Linnea2-konsortion yleiskokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linnea2-konsortion yleiskokous"

Transkriptio

1 Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: klo Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium VII, Unioninkatu 34, Helsinki Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Kytömäki avasi kokouksen. 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Läsnä on 22 konsortion jäsenten edustajaa (liitteenä osallistujalista ja tarvittavat valtakirjat). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Kytömäki 4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 5. Tiedotusasioita 5.1. Ohjelmiston hyväksymisprosessi Annu Jauhiainen kertoi, että ohjelmiston hyväksymisprosessi on edennyt hitaasti, mutta nyt siinä on päästy eteenpäin Endeavor on oman ilmoituksensa mukaan korjannut suuren osan Lista 1:n kahden ensimmäisen ryhmän virheistä, mutta ei aivan kaikkia. Kun ohjelmaversio asennetaan palvelimelle, on 60 pv aikaa todentaa siihen sisältyvät korjaukset. Lisäksi Annu Jauhiainen kertoi, että Endeavorin johtaja on vaihtunut. Jane Burken seuraaja on hollantilainen, pitkään Elsevierillä työskennellyt Roland Dietz Konsortion laajentamisen periaatteet Merkittiin tiedoksi, että konsortion laajenemisen periaatteet, joista on sovittu jo aiemmin, on kirjattu yhdeksi paperiksi (liite 1) Uusia tietokantoja: PCI ja Lahden korkeakoulukirjasto Merkittiin tiedoksi uudet perusteilla olevat tietokannat PCI, joka on FinELibin kautta lisensioitu viitetietokanta ja Lahden korkeakoulukirjaston tietokanta. Lahden korkeakoulukirjasto tulee mukaan Linnea2-konsortioon nykyisten jäsenten (Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto) lisätietokantana.

2 5.4. Turun ammattikorkeakoulun eroaminen Linnea2-konsortiosta Turun ammattikorkeakoulu on liittynyt AMKIT-konsortioon ja ero Linnea2- konsortiosta astui voimaan maaliskuussa Linnea2-sivut ja Linneanet-sivut Annu Jauhiainen kertoi, että käyttäjille tarkoitetut sivut on avattu osoitteessa Sieltä löytyy myös Tietoa kirjastoille -sivut, joissa tietoa konsortiosta sekä konsortion ja ohjausryhmän pöytäkirjat. Avointen sivujen lisäksi on käytössä Linnea2-konsortion ja AMKITkonsortion jäsenille tarkoitettu Linnea2-intranet, joka edellyttää kirjautumista Käyttäjäkokoukset Merkittiin tiedoksi, että Voyagerin Euroopan käyttäjäryhmän kokous pidetään Helsingissä ja Suomen käyttäjäryhmän kokous Jyväskylässä SVUC, One Association ja muut tietokantojen käyttösopimukset Juha Hakala kertoi, että vuoden 2003 alusta saatu Linnea2-konsortiolle käyttöoikeudet pohjoismaisiin kansallisiin yhteisluetteloihin. Islannin tietokanta tulee mukaan myöhemmin, koska kansalliskirjaston järjestelmähanke on viivästynyt. SVUC-projekti päättyy, mutta yhteisluetteloiden käyttösopimuksia suunnitellaan laajennettavaksi eurooppalaisiin kirjastoihin kansainvälisessä ONE Association -hankkeessa (www.oneassociation.org). Lisäksi HYK solmii kahdenvälisiä tietueiden vaihtosuhteita muiden yhteisluetteloisäntien kanssa. Viron Esteryhteisluettelotietokanta on tulossa mukaan ensimmäisenä. Virolaiset saavat vastavuoroisesti käyttöön Lindan ja Mandan. Seuraavina tulevat mukaan Latvian ja Liettuan tietokannat ja myöhemmin Saksa Bookwhere Juha Hakala kertoi, että kansalliskirjasto käy Bookwhere-järjestelmän toimittajan kanssa keskusteluja FINMARC-tuen saamisesta järjestelmään, mikä mahdollistaisi FINMARC-muotoisen tiedon poiminnan Linneatietokannoista, mistä on hyötyä niille kirjastoille, joiden sovellukset perustuvat FINMARCiin. Linnea-kirjastojen oman kopioluetteloinnin kannalta jo tuotannossa oleva, mutta käyttäjäpalautteen pohjalta jatkuvasti kehitettävä formaattikonversio MARC21:sta vähentää tarvetta BookWhere-ohjelmalla kopioitujen tietueiden manuaaliseen editointiin OCLC-yhteistyö Juha Hakala kertoi, että WorldCatin käyttö kopioluettelointiin ollut runsasta ja tästä syystä maksut nousevat vuonna 2003 hiukan. Käyttö lisääntyy edelleen mm. Åbo Akademin kirjaston takautuvan luetteloinnin ansiosta; vuonna 2002 kirjasto ei vielä ollut WorldCat-käyttäjä Oulun SmartLibrary Päivi Kytömäki kertoi, että Oulun yliopiston kirjastossa avataan lähiaikoina langatonta verkkoa hyödyntävä Oula-tietokannan selausmahdollisuus ja karttapohjainen opastus- ja paikannuspalvelu. 6. Raportti järjestelmän toiminnasta ja kustannusten jakautumisesta

3 Annu Jauhiainen esitteli raportin Linnea2-järjestelmän toiminnasta vuonna 2002 (liite 2). Keskusteltiin Lindan päivitysten ja käyttöönoton etenemisestä. Keskusteltiin CSC:n tehtävien laajentumisesta laitteiston ylläpidosta myös ohjelmaversioiden päivitykseen. Alun perin oli ajateltu, että kirjastojen järjestelmävastaavat hoitavat ne, mutta päivitysten keskittäminen yhteen paikkaan oli järkevä ratkaisu. Annu Jauhiainen esitteli kustannusten jaon kirjastojen kesken (liite 3). Endeavorin tukimaksu nousee 8% elokuun alusta. CSC laskuttaa sopimuksen mukaan myös niistä työtunneista, jotka ylittävät sopimuksessa määritellyn 8 htkk:n määrän. Kansalliskirjasto neuvottelee parhaillaan CSC:n kanssa sopimuksen tarkistuksesta. CSC on arvioinut ylläpidon työmääräksi 20 htkk/vuosi. Laitehankinnat lisäävät CSC:n työmäärää ja esimerkiksi uuden domainin hankkiminen edellyttää uutta sopimusta. Todettiin, että CSC:ltä saatu tuki on ollut hyvää, mutta todellisten työmäärien arviointi ennakkoon on ollut vaikeaa; kirjastoilla ja CSC:llä ei ollut kokemusta tämäntyyppisen järjestelmän ylläpidosta. Sinänsä toteutunutkaan työmäärä ei ole suuri verrattuna esimerkiksi VTLS-ympäristön 17 palvelimen ylläpitoon, ja voidaankin todeta että keskitetty ylläpito on tehokasta. Päätettiin, että kohtaan 'kustannukset' lisätään kansalliskirjastossa konsortion hyväksi tehty työpanos ja kustannukset. Hyväksyttiin raportti järjestelmän toiminnasta edellä esitetyllä lisäyksellä. Annu Jauhiainen esitteli konsortion yhteisten varojen käyttötilanteen (liite 4). Hyväksyttiin raportti järjestelmän kustannuksista muutoksitta. 7. Laitteistostrategia vuosiksi Juha Hakala esitteli ehdotusta laitteistostrategiaksi vuosille (liite 5). Laitteiston käyttö on ollut suurempaa kuin odotettiin: se on kasvanut yli kaksinkertaiseksi VTLS-järjestelmään verrattuna. CPU-kapasiteetin osalta Sannissa on laajennusvaraa runsaasti vuoteen 2006 saakka, koska nykyinen prosessorimäärä (32) voidaan tuplata. Tällä hetkellä laajennuskapasiteettia tarvitsevat domainit 1 ja 3. Suunniteltu kapasiteetin nosto kahdeksalla CPU:lla riittää konsortion tarpeisiin nykyisellä kasvuvauhdilla noin kahdeksi vuodeksi. Pullonkaula järjestelmän käytettävyydessä on ollut Alteon-kytkin, jota ainoana laitteistona ei ole kahdennettu; sen mahdolliset viat estävät heti WebVoyage-käytön. MetaLibin käyttöönotto lisää Voyagerin Z käyttöä ja siirtää kuormaa Netroista Sanni-palvelimeen. Portaalin valintahankkeen aikana selvitettiin Z39.50-palvelimen käyttökokemuksia mm. Kongressin kirjastosta, ja saatujen tietojen pohjalta on todennäköistä, ettei Sannin kuorma nouse oleellisesti. Vuosien aikana tehtäviä laitehankintoja ovat uuden nauharobotin hankinta varmistusten teon tehostamiseksi, Alteon-kytkimen kahdennus, Netrojen muistin laajentaminen ja uudet system boardit domain 1:lle ja 3:lle. Erikseen selvitetään domain 1:n tilannetta: siinä on ilmennyt ongelmia jotka saattavat aiheutua domainin suuresta käyttäjämäärästä. Tarpeen mukaan HELKA voidaan eriyttää omaksi domainikseen, mutta se edellyttää uutta ylläpitosopimusta CSC:n kanssa, koska CSC:n näkökulmasta uusi domain on uusi palvelin. Uusi domain ei edellytä uusia laitteistohankintoja.

4 Vuodeksi 2006 esitetty palvelimen uusiminen on iso hankinta. Hakala perusteli sitä ensinnäkin sillä, että Sannin vikaantumisriski kasvaa koneen vanhetessa. Toiseksi tavoitteena on yhdistää samalle palvelimelle kaikki sovellukset: kirjastojärjestelmä, portaali ja DOMS. Näin säästyisi ylläpitokustannuksia ja kustannukset jakautuisivat useammalle maksajalle. Toisaalta Sannin kaltaisen iäkkään laitteen laajentaminen lisääntyvän käytön tarpeita vastaavaksi ei enää vuonna 2006 ole mielekästä, koska uuteen laitteeseen vastaavan lisätehon voi hankkia edullisemmin. Keskusteltiin DOMS-sovelluksen sijoittamisesta joko Sanniin tai erilliselle palvelimelle. Hakala kertoi, että hankinta tehdään vuoden loppupuolella ja että palvelin voi olla Sannin uusi domain tai erillinen laite. Hankinta maksetaan todennäköisesti vapaakappalelain uudistukseen kansalliskirjastolle osoitettavista varoista. Todettiin, että koska kirjastot tulevat mukaan DOMSin käyttäjiksi vaiheittain, siitä aiheutuvat kulut on oltava selkeästi eroteltavissa ja kustannusvaikutukset esitettävissä yliopistoittain. Päätettiin, että laitteistostrategiassa esitetään vaihtoehdot DOMSin laiteratkaisuksi ja Sanniin sijoittamisen kustannusvaikutukset. Päätös DOMSin sijoittamisesta Sanniin voidaan tehdä Linnea2-ohjausryhmässä, mutta esittely on annettava hyvissä ajoin tiedoksi koko konsortiolle ennen päätöksen tekoa. Keskusteltiin palvelimen uusimisen aikataulusta. Todettiin, että yliopistoissa tarvitaan hyvissä ajoin hinta-arviot tulosneuvotteluja varten. Hakalan mukaan hinnan arviointi kovin paljon etukäteen on vaikeaa, koska se riippuu laitteistotoimittajan kanssa käytävistä neuvotteluista. Hintaan vaikuttaa myös se, yhdistetäänkö eri sovellukset samalle laitteelle. Myös tämä on tiedettävä hyvissä ajoin. Hankinnan ajoitusta kevääseen 2006 pidettiin perusteltuna. Mahdollisesta keskitetystä rahoituksesta neuvotellaan Opetusministeriön kanssa erikseen. Todettiin vuosien hankinnat. Laitteistoympäristön kehittämisstrategia hyväksyttiin täydennettynä DOMSin laiteratkaisua koskevalla lisäyksellä. 8. Ohjausryhmän toimintakertomus Annu Jauhiainen esitteli ohjausryhmän toimintakertomuksen ajalta Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta. 9. Toimintasuunnitelma Annu Jauhiainen esitteli konsortion toimintasuunnitelman vuodelle Voyagerin käyttöönoton loppuunsaattamisessa erityisesti Lindatietokantaan ja ohjelmiston hyväksymiseen liittyvät asiat ovat esillä kevään aikana. Uusia kirjastoja ja uusia tietokantoja otetaan mukaan. Myös Lindaan on tulossa uusia kirjastoja. Palveluiden kehittämisessä panostetaan kaukopalvelu- ja Universal Borrowing -toimintojen käyttöönottoon. UB-testikirjastoilla on ollut teknisiä ongelmia mm. erilaisten Voyagerin käyttötapojen vuoksi. UB:n laajamittainen käyttöönotto edellyttää sopimista käyttö- ja maksupolitiikasta kirjastojen kesken. Jos Voyagerin kaukopalvelumodulin CLIOn uusin versio 4.0 todetaan soveltuvaksi, se voidaan hankkia, koska rahat on varattuna. Unicode-version myötä voidaan kyrillinen tallennus siirtää Voyageriin. Unicode-version testaukseen haetaan kirjastoa, joka voisi testata version

5 kaikki toiminnot. Annu Jauhiainen kertoi, että mobiilipalvelujen kehittäminen on edelleen avoinna, sillä versio ei tuekaan niiden kehittämistä niin paljon kuin odotettiin. Ari Muhonen kertoi, että TKK on tehnyt omasta mobiilipalvelustaan käyttäjätutkimuksen ja saanut hyvää palautetta asiakkailta. TKK:lla rahoitetaan tekstiviestit vielä tämän vuoden ajan hankerahoituksella. Sen sijaan HKKK perii maksun asiakkailta; palaute on silti sielläkin ollut positiivista. Todettiin, että tässä vaiheessa konsortiolla ei halua lähteä kilpailuttamaan mobiilipalveluja. Sen sijaan yksittäiset kirjastot voivat kokeilla ja ottaa käyttöön uusia mobiilipalveluja. Uusien ohjelmaversioiden testaamisen ja käyttöönoton osalta päätettiin, että poistetaan maininta Helkan päivityksen aikataulusta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tällä muutoksella. 10. Kansallisen kirjastoverkon koordinoinnin organisoiminen Juha Hakala esitteli tarvetta koordinoida muodostumassa olevaa palvelukokonaisuutta, joka rakentuu kirjastojärjestelmän, portaalin ja digitaalisten objektien hallintajärjestelmän varaan. Ohjausjärjestelmästä on alustavasti keskusteltu yliopistokirjastojen neuvoston kokouksessa. Verkkopalveluiden kehittämiseen tarvitaan korkean tason neuvoa-antava elin, joka asiantuntijaryhmiä apuna käyttäen voi tehdä kehittämislinjauksia. Ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmän suunnittelua jatketaan selvittämällä nykyiset ryhmät, niiden tehtävät ja vastuut. 11. Ohjausryhmän kokoonpano vuosina Annu Jauhiainen esitteli nykyisen ryhmän kokoonpanon. Jatkuvuuden kannalta on toivottavaa, että osa nykyisistä jäsenistä jatkaa. Tuulikki Nurminen (Turun yliopisto), Maria Schröder (Svenska Handelshögskolan), Anja Ukkola (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa. Uusiksi jäseniksi valittiin Ari Muhonen (Teknillinen korkeakoulu) ja Sinikka Luokkanen (Helsingin yliopisto). Atk-johtajat ovat valinneet edustajakseen Kristel Sarlinin. Kansalliskirjastoa ohjausryhmässä edustaa Kai Ekholm. 12. Muut asiat Muita käsiteltäviä asioita ei ollut. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Vakuudeksi Päivi Kytömäki puheenjohtaja Irma Reijonen sihteeri

6 päivitetty LH

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 17.8.2006 klo 9:35-11:55 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Irmeli Koskimies Ari Muhonen (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. kerroksen kokoushuone

Helsingin yliopiston kirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. kerroksen kokoushuone KATVE-RYHMÄN KOKOUS Aika: 17.5.2004 klo 13.00-16.00 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. kerroksen kokoushuone Läsnä: Aho, Lauri - ATP Hakala, Juha - HYK (pj.) Hakala, Nanna - HYK

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 3/2014 Aika: 8.10.2014 klo 9:30-16 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto, Teollisuuskatu 23, kokoushuone B438

Helsingin yliopiston kirjasto, Teollisuuskatu 23, kokoushuone B438 KATVE-RYHMÄN KOKOUS Aika: maanantai 13.12.2004, klo 13:05-15:15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Teollisuuskatu 23, kokoushuone B438 Läsnä: Aho, Lauri - Marnux Software, ATP Hakala, Juha HYK (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

KATVE-ryhmän kokous. 1. Ilmoitusasiat. Aika: 6.11.2006 klo 13.00-15.15. Paikka: Kansalliskirjasto/Teollisuuskatu 23

KATVE-ryhmän kokous. 1. Ilmoitusasiat. Aika: 6.11.2006 klo 13.00-15.15. Paikka: Kansalliskirjasto/Teollisuuskatu 23 KATVE-ryhmän kokous Aika: 6.11.2006 klo 13.00-15.15 Paikka: Kansalliskirjasto/Teollisuuskatu 23 Läsnä: Susanna Aakko, Helsingin kaupunginkirjasto Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto Lauri Aho, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 20.11.2012 Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Osallistujat: Hannu Sirén, OKM, puheenjohtaja

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Lyyra-kortin käyttö kirjastokorttina - tilannekatsaus

Lyyra-kortin käyttö kirjastokorttina - tilannekatsaus Lyyra-kortin käyttö kirjastokorttina - tilannekatsaus Petteri Kivimäki Tietojärjestelmäasiantuntija AMKIT-konsortion ja Linnea2-konsortion yhteiskokous 3.4.2014 Sisältö Taustaa Nykytilanne Jatko Tekniikasta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Projektin loppuraportti

Projektin loppuraportti 1(21) Projektin loppuraportti Laatija Jouko Verho Päiväys Projekti Tutkimuslaboratorion etäkäyttöprojekti Projektitunnus YA21O Nro TK-04-468-08 Suoritekoodi 346 Projektin asettaja Heli Jeskanen-Sundström

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2015 Aika: 4.5.2015 klo 10 16 Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Osallistujat: Tua

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012 AIKA: Keskiviikko 28.11.2012 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää Heli Jutila Kirsi Järvinen, sihteeri Jani

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006

Lisätiedot

LINNEA TIETOKANTOJEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 2012

LINNEA TIETOKANTOJEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 2012 LINNEA TIETOKANTOJEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 2012 1. SOPIJAPUOLET Palvelun tarjoaja: Kansalliskirjasto PL 26 (Teollisuuskatu 23-25) 00014 Helsingin yliopisto (jäljempänä Kansalliskirjasto) Palvelun ostaja:

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot