KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A Oulu Puhelin Telefax Toimistot: Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku

2 1.1 KOHTEEN ESITTELY KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT TYÖMAAHALLINTO Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelija KATSELMUKSET Alku- ja loppukatselmus TOIMINNAN JÄRJESTELY LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUSTOIMENPITEET TYÖMAAN HUOLTO TYÖTURVALLISUUS MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA MITTAUSTYÖT Työnaikaiset mittaukset Työmäärien mittaukset Tarke- ja laadunvarmistusmittaukset MAAPERÄTUTKIMUKSET MAARAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA Materiaalien laadunvalvonta Maa-ainekset Muut materiaalit Tiivistämistyön laadunvalvonta NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUKSET MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Siirrettävät rakenteet Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden siirtäminen Suojattavat rakenteet Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden suojaaminen Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat KUIVATUSRAKENTEET Salaojat Sivu- ja niskaojat Laskuojat Rummut MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maakaivannot Putki- ja johtokaivannot Salaojakaivannot KAIVANTOJEN TÄYTÖT Asennusalustat Alkutäytöt Salaojien ympärystäytöt Lopputäytöt Lopputäyttö liikennöitävällä alueella (alitukset) Massanvaihtoon kuuluvat täytöt... 11

3 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 2/ PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Suodatinkerrokset Suodatinkankaat Sitomattomat kantavat kerrokset Asfalttipäällysteet Sekoitusjyrsintä (SJYR) Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat Piennartäyte REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Reunatuet Betonikivipäällysteet KASVILLISUUSRAKENTEET Kasvualustat ja katteet Tuotteistetut kasvualustat Katteet Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot Istutukset Katupuut Pensaat VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT JÄTEVESIVIEMÄRIT JÄTEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Jätevesiviemäriputket Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket ASENNUSALUSTA JÄTEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Jätevesiviemäriputken asentaminen Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Liitoksen tekeminen olemassa olevaan viemäriin Pumppaamot VALMIS JÄTEVESIVIEMÄRI KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Jätevesiviemärin kelpoisuuden osoittaminen HULEVESIVIEMÄRIT HULEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Hulevesiviemäriputket Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket ASENNUSALUSTA HULEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Hulevesiviemäriputken asentaminen Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen VALMIS HULEVESIVIEMÄRI KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Hulevesiviemärin kelpoisuuden osoittaminen VESIJOHDOT VESIJOHTOPUTKISTOJEN VAATIMUKSET Vesijohtoputkien yleiset vaatimukset... 20

4 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 3/ Vesijohtolinjan laitteiden vaatimukset ASENNUSALUSTAN VAATIMUKSET VESIJOHDON RAKENTAMISEN VAATIMUKSET Vesijohtoputken asentaminen Sulkuventtiilin asentaminen VALMIIN VESIJOHTORAKENTEEN VAATIMUKSET KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Vesijohdon kelpoisuuden osoittaminen Vesijohdon desinfiointi TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT Liikennemerkit Tiemerkinnät VALAISTUSRAKENTEET... 23

5 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 4/23 1 YLEISTÄ 1.1 KOHTEEN ESITTELY Urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen tarjouslaskenta-aikana. 1.2 KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT Maarakennustyöt tehdään tämän suunnitelman piirustusten, työkohtaisen työselityksen ja seuraavien ohjeiden mukaisesi: INFRARAKENTAMISEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET (Infra- RYL) - Osa 1 Väylät ja alueet, Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje v. 2.1 Suomen rakennusinsinööriliitto RIL ry: maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL ASFALTTINORMIT 2008, PANK ry ASFALTTIURAKAN ASIAKIRJAT 2005, TYÖSELOSTUS, ARVON- MUUTOSPERUSTEET, PANK ry Lisäksi työn suorittamisessa noudatetaan rakentamista koskevia yleisiä työselityksiä ja normaalimääräyksiä, lakeja, asetuksia, sekä rakentamista ja työturvallisuutta valvovien viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Työssä tulee noudattaa rakennustarvikkeiden valmistajien asennusohjeita, sekä työn valvojan ja suunnittelijan työn aikana antamia ohjeita. Urakoitsija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan rakennuttajalle ja rakennuttajan valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista asiakirjojen välillä tai asiakirjojen ja olemassa olevien rakenteiden välillä. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään hyvissä ajoin, etteivät ne aiheuta tarpeettomia kustannuksia eivätkä katkoja työn suorituksessa. Rakennuttaja ratkaisee yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutostarpeen. 1.3 TYÖMAAHALLINTO Rakennuttaja Nimi: Kiimingin kunta Osoite: Lempiniementie 2, Kiiminki Yhteyshenkilö: Mikko Ukkola Puhelin: Sähköposti: Rakennuttaminen ja valvonta Nimi: Ramboll Oy

6 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 5/ Suunnittelija 1.4 KATSELMUKSET Osoite: Kiviharjuntie 11, Oulu Yhteyshenkilö: Seppo Saarinen Puhelin: Sähköposti: Nimi: AIRIX Ympäristö Oy Osoite: Mäkelininkatu 17 A, Oulu Yhteyshenkilö: Keijo Verronen Puhelin Sähköposti: Alku- ja loppukatselmus Ennen työn aloittamista pidetään alkukatselmus ja rakentamisen valmistuttua loppukatselmus. Urakoitsija suorittaa myös rakennustyöalueen vaikutusalueella olevien rakenteiden, laitteiden ja rajamerkkien kuntotarkistukset ennen työn aloitusta ja vastaa niille aiheuttamistaan vahingoista. Aloituskatselmuksessa sovitaan työalueet ja varastointialueet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja. 2 TOIMINNAN JÄRJESTELY 2.1 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUSTOIMENPITEET 3 TYÖMAAN HUOLTO Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Mahdollisten kiertoteiden ja ajoratojen työnaikainen kunnossapito kuuluu urakkaan. Urakoitsijan tulee määrätä henkilö, joka vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. 3.1 TYÖTURVALLISUUS Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työskentelyalueen rajaavat suoja-aitaukset ja muut suojarakenteet, jotka ovat tarpeen ulkopuolisten henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Kohteesta on laadittu erillinen turvallisuusasiakirja. 4 MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA 4.1 MITTAUSTYÖT Urakoitsija huolehtii kaikista työn läpiviemiseen tarvittavista mittauksista kustannuksellaan. Kiimingin kunnan mittausryhmän suorittamien maastomittauksien ja pohjakarttojen perusteella on laadittu suunnittelua varten maastomalli. Käytetty korkeusjärjestelmä on N60.

7 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 6/23 Yhteyshenkilö Arto Kurvinen, p Välirinteen mittaukset on suorittanut AIRIX Ympäristö Oy Työnaikaiset mittaukset Ennen mittaustöiden aloittamista varmistetaan että rakennuskaavan tiealueen pyykit on asianmukaisesti merkitty. Ennen raivaustöiden sekä pintamaiden ja turpeen poistotöiden aloittamista kadut merkitään riittävällä tarkkuudella maastoon, jotta vältytään tarpeettomalta puiden kaadolta ja pintamaiden raivaukselta. Lopulliset linjojen paalutukset ja korkomerkkien asennukset suoritetaan pintamaiden poiston jälkeen. Suunnitelma merkitään maastoon kunkin työvaiheen edellyttämällä tavalla. Maastoon sijoitetaan sellainen määrä paaluja, että niiden perusteella työ on tehtävissä suunnitelman mukaisesti ja että on mahdollista luotettavasti todeta työn suunnitelmanmukaisuus näiden merkkien perusteella. Työn edetessä mittausmerkit tulee tarvittaessa korjata ajan tasalle jokaisen työvaiheen edellä. Nykyisiin rakenteisiin liittyvien rakenteiden mitat on aina tarkastettava työmaalla ja tarvittaessa sovitettava todellisiin korkeuksiin Työmäärien mittaukset Työmäärien mittauksissa noudatetaan INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje v Tarke- ja laadunvarmistusmittaukset Urakoitsija tekee paljastuneiden ja uusien maanalaisten rakenteiden (viemäri-, ym. johtojen) tarkemittaukset ja tarkepiirustukset (X, Y, Z) johtokarttaa varten. Laadunvarmistusmittaukset suoritetaan InfraRYL määräysten mukaisesti. Laadunvarmistusmittauksista tehdään mittauspöytäkirjat jotka hyväksytetään rakennuttajalla. Laadunvarmistusmittausten suorittajan on oltava rakennuttajan hyväksymä. 4.2 MAAPERÄTUTKIMUKSET Veistämöntien (K1) alueella on kartoitettu turvekerroksen paksuus rassaamalla kunnan toimesta syksyllä MAARAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA Noudatetaan tätä työkohtaista työselostusta ja luvussa 1.2 mainittuja yleisiä työselostuksia.

8 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 7/ Materiaalien laadunvalvonta Maa-ainekset Urakoitsija tekee tai teettää työmaalla käytetyistä täyttömateriaaleista rakeisuusmääritykset heti työn alussa rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kiviainesmateriaalien laatua seurataan työn aikana ottamalla näyte jokaisesta alkavasta 1000m³ erästä, kuitenkin vähintään yksi näyte jokaista työmaalla käytettävää materiaalia kohden. Urakoitsija tekee tai teettää lisäseulontakokeita, mikäli materiaalin laadussa havaitaan silmämääräisiä muutoksia (laadun toteaminen, vrt. "Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL") Muut materiaalit Muiden työssä käytettävien materiaalien tulee olla kyseiseen kohteeseen ja kyseisissä olosuhteissa yleisesti hyväksyttyjä. Varastoinnissa ja käytössä noudatetaan valmistajan antamia ohjeita Tiivistämistyön laadunvalvonta Täyttöjen tiivistämistä valvotaan tiiviys- ja kantavuuskokeiden avulla. Tiiveys- ja kantavuuskokeet sijoitetaan työn alkuun käytettävissä olevalle kalustolle sopivan kerrospaksuuden ja yliajokertojen selvittämiseksi. Putkiarinoiden tiivistämistyössä on käytettävä tärylevyä. Työtä seurataan työtapatarkkailuna ja tarvittaessa suoritettavilla tiiveyskokeilla Liikennealueiden kantavan kerroksen tarkkailu tehdään levykuormituskokeella yksi näyte alkavalta 1000m² alueelta. Kantavan kerroksen tiiveyssuhde vaatimus InfraRYL mukaisesti. 4.5 NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUKSET Urakoitsija suorittaa kaikki urakan läpiviemiseen tarvittavat laadunvalvonnalliset näytteenotot ja tutkimukset kustannuksellaan MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Työn aikana tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta vähäisiä, siirtotöistä aiheutuvia katkoksia. Urakoitsija ilmoittaa työnaikaisista vedenjakelukatkoksista kuluttajille tilaajan edustajien kanssa sovittavalla tavalla. Ennen kaivutöiden aloittamista urakoitsija selvittää kaikki alueella mahdollisesti olevat kaapelit yhdessä kaapelinomistajien kanssa. Johtojen ja kaapelien osalta tapahtuvat siirrot, purkamiset ja suojaamiset suorittaa niiden omistaja, ellei asiasta erikseen toisin sovita.

9 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 8/ Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Puusto hakataan Nikkarinkujan ja Veistämöntien (K1) katualueelta. Hakattavat puut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan metsätöissä yleisesti käytettyjen periaatteiden mukaisesti. Urakoitsija pinoaa raivatun puuston tilaajan osoittamaan paikkaan. Pienempi kasvillisuus raivataan työalueilta tarvittavilta osin. Raivausjätteet urakoitsija poistaa asianmukaisesti kustannuksellaan Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Nykyistä kasvillisuutta ei saa tarpeettomasti vahingoittaa. Kasvillisuus suojataan InfraRYL taulukon 11113:T1 periaatteiden mukaisesti. Yksittäiset puut suojataan laudoittamalla runko ja yhtenäinen puusto aitaamalla. Juuristoalueella liikkumista tulee välttää Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Purettavista päällysteistä urakoitsija huolehtii kustannuksellaan asianmukaisesti. Poistettava päällyste viedään urakoitsijan hankkimaan luvalliseen paikkaan Siirrettävät rakenteet Liikennemerkkien siirto tapahtuu suunnitelmakarttojen mukaisesti. Nykyisiä merkkejä ei saa poistaa tai siirtää tarpeettoman aikaisin Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden siirtäminen Ennen työn aloittamista rakentajan on yhdessä johtojen omistajien kanssa selvitettävä työalueella olevien johtojen tarkka sijainti ja sovittava hyvissä ajoin siirto- ja purkutöiden suorittamisajankohdasta Suojattavat rakenteet Mahdollisista suojattavista rakenteista sovitaan rakennuttajan kanssa aloituskatselmuksessa Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden suojaaminen Ennen työn aloittamista rakentajan on yhdessä johtojen omistajien kanssa selvitettävä työalueella olevien johtojen tarkka sijainti ja sovittava hyvissä ajoin mahdollisista pysyvistä tai työnaikaisista suojauksista ja suojaustöiden aikataulusta. Johtojen omistaja suorittaa suojaukset, ellei asiasta erikseen toisin sovita.

10 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 9/ Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Läjitettäväksi kelpaamattomat jätteet, kuten kannot ja kivet kuljetetaan urakoitsijan hankkimaan luvalliseen paikkaan KUIVATUSRAKENTEET Salaojat Nikkarinkujan ja Veistämöntie (K1) ja Näätämöntien (K2) salaojat rakennetaan muovisesta SN8 luokan 110mm:n salaojaputkesta. Salaojien ympärystäyttö kohdan InfraRYL mukaisesti salaojasorasta rakeisuudeltaan 8/32. Asennus InfraRYL mukaisesti Sivu- ja niskaojat Laskuojat Rummut Näätämöntien K2, Teollisuustien K3 ja Välirinteen K4 sivuojien luiskat raivataan ja pintamaat poistetaan uutta nurmetusta varten suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Ojien toimivuus tarkistetaan, ja niitä ruopataan tarvittaessa. Nikkarinkujan ja Veistämöntien (K1) ja Näätämöntien (K2) alueelta sadevedet johdetaan sadevesiviemäreitä pitkin ruopattavaan laskuojaan. Ruoppauksen syvyys ja laajuus on osoitettu suunnitelmakartalla (K1). Ojan toimivuus tarkistetaan ruoppauksen jälkeen, ja tarvittaessa ruopataan lisää. Veistämöntien (K1) alittava uusi Ø800 mm teräsrumpu asennetaan suunnitelmakartan osoittamaan paikkaan. Rumpu on K1-luokan teräsputkirumpu. Siirtymäkiila kohdan mukaisesti. Veistämöntien laskuojan nykyinen betonirumpu uusitaan suunnitelmakartalla osoitetusti. Uusi rumpu on Ø800 mm K1-luokan teräsputkirumpu. Teollisuustien K3 varrelle rakennetaan uusia rumpuja. Teollisuustien uudet rummut ovat Ø300 mm SN8 luokan muoviputkirumpuja. Rummut rakennetaan suunnitelmien ja InfraRYL mukaisesti. Työssä noudatetaan InfraRYL ja valmistajan ohjeita.

11 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 10/ MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maakaivannot Ylijäämämaat kuljetetaan urakoitsijan hankkimalle luvalliselle maanläjitysalueelle. Massojen käsittely, poiskuljetus läjitysalueelle ja tasaus läjitysalueelle kuuluu urakoitsijalle. Tilaaja ei osoita läjitysaluetta. Veistämöntiellä (K1) plv tehtävä turpeen poisto massanvaihtona. Arvioitu turpeen alapinta (rassattu) on osoitettu pituusleikkauksessa. Massanvaihto tehdään InfraRYL kuva 16110:K1 (massanvaihto kaivamalla) mukaisesti. Mikäli työn aikana turvetta ilmenee suunnitelmassa osoitettua laajemmin, on otettava yhteys tilaajaan ja sovittava laajemmasta massanvaihdosta. InfraRYL mukaisesti Putki- ja johtokaivannot InfraRYL mukaisesti Salaojakaivannot InfraRYL mukaisesti KAIVANTOJEN TÄYTÖT Asennusalustat Alkutäytöt Putket, kaivot ja venttiilit asennetaan 150mm vahvuiselle asennusalustalle (raekoko 0/16). InfraRYL mukaisesti. Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. Alkutäyttö tehdään routimattomasta hiekasta enintään 300 mm paksuina kerroksina ja tiivistetään tärylevyllä neljänä ajokertana, siten että saavutetaan vaadittu 95 % tiiviysaste tai kantavuusarvo E l vähintään 50 MN/m 2. Putken päällä koneellinen tiivistäminen voidaan aloittaa, kun putken laen päällä on vähintään 0,3 m:n paksuinen täyttökerros. Alkutäyttömateriaali pudotetaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihe tehdään putken vierustalla lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan (sauvalla tms.) putken tuntu-

12 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 11/23 massa huolellisesti putken alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu ja että täyte tulee tiiviisti putkea vasten. Alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Jäätynyttä materiaalia ei saa käyttää alkutäyttöön. Vettä pidättävä pato Kaivannon ollessa huonosti vettä läpäisevässä maalajissa tulee veden virtaus estää asennusalustassa ja täyttömateriaalissa rakentamalla linjalle savisulkuja noin 50 metrin välein. Vettä pitävä pato eli savisulku rakennetaan savesta tai hienoja lajitteita sisältävästä silttimoreenista. Pato tulee perustaa koko kaivannon leveydelle kaivannon pohjaan saakka. Padon harjan on ulotuttava vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Pato tiivistetään mahdollisimman tiiviiksi alkutäytön tiiviysvaatimusten mukaisesti. Padon tulee olla noin yhden (1) metrin pituinen. Muutoin kuin InfraRYL Salaojien ympärystäytöt Lopputäytöt Salaojien ympärystäyttömateriaalina käytetään InfraRYL kuvan 18320:K1 rakeisuuksia noudattavia täyttömateriaaleja (alueen 3 sepeli 8/32). Tuetun kaivannon lopputäyttö tehdään tukirakenteiden poistamisen edetessä siten, ettei kaivanto pääse sortumaan, tiivistetty kaivantotäyte löyhtymään tai putket siirtymään. Lopputäyttö liikennöitävällä alueella (alitukset) Lopputäyttö ulotetaan katurakenteen rakennekerrosten alarajaan. Lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisella kivennäismaalla. Mikäli kaivannoista saatu maa-aines on hyvin tiivistyvää, käytetään sitä. Mikäli täyttömateriaali tuodaan muualta, sen tulee routimisominaisuuksiltaan vastata kaivannosta poistettua materiaalia. Muutoin kuin InfraRYL. Massanvaihtoon kuuluvat täytöt Massanvaihdossa poistettava turve korvataan InfraRYL kohdan maapenkereet laatuvaatimukset täyttävällä materiaalilla. Materiaalina käytetään hiekkaa ja sitä karkeampia tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja. Materiaali ei sisällä kiviä tai lohkareita, joiden läpimitta on suurempi kuin 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta. InfraRYL mukaisesti.

13 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 12/ PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Suodatinkerrokset Suodatinkerrokset rakennetaan hiekasta suunnitelmien ja InfraRYL mukaisesti Suodatinkankaat Suodatinkangas N3, asennus K1, J1 ja J2 tyyppipoikkileikkausten sekä InfraRYL mukaisesti Sitomattomat kantavat kerrokset Kantavan ja jakavan kerroksen rakentamisessa noudatetaan InfraRYL. Sitomaton kantava ja jakava kerros rakennetaan kalliomurskeesta mm, jonka E-moduuli arvo on 280 MN/m 2. Kantavan ja jakavan kerroksen murskeen rakeisuuskokeessa on osoitettava materiaalin E-moduuli arvo. Kantavan kerroksen pintaan levitetään profilointikerros 50 mm (KaM mm, E-moduuli 280 MN/m 2 ). Kantavuusvaatimukset kantavan kerroksen päältä mitattuna: Veistämöntie / Nikkarintie Näätämöntien levitys Teollisuustien LA-pysäkki Välirinne Kevyen liikenteen väylät 160 MPa 175 MPa 175 MPa 175 MPa 85 MPa Tiiveyssuhdevaatimus määräytyy InfraRYL taulukkojen 21310:T4 ja T5 mukaan Asfalttipäällysteet Päällystettävien katujen ja levennysten kulutuskerrokset tehdään asfalttibetonista AB 16/125 (50 mm). Veistämöntie / Nikkarinkuja K1 päällysteen alle levitetään ABK 22/125 (50 mm). Kevyen liikenteen väylien kulutuskerros tehdään asfalttibetonista AB 11/100 (40 mm). Uuden kulutuskerroksen liittyminen vanhaan tehdään limittäin jyrsimällä vanhaa kulutuskerrosta. Liittymissaumat vanhaan päällysteeseen on sahattava suoriksi. VANHAN JA UUDEN KULUTUSKERROKSEN SAUMA:

14 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 13/ Sekoitusjyrsintä (SJYR) Ennen sekoitusjyrsintää nykyisen päällysteen päälle lisätään 50 mm kerros rakeisuudelta 0/56 mursketta. Sekoitusjyrsintä tehdään 200 mm syvyydeltä sekoittamalla nykyinen päällyste ja lisätty murske nykyisen kantavan kerroksen kanssa jyrsimällä. Samalla Teollisuustietä K3 levennetään puolelleen n. 0,10-0,20 m, siten että rakenteen leveys on yhteensä 7,5 metriä. Sekoitettu vanha kantava kerros tasataan suunnitelman mukaiseen tasoon (-päällyste) ja päällystetään. Sekoitusjyrsittävät alueet on esitetty suunnitelmakartoilla ja leikkauksissa Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat Siirtymärakenteet liityttäessä nykyisiin tierakenteisiin ja putkikaivantojen tien alituksissa InfraRYL mukaisesti. Siirtymäkiilan kaltevuus 1/ Piennartäyte Piennartäytöt tehdään kalliomurskeesta (KaM ) REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Reunatuet Linja-autopysäkin odotustilan edessä, uudessa saarekkeessa ja Näätämöntien risteysalueella Teollisuustiellä reunatukena käytetään upotettavaa betonista reunatukea 300mmx170mm. Linja-autopysäkillä reunakiven näkymä on 10 cm. Upotettavat reunatuet asennetaan maakosteaan betoniin. Betonin sementtimäärän on oltava 250kg/m³ ja kiviaineksen raekooltaan 0/8 mm. Asennus tapahtuu InfraRYL mukaan Betonikivipäällysteet Teollisuustien liikenteenjakajan, LA-pysäkin odotustilan ja Näätämöntien risteysalueen kevyen liikenteen väylän erottava betonikiveys tehdään punamustasta sauvakivestä (278 x 138 x 60 mm) KASVILLISUUSRAKENTEET Kasvualustat ja katteet Tuotteistetut kasvualustat Tuotteistetuilla kasvualustoilla tarkoitetaan paikalle tuotuja tuotteistettuja kasvualustoja. Kasvualustojen ravinnepitoisuudet InfraRYL taulukon 23111:T1 mukaisesti (Nurmikot A1 A3). Kasvualustojen tilavuus ja muoto taulukon 23111:T2 mukaisesti. Pylväspihlajien (Sorbus aucuparia Fastigiata ) ja keijuangervoiden (Spiraea japonica Litle Princess ) kasvualustoina käytetään tuotteistettuja kas-

15 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 14/ Katteet vualustoja InfraRYL taulukon 23111:T1 (Vaatimattomat kasvualustat) mukaisesti. Muutoin InfraRYL mukaisesti. Nikkarinkujan (K1) varrelle istutettavien pylväspihlajien (Sorbus aucuparia Fastigiata ) ympärille jätetään halkaisijaltaan noin 1m:n kylvämätön alue, joka katetaan mäntykuorikatteella. Näätämöntien (K2) varrella pylväspihlajien (Sorbus aucuparia Fastigiata ) ja keijuangervoiden (Spiraea japonica Little Princess ) kasvualustat (1,7m x 3,5m) katetaan mäntykuorikatteella (5 20mm). Katekerroksen paksuus on mm. Muutoin InfraRYL mukaisesti. Teollisuustien (K3) pylväspihlajien juurille ei tule katetta Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot Istutukset Katupuut Nurmetettavat alueet on osoitettu suunnitelmakartalla. Urakoitsija suorittaa katualueen reunojen muotoilut suunnitelmien mukaisesti mukaillen olemassa olevia rakenteita sekä levittää mullat ja kylvää nurmikon. Kylvönurmikoiden ja korjausten nurmikkoluokka on Nurmikko A3 InfraRYL mukaisesti. Kaikkien istutettavien taimien tulee olla terveitä, hyvälaatuisia ja lajikohtaiselta kasvutavaltaan ja korkeudeltaan samanlaisia. Taimien tulee olla pohjoista alkuperää ja niiden tulee täyttää niille erikseen mainitut kokovaatimukset. Puiden (Sorbus aucuparia Fastigiata ) tulee olla kooltaan vähintään 200 cm:n ja pensaiden (Spiraea japonica Little Princess ) vähintään 30cm:n korkuisia. Istuttamiseen käytetään vain katupuiksi kasvatettuja puuntaimia, joiden latvus, juuristo ja runko on hoidettu taimistolla. Istuttamiseen käytetään astiataimia. Jos taimia ei voida välittömästi istuttaa, taimet on säilytettävä varjossa ja huolehdittava riittävästä kastelusta. Istutusajankohta InfraRYL mukaisesti (Taulukko 23311:T1). Istutettaessa puiden taimet kastellaan ja niille annetaan vettä vähintään 50 l / puu. Puiden istutuskuopat ovat kooltaan 1700x1700mm ja syvyydeltään 800mm. Puut tuetaan kahdella pystyyn asetetulla tukiseipäällä InfraRYL mukaisesti (kuva 23311:K2). Kohteessa käytetään yhteneviä tukiseipäitä ja sidontamateriaaleja. Tuenta ei saa missään vaiheessa hangata tai kuristaa puun runkoa tai oksia. InfraRYL mukaisesti.

16 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 15/ Pensaat Istuttamiseen käytetään astiataimia. Taimet istutetaan lomittain kolmeen riviin 50 cm:n välein. Rivien väli on 50 cm. Pylväspihlajien alla oleville pensasryhmille tehdään yhtenäiset istutusalustat, joiden syvyys on oltava vähintään 40 cm ja pituus x leveys vähintään 3500x1700mm. Taimet istutetaan sulan maan aikana InfraRYL taulukon 23330:T1 mukaisesti. Jos taimia ei voida istuttaa heti niiden saavuttua työmaalle, taimet tulee säilyttää varjoisassa paikassa, niiden juuristo on pidettävä jatkuvasti kosteana sekä suojattava auringolta ja tuulelta. Istutuksen yhteydessä kuivat ja vioittuneet versot leikataan kokonaan pois tai typistetään vauriokohdan alapuolelta. Mikäli istutus tehdään syksyllä, leikkaus tehdään seuraavana keväänä. Istutuksen yhteydessä taimet tulee kastella huolellisesti. Pensaiden riittävästä kastelusta on huolehdittava vähintään ensimmäisen kasvukauden ajan, jotta taimet juurtuvat hyvin. Mikäli taimet istutetaan syksyllä, riittävästä kastelusta on huolehdittava myös seuraavan kasvukauden ajan. Pensasryhmien kasvualusta siistitään ja tasataan istuttamisen jälkeen. Taimien koko kasvualusta katetaan kohdan mukaisesti VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Vesihuollon maarakennustyöt tehdään lukujen ja mukaisesti JÄTEVESIVIEMÄRIT JÄTEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Jätevesiviemäriputket Viettoviemäriputkena käytetään PVC- muoviputkea, luokka SN8. Käytettävät putkikoot on esitetty suunnitelmakartalla. Paineviemäri rakennetaan PN 10 luokan putkesta. Paineviemärinä käytetään seinämäsarjan SDR 17 (PE 100) putkia. Linjoissa käytettävä putkikoko on esitetty suunnitelmissa. Paineviemärissä tulee olla merkintänä ruskea raita putken kyljessä. Talohaara 160 PVC rakennetaan tontin rajalle saakka ja viemärin pää merkitään pystylaudalla. Muilta osin noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket Viemärin tarkistuskaivoina käytetään 400 mm muovisia teleskooppikaivoja suunnitelmien mukaisesti (kts. kaivokortit). Kaivojen kansistorenkaisiin asennetaan 25 t umpikansistot. Muilta osin noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto.

17 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 16/ ASENNUSALUSTA Viettoviemärilinjat perustetaan asennusalustan varaan luvun RYL18310 Asennusalusta mukaisesti. Venttiilit, kaivot ja yms. perustetaan aina asennusalustan varaan JÄTEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Jätevesiviemäriputken asentaminen Kaivannon kuivana pito Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiveyteen. Tarvittaessa alennetaan pohjavettä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin putkistoihin. Talvityöt Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa. Jäätyneitä massoja ei saa käyttää täyttöihin. Asennus Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putkien välisen vaakasuoran etäisyyden tulee olla vähintään 200 mm. Putken etäisyys kaivoista tai muista rakenteista tulee olla vähintään 100 mm. Pystysuoran vapaan etäisyyden risteävään johtoon tulee olla vähintään 100 mm. Putkien peittosyvyys Viettoviemärit asennetaan suunnitelmien mukaiseen syvyyteen. Paineviemäri asennetaan vähintään 2,5 metrin peitesyvyyteen Muilta osin noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto Liitoksen tekeminen olemassa olevaan viemäriin Paineviemäri liitetään nykyiseen runkoverkostoon suunnitelmakarttaan merkityssä kohdassa. Liitokset tehdään InfraRYL, Vesihuolto mukaisesti.

18 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 17/ Pumppaamot Pumppaamo on täysin valmis maahan upotettava lujitemuovinen pakettipumppaamo laitteineen, johtoineen, sähkö- ja automaatiolaitteineen. Pumppaamon sähkötöineen hankkii tilaaja. Pumppaamon ankkurointilaatan hankinta ja asennus, pumppaamon asennus maahan sekä huoltotien rakentaminen kuuluu maarakennusurakkaan. Jätevedenpumppaamon kaivanto tuetaan tarvittaessa ponttiseinällä esim. Larssen tai teräsputkituella. Tuettu kaivanto aloitetaan noin 1 metrin syvyisellä kevennyskaivulla, jonka jälkeen aloitetaan kaivannon tukien asennus. Kaivumassat kasataan vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannosta. Urakoitsijan on oltava yhteydessä työmaavalvojaan, jos pumppaamokaivannon teon aikana todetaan maaperäolosuhteet sellaisiksi (pohjavesi, pehmeys jne.), että kaivannon teko vaatii tarkemman geoteknisen suunnittelun. Pumppaamon kaivannon pohjalle asennetaan suodatinkangas ja mursketta (raekoko 0-32 mm) 500 mm:n vahvuudelta. Jätevedenpumppaamo perustetaan teräsbetonilaatalle pumppaamon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ympärystäyttö suoritetaan murskeella (raekoko 0-16 mm tai 0-32 mm) tasaisesti säiliön ympärille n. 400 mm:n kerroksin tiivistäen max 100 kg:n tärylevyllä. Tärylevy ei saa osua pumppaamon seinään, eikä tärylevyllä saa tiivistää aluetta, joka on alle 30 cm pumppaamon seinästä. Erityisen huolellisesti tiivistetään liitettävien putkien alle jäävä täyttömurske. Tulo- ja lähtöputkien täyttö tiivistetään junttaamalla. Pumppaamot tulee asennusvaiheessa eristää ulkopuolelta noin metrin säteellä kaivon ulkoreunasta. Eristys tehdään käyttäen esimerkiksi puolipontattua Isoverin Solimate 300 BS-A 50X570X2385/10,88M2 levyä. Ennen eristelevyjen asennusta muotoillaan maanpinta viettämään poispäin säiliöstä. Sisäpuolinen eristys tehdään solumuovisella välikannella. Lopputäytöllä muotoillaan maan pinnan profiili viettämään poispäin säiliöstä. Huoltokuilun tulee jäädä yli 20 cm maanpinnan yläpuolelle. Lisäksi pumppaamon asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita mm. ankkurointilaatan asennuksen suhteen Jätevedenpumppaamoa varten rakennetaan piha-alue ja huoltotie pumppaamon suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Tien tulee olla noin 4 metriä leveä ja piha-alueen koko selviää asemapiirustuksesta. Tien ja piha-alueen pohja tasataan ja sille levitetään suodatinkangas. Suodatinkankaan päälle levitetään vähintään 400 cm:n kerros mursketta 0-32 mm, joka tiivistetään 90 %:n tiiveysasteeseen. Tien ja piha-alueen kuivatus järjestetään pintakerrosten muotoilulla.

19 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 18/23 Jätevedenpumppaamot rakennettaan pakettipumppaamoina. Pumput silppuripumppuja. Pumppaamoissa tulee olla: pinnakorkeuden mukaan toimiva pumppujen ohjaus / hälytykset sulkuventtiili takaiskuventtiili lukittava kansi pumppukohtaisten käyntiaikojen ja kertojen laskenta Pumppaamo varustetaan kahdella pumpulla. Molempien pumppujen on päästävä alla oleviin mitoitusvaatimuksiin. Jätevedenpumppaamo P1 Virtaama: 3 l/s Geodeettinen nostokorkeus: 2,5 m Kokonaisnostokorkeus: 3 mvp Paineputken koko: 90 PEH-10 (SDR 17, PE100) Paineputken pituus: 115 m Pumppukaivo d=1400mm, h=3500mm. Tulokorkeudet ja suunnat selviää suunnitelmakartalta VALMIS JÄTEVESIVIEMÄRI Noudatetaan InfraRYL, Vesihuolto KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Jätevesiviemärin kelpoisuuden osoittaminen Jätevesiviemärin sijainnin toteaminen Urakoitsija tekee kaikki tarkemittaukset. Tarkemittaukset tehdään InfraRYL, Vesihuolto mukaisesti. Viettoviemärin tiiviyden toteaminen Viettoviemäreille ei tehdä tiiveyskoetta. Työn aikana seurataan viemärin tiiveyttä HULEVESIVIEMÄRIT HULEVESIVIEMÄRIN MATERIAALIT Hulevesiviemäriputket Hulevesiviemäriputkena käytetään muoviputkea, luokka SN8. Käytettävät putkikoot on esitetty suunnitelmakartalla. Talohaarat (160 mm) rakennetaan tontin rajalle saakka ja viemärin pää merkitään pystylaudalla. Muilta osin noudatetaan InfraRYL Osa 2.

20 AIRIX Ympäristö Oy KIIMINGIN KUNTA 19/ Tarkastus- ja jätevesikaivot sekä putket Muovisten D560 ja D400 sadevesikaivojen tiedot on osoitettu kaivokorteissa. Uudet sadevesikaivot ovat 500mm sakkapesällä varustettuja teleskooppikaivoja. Sadevesikaivot varustetaan valurautaisella ritiläkannella (40t). Muilta osin noudatetaan InfraRYL Osa ASENNUSALUSTA Viemärilinjat perustetaan asennusalustan varaan luvun RYL18310 Asennusalusta mukaisesti HULEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Hulevesiviemäriputken asentaminen Kaivannon kuivana pito Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiveyteen. Tarvittaessa alennetaan pohjavettä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin putkistoihin. Talvityöt Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa. Jäätyneitä massoja ei saa käyttää täyttöihin. Asennus Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putkien välisen vaakasuoran etäisyyden tulee olla vähintään 200 mm. Putken etäisyys kaivoista tai muista rakenteista tulee olla vähintään 100 mm. Pystysuoran vapaan etäisyyden risteävään johtoon tulee olla vähintään 100 mm. Putkien peittosyvyys Putket asennetaan suunnitelmien mukaiseen syvyyteen. Muilta osin noudatetaan InfraRYL Osa Tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Noudatetaan InfraRYL Osa 2.

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE 1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE KATU, VIHER- JA VESIHUOLTOTÖIDEN TYÖSELOSTUS 21.1.2016 2/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus

Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus Työselitys 8.9.2014 Työnro: 1424218 Ym-Suunnittelu Oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula puhelin: 050 327 6927 Sivu

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Työkohtainen työselostus, johtolinjat Päivämäärä 22.01.2016 päivitetty 1.2.2016 Viite 1510022847 HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7304 RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 4.6.2013 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS...4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja...4 0.2 Suunnittelija...4 1 TYÖSELOSTUKSEN

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS A3 VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Vinolantie Sivu 2/8 Rakennushankkeen kuvaus Rakentaminen sijoittuu Erkkisenniemen kaupunginosaan Haapavedellä. Rakennushanke sisältää

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Työselitys 20.12.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin:

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET 5 6 1000 8 1000.1 Yleistä 8 1100 Puusto ja muu kasvillisuus 9 1110 Puuston ja muun kasvillisuuden kaataminen ja poisto 9 1111 Hyötypuun hakkuu 9 1111.1 Yleistä 9 1111.2 Työohjeet 9 1112 Jätepuun poisto

Lisätiedot

Syrjätien saneeraus. ym-suunnittelu oy. Mänttä-Vilppulan kaupunki. Työselitys Työnro:

Syrjätien saneeraus. ym-suunnittelu oy. Mänttä-Vilppulan kaupunki. Työselitys Työnro: ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Syrjätien saneeraus Työselitys 9.9.2016 Työnro: 1524254 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin: 050 327 6927 Sivu 2 / 23 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma

Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma Työkohtainen työselostus 30.12.2015 Viite 16X219668 Hyväksynyt Kirjoittanut Risto Ketonen ja Jukka Ruuska

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta KATUTYÖ KURSSI 27.3.15 Katutilavalvonta Pakolliset katselmukset on määritelty katuluvassa (alku-, vastaanotto-, päällyste- ja liikennejärjestelykatselmus) Katselmukset kutsuu aina koolle katuluvan hakija

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS URAKKALASKENTAA VARTEN 14.5.2014 2 (17) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT...

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17 1 RTS 09:17 Johtokaivantojen virtaussulut ovat rakenteita, joiden tarkoitus on rajoittaa tai sulkea kokonaan veden luonnollinen juoksu tai häiriintyneen maa-aineksen liikkuminen huonosti vettä läpäisevissä

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 20.11.2014 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2.

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä.

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä. NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Yksikköhintaluettelo P14142 21.5.2012 Urakoitsija Osoite Käsittelijä Puhelin Telefaksi

Lisätiedot

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 120-P21957 Suunnitelmaselostus Ronkainen Juha Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS Sahkonkadun jatke, Huittinen 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 3 5300 RAKENTAMISEN TYÖMAATEHTÄVÄT 4 5330 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Lisätiedot