Muutos Kustannusmuutos. vuodelle 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutos Kustannusmuutos. vuodelle 2016)"

Transkriptio

1 Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Kaupunginhallitus Liite Toimielin Tulosyksikkö Muutosesitys toimeen Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Hallintopalvelut Hallintojohtaja Ari Liikanen Muutos toimen nimikkeeseen Toimistosihteeri Palveluneuvoja 01TOI060 (ei muutosta) Muutos Kustannusmuutos kelpoisuusehtoon (ilman sivukuluja vuodelle 2016) Muutosajankohta Vakanssinumero Mikkelin kaupunki on mukana kansallisessa julkisen hallinnon asiakaspalvelun pilotissa. Pilotista vastaa Valtionvarainministeriö. Tässä yhteydessä rakennetaan asiointipisteiden konsepti, jossa palveluhenkilöstön nimikkeenä käytetään kansallisesti palveluneuvojaa. Mikkeli päivittää muutoksesta johtuen nimikkeensä kansallisen mallin mukaisiksi. Tehtävässä va jatkaa suostumuksellaan Lakkautettavat vakanssit Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Toimistosihteeri T Eläköitymisestä ja tehtävien Kunnan Taitoaan siirtämisestä johtuen vakanssi voidaan lakkauttaa alkaen. Tehtävän siirtäminen Taitoaan ei vaikuta Mikkelin maksuosuuteen. Palveluavustaja T Eläköitymisestä johtuen tehtävät järjestetään uudelleen. Vakanssi voidaan lakkauttaa alkaen.

2 Toimielin Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tulosyksikkö Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjohtaja Perustettavat vakanssit Sijoitusyksikkö Virka/ Työaika/ Kustannusvaikutus Viestintäassistentti Henkilöstöpalvelut T 36,25 h/ Kelpoisuusvaatimus Soveltuva vähintään opistoasteinen tutkinto 01TOI /kk Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja Perustamis -ajankohta n Tehtävässä määräaikainen työntekijä, ei enää määräaikaisuuden perustetta. Tehtävässä työskentelevä on kelpoinen tehtävään ja jatkaa suostumuksellaan perustettavassa vakanssissa. Poistetaan palkka-varaus määräaikaisten palkoista. Lisätiedot Viestintäassistentin tehtäviä on hoitanut yhtäjaksoisesti toukokuusta 2012 alkaen sama henkilö. Henkilöstöpäällikkö tutkinut työsuhteen ketjuttamisen perusteet marraskuussa 2014 ja todennut, että työn tekemisen tarve on pysyvä eikä perusteita ketjuttamiselle enää ole. Tehtävää hoitavalle henkilölle on tehty määräaikainen työsopimus saakka. Määräaikaisuuden peruste on projekti (uusi intranet). Intranet ei ole vielä valmistunut, ja sen valmistuttua on sen sisällöntuotannon koordinointiin ja tekniseen ylläpitoon on resursoitava yksi henkilötyövuosi. Lakkautettavat vakanssit Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Työnsuunnittelija T Eläköitymisestä johtuen tehtävät (60 % työaika) järjestetään uudelleen. Vakanssi voidaan lakkauttaa alkaen.

3 Toimielin Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tulosyksikkö Hallintopalvelut Kehityspäällikkö Merja Airas Perustettavat vakanssit Sijoitusyksikkö Virka/ Työaika/ Palveluohjaaja Toimistosihteeri Hallintopalvelut, työllisyyden hoito Hallintopalvelut, työllisyyden hoito Hallintopalvelut, työllisyyden hoito Hallintopalvelut, työllisyyden hoito Hallintopalvelut, työllisyyden hoito T 36,25 h/ Kelpoisuusvaatimus 01ASI /kk 01ASI /kk 01ASI /kk 01TOI ,94 /kk 01ASI ,96 /kk Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja Perustamis -ajankohta Ks. lisätiedot kohta Ks. lisätiedot kohta Ks. lisätiedot kohta Ks. lisätiedot kohta Ks. lisätiedot kohta. Kustannusvaikutus Työnsuunnittelija Työnsuunnittelija Työnsuunnittelija Lisätiedot Työllisyydenhoito on yksi nykyisen hallituskauden kärkitavoitteita. Työllisyydenhoito on myös kaupungin pysyväisluontoista ntaa työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP-laki) kautta. Työllisyyden hoidon projekteissa ja hankkeissa on tehtäviä hoidettu määräaikaisina vuodesta 2008 alkaen. Määräaikaisuuden perustetta ei ole enää tehtävien vakinaisluontoisuuden vuoksi. Palveluohjaajan toimessa (sosiaali- ja terveys, vakanssi 760), kahden työnsuunnittelijan (sosiaali- ja terveys, vakanssi 959 ja sivistys, vakanssi 4811) ja stosihteerin (sivistys, vakanssi 1478) ssa työskentelevät ovat kaupungin vakituisia työntekijöitä, eikä määräaikaisuuden perustetta enää ole. Em. vakanssien haltijoiden tehtävissä on palkattuna sijaiset. Työsopimuslain perusteella ei myöskään sijaisten kohdalta määräaikaisuuden perustetta enää ole. Kolmatta työnsuunnittelijan tehtävää hoitava on työskennellyt vuodesta 2010 alkaen Vaaksa hankkeessa ja työskentelee nyt kuntakokeilussa. Määräaikaisuuden perustetta ei enää ole. Toimissa työskentelevät ovat kelpoisia tehtäviin ja jatkavat suostumuksellaan perustettavassa vakansseissa. Samalla vapautetaan sosiaali- ja terveystoimesta vakanssit 760 ja 959, sekä sivistystoimesta vakanssit 4811 ja Em. vakinaistettavaksi esitettyjen palkkavaraukset poistetaan määräaikaisten palkoista. Perustettavat vakanssit sisältyvät hallintopalveluiden talousarvioraamiin eivätkä lisää kaupungin kokonaismenoja. Palkkamenot katetaan talousarvion mukaisesti projekteista ja hankkeista. Lakkautettavat vakanssit Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Kehitysjohtaja V /v Kaupunginhallitus on linjannut lakkautettavaksi alkaen kehitysjohtajan avoimen viran.

4 Toimielin Tulosyksikkö Muutosesitys toimeen Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Palvelujohtajan vt. Mia Hassinen Muutos toimen nimikkeeseen Suurtalouskokki Palveluvastaava ,48 /kk Ruokapalvelutyöntekijä Palvelutyöntekijä ,25 /kk Tilahuoltaja Ruokapalveluvastaava Muutos Kustannusmuutos kelpoisuusehtoon (ilman sivukuluja 06RUO05B 1 785,01 /kk Ruokapalveluvastaava Palveluvastaava ,48 /kk Muutosajankohta Vakanssinumero /v Naisvuoren uuden päiväkodin valmistumisen myötä on tarpeen muuttaa tehtävänimike vastaamaan yhdistelmätyönä tehtävää ruoka- ja puhtauspalvelutyötä. Kyseessä on nimikkeen korjaus Haukivuoren yhtenäiskoulun valmistumisen myötä muutetaan tehtävänimike vastaamaan yhdistelmätyönä tehtävää ruoka- ja puhtauspalvelutyötä. Kyseessä on nimikkeen korjaus. Tehtävässä va jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä /v Lähemäki-talolla on aloittanut elokuussa 2015 uusi päivä-kotiryhmä. Tehtävänimike muutetaan vastaamaan yhdistelmätyönä tehtävää ruoka- ja puhtauspalvelutyötä. Kyseessä on nimikkeen korjaus /v Nimikkeen muutos vastaamaan henkilön yhdistelmätyönä tekemää ruoka- ja puhtauspalvelutyötä. Työn vaativuus on kasvanut. Palkkaus vastaa tällä hetkellä työn vaativuutta. Tehtävässä va jatkaa suostumuksellaan Launialan koulun tilahuoltajan eläköitymisen (9/2015) jälkeen on tehty tehtäväjärjestelyjä, joiden avulla koulun ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstön palkkakustannukset vähenevät.

5 Lakkautettavat vakanssit Virka/ Lakkauttamisajankohta Vakanssinumero 5 suurtalouskokkia T , 2847, 2894, 2875, 7734 Kustannussäästö 0 Vakansseista yksi on jäänyt vapaaksi työntekijän eläköidyttyä ja loput neljä on jäänyt vapaiksi ruoka- ja puhtauspalvelun asiakkaiden ntojen jatkuvista muutoksista johtuen ja voidaan lakkauttaa. Palkkavarausta v ei ole tehty. Ruokapalvelutyöntekijä T Vakanssi on jäänyt vapaaksi ruoka- ja puhtauspalvelun asiakkaiden ntojen jatkuvista muutoksista johtuen ja voidaan lakkauttaa. Palkkavarausta vuodelle 2015 ei ole tehty. Tilahuoltaja T /v Vakanssi (60 % työaika) on jäänyt vapaaksi eläköitymisestä johtuen. Pääterveysaseman nnassa tapahtuvista muutoksista johtuen henkilöstötarve vähenee, joten vakanssi voidaan lakkauttaa. 2 tilahuoltajaa T x /v = /v Vakanssit (50 % työaika )ovat jääneet vapaiksi työntekijöiden eläköidyttyä syys- ja marraskuussa Ruoka- ja puhtauspalvelun asiakkaiden ntojen jatkuvista muutoksista johtuen tehtävät järjestetään sisäisin tehtäväjärjestelyin, joten vakanssit voidaan lakkauttaa. 2 tilahuoltajaa T Vakanssit on vapautuneet ruoka- ja puhtauspalvelun asiakkaiden ntojen jatkuvista muutoksista johtuen ja voidaan lakkauttaa. Palkkavarausta v ei ole tehty. 3 laitoshuoltajaa T , 1064, Vakanssit on vapautuneet ruoka- ja puhtauspalvelun asiakkaiden ntojen jatkuvista muutoksista johtuen ja voidaan lakkauttaa. Palkkavarausta v ei ole tehty. Projektityöntekijä T Vakanssi on vapautunut ruoka- ja puhtauspalvelun asiakkaiden ntojen jatkuvista muutoksista johtuen ja voidaan lakkauttaa. Palkkavarausta v ei ole tehty.

6 Toimielin Otavan Opiston liikelaitos Johtaja Matti Väänänen Muutosesitys toimeen Muutos toimen nimikkeeseen Hinnoittelukohta/ palkkaryhmä, 2 koulutussuunnittelijaa Ohjelmoija 2 verkko-ohjaajaa ,11 /kk Ohjelmistosuunnittelija ATK-suunnittelija Ohjelmistosuunnittelija ATK-suunnittelija Ohjelmistoarkkitehti Www-tuottaja Projektikoordinaattori 01ICT ,65 01ICT /kk 01ICT /kk ,01 /kk Muutos kelpoisuusehtoon Kustannusmuutos (ilman sivukuluja Muutosajankohta Vakanssinumero Vakinaisten henkilöiden tehtävät ovat tosiasiallisesti verkko-ohjaustyötä. Nimikkeet yhtenäistetään muiden samaa työtä tekevien nimikkeisiin, vastaamaan toisiaan. Tehtävässä vat jatkavat suostumuksellaan n /v Ks. lisätiedot. Tehtävässä va vakituinen työntekijä jatkaa suostumuksellaan n /v Ks. lisätiedot. Tehtävässä va vakituinen työntekijä jatkaa suostumuksellaan Soveltuva vähintään opistoasteentai ammattikorkeakoulututkinto Soveltuva ammatillinen tutkinto ja riittävä käytännön kokemus n /v Ks. lisätiedot. Tehtävässä va vakituinen työntekijä jatkaa suostumuksellaan Ks. lisätiedot. Tehtävässä vakituinen työntekijä, jonka nimike muutetaan vastaamaan tehtäväkuvaa. Henkilö jatkaa suostumuksellaan Lisätiedot Ohjelmistosuunnittelija Nimikkeiden ohjelmoija ja atk-suunnittelija yhtenäistäminen kuvaamaan monimuotoiseksi muuttuneita Ratkaisu-tiimin työtehtäviä. Ratkaisutiimi on yli 10 henkilön sovelluskehitysryhmä, joka vastaa omien ohjelmistotuotteiden; oppimisalustan ja opiskelijahallintojärjestelmän jatkuvasta kehittämisestä. Ohjelmoija- ja atk-suunnittelijan nimikkeellä työskentelevien vakituisten työntekijöiden työtehtävät ovat laaja-alaisia, joten tehtävän hoitaminen vaatii monipuolisia taitoja, sisältäen myös ohjelmistojen osien suunnittelua sekä toteuttamista. kuvaa paremmin tehtävän laajuutta ja siinä tarvittavaa monipuolista osaamista, jatkuvaa tehtävän suunnittelua sekä kehittämistarvetta. Ohjelmistoarkkitehti Työtehtävät vaativat laajaa osaamista ohjelmistokehitys- sekä atk-aloilta, joita tehtäviä ohjelmistoarkkitehti -nimike kuvaa parhaiten. Ohjelmistoarkkitehti vastaa omien ohjelmistotuotteiden arkkitehtuurin ja oman laajenevan tuoteperheen suunnittelusta.

7 Projektikoordinaattori Projektikoordinaattorin tehtäviä on hoidettu määräaikaisilla työsopimuksilla vuodesta 2011 alkaen www-tuottajan vakanssilla Em. vakanssi muutetaan tehtävää vastaavaksi, nimikkeeltään projektikoordinaattori. Projektikoordinointi on vakiintunut osaksi Otavan Opiston ntaa. Perustettavat vakanssit Sijoitusyksikkö Virka/ Työaika/ Sisältöttaja Otavan Opisto T 36,25 h/ Opetus- ja ohjauskoordinaattori Koulutussuunnittelija Otavan Opisto T 36,25 h/ Otavan Opisto T 36,25 h/ Kehityspäällikkö Otavan Opisto T 36,25 h/ Verkko-ohjaaja Otavan Opisto T 36,25 h/ Kelpoisuusvaatimus Soveltuva vähintään alempi korkeakoulu tutkinto Soveltuva vähintään alempi korkeakoulu tutkinto ja alaan liittyvä kokemus ,18 /kk ,00 /kk /kk ,11 /kk ,34 /kk Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja Kustannusvaikutus Perustamis -ajankohta n Tehtävässä määräaikainen työntekijä, ei enää määräaikaisuuden perustetta. Ks. lisätiedot. n Tehtävässä määräaikainen työntekijä, ei enää määräaikaisuuden perustetta. Ks. lisätiedot. n Tehtävässä määräaikainen työntekijä, ei enää määräaikaisuuden perustetta. Ks. lisätiedot. n Tehtävässä määräaikainen työntekijä, ei enää määräaikaisuuden perustetta. Ks. lisätiedot. n Verkko-opiskelijoiden määrän jatkuva kasvu edellyttää ohjausresurssin lisäämistä. Ks. lisätiedot. Lisätietoja Sisältöttaja Otavan Opiston verkkokoulutus tarjoaa opiskelijoilleen kaikki aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset verkkokurssit. Kaikki verkkokurssit tuotetaan ja päivitetään itse. Lisäksi verkkokursseilta vaaditaan aiempaa enemmän monimediaisuutta sekä erilaisten oppijoiden ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Opiskelijamäärän kasvun johdosta työmäärä Otavan Opiston oppimateriaalien tuotannossa on lisääntynyt merkittävästi ja pysyvästi. Samalla poistetaan palkkavaraus määräaikaisista.

8 Opetus- ja ohjauskoordinaattori Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä on kasvanut. Valtionosuudet kasvavat opiskelijamäärän kasvun suhteessa. Otavan opistossa aiemmin määräaikaisena vakanssittomana monikulttuurisuuskoordinaattorin -nimikkeellä neen henkilön tehtäviin kuuluu aikaisempaa laaja-alaisemmin eri yhteisöjen kanssa kontaktointi ja opiskelijoiden ohjaaminen. Opetus ja opetukseen liittyvien ntojen koordinointi sekä vapaa-aikantojen ohjaus. Samalla poistetaan palkkavaraus määräaikaisista. Koulutussuunnittelija Koulutusnnan ollessa vakiintunutta ja projektien muodostaessa vain osan nnasta vakanssin perustaminen vastaa pysyväisluonteisen nnan tarpeisiin. Samalla poistetaan palkkavaraus määräaikaisista. Kehityspäällikkö Otavan Opiston organisaation ntaan liittyvien tutkimus- ja kehittämisntoihin painottuneet tehtävät ovat vakiintuneet osaksi organisaation ntaa. Samalla poistetaan palkkavaraus määräaikaisista. Verkko-ohjaaja Verkko-opiskelu kattaa noin 3/4 koko tilinpäätöksen ntatuotoista. Ohjaustyö on suorassa suhteessa opiskelija- ja opintosuoritusten määrään. Määrälliseen kasvuun pyritään vastaamaan verkko-ohjaajien lukumäärää lisäämällä. Suunniteltu lukiokoulutuksen valtionosuuden muutos tulee painottamaan opintojen tuloksellisuutta. Tätä positiivista kustannusvaikuttavuutta valtionosuuden kasvattamisen osalta verkko-ohjaaja tukee lukiokoulutuksesta valmistuneiden lukumäärän kasvattamisella ja opintojen nopeuttamisella omalta osaltaan.

9 Toimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveys Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Palvelussuhdepäällikkö Katriina Halmeaho Muutosesitys toimeen Muutos toimen nimikkeeseen Hinnoittelukohta/ palkkaryhmä, Muutos kelpoisuusehtoon 4 sairaala-apulaista 4 hoivaavustajaa 2 osastoapulaista 2 hoivaavustajaa 3 vaatteistonhoitajaa 3 hoivaavustajaa 8 lähihoitajaa 8 lähihoitajan kelpoisuusehdon muutos 04PER ,61 /kk 04PER ,61 /kk 04PER ,20 /kk 03HOI040 (hinnoittelutunnuksen muutos) Tehtävään soveltuva koulutus Tehtävään soveltuva koulutus Tehtävään soveltuva koulutus Oikeus harjoittaa lähihoitajan ammattia (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94) Kustannusmuutos (ilman sivukuluja Muutosajankohta Vakanssinumero (tulee selvitä myös onko toimen haltija antanut suostumuksensa nimikemuutokseen) Soten ruoka- ja puhtauspalvelut tuote-taan RuPusta. Soteen jääneet sairaala-apulaiset vat nyt avustavissa tehtävissä vammais- ja vanhuspalve-luissa. Tehtävänimike muutetaan vastaamaan työtehtävää. Kolmessa vakanssissa on vakinainen työntekijä. Toimien haltijat ovat kelpoisia uuden nimikkeen mukaisiin tehtäviin ja jatkavat suostumuksellaan Haukivuoren palvelukeskuksen avoimien osastoapulaisten en nimikkeet muutetaan vastaamaan nykyisiä työtehtäviä. Tehtävänimike muutetaan vastaamaan työtehtävää. Toimien haltijat ovat kelpoisia uuden nimikkeen mukaisiin tehtäviin ja jatkavat suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Lähihoitajien kelpoisuusehdon muutos: Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ym. KVTES liitteestä 4 liitteeseen 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstöön. Toimet ovat varahenkilöstöyksikössä ja vuoden 2016 alusta ko. yksikön palvelu-jen piiriin tulevat myös terveyspalvelut ja ensineuvo. Toimien haltijat täyttävät kelpoisuusehdon ja ovat tietoisia muutoksesta.

10 2 lähihoitajaa 2 ohjaajaa 04SOS06A Tehtävään soveltuva kouluasteinen tutkinto Kehitysvammatyöntekijä 3 henkilökohtaista avustajaa Lastentarhanopettaja Lähihoitaja 04SOS06A 2 039,30 /kk 3 ohjaajaa 04SOS06A 2 010,54 /kk Varhaisen tuen erityistyöntekijä 04SOS ,15 /kk Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 8 :n mukainen kelpoisuus Tehtävään soveltuva kouluasteinen tutkinto Soveltuva korkeakoulututkinto Toimintakeskus Kipinän työtekijöiden nimikkeiden yhtenäistäminen ohjaajan nimikkeiksi. Toimien haltijat ovat kel-poisia uuden nimikkeen mukaisiin teh-täviin ja jatkavat suostumuksellaan uudella nimikkeellä Haukivuoren Pääskylässä oleva avoin kehitysvammatyöntekijän muutetaan lähihoitajan toimeksi ja siirretään Haukivuoren kotihoitoon Toimintakeskus Kipinän ntojen ja työtekijöiden nimikkeiden yhtenäistäminen. Kaksi avustajan avointa tointa muutetaan ohjaajien ksi. Toimiin siirretään suostumuksellaan ko. tehtä-vissä määräaikaisina neet, ei enää määräaikaisuuden perustetta. Lisäksi vakituinen avustajan toimessa nut työntekijä siirretään suostumuksellaan kolmanteen ohjaajan toimeen. Toimen haltija ja määräaikaisena työskennelleet työntekijät ovat kelpoisia nimikkeen mukaisiin tehtäviin. Kustannus sisältyy raamiin Varhaisen tuen ntamalli otetaan laajemmin käyttöön. Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja sen tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluita muiden peruspalveluiden yhteydessä. Toimen haltija on kelpoinen uuden nimikkeen mukaiseen tehtävään ja jatkaa suostumuksellaan Kustannus sisältyy raamiin.

11 Perustettavat vakanssit Sijoitusyksikkö Virka/ Hoiva-avustaja Tehostettu palveluasuminen, Hirvensalmi Työaika/ T 80 % yleistyöajasta 38,25 h/ Kelpoisuusvaatimus Tehtävään soveltuva koulutus 04PER ,61 /kk Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja Kustannusvaikutus Perustamis -ajankohta Hirvensalmella on ostettu hoiva-avustajan (salityöntekijä) työpanosta 80 % Hirvensalmen kunnalta ja määräraha on ollut osto-palveluissa. Hirvensalmi ei enää tarjoa palvelua, joten ostopalvelumääräraha siirretään hoiva-avustajan vakanssiin. Sosiaalityöntekijä Palveluneuvo V 37 h/ Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 3 :n mukainen kelpoisuus 04SOS04A 2 910,33 /kk Lautakunnan päätöksen mukaisesti ( , 44) vammaispalveluihin sosiaalityöntekijän koordinoimaan sekä kehittämään ko. asiakasryhmän kotiin annettavia palveluita (mm. henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelu) sosiaalihuoltolain mukaisesti. Ostopalveluja vähennetty, vastaava kustannusvaikutus. Kustannus sisältyy raamiin, vähetämällä ostopalveluista vastaava kustannus. Fysioterapeutti T Ristiinan asumispalveluyksikkö yleistyöaika 38,25 h/ 03HOI ,70 /kk Vanhuspalvelulaki sekä vammais- ja vanhuspalveluiden ntarakenne vaatii lisäämään fysioterapeuttien työpanosta. Kustannus sisältyy raamiin.

12 Sairaanhoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja 3 henkilökohtaista avustajaa Toimintakeskus Kipinä T T T T Puumalan tehostettu palveluasuminen jaksotyöaika 114,45 h/ 3 a Puumalan tehostettu palveluasuminen jaksotyöaika 114,45 h/ 3 a Puumalan muu palveluasuminen jaksotyöaika 114,45 h/ 3 a yleistyöai ka 38,25 h/ Oikeus harjoittaa lähihoitajan ammattia (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 599/94) Oikeus harjoittaa lähihoitajan ammattia (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 599/94) 03HOI ,56 /kk Puumalassa nnan turvaamiseksi tarvitaan sairaanhoitajan työpanos. Samalla lakkautetaan vastaavasti lähihoitajan 7991*) Kustannus sisältyy raamiin. Ks. lisätiedot. 03HOI Puumalassa nnan turvaamiseksi tarvitaan lähihoitajan työpanos. Samalla lakkautetaan laitosapulaisen 8002 *). 03HOI Puumalassa nnan turvaamiseksi tarvitaan lähihoitajan työpanos. Samalla lakkautetaan ohjaajan 8003 *). 04PER ,22 /kk 3 x = Kehitysvammaisten päiväntaan perustetaan 3 henkilökohtaisen avustajan tointa, ko. työvoiman tarpeen pysyvyyden vuoksi. Lisäkustannuksia ei aiheudu, koska palkkavaraus on ollut budjetoituna tilapäisen työvoiman kohdalle jo useamman vuoden ajan. Toimiin siirretään Kipinässä kaksi määräaikaisena henkilökohtaisena avustajana nutta. Lisäksi kolmanteen perustettavaan ohjaajan toimeen vakinaistetaan kaupungin vakituinen työntekijä, joka on nut Kipinässä määräaikaisena avustajana. Toimen haltija (samalla vapautetaan vakanssi 1211) ja määräaikaisena työskennelleet työntekijät ovat kelpoisia nimikkeen mukaisiin tehtäviin ja jatkavat suostumuksellaan

13 Toimintaterapeutti Lasten kehityksen tukiyksikkö T yleistyöai ka 38,25 h/ Toimintaterapian ostopalvelumääräraha siirretään tähän vakanssiin **). Lisätietoja Puumalaan muutettavat ja perustettavat toimet: *)Mikkelin seutusoten palvelutuotantoyksikkö tuottaa sote- palvelut Puumalan kunnalle. Vanhuspalvelulaki sekä vammais- ja vanhuspalveluiden ntarakenne sekä itse nta (seutusoten hyväksytyn Vammais- ja vanhuspalveluiden ntakäsikirjan mukaisesti) edellyttävät tietyn tasoista ammattihenkilö- ja ntarakennetta. Henkilöstön kouluttautuminen tarvetta vastaavasti on suunnitelmallista ja se edellyttää vakanssien muutosta koulutusta vastaavaksi. muutoksen kohteena olevat työntekijät ovat siirtyneet Mikkelin kaupungille alusta, jonka jälkeen ovat kouluttautuneet tarvetta vastaavaan hoitajan ammattiin. Ko. henkilöiden palkka on ollut tehtävän mukainen oppisopimuskoulutuksen keston ajan. Toimintaterapeutti: **) Toimintaterapiaa on jouduttu hankkimaan ostopalveluna Lasten kehityksen tukiyksikköön koska yksi kaupungin oma ntaterapeutti ei pysty vastaamaan palvelun tarpeeseen. Palkkaamalla kaupungille toinen ntaterapeutti, voidaan vähentää ostopalveluiden käyttöä huomattavasti (ko. ostopalveluun varattu määräraha on ollut 2015 vuodelle euroa) koska ostopalveluna hankittuna ko. nta on huomattavasti kalliimpaa kuin omana työnä. Myös sisällöllinen kehittäminen ja työpanoksen suuntaaminen ovat paremmin hallittavissa omana ntana. Lakkautettavat vakanssit Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Laitosapulainen T Vakituinen laitosapulainen on opiskellut oppisopimuksella lähihoitajaksi. Hänelle on esitetty perustettavaksi lähihoitajan, joten laitosapulaisen voidaan lakkauttaa tarpeettomana. Lähihoitaja T Vakituinen lähihoitaja on opiskellut sairaanhoitajaksi. Hänelle on esitetty perustettavaksi sairaanhoitajan, joten lähihoitajan voidaan lakkauttaa tarpeettomana. Ohjaaja T Vakituinen ohjaaja on opiskellut lähihoitajaksi. Hänelle on esitetty perustettavaksi lähihoitajan, joten ohjaajan voidaan lakkauttaa tarpeettomana. Toimistosihteeri T Sosiaali- ja terveystoimen perintätehtävät siirtyivät Taitoan tuottamaksi palveluksi. Tehtäviä hoitanut työntekijä siirtyi Taitoan työntekijäksi. Avoimeksi jäänyt voidaan lakkauttaa tarpeettomana.

14 Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Tulosyksikkö Perusopetus Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen Perustettavat vakanssit Sijoitusyksikkö Virka/ Työaika/ Kelpoisuusvaatimus 4 koulunkäyntiavustajaa Koulunkäyntiavustaja Perusopetus Lähemäen ja Anttolan koulut, 2 kiertävää avustajaa Perusopetus, Lähemäen koulu T 30 h/ Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivännan ohjauksen ammattitutkinto, tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aiempi kouluasteinen tutkinto T 25 h/ Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivännan ohjauksen ammattitutkinto, tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aiempi kouluasteinen tutkinto 05KOU ,09 / 65,36 % 05KOU ,09 / 78,43 % Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja 4 x = Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Koulunkäyntiavustajat iltapäiväntaan. Lähemäen ja Anttolan kouluilla on vakinaisesti tarve iltapäivännan järjestämiseen. Kaksi kiertävää koulunkäyntiavustaja kouluihin, joihin ei ole mahdollista tarjota jatkuvaa avustajaresurssia. Ks. lisätiedot Koulunkäyntiavustaja iltapäiväntaan. Lähemäen koululla on vakinaisesti tarve iltapäivännan järjestämiseen. Ks. lisätiedot. Lisätietoja Iltapäivänta on vakiintunutta Lähemäellä ja Anttolassa, tehtävät on hoidettu määräaikaisin työsopimuksin vuosia. Palkkakustannukset eivät lisäänny, kustannus poistetaan määräaikaisten palkoista. Kiertävillä (varahenkilö) koulunkäyntiavustajilla vastataan ensisijaisesti kyläkoulujen avustajatarpeisiin. Koulujen rehtorit sopivat avustajaresurssin jakamisesta sinne missä kulloinkin on suurin tarve.

15 Toimielin Tulosyksikkö Muutosesitys toimeen 4 perhepäivähoitajaa Ryhmäperhepäiväkodit: Kaarina, Onnimanni, Naperotupa ja Lilliputti Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Torpantie Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen Muutos toimen nimikkeeseen 4 lastenhoitajaa Uusi Naisvuoren päiväkoti Lastenhoitaja Torpantie/Rantakylän alue Lastenhoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot 05PKO ,88 /kk 05PKO ,88 /kk 05PKO ,88 /kk Muutos kelpoisuusehtoon Kustannusmuutos (ilman sivukuluja 4 x = Muutosajankohta Vakanssinumero Varhaiskasvatuksessa lakkautetaan ryhmäperhepäiväkoteja. 4 pph vakanssit muutetaan, hoidon turvaamiseksi, lastenhoitajan vakansseiksi ja siirretään uuteen Naisvuoren päiväkotiin. Toimien haltijat ovat kelpoisia nimikkeen mukaisiin tehtäviin ja jatkavat suostumuksellaan uudella nimikkeellä Varhaiskasvatuksessa pysyvä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten pienryhmä, johon sijoitetaan jo ryhmässä lastenhoitajana va kaupungin vakituinen työntekijä. Tehtävänimike muutetaan vastaamaan työtehtävää. Toimien haltija on kelpoinen nimikkeen mukaiseen tehtävään ja jatkaa suostumuksellaan Päivähoitoasetuksen mukaan hoidettaessa samanaikaisesti enemmän kuin 8:aa lasta, tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään sos. huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 :ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelevä toimen haltija i jo kelpoisena lastenhoitajana ja jatkaa suostumuksellaan

16 Perhepäivähoitaja Omassa kodissa työskentelevä pph Perhepäivähoitaja Nuppulan päiväkoti Päivähoidon avustaja Valkosenmäen päiväkodin esiopetusryhmä Rantakylän yhtenäiskoululla Lastenhoitaja Kiertävä varahenkilöstö Päivähoidon avustaja Nuppulan päiväkoti Lastenhoitaja Rantakylän yhtenäiskoulun esiopetusryhmä 5 perhepäivähoitajaa 5 lastentarhanopettaja 05PKO ,96 05PER PKO ,88 05PKO02B 2 288, Kysymyksessä varhaiskasvatuksen sisäinen uudelleensijoitus toteutetaan nimikemuutoksella. Toimen haltija on kelpoinen nimikkeen mukaiseen tehtävään ja jatkaa suostumuksellaan Päiväkodissa työskentelevä toimen haltija i jo kelpoisena päivähoidon avustajana ja jatkaa suostumuksellaan (32 h/) 5 x = Valkosenmäen päiväkodin esiopetusryhmässä työskentelevän tulee a ryhmän kasvatusvastuullisena henkilönä aamuin ja iltapäivisin. Ryhmässä van päivähoidon avustajan nimike tulee muuttaa tehtäviä edellyttäväksi lastenhoitajaksi. Toimen haltija on kelpoinen nimikkeen mukaiseen tehtävään ja jatkaa suostumuksellaan Varhaiskasvatuksessa lakkautetaan ryhmäperhepäiväkoteja. 5 pph vakanssit muutetaan, hoidon turvaamiseksi, lastentarhanopettajan vakansseiksi ja siirretään uuteen Naisvuoren päiväkotiin. Kustannus sisältyy raamiin.

17 Perustettavat vakanssit Sijoitusyksikkö Virka/ 2 lastenhoitajaa Tuukkalan päiväkoti 2 lastentarhanopettajaa Lastentarhanopettaja Lastentarhanopettaja Lähemäen päiväkoti Tuukkalan päiväkoti Vilttihatun päiväkoti Työaika/ Kelpoisuusvaatimus 05PKO02B 2 288,88 05PKO02B 2 288,88 05PKO02B 2 288,88 05PKO ,88 Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja 2 x = x = Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Tuukkalan päiväkodissa on pysyvä tarve perustettaville lastenhoitajan vakansseille. Toinen sijoittuu Moision koulun esiopetusryhmään. Poistetaan määräaikaisten palkoista Lähemäen päiväkotiin, Lähemäki -talolle on perustettu tarpeesta johtuen kaksi uutta lapsiryhmää elokuussa Hoidon turvaamiseksi on tarve perustaa 2 lastentarhanopettajan vakanssia. Kustannus sisältyy raamiin Tuukkalan päiväkodin Moision koulun esiopetusryhmä on aloittanut neljännen ntavuotensa. Toiminta on osoittautunut pysyväksi. Poistetaan määräaikaisten palkoista Vilttihatun vuoropäiväkodin esiopetuksen lasten määrä on lisääntynyt. Lisäksi asetuksen mukaisen henkilökunnan, myös lastentarhanopettajan, on oltava vuorollaan töissä lauantaisin. Poistetaan määräaikaisten palkoista.

18 Lastentarhanopettaja Torpantien ryhmäperhepäiväkoti 05PKO02B 2 288, Torpantien ryhmäpäiväkodin erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten pienryhmässä on pysyvä tarve lastentarhanopettajan vakanssille. Rantakylän alueella pienryhmä ei mahdu päiväkotiin tällä hetkellä, mutta ryhmälle on alueella tarve, minkä vuoksi pienryhmä i ryhmäperhepäiväkodissa. Tehtävässä on kelpoinen kaupungin vakituinen työntekijä, joka jatkaa suostumuksellaan perustettavalla vakanssilla. Erityislastentarhanopettaja (kiertävä) Erityispäivähoito 05PKO02B 2 510,47 x 5 kk Ks. lisätiedot kohta. Kustannus sisältyy raamiin. Toimistosihteeri Varhaiskasvatuk sen johto- ja stopalvelut T 36,25 h/ 01TOI , Perustetaan stosihteerin lakkautettavan stosihteerin viran tilalle (tehtävässä ei käytetä julkista valtaa). Ei kustannusvaikutusta. Tehtävään siirretään suostumuksellaan stosihteerin viransijaisena usean vuoden nut tehtävään kelpoinen henkilö. Ei enää määräaikaisuuden perustetta. Varaus sijaisten palkoista poistetaan.

19 Lisätietoja Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön Esiopetuksen opetussuunnitelmaan on tullut perusopetuslaissa (perusopetuslaki 16 2 mom. (642/2010) säädetty tukimuoto osa-aikainen erityisopetus. Lapsella, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun esiopetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Osa-aikaista erityisopetusta antaa erityislastentarhanopettaja. Opetuksen järjestäjä ei voi päättää, että osa-aikaista erityisopetusta ei anneta. Tällä hetkellä Mikkelissä työskentelee 8 erityislastentarhanopettajaa; 2 erityislastentarhanopettajaa lapsiryhmässä ja 6 kiertävinä erityislastentarhanopettajina tarjoten palveluja kaikille varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköille. Kiertävät erityislastentarhanopettajat työskentelevät varhaiskasvatuksessa kaikkien ikäluokkien kanssa. Osa-aikaisen erityisopetuksen lisäksi pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevien 6-vuotiaiden lasten esiopetuksen opetussuunnitelmassa määrättyä erityisopetusta antaa erityislastentarhanopettajat. Varhaiskasvatuksen siirryttyä sivistystoimeen koulujen esiopetusryhmät Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa, Sairilassa ja Rantakylässä (noin 100 lasta) tulivat lisäksi kiertävien lastentarhanopettajien työkenttään ilman lisäresurssia. Nykyisillä resursseilla lain velvoittamaa osa-aikaista erityisopetusta ei voida hoitaa. Lakkautettavat vakanssit Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Päivähoidonohjaaja V Otavan päiväkodin ja perhepäivähoidon esimiestehtävät hoidetaan päiväkodinjohtaja järjestelyin. Päivähoidonohjaaja V (60 % työaika) Naisvuoren päiväkodin valmistumisen myötä päivähoidonohjaajien tehtäviä vähenee ja ko. tehtävät siirtyvät muille päivähoidonohjaajille. Päivähoidonohjaaja V Päivähoidonohjaaja on siirtynyt päivähoidon palvelukoordinaattoriksi. Vakanssi tarpeeton. Toimistosihteeri V Toimistosihteerin tehtävässä ei käytetä julkista valtaa. Virka lakkautetaan ja perustetaan tilalle stosihteerin. Ei kustannusvaikutusta. Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta Johtamisen tukipalvelut Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen Lakkautettavat vakanssit Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Hallintopäällikkö V Virka on ollut täyttämättä alkaen.

20 Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen Perustettavat vakanssit Sijoitusyksikkö Virka/ Työaika/ Kelpoisuusvaatimus Johtava rehtori Lukiokoulutus V 36,25 h/ Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /986 annetun asetuksen mukainen Lisätiedot Avoinna oleva apulaisrehtorin virka jätetään täyttämättä Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja Kustannusvaikutus Perustamis -ajankohta Lukion johtamisjärjestelmä muuttuu alkaen lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän esityksen mukaisesti. Kustannus sis. raamiin. Toimielin Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kirjastopalvelut Kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen Muutosesitys toimeen Muutos toimen nimikkeeseen 2 kirjastovirkailijaa 2 kirjastonhoitajaa 02KIR Hinnoittelukohta Muutos /palkkaryhmä, kelpoisuusehtoon Kustannusmuutos (ilman sivukuluja Muutosajankohta Vakanssinumero Yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot Vakanssilla työskentelevät työntekijät kirjastoissa, joissa on vain kaksi työntekijää, jolloin kirjastovirkailijat joutuvat tekemään kirjastonhoitajan tehtäviä muun muassa aineistovalintaan ja kirjastokäytön opetukseen sekä mediakasvatukseen liittyen. Vakanssimuutoksella pystytään kehittämään työnjakoa ja palveluita. Vakansseilla työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet töiden ohessa vaadittavan pätevyyden ja jatkavat suostumuksellaan uusilla nimikkeillä.

21 Palvelusihteeri Kirjastonhoitaja 02KIR (kirjastoasetus /406) Ks. edellä Vakanssilla työskentelevä työskentelee puolet työajastaan kirjastossa, jossa hän on ainoa kirjastonhoitajan pätevyyden omaava työntekijä. Vakanssimuutoksella pystytään kehittämään työnjakoa ja palveluita. Vakanssilla työskentelevä on suorittanut vaadittavan pätevyyden töiden ohessa ja jatkaa suostumuksellaan Lisätiedot Kirjastoalalla on valtakunnallisesti vakiintuneet nimikkeet kirjastoammattilaisille. Toisen asteen tutkinnon suorittaneet työskentelevät kirjastovirkailijoina ja korkeakoulutetut kirjastonhoitajina. Nimikkeen muutos on perusteltua, koska henkilöillä on kirjastonhoitajan kelpoisuus ja he tekevät kirjastonhoitajan tehtäviä. Toimielin Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liikunta- ja nuorisopalvelut Liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila Perustettavat vakanssit Sijoitusyksikkö Virka/ Työaika/ Kelpoisuusvaatimus 2 etsivää nuorisotyöntekijää 3 etsivää nuorisotyöntekijää Etsivä nuorisotyöntekijä Liikunta- ja nuorisopalvelut, Nuorisonta Liikunta- ja nuorisopalvelut, Nuorisonta Liikunta- ja nuorisopalvelut, Nuorisonta Soveltuva vähintään korkeakoulututkinto Soveltuva vähintään korkeakoulututkinto Soveltuva vähintään korkeakoulututkinto 02VAP VAP VAP Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja 2 x = x = Kustannusvaikutus 0 perustettaessa, palkkaus valtionavulla 0 perustettaessa, palkkaus valtionavulla perustettaessa, palkkaus valtionavulla Perustamis -ajankohta Ks. lisätiedot kohta Ks. lisätiedot kohta Ks. lisätiedot kohta.

22 Lisätiedot Etsivä nuorisotyö on vakiintunut nuorisotyön työmuoto Mikkelissä ja valtakunnallisesti. Etsivä nuorisotyö on joustava, muuta viranomaisverkostoa täydentävä työmuoto, jolla on mahdollisuus tavoittaa avun tarpeessa oleva nuori jo siinä vaiheessa, kun ongelmia on alkamassa kertyä. Etsivää nuorisotyötä on Mikkelissä tehty valtionapurahoituksella, jota on saatavissa myös jatkossa. Tästä syystä merkittävää kustannusta ei ainakaan aluksi synny. Mikäli valtionapu työmuodolle loppuisi, kustannus siirtyy kaupungille. Valtionapua on saatu /vuosi lähinnä kuuden työntekijän palkkakustannuksiin. Esitetään perustetavaksi kuusi etsivän nuorisotyöntekijän vakanssia. Tehtävissä määräaikaisena työskentelevät viisi määräaikaista henkilöä on kelpoisia tehtävään ja siirtyvät suostumuksellaan perustettaville vakansseille. Kuudes määräaikainen etsivä nuorisotyöntekijä on kelpoinen, kaupungin vakituinen nuoriso-ohjaaja (vakanssi 1972) ja siirtyy suostumuksellaan perustettavalle vakanssille. Samalla vapautetaan nuoriso-ohjaajan vakanssi Toimielin Tekninen lautakunta Mittaus ja kiinteistöt Maankäyttöinsinööri Jukka Piispa Perustettavat vakanssit Sijoitusyksikkö Virka/ Työaika/ Kelpoisuusvaatimus Mittaus ja kiinteistöt T 36,25 h/ TS ,12 (pisteytys 68) Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja Perustamis -ajankohta Ks. lisätiedot kohta. Kustannusvaikutus Maanmittausinsinööri Lisätiedot Maanmittausinsinöörin perustetaan hoitamaan lakkautettavan kiinteistöteknikon tehtäviä. Kiinteistöteknikon virka lakkautetaan alkaen, eläköitymisestä johtuen. Lakkautettavat vakanssit Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Kiinteistöteknikko V Kiinteistöteknikon virkaa hoitanut henkilö on jäänyt eläkkeelle alkaen. Tehtävien hoitamiseen perustetaan maanmittausinsinöörin. Toimielin Muutosesitys toimeen Markkinoija Teknisen lautakunnan jaosto Tilakeskus Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen Muutos toimen nimikkeeseen Muutosajankohta Vakanssinumero Vuokrausneuvottelija 01TOI060 (ei muutosta) Muutos Kustannusmuutos kelpoisuusehtoon (ilman sivukuluja vuodelle 2016) Soveltuva opistoasteinen tutkinto Toimen tehtäväkuva selviää paremmin muutettavasta nimikkeestä.

23 Toimielin Lakkautettavat vakanssit Etelä-Savon pelastuslaitos Pelastusjohtaja Seppo Lokka Toimielin Mikkelin Vesiliikelaitos Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki Perustettavat vakanssit Sijoitusyksikkö Virka/ Työaika/ Kelpoisuusvaatimus 3 putkiasentajaa Vesilaitos/ Verkosto Imupaineauton kuljettaja Vesilaitos/ Verkosto T T Kustannusvaikutus yleistyöaika 38,25 h/ yleistyöaika 38,25 h/ Soveltuva ammatillinen koulutus (LVI/ kone/prosessi/sähkö tai vastaava ala) ja käytännön kokemusta Soveltuva ammatillinen koulutus (LVI/ kone/prosessi/sähkö tai vastaava ala) ja käytännön kokemusta TS ,57 /kk (pisteytys 49) Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Taloussuunnittelija V Pelastuslaitoksen tukipalveluiden tehtäviä on organisoitu uudelleen ja jaettu muille työntekijöille. Lisäksi osa tehtävistä on siirtynyt Taitoaan ja osa hoidetaan perustettavan hallintopalvelukeskuksen avulla. TS ,57 /kk (pisteytys 49) Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja Perustamis -ajankohta Tuntipalkkaisen vesijohtoasentajan, viemäriasentajan ja mittariasentajan tilalle perustetaan 3 putkiasentajan vakanssia. Vastaava kustannus vähennetään tuntipalkoista Tuntipalkkaisen viemäriautonkuljettajan tilalle perustetaan imupaineauton kuljettaja vakanssi. Vastaava kustannus vähennetään tuntipalkoista.

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Kunnanhallitus 22 25.01.2016 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset perusturvan osalta 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 Kunnanhallitus 477 17.12.2014 Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 477 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon

Lisätiedot

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 23 / 2014 Sivu 1. Aika 28.10.2014 Tiistai klo 14.00-20.05 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 23 / 2014 Sivu 1. Aika 28.10.2014 Tiistai klo 14.00-20.05 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 23 / 2014 Sivu 1 Kaupunginhallitus 28.10.2014 Kokoustiedot Aika 28.10.2014 Tiistai klo 14.00-20.05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE Täytettävä talousarvioesityksen liitteeksi (Pysyvä tai toistaiseksi jatkuva) erikseen jokaisesta virasta ja toimesta. NIMIKE: Iltaohjaaja VIRAN/TOIMEN NYKYINEN HALTIJA: Merja Hamari

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018 Uudet vakanssit: Yksikkö/ke 2015 2016 2017 2018 Hoito- ja vanhuspalvelut Kotihoito: Hoitaja 2 1 2 1 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2016 1 (6) 108 Toimialan palvelukokonaisuuksien ason virkojen täyttömenettely ja kelpoisuusehdot HEL 2016-013422 T 01 01 00 Päätös päätti, että toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi/ Terveyspalvelut/Terveysasemat ja asumispalveluyksikkö

1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi/ Terveyspalvelut/Terveysasemat ja asumispalveluyksikkö uotantolautakunta LIIEE 2.10.2013 INVESOINIOSAN ERIELY JA PERUSELU 2014 100824 KONEE JA KALUSO 1008242 MUU KONEE JA KALUSO 1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi/ erveyspalvelut/erveysasemat ja asumispalveluyksikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1. Virka/ toimi. Lkm. YLEISHALLINTO 14

JÄMSÄN KAUPUNKI 1. Virka/ toimi. Lkm. YLEISHALLINTO 14 JÄMSÄ KAUPUKI 1 Lakkautettavat virat ja toimet v. 214 Tehtävänimike Vakanssinro toimi Lkm. Poikkeava lakkautuspvm. Toimiala yhteensä LEISHALLIT 14 Kaupunginhallitus Apulaiskaupunginjohtaja 211 V 1 Strategiajohtaja

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 Varhaiskasvatuksen Lukijalle Sisällys Mitä on varhaiserityiskasvatus? s. 3 Erityislastentarhanopettajan palveluista säädetään lailla s. 4 Erityislastentarhanopettajan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään Mikkeli Ote pöytäkirjasta 16/2015 1 (5) 227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään MliDno-2015-654 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Patama, Merja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö LIITE 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, vapaa-ajan palvelujen tehtävissä toimiviin työntekijöihin/

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kunnille siirtyvät vakanssit Yhteiset vakanssit

Varhaiskasvatuksen kunnille siirtyvät vakanssit Yhteiset vakanssit Varhaiskasvatuksen kunnille siirtyvät vakanssit Yhteiset vakanssit 20000 Hallinto VPK 72698003 1 72698 Palvelujohtaja 10 0 99999999 73500004 1 73500 Palvelupäällikkö 10 0 99999999 73500003 1 73500 Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein

Lisätiedot

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 Varhaiskasvatuksen palkkauksesta ja työajasta Varhaiskasvatuksen Alueasiamies palvelupäällikkö Seppo Heinonen seppo.heinonen@seinajoki.fi 044 550 2043 Susanne Wickström susanne.wickstrom@kokkola.fi

Lisätiedot

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus 90 29.09.2016 Yhtymähallitus 111 17.11.2016 Yhtymähallitus 128 28.12.2016 Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Suora vaikutus vuositasolla. Välillinen vaikutus v. 2014

Suora vaikutus vuositasolla. Välillinen vaikutus v. 2014 Vakanssimuutokset Sivistystoimialan hallinto v. Toimistosihteeri sito hallinto 0 0 määräaikeisen työsuhteen vähentäminen Taloussihteeri sito hallinto 0 0 määräaikeisen työsuhteen vähentäminen Koulunkäyntiavustaja

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä.

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika Torstai 22.11.2012, kello 17:00 19:22. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ahonkylän koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016

MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 1 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalueet Sivistystoimenjohtaja Johtoryhmä Tukipalvelut (lautakunta,av ustukset)

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

1. Palkkahinnoittelu. 2. Tehtäväkohtainen palkka TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI/KVTES

1. Palkkahinnoittelu. 2. Tehtäväkohtainen palkka TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI/KVTES TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI/KVTES 1. Palkkahinnoittelu KVTES:n mukaan palkkausmääräysten soveltaminen perustuu palkkahinnoitteluun, joka koostuu palkkahinnoitteluliitteistä ja näiden sisällä olevista palkkahinnoittelukohdista,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö 1 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 Sisältö 1 KONSERNIHALLINTO... 2 1.1 Joensuun Seudun hankinta... 3 1.2 Joensuun Tilakeskus... 3 2 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ... 4 3 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Huumetestaus Nurmijärven kunnan työpaikoilla Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrää, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitus 98 17.03.2014 Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 98 Perusturvan toimialan vuoden 2014 talousarvioon sisältyy useita talouden sopeuttamiseen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot