ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)"

Transkriptio

1 ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

2 ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE (EN) FDNA-01 DeviceNet Adapter Module User s Manual 3AFE (EN) FMBA-01 Modbus Adapter Module User s Manual 3AFE (EN) FPBA-01 PROFIBUS DP Adapter Module User s Manual 3AFE (EN) FRSA-00 RS-485 Adapter Board User s Manual 3AFE (EN) MFDT-01 FlashDrop User s Manual 3AFE (EN) MPOT-01 Potentiometer Module Instructions for Installation and Use 3AFE (EN, DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, RU, SV) MTAC-01 Pulse Encoder Interface Module User s Manual 3AFE (EN) MUL1-R1 Installation Instructions for ACS150 and ACS350 3AFE (EN, DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, RU, SV) MUL1-R3 Installation Instructions for ACS150 and ACS350 3AFE (EN, DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, RU, SV) HUOLTO-OPPAAT Guide for Capacitor Reforming in ACS50/150/350/550 3AFE (EN)

3 ACS350-taajuusmuuttajat 0,37 22 kw Käyttäjän opas 3AFE Rev D FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

4

5 5 Turvaohjeet Yleistä Tämä luku sisältää turvaohjeet, joita on noudatettava taajuusmuuttajaa asennettaessa, käytettäessä ja huollettaessa. Ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavia fyysisiä vammoja, hengenvaaran tai vaurioittaa taajuusmuuttajaa, moottoria tai käytettävää laitetta. Lue turvaohjeet ennen taajuusmuuttajan käyttöönottoa. Varoitussymbolit Tässä käyttöoppaassa on kahdenlaisia turvallisuutta koskevia varoituksia: Vaarallinen jännite varoittaa tilanteista, joissa vaarallinen jännite voi aiheuttaa henkilövahingon ja/tai vaurioittaa laitteistoa. Yleinen varoitus varoittaa tilanteista, joissa muu kuin sähkölaite voi aiheuttaa henkilövahingon ja/tai vaurioittaa laitteistoa. Turvaohjeet

6 6 Asennus- ja huoltotyöt Nämä varoitukset on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät taajuusmuuttajalla, moottorikaapelilla tai moottorilla. VAROITUS! Seuraavien ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavia fyysisiä vammoja, hengenvaaran tai vaurioittaa laitetta. Vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa taajuusmuuttajan asennusja huoltotyöt! Tee kaikki taajuusmuuttajan, moottorikaapelin ja moottorin asennus- ja huoltotyöt jännitteen ollessa katkaistuna. Kun verkkojännite on katkaistu, anna jännitteen purkautua tasajännitevälipiirin kondensaattoreista vähintään 5 minuutin ajan ennen taajuusmuuttajan, moottorin tai moottorikaapelin käsittelyä. Varmista aina yleismittarilla (impedanssi vähintään 1 Mohm), että: 1. taajuusmuuttajan tulovaiheiden U1, V1 ja W1 ja maan välillä ei ole jännitettä. 2. liittimien BRK+ ja BRK- sekä maan välillä ei ole jännitettä. Älä käsittele ohjauskaapeleita verkkojännitteen ollessa kytkettynä taajuusmuuttajaan tai ulkoisiin ohjauspiireihin. Ulkoisesta teholähteestä syötetyissä ohjauspiireissä saattaa olla vaarallisia jännitteitä, vaikka verkkojännitettä ei olisikaan kytketty. Älä tee taajuusmuuttajalle eristysvastusmittausta tai jännitelujuustestiä. Jos IT-verkkoon [maadoittamattomaan tai suurohmisesti (yli 30 ohmia) maadoitettuun verkkoon], asennetaan taajuusmuuttaja, jonka EMC-suodinta ei ole kytketty irti, verkko kytkeytyy maapotentiaaliin taajuusmuuttajan EMCsuotimen kondensaattorien kautta. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteen tai vahingoittaa laitetta. Taajuusmuuttaja vioittuu, jos se asennetaan epäsymmetrisesti maadoitettuun verkkoon silloin, kun taajuusmuuttajan EMC-suodinta ei ole kytketty irti. Huomautus: Vaikka moottori olisi pysäytetty, tehoelektroniikan liittimissä U1, V1, W1 ja U2, V2, W2 ja BRK+ ja BRK- on vaarallinen jännite. VAROITUS! Seuraavien ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavia fyysisiä vammoja, hengenvaaran tai vaurioittaa laitetta. Taajuusmuuttajaa ei saa korjata paikan päällä. Älä koskaan yritä korjata vioittunutta laitetta itse, vaan ota yhteys ABB:n paikalliseen edustajaan tai valtuutettuun huoltoon. Varmista, että porauspölyä ei pääse taajuusmuuttajan sisäosiin asennuksen aikana. Taajuusmuuttaja saattaa vaurioitua tai vioittua, jos sen sisälle pääsee sähköä johtavaa pölyä. Varmista riittävä jäähdytys. Turvaohjeet

7 7 Käyttö ja käyttöönotto Nämä varoitukset on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat taajuusmuuttajan käyttöä tai käyttöönottoa tai käyttävät taajuusmuuttajaa. VAROITUS! Seuraavien ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavia fyysisiä vammoja, hengenvaaran tai vaurioittaa laitetta. Ennen taajuusmuuttajan virittämistä ja käyttöönottoa on varmistettava, että moottori ja kaikki käytettävät laitteet sopivat käytettäviksi taajuusmuuttajan koko nopeusalueella. Taajuusmuuttaja voidaan asettaa ohjaamaan moottoria annettua nopeutta nopeammin tai hitaammin, kun moottori kytketään suoraan verkkoon. Automaattista viankuittausta ei saa valita käyttöön, jos vaaratilanteiden syntyminen on mahdollista. Jos automaattisen viankuittauksen toiminnot ovat käytössä, ne kuittaavat vian ja taajuusmuuttaja jatkaa toimintaa viankuittauksen jälkeen. Moottoria ei saa ohjata AC-kontaktorilla tai erottimella. Moottoria on ohjattava ohjauspaneelin käynnistys- ja pysäytyspainikkeilla ja tai ulkoisilla komennoilla (I/O tai kenttäväylä). DC-kondensaattorien latausjaksojen (eli käynnistykset kytkemällä jännite) maksimimäärä on kaksi minuutissa ja latauksia voi olla yhteensä enintään Huomautus: Jos käynnistyskomennolle on valittu ulkoinen lähde ja se on PÄÄLLÄ (ON), taajuusmuuttaja käynnistyy heti tulojännitteen katkoksen tai viankuittauksen jälkeen, jollei taajuusmuuttajan asetuksena ole käynnistys/pysäytys pulssiohjauksella. Jos ohjauspaikaksi ei ole asetettu paikallisohjausta (näytöllä ei näy LOC), ohjauspaneelin pysäytyspainike ei pysäytä taajuusmuuttajaa. Taajuusmuuttaja pysäytetään ohjauspaneelista painamalla ensin LOC/REM-painiketta pysäytyspainiketta. LOC REM ja sitten Turvaohjeet

8 8 Turvaohjeet

9 9 Sisällysluettelo ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat Turvaohjeet Yleistä Varoitussymbolit Asennus- ja huoltotyöt Käyttö ja käyttöönotto Sisällysluettelo Johdanto Yleistä Käyttötarkoitus Oppaan kohderyhmä Runkokoon mukainen luokitus Tuotteita ja palveluita koskevat tiedustelut Tuotekoulutus ABB Drivesin käyttöoppaita koskeva palaute Asennuksen ja käyttöönoton vaiheet Laitekuvaus Yleistä Johdanto Kytkentöjen yleiskuva Tyyppikoodi Mekaaninen asennus Yleistä Taajuusmuuttajan purkaminen pakkauksesta Vastaanottotarkistus Ennen asennusta Asennuspaikan vaatimukset Taajuusmuuttajan asentaminen Asenna taajuusmuuttaja Kiinnitä kiinnityslevyt Kiinnitä kenttäväylämoduuli (lisävaruste) Sisällysluettelo

10 10 Sähköasennuksen suunnittelu Yleistä Moottorin valinta AC-verkkoliitäntä Erotin Terminen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus Oikosulkusuojaus taajuusmuuttajan sisällä tai syöttökaapelissa Moottorin ja moottorikaapelin oikosulkusuojaus Moottorin termisen ylikuormituksen suojaus Tehokaapeleiden valinta Yleiset ohjeet Tehokaapelivaihtoehdot Moottorikaapelin suojavaippa Relelähtöjen suojaus ja induktiivisten kuormien aiheuttamien häiriöiden vaimentaminen Jäännösvirtalaitteiden (RCD) yhteensopivuus Ohjauskaapeleiden valinta Relekaapeli Ohjauspaneelin kaapeli Moottorin lämpötila-anturin kytkeminen taajuusmuuttajan I/O:hon Kaapeleiden reititys Ohjauskaapelikanavat Sähköliitännät Yleistä Asennuksen eristysmittaukset Taajuusmuuttaja Syöttökaapeli Moottori ja moottorikaapeli Tehokaapeliliitännät Liitäntäkaavio Liitäntävaiheet Ohjauskaapeleiden liitäntä I/O-liittimet Liitäntävaiheet Asennuksen tarkistuslista Tarkistuslista Käyttöönotto, ohjaus I/O:n kautta ja ID-ajo Yleistä Käyttöönotto Taajuusmuuttajan käyttöönotto ilman ohjauspaneelia Rajoitettu käyttöönotto Ohjattu käyttöönotto Taajuusmuuttajan ohjaus I/O-liitännän kautta ID-ajon suoritus ID-ajon vaiheet Sisällysluettelo

11 11 Ohjauspaneelit Yleistä Yleistä ohjauspaneeleista Käyttötarkoitus Basic-ohjauspaneeli Ominaisuudet Johdanto Toiminta Ohjaustila (Output) Ohjearvotila Parametritila Kopiointitila Basic-ohjauspaneelin hälytyskoodit Assistant-ohjauspaneeli Ominaisuudet Johdanto Toiminta Ohjaustila (Output) Parametritila Assistantit Muutetut parametrit -tila Vikanäyttö-tila Aika ja päiväys -tila Parametrien varmuuskopiointi -tila I/O-asetukset-tila Sovellusmakrot Yleistä Yleistä makroista Yhteenveto sovellusmakrojen I/O-liitännöistä Vakio-ohjausmakro Oletusarvoiset I/O-ohjauskytkennät Pulssiohjausmakro Oletusarvoiset I/O-ohjauskytkennät Vaihto-ohjausmakro Oletusarvoiset I/O-ohjauskytkennät Moottoripotentiometrimakro Oletusarvoiset I/O-ohjauskytkennät Käsi/Auto-makro Oletusarvoiset I/O-ohjauskytkennät PID-säätömakro Oletusarvoiset I/O-ohjauskytkennät Momenttisäätömakro Oletusarvoiset I/O-ohjauskytkennät Käyttäjämakrot Sisällysluettelo

12 12 Ohjelman ominaisuudet Yleistä Start-up Assistant Johdanto Tehtävien oletusjärjestys Luettelo tehtävistä ja niihin liittyvistä parametreista Assistantin näytöt Paikallisohjaus ja ulkoinen ohjaus Paikallisohjaus Ulkoinen ohjaus Asetukset Vianhaku Lohkokaavio: ULK1:n käynnistyksen, pysäytyksen ja suunnan lähde Lohkokaavio: ULK1:n ohjelähde Ohjetyypit ja niiden prosessointi Asetukset Vianhaku Ohjeen trimmaus Asetukset Esimerkki Ohjelmoitavat analogiatulot Asetukset Vianhaku Ohjelmoitava analogialähtö Asetukset Vianhaku Ohjelmoitavat digitaalitulot Asetukset Vianhaku Ohjelmoitavat relelähdöt Asetukset Vianhaku Taajuustulo Asetukset Vianhaku Transistorilähtö Asetukset Vianhaku Oloarvot Asetukset Vianhaku Moottorin tunnistus Asetukset Verkkokatkossäätö Asetukset DC-magnetointi Asetukset Huoltolaskuri Asetukset Sisällysluettelo

13 13 DC-pito Asetukset Nopeuskompensoitu pysäytys Asetukset Vuojarrutus Asetukset Vuon optimointi Asetukset Kiihdytys- ja hidastusajat Asetukset Kriittiset nopeudet Asetukset Vakionopeudet Asetukset Käyttäjän määrittämä U/f-suhde Asetukset Vianhaku Nopeussäätimen viritys Asetukset Vianhaku Nopeussäädön suoritusarvot Momenttisäädön suoritusarvot Skalaarisäätö Asetukset Skalaarisäädetyn taajuusmuuttajan IR-kompensointi Asetukset Ohjelmoitavat valvontatoiminnot AI<Min Paneelivika Ulkoinen vika Jumisuoja Moottorin lämpövalvonta Alikuormitussuoja Maasulkuvalvonta Kaapelointivika Syötön vaihekatkos Valmiiksi ohjelmoidut viat Ylivirta DC-ylijännite DC-alijännite Taajuusmuuttajan lämpötila Oikosulku Sisäinen vika Toimintarajat Asetukset Tehoraja Automaattinen viankuittaus Asetukset Valvonnat Asetukset Sisällysluettelo

14 14 Vianhaku Parametrilukko Asetukset PID-säätö Prosessin PID1-säätäjä Ulkoinen/Trim-säätäjä PID Lohkokaaviot Asetukset Vianhaku Prosessin PID-säädön (PID1) nukkumistoiminto Esimerkki Asetukset Vianhaku Moottorin lämpötilan mittaus vakio-i/o-kortilla Asetukset Vianhaku Mekaanisen jarrun ohjaus Esimerkki Jarrun ohjauksen aikakaavio Jarrun ohjauksen tilakaavio Asetukset Jog-toiminto Asetukset Vianhaku Ajastintoiminnot Asetukset Ajastin Asetukset Vianhaku Laskuri Asetukset Vianhaku Sekvenssiohjelmointi Asetukset Vianhaku Esimerkki Esimerkki Oloarvot ja parametrit Yleistä Termit ja lyhenteet Kenttäväyläosoitteet Kenttäväylävastine Makrojen oletusarvot Oloarvot KÄYTTÖTIEDOT FB OLOARVOT VIKAHISTORIA Parametrit suppea parametriluettelo Sisällysluettelo

15 15 Parametrit - laaja parametriluettelo KÄY/SEIS/SUUNTA OHJEARVON VALINTA VAKIONOPEUDET ANALOGIATULOT RELELÄHDÖT ANALOGIALÄHDÖT SYSTEEMIOHJAUS TAAJUUSTULO & TRANSISTORILÄHTÖ AJASTIN & LASKURI RAJAT KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS KIIHDYTYS/HIDASTUS NOPEUSSÄÄTÖ MOMENTTISÄÄTÖ KRIITTISET NOPEUDET MOOTTORISÄÄTÖ HUOLTOLASKURIT VIKAFUNKTIOT AUTOM. VIANKUITTAUS VALVONTA TIEDOTUKSET PANEELINÄYTTÖ MOOTT. LÄMPÖTILA AJASTINTOIMINNOT PID SÄÄTÖ PID SÄÄTÖ ULK / TRIM PID MEK.JARRUN OHJAUS PULSSIANTURI ULK KOMM. MODUULI PANEELI KOMM EFB PROTOKOLLA KENTTÄV TULO KENTTÄV LÄHTÖ SEKV.OHJELMOINTI OPTIOT KÄYTTÖÖNOTTOTIEDOT Kenttäväyläohjaus sisäänrakennetulla kenttäväylällä Yleistä Järjestelmän yleiskuvaus Sisäänrakennetun kenttäväyläsovittimen kautta tapahtuvan tiedonsiirtoyhteyden asetus Taajuusmuuttajan ohjausparametrit Kenttäväyläohjausliitäntä Ohjaussana ja tilasana Ohjearvot Oloarvot Sisällysluettelo

16 16 Kenttäväyläohjeet Ohjeen valinta ja korjaus Kenttäväyläohjeen skaalaus Ohjeiden käsittely Oloarvon skaalaus Modbus-osoitesarjojen yhdistäminen Rekisterin yhdistäminen Toimintokoodit Erikoiskoodit Tiedonsiirtoprofiilit ABB Drives -tiedonsiirtoprofiili DCU-tiedonsiirtoprofiili Kenttäväyläohjaus kenttäväyläsovittimella Yleistä Järjestelmän yleiskuvaus Tiedonsiirtoasetukset kenttäväyläsovitinmoduulin avulla Taajuusmuuttajan ohjausparametrit Kenttäväyläohjausliitäntä Tiedonsiirtoprofiili Kenttäväyläohjeet Vianhaku Yleistä Turvaohjeet Hälytykset ja vikailmoitukset Vian kuittaus Vikamuisti Taajuusmuuttajan antamat hälytykset Basic-ohjauspaneelin antamat hälytykset Taajuusmuuttajan antamat vikailmoitukset Sisäänrakennetun kenttäväylän viat Ei isäntälaitetta Sama laiteosoite Kaapelointivika Huolto ja laitteen vianhaku Yleistä Turvaohjeet Huoltovälit Puhallin Puhaltimen vaihto (R1 R4) Kondensaattorit Elvyttaminen Ohjauspaneeli Puhdistus Sisällysluettelo

17 17 Paristo LED-merkkivalot Tekniset tiedot Yleistä Nimellisarvot Virta ja teho Symbolit Mitoitus Kuormitettavuus Jäähdytysilman vaatimukset Tehokaapelin koot ja sulakkeet Tehokaapelit: liitinkoot, kaapeleiden maksimiläpimitat ja kiristysmomentit Mitat, painot ja melu Symbolit Verkkoliitäntä Moottoriliitäntä Ohjausliitännät Jarruvastuksen liitäntä Hyötysuhde Jäähdytys Kotelointiluokat Käyttöympäristöt Materiaalit CE-merkintä Yhteensopivuus EMC-direktiivin kanssa Yhteensopivuus standardin SFS-EN (2004) kanssa C-Tick-merkintä Yhteensopivuus standardin IEC (2004) kanssa Standardit RoHS-merkintä UL-merkintä Standardin IEC/SFS-EN / (2004) määritelmät Yhteensopivuus standardin IEC/SFS-EN (2004) kanssa Tuotesuoja Yhdysvalloissa Jarruvastukset Jarruvastuksen valinta Jarruvastuksen asennus ja kaapelointi Pakollinen suojaus Parametriasetus Sisällysluettelo

18 18 Mittapiirrokset Runkokoot R0 ja R1, IP20 (kaappiasennus) / UL open Runkokoot R0 ja R1, IP20 / NEMA Runkokoko R2, IP20 (kaappiasennus) / UL open Runkokoko R2, IP20 / NEMA Runkokoko R3, IP20 (kaappiasennus) / UL open Runkokoko R3, IP20 / NEMA Runkokoko R4, IP20 (kaappiasennus) / UL open Sisällysluettelo

19 19 Johdanto Yleistä Tässä luvussa kerrotaan oppaan kohderyhmästä ja käyttötarkoituksesta. Luku sisältää myös kaavion toimituksen tarkistukseen ja taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon liittyvistä vaiheista. Kaaviossa viitataan tämän käyttöoppaan lukuihin ja kohtiin, joista löytyy lisätietoja. Käyttötarkoitus Oppaan kohderyhmä Tämä opas on tarkoitettu käytettäväksi ACS350:n ohjelmistoversion 2.52b tai uudemman version kanssa. Katso parametri 3301 OHJELMAVERSIO. Tämä opas on tarkoitettu taajuusmuuttajan asennuksen suunnittelijoille, asentajille, käyttöönottajille, käyttäjille ja huoltajille. Lue käyttöopas ennen taajuusmuuttajan käyttöä. Oppaan lukijan oletetaan hallitsevan tavalliset sähkötyöt sekä tuntevan elektroniikkakomponentit ja sähköpiirustukset. Runkokoon mukainen luokitus ACS350-taajuusmuuttajaa valmistetaan runkokoossa R0...R4. Tietyt asennukset, tekniset tiedot ja mittapiirrokset koskevat vain tiettyjä runkokokoja, jolloin ne on merkitty runkokoon symbolilla (R0...R4). Taajuusmuuttajan runkokoko voidaan tarkistaa sivun 292 luettelosta luvusta Tekniset tiedot. Tuotteita ja palveluita koskevat tiedustelut Tuotekoulutus Kaikki tuotetta koskevat tiedustelut on osoitettava ABB Oy:n paikalliselle edustajalle. Tiedustelun yhteydessä on ilmoitettava laitteen tyyppikoodi ja sarjanumero. Yhteystiedot Suomessa löytyvät tämän käyttöoppaan takakannesta. Yhteystiedot muualla maailmassa löytyvät internet-osoitteesta /Motors, Drives and Power Electronics/Drives/Sales, Support and Service Network. Lisätietoja ABB:n tuotekoulutuksesta saat internet-osoitteesta /Moottorit, taajuusmuuttajat ja tehoelektroniikka ja valitsemalla Taajuusmuuttajat Training courses. Johdanto

20 20 ABB Drivesin käyttöoppaita koskeva palaute Otamme mielellämme vastaan käyttöoppaitamme koskevia kommentteja. Siirry internet-osoitteeseen /Moottorit, taajuusmuuttajat ja tehoelektroniikka ja valitse sitten kohta Dokumenttikirjasto - Taajuusmuuttajat. Palautteen voit jättää valitsemalla linkin Manuals feedback form (LV AC drives). Asennuksen ja käyttöönoton vaiheet Tehtävä Lisätietoja Tarkista taajuusmuuttajan runkokoko: R0 R4. Tekniset tiedot: Nimellisarvot sivulla 292 Tee asennussuunnitelma: valitse kaapelit jne. Tarkista käyttöympäristön olosuhteet, nimellisarvot ja tarvittava jäähdytysilman kierto. Sähköasennuksen suunnittelu sivulla 31 Tekniset tiedot sivulla 292 Pura taajuusmuuttaja pakkauksesta ja tarkista toimitussisältö. Mekaaninen asennus: Taajuusmuuttajan purkaminen pakkauksesta sivulla 27 Jos taajuusmuuttaja kytketään maadoittamattomaan IT-verkkoon tai epäsymmetrisesti maadoitettuun verkkoon, tarkista, että sisäistä EMC-suodinta ei ole kytketty. Laitekuvaus: Tyyppikoodi sivulla 25 Sähköliitännät: Tehokaapeliliitännät sivulla 40 Asenna taajuusmuuttaja seinälle tai kaappiin. Mekaaninen asennus sivulla 27 Vedä kaapelit. Sähköasennuksen suunnittelu: Kaapeleiden reititys sivulla 37 Tarkista syöttökaapelin, moottorin ja moottorikaapelin eristys. Sähköliitännät: Asennuksen eristysmittaukset sivulla 39 Kytke tehokaapelit. Sähköliitännät: Tehokaapeliliitännät sivulla 40 Kytke ohjauskaapelit. Sähköliitännät: Ohjauskaapeleiden liitäntä sivulla 42 Johdanto

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Käyttöohje. "Five in One+" -sovellusopas. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

Käyttöohje. Five in One+ -sovellusopas. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. T A A J U U S M U U T T A J A T Käyttöohje "Five in One+" -sovellusopas Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA JA "FIVE IN ONE+" -SOVELLUSOPPAASTA Tästä

Lisätiedot

käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat

käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT TOIMENPITEET TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja Dokumentin ID: 1MRS756791 Julkaistu: 25.10.2010 Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 fi Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 7 1.1 Tietoja tästä oppaasta 7 1.2 Oikeudelliset tiedot 7 1.3 Turvallisuushuomautukset

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma

ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma ABB Drives Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma Adaptiivinen ohjelma Sovellusopas 3AFE64527231 Rev C FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 08.04.2005 2005 ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot