Kati Mattinen. Työmatkakustannukset. käytännönläheisesti. Helsingin seudun kauppakamari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kati Mattinen. Työmatkakustannukset. käytännönläheisesti. Helsingin seudun kauppakamari"

Transkriptio

1 Kati Mattinen Työmatkakustannukset käytännönläheisesti Helsingin seudun kauppakamari

2 Taitto Heljä Silvennoinen Kansi Heljä Silvennoinen Kannen kuva istockphoto ja Shutterstock Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy ja Kati Mattinen ISBN Edita Prima 2010

3 Alkusanat Työmatkoista johtuvat kustannukset ja niistä maksettavat korvaukset aiheuttavat paljon kysymyksiä ja tulkintaongelmia niin verotuksen kuin työoikeudenkin kannalta. Tämä kirja on syntynyt käytännön neuvontatyöni ja pitämäni koulutuksen pohjalta. Olen koonnut kirjaan paljon oikeustapauksia, poiminut otteita työehtosopimuksista sekä kirjoittanut esimerkkejä, jotka selventävät säännösten soveltamista käytännön tilanteisiin. Kirjoittamiseen olen saanut paljon tukea verohallinnon erinomaisista ohjeista sekä ystävällisestä neuvonnasta. Lämmin kiitos myös kollegoilleni arvokkaasta avusta. Toivon kirjasta olevan käytännön hyötyä kaikille, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa. Helsingissä heinäkuun 16. päivänä 2010 Kati Mattinen

4 Sisällys Johdanto 9 1 Yleistä työstä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta Työstä välittömästi aiheutuneet kustannukset Hyvittämistavat Esimerkkejä erilaisista kustannuksista Työvälinekulut Edustuskulut Työasu Koulutus 14 2 Työmatkakustannusten korvaamisen perusteista Verohallinnon kustannuspäätös ja työehtosopimukset Työpaikan käsitteitä 18 3 Varsinainen työpaikka Varsinaisen työpaikan muodostuminen Kodin ja varsinaisen työpaikan väliset matkakustannukset Pääsääntönä veronalaisuus Yhteiskuljetus Hälytysluonteiset käynnit Kustannusten vähentäminen työntekijän verotuksessa Liikenteenharjoittajan palveluksessa olevat Työsuhdematkalippu Työasuntovähennys Muuttokustannukset 29 4 Toissijainen työpaikka Toissijaisen työpaikan muodostuminen Matkakustannusten korvaukset Varsinainen vai toissijainen työpaikka 34 5 Työmatka Työmatkan alkaminen ja päättyminen Viikonloppumatka Komennusluonteinen työ, jossa ei ole varsinaista työpaikkaa 38

5 5.4 Komennusluonteinen työ, jossa on varsinainen työpaikka Tilapäinen työskentely Määritelmä lainsäädännössä Määräajan laskemisesta Pääasiallinen työskentelypaikka Kahden vuoden määräaika Kolmen vuoden määräaika Työskentelyn jatkuminen ennakoimattomista syistä Määräajan laskeminen alusta Erityiset alat Etätyö Koulutustilaisuuteen liittyvät matkat Terveystarkastukset 52 6 Matkakustannusten korvaukset Matkustamiskustannusten korvaukset Yleistä matkustamiskustannuksista Kilometrikorvaukset Autoetu ja kilometrikorvaukset Päiväraha Päivärahan maksamisedellytykset Aterioiden vaikutus päivärahaan Koulutusristeily Päiväraha matkalaskulla Ulkomaan päiväraha Päivärahojen vahvistaminen Ulkomaanpäivärahan määräytyminen Aterioiden vaikutus ulkomaanpäivärahaan Rajanylitysraha Ateriakorvaus Majoittumiskustannukset ja yömatkaraha 65 7 Matkakustannusten korvaukset muussa kuin työsuhteessa Yrittäjät ja palkkionsaajat Työhaastattelu Työharjoittelu Työkorvaus Freelancer Yleishyödylliset yhteisöt 70

6 8 Ulkomaantyöskentelyyn liittyvät korvaukset Ulkomaantyötulon verotuksesta Matkakustannukset Muuttokustannukset, tavanomainen lasten koulutus ja palveluhenkilöstö Passi ja viisumi Rajoitetusti verovelvolliset Suomessa 76 9 Selvitykset matkakustannuksista Matkalasku Vuosi-ilmoitus Työmatkan ja muun matkan rajanvetoa Työmatka vai virkistysmatka Puolison matka Lahjaksi annettu matka Yleistä työnantajalta saadun lahjan veronalaisuudesta Työnantajalta saatu lahjamatka Edustus- ja kongressimatka Veronalaiseksi tuloksi katsottavia korvauksia Bonuspisteet Sakko Verotarkastus ja seuraamukset Verotuksen oikaisemisesta Luottamuksensuojasta Palkanlaskennan erityiskysymyksiä Työpaikalle paluun estyminen Palkan ulosmittaus ja kuittaus Ulosmittaus Kuittaus Onko kyseessä eläketyöansio? Korvausten vanheneminen Matka-ajan korvaus Tapaturma työmatkalla Liite 1 Vuosi-ilmoitus Liite 2 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista

7 Johdanto Työmatkakustannukset käytännönläheisesti -teos on nimensä mukaisesti tarkoitettu käytännönläheiseksi apuvälineeksi sekä työmatkakustannusten korvausten saajille että maksajille. Kirjassa keskitytään erityisesti työmatkakustannusten verotuskohtelun selvittämiseen, mutta huomioon otetaan myös työoikeudellinen ja palkkahallinnon näkökulma. Kirjassa on paljon esimerkkejä ja oikeustapauksia, jotka auttavat selventämään osin monimutkaisiakin asioita. Alussa käydään yleisesti läpi, millaisia työstä aiheutuneita kustannusten korvauksia työnantaja voi maksaa. Tämän jälkeen selvitetään, mihin työmatkakustannusten korvaaminen perustuu. Luvussa kolme käsitellään varsinaisen työpaikan muodostumista ja kodin ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen korvaamista. Pääsääntöisesti työnantaja ei voi korvata niitä verovapaasti, mutta voi esimerkiksi järjestää yhteiskuljetuksen työpaikalle tai antaa työntekijälle työsuhdematkalipun. Luvussa käydään myös lyhyesti läpi matkakustannusten vähentäminen työntekijän omassa verotuksessa. Neljännessä luvussa selvitetään toissijaisen työpaikan käsitettä ja korvauksia. Viidennessä luvussa perehdytään erilaisiin työmatkoihin, tilapäisen työskentelyn määrittelyyn sekä tiettyihin erityistapauksiin, kuten etätyöhön. Kuudennessa luvussa käsitellään yksityiskohtaisesti erilaisia matkakustannusten korvauksia. Luku sisältää paljon esimerkkejä varsinkin päivärahojen laskemisesta. Vaikka kirjassa puhutaan yleensä yksinkertaisuuden vuoksi työntekijästä, työmatkakustannuksia voidaan korvata myös eräille muille palkan- tai palkkionsaajille näitä tapauksia käsitellään luvussa seitsemän. Kahdeksannessa luvussa keskitytään ulkomaantyöskentelyyn liittyviin korvauk siin. Luvun alussa käydään lyhyesti läpi ulkomaantyötulon verotusta ja tämän jälkeen erilaisia työmatkaan liittyviä korvauksia, kuten muuttokustannuksia ja passin hankkimista työntekijälle työmatkaa varten. Luvussa yhdeksän käsitellään työmatkakustannuksiin liittyvää dokumentaatiota eli matkalaskua ja verottajan vuosi-ilmoitusta. Kirjassa käydään läpi myös työmatkan ja muun matkan rajanvetoa sekä eräitä erityistapauksia, kuten työmatkasta kertyneiden bonuspisteiden käyttämistä työntekijän lomamatkoihin. Omassa luvussaan selvitetään vielä virheellisin perustein verovapaasti maksettujen kustannusten oikaisemista verotarkastuksen seurauksena. Kirjan loppuosassa luvusta 13 lähtien keskitytään muihin kuin verotukseen liittyviin aiheisiin. Työntekijä saattaa jumiutua poikkeuksellisen luonnontapahtuman vuoksi työmatkalle ulkomaille, jolloin joudutaan miettimään, makse taanko 9

8 Johdanto työntekijälle palkkaa ja korvataanko hänelle aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia. Palkanlaskennassa voi tulla vastaan tilanne, että työntekijän palkkaa ulosmitataan ja joudutaan selvittämään, miten matkakustannusten kanssa toimitaan. Työmatkasta aiheutuneiden kustannusten korvaamisen lisäksi työntekijälle saatetaan maksaa matka-ajalta palkkaa, vaikka pääsääntöisesti varsinainen matkustamisaika ei ole työaikaa. Lopuksi perehdytään vielä työntekijälle työmatkalla sattuneisiin tapaturmiin. Oikeuskäytännön avulla selvitetään, milloin kyseessä on työnantajan ottaman tapaturmavakuutuksen perusteella korvattava työtapaturma ja milloin tapaturman katsotaan sattuneen työntekijän vapaa-aikana. 10

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallitus, päivitetty 6.2.2014,korvaukset 1.1.2015 lähtien) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallituksen kokouksessa 27.8.2009, voimassa 1.1.2010 lähtien, päivitetty matkustussäännön kohta 11. hallituksen

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALKANLASKENTAOHJELMAN LAATIMINEN Esimerkkiyritys TIPE Maiju Helenius Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2007 Työn ohjaaja: Pirkko Jaatinen

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet Vaasan yliopisto Matkustusohjeet 1. Valtion matkustussääntö... 2 1.1. Virkamatka... 2 1.2. Matkakustannukset ja matkan tekotapa... 2 2. Matkakustannusten alentamissopimukset... 3 2.1. Matkustus- ja majoitussopimukset...

Lisätiedot

1/1999 VEROTIEDOTE. Toissijaiseen työpaikkaan tehdyn matkan matkakulut 9 Arvonlisäveroa koskevia tiedotteita 9

1/1999 VEROTIEDOTE. Toissijaiseen työpaikkaan tehdyn matkan matkakulut 9 Arvonlisäveroa koskevia tiedotteita 9 VEROTIEDOTE 1/1999 ENNAKKOPERINTÄ Vuoden 1999 ennakkoperintä 3 Tuloverolain muutoksia 3 Luontoisedut 3 Verovapaat matkakustannusten korvaukset 4 Erityinen työntekemispaikka toissijainen työpaikka 4 YRITYSVEROTUS

Lisätiedot

Matkustussääntö. HYKS-lautakunnan kokous 19.5.2009, OHEISMATERIAALI C LIITE 1 VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN VIRKAMATKAT

Matkustussääntö. HYKS-lautakunnan kokous 19.5.2009, OHEISMATERIAALI C LIITE 1 VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN VIRKAMATKAT Matkustussääntö LIITE 1 HYKS-lautakunnan kokous 19.5.2009, OHEISMATERIAALI C VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN I VIRKAMATKAT 1 Yleistä 1.1 Sopimusmääräykset Virkamatkaksi katsotaan

Lisätiedot

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ 7.3.2014 HEKE-TIIMI 20.3.2014 YT-RYHMÄ 27.3.2014 1 HALLITUS 15.5.2014 2 Koulutusyhtymän palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden matkakustannusten korvaukset

Lisätiedot

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden toimihenkilöt

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden toimihenkilöt TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ Teknologiateollisuuden toimihenkilöt Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry ISBN 978-952-5998-81-8 Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry maaliskuu 2015 SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012 Vero-opas apurahansaajille LAL 2012 Johdanto Käyttötarkoitus ja maksaja ratkaisevat verotuksen 2 3 Apurahan veronalaisuuden selvittäminen Tutkimusryhmä Ulkomaiset apurahat Apuraha apurahansaajan verotuksessa

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion työmarkkinalaitos Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing Oy PL

Lisätiedot

Ammattitaiteiljan verotusohjeet

Ammattitaiteiljan verotusohjeet Ammattitaiteiljan verotusohjeet Sisällysluettelo Aluksi... 2 Taiteilijan verotus TVL:n nojalla... 2 Esitäytetty veroilmoitus... 3 Esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivä... 3 Taiteellisen toiminnan tulot...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 (3) Liite VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN JA KULJETTAMINEN. I Virkamatkat...

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 (3) Liite VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN JA KULJETTAMINEN. I Virkamatkat... HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1 (3) VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN JA KULJETTAMINEN I Virkamatkat... 1 1 Yleistä... 1 1.1 Sopimusmääräykset... 1 1.2 Kustannusten korvaaminen...

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012 HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeistuksesta... 4 1.2 Soveltamisala... 4 1.3 Yliopiston matkahallinto... 4 1.4 Matkustamiseen liittyviä määritelmiä...

Lisätiedot

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Aluksi Ammattitaitelijaa verotetaan joko tuloverolain (TVL) tai elinkeinoverolain (EVL) mukaan. Nämä taiteilijan vero-ohjeet on ensisijaisesti suunnattu

Lisätiedot

Lukijalle... 17. Lyhenteet... 19

Lukijalle... 17. Lyhenteet... 19 Sisällysluettelo Lukijalle... 17 Lyhenteet... 19 I Johdanto... 21 1 Työsuhteen tunnistaminen... 23 1.1 Yrittäjyyden tunnusmerkit... 24 1.2 Palkan käsite... 25 1.3 Ennakkoperintälain tarkoittama työsuhde...

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

Harmaan talouden selvitysyksikkö ILMIÖSELVITYS 30/2011 - OSARAPORTTI ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖ- MAALLA

Harmaan talouden selvitysyksikkö ILMIÖSELVITYS 30/2011 - OSARAPORTTI ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖ- MAALLA Harmaan talouden selvitysyksikkö ILMIÖSELVITYS 30/2011 - OSARAPORTTI ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖ- MAALLA Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä - Författare -

Lisätiedot

PALKANLASKENNAN TYÖOHJEET

PALKANLASKENNAN TYÖOHJEET Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2012 Tuija Jalava PALKANLASKENNAN TYÖOHJEET - Case Turun Tilikeskus Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Taloushallinto 2012

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

NUMEROSSA 4/2013 Ilmoita epäasiallisesta perinnästä. Vuosilomalla sairastuminen. Vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen

NUMEROSSA 4/2013 Ilmoita epäasiallisesta perinnästä. Vuosilomalla sairastuminen. Vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen NUMEROSSA 4/2013 Ilmoita epäasiallisesta perinnästä Vuosilomalla sairastuminen Vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen Kilpailuneutraliteetin valvonta tiukkenee Myy, markkinoi ja menesty! -seminaari

Lisätiedot

Siirtyminen matka- ja kululaskujen sähköiseen käsittelyyn RSM Auditsum Oy:ssä. Marjo Leikas

Siirtyminen matka- ja kululaskujen sähköiseen käsittelyyn RSM Auditsum Oy:ssä. Marjo Leikas Siirtyminen matka- ja kululaskujen sähköiseen käsittelyyn RSM Auditsum Oy:ssä Marjo Leikas Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä 10.5.2015 Tekijä(t) Marjo Leikas

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 30.11.2009, LIITE 6 SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 30.11.2009, LIITE 6 SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 30.11.2009, LIITE 6 SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto Pysyväisohje ZZ/2009 VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ - 2-1.1.

Lisätiedot