Kuntarakennelain mukainen selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntarakennelain mukainen selvitys"

Transkriptio

1 Kuntarakennelain mukainen selvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta Esko Tonteri Forssa

2 Selvitysperusteet kuntarakennelaissa Palveluperuste Sosiaali- ja terveydenhuolto asukasta Perusopetus yksivuotiaiden ikäluokka vähintään 50 Työpaikkaomavaraisuusperuste 80 prosentin työpaikkaomavaraisuus Työssäkäyntiperuste Vähintään 25 prosenttia keskuskunnassa töissä Yhdyskuntarakenneperuste Yhtenäinen työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenne Talousperuste Kriisikuntaperusteet, yksi ylittyy

3 Lähde: Valtiovarainministeriö

4 Lähde: Valtiovarainministeriö

5 Selvityksen sisältö kuntarakennelain mukaan Suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta Selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan Selvitys taloudellisesta tilanteesta Arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta Yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista Nämä asiat vähintään selvitettävä, jotta oikeutettu valtionavustukseen

6 Kuntarakennelain mukaiset arviointikriteerit kuntajaon muuttamiseksi Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset Palvelut tai elinolosuhteet Elinkeinojen toimintamahdollisuudet Yhdyskuntarakenteen toimivuus

7 Arvioitavat palvelulohkot Hallinto Sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Elinkeinopalvelut ja työllisyys Tietohallinto

8 Selvityksen tavoite Saada aikaan esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä yhdistymissopimus Yhdistymisselvityksen tulisi kattaa ne asiat, jotka liittyvät yhdistymissopimukseen Vaikka ei päädyttäisikään yhdistymisesitykseen, niin mukana laissa mainitut sisältövaatimukset

9 Lähde: Kuntarakennemuutosten tietopankki,

10 Lähde: Kuntarakennemuutosten tietopankki,

11 Lähde: Kuntarakennemuutosten tietopankki,

12 Miten valmistellaan Riittävän laajasti kuntien luottamushenkilöiden, henkilöstön ja kunnan asukkaiden myötävaikutuksella Huolehdittava valmistelussa kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista Huolehdittava yhteistoiminnasta henkilöstön edustajien kanssa Valtuustotasolla päätettävä asia, mikä pitää huomioida valmistelussa

13 Selvityksen organisointi Kaupungin ja kuntien valtuustot vastuussa kokonaisuudesta Ohjausryhmä ohjaa ja johtaa työtä Projektiryhmä, joka tukee käytännön työtä (käyttää tarvittaessa asiantuntijoita) Selvityksen tekijät ja avustava henkilökunta Ohjausryhmän erikseen päättämät eri alojen asiantuntijatyöryhmät Talous- ja painelaskelmat ostopalveluna, Perlacon Oy, Eero Laesterä

14 Asiantuntijatyöryhmien yhteiset tehtävät Nykytilan kuvaus Palvelujen yhtäläisyydet ja erot Keskeiset huomiot yhdistymisen vaikutuksista (edut ja haitat) Mitä mahdollisuuksia saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi Palvelujen organisointi ja järjestämistavat Palveluverkon rakenne ja lähipalvelujen järjestäminen suhteessa nykyiseen Läpileikkaavana teemana elinvoiman lisääminen ja suhteellisen kilpailuedun parantaminen

15 Lähipalvelun määritelmä Väestö tai osa asukkaista käyttää toistuvasti jopa päivittäin On tarjolla kuntalaisten lähiympäristössä Niiden piiriin on helppo hakeutua tai ne tuodaan kotiin Arviointikriteerit: Asiointikertojen tiheys Asiakaspohja Saavutettavuus Ihmisläheisyys

16 Kuuleminen ja osallistuminen Työn alussa ja lopussa kaikkien kuntien valtuutettujen yhteinen seminaari Kussakin kunnassa pidetään valtuuston kokouksen yhteydessä valtuuston ja erikseen kuntalaisten kuuleminen ensimmäisen kerran työn alkuvaiheessa ja toisen kerran alustavien tulosten valmistuttua Henkilöstön edustus toteutetaan siten, että ohjausryhmään nimetään henkilöstöjärjestöistä edustajat.

17 Tiedottaminen Selvityshankkeen tiedottamisesta vastaavat ohjausryhmän puheenjohtajat ja projektipäällikkö (tiedotusvälineet) Kunnan omasta tiedottamisesta niin hankkeesta ja kuin sen sisällöstä vastaa kukin kunta itse Tiedottamisessa pyritään avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen FSHKY:n sivuille avattu kuntarakenneselvitys osio ja linkit sinne kuntien sivuilta Oikeusministeriön ylläpitämille ota-kantaa sivustoille avataan keskusteluosio

18 Aikataulu Hanke aloitettu Hanke loppuu Heinäkuussa 2014 ei pidetä kokouksia Hankkeen ensimmäiset kuntakohtaiset kuulemistilaisuudet pidetään työn alkuvaiheessa Toiset kuulemistilaisuudet pidetään mennessä

19 Selvitysalueen väestökehitys V as. V as V as. + 9 V as V as V as V huhtikuu as Tilastokeskuksen väestöennuste v as.

20 Selvitysalueen tunnuslukuja vuodelta 2012 Käyttötalousmenot euroa Käyttötaloustulot euroa Sos. ja terveystoimen menot euroa Sos. ja terveystoimen tulot euroa Sos. ja tervst. menot kokonaism % josta päivähoidon osuus euroa ja 7.1 % kokonaismenoista

21 jatkoa Opetus ja kulttuurit. menot euroa Opetus ja kulttuurit. tulot euroa Opetus ja kulttuurit. menot kokonaism % josta perusopetus euroa ja 12.3 % kokonaismenoista josta lukion menot euroa ja 1.7 % kokonaismenoista josta ammattikoulutuksen menot euroa ja 1.8 % kokonaismenoista

22 jatkoa josta kirjastojen menot euroa ja 0.9 % kokonaismenoista josta liikunnan ja urheilun menot euroa ja 2.1 % kokonaismenoista palo- ja pelastustoim. menot euroa ja 1.0 % kokonaismenoista liikenneväylien menot euroa ja 1.8 % kokonaismenoista

23 jatkoa yleishallinnon menot euroa ja 3.1 % kokonaismenoista josta verotuskustannukset ja Hämeen liiton maksuosuudet noin euroa Lisäksi mukana vaaleista aiheutuvat kustannukset

24 Verotulot vuosina v euroa 2891 euroa/as v euroa 2869 euroa/as % v euroa 2889 euroa/as % v euroa 2970 euroa/as % v euroa 2945 euroa/as %

25 Valtionosuudet V valtionosuudet euroa Valtionosuusuudistuksen mukaiset uudet valtionosuudet euroa vähennystä veroprosentin tuotto euroa n euroa

26 Kuntatalouden indikaattorit Lain mukaan kriisikunnaksi voidaan nimetä: Vuosikate negatiivinen Tuloveroprosentti vähintään 0.5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kunnissa keskimäärin Lainaa asukasta kohti puolet enemmän kuin kunnissa keskimäärin Oma pääoma alle puolet kunnan koko varoista Suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia Kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää Kertynyttä alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä euroa asukasta kohden

27 Kuntatalouden indikaattorit vuonna 2012 Vuosikate /asukas selvitysalue 147 /as koko maa 249 /as Lainakanta /asukas selvitysalue 1831 /as koko maa 2264 /as Omavaraisuusaste, % selvitysalue 60 % koko maa 62 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % selvitysalue 41 % koko maa 47 % Kertynyt ylijäämä, /asukas selvitysalue 539 /as koko maa 1224 /as Veroprosentti selvitysalue % koko maa %

28 Työryhmien kokousajat Hallinto klo 9.00 Forssan kaupungintalo Tietohallinto klo Forssan kaupungintalo Yhdyskuntarakenteen kehittäminen klo Forssan kaupungintalo Sosiaali- ja terveyspalvelut klo 8.00 Tammelan kunnantalo Elinkeinopalvelut ja työllisyys klo 9.30 Tammelan kunnantalo

29 Valtuutettujen seminaari klo Eerikkilän Urheiluopistolla keskiviikkona klo 14.45, Eerikkilä salissa Tulokahvi Seminaarin avaus Ohjausryhmän puheenjohtaja Kaisa Lepola Näkemyksiä tulevaisuuden muutoksista ja haasteista Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja Olli Hietanen Kuntarakenneselvitysalueen tilanne numeroiden valossa Perlacon Oy:n toimitusjohtaja Eero Laesterä Kuntarakenneselvityksen tilanne ja tulevat toimenpiteet Projektipäällikkö Esko Tonteri Keskustelu ja kuntarakenneselvityksessä huomioon otettavaa Päivällinen, ravintola salissa 17.30

30 Lisä- ja taustatietoa Valtiovarainministeriön ylläpitämä kunnallisten rakennemuutosten tietopankki verkossa: Kuntauudistuksen hankesivut (VM): ndex.jsp SOTE-uudistuksen verkkosivut (STM): /palvelurakenneuudistus Kuntaliitokset Kuntaliiton verkkosivuilla: t/default.aspx

31 Muut asiat Yhteystiedot: Esko Tonteri puh

32 Työryhmien tehtävät Nykytilan kuvaus -palvelujen järjestämistapa (esim. omatuotanto, osakeyhtiö, ostopalvelu, yhteistyö) -henkilöstöresurssi -kustannusjakautuma -hallinnon järjestämistapa

33 jatkoa Palvelujen yhtäläisyydet ja erot kuntien välillä -tuotetaanko samoja palveluja samoilla palvelulohkoilla -onko ulkoistettu -mikä osa esim. ostopalveluna Keskeiset huomiot yhdistymisen vaikutuksista -edut ja haitat

34 jatkoa Mitä mahdollisuuksia saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi on löydettävissä -esim. tietotekniikka -palvelujen yhteistuotanto -omatuotanto/ostopalvelut -osakeyhtiö -mitkä lähipalveluja

35 jatkoa Palvelujen organisointi ja järjestämistavat -miten organisoisitte kokonaisuuden -millaisella järjestelmällä Palveluverkon rakenne ja lähipalvelujen järjestäminen suhteessa nykyiseen -nykyinen palveluverkko -mitkä ovat lähipalveluja -millaisen palveluverkon ne tarvitsevat

36 Esim. henkilöstön tietojen tarkastelusta Henkilöstö - henkilöstömäärät - henkilöstörakenne tehtävittäin - eläköityvät palkkasummien kehitys palkkiot ja henkilösivukulut mukaan lukien - pohjatiedot palkkojen yhteensovittamisen tarkasteluun - paikalliset sopimukset - henkilöstöedut - työterveyshuollon kulut rekrytoinnin järjestämisen muodot - esimiehet (saman tyyppisissä esimiestehtävissä toimivat) - keskeiset henkilöstöä koskevat tunnusluvut - henkilöstöjohtamisen periaatteet - edut ja haitat henkilöstön näkökulmasta

37 Miksi tätä tehdään? Alueen elinvoiman lisääminen Kilpailukyvyn parantaminen suhteessa kilpaileviin seutuihin Kustannuspaineet nyt ja etenkin tulevaisuudessa Laadukkaiden palvelujen tarjoaminen edelleen Uudenlaisten palvelukonseptien löytäminen Palvelujen painopisteiden uudelleenarviointi Yhdenmukaisen ja vertailtavan taustatiedon tuottaminen

Aika: 24.6.2014 klo 13.06 14.53 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: 24.6.2014 klo 13.06 14.53 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 24.6.2014 klo 13.06 14.53 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 21.12.2014 SISÄLLYS YHTEENVETO JA KUNTAJAKOSELVITTÄJIEN EHDOTUS 1 KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO

Lisätiedot

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5. Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.2013 Petri Jylhä Tämän päivän otsikoita: YLE.FI Asiantuntija Aulis Pöyhönen:

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet 18.9.2013 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA Tausta ja tavoitteet Selvityksen lähtökohtana on kuntauudistus, kuntarakennelaki ja metropolialueen esiselvitys. Kuntarakennelaki

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarakenneselvitys Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkoski 23.3.2015 Johtava konsultti

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO 2020 JA STRATEGISET TAVOITTEET... 1 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 Väestö...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 17 Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 25 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot