiniset seurannat Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Hoitopäivät Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit Päihderyhmäkäynnit Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

17 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): 16

18 17 Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Hallitus/ TA 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto , , , ,99 93,21 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl , , , ,00 87,50 / asiakas /asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avoh.käynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , ,96 94,94 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 as Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

19 18 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 261 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -915 Kulut ,08 0,00 0,00 0,00 Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 806,00 960,00 960,00 960,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , ,00 108,78 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -628,34-477,49-520,92-520,68 109,04 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut , , , ,95 94,23 /asukas /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto , , , ,96 93,28 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa tehdään yksiköiden kesken työryhmien uusjako siten, että akuuttityöryhmä, psykiatrinen kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö sekä akuuttityöryhmä muodostavat psykososiaalisen kuntoutuksen yksikön ja ovat osa psykiatristen erikoispoliklinikoiden tulosyksikköä. Aikuispsykiatrisen poliklinikan tulosyksikkö sisältää aikuispsykiatrian, aikuisten päihdetyön, ikäihmisten työryhmän ja depressiohoitajatyön. Osa palveluista on keskitetty Iisalmeen, osa annetaan lähipalveluina kaikissa kunnissa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Keinoja tähän ovat yhteistyö työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen kanssa, perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Työntekijöille hankitaan traumakoulutusta. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Kaikkien kuntien kohdalla on käyntiennusteita tarkennettu ottaen huomioon työskentelytapojen muutokset. Kotiin vietävät palvelut vähentävät käyntimääriä, mutta lisäävät hoidon tuloksellisuutta. Avohoidon käyntimäärien vähennys on tehty kaikkien kuntien kohdalla väestömäärän suhteessa huomioiden vuoden 2014 toteuma. Heikko lääkäritilanne on osaltaan tasaisesti vähentänyt 2014 toteumaa. Mikäli lääkärimäärä korjaantuu 2015, suoritteissa tapahtuu nousua tasaisesti kuntien kesken. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulevat voimaan

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014 Talousarvio lukuina Alueen väestöpohja (suluissa edellinen talousarvio) 39365 (39440) Talousarvion ulkoiset toimintakulut 157,7 milj. (156,0 milj. )

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 TULOSLASKELMA 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Keskusvaalilautakunta 9 Vaalit 9 Kunnanvaltuusto 10 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Käyttösuunnitelma 2014 Kunnanhallitus 17.2.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Investointiosa Rahoituslaskelma Käyttösuunnitelmat 2 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot