KEHTO / KUPERA Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHTO / KUPERA. 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi"

Transkriptio

1 KEHTO / KUPERA KEHTO kehittämiskonsortion kokoontuminen Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi

2 Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen tuloksia 3. KEHTO foorumin valmisteltavat asiat 4. Ryhmätyö

3 Ohjelma Torstai (Pyhäjärvisali) 10:00 Ilmoittautuminen ja kahvi 10:30 Avauspuheenvuoro Tilaajapäällikkö Risto Laaksonen, Tampereen kaupunki 10:45 KEHTO-foorumin terveiset Puheenjohtaja Kari Ström, Jyväskylän kaupunki 11:00 KUPERA-hankkeen tuloksia Kaupunkien haastattelujen tulokset Projektipäällikkö Tero Haahtela, Aalto-yliopisto, BIT Tutkimuskeskus Tutkija Olavi Kallio, Tampereen yliopisto 11:45 KEHTO foorumin valmisteltavat asiat KEHTO-foorumin toiminnallisuus KunFo-portaali Pienryhmät Projektiportfolio Tutkimusjohtaja Pekka Malinen, Aalto-yliopisto, BIT Tutkimuskeskus Puheenjohtaja Kari Ström, Jyväskylän kaupunki 12:25 Lounas noutopöydästä

4 Ohjelma 13:15 RYM SHOK: Uudet tutkimusohjelmat ja kuntasektorin rooli Tutkimusjohtaja Anssi Salonen, RYM Oy 13:45 Ryhmätyö RYM Oy:n tutkimusohjelmien sisällöstä: viesti RYM Oy:lle - millaisia ongelmia, tarpeita ja ideoita kaupungeilla on teemoihin liittyen 15:00 Kahvi Tietomallinnetut liiketoimintaprosessit Sisäympäristö Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit Vetäjät BIT, TaY, FCG 15:30 Ryhmätöiden yhteenveto 16:00 Tuotteistaminen Tutkimuspäällikkö Katriina Valminen, Aalto-yliopisto, BIT Tutkimuskeskus Keskustelua Lyhyt tauko 17:00 Palveluprosessit Tutkimuspäällikkö Katriina Valminen, Aalto-yliopisto, BIT Tutkimuskeskus Kommenttipuheenvuoro: Palveluprosessit ja tuotteistaminen Kuopiossa Tapio Räsänen, Kuopion kaupunki Keskustelua 18:00 Päivän yhteenveto ja miten tästä eteenpäin Puheenjohtaja Kari Ström, Jyväskylän kaupunki n. 18:15 Päivän työskentely päättyy 20:00 Illallinen noutopöydästä

5 Ohjelma Perjantai (Pyhäjärvisali) 09:00 KUPERA-hankkeen johtoryhmän kokous 11:30 Lounas noutopöydästä Kotiinpaluu

6 Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen tuloksia 3. KEHTO foorumin valmisteltavat asiat 4. Ryhmätyö

7 KUPERA tuloksia Alkukartoitushaastattelujen havaintoja Ari-Veikko Anttiroiko Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen

8 Haastattelujen yhteenveto 17 kaupunkia haastateltu (Rovaniemi haastatellaan 19.3.) Kaupungit ovat maantieteellisesti, toimintatavoiltaan, organisaatioiltaan ja kehityshistorioiltaan hyvinkin erilaisia, vaikka toteuttavat samoja lakisääteisiä palveluita Haasteet ovat suurelta osin samoja, mutta ratkaisut tulevat olemaan osin samoja ja osin erilaisia kaupunkien ja alueiden eroista johtuen. Myös poliittinen tahtotila ja organisaation oma osaamistaso määrittelevät sen millaiseen toimintamuotoon eri alueilla voidaan päästä eri aikahorisonteilla.

9 Urban system in Germany

10 Esimerkkejä kaupunkirakenteesta merkityksellistä erityisesti teknisen palvelusektorin kannalta Helsinki, Espoo, Vantaa Kuopio Pentti Siitonen TaY 10

11 Erilaisia kehitysskenaarioita PK-seutu, suuret kaupunkiseudut (5-7), pienet kaupunkiseudut (n. 20) PK-seutu: mahdollisuus hyödyntää tilaaja-tuottaja mallia, mutta myös kyky kehittää omaa toimintaa ja rekrytoida osaajia. Riittävästi palveluiden tuottajia sekä yksityistä että julkista puolta palvelemaan. Omat osaavat organisaatiot, jotka myös tietyissä palveluissa tulouttavat rahaa kaupungin kassaan. Suuri kaupunkiseutu: mahdollisuus tilaaja-tuottaja malliin siirtymisessä, oman toiminnan säilyttäminen niissä toiminnoissa, joissa se on järkevää ja tuo rahaa kaupungille. Muissa toiminnoissa pieni oma tuotanto-organisaatio monopolitilanteen välttämiseksi ja tilaajaosaamisen säilyttämiseksi. Pieni kaupunkiseutu: oman toiminnan kehittäminen, tilaajaosaamisen kasvattaminen, ulkoa hankinnan lisääminen, mutta selkeä oman organisaation säilyttäminen: ei pyrkimystä tilaaja-tuottaja malliin.

12 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän kaupungin päätöksenteko-elimissä strategisesti tärkeäksi tekijäksi Sosiaali- ja terveystoimi sekä osaksi myös sivistystoimi saavat enemmän huomiota ja vievät suuren osan kunnan budjetista Teknisen sektorin on hankala osoittaa hyötyään, koska haitat tulevat esiin viiveellä (esim. putkirikot) haitat ovat usein välillisiä (huono auraus, enemmän onnettomuuksia) palveluja ei koeta kaikilta osin välttämättömiksi (esim. siistit puistot) Asukkaat ja osa päättäjistä olettaa palvelumaksujen kattavan kulut -> Hankkeessa on löydettävä esimerkkejä, joilla voidaan esittää faktaan ja taloudellisiin lukuihin perustuen teknisen sektorin tärkeys

13 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita Kuntatalouden niukkuus (erityisesti kunnossapitomäärärahojen riittämättömyys) Korjausvelan lisääntyminen Investointien rahoituspohjan laajentaminen Omaisuuden käytön tehostaminen (esim. maaomaisuus) Palvelutarpeen muutokset (esim. väestön ikääntyminen) Henkilöstön osaamisen varmistaminen Toimintatapojen ja tietojärjestelmien epäyhtenäisyys (sisäinen ja ulkoinen) Poliittisten päätöksentekijöiden puutteellinen yhdyskuntatekniikan tuntemus Teknisen sektorin tehostamis- ja innovointitarpeet ovat erittäin suuria

14 Kaupunkirakenteen haasteet Toteutuneet (ja osin toteutumattomat) kuntaliitokset tekevät oman kaupunkialueen maantieteellisesti hajanaiseksi Kaupunkirakenteita tulisi eheyttää järkevällä maankäytöllä Mutta: uudet asukkaat tulevat todennäköisesti enemmän laitamille Suoritemäärät kasvavat nopeammin kuin väkiluku ja resurssit Haja-asutusalueen asukkaat haluavat elää maaseudun rauhassa, mutta vaativat samalla ydinkeskustan palvelutasoa Asetettuja tehostamisvaatimuksia on hankala saavuttaa Jotta tehostamistavoitteet voisi saavuttaa, täytyy joko tinkiä laadusta tai toteuttaa palvelu täysin uudella tavalla -> Kaupunkirakenteiden eheyttämiseen, tiivistämiseen ja järkeistämiseen pitää miettiä yhdessä toimivia keinoja

15 Uudet toimintatavat ja innovaatiot Koetaan ettei ole itse tehty juurikaan innovaatioita Innovaatiotoiminta on perustunut pieniin parannuksiin omassa toiminnassa Kuntaliitokset ovat vieneet kehitysresursseja Joissain kaupungeissa mainittiin onnistuneita esimerkkejä uusista omista toimintatavoista Tietoa toisten kaupunkien hankkeista ei juurikaan ole, pois lukien oman tehtäväalueen hankkeet Tietoa halutaan myös epäonnistuneista hankkeista (ja miksi epäonnistuttiin) sekä ulkomaisista kokeiluista Kehto foorumissa jaetaan avoimesti tietoa innovaatioista tapaamisissa ja yhteisen tietojärjestelmän avulla

16 Taloudellinen ohjaus ja mittarointi Talouden seuranta ja todellisten kustannusten kohdistaminen on kaupungeissa vaihtelevalla tasolla Jos ei tiedetä omia kustannuksia, on hankala verrata oman tuotannon tehokkuutta ulkopuoliseen palveluntarjoajaan. Joissakin organisaation osissa on luotu toimiva toimintolaskenta Laskentajärjestelmien informaation keskinäinen vertailtavuus on heikko Omat hallinnolliset yksiköt eivät tiedä todellisia kulujaan (esim. opetustoimen tehtäväalueella koulutilojen aiheuttamat kustannukset). Laskentainformaatio ei välttämättä ohjaa hinnoittelua, vaan poliittinen tahtotila, lainsäädäntö ja aiempi hinnoitteluperuste. - > Laskentajärjestelmien parantaminen ja sen tuottaman tiedon hyödyntäminen suunnittelussa on tärkeä kehittämisalue

17 Muutosjohtamisen ongelmat Suuri osa ongelmista liittyen toiminnan tehottomuuteen löytyy omasta kyvyttömyydestä tehdä muutoksia työskentelytavoissa Käsitteistä on erilaisia tulkintoja tai käsitteiden merkitysten tuntemus on joskus omassa hallinnossakin hajanainen tilaaja-tuottaja malli tuottavuus nettobudjetointi/liikelaitos Tiltuun siirtymisen perusteluna on mm. esitetty sisäisen työnjaon selkeyttäminen ja oman toiminnan tehostaminen Olisiko vaihtoehtona oman toiminnan kehittäminen a) henkilöstön koulutuksen ja rekrytoinnin b) toimintaprosessien parantamisen kautta? Pyritään hakemaan parhaita käytäntöjä kaupunkien erilaiset lähtökohdat ja kehitysvaiheet huomioonottaen

18 Muutoksia tulevaisuudessa Palveluita viedään hiljalleen enemmän verkkoon ja kuntalaiset omaksuvat hyvin toimivat itsepalvelujärjestelmät Yksityisten palvelutuottajien käyttö lisääntyy Omaa sisäistä laskentaa kehitetään Palveluita tuotteistetaan Useampia palveluita yritetään tuottaa asiakaslähtöisenä prosessina Siirrytään kohti markkinahintaisuutta omassa toiminnassa Palveluiden maksullisuuden lisääminen Uudenlaisten toimintakonseptien kokeilu ja kehittäminen -> Eläköityminen ja heikentynyt talous pakottavat etsimään uusia ratkaisuja palvelujen järjestämiseen

19 Mielenkiintoiset kotimaiset toteutukset Mikkelin & YIT:n case ja PPP-hankkeet (esim. Lahti) Elinkaarimallit (esim. Espoon ja Kuopion koulut; parkkiluolat ja parkkitalot; tilojen yhteisrahoitus ja yhteiskäyttö) Turun nettobudjetointi ja seudullinen liikelaitosmalli Maankäytön ja aluerakentamisen yhteistyö kuntien ja yksityisten toimijoiden kanssa (esim. Vuores) Tietotekniikka uudenlaisen toiminnan mahdollistajana (mm. Xcity) Seudullinen palvelutuotanto ja yhteiskäyttö (Lahti, Turku) Asiakastyytyväisyyteen sidottu bonusjärjestelmä (Lahti), tiepäällysteen laatutakuujärjestelmä (Mikkeli) ym. kannustinjärjestelmät yksityisille (ja sisäisille) toimijoille

20 Mielenkiinnon kohteet ja toiveet kaupungeilta Uudenlaiset elinkaarimallit Uusien kohteiden rakentamiset, uudenlaiset alueurakointimallilla Uudet palveluiden maksu- ja rahoitusmuodot Täydennysrakentaminen & kaupunkirakenteen eheytys Palvelu- ja toimitilastrategiat Teknologian parempi hyödyntäminen omassa toiminnassa ja kuntalaisten palvelemisessa (paikkatieto, tietomallit, sähköiset palvelut) Asiakaslähtöiset prosessit, kuntalaisen näkökulman huomioiminen Hankintaosaamisen kehittäminen Yhtenäistetyt mallisopimukset palveluiden ja työsuoritusten hankintoihin Tuotteistaminen ja toimintolaskennan kehittäminen Tuottavuuden ja laadun mittaaminen Kansainväliset esimerkit Yleisesti parhaat kokemukset Tiedottaminen ja profiilin nostaminen Itse Kehto-toiminta ja sen kehittäminen

21 Oman osaamisen kehittäminen Parannettavaa erityisesti seuraavissa osaamisalueissa ja malleissa: Tilaajaosaaminen Projektien hallinta, hankeportfolion hallinta Omien kustannusten seuranta ja toimintolaskenta Tuottavuuden ymmärtäminen ja kehittäminen Strateginen johtaminen Luottamushenkilöiden sitouttaminen johdonmukaisiin ja pitkäaikaisiin kehittämishankkeisiin Sektoreiden ja eri tehtäväalueiden välinen kilpailu Tulostrategioiden laiminlyönti, huomio yksistään menoissa Hiljaisen tiedon säilyminen ja jatkuvuus eläköitymisissä

22 Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen tuloksia 3. KEHTO foorumin valmisteltavat asiat 4. Ryhmätyö

23 KEHTO foorumin toiminta KEHTO foorumi on kuntainfran kehittämisen yhteistyöfoorumi (verkostoalusta) KEHTO pyrkii nostamaan kuntainfran statusta ja vetovoimaisuutta työmarkkinoilla KEHTO pyrkii edesauttamaan markkinoiden syntymistä kuntainfran tuottamiselle ja ylläpitämiselle KEHTO tunnistaa itse kehitettäviä asioita ja ottaa kantaa muiden esittämiin kehittämisideoihin ja suunnitelmiin KEHTO pyrkii käynnistämään tärkeäksi todettuihin kehittämisteemoihin tutkimus-ja kehityshankkeita

24 KEHTO foorumin toiminta KEHTO valvoo hankkeiden toteuttamista ja tuloksia KEHTO pyrkii vaikuttamaan alan koulutuksen kehittämiseen KEHTO toimii kuntainfran tiedottajana toimivien jakelukanavien kautta (esim. KunFo portaali) KEHTO johtaa kuntainfra verkoston toimintaa ja ylläpitää verkostoalustan toimintaa

25 KEHTO foorumin toiminta Kaikki edellä mainittu tarkoittaa myös sitä, että KEHTO foorumi valmistelee esityksiä, jotka vievät sen toiminnalle asetettuja tavoitteita eteenpäin Valmisteltavia asioita tällä hetkellä (KUPERA hanke) Pienryhmien sisältö ja kokoonpanot Projektisalkun hoito: kehitettävät teemat, uudet ideat, muiden ehdottamat hankkeet KunFo portaalin toiminnallisuus, toteutus, operointi ja rahoitus

26 KEHTO foorumin organisointi 1. KEHTO foorumi on vapaaehtoisuuteen perustuva verkostoalusta Foorumia yhteensitova voima on sosiaalinen pääoma Luottamus Yhteiset visiot, tulkinnat ja normit (esim. standardit) Verkostosuhteet KEHTO foorumi toimii neuvoa antavana elimenä, päätökset tehdään kunnissa Foorumilla voi olla myös kirjallinen yhteistyösopimus, jos niin halutaan

27 KEHTO foorumin organisointi 2. Jos KEHTO toiminta ryhtyy keräämään jäsenmaksua ja tarvitsee pankkitilin, järkevä organisoitumismuoto olisi ry (rekisteröity yhdistys) On jo olemassa Kuntaliitto ry, johon kunnat maksavat jäsenmaksua Kuntia voi olla vaikea saada mukaan taas uuteen ry:hyn Voiko KEHTO toimia Kuntaliiton alaisuudessa olevana foorumina (verkostoalustana)?

28 Pienryhmän rooli Pienryhmät ovat tiettyyn aihealueeseen fokusoituja teemaryhmiä (osa-alustoja) Pienryhmässä paneudutaan aihealueen problematiikkaan syvällisemmin kuin KEHTO-foorumilla on mahdollisuus Pienryhmä voi kutsua asiantuntijoita alustajiksi kokouksiinsa Pienryhmä keskustelee kehitysteemoista ja päättää mahdollisista pilot-kohteista

29 Pilotit Pilotit ovat valittuja pienimuotoisia kehitysaktiviteetteja, joissa voidaan analysoida valittua kehityskohdetta syvällisemmin tai testata uutta lähestymistapaa Pilotit toteutetaan yhteistyössä halukkaiden kaupunkien kanssa Jos käynnistetään laajamittaisempi kehityshanke, se täytyy resurssoida ja rahoittaa erikseen Pilotteja voi ehdottaa ja päättää esim. pienryhmät ja operatiivinen ryhmä pilotin koosta riippuen, kehityshankkeiden ja laajempien aktiviteettien esitykset tehdään KEHTO foorumilla (KUPERA)

30 Pienryhmäkyselyn tulokset Kaikki 18 kaupunkia ovat vastanneet kyselyyn Valittavissa olleet teemat A. Rahoitus- ja omistajuusinnovaatiot B. Tuotannon ja operoinnin innovaatiot C. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö D. Alueellinen yhteistyö eri tasoilla Suosituimmuusjärjestys: B suosituin, A, C ja D melko lailla tasavahvoja, suurin hajonta A:n osalta.

31 Pienryhmäkyselyn tulokset Espoo A B D C Helsinki B C D A Hämeenlinna B A C D Joensuu B C D A Jyväskylä B A C D Kouvola B A D C Kuopio B D C A Lahti A B D C Mikkeli A D B C Oulu B C A D Pori D A C B Rauma B D C A Rovaniemi A D B C Seinäjoki D C B A Tampere C B D A Turku B D C A Vaasa A B C D Vantaa B C D A Kuntaliitto B A C D

32 Pienryhmäkyselyn tulokset Heijastaa kunkin toimijan omaa tilannetta ja kehitysvaihetta Jos esim. kuntaliitoksia on jo tehty, seudullisuutta ei pidetä oleellisena, ja jos liitoksia on vireillä, merkitys korostuu Suuret kaupungit vähemmän kiinnostuneita omistajuudesta ja rahoituksesta Pääpaino konkreettisessa tekemisessä (tuotanto ja innovaatiot) Pienryhmätoiminnan onnistumisen kannalta hyvät tulokset Yleinen toteamus: usea konkreettinen kehittämisasia voisi kuulua useampaankin ryhmään, joten ylätason otsikoiden pohjalta annettu vastaus kaupungin osalta suuntaa antava

33 Pienryhmien koostumus Olemme tehneet kaavakkeen per pienryhmä, johon toivomme kiinnostuneiden kaupunkien laittavan edustajansa (alustava) nimen tämän päivän aikana

34 Mahdollisia pilotkohteita Korjausvelkakierteen katkaisuhoito (A pienryhmä) Palveluprosessit ja tuotteistaminen (B) Julkinen-yksityinen yhteisyritys toimintamuotona (Case Mikkeli, C) Tuottavuuden ja laadun mittaaminen (A,B) Uudet palveluiden maksu- ja rahoitusmuodot (A) Seudullinen yhteistyö (Lahti, Turku, D) ICT:n parempi hyödyntäminen (B) Mitä halutaan käynnistää? Pienryhmät/KEHTO kunnat voivat ehdottaa pilotteja; päätökset operatiivinen ryhmä

35 Pilottiesimerkki Korjausvelkakierteen katkaisuhoito Osa kaupungeista joutunut korjausvelkakierteeseen Asiaan puututtava ajoissa ennen kuin infrastruktuuri rapautuu niin pahasti että joudutaan tekemän liiaksi uusinvestointeja Tavoiteltavat tulokset Havainnollistaa myös teknisen toimen ulkopuolisille ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen Laskentatapoja ja esimerkkejä asian merkityksen osoittamiseksi Kehitysehdotuksia ongelman poistamiseksi Johtaa elinkaariajattelun soveltamiseen käytännön työssä

36 Pilottiesimerkki Palveluprosessit ja tuotteistaminen Oman toiminnan kehittämistä ja palveluiden hankkimista ulkoa haittaa epätietoisuus omista kustannuksista ja palveluprosesseista. Kun omat prosessit tunnistetaan, niille voidaan kohdistaa kustannuksia ja haluttaessa erotella tilaajan ja tuottajan rooli Tavoiteltavat tulokset Kyky kuvata ja kehittää oman organisaation toimintaprosesseja Opitaan jo asiaan perehtyneiltä osapuolilta miten asia palveluprosessikuvaukset ja kehitys kannattaa toteuttaa Voidaan vertailla palveluittain eri organisaatioiden ratkaisuja palvelun toteuttamiseksi ja arvioida mitkä ovat parhaita malleja. Kun on saatu valittua/luotua riittävän yhtenäiset palveluprosessit, nämä voidaan tuotteistaa standardoiduiksi palvelutuotteiksi

37 Pienryhmä Rahoituksen ja omistajuudet innovaatiot Pienryhmätoiminnan aloitus Tampereella aihepiiriin liittyvän kv. seminaarin yhteydessä Uusimmat tuulet ja kv. esimerkit uusimmista erilaisista toimintamalleista maailmalta Mitkä uudet mallit ovat osoittautuneet toimiviksi myös Mitkä uudet mallit ovat osoittautuneet toimiviksi myös heikommassa taloustilanteessa, miten toimintamalleja voitaisiin soveltaa Suomessa.

38 Pienryhmien koostumus Kaavake per pienryhmä, johon toivotaan kiinnostuneiden kaupunkien laittavan edustajansa nimen tämän päivän aikana

39 Kehityshanke portfolio Haastattelujen aikana ei saatu selkeitä vastauksia siitä, missä kehityshankkeissa kaupungit ovat mukana (muutamaa poikkeusta lukuunottamatta) Kotiläksy: Jokainen kaupunki lähettää kirjallisesti luettelon kehityshankkeista Tero Haahtelalle, joissa kaupunki on mukana FCG ja Kuntaliitto samoin omista hankkeistaan Hankkeet täydennetään kehityshanke portfolioon, jota KEHTO ylläpitää Tiedot laitetaan myös KunFo:on

40 Kehityshanke portfolio Uusi projektiehdotus: Viemäriverkoston elinkaaren hallinta Ehdottaja: Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Vesihuoltotekniikka BIT Tutkimuskeskus työpaketti: Saneeraustekniikoiden elinkaarikustannukset ja saneerauksen toteuttamisen liiketoiminta- ja palvelumallit Läpäissyt Tekesin aiehaun, lopullinen hakemus mennessä Mukaan voi ilmoittautua vielä

41 KunFo portaali Operatiivinen ryhmä esittää, että lähdetään kehittämään KunFo II:ta Uudempi tekniikka Sisältötuotannon organisointi Ehdotus: KEHTO kaupungit sitoutuvat maksamaan kustannukset yhdessä (+ Kuntaliitto & muut sidosryhmät) Olemassaolevasta portaalista siirretään aineisto uuteen Vastuuorganisaatioksi on ehdotettu Kuntatekniikka lehteä

42 Meltwater Drive Verkostotyökalu

43 Verkostotyökalu Perustiedot Käytetään Internet-selaimella, ei vaadi asennuksia Rajaton määrä työtiloja sovitulle käyttäjämäärälle Alustan rakentaminen kestää alle viikon Palvelu täydessä käytössä erittäin nopeasti Prosessi Meltwater Drive vastaa henkilöiden lisäyksestä, käyttäjähallinnan voi hoitaa joko asiakas tai palvelun tarjoaja Kaikki saavat käyttökoulutuksen Hinta Kustannus noin euroa euroa vuodessa, 24 kk:n lisenssit euroa (sisältää kaikki kulut)

44 Verkostotyökalu Tärkeimmät ominaisuudet Tiedostojen jakaminen, kommentointi, hyväksyttäminen Jaettu kalenteri Keskustelupalsta, uutispalsta, ilmoituspalsta Blogit Sähköpostihälytykset (aktivoivat käytön) Tietokanta yhteistietojen jakamista varten Workflow tiedostojen elinkaaren automatisointi Tehtävänhallinta Asioiden linkittäminen toisiinsa Tiedostojen versio- ja muokkaushistoria Paljon muita ominaisuuksia tarpeen mukaan

45 Logomallit

46 Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen tuloksia 3. KEHTO foorumin valmisteltavat asiat 4. Ryhmätyö

47 Ryhmätyö Tarkoituksena nostaa esiin kaupunkien ongelmia, tarpeita ja ideoita RYM Oy:n tutkimusohjelmien sisällön suuntaamiseksi Ryhmä 1: Tietomallinnetut liiketoimintaprosessit Moderointi: FCG Ryhmä 2: Sisäympäristö Moderointi: BIT Ryhmä 3: Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit Moderointi: TaY Sihteerinä toimivat FCG:n edustajat

48 RYM:n tutkimusohjelmien sisältöä pohtivat työryhmät Tietomallinnetut liiket.-prosessit Sisäympäristö Energiatehokas yhteiskunta huone XYZ huone XYZ huone XYZ Alasalmi Anttila Dahlberg Havunen Kolehmainen Kotiniemi Heikkinen Laine Laherto Holopainen Martonen Peuraniemi Koistinen Näätänen Saari Leinonkoski Räsänen Ström Saarinen Vainio Vandell Välimaa Väisänen Westling

49 SISÄYMPÄRISTÖ Ryhmän kokoonpano - KEHTO koko tekninen sektori mukana Kuntien tilojen modulaarisuuden ja monikäyttöisyyden nostaminen (yhdistelmätilat) Sisäilman laatu Rakennusten käyttötarkoituksen muutokset esim. tyhjillään olevat teollisuusrakennukset

50 SISÄYMPÄRISTÖ Mitä tapahtuu tyhjentyville tiloille, miten jalostettavissa Muuttuvat olosuhteet esim. pakkasten vaikutus vs. pysyvät ominaisuudet Esteettömyysasiat, myös värit, hajut, valot Tilapoliisit tilojen tehokas käyttö Pääongelmat kunnissa Korjaustarve suurempi kuin resurssit Väliaikaisratkaisut välttämättömiä (esim. siirrettävät ilmanpuhdistusratkaisut) Rakennusten tehoton käyttö (m2 per käyttäjä, oppilas), harmonisointi

51 SISÄYMPÄRISTÖ Mitä tapahtuu tyhjentyville tiloille, miten jalostettavissa Muuttuvat olosuhteet esim. pakkasten vaikutus vs. pysyvät ominaisuudet Esteettömyysasiat, myös värit, hajut, valot Tilapoliisit tilojen tehokas käyttö Ongelmia ja kokemuksia Korjaustarve suurempi kuin resurssit Väliaikaisratkaisut välttämättömiä (esim. siirrettävät ilmanpuhdistusratkaisut) Rakennusten tehoton käyttö (m2 per käyttäjä, ), harmonisointi vs. käyttäjien ymmärrys kustannuksista

52 SISÄYMPÄRISTÖ Kuka käyttää isännän ääntä hankkeiden priorisoinnissa (tilakeskus, hallintokunnat..) miten hankkeiden priorisointi Myönteinen kokemus vanhan koulun väistötilakäytöstä Tilojen monikäyttöisyys, uusiokäytössä käyttöasteella taipumus jäädä alhaiseksi Käyttäjien ja toteuttajien dilemma tilakustannuksista Turun malli: tilojen jaottelu eri koreihin (hallintokuntien käyttö, ulos, jalostus ) Tilaliikelaitos käy hallintokuntien kanssa läpi tilojen soveltuvuuden toimintaan (oletusarvomme: epätyydyttävät sisäympäristöt romutetaan) Voimakkaan kasvun ajalta peräisin olevat huonot sisäympäristöt ja peruskorjausvelka Sisäympäristön muunneltavuus: esim. varhaiskasvatus, senioritoiminta vs. aikajana (lähiasukkaat kulloisellakin hetkellä)

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita 18 kaupungin haastattelut (Kupera projekti 2009-2010):

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Omistajuusinnovaatiot teknisellä sektorilla

Omistajuusinnovaatiot teknisellä sektorilla Omistajuusinnovaatiot teknisellä sektorilla KUPERA-hankkeen workshop-raportti Tampere 8.10.2010 Ulriika Leponiemi & Kari Kuoppala & Ari-Veikko Anttiroiko & Pentti Siitonen & Olavi Kallio Tampere 2010 2

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Kehto-foorumi kuntien teknisten palvelujen kehittäjänä

Kehto-foorumi kuntien teknisten palvelujen kehittäjänä Kehto-foorumi kuntien teknisten palvelujen kehittäjänä YGOFORUMin workshop Green Deal askel kestävään infrarakentamiseen Paavo Taipale Yhdyskuntatekniikan päällikkö, Suomen Kuntaliitto Kuntien teknisen

Lisätiedot

Korjausvelan laskenta kuntainfrassa

Korjausvelan laskenta kuntainfrassa Korjausvelan laskenta kuntainfrassa Janne Rantanen Liiketoimintajohtaja, Fore 1 Kehityshankkeet 2 1 Kehityshankkeet 21 Kuntaa Espoo Helsinki Hämeenlinna Joensuu Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Lappeenranta

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun tilanne

Vaasan kaupunkiseudun tilanne Vaasan kaupunkiseudun tilanne Esityksen sisältö 1. Mikä on Vaasan kaupunkiseutu? 2. Yhdyskuntasuunnittelun tilanne seudulla 3. Kasvusopimus ja MAL-teemat Suomen suurimmat kaupunkiseudut vuonna 2011 Väestönkasvu

Lisätiedot

KEHTO Kunta-alan kehittämisen haltuunotto

KEHTO Kunta-alan kehittämisen haltuunotto KEHTO Kunta-alan kehittämisen haltuunotto HÄMEENLINNA Tammikuu 2008 Teknisiin palveluihin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset: Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

KSY-seminaari 19.11.2013 Mitä opittavaa kuntaliitosprosesseista?

KSY-seminaari 19.11.2013 Mitä opittavaa kuntaliitosprosesseista? KSY-seminaari 19.11.2013 Mitä opittavaa kuntaliitosprosesseista? Seminaarin avaus Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Ne käynnissä olevat kuntajakoselvitykset, joista on tehty valtuuston päätös selvityksessä

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talousvastaavien työ, tilannekatsaus Yhdistymisavustuksen käyttö Työryhmätyöskentely: hyödyt ja haitat + yhdistymisavustus + muut linjaukset Talousvastaavien työ

Lisätiedot

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja 31.10.2013 Tilaisuuden tavoitteet, organisointi ja työskentelytapa Ympäristösi parhaat tekijät Työpajan tavoitteet 2 Lisätä yhteistä tietopohjaa lentoasemaverkostoa

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI 17.02.2012, Oulu SEMINAARIOHJELMA klo 08:30 09:00 Aamukahvi klo 09:00 09:30 Tilaisuuden avaus Teknisen toimialan kehittämisen keskeiset haasteet, kokemuksia

Lisätiedot

MAL ja KARA

MAL ja KARA OHJELMA MAL ja KARA 20.4.2010 09:30 Aloituskahvit 10.00 MAL verkostosta ja KARA verkostosta (projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, professori Harry Schulman) 10.10 Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Ari Hynynen Professori Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos / Seinäjoen kaupunkilaboratorio 28.01.2016 Miksi asemanseudut? Miksi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto www.mal-verkosto.fi Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 -seminaari 16.10.2012 Menossa rakennemallien aktiiviset vuodet

Lisätiedot

YHTEENVETO. Sote-integraatio workshop Peurunka Markku Puro Päivi Koikkalainen. Keski-Suomen Sote 2020

YHTEENVETO. Sote-integraatio workshop Peurunka Markku Puro Päivi Koikkalainen. Keski-Suomen Sote 2020 YHTEENVETO Sote-integraatio workshop Peurunka 6.10.2014 Markku Puro Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote 2020 Mistä olemassa olevasta voidaan luopua tai mitä voidaan vähentää? Mikä on vähemmän tärkeää

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys

Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys Pääjohtaja, dosentti OTT Tuomas Pöysti 27.5.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Uuden vaalikauden suurimpia haasteita on talouskasvun ja kokonaistuottavuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous. Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos

Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous. Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos ARTTU PARAS-arviointitutkimusohjelma 2008-2012 Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos prof. Pentti Meklin, prof. Jarmo Vakkuri, prof. Lasse Oulasvirta ja dos. Olavi

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Kustannustehokkuus. pj. Tarja Majuri siht. Liisa Lepola

Kustannustehokkuus. pj. Tarja Majuri siht. Liisa Lepola Kustannustehokkuus pj. Tarja Majuri siht. Liisa Lepola Kustannustehokkuus 1) Asukas- ja käyttäjälähtöisyys / kustannustehokkuus - Vastuullinen varojen käyttö - Asukkaiden aktiivisuuden lisääminen ja vastuuttaminen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Liikennerevoluutio. Liikennerevoluutio-kehitysohjelman ajatuskartan julkistaminen 27.4.2011

Liikennerevoluutio. Liikennerevoluutio-kehitysohjelman ajatuskartan julkistaminen 27.4.2011 Liikennerevoluutio Liikennerevoluutio-kehitysohjelman ajatuskartan julkistaminen 27.4.2011 Vallankumouksen lähtökohdat Toimintaympäristöön on ilmaantunut merkittäviä ilmiöitä ja muutosvoimia, jotka eivät

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot