POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013"

Transkriptio

1 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ

2 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI KUJALA

3 POLIISIN TIETOON TULLEET TALOUSRIKOKSET Poliisi kirjaa vuosittain keskimäärin uutta talousrikosilmoitusta. Keskimääräinen prosessiaika vuonna 2012 päätetyissä talousrikosilmoituksissa oli 455 vuorokautta eli noin vuosi ja kolme kuukautta. Poliisin takaisin saama rikoshyöty talousrikosjutuissa on keskimäärin noin 36 miljoonaa euroa vuodessa. Syyskuun 2013 loppuun mennessä rikoshyötyä oli kertynyt yhteensä euroa. Talousrikollisuus on valtaosin piilorikollisuutta!

4 LISÄRAHOITUS VUODELLE 2013 Hallitusohjelman mukaisesti talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa tehostetaan poliisissa merkittävästi hallituskaudella Keskeisille talousrikostorjuntaviranomaisille osoitetaan vuosittaista lisärahoitusta 20 miljoonaa euroa. Poliisin osalta määräraha kasvaa hallituskauden edetessä. Vuodelle 2013 poliisin toimintaan kohdistetaan 6,2 miljoonaa euroa.

5 LISÄRAHOITUS VUODELLE 2013 Tavoite: - haltuun saadun rikoshyödyn määrän merkittävä lisäys, talousrikosasioiden kokonaisprosessiin käytettävän ajan lyhentyminen sekä viranomaisten välisen operatiivisen yhteistoiminnan tehostuminen avointa talousrikosjuttua vähemmän, rikoshyöty 44 miljoonaa euroa

6 POLIISIN PERUSTEHTÄVÄ HARMAAN TALOUDEN EHKÄISYSSÄ - Poliisi suorittaa esitutkinnan, jos on syytä epäillä, että rikos on tehty (ETL 2 ) "on syytä epäillä" kynnyksen katsotaan täyttyvän kun asioita huolellisesti harkitseva henkilö päätyy tällaiseen lopputulokseen - Varmuutta ei edellytetä - Poliisin laatii tutkittavasta asiasta esitutkintapöytäkirjan, joka toimitetaan syyttäjälle syyteharkintaa varten

7 LIIKETOIMINTAKIELLON VALVONTA Poliisi suorittaa liiketoimintakieltoon määrättyjen henkilöiden valvontaa. Tiedot liiketoimintakieltoon määrätyistä jokainen saa oikeusrekisterikeskuksesta. Liiketoimintakieltoon voidaan määrätä vähintään kolmeksi ja enintään seitsemäksi vuodeksi Jos henkilö määrätään liiketoimintakieltoon, ei liiketoimintakieltoon määrättynä aikana saa harjoittaa liiketoimintaa

8 LIIKETOIMINTAKIELTO Liiketoimintakiellon määräämisen edellytykset Liiketoimintakieltoon voidaan määrätä henkilö, 1) jos hän on liiketoiminnassa olennaisesti laiminlyönyt siihen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia; tai 2) jos hän on liiketoiminnassa syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jota ei voida pitää vähäisenä, ja hänen toimintaansa on kokonaisuutena arvioiden pidettävä velkojien, sopimuskumppaneiden, julkisen talouden taikka terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta vahingollisena.

9 HUOLENAIHEITA: - Poliisin tietoon tulleet talousrikokset ovat vakavampia ja suunnitelmallisempia kuin aikaisemmin. - Kansainväliset liittymät on yhä yleisempiä - Järjestäytyneiden rikollisryhmien tekemät talousrikokset ovat kasvussa. - Työvoimavaltaisten alojen pimeä palkanmaksu ja arvonlisäverojen laiminlyönti on yleistä. - Pimeän työvoiman käytöstä uhkaa kehittyä vakiintunut käytäntö. - Rakennusalalla kuittikauppa on tyypillistä.

10 MITEN HARMAATA TALOUTTA PARHAITEN TORJUTAAN? - ARKISET VALINNAT OVAT TEHOKKAAMPIA NAKERTAMAAN HARMAAN TALOUDEN TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA KUIN JO TAPAHTUNEISIIN RIKOKSIIN KOHDISTUVAT TOIMET - YRITTÄJIEN KANNATTAA HANKKIA KUNNOLLINEN KIRJANPITÄJÄ - HARMAAN TALOUDEN TORJUNTA ON VIRANOMAISYHTEISTYÖTÄ

11 HARMAAN TALOUDEN TUNNISTAMINEN LYHYEN ELINKAAREN YRITYKSET Yritys perustetaan tiettyä tarkoitusta varten lyhyeksi toimiajaksi. Saadut varat nostetaan tililtä ja lakisääteiset maksut jätetään maksamatta. Kun väärinkäytökset huomataan, yritys on jo ajettu konkurssiin ja jäljet yrityksen vastuuhenkilöihin pyritty häivyttämään. Mahdollisesti myös yhtiön kirjanpito on laiminlyöty

12 HARMAAN TALOUDEN TUNNISTAMINEN BULVAANI Yrityksiin etsitään muodollisiksi vastuuhenkilöiksi ihmisiä puhtailla tiedoilla eli henkilöllä ei ole esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjä tai rikosrekisteriä. Bulvaani ei todellisuudessa toimi yrityksessä, vaan yrityksen toiminnasta vastaavat muut henkilöt. Heillä ei välttämättä ole edes oikeutta harjoittaa yritystoimintaa liiketoimintakiellon tai rikollisjärjestökytkentöjen vuoksi. Bulvaani voi joutua rikosvastuuseen (rekisterimerkintärikos)

13 HARMAAN TALOUDEN TUNNISTAMINEN KONKURSSIN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVAT RIKOKSET ns. velallisen rikokset Konkurssi ei ole rikos, mutta jos konkurssin yhteydessä siirretään yhtiön omaisuutta pois yrityksen velkojilta esim. alihintaan, voi kysymyksessä olla rikos (velallisen epärehellisyys) Asia voi tulla yrityksen työntekijöiden tietoon esimerkiksi tilanteessa, jossa työnantajalla ei ole rahaa maksaa työntekijöille palkkaa ja yhtiön omaisuutta samanaikaisesti hävitetään

14 HARMAAN TALOUDEN TUNNISTAMINEN -"PIMEÄ" PALKANMAKSU "Pimeää" työtä tekevä astuu käytännössä kaiken työntekijää suojaavan lainsäädännön ulkopuolelle. Työturvallisuusasioista jätetään usein huolehtimatta. Työntekijällä ei yleensä ole oikeutta esimerkiksi ylityökorvauksiin ja sairausajan palkkaan. Jos työnantaja jättää palkan maksamatta tai tekee konkurssin, ei palkkaa voi periä mistään.

15 HARMAAN TALOUDEN TUNNISTAMINEN OHIMYYNTI (tulonsalaus) Voidaan epäillä esimerkiksi silloin, jos yritys ei anna ostoksesta kuittia. Rahat menevät suoraan omistajan taskuun ja verot jätetään maksamatta. Yrityksen tuotteet tai palvelut ovat jatkuvasti huomattavasti yleistä hintatasoa alhaisempia. Mikäli vain käteinen käy eikä kuittia saa, kaikki ei ole kunnossa.

16 HARMAAN TALOUDEN TUNNISTAMINEN KUITTIKAUPPA Yhtiön kirjanpidossa olevan tositteen mukaan yritys A ostaa palvelun yritykseltä B Yritys B antaa ostosta pelkästään kuitin, eikä mitään vastinetta todellisuudessa suoriteta. Rahat nostetaan yrityksen B tililtä ja luovutetaan yrityksen A omistajien tai muiden sovittujen henkilöiden käyttöön. Yritys B saa toimesta yleensä provisiopalkkion. Kysymys on siis todellisuutta vastaamattomien kuittien ja ostosuoritusten myynnistä. Käytännössä rahat ovat yrittäjien A ja B käytettävissä, eikä mitään veroja makseta.

17 HARMAAN TALOUDEN TUNNISTAMINEN TYÖRIKOKSET: Alipalkkaisuus: työntekijälle teetetään työtä voimassa olevien työehtosopimusten vastaisesti esimerkiksi "alihintaan" kysymyksessä saattaa olla esim. työsyrjintä, kiskonnan tapainen työsyrjintä Työturvallisuusrikokset: työnantaja on säästösyistä rikkonut työturvallisuusmääräyksiä tai laiminlyönyt niitä

18 HARMAAN TALOUDEN TUNNISTAMINEN YMPÄRISTÖN TURMELEMINEN Voi olla talousrikos tilanteissa, missä yritys pyrkii saamaan säästöjä laiminlyömällä ympäristön suojelemiseen liittyvät asiat Yritys toimii yleensä tällöin myös ympäristöluvan vastaisesti

19 EPÄILYSTÄ ILMOITTAMINEN Havainnoista ilmoittaminen tukee poliisin ja muiden viranomaisten työtä harmaan talouden ehkäisyssä Viranomaisten toimimismahdollisuudet rajallisia. Ilmoitus mieluiten sellaiselle viranomaiselle, jonka toimialaan asia kuuluu esim. veroasiat verottajalle, työsuojelulliset epäkohdat Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueelle. Viranomaiset ohjaavat tiedon toimialaan kuuluvalle viranomaiselle esim. poliisi ohjaa veroasiat verottajalle. Ilmoitus mielellään kirjallisesti. Palautetta ei välttämättä tule, ellei ilmoittaja ole asianosainen. Myös nimettömät ilmiannot huomioidaan.

20

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5. KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS TEHDÄ RIKOSILMOITUS 1 YLEISTÄ 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.4 :n mukaan: Jos on syytä epäillä, että velallinen

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Pekka Koponen Raimo Lahti Timo Ojala Kirjoituksia talousrikosoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (15) Tiedusteluosasto 11.4.2011 KRP:n diaarinumero 2400/2011/98 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Sisältö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ 2 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Tekijä: Uudenmaan verovirasto Projektiyksikkö

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2011/1469 1 (29) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2011 Sisältö Syksyn 2011 tilannekuvan keskeisimmät havainnot... 2 1 Johdatus tilannekuvaan...

Lisätiedot

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Verotusneuvos Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy Aluehallintoviraston tilaisuudet Turku ja Pori 28. ja 29.10.2013 Italian mafiatalous on kaksi kertaa Suomen kansantalouden

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen II SISÄLLYS

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö

Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö Yksilön asemasta ja oikeusturvasta Suomen oikeusjärjestelmässä 1 Vertaistyön koulutustilaisuus Pro-tukipisteellä 18.4.2006 Suomalaisen yhteiskunnan 3 erilaista toiminta-aluetta

Lisätiedot

yhteiskunta ja lainsäädäntö Suomalainen Johanna Sirkiä 3 erilaista toiminta-aluetta eli sektoria demokraattiseen päätöksentekoon

yhteiskunta ja lainsäädäntö Suomalainen Johanna Sirkiä 3 erilaista toiminta-aluetta eli sektoria demokraattiseen päätöksentekoon 1 3 Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö Yksilön asemasta ja oikeusturvasta Suomen oikeusjärjestelmässä Vertaistyön koulutustilaisuus Pro-tukipisteellä 18.4.2006 Yhteiskunnan sektoreilla on erilaiset

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

5.1. Millainen työ soveltuu haitatta rangaistuslaitoksessa tehtäväksi... 7-8 6. OMAN TYÖN ALOITTAMINEN... 8

5.1. Millainen työ soveltuu haitatta rangaistuslaitoksessa tehtäväksi... 7-8 6. OMAN TYÖN ALOITTAMINEN... 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. OPPAAN TARKOITUS... 2-3 3. ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN JA YRITTÄMINEN... 3-4 4. OMAN TYÖN MERKITYS JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VANKEINHOIDOSSA... 4-6 5. VANKEINHOIDON LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII KESKUSRIKOSPOLIISI CENTRALKRIMINALPOLISEN Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII Taina Neira, Juha Perämaa ja Pekka Vasara 2/2003 Päivittänyt Viivi Jantunen 8/2014 Keskusrikospoliisi

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot