Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet"

Transkriptio

1 Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet

2 Seuran varainhankinnan pelisäännöt Joukkueen/ryhmän on noudatettava Seinäjoen Taitoluistelijat ry:n asettamia pelisääntöjä joukkue/ryhmäkohtaisesta varainhankinnasta sekä seuran talousohjeita. Miten varainhankintaa joukkue/ryhmäkohtaisesti voidaan kerätä vuosittain tehdyn talousarvion perusteella (liite 2), jonka johtokunta hyväksyy. varoja kerätään vain tarpeellinen määrä suunniteltua toimintaa varten (yleishyödyllinen yhdistys) varat ovat joukkueen/ryhmän käytössä tasapuolisesti riippumatta vanhempien /luistelijan panoksesta varainhankintaan joukkueella/ryhmällä on oma taloudenhoitaja, joka huolehtii maksujen keräämisestä, seurannasta ja toimii seuran rahastonhoitajan ohjauksessa. joukkueelle/ryhmälle ei avata omaa pankkitiliä vaan rahaliikenne hoidetaan seuran pankkitilin kautta, jossa joukkueella/ryhmällä on oma kustannuspaikka varainhankintamuodot on tarkistettava johtokunnalta/rahastonhoitajalta, jolloin tarkastetaan niistä mahdollisesti aiheutuvat alv- tai muut vastuut. Mihin varainhankinnan tulee olla aina perusteltua ja kohteet tulee ilmoittaa talousarviossa varoja voidaan kerätä joukkuetta/ryhmää koskeviin yhteisiin kuluihin kuten esim. ryhmäytymiseen, bussimatkoihin, yöpymisiin, ruokailuihin, yhtenäisiin asusteisiin/varusteisiin ja kilpailumaksuihin. Myös huoltajien ja valmentajien kuluihin voidaan varoja kerätä. lähtökohtaisesti varainhankinta on kausikohtaista. Joukkue/ryhmä -kohtaisen varainhankinnan lisäksi voidaan tehdä myös projektikohtaista varainhankintaa (ulkomaanmatkat, näytösmatkat tmv). Isompien projektien kohdalla kausi voi olla perustellusti yhtä tilikautta pidempi. Projektikohtaisissa varainhankinnoissa toimitaan samoilla säännöillä kuin joukkue/ryhmäkohtaisessakin varainhankinnassa. joukkueen/ryhmän varoja ei voi käyttää seuran harjoitusmaksuihin tai jäsenmaksuihin. epäselvissä kuluissa on asia tarkistettava johtokunnalta/seuran rahastonhoitajalta

3 Muuta joukkue/ryhmä on velvoitettu osallistumaan myös seuran yhteiseen varainhankintaan, arpamyyntiin ja talkoisiin. Talkoisiin osallistumistavoitteena on vähintään 1 krt/perhe/vuosi. joukkueen/ryhmän taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassaolevia lakeja ja asetuksia ja kaikenlaiset veronkiertoon viittaavat järjestelyt ovat ehdottomasti kiellettyjä. joukkueen/ryhmän tukijat eivät saa olla ristiriidassa seuran päätukijoiden kanssa, eikä joukkue/ryhmä voi tehdä kilpailevia hakemuksia kaupungille/säätiöille/ rahastoille. avustushakemus on aina hyväksytettävä seuran hallituksella ennen sen lähettämistä. Nuori Suomi-hengen vastainen toiminta on kielletty nämä pelisäännöt tarkastetaan johtokunnassa vuosittain.

4 Joukkue/ryhmäkohtaiset talousohjeet 1. Yleisiä ohjeita varainhankinnasta Varainhankintaa voi tehdä kilpa- ja harrasteryhmät, jotka muodostuvat lähtökohtaisesti seuran ryhmäjaon mukaisesti sekä joukkueet. Ryhmä voi muodostua myös liittyen tiettyyn projektiin, esim. ulkomaan kilpailumatkat. Varainhankintaa tekevään ryhmään kuuluminen tulee olla avointa kaikille seuran ryhmään kuuluville. Varainhankinta voidaan aloittaa vain joukkueen/ryhmän vanhempainkokouksen päätöksellä. Joukkue/ryhmä toimittaa seuran hallitukselle hyväksyttäväksi varainhankintailmoituksen (liite 1) ja sen liitteeksi vanhempainkokouksen hyväksymän talousarvion (liite 2). Näiden hyväksynnän jälkeen joukkue/ryhmä saa oman kustannuspaikkatunnuksen ja voi aloittaa varainhankinnan. Joukkueen/ryhmän on huomioitava, että se voi neuvotella sopimuksista, mutta vain seuran virallisilla nimenkirjoittajilla on oikeus allekirjoittaa sopimukset. Allekirjoitettavat sopimukset toimitetaan seuran puheenjohtajalle. Kaikista yhteistyömuodoista tulee tehdä mahdollisimman yksilöity sopimus. Muun muassa sponsoroinnista ja talkootöistä tulee tehdä kirjallinen sopimus teettäjän kanssa. (Liite 3) Arpajaisten suhteen noudatetaan arpajaislakia. Joukkueen/ryhmän varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtaja/ryhmävastaava ja taloudenhoitaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien luistelijoiden vanhemmilla. 2. Kirjanpito Joukkueen/ryhmän kirjanpito hoidetaan seuran toimesta. Joukkue/ryhmä on velvoitettu toimimaan kaikissa toiminnassaan seuran rahastonhoitajan ohjeiden mukaisesti. Varainhankintaa tekevälle joukkueelle/ryhmälle annetaan oma kustannuspaikkanumero, joka tulee laittaa jokaiseen tulo- ja menotositteeseen. Yksityiskohtaiset ohjeet saa seuran rahastonhoitajalta. Seura on arvonlisäverollinen yhdistys, jonka vaikutus täytyy selvittää jokaisessa tapahtumassa erikseen. Joukkue/ryhmä vastaa mahdollisen arvonlisäveron maksamisesta kirjanpitäjän tekemän laskelman mukaisesti. Lisätietoja saa varainhankintavastaavalta. Yhteystiedot löytyvät Verotietoon voi tutustua myös

5 3. Laskutus Kaiken laskutuksen hoitaa seuran laskuttaja. Laskuttajalle ilmoitetaan laskun saajan yhteystiedot, laskun aihe ja summa, arvonlisäverollisuus sekä joukkueen/ryhmän kustannuspaikkanumero sekä mahdollisesti kopio sopimuksesta, johon lasku liittyy. 4. Joukkuemaksu Joukkueilla/ryhmällä on oikeus kerätä halutessaan joukkuemaksua. Joukkuemaksulla kerätään etukäteen varoja isompia kuluja, mm. matkoja varten. Joukkuemaksu kerääntyy seuran tilille joukkueen/ryhmän kustannuspaikalle. Joukkuemaksun suuruutta ja riittävyyttä tulee tarkastella kauden aikana ja reagoida siihen tarvittaessa. Joukkuemaksusta päättää joukkueen/ryhmän vanhempainkokous joukkueen/ryhmän taloudenhoitajan esityksen pohjalta. Joukkuemaksun suuruus tulee hyväksyttää hallituksella. 5. Joukkueen/ryhmän rahat ja omaisuus Kaikki joukkueen/ryhmän rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen/ryhmän käytössä. 6. Rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen Luistelijan lopettaessa luistelun seurassa, kaikki rahat ja omaisuus jäävät joukkueen/ryhmän/seuran tilille. Luistelijan siirtyessä ryhmästä toiseen, varojen siirtyminen käsitellään hallituksessa tapauskohtaisesti.

6 Käytännön ohjeita varainhankintaan: 1. Varainhankinnan aloitus: 1. Ryhmän/joukkueen tulee pitää vanhempainkokous, jossa esitellään seuran ohjeet varainhankinnasta. Tämän jälkeen vanhemmat päättävät, haluavatko he ryhtyä varainhankintaan. 2. Jos ryhmän/joukkueen vanhempainkokous tekee päätöksen varainhankinnan aloittamisesta, se tekee varainhankintailmoituksen (liite 1), jossa määritellään alustavasti varainhankintamuodot. 3. Ryhmä/joukkue valitsee joukostaan taloudenhoitajan. 4. Taloudenhoitaja laatii ryhmävastaavan/joukkueenjohtajan kanssa talousarvion varainhankintailmoituksessa olevien suunnitelmien pohjalta (liite 2). 5. Vanhempainkokous hyväksyy talousarvion. 6. Varainhankintailmoitus (liite 1) ja talousarvio (liite 2) toimitetaan seuran hallitukselle hyväksyttäväksi. 7. Hallituksen hyväksyessä varainhankintasuunnitelman, ryhmä/joukkue saa kustannuspaikkanumeron, jota sen tulee käyttää jokaisessa tulo- ja menotositteessa 7. Ryhmä/joukkue voi aloittaa varainhankinnan seuran pelisääntöjen ja joukkue/ryhmäkohtaisen talousohjeiden mukaisesti. 2. Yhteistyösopimusten tekeminen (talkoot, sponsorointi yms.): Ryhmä/joukkue voi neuvotella yhteistyökumppanin kanssa sopimuksen ehdoista, jonka jälkeen ryhmä/joukkue laatii yhteistyösopimuksen kahtena kappaleena (liite 3). Vasta seuran hyväksynnän ja allekirjoitusten jälkeen sopimukseen otetaan yhteistyökumppanin allekirjoitus. Kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet, toinen kappale jää yhteistyökumppanille ja toinen seuralle. Ryhmä/joukkue huolehtii itse, että sopimus tulee laskutettavaksi. Ryhmän/joukkueen talousvastaava huolehtii sopimusten arkistoinnista. Kauden päättyessä ne kootaan seuran kirjanpitoon liitettäväksi.

7 3. Kirjanpidon toimintaohjeet: Tilataan laskulle tavaraa tms. ja ko. laskun maksu Lasku osoitetaan suoraan seuralle. Jos laskun saa mukaansa, tilaaja toimittaa laskun seuran rahastonhoitajalle tai puheenjohtajalle ja merkitsee laskuun tarkastusmerkinnän. Postissa tulevista laskuista on hyvä ilmoittaa sähköpostitse etukäteen seuran puheenjohtajalle. Laskutusosoite: Seinäjoen Taitoluistelijat ry, Kiminkatu 12, SEINÄJOKI Laskuun merkki: joukkueen tai ryhmän nimi ja tilaaja Laskun tarkastaa: Tavaran/palvelun tilaaja Laskun hyväksyy: Seuran puheenjohtaja Laskun maksaa: Seuran rahastonhoitaja Maksut tililtä kuittia vastaan Kuitti selvityksineen (esim. pizzailta: ryhmäytyminen tms., pvm., kustannuspaikkanumero, osallistujat, tarkastajan merkintä/allekirjoitus ja maksajan tilinumero) toimitetaan seuran rahastonhoitajalle, joka maksaa summan ryhmän/joukkueen kustannuspaikalta annetulle tilille. Joukkue/ryhmä laskuttaa esim. sponsorointimaksun. Laskuttaja: Laskutuksen hoitaa seuran laskuttaja. Osoite: Laskuttajalle ilmoitetaan laskun saajan yhteystiedot, laskun aihe ja summa sekä joukkueen/ryhmän kustannuspaikkanumero. Ilman allekirjoitettua sopimusta laskua ei voi lähettää. Joukkue/ryhmä kerää kertaluonteisen maksun käytettäväksi yleisiin kuluihin tai itse maksettaviin tilattuihin vaatteisiin. Taloudenhoitaja kerää käteisenä rahat, ja toimittaa ne seuran rahastonhoitajalle ilmoittaen samalla kustannuspaikkanumeronsa. Rahat viedään yhtenä summana pankkiin (vältytään pankkikuluilta vs. jos jokainen laittaa siirtona tilille) Joukkuemaksu Joukkuemaksu laskutetaan seuran toimesta kuukausilaskutuksen yhteydessä seuran hallituksen hyväksynnän jälkeen. Joukkuemaksun perimisestä tulee tehdä ilmoitus seuran laskuttajalle. Ilmoituksessa on oltava ryhmän nimi, luistelijoiden nimet, joukkuemaksun suuruus ja joukkueen kustannuspaikkanumero ja miltä kuukausilta joukkuemaksut laskutetaan.

8 Kuukauden valmistelu kirjanpitoa varten Kaikki tositteet tulee toimittaa sen kuukauden kirjanpitoon, kun ne ovat syntyneet. Aineisto tulee toimittaa seuran rahastonhoitajalle seuraavan kuun 5. päivään mennessä. Varojen riittävyys Varojen riittävyyttä tulee seurata jatkuvasti. Ryhmän/joukkueen on huolehdittava, että sen kustannuspaikalla on tai on tulossa riittävästi rahaa tekemiensä kulujen peittämiseksi. Jos ryhmällä/joukkueella ei ole varoja kuluja vastaavasti, seura laskuttaa erotuksen luistelijoilta. Varoja ei tule kerätä kuin poikkeustapauksissa enempää kuin ryhmä/joukkue kaudessa käyttää. Ohjaus: Kaikesta varainhankintaan liittyvästä neuvoja voi ensisijaisesti kysyä seuran rahastonhoitajalta tai varainhankintavastaavalta. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät seuran nettisivuilta

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa.

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. YLEISTÄ Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. FC Ulvilan taloushallinto jakautuu kahteen pääosaan. Tässä

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI

RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI 2011 2012 RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI Päivitetty 23.4.2011 Laatija: Niina Salo, Keski-Uudenmaan Juniorikiekkoilun tuki ry, controller niina.salo@kreditte.net puhelin 040-4126198

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1 Kuka hoitaa joukkueen talousasioita 1 Pankkitili 1 Pelaajien maksut 2 Kannatustuotteet 2 Talkootulot 2 Mainostulot 2 Puffettitulot 2

Lisätiedot

LePyn talousohje. Kausimaksut

LePyn talousohje. Kausimaksut LePyn talousohje Kausimaksut Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan LePylle vuosittaisen kausimaksun, jonka suuruuden päättää seuran hallitus. Kausimaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä, kuten

Lisätiedot

VJS rahastonhoitajakoulutus

VJS rahastonhoitajakoulutus Jokainen VJS:n joukkue on velvollinen huolehtimaan joukkueensa 1. budjetoinnista 2. maksuliikenteestä 3. toimintamaksujen seurannasta 4. kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä lakien ja asetusten mukaan. Jokaisella

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

JäPS Taloussääntö. Maaliskuu 23. Versio 2015.1. 1 Yleistä. 2 Seuran talous. 3 Ikäluokan talous. 4 Toimihenkilöiden korvaukset.

JäPS Taloussääntö. Maaliskuu 23. Versio 2015.1. 1 Yleistä. 2 Seuran talous. 3 Ikäluokan talous. 4 Toimihenkilöiden korvaukset. JäPS Taloussääntö Maaliskuu 23 2015 Järvenpään Palloseura ry:n johtokunnan hyväksymä taloussääntö emoseuran ja ikäluokkien talouden- ja varainhoidosta. Versio 2015.1 1 Yleistä 2 Seuran talous 3 Ikäluokan

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Nro 27

Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Nro 27 Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Nro 27 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty valtuustossa 14.12.2001) YLEISPERIAATTEET 1. Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry 2005 Projektien talousohje TALOUSOHJE 2005 EPT:N PROJEKTEILLE

Espoon Partiotuki ry 2005 Projektien talousohje TALOUSOHJE 2005 EPT:N PROJEKTEILLE TALOUSOHJE 2005 EPT:N PROJEKTEILLE Aliisa Kujala 30.12.2004 Sisällys: Yleistä... 3 Budjetti... 3 Budjetin muoto... 3 Kustannuspaikat ja tilit... 4 Mitä tulee muistaa budjetissa?... 4 Avustukset... 5 Talouskäytäntö...

Lisätiedot