Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa"

Transkriptio

1 Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Verotusneuvos Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy Aluehallintoviraston tilaisuudet Turku ja Pori 28. ja

2 Italian mafiatalous on kaksi kertaa Suomen kansantalouden kokoinen Kreikkalaisilla pimeitä talletuksia Sveitsissä jopa 200 miljardia

3 Mikä ihmeen harmaa talous? Käsitteellä on lähes yhtä monta merkitystä kuin on käyttäjääkin Jotkut puhuvat bruttokansantulolaskelmista puuttuvasta tuotannosta, jotkut pimeästä työstä Meidän eduskunnan tarkastusvaliokunnalle tekemässämme vuonna 2010 valmistuneessa tutkimuksessamme lähtökohtana olivat verotuksen ulkopuolelle jätetyt tulot eli ns. fiskaalinen harmaa talous Tämä tarkoittaa pimeiden palkkojen lisäksi verottajalta salattuja yritys- ja liiketuloja sekä pääomatuloja Toisaalta mukana ei ole esimerkiksi viime aikoina julkisuudessa paljon huomiota herättänyttä kansainvälisten suuryritysten veronkiertoa

4 Harmaan talouden määrä? Meidän laskutavallamme Suomen harmaan talouden eli salattujen tulojen määräksi arvioitiin vuonna miljardia euroa Tämä määrä vastaa 5,5 7,5 % Suomen vuoden 2008 bruttokansantuotteesta Salatuista tuloista aiheutuvat veromenetykset ovat 4,5 5,5 mrd e vuodessa, tästä oli laskujemme mukaan 2 mrd arvonlisäveroa ja 2,5 3,5 mrd e välittömiä veroja Määrä on noin 10 % verohallinnon vuonna 2008 veronsaajille tilittämistä verotuloista Määrällä katettaisiin esimerkiksi sairausvakuutuksen kokonaismenot vuonna 2013 EU:n komission tämän vuoden heinäkuussa julkaiseman kaikkien jäsenmaiden arvonlisäverovajausta koskevan tutkimuksen mukaan Suomen arvonlisäverovajaus oli 2,8 miljardia euroa eli 14 % teoreettisesta arvonlisäveron määrästä Luvuista puuttuu viime vuosina kasvavana ilmiönä esiin tullut välillinen harmaa talous eli lähinnä ulkomaisen työvoiman alipalkkaus Lain ja työehtosopimusten mukaisen palkan ja tosiasiassa maksetun palkan erotus on poissa Suomen veropohjasta, lisää kestävyysvajetta ja vääristää kilpailua V lähetettyjen työntekijöiden laskennallinen alipalkkaus oli vähintään 350 miljoonaa euroa Kysymys ei ole pelkästään verotuloista vaan rehellisten yrittäjien kilpailumahdollisuudesta

5 Harmaan talouden kilpailua vääristävä vaikutus % yritysvastaajista 100 % 90 % 17,9 6,7 13,7 80 % 70 % 60 % 34,7 24,3 22,9 50 % 37,7 32,7 40 % 30 % 36,8 20 % 10 % 0 % 22,4 25,6 8,4 2,1 9 5,1 Majoitus- ja ravitsemusala Kuljetusala Rakennusala Erittäin vähäinen Melko vähäinen Kohtalainen Merkittävä Erittäin merkittävä

6 Bulgaria Romania Lithuania Estonia Latvia Cyprus Malta Poland Greece Slovenia Hungary Italy Portugal Spain Belgium Czech Republik Slovakia Sweden Denmark Finland Germany Ireland France United Kingdom Netherlands Luxembourg Austria Harmaa talous eri EU-maissa professori Schneiderin tutkimuksen mukaan Schneider: Shadow economy in % of GDP Suomi

7 Bulgaria Romania Lithuania Estonia Latvia Cyprus Malta Poland Greece Slovenia Hungary Italy Portugal Spain Belgium Czech Republik Slovakia Sweden Denmark Finland Germany Ireland France United Kingdom Netherlands Luxembourg Austria Harmaa talous eri EU-maissa Schneiderin tutkimuksen ja Eurobarometer haastattelututkimuksen mukaan Schneider: Shadow economy in % of GDP Eurobarometer 2007: Did undeclared work during last 12 months

8 Mikä vaikuttaa harmaan talouden määrään? Verorasitus? Julkisten menojen määrä? Ilmituloriski? Julkisen vallan hyväksyttävyys?

9 Harmaan talouden osapuolet Hyväksikäyttäjät Korruptio? Rakenteet ja lainsäädäntö Toimeksiantajat Bisnesmiehet Rivimiehet

10 Eri tyyppistä harmaata taloutta Erilaiset palvelut suoraan kotitalouksille - siivous, remontti ym. - toimintaa harjoitetaan pimeästi tai osa tuloista jätetään ilmoittamatta Ohimyynti ns. kassatoimialoilla - ravintolat, pikkuliikkeet, kampaamot ym. - osa tuloista jätetään kirjanpidon ulkopuolelle ja näistä maksetaan pimeät palkat Harmaa talous työmaiden aliurakkaketjuissa - rakennustyömaat, telakat, myös muu alihankinta - kirjanpitoon tekaistuja laskuja kertakäyttöyhtiöiltä, näillä peitetään pimeät palkat Harmaa talous kansainvälisessä sijoitustoiminnassa - sijoitukset ulkomaille tai sijoitukset kotimaahan esiintyen ulkomaalaisena - hallintarekisterin ja pörssin etävälittäjien hyväksikäyttö

11 Ongelma-alueita, keppiä ja porkkanaa; Kotitalouksien käyttämät palvelut Laajamittaista, mutta fiskaalinen merkitys merkittävästi vähäisempi kuin yritystoimintaan liittyvässä harmaassa taloudessa Valtiovalta yrittänyt vaikuttaa käyttämällä porkkanaa eli kotitalousvähennystä Tämä on tuonut paljon pienyrityksiä verottajan rekistereihin, mutta ei varmista sitä, että kaikki tulot ilmoitetaan verottajalle Yksityishenkilöiden valintoihin vaikuttaa palkanmaksuun liittyvä byrokratia palkka.fi palvelusta huolimatta Hankalana harmaan talouden alueena ollut kuutamourakointi eli yksityishenkilöiden pientalorakentaminen on saanut vihdoin toivottavasti toimivan valvontamenetelmän eduskunnan hyväksyttyä lainmuutoksen, jonka mukaan rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön on toimitettava Verohallinnolle tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä sekä näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista Ilmoitusvelvollisuus koskee vain rakennuslupaa edellyttävää rakentamista ja se tulee voimaan

12 Ongelma-alueita, keppiä ja porkkanaa: Esimerkkejä kassatoimialoilta Ravintola-alan laskennallinen piilotyöllisyys oli v.2008 noin viidennes alan kokonaistyövoimasta eli henkilötyövuotta Ravintola-alan koko piilotalous vastasi noin 670 miljoonan euron fiktiivistä liikevaihtoa Parturi- ja kampaamoalalla harmaan talouden osuuden alan koko liikevaihdosta on arvioitu olevan % Viranomaiset ovat jo pitkään esittäneet Suomessa käyttöön otettavaksi Ruotsin mallin mukaisia tyyppihyväksyttyjä kassakoneita Ruotsin verohallinnon mukaan tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönoton jälkeen ravintoloiden liikevaihto kasvoi 9 kk:n aikana 5 %, konkurssit 17 % Vuoden 2010 alussa käyttöönotetut tyyppihyväksytyt kassakoneet ovat Ruotsin verohallinnon tutkimusraportin mukaan lisänneet Ruotsin verotuloja yli 3,2 miljardia kruunua (noin 367 miljoonaa euroa) verovilpin vähentymisen seurauksena Suomessa ehdotus ei ole toistaiseksi mennyt eteenpäin elinkeinoelämän vastustuksen johdosta Tänä vuonna voimaan tulleella lailla kuitinantopakosta on vain symbolinen merkitys niin kauan kuin kuitteja ei ole kytketty kirjanpitoon Mahdollisen käteismaksujen rajoittamisen merkitys kyseenalainen

13 Piru asuu aliurakoinnissa Eduskunnalle tekemämme selvityksen mukaan Suomessa oli v ainakin 1,5 miljardin euron arvosta rakentamista, josta ei maksettu veroja Valtaosa ongelmista keskittyy rakennustyömaiden aliurakkaketjuihin, joissa käytetään lyhyen elinkaaren yrityksiä, käytetään tekaistuja kuitteja ja maksetaan niillä pimeät palkat ja omistajien peitellyt osingot Nopeasti lisääntyvänä ilmiönä ovat tulleet Suomessa ilman kiinteää toimipaikkaa aliurakoita tekevät ulkomaiset yritykset, joilla ei ole Suomessa työnantajavelvoitteita ja jotka kilpailevat sekä omalla ja työntekijöidensä verottomuudella että työntekijöiden systemaattisella alipalkkauksella Ongelmat eivät rajoitu rakennusalaan vaan vastaavia ilmiöitä esiintyy myös muilla aloilla, joilla aliurakointia tai alihankintaa käytetään, esimerkkeinä siivous, metalliteollisuus ja kuljetus, miksei myös it-ala

14 Rakennusurakointia ulkopuolisille asiakkaille D Oy A RT OY tullut lähtenyt Automaattinostot Tavex Henkilöitä Tiliotteet 1-9/ ,61 tullut ,49 lähtenyt Alv ja työnantajasuor. arvioitu B Oy Tavex Tavex Tavex T Ou F Ou Ilmoittanut alvliikevaihtoa yht , palkkoja 592 Tililtä nostot Automaattinostot tullut lähtenyt Ilmoittanut alvliikevaihtoa , ei palkkoja Tavex Tavex Automaattinostot Henkilöitä

15 Ulkomaisen lähetetyn työvoiman verotus Työnantaja Ilmoitus verohallinnolle vuokratyöntekijöistä työskentelyn alussa ja vuosiilmoituksena Työvoiman vuokraus Työsuhde Aliurakka Ei veroteta eikä työnantajavelvoitteita jos ei kiinteää toimipaikkaa (6 12 kk rak. ym.) Verotetaan Suomessa oleskelun alusta; Työntekijän pitäisi itse hakea ennakkoveroa Ei veroteta Suomessa, jos oleskelu täällä alle 6 kk Tiedot vuokralle antaneesta yrityksestä tai tämän edustajasta työskentelyn alussa Tilaaja Suomella ei käytännön mahdollisuuksia tietää, ketä täällä työskentelee, kauanko ja mitä heille maksetaan. Ulkomaisista yrityksistä ei systemaattista tietoa eikä edellytyksiä selvittää kiinteän toimipaikan syntymistä

16 Ulkomaalaiset vuokratyöntekijät ja aliurakoitsijoiden palveluksessa olevat RT:n työmaatiedustelujen mukaan

17 Ulkomaiset yritykset ja ulkomainen työvoima kateissa verottajalta Suomessa työskenteli v arviolta lähetettyä työntekijää Nämä työskentelevät Suomessa ulkomaisen työnantajan palveluksessa aliurakoissa tai vuorattuina työntekijöinä Arvio perustuu Eläketurvakeskuksen saamiin lähetetyn työntekijän todistuksiin, jotka ovat voimassa 2 vuotta (v , v ) Verohallinnon tiedossa lähetettyjä työntekijöitä oli v enintään eli verohallinnolta oli kateissa lähetettyä työntekijää Osan näistä ei kuuluisikaan maksaa veroa Suomeen (työskentely alle 6 kk, ei vuokratyöntekijä, työnantajalla ei kiinteää toimipaikkaa) Näiden osuus ei voi olla kovin suuri; ei ole uskottavaa että Suomeen saapuisi puolen vuoden välein uusiutuva useiden tuhansien työntekijöiden joukko Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö teki analyysin vuonna 2008 suomalaisen y-tunnuksen saaneista 381 virolaisesta rakennusalan yrityksestä Vain 34 % vuonna 2008 aloittaneesta 381 virolaisesta rakennusalan yrityksestä jätti verohallinnolle kausi-, vuosi- tai veroilmoituksia seuraavana vuonna Maksuja verohallinnolle on suorittanut kuukausittain vajaa 50 kohdejoukon yrityksistä eli noin puolet niistä, jotka ilmoittivat jotakin

18 Olkiluodon työmaan ulkomaalaisyrityksiä koskeva verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitys Selvityksen aineistona on käytetty ydinvoimalatyömaan sähköisiä kulkulupatietoja ajalla Ydinvoimalatyömaalla on tarkasteltuna aikana toiminut kulkulupatietojen mukaan yhteensä yritystä Yrityksistä 304 ei ole rekisteröitynyt Suomessa ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai työnantajarekisteriin eli verohallinnolla ei ole näistä mitään tietoja Rekisteröimättömiä yrityksiä, jotka esiintyvät viidessä tai useammassa peräkkäisessä luettelossa eli ovat todennäköisesti toimineet Suomessa yli vuoden, oli 108 Kun kulkulupalistassa oleville yli henkilöille haettiin vuosi-ilmoitustietoja vuodelta 2010, havaittiin tietojen puuttuvan lähes henkilöltä Listasta poimittiin erikseen sellaiset henkilöt, joilla kulkulupa on ollut voimassa seitsemän kuukauden ajan tai pitempään Vuosi-ilmoitus puuttui 211 henkilöltä 65 rekisteröimättömässä yrityksessä Vuosi-ilmoituksia havaittiin puuttuvan myös rekisteröityneiden yritysten 595 työntekijältä

19 Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteiden lainmukaisuuden toteutuminen Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen ehtoja poljetaan systemaattisesti Työsuojeluviranomaisten ja Rakennusliiton havainnot Verotukseen ilmoitetut tiedot vuokratyöntekijöiden palkoista ; keskipalkka 8,39 /tunti säännöllisen työajan mukaan laskettuna; todellisuudessa ilmeisesti pienempi Tilaajavastuulain edellyttämä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta pelkkä muodollisuus Realistisia keinoja palkkauksen muuttamiseen lainmukaiseksi ei ole Työsuojeluviranomaisilla mahdollisuus puuttua vain räikeimpiin työsyrjintätapauksiin Työntekijät useimmiten järjestäytymättömiä, lisäksi tyytyväisiä palkkaansa On epärealistista ajatella, että lähetetty työntekijä lähtisi nostamaan vahingonkorvauskannetta työnantajaansa vastaan muutoin kuin poikkeustapauksissa Seurauksena Suomeen on muutaman vuoden aikana muodostunut kahdet työ- ja aliurakkamarkkinat Käytännön verovapaudesta nauttiva tuhansien ulkomaille rekisteröityjen yritysten joukko saa kymmenine tuhansine veroa maksamattomine ja alipalkattuine työntekijöineen kohtuuttoman kilpailuedun lakia noudattaviin yrityksiin ja niiden työvoimaan verrattuna

20 Ongelma-alueita, keppiä ja porkkanaa: Yrityksiä rakennusalan harmaan talouden hillitsemiseksi V rakennusalalle saatiin 12 vuoden yrityksen jälkeen käännetty arvonlisäverojärjestelmä, joka on vähentänyt alan arvonlisäveromenetyksiä ainakin 75 milj. euroa/vuosi Työmailla pakollisen veronumeron avulla yritetään saada myös ulkomaiset työntekijät tunnistettua ja rekisteröityä Veronumeron merkitys toteutuu varsinaisesti vasta heinäkuussa 2014, jolloin työntekijäja urakoitsijatietojen ilmoittamisvelvollisuus tulee voimaan Tilaajille tulee heinäkuusta 2014 alkaen velvollisuus ilmoittaa kuukausittain verottajalle kaikki alihankkijoille maksetut maksut. Lisäksi pääurakoitsijan tulee pitää luetteloa työmaan työntekijöistä ja ilmoittaa kuukausittain verottajalle kaikki yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevät työntekijät Ulkomaisten yritysten työnantajavelvollisuuksiin ja alipalkkaukseen puuttumiskeinoihin ei näytä kovinkaan helpolla tulevan ratkaisua. Valtiovarainministeriö ei ole halunnut ulkomaisille yrityksille ennakonpidätysvelvollisuutta Suomessa maksamistaan palkoista Tilaajavastuulaki on siistinyt menettelyjä, mutta sitä on helppo kiertää esimerkiksi uuden yrityksen avulla eikä se juurikaan pure ulkomaisiin yrityksiin eikä alipalkkaukseen

21 Tilaajavastuulaki Aikajänneongelma: Tilaaja Selvitys rekisteröinneistä, vero- ja eläkemaksuveloista, tapaturmavakuutuksesta ja työehtosopimuksesta Tietoja työn suorittajan aikaisemmasta toiminnasta - rekisteröinnit, verojäämät, eläkevakuutusmaksut, tapaturmavakuutus - Uudet selvitykset esim. 3 kk:n välein? - Maksu- ja palkkatiedot suoraan yritykseltä? - Ketjuvastuu? - Eläke- ja tapaturmavakuutusten kattavuus? - Verottajalle annettujen tietojen paikkansapitävyys? - Työehtosopimusta koskevan väitteen paikkansapitävyys? Sopimus Uudet yritykset? Suomessa v perustetusta osakeyhtiöstä puolet perustettu jatkamaan aikaisemman yrityksen toimintaa Näillä puhdas rekisterihistoria Ulkomaiset yritykset? Miten yritys tosiasiassa toimii?

22 Kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvä harmaa talous Harmaan talouden osuus on suhteessa suurempi kuin millään muulla tutkituista alueista Suomalaisten salaamat tulot noin kansainvälisestä sijoitustoiminnasta olivat v.2008 laskennallisesti 700 miljoonaa euroa vuodessa, ilmoitetut samana vuonna 121 miljoonaa Lisäksi tulevat veromenetykset, jotka aiheutuvat siitä, ettei ulkomaille maksettujen osinkojen tosiasiallista saajaa tunnisteta; miljoonaa euroa vuodessa Arvopapereiden ulkomaalaisomistuksen hallintarekisteröinti takaa nimettömyyden ulkomaisille ja todennäköisesti myös monille suomalaisille sijoittajille Suomalaiset ovat vuosina sijoittaneet yhteensä 1,5 miljardia euroa ulkomaisiin salkkuvakuutuksiin. Vakuutusmaksusta 95 % käytetään mm. arvopaperisijoituksiin sijoittajan ohjeiden mukaisesti Toiminta on laillista, mutta sijoitetut varat ovat täysin verovalvonnan ulkopuolella Viimeaikaiset veroparatiisipaljastukset ovat konkretisoineet suomalaisten roolia veroparatiisien kautta tapahtuvassa sijoitustoiminnassa Pelkästään Liechtensteinin pankkivuodon seurauksena paljastui n. 60 miljoonan euron suomalaistalletukset Välikappaleena käytetty säätiöjärjestelyjä, joita mm. Nordea SA Luxemburg on auliisti markkinoinut suomalaisille Suomi toimii veroparatiisina ulkomaalaisille ja sellaisina esiintyville sijoittajille Arvopaperiomistuksen nimettömyys on merkittävä korruptiota helpottava tekijä

23 Säilyykö sijoitustoiminnan porsaanreikä? Hallintarekisteröinnin tulevaisuus epävarma; kolme vuotta sitten valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti hallintarekisteröinnin laajentamista myös suomalaisiin sijoittajiin Hallitusohjelma puhuu toisaalta viranomaisten tiedonsaannin tärkeydestä, toisaalta suomalaisten arvopaperimarkkinoiden kilpailukyvyn säilyttämisestä. Hallitus pitää tärkeänä arvopaperimarkkinoiden omistuksen julkisuuden ja läpinäkyvyyden säilyttämistä vähintään nykytasolla Tällä hetkellä odotetaan EU:n arvopaperimarkkinoita koskevaa asetusta. Valtiovarainministeriöllä näyttää olevan kova hinku luopua sen varjolla suorasta omistajuudesta ja siihen liittyvästä julkisuudesta myös kotimaisten arvopapereiden omistajien osalta Kansainväliset paineet, erityisesti USA:n FATCA-lainsäädäntö, saattavat pakottaa Suomenkin selvittämään viranomaisille arvopapereiden tosiasialliset omistajat ja liittymään näiden osalta kansainväliseen automaattiseen verotustietojen vaihtoon Suuri kysymysmerkki on, miten tällaisessa ratkaisussa käy yleisöjulkisuuden

24 Talousrikostorjunnan ongelmia Rikostilastot kertovat enemmän viranomaisten kuin rikollisten toiminnasta Paljastettujen talousrikosten määrä ja laatu riippuu valvontaviranomaisten (verottaja ym.) aktiivisuudesta. Näiden valvonta on epätasaista ja valikoivaa Valtaosa talousrikoksista ja harmaasta taloudesta jää piiloon Aikaviive rikoksen ja tuomion välillä voi olla 5 10 vuotta Paljastetaan Tutkitaan Tuomitaan Rikoslaki Poliisin toiminta Muiden viranomaisten toiminta Vero-, yhtiö- ym. lainsäädäntö, tilaajan vastuu

25 Mikä on rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän kyky katkaista rikollista toimintaa? Verohallinto on viimeisten 10 vuoden aikana tehnyt vuosittain rikosilmoitusta törkeistä vero- tai velallisen rikoksista Verohallinnon tekemiin rikosilmoituksiin perustuvat vankeusrangaistukset Ehdottomia vankeusrangaistuksia vuosittain 3-43 Riittävätkö ehdollinen tuomio siviilityö valvottu koevapaus katkaisemaan talousrikollisen uran? Ne bis in idem ratkaisut aiheuttavat muutoksia seuraamusmenettelyyn Vankeutta Ehdollista vankeutta

26 Ne bis in idem ratkaisut Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti (ne bis in idem kielto). Korkein oikeus on katsonut, että veronkorotuksen määräämistä koskeva asia voi olla rikosasiaan rinnastettava ja kuulua sen vuoksi ihmisoikeussopimuksen sisältämän ne bis in idem -kiellon piiriin Ratkaisussaan 2010:45 KKO päätyi siihen, että estevaikutus syntyy, kun veronkorotusasia on tullut lopullisesti eli lainvoimaisesti ratkaistuksi, ja koskee vain sen jälkeen vireille tullutta rikosasiaa. Tulkintaa muutettiin annetussa ratkaisussa 2013:59 niin, että veropetossyytteen tutkimiselle on este jo sen jälkeen kun verotusmenettelyssä on veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa käytetty joko määräämällä veronkorotus tai jättämällä se määräämättä. (Ään.) Ratkaisujen seurauksena eduskunnassa on hyväksytty laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta (HE 191/2012). Sen mukaan verohallinto voi verotuspäätöstä tehdessään jättää veronkorotusta koskevan päätöksen tekemättä. Korotus määrätään erillisellä päätöksellä varsinaisen päätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, jos verohallinto ei tee asiasta rikosilmoitusta Jos verohallinto on määrännyt veronkorotuksen, se ei voi enää tehdä samasta asiasta rikosilmoitusta, jollei veronkorotuksen määräämisen jälkeen ole saatu näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista tosiseikoista Jos verohallinto tekee rikosilmoituksen, veronkorotusta ei pääsääntöisesti voitaisi enää määrätä

27 Ne bis in idem ratkaisujen vaikutuksista Nyt esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai oikeusprosessissa olevat verorikosjutut, joissa luonnolliselle henkilölle on jo määrätty veronkorotus, raukeavat Ne bis in idem ratkaisut eivät koske tilanteita, joissa rikos on tapahtunut yritystoiminnassa, maksuunpano on kohdistunut yritykseen ja henkilö on syytteessä esimerkiksi työnantajana tehdystä verorikoksesta eli rikosoikeudellinen vastuu ja verovastuu kohdistuvat eri subjekteihin Periaatteessa rikosprosessi voitaisiin esimerkiksi Liechtenstein tapauksessa kohdistaa niihin vuosiin, jotka ovat verotuksessa vanhentuneet, mutta rikosoikeudellisesti eivät Verohallinto poliisi syyttäjäyhteistyötä joudutaan miettimään uudestaan Verohallinnossa ja poliisissa pitäisi kaivaa veromuseosta 1990-luvun puolen välin kokemukset reaaliaikaisesta viranomaisyhteistyöstä ja ottaa ne uudistettuina käyttöön

28 Onko harmaan talouden torjunta oikeasti vauhdittumassa? Nykyinen hallitusohjelma on historiallisen kunnianhimoinen tässä asiassa Mm. kansainvälisen sijoitustoiminnan harmaa talous otettu ohjelmassa ensi kertaa tosissaan Kysymys on vain siitä, miten toteutus onnistuu Kriittisimpiä alueita ovat: Saadaanko tilaajavastuulaki todella purevaksi vai vesittyykö se lisääntyväksi byrokratiaksi? Saadaanko ulkomaiset yritykset ja niiden palveluksessa oleva työvoima hallintaan ja samalle viivalle kotimaisten kanssa? rekisteröinti ja työnantajavelvollisuudet Halutaanko ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkaukseen ja työsuhteen vähimmäisehtojen polkemiseen oikeasti puuttua? Mitä tapahtuu hallintarekisterille? Saadaanko nykyistä avattua viranomaiskäyttöön vai lähdetäänkö yritysten omistusta salaamaan tosissaan? Saadaanko viranomaistoimintaan lisätehoja? Osataanko ja halutaanko uusia toimivaltuuksia ja lainsäädäntöä hyödyntää tehokkaasti? Jäävätkö lupaukset harmaan talouden torjuntaresurssien lisäämisestä viranomaisten säästökuurin jalkoihin?

29 Harmaan talouden ehkäisystä Harmaan talouden kansainvälistyminen asettaa koko ajan uusia haasteita sen torjunnalle, samoin järjestäytyneen rikollisuuden kiinnostus sitä kohtaan Viranomaisten resurssien kroonista riittämättömyyttä voidaan osittain korvata näiden resurssien tehokkaalla yhteiskäytöllä ja viranomaisyhteistyöllä Köyhällä maalla ei pitäisi olla varaa siihen, että näitä resursseja käytetään tehottomasti puutteellisten tietojenvaihtosäännösten tai perinteisten hallintosidonnaisten asenteiden seurauksena Kenttätasolla esimerkiksi työmaavalvonnassa kehitetty hyviä yhteistyömalleja, mutta esimerkiksi Liechtenstein-jupakka oli masentava esimerkki yhteistyön kompuroinnista Valvonnan vähäisen kattavuuden ja seuraamusten heikon pelotevaikutuksen vuoksi rakenteellisten ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden merkitys on tärkeä Työmarkkinaosapuolten keskinäinen yhteistyö ja yhteistoiminta viranomaisten kanssa keskeisessä asemassa Intressit ovat yhteisiä, kysymys on siitä annetaanko hämäräyritysten lyödä rehelliset laudalta kilpailutilanteessa ja polkea työehtoja, tilaajan kannalta myös työturvallisuudesta, työn laadusta ja vastuukysymyksistä Kenenkä veroja sinä haluat maksaa?

30

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaa talous rakennusalalla Vuosittaiset veromenetykset alalla ovat noin 400-500 miljoonaa

Lisätiedot

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Sähköurakoitsijapäivät 14.4.2011 Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö Rikostarkastaja Ville Kivistö Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö

Lisätiedot

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Rakennuskonepäivät 21.1.21 Helsingin poliisilaitos Rikostarkastaja Ismo Siltamäki 21.1.21 Helsingin poliisilaitos AVOIMET, ILMOITETUT JA PÄÄTETYT

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset!

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! VEROHALLINTO ESITTÄÄ Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! Uusi yrittäjä 2 Uusi yrittäjä, toimi näin: Hanki tilitoimisto Voit keskittyä oman yrityksesi toimintaan. Saat sieltä apua ja neuvoja.

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI KUJALA 29.10.2013 POLIISIN TIETOON TULLEET TALOUSRIKOKSET Poliisi

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS LAUSUNTO 8.5.2013 Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö 19.3.2013 VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen Mitä on harmaa talous? Harmaalla taloudella ja talousrikollisuudella tarkoitetaan yleensä yritystoiminnassa tai

Lisätiedot

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Kuntaliiton koulutustilaisuus: Julkishallinto harmaan talouden torjujana Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden Selvitysyksikkö Verohallinto Harmaan talouden

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuminen

Harmaan talouden torjuminen Harmaan talouden torjuminen 11.11.2015 Harmaan talouden torjuminen 11.11.2015 6 Harmaa talous on osa talousrikollisuutta Talousrikollisuus = taloudelliseen hyötyyn tähtääviä rangaistavia tekoja, jotka

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Tekstiviestejä ilman rajoja : komissio aikoo tehdä lopun ulkomailla lähetettyjen tekstiviestien kohtuuttomista verkkovierailuhinnoista

Tekstiviestejä ilman rajoja : komissio aikoo tehdä lopun ulkomailla lähetettyjen tekstiviestien kohtuuttomista verkkovierailuhinnoista IP/08/1144 Bryssel 15. heinäkuuta 2008 Tekstiviestejä ilman rajoja : komissio aikoo tehdä lopun ulkomailla lähetettyjen tekstiviestien kohtuuttomista verkkovierailuhinnoista Ulkomaisessa verkossa vierailevien

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari, Seinäjoki 9.3.212 Jari Tarkoma Esityksen sisältö Väestönkehitys

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille. Veroasiantuntija Virpi Pasanen

Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille. Veroasiantuntija Virpi Pasanen Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille Veroasiantuntija Virpi Pasanen Mitä on harmaa talous? Harmaalla taloudella tarkoitetaan yleisesti (muutoin laillista) liiketoimintaa, josta ei makseta

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki Kuntien talous ja sote-uudistus Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki 1 Sote-alueiden rahoitus Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan painotetun asukasluvun perusteella, painotekijöinä

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti

Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti heikki.ervasti@utu.fi Lähtökohdat Käänne työllisyyspolitiikassa 1990-luvulla Painopiste työvoiman tarjonnassa Rakenteellisen työttömyyden

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (6) TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Rakentamisen uudet velvoitteet Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Tiekartta kohti harmaan talouden ja veronkierron tehokasta torjuntaa

Tiekartta kohti harmaan talouden ja veronkierron tehokasta torjuntaa Tiekartta kohti harmaan talouden ja veronkierron tehokasta torjuntaa Harmaan talouden torjunta on ollut hallituksen kärkihankkeita. Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat yhteiskunnalle miljardien

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannekatsaus

Rakentamisen suhdannekatsaus Rakentamisen suhdannekatsaus Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Tilastokeskus 29.5.28 Tilastopäällikkö Jukka Oikarinen Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta, 1976 26* Construction as

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat. Markus Rapo, Tilastokeskus

Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat. Markus Rapo, Tilastokeskus Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat Markus Rapo, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiaa ja taustaa Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta Kuolleisuuslaskelmat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuuden kustannuksia Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuus Monien sairauksien riskitekijä Väestötasolla nopeasti yleistyvä ongelma Taloudellisista vaikutuksista lisääntyvästi

Lisätiedot

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia.

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia. Ilmailijan lääketiede Uudet medikaalivaatimukset Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Fit to fly? Lääketieteellinen

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 12.9.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä?

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä? Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus VANHUUS JA SUKUPUOLI Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n, Ikäinstituutin ja Gerontologian tutkimuskeskuksen yhteisseminaari 2.1.215, Tieteiden

Lisätiedot

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010 Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu 2010 Rakennusteollisuus RT:n talonrakennustoimialan jäsenistön piirissä marraskuussa 2010 selvitys

Lisätiedot

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Rakennuskonepäivät 8.11.2012 Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden selvitysyksikkö 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan uudistaminen vuosiksi 2014-2020

Maatalouspolitiikan uudistaminen vuosiksi 2014-2020 Maatalouspolitiikan uudistaminen vuosiksi 2014-2020 Päijät-Hämeen viljaklusterin sadonkorjuujuhla Lahti 17.10.2012 Martti Patjas MMM, tukipolitiikkayksikkö 1 Esityksen sisältö Maatalouden tukijärjestelmien

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA 1 2 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI PALVELULLA Mitä ilmoitusvelvollisuus pitää sisällään? Heinäkuussa2014 voimaanastuneen uudistuksen mukaan työmaalla toimivan työnantajan tai

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Selvityksen julkaisutilaisuus 14.3.2017 Ohjelma ja esiintyjät 9.00-9.10 Tilaisuuden avaus ja selvityksen taustat

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon valvonta

Työsuojeluhallinnon valvonta Työsuojeluhallinnon valvonta harmaaseen talouteen liittyen SAK, työympäristöseminaari 23.3.2013 1 Työsuojeluvalvonnasta yleisesti Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä työsuojeluvalvontaan tullut muutoksia:

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta Lakimies Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa Pohjois-Suomen energiafoorumi Yli-insinööri Petteri Kuuva Poliittiset linjaukset syöttötariffista Vanhasen II hallituksen

Lisätiedot

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, 1.- 3.2.2007, Silja Symphony 1 SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Suomen energiapoliittiset sitoumukset: vaatimuksia ja mahdollisuuksia

Suomen energiapoliittiset sitoumukset: vaatimuksia ja mahdollisuuksia Suomen energiapoliittiset sitoumukset: vaatimuksia ja mahdollisuuksia Enterprise Forum, 5.11.2009 Maria Kopsakangas-Savolainen 1 Euroopan unionin energiapolitiikka Euroopan yhteisöjen komission (2007)

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle

Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle 1 VEROHALLINTO 21.9.2015 Esikunta- ja oikeusyksikkö PL 325 00052 VERO Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Tarkastusvaliokunta on pyytänyt Verohallinnolta näkemystä niistä keskeisistä kehittämistoimista,

Lisätiedot

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitos Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokous 28.9.2016

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Talouspolitiikka Virpi Pasanen. Eduskunnan tarkastusvaliokunta LAUSUNTO 1 (6) 30.9.2010. Lausuntopyyntönne 22.6.2010

Talouspolitiikka Virpi Pasanen. Eduskunnan tarkastusvaliokunta LAUSUNTO 1 (6) 30.9.2010. Lausuntopyyntönne 22.6.2010 Virpi Pasanen Eduskunnan tarkastusvaliokunta LAUSUNTO 1 (6) 30.9.2010 Lausuntopyyntönne 22.6.2010 SUOMEN KANSAINVÄLISTYVÄ HARMAA TALOUS Eduskunnan tarkastusvaliokunta on käynnistämäänsä harmaan talouden

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Oppituntimateriaali

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Oppituntimateriaali HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Oppituntimateriaali Mitä on harmaa talous? Toimintaa, jossa lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1.

Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1. Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1.2013 Valtakunnallinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakampanja

Lisätiedot

RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013. Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012

RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013. Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012 RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013 Keijo Päivärinta Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012 Keijo Päivärinta / Jan Rosqvist Valvonnan tavoite Valvonnan keskeinen ajatus on saada sirpaloitunut yrittäjäjoukko

Lisätiedot

Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin

Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopisto) Maakunnan yhteistyöryhmän tulevaisuusfoorumi, osa 2, Jyväskylä, 10.5.2011 THE RESEARCH INSTITUTE

Lisätiedot

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (8) ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tehty

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä Jon Hellevig Awara Eduhouse Training 04.02.2014 VENÄJÄN MARKKINASTA Venäjä on normalisoitunut Inflaatio Byrokratia Korruptio Lait ja

Lisätiedot

EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia

EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia IP/11/488 Bryssel 19. huhtikuuta 2011 EU:n koulutusraportti: Koulutustavoitteisiin pääseminen edellyttää vieläkin lisätoimia EU-maat ovat viime vuosikymmenen aikana kehittäneet koulutusjärjestelmiään keskeisillä

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot