KEHTO / KUPERA Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHTO / KUPERA. 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi"

Transkriptio

1 KEHTO / KUPERA KEHTO kehittämiskonsortion kokoontuminen Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi

2 Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen tuloksia 3. KEHTO foorumin valmisteltavat asiat 4. Ryhmätyö

3 Ohjelma Torstai (Pyhäjärvisali) 10:00 Ilmoittautuminen ja kahvi 10:30 Avauspuheenvuoro Tilaajapäällikkö Risto Laaksonen, Tampereen kaupunki 10:45 KEHTO-foorumin terveiset Puheenjohtaja Kari Ström, Jyväskylän kaupunki 11:00 KUPERA-hankkeen tuloksia Kaupunkien haastattelujen tulokset Projektipäällikkö Tero Haahtela, Aalto-yliopisto, BIT Tutkimuskeskus Tutkija Olavi Kallio, Tampereen yliopisto 11:45 KEHTO foorumin valmisteltavat asiat KEHTO-foorumin toiminnallisuus KunFo-portaali Pienryhmät Projektiportfolio Tutkimusjohtaja Pekka Malinen, Aalto-yliopisto, BIT Tutkimuskeskus Puheenjohtaja Kari Ström, Jyväskylän kaupunki 12:25 Lounas noutopöydästä

4 Ohjelma 13:15 RYM SHOK: Uudet tutkimusohjelmat ja kuntasektorin rooli Tutkimusjohtaja Anssi Salonen, RYM Oy 13:45 Ryhmätyö RYM Oy:n tutkimusohjelmien sisällöstä: viesti RYM Oy:lle - millaisia ongelmia, tarpeita ja ideoita kaupungeilla on teemoihin liittyen 15:00 Kahvi Tietomallinnetut liiketoimintaprosessit Sisäympäristö Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit Vetäjät BIT, TaY, FCG 15:30 Ryhmätöiden yhteenveto 16:00 Tuotteistaminen Tutkimuspäällikkö Katriina Valminen, Aalto-yliopisto, BIT Tutkimuskeskus Keskustelua Lyhyt tauko 17:00 Palveluprosessit Tutkimuspäällikkö Katriina Valminen, Aalto-yliopisto, BIT Tutkimuskeskus Kommenttipuheenvuoro: Palveluprosessit ja tuotteistaminen Kuopiossa Tapio Räsänen, Kuopion kaupunki Keskustelua 18:00 Päivän yhteenveto ja miten tästä eteenpäin Puheenjohtaja Kari Ström, Jyväskylän kaupunki n. 18:15 Päivän työskentely päättyy 20:00 Illallinen noutopöydästä

5 Ohjelma Perjantai (Pyhäjärvisali) 09:00 KUPERA-hankkeen johtoryhmän kokous 11:30 Lounas noutopöydästä Kotiinpaluu

6 Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen tuloksia 3. KEHTO foorumin valmisteltavat asiat 4. Ryhmätyö

7 KUPERA tuloksia Alkukartoitushaastattelujen havaintoja Ari-Veikko Anttiroiko Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen

8 Haastattelujen yhteenveto 17 kaupunkia haastateltu (Rovaniemi haastatellaan 19.3.) Kaupungit ovat maantieteellisesti, toimintatavoiltaan, organisaatioiltaan ja kehityshistorioiltaan hyvinkin erilaisia, vaikka toteuttavat samoja lakisääteisiä palveluita Haasteet ovat suurelta osin samoja, mutta ratkaisut tulevat olemaan osin samoja ja osin erilaisia kaupunkien ja alueiden eroista johtuen. Myös poliittinen tahtotila ja organisaation oma osaamistaso määrittelevät sen millaiseen toimintamuotoon eri alueilla voidaan päästä eri aikahorisonteilla.

9 Urban system in Germany

10 Esimerkkejä kaupunkirakenteesta merkityksellistä erityisesti teknisen palvelusektorin kannalta Helsinki, Espoo, Vantaa Kuopio Pentti Siitonen TaY 10

11 Erilaisia kehitysskenaarioita PK-seutu, suuret kaupunkiseudut (5-7), pienet kaupunkiseudut (n. 20) PK-seutu: mahdollisuus hyödyntää tilaaja-tuottaja mallia, mutta myös kyky kehittää omaa toimintaa ja rekrytoida osaajia. Riittävästi palveluiden tuottajia sekä yksityistä että julkista puolta palvelemaan. Omat osaavat organisaatiot, jotka myös tietyissä palveluissa tulouttavat rahaa kaupungin kassaan. Suuri kaupunkiseutu: mahdollisuus tilaaja-tuottaja malliin siirtymisessä, oman toiminnan säilyttäminen niissä toiminnoissa, joissa se on järkevää ja tuo rahaa kaupungille. Muissa toiminnoissa pieni oma tuotanto-organisaatio monopolitilanteen välttämiseksi ja tilaajaosaamisen säilyttämiseksi. Pieni kaupunkiseutu: oman toiminnan kehittäminen, tilaajaosaamisen kasvattaminen, ulkoa hankinnan lisääminen, mutta selkeä oman organisaation säilyttäminen: ei pyrkimystä tilaaja-tuottaja malliin.

12 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän kaupungin päätöksenteko-elimissä strategisesti tärkeäksi tekijäksi Sosiaali- ja terveystoimi sekä osaksi myös sivistystoimi saavat enemmän huomiota ja vievät suuren osan kunnan budjetista Teknisen sektorin on hankala osoittaa hyötyään, koska haitat tulevat esiin viiveellä (esim. putkirikot) haitat ovat usein välillisiä (huono auraus, enemmän onnettomuuksia) palveluja ei koeta kaikilta osin välttämättömiksi (esim. siistit puistot) Asukkaat ja osa päättäjistä olettaa palvelumaksujen kattavan kulut -> Hankkeessa on löydettävä esimerkkejä, joilla voidaan esittää faktaan ja taloudellisiin lukuihin perustuen teknisen sektorin tärkeys

13 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita Kuntatalouden niukkuus (erityisesti kunnossapitomäärärahojen riittämättömyys) Korjausvelan lisääntyminen Investointien rahoituspohjan laajentaminen Omaisuuden käytön tehostaminen (esim. maaomaisuus) Palvelutarpeen muutokset (esim. väestön ikääntyminen) Henkilöstön osaamisen varmistaminen Toimintatapojen ja tietojärjestelmien epäyhtenäisyys (sisäinen ja ulkoinen) Poliittisten päätöksentekijöiden puutteellinen yhdyskuntatekniikan tuntemus Teknisen sektorin tehostamis- ja innovointitarpeet ovat erittäin suuria

14 Kaupunkirakenteen haasteet Toteutuneet (ja osin toteutumattomat) kuntaliitokset tekevät oman kaupunkialueen maantieteellisesti hajanaiseksi Kaupunkirakenteita tulisi eheyttää järkevällä maankäytöllä Mutta: uudet asukkaat tulevat todennäköisesti enemmän laitamille Suoritemäärät kasvavat nopeammin kuin väkiluku ja resurssit Haja-asutusalueen asukkaat haluavat elää maaseudun rauhassa, mutta vaativat samalla ydinkeskustan palvelutasoa Asetettuja tehostamisvaatimuksia on hankala saavuttaa Jotta tehostamistavoitteet voisi saavuttaa, täytyy joko tinkiä laadusta tai toteuttaa palvelu täysin uudella tavalla -> Kaupunkirakenteiden eheyttämiseen, tiivistämiseen ja järkeistämiseen pitää miettiä yhdessä toimivia keinoja

15 Uudet toimintatavat ja innovaatiot Koetaan ettei ole itse tehty juurikaan innovaatioita Innovaatiotoiminta on perustunut pieniin parannuksiin omassa toiminnassa Kuntaliitokset ovat vieneet kehitysresursseja Joissain kaupungeissa mainittiin onnistuneita esimerkkejä uusista omista toimintatavoista Tietoa toisten kaupunkien hankkeista ei juurikaan ole, pois lukien oman tehtäväalueen hankkeet Tietoa halutaan myös epäonnistuneista hankkeista (ja miksi epäonnistuttiin) sekä ulkomaisista kokeiluista Kehto foorumissa jaetaan avoimesti tietoa innovaatioista tapaamisissa ja yhteisen tietojärjestelmän avulla

16 Taloudellinen ohjaus ja mittarointi Talouden seuranta ja todellisten kustannusten kohdistaminen on kaupungeissa vaihtelevalla tasolla Jos ei tiedetä omia kustannuksia, on hankala verrata oman tuotannon tehokkuutta ulkopuoliseen palveluntarjoajaan. Joissakin organisaation osissa on luotu toimiva toimintolaskenta Laskentajärjestelmien informaation keskinäinen vertailtavuus on heikko Omat hallinnolliset yksiköt eivät tiedä todellisia kulujaan (esim. opetustoimen tehtäväalueella koulutilojen aiheuttamat kustannukset). Laskentainformaatio ei välttämättä ohjaa hinnoittelua, vaan poliittinen tahtotila, lainsäädäntö ja aiempi hinnoitteluperuste. - > Laskentajärjestelmien parantaminen ja sen tuottaman tiedon hyödyntäminen suunnittelussa on tärkeä kehittämisalue

17 Muutosjohtamisen ongelmat Suuri osa ongelmista liittyen toiminnan tehottomuuteen löytyy omasta kyvyttömyydestä tehdä muutoksia työskentelytavoissa Käsitteistä on erilaisia tulkintoja tai käsitteiden merkitysten tuntemus on joskus omassa hallinnossakin hajanainen tilaaja-tuottaja malli tuottavuus nettobudjetointi/liikelaitos Tiltuun siirtymisen perusteluna on mm. esitetty sisäisen työnjaon selkeyttäminen ja oman toiminnan tehostaminen Olisiko vaihtoehtona oman toiminnan kehittäminen a) henkilöstön koulutuksen ja rekrytoinnin b) toimintaprosessien parantamisen kautta? Pyritään hakemaan parhaita käytäntöjä kaupunkien erilaiset lähtökohdat ja kehitysvaiheet huomioonottaen

18 Muutoksia tulevaisuudessa Palveluita viedään hiljalleen enemmän verkkoon ja kuntalaiset omaksuvat hyvin toimivat itsepalvelujärjestelmät Yksityisten palvelutuottajien käyttö lisääntyy Omaa sisäistä laskentaa kehitetään Palveluita tuotteistetaan Useampia palveluita yritetään tuottaa asiakaslähtöisenä prosessina Siirrytään kohti markkinahintaisuutta omassa toiminnassa Palveluiden maksullisuuden lisääminen Uudenlaisten toimintakonseptien kokeilu ja kehittäminen -> Eläköityminen ja heikentynyt talous pakottavat etsimään uusia ratkaisuja palvelujen järjestämiseen

19 Mielenkiintoiset kotimaiset toteutukset Mikkelin & YIT:n case ja PPP-hankkeet (esim. Lahti) Elinkaarimallit (esim. Espoon ja Kuopion koulut; parkkiluolat ja parkkitalot; tilojen yhteisrahoitus ja yhteiskäyttö) Turun nettobudjetointi ja seudullinen liikelaitosmalli Maankäytön ja aluerakentamisen yhteistyö kuntien ja yksityisten toimijoiden kanssa (esim. Vuores) Tietotekniikka uudenlaisen toiminnan mahdollistajana (mm. Xcity) Seudullinen palvelutuotanto ja yhteiskäyttö (Lahti, Turku) Asiakastyytyväisyyteen sidottu bonusjärjestelmä (Lahti), tiepäällysteen laatutakuujärjestelmä (Mikkeli) ym. kannustinjärjestelmät yksityisille (ja sisäisille) toimijoille

20 Mielenkiinnon kohteet ja toiveet kaupungeilta Uudenlaiset elinkaarimallit Uusien kohteiden rakentamiset, uudenlaiset alueurakointimallilla Uudet palveluiden maksu- ja rahoitusmuodot Täydennysrakentaminen & kaupunkirakenteen eheytys Palvelu- ja toimitilastrategiat Teknologian parempi hyödyntäminen omassa toiminnassa ja kuntalaisten palvelemisessa (paikkatieto, tietomallit, sähköiset palvelut) Asiakaslähtöiset prosessit, kuntalaisen näkökulman huomioiminen Hankintaosaamisen kehittäminen Yhtenäistetyt mallisopimukset palveluiden ja työsuoritusten hankintoihin Tuotteistaminen ja toimintolaskennan kehittäminen Tuottavuuden ja laadun mittaaminen Kansainväliset esimerkit Yleisesti parhaat kokemukset Tiedottaminen ja profiilin nostaminen Itse Kehto-toiminta ja sen kehittäminen

21 Oman osaamisen kehittäminen Parannettavaa erityisesti seuraavissa osaamisalueissa ja malleissa: Tilaajaosaaminen Projektien hallinta, hankeportfolion hallinta Omien kustannusten seuranta ja toimintolaskenta Tuottavuuden ymmärtäminen ja kehittäminen Strateginen johtaminen Luottamushenkilöiden sitouttaminen johdonmukaisiin ja pitkäaikaisiin kehittämishankkeisiin Sektoreiden ja eri tehtäväalueiden välinen kilpailu Tulostrategioiden laiminlyönti, huomio yksistään menoissa Hiljaisen tiedon säilyminen ja jatkuvuus eläköitymisissä

22 Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen tuloksia 3. KEHTO foorumin valmisteltavat asiat 4. Ryhmätyö

23 KEHTO foorumin toiminta KEHTO foorumi on kuntainfran kehittämisen yhteistyöfoorumi (verkostoalusta) KEHTO pyrkii nostamaan kuntainfran statusta ja vetovoimaisuutta työmarkkinoilla KEHTO pyrkii edesauttamaan markkinoiden syntymistä kuntainfran tuottamiselle ja ylläpitämiselle KEHTO tunnistaa itse kehitettäviä asioita ja ottaa kantaa muiden esittämiin kehittämisideoihin ja suunnitelmiin KEHTO pyrkii käynnistämään tärkeäksi todettuihin kehittämisteemoihin tutkimus-ja kehityshankkeita

24 KEHTO foorumin toiminta KEHTO valvoo hankkeiden toteuttamista ja tuloksia KEHTO pyrkii vaikuttamaan alan koulutuksen kehittämiseen KEHTO toimii kuntainfran tiedottajana toimivien jakelukanavien kautta (esim. KunFo portaali) KEHTO johtaa kuntainfra verkoston toimintaa ja ylläpitää verkostoalustan toimintaa

25 KEHTO foorumin toiminta Kaikki edellä mainittu tarkoittaa myös sitä, että KEHTO foorumi valmistelee esityksiä, jotka vievät sen toiminnalle asetettuja tavoitteita eteenpäin Valmisteltavia asioita tällä hetkellä (KUPERA hanke) Pienryhmien sisältö ja kokoonpanot Projektisalkun hoito: kehitettävät teemat, uudet ideat, muiden ehdottamat hankkeet KunFo portaalin toiminnallisuus, toteutus, operointi ja rahoitus

26 KEHTO foorumin organisointi 1. KEHTO foorumi on vapaaehtoisuuteen perustuva verkostoalusta Foorumia yhteensitova voima on sosiaalinen pääoma Luottamus Yhteiset visiot, tulkinnat ja normit (esim. standardit) Verkostosuhteet KEHTO foorumi toimii neuvoa antavana elimenä, päätökset tehdään kunnissa Foorumilla voi olla myös kirjallinen yhteistyösopimus, jos niin halutaan

27 KEHTO foorumin organisointi 2. Jos KEHTO toiminta ryhtyy keräämään jäsenmaksua ja tarvitsee pankkitilin, järkevä organisoitumismuoto olisi ry (rekisteröity yhdistys) On jo olemassa Kuntaliitto ry, johon kunnat maksavat jäsenmaksua Kuntia voi olla vaikea saada mukaan taas uuteen ry:hyn Voiko KEHTO toimia Kuntaliiton alaisuudessa olevana foorumina (verkostoalustana)?

28 Pienryhmän rooli Pienryhmät ovat tiettyyn aihealueeseen fokusoituja teemaryhmiä (osa-alustoja) Pienryhmässä paneudutaan aihealueen problematiikkaan syvällisemmin kuin KEHTO-foorumilla on mahdollisuus Pienryhmä voi kutsua asiantuntijoita alustajiksi kokouksiinsa Pienryhmä keskustelee kehitysteemoista ja päättää mahdollisista pilot-kohteista

29 Pilotit Pilotit ovat valittuja pienimuotoisia kehitysaktiviteetteja, joissa voidaan analysoida valittua kehityskohdetta syvällisemmin tai testata uutta lähestymistapaa Pilotit toteutetaan yhteistyössä halukkaiden kaupunkien kanssa Jos käynnistetään laajamittaisempi kehityshanke, se täytyy resurssoida ja rahoittaa erikseen Pilotteja voi ehdottaa ja päättää esim. pienryhmät ja operatiivinen ryhmä pilotin koosta riippuen, kehityshankkeiden ja laajempien aktiviteettien esitykset tehdään KEHTO foorumilla (KUPERA)

30 Pienryhmäkyselyn tulokset Kaikki 18 kaupunkia ovat vastanneet kyselyyn Valittavissa olleet teemat A. Rahoitus- ja omistajuusinnovaatiot B. Tuotannon ja operoinnin innovaatiot C. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö D. Alueellinen yhteistyö eri tasoilla Suosituimmuusjärjestys: B suosituin, A, C ja D melko lailla tasavahvoja, suurin hajonta A:n osalta.

31 Pienryhmäkyselyn tulokset Espoo A B D C Helsinki B C D A Hämeenlinna B A C D Joensuu B C D A Jyväskylä B A C D Kouvola B A D C Kuopio B D C A Lahti A B D C Mikkeli A D B C Oulu B C A D Pori D A C B Rauma B D C A Rovaniemi A D B C Seinäjoki D C B A Tampere C B D A Turku B D C A Vaasa A B C D Vantaa B C D A Kuntaliitto B A C D

32 Pienryhmäkyselyn tulokset Heijastaa kunkin toimijan omaa tilannetta ja kehitysvaihetta Jos esim. kuntaliitoksia on jo tehty, seudullisuutta ei pidetä oleellisena, ja jos liitoksia on vireillä, merkitys korostuu Suuret kaupungit vähemmän kiinnostuneita omistajuudesta ja rahoituksesta Pääpaino konkreettisessa tekemisessä (tuotanto ja innovaatiot) Pienryhmätoiminnan onnistumisen kannalta hyvät tulokset Yleinen toteamus: usea konkreettinen kehittämisasia voisi kuulua useampaankin ryhmään, joten ylätason otsikoiden pohjalta annettu vastaus kaupungin osalta suuntaa antava

33 Pienryhmien koostumus Olemme tehneet kaavakkeen per pienryhmä, johon toivomme kiinnostuneiden kaupunkien laittavan edustajansa (alustava) nimen tämän päivän aikana

34 Mahdollisia pilotkohteita Korjausvelkakierteen katkaisuhoito (A pienryhmä) Palveluprosessit ja tuotteistaminen (B) Julkinen-yksityinen yhteisyritys toimintamuotona (Case Mikkeli, C) Tuottavuuden ja laadun mittaaminen (A,B) Uudet palveluiden maksu- ja rahoitusmuodot (A) Seudullinen yhteistyö (Lahti, Turku, D) ICT:n parempi hyödyntäminen (B) Mitä halutaan käynnistää? Pienryhmät/KEHTO kunnat voivat ehdottaa pilotteja; päätökset operatiivinen ryhmä

35 Pilottiesimerkki Korjausvelkakierteen katkaisuhoito Osa kaupungeista joutunut korjausvelkakierteeseen Asiaan puututtava ajoissa ennen kuin infrastruktuuri rapautuu niin pahasti että joudutaan tekemän liiaksi uusinvestointeja Tavoiteltavat tulokset Havainnollistaa myös teknisen toimen ulkopuolisille ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen Laskentatapoja ja esimerkkejä asian merkityksen osoittamiseksi Kehitysehdotuksia ongelman poistamiseksi Johtaa elinkaariajattelun soveltamiseen käytännön työssä

36 Pilottiesimerkki Palveluprosessit ja tuotteistaminen Oman toiminnan kehittämistä ja palveluiden hankkimista ulkoa haittaa epätietoisuus omista kustannuksista ja palveluprosesseista. Kun omat prosessit tunnistetaan, niille voidaan kohdistaa kustannuksia ja haluttaessa erotella tilaajan ja tuottajan rooli Tavoiteltavat tulokset Kyky kuvata ja kehittää oman organisaation toimintaprosesseja Opitaan jo asiaan perehtyneiltä osapuolilta miten asia palveluprosessikuvaukset ja kehitys kannattaa toteuttaa Voidaan vertailla palveluittain eri organisaatioiden ratkaisuja palvelun toteuttamiseksi ja arvioida mitkä ovat parhaita malleja. Kun on saatu valittua/luotua riittävän yhtenäiset palveluprosessit, nämä voidaan tuotteistaa standardoiduiksi palvelutuotteiksi

37 Pienryhmä Rahoituksen ja omistajuudet innovaatiot Pienryhmätoiminnan aloitus Tampereella aihepiiriin liittyvän kv. seminaarin yhteydessä Uusimmat tuulet ja kv. esimerkit uusimmista erilaisista toimintamalleista maailmalta Mitkä uudet mallit ovat osoittautuneet toimiviksi myös Mitkä uudet mallit ovat osoittautuneet toimiviksi myös heikommassa taloustilanteessa, miten toimintamalleja voitaisiin soveltaa Suomessa.

38 Pienryhmien koostumus Kaavake per pienryhmä, johon toivotaan kiinnostuneiden kaupunkien laittavan edustajansa nimen tämän päivän aikana

39 Kehityshanke portfolio Haastattelujen aikana ei saatu selkeitä vastauksia siitä, missä kehityshankkeissa kaupungit ovat mukana (muutamaa poikkeusta lukuunottamatta) Kotiläksy: Jokainen kaupunki lähettää kirjallisesti luettelon kehityshankkeista Tero Haahtelalle, joissa kaupunki on mukana FCG ja Kuntaliitto samoin omista hankkeistaan Hankkeet täydennetään kehityshanke portfolioon, jota KEHTO ylläpitää Tiedot laitetaan myös KunFo:on

40 Kehityshanke portfolio Uusi projektiehdotus: Viemäriverkoston elinkaaren hallinta Ehdottaja: Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Vesihuoltotekniikka BIT Tutkimuskeskus työpaketti: Saneeraustekniikoiden elinkaarikustannukset ja saneerauksen toteuttamisen liiketoiminta- ja palvelumallit Läpäissyt Tekesin aiehaun, lopullinen hakemus mennessä Mukaan voi ilmoittautua vielä

41 KunFo portaali Operatiivinen ryhmä esittää, että lähdetään kehittämään KunFo II:ta Uudempi tekniikka Sisältötuotannon organisointi Ehdotus: KEHTO kaupungit sitoutuvat maksamaan kustannukset yhdessä (+ Kuntaliitto & muut sidosryhmät) Olemassaolevasta portaalista siirretään aineisto uuteen Vastuuorganisaatioksi on ehdotettu Kuntatekniikka lehteä

42 Meltwater Drive Verkostotyökalu

43 Verkostotyökalu Perustiedot Käytetään Internet-selaimella, ei vaadi asennuksia Rajaton määrä työtiloja sovitulle käyttäjämäärälle Alustan rakentaminen kestää alle viikon Palvelu täydessä käytössä erittäin nopeasti Prosessi Meltwater Drive vastaa henkilöiden lisäyksestä, käyttäjähallinnan voi hoitaa joko asiakas tai palvelun tarjoaja Kaikki saavat käyttökoulutuksen Hinta Kustannus noin euroa euroa vuodessa, 24 kk:n lisenssit euroa (sisältää kaikki kulut)

44 Verkostotyökalu Tärkeimmät ominaisuudet Tiedostojen jakaminen, kommentointi, hyväksyttäminen Jaettu kalenteri Keskustelupalsta, uutispalsta, ilmoituspalsta Blogit Sähköpostihälytykset (aktivoivat käytön) Tietokanta yhteistietojen jakamista varten Workflow tiedostojen elinkaaren automatisointi Tehtävänhallinta Asioiden linkittäminen toisiinsa Tiedostojen versio- ja muokkaushistoria Paljon muita ominaisuuksia tarpeen mukaan

45 Logomallit

46 Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen tuloksia 3. KEHTO foorumin valmisteltavat asiat 4. Ryhmätyö

47 Ryhmätyö Tarkoituksena nostaa esiin kaupunkien ongelmia, tarpeita ja ideoita RYM Oy:n tutkimusohjelmien sisällön suuntaamiseksi Ryhmä 1: Tietomallinnetut liiketoimintaprosessit Moderointi: FCG Ryhmä 2: Sisäympäristö Moderointi: BIT Ryhmä 3: Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit Moderointi: TaY Sihteerinä toimivat FCG:n edustajat

48 RYM:n tutkimusohjelmien sisältöä pohtivat työryhmät Tietomallinnetut liiket.-prosessit Sisäympäristö Energiatehokas yhteiskunta huone XYZ huone XYZ huone XYZ Alasalmi Anttila Dahlberg Havunen Kolehmainen Kotiniemi Heikkinen Laine Laherto Holopainen Martonen Peuraniemi Koistinen Näätänen Saari Leinonkoski Räsänen Ström Saarinen Vainio Vandell Välimaa Väisänen Westling

49 SISÄYMPÄRISTÖ Ryhmän kokoonpano - KEHTO koko tekninen sektori mukana Kuntien tilojen modulaarisuuden ja monikäyttöisyyden nostaminen (yhdistelmätilat) Sisäilman laatu Rakennusten käyttötarkoituksen muutokset esim. tyhjillään olevat teollisuusrakennukset

50 SISÄYMPÄRISTÖ Mitä tapahtuu tyhjentyville tiloille, miten jalostettavissa Muuttuvat olosuhteet esim. pakkasten vaikutus vs. pysyvät ominaisuudet Esteettömyysasiat, myös värit, hajut, valot Tilapoliisit tilojen tehokas käyttö Pääongelmat kunnissa Korjaustarve suurempi kuin resurssit Väliaikaisratkaisut välttämättömiä (esim. siirrettävät ilmanpuhdistusratkaisut) Rakennusten tehoton käyttö (m2 per käyttäjä, oppilas), harmonisointi

51 SISÄYMPÄRISTÖ Mitä tapahtuu tyhjentyville tiloille, miten jalostettavissa Muuttuvat olosuhteet esim. pakkasten vaikutus vs. pysyvät ominaisuudet Esteettömyysasiat, myös värit, hajut, valot Tilapoliisit tilojen tehokas käyttö Ongelmia ja kokemuksia Korjaustarve suurempi kuin resurssit Väliaikaisratkaisut välttämättömiä (esim. siirrettävät ilmanpuhdistusratkaisut) Rakennusten tehoton käyttö (m2 per käyttäjä, ), harmonisointi vs. käyttäjien ymmärrys kustannuksista

52 SISÄYMPÄRISTÖ Kuka käyttää isännän ääntä hankkeiden priorisoinnissa (tilakeskus, hallintokunnat..) miten hankkeiden priorisointi Myönteinen kokemus vanhan koulun väistötilakäytöstä Tilojen monikäyttöisyys, uusiokäytössä käyttöasteella taipumus jäädä alhaiseksi Käyttäjien ja toteuttajien dilemma tilakustannuksista Turun malli: tilojen jaottelu eri koreihin (hallintokuntien käyttö, ulos, jalostus ) Tilaliikelaitos käy hallintokuntien kanssa läpi tilojen soveltuvuuden toimintaan (oletusarvomme: epätyydyttävät sisäympäristöt romutetaan) Voimakkaan kasvun ajalta peräisin olevat huonot sisäympäristöt ja peruskorjausvelka Sisäympäristön muunneltavuus: esim. varhaiskasvatus, senioritoiminta vs. aikajana (lähiasukkaat kulloisellakin hetkellä)

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja 12.11.2009 Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen TKK BIT 1 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita 18 kaupungin haastattelut (Kupera projekti 2009-2010):

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT JOENSUU Kuntatekniikan kehittäminen haltuun: KUPERA:sta KEHTO:on. Kari Ström Jyväskylän kaupunki

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT JOENSUU Kuntatekniikan kehittäminen haltuun: KUPERA:sta KEHTO:on. Kari Ström Jyväskylän kaupunki KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT JOENSUU 2010 Kuntatekniikan kehittäminen haltuun: KUPERA:sta KEHTO:on Kari Ström Jyväskylän kaupunki HÄMEENLINNA Tammikuu 2008 Teknisiin palveluihin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

KUPERA projekti. Pekka Malinen Kuntainfran kehittäminen sidosryhmätapaaminen Helsinki 26.9.2011

KUPERA projekti. Pekka Malinen Kuntainfran kehittäminen sidosryhmätapaaminen Helsinki 26.9.2011 KUPERA projekti Pekka Malinen Kuntainfran kehittäminen sidosryhmätapaaminen Helsinki 26.9.2011 KUPERA hanke KUPERA KUntien PErusRAkenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN KEHITTÄMINEN

TEKNISEN TOIMEN KEHITTÄMINEN TEKNISEN TOIMEN KEHITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Kirsi Rontu Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö yksikkö Suomen Kuntaliitto Tekninen toimi Teknisen toimen

Lisätiedot

KEHTO-kehittämiskonsortion kokoontuminen. 12. 13.11.2009 Scandic hotel, Jyväskylä

KEHTO-kehittämiskonsortion kokoontuminen. 12. 13.11.2009 Scandic hotel, Jyväskylä KEHTO-kehittämiskonsortion kokoontuminen 12. 13.11.2009 Scandic hotel, Jyväskylä 1 OHJELMA Torstai 12.11. 09.45 Ilmoittautuminen ja kahvi 10.15 Avauspuheenvuoro Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän

Lisätiedot

Omistajuusinnovaatiot teknisellä sektorilla

Omistajuusinnovaatiot teknisellä sektorilla Omistajuusinnovaatiot teknisellä sektorilla KUPERA-hankkeen workshop-raportti Tampere 8.10.2010 Ulriika Leponiemi & Kari Kuoppala & Ari-Veikko Anttiroiko & Pentti Siitonen & Olavi Kallio Tampere 2010 2

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kehto-foorumi kuntien teknisten palvelujen kehittäjänä

Kehto-foorumi kuntien teknisten palvelujen kehittäjänä Kehto-foorumi kuntien teknisten palvelujen kehittäjänä YGOFORUMin workshop Green Deal askel kestävään infrarakentamiseen Paavo Taipale Yhdyskuntatekniikan päällikkö, Suomen Kuntaliitto Kuntien teknisen

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

KEHTO Kunta-alan kehittämisen haltuunotto

KEHTO Kunta-alan kehittämisen haltuunotto KEHTO Kunta-alan kehittämisen haltuunotto HÄMEENLINNA Tammikuu 2008 Teknisiin palveluihin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset: Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Korjausvelan laskenta kuntainfrassa

Korjausvelan laskenta kuntainfrassa Korjausvelan laskenta kuntainfrassa Janne Rantanen Liiketoimintajohtaja, Fore 1 Kehityshankkeet 2 1 Kehityshankkeet 21 Kuntaa Espoo Helsinki Hämeenlinna Joensuu Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Lappeenranta

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus seminaari 15.9.2010 Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Väestönmuutosprosentti 2008 2009 kunnittain Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan Kuntajako

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Kehittämisen tiekartta Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Prosessikommentit Ohjausryhmä Prosessi IPT-kehittäminen Prosessiin lisäys: Tarkistuspiste > Analysointi > Palaute (hyöty, haitta) > Korjaustoimenpide

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman. Roadmap. Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio.

Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman. Roadmap. Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio. Rakennettu ympäristö -tutkimusohjelman Roadmap Opetushallitus / VOSE Seminaari 16.6.2011 Erikoistutkija Terttu Vainio tausta tavoitteita kiinteistö- ja rakennusalalle tutkimusaiheita korostuvia osaamisia

Lisätiedot

Pentti Siitonen Tampereen yliopisto (TaY)

Pentti Siitonen Tampereen yliopisto (TaY) Hanke-ehdotus Tutkimus- ja kehittämishanke luonnos 12.3.2009 Hanke esittely Kehto foorumin kokouksessa 12.3.2009 Pentti Siitonen Tampereen yliopisto (TaY) Valmistelutyöryhmä - Pentti Siitonen / Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 klo 8.45 (aamukahvit) 15.30 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila. www.mal-verkosto.fi

MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 klo 8.45 (aamukahvit) 15.30 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila. www.mal-verkosto.fi MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 klo 8.45 (aamukahvit) 15.30 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila www.mal-verkosto.fi Tavoite: Keskeiset tahot saman pöydän ääreen Kokemusten kartoittaminen ja levittäminen Aiesopimusmenettelyn

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9. Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.2017 Lähtökohdat Tutkimuksen laatija on Tapio Kinnunen, joka toimii

Lisätiedot

KEHTO-foorumin hankkeet

KEHTO-foorumin hankkeet KEHTO-foorumin hankkeet Tuulia Innala kehittämisinsinööri KEHTO-foorumi, Seinäjoki 23.-24.10.2014 KUPERA-hanke KEHTO-foorumin ensimmäinen hanke oli KUPERA-hanke eli Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Luvun / sektion otsikko Ketterät kunnat selviävät tulevaisuuden haasteista

Lisätiedot

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9. Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Hankinnan ongelmakohdat Tekninen osaaminen hankinnasta yleensä hyvällä

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Digikuntakokeilu Kuntademokratiaverkosto Ylitarkastaja Suvi Savolainen

Digikuntakokeilu Kuntademokratiaverkosto Ylitarkastaja Suvi Savolainen Digikuntakokeilu 15.3.2017 Kuntademokratiaverkosto Ylitarkastaja Suvi Savolainen Digikuntakokeilu ja hallitusohjelma Tulevaisuuden kunta Maakuntauudistus Muut kärkihankkeet Muutostuki Tuloksia, aihioita,

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon

Lisätiedot

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kuntatalo, 19.11.2013 Joni Kemppi Tekla Oy Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä energia- ja infratoimialoilla

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Mikkelin Tiedepäivä 7.4.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS)

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS) Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS) 9.5.2014 Teemu Surakka Aalto yliopisto, Value Networks tutkimusryhmä Rinnakkaishanke kokonaisuus Tuotteistus Kaupungin strategia Uudet

Lisätiedot

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu?

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu? Opetuksen ict -palveluverkko Seudullinen ratkaisu? 1 Opetustoimialan visio Seudullisessa tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön suunnitelmassa ( v. 2012) linjataan seudullisesta tavoitetilasta seuraavaa:

Lisätiedot

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 21.5.2013 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Valtiovarainministeriö Talouden ja

Lisätiedot

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisverkosto Tukee

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö

Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö KUPERA-hankkeen workshop-raportti Tampere 7.10.2010 Kari Kuoppala & Ulriika Leponiemi & Ari-Veikko Anttiroiko & Pentti Siitonen & Olavi

Lisätiedot

SHOK-tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus. RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen

SHOK-tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus. RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen SHOKtutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Tutkimusohjelmat pohjautuvat toimijoiden tahtotilaan Yritysten tulevaisuuden visio 2. Toimijoilla

Lisätiedot

MAL ja KARA

MAL ja KARA OHJELMA MAL ja KARA 20.4.2010 09:30 Aloituskahvit 10.00 MAL verkostosta ja KARA verkostosta (projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, professori Harry Schulman) 10.10 Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä

Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä Rata 2018 -seminaari, Anna Saarlo 23.1.2018 Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä 1. Mitä tavoittelemme? Tulevaisuuden asemanseutu 2. Miksi? Yhteinen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun tilanne

Vaasan kaupunkiseudun tilanne Vaasan kaupunkiseudun tilanne Esityksen sisältö 1. Mikä on Vaasan kaupunkiseutu? 2. Yhdyskuntasuunnittelun tilanne seudulla 3. Kasvusopimus ja MAL-teemat Suomen suurimmat kaupunkiseudut vuonna 2011 Väestönkasvu

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI 17.02.2012, Oulu SEMINAARIOHJELMA klo 08:30 09:00 Aamukahvi klo 09:00 09:30 Tilaisuuden avaus Teknisen toimialan kehittämisen keskeiset haasteet, kokemuksia

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset IPT 2 Syventävä työpaja (5.4.2017): Ryhmätöiden tulokset Aamupäivän ryhmätyöt Ryhmätyö 1. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät yhteistoimintamekanismit (must)? Ryhmätyö 2: a) Miten tilaajat voivat edesauttaa

Lisätiedot