Pasi Mattila Jukka Miettunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pasi Mattila Jukka Miettunen"

Transkriptio

1 Pasi Mattila Jukka Miettunen Tulevaisuuden koulu -ohjelma Innovaatiot Tulevaisuuden koulussa TIEKE: Vaikuta ja Vaikutu! Future School Of Finland

2 Mikä on koulutuksen merkitys? Mikä on oppimisen tarkoitus?

3 Nuoret ja nykyaikainen oppimisympäristö Kaksi oppimisympäristöä: menneisyys ja nykyisyys M I S S Ä N U O R E T ON JA M I T Ä Kaksi oppimistilannetta: havainnointi ja virtuaalinen läsnäolo T E K E V Ä T

4

5 Oppiminen 2000-luvulla Perustaidot lukeminen, laskeminen, kirjoittaminen, tiedonkäsitys Oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot oppimisprosessin ja eri oppimisstrategioiden hallinta Medialukutaidot Medialukutaidolla ymmärretään yleisesti eri viestimien luku- ja kirjoitustaitoa kuvan, äänen ja tekstin sekä niiden yhdistelmän tulkinnan taitoa Elämänhallinnan taidot koulu on osa yhteiskuntaa ja koulussa opitaan elämää varten harrastukset, vanhusten auttaminen Huomioiden lapsen ikä, kehitystaso ja henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet

6 Kestävä innovointi, Innovaatiopolitiikka haasteiden edessä Innovaatiopolitiikkamme ollut menestystarina, mutta toimintaympäristömme on olennaisesti muuttumassa Suomen on tarkennettava innovaatiopolitiikkaa ja suunnattava uusiin haasteisiin Talouskehityksen sijasta on tavoiteltava hyvinvointia ja inhimillistä kehitystä Kestävä innovointi perustuu eettisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviin periaatteisiin viittaavaan innovaatiotoimintaan Antti Hautamäki, Innovaatiojohtaja, Sitra

7 Innovointi on erilainen urakka Kansallinen innovaatiostrategia: hyödynnettynä osaamislähtöisenä kilpailuetuna Millaisena Suomi halutaan nähdä tulevaisuudessa? Kilpailuetu innovaatiosta tulee vasta, kun keksityllä tai kehitetyllä innovaatiolla on kysyntää ja se voidaan kaupallistaa kohtuullisin kustannuksin Lopulta innovoinnissa on kyse yksilön vapaudesta luoda tulevaisuutta yritysten ja erehdysten kautta" Liisa Välikangas, Helsingin kauppakorkeakoulun innovaatiojohtamisen professori

8 Tulevaisuuden koulu Ohjelma Oulun kaupunki 3 v. kehitysohjelma hyvät OPETTAJUUS JOHTAJUUS - Strateginen johtaminen TUKIPALVELUT Tekninen ja pedagoginen tuki Täydennyskoulutus Oppimiskeskus, ertu-keskus TEKNOLOGISET RATKAISUT Verkot, oppimisalustat, opetusteknologia 2000-luvun: Oppilas Oppiminen TULEVAISUUDEN KOULU Kärkihanke Ritaharju Smart School Future School Tutkimus Tuotekehittely Yhteistyö HYVINVOINTI YHTEISÖLLISYYS k e h. h a n k e e t KOULUTILAT, RAKENTAMINEN, KOULUVERKKO Smart School (10) Kaikki koulut käytänteet Strategiat, OPS, Globalisaatio, Oulu Inspiroi, verkostot, kv-seminaarit Pedagoginen osaaminen, tutkimusyhteistyö, strateginen kumppanuus

9 Ritaharjun tulevaisuuden koulu Wigwam arkkitehtikilpailun voittanut ehdotus koulu noin 700 oppilaalle, kokonaan uusi asuinalue ja koti noin 7500 hengelle Monitoimitalo (Community Learning Center, CLC) päivähoito, koulutoimi, nuorisotoimi, kirjasto oppimisen tarpeiden mukaan muuntuvat tilaratkaisut Yhtenäisperuskoulu (homebase) 7-16 vuotiaille oppilaille huomioiden eritysoppilaat, maahanmuuttajat Turvallinen koulunkäynti ja perusopetus Lähikouluperiaate, yhtä monta tai enemmän aikuista vastaamassa lapsen kasvusta kotipesässä tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille lapsen ikä, kehitysvaihe ja perustaidot kyetään huomioimaan entistä paremmin tehtäessä 2000-luvun oppimista tulevaisuuden koulussa Oppimisprosessi ja oppimisen lähtökohdat pedagogiikassa painotetaan tutkivaa oppimista, tiedonhallinnan taitoja ja luovaa ongelmanratkaisua parantaen oppimismotivaatiota ja kouluhyvinvointia yhteistyössä kaikkien asianosaisten kanssa oppiminen rakentuu opetussuunnitelman ja oppilasta ympäröivän maailman vuorovaikutuksesta, jossa sisällöt sidotaan oppimisprosessiin Kolmikantayhteistyö: julkinen, tutkimus ja yrityssektori livinglab tyyppisessä oppimisympäristössä haastetaan kotimaiset yritykset ja toimijat yhteiseen kehittämistyöhön luodaan valtakunnallisesti skaalattavia malleja ja käytänteitä SOF ohjelma (School of the Future Program) - kansainvälinen tulevaisuuden koulu -ohjelma, Microsoft: osa Partners in Learning ja Innovative Teachers Program hanketta hyödyntäen viimeisintä opetusteknologista tietämystä maailmanlaajuinen kehittäjäverkosto, koulua koulutuksen ja oppimisen asiantuntijat ja tutkimuslaitokset SAFA-arkkitehdit H. Jaakkola Oy

10 Tulevaisuuden kyläyhteisö Ihmiset: - toisensa tuntevat ja toisistaan huolehtivat ihmiset Yhteisö: - Ritaharjun luova kyläyhteisö ja jokainen asukas - monitoimitalo keskeisessä roolissa - julkiset ja yksityiset toimijat innovatiivisessa vuorovaikutuksessa Toiminta: - aktiivista yhdessäoloa ja vuorovaikutusta Tilat: - yhteisön sykkivä sydän monitoimitalo käytössä 24/7 Infrastruktuuri: - ubiikki teknologia ja rakentaminen Wigwam Ritaharjun monitoimitalon arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus Yhteistyökumppanit: - avointa, jokapäiväistä, kokeilevaa yhteistyötä oululaiseen tapaan SAFA-arkkitehdit H. Jaakkola Oy

11 School of the Future inspiroivat innovaatiot Tulevaisuuden oppimisympäristö Tulevaisuuden koulu Tulevaisuuden kylä yhteisö Mobiili- ja verkko-oppiminen Pelillinen oppimisympäristö Tulevaisuuden sovellukset Oulun kaupunki, Piloteista käytäntöön

12 Oppilaslähtöinen teknologiankehitysprosessi Basic education The model for a Knowledge building Skills for future information society Riihi location Future services content and needs problem solving team-work and interaction communication equipment content PoC Moop user case description IT curriculum Motivative tool for pupils Qualitative and safe learning

13 Pasi Mattila Jukka Miettunen Kaksi käytännön esimerkkiä: MOOP mobiilioppimisympäristö Snellman pelitodellinen virtuaali-oppimisympäristö Future School Of Finland

14 Moop Project ( ) Moop is an mobile learning environment for the Primary School use from class 1st to 9th grade (age 7-15 years) it s been carried out by using the Environment in school practice The goal of the mobile application is to create a learning platform for learning situations where the pupil is observing, saving and managing information on both mobile and network learning platforms through Moop. The traditional learning environment is broadened from classroom to observation of various phenomena and problems in the surroundings. One intention is to create a learning model that can be implemented wider in supporting learning and teaching in different situations development of pedagogy based on needs. Based on the experiences on the mobile learning environment and the knowledge building model, the users have found them to be motivating, encouraging and in their own language cool. Utilization of the learning environment brings up responsible citizens of tomorrow s information society. The project is partly funded by European Union Construction Funds (2 years, EAKR) The most recent features are location-based task courses and interaction through PoC (Push to Talk) application

15 Binder application User interface state of the application tools for observation (picture, voice, video, text) location information included (GPS) track information the task task based tracks send a message read a message

16 Binder application Web portal User data Searching options Observation Location information

17 Oppimisympäristö? Nuoren valinta? Study book Video Game environment

18 Used to be Finnish noble man Start the game Game settings Game makers Stop the game why the game

19 Why game? Game brings historical actions back to life Game environment gives possibility to inquire history by yourself Game is the right media for youngsters The idea was piloting the game and gameplay in real learning situations

20 10 fishes more Fishing of information (lippomassa) Pupils learning skills Research information School of the Future» How do channel the motivation and energy of the pupils to the benefit of learning» How does students receive (feel) about learning-games

21 Tulevaisuuden koulu: Keskeiset kehityskohteet KOULURAKENTAMINEN Haastetaan koulurakentajat vastaamaan tulevaisuuden koulun tarpeisiin OPPIMISYMPÄRISTÖT Mietitään miten oppimisympäristöjen tulisi muuttua tulevaisuuden koulussa OPPIMATERIAALI Kehitetään sähköistä oppimateriaalia tulevaisuuden oppilaiden käyttöön MUUTOSVALMENNUS Valmennetaan käyttäjät toimimaan muuttuneissa tiloissa ja olosuhteissa KOULUHYVINVOINTI Saatetaan eri toimijat parantamaan oppimismotivaatiota ja kouluviihtyvyyttä YHTEISÖLLISYYS Sitoutetaan yhteisö toimimaan ja kehittämään oman alueensa elinvoimaisuutta

22 Ritaharjun yhtenäisperuskoulu Innovative Schools Program (ISP) Nacka, Ruotsi München, Saksa Amiens, Ranska Kheyton Knowsley, Englanti County Meath, Irlanti York, Canada Hermosillo, Meksiko Santiago, Chile Sao Paulo, Brasilia Doha Qatar, Qatar Hong Kong, Kiina Mentor koulut School of the Future, Philadelphia Taiwan Singapore Australia

23

24 Tulevaisuuden koulu ohjelman rakentuminen Tulevaisuuden koulun ohjelma VAIHE 4: Yhteistyö: PRE-EVENT: * tvt:n ja koulukirjaston kehittämistyö * hankkeet, projektit * Smart School idea * Hakemus ISP - ohjelmaan VAIHE 1: Käytäntö: * School of the Future Program * Ritaharjun monitoimitalon rakennusprosessi * Tulevaisuuden koulu kehittämishankkeet * Smart School - pilottikoulut VAIHE 2: Tutkimus: * Oulun yliopisto *TKK InnoSchool * Washingtonin yliopisto * Täydennyskoulutus * Opettajankoulutus VAIHE 3: Strateginen kumppanuus: Microsoft * Oulun seutu, eps Suomi: OPH, LVM, OPM * EU: OECD / CERI, Schooling for Tomorrow * Maailma: Verkoston koulut, Partners in Learning hanke * Kouluvierailut * Shanghai World Expo Tulevaisuuden koulu ohjelmaa on rakennettu määrätietoisesti yht. vision mukaisesti

25 Tutkimus Yritys Koulu Tulevaisuuden tietoyhteiskunnan kansalainen Building the School of the Future, Finland

26 Personoitava, Kustomoitava Yksilöllinen, Yhteisöllinen

27

28 Oulun yliopisto: Tutkimuksen arviointi 2007 KTK / KASOPE - tutkimusryhmät Teknillinen tiedekunta, Humanistinen tiedekunta, TOL, KOTU Oulun kaupungin opetustoimi Microsoft Ritaharjun koulu Smart School pilotointi, Oulun Normaalikoulu, Rajakylä Oulu Innovoi Smart Touch Oulu - Shanghai 2010 Eräitä yhteistyötahoja Kansainvälinen koulu- / tutkijaverkosto Helsingin yliopisto / CICERO Learning Tiedekeskus Heureka, Kalajoen kunta SRI International Yritysmaailma Future School Research -programme

29 Ainutkertainen mahdollisuus lujittaa siteitä Kiinaan! Historian suurin Maailmannäyttely Shanghaissa vuonna 2010 Aika: Teemana Better City, Better Life Mukana yli 200 maata ja kansainvälistäorganisaatiota Odotettavissa yli 70 miljoonaa vierasta Uutta Kaupungit mukana omilla osastoilla Hakemusten perusteella on valittu 55 kaupunkia Urban Best Practices alueelle Oulun kaupunki mukana tunnetussa joukossa, osallistujina mm. Lontoo, Pariisi, Hong Kong, Osaka, Montreal ja Philadelphia Kaupunkien aiheina mm. koulutus, kestäväkehitys ja historiallisten kohteiden suojelu Oulun aiheena opetusinnovaatiot Osaston nimi Tomorrow s Skills Today The School Innovations from Oulu Osaston koko 400 m 2, alueella myös hyvin varustetut kokoustilat! Oheisohjelmia näyttelyn aikana Tavoitteena lisätä Oulun ja koko Pohois-Suomen tunnettavuutta Aasiassa

30 Tomorrow s Skills today The School Innovations from Oulu Oulun kaupungin maailmannäyttelyyn osallistuminen sisältää Näyttelyosaston, missä on esillä Suomalainen koulujärjestelmä ja opettajankoulutus Oululaisia opetusalan innovaatioita (esim. mobiilioppiminen ja pelinomaiset oppimisympäristöt) Tulevaisuuden koulu ohjelman tuloksia (= hankkeet, tutkimus, yritysyhteistyö) Oheisohjelmia näyttelyn aikana omassa näyttelytilassa sekä erillisessä ohjelmapaviljongissa Yritysten esittelyt, demonstraatiot, työryhmät Kansainvälinen teemaseminaari esim. 21st Century Learning Oulun päivät kulttuurin ja osaamisen esittely Markkinointikampanjoita ja niihin liittyviä tilaisuuksia Toteutetaan nousujohteisena alkaen v alusta erilaisissa medioissa ja tilaisuuksissa (pääosin Kiinassa) Sisältönä Oulun ja koko Pohjois-Suomen sekä yhteistyökumppaneiden tunnettavuuden lisäämistä ja erilaisia esittelytilaisuuksia Kohderyhmänä potentiaaliset vienti- ja tuontikanavat, paikalliset viranomaiset, mahdolliset yhteistyökumppanit, investoijat sekä tulevat messuvieraat

31 Lisätietoja: Pasi Mattila Puh: Jukka Miettunen Puh: Oulun kaupunki Opetustoimi Taka-Lyötynkatu 4 PL 17, OULUN KAUPUNKI THE ULTIMATE OUTCOME IS THE 21ST CENTURY ADULT. WE DON T WANT 21ST CENTURY STUDENTS BEING TAUGHT BY 20TH CENTURY TEACHERS IN 19TH CENTURY CLASSROOMS

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Ehdotus lasten ja nuorten tiedekasvatuksen kehittämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:17 Suomi tiedekasvatuksessa

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Ulla Korhonen, Elina Vanhapiha, Jari Karjalainen, Harri Kostilainen, Karoliina Ahonen ja Ritva Karinsalo Yhteiskunnallisten yritysten Living lab

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Käsiohjelma 11.11.2014 Programme Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti LAHDEN TIEDEPÄIVÄN 2014 OHJELMATYÖRYHMÄ Timo Vuorimaa Liisa Kiviluoto Kaisa Vuorivirta Anja Kuhalampi

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena

Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena Maija Kärnä Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena Akateeminen väitöskirja, joka esitetään Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ Paikallisportaalit ja niiden kehitystarpeet ja mahdollisuudet Selvityshankkeen loppuraportti Oulussa 31.8.2001 Esipuhe Kesällä 1999 käynnistyi Suomessa

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Heikki Malinen (toim.) AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 5 Heikki

Lisätiedot

AVARAMPI MUSEO AIKUISILLE. Pauliina Kinanen, Hector Nystedt & Leena Tornberg (toim.)

AVARAMPI MUSEO AIKUISILLE. Pauliina Kinanen, Hector Nystedt & Leena Tornberg (toim.) AVARAMPI MUSEO AIKUISILLE Pauliina Kinanen, Hector Nystedt & Leena Tornberg (toim.) AVARAMPI MUSEO AIKUISILLE Pauliina Kinanen, Hector Nystedt & Leena Tornberg (toim.) Sisällys 6 Tiivistelmä 7 SAMMANDRAG

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot