Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa"

Transkriptio

1 Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Verotusneuvos Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy Aluehallintoviraston tilaisuudet Turku ja Pori 28. ja

2 Italian mafiatalous on kaksi kertaa Suomen kansantalouden kokoinen Kreikkalaisilla pimeitä talletuksia Sveitsissä jopa 200 miljardia

3 Mikä ihmeen harmaa talous? Käsitteellä on lähes yhtä monta merkitystä kuin on käyttäjääkin Jotkut puhuvat bruttokansantulolaskelmista puuttuvasta tuotannosta, jotkut pimeästä työstä Meidän eduskunnan tarkastusvaliokunnalle tekemässämme vuonna 2010 valmistuneessa tutkimuksessamme lähtökohtana olivat verotuksen ulkopuolelle jätetyt tulot eli ns. fiskaalinen harmaa talous Tämä tarkoittaa pimeiden palkkojen lisäksi verottajalta salattuja yritys- ja liiketuloja sekä pääomatuloja Toisaalta mukana ei ole esimerkiksi viime aikoina julkisuudessa paljon huomiota herättänyttä kansainvälisten suuryritysten veronkiertoa

4 Harmaan talouden määrä? Meidän laskutavallamme Suomen harmaan talouden eli salattujen tulojen määräksi arvioitiin vuonna miljardia euroa Tämä määrä vastaa 5,5 7,5 % Suomen vuoden 2008 bruttokansantuotteesta Salatuista tuloista aiheutuvat veromenetykset ovat 4,5 5,5 mrd e vuodessa, tästä oli laskujemme mukaan 2 mrd arvonlisäveroa ja 2,5 3,5 mrd e välittömiä veroja Määrä on noin 10 % verohallinnon vuonna 2008 veronsaajille tilittämistä verotuloista Määrällä katettaisiin esimerkiksi sairausvakuutuksen kokonaismenot vuonna 2013 EU:n komission tämän vuoden heinäkuussa julkaiseman kaikkien jäsenmaiden arvonlisäverovajausta koskevan tutkimuksen mukaan Suomen arvonlisäverovajaus oli 2,8 miljardia euroa eli 14 % teoreettisesta arvonlisäveron määrästä Luvuista puuttuu viime vuosina kasvavana ilmiönä esiin tullut välillinen harmaa talous eli lähinnä ulkomaisen työvoiman alipalkkaus Lain ja työehtosopimusten mukaisen palkan ja tosiasiassa maksetun palkan erotus on poissa Suomen veropohjasta, lisää kestävyysvajetta ja vääristää kilpailua V lähetettyjen työntekijöiden laskennallinen alipalkkaus oli vähintään 350 miljoonaa euroa Kysymys ei ole pelkästään verotuloista vaan rehellisten yrittäjien kilpailumahdollisuudesta

5 Harmaan talouden kilpailua vääristävä vaikutus % yritysvastaajista 100 % 90 % 17,9 6,7 13,7 80 % 70 % 60 % 34,7 24,3 22,9 50 % 37,7 32,7 40 % 30 % 36,8 20 % 10 % 0 % 22,4 25,6 8,4 2,1 9 5,1 Majoitus- ja ravitsemusala Kuljetusala Rakennusala Erittäin vähäinen Melko vähäinen Kohtalainen Merkittävä Erittäin merkittävä

6 Bulgaria Romania Lithuania Estonia Latvia Cyprus Malta Poland Greece Slovenia Hungary Italy Portugal Spain Belgium Czech Republik Slovakia Sweden Denmark Finland Germany Ireland France United Kingdom Netherlands Luxembourg Austria Harmaa talous eri EU-maissa professori Schneiderin tutkimuksen mukaan Schneider: Shadow economy in % of GDP Suomi

7 Bulgaria Romania Lithuania Estonia Latvia Cyprus Malta Poland Greece Slovenia Hungary Italy Portugal Spain Belgium Czech Republik Slovakia Sweden Denmark Finland Germany Ireland France United Kingdom Netherlands Luxembourg Austria Harmaa talous eri EU-maissa Schneiderin tutkimuksen ja Eurobarometer haastattelututkimuksen mukaan Schneider: Shadow economy in % of GDP Eurobarometer 2007: Did undeclared work during last 12 months

8 Mikä vaikuttaa harmaan talouden määrään? Verorasitus? Julkisten menojen määrä? Ilmituloriski? Julkisen vallan hyväksyttävyys?

9 Harmaan talouden osapuolet Hyväksikäyttäjät Korruptio? Rakenteet ja lainsäädäntö Toimeksiantajat Bisnesmiehet Rivimiehet

10 Eri tyyppistä harmaata taloutta Erilaiset palvelut suoraan kotitalouksille - siivous, remontti ym. - toimintaa harjoitetaan pimeästi tai osa tuloista jätetään ilmoittamatta Ohimyynti ns. kassatoimialoilla - ravintolat, pikkuliikkeet, kampaamot ym. - osa tuloista jätetään kirjanpidon ulkopuolelle ja näistä maksetaan pimeät palkat Harmaa talous työmaiden aliurakkaketjuissa - rakennustyömaat, telakat, myös muu alihankinta - kirjanpitoon tekaistuja laskuja kertakäyttöyhtiöiltä, näillä peitetään pimeät palkat Harmaa talous kansainvälisessä sijoitustoiminnassa - sijoitukset ulkomaille tai sijoitukset kotimaahan esiintyen ulkomaalaisena - hallintarekisterin ja pörssin etävälittäjien hyväksikäyttö

11 Ongelma-alueita, keppiä ja porkkanaa; Kotitalouksien käyttämät palvelut Laajamittaista, mutta fiskaalinen merkitys merkittävästi vähäisempi kuin yritystoimintaan liittyvässä harmaassa taloudessa Valtiovalta yrittänyt vaikuttaa käyttämällä porkkanaa eli kotitalousvähennystä Tämä on tuonut paljon pienyrityksiä verottajan rekistereihin, mutta ei varmista sitä, että kaikki tulot ilmoitetaan verottajalle Yksityishenkilöiden valintoihin vaikuttaa palkanmaksuun liittyvä byrokratia palkka.fi palvelusta huolimatta Hankalana harmaan talouden alueena ollut kuutamourakointi eli yksityishenkilöiden pientalorakentaminen on saanut vihdoin toivottavasti toimivan valvontamenetelmän eduskunnan hyväksyttyä lainmuutoksen, jonka mukaan rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön on toimitettava Verohallinnolle tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä sekä näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista Ilmoitusvelvollisuus koskee vain rakennuslupaa edellyttävää rakentamista ja se tulee voimaan

12 Ongelma-alueita, keppiä ja porkkanaa: Esimerkkejä kassatoimialoilta Ravintola-alan laskennallinen piilotyöllisyys oli v.2008 noin viidennes alan kokonaistyövoimasta eli henkilötyövuotta Ravintola-alan koko piilotalous vastasi noin 670 miljoonan euron fiktiivistä liikevaihtoa Parturi- ja kampaamoalalla harmaan talouden osuuden alan koko liikevaihdosta on arvioitu olevan % Viranomaiset ovat jo pitkään esittäneet Suomessa käyttöön otettavaksi Ruotsin mallin mukaisia tyyppihyväksyttyjä kassakoneita Ruotsin verohallinnon mukaan tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönoton jälkeen ravintoloiden liikevaihto kasvoi 9 kk:n aikana 5 %, konkurssit 17 % Vuoden 2010 alussa käyttöönotetut tyyppihyväksytyt kassakoneet ovat Ruotsin verohallinnon tutkimusraportin mukaan lisänneet Ruotsin verotuloja yli 3,2 miljardia kruunua (noin 367 miljoonaa euroa) verovilpin vähentymisen seurauksena Suomessa ehdotus ei ole toistaiseksi mennyt eteenpäin elinkeinoelämän vastustuksen johdosta Tänä vuonna voimaan tulleella lailla kuitinantopakosta on vain symbolinen merkitys niin kauan kuin kuitteja ei ole kytketty kirjanpitoon Mahdollisen käteismaksujen rajoittamisen merkitys kyseenalainen

13 Piru asuu aliurakoinnissa Eduskunnalle tekemämme selvityksen mukaan Suomessa oli v ainakin 1,5 miljardin euron arvosta rakentamista, josta ei maksettu veroja Valtaosa ongelmista keskittyy rakennustyömaiden aliurakkaketjuihin, joissa käytetään lyhyen elinkaaren yrityksiä, käytetään tekaistuja kuitteja ja maksetaan niillä pimeät palkat ja omistajien peitellyt osingot Nopeasti lisääntyvänä ilmiönä ovat tulleet Suomessa ilman kiinteää toimipaikkaa aliurakoita tekevät ulkomaiset yritykset, joilla ei ole Suomessa työnantajavelvoitteita ja jotka kilpailevat sekä omalla ja työntekijöidensä verottomuudella että työntekijöiden systemaattisella alipalkkauksella Ongelmat eivät rajoitu rakennusalaan vaan vastaavia ilmiöitä esiintyy myös muilla aloilla, joilla aliurakointia tai alihankintaa käytetään, esimerkkeinä siivous, metalliteollisuus ja kuljetus, miksei myös it-ala

14 Rakennusurakointia ulkopuolisille asiakkaille D Oy A RT OY tullut lähtenyt Automaattinostot Tavex Henkilöitä Tiliotteet 1-9/ ,61 tullut ,49 lähtenyt Alv ja työnantajasuor. arvioitu B Oy Tavex Tavex Tavex T Ou F Ou Ilmoittanut alvliikevaihtoa yht , palkkoja 592 Tililtä nostot Automaattinostot tullut lähtenyt Ilmoittanut alvliikevaihtoa , ei palkkoja Tavex Tavex Automaattinostot Henkilöitä

15 Ulkomaisen lähetetyn työvoiman verotus Työnantaja Ilmoitus verohallinnolle vuokratyöntekijöistä työskentelyn alussa ja vuosiilmoituksena Työvoiman vuokraus Työsuhde Aliurakka Ei veroteta eikä työnantajavelvoitteita jos ei kiinteää toimipaikkaa (6 12 kk rak. ym.) Verotetaan Suomessa oleskelun alusta; Työntekijän pitäisi itse hakea ennakkoveroa Ei veroteta Suomessa, jos oleskelu täällä alle 6 kk Tiedot vuokralle antaneesta yrityksestä tai tämän edustajasta työskentelyn alussa Tilaaja Suomella ei käytännön mahdollisuuksia tietää, ketä täällä työskentelee, kauanko ja mitä heille maksetaan. Ulkomaisista yrityksistä ei systemaattista tietoa eikä edellytyksiä selvittää kiinteän toimipaikan syntymistä

16 Ulkomaalaiset vuokratyöntekijät ja aliurakoitsijoiden palveluksessa olevat RT:n työmaatiedustelujen mukaan

17 Ulkomaiset yritykset ja ulkomainen työvoima kateissa verottajalta Suomessa työskenteli v arviolta lähetettyä työntekijää Nämä työskentelevät Suomessa ulkomaisen työnantajan palveluksessa aliurakoissa tai vuorattuina työntekijöinä Arvio perustuu Eläketurvakeskuksen saamiin lähetetyn työntekijän todistuksiin, jotka ovat voimassa 2 vuotta (v , v ) Verohallinnon tiedossa lähetettyjä työntekijöitä oli v enintään eli verohallinnolta oli kateissa lähetettyä työntekijää Osan näistä ei kuuluisikaan maksaa veroa Suomeen (työskentely alle 6 kk, ei vuokratyöntekijä, työnantajalla ei kiinteää toimipaikkaa) Näiden osuus ei voi olla kovin suuri; ei ole uskottavaa että Suomeen saapuisi puolen vuoden välein uusiutuva useiden tuhansien työntekijöiden joukko Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö teki analyysin vuonna 2008 suomalaisen y-tunnuksen saaneista 381 virolaisesta rakennusalan yrityksestä Vain 34 % vuonna 2008 aloittaneesta 381 virolaisesta rakennusalan yrityksestä jätti verohallinnolle kausi-, vuosi- tai veroilmoituksia seuraavana vuonna Maksuja verohallinnolle on suorittanut kuukausittain vajaa 50 kohdejoukon yrityksistä eli noin puolet niistä, jotka ilmoittivat jotakin

18 Olkiluodon työmaan ulkomaalaisyrityksiä koskeva verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitys Selvityksen aineistona on käytetty ydinvoimalatyömaan sähköisiä kulkulupatietoja ajalla Ydinvoimalatyömaalla on tarkasteltuna aikana toiminut kulkulupatietojen mukaan yhteensä yritystä Yrityksistä 304 ei ole rekisteröitynyt Suomessa ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai työnantajarekisteriin eli verohallinnolla ei ole näistä mitään tietoja Rekisteröimättömiä yrityksiä, jotka esiintyvät viidessä tai useammassa peräkkäisessä luettelossa eli ovat todennäköisesti toimineet Suomessa yli vuoden, oli 108 Kun kulkulupalistassa oleville yli henkilöille haettiin vuosi-ilmoitustietoja vuodelta 2010, havaittiin tietojen puuttuvan lähes henkilöltä Listasta poimittiin erikseen sellaiset henkilöt, joilla kulkulupa on ollut voimassa seitsemän kuukauden ajan tai pitempään Vuosi-ilmoitus puuttui 211 henkilöltä 65 rekisteröimättömässä yrityksessä Vuosi-ilmoituksia havaittiin puuttuvan myös rekisteröityneiden yritysten 595 työntekijältä

19 Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteiden lainmukaisuuden toteutuminen Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen ehtoja poljetaan systemaattisesti Työsuojeluviranomaisten ja Rakennusliiton havainnot Verotukseen ilmoitetut tiedot vuokratyöntekijöiden palkoista ; keskipalkka 8,39 /tunti säännöllisen työajan mukaan laskettuna; todellisuudessa ilmeisesti pienempi Tilaajavastuulain edellyttämä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta pelkkä muodollisuus Realistisia keinoja palkkauksen muuttamiseen lainmukaiseksi ei ole Työsuojeluviranomaisilla mahdollisuus puuttua vain räikeimpiin työsyrjintätapauksiin Työntekijät useimmiten järjestäytymättömiä, lisäksi tyytyväisiä palkkaansa On epärealistista ajatella, että lähetetty työntekijä lähtisi nostamaan vahingonkorvauskannetta työnantajaansa vastaan muutoin kuin poikkeustapauksissa Seurauksena Suomeen on muutaman vuoden aikana muodostunut kahdet työ- ja aliurakkamarkkinat Käytännön verovapaudesta nauttiva tuhansien ulkomaille rekisteröityjen yritysten joukko saa kymmenine tuhansine veroa maksamattomine ja alipalkattuine työntekijöineen kohtuuttoman kilpailuedun lakia noudattaviin yrityksiin ja niiden työvoimaan verrattuna

20 Ongelma-alueita, keppiä ja porkkanaa: Yrityksiä rakennusalan harmaan talouden hillitsemiseksi V rakennusalalle saatiin 12 vuoden yrityksen jälkeen käännetty arvonlisäverojärjestelmä, joka on vähentänyt alan arvonlisäveromenetyksiä ainakin 75 milj. euroa/vuosi Työmailla pakollisen veronumeron avulla yritetään saada myös ulkomaiset työntekijät tunnistettua ja rekisteröityä Veronumeron merkitys toteutuu varsinaisesti vasta heinäkuussa 2014, jolloin työntekijäja urakoitsijatietojen ilmoittamisvelvollisuus tulee voimaan Tilaajille tulee heinäkuusta 2014 alkaen velvollisuus ilmoittaa kuukausittain verottajalle kaikki alihankkijoille maksetut maksut. Lisäksi pääurakoitsijan tulee pitää luetteloa työmaan työntekijöistä ja ilmoittaa kuukausittain verottajalle kaikki yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevät työntekijät Ulkomaisten yritysten työnantajavelvollisuuksiin ja alipalkkaukseen puuttumiskeinoihin ei näytä kovinkaan helpolla tulevan ratkaisua. Valtiovarainministeriö ei ole halunnut ulkomaisille yrityksille ennakonpidätysvelvollisuutta Suomessa maksamistaan palkoista Tilaajavastuulaki on siistinyt menettelyjä, mutta sitä on helppo kiertää esimerkiksi uuden yrityksen avulla eikä se juurikaan pure ulkomaisiin yrityksiin eikä alipalkkaukseen

21 Tilaajavastuulaki Aikajänneongelma: Tilaaja Selvitys rekisteröinneistä, vero- ja eläkemaksuveloista, tapaturmavakuutuksesta ja työehtosopimuksesta Tietoja työn suorittajan aikaisemmasta toiminnasta - rekisteröinnit, verojäämät, eläkevakuutusmaksut, tapaturmavakuutus - Uudet selvitykset esim. 3 kk:n välein? - Maksu- ja palkkatiedot suoraan yritykseltä? - Ketjuvastuu? - Eläke- ja tapaturmavakuutusten kattavuus? - Verottajalle annettujen tietojen paikkansapitävyys? - Työehtosopimusta koskevan väitteen paikkansapitävyys? Sopimus Uudet yritykset? Suomessa v perustetusta osakeyhtiöstä puolet perustettu jatkamaan aikaisemman yrityksen toimintaa Näillä puhdas rekisterihistoria Ulkomaiset yritykset? Miten yritys tosiasiassa toimii?

22 Kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvä harmaa talous Harmaan talouden osuus on suhteessa suurempi kuin millään muulla tutkituista alueista Suomalaisten salaamat tulot noin kansainvälisestä sijoitustoiminnasta olivat v.2008 laskennallisesti 700 miljoonaa euroa vuodessa, ilmoitetut samana vuonna 121 miljoonaa Lisäksi tulevat veromenetykset, jotka aiheutuvat siitä, ettei ulkomaille maksettujen osinkojen tosiasiallista saajaa tunnisteta; miljoonaa euroa vuodessa Arvopapereiden ulkomaalaisomistuksen hallintarekisteröinti takaa nimettömyyden ulkomaisille ja todennäköisesti myös monille suomalaisille sijoittajille Suomalaiset ovat vuosina sijoittaneet yhteensä 1,5 miljardia euroa ulkomaisiin salkkuvakuutuksiin. Vakuutusmaksusta 95 % käytetään mm. arvopaperisijoituksiin sijoittajan ohjeiden mukaisesti Toiminta on laillista, mutta sijoitetut varat ovat täysin verovalvonnan ulkopuolella Viimeaikaiset veroparatiisipaljastukset ovat konkretisoineet suomalaisten roolia veroparatiisien kautta tapahtuvassa sijoitustoiminnassa Pelkästään Liechtensteinin pankkivuodon seurauksena paljastui n. 60 miljoonan euron suomalaistalletukset Välikappaleena käytetty säätiöjärjestelyjä, joita mm. Nordea SA Luxemburg on auliisti markkinoinut suomalaisille Suomi toimii veroparatiisina ulkomaalaisille ja sellaisina esiintyville sijoittajille Arvopaperiomistuksen nimettömyys on merkittävä korruptiota helpottava tekijä

23 Säilyykö sijoitustoiminnan porsaanreikä? Hallintarekisteröinnin tulevaisuus epävarma; kolme vuotta sitten valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti hallintarekisteröinnin laajentamista myös suomalaisiin sijoittajiin Hallitusohjelma puhuu toisaalta viranomaisten tiedonsaannin tärkeydestä, toisaalta suomalaisten arvopaperimarkkinoiden kilpailukyvyn säilyttämisestä. Hallitus pitää tärkeänä arvopaperimarkkinoiden omistuksen julkisuuden ja läpinäkyvyyden säilyttämistä vähintään nykytasolla Tällä hetkellä odotetaan EU:n arvopaperimarkkinoita koskevaa asetusta. Valtiovarainministeriöllä näyttää olevan kova hinku luopua sen varjolla suorasta omistajuudesta ja siihen liittyvästä julkisuudesta myös kotimaisten arvopapereiden omistajien osalta Kansainväliset paineet, erityisesti USA:n FATCA-lainsäädäntö, saattavat pakottaa Suomenkin selvittämään viranomaisille arvopapereiden tosiasialliset omistajat ja liittymään näiden osalta kansainväliseen automaattiseen verotustietojen vaihtoon Suuri kysymysmerkki on, miten tällaisessa ratkaisussa käy yleisöjulkisuuden

24 Talousrikostorjunnan ongelmia Rikostilastot kertovat enemmän viranomaisten kuin rikollisten toiminnasta Paljastettujen talousrikosten määrä ja laatu riippuu valvontaviranomaisten (verottaja ym.) aktiivisuudesta. Näiden valvonta on epätasaista ja valikoivaa Valtaosa talousrikoksista ja harmaasta taloudesta jää piiloon Aikaviive rikoksen ja tuomion välillä voi olla 5 10 vuotta Paljastetaan Tutkitaan Tuomitaan Rikoslaki Poliisin toiminta Muiden viranomaisten toiminta Vero-, yhtiö- ym. lainsäädäntö, tilaajan vastuu

25 Mikä on rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän kyky katkaista rikollista toimintaa? Verohallinto on viimeisten 10 vuoden aikana tehnyt vuosittain rikosilmoitusta törkeistä vero- tai velallisen rikoksista Verohallinnon tekemiin rikosilmoituksiin perustuvat vankeusrangaistukset Ehdottomia vankeusrangaistuksia vuosittain 3-43 Riittävätkö ehdollinen tuomio siviilityö valvottu koevapaus katkaisemaan talousrikollisen uran? Ne bis in idem ratkaisut aiheuttavat muutoksia seuraamusmenettelyyn Vankeutta Ehdollista vankeutta

26 Ne bis in idem ratkaisut Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti (ne bis in idem kielto). Korkein oikeus on katsonut, että veronkorotuksen määräämistä koskeva asia voi olla rikosasiaan rinnastettava ja kuulua sen vuoksi ihmisoikeussopimuksen sisältämän ne bis in idem -kiellon piiriin Ratkaisussaan 2010:45 KKO päätyi siihen, että estevaikutus syntyy, kun veronkorotusasia on tullut lopullisesti eli lainvoimaisesti ratkaistuksi, ja koskee vain sen jälkeen vireille tullutta rikosasiaa. Tulkintaa muutettiin annetussa ratkaisussa 2013:59 niin, että veropetossyytteen tutkimiselle on este jo sen jälkeen kun verotusmenettelyssä on veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa käytetty joko määräämällä veronkorotus tai jättämällä se määräämättä. (Ään.) Ratkaisujen seurauksena eduskunnassa on hyväksytty laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta (HE 191/2012). Sen mukaan verohallinto voi verotuspäätöstä tehdessään jättää veronkorotusta koskevan päätöksen tekemättä. Korotus määrätään erillisellä päätöksellä varsinaisen päätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, jos verohallinto ei tee asiasta rikosilmoitusta Jos verohallinto on määrännyt veronkorotuksen, se ei voi enää tehdä samasta asiasta rikosilmoitusta, jollei veronkorotuksen määräämisen jälkeen ole saatu näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista tosiseikoista Jos verohallinto tekee rikosilmoituksen, veronkorotusta ei pääsääntöisesti voitaisi enää määrätä

27 Ne bis in idem ratkaisujen vaikutuksista Nyt esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai oikeusprosessissa olevat verorikosjutut, joissa luonnolliselle henkilölle on jo määrätty veronkorotus, raukeavat Ne bis in idem ratkaisut eivät koske tilanteita, joissa rikos on tapahtunut yritystoiminnassa, maksuunpano on kohdistunut yritykseen ja henkilö on syytteessä esimerkiksi työnantajana tehdystä verorikoksesta eli rikosoikeudellinen vastuu ja verovastuu kohdistuvat eri subjekteihin Periaatteessa rikosprosessi voitaisiin esimerkiksi Liechtenstein tapauksessa kohdistaa niihin vuosiin, jotka ovat verotuksessa vanhentuneet, mutta rikosoikeudellisesti eivät Verohallinto poliisi syyttäjäyhteistyötä joudutaan miettimään uudestaan Verohallinnossa ja poliisissa pitäisi kaivaa veromuseosta 1990-luvun puolen välin kokemukset reaaliaikaisesta viranomaisyhteistyöstä ja ottaa ne uudistettuina käyttöön

28 Onko harmaan talouden torjunta oikeasti vauhdittumassa? Nykyinen hallitusohjelma on historiallisen kunnianhimoinen tässä asiassa Mm. kansainvälisen sijoitustoiminnan harmaa talous otettu ohjelmassa ensi kertaa tosissaan Kysymys on vain siitä, miten toteutus onnistuu Kriittisimpiä alueita ovat: Saadaanko tilaajavastuulaki todella purevaksi vai vesittyykö se lisääntyväksi byrokratiaksi? Saadaanko ulkomaiset yritykset ja niiden palveluksessa oleva työvoima hallintaan ja samalle viivalle kotimaisten kanssa? rekisteröinti ja työnantajavelvollisuudet Halutaanko ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkaukseen ja työsuhteen vähimmäisehtojen polkemiseen oikeasti puuttua? Mitä tapahtuu hallintarekisterille? Saadaanko nykyistä avattua viranomaiskäyttöön vai lähdetäänkö yritysten omistusta salaamaan tosissaan? Saadaanko viranomaistoimintaan lisätehoja? Osataanko ja halutaanko uusia toimivaltuuksia ja lainsäädäntöä hyödyntää tehokkaasti? Jäävätkö lupaukset harmaan talouden torjuntaresurssien lisäämisestä viranomaisten säästökuurin jalkoihin?

29 Harmaan talouden ehkäisystä Harmaan talouden kansainvälistyminen asettaa koko ajan uusia haasteita sen torjunnalle, samoin järjestäytyneen rikollisuuden kiinnostus sitä kohtaan Viranomaisten resurssien kroonista riittämättömyyttä voidaan osittain korvata näiden resurssien tehokkaalla yhteiskäytöllä ja viranomaisyhteistyöllä Köyhällä maalla ei pitäisi olla varaa siihen, että näitä resursseja käytetään tehottomasti puutteellisten tietojenvaihtosäännösten tai perinteisten hallintosidonnaisten asenteiden seurauksena Kenttätasolla esimerkiksi työmaavalvonnassa kehitetty hyviä yhteistyömalleja, mutta esimerkiksi Liechtenstein-jupakka oli masentava esimerkki yhteistyön kompuroinnista Valvonnan vähäisen kattavuuden ja seuraamusten heikon pelotevaikutuksen vuoksi rakenteellisten ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden merkitys on tärkeä Työmarkkinaosapuolten keskinäinen yhteistyö ja yhteistoiminta viranomaisten kanssa keskeisessä asemassa Intressit ovat yhteisiä, kysymys on siitä annetaanko hämäräyritysten lyödä rehelliset laudalta kilpailutilanteessa ja polkea työehtoja, tilaajan kannalta myös työturvallisuudesta, työn laadusta ja vastuukysymyksistä Kenenkä veroja sinä haluat maksaa?

30

TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ravintola- ja siivouspalvelualoilla

TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ravintola- ja siivouspalvelualoilla European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) P.O.Box 444 FIN-00531 Helsinki Finland Publication Series No. 76 TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Ilmarisen viestintäjohtaja Päivi Sihvola: TYÖELÄKE 3 2012 MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Liite: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2011 Pääkirjoitus Paluuta ei ole Ihminen on turvallisuushakuinen olento.

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Onko koko Suomen talous harmaata?

Onko koko Suomen talous harmaata? Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 3/2013 Onko koko Suomen talous harmaata? Matti Virén Professori Turun yliopisto Kataisen hallituksen toimintaohjelmassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT Arto Kuuluvainen, Aki Koponen, Elias Oikarinen, Antti Ranki, Arto Ryömä, Pasi Laihinen & Annina Lehtonen Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s.

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU mitään ei tapahdu, jos kukaan ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 4 SAnanvapaus pätee myös työelämässä s. 28 EU laimea vai hotti? Joonas Tuomivaara

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Sivut 1-96 on PDF-näköispainos paperikirjastani Sivun 96 jälkeen on toiseen painokseen valmisteltuja lisäyksiä / korjauksia / poistoja. Pauli Sumanen VALHE, EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Tutkimus

Lisätiedot