Toimintakate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843"

Transkriptio

1 0

2 1 Sisällys 1 Tuloslaskelma... 2 Yhteenveto Jäsenkuntien maksuosuus Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain... 6 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Rahoitusosa Investointiosa Palvelutilaukset tuoteryhmittäin...15 Aikuispsykososiaaliset...15 Aikuissosiaalityö...28 Oma erikoissairaanhoito...35 Ostettu erikoissairaanhoito...43 Hoito- ja hoivapalvelut...46 Kuntoutus...65 Perhepalvelut...72 Suun terveydenhuolto...85 Työterveyshuolto...91 Vammaispalvelut...92 Vastaanotto Hallinto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...115

3 2 1 Tuloslaskelma TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

4 3 Yhteenveto Kuntien kanssa käytiin palvelusopimusneuvottelut lokakuun puolen välin ja marraskuun 5. päivän välisenä aikana. Palvelusopimusneuvotteluiden jälkeen pidettiin kuntien yhteinen tapaaminen Palvelusopimusneuvotteluiden jälkeen kuntayhtymä laati talousarvioluonnoksen, joka pitää sisällään muun muassa seuraavat keskeiset oletukset: - Kuntayhtymä tarjoaa nykyisenlaajuisia ja -tasoisia palveluita eikä merkittäviä supistuksia ole tarvetta tehdä - Koljonvirran toiminnot pysyvät entisellä paikallaan - Iisalmen terveyskeskuksen saneeraus ei valmistu vuoden 2015 aikana - Palvelutuotannon integraatiota jatketaan tilojen mahdollistamissa rajoissa Toimintakulut kokonaisuutena kasvavat 1,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluissa on arvioitu saatavan 0,7 % säästö. Tarkemmat suunnitellut toimenpiteet henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi on esitetty alla olevassa taulukossa. Palveluostojen arvioidaan kasvavan 2,8 %, joka johtuu pääosin ostetun erikoissairaanhoidon ennakoidusta 5,4 % kasvusta. Tarvikeostojen arvioidaan alevan 3,7 % osittain logistisen ketjun uudelleenjärjestelyn vuoksi. Toimintakate kattaa täysimääräisesti nettorahoituskulut sekä poistot. Suunnitelmavuosien 2016 ja 2017 kustannuskehitys on arvioitu valtiovarainministeriön laatiman peruspalveluindeksin muutosennusteen mukaisesti. Valtiovarainministeriö ennustaa peruspalveluindeksin muutoksen olevan 1,5 % vuonna 2016 ja 1,7 % vuonna Poistojen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosina 5 % vuosittain ja rahoituskulujen 10 % muun muassa tulevista saneerausinvestoinneista johtuen. Vuoden 2015 talousarvioluonnoksen jäsenkuntien maksuosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetyt prosentit kuvaavat muutosta vuoden 2014 talousarvioon. Kunta/kaupunki Oma toiminta meur Oma toiminta % Sairaanhoitopiiri meur Sairaanhoitopiiri % Yhteensä meur Yhteensä % Iisalmi 55,2 1,6 % 17,3 6,3 % 72,5 2,7 % Kiuruvesi 25,1 1,0 % 7,7 2,7 % 32,8 1,4 % Sonkajärvi 13,0 0,3 % 3,8 5,2 % 16,8 1,4 % Vieremä 10,2 0,7 % 3,1 6,9 % 13,3 2,1 % Yhteensä 103,5 1,2 % 31,9 5,4 % 135,4 2,2 %

5 4 Toisen kuntakokouksen jälkeen kuntayhtymässä tunnistettiin ja suunniteltiin mittavia toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimia, joilla arvioidaan olevan 1,6-1,8 miljoonan euron kustannussäästövaikutus vuositasolla. Talousarvio sisältää muun muassa alla esitetyt toimenpiteet: Toimenpide Työaikamuodon muutos. Muodollisessa jaksotyössä (ruokatauko on työajalla) on yhteensä noin 420 työntekijää. Heihin voidaan ja on KVTES:n mukaista soveltaa yleistyöaikaa (ruokatauko on omaa aikaa). "Vapautunut" työaika hyödynnetään työyksiköissä töiden uudelleen organisoinnilla. Arvioitu säästö työaikamuutoksesta on 8,5 htv (koko työaikamuutos tuo noin 20 htv, mistä 8,5 htv on realistisesti hyödynnettävissä). Varhaiseläkemenoperusteisten maksujen arvio (Keva) vuodelle 2015 on yhteensä noin Omilla työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen toimenpiteillä saadaan vähennettyä työkyvyttömyyseläketapausten alkavuutta. Arvioitu säästö Sijaistoiminnan muutos. Sijaistoiminta hoidetaan keskitetysti ammattitaitoisten ja vakinaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden toimesta. Sijaisyksikköä kasvatetaan sijaismäärärahoja siirtämällä sissiyksikköön. Sijaismäärärahoja on leikattu (toiminnan tehostuminen noin 4 htv). Sijaistoiminnan tehostaminen on talousarviopohjassa ja on lisäystä alustavaan TA luonnokseen. Sairauspoissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolot vähentyneet 9/2014-9/2013 tilanteesta 16 % = (sijaistarve vähentyy noin 11,5 htv). Tason arvioidaan olevan samalla tasolla ensi vuonna tai vähentyneen Bonusvapaat 4+1 ja 5+2 mallilla Yhden työntekijän vähennys tietohallinnosta Kun kunnat lisäävät ja suuntaavat resursseja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työllistämiseen, arvioidaan työmarkkinatuen kuntaosuudennousevan vain n eurolla vuoden 2014 tasosta. SOTE lisää omien asiakkaiden osalta aktivointia ja työllistämistä. Vuoden 2013 ja 2014 ulkokuntien korkean psykiatrisen laitoshoidon käytön perusteella on ulkokuntatuottoja lisätty

6 5 2 Jäsenkuntien maksuosuus YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos , , , , ,7 Aikuissosiaalityö , , , , ,7 ESH oma tuotteistettu , , , , ,5 ESH ostettu , , , , ,4 Hoito ja hoiva , , , , ,9 Kuntoutus , , , , ,2 Perhepalvelut , , , , ,7 Suun terveydenh , , , , ,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , ,1 Vastaanotto , , , , ,1 Ympäristötoimi*) , , , , ,3 PALVELUT YHT , , , , ,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) , , , , ,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat YHTEENSÄ , , , , ,0 Säästötavoite omalle esh:lle v MAKSUOSUUSESITYS , , , , ,2 KYS , , , , ,4 Oma toiminta , , , , ,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat

7 6 3 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain Hallinto ja tukipalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Toimintatuotot ,9 % Myyntituotot ,9 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,2 % Henkilöstökulut ,9 % Palkat ja palkkiot ,3 % Henkilösivukulut ,3 % Eläkekulut ,4 % Muut henkilösivukulut ,4 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Muut toimintakulut ,2 % Toimintakate ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Korkotuotot ,4 % Muut rahoitustuotot ,1 % Korkokulut ,5 % Muut rahoituskulut ,4 % Vuosikate ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % Tilikauden tulos ,0 %

8 Hoito- ja hoivapalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 7 Toimintatuotot ,3 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,0 % Henkilöstökulut ,5 % Palkat ja palkkiot ,4 % Henkilösivukulut ,7 % Eläkekulut ,6 % Muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,5 % Toimintakate ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % Muut rahoituskulut ,9 % Vuosikate ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,9 % Tilikauden tulos ,2 %

9 Hyvinvointipalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 8 Toimintatuotot ,5 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,9 % Henkilöstökulut ,4 % Palkat ja palkkiot ,2 % Henkilösivukulut ,1 % Eläkekulut ,0 % Muut henkilösivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,7 % Toimintakate ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Muut rahoituskulut ,3 % Vuosikate ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % Tilikauden tulos ,5 %

10 Terveyspalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 9 Toimintatuotot ,1 % Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,1 % Muut toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,9 % Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,6 % Muut henkilösivukulut ,2 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,5 % Toimintakate ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % Muut rahoituskulut ,2 % Vuosikate ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % Tilikauden tulos ,4 %

11 TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut 10 Toimintatuotot ,0 % Myyntituotot ,0 % Tuet ja avustukset Toimintakulut ,3 % Henkilöstökulut ,1 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,9 % Muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintakate ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % Tilikauden tulos ,3 %

12 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma 11 TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Toimintakate % Rahoitustuotot ja -kulut % Muut rahoituskulut % Vuosikate Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % Suunnitelman mukaiset poistot % Tilikauden tulos %

13 4 Rahoitusosa 12 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 arvio TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 71 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -eläinklinikan laina muu laina Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Korotus Eläinklinikka Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat 1.1. Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainahoitokate Kassan riittävyys, pv Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma on keskeinen kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kun-talain 65 :n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kuntayhtymän talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalous- ja investointiosien lisäksi. Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin on pystytty tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. Investointien rahavirrat osoittavat rahavarojen käytön palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pää-omien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

14 5 Investointiosa 13 Investointiohjelma vuosille RAKENNUKSET TA 2015 TS 2016 TS 2017 Isan päävesi tonttijohdon uusinta Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit Isan apteekin IV-koneen uusinta Isan jätehuollon kokonaisvaltainen suunnittelu/hankinnat Isan poliklinikan sisääntulon sulanapito ja sadeveden poisto Uusi avainjärjestelmä Isan peruskorjauksen yhteydessä Isan poliklinikan hissin saneeraus Isan julkisivujen, potilassisäpihan ja rakennusvierustojen työt Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset ja peruskorjausta Iisalmen sairaalan peruskorjaus (erillispäätöksellä) Rakennukset yhteensä KONEET JA LAITTEET TA 2015 TA 2016 TA 2017 Atk-serverit/kytkimet ym Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Kangaslammin palvelutalo) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Virranranta) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Vieremä:Sotkanhelmi) Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto Suun terveydenhuollon hammashoitokone Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet Siirrettävä suoradigitaalinen natiiviröntgenkuvauslaite Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl Huoltoauto nostinlaitteella Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus Sähköinen ovenavaus osana kotihoidon mobiilia 50 % peitolle Välinepankki Dialyysilaite ( 5-6 kpl) Apuvälineet (työergonomia) Apuvälineet (sängyt 68 kpl) Apuvälineet (patjat 196 kpl) Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet Eläinklinikan ultraäänilaite Mielenterveys- ja päihdeosaston kalusteet Koneet ja laitteet yhteensä

15 ATK-INVESTOINNIT TA 2015 TA 2016 TA 2017 Pegasos Effica (suun th) Pro Consona RAIsoft Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä TITANIA Työajan hallinnan sähköinen asiointi Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) Commit; RIS Mobiilikuvantaminen KuntaPro Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos Kokoustilojen AV-laitteet SoTeDW Intranet-sivujen uusiminen ATK-investoinnit yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia YHTEENSÄ INVESTOINTIOHJELMA TA 2015 TS 2016 TS 2017 RAKENNUKSET KONEET JA LAITTEET ATK-INVESTOINNIT YHTEENSÄ

16 6 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin 15 Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä Perhekäynnit Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä Polikliiniset seurannat Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Hoitopäivät Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit Päihderyhmäkäynnit Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

17 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): 16

18 17 Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Hallitus/ TA 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto , , , ,99 93,21 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl , , , ,00 87,50 / asiakas /asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avoh.käynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , ,96 94,94 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 as Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

19 18 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 261 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -915 Kulut ,08 0,00 0,00 0,00 Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 806,00 960,00 960,00 960,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , ,00 108,78 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -628,34-477,49-520,92-520,68 109,04 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut , , , ,95 94,23 /asukas /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto , , , ,96 93,28 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa tehdään yksiköiden kesken työryhmien uusjako siten, että akuuttityöryhmä, psykiatrinen kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö sekä akuuttityöryhmä muodostavat psykososiaalisen kuntoutuksen yksikön ja ovat osa psykiatristen erikoispoliklinikoiden tulosyksikköä. Aikuispsykiatrisen poliklinikan tulosyksikkö sisältää aikuispsykiatrian, aikuisten päihdetyön, ikäihmisten työryhmän ja depressiohoitajatyön. Osa palveluista on keskitetty Iisalmeen, osa annetaan lähipalveluina kaikissa kunnissa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Keinoja tähän ovat yhteistyö työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen kanssa, perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Työntekijöille hankitaan traumakoulutusta. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Kaikkien kuntien kohdalla on käyntiennusteita tarkennettu ottaen huomioon työskentelytapojen muutokset. Kotiin vietävät palvelut vähentävät käyntimääriä, mutta lisäävät hoidon tuloksellisuutta. Avohoidon käyntimäärien vähennys on tehty kaikkien kuntien kohdalla väestömäärän suhteessa huomioiden vuoden 2014 toteuma. Heikko lääkäritilanne on osaltaan tasaisesti vähentänyt 2014 toteumaa. Mikäli lääkärimäärä korjaantuu 2015, suoritteissa tapahtuu nousua tasaisesti kuntien kesken. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulevat voimaan

20 19 alkuvuodesta Kilpailutuksen yhtenä tavoitteena on löytää palveluasumispaikkoja alle 65-vuotiaille somaattisesti sairastuneille sekä esim. nuorille mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumista järjestetään vain ympärivuorokautisena palveluasumisena. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asumisen tukipalveluita järjestetään kaikissa kunnissa ostopalveluna ja yhdistyksien kautta avustusrahoituksella. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Psykiatrisen sairaalapaikkojen vähentyessä palveluiden tarve avopalveluissa on koko ajan kasvanut. Palveluasumisessa ei ole odotettavissa enää vähentymistä ja asumisen tukipalveluiden tarve kasvaa edelleen. Alle 65-vuotiaiden palveluasumiseen tarvitaan palveluasumispaikkoja. Psykiatrinen osastotoiminta jatkuu Koljonvirran sairaalassa nykyisellä toimintamallilla kunnes uudet tilat osoitetaan. Osastotoiminnan suunnittelu solumuotoiseksi asiakastarpeiden mukaan muunneltavaksi kokonaisuudeksi tapahtuu vuoden 2015 aikana. Suunnittelussa otetaan huomioon potilaiden ja heidän omaistensa näkemykset tilojen toimivuudesta. Osastolle tulee neljä hoitosolua: akuuttipsykiatrinen hoitosolu, psykoosien hoitosolu, vierihoitosolu ja riippuvuuksien hoitosolu. Erityisesti osastotoiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseen oireiden pitkittymisen ehkäisemiseksi, yhteistyön kehittämiseen päivystyksen ja somaattisen terveydenhuollon kanssa sekä pakkotoimien vähentämiseen uudenlaisten vierihoitokeinojen avulla. Riippuvuuksien hoidon kehittämisessä keskeistä on Myllyhoito-menetelmän mukaisen kuntouttavan toiminnan aloittaminen sekä peli- ja internet-riippuvuuksien hoitokeinojen käyttöönotto. Osastohoitopaikkoja on yhteensä 26, joista 8 on riippuvuuksien hoitosolussa. Potilaspaikkamäärä on hyvin niukka eikä paikkojen vähentämisen mahdollisuutta ole toistaiseksi näköpiirissä ottaen huomioon sopimuskuntien runsaan sairaalahoitopäivien käytön sekä myös Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian hoitopaikkojen vähennykset. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasuminen on budjetoitu vuoden 2014 toteuman mukaan. Asumisen tukipalveluissa Pysäkki ry:n avustusta on korotettu kattamaan Ray:n rahoituksen alentaminen toiminnanjohtajan palkkauksesta voimaantulevan päivystysasetuksen perusteella muun kuin psykiatrian erikoislääkärin päivystäessä tulee olla järjestettynä erikoislääkäritakapäivystys, mikä nostaa päivystyksen kustannuksia eurolla.

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 8.12.2015 Yhtymävaltuusto xx 2 SOPIJAOSAPUOLET Vieremän kunta

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 xx kunta/kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Sisällys 1 PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10. 178 Yhtymävaltuusto x.x. SOPIJAOSAPUOLET Sonkajärven kunta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 0 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Yhtymähallitus 26.5.2015 95 Yhtymävaltuusto 9.6.2015 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 5 Tuloslaskelma ja ennuste... 5 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 0 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Yhtymähallitus 17.11.2015 193 Yhtymävaltuusto x.x.2015 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus xx Yhtymävaltuusto xx SOPIJAOSAPUOLET Iisalmen kaupunki Ylä-Savon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä

Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä Yhtymähallitus 27 05.02.2013 Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä 48/00.01.02.03/2013 Yhall 27 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot