Liitetaulukko 5. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat ponnistamiseen liittyvät tutkimukset (n=16)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitetaulukko 5. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat ponnistamiseen liittyvät tutkimukset (n=16)"

Transkriptio

1 Fitzpatrick M, Harkin R, McQuillan K, O`rien C, O`Connell PR. & O`Herlihy C (25) Prospektiivinen RCT-tutkimus, kysely suolen toiminnasta, ulosteinkontinenssin pisteytys, anaalinen paineenmittaus, neurofysiologiset tutkimukset (spontaani synnytys), endoanaalinen UÄ-tutkimus (avustettu synnytys) 3kk synnytyksen jälkeen Viivästetyn ja välittömän ponnistamisen vaikutukset synnytykseen, synnytyksen jälkeiseen ulosteinkontinenssiin, sfinkterin ja häpyhermon toimintaan., N=170 ensisynnyttäjää, joilla oli epiduraalipuudutus, yksisikiöinen raskaus, pää tarjoutuvana osana, raskauden kesto h R1: n=90 (välitön ponnistaminen kohdunsuun ollessa 10 cm auki), R2: n=88 (viivästetty ponnistaminen eli ponnistaminen alkoi 1 h sisällä siitä, kun kohdunsuu oli 10 cm auki) Ryhmien välillä ei havaittu merkittäviä eroja. vustettujen synnytysten määrä oli sama molemmissa ryhmissä. Synnytyksen kesto oli pidempi viivästetyn ponnistamisen ryhmässä (=passiivinen vaihe oli pidempi). Sikiöön liittyvissä hoitotuloksissa ei ollut eroa ryhmien välillä. Episiotomiossa tai välilihan traumoissa ei ollut eroja ryhmien välillä. 26% välittömän ponnistamisen ja 38% viivästetyn ponnistamisen ryhmässä kärsi ulosteinkontinenssista synnytyksen jälkeen. Paineenmittauksessa, UÄ:n ja neurofysiologisten tutkimusten tuloksissa ei löydetty merkittäviä eroja ryhmien välillä. 55 %:ssa avustetun synnytyksen jälkeen löytyi vaurio ulommassa peräaukon sulkijalihaksessa ja 36 %:ssa spontaanin synnytyksen jälkeen. 1 Myles TD. & Santolaya J (26) Kuvaileva määrällinen, retrospektiivinen tutkimus. Sairaalan synnytystietokanta ( ) Pitkittyneen ponnistusvaiheen (>120 min) riskitekijät ja sen vaikutukset äidin ja vastasyntyneen sairastavuuteen. N=6791 synnyttäjää (poissuljettu tilanteet, joissa muu tarjoutuvan osana kuin sikiön pää sekä monisikiöraskaudet) R1: n= 6259 (ponnistusvaihe 120 min), R2: n=532 (ponnistusvaihe >120 min); R2: n=384 (ponnistusvaihe min), R2: n=158 (ponnistusvaihe >240 min) Yli 83% naisista, joilla ponnistusvaihe kesti yli 120 min, yli 90%, jolla ponnistusvaihe kesti alle 240 min ja yli 65%, joilla oli yli 240 min kestävä ponnistusvaihe, synnytti alateitse. Ryhmässä 2 oli enemmän välilihan repeämiä, episiotomioita, chorion amnioniittia, synnytyksen jälkeistä verenvuotoa ja operatiivisia synnytyksiä verrattuna ryhmään 1. Ryhmässä 2 (>240 min) oli enemmän episiotomioita, operatiivisia synnytyksiä ja välilihan repeämiä kuin ryhmässä 2 ( min). Vastasyntyneen sairastavuus oli kaikissa kolmessa ryhmässä samanlainen. Diabetes, pre-eklampsia, sikiön makrosomia, ensisynnyttäjyys, chorion amnioniitti, oksitosiinin käyttö, synnytyksen käynnistäminen olivat yhteydessä lisääntyneeseen ponnistusvaiheen pitkittymisen riskiin. Synnyttäjillä, joilla ponnistusvaihe kestää yli 2h, operatiivinen synnytys voi seurata noin 21% synnytyksiä ja 16%:ssa saattaa seurata vakavia välilihan repeämiä. D

2 Cheng YW, Hopkins LM. & Caughey (27) Retrospektiivinen kohorttitutkimus ( ) Synnytyksen ponnistusvaiheen pitkittymisen lyhytaikaiset vaikutukset äidin ja vastasyntyneen sairastavuuteen. N=15759 Vastasyntyneet sairastavuus ei ollut yhteydessä synnytyksen ponnistusvaiheen kestoon (toisaalta synnytyksen pitkittyessä myös operatiivisten synnytysten ja keisarileikkausten määrät lisääntyivät), mutta äidin sairastavuus oli. Ponnistusvaiheen pitkittyminen (yli 1 h) oli yhteydessä lisääntyneeseen synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon, 3. ja 4. asteen repeämiin, operatiiviseen synnytykseen ja keisarileikkaukseen. Äidin sairastavuus lisääntyi merkittävästi ponnistusvaiheen kestäessä yli 4 h. C(b) 2 Roberts CL, Torvaldsen S, Cameron Ca. & Olive E (28) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus, metaanalyysi. Tiedonhaut: MEDLINE, EMSE, CINHL, the Cochrane Central Register of Controlled Trial Viivästetyn ja välittömän ponnistamisen potentiaaliset hyödyt ja haitat matalan riskin raskaana olevilla ja epiduraalipuudutuksen avautumisvaiheessa saaneilla naisilla. N=9 RCT-tutkimusta (n=2935 naista) Viivästetty vs. välitön ponnistaminen Viivästetty ponnistaminen pitkitti synnytyksen ponnistusvaiheen passiivista vaihetta (58 minuuttia), mutta ei pidentänyt aktiivisen ponnistamisen aikaa. Viivästetyn ja välittömän ponnistamisen välillä ei ollut merkittäviä eroja välilihan repeämien tai episiotomioiden suhteen. Simpson KR. & Dotti CJ (29) Kokeellinen RCT-tutkimus, OxiFirst FSpO₂ sensor Kahden ponnistustavan (välitön/viivästetty) vaikutukset sikiön hyvinvointiin (happisaturaatio) ja ensisynnyttäjään, joilla on epiduraalipuudutus. N=45 (terve ensisynnyttäjä, raskauden keston h 37, yksisikiöinen raskaus, pää tarjoutuvana osana, synnytys käynnistetty ja epiduraalipuudutus) R1: n=22 välitön ponnistaminen (heti kohdunsuun ollessa 10cm auki, hengityksen pidättäminen 10 s. 3-4 ponnistusta supistuksen aikana), R2:n=23 viivästetty ponnistaminen (äiti vasemmalla kyljellä, kohdunsuu 10 cm auki, mutta odotetaan äidin ponnistustarvetta, ponnistetaan 6-8 s. ajan supistuksen aikana, ei pidätetä hengitystä, ponnistetaan korkeintaan 3 kertaa supistuksen aikana Sikiön happisaturaatio oli huonompi välittömän ponnistamisen kuin viivästetyn ponnistamisen ryhmässä koko ponnistusvaiheen ajan (alkaen kun kohdunsuu oli 10 cm auki lapsen syntymisen alkuun saakka). Ryhmien välillä oli myös merkittäviä eroja 2 minuutin ajanjaksoissa, jolloin happisaturaatio oli < 30%. Sikiön sydänäänten hidastumisia ja pitkittyneitä äänten hidastumisia oli enemmän välittömän ponnistamisen ryhmässä. Eroja ryhmien välillä ei ollut muissa sikiön sydänäänten vaihteluissa, napaverikaasuissa tai pgar-pisteissä. Eroja ei myöskään havaittu ponnistusvaiheen pituudessa eikä synnytystavassa. Välittömän ponnistamisen ryhmässä synnyttäjillä oli enemmän välilihan repeämiä. Viivästetty ponnistaminen epiduraalipuudutetuilla ensisynnyttäjillä on sikiölle edullisempaa kuin välitön ponnistaminen happisaturaatiolla mitattuna.

3 ltman MR. & Lydon -Rochelle MT (30) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tiedonhaut: PubMed, Cochrane Library, CINHL ( ) rvioida pitkittyneen synnytyksen ponnistusvaiheen tutkimusnäyttöä suhteessa äidin ja vastasyntyneen hoitotuloksiin. N=8 tutkimusta Ponnistamista tulee viivästyttää siihen saakka, kunnes synnyttäjä tuntee ponnistamisen tarvetta, erityisesti epiduraalipuudutuksen saaneilla synnyttäjillä. Ponnistusvaiheen passiivisen vaiheen pitkittäminen ei aiheuta riskiä synnyttäjälle eikä lapselle. rancato RM, Church S. & Stone PW (31) Meta-analyysi RCTtutkimuksista. Tiedonhaut: MEDLINE, CINHL, Cochrane Register of Controlled Trials rvioida, millainen ponnistaminen: passiivinen laskeutuminen vai aikainen ponnistaminen on hyödyllisin ponnistusvaiheessa naisille, joilla on epiduraalipuudutus. N=7 tutkimusta (n=2827 naista) Passiivinen laskeutuminen edistää spontaania synnytystä, vähentää todennäköisyyttä avustettuun synnytykseen ja lyhentää ponnistusaikaa. Eroja ei havaittu eri ponnistustapojen välillä keisarileikkauksissa, välilihan repeämissä tai episiotomioissa. Terve synnyttäjä, jolla on normaali, yksisikiöinen raskaus voi odottaa sikiön laskeutumista 2 h kunnes sikiön pää näkyy introituksesta tai hän tuntee voimakasta ponnistustarvetta. 3 Waldenström U. & Gottvall K (32) Kokeellinen RCT-tutkimus, kysely (itse kehitetty mittari) synnytyksen jälkeen kätilöille, synnyttäjille ja isille Synnytysjakkaralla ("irth Mate", muovinen, hevosenkengän muotoinen, 13 cm korkea) synnyttämisen ja tavanomaisen makuulla tai puoli-istuvassa asennossa synnyttämisen vertailu, N=294 R1: n=148 synnytysjakkaralla synnytys R2:n=146 tavanomainen makuulla tai puoliistuvassa asennossa synnytys Ryhmien välillä ei havaittu eroja synnytystavassa, ponnistusvaiheen pituudessa, oksitosiinin käytössä, välilihan traumoissa, häpyhuulten alueen repeämissä tai ulkosynnyttimien alueen turvotuksessa. Synnytysjakkaralla synnyttäneillä oli enemmän verenvuotoa synnytyksen jälkeen (>600 ml) kuin tavanomaisesti synnyttäneillä. Synnytysjakkaralla synnyttäneet naiset raportoivat vähemmän kipua ponnistusvaiheessa. Naiset ja heidän puolisonsa olivat koeryhmässä kontrolliryhmää tyytyväisempiä synnytysasentoon. Kätilöt olivat tyytymättömiä työasentoonsa koeryhmässä. nalysoitaessa em. kahden synnytysasennon alaryhmiä, tulokset viittaavat siihen, että synnytysjakkaraa käytettäessä aktiivinen ponnistusaika oli lyhyempi kuin puoli-istuvassa asennossa ja makuuasennossa tarvittiin muita asentoja enemmän oksitosiinia. Synnytysjakkaralla synnyttäessä esiintyi enemmän häpyhuulten alueen repeämiä ja turvotusta ulkosynnyttimien alueella.

4 4 Shorten, Donsante J. & Shorten (34) Gupta JK, Hofmeyr JG. & Smyth RMD (35) Kuvaileva määrällinen (retrospektiivinen) Meta-analyysi. Tiedonhaut: the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRL), MEDLINE Synnytysasennon ja synnytyksessä avustavan ammattihenkilön vaikutus välilihan kuntoon. N=2891 (normaali alatiesynnytys, ensi- tai uudelleensynnyttäjä) Määrittää erilaisten synnytysasentojen hyödyt ja riskit ponnistusvaiheessa (eli kohdunsuun ollessa täysin auki). N = 20 kokeellista tutkimusta, N= 6135 osallistujaa Kätilöt hoitivat 80 % synnytyksistä. Ehjä perineum (55,4 %), vaati ompelua (38,1%), episiotomia (6,5%) ja 3. asteen repeämä (0,9%). Valtaosa (56 %) synnytti puoli-istuvassa asennossa. Kylkiasento oli yhteydessä parhaimpaan lopputulokseen välilihan suhteen (vähemmän episiotomioita, ompelua vaativia repeämiä ja 66,6 %:lla oli ehjä perineum) ja kyykkyasento huonoimpaan (eniten ompelua vaativia repeämiä, >53%, vähiten välilihan koskemattomuutta eli noin 42%, yhteydessä myös 3. asteen repeämiin). Episotomiat olivat yleisempiä puoli-istuvassa asennossa kuin muissa synnytysasennoissa silloinkin, kun synnytystä avustava ammattihenkilön tyyppi ja muut sekoittavat tekijät oli kontrolloitu (tämä koski vain ensisynnyttäjiä). mmattihenkilöllä on yhteys välilihaan liittyvään lopputulokseen. Synnytyslääkärit tekivät 5 kertaa kätilöitä enemmän episiotomioita. 3. asteen repeämäprosentti lääkäreillä oli 1,3 %, kun se koko aineistossa oli 0,9 %. Vaurioitumaton perineum oli lääkäreiden hoitamissa synnytyksissä 31,9 %, kun se kätilöillä oli 56 61%. Tutkimusten metodologinen laatu oli vaihteleva. Minkä tahansa pysty- tai lateraalisen asennon käyttö verrattuna supiini- tai litotomia-asentoon oli yhteydessä lyhentyneeseen ponnistusvaiheen kestoon, hieman vähentyneisiin toimenpidesynnytyksiin, vähentyneisiin episiotomioihin, lisääntyneisiin toisen asteen välilihan repeytymiin, vähentyneeseen vakavaan kipuun ponnistusvaiheen aikana ja vähentyneisiin sikiön epänormaaleihin sydämenlyöntisarjoihin. lustavien tulosten mukaan pystyasennolla on useita mahdollisia hyötyjä, tosin myös lisääntynyt riski yli 500 ml verenvuotoon. Kunnes metodologisesti korkeatasoisia kokeellisia tutkimuksia saadaan, naisia tulisi rohkaista tekemään itse tietoisia valintoja synnytysasennostaan. C(b)

5 de Jonge, Teunissen TM. & Lagro- Janssen LM (36) Meta-analyysi Tiedonhaut: MEDLINE, Embase, The Cocharane Library (CENTRL/CCTR), Web of Science, CINHL, MIDIRS, Picara, National Institutes of Health Inventory of Clinical Trials and Studies, Colombia Registry of Clinical Trials, International Registry of Perinatal Trials Makuuasennon rutiininomaisen käytön hyödyt ponnistus-vaiheessa verrattuna muihin synnytysasentoihin (synnytystuoli, kyykky-, kylkiasento) suhteessa äidin ja vastasyntyneen sairastavuuteen ja äidin tyytyväisyyteen. N=9 RCTtutkimusta, N=1 kohorttitutkimus Tutkimuksiin liittyi monia metodologisia ongelmia ja siksi tuloksiin on suhtauduttava varauksella. Supiiniasennossa instrumentaaliset synnytyksen ja episiotomia olivat yleisempiä verrattuna muihin synnytysasentoihin. Verenvuoto synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen oli vähäisempää supiini- kuin muissa synnytysasennoissa (voi johtua siitä, että vuoto arvioitiin tutkimuksissa silmämääräisesti). Vastasyntyneen sairastavuuteen eri asennoilla ei ollut kliinistä merkitystä. Supiiniasennossa synnyttäjät kokivat enemmän kovaa kipua kuin muissa asennoissa ja valitsivat mielellään jonkin toisen synnytysasennon. Tulokset eivät oikeuta rutiininomaiseen supiiniasennon käyttämiseen ponnistusvaiheessa. 5 Gottvall K, llebeck P & Ekèus C (37) Kohorttitutkimus (na synnytysrekisteri), välilihan repeämät luokiteltiin ICD-10 nimikkeistön mukaan Synnytyksen ponnistusvaiheen asennon merkitys 3. ja 4. asteen repeämien esiintyvyyteen, N= alatiesynnyttänyttä naista (ei imukuppi-, pihtisynnytystä tai monisikiöraskautta) Vaikeita repeämiä esiintyi 3,5 % naisista (ensisynnyttäjillä 5,8 % ja uudelleensynnyttäjistä 1,7%). Eniten repeämiä esiintyi litotomia-asennossa (6,9%) ja seuraavaksi eniten kyykkyasennossa (6,4%) synnyttäneillä. Repeämät olivat yleisempiä ensi- kuin uudelleensynnyttäjillä. Vähiten repeämiä ensisynnyttäjillä oli kylkiasennossa. C(b) de Jonge, van Diem MTH, Scheepers PLH, uitendijk SE. & Lagro- Janssen LM (40) Kokeellisen tutkimuksen sekundaarianalyysi, kuvaileva määrällinen. Puoli-istuva- ja istuma-asento verrattuna makuuasentoon tarkasteltuna suhteessa synnytyksen kestoon ja välilihan vaurioon. N=1646 matalan riskin synnyttäjää Synnytysasennot: supiini, lateraalinen, puoliistuva-asento (tuettu tyynyllä tai selkänojalla), istuma-asento (tukena synnytysjakkara, synnytystuki, tukihenkilö) Merkittäviä eroja ehjän välilihan suhteen ei löydetty eri synnytysasentojen välillä. Istuma-asennossa oli vähemmän episiotomioita ja suurempi todennäköisyys välilihan 2. asteen repeämään kuin puoli-istuvassa tai makuuasennossa. Puoli-istuvassa asennossa oli muita asentoja todennäköisempää saada labian repeämiä. Johtopäätöksenä: riski välilihan traumaan ei ole syy hylätä puoli-istuva-asento ja istuma-asento. Naisen tulee saada valita itselleen sopivin synnytysasento. D

6 loom SL, Casey M, Schaffer JI, McIntire DD. & Leveno KJ (42) Kokeellinen RCT-tutkimus ( ) Verrata ohjattua ja ei-ohjattua ponnistamista ponnistusvaiheessa. N= 320 ensisynnyttäjää (normaali raskaus, raskauden kesto h 36 41, yksisikiöinen raskaus, pää tarjoutuvana, spontaani, käynnissä oleva synnytys). Poissuljettiin, jos oli epiduraalipuudutus, oksitosiinin antaminen, aikaisempi virtsa- tai ulosteinkontinenssi, laskeuma, sikiön painoarvio 4kg R1: n=163 (ohjattu ponnistaminen eli hengityksen pidättäminen supistuksen huipun ajan, jonka jälkeen 10 s. ponnistamista; tätä jatketaan supistuksen loppuun asti, hyvä hapetus supistusten välillä), R2: n=157 eiohjattu ponnistaminen eli ponnistaminen omien tuntemusten mukaan) Ponnistusvaihe oli 13 min lyhyempi ohjatun ponnistamisen ryhmässä kuin ei-ohjatun. Vihreää lapsivettä esiintyi enemmän ohjatun ponnistamisen ryhmässä kuin ei-ohjatun. Muita kliinisesti merkittäviä äitiin tai sikiöön liittyviä tuloksia ei löydetty ryhmien kesken. Ohjattu ponnistaminen ei aiheuta haittaa, mutta se ei myöskään ole hyödyllistä ponnistusvaiheessa. 6 Downe S, Gerrett D. & Renfrew MJ (93) Pragmaatttinen, prostektiiivinen ja terapeuttinen RCT-tutkimus (VS, Speilberger State-Trait nxiety Iinventory, itse kehitetty mittari 2 vrk synnytyksestä) Instrumentaalisten synnytysten määrän yhteys epiduraalipuudutuksen saaneiden synnyttäjien ponnistusvaiheen passiivisen vaiheen asentoihin. N=107 ensisynnyttäjää, joilla ei ollut epiduraalipuudutusta eikä kontraindikaatioita spontaanille alatiesynnytykselle Ponnistusvaiheen passiivisen vaiheen asennot Kylkiasento ponnistusvaiheen passiivisessa vaiheessa ennusti suurempaa todennäköisyyttä spontaanille alatiesynnytykselle, sekä episiotomialta ja välilihan ompelemiselta välttymistä verrattuna tuettuun istuma-asentoon. Tarjonnalla kohdunsuun ollessa täysin auki oli merkitystä synnytystapaan. Cooke (95) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Tiedonhaut: Cochrane, Cinahl, NI, Embase, MEDLINE, PubMed, TRIP, OMNI, NeLH, PsycInfo, MIDIRS, National Research Register, SIGLE, websivut: DH, PROG, RCM, WHO, NICE rvioida, millä ponnistamisen metodilla saadaan parhaat tulokset ponnistusvaiheen kestosta, välilihan vaurioista ja episiotomiasta sekä sikiön hyvinvoinnista. N=55 tutkimusta Spontaanissa ponnistamisessa olivat sikiön hyvinvointiin liittyvät tulokset parhaat. Ponnistusvaiheen kesto ei ollut oleellista, vaan synnytyksen eteneminen. Spontaanilla eikä ohjatulla ponnistamisella ollut merkitystä välilihan traumoihin. Näyttö oli kuitenkin ristiriitaista, sillä oli myös tuloksia, joissa spontaanissa ponnistamisessa syntyi vähemmän välilihan traumoja. Suositellaan, ettei kätilö ohjaisi naista ponnistamaan.

LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016

LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016 LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Perätila ja -tarjonta 3-4 % täysaikaisista sikiöistä KSKS v. 2015 17 perätilan ulosauttoa Perätarjonnan syyt Ei selkeää syytä Laskeutumista estävät syyt

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat peräaukon sulkijalihaksen repeämien riskitekijöihin liittyvät tutkimukset (n=24)

Liitetaulukko 1. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat peräaukon sulkijalihaksen repeämien riskitekijöihin liittyvät tutkimukset (n=24) Klein MC, Janssen AP, McWilliams L, Kaczorowski J. & Johnson B. 1997 (1) Korrelatiivinen, sekundaarianalyysi RCTtutkimuksen aineistosta. Sairaalan rekisterit, haastattelut, kyselyt, elektromyografinen

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ SYNNYTTÄJÄN HOITO PONNISTUSVAIHEESSA - hoitotyön suositus välilihan repeämien ehkäisemiseksi (14.3.2011) Peräaukon sulkijalihaksen repeämän riskitekijöiden huomiointi Kätilön tulisi tietää

Lisätiedot

Liitetaulukko 2. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat välilihan leikkaukseen liittyvät tutkimukset (n=16)

Liitetaulukko 2. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat välilihan leikkaukseen liittyvät tutkimukset (n=16) rink Henriksen T, ek Moller K, Hedegaad M, & Secher NS. 1992 (57) Kvasikokeellinen tutkimus Episiotomian vaikutus välilihaan kätilöiden asennoituessa eri tavoin n leikkaamiseen. N=2188 spontaania alatiesynnytystä,

Lisätiedot

O PA S L E H T I N E N

O PA S L E H T I N E N O PA S L E H T I N E N SYNNYTYKSEEN VALMISTAUTUVILLE SISÄLTÖ LUKIJALLE...3 SYNNYTYKSEN KÄYNNISTYMINEN...4 SYNNYTYKSEN VAIHEET...5 SYNNYTYSKIPU JA KIVUN LIEVITTÄMINEN... 10 Hoidolliset kivunlievitysmenetelmät...

Lisätiedot

Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala

Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala 9.11.2016 Esityksen kulku taustaa tavoitteet kriteerit riskiarvio synnytyksen eteneminen synnytyksen hoidosta

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

Synnytyksen käynnistäminen

Synnytyksen käynnistäminen Synnytyksen käynnistäminen Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Synnytys on täysiaikainen, jos se käynnistyy raskausviikoilla 37 42. Vasta kun laskettu aika on ylittynyt 14 vrk eli raskausviikkoja

Lisätiedot

MASUSTA MAAILMAAN. synnytysvalmennus

MASUSTA MAAILMAAN. synnytysvalmennus MASUSTA MAAILMAAN synnytysvalmennus Yleisiä asioita Synnytys-, anestesia- ja lastenlääkäri päivystävät aina sairaalassa Synnytyssaleja kuusi, tarkkailuhuoneita kaksi Synnytyksiä noin 1400 Opetussairaala;

Lisätiedot

OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA

OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA Nanneli Pallasmaa Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Kätilöpäivät 2015, Helsinki 5.-6.5.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Ajatuksia ja näkökulmia liittyen eri synnytystapoihin

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

SAIRAALASSA TAPAHTUVA SYNNYTYSVALMENNUS

SAIRAALASSA TAPAHTUVA SYNNYTYSVALMENNUS Timlin Johanna & Ukskoski Saara SAIRAALASSA TAPAHTUVA SYNNYTYSVALMENNUS Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ensisynnyttäjäperheiden kokemuksista ja odotuksista Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Please note! This is a self-archived version of the original article.

Please note! This is a self-archived version of the original article. Please note! This is a self-archived version of the original article. Huom! Tämä on rinnakkaistallenne. To cite this Article / Käytä viittauksessa alkuperäistä lähdettä: Kukko, S-K. (2017). Näkökulmia

Lisätiedot

NAISENERGIAA LÄÄKKEIDEN JA TEKNOLOGIAN RINNALLE Aktiivinen synnytys -päivä 21.10.2006

NAISENERGIAA LÄÄKKEIDEN JA TEKNOLOGIAN RINNALLE Aktiivinen synnytys -päivä 21.10.2006 NAISENERGIAA LÄÄKKEIDEN JA TEKNOLOGIAN RINNALLE Aktiivinen synnytys -päivä 21.10.2006 Johanna Saari Opinnäytetyö Joulukuu 2008 Sosiaali- ja terveysala SISÄLTÖ 1 1 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA... 4 2 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

KÄTILÖIDEN KÄSITYKSIÄ PONNISTUSVAIHEEN HOIDOSTA NORMAALISSA ALATIESYNNYTYKSESSÄ

KÄTILÖIDEN KÄSITYKSIÄ PONNISTUSVAIHEEN HOIDOSTA NORMAALISSA ALATIESYNNYTYKSESSÄ KÄTILÖIDEN KÄSITYKSIÄ PONNISTUSVAIHEEN HOIDOSTA NORMAALISSA ALATIESYNNYTYKSESSÄ Karoliina Parkkonen Maiju Virta Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Hoitotyö Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

RENTOUTUMINEN MUITA RENTOUTUMISEN KEINOJA

RENTOUTUMINEN MUITA RENTOUTUMISEN KEINOJA RENTOUTUMINEN Tavoitteena on rentouttaa mieli ja keho. Vaatii säännöllistä harjoittelua ja valmistautumista ennen synnytystä Se ei ole nukkumista tai television katsomista, eikä se tapahdu automaattisesti!

Lisätiedot

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Kohtukirurgia ja synnytys Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Arpi kohdussa Istukan muodostuminen? verenkierto istukan toiminnanvajaus placenta accreta Kohdun repeämän riski? raskauden seuranta,

Lisätiedot

LT Kirsi Rinne KYS, Naistenklinikka

LT Kirsi Rinne KYS, Naistenklinikka LT Kirsi Rinne KYS, Naistenklinikka Episiotomia Kuvannut ensimmäisenä Sir Fielding Ould v. 1742 -yleisin naisille tehtävä kirurginen toimenpide -tarkoituksena lyhentää synnytyksen II vaiheen kulkua -estää

Lisätiedot

Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala

Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala Synnyttäjän hoitopolkuun liittyvät yksiköt Oulun yliopistollisessa sairaalassa Äitiyspoliklinikka Osasto 11A, raskaana olevien vuodeosasto Synnytysosasto

Lisätiedot

Synnytysosasto G1. www.eksote.fi

Synnytysosasto G1. www.eksote.fi Synnytysosasto G1 www.eksote.fi Synnytysosasto sijaitsee sairaalan 1. kerroksessa G-siivessä. Synnyttäjät tulevat kaikkina vuorokaudenaikoina synnytysosastolle sairaalan pääovesta. Ovi on lukittuna klo

Lisätiedot

SYNNYTYS ENSIVASTETOIMINNASSA

SYNNYTYS ENSIVASTETOIMINNASSA SYNNYTYS ENSIVASTETOIMINNASSA Opinnäytetyö 2014 Markus Katajala & Arto Kähkönen Taustaa Palokunnan ensiapu- ja ensivastekurssit eivät sisällä synnytysoppia Synnytystehtävälle voidaan kuitenkin hälyttää

Lisätiedot

Ponnistusvaiheen hoito Naistenklinikalla

Ponnistusvaiheen hoito Naistenklinikalla Ponnistusvaiheen hoito Naistenklinikalla Emilia Hovinmaa, LK Naistentautien ja synnytysten osasto Kliininen laitos Helsinki 23.5.2019 Tutkielma emilia.hovinmaa@gmail.com Ohjaaja: Dos, erikoislääkäri Leena

Lisätiedot

Kymsote Perhevalmennus 2019

Kymsote Perhevalmennus 2019 Kymsote Perhevalmennus 2019 Sairaalassa liikkuminen Arkipäivinä klo 7-15 synnytyssaliin saapuminen äitiyspoliklinikan kautta. Äitiyspoliklinikalle 1.kerroksen kautta röntgenin ja laboratorion välistä,

Lisätiedot

Maahanmuuttajan. Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala

Maahanmuuttajan. Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala Maahanmuuttajan vulvaongelmat Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala WHO:n arvio 100-140 miljoonaa ympärileikattua naista 2 miljoonaa tyttöä tai naista leikataan vuosittain kehittyneissä

Lisätiedot

Tervetuloa synnyttämään!

Tervetuloa synnyttämään! 1 Tervetuloa synnyttämään! Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tampereen yliopistollinen sairaala Naistentautien ja synnytysten vastuualue Hyvät vanhemmat! 2 Tässä vihkosessa saatte tietoa synnytykseen liittyvistä

Lisätiedot

SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET

SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET Veera Karvonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö Elokuu 2015 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö KARVONEN

Lisätiedot

Laskeumakirurgia ja raskaus. LL Kirsi Rinne GKS 25.9.08

Laskeumakirurgia ja raskaus. LL Kirsi Rinne GKS 25.9.08 Laskeumakirurgia ja raskaus LL Kirsi Rinne GKS 25.9.08 Laskeumat ja raskaus raskaus ja synnytys tärkeimmät syyt gynekologiseen laskeumaan pudendalishermovaurio, lihaksen vai faskian kompressio, venyttyminen

Lisätiedot

SYNNYTTÄJÄN HOITO PONNISTUSVAIHEESSA HOITOTYÖN SUOSITUS VÄLILIHAN REPEÄMIEN EHKÄISE- MISEKSI

SYNNYTTÄJÄN HOITO PONNISTUSVAIHEESSA HOITOTYÖN SUOSITUS VÄLILIHAN REPEÄMIEN EHKÄISE- MISEKSI SUOMEN KÄTILÖLIITTO - FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY SYNNYTTÄJÄN HOITO PONNISTUSVAIHEESSA HOITOTYÖN SUOSITUS VÄLILIHAN REPEÄMIEN EHKÄISE- MISEKSI SYNNYTTÄJÄN HOITO PONNISTUSVAIHEESSA - hoitotyön suositus

Lisätiedot

Hyvä Syntymä. Lehtori, Metropolia AMK

Hyvä Syntymä. Lehtori, Metropolia AMK Hyvä Syntymä Eija Raussi-Lehto Vieraileva tutkija, THL Lehtori, Metropolia AMK Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 Edistä, ehkäise, vaikuta Tavoitteena edistää seksuaalija lisääntymisterveyttä:

Lisätiedot

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika*

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7 POTILASTIEDOT Pvm Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota? Minkä

Lisätiedot

Synnytyksen suunnittelu Isä mukana synnytyksessä Normaali synnytys Synnytyksen käynnistyminen... 3

Synnytyksen suunnittelu Isä mukana synnytyksessä Normaali synnytys Synnytyksen käynnistyminen... 3 FISC K5 SYNNYTYS Sisällysluettelo Synnytyksen suunnittelu... 3 Isä mukana synnytyksessä... 3 Normaali synnytys... 3 Synnytyksen käynnistyminen... 3 Sairaalassa tarvittavat varusteet... 4 Milloin sairaalaan?...

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS)

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja

Lisätiedot

MATALAN RISKIN SYNNYTYKSEN HOITO POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄVÄ TARKISTUSLISTA KÄTILÖILLE

MATALAN RISKIN SYNNYTYKSEN HOITO POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄVÄ TARKISTUSLISTA KÄTILÖILLE OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA MATALAN RISKIN SYNNYTYKSEN HOITO POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄVÄ TARKISTUSLISTA KÄTILÖILLE Opinnäytetyö T E K I J Ä : Jonna

Lisätiedot

English summary. Tarja Mietola-Koivisto

English summary. Tarja Mietola-Koivisto SYNNYTYKSEN PONNISTUSVAIHEEN HOIDON KÄYTÄNNÖT YHTEYS ENSISYNNYTTÄJÄN VÄLILIHAN KUNTOON SYNNYTYKSEN JÄLKEEN, SYNNYTYSKOKEMUKSEEN, KIPUUN JA SEKSUAALITERVEYTEEN English summary Tarja Mietola-Koivisto TURUN

Lisätiedot

Säännöllisen synnytyksen hoitaminen

Säännöllisen synnytyksen hoitaminen Säännöllisen synnytyksen hoitaminen Synnyttäjän vastaanottaminen Synnytyspäivystyksen kätilö tuo synnyttäjän synnytyssaliin synnytystä varten valmisteltuna tai synnytysvalmistelut tehdään synnytyssalissa.

Lisätiedot

Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala

Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala Synnyttäjän hoitopolkuun liittyviä yksiköitä Oulun yliopistollisessa sairaalassa Äitiyspoliklinikka Osasto 11A Raskaana olevien ja naistentautipotilaiden

Lisätiedot

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Komplisoitumaton Komplisoitunut diver tikuliitti = akuutti diver tikuliitti, johon liittyy absessi, fistelöinti, suolitukos tai vapaa puhkeama. Prevalenssi

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNLIEVITYSMETELMÄT

LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNLIEVITYSMETELMÄT LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNLIEVITYSMETELMÄT JOHDANTO Onneksi olkoon! Olette saamassa perheenlisäystä. Odotusaika on monien mielestä elämän onnellisinta aikaa. Raskauden edetessä on kuitenkin luonnollista, että

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä

Lisätiedot

Seksuaali-ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma ja synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin

Seksuaali-ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma ja synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Seksuaali-ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma ja synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Eija Raussi-Lehto Lehtori, Metropolia AMK (eija.raussi-lehto@metropolia.fi) Vieraileva tutkija,

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN Asiakasohje 1 (5) TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN Nyt täyttyy koti nutuista ja somista pikku jutuista. Sormet pienet, varpaatkin, peittyy hellin suukkosin. Asiakasohje 2 (5) Onko aika lähteä sairaalaan? Tuntemukset

Lisätiedot

Sikiön perätarjonta elektiivinen keisarileikkaus vai alatiesynnytys? Jukka Uotila, Risto Tuimala, Heini Huhtala ja Pertti Kirkinen

Sikiön perätarjonta elektiivinen keisarileikkaus vai alatiesynnytys? Jukka Uotila, Risto Tuimala, Heini Huhtala ja Pertti Kirkinen Alkuperäistutkimus Sikiön perätarjonta elektiivinen keisarileikkaus vai alatiesynnytys? Jukka Uotila, Risto Tuimala, Heini Huhtala ja Pertti Kirkinen Analysoimme TAYS:n täysiaikaiset yksisikiöiset perätarjontasynnytykset

Lisätiedot

Synnytysvalmennus. Th.op SR

Synnytysvalmennus. Th.op SR Synnytysvalmennus Mitä sitten kun et enää ole kumpuna kehossani? Et ole enää nimetön, n, kasvoton ja vaiti. Sitten täytyy opetella rakastamaan sinua uudelleen, uudella tavalla: nimeäsi, kasvojasi, ääntäsi

Lisätiedot

Sikiöseulonta ja eettiset arvot

Sikiöseulonta ja eettiset arvot Sikiöseulonta ja eettiset arvot Ilona Autti-Rämö, dos Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Ilona Autti-Rämö 1 Sikiön poikkeavuuksien seulonnan erityisongelmat Seulontaohjelman päätavoitteena ei

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA Valto Käkelän katu 1 53130 Lappeenranta SYNNYTYSOSASTO G1 OSASTO-OPAS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA Valto Käkelän katu 1 53130 Lappeenranta SYNNYTYSOSASTO G1 OSASTO-OPAS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA Valto Käkelän katu 1 53130 Lappeenranta SYNNYTYSOSASTO G1 OSASTO-OPAS Synnytysosasto sijaitsee sairaalan 1. kerroksessa uudessa G-siivessä. Synnyttäjät tulevat kaikkina vuorokaudenaikoina

Lisätiedot

Painehaavat Levabon tuotevalikoima sisältää ilmatäytteisiä yhden potilaan käyttöön tarkoitettuja tyynyjä

Painehaavat Levabon tuotevalikoima sisältää ilmatäytteisiä yhden potilaan käyttöön tarkoitettuja tyynyjä FI Stram Tiukka økonomi talous Pienet resurssit Painehaavat Levabon tuotevalikoima sisältää ilmatäytteisiä yhden potilaan käyttöön tarkoitettuja tyynyjä Hygieeninen Mukava Helppo Taloudellinen Hosp l ita

Lisätiedot

Synnytysvuotojen embolisaatiohoidot. Hannu Manninen KYS Kliininen radiologia

Synnytysvuotojen embolisaatiohoidot. Hannu Manninen KYS Kliininen radiologia Synnytysvuotojen embolisaatiohoidot Hannu Manninen KYS Kliininen radiologia Obsteriset embolisaatiot Tekniikka: potilasesimerkkejä Tulokset, komplikaatiot Säderasitus Embolisaatiot ja myöhemmät raskaudet

Lisätiedot

Voisiko metformiini korvata osittain insuliinin raskausdiabeteksen hoidossa?

Voisiko metformiini korvata osittain insuliinin raskausdiabeteksen hoidossa? Voisiko metformiini korvata osittain insuliinin raskausdiabeteksen hoidossa? 1.2.2011 Kristiina Tertti Naistentautien ja synnytysten el TYKS, Nkl Taustaa tutkimukselle Raskausdiabeteksen hoidon kulmakivi

Lisätiedot

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN HYVINKÄÄLLE

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN HYVINKÄÄLLE TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN HYVINKÄÄLLE SYNNYTYSSAIRAALAN VALINTA HUS:ssa synnytyksiä hoidetaan Hyvinkään sairaalan lisäksi Jorvissa, Kätilöopistolla, Naistenklinikalla, Lohjalla ja Porvoossa. HUS:n synnyttäjä

Lisätiedot

Sukupuolielämä synnytyksen jälkeen

Sukupuolielämä synnytyksen jälkeen Johanna Larinen & Essi Spata Sukupuolielämä synnytyksen jälkeen Kirjallisuuskatsaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Kätilö, Terveydenhoitaja Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 8.4.2011 Tiivistelmä Tekijät

Lisätiedot

Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Antti Teittinen, Hannu T. Vesala, Pia Pörtfors, Heidi Anttila

Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Antti Teittinen, Hannu T. Vesala, Pia Pörtfors, Heidi Anttila Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyyn ja työelämään osallistumiseen sekä työllistymistä estävät ja edistävät tekijät: järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Nina Nevala,

Lisätiedot

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2010 2011 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2010 2011

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2010 2011 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2010 2011 Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcal report Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2010 2011 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2010 2011 Eija Vuori

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä. Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella 9.9.

Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä. Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella 9.9. Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella 9.9.2004, Joensuu Systemaattinen tiedonhaku Rajataan ja määritellään tarkasti tiedonhakuongelma.

Lisätiedot

EBM-TIEDONLÄHTEITÄ JA SYSTEMAATTISESTA TIEDONHAUSTA. EBM-KURSSI terkko.helsinki.fi Terkko syksy 2018

EBM-TIEDONLÄHTEITÄ JA SYSTEMAATTISESTA TIEDONHAUSTA. EBM-KURSSI terkko.helsinki.fi Terkko syksy 2018 EBM-TIEDONLÄHTEITÄ JA SYSTEMAATTISESTA TIEDONHAUSTA EBM-KURSSI terkko.helsinki.fi Terkko syksy 2018 SISÄLTÖ EBM-tiedonlähteitä: DynaMed, Best Practice ja Cochrane Hands on Taustalle teoriaa: systemaattinen

Lisätiedot

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA?

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? O S A S T O N Y L I L Ä Ä K Ä R I M A I J A T A R K K A N E N H Y K S S Y Ö P Ä K E S K U S LUENNON SISÄLTÖ luu- ja pehmytkudossarkoomat ei pediatrisia tutkimuksia ei gynekologisia

Lisätiedot

Sähköinen synnytyspalaute

Sähköinen synnytyspalaute Sähköinen synnytyspalaute Päivi Heiskanen, kätilk tilö Kuopion yliopistollinen sairaala Miten tieto ennen neuvoloihin? Äitien mukana äitiyskortti täydennettynä v. 2002 alk. Haikarasta kooste, synnytyskertomus

Lisätiedot

SYNNYTYKSEN HOITO SÄÄNNÖLLISESSÄ PONNISTUSVAIHEESSA

SYNNYTYKSEN HOITO SÄÄNNÖLLISESSÄ PONNISTUSVAIHEESSA SYNNYTYKSEN HOITO SÄÄNNÖLLISESSÄ PONNISTUSVAIHEESSA Henna Kuisma Katriina Mäkinen Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Synnytystapa ja synnytyksen jälkeinen seksuaaliterveys. Tarja Mietola-Koivisto kätilö, TtT

Synnytystapa ja synnytyksen jälkeinen seksuaaliterveys. Tarja Mietola-Koivisto kätilö, TtT Synnytystapa ja synnytyksen jälkeinen seksuaaliterveys Tarja Mietola-Koivisto kätilö, TtT 13.3.2018 Synnytys on erittäin merkityksellinen ja ainutlaatuinen kokemus naisen elämässä ja siihen liittyy erilaisia

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

VAUVA TULEE PERHEESEEN

VAUVA TULEE PERHEESEEN VAUVA TULEE PERHEESEEN 1 LUKIJALLE Tämä opas kertoo raskaudesta ja synnytyksestä. Teksti on helposti ymmärrettävää suomen kieltä. Oppaan lopussa on hyödyllisiä yhteystietoja. Sieltä saat halutessasi lisätietoa.

Lisätiedot

Synnytysosasto G1.

Synnytysosasto G1. Synnytysosasto G1 www.eksote.fi Synnytysosasto sijaitsee sairaalan 1. kerroksessa G-siivessä. Synnyttäjät tulevat kaikkina vuorokaudenaikoina Etelä- Karjalan keskussairaalan pääsisäänkäynnin tai G-siiven

Lisätiedot

Synnytyksen käynnistäminen ja synnytys 42. raskausviikolla

Synnytyksen käynnistäminen ja synnytys 42. raskausviikolla Synnytyksen käynnistäminen ja synnytys 42. raskausviikolla Hanna Koppatz lääk. yo 013448086 Helsingissä 8.2.2010 Tutkielma hanna.koppatz@helsinki.fi Ohjaaja: Mervi Väisänen-Tommiska LKT HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Osa I Synnytysasento Kivun lievittäjänä tai voimistajana?

Osa I Synnytysasento Kivun lievittäjänä tai voimistajana? Osa I Synnytysasento Kivun lievittäjänä tai voimistajana? Osa II Synnytysasennot ja niiden harjoitteleminen Oppitunti kätilöopiskelijoille Hoitotyön koulutusohjelma, kätilö Opinnäytetyö 20.5.2009 Liisa

Lisätiedot

Onko kohtu menettänyt kyvyn synnyttää?

Onko kohtu menettänyt kyvyn synnyttää? Onko kohtu menettänyt kyvyn synnyttää? Synnytyksen hoidon uusia linjauksia Paula Stenfors, TtT, yliopettaja,tamk v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t

Lisätiedot

Vuotava obstetrinen potilas

Vuotava obstetrinen potilas Vuotava obstetrinen potilas Mari Saarikoski 4.10.2012 Anestesiasairaanhoitaja, kätilö Maailmassa KUOLEE vuosittain 287.000 naista raskauden ja synnytyksen aikana WHO UNICEF UNFPA Verenvuodon toteaminen

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Anna-Kaisa Pienimaa, Kätilöpäivät 2014 1700-luvun kätilökoulutuksessa oli nykyaikaisen profession piirteitä (Vainio-Korhonen 2012, 28) Opintoja ja työtä säätelivät

Lisätiedot

YLLÄTYSPERÄTILAT TAYS:SSA VUOSINA 2004 2008

YLLÄTYSPERÄTILAT TAYS:SSA VUOSINA 2004 2008 YLLÄTYSPERÄTILAT TAYS:SSA VUOSINA 2004 2008 LK Johanna Peussa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos 2/2010 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos PEUSSA

Lisätiedot

Syöpäkivun lääkehoito

Syöpäkivun lääkehoito EGO 30.10.2015 Helsinki Syöpäkivun lääkehoito Katri Hamunen HYKS Kipuklinikka Syöpäkivun hoidon tavoi8eet Kivun lievitys yöunen turvaaminen lepokivun lievitys liikekivun lievitys Hai8avaikutusten seuranta

Lisätiedot

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Finohtan nopea vastaus 1(2) Jaana Leipälä 2011 Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Tausta Kysely Vaasan keskussairaalasta

Lisätiedot

SYNNYTYSTAPA TOISESSA RASKAUDESSA ENSISYNNYTYKSEN OLTUA KEISARILEIKKAUS

SYNNYTYSTAPA TOISESSA RASKAUDESSA ENSISYNNYTYKSEN OLTUA KEISARILEIKKAUS SYNNYTYSTAPA TOISESSA RASKAUDESSA ENSISYNNYTYKSEN OLTUA KEISARILEIKKAUS Alaraudanjoki, Emmariikka Syventävien opintojen tutkielma Naistentautien klinikka Oulun Yliopisto 8/2017 Liisa Laatio LT ja Hilkka

Lisätiedot

Sohvi Hienonen VESISYNNYTYS SYNNYTYKSEN HOIDOSSA - ESISELVITYS JA HOITO-OHJEISTUKSEN LAATIMINEN SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALALLE

Sohvi Hienonen VESISYNNYTYS SYNNYTYKSEN HOIDOSSA - ESISELVITYS JA HOITO-OHJEISTUKSEN LAATIMINEN SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALALLE Sohvi Hienonen VESISYNNYTYS SYNNYTYKSEN HOIDOSSA - ESISELVITYS JA HOITO-OHJEISTUKSEN LAATIMINEN SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALALLE Terveyden edistämisen koulutusohjelma (YAMK) 2018 VESISYNNYTYS SYNNYTYKSEN HOIDOSSA

Lisätiedot

USKALLANKO SYNNYTTÄÄ

USKALLANKO SYNNYTTÄÄ Kainuun sosiaali- ja 28.11.2016 terveydenhuollon kuntayhtymä Naistentaudit ja synnytys USKALLANKO SYNNYTTÄÄ Kainuun keskussairaalan synnytysosasto Pelkopoliklinikka Raskaus ja synnytys on yksi elämää perinpohjaisesti

Lisätiedot

Kivunlievitys ja muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain Smärtlindring och andra ingrepp vid förlossning efter sjukhus

Kivunlievitys ja muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain Smärtlindring och andra ingrepp vid förlossning efter sjukhus Tilastotiedote Statistikmeddelande 27/2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 21.12.2006 Terveys 2006 Hälsa Health Kivunlievitys ja muita synnytystoimenpiteitä

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Sidonnaisuudet Päätoimi: HUS Sivutoiminen yksityislääkäri (Diacor, Aava) koulutusmatka

Lisätiedot

SYNNYTYKSEN KÄYNNISTÄMISEN VAIKUTUS OPERATIIVISIIN SYNNYTYKSIIN JA VASTASYNTYNEEN KUNTOISUUTEEN TAYS:SSA VUOSINA 1998 1999 JA VUOSINA 2004 2005

SYNNYTYKSEN KÄYNNISTÄMISEN VAIKUTUS OPERATIIVISIIN SYNNYTYKSIIN JA VASTASYNTYNEEN KUNTOISUUTEEN TAYS:SSA VUOSINA 1998 1999 JA VUOSINA 2004 2005 SYNNYTYKSEN KÄYNNISTÄMISEN VAIKUTUS OPERATIIVISIIN SYNNYTYKSIIN JA VASTASYNTYNEEN KUNTOISUUTEEN TAYS:SSA VUOSINA 1998 1999 JA VUOSINA 2004 2005 LK Päivi Myllykangas Syventävien opintojen kirjallinen työ

Lisätiedot

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Hoitokäytännöt muuttuneet Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Leikkauksen jälkeisen mobilisaation varhaistaminen Vammojen aktiivisempi hoito Harri Helajärvi, LL (väit.)

Lisätiedot

Lastesi syntymä lähestyy

Lastesi syntymä lähestyy Lastesi syntymä lähestyy Tämän esitteen tarkoituksena on valmistaa ja antaa tietoa teille tulevaan synnytykseen. Tuleva synnytys herättää varmasti monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Synnytys valmistaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Cochrane Suomessa suomalaisille COSH-ryhmän avajaiset, Helsinki 15.4.2011 Jani Ruotsalainen Miten hyödynnän cochrane-katsauksia? Miten pääsen tekemään cochrane katsauksia? Mitä hyötyä

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Perätarjonnassa olevan sikiön synnytystavasta

Perätarjonnassa olevan sikiön synnytystavasta Katsaus Mitä kerron synnyttäjälle, jonka sikiö on perätilassa? Kirsi Kuismanen, Jukka Uotila, ja Pertti Kirkinen Monissa maissa suositellaan laajan monikeskustutkimuksen perusteella perätarjontaisen sikiön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

Please note! This is a self-archived version of the original article.

Please note! This is a self-archived version of the original article. Please note! This is a self-archived version of the original article. Huom! Tämä on rinnakkaistallenne. To cite this Article / Käytä viittauksessa alkuperäistä lähdettä: Kukko, S-K. & Stenfors, P. (2017).

Lisätiedot

SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYKSEN KASVATTAJAPÄIVÄT ITU:n maja 14.5.2016

SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYKSEN KASVATTAJAPÄIVÄT ITU:n maja 14.5.2016 SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYKSEN KASVATTAJAPÄIVÄT ITU:n maja 14.5.2016 LISÄÄNTYMISONGELMAT LISÄÄNTYMÄSSÄ? Merja Dahlblm ELT, lisääntymistieteen ja pieneläinsairauksien erikiseläinlääkäri, Dipl.E CAR Lajin

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

SYNNYTTÄJÄN TYYTYVÄISYYS SYNNYTYKSEN AIKAISEEN HOITOON

SYNNYTTÄJÄN TYYTYVÄISYYS SYNNYTYKSEN AIKAISEEN HOITOON Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto 2012 Marleena Huttunen & Tuula Mattila SYNNYTTÄJÄN TYYTYVÄISYYS SYNNYTYKSEN AIKAISEEN HOITOON OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku 24.4.2019 EL, LT Outi Väyrynen OYS Painoindeksi eli BMI (WHO:n luokittelu) BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus²

Lisätiedot

Vaginaalinen ohutsuoliprolapsi laskeumaleikkauksen jälkeen. Ayl, vye Kirsi Kuismanen, TAYS NaSy GKS 28.9.2012

Vaginaalinen ohutsuoliprolapsi laskeumaleikkauksen jälkeen. Ayl, vye Kirsi Kuismanen, TAYS NaSy GKS 28.9.2012 Vaginaalinen ohutsuoliprolapsi laskeumaleikkauksen jälkeen Ayl, vye Kirsi Kuismanen, TAYS NaSy GKS 28.9.2012 Potilastapaus -28, 1 synnytys, -93 hysterectomia adn.que 1/2010 rectoenterocele naisen nyrkin

Lisätiedot

Keski-iän työuran ja työkyvyn vaikutukset vanhuuteen

Keski-iän työuran ja työkyvyn vaikutukset vanhuuteen Keski-iän työuran ja työkyvyn vaikutukset vanhuuteen Mikaela von Bonsdorff, TtT Jyväskylä yliopisto Gerontologian tutkimuskeskus Vaikuttaako työura vanhuuteen? KEVA, Helsinki 2.5.2011 Miksi on tärkeää

Lisätiedot