KEHTO-kehittämiskonsortion kokoontuminen Scandic hotel, Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHTO-kehittämiskonsortion kokoontuminen. 12. 13.11.2009 Scandic hotel, Jyväskylä"

Transkriptio

1 KEHTO-kehittämiskonsortion kokoontuminen Scandic hotel, Jyväskylä 1

2 OHJELMA Torstai Ilmoittautuminen ja kahvi Avauspuheenvuoro Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki KEHTO ja KUPERA: Mitä ja miksi? KEHTO-foorumin pj. Kari Ström, Jyväskylän kaupunki Mitä KUPERA hankkeella tavoitellaan? Tutkimusjohtaja Pekka Malinen, TKK BIT Tutkimuskeskus Lehtori Pentti Siitonen, Tampereen yliopisto Lounas Verkosto työpaja - Kuntaverkoston eri tasot (valtio, maakunta, kaupunkiseutu, seutukunta, kunta) - Tehtävät ja vastuut eri tasoilla, ovatko ne nykyajan tasalla? - Toimivatko ne käytännössä? Vetäjät BIT ja TaY Kahvi 2

3 OHJELMA Kuntien teknisen sektorin tulevaisuuden haasteet Johtaja Leena Karessuo, Kuntaliitto Keskustelua Johtamisen haasteet kuntasektorilla Prof. Risto Harisalo, Tampereen yliopisto Keskustelua Lyhyt tauko Julkisen sektorin palveluinnovaatiot Tutkimusprof. Antti Hautamäki, Jyväskylän yliopisto Keskustelua Yhteenveto ja jatko Tutkimusjohtaja Pekka Malinen, TKK BIT Tutkimuskeskus n Päivän työskentely päättyy Illallinen 3

4 OHJELMA Perjantai KUPERA hankkeen johtoryhmän kokous Lounas Kotiinpaluu 4

5 SISÄLTÖ 1. Mitä KUPERA hankkeella tavoitellaan? 2. KEHTO foorumin toiminta 3. Työpaja 5

6 KUPERA Kuntien PErusRAkenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot Jyväskylä TKK /BIT TaY työryhmä - Pekka Malinen, Tero Haahtela - Pentti Siitonen, Ari-Veikko Anttiroiko Yhdyskuntatieteiden laitos - Pekka Valkama, Olavi Kallio Taloustieteiden laitos 6

7 TAUSTA KEHTO Kunta-alan kehittämisen haltuunotto 1) Kuntainfra pullonkaulasta kehityksen edistäjäksi 2) Palvelujen turvaaminen kuntalaisille 3) Kuntainfrasta liikkeellepaneva voima ja kilpailuvaltti 7

8 TAUSTA Erilaisia asioita toteutetaan kunta-alalla hyvin tälläkin hetkellä, mutta erittäin sirpaleisesti. Ei kuitenkaan riitä, että yksi tai muutama kunta osaa tehdä jonkun asian hyvin; => Hyvät käytännöt on saatava leviämään laajasti muihinkin kuntiin, jolloin vasta saavutetaan kansallisen tason vaikuttavuus ja tuottavuus Miten tämä tehdään? 8

9 TAUSTA Kuntasektori on valtava verkosto Verkostoissa tarvitaan ns. verkostoalustoja, joissa jaetaan yhteinen ymmärrys ja sovitaan yhteiset kehitysagendat KEHTO foorumi on kunta-alan verkostoalusta, jossa sovitaan verkoston yhteiset tavoitteet ja rakennetaan tarvittava sosiaalinen pääoma niiden läpiviemiseksi Kehitys toteutetaan yhteisillä kehityshankkeilla, kuten KUPERA hanke 9

10 TAUSTA Miten asiat viedään sitten eteenpäin kunnan päättäviin elimiin (lautakunnat ym.) ja jalkautetaan käytäntöön? Mielestämme tapa on se, että KEHTO foorumilla muodostunut jaettu ymmärrys kehityksen välttämättömyydestä ja siitä, miten se tehdään, jaetaan edelleen myös selkeästi kunnan päättäville elimille ja viedään käytäntöön KEHTO jäsenten toimesta 10

11 HANKE Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot BIT TaY Pääkoordinaattori Tutkimusosapuoli: verkostoalustat Tutkimusosapuoli: perusrakennepalvelujen innovaatiot, markkinat Kuntapartnerit : 18 suurinta kaupunkia Kuntaliitto 11

12 TIIVISTELMÄ 1 KUPERA - hanke on tutkimuslaitosten ja KEHTO -konsortion suunnittelema laaja ja pitkäkestoinen tutkimus- ja kehittämishanke Perusideana on - tunnistaa ja analysoida innovatiivisia toimintamalleja - jalkauttaa perusrakennepalvelujen kehittämiskonsepteja yhteistyössä kaupunkien teknisen toimen kanssa. 12

13 TIIVISTELMÄ 2 Tutkimusosiossa erityisen huomion kohteena ovat - perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja operoinnin innovaatiot. Kehittämisosiossa viedään läpi näihin teemoihin liittyviä - kokeilu- ja pilottihankkeita kaupunkikuntien käytännön toiminnassa ja - käynnistetään pilottien ja kokeilujen perusteella valittuja kehittämishankkeita - sekä vakiinnutetaan KEHTO -foorumin toiminta Tutkimustulosten ja läpivietyjen pilottihankkeiden perusteella - laaditaan ja annetaan keskeisiin omistuksen, rahoituksen ja tuotannon kehittämiskysymyksiin liittyviä suosituksia - kuntien perusrakennesektorin toiminnan kehittämistä ja liiketoimintapotentiaalin liikkeelle saattamista silmälläpitäen 13

14 VIITEKEHYS 1 FYYSINEN YMPÄRISTÖNÄ, RAKENTEINA JA VARALLISUUTENA LUONTO, LUONNON ELEMENTIT YHD. KUNTA- RAKENNE, MAA, TONTIT LIIKENNE- VÄYLÄT, YLEISET ALUEET TEKNINEN INFRA VERKOSTOT LAITOKSET HUONETILA RAKENNUKSET FYYSINEN PERUSRAKENTEENA MAAPOLITIIKKA YHDYSKUNTA- SUUNNITTELU KAUP.RAKENNE- PALVELUT KADUNPITO PUISTO- TOIMI TEKNISEN INFRAN PALVELUT TILAPALVELUT ASUMISPALVELUT YMPÄRISTÖN VALVONTA JA TURVALLISUUS FYYSISEEN YMPÄRISTÖÖN JA RAKENTEISIIN KYTKEYTYVÄT HOITO- JA PALVELUTOIMINNAT JA YLLÄPITO Fyysinen perusrakenne ja siihen liittyvät tehtävät ja toimialat kunnassa 14

15 VIITEKEHYS 2 Valtio Maakunta (20) 15 suurinta kaupunkia KEHTOfoorumi Kaupunkiseutu (113) Seutukunta (69, 2009) Suurtaajama Kehityskokonaisuuden eri tasot Kehitys-/innovaatioalustat Seudulliset Temanttiset Kuntataso (348, 2009) 15

16 INNOVAATIOALUSTA Innolab Salo

17 DYNAMO PROJEKTI TEKNISEN TOIMEN SEUTUKUNTAFOORUMI MIKKELIN SEUTUKUNNASSA Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina 17

18 RAKENNE 1 Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot TUTKIMUSKOMPONENTIT Selvitykset ja kunta-analyysit KEHITTÄMISKOMPONENTIT 18

19 RAKENNE 2 TaY Tutkimus- ja kehittämiskomponentit Luova kaupunkikehittäminen ja kansainväliset analyysit WP2 Infrastruktuuri- ja toimitilarakenteiden ja palvelujen WP3 rahoitusinnovaatiot Omistajuuden Innovaatiot WP5 Infrastruktuuri ja toimitilapalvelujen tuotanto- ja operointiinnovaatiot WP4 KEHTO FOORUMIN kehittäminen WP1 Julkinen yksityinen yhteistyö WP6 Kaupunkien ja yritysten yhteistyöverkostot Alueellinen yhteistyö WP7 Kuntayhteistyö kaupunkiseuduilla Valtakunnalliset kehittämissuositukset, Best practice mallit WP8 BIT Kehittämis- ja tutkimuskomponentit 19

20 ORGANISOINTI Hankkeen johtoryhmä Tutkimuslaitokset Kaupungit Rahoittajan edustajat Muut sidosryhmät KEHTO-FOORUMI Toimii KEHTO-FOORUMIN kehitysalustana Kun hanke päättyy Operatiivinen johto Valitut kaupunkien edustajat Kuntaliiton edustajat FCG:n edustajat Tutkimuslaitosten edustajat Muut kehityshankkeet Työryhmät Työryhmät 20

21 SIDOSRYHMÄT Kunnat KEHTO-FOORUMI Yliopistot ja tutkimus- laitokset Kytkennät, sidosryhmät toimintaympäristö Valtio/ päärahoittaja (Tekes) Yritykset ja palvelujen tarjoajat Kansalaiset ja käyttäjät 21

22 HANKE Kesto: 2,5 -vuotinen hanke Aloitus > Julkinen rahoitus: Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelma Budjetti 1,3 milj. Rahoitus Tekes Kehto-kaupungit / 2,5 v 7000 / v / kaupunki Yliopistojen omarahoitusosuus

23 YHTEYSTIEDOT Pekka Malinen, TKK BIT Tutkimuskeskus GSM Ari-Veikko Anttiroiko, Tampereen yliopisto GSM Kari Ström, Jyväskylän kaupunki GSM

24 SISÄLTÖ 1. Mitä KUPERA hankkeella tavoitellaan? 2. KEHTO foorumin toiminta 3. Työpaja 24

25 WP1 KEHTO FOORUMI WP1: KEHTO foorumin kehittäminen (BIT) Missio, visio, arvot, kehitystarpeet etc. => toimeenpano, edunvalvonta etc. Infrastruktuuri (esim. tiedon levittäminen ym.) Alusta kokoaa verkoston keskeisimmät toimijat yhteen muodostaa ja jakaa verkoston yhteiset visiot ja tulkintakehykset valmistelee kehitysagendan kehittää yhteistä innovaatioympäristöä kehittää sosiaalista pääomaa ja luottamusta luo yhteisen arvopohjan edesauttaa päätöksentekoa ja yhteisten investointien toteuttamista o Alustalla ei sinänsä tarvitse olla päätösvaltaa, vaan se voi toimia neuvoa antavana ja kehitysideoita ehdottavana mandaattina toimii verkostojohtajana o Jaettu johtajuus muodostetaan alustassa o Valvoo toimeenpanoa ja kehitystä o Arvioi tuloksia 25

26 SOSIAALINEN PÄÄOMA formal informal NETWORK OF ORGANIZATIONS -> objective -> process/product innovation SOCIAL CAPITAL KNOWLEDGE PROCESSES CREATION OF NEW INNOVATION A)Structural dimension Network ties Social Interaction ties B)Cognitive dimension Shared Codes and Language Shared Vision C)Relational dimension Trust Norms Obligations Identification Access to parties for acquiring/ developing/ disseminating knowledge Motivation to parties for acquiring/ developing/ disseminating knowledge Radical/ Incremental New product or process created through social and knowledge processes Katja Lahenius 4/

27 LUOTTAMUS Sosiaalisen pääoman tärkeä elementti on luottamus Sosiaaliset verkostot perustuvat luottamukseen Luottamukseen perustuvia verkostoja ei johdeta perinteisellä vallankäytöllä (ns. asemavalta) Luottamus on verkon valtaelementti KEHTO foorumin toiminta perustuu sosiaalisen verkoston voimaan 27

28 WP1 ORGANISOINTI Hankkeen johtoryhmä Tutkimuslaitokset Kaupungit Rahoittajan edustajat Muut sidosryhmät KEHTO-FOORUMI Toimii KEHTO-FOORUMIN kehitysalustana Kun hanke päättyy Operatiivinen johto Valitut kaupunkien edustajat Kuntaliiton edustajat FCG:n edustajat Tutkimuslaitosten edustajat Muut kehityshankkeet Työryhmät Työryhmät 28

29 WP1 TYÖRYHMÄT Omistajuus ryhmä Tuotanto ja operointiryhmä Rahoitus ryhmä Julkinen/yksityinen yhteistyö ryhmä Alueellinen yhteistyö ryhmä Kehto-ryhmä 1. Visiotyöskentely 2. Kehto-foorumin kehittäminen 3. Julkinen, yksityinen ja alueellinen yhteistyö 4. Innovointi 5. Kehityssuositukset 29

30 KEHTO KEHTO foorumille kuuluvia toimintoja: KUPERA hankkeen seuranta ja ohjaus (johtoryhmä) Uusien kehityshankkeiden valmistelu ja käynnistäminen Kunta-alan teknisen toimen kehityksen koordinointi Tietoisuus käynnissä olevista kehitysaktiviteeteista Kannanotto uusien kehitysaktiviteettien tarpeellisuuteen ja käynnistämiseen Päällekkäisyyksien välttäminen Tiedotuskanavana toimiminen (infrastruktuurin rakentaminen) 30

31 KEHTO KUPERA hankkeen aikana KEHTO toimintaa kehitetään ja resurssina toimivat KUPERAn resurssit KUPERAn päätyttyä toiminta vakiinnutetaan Tämä edellyttää pysyviä resursseja, jotka rahoitetaan esim. jäsenmaksu periaatteella Puheenjohtajuus voi olla esim. kiertävä 31

32 SISÄLTÖ 1. Mitä KUPERA hankkeella tavoitellaan? 2. KEHTO foorumin toiminta 3. Työpaja 32

33 MUUTOSAJUREITA Ilmastomuutos Liikenteen päästöt Teollisuuden päästöt Vihreät energiat Kansalaisten hiilijalanjälki Vesistöt Vaikutukset kaavoitukseen Etc. Väestörakenne Ikääntyminen Maahanmuutto Työuran pidentäminen Syrjäytymisen estäminen Lainsäädäntö EU Kasvava osaamistarve Tekninen toimi Vastuut eri tasoilla Osaamistarpeet Organisointi ICT:n hyödyntäminen Etc. Markkinat Pienuuden ekonomia Suuruuden ekonomia Miten synnytetään toimivat markkinat Teknologian kehittyminen ICT:n hyväksikäyttö Standardointi Verkostoituminen Vaatimusten muuttuminen Palvelutarpeet Vasteaika Kannattavuus Toimintamallien muuttuminen Tilaaja-tuottaja Tuottavuuden parantaminen Elinkaarihallinta Omaisuuden hallinta Etc. 33

34 MUUTOSAJUREITA Ilmastomuutos Liikenteen päästöt Teollisuuden päästöt Vihreät energiat Kansalaisten hiilijalanjälki Vesistöt Vaikutukset kaavoitukseen Etc. Väestörakenne Ikääntyminen Maahanmuutto Työuran pidentäminen Syrjäytymisen estäminen Lainsäädäntö EU Kasvava osaamistarve Tekninen toimi Vastuut eri tasoilla Osaamistarpeet Organisointi ICT:n hyödyntäminen Markkinat Pienuuden ekonomia Suuruuden ekonomia Miten synnytetään toimivat markkinat Teknologian kehittyminen ICT:n hyväksikäyttö Standardointi Verkostoituminen Vaatimusten muuttuminen Palvelutarpeet Vasteaika Kannattavuus Toimintamallien muuttuminen Tilaaja-tuottaja Elinkaarihallinta Omaisuuden hallinta Etc. 34

35 TYÖPAJA 1. Mitkä asiat ovat tärkeitä katsoa laajemmasta näkökulmasta kuin yksittäinen kunta? (valtio, maakunta, kaupunkiseutu, seutukunta, kunta) 2. Millä tasolla vastuut ja organisointi tällä hetkellä on edellä tunnistetuissa asioissa ja missä niiden pitäisi olla? 3. Mihin suuntaan kyseisiä asioita pitäisi kehittää? 35

36 RYHMÄ 1 1. Maankäyttö Työssäkäyntialue (kaupunkiseutu), yleiskaava Maakuntakaavaan liittyminen 2. Liikenne (väyläsuunnittelu), operointi kunnallinen Jossain maakuntataso järkevä, jossain kaupunkiseutu 2. Vesihuolto (akuutti esim. pääkaunkiseudulla; piilokustannuksia) 3. Jätehuolto 4. Energiahuolto 5. Tilaaja tuottaja; tilaaja on järkevää olla seudullinen monessa tapauksessa tuottajavertailu vaikeaa, koska ei tunneta kustannuksia (oma/ulkoa) 2. Rakennusvalvonta 3. Tuotteistaminen ja mittarointi valtakunnan tasolla 4. Standardointi, asiakirjat, tietomallit valtakunnallinen taso 5. VERTTI vertailutiedosto pitäisi katsoa uudestaan 6. IK infrakustannus 7. Tilahallinto; syytä miettiä; yleisemmin omaisuuden hallinta 8. Liikunta-asiat ylikunnallisesti 9. Ympäristöluvat + muut ympäristöasia pitäisi viedä valtakunnalliselle tasolle 36

37 RYHMÄ 1 Sitra perustamassa kahta yhtiötä ICT palvelut Talous- ja henkilöstöhallinto KEHTO foorumi voi ottaa kantaa tähänkin asiaan Mikä on oikea kuntakoko (työssäkäyntialue)? Enemmän kuntaliitoksia Omaisuustietovarastot valtakunnallisia (erilaisia malleja olemassa) Huoltovarmuuskeskus (pankkina?) Tarvitaanko maakuntaliitto-tasoa? Kunnat rahoittaa, mutta ei tiedetä, mitä saavat takaisin Jos kuntakoko kasvaa, voidaan kyseenalaistaa? Mihin suuntaan kehittää? Onko suuri aina kaunista? Ketteryys, palvelun joustavuus, alueellinen markkina KEHTO toiminta vähentää koon vaikutusta! 37

38 TYÖPAJA 4 ryhmää Ryhmien vetäjät: Pekka Malinen Tero Haahtela Pentti Siitonen Olavi Kallio Aikataulutus: Ryhmätyö Ryhmätöiden purku 38

KUPERA projekti. Pekka Malinen Kuntainfran kehittäminen sidosryhmätapaaminen Helsinki 26.9.2011

KUPERA projekti. Pekka Malinen Kuntainfran kehittäminen sidosryhmätapaaminen Helsinki 26.9.2011 KUPERA projekti Pekka Malinen Kuntainfran kehittäminen sidosryhmätapaaminen Helsinki 26.9.2011 KUPERA hanke KUPERA KUntien PErusRAkenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon

Lisätiedot

KEHTO / KUPERA. 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi

KEHTO / KUPERA. 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi KEHTO / KUPERA KEHTO kehittämiskonsortion kokoontuminen 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

NÄKÖKULMA 2009 RAMBOLLIN TULEVAISUUSSEMINAARI 16.9.2009

NÄKÖKULMA 2009 RAMBOLLIN TULEVAISUUSSEMINAARI 16.9.2009 NÄKÖKULMA 2009 RAMBOLLIN TULEVAISUUSSEMINAARI 16.9.2009 HUOMISEN RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Vähemmällä enemmän kuntatalouden haasteet infran toiminnan kannalta KARI STRÖM Apulaiskaupungininsinööri Jyväskylän

Lisätiedot

Tausta PENTTI SIITONEN DI / lehtori / Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatieteiden laitos TAMPEREEN YLIOPISTO KAUPPA- JA HALLINTO- TIETEIDEN TIEDEKUNTA

Tausta PENTTI SIITONEN DI / lehtori / Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatieteiden laitos TAMPEREEN YLIOPISTO KAUPPA- JA HALLINTO- TIETEIDEN TIEDEKUNTA Tausta PENTTI SIITONEN DI / lehtori / Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatieteiden laitos TAMPEREEN YLIOPISTO KAUPPA- JA HALLINTO- TIEDEKUNTA 7.11.08 KEHTO Pentti Siitonen 1 kuva TAY TAMPEREEN YLIOPISTO Johto

Lisätiedot

Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö

Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö KUPERA-hankkeen workshop-raportti Tampere 7.10.2010 Kari Kuoppala & Ulriika Leponiemi & Ari-Veikko Anttiroiko & Pentti Siitonen & Olavi

Lisätiedot

RAHOITUSINNOVAATIOT KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen workshop-raportti Tampere 12.5.2010

RAHOITUSINNOVAATIOT KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen workshop-raportti Tampere 12.5.2010 RAHOITUSINNOVAATIOT KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen workshop-raportti Tampere 12.5.2010 Pekka Valkama & Pentti Siitonen & Ulriika Leponiemi & Olavi Kallio & Ari-Veikko Anttiroiko Tampere

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa

Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2440 Sirkku Kivisaari, Eveliina Saari & Juhani Lehto Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa Raision tilaaja-tuottajamallin levittämisen ensi askeleet VTT

Lisätiedot

Kaupunki oman onnensa seppänä

Kaupunki oman onnensa seppänä Eero Holstila Kaupunki oman onnensa seppänä Kuntien elinkeinopolitiikan organisointi muuttuvassa toimintaympäristössä Sisältö Esipuhe 3 1 Työn kulku 5 2 Kaupungin elinkeinopolitiikka muutosten keskellä

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

LUOVA KAUPUNKIKEHITTÄMINEN Kaupunkikonseptit innovatiivisen kaupunkikehittämisen apuna

LUOVA KAUPUNKIKEHITTÄMINEN Kaupunkikonseptit innovatiivisen kaupunkikehittämisen apuna LUOVA KAUPUNKIKEHITTÄMINEN Kaupunkikonseptit innovatiivisen kaupunkikehittämisen apuna Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat Suomen suurimpien kaupunkien

Lisätiedot

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ Pekka Malinen Tero Haahtela SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TOIMENPIDEOHJELMA KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ 1 SISÄLTÖ esipuhe 3 sähköisen liikenteen tila suomessa 4 Tuotteita ja palveluja sähköiseen liikenteeseen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo C Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa KARELIA-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 23 Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta

Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta 11-2009 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Osaaminen, työ ja hyvinvointi 1 Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta Esiselvitys sektoritutkimuksen

Lisätiedot

Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kartoittamassa

Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kartoittamassa Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kartoittamassa Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kartoittamassa 0 1 Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kartoittamassa Metropolia Ammattikorkeakoulu, rakennus-

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIA Kesä 2015 2 Sisältö 1. Johdon tiivistelmä... 5 2. Termit, lyhenteet ja viittaukset... 6 2.1 Termit ja lyhenteet... 6 2.2 Viitatut dokumentit...

Lisätiedot

HALLINTAINNOVAATIOT Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen

HALLINTAINNOVAATIOT Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen HALLINTAINNOVAATIOT Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot