Toimintakate

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843"

Transkriptio

1 0

2 1 Sisällys 1 Tuloslaskelma... 2 Yhteenveto Jäsenkuntien maksuosuus Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain... 6 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Rahoitusosa Investointiosa Palvelutilaukset tuoteryhmittäin...15 Aikuispsykososiaaliset...15 Aikuissosiaalityö...28 Oma erikoissairaanhoito...35 Ostettu erikoissairaanhoito...43 Hoito- ja hoivapalvelut...46 Kuntoutus...65 Perhepalvelut...72 Suun terveydenhuolto...85 Työterveyshuolto...91 Vammaispalvelut...92 Vastaanotto Hallinto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...115

3 2 1 Tuloslaskelma TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

4 3 Yhteenveto Kuntien kanssa käytiin palvelusopimusneuvottelut lokakuun puolen välin ja marraskuun 5. päivän välisenä aikana. Palvelusopimusneuvotteluiden jälkeen pidettiin kuntien yhteinen tapaaminen Palvelusopimusneuvotteluiden jälkeen kuntayhtymä laati talousarvioluonnoksen, joka pitää sisällään muun muassa seuraavat keskeiset oletukset: - Kuntayhtymä tarjoaa nykyisenlaajuisia ja -tasoisia palveluita eikä merkittäviä supistuksia ole tarvetta tehdä - Koljonvirran toiminnot pysyvät entisellä paikallaan - Iisalmen terveyskeskuksen saneeraus ei valmistu vuoden 2015 aikana - Palvelutuotannon integraatiota jatketaan tilojen mahdollistamissa rajoissa Toimintakulut kokonaisuutena kasvavat 1,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluissa on arvioitu saatavan 0,7 % säästö. Tarkemmat suunnitellut toimenpiteet henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi on esitetty alla olevassa taulukossa. Palveluostojen arvioidaan kasvavan 2,8 %, joka johtuu pääosin ostetun erikoissairaanhoidon ennakoidusta 5,4 % kasvusta. Tarvikeostojen arvioidaan alevan 3,7 % osittain logistisen ketjun uudelleenjärjestelyn vuoksi. Toimintakate kattaa täysimääräisesti nettorahoituskulut sekä poistot. Suunnitelmavuosien 2016 ja 2017 kustannuskehitys on arvioitu valtiovarainministeriön laatiman peruspalveluindeksin muutosennusteen mukaisesti. Valtiovarainministeriö ennustaa peruspalveluindeksin muutoksen olevan 1,5 % vuonna 2016 ja 1,7 % vuonna Poistojen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosina 5 % vuosittain ja rahoituskulujen 10 % muun muassa tulevista saneerausinvestoinneista johtuen. Vuoden 2015 talousarvioluonnoksen jäsenkuntien maksuosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetyt prosentit kuvaavat muutosta vuoden 2014 talousarvioon. Kunta/kaupunki Oma toiminta meur Oma toiminta % Sairaanhoitopiiri meur Sairaanhoitopiiri % Yhteensä meur Yhteensä % Iisalmi 55,2 1,6 % 17,3 6,3 % 72,5 2,7 % Kiuruvesi 25,1 1,0 % 7,7 2,7 % 32,8 1,4 % Sonkajärvi 13,0 0,3 % 3,8 5,2 % 16,8 1,4 % Vieremä 10,2 0,7 % 3,1 6,9 % 13,3 2,1 % Yhteensä 103,5 1,2 % 31,9 5,4 % 135,4 2,2 %

5 4 Toisen kuntakokouksen jälkeen kuntayhtymässä tunnistettiin ja suunniteltiin mittavia toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimia, joilla arvioidaan olevan 1,6-1,8 miljoonan euron kustannussäästövaikutus vuositasolla. Talousarvio sisältää muun muassa alla esitetyt toimenpiteet: Toimenpide Työaikamuodon muutos. Muodollisessa jaksotyössä (ruokatauko on työajalla) on yhteensä noin 420 työntekijää. Heihin voidaan ja on KVTES:n mukaista soveltaa yleistyöaikaa (ruokatauko on omaa aikaa). "Vapautunut" työaika hyödynnetään työyksiköissä töiden uudelleen organisoinnilla. Arvioitu säästö työaikamuutoksesta on 8,5 htv (koko työaikamuutos tuo noin 20 htv, mistä 8,5 htv on realistisesti hyödynnettävissä). Varhaiseläkemenoperusteisten maksujen arvio (Keva) vuodelle 2015 on yhteensä noin Omilla työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen toimenpiteillä saadaan vähennettyä työkyvyttömyyseläketapausten alkavuutta. Arvioitu säästö Sijaistoiminnan muutos. Sijaistoiminta hoidetaan keskitetysti ammattitaitoisten ja vakinaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden toimesta. Sijaisyksikköä kasvatetaan sijaismäärärahoja siirtämällä sissiyksikköön. Sijaismäärärahoja on leikattu (toiminnan tehostuminen noin 4 htv). Sijaistoiminnan tehostaminen on talousarviopohjassa ja on lisäystä alustavaan TA luonnokseen. Sairauspoissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolot vähentyneet 9/2014-9/2013 tilanteesta 16 % = (sijaistarve vähentyy noin 11,5 htv). Tason arvioidaan olevan samalla tasolla ensi vuonna tai vähentyneen Bonusvapaat 4+1 ja 5+2 mallilla Yhden työntekijän vähennys tietohallinnosta Kun kunnat lisäävät ja suuntaavat resursseja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työllistämiseen, arvioidaan työmarkkinatuen kuntaosuudennousevan vain n eurolla vuoden 2014 tasosta. SOTE lisää omien asiakkaiden osalta aktivointia ja työllistämistä. Vuoden 2013 ja 2014 ulkokuntien korkean psykiatrisen laitoshoidon käytön perusteella on ulkokuntatuottoja lisätty

6 5 2 Jäsenkuntien maksuosuus YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos , , , , ,7 Aikuissosiaalityö , , , , ,7 ESH oma tuotteistettu , , , , ,5 ESH ostettu , , , , ,4 Hoito ja hoiva , , , , ,9 Kuntoutus , , , , ,2 Perhepalvelut , , , , ,7 Suun terveydenh , , , , ,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , ,1 Vastaanotto , , , , ,1 Ympäristötoimi*) , , , , ,3 PALVELUT YHT , , , , ,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) , , , , ,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat YHTEENSÄ , , , , ,0 Säästötavoite omalle esh:lle v MAKSUOSUUSESITYS , , , , ,2 KYS , , , , ,4 Oma toiminta , , , , ,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat

7 6 3 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain Hallinto ja tukipalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Toimintatuotot ,9 % Myyntituotot ,9 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,2 % Henkilöstökulut ,9 % Palkat ja palkkiot ,3 % Henkilösivukulut ,3 % Eläkekulut ,4 % Muut henkilösivukulut ,4 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Muut toimintakulut ,2 % Toimintakate ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Korkotuotot ,4 % Muut rahoitustuotot ,1 % Korkokulut ,5 % Muut rahoituskulut ,4 % Vuosikate ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % Tilikauden tulos ,0 %

8 Hoito- ja hoivapalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 7 Toimintatuotot ,3 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,0 % Henkilöstökulut ,5 % Palkat ja palkkiot ,4 % Henkilösivukulut ,7 % Eläkekulut ,6 % Muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,5 % Toimintakate ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % Muut rahoituskulut ,9 % Vuosikate ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,9 % Tilikauden tulos ,2 %

9 Hyvinvointipalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 8 Toimintatuotot ,5 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,9 % Henkilöstökulut ,4 % Palkat ja palkkiot ,2 % Henkilösivukulut ,1 % Eläkekulut ,0 % Muut henkilösivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,7 % Toimintakate ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Muut rahoituskulut ,3 % Vuosikate ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % Tilikauden tulos ,5 %

10 Terveyspalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 9 Toimintatuotot ,1 % Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,1 % Muut toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,9 % Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,6 % Muut henkilösivukulut ,2 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,5 % Toimintakate ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % Muut rahoituskulut ,2 % Vuosikate ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,6 % Tilikauden tulos ,4 %

11 TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut 10 Toimintatuotot ,0 % Myyntituotot ,0 % Tuet ja avustukset Toimintakulut ,3 % Henkilöstökulut ,1 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,9 % Muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintakate ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % Tilikauden tulos ,3 %

12 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma 11 TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Toimintakate % Rahoitustuotot ja -kulut % Muut rahoituskulut % Vuosikate Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % Suunnitelman mukaiset poistot % Tilikauden tulos %

13 4 Rahoitusosa 12 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 arvio TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 71 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -eläinklinikan laina muu laina Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Korotus Eläinklinikka Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat 1.1. Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainahoitokate Kassan riittävyys, pv Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma on keskeinen kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kun-talain 65 :n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kuntayhtymän talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalous- ja investointiosien lisäksi. Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin on pystytty tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. Investointien rahavirrat osoittavat rahavarojen käytön palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pää-omien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

14 5 Investointiosa 13 Investointiohjelma vuosille RAKENNUKSET TA 2015 TS 2016 TS 2017 Isan päävesi tonttijohdon uusinta Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit Isan apteekin IV-koneen uusinta Isan jätehuollon kokonaisvaltainen suunnittelu/hankinnat Isan poliklinikan sisääntulon sulanapito ja sadeveden poisto Uusi avainjärjestelmä Isan peruskorjauksen yhteydessä Isan poliklinikan hissin saneeraus Isan julkisivujen, potilassisäpihan ja rakennusvierustojen työt Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset ja peruskorjausta Iisalmen sairaalan peruskorjaus (erillispäätöksellä) Rakennukset yhteensä KONEET JA LAITTEET TA 2015 TA 2016 TA 2017 Atk-serverit/kytkimet ym Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Kangaslammin palvelutalo) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Virranranta) Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Vieremä:Sotkanhelmi) Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto Suun terveydenhuollon hammashoitokone Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet Siirrettävä suoradigitaalinen natiiviröntgenkuvauslaite Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl Huoltoauto nostinlaitteella Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus Sähköinen ovenavaus osana kotihoidon mobiilia 50 % peitolle Välinepankki Dialyysilaite ( 5-6 kpl) Apuvälineet (työergonomia) Apuvälineet (sängyt 68 kpl) Apuvälineet (patjat 196 kpl) Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet Eläinklinikan ultraäänilaite Mielenterveys- ja päihdeosaston kalusteet Koneet ja laitteet yhteensä

15 ATK-INVESTOINNIT TA 2015 TA 2016 TA 2017 Pegasos Effica (suun th) Pro Consona RAIsoft Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä TITANIA Työajan hallinnan sähköinen asiointi Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) Commit; RIS Mobiilikuvantaminen KuntaPro Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos Kokoustilojen AV-laitteet SoTeDW Intranet-sivujen uusiminen ATK-investoinnit yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia YHTEENSÄ INVESTOINTIOHJELMA TA 2015 TS 2016 TS 2017 RAKENNUKSET KONEET JA LAITTEET ATK-INVESTOINNIT YHTEENSÄ

16 6 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin 15 Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä Perhekäynnit Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä Polikliiniset seurannat Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Hoitopäivät Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit Päihderyhmäkäynnit Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

17 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): 16

18 17 Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Hallitus/ TA 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas Kulut Tuotot Netto , , , ,99 93,21 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl , , , ,00 87,50 / asiakas /asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avoh.käynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , ,96 94,94 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 as Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

19 18 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 261 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -915 Kulut ,08 0,00 0,00 0,00 Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 806,00 960,00 960,00 960,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , ,00 108,78 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -628,34-477,49-520,92-520,68 109,04 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut , , , ,95 94,23 /asukas /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto , , , ,96 93,28 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa tehdään yksiköiden kesken työryhmien uusjako siten, että akuuttityöryhmä, psykiatrinen kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö sekä akuuttityöryhmä muodostavat psykososiaalisen kuntoutuksen yksikön ja ovat osa psykiatristen erikoispoliklinikoiden tulosyksikköä. Aikuispsykiatrisen poliklinikan tulosyksikkö sisältää aikuispsykiatrian, aikuisten päihdetyön, ikäihmisten työryhmän ja depressiohoitajatyön. Osa palveluista on keskitetty Iisalmeen, osa annetaan lähipalveluina kaikissa kunnissa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Keinoja tähän ovat yhteistyö työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen kanssa, perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Työntekijöille hankitaan traumakoulutusta. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Kaikkien kuntien kohdalla on käyntiennusteita tarkennettu ottaen huomioon työskentelytapojen muutokset. Kotiin vietävät palvelut vähentävät käyntimääriä, mutta lisäävät hoidon tuloksellisuutta. Avohoidon käyntimäärien vähennys on tehty kaikkien kuntien kohdalla väestömäärän suhteessa huomioiden vuoden 2014 toteuma. Heikko lääkäritilanne on osaltaan tasaisesti vähentänyt 2014 toteumaa. Mikäli lääkärimäärä korjaantuu 2015, suoritteissa tapahtuu nousua tasaisesti kuntien kesken. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulevat voimaan

20 19 alkuvuodesta Kilpailutuksen yhtenä tavoitteena on löytää palveluasumispaikkoja alle 65-vuotiaille somaattisesti sairastuneille sekä esim. nuorille mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumista järjestetään vain ympärivuorokautisena palveluasumisena. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asumisen tukipalveluita järjestetään kaikissa kunnissa ostopalveluna ja yhdistyksien kautta avustusrahoituksella. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Psykiatrisen sairaalapaikkojen vähentyessä palveluiden tarve avopalveluissa on koko ajan kasvanut. Palveluasumisessa ei ole odotettavissa enää vähentymistä ja asumisen tukipalveluiden tarve kasvaa edelleen. Alle 65-vuotiaiden palveluasumiseen tarvitaan palveluasumispaikkoja. Psykiatrinen osastotoiminta jatkuu Koljonvirran sairaalassa nykyisellä toimintamallilla kunnes uudet tilat osoitetaan. Osastotoiminnan suunnittelu solumuotoiseksi asiakastarpeiden mukaan muunneltavaksi kokonaisuudeksi tapahtuu vuoden 2015 aikana. Suunnittelussa otetaan huomioon potilaiden ja heidän omaistensa näkemykset tilojen toimivuudesta. Osastolle tulee neljä hoitosolua: akuuttipsykiatrinen hoitosolu, psykoosien hoitosolu, vierihoitosolu ja riippuvuuksien hoitosolu. Erityisesti osastotoiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseen oireiden pitkittymisen ehkäisemiseksi, yhteistyön kehittämiseen päivystyksen ja somaattisen terveydenhuollon kanssa sekä pakkotoimien vähentämiseen uudenlaisten vierihoitokeinojen avulla. Riippuvuuksien hoidon kehittämisessä keskeistä on Myllyhoito-menetelmän mukaisen kuntouttavan toiminnan aloittaminen sekä peli- ja internet-riippuvuuksien hoitokeinojen käyttöönotto. Osastohoitopaikkoja on yhteensä 26, joista 8 on riippuvuuksien hoitosolussa. Potilaspaikkamäärä on hyvin niukka eikä paikkojen vähentämisen mahdollisuutta ole toistaiseksi näköpiirissä ottaen huomioon sopimuskuntien runsaan sairaalahoitopäivien käytön sekä myös Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian hoitopaikkojen vähennykset. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasuminen on budjetoitu vuoden 2014 toteuman mukaan. Asumisen tukipalveluissa Pysäkki ry:n avustusta on korotettu kattamaan Ray:n rahoituksen alentaminen toiminnanjohtajan palkkauksesta voimaantulevan päivystysasetuksen perusteella muun kuin psykiatrian erikoislääkärin päivystäessä tulee olla järjestettynä erikoislääkäritakapäivystys, mikä nostaa päivystyksen kustannuksia eurolla.

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus xx Yhtymävaltuusto xx SOPIJAOSAPUOLET Iisalmen kaupunki Ylä-Savon

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) Iisalmi Puhelinvaihde (017)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) Iisalmi Puhelinvaihde (017) 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2018 2019 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Yhtymähallitus 18.8.2015 136 Yhtymävaltuusto x.x.2015 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 5 Tuloslaskelma ja ennuste... 5 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot