AVR-200 DIGITAALINEN SURROUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVR-200 DIGITAALINEN SURROUND"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE AVR-200 DIGITAALINEN SURROUND PÄÄTEVAHVISTIN

2 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA HUOMIOITAVA 1 TÄRKEITÄ TURVALISUUSOHJEITA Ota seuraavat turvallisuusohjeet tarkasti huomioon laitetta asentaessasi ja käyttäessäsi. 1. Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai liian kuumaan tai kylmään paikkaan. 2. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu kosteudelle, pölylle tai kaiutinten aiheuttamalle tärinälle. Älä koskaan sijoita laitetta kaiutinten päälle. 3. Älä sijoita laitetta epävakaalle alustalle. 4. Laitteen ilmanvaihto - Laitteen sijoituspaikka on valittava siten, että sen ilmanvaihto toimii kunnolla. Tästä syystä laitetta ei saa koskaan sijoittaa pehmeälle alustalle, kuten sängylle, sohvalle, matolle tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa sen ilmanvaihtoaukot voivat peittyä. Laitteen ympärille on jätettävä riittävästi tyhjää tilaa (laitteen takana on oltava 20 cm vapaata tilaa). 5. Lämpö - Laitetta ei saa sijoittaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterin, sähkölämmittimen tai muun lämpöä tuottavan sähkölaitteen välittömään läheisyyteen. 6. Laitteen saa avata vain valtuutettu huoltohenkilö. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huoltoa vaativia osia. 7. Nesteen joutuminen laitteen sisään - Älä koskaan läikytä nestettä tai pudota esineitä laitteen aukoista kotelon sisälle. 8. Huoltoa vaativat vauriot - Laite on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen korjattavaksi seuraavissa tapauksissa: A. Verkkojohto tai verkkopistoke ovat vaurioituneet B. Laitteen sisälle on joutunut nestettä tai jokin esine C. Laite ei vaikuta toimivan kunnolla tai sen suorituskyky on laskenut D. Laite on pudonnut tai laitteen kotelo on vaurioitunut 9. Laitteen ylläpito ja huolto - Käyttäjä ei saa suorittaa laitteelle minkäänlaisia korjaustoimenpiteitä. Kaikki korjaustoimet on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen suoritettaviksi. LISÄTIETOJA 1. Takuu Laitteen sarjanumero on laitteen takapaneelissa. Takuuaikana tapahtuvissa yhteydenotoissa tämä numero on aina mainittava. 2. Verkkovirtasulake Laitteen sisällä oleva verkkosulake ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Mikäli epäilet sulakkeen palaneen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 3. Laitteen puhdistus Pyyhi etu- ja takapaneeli sekä kotelo aika ajoin puhtaaksi pehmeällä liinalla. Mikäli paneelit ovat hyvin likaiset, kostuta liina (ei tippuvan märkä) mietoa pesuainetta sisältävällä vedellä ja pyyhi kotelo puhtaaksi. Kuivaa lopuksi kuivalla, puhtaalla liinalla. Älä käytä karkeaa liinaa, tinneriä, alkoholia tai muita kemiallisia aineita, koska ne voivat vaurioittaa pinnoitusta tai irrottaa paneelissa olevia kirjaimia. 4. Virtalähde Varoitus: Lue alla olevat tiedot tarkasti ennen kuin kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran. Verkkovirran jännite vaihtelee maittain. Varmista, että paikallinen verkkojännite on sama kuin laitteen arvokilvessä (AC 230V/ 50Hz, siis sama kuin Suomen yleinen verkkojännite). 5. Tehdasasetukset Painettaessa kauko-ohjaimen RESET-painiketta laite käynnistyy uudestaan ja kaikki sen asetukset palautuvat tehdasasetuksiksi. WARNING RISK OF ELECTRICSHOCK DO NOT OPEN VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA

3 SISÄLTÖ ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA HUOMIOITAVA... 1 TÄRKEITÄ TURVALISUUSOHJEITA... 1 LISÄTIETOJA... 1 SISÄLTÖ... 2 ENNEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÄMISTÄ... 3 Paristojen asettaminen paikalleen... 3 Kauko-ohjaimen käyttö... 3 ETUPANEELIN TOIMINNOT... 4 Etupaneeli... 4 Etupaneelin näyttö... 4 KAUKO-OHJAIN... 7 TAKAPANEELIN TOIMINNOT... 8 JÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN VERKKOVIRRAN KYTKEMINEN Verkkovirran kytkeminen Laitteen kytkeminen päälle kauko-ohjaimella KAIUTINASETUKSET Kaiutinkokoonpanon määrittely Kanavatasojen säätäminen RADIOASEMIEN ESIASETUKSET FM/AM-radion kuunteleminen Aseman virittäminen Kuunneltavan aseman esiasetus Esiasetetun aseman valitseminen TEKNISET TIEDOT ONGELMATILANTEIDEN SELVITTÄMINEN KAIUTINTEN KYTKEMINEN Täydellinen kaiutinkokoonpano Minimikokoonpano surround-äänentoistolle Kaiutinten sijoitus Kaiutinten kytkeminen Kaiutinkaapeleiden kytkeminen ANTENNIN KYTKEMINEN AM-kehäantennin asennus AM-kehäantennin johtimen kytkeminen Sisäantennien sijoittaminen... 13

4 ENNEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÄMISTÄ Paristojen asettaminen paikalleen 1. Avaa paristotila työntämällä kantta alaspäin ja ulospäin. 2. Aseta kaksi AAA-kokoista paristoa paikalleen huomioiden paristotilassa ja paristoissa olevat "+" ja "-" -merkinnät. 3. Varmista, että paristot ovat kunnolla paikallaan ja sulje sitten paristotilan kansi. Huom: Vältä sekoittamasta keskenään eri tyyppisiä paristoja tai vanhoja ja uusia paristoja. Mikäli kauko-ohjain jää käyttämättömäksi pidemmäksi aikaa, irrota paristot mahdollisen syöpymisen estämiseksi. Estääksesi syöpymisen aiheuttamat vahingot, poista loppuun kuluneet paristot välittömästi. Mikäli kauko-ohjain ei vaikuta toimivan normaalisti, vaihda molemmat paristot uusiin. Paristojen kestoikä on yleensä noin 6 kuukautta. Paristojen kesto riippuu käyttömäärästä ja paristotyypistä. 3 Kauko-ohjaimen käyttö Suuntaa kauko-ohjain laitteen etupaneelissa olevaa anturia kohti. Vastaanotettuaan kauko-ohjaimen signaalin laite suorittaa annetun komennon Noin 5 m Huom: Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonpaisteelle tai muulle voimakkaalle valonlähteelle, koska se voi häiritä kauko-ohjaimen toimintaa. Käytettäessä toista kauko-ohjainta samassa huoneessa tai kun tätä laitetta käytetään lähellä toista infrapunalla kauko-ohjattavaa laitetta, saattaa tämän kauko-ohjaimen toiminta häiriintyä. Älä laita mitään esinettä kauko-ohjaimen päälle, koska esine voi tahattomasti painaa painikkeita ja kuluttaa turhaan paristoja. Laitteen etupaneelia ei tulisi peittää värillisellä lasilla, sillä se voi estää tai haitata kauko-ohjaimen käyttöä. Kauko-ohjaimen ja etupaneelin anturin välissä olevat esineet estävät kauko-ohjaimen toiminnan. Kauko-ohjaimen ja laitteen välinen matka saa olla enintään noin 5 metriä. Käyttövälimatkan alkaessa lyhentyä on aika vaihtaa kauko-ohjaimen paristot uusiin.

5 ETUPANEELIN TOIMINNOT Etupaneeli Näyttö 4 Etupaneelin näyttö

6 ETUPANEELIN TOIMINNOT 5 Etupaneeli 1. Virtakytkin (POWER) Kytkettyäsi laitteen verkkovirtaan ja muihin laitteisiin, voit kytkeä sen päälle painamalla virtakytkimestä. Varmista, että kaikki kytkennät on oikein suoritettu ennen kuin kytket laitteen päälle. Kytkettäessä tämä laite päälle ensimmäisen kerran saattaa jännitemuutos aiheuttaa tilapäisen häiriön muissa samaan virtapiiriin kytketyissä laitteissa. Mikäli näin tapahtuu, kytke laite toiseen virtasyöttöön kuuluvaan pistorasiaan. 2. Valmiustila/päälle (STANDBY/ON) Kytkettäessä laite päälle painamalla virtakytkintä laite siirtyy valmiustilaan ja valmiustilan merkkivalo syttyy. Tässä tilassa laitteen toiminnot eivät ole käytettävissä ja lähtö on kytketty pois päältä. Paina STANDBY/ON -painiketta kytkeäksesi laite päälle (ON). Huom: Valmiustilassa laite ei ole kytketty kokonaan irti verkkovirrasta. Mikäli haluat kytkeä laitteen irti verkkovirrasta kokonaan, paina virtakytkintä (POWER) tai irrota verkkopistoke pistorasiasta. 3. Nollaus (RESET) Tätä painiketta painettaessa kaikki laitteen asetukset palautuvat tehdasasetuksiksi. 4. Valmiustilan merkkivalo (STANDBY) Merkkivalon palaessa laite on valmiustilassa. 5. Kauko-ohjaimen vastaanottoanturi (REMOTE SENSOR) Vastaanottaa kauko-ohjaimesta lähetetyt komennot. 6. Tulosignaalin valintapainikkeet (DVD, VCR, TAPE, AUX, CD, OPT, COAX, FM-AM) Valitse tulosignaali painamalla vastaavaa painiketta. Tulolähteen valinnan jälkeen vastaava ilmaisin syttyy ja takapaneelin tuloliitäntä tulee valituksi. 7. Esiasetetun aseman valinta/aseman viritys (PRE/ TUN) Valittuasi äänilähteeksi AM tai FM, voit tämän painikkeen painamisen jälkeen valita esiviritetyn aseman DOWN ja UP -painikkeilla (alas/ylös). DOWN-painiketta painettaessa muistipaikan numero pienenee ja UP-painiketta kasvaa. Painettuasi painiketta uudelleen äänilähteenä ollessa AM tai FM voit säätää virittimen taajuutta painamalla painikkeita DOWN (taajuus laskee) ja UP (taajuus nousee). 8. Asemien tallentaminen muistiin (MEMO) Tällä painikkeella tallennetaan muistiin valittuna oleva radioasema. Muistiin voidaan tallentaa kaikkiaan 30 asemaa. Painettaessa tätä painiketta AM tai FM asemaa kuunneltaessa näytössä oleva taajuus ja muistipaikan numero tallentuvat muistiin ja MEMORY-ilmaisin vilkkuu 5 kertaa. Muistipaikka, johon aseman taajuus tallennetaan voidaan valita painikkeilla DOWN ja UP. Valitse muistipaikan numero näillä painikkeilla MEMORY-ilmaisimen vilkkumisen aikana. 9. Asemien automaattihaku ja tallennus (AUTO) Tällä painikkeella käynnistetään automaattiviritys, joka etsii ja tallentaa asemat taajuusalueen alapäästä taajuusalueen yläpäätä kohti. 10.Alas/ylös (DOWN/UP) Näitä painikkeita käytetään yhdessä toisten painikkeiden kanssa useiden eri toimintojen valitsemiseen. 11. Digitaalitulon asetukset (CONFIG) OPT- ja COAX-tulon ollessa valittuna etupaneelin näytöllä näkyy teksti DIGITAL, mikäli tuloon tulee Dolby Digital -signaali. Valitse CONFIG-painikkeella L/R, C, sur L/R tai SW ja suorita asetus painikkeilla DOWN tai UP. 12.Kanavatasojen säätö (CH LEVEL) Valitse kanava ja säädä sen äänitaso (±10 db). Äänitason säätö suoritetaan painikkeilla DOWN ja UP. 13.Viive (DELAY) Paina DELAY-painiketta säätääksesi surround- ja keskikanavan viivettä. Valitse viive painikkeilla DOWN ja UP. Keskikanava ei ole valittavissa, mikäli 5.1-kanavainen digitaalitulo ei ole käytössä. 14.Äänenvoimakkuus (VOLUME) Säädä kaikkien 6 kanavan äänenvoimakkuutta samanaikaisesti ylös (UP) tai alas (DOWN). 15.Mykistys (MUTE) Tätä painiketta painettaessa ääni kytkeytyy pois päältä kaikista kanavista ja palautuu painettaessa tätä painiketta uudelleen.

7 16.Äänitasojen testaus (TEST) Käytetään kanavien äänitasojen testaukseen (ei DTS- ja DSP-tilassa). Painikkeen painamisen jälkeen kaikista kanavista (vasen, keski, oikea, oikea surround, vasen surround) alkaa kuulua kohinaa. Kuuntele onko järjestelmän kanavat tasapainossa. Säädä tarvittaessa kanavien lähtötasoja. Kohina kytketään pois päältä painamalla painiketta TEST uudelleen. 17.Näytön kirkkaus (DIMMER) Tästä säädetään etupaneelin näytön kirkkaus. Valittavana on neljä erilaista kirkkaustasoa. 18.Kuuntelutyyppi (LISTEN MODE) Näillä painikkeilla valitaan kuuntelutyyppi. A. DOLBY DIGITAL -tuloa käytettäessä on valittavissa kuuntelutyypit DOLBY DIGITAL ja BYPASS (ohitus). B. DTS-tilassa voit valita DTS tai BYPASS. C. Mikäli käytössä on 2-kanavainen stereotulo, valitse PROLOGIC, 3 STEREO tai BYPASS. D. Mikäli käytössä on PCM tai analoginen tulo, valitse kuuntelutyypiksi PROLOGIC, 3 STE- REO, BYPASS tai DSP. Analogista tuloa käytettäessä voit myös valita DIRECT. E. DSP:ssä (digitaalinen ääniprosessointi) on valittavissa 8 erilaista tehostetta: LIVE, ROCK. DISCO, SIMUC, MATR, CLAS, HALL ja POPS. 19.Basso (BASS) Vasemman ja oikean kanavan matalien äänien (basso) korostaminen ja vaimentaminen tapahtuu tällä säätimellä. Kierrä säädintä myötäpäivään korostaaksesi bassoa ja vastapäivään vaimentaaksesi bassoa. 20.Diskantti (TREBLE) Vasemman ja oikean kanavan korkeiden äänien (diskantti) korostaminen ja vaimentaminen tapahtuu tällä säätimellä. Kierrä säädintä myötäpäivään korostaaksesi diskanttia ja vastapäivään vaimentaaksesi diskanttia. 21.Kanavatasapaino (BALANCE) Vasemman ja oikean kanavan välinen tasapaino säädetään tällä säätimellä. 6

8 KAUKO-OHJAIN STANDBY (Valmiustila) VCR (Videonauhuri) DVD (DVD-soitin) OPT (Optinen tulo) CD (CD-soitin) Numeropainikkeet 0-9 MEMO (Asemamuisti) PRE/TUN (Tallennetun aseman haku/aseman viritys) DIMMER (Etupaneelin näytön kirkkaus) DOLBY DIGITAL DIRECT (Kuuntelutyyppi suora ) BYPASS (Kuuntelutyyppi ohitus ) PROLOGIC (Kuuntelutyyppi prologic ) DOWN (Alaspäin) DELAY (Kanavien viive) 7 CONFIG (Digitaalitulon asetukset) VOLUME - (Äänenvoimakkuuden vähentäminen) MUTE (Äänen mykistys) TAPE (Nauhuri) AUX (Lisätuloliitäntä) COAX (Koaksiaalinen digitaalitulo) FM/AM (FM/AM-aaltoalueen valinta) AUTO (Automaattinen asemahaku ja -tallennus) FM MODE (Mono/Stereo) DSP (Seuraavan digitaalitehosteen valinta) DSP (Edellisen digitaalitehosteen valinta) TEST (Kanavien tasapainon testaus) 3 STEREO (Kuuntelutyypi 3 stereo ) DTS (Digital Theatre System, signaalityyppi) UP (Ylös) CH.LEVEL (Kanavien äänitasot) RESET (Tehdasasetusten palautus) VOLUME + (Äänenvoimakkuuden lisääminen)

9 TAKAPANEELIN TOIMINNOT Tällä ja seuraavalla sivulla esitellään takapaneelin liittimet ja niiden käyttö. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen video- ja audiolaitteiden kytkemistä ja kytke laitteet sitten ohjeiden mukaisesti. Liitin ei ole kunnolla kiinni Työnnä liitin kunnolla paikalleen Tarkista kytkennät käyttöohjeista (tämän laitteen ja kytkettävän laitteen) ennen kytkentöjen suorittamista. Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen kuin kaikki kytkennät on suoritettu. Tuloliittimistä punainen liitin (R) on tarkoitettu oikealle kanavalle ja valkoinen liitin (L) vasemmalle kanavalle. Suorita kytkennät oikein ja työnnä liittimet kunnolla paikalleen, koska virheellinen kytkentä tai löysä liitos voi aiheuttaa hurinaa, laskea laitteiston suoritustasoa tai jopa rikkoa laitteen. Älä kiedo audiokaapeleita, kaiutinkaapeleita ja verkkojohtoa toisiinsa, sillä tämä voi heikentää kuvan ja äänen laatua. 8

10 TAKAPANEELIN TOIMINNOT 1. Antenni (ANTENNA) Tähän voidaan kytkeä FM-sisäantenni ja AM-kehäantenni. 2. Audiotulo (AUDIO INPUT) Nämä viisi liitäntä ovat analogisen äänisignaalin tuloliittimiä. Liittimiin on merkitty äänilähteen tyyppi. Audiokaapeleissa on oltava RCA-pistokkeet (=phono-pistokkeet). 3. Digitaalitulo (DIGITAL INPUT) Nämä kaksi ovat digitaalisia audiotuloliittimiä, joista toinen on optinen ja toinen koaksiaalinen. Näihin voidaan kytkeä digitaalinen audiosignaali digitaalisesta äänilähteestä, kuten CD-soitin tai DVDsoitin. Käyttäessäsi digitaalituloja voit myös kytkeä analogiset tulot. Optista tuloliitäntää kytkettäessä liittimen suojus on poistettava ennen kytkemistä. Säilytä liittimen suojus huolellisesti ja aseta se takaisin paikalleen, mikäli optinen liitäntä ei ole käytössä. 4. Äänityslähtö (REC OUT) Tämä kaksikanavainen äänityslähtö on käytettävissä, mikäli äänilähde on kytketty analogiseen tuloliitäntään. 5. Subwooferin linjalähtö (SW LINE OUT) Aktiivisen subwooferin lähtöliitäntä. 6. Kaiutinlähtö (SPEAKER OUT) Kaiuttimet kytketään näihin liitäntöihin. Optinen digitaalinen tuloliitin Liitin on suojattu pölytiiviillä suojuksella. Poista suojus ennen kytkemistä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Jos liitin ei ole käytössä on suojus asetettava takaisin paikalleen. 9 COAXIAL Koaksiaalikaapeli OPTICAL Optinen kaapeli

11 JÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN 10 Katso kytkiessäsi ohjeita myös kytkettävän laitteen käyttöohjeesta. Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen kuin kaikki kytkennät on suoritettu. Tuloliittimistä punainen liitin (R) on tarkoitettu oikealle kanavalle ja valkoinen liitin (L) vasemmalle kanavalle. Suorita kytkennät oikein ja työnnä liittimet kunnolla paikalleen, koska virheellinen kytkentä tai löysä liitos voi aiheuttaa hurinaa, laskea laitteiston suoritustasoa tai jopa rikkoa laitteen. Älä kiedo audiokaapeleita, kaiutinkaapeleita ja verkkojohtoa toisiinsa, sillä tämä voi heikentää kuvan ja äänen laatua.

12 KAIUTINTEN KYTKEMINEN Tarkista kaiutinten sijainti alla olevan kuvan avulla ennen kaiutinten kytkemistä. Hyvän tilavaikutelman aikaansaamisessa kaiutinten asetukset ja sijoitus ovat keskeisiä tekijöitä. Täydellinen kaiutinkokoonpano Etukaiuttimet: vasen ja oikea Keskikaiutin Lisää vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta tulevaan ääneen liikkeen tuntua luoden näiden täydellisemmän äänitilan. Takakaiuttimet: vasen ja oikea Lisää ääneen kolmiulotteisen liikkeen vaikutelman ja luo täyteläisen taustaäänitehosteen. Subwoofer: Luo voimakkaan ja rikkaan matalien äänten toiston. Minimikokoonpano surround-äänentoistolle Etukaiuttimet: vasen ja oikea Takakaiuttimet: vasen ja oikea Laite jakaa keskikaiuttimelle ja subwooferille tarkoitetun äänen etukaiuttimille ja takakaiuttimille siten, että tuloksena on mahdollisimman hyvä surround-äänentoisto. Kaiutinten sijoitus Kaiutinten paras sijoituspaikka riippuu huoneen koosta ja seinämateriaaleista. Alla olevassa kuviossa esitetty sijoitustapa on siis vain yksi esimerkki. Kaiutinten sijoituksessa huomioitavaa: Etukaiuttimet ja keskikaiutin: Sijoita nämä kolme kaiutinta samalle korkeudelle lattiasta. Kaiutinten tulisi olla suunnattu kuuntelupaikassa sijaitsevan kuuntelijan korvia kohti. Takakaiuttimet: Nämä tulisi sijoittaa noin 1 m kuuntelijan korvien yläpuolelle. Subwoofer: Parhaan bassovaikutelman saamiseksi subwooferin sijoituspaikka voidaan valita huoneessa melko vapaasti, koska sen sijoituspaikalla on vain vähän vaikutusta ääneen TV-vastaanotin tai -ruutu 2. Vasen etukaiutin 3. Subwoofer 4. Keskikaiutin 5. Oikea etukaiutin 6. Vasen surround-kaiutin 7. Oikea surround-kaiutin 8. Kuuntelupaikka

13 KAIUTINTEN KYTKEMINEN Kaiutinten kytkeminen Kaiutinkaapeleiden kytkeminen Huom: Parhaan mahdollisen äänenlaadun saavuttamiseksi kaiutinten impedanssin on oltava normaaleissa rajoissa. Noudata seuraavia ohjeita ja valitse kaiuttimet, joiden impedanssi on tähän laitteeseen sopiva. Varoitus: Kaiutinten impedanssi: kunkin kaiutinlähdön minimi impedanssi on 4 Ohmia. Laitteen vioittumisen estämiseksi on kytkentää suoritettaessa pidettävä huolta siitä, että kaiutinkaapelin positiivinen ja negatiivinen johdin eivät joudu oikosulkuun (kuten alla olevassa kuviossa on esitetty). 1. Kuori eriste johtimen päästä noin 15 mm matkalta. 2. Kiristä johtimen langat alla olevan kuvan 2 mukaisella tavalla. 3. Avaa liitin painamalla. 4. Työnnä johdin liittimeen. 5. Kiristä liitin ja varmista, että johdin on kunnolla paikallaan. 12 Subwoofer Etukaiutin Keskikaiutin Etukaiutin Takakaiutin (Surround-kaiutin) Takakaiutin (Surround-kaiutin)

14 ANTENNIN KYTKEMINEN AM-kehäantennin asennus Sisäantennien sijoittaminen Laita AM-kehäantenni käyttökuntoon alla olevien kuvien osoittamalla tavalla. FM-sisäantennin sijoittaminen FM-sisäantenni on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Kytke antenni ensin FM-antenniliitäntään ja vedä se sitten täyteen pituuteensa. Siirtele antennia eri asentoihin kunnes löydät parhaan mahdollisen vastaanoton tuottavan sijainnin. Kiinnitä antenni tähän asentoon. Mikäli vastaanotto ei ole kunnollinen FM-sisäantennia käytettäessä on käytettävä ulkoantennia. AM-kehäantennin sijoittaminen AM-kehäantenni on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Sijoita antenni sellaiseen paikkaan ja asentoon, jossa kuuluvuus on parhaimmillaan. Antenni on sijoitettava mahdollisimman kauas itse laitteesta, televisiosta, kaiutinkaapeleista, verkkojohdoista jne. Mikäli vastaanotto sisäantennia käyttämällä ei ole riittävän hyvä on käytettävä ulkoantennia. AM-kehäantennin johtimen kytkeminen 3 1. Avaa liitin painamalla salvasta. 2. Työnnä johtimen eristeetön pää liittimeen. 3. Vapauta salpa ja tarkista, että johdin on kunnolla kiinni liittimessä.

15 VERKKOVIRRAN KYTKEMINEN Valmiustila/päälle (STANDBY/ON) Valmiustilailmaisin (STANDBY) Valmiustila (STANDBY) Virtakytkin (POWER) Verkkovirran kytkeminen Varmista, että kaikki kytkennät on kunnolla suoritettu ennen kuin kytket laitteeseen virran päälle. Kytkettäessä tämä laite päälle ensimmäisen kerran saattaa jännitemuutos aiheuttaa tilapäisen häiriön muissa samaan virtapiiriin kytketyissä laitteissa. Mikäli näin tapahtuu, kytke laite toiseen virtasyöttöön kuuluvaan pistorasiaan. 1. Työnnä verkkopistoke seinäpistorasiaan. 2. Kytke laitteeseen virta päälle painamalla virtakytkintä (POWER). Laite on nyt valmiustilassa ja se kytketään päälle painamalla STANDBY/ON -painiketta. 14 Laitteen kytkeminen päälle kauko-ohjaimella Suorita edellä esitetyt toimenpiteet 1 ja 2 ennen kauko-ohjaimen käyttämistä. Kytke laite päälle painamalla STANDBY-painiketta. Laite palaa valmiustilaan painettaessa STNDBY-painiketta uudelleen.

16 KAIUTINASETUKSET Kaiutinkokoonpanon määrittely Kun kaikki järjestelmän laitteet on kytketty ja kaiuttimet on sijoitettu paikalleen, on aika suorittaa kaiutinasetukset parhaan mahdollisen äänentoiston saavuttamiseksi. Seuraavilla tekijöillä on suuri merkitys asetuksia tehtäessä: Kaiutinten tyyppi ja koko Kaiutinten ja kuuntelupaikan välinen etäisyys Kaiutinkokoonpano Seuraavista ohjeista on apua kaiutinten kokoa määriteltäessä: Suuri (Large): Laite lähettää tähän kanavaan koko äänisignaalin taajuusalueen. Pieni (Small): Laite lähettää alle 80 Hz:n taajuudet subwooferiin. Jos etukaiuttimet (main speakers) on asetettu tilaan Large, laite lähettää äänisignaalin vasempaan ja oikeaan etukaiuttimeen. Asetusten tekeminen: Valitse säädettävä kanava CONFIG-painikkeella ja muuta sen asetuksia painikkeilla DOWN ja UP. KANAVATASOJEN SÄÄTÄMINEN Säädä kunkin kanavan äänenvoimakkuus sellaiselle tasolle, että se kuuluu samalla voimakkuudella kuuntelupaikkaan. Erityisen tärkeätä on suorittaa vasemman ja oikean kaiuttimen välinen säätö, mikäli kaiuttimet ovat eri etäisyydellä kuuntelupaikasta tai erilaisessa asennossa kuunteluhuoneen rakenteen takia. Kanavatasojen säätäminen: Valitse kanava painikkeella CH LEVEL ja suorita säätö painikkeilla DOWN ja UP. Säätöyksikkö on 1 db ja kanavan tasoa voi muuttaa rajoissa ±10 db. Jos kanavan äänitaso on +1 db tai korkeampi, maksimiäänitason korotus näkyy etupaneelin näytöllä. Jos kanavan kaiutinasetus on NONE, tähän kanavaan ei tule testiääntä FRONT (Etukaiuttimet) Large: suurikokoiset etukaiuttimet Small: pienikokoiset etukaiuttimet Mikäli subwooferin asetus on NO (ei kytketty), asetus muuttuu tilaan Large. 2. CENTER (Keskikaiutin) None: keskikaiutinta ei ole kytketty tai se halutaan kytkeä pois päältä Large: suurikokoinen keskikaiutin Small: pienikokoinen keskikaiutin Mikäli etukaiutinten asetus on Small, keskikaiuttimen arvoksi ei voi asettaa Large. 3. SURROUND (Takakaiuttimet) None: takakaiuttimia ei ole kytketty tai ne halutaan kytkeä pois päältä Large: suurikokoiset takakaiuttimet Small: pienikokoiset takakaiuttimet Jos etukaiutinten asetus on Small, takakaiuttimien arvoksi ei voi asettaa Large. 4. SUBWOOFER Yes: subwoofer on kytketty No: subwooferia ei ole kytketty tai se halutaan kytketä pois päältä

17 RADIOASEMIEN ESIASETUKSET FM/AM Aaltoalue SELECT (Valitse) FM/AM-radion kuunteleminen Kuunneltavan aseman esiasetus Tässä laitteessa on erittäin herkkä sisäänrakennettu FM/AM-viritin. Sillä voidaan kuunnella FM/AM-asemia ja asemien hakeminen on helppoa, sillä voit asettaa usein kuuntelemasi asemien taajuudet muistiin (esiasetukset). 1. Viritä haluamasi aseman taajuus. Radioaseman taajuus 16 Aseman virittäminen 1. Valitse aaltoalue FM/AM-painikkeella. 2. Paina PRE/TUN-painiketta siten, että saat etupaneelin näyttöön TUNING-ilmaisimen. Hae aseman taajuus painikkeilla DOWN ja UP. FM-aaltoalueella taajuus muuttuu 50 khz:n askelin ja AM-aaltoalueella 9 khz:n askelin. Mikäli painat virittämisen aikana painiketta DOWN tai UP pidempään kuin 1 sekunnin ajan laite siirtyy automaattihakuun. Laite tutkii taajuutta painetun painikkeen suuntaan (alas- tai ylöspäin) ja pysähtyy seuraavan aseman kohdalle. Voit virityksen aikana painaa myös AUTO-painiketta, jolloin laite siirtyy automaattihakuun, joka etsii ja asettaa muistiin kaikkiaan 30 signaaliltaan riittävän voimakasta asemaa FM-taajuuden alapäästä kohti taajuuden yläpäätä. 2. Paina etupaneelin MEMO-painiketta ja etupaneelin näyttöön ilmestyy MEMORY-ilmaisin. 3. Valitse muistipaikan numero 1-30 painikkeilla DOWN ja UP. 4. Paina MEMO-painiketta tai odota kunnes MEMORY-ilmaisin häviää näytöltä. Asema on nyt tallennettu asettamaasi muistipaikkaan. Tällä tavalla voit esiasettaa kaikkiaan 30 asemaa. Esiasetetun aseman valitseminen 1. Valitse aaltoalue FM tai AM. 2. Paina PRE/TUN-painiketta, jolloin etupaneelin näyttöön tulee PRESET-ilmaisin. Valitse nyt haluamasi esiasetettu asema hakemalla muistipaikka painikkeilla DOWN ja UP. Muistipaikan numero

18 17 TEKNISET TIEDOT Vahvistin Lähtöteho (AC kanavaa) Pääkaiutinlähtö: 5 x 60 W Subwoofer: 120 W Taajuusvaste: Etukaiuttimet: 20 Hz - 20 khz ±3 db (AC-3 5.1) Keskikaiutin: 20 Hz - 20 khz ±3 db (AC-3 5.1) Takakaiuttimet: 20 Hz - 20 khz ±3 db (AC-3 5.1) Signaali/kohinasuhde: > 80 db (A IHF) Tuloherkkyys: 250 mv, 47 kohmia Kanavaerottelu: 30 db Yleistietoja: Virtalähde: 230 V, 50 Hz, vaihtovirta Suurin tehonkulutus: 120 W Mitat: Paino: Kauko-ohjain: Lähetin: infrapuna Toimintaetäisyys: noin 5 m Virtalähde: 2 kpl 1.5 V:n paristoja, AAA-koko Viritin: FM Viritysalue: MHz (50 khz:n askelin) 50 db:n häiriörajoitettu herkkyys: Mono: 30 dbu Stereo: 40 dbu Peilitaajuusvaimennus: Välitaajuusvaimennus: 65 db Signaali/kohinasuhde: Mono: > 46 db Stereo: > 46 db Valintatarkkuus: 50 db (DIN) AM-vaimennus: 50 db Harmoninen särö: Mono: 2 % Stereo: 3 % Taajuusvaste: 30 Hz - 10 khz, 6 db AM Viritysalue: khz (9 khz:n askelin) 26 db:n häiriörajoitettu herkkyys: 10 dbu Peilitaajuusvaimennus: Välitaajuusvaimennus: 40 db Signaali/kohinasuhde: 35 db Harmoninen särö: 3 % Oikeudet muutoksiin pidätetään.

19 ONGELMATILANTEIDEN SELVITTÄMINEN Mikäli ongelma esiintyy kauko-ohjainta käytettäessä kannattaa laitetta yrittää käyttää etupaneelin painikkeilla, jolloin voit todeta, johtuuko ongelma kauko-ohjaimesta (paristot voivat olla loppuunkuluneet). ONGELMA Ei ääntä ja mikään ilmaisin ei pala. Ei ääntä mutta ilmaisimet palavat. Etukaiuttimesta ei tule ääntä. Ääni tulee ainoastaan toisenpuoleisesta kaiuttimesta. Keskikaiuttimesta ei tule ääntä. Takakaiuttimesta (surround-kaiutin) ei tule ääntä. Ei tilan tunnetta (surround-vaikutelmaa). Laite ei toimi kunnolla eikä äänenlaatu ole hyvä. Kaikki toiminnot eivät toimi kunnolla. MAHDOLLINEN SYY Virta ei ole päällä tai verkkojohto ei ole kytketty. POWER-painiketta ei ole painettu. Sukake on palanut. Äänenvoimakkuus on minimissään. Kytkentöjä ei ole suoritettu kunnolla. Virheellinen signaalilähde on valittuna. Kytkennässä on virhe. Kytkennässä on virhe tai kaapelit ovat oikosulussa. Signaalilähde on monofoninen tai toisessa kanavassa ei ole signaalia. Virheellinen kuuntelutyyppi, kuuntelytyypin (LISTEN MODE) on oltava 3 STEREO tai PROLOGIC. Virheellinen kanava-asetus, varmista CONFIG-painiketta hyödyntäen, että keskikanavan asetus ei ole None. Kaiutinkaapeli on oikosulussa tai poikki. Virheellinen kuuntelutyyppi, aseta kuuntelytyypiksi (LISTEN MODE) PROLOGIC. Kaiutinkaapeli on oikosulussa tai poikki. Virheellinen kuuntelutyyppi, aseta kuuntelytyypiksi (LISTEN MODE) PROLOGIC. Kaiutinkaapeli on oikosulussa tai poikki. Kaiutinkaapeli on oikosulussa tai poikki. Ohjelmalähde ei ole kunnossa. Verkkojännite on liian alhainen tai liian korkea. Verkkojännitteen on oltava normaali V. Tämän laitteen prosessori voi vaatia nollauksen. Kytke laitteesta virta pois päältä ja sitten takaisin päälle hetkisen kuluttua. 18 Huom: Mikäli et saa ongelmaa selvitettyä edellä olevaa tarkistuslistaa hyödyntäen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjääsi. Älä koskaan yritä huoltaa tai korjata laitetta itse.

20 Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Pro Logic ja kaksois-d -merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Luottamuksellisia, julkaisemattomia kirjallisia töitä Dolby Laboratories, Inc., kaikki oikeudet pidätetään. Maahantuoja: Keswell Oy/Kodintekniikkayksikkö puhelin

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje

C326BEE. Stereovahvistin. Käyttöohje C326BEE Stereovahvistin Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

SUOMI. Erikoispiirteet. Johdanto. Lisävarusteet. Sisältö. Yleiset tiedot. Su-1. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot...

SUOMI. Erikoispiirteet. Johdanto. Lisävarusteet. Sisältö. Yleiset tiedot. Su-1. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot... Johdanto Erikoispiirteet Yleiset tiedot Kiitos tämän SHARP-laitteen ostamisesta. Jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä käyttöohje huolellisesti. Siinä neuvotaan SHARP-laitteen käyttössä.

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo Tuotetiedot Sisäiset tulot/lähdöt ja siltaus A1: Siltaus: - Keskikaiutin / Lisäbassovahvistin -> Vaihtaa äänen keskikaiuttimen ja lisäbassovahvistimen välillä (5.1). Lisätietoja käytöstä on ohjekirjan

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

WR-1 Käyttöohje (FI)

WR-1 Käyttöohje (FI) TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA WR-1 Käyttöohjeet FI VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! TÄMÄ MERKKI VAROITTAA SINUA VAARALLISESTA KORKEAJÄNNIT- TEESTÄ LAITTEEN SISÄLLÄ. VAROITUS

Lisätiedot

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116 Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Toiminnot 1. Teleskooppiantenni 2. LCD-näyttö 3. Näytön taustavalon painike 4. Virtakytkin 5. Uniajastin

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET OMINAISUUDET 1. Yhdysrakenteinen AM/FM-antenni 2. 10 pikavalinta-asemaa (5 kummallakin aaltoalueella) 3. Vedenkestävä rakenne JIS7 standardin mukaisesti 4. Automaattinen asemanhaku 5. Suurikokoinen ja

Lisätiedot

Rikstone H30W Käyttöohje

Rikstone H30W Käyttöohje H30W Käyttöohje 1 H30W Yleistä: H30W on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita

Lisätiedot

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.2000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille High Level -kaiutintasoinen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

SUOMI. Su-1. Johdanto. Erikoispiirteet. Sisältö. Lisävarusteet. Yleiset tiedot. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot...

SUOMI. Su-1. Johdanto. Erikoispiirteet. Sisältö. Lisävarusteet. Yleiset tiedot. Yleiset tiedot Varotoimet... 2 Säädöt ja merkkivalot... Johdanto Erikoispiirteet Yleiset tiedot Kiitos tämän SHARP-laitteen ostamisesta. Jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä käyttöohje huolellisesti. Siinä neuvotaan SHARP-laitteen käyttö.

Lisätiedot

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI)

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI) Bluetooth -sana ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja SANGEAN ELECTRONICS INC käyttää näitä merkkejä lisenssillä. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet 2.

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL FI ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 SUOMI SUOMI 05-17 4 SUOMI

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

WR-11 Käyttöohje (FI)

WR-11 Käyttöohje (FI) TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä käyttöohjeet. 2. Säilytä nämä käyttöohjeet. 3. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä altista laitetta kosteudelle. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita signaalitiellä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Huomio: Ulkolämpötila-anturin kantama on 30 m ilman esteitä. Tosiasiallinen kantama voi vaihdella signaalin kulun mukaan.

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VDO DAYTON CD 413 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3701439

Käyttöoppaasi. VDO DAYTON CD 413 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3701439 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

YAS-101 SOUNDBAR-KAIUTIN KÄYTTÖOHJE

YAS-101 SOUNDBAR-KAIUTIN KÄYTTÖOHJE G SOUNDBAR-KAIUTIN YAS-101 KÄYTTÖOHJE Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia.

Lisätiedot

Tivoli Audio. Model One. Käyttäjän käsikirja

Tivoli Audio. Model One. Käyttäjän käsikirja Tivoli Audio Model One Käyttäjän käsikirja Model One Onnittelut Tivoli Audio Model One pöytäradion hankinnan johdosta. Model One on yksi hienoimpia markkinoillamme tarjolla olevia monopöytäradioita. Suosittelemme

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 15W:n A-luokan 2-kanavainen combovahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Kaikki kykennät on tehty point-topoint-periaatteella ilman piirilevyä. Puukotelo, 12"

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

FIN 1 2 5 4 3 17 16 18 6 15 7 8 9 14 2

FIN 1 2 5 4 3 17 16 18 6 15 7 8 9 14 2 U-1 on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi kotona, pihalla, autotallissa, mökillä tai työmaalla. Täysilaajuiset 6 ja 1/2 -tuumaiset kaiuttimet tuottavat korkealaatuista ja rikasta ääntä. Radion suojatyyny

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

10 watin lähtöteho. Kompakti, monipuolinen kitaracombo, jossa on 8 (20 cm) kaiutin.

10 watin lähtöteho. Kompakti, monipuolinen kitaracombo, jossa on 8 (20 cm) kaiutin. PIKAOPAS Sisältö Ominaisuudet................................... 2 Pikaopas...3 Yläpaneeli (Kitarasoundin muokkaaminen)...4 AMPLIFIER (Vahvistin)...4 EQUALIZER (Ekvalisaattori)...4 Virran kytkeminen päälle

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

19 HD-YHTEENSOPIVA LCD-TELEVISIO. Käyttöohje ART MITO LD-1910

19 HD-YHTEENSOPIVA LCD-TELEVISIO. Käyttöohje ART MITO LD-1910 19 HD-YHTEENSOPIVA LCD-TELEVISIO Käyttöohje ART MITO LD-1910 Turvallisuusohjeita Laitteen luotettavan toiminnan ja turvallisen käytön varmistamiseksi pyydämme sinua lukemaan kaikki käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä

MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä 1. Etupaneeli MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä 2. Ominaisuuksia analoginen äänipöytä 6 mono sisääntulokanavaa (kanavat 1-6) 4 stereosisääntulokanavaa (kanavat 7-8, 9-10, 11-12

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KIEL CD30 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329679

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KIEL CD30 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329679 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

aurelia cerica Käyttöohje

aurelia cerica Käyttöohje aurelia cerica Käyttöohje Onnittelemme erinomaisen kaiutinvalintasi johdosta! Toivotamme Sinulle iloisia kuunteluhetkiä Aurelia Cerica- kaiuttimiesi parissa vuosiksi eteenpäin! Suosittelemme että luet

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Nelikanavainen luokan D vahvistin

Nelikanavainen luokan D vahvistin 4-581-373-11(2) (FI) Nelikanavainen luokan D vahvistin Käyttöohjeet Omistajan merkinnät Tuotteen malli- ja sarjanumerot on merkitty laitteen pohjaan. Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Tarvitset

Lisätiedot

Käyttöohje V1.4 FRONT RIGHT LEFT BACK POWER VOL+ VOL- CH- MENU SEL

Käyttöohje V1.4 FRONT RIGHT LEFT BACK POWER VOL+ VOL- CH- MENU SEL Käyttöohje FRT POWER VOL+ VOL- CH- MENU SEL 7 tuuman digitaalinen nestekidevärinäyttö, jossa on sisäänrakennettu 4-kanavainen kuvanjakaja Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG HW-C450 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2594896

Käyttöoppaasi. SAMSUNG HW-C450 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2594896 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Tuotetiedot C: Asennus

Tuotetiedot C: Asennus Tuotetiedot A: Analogiset tulot ja lähdöt B: Digitaalinen S/PDIF-lähtö ja -tulo C: Sisäiset analogiset tulot C A B Asennus Ennen asennusta: Jos sinulla on äänikortti järjestelmässä, poista se käytöstä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS LX710 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982346

Käyttöoppaasi. PHILIPS LX710 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982346 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio Versio: 1.0 Käyttöopas DAB+/FM-radio Tuotteen yleiskatsaus 1. Valmius/tila Painamalla voit vaihdella FM- ja DAB-tilan välillä toimintatilassa, painamalla ja pitämällä siirryt valmiustilaan. 2. Skannaa

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HARMAN KARDON AVR 132 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1252983

Käyttöoppaasi. HARMAN KARDON AVR 132 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1252983 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FIN. FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio. Käyttöohje 3A81QD140FIN0

FIN. FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio. Käyttöohje 3A81QD140FIN0 Käyttöohje FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio 3A81QD1400 TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 1. Lue tämä käyttöohje. 2. Säilytä tämä käyttöohje. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikki

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome. Kysy. Philipsiltä HTL2153B.

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome. Kysy. Philipsiltä HTL2153B. Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä HTL2153B Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 Ohje ja tuki 2 Turvallisuus 2 Tuotteen huolto

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad.......

Getting Started... Sisältö Connections... Alkuvalmistelut... 2 Basic Operations... Playing CDs... Playing Your ipod Kytkeminen /iphone/ipad....... CD HiFi MINI SYSTEM SYSTEME AMPLI-TUNER CD TX-8020 CS-265 STEREOVIRITINVAHVISTIN CD Receiver (CR-265) Speakers (D-T25) KÄYTTÖOHJE Instruction Manual Getting Started... En-2 Sisältö Connections... En-14

Lisätiedot

Käyttöohje. AV-vahvistin

Käyttöohje. AV-vahvistin AV-vahvistin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

OSIEN JA HALLINTANÄPPÄINTEN SIJAINTI

OSIEN JA HALLINTANÄPPÄINTEN SIJAINTI CAU-415 KÄYTTÖOHJE AUTOSTEREO, JOSSA ON MP3-/WMA-SOITIN SEKÄ PLL FM-STEREORADIO RDS USB-/SD-/MMC-/ETU-AUX-LIITÄNTÄ ALAS KÄÄNNETTÄVÄ JA IRROTETTAVA ETUPANEELI OSIEN JA HALLINTANÄPPÄINTEN SIJAINTI 1. VIRTAKYTKIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del

User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del R2 User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Sisältö 02SISÄLTÖ 03TIEDOT

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Midland G5. 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin

Midland G5. 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin Midland G5 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin Midland G5 on uuden sukupolven radiopuhelin, jota voidaan käyttää lupavapaasti useimmissa EU-maissa PMR446-kanavilla (446.00625 446.09375 MHz). Tarkista maakohtaiset

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET 1. Äänenvoimakkuus 2. Toiminnonvalitsin (RADIO-TAPE-CD) 3. CD play/pause 4. CD hyppy/haku taaksepäin 5. CD hyppy/haku eteenpäin 6. CD stop 7. Kuulokkeet nostaa väkivivulla

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

Maxon CM10. CB-puhelin

Maxon CM10. CB-puhelin Maxon CM10 CB-puhelin 1 Sisällysluettelo Spesifikaatiot...3 Yleiset...3 Vastaanotin...3 Lähetin...3 Säätimet ja käyttö...4 Etupaneeli...4 Takapaneeli...5 Mikrofoni...6 Asennus...6 Pääyksikön asennus...6

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3330064

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3330064 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot