Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa"

Transkriptio

1 Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Verotusneuvos Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy Aluehallintoviraston tilaisuudet Turku ja Pori 28. ja

2 Italian mafiatalous on kaksi kertaa Suomen kansantalouden kokoinen Kreikkalaisilla pimeitä talletuksia Sveitsissä jopa 200 miljardia

3 Mikä ihmeen harmaa talous? Käsitteellä on lähes yhtä monta merkitystä kuin on käyttäjääkin Jotkut puhuvat bruttokansantulolaskelmista puuttuvasta tuotannosta, jotkut pimeästä työstä Meidän eduskunnan tarkastusvaliokunnalle tekemässämme vuonna 2010 valmistuneessa tutkimuksessamme lähtökohtana olivat verotuksen ulkopuolelle jätetyt tulot eli ns. fiskaalinen harmaa talous Tämä tarkoittaa pimeiden palkkojen lisäksi verottajalta salattuja yritys- ja liiketuloja sekä pääomatuloja Toisaalta mukana ei ole esimerkiksi viime aikoina julkisuudessa paljon huomiota herättänyttä kansainvälisten suuryritysten veronkiertoa

4 Harmaan talouden määrä? Meidän laskutavallamme Suomen harmaan talouden eli salattujen tulojen määräksi arvioitiin vuonna miljardia euroa Tämä määrä vastaa 5,5 7,5 % Suomen vuoden 2008 bruttokansantuotteesta Salatuista tuloista aiheutuvat veromenetykset ovat 4,5 5,5 mrd e vuodessa, tästä oli laskujemme mukaan 2 mrd arvonlisäveroa ja 2,5 3,5 mrd e välittömiä veroja Määrä on noin 10 % verohallinnon vuonna 2008 veronsaajille tilittämistä verotuloista Määrällä katettaisiin esimerkiksi sairausvakuutuksen kokonaismenot vuonna 2013 EU:n komission tämän vuoden heinäkuussa julkaiseman kaikkien jäsenmaiden arvonlisäverovajausta koskevan tutkimuksen mukaan Suomen arvonlisäverovajaus oli 2,8 miljardia euroa eli 14 % teoreettisesta arvonlisäveron määrästä Luvuista puuttuu viime vuosina kasvavana ilmiönä esiin tullut välillinen harmaa talous eli lähinnä ulkomaisen työvoiman alipalkkaus Lain ja työehtosopimusten mukaisen palkan ja tosiasiassa maksetun palkan erotus on poissa Suomen veropohjasta, lisää kestävyysvajetta ja vääristää kilpailua V lähetettyjen työntekijöiden laskennallinen alipalkkaus oli vähintään 350 miljoonaa euroa Kysymys ei ole pelkästään verotuloista vaan rehellisten yrittäjien kilpailumahdollisuudesta

5 Harmaan talouden kilpailua vääristävä vaikutus % yritysvastaajista 100 % 90 % 17,9 6,7 13,7 80 % 70 % 60 % 34,7 24,3 22,9 50 % 37,7 32,7 40 % 30 % 36,8 20 % 10 % 0 % 22,4 25,6 8,4 2,1 9 5,1 Majoitus- ja ravitsemusala Kuljetusala Rakennusala Erittäin vähäinen Melko vähäinen Kohtalainen Merkittävä Erittäin merkittävä

6 Bulgaria Romania Lithuania Estonia Latvia Cyprus Malta Poland Greece Slovenia Hungary Italy Portugal Spain Belgium Czech Republik Slovakia Sweden Denmark Finland Germany Ireland France United Kingdom Netherlands Luxembourg Austria Harmaa talous eri EU-maissa professori Schneiderin tutkimuksen mukaan Schneider: Shadow economy in % of GDP Suomi

7 Bulgaria Romania Lithuania Estonia Latvia Cyprus Malta Poland Greece Slovenia Hungary Italy Portugal Spain Belgium Czech Republik Slovakia Sweden Denmark Finland Germany Ireland France United Kingdom Netherlands Luxembourg Austria Harmaa talous eri EU-maissa Schneiderin tutkimuksen ja Eurobarometer haastattelututkimuksen mukaan Schneider: Shadow economy in % of GDP Eurobarometer 2007: Did undeclared work during last 12 months

8 Mikä vaikuttaa harmaan talouden määrään? Verorasitus? Julkisten menojen määrä? Ilmituloriski? Julkisen vallan hyväksyttävyys?

9 Harmaan talouden osapuolet Hyväksikäyttäjät Korruptio? Rakenteet ja lainsäädäntö Toimeksiantajat Bisnesmiehet Rivimiehet

10 Eri tyyppistä harmaata taloutta Erilaiset palvelut suoraan kotitalouksille - siivous, remontti ym. - toimintaa harjoitetaan pimeästi tai osa tuloista jätetään ilmoittamatta Ohimyynti ns. kassatoimialoilla - ravintolat, pikkuliikkeet, kampaamot ym. - osa tuloista jätetään kirjanpidon ulkopuolelle ja näistä maksetaan pimeät palkat Harmaa talous työmaiden aliurakkaketjuissa - rakennustyömaat, telakat, myös muu alihankinta - kirjanpitoon tekaistuja laskuja kertakäyttöyhtiöiltä, näillä peitetään pimeät palkat Harmaa talous kansainvälisessä sijoitustoiminnassa - sijoitukset ulkomaille tai sijoitukset kotimaahan esiintyen ulkomaalaisena - hallintarekisterin ja pörssin etävälittäjien hyväksikäyttö

11 Ongelma-alueita, keppiä ja porkkanaa; Kotitalouksien käyttämät palvelut Laajamittaista, mutta fiskaalinen merkitys merkittävästi vähäisempi kuin yritystoimintaan liittyvässä harmaassa taloudessa Valtiovalta yrittänyt vaikuttaa käyttämällä porkkanaa eli kotitalousvähennystä Tämä on tuonut paljon pienyrityksiä verottajan rekistereihin, mutta ei varmista sitä, että kaikki tulot ilmoitetaan verottajalle Yksityishenkilöiden valintoihin vaikuttaa palkanmaksuun liittyvä byrokratia palkka.fi palvelusta huolimatta Hankalana harmaan talouden alueena ollut kuutamourakointi eli yksityishenkilöiden pientalorakentaminen on saanut vihdoin toivottavasti toimivan valvontamenetelmän eduskunnan hyväksyttyä lainmuutoksen, jonka mukaan rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön on toimitettava Verohallinnolle tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä sekä näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista Ilmoitusvelvollisuus koskee vain rakennuslupaa edellyttävää rakentamista ja se tulee voimaan

12 Ongelma-alueita, keppiä ja porkkanaa: Esimerkkejä kassatoimialoilta Ravintola-alan laskennallinen piilotyöllisyys oli v.2008 noin viidennes alan kokonaistyövoimasta eli henkilötyövuotta Ravintola-alan koko piilotalous vastasi noin 670 miljoonan euron fiktiivistä liikevaihtoa Parturi- ja kampaamoalalla harmaan talouden osuuden alan koko liikevaihdosta on arvioitu olevan % Viranomaiset ovat jo pitkään esittäneet Suomessa käyttöön otettavaksi Ruotsin mallin mukaisia tyyppihyväksyttyjä kassakoneita Ruotsin verohallinnon mukaan tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönoton jälkeen ravintoloiden liikevaihto kasvoi 9 kk:n aikana 5 %, konkurssit 17 % Vuoden 2010 alussa käyttöönotetut tyyppihyväksytyt kassakoneet ovat Ruotsin verohallinnon tutkimusraportin mukaan lisänneet Ruotsin verotuloja yli 3,2 miljardia kruunua (noin 367 miljoonaa euroa) verovilpin vähentymisen seurauksena Suomessa ehdotus ei ole toistaiseksi mennyt eteenpäin elinkeinoelämän vastustuksen johdosta Tänä vuonna voimaan tulleella lailla kuitinantopakosta on vain symbolinen merkitys niin kauan kuin kuitteja ei ole kytketty kirjanpitoon Mahdollisen käteismaksujen rajoittamisen merkitys kyseenalainen

13 Piru asuu aliurakoinnissa Eduskunnalle tekemämme selvityksen mukaan Suomessa oli v ainakin 1,5 miljardin euron arvosta rakentamista, josta ei maksettu veroja Valtaosa ongelmista keskittyy rakennustyömaiden aliurakkaketjuihin, joissa käytetään lyhyen elinkaaren yrityksiä, käytetään tekaistuja kuitteja ja maksetaan niillä pimeät palkat ja omistajien peitellyt osingot Nopeasti lisääntyvänä ilmiönä ovat tulleet Suomessa ilman kiinteää toimipaikkaa aliurakoita tekevät ulkomaiset yritykset, joilla ei ole Suomessa työnantajavelvoitteita ja jotka kilpailevat sekä omalla ja työntekijöidensä verottomuudella että työntekijöiden systemaattisella alipalkkauksella Ongelmat eivät rajoitu rakennusalaan vaan vastaavia ilmiöitä esiintyy myös muilla aloilla, joilla aliurakointia tai alihankintaa käytetään, esimerkkeinä siivous, metalliteollisuus ja kuljetus, miksei myös it-ala

14 Rakennusurakointia ulkopuolisille asiakkaille D Oy A RT OY tullut lähtenyt Automaattinostot Tavex Henkilöitä Tiliotteet 1-9/ ,61 tullut ,49 lähtenyt Alv ja työnantajasuor. arvioitu B Oy Tavex Tavex Tavex T Ou F Ou Ilmoittanut alvliikevaihtoa yht , palkkoja 592 Tililtä nostot Automaattinostot tullut lähtenyt Ilmoittanut alvliikevaihtoa , ei palkkoja Tavex Tavex Automaattinostot Henkilöitä

15 Ulkomaisen lähetetyn työvoiman verotus Työnantaja Ilmoitus verohallinnolle vuokratyöntekijöistä työskentelyn alussa ja vuosiilmoituksena Työvoiman vuokraus Työsuhde Aliurakka Ei veroteta eikä työnantajavelvoitteita jos ei kiinteää toimipaikkaa (6 12 kk rak. ym.) Verotetaan Suomessa oleskelun alusta; Työntekijän pitäisi itse hakea ennakkoveroa Ei veroteta Suomessa, jos oleskelu täällä alle 6 kk Tiedot vuokralle antaneesta yrityksestä tai tämän edustajasta työskentelyn alussa Tilaaja Suomella ei käytännön mahdollisuuksia tietää, ketä täällä työskentelee, kauanko ja mitä heille maksetaan. Ulkomaisista yrityksistä ei systemaattista tietoa eikä edellytyksiä selvittää kiinteän toimipaikan syntymistä

16 Ulkomaalaiset vuokratyöntekijät ja aliurakoitsijoiden palveluksessa olevat RT:n työmaatiedustelujen mukaan

17 Ulkomaiset yritykset ja ulkomainen työvoima kateissa verottajalta Suomessa työskenteli v arviolta lähetettyä työntekijää Nämä työskentelevät Suomessa ulkomaisen työnantajan palveluksessa aliurakoissa tai vuorattuina työntekijöinä Arvio perustuu Eläketurvakeskuksen saamiin lähetetyn työntekijän todistuksiin, jotka ovat voimassa 2 vuotta (v , v ) Verohallinnon tiedossa lähetettyjä työntekijöitä oli v enintään eli verohallinnolta oli kateissa lähetettyä työntekijää Osan näistä ei kuuluisikaan maksaa veroa Suomeen (työskentely alle 6 kk, ei vuokratyöntekijä, työnantajalla ei kiinteää toimipaikkaa) Näiden osuus ei voi olla kovin suuri; ei ole uskottavaa että Suomeen saapuisi puolen vuoden välein uusiutuva useiden tuhansien työntekijöiden joukko Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö teki analyysin vuonna 2008 suomalaisen y-tunnuksen saaneista 381 virolaisesta rakennusalan yrityksestä Vain 34 % vuonna 2008 aloittaneesta 381 virolaisesta rakennusalan yrityksestä jätti verohallinnolle kausi-, vuosi- tai veroilmoituksia seuraavana vuonna Maksuja verohallinnolle on suorittanut kuukausittain vajaa 50 kohdejoukon yrityksistä eli noin puolet niistä, jotka ilmoittivat jotakin

18 Olkiluodon työmaan ulkomaalaisyrityksiä koskeva verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitys Selvityksen aineistona on käytetty ydinvoimalatyömaan sähköisiä kulkulupatietoja ajalla Ydinvoimalatyömaalla on tarkasteltuna aikana toiminut kulkulupatietojen mukaan yhteensä yritystä Yrityksistä 304 ei ole rekisteröitynyt Suomessa ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai työnantajarekisteriin eli verohallinnolla ei ole näistä mitään tietoja Rekisteröimättömiä yrityksiä, jotka esiintyvät viidessä tai useammassa peräkkäisessä luettelossa eli ovat todennäköisesti toimineet Suomessa yli vuoden, oli 108 Kun kulkulupalistassa oleville yli henkilöille haettiin vuosi-ilmoitustietoja vuodelta 2010, havaittiin tietojen puuttuvan lähes henkilöltä Listasta poimittiin erikseen sellaiset henkilöt, joilla kulkulupa on ollut voimassa seitsemän kuukauden ajan tai pitempään Vuosi-ilmoitus puuttui 211 henkilöltä 65 rekisteröimättömässä yrityksessä Vuosi-ilmoituksia havaittiin puuttuvan myös rekisteröityneiden yritysten 595 työntekijältä

19 Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteiden lainmukaisuuden toteutuminen Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen ehtoja poljetaan systemaattisesti Työsuojeluviranomaisten ja Rakennusliiton havainnot Verotukseen ilmoitetut tiedot vuokratyöntekijöiden palkoista ; keskipalkka 8,39 /tunti säännöllisen työajan mukaan laskettuna; todellisuudessa ilmeisesti pienempi Tilaajavastuulain edellyttämä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta pelkkä muodollisuus Realistisia keinoja palkkauksen muuttamiseen lainmukaiseksi ei ole Työsuojeluviranomaisilla mahdollisuus puuttua vain räikeimpiin työsyrjintätapauksiin Työntekijät useimmiten järjestäytymättömiä, lisäksi tyytyväisiä palkkaansa On epärealistista ajatella, että lähetetty työntekijä lähtisi nostamaan vahingonkorvauskannetta työnantajaansa vastaan muutoin kuin poikkeustapauksissa Seurauksena Suomeen on muutaman vuoden aikana muodostunut kahdet työ- ja aliurakkamarkkinat Käytännön verovapaudesta nauttiva tuhansien ulkomaille rekisteröityjen yritysten joukko saa kymmenine tuhansine veroa maksamattomine ja alipalkattuine työntekijöineen kohtuuttoman kilpailuedun lakia noudattaviin yrityksiin ja niiden työvoimaan verrattuna

20 Ongelma-alueita, keppiä ja porkkanaa: Yrityksiä rakennusalan harmaan talouden hillitsemiseksi V rakennusalalle saatiin 12 vuoden yrityksen jälkeen käännetty arvonlisäverojärjestelmä, joka on vähentänyt alan arvonlisäveromenetyksiä ainakin 75 milj. euroa/vuosi Työmailla pakollisen veronumeron avulla yritetään saada myös ulkomaiset työntekijät tunnistettua ja rekisteröityä Veronumeron merkitys toteutuu varsinaisesti vasta heinäkuussa 2014, jolloin työntekijäja urakoitsijatietojen ilmoittamisvelvollisuus tulee voimaan Tilaajille tulee heinäkuusta 2014 alkaen velvollisuus ilmoittaa kuukausittain verottajalle kaikki alihankkijoille maksetut maksut. Lisäksi pääurakoitsijan tulee pitää luetteloa työmaan työntekijöistä ja ilmoittaa kuukausittain verottajalle kaikki yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevät työntekijät Ulkomaisten yritysten työnantajavelvollisuuksiin ja alipalkkaukseen puuttumiskeinoihin ei näytä kovinkaan helpolla tulevan ratkaisua. Valtiovarainministeriö ei ole halunnut ulkomaisille yrityksille ennakonpidätysvelvollisuutta Suomessa maksamistaan palkoista Tilaajavastuulaki on siistinyt menettelyjä, mutta sitä on helppo kiertää esimerkiksi uuden yrityksen avulla eikä se juurikaan pure ulkomaisiin yrityksiin eikä alipalkkaukseen

21 Tilaajavastuulaki Aikajänneongelma: Tilaaja Selvitys rekisteröinneistä, vero- ja eläkemaksuveloista, tapaturmavakuutuksesta ja työehtosopimuksesta Tietoja työn suorittajan aikaisemmasta toiminnasta - rekisteröinnit, verojäämät, eläkevakuutusmaksut, tapaturmavakuutus - Uudet selvitykset esim. 3 kk:n välein? - Maksu- ja palkkatiedot suoraan yritykseltä? - Ketjuvastuu? - Eläke- ja tapaturmavakuutusten kattavuus? - Verottajalle annettujen tietojen paikkansapitävyys? - Työehtosopimusta koskevan väitteen paikkansapitävyys? Sopimus Uudet yritykset? Suomessa v perustetusta osakeyhtiöstä puolet perustettu jatkamaan aikaisemman yrityksen toimintaa Näillä puhdas rekisterihistoria Ulkomaiset yritykset? Miten yritys tosiasiassa toimii?

22 Kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvä harmaa talous Harmaan talouden osuus on suhteessa suurempi kuin millään muulla tutkituista alueista Suomalaisten salaamat tulot noin kansainvälisestä sijoitustoiminnasta olivat v.2008 laskennallisesti 700 miljoonaa euroa vuodessa, ilmoitetut samana vuonna 121 miljoonaa Lisäksi tulevat veromenetykset, jotka aiheutuvat siitä, ettei ulkomaille maksettujen osinkojen tosiasiallista saajaa tunnisteta; miljoonaa euroa vuodessa Arvopapereiden ulkomaalaisomistuksen hallintarekisteröinti takaa nimettömyyden ulkomaisille ja todennäköisesti myös monille suomalaisille sijoittajille Suomalaiset ovat vuosina sijoittaneet yhteensä 1,5 miljardia euroa ulkomaisiin salkkuvakuutuksiin. Vakuutusmaksusta 95 % käytetään mm. arvopaperisijoituksiin sijoittajan ohjeiden mukaisesti Toiminta on laillista, mutta sijoitetut varat ovat täysin verovalvonnan ulkopuolella Viimeaikaiset veroparatiisipaljastukset ovat konkretisoineet suomalaisten roolia veroparatiisien kautta tapahtuvassa sijoitustoiminnassa Pelkästään Liechtensteinin pankkivuodon seurauksena paljastui n. 60 miljoonan euron suomalaistalletukset Välikappaleena käytetty säätiöjärjestelyjä, joita mm. Nordea SA Luxemburg on auliisti markkinoinut suomalaisille Suomi toimii veroparatiisina ulkomaalaisille ja sellaisina esiintyville sijoittajille Arvopaperiomistuksen nimettömyys on merkittävä korruptiota helpottava tekijä

23 Säilyykö sijoitustoiminnan porsaanreikä? Hallintarekisteröinnin tulevaisuus epävarma; kolme vuotta sitten valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti hallintarekisteröinnin laajentamista myös suomalaisiin sijoittajiin Hallitusohjelma puhuu toisaalta viranomaisten tiedonsaannin tärkeydestä, toisaalta suomalaisten arvopaperimarkkinoiden kilpailukyvyn säilyttämisestä. Hallitus pitää tärkeänä arvopaperimarkkinoiden omistuksen julkisuuden ja läpinäkyvyyden säilyttämistä vähintään nykytasolla Tällä hetkellä odotetaan EU:n arvopaperimarkkinoita koskevaa asetusta. Valtiovarainministeriöllä näyttää olevan kova hinku luopua sen varjolla suorasta omistajuudesta ja siihen liittyvästä julkisuudesta myös kotimaisten arvopapereiden omistajien osalta Kansainväliset paineet, erityisesti USA:n FATCA-lainsäädäntö, saattavat pakottaa Suomenkin selvittämään viranomaisille arvopapereiden tosiasialliset omistajat ja liittymään näiden osalta kansainväliseen automaattiseen verotustietojen vaihtoon Suuri kysymysmerkki on, miten tällaisessa ratkaisussa käy yleisöjulkisuuden

24 Talousrikostorjunnan ongelmia Rikostilastot kertovat enemmän viranomaisten kuin rikollisten toiminnasta Paljastettujen talousrikosten määrä ja laatu riippuu valvontaviranomaisten (verottaja ym.) aktiivisuudesta. Näiden valvonta on epätasaista ja valikoivaa Valtaosa talousrikoksista ja harmaasta taloudesta jää piiloon Aikaviive rikoksen ja tuomion välillä voi olla 5 10 vuotta Paljastetaan Tutkitaan Tuomitaan Rikoslaki Poliisin toiminta Muiden viranomaisten toiminta Vero-, yhtiö- ym. lainsäädäntö, tilaajan vastuu

25 Mikä on rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän kyky katkaista rikollista toimintaa? Verohallinto on viimeisten 10 vuoden aikana tehnyt vuosittain rikosilmoitusta törkeistä vero- tai velallisen rikoksista Verohallinnon tekemiin rikosilmoituksiin perustuvat vankeusrangaistukset Ehdottomia vankeusrangaistuksia vuosittain 3-43 Riittävätkö ehdollinen tuomio siviilityö valvottu koevapaus katkaisemaan talousrikollisen uran? Ne bis in idem ratkaisut aiheuttavat muutoksia seuraamusmenettelyyn Vankeutta Ehdollista vankeutta

26 Ne bis in idem ratkaisut Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti (ne bis in idem kielto). Korkein oikeus on katsonut, että veronkorotuksen määräämistä koskeva asia voi olla rikosasiaan rinnastettava ja kuulua sen vuoksi ihmisoikeussopimuksen sisältämän ne bis in idem -kiellon piiriin Ratkaisussaan 2010:45 KKO päätyi siihen, että estevaikutus syntyy, kun veronkorotusasia on tullut lopullisesti eli lainvoimaisesti ratkaistuksi, ja koskee vain sen jälkeen vireille tullutta rikosasiaa. Tulkintaa muutettiin annetussa ratkaisussa 2013:59 niin, että veropetossyytteen tutkimiselle on este jo sen jälkeen kun verotusmenettelyssä on veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa käytetty joko määräämällä veronkorotus tai jättämällä se määräämättä. (Ään.) Ratkaisujen seurauksena eduskunnassa on hyväksytty laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta (HE 191/2012). Sen mukaan verohallinto voi verotuspäätöstä tehdessään jättää veronkorotusta koskevan päätöksen tekemättä. Korotus määrätään erillisellä päätöksellä varsinaisen päätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, jos verohallinto ei tee asiasta rikosilmoitusta Jos verohallinto on määrännyt veronkorotuksen, se ei voi enää tehdä samasta asiasta rikosilmoitusta, jollei veronkorotuksen määräämisen jälkeen ole saatu näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista tosiseikoista Jos verohallinto tekee rikosilmoituksen, veronkorotusta ei pääsääntöisesti voitaisi enää määrätä

27 Ne bis in idem ratkaisujen vaikutuksista Nyt esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai oikeusprosessissa olevat verorikosjutut, joissa luonnolliselle henkilölle on jo määrätty veronkorotus, raukeavat Ne bis in idem ratkaisut eivät koske tilanteita, joissa rikos on tapahtunut yritystoiminnassa, maksuunpano on kohdistunut yritykseen ja henkilö on syytteessä esimerkiksi työnantajana tehdystä verorikoksesta eli rikosoikeudellinen vastuu ja verovastuu kohdistuvat eri subjekteihin Periaatteessa rikosprosessi voitaisiin esimerkiksi Liechtenstein tapauksessa kohdistaa niihin vuosiin, jotka ovat verotuksessa vanhentuneet, mutta rikosoikeudellisesti eivät Verohallinto poliisi syyttäjäyhteistyötä joudutaan miettimään uudestaan Verohallinnossa ja poliisissa pitäisi kaivaa veromuseosta 1990-luvun puolen välin kokemukset reaaliaikaisesta viranomaisyhteistyöstä ja ottaa ne uudistettuina käyttöön

28 Onko harmaan talouden torjunta oikeasti vauhdittumassa? Nykyinen hallitusohjelma on historiallisen kunnianhimoinen tässä asiassa Mm. kansainvälisen sijoitustoiminnan harmaa talous otettu ohjelmassa ensi kertaa tosissaan Kysymys on vain siitä, miten toteutus onnistuu Kriittisimpiä alueita ovat: Saadaanko tilaajavastuulaki todella purevaksi vai vesittyykö se lisääntyväksi byrokratiaksi? Saadaanko ulkomaiset yritykset ja niiden palveluksessa oleva työvoima hallintaan ja samalle viivalle kotimaisten kanssa? rekisteröinti ja työnantajavelvollisuudet Halutaanko ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkaukseen ja työsuhteen vähimmäisehtojen polkemiseen oikeasti puuttua? Mitä tapahtuu hallintarekisterille? Saadaanko nykyistä avattua viranomaiskäyttöön vai lähdetäänkö yritysten omistusta salaamaan tosissaan? Saadaanko viranomaistoimintaan lisätehoja? Osataanko ja halutaanko uusia toimivaltuuksia ja lainsäädäntöä hyödyntää tehokkaasti? Jäävätkö lupaukset harmaan talouden torjuntaresurssien lisäämisestä viranomaisten säästökuurin jalkoihin?

29 Harmaan talouden ehkäisystä Harmaan talouden kansainvälistyminen asettaa koko ajan uusia haasteita sen torjunnalle, samoin järjestäytyneen rikollisuuden kiinnostus sitä kohtaan Viranomaisten resurssien kroonista riittämättömyyttä voidaan osittain korvata näiden resurssien tehokkaalla yhteiskäytöllä ja viranomaisyhteistyöllä Köyhällä maalla ei pitäisi olla varaa siihen, että näitä resursseja käytetään tehottomasti puutteellisten tietojenvaihtosäännösten tai perinteisten hallintosidonnaisten asenteiden seurauksena Kenttätasolla esimerkiksi työmaavalvonnassa kehitetty hyviä yhteistyömalleja, mutta esimerkiksi Liechtenstein-jupakka oli masentava esimerkki yhteistyön kompuroinnista Valvonnan vähäisen kattavuuden ja seuraamusten heikon pelotevaikutuksen vuoksi rakenteellisten ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden merkitys on tärkeä Työmarkkinaosapuolten keskinäinen yhteistyö ja yhteistoiminta viranomaisten kanssa keskeisessä asemassa Intressit ovat yhteisiä, kysymys on siitä annetaanko hämäräyritysten lyödä rehelliset laudalta kilpailutilanteessa ja polkea työehtoja, tilaajan kannalta myös työturvallisuudesta, työn laadusta ja vastuukysymyksistä Kenenkä veroja sinä haluat maksaa?

30

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Sähköurakoitsijapäivät 14.4.2011 Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö Rikostarkastaja Ville Kivistö Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (6) TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan uudistaminen vuosiksi 2014-2020

Maatalouspolitiikan uudistaminen vuosiksi 2014-2020 Maatalouspolitiikan uudistaminen vuosiksi 2014-2020 Päijät-Hämeen viljaklusterin sadonkorjuujuhla Lahti 17.10.2012 Martti Patjas MMM, tukipolitiikkayksikkö 1 Esityksen sisältö Maatalouden tukijärjestelmien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (8) ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tehty

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Aki Jouhiaho,

Lisätiedot

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa Pohjois-Suomen energiafoorumi Yli-insinööri Petteri Kuuva Poliittiset linjaukset syöttötariffista Vanhasen II hallituksen

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitos Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokous 28.9.2016

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin

Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopisto) Maakunnan yhteistyöryhmän tulevaisuusfoorumi, osa 2, Jyväskylä, 10.5.2011 THE RESEARCH INSTITUTE

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Verohallinto 2 (5) ROMUKAUPPAA KOSKEVA SELVITYS Selvityksen tarkoitus Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä on laadittu romukauppaa koskeva selvitys.

Lisätiedot

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä 20.10.2010 2 Mitä on luottamus? Sosiaalinen pääoma = yhdistystoiminta + luottamus Luottamus instituutioita kohtaan Luottamus toisia

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 :n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Tilastokeskuksen väestöennusteet

Tilastokeskuksen väestöennusteet Tilastokeskuksen väestöennusteet Kymppi-Moni hankkeen 2. työpaja Markus Rapo, Väestö- ja kuolemansyytilastot Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiaa Miksi ennusteita laaditaan Tilastokeskuksen väestöennusteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Sähkön hinta ja toimitusvarmuus

Sähkön hinta ja toimitusvarmuus Sähkön hinta ja toimitusvarmuus Energiaviraston tiedotustilaisuus 21.1.2016 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miksi pörssisähkön hinta eroaa Suomen ja Ruotsin välillä? 2 Suomen

Lisätiedot

VEROTUSMENETTELY HE 29/2016

VEROTUSMENETTELY HE 29/2016 Eduskunnan verojaosto 13.4.2016 VEROTUSMENETTELY HE 29/2016 Johtava asiantuntija Markku Ojala, TAL Yleiset kommentit Tarpeet oma-aloitteisten verojen verotusmenettelymuutoksille lähtenet erityisesti Verohallinnon

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Mikko Vanninen 27.5.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Valvontatuloksia vuosilta 2007-2014 Tarkastaja Joonas Heinilä, ESAVI, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain valvonta rakennusalalla Tilaajavastuulain

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Harmaan talouden tilannekuva IV/2011. Harmaa talous 2011 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

Harmaan talouden tilannekuva IV/2011. Harmaa talous 2011 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ Harmaan talouden tilannekuva IV/2011 Harmaa talous 2011 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ SISÄLTÖ 1. HARMAA TALOUS. 3 2. HARMAA TALOUS JA SIIHEN LIITTYVÄ RIKOLLISUUS. 10 3. HARMAAN TALOUDEN TORJUNTA YHTEISTYÖVIRANOMAISIA

Lisätiedot

HE 58/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi

HE 58/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Valtuusto 27.02.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Valtuusto 27.02.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 27.02.2012 Sivu 1 / 1 6603/02.03.01/2011 Kaupunginhallitus 19 23.1.2012 27 Valtuustokysymys veropaosta ja sen määrästä Espoossa sekä kaupunginhallituksen toimenpiteistä asiassa Valmistelijat

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtiovarainvaliokunnalle TYÖELÄMÄ- JA TASA- ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 16/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Valtiovarainvaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto

Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014 Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto Sisältö Kiinteistöverolain ja arvostamislain muutokset: HE 76/2013: Hallituksen esitys

Lisätiedot

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE Tämä on rekisteriseloste Stora Enson keskitetyn Visygatekulunvalvontajärjestelmän tietojen keräyksestä. Keskitettyyn järjestelmään on liitetty seuraavat

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

DT-Finland Oy. Paipis Centralbod Öppet Bolag

DT-Finland Oy. Paipis Centralbod Öppet Bolag 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO ToTi 47665 / Rautakauppa-alan tuotteiden hankinta (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia : 7 Kelvollisia tarjouksia : 7 Ryhmien yhteiset kriteerit Ab /Rautia

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 20.1.2016 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot