KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A Oulu Puhelin Telefax Toimistot: Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku

2 1.1 KOHTEEN ESITTELY KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT TYÖMAAHALLINTO Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelija KATSELMUKSET Alku- ja loppukatselmus TOIMINNAN JÄRJESTELY LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUSTOIMENPITEET TYÖMAAN HUOLTO TYÖTURVALLISUUS MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA MITTAUSTYÖT Työnaikaiset mittaukset Työmäärien mittaukset Tarke- ja laadunvarmistusmittaukset MAAPERÄTUTKIMUKSET MAARAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA Materiaalien laadunvalvonta Maa-ainekset Muut materiaalit Tiivistämistyön laadunvalvonta NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUKSET MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Siirrettävät rakenteet Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden siirtäminen Suojattavat rakenteet Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden suojaaminen Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat KUIVATUSRAKENTEET Salaojat Sivu- ja niskaojat Laskuojat Rummut MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maakaivannot Putki- ja johtokaivannot Salaojakaivannot KAIVANTOJEN TÄYTÖT Asennusalustat Alkutäytöt Salaojien ympärystäytöt Lopputäytöt Lopputäyttö liikennöitävällä alueella (alitukset) Massanvaihtoon kuuluvat täytöt... 11

3 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 2/ PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Suodatinkerrokset Suodatinkankaat Sitomattomat kantavat kerrokset Asfalttipäällysteet Sekoitusjyrsintä (SJYR) Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat Piennartäyte REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Reunatuet Betonikivipäällysteet KASVILLISUUSRAKENTEET Kasvualustat ja katteet Tuotteistetut kasvualustat Katteet Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot Istutukset Katupuut Pensaat VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT JÄTEVESIVIEMÄRIT JÄTEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Jätevesiviemäriputket Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket ASENNUSALUSTA JÄTEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Jätevesiviemäriputken asentaminen Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Liitoksen tekeminen olemassa olevaan viemäriin Pumppaamot VALMIS JÄTEVESIVIEMÄRI KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Jätevesiviemärin kelpoisuuden osoittaminen HULEVESIVIEMÄRIT HULEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Hulevesiviemäriputket Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket ASENNUSALUSTA HULEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Hulevesiviemäriputken asentaminen Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen VALMIS HULEVESIVIEMÄRI KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Hulevesiviemärin kelpoisuuden osoittaminen VESIJOHDOT VESIJOHTOPUTKISTOJEN VAATIMUKSET Vesijohtoputkien yleiset vaatimukset... 20

4 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 3/ Vesijohtolinjan laitteiden vaatimukset ASENNUSALUSTAN VAATIMUKSET VESIJOHDON RAKENTAMISEN VAATIMUKSET Vesijohtoputken asentaminen Sulkuventtiilin asentaminen VALMIIN VESIJOHTORAKENTEEN VAATIMUKSET KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Vesijohdon kelpoisuuden osoittaminen Vesijohdon desinfiointi TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT Liikennemerkit Tiemerkinnät VALAISTUSRAKENTEET... 23

5 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 4/23 1 YLEISTÄ 1.1 KOHTEEN ESITTELY Urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen tarjouslaskenta-aikana. 1.2 KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT Maarakennustyöt tehdään tämän suunnitelman piirustusten, työkohtaisen työselityksen ja seuraavien ohjeiden mukaisesi: INFRARAKENTAMISEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET (Infra- RYL) - Osa 1 Väylät ja alueet, Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje v. 2.1 Suomen rakennusinsinööriliitto RIL ry: maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL ASFALTTINORMIT 2008, PANK ry ASFALTTIURAKAN ASIAKIRJAT 2005, TYÖSELOSTUS, ARVON- MUUTOSPERUSTEET, PANK ry Lisäksi työn suorittamisessa noudatetaan rakentamista koskevia yleisiä työselityksiä ja normaalimääräyksiä, lakeja, asetuksia, sekä rakentamista ja työturvallisuutta valvovien viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Työssä tulee noudattaa rakennustarvikkeiden valmistajien asennusohjeita, sekä työn valvojan ja suunnittelijan työn aikana antamia ohjeita. Urakoitsija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan rakennuttajalle ja rakennuttajan valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista asiakirjojen välillä tai asiakirjojen ja olemassa olevien rakenteiden välillä. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään hyvissä ajoin, etteivät ne aiheuta tarpeettomia kustannuksia eivätkä katkoja työn suorituksessa. Rakennuttaja ratkaisee yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutostarpeen. 1.3 TYÖMAAHALLINTO Rakennuttaja Nimi: Kiimingin kunta Osoite: Lempiniementie 2, Kiiminki Yhteyshenkilö: Mikko Ukkola Puhelin: Sähköposti: Rakennuttaminen ja valvonta Nimi: Ramboll Oy

6 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 5/ Suunnittelija 1.4 KATSELMUKSET Osoite: Kiviharjuntie 11, Oulu Yhteyshenkilö: Seppo Saarinen Puhelin: Sähköposti: Nimi: AIRIX Ympäristö Oy Osoite: Mäkelininkatu 17 A, Oulu Yhteyshenkilö: Keijo Verronen Puhelin Sähköposti: Alku- ja loppukatselmus Ennen työn aloittamista pidetään alkukatselmus ja rakentamisen valmistuttua loppukatselmus. Urakoitsija suorittaa myös rakennustyöalueen vaikutusalueella olevien rakenteiden, laitteiden ja rajamerkkien kuntotarkistukset ennen työn aloitusta ja vastaa niille aiheuttamistaan vahingoista. Aloituskatselmuksessa sovitaan työalueet ja varastointialueet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja. 2 TOIMINNAN JÄRJESTELY 2.1 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUSTOIMENPITEET 3 TYÖMAAN HUOLTO Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Mahdollisten kiertoteiden ja ajoratojen työnaikainen kunnossapito kuuluu urakkaan. Urakoitsijan tulee määrätä henkilö, joka vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. 3.1 TYÖTURVALLISUUS Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työskentelyalueen rajaavat suoja-aitaukset ja muut suojarakenteet, jotka ovat tarpeen ulkopuolisten henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Kohteesta on laadittu erillinen turvallisuusasiakirja. 4 MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA 4.1 MITTAUSTYÖT Urakoitsija huolehtii kaikista työn läpiviemiseen tarvittavista mittauksista kustannuksellaan. Kiimingin kunnan mittausryhmän suorittamien maastomittauksien ja pohjakarttojen perusteella on laadittu suunnittelua varten maastomalli. Käytetty korkeusjärjestelmä on N60.

7 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 6/23 Yhteyshenkilö Arto Kurvinen, p Välirinteen mittaukset on suorittanut AIRIX Ympäristö Oy Työnaikaiset mittaukset Ennen mittaustöiden aloittamista varmistetaan että rakennuskaavan tiealueen pyykit on asianmukaisesti merkitty. Ennen raivaustöiden sekä pintamaiden ja turpeen poistotöiden aloittamista kadut merkitään riittävällä tarkkuudella maastoon, jotta vältytään tarpeettomalta puiden kaadolta ja pintamaiden raivaukselta. Lopulliset linjojen paalutukset ja korkomerkkien asennukset suoritetaan pintamaiden poiston jälkeen. Suunnitelma merkitään maastoon kunkin työvaiheen edellyttämällä tavalla. Maastoon sijoitetaan sellainen määrä paaluja, että niiden perusteella työ on tehtävissä suunnitelman mukaisesti ja että on mahdollista luotettavasti todeta työn suunnitelmanmukaisuus näiden merkkien perusteella. Työn edetessä mittausmerkit tulee tarvittaessa korjata ajan tasalle jokaisen työvaiheen edellä. Nykyisiin rakenteisiin liittyvien rakenteiden mitat on aina tarkastettava työmaalla ja tarvittaessa sovitettava todellisiin korkeuksiin Työmäärien mittaukset Työmäärien mittauksissa noudatetaan INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje v Tarke- ja laadunvarmistusmittaukset Urakoitsija tekee paljastuneiden ja uusien maanalaisten rakenteiden (viemäri-, ym. johtojen) tarkemittaukset ja tarkepiirustukset (X, Y, Z) johtokarttaa varten. Laadunvarmistusmittaukset suoritetaan InfraRYL määräysten mukaisesti. Laadunvarmistusmittauksista tehdään mittauspöytäkirjat jotka hyväksytetään rakennuttajalla. Laadunvarmistusmittausten suorittajan on oltava rakennuttajan hyväksymä. 4.2 MAAPERÄTUTKIMUKSET Veistämöntien (K1) alueella on kartoitettu turvekerroksen paksuus rassaamalla kunnan toimesta syksyllä MAARAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA Noudatetaan tätä työkohtaista työselostusta ja luvussa 1.2 mainittuja yleisiä työselostuksia.

8 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 7/ Materiaalien laadunvalvonta Maa-ainekset Urakoitsija tekee tai teettää työmaalla käytetyistä täyttömateriaaleista rakeisuusmääritykset heti työn alussa rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kiviainesmateriaalien laatua seurataan työn aikana ottamalla näyte jokaisesta alkavasta 1000m³ erästä, kuitenkin vähintään yksi näyte jokaista työmaalla käytettävää materiaalia kohden. Urakoitsija tekee tai teettää lisäseulontakokeita, mikäli materiaalin laadussa havaitaan silmämääräisiä muutoksia (laadun toteaminen, vrt. "Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL") Muut materiaalit Muiden työssä käytettävien materiaalien tulee olla kyseiseen kohteeseen ja kyseisissä olosuhteissa yleisesti hyväksyttyjä. Varastoinnissa ja käytössä noudatetaan valmistajan antamia ohjeita Tiivistämistyön laadunvalvonta Täyttöjen tiivistämistä valvotaan tiiviys- ja kantavuuskokeiden avulla. Tiiveys- ja kantavuuskokeet sijoitetaan työn alkuun käytettävissä olevalle kalustolle sopivan kerrospaksuuden ja yliajokertojen selvittämiseksi. Putkiarinoiden tiivistämistyössä on käytettävä tärylevyä. Työtä seurataan työtapatarkkailuna ja tarvittaessa suoritettavilla tiiveyskokeilla Liikennealueiden kantavan kerroksen tarkkailu tehdään levykuormituskokeella yksi näyte alkavalta 1000m² alueelta. Kantavan kerroksen tiiveyssuhde vaatimus InfraRYL mukaisesti. 4.5 NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUKSET Urakoitsija suorittaa kaikki urakan läpiviemiseen tarvittavat laadunvalvonnalliset näytteenotot ja tutkimukset kustannuksellaan MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Työn aikana tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta vähäisiä, siirtotöistä aiheutuvia katkoksia. Urakoitsija ilmoittaa työnaikaisista vedenjakelukatkoksista kuluttajille tilaajan edustajien kanssa sovittavalla tavalla. Ennen kaivutöiden aloittamista urakoitsija selvittää kaikki alueella mahdollisesti olevat kaapelit yhdessä kaapelinomistajien kanssa. Johtojen ja kaapelien osalta tapahtuvat siirrot, purkamiset ja suojaamiset suorittaa niiden omistaja, ellei asiasta erikseen toisin sovita.

9 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 8/ Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Puusto hakataan Nikkarinkujan ja Veistämöntien (K1) katualueelta. Hakattavat puut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan metsätöissä yleisesti käytettyjen periaatteiden mukaisesti. Urakoitsija pinoaa raivatun puuston tilaajan osoittamaan paikkaan. Pienempi kasvillisuus raivataan työalueilta tarvittavilta osin. Raivausjätteet urakoitsija poistaa asianmukaisesti kustannuksellaan Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Nykyistä kasvillisuutta ei saa tarpeettomasti vahingoittaa. Kasvillisuus suojataan InfraRYL taulukon 11113:T1 periaatteiden mukaisesti. Yksittäiset puut suojataan laudoittamalla runko ja yhtenäinen puusto aitaamalla. Juuristoalueella liikkumista tulee välttää Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Purettavista päällysteistä urakoitsija huolehtii kustannuksellaan asianmukaisesti. Poistettava päällyste viedään urakoitsijan hankkimaan luvalliseen paikkaan Siirrettävät rakenteet Liikennemerkkien siirto tapahtuu suunnitelmakarttojen mukaisesti. Nykyisiä merkkejä ei saa poistaa tai siirtää tarpeettoman aikaisin Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden siirtäminen Ennen työn aloittamista rakentajan on yhdessä johtojen omistajien kanssa selvitettävä työalueella olevien johtojen tarkka sijainti ja sovittava hyvissä ajoin siirto- ja purkutöiden suorittamisajankohdasta Suojattavat rakenteet Mahdollisista suojattavista rakenteista sovitaan rakennuttajan kanssa aloituskatselmuksessa Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden suojaaminen Ennen työn aloittamista rakentajan on yhdessä johtojen omistajien kanssa selvitettävä työalueella olevien johtojen tarkka sijainti ja sovittava hyvissä ajoin mahdollisista pysyvistä tai työnaikaisista suojauksista ja suojaustöiden aikataulusta. Johtojen omistaja suorittaa suojaukset, ellei asiasta erikseen toisin sovita.

10 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 9/ Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Läjitettäväksi kelpaamattomat jätteet, kuten kannot ja kivet kuljetetaan urakoitsijan hankkimaan luvalliseen paikkaan KUIVATUSRAKENTEET Salaojat Nikkarinkujan ja Veistämöntie (K1) ja Näätämöntien (K2) salaojat rakennetaan muovisesta SN8 luokan 110mm:n salaojaputkesta. Salaojien ympärystäyttö kohdan InfraRYL mukaisesti salaojasorasta rakeisuudeltaan 8/32. Asennus InfraRYL mukaisesti Sivu- ja niskaojat Laskuojat Rummut Näätämöntien K2, Teollisuustien K3 ja Välirinteen K4 sivuojien luiskat raivataan ja pintamaat poistetaan uutta nurmetusta varten suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Ojien toimivuus tarkistetaan, ja niitä ruopataan tarvittaessa. Nikkarinkujan ja Veistämöntien (K1) ja Näätämöntien (K2) alueelta sadevedet johdetaan sadevesiviemäreitä pitkin ruopattavaan laskuojaan. Ruoppauksen syvyys ja laajuus on osoitettu suunnitelmakartalla (K1). Ojan toimivuus tarkistetaan ruoppauksen jälkeen, ja tarvittaessa ruopataan lisää. Veistämöntien (K1) alittava uusi Ø800 mm teräsrumpu asennetaan suunnitelmakartan osoittamaan paikkaan. Rumpu on K1-luokan teräsputkirumpu. Siirtymäkiila kohdan mukaisesti. Veistämöntien laskuojan nykyinen betonirumpu uusitaan suunnitelmakartalla osoitetusti. Uusi rumpu on Ø800 mm K1-luokan teräsputkirumpu. Teollisuustien K3 varrelle rakennetaan uusia rumpuja. Teollisuustien uudet rummut ovat Ø300 mm SN8 luokan muoviputkirumpuja. Rummut rakennetaan suunnitelmien ja InfraRYL mukaisesti. Työssä noudatetaan InfraRYL ja valmistajan ohjeita.

11 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 10/ MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maakaivannot Ylijäämämaat kuljetetaan urakoitsijan hankkimalle luvalliselle maanläjitysalueelle. Massojen käsittely, poiskuljetus läjitysalueelle ja tasaus läjitysalueelle kuuluu urakoitsijalle. Tilaaja ei osoita läjitysaluetta. Veistämöntiellä (K1) plv tehtävä turpeen poisto massanvaihtona. Arvioitu turpeen alapinta (rassattu) on osoitettu pituusleikkauksessa. Massanvaihto tehdään InfraRYL kuva 16110:K1 (massanvaihto kaivamalla) mukaisesti. Mikäli työn aikana turvetta ilmenee suunnitelmassa osoitettua laajemmin, on otettava yhteys tilaajaan ja sovittava laajemmasta massanvaihdosta. InfraRYL mukaisesti Putki- ja johtokaivannot InfraRYL mukaisesti Salaojakaivannot InfraRYL mukaisesti KAIVANTOJEN TÄYTÖT Asennusalustat Alkutäytöt Putket, kaivot ja venttiilit asennetaan 150mm vahvuiselle asennusalustalle (raekoko 0/16). InfraRYL mukaisesti. Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. Alkutäyttö tehdään routimattomasta hiekasta enintään 300 mm paksuina kerroksina ja tiivistetään tärylevyllä neljänä ajokertana, siten että saavutetaan vaadittu 95 % tiiviysaste tai kantavuusarvo E l vähintään 50 MN/m 2. Putken päällä koneellinen tiivistäminen voidaan aloittaa, kun putken laen päällä on vähintään 0,3 m:n paksuinen täyttökerros. Alkutäyttömateriaali pudotetaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihe tehdään putken vierustalla lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan (sauvalla tms.) putken tuntu-

12 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 11/23 massa huolellisesti putken alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu ja että täyte tulee tiiviisti putkea vasten. Alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Jäätynyttä materiaalia ei saa käyttää alkutäyttöön. Vettä pidättävä pato Kaivannon ollessa huonosti vettä läpäisevässä maalajissa tulee veden virtaus estää asennusalustassa ja täyttömateriaalissa rakentamalla linjalle savisulkuja noin 50 metrin välein. Vettä pitävä pato eli savisulku rakennetaan savesta tai hienoja lajitteita sisältävästä silttimoreenista. Pato tulee perustaa koko kaivannon leveydelle kaivannon pohjaan saakka. Padon harjan on ulotuttava vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Pato tiivistetään mahdollisimman tiiviiksi alkutäytön tiiviysvaatimusten mukaisesti. Padon tulee olla noin yhden (1) metrin pituinen. Muutoin kuin InfraRYL Salaojien ympärystäytöt Lopputäytöt Salaojien ympärystäyttömateriaalina käytetään InfraRYL kuvan 18320:K1 rakeisuuksia noudattavia täyttömateriaaleja (alueen 3 sepeli 8/32). Tuetun kaivannon lopputäyttö tehdään tukirakenteiden poistamisen edetessä siten, ettei kaivanto pääse sortumaan, tiivistetty kaivantotäyte löyhtymään tai putket siirtymään. Lopputäyttö liikennöitävällä alueella (alitukset) Lopputäyttö ulotetaan katurakenteen rakennekerrosten alarajaan. Lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisella kivennäismaalla. Mikäli kaivannoista saatu maa-aines on hyvin tiivistyvää, käytetään sitä. Mikäli täyttömateriaali tuodaan muualta, sen tulee routimisominaisuuksiltaan vastata kaivannosta poistettua materiaalia. Muutoin kuin InfraRYL. Massanvaihtoon kuuluvat täytöt Massanvaihdossa poistettava turve korvataan InfraRYL kohdan maapenkereet laatuvaatimukset täyttävällä materiaalilla. Materiaalina käytetään hiekkaa ja sitä karkeampia tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja. Materiaali ei sisällä kiviä tai lohkareita, joiden läpimitta on suurempi kuin 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta. InfraRYL mukaisesti.

13 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 12/ PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Suodatinkerrokset Suodatinkerrokset rakennetaan hiekasta suunnitelmien ja InfraRYL mukaisesti Suodatinkankaat Suodatinkangas N3, asennus K1, J1 ja J2 tyyppipoikkileikkausten sekä InfraRYL mukaisesti Sitomattomat kantavat kerrokset Kantavan ja jakavan kerroksen rakentamisessa noudatetaan InfraRYL. Sitomaton kantava ja jakava kerros rakennetaan kalliomurskeesta mm, jonka E-moduuli arvo on 280 MN/m 2. Kantavan ja jakavan kerroksen murskeen rakeisuuskokeessa on osoitettava materiaalin E-moduuli arvo. Kantavan kerroksen pintaan levitetään profilointikerros 50 mm (KaM mm, E-moduuli 280 MN/m 2 ). Kantavuusvaatimukset kantavan kerroksen päältä mitattuna: Veistämöntie / Nikkarintie Näätämöntien levitys Teollisuustien LA-pysäkki Välirinne Kevyen liikenteen väylät 160 MPa 175 MPa 175 MPa 175 MPa 85 MPa Tiiveyssuhdevaatimus määräytyy InfraRYL taulukkojen 21310:T4 ja T5 mukaan Asfalttipäällysteet Päällystettävien katujen ja levennysten kulutuskerrokset tehdään asfalttibetonista AB 16/125 (50 mm). Veistämöntie / Nikkarinkuja K1 päällysteen alle levitetään ABK 22/125 (50 mm). Kevyen liikenteen väylien kulutuskerros tehdään asfalttibetonista AB 11/100 (40 mm). Uuden kulutuskerroksen liittyminen vanhaan tehdään limittäin jyrsimällä vanhaa kulutuskerrosta. Liittymissaumat vanhaan päällysteeseen on sahattava suoriksi. VANHAN JA UUDEN KULUTUSKERROKSEN SAUMA:

14 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 13/ Sekoitusjyrsintä (SJYR) Ennen sekoitusjyrsintää nykyisen päällysteen päälle lisätään 50 mm kerros rakeisuudelta 0/56 mursketta. Sekoitusjyrsintä tehdään 200 mm syvyydeltä sekoittamalla nykyinen päällyste ja lisätty murske nykyisen kantavan kerroksen kanssa jyrsimällä. Samalla Teollisuustietä K3 levennetään puolelleen n. 0,10-0,20 m, siten että rakenteen leveys on yhteensä 7,5 metriä. Sekoitettu vanha kantava kerros tasataan suunnitelman mukaiseen tasoon (-päällyste) ja päällystetään. Sekoitusjyrsittävät alueet on esitetty suunnitelmakartoilla ja leikkauksissa Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat Siirtymärakenteet liityttäessä nykyisiin tierakenteisiin ja putkikaivantojen tien alituksissa InfraRYL mukaisesti. Siirtymäkiilan kaltevuus 1/ Piennartäyte Piennartäytöt tehdään kalliomurskeesta (KaM ) REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Reunatuet Linja-autopysäkin odotustilan edessä, uudessa saarekkeessa ja Näätämöntien risteysalueella Teollisuustiellä reunatukena käytetään upotettavaa betonista reunatukea 300mmx170mm. Linja-autopysäkillä reunakiven näkymä on 10 cm. Upotettavat reunatuet asennetaan maakosteaan betoniin. Betonin sementtimäärän on oltava 250kg/m³ ja kiviaineksen raekooltaan 0/8 mm. Asennus tapahtuu InfraRYL mukaan Betonikivipäällysteet Teollisuustien liikenteenjakajan, LA-pysäkin odotustilan ja Näätämöntien risteysalueen kevyen liikenteen väylän erottava betonikiveys tehdään punamustasta sauvakivestä (278 x 138 x 60 mm) KASVILLISUUSRAKENTEET Kasvualustat ja katteet Tuotteistetut kasvualustat Tuotteistetuilla kasvualustoilla tarkoitetaan paikalle tuotuja tuotteistettuja kasvualustoja. Kasvualustojen ravinnepitoisuudet InfraRYL taulukon 23111:T1 mukaisesti (Nurmikot A1 A3). Kasvualustojen tilavuus ja muoto taulukon 23111:T2 mukaisesti. Pylväspihlajien (Sorbus aucuparia Fastigiata ) ja keijuangervoiden (Spiraea japonica Litle Princess ) kasvualustoina käytetään tuotteistettuja kas-

15 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 14/ Katteet vualustoja InfraRYL taulukon 23111:T1 (Vaatimattomat kasvualustat) mukaisesti. Muutoin InfraRYL mukaisesti. Nikkarinkujan (K1) varrelle istutettavien pylväspihlajien (Sorbus aucuparia Fastigiata ) ympärille jätetään halkaisijaltaan noin 1m:n kylvämätön alue, joka katetaan mäntykuorikatteella. Näätämöntien (K2) varrella pylväspihlajien (Sorbus aucuparia Fastigiata ) ja keijuangervoiden (Spiraea japonica Little Princess ) kasvualustat (1,7m x 3,5m) katetaan mäntykuorikatteella (5 20mm). Katekerroksen paksuus on mm. Muutoin InfraRYL mukaisesti. Teollisuustien (K3) pylväspihlajien juurille ei tule katetta Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot Istutukset Katupuut Nurmetettavat alueet on osoitettu suunnitelmakartalla. Urakoitsija suorittaa katualueen reunojen muotoilut suunnitelmien mukaisesti mukaillen olemassa olevia rakenteita sekä levittää mullat ja kylvää nurmikon. Kylvönurmikoiden ja korjausten nurmikkoluokka on Nurmikko A3 InfraRYL mukaisesti. Kaikkien istutettavien taimien tulee olla terveitä, hyvälaatuisia ja lajikohtaiselta kasvutavaltaan ja korkeudeltaan samanlaisia. Taimien tulee olla pohjoista alkuperää ja niiden tulee täyttää niille erikseen mainitut kokovaatimukset. Puiden (Sorbus aucuparia Fastigiata ) tulee olla kooltaan vähintään 200 cm:n ja pensaiden (Spiraea japonica Little Princess ) vähintään 30cm:n korkuisia. Istuttamiseen käytetään vain katupuiksi kasvatettuja puuntaimia, joiden latvus, juuristo ja runko on hoidettu taimistolla. Istuttamiseen käytetään astiataimia. Jos taimia ei voida välittömästi istuttaa, taimet on säilytettävä varjossa ja huolehdittava riittävästä kastelusta. Istutusajankohta InfraRYL mukaisesti (Taulukko 23311:T1). Istutettaessa puiden taimet kastellaan ja niille annetaan vettä vähintään 50 l / puu. Puiden istutuskuopat ovat kooltaan 1700x1700mm ja syvyydeltään 800mm. Puut tuetaan kahdella pystyyn asetetulla tukiseipäällä InfraRYL mukaisesti (kuva 23311:K2). Kohteessa käytetään yhteneviä tukiseipäitä ja sidontamateriaaleja. Tuenta ei saa missään vaiheessa hangata tai kuristaa puun runkoa tai oksia. InfraRYL mukaisesti.

16 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 15/ Pensaat Istuttamiseen käytetään astiataimia. Taimet istutetaan lomittain kolmeen riviin 50 cm:n välein. Rivien väli on 50 cm. Pylväspihlajien alla oleville pensasryhmille tehdään yhtenäiset istutusalustat, joiden syvyys on oltava vähintään 40 cm ja pituus x leveys vähintään 3500x1700mm. Taimet istutetaan sulan maan aikana InfraRYL taulukon 23330:T1 mukaisesti. Jos taimia ei voida istuttaa heti niiden saavuttua työmaalle, taimet tulee säilyttää varjoisassa paikassa, niiden juuristo on pidettävä jatkuvasti kosteana sekä suojattava auringolta ja tuulelta. Istutuksen yhteydessä kuivat ja vioittuneet versot leikataan kokonaan pois tai typistetään vauriokohdan alapuolelta. Mikäli istutus tehdään syksyllä, leikkaus tehdään seuraavana keväänä. Istutuksen yhteydessä taimet tulee kastella huolellisesti. Pensaiden riittävästä kastelusta on huolehdittava vähintään ensimmäisen kasvukauden ajan, jotta taimet juurtuvat hyvin. Mikäli taimet istutetaan syksyllä, riittävästä kastelusta on huolehdittava myös seuraavan kasvukauden ajan. Pensasryhmien kasvualusta siistitään ja tasataan istuttamisen jälkeen. Taimien koko kasvualusta katetaan kohdan mukaisesti VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Vesihuollon maarakennustyöt tehdään lukujen ja mukaisesti JÄTEVESIVIEMÄRIT JÄTEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Jätevesiviemäriputket Viettoviemäriputkena käytetään PVC- muoviputkea, luokka SN8. Käytettävät putkikoot on esitetty suunnitelmakartalla. Paineviemäri rakennetaan PN 10 luokan putkesta. Paineviemärinä käytetään seinämäsarjan SDR 17 (PE 100) putkia. Linjoissa käytettävä putkikoko on esitetty suunnitelmissa. Paineviemärissä tulee olla merkintänä ruskea raita putken kyljessä. Talohaara 160 PVC rakennetaan tontin rajalle saakka ja viemärin pää merkitään pystylaudalla. Muilta osin noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket Viemärin tarkistuskaivoina käytetään 400 mm muovisia teleskooppikaivoja suunnitelmien mukaisesti (kts. kaivokortit). Kaivojen kansistorenkaisiin asennetaan 25 t umpikansistot. Muilta osin noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto.

17 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 16/ ASENNUSALUSTA Viettoviemärilinjat perustetaan asennusalustan varaan luvun RYL18310 Asennusalusta mukaisesti. Venttiilit, kaivot ja yms. perustetaan aina asennusalustan varaan JÄTEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Jätevesiviemäriputken asentaminen Kaivannon kuivana pito Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiveyteen. Tarvittaessa alennetaan pohjavettä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin putkistoihin. Talvityöt Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa. Jäätyneitä massoja ei saa käyttää täyttöihin. Asennus Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putkien välisen vaakasuoran etäisyyden tulee olla vähintään 200 mm. Putken etäisyys kaivoista tai muista rakenteista tulee olla vähintään 100 mm. Pystysuoran vapaan etäisyyden risteävään johtoon tulee olla vähintään 100 mm. Putkien peittosyvyys Viettoviemärit asennetaan suunnitelmien mukaiseen syvyyteen. Paineviemäri asennetaan vähintään 2,5 metrin peitesyvyyteen Muilta osin noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto Liitoksen tekeminen olemassa olevaan viemäriin Paineviemäri liitetään nykyiseen runkoverkostoon suunnitelmakarttaan merkityssä kohdassa. Liitokset tehdään InfraRYL, Vesihuolto mukaisesti.

18 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 17/ Pumppaamot Pumppaamo on täysin valmis maahan upotettava lujitemuovinen pakettipumppaamo laitteineen, johtoineen, sähkö- ja automaatiolaitteineen. Pumppaamon sähkötöineen hankkii tilaaja. Pumppaamon ankkurointilaatan hankinta ja asennus, pumppaamon asennus maahan sekä huoltotien rakentaminen kuuluu maarakennusurakkaan. Jätevedenpumppaamon kaivanto tuetaan tarvittaessa ponttiseinällä esim. Larssen tai teräsputkituella. Tuettu kaivanto aloitetaan noin 1 metrin syvyisellä kevennyskaivulla, jonka jälkeen aloitetaan kaivannon tukien asennus. Kaivumassat kasataan vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannosta. Urakoitsijan on oltava yhteydessä työmaavalvojaan, jos pumppaamokaivannon teon aikana todetaan maaperäolosuhteet sellaisiksi (pohjavesi, pehmeys jne.), että kaivannon teko vaatii tarkemman geoteknisen suunnittelun. Pumppaamon kaivannon pohjalle asennetaan suodatinkangas ja mursketta (raekoko 0-32 mm) 500 mm:n vahvuudelta. Jätevedenpumppaamo perustetaan teräsbetonilaatalle pumppaamon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ympärystäyttö suoritetaan murskeella (raekoko 0-16 mm tai 0-32 mm) tasaisesti säiliön ympärille n. 400 mm:n kerroksin tiivistäen max 100 kg:n tärylevyllä. Tärylevy ei saa osua pumppaamon seinään, eikä tärylevyllä saa tiivistää aluetta, joka on alle 30 cm pumppaamon seinästä. Erityisen huolellisesti tiivistetään liitettävien putkien alle jäävä täyttömurske. Tulo- ja lähtöputkien täyttö tiivistetään junttaamalla. Pumppaamot tulee asennusvaiheessa eristää ulkopuolelta noin metrin säteellä kaivon ulkoreunasta. Eristys tehdään käyttäen esimerkiksi puolipontattua Isoverin Solimate 300 BS-A 50X570X2385/10,88M2 levyä. Ennen eristelevyjen asennusta muotoillaan maanpinta viettämään poispäin säiliöstä. Sisäpuolinen eristys tehdään solumuovisella välikannella. Lopputäytöllä muotoillaan maan pinnan profiili viettämään poispäin säiliöstä. Huoltokuilun tulee jäädä yli 20 cm maanpinnan yläpuolelle. Lisäksi pumppaamon asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita mm. ankkurointilaatan asennuksen suhteen Jätevedenpumppaamoa varten rakennetaan piha-alue ja huoltotie pumppaamon suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Tien tulee olla noin 4 metriä leveä ja piha-alueen koko selviää asemapiirustuksesta. Tien ja piha-alueen pohja tasataan ja sille levitetään suodatinkangas. Suodatinkankaan päälle levitetään vähintään 400 cm:n kerros mursketta 0-32 mm, joka tiivistetään 90 %:n tiiveysasteeseen. Tien ja piha-alueen kuivatus järjestetään pintakerrosten muotoilulla.

19 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 18/23 Jätevedenpumppaamot rakennettaan pakettipumppaamoina. Pumput silppuripumppuja. Pumppaamoissa tulee olla: pinnakorkeuden mukaan toimiva pumppujen ohjaus / hälytykset sulkuventtiili takaiskuventtiili lukittava kansi pumppukohtaisten käyntiaikojen ja kertojen laskenta Pumppaamo varustetaan kahdella pumpulla. Molempien pumppujen on päästävä alla oleviin mitoitusvaatimuksiin. Jätevedenpumppaamo P1 Virtaama: 3 l/s Geodeettinen nostokorkeus: 2,5 m Kokonaisnostokorkeus: 3 mvp Paineputken koko: 90 PEH-10 (SDR 17, PE100) Paineputken pituus: 115 m Pumppukaivo d=1400mm, h=3500mm. Tulokorkeudet ja suunnat selviää suunnitelmakartalta VALMIS JÄTEVESIVIEMÄRI Noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Jätevesiviemärin kelpoisuuden osoittaminen Jätevesiviemärin sijainnin toteaminen Urakoitsija tekee kaikki tarkemittaukset. Tarkemittaukset tehdään InfraRYL, Vesihuolto mukaisesti. Viettoviemärin tiiviyden toteaminen Viettoviemäreille ei tehdä tiiveyskoetta. Työn aikana seurataan viemärin tiiveyttä HULEVESIVIEMÄRIT HULEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Hulevesiviemäriputket Hulevesiviemäriputkena käytetään muoviputkea, luokka SN8. Käytettävät putkikoot on esitetty suunnitelmakartalla. Talohaarat (160 mm) rakennetaan tontin rajalle saakka ja viemärin pää merkitään pystylaudalla. Muilta osin noudatetaan InfraRYL Osa 2.

20 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 19/ Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket Muovisten D560 ja D400 sadevesikaivojen tiedot on osoitettu kaivokorteissa. Uudet sadevesikaivot ovat 500mm sakkapesällä varustettuja teleskooppikaivoja. Sadevesikaivot varustetaan valurautaisella ritiläkannella (40t). Muilta osin noudatetaan InfraRYL Osa ASENNUSALUSTA Viemärilinjat perustetaan asennusalustan varaan luvun RYL18310 Asennusalusta mukaisesti HULEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Hulevesiviemäriputken asentaminen Kaivannon kuivana pito Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiveyteen. Tarvittaessa alennetaan pohjavettä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin putkistoihin. Talvityöt Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa. Jäätyneitä massoja ei saa käyttää täyttöihin. Asennus Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putkien välisen vaakasuoran etäisyyden tulee olla vähintään 200 mm. Putken etäisyys kaivoista tai muista rakenteista tulee olla vähintään 100 mm. Pystysuoran vapaan etäisyyden risteävään johtoon tulee olla vähintään 100 mm. Putkien peittosyvyys Putket asennetaan suunnitelmien mukaiseen syvyyteen. Muilta osin noudatetaan InfraRYL Osa Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Noudatetaan InfraRYL Osa 2.

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010 TORNION KAUPUNKI PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI

PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI Proense Talotekniikka/ath TYÖSELOSTUS 31.3.2017 1 / 8 PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI SADEVESIJÄRJESTELMÄ SALAOJAJÄRJESTELMÄN TARKISTUS JA PUULAUS MAANRAKENNUS,-ASENNUSTÖIDEN TYÖSELOSTUS REV. TEHNYT PÄIVÄYS

Lisätiedot

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS 20.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Rakennushankkeen kuvaus... 2 10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET... 2 11300 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 työkohtainen työselostus Kallio Tomi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789 Ramboll Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE Rakennussuunnitelma 119789 16.4.2008 12.1.2010 Urmasrinne Hirvensalmen kunta SISÄLLYSLUETTELO 10000 YHTEISET TYÖT... 3 10100 Yleistä...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 22.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA FCG Finnish Consulting Group Oy Euran kunta NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työselostus 324-P18276 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselostus I 324-P18276 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELIJAT...

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus Työkohtainen työselostus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P23877 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS KIIMINGIN KUNTA YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS 6277-D3213 TYÖSELOSTUS 31.8.2009 TARKENNETTU AIRIX YMPÄRISTÖN TOIMESTA /ERA 1.2.2011 FCG Planeko Oy Kiimingin kunta SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 27.2.2010

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 27.2.2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sansipellon päiväkodin pihatie pysäköintialueineen, avo-ojan putkitus, hulevesien hidastusaltaan rakentaminen sekä olemassa olevan jätevesi- ja vesijohtolinjan siirto InfraRYL 2010

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

PEURAPOLUN KUNNALLISTEKNIIKKA HONKAJOKI RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

PEURAPOLUN KUNNALLISTEKNIIKKA HONKAJOKI RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS PEURAPOLUN KUNNALLISTEKNIIKKA HONKAJOKI RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN Peurapolun kunnallistekniikka 2 (11) YLEISTÄ... 3 00000 YHTEISET TYÖT... 4 01000 TYÖMAAN HALLINTA... 4 01100 Katselmukset... 4 01200

Lisätiedot

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS i Sisältö 00000 MAARAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ 1 00100 Työkohteen esitiedot 1 00110 Rakennuttajat ja suunnittelija (yhteystiedot) 1

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Marjumäentien kunnallistekniikka. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Marjumäentien kunnallistekniikka. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA Marjumäentien kunnallistekniikka Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.fmcgroup.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 työkohtainen työselostus 1 (33) Hyypiä Jouni työkohtainen

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 12.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 16X226444 25.1.2017 KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sisältö Kohde 3 Lähtöaineisto 3 Maaperäolosuhteet 3 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 TEKNISET VAATIMUKSET

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

MYRSKYLÄN KUNTA. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E26616.10. Turku 05.12.2014

URJALAN KUNTA. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E26616.10. Turku 05.12.2014 URJALAN KUNTA Vesihuoltoverkoston laajennusalueet Leirintäalueen alue InfraRYL Työ: E26616.10 Turku 05.12.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

11410 Poistettavat pintamaat

11410 Poistettavat pintamaat InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 1 11410 Poistettavat pintamaat Määrämittausohje 1141. 11410.1 Poistettavien pintamaiden materiaalit Alueelta raivattavan materiaalin suhteen toimitaan suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7973 RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV 0 215 MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 28.3.2017 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS 4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja 4 0.2 Suunnittelija

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN KOULUKESKUKSEN KOHDALLA

KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN KOULUKESKUKSEN KOHDALLA Tilaaja Kangasniemen kunta Asiakirjatyyppi Rakennussuunnitelma Päivämäärä 5.4.2017 KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN KOULUKESKUKSEN KOHDALLA 30214 Kankaistentie rakennustyöselostus KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE

NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 31.12.2012 Viite 1510000210 NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE Päivämäärä 31.12.2012

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA. Mustiala Uusi Navetta TYÖSELITYS. Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA. Mustiala Uusi Navetta TYÖSELITYS. Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013 11.4.2014 MUSTIALA UUSI NAVETTA SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennushankkeen kuvaus 1 Suunnittelijat 1 Rakennuttaja

Lisätiedot

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO TYÖNUMERO: 60 2816 LIETO, KAIJASEN PELLON VESIHUOLTOLINJAT JA KADUT 1 YLEISTÄ Kaivantojen osalta tässä lausunnossa laaditaan periaateratkaisut

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Työkohtainen työselostus Vitomittaus Oy 9.3.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITTELIJA... 2 3. NYKYTILANNE... 2 4. KATSELMUKSET...

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 1(8) KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KIRKONKYLÄN KADUT 2011 K1 Karitörmäntie, K2 Kuurakuja, K3 Kuusipolku J1 jkpp-tie väli Järveläntie-Koulutie, J2 Tuomarintien jkpp-tie KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN

Lisätiedot

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE 1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE KATU, VIHER- JA VESIHUOLTOTÖIDEN TYÖSELOSTUS 21.1.2016 2/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Polvijärven kunta Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sivu 2 / 30 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1 Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2 Tilaaja... 5 1.3 Suunnittelijat,

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 1 (10) POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 Liittyen 26.2.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Poikkitien parantaminen välillä Poikkitie pl. 1680 - Pohjoisväylä ja Pohjoisväylä 0-480, vaihe 3, sekä pohjanvahvistustyöt

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Miinanpellonkadun ja Niittykadun saneeraus

Miinanpellonkadun ja Niittykadun saneeraus ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Miinanpellonkadun ja Niittykadun saneeraus Työselitys (Niittykatu) 29.12.2017 Työnro: 1624284 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin: 050

Lisätiedot

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm:

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm: HINNOITEL Hanke: Urakoitsija: Pvm: Rakennusurakk Yksikköhintoja k hankinta, laadun pitää sisältyä ka suoritusvelvollis suoritus, jota ei tulee antaa lisä- KATUTYÖT Littera 1000 0 1100 1131 10 1131 11 1132

Lisätiedot

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja

Lisätiedot