KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A Oulu Puhelin Telefax Toimistot: Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku

2 1.1 KOHTEEN ESITTELY KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT TYÖMAAHALLINTO Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelija KATSELMUKSET Alku- ja loppukatselmus TOIMINNAN JÄRJESTELY LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUSTOIMENPITEET TYÖMAAN HUOLTO TYÖTURVALLISUUS MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA MITTAUSTYÖT Työnaikaiset mittaukset Työmäärien mittaukset Tarke- ja laadunvarmistusmittaukset MAAPERÄTUTKIMUKSET MAARAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA Materiaalien laadunvalvonta Maa-ainekset Muut materiaalit Tiivistämistyön laadunvalvonta NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUKSET MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Siirrettävät rakenteet Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden siirtäminen Suojattavat rakenteet Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden suojaaminen Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat KUIVATUSRAKENTEET Salaojat Sivu- ja niskaojat Laskuojat Rummut MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maakaivannot Putki- ja johtokaivannot Salaojakaivannot KAIVANTOJEN TÄYTÖT Asennusalustat Alkutäytöt Salaojien ympärystäytöt Lopputäytöt Lopputäyttö liikennöitävällä alueella (alitukset) Massanvaihtoon kuuluvat täytöt... 11

3 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 2/ PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Suodatinkerrokset Suodatinkankaat Sitomattomat kantavat kerrokset Asfalttipäällysteet Sekoitusjyrsintä (SJYR) Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat Piennartäyte REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Reunatuet Betonikivipäällysteet KASVILLISUUSRAKENTEET Kasvualustat ja katteet Tuotteistetut kasvualustat Katteet Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot Istutukset Katupuut Pensaat VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT JÄTEVESIVIEMÄRIT JÄTEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Jätevesiviemäriputket Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket ASENNUSALUSTA JÄTEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Jätevesiviemäriputken asentaminen Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Liitoksen tekeminen olemassa olevaan viemäriin Pumppaamot VALMIS JÄTEVESIVIEMÄRI KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Jätevesiviemärin kelpoisuuden osoittaminen HULEVESIVIEMÄRIT HULEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Hulevesiviemäriputket Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket ASENNUSALUSTA HULEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Hulevesiviemäriputken asentaminen Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen VALMIS HULEVESIVIEMÄRI KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Hulevesiviemärin kelpoisuuden osoittaminen VESIJOHDOT VESIJOHTOPUTKISTOJEN VAATIMUKSET Vesijohtoputkien yleiset vaatimukset... 20

4 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 3/ Vesijohtolinjan laitteiden vaatimukset ASENNUSALUSTAN VAATIMUKSET VESIJOHDON RAKENTAMISEN VAATIMUKSET Vesijohtoputken asentaminen Sulkuventtiilin asentaminen VALMIIN VESIJOHTORAKENTEEN VAATIMUKSET KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Vesijohdon kelpoisuuden osoittaminen Vesijohdon desinfiointi TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT Liikennemerkit Tiemerkinnät VALAISTUSRAKENTEET... 23

5 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 4/23 1 YLEISTÄ 1.1 KOHTEEN ESITTELY Urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen tarjouslaskenta-aikana. 1.2 KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT Maarakennustyöt tehdään tämän suunnitelman piirustusten, työkohtaisen työselityksen ja seuraavien ohjeiden mukaisesi: INFRARAKENTAMISEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET (Infra- RYL) - Osa 1 Väylät ja alueet, Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje v. 2.1 Suomen rakennusinsinööriliitto RIL ry: maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL ASFALTTINORMIT 2008, PANK ry ASFALTTIURAKAN ASIAKIRJAT 2005, TYÖSELOSTUS, ARVON- MUUTOSPERUSTEET, PANK ry Lisäksi työn suorittamisessa noudatetaan rakentamista koskevia yleisiä työselityksiä ja normaalimääräyksiä, lakeja, asetuksia, sekä rakentamista ja työturvallisuutta valvovien viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Työssä tulee noudattaa rakennustarvikkeiden valmistajien asennusohjeita, sekä työn valvojan ja suunnittelijan työn aikana antamia ohjeita. Urakoitsija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan rakennuttajalle ja rakennuttajan valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista asiakirjojen välillä tai asiakirjojen ja olemassa olevien rakenteiden välillä. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään hyvissä ajoin, etteivät ne aiheuta tarpeettomia kustannuksia eivätkä katkoja työn suorituksessa. Rakennuttaja ratkaisee yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutostarpeen. 1.3 TYÖMAAHALLINTO Rakennuttaja Nimi: Kiimingin kunta Osoite: Lempiniementie 2, Kiiminki Yhteyshenkilö: Mikko Ukkola Puhelin: Sähköposti: Rakennuttaminen ja valvonta Nimi: Ramboll Oy

6 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 5/ Suunnittelija 1.4 KATSELMUKSET Osoite: Kiviharjuntie 11, Oulu Yhteyshenkilö: Seppo Saarinen Puhelin: Sähköposti: Nimi: AIRIX Ympäristö Oy Osoite: Mäkelininkatu 17 A, Oulu Yhteyshenkilö: Keijo Verronen Puhelin Sähköposti: Alku- ja loppukatselmus Ennen työn aloittamista pidetään alkukatselmus ja rakentamisen valmistuttua loppukatselmus. Urakoitsija suorittaa myös rakennustyöalueen vaikutusalueella olevien rakenteiden, laitteiden ja rajamerkkien kuntotarkistukset ennen työn aloitusta ja vastaa niille aiheuttamistaan vahingoista. Aloituskatselmuksessa sovitaan työalueet ja varastointialueet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja. 2 TOIMINNAN JÄRJESTELY 2.1 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUSTOIMENPITEET 3 TYÖMAAN HUOLTO Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Mahdollisten kiertoteiden ja ajoratojen työnaikainen kunnossapito kuuluu urakkaan. Urakoitsijan tulee määrätä henkilö, joka vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. 3.1 TYÖTURVALLISUUS Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työskentelyalueen rajaavat suoja-aitaukset ja muut suojarakenteet, jotka ovat tarpeen ulkopuolisten henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Kohteesta on laadittu erillinen turvallisuusasiakirja. 4 MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA 4.1 MITTAUSTYÖT Urakoitsija huolehtii kaikista työn läpiviemiseen tarvittavista mittauksista kustannuksellaan. Kiimingin kunnan mittausryhmän suorittamien maastomittauksien ja pohjakarttojen perusteella on laadittu suunnittelua varten maastomalli. Käytetty korkeusjärjestelmä on N60.

7 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 6/23 Yhteyshenkilö Arto Kurvinen, p Välirinteen mittaukset on suorittanut AIRIX Ympäristö Oy Työnaikaiset mittaukset Ennen mittaustöiden aloittamista varmistetaan että rakennuskaavan tiealueen pyykit on asianmukaisesti merkitty. Ennen raivaustöiden sekä pintamaiden ja turpeen poistotöiden aloittamista kadut merkitään riittävällä tarkkuudella maastoon, jotta vältytään tarpeettomalta puiden kaadolta ja pintamaiden raivaukselta. Lopulliset linjojen paalutukset ja korkomerkkien asennukset suoritetaan pintamaiden poiston jälkeen. Suunnitelma merkitään maastoon kunkin työvaiheen edellyttämällä tavalla. Maastoon sijoitetaan sellainen määrä paaluja, että niiden perusteella työ on tehtävissä suunnitelman mukaisesti ja että on mahdollista luotettavasti todeta työn suunnitelmanmukaisuus näiden merkkien perusteella. Työn edetessä mittausmerkit tulee tarvittaessa korjata ajan tasalle jokaisen työvaiheen edellä. Nykyisiin rakenteisiin liittyvien rakenteiden mitat on aina tarkastettava työmaalla ja tarvittaessa sovitettava todellisiin korkeuksiin Työmäärien mittaukset Työmäärien mittauksissa noudatetaan INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje v Tarke- ja laadunvarmistusmittaukset Urakoitsija tekee paljastuneiden ja uusien maanalaisten rakenteiden (viemäri-, ym. johtojen) tarkemittaukset ja tarkepiirustukset (X, Y, Z) johtokarttaa varten. Laadunvarmistusmittaukset suoritetaan InfraRYL määräysten mukaisesti. Laadunvarmistusmittauksista tehdään mittauspöytäkirjat jotka hyväksytetään rakennuttajalla. Laadunvarmistusmittausten suorittajan on oltava rakennuttajan hyväksymä. 4.2 MAAPERÄTUTKIMUKSET Veistämöntien (K1) alueella on kartoitettu turvekerroksen paksuus rassaamalla kunnan toimesta syksyllä MAARAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA Noudatetaan tätä työkohtaista työselostusta ja luvussa 1.2 mainittuja yleisiä työselostuksia.

8 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 7/ Materiaalien laadunvalvonta Maa-ainekset Urakoitsija tekee tai teettää työmaalla käytetyistä täyttömateriaaleista rakeisuusmääritykset heti työn alussa rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kiviainesmateriaalien laatua seurataan työn aikana ottamalla näyte jokaisesta alkavasta 1000m³ erästä, kuitenkin vähintään yksi näyte jokaista työmaalla käytettävää materiaalia kohden. Urakoitsija tekee tai teettää lisäseulontakokeita, mikäli materiaalin laadussa havaitaan silmämääräisiä muutoksia (laadun toteaminen, vrt. "Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL") Muut materiaalit Muiden työssä käytettävien materiaalien tulee olla kyseiseen kohteeseen ja kyseisissä olosuhteissa yleisesti hyväksyttyjä. Varastoinnissa ja käytössä noudatetaan valmistajan antamia ohjeita Tiivistämistyön laadunvalvonta Täyttöjen tiivistämistä valvotaan tiiviys- ja kantavuuskokeiden avulla. Tiiveys- ja kantavuuskokeet sijoitetaan työn alkuun käytettävissä olevalle kalustolle sopivan kerrospaksuuden ja yliajokertojen selvittämiseksi. Putkiarinoiden tiivistämistyössä on käytettävä tärylevyä. Työtä seurataan työtapatarkkailuna ja tarvittaessa suoritettavilla tiiveyskokeilla Liikennealueiden kantavan kerroksen tarkkailu tehdään levykuormituskokeella yksi näyte alkavalta 1000m² alueelta. Kantavan kerroksen tiiveyssuhde vaatimus InfraRYL mukaisesti. 4.5 NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUKSET Urakoitsija suorittaa kaikki urakan läpiviemiseen tarvittavat laadunvalvonnalliset näytteenotot ja tutkimukset kustannuksellaan MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Työn aikana tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta vähäisiä, siirtotöistä aiheutuvia katkoksia. Urakoitsija ilmoittaa työnaikaisista vedenjakelukatkoksista kuluttajille tilaajan edustajien kanssa sovittavalla tavalla. Ennen kaivutöiden aloittamista urakoitsija selvittää kaikki alueella mahdollisesti olevat kaapelit yhdessä kaapelinomistajien kanssa. Johtojen ja kaapelien osalta tapahtuvat siirrot, purkamiset ja suojaamiset suorittaa niiden omistaja, ellei asiasta erikseen toisin sovita.

9 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 8/ Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Puusto hakataan Nikkarinkujan ja Veistämöntien (K1) katualueelta. Hakattavat puut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan metsätöissä yleisesti käytettyjen periaatteiden mukaisesti. Urakoitsija pinoaa raivatun puuston tilaajan osoittamaan paikkaan. Pienempi kasvillisuus raivataan työalueilta tarvittavilta osin. Raivausjätteet urakoitsija poistaa asianmukaisesti kustannuksellaan Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Nykyistä kasvillisuutta ei saa tarpeettomasti vahingoittaa. Kasvillisuus suojataan InfraRYL taulukon 11113:T1 periaatteiden mukaisesti. Yksittäiset puut suojataan laudoittamalla runko ja yhtenäinen puusto aitaamalla. Juuristoalueella liikkumista tulee välttää Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Purettavista päällysteistä urakoitsija huolehtii kustannuksellaan asianmukaisesti. Poistettava päällyste viedään urakoitsijan hankkimaan luvalliseen paikkaan Siirrettävät rakenteet Liikennemerkkien siirto tapahtuu suunnitelmakarttojen mukaisesti. Nykyisiä merkkejä ei saa poistaa tai siirtää tarpeettoman aikaisin Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden siirtäminen Ennen työn aloittamista rakentajan on yhdessä johtojen omistajien kanssa selvitettävä työalueella olevien johtojen tarkka sijainti ja sovittava hyvissä ajoin siirto- ja purkutöiden suorittamisajankohdasta Suojattavat rakenteet Mahdollisista suojattavista rakenteista sovitaan rakennuttajan kanssa aloituskatselmuksessa Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden suojaaminen Ennen työn aloittamista rakentajan on yhdessä johtojen omistajien kanssa selvitettävä työalueella olevien johtojen tarkka sijainti ja sovittava hyvissä ajoin mahdollisista pysyvistä tai työnaikaisista suojauksista ja suojaustöiden aikataulusta. Johtojen omistaja suorittaa suojaukset, ellei asiasta erikseen toisin sovita.

10 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 9/ Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Läjitettäväksi kelpaamattomat jätteet, kuten kannot ja kivet kuljetetaan urakoitsijan hankkimaan luvalliseen paikkaan KUIVATUSRAKENTEET Salaojat Nikkarinkujan ja Veistämöntie (K1) ja Näätämöntien (K2) salaojat rakennetaan muovisesta SN8 luokan 110mm:n salaojaputkesta. Salaojien ympärystäyttö kohdan InfraRYL mukaisesti salaojasorasta rakeisuudeltaan 8/32. Asennus InfraRYL mukaisesti Sivu- ja niskaojat Laskuojat Rummut Näätämöntien K2, Teollisuustien K3 ja Välirinteen K4 sivuojien luiskat raivataan ja pintamaat poistetaan uutta nurmetusta varten suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Ojien toimivuus tarkistetaan, ja niitä ruopataan tarvittaessa. Nikkarinkujan ja Veistämöntien (K1) ja Näätämöntien (K2) alueelta sadevedet johdetaan sadevesiviemäreitä pitkin ruopattavaan laskuojaan. Ruoppauksen syvyys ja laajuus on osoitettu suunnitelmakartalla (K1). Ojan toimivuus tarkistetaan ruoppauksen jälkeen, ja tarvittaessa ruopataan lisää. Veistämöntien (K1) alittava uusi Ø800 mm teräsrumpu asennetaan suunnitelmakartan osoittamaan paikkaan. Rumpu on K1-luokan teräsputkirumpu. Siirtymäkiila kohdan mukaisesti. Veistämöntien laskuojan nykyinen betonirumpu uusitaan suunnitelmakartalla osoitetusti. Uusi rumpu on Ø800 mm K1-luokan teräsputkirumpu. Teollisuustien K3 varrelle rakennetaan uusia rumpuja. Teollisuustien uudet rummut ovat Ø300 mm SN8 luokan muoviputkirumpuja. Rummut rakennetaan suunnitelmien ja InfraRYL mukaisesti. Työssä noudatetaan InfraRYL ja valmistajan ohjeita.

11 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 10/ MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maakaivannot Ylijäämämaat kuljetetaan urakoitsijan hankkimalle luvalliselle maanläjitysalueelle. Massojen käsittely, poiskuljetus läjitysalueelle ja tasaus läjitysalueelle kuuluu urakoitsijalle. Tilaaja ei osoita läjitysaluetta. Veistämöntiellä (K1) plv tehtävä turpeen poisto massanvaihtona. Arvioitu turpeen alapinta (rassattu) on osoitettu pituusleikkauksessa. Massanvaihto tehdään InfraRYL kuva 16110:K1 (massanvaihto kaivamalla) mukaisesti. Mikäli työn aikana turvetta ilmenee suunnitelmassa osoitettua laajemmin, on otettava yhteys tilaajaan ja sovittava laajemmasta massanvaihdosta. InfraRYL mukaisesti Putki- ja johtokaivannot InfraRYL mukaisesti Salaojakaivannot InfraRYL mukaisesti KAIVANTOJEN TÄYTÖT Asennusalustat Alkutäytöt Putket, kaivot ja venttiilit asennetaan 150mm vahvuiselle asennusalustalle (raekoko 0/16). InfraRYL mukaisesti. Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. Alkutäyttö tehdään routimattomasta hiekasta enintään 300 mm paksuina kerroksina ja tiivistetään tärylevyllä neljänä ajokertana, siten että saavutetaan vaadittu 95 % tiiviysaste tai kantavuusarvo E l vähintään 50 MN/m 2. Putken päällä koneellinen tiivistäminen voidaan aloittaa, kun putken laen päällä on vähintään 0,3 m:n paksuinen täyttökerros. Alkutäyttömateriaali pudotetaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihe tehdään putken vierustalla lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan (sauvalla tms.) putken tuntu-

12 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 11/23 massa huolellisesti putken alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu ja että täyte tulee tiiviisti putkea vasten. Alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Jäätynyttä materiaalia ei saa käyttää alkutäyttöön. Vettä pidättävä pato Kaivannon ollessa huonosti vettä läpäisevässä maalajissa tulee veden virtaus estää asennusalustassa ja täyttömateriaalissa rakentamalla linjalle savisulkuja noin 50 metrin välein. Vettä pitävä pato eli savisulku rakennetaan savesta tai hienoja lajitteita sisältävästä silttimoreenista. Pato tulee perustaa koko kaivannon leveydelle kaivannon pohjaan saakka. Padon harjan on ulotuttava vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Pato tiivistetään mahdollisimman tiiviiksi alkutäytön tiiviysvaatimusten mukaisesti. Padon tulee olla noin yhden (1) metrin pituinen. Muutoin kuin InfraRYL Salaojien ympärystäytöt Lopputäytöt Salaojien ympärystäyttömateriaalina käytetään InfraRYL kuvan 18320:K1 rakeisuuksia noudattavia täyttömateriaaleja (alueen 3 sepeli 8/32). Tuetun kaivannon lopputäyttö tehdään tukirakenteiden poistamisen edetessä siten, ettei kaivanto pääse sortumaan, tiivistetty kaivantotäyte löyhtymään tai putket siirtymään. Lopputäyttö liikennöitävällä alueella (alitukset) Lopputäyttö ulotetaan katurakenteen rakennekerrosten alarajaan. Lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisella kivennäismaalla. Mikäli kaivannoista saatu maa-aines on hyvin tiivistyvää, käytetään sitä. Mikäli täyttömateriaali tuodaan muualta, sen tulee routimisominaisuuksiltaan vastata kaivannosta poistettua materiaalia. Muutoin kuin InfraRYL. Massanvaihtoon kuuluvat täytöt Massanvaihdossa poistettava turve korvataan InfraRYL kohdan maapenkereet laatuvaatimukset täyttävällä materiaalilla. Materiaalina käytetään hiekkaa ja sitä karkeampia tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja. Materiaali ei sisällä kiviä tai lohkareita, joiden läpimitta on suurempi kuin 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta. InfraRYL mukaisesti.

13 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 12/ PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Suodatinkerrokset Suodatinkerrokset rakennetaan hiekasta suunnitelmien ja InfraRYL mukaisesti Suodatinkankaat Suodatinkangas N3, asennus K1, J1 ja J2 tyyppipoikkileikkausten sekä InfraRYL mukaisesti Sitomattomat kantavat kerrokset Kantavan ja jakavan kerroksen rakentamisessa noudatetaan InfraRYL. Sitomaton kantava ja jakava kerros rakennetaan kalliomurskeesta mm, jonka E-moduuli arvo on 280 MN/m 2. Kantavan ja jakavan kerroksen murskeen rakeisuuskokeessa on osoitettava materiaalin E-moduuli arvo. Kantavan kerroksen pintaan levitetään profilointikerros 50 mm (KaM mm, E-moduuli 280 MN/m 2 ). Kantavuusvaatimukset kantavan kerroksen päältä mitattuna: Veistämöntie / Nikkarintie Näätämöntien levitys Teollisuustien LA-pysäkki Välirinne Kevyen liikenteen väylät 160 MPa 175 MPa 175 MPa 175 MPa 85 MPa Tiiveyssuhdevaatimus määräytyy InfraRYL taulukkojen 21310:T4 ja T5 mukaan Asfalttipäällysteet Päällystettävien katujen ja levennysten kulutuskerrokset tehdään asfalttibetonista AB 16/125 (50 mm). Veistämöntie / Nikkarinkuja K1 päällysteen alle levitetään ABK 22/125 (50 mm). Kevyen liikenteen väylien kulutuskerros tehdään asfalttibetonista AB 11/100 (40 mm). Uuden kulutuskerroksen liittyminen vanhaan tehdään limittäin jyrsimällä vanhaa kulutuskerrosta. Liittymissaumat vanhaan päällysteeseen on sahattava suoriksi. VANHAN JA UUDEN KULUTUSKERROKSEN SAUMA:

14 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 13/ Sekoitusjyrsintä (SJYR) Ennen sekoitusjyrsintää nykyisen päällysteen päälle lisätään 50 mm kerros rakeisuudelta 0/56 mursketta. Sekoitusjyrsintä tehdään 200 mm syvyydeltä sekoittamalla nykyinen päällyste ja lisätty murske nykyisen kantavan kerroksen kanssa jyrsimällä. Samalla Teollisuustietä K3 levennetään puolelleen n. 0,10-0,20 m, siten että rakenteen leveys on yhteensä 7,5 metriä. Sekoitettu vanha kantava kerros tasataan suunnitelman mukaiseen tasoon (-päällyste) ja päällystetään. Sekoitusjyrsittävät alueet on esitetty suunnitelmakartoilla ja leikkauksissa Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat Siirtymärakenteet liityttäessä nykyisiin tierakenteisiin ja putkikaivantojen tien alituksissa InfraRYL mukaisesti. Siirtymäkiilan kaltevuus 1/ Piennartäyte Piennartäytöt tehdään kalliomurskeesta (KaM ) REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Reunatuet Linja-autopysäkin odotustilan edessä, uudessa saarekkeessa ja Näätämöntien risteysalueella Teollisuustiellä reunatukena käytetään upotettavaa betonista reunatukea 300mmx170mm. Linja-autopysäkillä reunakiven näkymä on 10 cm. Upotettavat reunatuet asennetaan maakosteaan betoniin. Betonin sementtimäärän on oltava 250kg/m³ ja kiviaineksen raekooltaan 0/8 mm. Asennus tapahtuu InfraRYL mukaan Betonikivipäällysteet Teollisuustien liikenteenjakajan, LA-pysäkin odotustilan ja Näätämöntien risteysalueen kevyen liikenteen väylän erottava betonikiveys tehdään punamustasta sauvakivestä (278 x 138 x 60 mm) KASVILLISUUSRAKENTEET Kasvualustat ja katteet Tuotteistetut kasvualustat Tuotteistetuilla kasvualustoilla tarkoitetaan paikalle tuotuja tuotteistettuja kasvualustoja. Kasvualustojen ravinnepitoisuudet InfraRYL taulukon 23111:T1 mukaisesti (Nurmikot A1 A3). Kasvualustojen tilavuus ja muoto taulukon 23111:T2 mukaisesti. Pylväspihlajien (Sorbus aucuparia Fastigiata ) ja keijuangervoiden (Spiraea japonica Litle Princess ) kasvualustoina käytetään tuotteistettuja kas-

15 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 14/ Katteet vualustoja InfraRYL taulukon 23111:T1 (Vaatimattomat kasvualustat) mukaisesti. Muutoin InfraRYL mukaisesti. Nikkarinkujan (K1) varrelle istutettavien pylväspihlajien (Sorbus aucuparia Fastigiata ) ympärille jätetään halkaisijaltaan noin 1m:n kylvämätön alue, joka katetaan mäntykuorikatteella. Näätämöntien (K2) varrella pylväspihlajien (Sorbus aucuparia Fastigiata ) ja keijuangervoiden (Spiraea japonica Little Princess ) kasvualustat (1,7m x 3,5m) katetaan mäntykuorikatteella (5 20mm). Katekerroksen paksuus on mm. Muutoin InfraRYL mukaisesti. Teollisuustien (K3) pylväspihlajien juurille ei tule katetta Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot Istutukset Katupuut Nurmetettavat alueet on osoitettu suunnitelmakartalla. Urakoitsija suorittaa katualueen reunojen muotoilut suunnitelmien mukaisesti mukaillen olemassa olevia rakenteita sekä levittää mullat ja kylvää nurmikon. Kylvönurmikoiden ja korjausten nurmikkoluokka on Nurmikko A3 InfraRYL mukaisesti. Kaikkien istutettavien taimien tulee olla terveitä, hyvälaatuisia ja lajikohtaiselta kasvutavaltaan ja korkeudeltaan samanlaisia. Taimien tulee olla pohjoista alkuperää ja niiden tulee täyttää niille erikseen mainitut kokovaatimukset. Puiden (Sorbus aucuparia Fastigiata ) tulee olla kooltaan vähintään 200 cm:n ja pensaiden (Spiraea japonica Little Princess ) vähintään 30cm:n korkuisia. Istuttamiseen käytetään vain katupuiksi kasvatettuja puuntaimia, joiden latvus, juuristo ja runko on hoidettu taimistolla. Istuttamiseen käytetään astiataimia. Jos taimia ei voida välittömästi istuttaa, taimet on säilytettävä varjossa ja huolehdittava riittävästä kastelusta. Istutusajankohta InfraRYL mukaisesti (Taulukko 23311:T1). Istutettaessa puiden taimet kastellaan ja niille annetaan vettä vähintään 50 l / puu. Puiden istutuskuopat ovat kooltaan 1700x1700mm ja syvyydeltään 800mm. Puut tuetaan kahdella pystyyn asetetulla tukiseipäällä InfraRYL mukaisesti (kuva 23311:K2). Kohteessa käytetään yhteneviä tukiseipäitä ja sidontamateriaaleja. Tuenta ei saa missään vaiheessa hangata tai kuristaa puun runkoa tai oksia. InfraRYL mukaisesti.

16 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 15/ Pensaat Istuttamiseen käytetään astiataimia. Taimet istutetaan lomittain kolmeen riviin 50 cm:n välein. Rivien väli on 50 cm. Pylväspihlajien alla oleville pensasryhmille tehdään yhtenäiset istutusalustat, joiden syvyys on oltava vähintään 40 cm ja pituus x leveys vähintään 3500x1700mm. Taimet istutetaan sulan maan aikana InfraRYL taulukon 23330:T1 mukaisesti. Jos taimia ei voida istuttaa heti niiden saavuttua työmaalle, taimet tulee säilyttää varjoisassa paikassa, niiden juuristo on pidettävä jatkuvasti kosteana sekä suojattava auringolta ja tuulelta. Istutuksen yhteydessä kuivat ja vioittuneet versot leikataan kokonaan pois tai typistetään vauriokohdan alapuolelta. Mikäli istutus tehdään syksyllä, leikkaus tehdään seuraavana keväänä. Istutuksen yhteydessä taimet tulee kastella huolellisesti. Pensaiden riittävästä kastelusta on huolehdittava vähintään ensimmäisen kasvukauden ajan, jotta taimet juurtuvat hyvin. Mikäli taimet istutetaan syksyllä, riittävästä kastelusta on huolehdittava myös seuraavan kasvukauden ajan. Pensasryhmien kasvualusta siistitään ja tasataan istuttamisen jälkeen. Taimien koko kasvualusta katetaan kohdan mukaisesti VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Vesihuollon maarakennustyöt tehdään lukujen ja mukaisesti JÄTEVESIVIEMÄRIT JÄTEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Jätevesiviemäriputket Viettoviemäriputkena käytetään PVC- muoviputkea, luokka SN8. Käytettävät putkikoot on esitetty suunnitelmakartalla. Paineviemäri rakennetaan PN 10 luokan putkesta. Paineviemärinä käytetään seinämäsarjan SDR 17 (PE 100) putkia. Linjoissa käytettävä putkikoko on esitetty suunnitelmissa. Paineviemärissä tulee olla merkintänä ruskea raita putken kyljessä. Talohaara 160 PVC rakennetaan tontin rajalle saakka ja viemärin pää merkitään pystylaudalla. Muilta osin noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket Viemärin tarkistuskaivoina käytetään 400 mm muovisia teleskooppikaivoja suunnitelmien mukaisesti (kts. kaivokortit). Kaivojen kansistorenkaisiin asennetaan 25 t umpikansistot. Muilta osin noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto.

17 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 16/ ASENNUSALUSTA Viettoviemärilinjat perustetaan asennusalustan varaan luvun RYL18310 Asennusalusta mukaisesti. Venttiilit, kaivot ja yms. perustetaan aina asennusalustan varaan JÄTEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Jätevesiviemäriputken asentaminen Kaivannon kuivana pito Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiveyteen. Tarvittaessa alennetaan pohjavettä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin putkistoihin. Talvityöt Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa. Jäätyneitä massoja ei saa käyttää täyttöihin. Asennus Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putkien välisen vaakasuoran etäisyyden tulee olla vähintään 200 mm. Putken etäisyys kaivoista tai muista rakenteista tulee olla vähintään 100 mm. Pystysuoran vapaan etäisyyden risteävään johtoon tulee olla vähintään 100 mm. Putkien peittosyvyys Viettoviemärit asennetaan suunnitelmien mukaiseen syvyyteen. Paineviemäri asennetaan vähintään 2,5 metrin peitesyvyyteen Muilta osin noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto Liitoksen tekeminen olemassa olevaan viemäriin Paineviemäri liitetään nykyiseen runkoverkostoon suunnitelmakarttaan merkityssä kohdassa. Liitokset tehdään InfraRYL, Vesihuolto mukaisesti.

18 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 17/ Pumppaamot Pumppaamo on täysin valmis maahan upotettava lujitemuovinen pakettipumppaamo laitteineen, johtoineen, sähkö- ja automaatiolaitteineen. Pumppaamon sähkötöineen hankkii tilaaja. Pumppaamon ankkurointilaatan hankinta ja asennus, pumppaamon asennus maahan sekä huoltotien rakentaminen kuuluu maarakennusurakkaan. Jätevedenpumppaamon kaivanto tuetaan tarvittaessa ponttiseinällä esim. Larssen tai teräsputkituella. Tuettu kaivanto aloitetaan noin 1 metrin syvyisellä kevennyskaivulla, jonka jälkeen aloitetaan kaivannon tukien asennus. Kaivumassat kasataan vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannosta. Urakoitsijan on oltava yhteydessä työmaavalvojaan, jos pumppaamokaivannon teon aikana todetaan maaperäolosuhteet sellaisiksi (pohjavesi, pehmeys jne.), että kaivannon teko vaatii tarkemman geoteknisen suunnittelun. Pumppaamon kaivannon pohjalle asennetaan suodatinkangas ja mursketta (raekoko 0-32 mm) 500 mm:n vahvuudelta. Jätevedenpumppaamo perustetaan teräsbetonilaatalle pumppaamon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ympärystäyttö suoritetaan murskeella (raekoko 0-16 mm tai 0-32 mm) tasaisesti säiliön ympärille n. 400 mm:n kerroksin tiivistäen max 100 kg:n tärylevyllä. Tärylevy ei saa osua pumppaamon seinään, eikä tärylevyllä saa tiivistää aluetta, joka on alle 30 cm pumppaamon seinästä. Erityisen huolellisesti tiivistetään liitettävien putkien alle jäävä täyttömurske. Tulo- ja lähtöputkien täyttö tiivistetään junttaamalla. Pumppaamot tulee asennusvaiheessa eristää ulkopuolelta noin metrin säteellä kaivon ulkoreunasta. Eristys tehdään käyttäen esimerkiksi puolipontattua Isoverin Solimate 300 BS-A 50X570X2385/10,88M2 levyä. Ennen eristelevyjen asennusta muotoillaan maanpinta viettämään poispäin säiliöstä. Sisäpuolinen eristys tehdään solumuovisella välikannella. Lopputäytöllä muotoillaan maan pinnan profiili viettämään poispäin säiliöstä. Huoltokuilun tulee jäädä yli 20 cm maanpinnan yläpuolelle. Lisäksi pumppaamon asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita mm. ankkurointilaatan asennuksen suhteen Jätevedenpumppaamoa varten rakennetaan piha-alue ja huoltotie pumppaamon suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Tien tulee olla noin 4 metriä leveä ja piha-alueen koko selviää asemapiirustuksesta. Tien ja piha-alueen pohja tasataan ja sille levitetään suodatinkangas. Suodatinkankaan päälle levitetään vähintään 400 cm:n kerros mursketta 0-32 mm, joka tiivistetään 90 %:n tiiveysasteeseen. Tien ja piha-alueen kuivatus järjestetään pintakerrosten muotoilulla.

19 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 18/23 Jätevedenpumppaamot rakennettaan pakettipumppaamoina. Pumput silppuripumppuja. Pumppaamoissa tulee olla: pinnakorkeuden mukaan toimiva pumppujen ohjaus / hälytykset sulkuventtiili takaiskuventtiili lukittava kansi pumppukohtaisten käyntiaikojen ja kertojen laskenta Pumppaamo varustetaan kahdella pumpulla. Molempien pumppujen on päästävä alla oleviin mitoitusvaatimuksiin. Jätevedenpumppaamo P1 Virtaama: 3 l/s Geodeettinen nostokorkeus: 2,5 m Kokonaisnostokorkeus: 3 mvp Paineputken koko: 90 PEH-10 (SDR 17, PE100) Paineputken pituus: 115 m Pumppukaivo d=1400mm, h=3500mm. Tulokorkeudet ja suunnat selviää suunnitelmakartalta VALMIS JÄTEVESIVIEMÄRI Noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Jätevesiviemärin kelpoisuuden osoittaminen Jätevesiviemärin sijainnin toteaminen Urakoitsija tekee kaikki tarkemittaukset. Tarkemittaukset tehdään InfraRYL, Vesihuolto mukaisesti. Viettoviemärin tiiviyden toteaminen Viettoviemäreille ei tehdä tiiveyskoetta. Työn aikana seurataan viemärin tiiveyttä HULEVESIVIEMÄRIT HULEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Hulevesiviemäriputket Hulevesiviemäriputkena käytetään muoviputkea, luokka SN8. Käytettävät putkikoot on esitetty suunnitelmakartalla. Talohaarat (160 mm) rakennetaan tontin rajalle saakka ja viemärin pää merkitään pystylaudalla. Muilta osin noudatetaan InfraRYL Osa 2.

20 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 19/ Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket Muovisten D560 ja D400 sadevesikaivojen tiedot on osoitettu kaivokorteissa. Uudet sadevesikaivot ovat 500mm sakkapesällä varustettuja teleskooppikaivoja. Sadevesikaivot varustetaan valurautaisella ritiläkannella (40t). Muilta osin noudatetaan InfraRYL Osa ASENNUSALUSTA Viemärilinjat perustetaan asennusalustan varaan luvun RYL18310 Asennusalusta mukaisesti HULEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Hulevesiviemäriputken asentaminen Kaivannon kuivana pito Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiveyteen. Tarvittaessa alennetaan pohjavettä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin putkistoihin. Talvityöt Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa. Jäätyneitä massoja ei saa käyttää täyttöihin. Asennus Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putkien välisen vaakasuoran etäisyyden tulee olla vähintään 200 mm. Putken etäisyys kaivoista tai muista rakenteista tulee olla vähintään 100 mm. Pystysuoran vapaan etäisyyden risteävään johtoon tulee olla vähintään 100 mm. Putkien peittosyvyys Putket asennetaan suunnitelmien mukaiseen syvyyteen. Muilta osin noudatetaan InfraRYL Osa Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Noudatetaan InfraRYL Osa 2.

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

PELTOSALAOJITUKSEN TYÖOHJEET

PELTOSALAOJITUKSEN TYÖOHJEET PELTOSALAOJITUKSEN TYÖOHJEET 11 / 2001 Salaojitustöiden toteuttaminen Yleistä Suunnitelman sisältö Salaojasuunnitelma sisältää työn toteuttamista varten tarvittavat yleistiedot, tarvikeluettelot, kustannusarvion

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 2 Laadun raportointi ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-564-4 TIEH 3200954 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ VANTAAN KAUPUNKI KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ KUNTATEKNIIKAN KESKUS KATUTEKNIIKKA 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ... 3 2.1. KATUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Sisällys 1 Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen 3 1.1 Liittymisen vaiheet 3 1.2 Liitoskohtalausunnon

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje

Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi... 3 Pihakivien ja -laattojen käyttö... 4 Pihakivien ja -laattojen valinta... 5 Kiveyksen rakentamisvaiheet...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 SISÄLLYS 1. PALSTA... 6 2. KASVILLISUUS PALSTALLA... 7 3. RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPA... 8 3.1 RAKENNUSLUVAN

Lisätiedot