Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa."

Transkriptio

1 YLEISTÄ Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. FC Ulvilan taloushallinto jakautuu kahteen pääosaan. Tässä ohjeessa ei käsitellä itse FC Ulvilan taloushallintoon liittyviä asioita, vaan keskitytään juniorijoukkueiden taloushallintoon. Sekä FC Ulvilan että juniorijoukkueiden taloushallinnon tulee täyttää Suomen kirjanpitolain vaatimukset sekä noudattaa kaikkia voimassaolevia lakeja ja asetuksia. Seuran kirjanpitoa hoidetaan myös joukkuekohtaisella tasolla. Joukkueen tulee tehdä toimintakaudelle ( ) talousarvio, joka laaditaan seuran tilikartan mukaisesti, ja jonka tulee olla vanhempainkokouksen hyväksymä. Jokaisen joukkueen on kausittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimikauden menot eivät voi olla tuloja suuremmat, kun huomioidaan mahdollinen kauden alkusaldo. Kirjanpitoon liittyvän tiliöinnin hoitavat joukkueenjohtajat tiliöintiohjeen mukaisesti. He lähettävät sen kuukausittain sähköisesti seuran kirjanpitäjälle, puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle. Menotositteet (kuitit, laskut, osallistujaluettelot) toimitetaan kuukausittain seuran toimistoon joukkueenjohtajan allekirjoituksella varustettuina. Yksittäiset joukkueet ovat vastuussa joukkueidensa kaikista kuluista mukaan lukien valmentajien ja muiden toimihenkilöiden kustannuksista. Joukkueenjohtajat vastaavat seuraan päin budjetoinnista, raportoinnista, kulujen ja tulojen oikeellisuudesta sekä tarvittavasta vanhempien informoinnista. Joukkueiden kulut ja tulot kirjataan myös FC Ulvilan kirjanpitoon, jolloin kulujen ja tulojen tositteineen on oltava kunnossa. Lopullinen päätös siitä, mitkä tulot / menot ovat kirjattavissa olevia, on FC Ulvilan johtokunnalla. Budjetoitavia kuluja ovat yllämainittujen lisäksi urheilullisesta toiminnasta muodostuvat kustannukset, kuten salivuokrat, matkakustannukset, tuomaripalkkiot, ruokailut ym. Myös joukkueiden omakohtaiset varustehankinnat on budjetoitava (esim. harjoitteluvälineet, kassit tai paidat). Epäselvistä tapauksista on keskusteltava hyvissä ajoin FC Ulvilan johtokunnan kanssa, jotta varmistetaan kirjanpitolain vaatimusten täyttyminen. Varojen hankinta toteutetaan joukkueenjohtajan johdolla. Laskutus kokonaisuudessaan on hoidettava taloudenhoitajan kautta. On muistettava, ettei joukkueiden toimihenkilöillä ole FC Ulvilan nimenkirjoitusoikeutta. Laskutus kohdistetaan joukkueille, jolloin se kirjanpidossa näkyy joukkueen tuottona. Pelaajilta erikseen kerätyt rahat ja muut tulot (esim. ottelutulot) talletetaan FC Ulvilan tai joukkueen tilille. 1

2 Pelaajilta kerätyistä rahoista on tehtävä luettelo kirjanpitoa varten maksetuista rahasummista ja maksajista. Talkootöihin liittyvästä laskutuksesta on aina informoitava johtokuntaa erikseen, jotta laskuun liittyvät verotukselliset seikat koko seuran toiminnan kannalta ovat ennakoitavissa. Kuukausimaksut tai muut pelaajilta kerättävät maksut joukkueenjohtaja kerää joukkueen tilille. Käteistalletuksista on informoitava FC Ulvilaa (mistä rahat kerätty ja mihin tarkoitukseen), elleivät ne ilmene suoraan tiliotteelta. Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, joka on kerätty tai hankittu eri menetelmillä, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Seuralla on oikeus tarvittaessa lainata joukkueiden tileiltä rahaa suurien kausiluonteisten maksujen maksamista varten (esim. tuomariennakot). Varat palautuvat takaisin joukkueen tilille. Mahdollisesta lainasta keskustellaan jj:n kanssa. Tilanne toimii myös toisinpäin. Joukkue voi maksaa kulukorvauksia toimihenkilöille (esim. puhelinkorvaus vanhempien kokouksen päätöksellä jossa on allekirjoitukset, kilometrikorvaukset, maksukuiteissa pitää näkyä saajan nimi ja henkilötunnus täydellisenä). Joukkue ei voi lainata tai myydä seuran/joukkueen omaisuutta kenellekään. BUDJETOINTI FC Ulvilan juniorijoukkueiden budjetointikausi on Joukkueenjohtajat ovat vastuussa budjettien laadinnasta. Budjetti on käsiteltävä ensin pelaajien vanhempien kanssa, jotka hyväksyvät osaltaan sen ja samalla sitoutuvat meno- / tulobudjetteihin. Hyväksytyt budjetit on jätettävä FC Ulvilan toimistoon lokakuun loppuun mennessä. Budjetti perustuu joukkueenjohtajan ja valmentajan yhdessä tekemään kauden toimintasuunnitelmaan. Johtokunta käy joukkuekohtaiset budjetit läpi FC Ulvilan kirjanpidosta vastuullisen henkilön kanssa lokakuun loppuun mennessä ja antaa mahdolliset kommentit joukkueenjohtajille. Joukkueenjohtajat tekevät vaadittavat muutokset budjetteihin ja lopulliset budjetit on toimitettava FC Ulvilan johtokunnalle viimeistään mennessä johtokunnan hyväksyttäväksi. Kaikki tilillä olevat rahat kuuluvat joukkueelle. Budjetoinnista on joukkueenjohtajille erillinen ohje. 2

3 SEURANTA JA RAPORTOINTI Joukkueenjohtajat seuraavat ja ovat vastuussa budjetin toteuttamisesta. Joukkueenjohtajat vastaavat joukkueiden varainhankinnasta. Etenkin kassavirtaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jottei joukkueen toimintaan tule yllättäviä katkoksia. Missään olosuhteissa ei hyväksytä negatiivista kassatilannetta. Aiemmin mainittu lainaaminen seuralta on mahdollinen. JOUKKUEEN TILI JA PANKKIKORTTI Joukkueilla on erilliset tilit FC Ulvilan konsernitilin alapuolella. Tälle tilille joukkueet keräävät pelaajilta tulevat maksut ja tilittävät erilaiset turnaustuotot. Joukkueesta nimetty henkilö (rahastonhoitaja/joukkueenjohtaja) saa tiliin käyttöoikeuden ja käyttöönsä pankkikortin, jota hän voi käyttää alla eriteltyjen joukkueen kulujen maksamiseen. Pankkikortin käyttöoikeus voidaan myöntää vain seuran jäsenille. Nimetty henkilö saa myös tunnukset, joilla hän voi seurata tilitapahtumia internetin kautta, tulostaa tiliotteen ja tiliöidä tiliotteen kirjanpidon tositteeksi. Kuitit selvityksineen toimitetaan FC Ulvilan toimistoon kuukauden viidenteen päivään mennessä. Joukkueen omaa tiliä ei saa missään tapauksessa käyttää omaan henkilökohtaiseen tarkoitukseen! Joukkueenjohtajan on varmistuttava, että joukkueen tilillä on tarpeeksi rahaa aiottuja maksuja varten. Esim. ennen lähtöä matkalle, kun on yöpymisiä. JOUKKUEEN TULOT Joukkueenjohtajat keräävät pelaajien vanhemmilta rahaa joukkueen kustannusten kattamiseksi tai hankkivat tuloja esim. talkootöillä. Joukkueilla on mahdollisuus varainhankintaan myös FC Ulvilan toiminnan kautta esim. seurakirjamainoksilla. Pelaajien vanhemmilta kerättävät maksut on sovittava erikseen budjetoitujen kustannusten pohjalta. Varainkeruussa on muistettava, että tilillä olevat varat ovat joukkueen varoja. Pelaajat joukkueessa voivat vaihtua kaudesta toiseen, jolloin vuosittain vanhemmilta kerättävät maksut eivät saa nousta yli vuotuisten kulujen. On siis pyrittävä tasapuolisuuteen. Joukkueet voivat myös kerätä tililleen rahaa isojen kertaluonteisten projektien (esim. osallistuminen ulkomaiseen turnaukseen) toteutukseen useampien kausien ajan, jolloin pelaajien vanhemmille on tehtävä selväksi, että rahat ovat joukkueen (pelaajat voivat vaihtua projektin aikana). 3

4 Kaikkea hankittua rahaa ei ole syytä (pakko) kuluttaa, vaan on järkevää jättää osa rahasta seuraavaa kautta varten. Vanhempiin ikäluokkiin mennessä kustannukset kasvavat ja aikaisemmin kertyneet rahat helpottavat niihin liittyviä paineita. Jäljellä oleva rahamäärä näkyy alkusaldona joukkueella alkavan kauden tuloslaskelmassa. Joukkueenjohtaja antaa jokaiselle pelaajalle henkilökohtaisen viitenumeron, jota kyseinen pelaaja käyttää kaikissa maksuissaan joukkueen tilille. Maksun selityskohta jätetään tyhjäksi. Tiliotteessa näkyy joukkueen tunniste, maksajan nimi, viitenumero, summa, selvitys maksusta sekä tilinumero. Joukkueenjohtajalla on velvollisuus seurata joukkueelle tulevien maksujen suorittamista ja heidän tulee muistuttaa asianomaisia maksuviiveistä. On tärkeää huomioida, että joukkueella on mahdollisuus käyttää ainoastaan tilillä olevia rahoja, ei siis vielä laskutuksessa olevia mahdollisia tuloja (joukkueen rahaa voi olla sekä päätilillä / omalla alatilillä, tuloslaskelmasta näkee todellisen tilanteen). Tulot Mihin maksetaan Huomioitavaa Kuukausimaksut joukkueen tilille pelaajakohtainen viite Kahvikioskitulot Turnausten arpajaisja muut myyntitulot Mainostulot seuran tilille seuran tilille seuran tilille Muut laskutettavat tulot!! Etukäteen yhteys FC Ulvilan johtokuntaan ja selvitettävä miten laskutetaan.!! LiiKu tai muut arvat kerätään rahana ja siirretään yhtenä tilityksenä FC Ulvilan tilille JOUKKUEEN MENOT Joukkueelle tulevat laskut maksaa joukkueen rahastonhoitaja tai joukkueenjohtaja. Kulut kohdistetaan ao. joukkueelle. Laskujen käsittelyn helpottamiseksi joukkueenjohtajat varmistavat laskujen oikeellisuuden kuittaamalla ne. Laskussa tulee näkyä sen joukkueen tunnus, jota se koskee. Laskun liitteeksi on tehtävä erillinen osallistujaluettelo, joka tulee toimittaa taloudenhoitajalle. Siinä tulee olla osallistuvat henkilöt, lähtö- ja paluuajat ja - päivät, laskun aihe, mikä pelimatka ja matkan kohde. Osallistuvat henkilöt voivat olla ainoastaan joukkueeseen kuuluvia henkilöitä: pelaajia ja toimihenkilöitä, ei siis vanhempia. 4

5 Maksettaessa joukkueen kuluja pankkikortilla jj tekee tapahtumasta tositteen, mikäli asia ei ostokuitista täysin ilmene. Tiliotteessa näkyy joukkueen tunniste, maksajan nimi, viitenumero, summa, selvitys maksusta sekä tilinumero. Ostokuitin ja mahdollisen tositteen hän toimittaa allekirjoitettuna taloudenhoitajalle tiliöidyn tiliotteen kanssa. Pankkikorttikuitti liitetään ostotositteen mukaan. Ruokailuista ja majoituksista on liitteenä oltava osallistujaluettelo, josta selviää myös ajankohta, matkakohde ja tarkoitus. Menot Miten maksetaan Joukkueen ruokailut pankkikortilla joukkueen tililtä Huomioitavaa: Osallistujaluettelo, selvitys matkasta, tiliotetiliöinti Majoitusten maksaminen lasku Vanhankylän Alku ry/joukkuetunnus tai pankkikortilla Huomioitavaa: Osallistujaluettelo, selvitys matkasta, tiliotetiliöinti Menot Miten maksetaan Pientarvikehankinnat pankkikortilla (teipit, postimerkit, lääketarvikkeet ym) Huomioitavaa: Selvitys, tiliotetiliöinti Huollon tarvikkeet pankkikortilla Huomioitavaa: Selvitys, tiliotetiliöinti Bussimaksut Huomioitavaa: Selvitys Muut harjoitustilamaksut Huomioitavaa: Selvitys Tuomarimaksut lasku Vanhankylän Alku ry/joukkuetunnus lasku Vanhankylän Alku ry/joukkuetunnus FC Ulvilan tililtä Sarjamaksut, vakuutukset FC Ulvilan tililtä Varusteet, asusteet Vanhankylän Alku ry/joukkuetunnus Huomioitavaa: Selvitys, yleensä tilaus FC Ulvilan kautta LOPETTAVAT JOUKKUEET Jos lopettavalle joukkueelle jää kauden päätteeksi rahaa, niin summa jaetaan seurassa jatkavien pelaajien pääluvun mukaan ja siirretään siinä suhteessa niille joukkueille, joihin pelaajat menevät. Pelaajan siirtyessä seurasta toiseen tai harrastuksen loppuessa joukkueen yhteiseen käyttöön kerätyt rahat eivät siirry pelaajan mukana. PELAAJIEN VANHEMPIEN INFORMOINTI 5

6 Kaikkien tulee toiminnassaan muistaa, että joukkueiden kustannuksista vastaavat pelaajien vanhemmat joko suoraan tai epäsuoraan mainostuloilla yms. Heidän tulee olla riittävästi informoituja sekä joukkueen että seuran toiminnasta. Joukkueenjohtajien velvollisuus on tiedottaa pelaajien vanhempia riittävän usein. Kuluvaan pelikauteen liittyvän tiedottamisen lisäksi on tärkeää informoida etukäteen riittävällä tarkkuudella seuraavan vuoden toiminnan laajuus ja siitä aiheutuvat kustannukset. Poikkeamat kaikista sovituista suunnitelmista on tiedotettava ajoissa. FC Ulvila informoi omista pelisäännöistään ja arvoistaan vanhemmille kohdistetuissa tilaisuuksissa, omissa seurajulkaisuissaan ja julkisen sanan välityksellä. Kaikkien seuran toimihenkilöiden oletetaan olevan seuran jäseniä. 6

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA 15.1.2015 1 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA 1.1 Toiminta-ajatus Koripallojaoston luo mahdollisuuden koripallon harrastamiseen turvallisessa ja

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Sivu 1 / 6 MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Tilitoimisto on yrittäjän arvokkaimpia yhteistyökumppaneita. Aktiivinen ja ennakoiva yhteistyö tilitoimiston ja yrittäjän välillä

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Äänekosken Huiman jalkapallon toimintakäsikirjassa selvitetään Huiman Jalkapallon tulevaa toimintaa ja visiota v.2015 saakka. Markku

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot