Lukijalle Lyhenteet... 19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukijalle... 17. Lyhenteet... 19"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Lukijalle Lyhenteet I Johdanto Työsuhteen tunnistaminen Yrittäjyyden tunnusmerkit Palkan käsite Ennakkoperintälain tarkoittama työsuhde Johto- ja valvontaoikeus Vanhat työntekijät Muut työskentelyolosuhteet Maksajan asema Tulkintatilanteet Palkkaan ja palkitsemiseen liittyvät yleisperiaatteet Rahapalkka Kirjoitus- ja aloitepalkkiot Työsuhdekeksinnöt ja rojaltit Palkan verotusajankohta Nostamatta jäänyt palkka Tantieemi, voittopalkkio ja bonus Omistajayrittäjän palkanmaksun erityispiirteet Erilaiset sopimukset palkan ja luontoisetujen suorittamisesta Luontoisedut

2 2.7.1 Palkansaajan rahanarvoinen etu Verohallituksen luontoisetupäätöksen soveltuminen Luontoisedut ja ennakonpidätysmenettely Ennakollinen kannanotto edun verokohtelusta ja. arvostamisesta Henkilökuntaedut ja palkan sivukulut Eläkepalkka Tapaturmavakuutuspalkka Työttömyysvakuutusmaksujen palkkakäsite Ryhmähenkivakuutusmaksu Työnantajan sosiaaliturvamaksu Vakuutetun sairausvakuutusmaksu Vuosilomapalkka ja luontoisedut Palkitsemisjärjestelmät ja työntekijöiden tasapuolinen. kohtelu II Luontoisedut Autoetu Vapaa autoetu ja auton käyttöetu Perusarvo ja kilometriarvo Ikäryhmät Auton hintaan perustuva järjestelmä Lisävarusteet Työsuhdeauton käyttömäärän vaikutus. autoedun arvoon Satunnainen auton yksityiskäyttö sekä. varallaolo- ja hälytysajot Automyyjien autoetu Työsuhdeauto ja arvonlisäverotus Työsuhdeautoon liittyvät suunnittelumahdollisuudet Kilometrikohtaisen vai kuukausikohtaisen. arvon soveltaminen Työntekijän oma auto vai työsuhdeauto Työntekijän osallistuminen auton hankintamenoon. tai käyttökustannuksiin Autotallietu Asuntoetu Erilaiset sopimukset työsuhdeasunnosta

3 3.2 Asuntoedun arvon määrittäminen Asunnon valmistumisvuosi Asunnon pinta-ala Lämmitys ja vesimaksut Rajoittamaton sähkönkäyttöoikeus Täysihoitoetu Kaavamaisesta asuntoetuarvosta poikkeaminen Kunnan vuokratasoon ja asunnon sijaintiin. perustuvat oikaisut Yksittäistä asuntoa koskevat oikaisut. asuntoedun arvoon Asuntoetu ulkomailla tai Suomeen ulkomailta. saapuvan asuntoetu Työntekijän osallistuminen asunnon hankinta- tai. asumiskustannuksiin Huoneiston jakaminen yhtä useamman työntekijän kesken Suunnittelumahdollisuudet asuntoihin liittyen Asunto varsinaisella, toissijaisella tai erityisellä. työntekemispaikalla Asunnon työkäyttö Asunnon edustuskäyttö Oikaistun asuntoetuarvon soveltaminen. ennakkoperintämenettelyssä Etätyö ja vuokrausjärjestelyt Työsuhdeasunto ja arvonlisäverotus Ravintoetu Henkilöstöruokailun järjestämisvaihtoehdot Tavanomaisen henkilöstöruokailun arvostaminen Työnantajan itsensä ylläpitämä työpaikkaruokala Ulkopuolinen ruokalanpitäjä tai sopimusruokailu Työnantajan toimialan ja ruokailuolosuhteiden vaikutus. arvostustasoon Laitosruokailu Laitosruokailun valvonta Hotelli- ja ravintola-ala sekä lentohenkilöstö Aamupalat ja kevytlounaat Opiskelijoiden ja koululaisten työharjoittelu Lounassetelien arvostaminen Työntekijän poissaolon vaikutus ravintoetuun Palkansaajan henkilöstöruokailusta maksama korvaus Työmatkan vaikutus ravintoedun verotuskäsittelyyn

4 5 Henkilöstöruokailu ja arvonlisäverotus Työnantajan itsensä ylläpitämä henkilöstöruokala Ulkopuolinen ruokalanpitäjä työnantajan toimitiloissa Henkilöstöruokailun verottaminen myyntisäännösten. mukaan Henkilöstöruokailun verottaminen oman käytön. säännösten mukaan Sopimusravintola Henkilöstön ruokailun tukeminen Yrityksen toimialan vaikutus henkilöstöruokailu-. rakenteeseen Puhelinetu Puhelimen yksityiskäyttö puhelinedun edellytyksenä Puhelimen yksityiskäytön arvostaminen Puhelinetu ja arvonlisäverotus Tietoliikenneyhteydet Etätyökäyttöön hankitut laitteet ja tietoliikenneyhteydet Palkansaajan omien laitteiden ja käyttökustannusten. korvaaminen Luontoisetupäätöksessä vahvistamattomia muita etuja Matkat Työ- ja edustusmatkat Virkistys- ja palkintomatkat Matkan arvostaminen Puolison matka Bonusmatkat ja -yöpymiset Koulutus Peruskoulutus ja jatkokoulutus Työssä tarvittavan ammattitaidon ylläpitäminen. tai kehittäminen MBA-koulutusohjelmat Apurahat ja stipendit koulutukseen Työvaatteet Muuttokustannusten korvaaminen Työskentelyn aloittaminen Työskentelypaikkakunnan vaihtuminen

5 8.4.3 Ulkomaantyöskentely Muuttokustannukset ja arvonlisäverotus Muuttokustannukset ja palkan muut sivukulut Purje- ja moottoriveneet Asuntovaunu Polkupyörä Vapaa-ajan asunto Henkilökunnan virkistyskäyttö Matkakulut vapaa-ajan asunnolle Vapaa-ajan asuntoedun arvostaminen Kodinhoitopalvelut ja työntekijöiden lasten koulutusmenot Kodinhoitopalvelut ja lasten koulutusmenot. työskenneltäessä Suomessa Kotitalousvähennys ja työnantajan järjestämät. kodinhoitopalvelut Ulkomaantyöskentely Henkilöstölle annetut lainat Henkilökuntalainojen yhtiöoikeudelliset rajoitukset Korkoetu verotuksessa Osakaslainat Verotettavana pääomatulona käsiteltävä. osakaslainan nosto Rahalaina osakeyhtiöstä Koron maksaminen osakaslainalle Lainan takaisinmaksu Veronkierto ja peitelty osinko Osakaslainat ja verosuunnittelu III Verovapaat henkilökuntaedut Henkilökuntaedun verovapauden peruspiirteet Verovapaiden henkilökuntaetujen henkilöulottuvuus Tavanomaisuus ja kohtuullisuus Terveydenhuolto Työnantajan järjestämä verovapaa terveydenhuolto Verovapaan terveydenhuollon ulottuvuus Tavanomainen ja kohtuullinen terveydenhuolto Verovapaan edun piirissä olevat työntekijät ja. perheenjäsenet

6 2.2.3 Työmatka Veronalainen terveydenhuolto Työterveydenhuolto ja arvonlisäverotus Sairauskuluvakuutus Henkilökunta-alennus Verovapaa henkilökunta-alennus Henkilökunta-alennuksen suuruus Henkilökunta-alennukset arvonlisäverotuksessa Työnantajan sopimuskumppaneiltaan saamat. asiakasalennukset Käyttöomaisuushyödykkeiden luovutukset Rahoitusleasing-sopimuksen lunastusoikeuden siirto Irtaimiston luovuttaminen Merkkipäivälahja tai vähäinen muu lahja Lahjan palkanluonteisuus Verovapaan merkkipäivälahjan arvo Vähäinen lahja Henkilökunnalle järjestetyt arpajaiset ja kilpailut Henkilöstölle annettujen lahjojen ja. palkintojen arvonlisäverotus Työnantajan järjestämä virkistys- ja harrastustoiminta Virvokkeet ja kahvileivät Lomanviettomahdollisuudet Juhlatilaisuudet Hieronta Virkistystilaisuuksien arvonlisäverotus Urheilu- ja liikuntatoiminta Liikuntavarusteet Urheilukilpailuihin osallistuminen ja. urheilupalkinnot Työpaikkaliikunta ja arvonlisäverotus Kerhotoiminta ja pääsylippujen tarjoaminen henkilöstölle Työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta Edun järjestämistavat

7 6.2 Tavanomainen liikuntatoiminta Tavanomainen kulttuuritoiminta Kustannusten kohtuullisuus Koko henkilökunta omaehtoisen edun piirissä Omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan. arvonlisäverotus Yhteiskuljetus ja joukkoliikenteen liput Taksikuljetuksena tapahtuva yhteiskuljetus Joukkoliikenteen matkaliput Yhteiskuljetus, joukkoliikenne ja arvonlisäverotus Liikennetoimialalla annettavat vapaaja alennusliput Sairaan lapsen hoitoetu IV Kustannusten korvaukset Matkakustannusten korvaukset Työmatka Varsinainen työpaikka Useita varsinaisia työpaikkoja Liikkuva työ Kesätyöntekijät, muut lyhytaikaiset työsuhteet Työhaastattelut ja työharjoittelijat Sivutoimet Varsinaisen työpaikan puuttuminen erityisillä aloilla Toissijainen työpaikka Verovapaat matkakustannuskorvaukset Etätyö ja toissijainen työpaikka Erityinen työntekemispaikka Työmatkan tilapäisyys Kahden vuoden määräaika Kolmen vuoden määräaika Pääasiallinen työskentelypaikka Komennusmiehet, kun työnantajalla ei. toimipaikkaa Työskentelyn ennakoimaton jatkuminen

8 1.4.7 Uusi määräaika Vuokratyöntekijät Viikonloppumatkat ja erityinen työntekemispaikka Päivittäinen työmatka erityisaloilla, kun varsinaista. työpaikkaa ei ole Verovapaat matkakustannuskorvaukset Matkakustannusten korvaaminen vai niiden suuruinen. vähennys Vertailu eri vaihtoehtojen verovaikutuksista Suunnittelunäkökohdat Verovapaan päivärahan maksaminen Työmatkan pituus ja kesto Työnantajan korvaamat ateriat ja päivärahan. puolittaminen Hotelliaamiainen Ulkomaille tehty työmatka Ulkomaanpäiväraha ja päättyvä matkavuorokausi Lyhyet ulkomaanmatkat sekä rajanylitysraha Ulkomaan päivärahan puolittaminen Yömatkaraha Ateriakorvaus Erityiset alat Matkustamis- ja majoittumiskustannusten korvaukset Kilometrikorvaukset ja autoetuajoneuvot Hälytysluonteiset käynnit varsinaisella työpaikalla Rajoitetusti verovelvollinen ja matkakustannuskorvaukset Merityötuloa saavan työntekijän matkakustannus-. korvaukset Yleishyödyllisen yhteisön maksamat matkakustannusten. korvaukset Vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt Verovapaiden enimmäisrajojen ylittyminen Yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta. tehdyt matkat Matkalaskut Matkalaskujen sisältövaatimukset Matkalaskujen laatiminen jälkikäteen aiemmilta. kalenterivuosilta Matkakustannusten korvaukset ja eläkepalkka

9 3.4 Työmatkakustannukset ja arvonlisäverotus Matkat varsinaiselle työpaikalle Matkat toissijaiselle työpaikalle Matkat erityiselle työntekemispaikalle Muut kustannusten korvaukset Työvälineet, valmistus- ja tarveaineet Edustuskulut Ammattikirjallisuus ja -julkaisut V Vakuutukset Eläkevakuutukset Työnantajan järjestämään eläkevakuutus-säästämiseen. liittyvät verotuet Eläkesäästämisen verotuksen uudistukset Työnantajan ottamat vapaaehtoiset yksilölliset. eläkevakuutukset Vakuutukset, jotka on otettu tai sen jälkeen Vakuutukset, jotka on otettu Vanhat, viimeistään tehdyt sopimukset Työnantaja työntekijälle otetun eläkevakuutuksen. omistajana Verovaikutukset eläkevakuutuksen. omistusoikeuden siirrosta Verovaikutukset edunsaajamääräystä muutettaessa Eläkevakuutukseen liittyvä kuolemanvaravakuutus Työnantajan järjestämä kollektiivinen lisäeläketurva Kollektiivinen lisäeläketurva työsuhteen. ehtona ja kannustimena Vakuutettuna oleva ryhmä ja sen joustokohdat Lisäeläkkeen määräytyminen etuus-. tai maksuperusteisesti Työnantajan maksuosuus, eläketaso ja eläkeikä Työntekijän oma maksuosuus ennen alkaneissa järjestelyissä Työntekijän oma maksuosuus tai. sen jälkeen alkaneissa järjestelyissä

10 1.5 Ulkomailta otetut vakuutukset, ulkomailla työskentely. ja asuminen EU- ja ETA-valtiot Muut valtiot Palkanmaksun korvaaminen työnantajan ottamalla. eläkevakuutuksella Työnantajalle ja työntekijälle aiheutuvat. verovaikutukset Työnantajan kapitalisaatiosopimuksin toteuttama. lisäeläkejärjestely Säästöhenkivakuutukset Työnantajan ottama toimihenkilövakuutus Toimihenkilövakuutuksen maksujen verotus Vakuutussuoritusten verotus Edunsaajamääräyksen muuttaminen Toimihenkilövakuutuksen omistusoikeuden. siirtäminen Toimihenkilövakuutuksen takaisinosto Säästöhenkivakuutus ja lahjaverosuunnittelu Säästöhenkivakuutus ja perintöverosuunnittelu Riskivakuutukset Tapaturmavakuutus Työkyvyttömyysvakuutus Avainhenkilövakuutus Vakuutusmaksut ja työnantajan verotus Vakuutusmaksujen jaksottaminen Vakuutusmaksujen kohdistaminen VI Omistukselliset sitouttamisvaihtoehdot Omistukselliset kannustimet Osakeomistus ja rahoitusjärjestelyt Osakekauppa Osakkeiden käypä arvo Edun veronalaisuus Työsuhteeseen perustuva osakeanti

11 1.3.1 Osakemerkinnästä syntyvän edun verokohtelu Julkisesti noteerattujen osakkeiden käypä. merkintähinta Muiden, julkisesti noteeraamattomien osakkeiden. käypä arvo Osakkeen luovutusrajoituksen vaikutus. merkintäoikeuden käypään arvoon Työsuhteen perusteella merkityt osakkeet ja. palkan muut sivukulut Työntekijän merkitsemien osakkeiden myöhempi. luovutus Yhtiön omia osakkeita koskevat erityispiirteet Työsuhdeoptiot Työsuhdeoption käyttäminen on veronalaisen. edun realisointihetki Optio-oikeuden käyttäminen ja käyvän arvon. määrittäminen Osakkeen luovutusrajoituksen vaikutus. merkintäoikeuden käypään arvoon Työsuhdeoptioiden perusteella merkittyjen. osakkeiden myynti Optio-oikeudet ja cashless exercise -toimeksianto Ulkomailla työskentely ja työsuhdeoptiot Rajoitetusti verovelvollisen saama etu. työsuhdeoptiosta Työsuhdeoptioetuihin liittyvät työnantaja-. velvollisuudet Työsuhdeoptiot ja työntekijän nettopalkasta. vähennettävät sivukulut Optio-oikeuden haltijan ja optioedun saajan. lopullinen verotus Omat osakkeet ja työnantajayhtiön verotus Eri osakesarjoihin perustuvat kannustimet sekä. työpanososinko Työpanososingosta verovelvollinen henkilö Työpanososinkosäännöksen soveltamisala ja. soveltamistilanteet Työpanososingon tulolähde, tulolaji ja tulon. jaksottaminen Osinkoa jakavan yhtiön verotus Holdingyhtiölle jaettu osinko Ennakkoperintä Osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt

12 1.5.1 Synteettiset optiot Osakesidonnaiset lainat Synteettiset osakkeet Osinkovastike Kansainvälinen työskentely Osakepalkkiojärjestelyt Osakepalkkiojärjestelmän soveltamisala Osakkeiden sijasta käteissuoritus Osakepalkkiojärjestelmän piirissä olevat. työnantajat Osakkeiden noteeraaminen arvopaperipörssissä Osakepalkkiojärjestelmän ulkopuoliset. osakepalkkiot Osakepalkkiojärjestelmän verotus Henkilöstörahasto Henkilöstörahaston jäsenilleen maksamat. suoritukset Käteinen voittopalkkio ilman henkilöstörahastoa Bonustalletustilit tai bonussijoitustilit VII TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset Irtisanomisajan palkka Toimitusjohtajalle työn päättyessä maksettavat. korvaukset Kultainen kädenpuristus ja eroraha Laittoman irtisanomisen johdosta maksettu. korvaus Verovapaat vahingonkorvaukset Tulontasaukseen oikeuttavat tulot Kilpailukieltosopimus ja sen perusteella maksettava. korvaus Uudelleentyöllistymistuet Oikeustapaukset ja lausunnot Lähdeluettelo Hakemisto

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 25.-30.11.2010 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 15.10.2010 saakka 1 Eräitä veronalaisia

Lisätiedot

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Eräitä veronalaisia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

VERONKOHTAISTA 2015. Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana

VERONKOHTAISTA 2015. Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana VERONKOHTAISTA 2015 Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana AGENDA Yleistä yritysverotuksesta ja veroilmoituksella huomioitavaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 21.1.2009 1(5) Arvoisa asiakkaamme Perjantaina 23.1. suljemme toimistomme poikkeuksellisesti jo kello 13.00. Elintarvikkeiden alv alenee 1.10.2009 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 30.12.1992/1535 Tuloverolaki Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 LUKU Lain soveltamisala 1 Tulovero ja veronsaajat

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2013

Tärkeät päivämäärät 2013 Tärkeät päivämäärät 2013 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

YT19. Yrityksen talous- ja verotusopas

YT19. Yrityksen talous- ja verotusopas YT19 Yrityksen talous- ja verotusopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Verotusmuutoksia vuodelle 2015...4 2. Yrityksen rahaliikenne ja taloushallinnon perusteet...4 2.1 Perusasioita...4 2.2 Rahoituksen riskit...4

Lisätiedot

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede: Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2012

Tärkeät päivämäärät 2012 Tärkeät päivämäärät 2012 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 23.1.2007 1 Arvoisa asiakkaamme Selvittelemme tässä tiedotteessamme ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslakiuudistus

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne... 3 1.1 Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen... 3 1.2

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 15.1.2008 1(5) Arvoisa asiakkaamme Tästä tiedotteestamme löydät ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot