JäPS Taloussääntö. Maaliskuu 23. Versio Yleistä. 2 Seuran talous. 3 Ikäluokan talous. 4 Toimihenkilöiden korvaukset.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JäPS Taloussääntö. Maaliskuu 23. Versio 2015.1. 1 Yleistä. 2 Seuran talous. 3 Ikäluokan talous. 4 Toimihenkilöiden korvaukset."

Transkriptio

1 JäPS Taloussääntö Maaliskuu Järvenpään Palloseura ry:n johtokunnan hyväksymä taloussääntö emoseuran ja ikäluokkien talouden- ja varainhoidosta. Versio Yleistä 2 Seuran talous 3 Ikäluokan talous 4 Toimihenkilöiden korvaukset 5 Toiminnan kulut 6 Pelioikeus

2 Järvenpään Palloseura ry Taloussääntö 1 (6) 1 Yleistä 2 Seuran talous 2.1 Seuran talousarvio Järvenpään Palloseura ry:n (jäljempänä seura tai JäPS) johtokunta on hyväksynyt tämän taloussäännön Johtokunta huolehtii ja vastaa kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja huolehtivat ja vastaavat siitä, että seuran kirjanpito on lakien ja asetusten mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Seuran taloudenhoitaja valitaan johtokunnan jäsenistä, jotka seuran vuosikokous on valinnut. Hän huolehtii seuran taloudesta ja hallinnosta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Seuran päivittäistä rahaliikennettä hoitavat seuran toiminnanjohtaja ja urheilutoimenjohtaja ja he vastaavat juoksevien kulujen ja hankintojen tarkastamisesta ja maksamisesta. Seuran puheenjohtaja/taloudenhoitaja hyväksyy maksutapahtumat jälkikäteen. Tavanomaisesta poikkeavat menot hyväksytään johtokunnassa. Syyskokouksessa esitellään ja hyväksytään seuran talousarvio. Se on ylin toimintaohje, josta voidaan poiketa vain johtokunnan päätöksellä. Seuran johtokunta valvoo talousarvion toteutumista. Talousarviossa erittelemätön yli 1000 euron suuruinen hankinta on hyväksyttävä etukäteen johtokunnassa erillisenä asiana. Talousarviossa suunnitellut yli 2000 euron suuruiset hankinnat käsitellään erikseen, esim. hankintakilpailutus. 2.2 Seuran varainhankinta Jäsen- ja seuramaksut Seuran varainkeruun perustan luo vuosittain syyskokouksessa vahvistettavat jäsen- ja seuramaksut. Pelaajajäsenille jäsen- ja seuramaksujen maksaminen on edellytys siihen, että pelaaja voi edustaa seuran alla toimivaa joukkuetta ja osallistua joukkueen toimintaan. Jäsenja seuramaksuilla pelaaja saa käyttöönsä seuran tarjoamat palvelut. Jäsenmaksun maksaminen on edellytys siihen, että henkilö voi äänivaltaisena osallistua seuran kevät- ja syyskokoukseen. Ikäluokkien toimihenkilöiltä (ikäluokkavastaava, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentaja) edellytetään seuran jäsenyyttä. Lisäksi mikäli muille toimihenkilöille maksetaan kulu- tai matkakorvauksia tai he osallistuvat seuran järjestämiin koulutuksiin, myös heiltä edellytetään seuran jäsenyyttä. Seuran pelaajilta laskuttamien jäsen- ja seuramaksujen maksuseuranta tehdään yhteistyössä seuran ja ikäluokan kanssa Yhteistyösopimukset Seura voi solmia yhteistyösopimuksia eri yritysten ja yhteisöjen kanssa. Seuran solmima yhteistyösopimus velvoittaa myös ikäluokkia. Mikäli seuran solmima sopimus on ristiriidassa ikäluokan tekemän sopimuksen kanssa, on seuran solmima vahvempi.

3 Järvenpään Palloseura ry Taloussääntö 2 (6) Avustukset Seura hakee avustuksia eri tahoilta toimintansa rahoittamiseksi. Avustusten hakemisesta vastaavat toiminnanjohtaja ja urheilutoimenjohtaja yhdessä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa. 2.3 Seuran tilit 3 Ikäluokan talous 3.1 Perussäännöt 3.2 Ikäluokan tili JäPS emoseuralla on omassa käytössä viisi pankkitiliä. Lisäksi emoseura hallinnoi ikäluokkien käytössä olevia tilejä yrityksen verkkopankkisopimuksella, jonka pääkäyttäjä on toiminnanjohtaja. Päätilille tulee seuran laskutetut suoritukset ja avustukset. Tilitä hoidetaan myös seuran kulut. Tilin verkkopankkioikeus on toiminnanjohtajalla, urheilutoimenjohtajalla, taloudesta vastaavalla toimihenkilöllä ja taloudenhoitajalla. Tilin käyttöoikeus on toiminnanjohtajalla, taloudenhoitajalla ja puheenjohtajalla. Jäsenmaksutilille tulee kaikki jäsen- ja seuramaksut. Tililtä ei suoriteta mitään maksuja, vaan sieltä siirretään varoja päätilille taloudenhoitajan harkinnan mukaan. Osallistumismaksutilille kerätään maksut seuran järjestämistä toiminnoista. Tililtä ei suoriteta mitään maksuja, vaan sieltä siirretään varoja päätilille taloudenhoitajan harkinnan mukaan. Vakuustilille on talletettu vuokrasopimuksen mukainen vakuus. Opel-liiga tili on JäPS, TuPS ja KP-75 yhteistoiminnassa järjestettävän Opel-liigan tuottoja kulutili. Kaikki Opel-liigan osallistumismaksut ja muut tulot kirjautuvat tälle tilille. Tältä tililtä maksetaan kaikki Opel-liigan kulut seurojen sopiman käytännön mukaisesti. Opelliiga tilin verkkopankkioikeus on Opel-liigan vetovastuun omaavalla JäPS:n edustajalla sekä toiminnanjohtajalla. JäPSin taloudenhoitajalla sekä yhteistyöseuroilla on tiliin katseluoikeus valvonta- ja seurantatarkoituksessa. Tämän tilin kirjanpito hoidetaan samalla tavalla kuin ikäluokkien kirjanpito. Ikäluokalla tarkoitetaan tässä säännössä myös ns. yhden joukkueen ikäluokkia. Esimerkiksi aikuisjoukkueet ovat teknisesti ottaen samaa ikäluokkaa, mutta tässä säännössä jokaista itsenäisesti toimivaa joukkuetta käsitellään omana ikäluokkanaan. Ikäluokka on velvollinen huolehtimaan taloudestaan, varojenhoidosta ja kirjanpidosta lakien ja asetusten sekä tämän ohjeen edellyttämällä tavalla. Koska ikäluokan kirjanpito yhdistetään tilinpäätöksen yhteydessä seuran kirjanpitoon, on ikäluokkien kirjanpitovelvollisuus kevennetty. Ikäluokalla tulee olla tili seuran sopimuspankissa (vuonna 2015 Nordea). Seuran johtokunta päättää tilien avaamisesta ja sulkemisesta, ja toiminnanjohtaja myöntää tilien verkkopankkioikeudet ikäluokan toimihenkilöille. Pääsääntöisesti ikäluokan tilin verkkopankkioikeus on ikäluokan rahastonhoitajalla ja ikäluokkavastaavalla. Seuran toiminnanjohtaja taloudenhoitaja toimivat rahastonhoitajan apuna mahdollisissa ongelmatilanteissa.

4 Järvenpään Palloseura ry Taloussääntö 3 (6) 3.3 Ikäluokan kirjanpito Ikäluokilla on pääsääntöisesti käytössään yksi pankkitili. Kirjanpito ja tilinpäätös tehdään ikäluokille pankkitilikohtaisesti, eli jokaisesta ikäluokan käyttämästä pankkitilistä tehdään oma kirjanpito ja tilinpäätös. Ikäluokan kirjanpidosta tulee selvitä toimintakauden rahaliikenne ja sen tulee antaa todellinen kuva ikäluokan taloustilanteesta. Ikäluokka toimittaa ikäluokan kirjanpidon aineistoineen päättyneeltä tilikaudelta tammikuun aikana. Kirjanpitoon käytetään johtokunnan hyväksymää kirjanpitopohjaa ja/tai ohjelmistoa. Kirjanpidon liitteenä toimitetaan yhteenveto varainhankinnasta. Toiminnanjohtaja tai taloudenhoitaja voi vaatia ikäluokan kirjanpidon nähtäväksi myös kesken tilikauden Menotositteet Menotositteista on löydyttävä jokaista tililtä suoritettavaa maksua vastaava numeroitu tosite, esimerkiksi kuitti tai ostolasku. Tiliotteelle numeroidaan menot juoksevalla numerolla. Menotositteista on käytävä ilmi vähintään seuraavat asiat: mistä ostoksesta on kyse, milloin ostos on tehty, miten se liittyy ryhmän toimintaan (mikäli ei ole ilmeinen), paljonko se on maksanut ja kenelle on maksettu. Jokaisesta menosta pitää löytyä asianmukainen tosite ja/tai selvitys. Ikäluokan toimihenkilöiden, valmentajien ja tuomareiden kulukorvaukset maksetaan emoseuran kautta Tulotositteet 3.4 Varainhankinta Ikäluokan kaikki laskutus hoidetaan Jalmarin kautta. Jalmarin käyttöoikeus on ikäluokkavastaavalla ja rahastonhoitajalla. Jalmarin käyttöoikeuksia hallinnoi seuran toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja. Tuloista pitää liittää kirjanpitoon selvitys. Kausi- tai toimintamaksuista esimerkiksi ryhmän päätös siitä, miten maksuja kerätään. Sponsorimaksuista tulee liittää mukaan lasku. Ikäluokka voi kerätä varoja mm. talkootyöllä, tukijoita hankkimalla, keräämällä toimintamaksuja tai osallistumalla erilaisiin myyntikampanjoihin ikäluokan tapahtumien yhteydessä. Näillä yhteisillä toimilla tulleita varoja ei kuitenkaan saa kohdentaa kehenkään tiettyyn pelaajaan. Esimerkiksi talkootyöllä saatu palkkio tulee kohdentaa yhtä suurena kaikkiin ryhmän pelaajiin, eikä vain siihen osallistuville. Verottajan kanta tällaiseen jyvitykseen on, että se on laskettava ennakonpidätyksen alaiseksi tuloksi. Samoin esimerkiksi tukijan hankkineen vanhemman lapselle ei saa myöntää alennuksia tai hyvityksiä toimintamaksuista Toimintamaksut Yleinen tapa ikäluokilla on kerätä toimintamaksuja. Ikäluokka saa itse päättää toimintamaksunsa suuruuden ja maksukauden. Ikäluokan toimintamaksujen eräpäivä on pyrittävä järjestämään eri aikaan kuin emoseuran jäsen- ja seuramaksun eräpäivä. Pelioikeus on vain seuran ja ikäluokan maksut maksaneilla jäsenillä. Maksujen viivästyessä yli kuukauden on pyrittävä sopimaan maksusuunnitelma. Seura auttaa tarvittaessa ikäluokkaa perinnässä.

5 Järvenpään Palloseura ry Taloussääntö 4 (6) Yhteistyösopimukset 3.5 Muistamiset Ikäluokka saa tehdä yhteistyösopimuksia esimerkiksi tukijoidensa kanssa. Sopimukset eivät saa olla ristiriidassa seuran tekemien sopimusten kanssa. Seuravarusteet hankitaan seuran kautta noudattaen seuran tekemiä sopimuksia. Seura-asuihin kiinnitettävien mainosten sopivuus tulee tarkistaa toimistolta ennen mainoksen kiinnittämistä. Ikäluokka saa muistaa toimijaansa lahjalla. Lahjan arvon tulee kuitenkin olla kohtuullinen ja linjassa aiempien lahjojen arvon kanssa. 4 Toimihenkilöiden korvaukset 4.1 Toimihenkilöt 5 Toiminnan kulut 5.1 Tilavuokrat Seuran valmennuspäällikkö tai urheilutoimenjohtaja on mukana jokaisen vastuuvalmentajan sopimuksen teossa ja vastuuvalmentajan kulu- ja matkakorvaukset maksaa seura tehdyn sopimuksen mukaan. Seuran kanssa sopimuksen tehneet ikäluokan muut toimihenkilöt voivat olla oikeutettuja kulu- ja matkakorvauksiin. Toimihenkilöille voidaan maksaa kilometrikorvauksia ja päivärahoja enintään sovittuun enimmäisrajaan asti. Ikäluokan maksamista korvauksista päätetään vanhempainkokouksessa. Sopimuksen tekohetkellä kannattaa ottaa huomioon, että yli 2000 euron kilometrikorvaukset ja 20 päivärahan suuruiset (vuonna 2015, verottaja tarkistaa rajat vuosittain, sovelletaan kulloinkin voimassaolevia rajoja.) korvaukset ovat valmentajien osalta palkkaa. Ikäluokan ikäluokkavastaava tarkastaa toimihenkilöiden matkalaskut ja toimittaa ne seuran taloudenhoitajalle. Taloudenhoitaja tarkastaa ja hyväksyy toimihenkilön korvauksen ja välittää palkanmaksusta vastaavalle henkilölle. Korvausten maksatus tapahtuu samanaikaisesti henkilökunnan palkkojenmaksun kanssa. Muut kuin vastuuvalmentajien korvaukset seura laskuttaa ikäluokalta. Kaikki kaupungin liikuntapaikkavuorot varataan keskitetysti seuran toimesta. Tällöin kaupunki laskuttaa seuraa ja seura ikäluokkia. Kesäkauden vakio ulkokenttävuorojen kustannukset katetaan seuramaksuilla eikä niitä laskuteta ikäluokilta turnauksia lukuun ottamatta. Talvikauden sisävuorot mm. lukion liikuntasalissa, jäähallin juoksusuoralla, Piirosen liikuntatilassa sekä kaikki aikuisryhmien vuorot ovat maksullisia ja ne laskutetaan vastaavalta joukkueelta. 5.2 Sarjailmoittautumiset Piirin ja liiton sarjoihin ilmoittautumiset tehdään seuran kautta. Opel-liigaan ikäluokat ilmoittautuvat itse. Sarjamaksuista vastaavat ikäluokat. Mikäli ikäluokka peruuttaa sarjaan ilmoittautumisen, vastaa ikäluokka siitä aiheutuvista kuluista. Myös muista mahdollisista sanktioista vastaa ikäluokka. Piirin ja liiton sarjapelien tuomarikuluista sekä Opel-liigan sarjapelien pelinohjaajapalkkioista vastaa seura.

6 Järvenpään Palloseura ry Taloussääntö 5 (6) 5.3 Piiri ja maajoukkuemaksut 6 Pelioikeus 6.1 Pelipassi 6.2 Vakuutus Mikäli pelaaja osallistuu piirijoukkueen viimeistelyleirille, aluejoukkuetoimintaan tai maajoukkueen tapahtumiin, seura maksaa piirin/maajoukkueen mahdollisesti laskuttamat kustannukset. Pelaajalla on seuran pelioikeus, kun hänellä on voimassaoleva pelipassi ja Palloliiton edellyttämä vakuutusturva. Myös kuluvan vuoden jäsen- ja seuramaksu tulee olla maksettu. Seura toimittaa pelipassilistan pelaajista ikäluokkavastaaville pelioikeuden tarkistusta varten. Ikäluokka voi myös pyytää listan omista pelaajistaan. Pelipassi on Palloliitolta ostettava lisenssi. Lisenssi vaaditaan, että pelaaja saa pelata virallisissa peleissä. Jokainen pelaaja D-ikäluokasta lähtien ostaa passinsa itse liiton ylläpitämästä PalloVerkosta. Nuoremmille pelaajille pelipassit hankitaan ns. nippupasseina seuran urheilutoimenjohtajan/toiminnanjohtajan toimesta ikäluokkavastaavan ohjeistuksen mukaisesti. Seuran hankkimat pelipassit veloitetaan ikäluokilta. Jalkapallokoululaisten ja naperofutiksen pelipassit hankkii seura ja pelipassin hinta sisältyy pelaajan maksamaan osallistumismaksuun. Yleensä pelipassin yhteydessä ostetaan myös vakuutus. Mikäli pelaajalla on oma vakuutus joka kattaa kilpaurheilun, ei hänen tarvitse ostaa vakuutusta PalloVerkosta. Omasta vakuutuksesta on toimitettava todistus ikäluokkavastaavalle. 6.3 Edustuskelvoton pelaaja 6.4 Siirtomaksut Ikäluokka vastaa siitä, että kaikki pelaajat jotka pelaavat tai harjoittelevat ovat edustuskelpoisia. Mahdolliset sakot ja sanktiot edustuskelvottoman pelaaja peluuttamisesta maksaa ikäluokka Seuraan tulevat pelaajat Seuraan siirtyvien pelaajien siirron kirjaamismaksut maksaa siirtyvä pelaaja itse tai sovittaessa joukkue/ikäluokka, johon pelaaja siirtyy. Emoseura ei maksa pelaajien siirtomaksuja Seurasta lähtevät pelaajat Siirtyvä pelaaja tekee pelaajasiirron PalloVerkossa. Ilmoituksen tultua seura tarkistaa, ovatko pelaajan velvoitteet seuraa ja ikäluokkaa kohtaan hoidettu. Mikäli velvoitteita ei ole, siirto hyväksytään. Ohje päivitetty Seuran talousjaos / Maria Valtonen

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 -

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 - Orimattilan Pedot jalkapallo Toimintaperiaatteet 2012 - 1. Toiminnan tarkoitus 1.1. Toiminnan tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

VJS rahastonhoitajakoulutus

VJS rahastonhoitajakoulutus Jokainen VJS:n joukkue on velvollinen huolehtimaan joukkueensa 1. budjetoinnista 2. maksuliikenteestä 3. toimintamaksujen seurannasta 4. kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä lakien ja asetusten mukaan. Jokaisella

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ SISÄLLYS 1 TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA... 4 2 TUUSULAN PALLOSEURA - TuPS... 4 2.1 TuPS seurana... 4 2.2 Seuran arvot, strategia ja visio...

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa.

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. YLEISTÄ Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. FC Ulvilan taloushallinto jakautuu kahteen pääosaan. Tässä

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS. Voittoja joka päivä

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS. Voittoja joka päivä JOUKKUEENJOHTAJAOPAS Voittoja joka päivä JOHDANTO Joukkueenjohtajaopas on joukkueenjohtajakoulutuksessa käytettävä koulutusmateriaali. Opas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa jalkapalloperheestä, seuratoiminnasta

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA 15.1.2015 1 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA 1.1 Toiminta-ajatus Koripallojaoston luo mahdollisuuden koripallon harrastamiseen turvallisessa ja

Lisätiedot