Ringette Walapais ry RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT SEURAN KASVATUSPERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ringette Walapais ry RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT SEURAN KASVATUSPERIAATTEET"

Transkriptio

1 RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus harrastaa lajia. Seura tarjoaa puitteet laadulliseen harrastukseen ja joukkuetoimintaan. Seuran tavoitteena on tarjota pelaajille laadukasta ja kehittävää ohjausta / valmennusta ringettekoulusta edustusjoukkueeseen. Myös harrastuksellinen toiminta pyritään jääaikojen puitteissa takaamaan kaikille halukkaille. Tavoitteena on tarjota myös monipuolista liikuntaa harrastajille. Seura haluaa edistää lapsille ja nuorille urheilullista elämäntapaa. SEURAN KASVATUSPERIAATTEET RINGETTEKOULUSSA opetellaan ryhmässä toimimista läpi kauden. Lisäksi vanhemmille ja koululaisille annetaan tietoa pähkinäkuoressa seuran toiminnasta. Opitaan tekemään asioita isoissa sekä pienemmissä ryhmissä. Kannustetaan yrittämään. Opitaan taitoja leikin avulla. G JA F JUNIOREISSA kannustetaan pelaajia, jokainen osaa jotain. Harjoitellaan varusteiden laittoa itsenäisesti. Tärkeää, että kohdellaan kaikkia pelaajia tasa arvoisesti. Opitaan kuuntelemaan valmentajaa ja muita pelaajia eli kun yksi puhuu niin muut kuuntelevat. Opetellaan pitämään omista varusteista huolta. Toimihenkilöiden vastuuna opettaa pelaajille reilu peli. Tahallaan ei vahingoiteta toisia peleissä eikä harjoituksissa. Korostetaan koululaisille koulun tärkeyttä, kouluasiat ovat etusijalla. E JUNIOREISSA edellisen lisäksi: Korostetaan joukkuepelaamisen tärkeyttä. Ilman kaikkien omaa panosta ei ole hyvää joukkuetta. Sitoutuminen joukkueen toimintaan. Poissaoloista ilmoittaminen lisää vastuuta omasta toiminnasta. Palautteen antaminen rakentavasti. Joukkueen toiminnassa puhutaan myös unen ja ruokailutottumusten terveellisestä vaikutuksesta. Hygieniasta keskustellaan myös. Joukkuetapahtumissa toimitaan yhdessä joukkueena. Toiminta avointa, demokraattista ja tasapuolista. D JUNIOREISSA edellisen lisäksi:. Opetellaan myös ottamaan vastaan henkilökohtaista palautetta omista tekemisistä. Tuodaan esille säännöt ja tavat miten kyseisessä joukkueessa toimitaan.

2 C JUNIORIT JA SITÄ VANHEMMAT edellisen lisäksi:. Korostetaan jokaisen osallistujan panoksen antamista sovittuihin asioihin. Korostetaan jokaisen pelaajan tärkeyttä joukkuetoimintaan. Tehdyistä sopimuksista kiinni pitäminen. Henkilökohtaisen vastuun ottaminen omista tekemisistä ja päätöksistä. Asioista ja epäkohdista keskustelu avoimesti ja rakentavasti. Omaan tekemiseen keskittyminen. Opiskelun ja joukkuetoiminnan yhteensovittaminen. Näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi valmennuksessa noudatetaan polkua joka opettaa lajitaitoja oikeassa järjestyksessä ja auttaa uusia valmentajia tiedostamaan mitkä taidot missäkin ikäluokassa on opeteltu. PÄÄTTÄVÄT ELIMET JA TOIMENKUVAT Varsinainen yhdistyskokous Määrittelee seuran toiminnan. Valitsee seuran puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, talouden hoitajan ja toiminnan tarkastajat. Kokous vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä päättää jokaisen jäsenen vuosittain suoritettavaksi tulevasta jäsenmaksusta sekä mahdollisesta kausimaksusta. Vahvistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Päättää jäsenistön esilletuomista asioista. Johtoryhmä Johtoryhmä suunnittelee ja toteuttaa seuran toimintaa. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Johtoryhmään kuuluu seuran puheenjohtaja sekä jäseniä joiden tulisi koostua valmennuksen yhteyshenkilöstä, taloudenhoitajasta, jokaisesta aktiivisesta joukkueesta nimetty edustajasta (yleensä joukkueenjohtaja). Puheenjohtajan toimenkuva Puheenjohtaja laatii kokousten esityslistat. Kutsuu kokouksen koolle. Johtaa puhetta kokouksissa Hoitaa tiedotuksen mikäli sitä ei ole määrätty kenellekään muulle. Tekee seuran valmentajasopimukset. Tekee seuran pelaajasopimukset. Valvoo seuran sisäisten pelisääntöjen noudattamista. Laatii seuran budjetin, toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen yhdessä johtoryhmän kanssa. Valvoo seuran sekä joukkueiden budjettien toteutumista yhdessä talouden hoitajan kanssa. Hyväksyy seuralle tehtävät hankinnat yhdessä johtoryhmän kanssa. Vastaa seuran sääntöjen noudattamisesta. Puheenjohtajalla on seuran nimenkirjoitusoikeus.

3 Valmennusvastaava Toimii ohjaajien ja valmentajien tuki- ja yhdyshenkilönä seuran johtoon päin. Vastaa: Valmentajien koolle kutsumisesta tarpeen vaatiessa. Uusien ohjaajien ja valmentajien määrän kartoittamisesta uuden kauden alkaessa. Valmentajien koulutustarpeen kartoittamisesta. Valmentajien koulutuksen ohjaamisesta. Ringettekoulun rehtorin toimenkuva Kehittää ringeten ja seuran ulkoista kuvaa puheenjohtajan ja valmennuksen yhteyshenkilön kanssa yhteistyössä. Vastuualueet ja toimenkuva: Seuran junioritoiminnan kehittäminen. Yhteisöllisyyden kehittäminen seurassa. Lajin positiivisuuden levittäminen yleisesti. Vastata: Ringettekoulun toimimisesta. Tapahtumien levittäjänä seurassa. Toimia: Lajin edistäjänä ja uusien harrastajien saamiseksi seurassa. Seuran yhteisöllisyyden lisääminen seurassa. Apuna ohjaajille ja valmentajille pelisääntökeskusteluissa. Välittää tietoa seuran toimijoille koulutuksista ja alueen ja liiton tapahtumista. Taloudenhoitajan toimenkuva Taloudenhoitaja vastaa seuran taloudesta yhdessä johtoryhmän kanssa ja valvoo toimintaa tältä osin. Osallistuu johtoryhmän kokouksiin. Taloustilannekatsaus kuukausittain. Seuran laskujen maksu. Valvoo ja ohjaa joukkueiden rahastonhoitajien toimintaa. Toimii pääyhteyshenkilönä tilitoimistoon. Seuran varainhankinnan valvonta. Kirjanpito maksetuista palkkioista ja kulukorvauksista sekä niiden ilmoittaminen verottajalle kalenterivuosittain.

4 Lisenssivastaavan toimenkuva Vastaa lisenssien ylläpidosta ja niiden ajantasaisuudesta yhdessä joukkueenjohtajien kanssa. Opastaa ja neuvoo lisenssiasioissa ja toimii niiden osalta yhteyshenkilönä Ringetteliittoon. Vie seuran pelaaja- ja toimihenkilölisenssit viipymättä Ringetteliiton kulloinkin käyttämään lisenssien hallintajärjestelmään joukkueenjohtajien ilmoitusten mukaisesti. Lähettää viipymättä laskut lisensseistä joukkueenjohtajille tarkistettavaksi ja maksettavaksi. Ylläpitää listaa seuran lisensseistä. Tiedottaa lisensseihin liittyvistä muutoksista (hinnat, voimassaolo, sisältö, vakuutukset, ) RINGETTEJOUKKUEEN TOIMIHENKILÖIDEN TOIMENKUVAT Ringettejoukkueessa kasvatuksellisten, opetuksellisten ja kilpailullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaa joukkueen nimetty vastuuvalmentaja. Näin riippumatta siitä, minkä ikäisten joukkueesta on kysymys. Vastuuvalmentajan toimenkuva Laatii jokaista harjoitusta varten harjoitusohjelman. Huolehtii, että pelaajilla on asianmukaiset varusteet. Vastaa palaverien, harjoitusten ja otteluiden johtamisesta. Vastaa osaltaan joukkueessa työrauhan säilymisestä. On läsnäolovelvollinen aina palavereissa, harjoituksissa ja otteluissa. Käy kehityskeskustelut tyttöjen kanssa vanhemmissa ikäryhmissä. Osallistuu valmennuksen palavereihin. Joukkueenjohtajan toimenkuva Hoitaa yhteyden joukkueesta seuran johtoon. Pitää yhteyttä pelaajien vanhempiin. Hoitaa yhteistyön muihin seuroihin. Laatii joukkueen budjetin yhdessä rahastonhoitajan kanssa ja vastaa sen toteuttamisesta. Vastaa ottelujärjestelyistä. Hoitaa palaveri- ja virkistystilaisuuksien järjestelyt. Toimittaa listauksen ja päivitykset avattavista lisensseistä lisenssivastaavalle heti kauden alussa.

5 Valvoo lisenssimaksut yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Vastaa osaltaan joukkueessa työrauhan säilymisestä. On läsnäolovelvollinen otteluissa, tarvittaessa muissa tilaisuuksissa. Toimii joukkueen toimihenkilöryhmän kokoajana ja vetäjänä. Toisten valmentajien toimenkuvat Osallistuu harjoitusohjelmien suunnitteluun vastuuvalmentajan kanssa. Toimii harjoituksissa ohjaajana vastuuvalmentajan kanssa sovitulla tavalla. Hoitaa otteluissa vastuuvalmentajan kanssa sovitut asiat. Vastaa osaltaan joukkueen työrauhan säilymisestä. On läsnäolovelvollinen aina harjoituksissa ja otteluissa. Osallistuu valmennuksen palavereihin. Huoltajan/jien toimenkuva Hoitaa joukkueen varustehankinnat yhdessä joukkueenjohtajan kanssa Toimii harjoituksissa ja otteluissa huoltajana (virvoke- ja varustehuolto). Opettaa pelaajille oikeita asenteita varusteiden huoltoa ja puhtaudesta huolehtimista ajatellen Hoitaa ensiavun tarvittaessa Vastaa omalta osaltaan joukkueessa työrauhan säilymisestä On läsnäolovelvollinen aina harjoituksissa ja otteluissa Rahastonhoitajan toimenkuva Osallistuu pyydettäessä johtoryhmän kokouksiin. Laatii joukkueen budjetin yhdessä joukkueenjohtajan kanssa ja vastaa sen toteuttamisesta. Hoitaa joukkueen rahaliikenteen, mapittaa tositteet tilikansioon aikajärjestykseen ja tiedottaa taloudellisesta tilanteesta joukkueenjohtajaa, vanhempia ja/tai pelaajia. Valvoo harjoitus, palkkio- ja lisenssimaksut yhdessä joukkueenjohtajan kanssa raportoi mahdollisista maksurästeistä kuukausittain. Tiliöi tilitapahtumat kuukausittain taloudenhoitajan toimittamalle pohjalle. Toimittaa aikajärjestykseen mapitetut tositteet ja tiliotetulosteet taloudenhoitajalle tai tilitoimistolle sovittuina ajankohtina. Vastaa osaltaan joukkueen työrauhan säilymisestä. On läsnäolovelvollinen tarvittavissa tilaisuuksissa. Tiliöi joukkueen tilitapahtumat taloudenhoitajan ohjeistuksen mukaisesti.

6 SEURAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS Johtoryhmä nimeää seuran tileille käyttäjät. Joukkueen nimissä olevan pankkitilin käyttöoikeus on tilille nimetyillä käyttäjillä. Nämä ovat yleensä joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Pankki hyväksyy käyttöoikeuden vasta, kun johtoryhmä on hyväksynyt henkilöt, joilla ko. käyttöoikeus on. Puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla on käyttöoikeus seuran päätiliin sekä kaikkiin muihin seuran tileihin. JOUKKUEEN RAHAT, TILIOTTEET JA OMAISUUS Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, joka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmin, on seuran omaisuutta, joka on ensisijaisesti joukkueen käytössä. Joukkueen toiminnan päättyessä jäännösvarat siirtyvät seuran käyttöön. JOUKKUEIDEN PELISÄÄNNÖT Pelisäännöt: seura edellyttää, että jokainen joukkue tekee vuosittain joukkueen omat kirjalliset pelisäännöt Ringetteliiton ohjeiden mukaisesti. Kopiot pelisäännöistä toimitetaan Ringetteliittoon. JÄÄHARJOITTELU Johtoryhmä osoittaa joukkueille jäät. Jäänjaosta vastaa nimetty jäänjakaja yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Harjoituksissa joukkueilla on käytössä joko koko kenttä tai puolikas kenttä toisen ringettejoukkueen kanssa jäätilanteen mukaan. Seuran jäät jaetaan tasapuolisesti (ajankohdittain) joukkueiden kesken siten että kaikki jäävuorot tulevat käytetyiksi. PELAAMINEN Seura osallistuu joukkueillaan alueen ja Ringetteliiton eri ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään ringetteliiton ja alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Seura päättää ja ilmoittaa osallistumista sarjoihin.

7 VARAINKERUU, TOIMINNAN RAHOITUS JA PALKKIOT Yleistä Yleishyödyllisenä yhdistyksenä tulee kaikki seuran ja/tai joukkueen varainhankinnan tuotot jakaa kaikkien hyväksi. Erilaiset talkootyön, sponsorointihankinnan tai mainosmyynnin määrään perustuvat jyvitykset eivät ole sallittuja tuotot ja hyöty on jaettava tasan kaikkien seuran/joukkueen jäsenten hyväksi. Seuramme ei harjoita elinkeinotoiminnaksi luokiteltavaa toimintaa toimintansa rahoittamiseksi. Jäsen- ja kausimaksu Varsinaisen kokouksen vahvistamat jäsen- ja mahdollinen kausimaksu suoritetaan kerran vuodessa em. kokouksen määrittämänä ajankohtana. Maksu on kaikille pakollinen ja kaikki joukkueen pelaajat maksavat sen tasapuolisesti ilman poikkeuksia. Harjoitus/kuukausimaksu Harjoitus/kuukausimaksut maksetaan pejaalakohtaisesti kuukausittain joukkueen budjetin mukaisesti. Maksu on kaikille pakollinen ja kaikki joukkueen pelaajat maksavat sen tasapuolisesti samansuuruisena ilman poikkeuksia. Mikäli pelaajalla on 2 peräkkäistä harjoitusmaksua maksamatta maksuhuomautuksen jälkeen, raportoi rahastonhoitaja niistä joukkueenjohtajalle, joka vie asian johtoryhmän käsiteltäväksi. Tuotemyynti Seura voi harjoittaa erilaisten tapahtumien ulkopuolella tapahtuvaa arvonlisäverotonta tuotemyyntiä rajoitetusti. Tästä syystä seuran järjestämien tapahtuminen ulkopuolella tapahtuvaan tuotemyyntiin tulee aina pyytää johtoryhmän lupa. Seuran järjestämissä tapahtumissa voidaan myyntiä harjoittaa vapaasti. Mainos- ja markkinointimyynti, sponsorointi Seuran pääsponsoreiden mainonta on aina etusijalla joukkueiden tekemiin mainontasopimuksiin nähden. Kaikki joukkueet ovat velvoitetut ensisijaisesti täyttämään pääsponsoreiden kanssa sovitut markkinointitoimet. Pääsponsorimainonnasta ylijäävän mainostilan ja ajan joukkue voi käyttää joukkuesopimusten puitteissa. Mainostajien ja sponsoroijien maksusuorituksiin käytetään ainoastaan johtoryhmän hyväksymiä lomakkeita, joista selviää tarvittavat yhteystiedot maksun suorittamiseen ja kohdistamiseen. Vastikkeellisten (esim. mainonta, kuulutukset, edustaminen sponsoroijan tilaisuuksissa) sopimusten yhteydessä tulee olla selkeä erittely sovituista vastikkeista ja velvoitteista.

8 Palkkiot ja kulukorvaukset toimihenkilöille Seura ja/tai joukkue voi yhteisen kirjatun päätöksen perusteella maksaa palkkioita ja kulukorvauksia haluamilleen toimihenkilöille. Em. suoritukset raportoidaan taloudenhoitajalle ja edelleen verottajalle. Kulukorvausten tulee perustua oikeisiin syntyneisiin kuluihin ja ne haetaan maksuun seuran kulukorvaushakemuksella. SEURAMATERIAALI Joukkueiden tulee hyväksyttää seuran omaisuuteen liitettävät mainokset johtoryhmällä ja niiden tulee olla helposti poistettavia. Seura-asut ja varusteet joukkueilla on yhteneväiset/samanlaiset asut joissa esiinnytään seuraa edustettaessa. asut tai muu materiaali, mihin tulee seuran logo tai nimi, on hyväksytettävä johtoryhmällä Pelipaidat Joukkueilla on käytössään seuran omistamat pelipadat. Pelipaidoista peritään 30 suuruinen takuumaksu, joka maksetaan seuralle. Takuumaksun saa takaisin, kun luovuttaa pelipaidan pois. Uusia pelipaitoja saa tilata vain johtoryhmän luvalla. Pelipaitojen numerot saattavat vaihtua peliuran edetessä. Näin ollen pelinumeroa ei kirjata seuran tekstiileihin. Maalivahdinvarusteet Seura kustantaa maalivahdeille seuraavat varusteet: maalivahdinpatjat kilpi ja räpylä rintapanssari Näitä varusteita pyritään kierrättämään seuran sisällä, eikä uusia varusteita osteta jos seuralla on vapaana oikeankokoiset varusteet. Maalivahdinvarusteista on pidettävä kirjaa kenelle niitä on annettu. Joukkueenjohtaja on vastuussa varusteiden ilmoittamisesta varustevastaavalle. Jos maalivahti vaihtaa seuraa, on varusteet kerättävä pois ennen siirtymistä. Pelaajasiirtotodistusta ei allekirjoiteta ennen kuin seuran varusteet on luovutettu.

9 Harjoituspaidat Seura kustantaa harjoituspaidat Ringettekoululle. Varustepakki Joukkueet pitävät itse huolen varustepakin asianmukaisesta sisällöstä. Jos joukkue lopettaa toimintansa, on varustepakin sisältö tällöin seuran omaisuutta ja voidaan antaa eteenpäin toisen joukkueen käyttöön Pelivälineet Seura kustantaa joukkueille erikseen määritettyinä ajankohtina uusia ringetterinkuloita. Ringettekoulussa pelaajille jaettavat mailat ja rinkulat kustantaa seura.

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan!

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan! Ylivieskan Jääkarhut Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998 Tervetuloa Seuraan! Sisällys: Johdanto... 5 Ylivieskan Jääkarhut ry:n organisaatio... 6 Organisaatio kaavio... 7 Ylivieskan Jääkarhut

Lisätiedot

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA!

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Kiekko-Vantaa, Itä ry:n toiminnassa mukana oleville. Ohjeiden tarkoitus on selkeyttää joukkueiden toimintaa ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Toiminnan tarkoitus 2. Vastuuelimet seurassa 3. Päämäärät ja tavoitteet 4. Joukkueiden muodostaminen 5. Pelaaminen ja peluuttaminen 6. Harjoittelu

Lisätiedot

Raision Nuorisokiekko ry PL 5 21201 RAISIO www.rnk.fi JOUKKUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ JA -OHJE 1(22)

Raision Nuorisokiekko ry PL 5 21201 RAISIO www.rnk.fi JOUKKUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ JA -OHJE 1(22) 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Raision Nuorisokiekko ry... 3 3. Organisaatio... 3 4. Hallinto... 5 4.1 Kokouskäytäntö... 5 4.1.1 Jäsenkokous... 5 4.1.2 Johtokunnankokous... 5 4.1.3 Jaostonkokous...

Lisätiedot

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET 2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET SISÄLTÖ 1. Lukijalle 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. Johdanto 4. Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n organisaatio ja yhteystiedot 4.1. Seurapuku ja peliasu 5.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE 1 (14) Kädessäsi on Porvoon Huntersin ohjekirjanen lasten ja nuorten jääurheiluun. Näillä pelisäännöillä haluamme kehittää seuran toimintaa. Hunters on myös mukana valtakunnallisessa

Lisätiedot

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla.

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla. SEURAN PELISÄÄNNÖT 1. Limingan Kiekko ry Limingan Kiekko ry on vuonna 1982 perustettu urheiluseura, jonka päälajina on jääkiekko. Toiminnassamme kannustamme kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Jääkiekko JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 06/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 -

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 - Orimattilan Pedot jalkapallo Toimintaperiaatteet 2012 - 1. Toiminnan tarkoitus 1.1. Toiminnan tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 17.01.2015 1 of 40 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA

HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (24) 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 4 1.1 Toiminnan

Lisätiedot

RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA

RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA Päivitetty 27.11.2011/ Jouko Järvenpää 1 Sisällys 1. Seuran toiminnan peruselementit... 4 1.1. Toiminta-ajatus... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Arvot... 4 1.4. Eettiset linjaukset...

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Pelaajaa kannustetaan ottamaan vastuuta kehittymisestään myös henkilökohtaisen harjoittelun avulla.

Pelaajaa kannustetaan ottamaan vastuuta kehittymisestään myös henkilökohtaisen harjoittelun avulla. LAATUKÄSIKIRJA LUONNOS GrIFK Innebandy rf. GrIFK Salibandy ry. Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa xx.xx.201x GrIFK Innebandy rf. - GrIFK Salibandy ry. on salibandyn erikoisseura, jonka toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi Seurasäännöt Karhu-Kissat ry Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki www.karhu-kissat.fi Sisällys Seuratoiminnan säännöt... 2 Karhu-Kissat ry:n arvot... 2 Organisaatio seuran hallitus... 2 Jäsenten tehtävät...

Lisätiedot

TOIMINNAN TARKOITUS...

TOIMINNAN TARKOITUS... TOIMINTAOHJEITA JOUKKUEILLE 2013-2014 SISÄLLYS 2 1 TOIMINNAN TARKOITUS... 3 2 ORGANISAATIO... 3 2.1 HALLITUS / JOHTOKUNTA... 3 2.2 TOIMIKUNNAT... 4 2.3 JOUKKUEET... 4 3 TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1 KASVATUSTYÖ...

Lisätiedot