Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014"

Transkriptio

1 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE

2 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille Strategiakauden tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset Ajanmukaiset palvelut Suunnitelmallinen vaikuttaminen Aktiivinen tutkimus ja kehittämistoiminta Toimeenpano ohjelman tausta ja tarkoitus Tämä on liiton sääntöjen mukainen kolmeksi vuodeksi tehty toimintaohjelma, jonka liittokokous vahvistaa. Tämä kolmevuotisohjelma vastaa liiton strategiaa ja siirtää strategiassa asetetut tavoitteet astetta konkreettisemmalle tasolle. Kolmevuotisohjelma ja strategia ohjaavat liiton ja sen toimintayksiköiden vuosisuunnitelmien laadintaa.

3 3 Strategisten päämäärien toteutus kolmevuotisohjelmassa Päämäärä 1 VAHVAT JÄSENYHDISTYKSET 1. Tehdään kiinteää yhteistyötä koko MS järjestössä sisäisten yhteistyörakenteiden vakiinnuttaminen o panostetaan liiton ja yhdistysten väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön o edistetään yhdistysten keskinäistä yhteydenpitoa o jaetaan hyviä käytäntöjä o vahvistetaan harnes ryhmien huomioimista MS yhdistyksissä yhdistysten toiminnan tukeminen o jatketaan yhdistyskäyntejä ja sovitaan indikaattoreista yhdistysten toimintakyvyn ja tuentarpeen arviointiin o luodaan toimintamalli yhdistysten auttamiseksi niiden jouduttua poikkeuksellisen tuen tarpeeseen o otetaan käyttöön mallisäännöt Mittarit: yhteydenpito ja kontaktit yhdistyksiin vuosittain (vuosikello), yhdistysnetin käyttäjämäärät, jäsenkyselyt (yhdistykset ja niiden jäsenet ja kerhot). 2. Säilytetään monipuolinen jäsenrakenne harnes, omais ja kannattajajäsenten määrän kasvattaminen jäsenhuollon kehittäminen Mittarit: jäsenmäärä ja lajit 3. Tuetaan paikallisvaikuttamista ja näkyvyyttä aineiston ja koulutuksen tuottaminen yhdistyksille vaikuttamistoiminnan tueksi yhdistys ja kerhotoiminnan näkyväksi tekemisen tukeminen

4 4 kuntaliitosten ja palvelurakenneuudistusten vaikutusten analysointimallin luominen Mittarit: yhdistyksen esilläolokerrat julkisissa tilaisuuksissa ja sen järjestämien tapahtumien määrä, mediaseuranta 4. Aktiivisen alueellisen kumppanuuden etsiminen ja tunnistaminen yhdistysten auttaminen kumppanuuksien luomisessa ja ylläpitämisessä alueen muiden yhdistysten kanssa o koulutukset, tapahtumat, vaikuttamistoiminta ym. yhdistysten yhteistyön edistäminen alueen oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa kumppanuuksien seuraaminen, strategisten kumppanuuksien tunnistaminen Mittarit: kumppanuuksien määrä ja laatu Päämäärä 2 AJANMUKAISET PALVELUT 1. Tehdään yhteistyötä asiakkaan hyväksi uuden voiman saaminen sisäisellä verkottumisella hyödynnetään järjestötaustaa edistetään yksiköiden yhteistä suunnittelua, hankevalmistelua ja yhdessä tekemistä yhtenäistetään palvelutalojen toiminnan perusteita ja malleja yhtenäistetään kuntoutuspalveluiden mittareita lisätään henkilöstön sisäistä koulutusta omia asiantuntijoita hyödyntäen Mittarit: suunnatut sidosryhmäkyselyt, sisäiset koulutukset, käyttöönotetut mallit ja mittarit 2. Luodaan uusia asiakkaiden tarpeista lähteviä palvelumalleja palveluiden kehittäminen, myös uusille asiakasryhmille kehitetään uusia palveluita ja laajennetaan olemassaolevia uusille asiakasryhmille monipuolistetaan henkilökuntarakennetta

5 5 jatkuva itsearviointi ja menetelmien kehittäminen palauttein, asiakastyytyväisyyskyselyin ym. keinoin varmistetaan, että palvelut vastaavat käyttäjien odotuksia kiinteä yhteistyö palvelujen ostajiin varmistutaan palvelun ostajien odotuksista nostetaan esiin uusia palvelutarpeita Mittarit: sidosryhmäkyselyt ja muut seurannat, uusien palveluiden tai uusien asiakasryhmien määrä 3. Lisätään liiton tunnettuutta, näkyvyyttä ja arvostusta palveluorganisaationa erityisosaamisen ja monipuolisen asiantuntijuuden käyttäminen, säilyttäminen ja kehittäminen panostetaan työntekijöiden osaamiseen ja työhyvinvointiin vahvistetaan työnantajamainetta kehitetään sisäistä perehdytysohjelmaa yhteiskunnallisten muutosten ja sidosryhmien odotuksien seuraaminen havainnoidaan muutosten varhaisia merkkejä ja otetaan ne huomioon kaikessa toiminnan suunnittelussa pidetään palvelut ajantasaisina, selkeinä ja sopimuksenmukaisina markkinoinnin kehittäminen ja lisääminen analysoidaan jatkuvasti omaa markkinatilannetta ja kohderyhmiä kiteytetään säännöllisesti omaa erityisosaamista markkinointiviesteiksi tuotetaan ajanmukaista markkinointiaineistoa Mittarit: koulutusmäärärahat, asiakkaiden määrä, reklamaatioiden määrä, työntekijöiden käyttö asiantuntijoina, henkilöstötilinpäätös, asiakaskyselyt, markkinaosuuden ja käyttöasteiden kehittyminen Päämäärä 3 SUUNNITELMALLINEN VAIKUTTAMINEN 1. Tunnistetaan pitkäaikaissairauteen liittyvät osallistumista ja arjessa selviytymistä haittaavat yhteiskunnalliset tekijät systemaattinen tietojen kokoaminen ja analysointi kerätään erilaista tietoa, mukaan lukien kokemusperäistä tietoa, monipuolisin menetelmin

6 6 kehitetään omaa tiedon hankintaa ja analysointia pyrkiminen yhteiskunnallisten muutosten vaikutusten ennalta arviointiin Mittarit: kerätyn tiedon määrä ja laatu 2. Vaikutetaan toteen näytettyjen epäkohtien tai uhkien poistamiseksi havaittujen vaikuttamistarpeiden priorisointi ajankohtaisuuden ja painoarvon mukaan parhaan mahdollisen ratkaisuvaihtoehdon ja toimintatavan hakeminen verkostojen ja yhteistyön hyödyntäminen vaikuttamistoiminnassa Mittarit: lausuntojen ja kannanottojen määrä, muiden vaikuttamistoimenpiteiden määrä ja vaikutusten seuranta Päämäärä 4 AKTIIVINEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA 1. Ollaan mukana monitieteisessä tutkimuksessa oman, myös muuhun kuin kuntoutukseen liittyvän, tutkimuksen kehittäminen verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden tutkimusta tekevien kanssa MS rekisterihankkeen edistäminen Mittarit: julkaistujen tutkimusten ja tutkimuskumppanuuksien määrä 2. Hyödynnetään kehittämishankkeita edistetään itsenäisesti tai yhteistyönä toteutettavien, liiton tavoitteita palvelevien kehittämishankkeiden suunnittelua ja toimitaan hankkeissa aktiivisesti Mittarit: käynnistyneiden hankkeiden määrä, hankkeiden väli ja loppuraporttien laatu

7 7 3. Kasvatetaan MS säätiön kautta kanavoitavaa tutkimusrahoitusta säätiön näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistaminen varainhankintaan panostaminen suhdetoiminnan ja verkostojen hyödyntäminen uusien varainhankintamallien aktiivinen kartoittaminen markkinoidaan erilaisia lahjoitusvaihtoehtoja toteutetaan säätiön muita omia kampanjoita Mittarit: jaetut apurahat, pankkitilin saldo

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO:

Lisätiedot

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta 17.4.2012) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.]

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 1 Lohjan kaupunki kehittämis-ohjelma 2014 2021 Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 3. Henkilöstö... 6 4. Taloudelliset resurssit... 7 5. Arviointi... 9 6. Varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Yleistä... 5 2. Jyväskylän tulosalue... 8 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004 Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2005 Varsinais-Suomen Syrjästä toiminnan keskipisteeseen SYKE2004-hanke PÄIVÄHOIDON JA LASTENSUOJELUN TILA VARSINAIS-SUOMEN KUNNISSA

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALITURVAYHDISTYS 19. joulukuuta 2011 Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot