Linnea2-ohjausryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linnea2-ohjausryhmän kokous"

Transkriptio

1 Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: klo 9:35-11:55 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Irmeli Koskimies Ari Muhonen (puheenjohtaja) Kaisa Sinikara Anja Ukkola Kuno Öhrman Juha Hakala (esittelijä) Annu Jauhiainen (esittelijä) Nanna Jokinen (sihteeri) Poissa: Kai Ekholm Helena Hämynen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Tiedotusasioita Vuoden 2006 Euroopan Endeavor-käyttäjäryhmän kokous on Edinburghissa elo-syyskuun vaihteessa. Ensi vuonna kokous järjestettäneen Suomessa. TKK:n kirjasto on halukas hoitamaan käytännön järjestelyt ja kokouspaikkana lienee näin ollen Espoon Otaniemi. Esa Kurjen siirtyessä toisiin tehtäviin, Kansalliskirjastoon haetaan sovellussuunnittelijaa, jonka tehtävänä on tukea kirjastoja Voyagerasioissa sekä neuvotella Endeavorin kanssa. AMKIT-kirjastojen mukaantulo LINDAan ei ole lomien vuoksi juurikaan edistynyt kesän aikana. Edellisen ohjausryhmän kokouksen terveiset on kuitenkin viety eteenpäin ja alustavasti amk:t ovat pitäneet ehdotuksia hyvinä. 4. Laitteistoprojekti (liite 1) Juha Hakala kertoi laitteistoprojektin tilanteesta. Prosessi on edennyt hienosti, josta voi erityisesti kiittää projektin ohjausryhmän

2 puheenjohtajaa Esko Ala-Peijaria sekä konsulttina toiminutta Olavi Köngästä. Laitteistohankkeelle haetaan keskitettyä rahoitusta opetusministeriön rakenteellisen kehittämisen rahoista. Hanke-esitys on tehty ministeriön vaateita silmälläpitäen ja esitys on käyty läpi myös Helsingin yliopiston kanssa. Esityksessä uuden palvelimen arvioitu hinta on asetettu varmuuden vuoksi melko korkeaksi koska etukäteen ei voida tietää miten hyvin kilpailutus onnistuu, mutta silti säästöjä syntyisi verrattuna siihen, että nykyisen mallin mukaiset palvelimet vaihdettaisiin uusiin, joka sekin olisi edessä. Esityksen laskelmien mukaan myös CSC:n palveluhinnoista, laitetoimittajan tukimaksuista ja kirjastojen työaikakustannuksista säästöä kertyisi huomattava summa. Kaikkiaan vuosittaiseksi säästöksi on arvioitu nykytilanteeseen verrattuna noin Helsingin yliopiston hanke-esitykset lähtevät ministeriöön elokuun lopussa ja ministeriön päätös tullee vuoden loppuun mennessä. Opetusministeriön hallinnonalan IT-strategiassa kirjastot on nostettu esille positiivisina esimerkkeinä, joten kirjastojen hanke-esityksellä voidaan olettaa olevan painoarvoa. Nykyisillä laitteilla pärjätään todennäköisesti hyvin siihen saakka kunnes uusi laite voidaan hankkia Kaisa Sinikaran tietojen mukaan Helsingin yliopiston hankekokonaisuutta on esitelty dekaaneille siten, että hankkeet on jaettu erilaisten otsikoiden alle, joiden alla ne on vielä eritelty valtakunnallisiin ja yliopiston sisäisiin. Kaikkiaan Helsingin yliopistolla on tällä hetkellä 35 kpl hanke-esityksiä ja yliopisto suorittaa niiden priorisoinnin vielä ennen ministeriöön lähettämistä. Vaihtoehtoisia rahoituslähteitä on mietitty sekä opetusministeriön että yliopiston kanssa ja päädytty siihen, että rakenteellisen kehittämisen rahat ovat tälle laitehankkeelle paras vaihtoehto. Todettiin, että jos keskitettyä rahoitusta ei jostakin syystä saada, seuraavaksi etenemistavaksi jää uuden palvelimen leasing, jolloin säästöt jäävät kuitenkin huomattavasti pienemmiksi. Ohjausryhmä antoi vielä joitakin parannusehdotuksia hanke-esityksen tekstiin, jota kiitettiin kokonaisuutena hyvin tehdyksi. 5. Varmuuskopiointilaitteiston myynti Muutama vuosi sitten CSC:llä ei vielä ollut Sannin varmuuskopiointeihin sopivaa laitteistoa ja silloin Linnea2-konsortiolle hankittiin oma sellainen (hankintahinta ) ohjelmistoineen. Nykyisin CSC:llä on konsortion laitteistoa paljon järeämpi varmuuskopiointilaitteisto ja -ohjelmisto, joille oli ensin siirretty Armas-palvelimen varmistukset ja viime keväänä myös Sannin varmistukset. Ongelmia ei ole esiintynyt. Koska konsortion omistama laitteisto on nyt käyttämättömänä, Juha Hakala on selvittänyt paljonko sen myynnistä voisi saada rahaa. CSC on tarjonnut laitteistosta 6500, mikä vastaa Hakalan tekemän kyselyn mukaan laitteiston hintaa vapailla jälleenmyyntimarkkinoilla. CSC:n tarjouksesta pyydettiin ohjausryhmän kannanottoa. Hyväksyttiin CSC:n tarjous. 6. Voyager-tilanne ja suhde Endeavoriin (liite 2) Edellisessä Linnea2-ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin toukokuisen Endeavor-neuvottelun lopputulos, eikä asioissa ole lomakauden vuoksi

3 tapahtunut kovin paljon sen jälkeen. Sähköpostikeskusteluissa on saatu vahvistus sovituille asioille ja elokuun alussa on saatu myös sopimuksen muutoksen luonnos Endeavorilta. Tekstissä asiat on kirjattu sovitulla tavalla lukuun ottamatta sitä, että Endeavor on siirtänyt 20 % tukimaksun alennuksen vuodelle 2007, vaikka tähän saakka on puhuttu vuodesta Alennuksesta on puhuttu alun perin jo keväällä 2005, jolloin todettiin myös, että seuraavalle vuodelle halutaan vielä suurempi alennus, jos sovitut asiat eivät ole kunnossa 2006 loppuun mennessä. Jos nyt antaisimme siirtää alennuksen vuodelle 2007, tuo mahdollisuus (johon Endeavor ei tosin ole vielä missään vaiheessa suostunut) menetettäisiin. Lisäksi tänä vuonna saatavasta alennuksesta on tiedotettu kirjastoille ja ne ovat varmasti varautuneet siihen budjeteissaan. Vaikka alennus olisikin rahallisesti suurempi vuonna 2007 (koska tukimaksu nousee joka vuosi 5 %), noiden muiden syiden vuoksi halutaan pitää kiinni vuodesta Huomautettiin, että olemme tässä asiassa jälleen luottamuskysymyksen äärellä ja alennus on meillä vasta sitten kun se näkyy laskuissa. Annu Jauhiainen luetteli vielä kaikki sopimuksen muutokseen tekemänsä korjaukset. Muistutettiin, että tällä hetkellä koko Voyagerin hankintahinnasta on maksamatta 20 %. 15 % vielä maksetaan, sikäli kun kaikki rahoihin sidotut korjaukset saadaan. Viimeiset 5 % on sovittu jätettäväksi kokonaan maksamatta. Asialistassa viitattiin myös Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmän verkkopalveluryhmän pidetyn kokouksen pöytäkirjan kohtaan 5. Verkkopalveluryhmän jäsenet olivat olleet tyytymättömiä Endeavorin kanssa saavutettuun neuvottelutulokseen ja antaneet Kansalliskirjastolle toimeksiannon Operaatio Tilannekuvan täsmentäminen. Selvityksellä halutaan saada selville mitä vaatimuksia meillä on kirjastojärjestelmälle, miten hyvin Voyager ne täyttää ja miten hyvin vaihtoehtoiset järjestelmät ne täyttäisivät. Työ tehdään Kansalliskirjastossa syksyn aikana. Pidetään kiinni siitä, että 20 % alennus tukimaksuihin on saatava vuodelle Sopimuksen muutoksessa on mainittava selkeästi, että 5 % Voyagerin hankintahinnasta on sovittu jätettäväksi kokonaan maksamatta. 7. Kaukopalveluohjelmiston hankintaprojekti (liite 3) Edellisessä kokouksessa toivottiin, että kaukopalveluohjelmiston hankintaan haettaisiin keskitettyä rahoitusta opetusministeriön rakenteellisen kehittämisen rahoista. Annu Jauhiainen esitteli hankeesityksen, joka on laadittu yliopiston asiantuntijoiden antamien ohjeiden mukaisesti. Järjestelmätoimittajilta saatujen alustavien tarjousten perusteella on päädytty esittämään suuruista summaa. Esityksessä perustellaan hankintaa sillä, että nykyisin kaukopalvelu on kirjastotoimintojen heikoin lenkki ja toiminnan kirjavuus haittaa yhtenäistämistä. Hanke-esitys koskee pelkästään kaukopalveluohjelmiston hankintaa ja loput kulut tulisivat kirjastojen maksettaviksi. Jos keskitettyä rahoitusta ei saada, vaihtoehto on yliopistojen oma rahoitus ja silloin monet kirjastot jäävät todennäköisesti hankinnan ulkopuolelle. Todettiin kuitenkin, että raha-anomuksissa laitteistohanke menee ehdottomasti kaukopalveluohjelman edelle. Mikäli keskitettyä rahaa ei saada, hankintakustannukset jaettaisiin kirjastoille todennäköisesti järjestelmätoimittajan hinnoittelutavan perusteella.. Keskusteltiin siitä, voitaisiinko rahoituksesta keskustella suoraan ministeriön kanssa, mikäli anomus rakenteellisista rahoista ei tuota tulosta. Uhkakuvana on koko kaukopalvelun kuihtuminen, jos asioille ei nopeasti saada tehtyä jotakin. Ohjelmiston kilpailutus toteutetaan joka

4 tapauksessa tänä syksynä, vaikka rahoituksesta ei olisikaan tietoa. Todettiin, että kilpailutus ei vielä velvoita kirjastoja hankintaan. Edellisessä kokouksessa sovittu työryhmä on jo vahvistettu, mutta ensimmäinen kokoontuminen on lomakauden vuoksi vasta edessä. Mainittiin mahdollisuudesta hankkia kirjastojen hankinnoille sponsoritukea yritysmaailmasta. Voisi olla hyvin mahdollista saada jokin yritys tai yrityksiä tukemaan kertahankintoja, vaikkakaan jatkuvaa toimintaa ei voi rakentaa yritysrahoituksen varaan. Esimerkkinä mainittiin, että OP-ryhmä on rahoittanut yleisten kirjastojen laitehankintoja, koska osaltaan kirjastojen asiakaspäätteet edistävät myös pankkien tarjoamien verkkopalvelujen käyttöä. 8. Kustannustenjako v (liitteet 4a ja 4b) Syksyn 2005 yleiskokous jätti kustannustenjaon osalta päätettäväksi kaksi asiaa: 1) käytetäänkö vuoden 2007 kustannustenjaossa koko henkilökunnan vai kirjastoammatillisen henkilökunnan htv-lukua ja 2) onko Voyager-tukimaksun perusosan suuruus 20 vai 30 %. Itse asiassa päätös oli tarkalleen tämä: Perusmaksun suuruudeksi valittiin 30 % vuodelle 2006, mutta vuonna 2007 perusmaksuksi vaihdetaan 20 %, ellei silloin ilmene jotain perustavanlaatuista syytä päättää toisin. Annu Jauhiainen oli valmistellut kaksi eri laskelmaa, josta toinen perustui koko htv-lukuun ja toinen kirjastoammatillisen henkilökunnan htv-lukuun (v yhteistilasto). Molemmissa laskelmissa oli mukana Voyagertukimaksu sekä 20 että 30 %:n perusosalla. Maksun suuruus oli laskettu tämän vuoden maksun perusteella 5 %:lla korotettuna ja uudet konsortion jäsenet huomioiden 20 % alennus oli jätetty pois laskelmista. Laitteistokuvio on vielä auki, joten sen maksuja ei voitu vielä ottaa huomioon. Esitettiin, että ARSCA ja ERKKI laskutetaan tietokantakohtaisesti eikä konsortion jäsenkohtaisesti. Todettiin, että yhteistilastossa ei edelleenkään ole yksiselitteisempää määritelmää htv-lukujen ilmoittamiselle. Esitetään yleiskokoukselle, että kustannustenjaossa käytetään jatkossa kirjastoammatillisen henkilökunnan htv-lukua. Voyager-tukimaksun perusosan suuruudeksi esitetään 20 %, vaikka tähän HELKAn edustaja esittikin huolestumisensa. HELKAn osalta muutos on hankala, koska maksut ovat nousseet kovin paljon lyhyessä ajassa, eikä lisärahaa ole tiedossa. 9. Yleiskokous Todennäköisesti kokous pidetään Kansalliskirjastossa, Fabianian auditoriossa. Kokous aloitetaan klo 10. Endeavorin Don Muccino ja myös muita yrityksen edustajia on tulossa mukaan, joten kokous voi alkaa Endeavorin puheenvuorolla. Sille annetaan 1½ tuntia aikaa, ja samaan yhteyteen toivotaan syntyvän myös keskustelua yleiskokousedustajien ja Endeavorin edustajien välillä. Todettiin kuitenkin, että varsinaisista ongelmista ei kannata keskustella silloin, vaan vasta sen jälkeen kun Endeavorin edustajat ovat poistuneet. Endeavorin esityksen jälkeen pidetään tunnin lounastauko, jonka jälkeen on varsinainen kokous. Aikaa varataan klo 15 saakka, vaikka todennäköisesti kokous voidaan päättää jo aikaisemmin. Asialistalla ovat Endeavor-tilanne, laitteistoprojekti ja kustannusten jako. 10. Muut asiat

5 Kaisa Sinikara kertoi, että Helsingin yliopiston kirjastojen ja Kansalliskirjaston välinen palvelusopimusmalli on saatu valmiiksi kesäkuussa, ja se on tulossa verkkoon. Kaisa Sinikara kertoi myös anoneensa virkavapaata loka-joulukuuksi Hänen sijaisekseen on tulossa Heli Myllys. Sovittiin, että asia otetaan esille yleiskokouksessa. 11. Seuraavan kokouksen ajankohta Seuraava Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous pidetään torstaina iltapäivällä. Tarkempi aloitusajankohta sovitaan myöhemmin. 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:55. Vakuudeksi Ari Muhonen puheenjohtaja Nanna Jokinen sihteeri päivitetty NJ

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie 72 21610 Kirjala EU investoi kestävään kalatalouteen Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle Petri Paju Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle LLNB kaikki erät Ruokahuolto Huolto/siivous Tilatoimi Liikunta Nuorisotyö Kirjasto Kansanterveystyö Lukio Esi-

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

Laurea Julkaisut Laurea Publications

Laurea Julkaisut Laurea Publications Laurea Julkaisut Laurea Publications Pekka Heino, Annemari Kuhmonen, Iina Kuuseva, Laura Nuto & Anselmi Tuominen (toim.) RAHAT KOTIIN VENÄJÄLTÄ! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa Laurea Julkaisut

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot